Page 1

helemaal voor jou

kid en ik

voor jong en oud

... PPD NOS

... KDV Poppejans overgenomen ... Omgaan met een agressieve leerling 1


Inhoudsopgave

Afwijkend gedrag .................................................................................................. 3 PPD NOS................................................................................................................ 4 en 5 Interview

6

Omgaan met een agressieve leerling ............................... 7 Actualiteiten ................................................................................................................... 8 Afwijkend gedrag observeren................................ 9 en 10 Speelgoed ............................................................................................................................ 11 Spelletjes ............................................................................................... 12 t/m 14 Advertentie .................................................................................................................... 15 Horoscoop ..................................................................................................s16 en 17

2


Afwijkend gedrag

A

ls opdracht moest ik een kind op mijn stage plek observeren die een afwijkend gedrag toont. Q is een kindje van 4 jaar, en is sinds 7 februari 2011 op het basisschool gekomen. Q komt s‛ochtends om half 9 naar binnen gewandeld met zijn moeder. Q is een Arubaanse jongen. Hij komt naar binnen en het eerste wat hij doet is springen in de armen van een jufvrouw. Hij vindt het leuk om aandacht te krijgen en geknuffeld te worden. Q speelt graag met de andere kinderen op de groep,maar soms wordt hij hardhandig,dan gaat hij te hard spelen met de andere kinderen, maar hij bedoeld het lief. Dus het is niet zo dat hij het express doet hij is er niet van bewust. Zijn afwijkend gedrag is dat hij zichzelf achterover laat vallen als hij zijn zin niet krijgt. Dit doet hij door negatieve aandacht te vragen van de jufvrouw. Als hij zijn zin niet krijgt probeert hij een bepaald gedrag van de jufvrouw af te dwingen. Doordat je hem die aandacht niet geeft terwijl hij zichzelf laat vallen merk ik dat hij rustiger wordt. Maar als hem die aandacht wel geeft, dan gaat hij het nog harder proberen, dus

dat wil zeggen, dat hij zich nog harder gaat bezeren door middel van zichzelf harder achterover te laten vallen. Er is gebleken dat hij alles probeert om aandacht te zoeken van de jufvrouw. Er zijn natuurlijk wel consequenties, zoals als hij zichzelf zo laat vallen dat hij zich een keer kan bezeren, en daarop moet dus echt gelet worden, hierover moeten dus zijn ouders ingelicht worden. Dus als u een kind kent met dezelfde kenmerk als dit jongetje is het u aangeraden om zo een kind zo min mogelijk aandacht te geven waardoor het kind dat vanzelf af gaat leren. Mijn doel is hoe we het beste kunnen voorkomen dat Q op een negatieve manier geen aandacht vraagt. Q is een lief jongetje, maar kan snel boos worden als hij zijn zin niet krijgt. Dus als je hem zijn zin niet geef, gaat hij zichzelf achteruit laten vallen. Q vraagt op een negatieve manier om aandacht en toont een bepaald gedrag bij de jufvrouw. Ik heb gemerkt bij Q dat als je hem zijn zin niet geeft, dan laat hij zich zelf naar achter vallen, en doordat ik hem geen aandacht geeft wordt hij rustiger‌

3


PPD NOS

I

k ga het over een jongetje hebben die PDD NOS heeft, maar daar ga ik wat meer over vertellen in het volgende stuk. Hij heeft PDD NOS. Dat jongetje heb ik op mijn stage die PDD NOS heeft. Omdat ik heel graag wat meer over deze ziekte wil weten en wat het allemaal inhoud en hoe je er mee ommoet gaan en wat de kenmerken van PDD NOS zijn. Wat houdt PDD NOS in en de oorzaak PDD NOS staat voor Pervasive Develomental Disorder-Not Otherwise SpeciďŹ c. De oorzaak van PDD Nos is vaak erfelijk. Nu ga ik wat dieper op het onderwerp PDD NOS in. PDD NOS is een stoornis. Het gaat om een stoornis die in het ontwikkelingverloop doordringt. Kinderen met PDD NOS hebben niet de kenmerken van een autisme. Daarom mag er niet gesproken worden over een autisme. Veel kinderen krijgen PDD NOS al met de geboorte mee. In andere gevallen heeft het kind PDD NOS gekregen. Dit kan bijvoorbeeld komen door hersenziekte of hersenontsteking. PDD NOS komt niet door de persoonlijkheid van het kind. Ook kan het kind deze ziekte niet krijgen door slechte opvoeding van de ouders. Je hebt vier verschillende soorten PDD NOS:

Waar heeft iemand met PDD NOS moeite mee? Vaak is de taalontwikkeling ook niet helemaal goed en ook niet slecht, maar het is anders bij een kind met PDD NOS. Kinderen kunnen heel moeilijk op hun beurt wachten en afgeven. Ze nemen de taal vaak heel letterlijk en hebben veel moeite met woorden of zinnen met een dubbele boodschap en houden geen rekening met de spelregels van de taal. En de motoriek is vaak ook anders. Kinderen die PDD NOS hebben kunnen bepaalde handelingen niet goed, omdat ze heel erg snel afgeleid zijn. De samenwerking van de handen en de voeten gaan moeilijk. De denkontwikkeling is ook anders. De sociale ontwikkeling is ook anders, want kinderen kunnen zich niet in anderen verplaatsen, maar het praten met volwassenen gaat makkelijker dan met kinderen. De denkontwikkeling is ook anders, omdat kinderen met PDD NOS niet kunnen voorspellen en maken geen gebruik van hun kennis om vooruit te lopen om wat er komen gaat. Vaak weten die kinderen niet wat er gaat gebeuren, je moet het deze kinderen stap voor stap uitleggen en hebben ook structuur nodig, als je zo ongepland iets raken ze helemaal in de war.

Stoornissen in sociale interacties. Stoornissen in de verbale en nonverbale communicatie. Stoornissen in de verbeelding. Stoornissen beperkt repertoire van interesses en activiteiten.

Waar is iemand met PDD NOS beter in? Als iemand met PDD NOS nog klein is zijn de zintuigen horen, ruiken, proeven en zien veel beter dat iemand zonder PDD NOS en dit veranderd nog in de loop der jaren, dan worden deze zintuigen

4


een heel stuk zwakker, totdat ze niet zwakker meer kunnen. Iemand met PDD NOS let heel erg op kleine details, bijvoorbeeld een nieuwe rugzak of ander haar en onthouden je postuur ook beter en dat is ook makkelijker voor een later gesprek. Iemand met PDD NOS heeft een heel goed geheugen, het is IQ van deze mensen is ook hoger dat het IQ van een gewoon mens.

Conclusie Ik vond het een leerzame opdracht om te doen, omdat ik nu wat meer te weten ben gekomen over PDD NOS. Ik wist namelijk niet wat het precies was en wat het inhield, nu ik daar wat meer over weet, vind ik het een interessant onderwerp. En daardoor vond ik het ook leuk om deze opdracht te maken. En we moesten deze opdracht ook voor Nederlands maken

5


Intervieuw meester Jaap

1. Hoe bent u tot de keuze gekomen om een PW studie te doen? Meester jaap: afwisselendheid, dat je met heel veel vakken te doen hebt, bijvoorbeeld lezen, opvoeden, en met kinderen bezig zijn. 2. U werkt nu op een school met moeilijk lerende kinderen, is dit u wens geweest van het begin af aan? Meester jaap: daar ben ik ingerold, een vriend van me werkte op deze school en had niemand, en ik had het ook wel gezien op mijn andere werk. 3. In de tijd van uw opleiding ,was het begrip Pedagogisch Werker nog niet echt een begrip, hoe werd de opleiding die u gevolgd heeft genoemd? Meester Jaap: kweekschool, zo werd de opleiding genoemd toen ik nog op school zat.

6

4. Heeft u nader hand nog speciďŹ eke opleidingen gevolgd, voordat u dit werk met moeilijk lerende kinderen bent gaan doen? Meester Jaap: Ja, Remedial Teaching, speciaal onderwijs en akte aardrijkskunde. 5. U doet dit werk nu al een aanzienlijke tijd en denkt u dit werk tot aan het eind van uw carrière motivatie geeft? Meester Jaap: Ja, ik denk van wel, want het is speciaal onderwijs. 6. Heeft u nog wensen die u graag vervuld wil zien in dit werk? Meester Jaap:Ja, minder administratief werk en minder inspectie gericht werk.


Omgaan met een agressieve leerling.

I

k loop stage op een openbare basisschool in groep 5. In mijn artikel vertel ik over een agressieve leerling. Hoe het is om hiermee om te gaan en wat eraan gedaan word of is gedaan. Toen ik op mijn eerste stagedag begon op deze basisschool werd ik meteen in het diepe gegooid. Het was een erg drukke klas. De oorzaak was al heel lang bekend en dat was dat de kinderen werden opgestookt door een agressieve leerlingen X. Het jongetje waar ik het over heb is een heel druk en agressieve leerling. In de tijd dat ik daar stage liep en regelmatig dit gedrag mee maakte merkte ik aan de klas dat ze hier heel erg door werden beïnvloed De kinderen durfde niet veel te zeggen in de klas of langs de tafel van X te lopen want, dan kregen ze een schop, duw of een scheldwoord naar hun hoofd. .De klas leed hier heel erg onder en veel kinderen gingen het gedrag overnemen. Hij kon niet goed met klasgenoten opschieten en had maar één speelvriendin waar hij naast zat in de klas en in de pauze vaak mee speelde, dit ging vaak goed.

Het ging soms ontzettend goed met X maar had soms ook zijn buien. Er werd vaak gebeld met X zijn moeder en hier werd vaak gepraat over het gedrag van X. Om de zoveel tijd hadden de lerares van X en de moeder van X een gesprek over hoe het is gegaan en hoe het met X bij SOVA training ging die hij ook kreeg. Met vele gespreken met de lerares, directeur en SOVA trainster is er door de moeder van X toch gekozen om naar een andere school te gaan. Op deze school waar X begeleidt word in zijn werk en in klas zit met maar tien leerlingen. Tot nu toe gaat het al een stukje beter met het gedrag van X, en heeft hij meer vrienden en vriendinnen gekregen.

7


Actualiteiten KDV Poppejans overgenomen door MoreThanKidz Donderdag 6 januari 2011

K

inderdagverblijf Poppejans, gevestigd in onder andere het Zonnehuis in Stadshagen, is per 1 januari 2011 overgenomen door de kleinschalige kinderopvangorganisatie MoreThanKidz. De reden van de overname is dat de directeur/ eigenaar van kinderdagverblijf Poppejans Marjan de Boer zich meer wil gaan richten op werk dat aansluit bij haar opleiding tot coach/ counselor. MoreThanKidz is een kleinschalige kinderopvangorganisatie met een vestiging in Nieuw-Buinen/ Stadskanaal en Groningen. Het hoofdkantoor staat in Borger. 29 april 2011: 8e jaarcongres van het vakblad Kinderopvang Kosten: 155 euro (ex. BTW). Locatie: Ede Geen twee kinderen zijn gelijk. Dat weet iedere pedagogisch medewerker. Nu het Pedagogisch kader voor de groep 0-4 jaar al weer twee jaar oud is, is het tijd voor een verdieping. Deze verdieping heet ‘Samen Verschillend‛. Daarnaast is er ook voor de buitenschoolse opvang een

8

Pedagogisch kader ontwikkeld, dat pedagogisch medewerkers ondersteunt bij hun dagelijks werk. Dit jaar organiseert Vakblad Kinderopvang haar achtste jaarcongres met een programma voor pedagogisch medewerkers

werkzaam in de dagopvang en een programma voor pedagogisch medewerkers werkzaam in de bso.


Afwijkend gedrag observeren

I

k ga een jongetje X op mijn stage plek met een afwijkend gedrag observeren en beschrijven van een doel, observatie situatie, waar ik op let. Dit doe ik op mijn instelling Basisschool. Wanneer ik ga observeren is op een Donderdag/Vrijdag. Op die dag heb ik stage en mag ik met toestemming een kind observeren. Waarom ik ga observeren is omdat, we voor ons vakblad een afwijkend gedrag van een leerling op stage gaan beschrijven die in ons vakblad gaat komen en die we moeten presenteren aan de klas. En door te observeren bouw ik meer ervaring op en leer en zie ik in de ruimte hoe ik dingen het beste kan aanpakken en hoe het kind in elkaar zit. En wat voor oplossingen ik kan zoeken zodat het minder en minder gaat voorkomen. Wat ik ga observeren gaat over een kind X op mijn stageplek wat bij hem voorkomende afwijkende gedrag is die ik eerder al heb gezien is bijvoorbeeld: kind liep weg wanneer we in de kring zaten, spullen van andere kinderen afpakken zonder te vragen. En door dit afwijkende gedrag wordt de sfeer in de klas ook niet prettig. Mijn doel is op de juiste manier gaan observeren en onderzoeken naar het verwachtingen van het kind en mij zelf. Een goede schriftelijke

verslag maken, goed kunnen observeren, het begrijpen van het observeren en het als een leerdoel meenemen. Op mijn stage plek heb ik een jongentje geobserveerd de situatie wat ik heb geobserveerd is dat het jongentje niet normaal in de rij kan staan, als hij straf krijgt dat die even later precies hetzelfde doet, dat hij spullen van anderen afpakt zonder te vragen, dat hij niet goed luistert en keer op keer hetzelfde dingen doet. Het jongetje wil zijn eigen zin krijgen en doet wat hij zelf wilt. Het jongetje liet een pot verf vallen dat vond hij leuk en lachte erbij en hij moest van ons dat zelf opruimen, zodat hij kan begrijpen dat het niet mag en waarom het niet mag. Ik noem nog een paar afwijkende gedrag, dat ik heb genoteerd. Kind loopt weg, kind krijgt straf, kind neemt niet serieus, kind luistert niet, kind pakt spullen van andere kinderen zonder toestemming, kind kan niet in de rij lopen achter elkaar. Dit zijn veel voorkomende afwijkend gedrag bij dit jongetje. Daarop proberen wij ons best te doen om op een goede manier te kunnen handelen. Als mij werkbegeleider met hem praat en verteld wat hij niet mag en dat hij het ook niet zou leuk vinden als een ander kind het bij hem doet, dan even later

9


iets anders doet. Ik heb voor de methode intervalobservatie gekozen omdat ik observeer het jongetje met dezelfde methode en hetzelfde doel omdat ik 1 persoon moet observeren met 1 doel en na een paar dagen observeren zie je het resultaat ook beter en kan je ook erachter komen waarom het kind zo doet. Zo kun je ook zien dat het methode heeft geholpen. En zo kun je er ook veranderingen eraan brengen en oplossingen kunnen zoeken. Ik heb geconcludeerd dat jongetje niet stil kan blijven zitten luisteren. We hebben het over gehad met me stagebegeleider hoe we het beste kunnen aanpakken. Dat ging als volgt, als we bijvoorbeeld in de kring zaten en het jongetje stond op en ging zomaar lopen dat we hem zouden laten gaan en dat we niet op hem zouden opletten en hem zouden negeren en hem geen aandacht zouden geven zodat, hij begrijpt dat hij geen aandacht kreeg en inziet. Dat wat hij doet niet mocht en vanuit zich zelf terug op zijn stoel zou zitten. En dat deden wij en dat hielp heel goed na een paar weekjes, lette het jongetje beter op in de kring, in de rij. En bij het afpakken van spullen moest hij

10

de spullen terug geven en moest hij het keurig eerst vragen en daarna mocht die het pakken. Of bijvoorbeeld het jongetje gooit een pot verf op laten we hem zelf de verf op de grond opruimen. Door zijn eigen rommel op te ruimen begrijpt het jongetje dat het niet mag, en inziet dat andere kinderen dat ook niet doen en dat het niet leuk is als anderen kinderen dat bij hem zouden doen. Deze oplossingen hebben ons geholpen en hopelijk jullie ook


Speelgoed

O

p mijn stage in de peuterspeelzaal zit er een jongetje genaamd J. Hij is geboren op 25-02 en is van buitelands afkomst. Hij is erg druk omdat hij uit een grote gezin komt daar leert hij veel van en stop speelgoed van de peuterspeelzaal in ze zak om dit vervolgens mee naar huis te nemen. J. is de jongste thuis en komt erg druk over. Hij rent door het lokaal heen en schreeuwt als hij aan het spelen is. De laatste tijd was er steeds vaker iets weg in de peuterspeelzaal waar ik dus stage loopt. We kwamen er steeds niet achter waar alle spullen naar toe gingen en hoe dit steeds kon gebeuren. We waren extra allert en begonnen goed naar de kinderen te kijken. Onverwacht‛s zei mijn stagebegeleider tegen mij vind je ook niet dat J. zijn broekzakken vol lijken alsof er wat in zijn broekzak zit. Terwijl ik me af vroeg of hij dat ook had toen hij binnen kwam in de klas. We besloten om hem even te laten komen en vroegen hem of we in zijn broekzakken mochten kijken. Hij rende het locaal in en wou veder spelen. Hier klopte iets niet er zat wat achter. We lieten het gaan, en besloten tijdens het verschonen in zijn broek zakken te kijken. Daar vonden we speelgoed van de peuterspeelzaal. Speelgoed wat we

kwijt waren en niet wisten wie het had gepakt. Gelukkig hadden we de speelgoed terug en nu moesten we nog iets bedenken om J. hier op aan te spreken. Het was moeilijk want je weet niet hoe je zo kleine kind kan aanpakken. Al gauw hebben we het tegen hem gezegd ook dat dit niet mocht. We besloten te zoeken naar een oplossing omdat: hij steeds vaker speelgoed pakte en dit echt niet kon. Hij dacht dat hij het mee naar huis mocht nemen om daar ook veder te spelen als de peuterspeelzaal gesloten was. In overleg hebben we besproken dat voor de kinderen naar huis gaan in de zakken te kijken vooral bij J. We doen dit elke dag om te voorkomen dat er nog meer speelgoed word mee genomen naar huis. We zijn er erg van geschrokken en hadden dit niet gedacht dat dit zou gebeuren. We blijven het wel raar vinden dat dit gebeurt is en zijn er zeker van dat dit niet meer voorkomt. Een kind dat speelgoed mee neemt naar huis.

11


Spelletjes

Zoek de volgende woorden: mama, kind, kinderwagen, speen, schoenen, opa, papa, opvoeding, sterrenbeeld, liefde, bloemen, lopen, regenboog

12


Zoek de 6 verschillen

Verbind de lijnen

Teken lijntjes, begin bij 1 ga dan naar 2 enzovoort. Als hij getekend is kun je hem daarna inkleuren.

13


Welke 2 plaatjes zijn precies hetzelfde

14


Kinderopvang memorie zoekt versterking van haar BSO-team om te werken aan de kwaliteit van haar dienstverlening. De functie. Pedagogisch medewerker BSO. Wij vragen. Je bent een enthousiaste, betrokken en exibele medewerker bij voorkeur met ervaring in de kinderopvang. Je weet overzicht en de rust op de groep te bewaren. Je staat voor kwaliteit en communiceert op een open, op samenwerking gerichte, manier met kinderen, ouders en collega‛s. Je beschikt over een gerichte opleiding op MBO of Hbo-niveau, waarbij de kennis van sport en spel een eis is. Dienstverband Bepaalde tijd met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Salaris Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring mbo. de CAO Kinderopvang. Aanvullende informatie. Minimaal opleiding SPW 3, MBO of Hbo-opleiding. Verdere informatie Als Pedagogisch medewerker ben je dagelijks betrokken bij de opvoeding en verzorging van kinderen die onze vestigingen bezoeken. Je maakt deel uit van een enthousiast team. Je stimuleert de kinderen met activiteiten om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Solliciteren. Hoe? Kijk hieronder voor de gegevens. Organisatie: Afdeling: Adres: Contactpersoon: Website. Medemogelijke gemaakt door.

Kinderopvang Memory. Administratie. Rozenkweker 9, 2299 GJ Rotterdam Cynthia Brugs. 010-225030 www.kinderopvangmemory.nl Kid & Ik magazine.

15


HOROSCOOP

Let goed op je geld deze week. 21 maart t/m 20 april.

Probeer kalm te blijven en word niet kwaad. 21 april t/m 21 mei

Krop niet alles op beste tweeling. 22mei t/m 21 juni

Goede bewegingen blijven is advies. 22juni t/m 21juli

Er is iemand jaloers op je. 22julit/m augustus

Een week vol inspiratie voor de maagd. 23 augustus t/m 23 september

16


HOROSCOOP Even langer nadenken voor je beslist. 24 september t/m 23

Wat een romantiek deze week. 24 oktober t/m 22 november

Bezoek een oude vriend of vriendin 23 november t/m 21 december

Gebruik je talent deze week. 22 december t/m 20 januari

Een goed advies is belangrijk. 21 januari t/m 18 februari

Een week vol romantiek. 19 februari t/m 20 maart

17

kid en ik  

helem,aaal voor jou

Advertisement