Page 1

An Segers Penningmeester Muzes vzw

Voorwoord

Muzes nieuwsbrief 11 oktober 2007

De dag vóór de opening werd er nog tot in de vroege uurtjes gewerkt; de rode loper werd uiteindelijk pas een kwartier voor het aanvangsuur uitgerold. Beste leden, De inschrijvingen voor de Dag van de Schoolmuziek lopen binnen, alsook de betalingen voor het lidmaatschap. Het nieuwe schooljaar is een goede maand bezig en ook onze vereniging rustte niet op zijn lauweren. De toon werd alvast gezet tijdens het openingsweekend van Klankendaal op 7 en 8 september. Velen leefden naar dit weekend toe en de spanning steeg dan ook naarmate begin september steeds dichterbij kwam. De dag vóór de opening werd er nog tot in de vroege uurtjes gewerkt; de rode loper werd uiteindelijk pas een kwartier voor het aanvangsuur uitgerold. Maar het resultaat mocht er zijn, iedereen was tevreden en Bart Peeters was opnieuw slimmer dan de zanger. Klankendaal staat open voor iedereen! Een uitgebreid verslag over de opening kan u lezen in deze nieuwsbrief. Nieuw initiatief in Klankendaal zijn “de dinsdagavonden van Klankendaal”, een interessant cursusaanbod voor iedereen die met muziekpedagogie begaan is. Verder een handleiding om op het forum van de website uw mening te posten. We geven u verder een laatste update mee voor de Dag van de Schoolmuziek. Samballad, een instrumentaal werk van Marc Van den Broeck, sluit deze nieuwsbrief af. In plaats van zingen in de muziekbijlage, kiezen we de volgende 2 jaar voor instrumentaal musiceren. Hou alvast onze agenda (www.muzes.be) in de gaten, het belooft een boeiend jaar te worden.Veel leesplezier!

Inhoud 1 Voorwoord

5 Handleiding bij het Forum van Muzes

10 Praktijk: Samballad

2 Klankendaal 4 Dag van de Schoolmuziek – Aflevering 6

11 Prikbord 8 Nieuws van Muzes vzw: fotoverslag 20/9: regionale vakvergadering Limburg

Muzes vzw Tervuursesteenweg 84 2800 Mechelen info@muzes.be www.muzes.be eindredactie: Liesbeth Segers liesbeth.segers@muzes.be lay-out: Stefaan Vermeulen Advertenties: An Segers an.segers@muzes.be

[NIEUWSBRIEF11]01[OKTOBER2007]


Liesbeth Segers Eindredactie nieuwsbrief Muzes vzw

Klankendaal

De Baets maakt zich sterk dat Klankendaal een bijenkorf wordt waar mensen binnenzwermen om hun ervaringen te delen.

Dat muziek op school een noodzaak is, blijkt in Vlaanderen helaas niet voor iedereen een evidentie. Legitimatie en kwaliteit worden in vraag gesteld. Daarom was de oprichting van het platform Klankendaal, Flemish Centre for Music Education, een must. Klankendaal stelt zich als doel het Vlaamse muziekonderwijs te ondersteunen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Initiatiefnemers zijn vzw Muzes, vakvereniging voor artistieke vorming en vzw De Notenboom, artistieke projecten in het onderwijs. Op vrijdagavond 7 september 2007 werd Klankendaal feestelijk geopend door de heer Frank Nobels, schepen van cultuur van de stad Mechelen,Thomas De Baets, voorzitter, Jan Haspeslagh, ondervoorzitter en Jos Maes, algemeen coĂśrdinator van Klankendaal. De Baets maakt zich sterk dat Klankendaal een bijenkorf wordt waar mensen binnenzwermen om hun ervaringen te delen; samenwerkingsverbanden met algemeen onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en non-formele organisaties zijn onontbeerlijk om de muziekpedagogie in Vlaanderen te ondersteunen. Momenteel hebben vzw Kreamuze (muziek- en bergkampen) en vzw Musicerende Jeugd, (vereniging voor muzische vorming) zich reeds bereid verklaard actief mee te werken aan Klankendaal. De deur tot samenwerking met andere organisaties staat op een kier. Ook internationaal wil Klankendaal meespelen. Het centrum is door haar leden vertegenwoordigd in ISME (International Society for Music Education), EAS, (European Association for Music in Schools), meNET (Music education Netword) en het Orff-Schulwerk Forum. Contacten met muziekeducatieve organisaties en vakverenigingen in de buurlanden worden daardoor aangehaald en versterkt. Mooie ideeĂŤn en vooruitzichten die om een passende muzikale omkadering vroegen en wel van niemand minder als de enthousiaste peter van Klankendaal, Bart Peeters, voor de gelegenheid begeleid door een ad hoc ensemble. De actieradius van muziekpedagogie is weliswaar niet groot, maar Klankendaal heeft alle kiemen in zich om groot te zijn in iets kleins! De toespraken van Frank Nobels, Thomas De Baets, Jan Haspeslagh en Jos Maes kan u nalezen op www.klankendaal.be. Cursusaanbod Muzes in Klankendaal: Vanaf oktober worden nascholingssessies georganiseerd in Klankendaal. Op de volgende bladzijde vind je een overzicht.Voor de Muzesleden is er een korting voorzien.

[NIEUWSBRIEF11]02[OKTOBER2007]


Samen zingen!

Dinsdag 02/10/2007

Dinsdag 09/10/2007 (thema: Halloween) Dinsdag 06/11/2007 (thema: Sinterklaas) Dinsdag 04/12/2007 (thema: Kerstmis)

Met de liedbundel Kumbajamana pakt Muzes uit met nieuw materiaal voor de eerste graad secundair onderwijs. Tijdens de sessie worden ideeën aangereikt om met liederen van actuele componisten aan de slag te gaan in de klas. En er zal niet enkel en alleen worden gezongen. De aangeboden nummers vormen immers de leidraad voor een avontuur waarin alles aan bod kan komen: bewegen, vertellen, instrumentaal begeleiden,… Om ten slotte samen lekker zingend uit de bol te gaan!

Hoe kan je zingen met een klas? Hoe maak je een klasgroep enthousiast? Dit zijn vragen die ons wel

Docent: Jos Maes Functie: leraar secundair onderwijs Doelgroep: lager onderwijs 3de graad, secundair onderwijs 1ste graad, DKO, jeugdwerk Code: N07/001

eens door het hoofd spoken. Om te zingen hebben de leerlingen niet veel nodig: enkel hun stem en wat durf. Als leraar heb je een goed uitgekozen liedrepertoire nodig en wat creativiteit om met het lied aan de slag te gaan. Aan deze twee zaken wordt gewerkt in deze driedelige cursus. Enerzijds wordt per avond een selectie liederen gezongen rond een bepaald thema: Halloween, Sinterklaas en Kerstmis. Anderzijds zoeken we naar een speelse omgang met deze liederen, waarbij we af en toe teruggrijpen naar elementaire lieddidactiek. De deelnemers mogen ook eigen liedmateriaal meebrengen. Het is mogelijk om voor slechts één avond in te schrijven.

Werken met Finale Dinsdag 16/10/2007 - nieuwigheden in Finale 2008 - werken met staff styles - layout invoegen teksten, plaatsing systemen - invoegen tekeningen, exporteren Finale bestanden naar Word Heeft u graag dat een specifiek onderwerp behandeld wordt, stuur het dan in op voorhand. We maken er zeker tijd voor vrij.

Docent: Thomas De Baets Functie: muziekpedagoog Doelgroep: lager onderwijs, dirigenten kinderkoren, DKO Code: N07/002abc

Docent: Christine Vergauwen Functie: Uitgeverij Euprint Doelgroep: Secundair onderwijs, DKO Code: N07/003

ORGANISATIE

Muzes vzw i.s.m. Klankendaal vzw

Cursusavonden Muzes i.s.m. Klankendaal

Kumbajamana!

Muzes vzw vakvereniging voor artistieke vorming

Mechelsesteenweg 22 – 3000 Leuven info@muzes.be – www.muzes.be

Invloed van The Beatles op jongeren, vroeger en nu Dinsdag 13/11/2007

Hoe komt het dat jongeren vandaag in hun vaders platencollectie gaan snuffelen, wanneer het in de les muzikale opvoeding over The Beatles ging? Waarom schrijft een 15 jarig meisje haar eindwerk AMC over ‘de beste groep aller tijden’, terwijl ze net zo goed een band uit haar eigen leefwereld kon kiezen? Waarom zingt de jeugdbeweging ‘Hey Jude’ haast veertig jaar later nog steeds rond kampvuren? Hoe slagen The Beatles erin om steeds nieuwe generaties aan te blijven spreken? In deze interactieve lezing met luistervoorbeelden overlopen we de metamorfose van deze Britse band en proberen we het geheim te achterhalen waarom The Beatles ‘klassiekers’ geworden zijn en steeds nieuwe generaties zullen boeien. Docent: Denis Roosen Functie: leraar DKO Doelgroep: secundair onderwijs, DKO Code: N07/004

Boeiende trip doorheen de muziektaal Dinsdag 20/11/2007

Voorstelling verschillende bouwstenen van de muziektaal via talrijke luister- en DVD-voorbeelden, doorheen de muziekgeschiedenis.Tips om creatief de voorbeelden in de lessen esthetica te verwerken. Docent: Beatrijs Van Hulle Functie: Lerares esthetica en docente didactiek esthetica Doelgroep: secundair onderwijs 3de graad – leraren esthetica Code: N07/005

Geluidsbestanden bewerken voor klasgebruik Dinsdag 27/11/2007

Vaak heb je maar bepaald deeltje uit muziekwerk of uit popsong nodig in je

een een een les.

De tijd dat je dat oploste door eindeloos cassettes samen te stellen is gelukkig voorbij.Tegenwoordig kan de computer ons daarbij helpen! Deze onderwerpen komen aan bod: - Tracks van een CD kopiëren naar de harde schijf van je computer - Wat is WAV? MP3? - Digitale muziekbestanden bewerken - Samples opnemen en bewerken We maken uitsluitend gebruik van freeware die je nadien thuis gratis en veilig van het internet kan plukken. Je hoeft geen computerspecialist te zijn voor deze workshop: basiskennis is al voldoende. Docent: Ann Leemans Functie: Muziekpedagoge, leraar Muzikale Opvoeding, Esthetica en DKO Doelgroep: secundair onderwijs, DKO Code: N07/006

De cursus start telkens om 19u30 en eindigt om 21u30. U bent welkom vanaf 19u. Cursusplaats is Klankendaal,Tervuursesteenweg 84, 2800 Mechelen. Op www.klankendaal.be vindt u een wegbeschrijving. De deelnameprijs voor elke nascholingsavond is € 20.Tekent u in voor een volledige reeks, dan betaalt u € 45 i.p.v. € 60. Inschrijven doet u via info@muzes.be, met vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoon, e-mail en school. De betaling is enkel mogelijk door storting op rekening van Klankendaal vzw: 734-0186113-76 met vermelding van de cursuscode, ten laatste 5 dagen voor de cursus.

Cursusavonden Muzes i.s.m. Klankendaal

[CURSUSAVONDENMUZES][NAJAAR2007]


Thomas De Baets Coördinator Dag van de Schoolmuziek 2007

In Dialoog

Dag van de Schoolmuziek 2007: ‘In dialoog’ Zaterdag 17 november 2007 – LEUVEN Aflevering 6

Snel inschrijven (via het net) is de boodschap! U vindt het aanbod nog steeds op onze website. De Dag van de Schoolmuziek komt steeds dichterbij en het aantal inschrijvingen blijft stijgen. Sommige workshops lopen ook stilaan vol. Het aanbod werd bovendien nog aangevuld. Aangezien de plaats van kunst en cultuur (en dus ook muziek!) op school momenteel erg in de kijker staat, organiseren we in de voormiddag als opstap een panelgesprek i.s.m. Muziekcentrum Vlaanderen. Moderator is Klara-stem Mark Janssens. Momenteel weten we nog niet precies wie er in het panel zal zetelen, maar deze informatie wordt zo snel mogelijk op onze website geplaatst. Op het vroegere Radio 3 debuteerde Mark Janssens in programma’s als ‘Drieklank’ en ‘Bruggen en Wegen’. Na een kleine drie jaar drijven tussen de nieuwe cd's (Keurwerk) en vreedzaam vechten met diva's (Tosca), belandde hij na een korte tussenstop buitenshuis, op het ‘Podium’ van Klara. Podium was een concertprogramma waarvoor Mark de grootste artiesten uit binnen- en buitenland interviewde. Sinds september vorig jaar presenteert Mark ‘Brede Opklaringen’, het interactieve voormiddagprogramma van Klara, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12. Bedoeling is om mensen die van klassieke muziek houden te zoeken, vinden en verbinden. Ook ons themalied ‘In dialoog’ is afgewerkt en werd op 23 september opgenomen in Leuven. De tekst werd ons geleverd door jeugdauteur Jan Wouters. Bedankt ook aan de totale tuiniers, voor de fantastische inzet en muzikale meerwaarde. Elke DVDS-deelnemer krijgt deze cd-single gratis mee! Graag wijzen we er op dat de inschrijvingen worden afgesloten op 22 oktober 2007. We kijken uit naar een grote opkomst! Snel inschrijven (via het net) is de boodschap! U vindt het aanbod nog steeds op onze website. In de volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreid (foto)verslag! Contactgegevens: dagvandeschoolmuziek@muzes.be

Bezoek onze website! http://www.muzes.be/dagvandeschoolmuziek

[NIEUWSBRIEF11]04[OKTOBER2007]


Ann Leemans CoĂśrdinator website Muzes vzw

Internetforum

Handleiding bij het internetforum

Werken met het Muzes-forum Sinds einde vorig schooljaar staat ons Muzes-forum opnieuw online! Webmaster Toon GoedemĂŠ heeft ervoor gezorgd dat dit forum door iedereen gemakkelijk te gebruiken is. Om zelf berichtjes te posten, moet je je wel eerst aanmelden op de Muzes-site:

De startpagina van het forum ziet er dan zo uit:

Je kan kiezen uit 4 grote discussiefora: Muzes Algemeen, Lestips Muziek, Lestips Beeld en Artikels.

[NIEUWSBRIEF11]05[OKTOBER2007]


Internetforum

In “Lestips Muziek” lopen er momenteel een 13-tal discussies:

Je kan aan een discussie deelnemen door op de titel te klikken en de originele post te openen:

Je kan op een bericht reageren door de “reageer”-knop aan te klikken:

Je krijgt dan een scherm waarin je je antwoord kan typen:

Als je wil kan je ook emoticons toevoegen …

www.cadans-online.b

e

41949 adv_banner cadans 02.indd 1

[NIEUWSBRIEF11]06[OKTOBER2007]

18-01-2007 16:28:40


Internetforum Je kan ook BIJLAGEN toevoegen. Dat is heel handig als je Word-documenten of PDF-files op het forum wil zetten. Daarvoor klik je de knop “extra opties” aan:

Door op “bladeren” te klikken wijs je de plaats aan waar de gewenste bijlage zich bevindt.

Je klikt op “Openen” en het document wordt aan je reactie toegevoegd. Je moet nu alleen nog op “Verzenden” drukken en je reactie wordt verwerkt en online gezet.

[NIEUWSBRIEF11]07[OKTOBER2007]


Nieuws

Fotoverslag regionale vakvergadering Limburg 20 september 2007

Hierbij vindt u enkele visuele impressies van een zeer boeiende vakvergadering onder het motto ‘bloeiende ritmes’, voor de eerste maal georganiseerd in samenwerking met de pedagogisch begeleider voor Limburg, Francine Drijkoningen. Freddy Mathyssen volgde op 9 oktober in Leuven haar voorbeeld en organiseerde daar in samenwerking met Muzes een vakvergadering rond evaluatie.

Klankvlagen is een totaalpakket muzikale opvoeding voor de creatieve leerkracht. Het is vooral een doe-reeks, waaraan zowel de muzikaal als de niet-muzikaal geschoolde leerling heel wat plezier beleeft.

[NIEUWSBRIEF11]08[OKTOBER2007]

Uitgeverij Wolters Plantyn Motstraat 32 - 2800 MECHELEN telefoon: 015 36 36 36 fax: 015 36 36 37 Bezoek onze website: www.woltersplantyn.be


Thomas De Baets Ondervoorzitter Muzes vzw

Praktijk

Muzes lanceert nieuw project! … omtrent de herziene invulling van de rubriek Praktijk

In de eerste en tweede jaargang van Muzes Nieuwsbrief verscheen in de rubriek Prakijk telkens een nieuw lied. Deze composities waren vooral gericht op gebruik in de eerste graad van het secundair onderwijs, binnen de les muzikale opvoeding. Als ‘kroon’ op het werk verscheen vorig schooljaar het liedboekje Kumbajamana!. Dit werd voorgesteld op onze nascholing muziek op 24 mei 2007. We kregen tal van enthousiaste reacties. Op vraag van onze leden werd deze zomer ook werk gemaakt van het Kumbajamana! begeleidingsboek. U kunt dit nog steeds bestellen. Hieronder vindt u alle gegevens. Met dit project schonk Muzes ruime aandacht aan het vocaal musiceren op school. Voor de periode september 2007 – juni 2009 zullen de praktijkbijdragen zich focussen op het instrumentaal musiceren in klasverband. We zijn er ons van bewust dat onze klaslokalen er soms helemaal anders kunnen uitzien: sommige leraren werken overtuigd met Orff-instrumenten of blokfluit, anderen integreren (voorzichtig, maar succesvol) een popinstrumentarium in de klas.1

Pianobegeleidingen

Euprint ed.

D/2007/6045/094

1 Ik verwijs hierbij naar de sessie Ostinaat meets groove die ik geef op de Dag van de Schoolmuziek, 17 november 2007 in Leuven. www.muzes.be/dagvandeschoolmuziek

Bovendien, en dit weten we al heel lang, werken wij als muziekleraar met heel heterogene groepen. Sommige leerlingen spelen al heel mooi dwarsfluit terwijl andere leerlingen al een succesgevoel krijgen als ze de ‘sol’ mooi uit een klokkenspel krijgen. Daarom vroegen we aan enkele componisten om een (kort) speelstuk te maken voor variabele bezetting met een duidelijke melodische stem (voor de goede muzikanten?), een baslijn, tussenstem(men) en/of ritmische begeleiding.Vaak zal je ook muzikale of didactische tips krijgen! Enkele namen van componisten zal u nog herkennen van ons liedboek. Zij krijgen het gezelschap van (voor Muzes) nieuwe namen: ik denk aan Marc Van den Broeck, Koen De Wolf, Simon Bruyninckx, Nico Smit,… In juni 2008 worden deze tien bijdragen aangevuld met extra composities, didactische tips en gebundeld in een nieuwe onderwijsondersteunende publicatie. Het belooft weer eens boeiend te worden. Alvast veel plezier met ‘Samballad’ van Marc Van den Broeck. Nog steeds verkrijgbaar: Kumbajamana! – liedboek 12 EUR (leden: 10 EUR) Kumbajamana! – pianobegeleidingen 20 EUR Bestellen doe je via info@euprint.be met de groeten van Muzes.

[NIEUWSBRIEF11]09[OKTOBER2007]


Enkele tips bij ‘Samballad’: Indien je het Sambagehalte wil verhogen, kan je er klein slagwerk aan toevoegen:

Voor een echte balladesound: Akkoorden: strings op een keyboard laten meetokkelen op een gitaar

[NIEUWSBRIEF11]10[OKTOBER2007]

Copyright Euprint ed., B-3001 Heverlee D/2007/6045/100(1) - All rights reserved. www.euprint.be


Beatrijs van Hulle

Prikbord

Over de plannen van de Minister, de inhoud en achtergrond van de studie van Anne Bamford en de concrete vragen naar Muzes toe, verschijnt er een artikel in de nieuwsbrief van december.

Er zit geen lijn en geen samenhang in de kunst- en cultuureducatie van ons Vlaams lager en secundair onderwijs”. Dit is het besluit van Anne Bamford, professor aan de Wimbledon School of Art in Londen. Zij deed een degelijk onderzoek naar de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie op basis van tijdens het schooljaar 2006-2007, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en CANON Cultuurcel. Zowel het beleid als de praktijk werden hierbij geëvalueerd aan de hand van een aantal internationaal getoetste kwaliteitsindicatoren. Het rapport werd op dinsdag 25 september bekendgemaakt in het Muziekcentrum Bijloke te Gent.Tijdens deze cultuuravond kondigde Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke aan dat hij een commissie Cultuur & Onderwijs aanstelde die zich over het thema moet buigen. Resultaten van dit onderzoek zijn te verwachten tegen mei 2008. Over de plannen van de Minister, de inhoud en achtergrond van de studie van Anne Bamford en de concrete vragen naar Muzes toe, verschijnt er een artikel in de nieuwsbrief van december. In het volgende nummer van ‘Klasse voor leerkrachten’ kan je een interview lezen met professor Anne Bamford. Meer informatie en de tekst van Anne Bamford kan je vinden op: www.canoncultuurcel.be

Muzes jaarboek 2006-2007

Muzes jaarboek 2005-2006

Verzameling van de gepubliceerde artikelen in onze digitale nieuwsbrief. Bestelnummer: D/2007/10.927/1 Prijs: 8,30 euro

Verzameling van de gepubliceerde artikelen in onze digitale nieuwsbrief. Erik Schrooten, Luistervoorbeelden voor de les M.O. - De artistieke ontwikkelingsniveaus van Parsons. Mark Reybrouck, Muziek als vormingsmiddel - Enkele inzichten vanuit de wetenschap. Rein Meus, Van horen naar luisteren - De muzikale parameters als handleiding voor het luisteren. Frits Evelein & Hans van Hennip, De magie van ritme – pulservaring en verassende ritmes. Paul Timmermans, Er is hoop! – Impulsen voor een attractief muziekonderwijs. Jo Stijnen, Kolb in het muzieklokaal.

Bestelnummer: D/2006/10.927/1 Prijs: 8,30 euro

Muzes jaarboek 2006-2007

De verkoop van onze uitgaven wordt uitbesteed aan Euprint. Bestellen doe je via e-mail: info@euprint.be Dit e-mailadres is beschermd door spambots, je hebt Javascript nodig om dit te kunnen bekijken

telefoon: 016.40.40.49

Muziek, maestro! zet een stap in de wereld van notenbalken, koperblazers en hitparades.We leggen ons oor te luisteren bij verschillende genres en artiesten, volgen de aanwijzingen van de dirigent en duiken in de geschiedenis van de popmuziek.We hebben echter ook oog (of oor!) voor de minder leuke kantjes en staan bijvoorbeeld even stil bij dreunende decibels en de mogelijke gevolgen ervan ... Muziek, maestro! bestaat uit een themabundel en een handleiding (+ audio-cd). Voor meer info zie www.pavsite.be en www.uitgeverijdeboeck.be.

[NIEUWSBRIEF11]11[OKTOBER2007]

Nieuwsbrief 11  

Nieuwsbrief Muzes Oktober 2007

Nieuwsbrief 11  

Nieuwsbrief Muzes Oktober 2007

Advertisement