Page 1

LATHUND ATT TÄNKA PÅ.... FÖR DIG SOM ÄR LEDARE FÖR AKTIVA TJEJER ◊ Planera väl, gärna en termin i förväg. ◊ Variera innehållet på träffarna. ◊ Var väl förberedd och var flexibel, ha alltid en ”B-plan”. ◊ Låt tjejerna vara delaktiga och ta ansvar för planering och aktiviteter. ◊ Ha en ansvarig ledare. ◊ Balansera gruppen, fördela utrymme mellan tysta/pratsamma osv. ◊ Var personlig men opartisk och inte privat. ◊ Var öppen för att lära dig nytt och håll dig uppdaterad inom ämnen som kommer upp. ◊ Sätt dig in i situationer som kommer upp, prova t.ex hur det är att förflytta sig med rullstol osv. ◊ Bjud på dig själv, kom alltid glad och positiv till träffarna. ◊ Var tydlig med information, skicka all viktig info skriftligt via mail. ◊ Inga assistenter med i gruppen om möjligt. ◊ Gör aktiviteter utöver det ”vanliga”. ◊ Skapa en tillhörighet, gruppen blir en identitet. ◊ Håll god kontakt med föräldrar. ◊ Gör upp gemensamma regler och följ dessa.


LATHUND ATT TÄNKA PÅ... I ARBETE MED AKTIVA TJEJER OCH DE FYRA ”S:EN” ◊ Självkänsla, självförtroende, självständighet, självbestämmande är viktiga hörnstenar för Aktiva Tjejer. ◊ Att regelbundet arbeta med detta gör att man lär känna sitt eget värde. ◊ Sträva efter att känna sig värdefull, oavsett vem man har runtomkring sig. ◊ Målet är att acceptera sig själv som man är. ◊ För att andra ska älska dig så måste du älska dig själv. ◊ Genom att våga utsätta sig för nya uppgifter och situationer växer man som individ. ◊ Våga vara ärlig och sann mot sig själv. ◊ Tar ansvar för det man gör. ◊ Att växa in i en ledarroll är en del av processen att utveckla de fyra ”S:en”, både som ledare och som person.

lathund_AT_ledare_ver_2  

http://www.aktivatjejer.se/images/lathund_AT_ledare_ver_2.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you