Page 1

BRONVERMELDING AFBEELDING AUTEUR: Russell Lee TITEL: Coal miner’s child in grade school. Lejunior, Harlan County, Kentucky. UITGEVER: U.S. National Archives and Records Administration URL: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coal_miner%27s_child_in_grade _school._Lejunior,_Harlan_County,_Kentucky._-_NARA_-_541367.jpg PUBLICATIE: 15 september 1946 BEZOEK: 29 oktober 2013

ADVIESRAPPORT sociale rekencommunity

ADVIESRAPPORT SOCIALE REKENCOMMUNITY

CONTENTSTRATEGIE – NOORDHOFF UITGEVERS // GETAL & RUIMTE TEAM: CELINE’S BABIES – KLAS: V106 – COACH: MARC VAN STRIEN – DATUM: 07-11-2013


INHOUD

Inleiding 3 H1. Doelgroeponderzoek 4 • Onderzoeksaanpak • Beschrijving doelgroep • Resultaten onderzoek H2. Onderzoek leermethoden 8 • Onderzoeksaanpak • Beschrijving leermethoden • Resultaten onderzoek H3. KPI’s 11 • Behoeften van drie doelgroepen • KPI’s drie doelgroepen

H4. Contentaudit 12 • Welke stappen ondernomen? • Beoordeling bestaande content • Wat mis je? (Gap Analysis) H5. Conceptbeschrijving (idee) 14 • Beschrijving • Waarom sluit dit aan bij onderzoek en KPI’s? • Visualisatie idee (bv storyboard, wireframe) H6. Aanbevelingen aan Noordhoff • Wat zou anders moeten aan de leermethode? • Visualisatie minimaal drie pagina’s

15

Conclusie 16

BIJLAGEN

Interviews (inclusief vragenlijsten) 18 Contentaudit 23 Visuals

24

Ondertekening

26

2


INLEIDING

In opdracht van Noordhoff Uitgevers hebben wij een adviesrapport opgesteld waarin een voorstel, met betrekking tot een inventarisatie en verbetering van de bestaande content, wordt weergegeven en toegelicht. Dit contentmodel is van toepassing op het platform Getal & Ruimte, een uitgebreide website die kwalitatief lesmateriaal aanbiedt aan wiskundedocenten. Ons doel tijdens dit project is het inventariseren en evalueren van de huidige content op Getal & Ruimte, en daar nieuwe, innovatieve toepassingen en ideeĂŤn voor te bedenken. Met natuurlijk de wensen en behoeften van de doelgroep die centraal staan. Door middel van interviews met de betreffende doelgroep konden wij nieuwe resultaten opmaken en hierdoor conclusies trekken. Dit hebben wij meegenomen in de ideegeneratie voor ons concept. Verder bevat dit rapport onder meer de stappen die we per week hebben doorlopen en al het onderzoek dat voorafgaand is gedaan. Er wordt geĂŤindigd met een conclusie en visualisaties van ons concept.

3


DOELGROEPONDERZOEK

Onderzoeksaanpak Om te onderzoeken wat de behoeften en gedragingen van onze doelgroep zijn, doen wij deskresearch en een aantal interviews met personen uit de doelgroep. Op het internet is het moeilijk duidelijke informatie te vinden over kinderen die naar de brugklas gaan, maar zo is er wel een website zoals www.nibud.nl die informeert over fininanciële zaken die veranderen wanneer kinderen naar de burgklas gaan. De interviews met de doelgroep zorgen voor veel duidelijkere informatie. Uit alle informatie die verkregen wordt via alle vormen van onderzoek, kunnen wij conclusies trekken en een beter product ontwikkelen voor de doelgroep. Beschrijving doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit brugklassers. Brugklassers komen voor het eerst op een nieuwe en moeilijkere school. Ze willen het liefst zo snel mogelijk nieuwe vrienden en vriendinnetjes maken en hebben veel ondersteuning nodig bij de nieuwe vakken die zij krijgen. Wat is er bekend over de doelgroep? De doelgroep bestaat uit kinderen die vanuit de basisschool voor het eerst naar een middelbare school gaan. Dit zorgt voor veel spanning en zenuwen. Kinderen willen niet alleen zijn op een nieuwe school en maken het liefst zo snel mogelijk nieuwe vrienden. Ook is het bekend dat kinderen ondersteuning nodig hebben bij de meeste zaken. Een leraar moet hen de stof goed uit kunnen leggen. Daarom willen wij hen extra ondersteunen op vlakken waar zij het hardst hulp nodig hebben. Behoeften van brugklassers Uit deskresearch en de interviews hebben wij vast kunnen stellen wat een aantal behoeften zijn van onze doelgroep: • Gamen Vooral onder jongens is gamen heel erg populair. Dit is één van de gebruikelijke tijdsbestedingen voor veel mensen.

4


• Hulp bij sommen Leerlingen hebben hulp nodig bij het maken van opdrachten net zoals dat zij hulp in het onderwijs krijgen van leraren bij vakken. • Veel vrienden maken en ‘lol’ met hen hebben Net zoals met gamen, maakt iedereen graag plezier. Brugklassers maken graag vrienden op de middelbare school, zodat zij ergens bijhoren. • Goede uitleg van docenten Een leerling heeft altijd een duidelijke uitleg nodig van een docent als hij/zij iets nieuws probeert te leren. Vooral op jonge leeftijd is dit heel erg belangrijk. • Doelen bereiken in het leven Kinderen gaan naar school om later een baan in een bepaald vakgebied te kunnen beoefenen. Interview conclusies – Het digitale aspect wordt vaak alleen gebruikt voor het nakijken van sommen. De inlogcode om het digitale aspect te kunnen gebruiken wordt via de docent verkregen. – Het digitale aspect is handig, sommige docenten geven goede feedback en hulp daarin. Bij sommige digitale lesmaterialen, zoals Magenta (dit gebruiken de geïnterviewden), wordt er aangegeven wat de leerling nog moet doen. Magenta kan ook d.m.v. een tablet gebruikt worden. – Socializen, vrienden maken, gamen en lol trappen worden als belangrijke onderwerpen gezien. – Tevredenheid in het huidige leersysteem – Sommige leerlingen gebruiken geen digitale leermethoden – Sommigen vinden het handig als de leraar meer zou werken met de digiborden die tegenwoordig in veel scholen hangen.

5


Doelgroepspecificatie Onze doelgroep bestaat uit jonge brugklassers die het vak wiskunde krijgen op school. Kinderen die van groep acht naar de brugklas gaan, komen in een heel nieuwe wereld terecht. Zij zitten in een nieuwe klas, met bijna alleen maar onbekende mensen, nieuwe vakken en nieuwe leraren. Deze kinderen willen graag bevriend worden met anderen en een leuke tijd op hun nieuwe school hebben. Helaas zijn er ook moeilijke vakken, wat voor veel leerlingen wiskunde is, waar deze kinderen extra hulp bij kunnen gebruiken. Het woord ‘brug’ in brugklas staat voor de overbruggingsperiode tussen niveaus binnen een middelbare school. Aan het einde van de brugklas wordt er gekeken wat voor niveau een leerling bereikt heeft. Als het een leerling te zwaar wordt zou hij/zij nog door kunnen stromen naar een lager niveau van onderwijs binnen de middelbare school. Wij willen voor deze kinderen een digitale mogelijkheid ontwikkelen om hen te kunnen ondersteunen met wiskunde, zodat zij zonder moeite kunnen werken en goed voorbereid worden op de toetsen. Door de brugklassers te ondersteunen met dit moeilijke vak, is de kans groter dat zij door kunnen stromen via hetzelfde of een hoger niveau i.p.v. een lager niveau. Wij willen ook graag dat brugklassers lekker in hun vel zitten op school. Dit kunnen wij bereiken door ervoor te zorgen dat zij goede ondersteuning ontvangen bij wiskunde en zich niet onzeker over het vak hoeven te voelen. Resultaten onderzoek Brugklassers hebben allerlei behoeften en wensen. Eén van de belangrijkste dingen in het leven van een brugklasser is goede ondersteuning. School is niet makkelijk en je kan dingen niet leren zonder een goede basis en ondersteuning te hebben. Kinderen hebben alle hulp nodig die zij kunnen krijgen bij vakken. Naast het drukke schoolleven heeft een brugklasser ook nog vrije tijd die hij/zij graag besteedt aan hobby’s of lol trappen met vrienden.

6


Kinderen zijn heel erg ingesteld op het visuele aspect van dingen en dus is het ook verstandig een product te maken wat visueel aanspreekt. De meeste kinderen vinden het zelf ook belangrijk een goede studie te hebben, omdat zij graag dingen willen bereiken in hun leven. Sommigen streven ernaar een hoge functie te krijgen later, terwijl anderen graag hun dromen waar willen maken. Het is daarom belangrijk dat kinderen een goede studie hebben, veel ondersteuning daarbij ontvangen, maar het ook leuk kunnen hebben tijdens het leren. Kinderen vinden lol trappen belangrijk, dus is het lol hebben tijdens de studie even belangrijk als een goede ondersteuning. Bronnen – Interviews (zie bijlage) – http://www.hersenenenleren.nl/grootschalig-onderzoek-onderbrugklassers-ik-voel-me-niet-zo-lekker-heeft-relatie-met-onderpresteren?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=grootschalig-onderzoek-onder-brugklassers-ik-voel-me-niet-zo-le kker-heeft-relatie-met-onderpresteren – http://www.nibud.nl

7


ONDERZOEK LEERMETHODEN

Onderzoeksaanpak Om te ontdekken hoe de markt van de educatieve uitgeverijen eruit ziet en concurrentie gaan wij met deskresearch aan de slag. Het internet biedt talloze bronnen van informatie over digitale leermethoden en de huidige markt voor uitgeverijen die ze aanbieden. Na een lijstje samen te stellen van de grootste educatieve uitgeverijen zoeken wij bronnen op en worden de leermethoden beschreven. Daar worden dan weer conclusies uitgetrokken aan de hand van resultaten van het onderzoek. Wat is er bekend over de markt waarin Noordhoff opereert? Volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit kan de educatieve uitgeefmarkt als een geconcentreerde markt worden aangemerkt, ook al is er in totaal een groot aantal educatieve uitgeverijen actief in Nederland. De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) is de branchevereniging van de educatieve uitgeverijen. Als branchevereniging behartigt zij de belangen van uitgevers die leermiddelen maken voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, de beroeps- en volwasseneneducatie en het hoger beroepsonderwijs. Het bestuur hiervan bestaat uit: 1. Malmberg 2. Zwijsen 3. Noordhoff 4. ThiemeMeulenhof Beschrijving leermethoden – ThiemeMeulenhoff heeft verschillende digitale leermethoden: • Schooltas: Schooltas toont de lesmethoden van ThiemeMeulenhoff op een iPad, laptop of PC. Schooltas gaat uit van de vertrouwde boeken, maar voegt daar extra mogelijkheden aan toe. • Methodestartpagina: Vanuit de methodestartpagina heeft de docent toegang tot alle digitale leermiddelen bij de methoden. Zij bieden diverse docent- en leerlinglicenties met verschillende mogelijkheden. Deze kunnen per methode verschillen. Afhankelijk van de licentie beschikt de gebruiker en de leerlingen over een platform met onder meer digiboeken, actueel lesmateriaal, audio- en videofrag- menten, toetsen en proefwerken én een overzicht van de oefenresultaten.

8


• Got it?: Centraal in Got it?! staat een individuele aanpak met het actuele niveau van de leerling als uitgangspunt. De docent heeft met Got It?!, via het online dashboard, continu inzicht in het niveau en de ontwikkeling van de leerling. Got It?! is inzetbaar voor alle leerjaren en alle niveaus in het voortgezet onderwijs. De leerlingen hebben ieder een individuele kenniskaart, waarop in één oogopslag te zien is in hoeverre zij het gewenste referentieniveau beheers en. Op basis van de hiaten in kennis krijgt elke leerling op maat oefenstof en uitlegfilmpjes aangereikt en wordt bestaande kennis onderhouden. – Dedact is uitgever van de methode Leswijs Nederlands. De methode is geschikt voor de desktop, de laptop en alle tablets en is beschikbaar voor de onderbouw havo/vwo en alle vier de jaren van het vmbo. – Wereldwijs is een lesmethode aardrijkskunde die ook digitaal gebruikt kan worden. Wereldwijs komt van uitgeverij Malmberg. “De methode is geschreven voor drie generaties autoriteiten uit de Nederlandse onderwijsgeografie. Zij weten als geen ander waar het in uw vak om draait. De auteurs verbinden stevige geografische inhoud met de wereld waarin leerlingen opgroeien.”- Malmberg (Wereldwijs is geschikt voor bijna alle niveaus van het voortgezet onderwijs) – VanDijk is één van de bekendere leveranciers van lesmethoden. Naast lestmethoden is het ook nog eens mogelijk om bij VanDijk andere schoolspullen aan te schaffen, waaronder rekenmachines en schrijfgerei. Tegenwoordig biedt VanDijk ook de mogelijkheid om digitaal lesmateriaal te gebruiken. – Uitgeverij Coutinho heeft een wiskunde leermethode genaamd ‘Actief met rekenen en wiskunde’. Bij deze lesmethode komt een website met ondersteunend lesmateriaal daarop. Het is nog niet een volledig digitale lesmethode, maar het bevat al enige beginselen ervan. – Zwijsen is een uitgeverij van boeken voor de basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. Uitgeverij Zwijsen heeft op hun website ook een webshop, net als VanDijk. Zwijsen levert veel verschillende leerapplicaties voor kinderen. Dit kan gezien worden als digitaal lesmateriaal.

9


Resultaten Onderzoek De grote educatieve uitgeverijen onderscheiden zich van de kleinere educatieve uitgevers doordat zij een breder aanbod hebben voor verschillende vakken, verschillende opleidingsvormen ondersteunen en leerboeken aanbieden voor opeenvolgende klassen van een opleiding (veelal in de vorm van een meerjaren 62 methode). Kleine educatieve uitgevers leggen zich in het algemeen toe op bijzondere vakken zoals godsdienst of gespecialiseerde opleidingen. Het onderwijs is continu in beweging en vraagt om kwalitatief hoogwaardige leersystemen. De traditionele schoolboeken worden steeds vaker vervangen door leermethoden die voor een heel onderwijstraject zijn ontwikkeld. In toenemende mate maken ICT-producten deel uit van de leermethoden. Deze veranderingen vereisen naast hoge investeringen een gedegen voorbereiding met veel deskundigheid uit en over de markt. Type distribiteur

Voorbeelden

Fysieke distributeurs

Van Dijk, Iddink, Heutink

Digitale distributeurs van fysieke leermiddelen

Bol.com

Digitale distributeurs van digitale leermiddelen

Bloqs

Nieuwe spelers

Kennisnet, Beeld & Geluid, Surf, Stoas

Bronnen: Analyse Thaesis (2011)

Conclusie De andere bedrijven hebben erg innovatieve leermethoden en zetten steeds meer stappen richting digitale lesmethoden. Dit in combinatie met interactiviteit (iPhone, iPad, PC) en samenwerkingen tussen docent en leerling. Hoewel Noordhoff één van de grootste bedrijven is in de markt moeten zij hun best doen bij te blijven qua modernere lesmethoden en niet alleen extra’s toevoegen aan de huidige boeken (bijv. audio-opdrachten). Bronnen – http://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs – http://wp.digischool.nl/com-nederlands/files/2012/11/Het_Parool121102digitaal-leren.pdf – http://www.malmberg.nl/Voortgezet-onderwijs/Methodes/Mens-Maatschappij/aardrijkskunde/Wereldwijs-tweede-fase/Wereldwijs-tweede-fase.htm#digitale_leeromgeving – http://www.vandijk.nl/webshop/ – http://digitaal.vandijk.nl/index.html – http://www.coutinho.nl/winkel/actief-met-rekenen-en-wiskunde-b-682.html – http://www.zwijsen.nl/ – http://www.geu.nuv.nl/de-groep-educatieve-uitgeverijen.1958.lynkx – http://www.thaesis.nl/nl/markten/onderwijs.html

10


KPI’S

Behoeften drie doelgroepen Leerlingen: – Opdrachten maken – Het vak voldoende afsluiten – Een explosieve vooruitgang in het vak geboekt te hebben – Opgedane kennis later kunnen toepassen Organisatie: – Een goed product leveren – Winst maken – Klanten tevreden stellen – Kosten voor de herontwikkeling van de site beperkt houden Docenten: – Zo veel mogelijk feedback geven aan de leerlingen

– – – –

Voorbeelden geven Korte filmpjes met uitleg van een bestaande opdracht Kennis overdragen, ‘leerlingen wat leren’ Zoveel mogelijk leerlingen laten slagen

KPI’s drie doelgroepen Om alle aanpassingen uiteindelijk meetbaar te maken en het rendement te kunnen bepalen zijn er Key Performance Indicators (KPI’s) opgesteld. Er is gekozen om het op te delen tussen leerlingen, docenten en de organisatie. Leerlingen: Een toename van min. 5% van het eindcijfer een individu binnen een jaar. (tot bijv. juni 2014) Docenten: Een toename van min. 5% van het gemiddelde eindcijfer van alle leerlingen binnen een jaar. (tot bijv. juni 2014) Organisatie: Bounce rate verlaging van 30% binnen een jaar (tot bijv. juni 2014) Conclusie KPI’s: Het is voor Noordhoff belangrijk dat hun site vaker bezocht wordt en dat minder mensen meteen de website bezoeken. Dat betekent namelijk dat de website aangenaam is om te bezoeken en gebruikers helpt aan hun behoeften te voldoen (ze vinden wat ze zoeken). De docenten willen dat hun leerlingen een hoger cijfer behalen, zodat ze het gevoel krijgen dat ze de leerlingen wat bijbrengen. Het toont ook aan dat ze hun beroep goed uitoefenen. De leerlingen hebben het liefst het gevoel dat ze de leersstof snappen en dus goed bezig zijn.

11


CONTENTAUDIT

De contentaudit die gemaakt is, hebben we gebruikt als onderzoeksproduct. Doordat we een inventarisatie hebben gemaakt van de bestaande content en de ontbrekende content, konden we van deze informatie gebruik maken. Aan de hand van de informatie van de contentaudit kregen we meteen ideeën om het contentmodel te verbeteren. Welke stappen zijn er ondernomen? Contentinventarisatie Allereerst hebben we een contentinventarisatie gemaakt. Wat staat er precies op de website en hoe staat dit aangegeven? Het idee dat we hebben, was er meteen in verwerkt. De URL’s hebben we meteen verwerkt in de contentaudit, dit hebben we zo simpel mogelijk gehouden. Zo zijn de pagina’s immers het best en snelst te zoeken. Het viel ons op dat veel pagina’s dezelfde inhoud hadden. De pagina’s verschilden weinig van elkaar. Ook viel het op dat de website en het boek veel op elkaar lijken, de beleving blijft hetzelfde. We willen graag dat ons idee op elk device beschikbaar is, je moet op je tablet oefeningen kunnen maken zonder dat de website je tegenwerkt. Ook hebben we besloten dat we veel met visualisaties gaan werken. Na het onderzoek kwamen we erachter dat onze doelgroep weinig wil lezen als hij of zij iets voor school gaat oefenen. Contentanalyse Na de contentinventarisatie hebben we een contentanalyse gedaan. Wat is de doelgroep van de content en hoe wil die doelgroep aangesproken worden? We kwamen er al snel achter dat de doelgroep van de website niet op elke pagina hetzelfde is. Sommige pagina’s zijn voor leerlingen, andere voor de docent. De fout die Noordhoff heeft gemaakt is een formele tone of voice op alle pagina’s. De leerlingenpagina is niet gericht op de leerling maar op de docent. Met ons herontwerp hebben we ervoor gezorgd dat er goed op de leerling wordt gelet. Deze is immers het belangrijkst voor Noordhoff. Zonder de leerlingen hebben ze geen werk en geen website. Dit voorbeeld is een klassieker; tussen de developer en de opdrachtgever was er waarschijnlijk onderling slechte communicatie. Als de developer had geweten dat de leerlingenpagina voor leerlingen was en niet voor docenten, was de uitwerking waarschijnlijk heel anders geweest.

12


Gap-analyse Afsluitend hebben we een gap-analyse uitgevoerd. Wat is het doel van de content en wat is de huidige status daarvan? De gap-analyse liet ons zien dat er weinig aandacht is besteed aan de inhoud van de content en het doel ervan. Bij meer dan de helft van de pagina’s was het doel erg onduidelijk. We wilden eigenlijk zoveel mogelijk eigen ideeën bedenken en deze goed uitwerken, aangezien we vrij weinig hadden aan de informatie van dit gedeelte van de contentaudit. Beoordeling bestaande content Concluderend kunnen we zeggen dat de contentaudit ons zeer geholpen heeft met het ontwikkelen van een goed advies voor een herontwerp. De contentinventarisatie heeft ervoor gezorgd dat wij oplettend waren ten opzichte van de inhoud op de pagina’s. Ook hielp deze inventarisatie om een goed inzicht te krijgen in wat werkt en wat niet. Aangezien Noordhoff niet heel veel leerlingen op de pagina’s krijgt is het veel handiger om het visueler te maken. Visualisatie is een lokmiddel voor leerlingen van de middelbare school, ze zouden hier heel goed gebruik van kunnen maken. De contentanalyse was ook een zeer belangrijke factor in het maken van een eigen idee en ontwerp. Wij analyseerden dat de content niet gericht is op de gebruiker maar alleen op de docent. Aangezien wij in onze visuals juist inspelen op de leerling spreekt de pagina veel meer aan. Leerlingen willen op een visueel aantrekkelijke pagina zijn omdat dit hun creatief denkvermogen ondersteunt. Ook in de interviews kwamen wij erachter dat de doelgroep graag geholpen wil worden door het systeem, zonder vragen te hoeven stellen. Het voorbeeldfilmpje zorgt voor de informatie die de leerling nodig heeft. Aan de gap-analyse hadden we helaas weinig kennis opgedaan. Deze analyse zorgde ervoor dat we meer inzicht kregen in de falen van de website. Ook maakte deze kennis ons nog scherper op ons eigen ontwerp. We hebben alle kleine foutjes in de Noordhoff website proberen te analyseren en te verbeteren. Ons ontwerp is hierdoor een stuk logischer en geavanceerder dan de huidige website.

13


CONCEPTBESCHRIJVING

Beschrijving Sociale Rekencommunity De leerlingen krijgen allemaal een account waarop ze kunnen inloggen. Het idee is dat ze op hun account opdrachten kunnen maken zowel in de klas als thuis. • In de klas kunnen bepaalde oefeningen gemaakt worden waarbij de drie besten in de highscore komen, dit motiveert de leerlingen om goed hun best te doen. De hele klas maakt dezelfde opdracht en kan volgen wat de besten doen, dit creëert een communitygevoel. • Thuis kunnen de leerlingen ook opdrachten maken. Daarnaast is er juist voor thuis de mogelijkheid om extra te oefenen als dat nodig is en filmpjes te bekijken met extra uitleg. • Ook is er de mogelijkheid om rekensommen uit te tekenen om ze te ondersteunen of om het als een kladblok te gebruiken. De leraar kan online meekijken met de leerling dus kan hier meteen commentaar opgeven. De docenten kunnen zelf inloggen en zo bij alle resultaten van de leerlingen komen. De docent kan het zien als een leerling slecht scoort op een bepaald onderwerp en de desbetreffende leerling vervolgens extra opdrachten geven. Dit verschijnt op het account van de leerling. De docent kan volgen of de leerling de oefeningen maakt. Onderbouwing (KPI’s en onderzoek) Ons idee is op basis van onderzoek en de vastgestelde KPI’s onderbouwd. Tijdens het onderzoek kwamen we erachter dat de doelgroep visueel is ingesteld. Met ons idee hebben wij ervoor gezorgd dat de doelgroep visueel ondersteund wordt d.m.v. filmpjes en de highscore. Ook kwamen we er tijdens ons onderzoek achter dat veel leerlingen hulp willen bij het maken van sommen. Echter durven veel leerlingen niet toe te geven dat ze hulp nodig hebben, daarom is er op elke sompagina de mogelijkheid om een voorbeeld-video te bekijken. Dit verlaagt de drempel voor de leerlingen om uitleg te ontvangen. Naast de voorbeeldvideo is er ook nog de optie om te chatten met je leraar, hij/zij kan je zo een uitleg geven of verwijzen naar de theorie.

14


Doordat de rekenopdracht visueel uit te tekenen is voor de leerling kan de leraar meteen zien of de leerling het begrijpt of niet. De leerling kan met ons idee sneller zijn eindcijfer verhogen en dus wordt de Key Performance Indicator gehaald. Niet alleen de KPI van de leerling wordt op deze manier behaald, maar ook die van de leraar, aangezien hij goed bij kan houden hoe ver zijn leerlingen zijn in het leerproces. De doelgroep (brugklassers) moet het eerste middelbare schooljaar zichzelf op zekere hoogte bewijzen, aangezien ze in dat jaar een hoger of lager niveau kunnen bestijgen. Een digitale methode die goed werkt zal op den duur ook een bounce rate verlaging kunnen genereren. Visualisatie idee Zie bijlage, blz. 25

AANBEVELINGEN

De aanbevelingen die we aan Noordhoff kunnen geven zijn gebaseerd op het bovenstaand beschreven onderzoek en concept. De volgende punten geven wij ter verbetering mee aan Noordhoff: • Noordhoff kan gaan werken met persoonlijke accounts voor de leerlingen en docenten • Noordhoff kan de Sociale Rekencommunity toepassen om op de behoeften in te spelen van de gebruiker (sociaal bezig zijn, zich belangrijk voelen, ‘lol trappen’) • De huidige site herhaalt alleen maar de sommen die in het boek staan, en levert de leerling antwoorden op de sommen. De content op de website is op het moment niet goed gefocust op de leerlingen, dat kan visueel aangescherpt worden. Dit doen wij d.m.v. duidelijke buttons en headers die de site een stuk overzichtelijker maken • Noordhoff kan filmpjes aanbieden waarin alle onderwerpen op een toegankelijke manier worden uitgelegd • Noordhoff kan een mogelijkheid creëeren waarbij de leerlingen

en docenten met elkaar kunnen chatten

Visualisaties Zie bijlage, blz. 24 en 25

15


CONCLUSIE

Zoals eerder beschreven hebben de andere bedrijven erg innovatieve leermethoden en zetten steeds meer stappen richting digitale lesmethoden. Dit in combinatie met interactiviteit (iPhone, iPad, PC) en samenwerkingen tussen docent en leerling. Hoewel Noordhoff één van de grootste bedrijven is binnen de markt moeten zij hun best doen bij te blijven met modernere lesmethoden en niet alleen extra’s toevoegen aan de huidige boeken (bijv. audio-opdrachten). Naar aanleiding hiervan is onderzoek gedaan en een concept van een rekencommunity opgesteld. Als Noordhoff de beschreven aanbevelingen toepast zal de site meer bezoekers trekken en bovendien ook vasthouden. Hiermee zijn wij overtuigd een mooie oplossing te bieden voor het verbeteren van de digitale leeromgeving van Noordhoff.

16


BIJLAGEN

17


INTERVIEWS

Interview met Sander 1. Op welke school zit je? Ignatius College 2. Welk jaar/niveau? Leerjaar 1 3. Hoe oud ben je? 12 jaar 4. Hoe vind je het op school? Leuk! Maar, ik heb erg veel huiswerk 5. Wat vind je van wiskunde? Niet zo heel erg 6. Welk boek gebruiken jullie? We gebruiken het boek Getal en ruimte 1 VWO 1 7. Gebruiken jullie digitale/online leermethoden? Wat vind je daarvan? Nee, gewoon boeken en de meester laat sommige dingen op het digibord zien, wel fijn af en toe maar meestal wel doordat ik het dan beter begrijp. 8. Hoe zou dat beter kunnen? Door meer met digiborden te werken 9. Wanneer je deze sommen maakt, waar denk je dan aan? Welk gevoel krijg je daarbij? Aan rekenen en aan vormen (vierkanten, driehoeken etc.) 10. Wat voor sommen doe je? Sommen met breuken en deelsommen, minsommen en plussommen. 11. Wat doe je als je het antwoord niet weet? Krijg je hulp? Ja, meestal steek ik dan mijn hand op, of als de meester of juf naast me staat vraag ik het gewoon. 12. Wat doe je in je vrije tijd? Wat doe je in de pauze? Computeren

18


13. Wat doe je met je vrienden? Ook computeren of huiswerk maken, maar meestal gewoon computeren. 14. Wat zijn je behoeften? Computerspellen spelen 15. Wat wil je worden als je groot bent? Iets met computers Conclusies: • Gebruikt geen digitale leermethode bij wiskunde • Wil graag met computers aan de slag (interessant) • Hij vindt dat de digi-borden meer gebruikt mogen werken (hij vindt het handig, fijn) Interview met Jason 1. Op welke school zit je? MLA Montesorri 2. Welk jaar/niveau? Brugklas VMBO-t/HAVO 3. Hoe oud ben je? 13 jaar 4. Hoe vind je het op school? Het is wel een leuke plek om te leren. Het is echt een school waar je makkelijk vrienden maakt. Minder leuk zijn de saaie docenten, vooral die Nederlands geeft. De meesten zijn wel aardig, maar streng. 5. Wat vind je van wiskunde? Moeilijk, maar het uitrekenen van bepaalde dingen/sommen gaat steeds beter. 6. Welk boek gebruiken jullie? Getal & Ruimte 1 VMBO-T/HAVO deel 1 7. Gebruiken jullie digitale/online leermethoden? Wat vind je daarvan? Ja soort van, op Magister, een programma waarmee je mailtjes krijgt van je docenten over wat je nog moet doen.

19


Je kan alleen nakijken of je de antwoorden uit het boek goed hebt. Je moet daarvoor een code van de docent krijgen. Magister is een programma met een gebruikersnaam en een maaklijst. Met een digitale werkvorm voor audio-opdrachten uit je boek. Daar is ook een app voor. Voor thuis op de iPad, meer voor de maaklijst en berichten. 8. Hoe zou dat beter kunnen? Nee, ik vind het wel goed zo hoe het nu is 9. Wanneer je deze sommen maakt, waar denk je dan aan? Welk gevoel krijg je daarbij? Wiskunde 10. Wat voor sommen doe je? Getalsommen, tabellen, grafieken, ruimtefiguren 11. Wat doe je als je het antwoord niet weet? Krijg je hulp? Aan klasgenoten vragen, anders de docent. Thuis aan m’n moeder 12. Wat doe je in je vrije tijd? Wat doe je in de pauze? Gamen, trompetspelen, eten, lol trappen met vrienden 13. Wat doe je met je vrienden? Huiswerk maken, voetballen etc. 14. Wat zijn je behoeften? Gamen 15. Wat wil je worden als je groot bent? Ik denk eraan om banketbakker te worden Conclusies: • Gebruikt digitlale aspecten alleen voor nakijken sommen, code via docent. Zorgt ervoor dat de audio-opdrachten gemaakt kunnen worden. • Hij vindt verder alles handig gaan, docent geeft altijd goede feedback/hulp in de les. Via Magenta geeft de docent aan wat de leerling nog moet doen, ook via iPad. • Behoeften: vrienden maken, leren, lol trappen, socializen

20


Interview met David 1. Op welke school zit je? MLA 2. Welk jaar/niveau? Eerste jaar, VMBO-T/HAVO 3. Hoe oud ben je? 13 jaar 4. Hoe vind je het op school? Het is wel leuk opzich, ik heb veel vrienden en zo 5. Wat vind je van het vak wiskunde? Ik vind het leuk maar wel moeilijk 6. Welk boek gebruiken jullie voor wiskunde? Getal en Ruimte 7. Gebruiken jullie een digitale/online leermethode voor wiskunde? Zo ja, wat vind je daarvan? Ja Magister, dat vind ik wel heel handig 8. Hoe zou dat beter kunnen? Het hoeft niet, het is wel goed 9. Wanneer je deze sommen maakt, waar denk je dan aan? Ik vind het moeilijk en heb soms hulp nodig bij sommige sommen 10. Wat doe je precies voor sommen? Metingen, tabellen en grafieken + rekensommen (van alles) 11. Wat doe je als je het antwoord niet weet? Krijg je hulp? Ja, ik krijg hulp van de docent en huiswerkbegeleiding 12. Wat doe je in je vrije tijd? Gamen en tekenen 13. Wat doe je met je vrienden? Lol trappen 14. Wat zijn je behoeften? De beste gamer ooit worden

21


15. Wat wil je worden als je groot bent? Architect Conclusies: • Gamen en lol trappen zijn voor hem belangrijk • Is erg tevreden met het huidige leersysteem (ook Magister)

22


CONTENTAUDIT

23


VISUALS

1.0 Home methode-informatie

2.0 Methoden VMBO Leerjaar 2

24


3.0 Leerlingen

4.0 Sociale Rekencommunity

25


ONDERTEKENING

Rex Amesbury 500600596

Vera le Grand 500662788

Lisa Greuter 500666219

Celine Hachmang 500664565

Richard Taylor 500639209

Datum: 07-11-2013 Plaats: Amsterdam

CONTACT

Celine Hachmang Tel: 06-14105691 E-mail: celine.hachmang@hva.nl

26

Adviesrapport Noordhoff Uitgevers  
Adviesrapport Noordhoff Uitgevers  
Advertisement