Page 1


Rozwój felietonistyki - korekta  

Moja korekta artykułu, starałam się zmieniać jak najmniej, ale i tak nie było to dla mnie łatwe zadanie.

Rozwój felietonistyki - korekta  

Moja korekta artykułu, starałam się zmieniać jak najmniej, ale i tak nie było to dla mnie łatwe zadanie.

Advertisement