Plaça i Aparcament a Campos

Page 1

Títol del Projecte

FITXA TÈCNICA

Referència treball:

LA PLAÇA DE SANT PERE IGNASI I DOS PLANTES D’APARCAMENT SOTERRANI

Promotor

Aparcaments Sa Plaça, S.L.

Constructor

Setop, S.L..

Emplaçament

Equip redactor

Les bases del concurs requerien la construcció d’un aparcament soterrani i una plaça aprofitant la coberta del mateix. L’ús sobre rasant havia de resoldre el problema del mercat de verdures que fins aleshores s’estava realitzant a la plaça de la Creu, així com altres esdeveniments. El projecte aglutina tota la construcció al voltant de les mitgeres, la imatge buscada es la d’un decorat composat per murs i altres elements de colors que permeten ocultar els accessos a l’aparcament, locals comercials i un escenari. Aquest conjunt construït permet un recorregut enlairat amb vistes sobre la plaça. Excepte la superfície aixecada de l’escenari, la resta de la plaça no es troba ocupada per altres elements que puguin impedir la ubicació de les parades del mercat. Els elements de mobiliari es disposen en el límit de la plaça i la il·luminació es realitza mitjançant catenaries Per últim, per facilitar aquesta operació se ha dissenyat un paviment, una mena de regla, que permet ubicar les parades amb precisió..

Planta de la plaça

Nadal A. Caldentey Gayá Gonzalo Lis Belvis

Plaça Ca’n Pere Ignasi, Campos, Mallorca

El solar va ser el resultat d’un enderrocament previ del pati de les anomenades Cases de Ca’n Pere Ignasi i altres construccions. Com a conseqüència d’aquest enderrocament varen quedar al decobert un seguit de mitgeres.

007

Concurs

Projecte visat

Llicència d’obres

Juliol 1997

Setembre 1998

Abril 1999

Inici d’obra

CFO

PEC

Setembre 2002

Abril 2002

1.393.069,45 € 4.083.36 m2

Superfície construïda total Arquitecte tècnic

Estructures

Guillem Mas

Nadal Caldentey

Instal·lacions

Pascual Garcia Topografia

Geotècnic

Seguretat i Salut

-

-

Guillem Mas

Col·laboradors Premis Publicacions

Imatge dels elements de mobiliari