__MAIN_TEXT__

Page 1

LION Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge Nr 6 2012-13 www.lions.no

God sommer!


Lions er gode venner som hjelper andre Lions dekker behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i over 200 land og geografiske områder med 1,35 millioner medlemmer. I Norge har Lions over 12.000 medlemmer fordelt på 480 klubber, og vi deler alle én felles tanke – samfunnet er hva vi selv gjør det til! Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppene for vårt hjelpearbeid er eldre, barn og ungdom, og funksjonshemmede. Alle pengene vi samler inn går direkte til hjelpeaktivitetene. Den daglige driften dekkes av medlemskontingenten. Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr seg. Vi arrangerer fester og skaper liv og røre på eldresentre, tar funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer internasjonale leire for ungdom og har langsiktige programmer mot mobbing og rusmisbruk. Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole og innsamlingsaksjonene Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon. Lions hjelper de som trenger det. Det anslås i dag at det er 37 millioner blinde i verden, men med enkle og rimelige tiltak kan man redde synet til 75 prosent av dem. Lions Norge har sammen med Norad finansiert øyehelseprosjekter i Uganda, Malawi og Zambia. I tillegg borer vi brønner og bygger skoler. Lions har også gitt vesentlige økonomiske bidrag etter jordskjelvkatastrofene i Haiti og i Japan. Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og sosialt samvær. I bladet finner du informasjon om noe av det som rører seg i Lions Norge. Vil du vite mer kan du ringe oss på tlf: 23 24 46 30 eller gå til www.lions.no. Der kan du selv finne frem til din nærmeste Lionsklubb. Hjertelig velkommen til Lions Norge!

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri meningsutveksling om saker av allmenn interesse. Lions er

nøytral i politiske og religiøse spørsmål. Arbeide for en høy etisk standard innen • alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode

dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger. • Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. • Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. • Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. • Vise medfølelse med de som lider, å støtte de svake og hjelpe de som trenger det. • Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros; å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker


Internasjonal Presidents

Spalte

Wayne A. Madden, Lions Clubs International President

MADDENS SPALTE FOR MAI

Å ikke planlegge er å planlegge en fiasko I den nylig prisbelønte filmen "Lincoln", sparrer president Lincoln verbalt med en politiker i Representantenes Hus, Thaddeus Stevens, en idealist som mangler gjennomføringsevne. Begge ønsker å avskaffe slaveriet, men Lincoln mener Stevens egenrådighet vil straffe seg. Han sammenlikner strategien med hvordan et kompass vil henvise deg på korrekt vis mot nord. Men det vil ikke vise deg sumpene i mellom, og hvis du styrter rett på vil du synke i sumpene og aldri når ditt mål. Lions, vi vet hvor vi ønsker å gå, hvor vi ønsker å være.Vi ønsker å hjelpe andre. Men for å være så effektiv som mulig, kan vi ikke jage fremover uten planlegging og forberedelse.Vi må være målrettede. Vi må kartlegge veien frem mot målet.Vi må ikke bare anta at våre klubber vil trives, men gjøre tiltak for å sikre at utfallet. De fire "pit-stopper" jeg har oppfordret klubbene til å ta, er en god måte å holde klubber

sterke. Med jevne mellomrom må vi stoppe opp og vurdere behov, sette mål og evaluere fremgang. Jeg håper klubbene fortsetter denne prosessen neste Lionsår og enda lenger. Og omfavne sosiale medier. Riktignok er jeg en del av den generasjonen som anses å være litt bakpå når det kommer til de nye kommunikasjonsformene. Jeg kan nok aldri følge med i mine barns og barnebarns tempo, men jeg er den første internasjonale presidenten som har sin egen Facebook-side. Jeg har hatt mange informative samtaler med Lions gjennom Facebook. Lions Clubs International har nylig kartlagt Lions bruk på sosiale medier: flere og flere Lions bruker Facebook og Twitter for å få kontakt med hverandre og til å publisere deres aktiviteter. Men vi må øke bruken av disse kommunikasjonsverktøyene.Vi lever i en digital verden, og Lions, som alltid har var stolte av å være en del av samfunnet,

må være fullt engasjert i sine lokalsamfunn på alle mulige måter, også i sosiale medier.Vi hører hjemme der det skjer, og i dag flyter kommunikasjonen langs den digitale motorveien. Vi er vant med å samles på verandaer og i bakgårder for å møte naboer og bygge relasjoner. La oss fortsatt gjøre det. Men la oss også bli vant med å snakke og dele informasjon på nettet for å styrke båndene mellom Lions og å la samfunnet få vite at vi er her og hvor viktige vi er. Kommunikasjon bygger samfunnet. «In a World of Service», kan vi øke omfanget og rekkevidden av våre klubber ved at vi for alvor omfavner den digitale verden.

Wayne A. Madden Lions Clubs International President

MADDENS SPALTE FOR JUNI

Grunnlaget for frivillighet: Når du gir, får du Humanisten Albert Schweitzer ble spurt en gang av en ung person om gode råd for et godt liv. Han svarte: «Jeg vet ikke hva din skjebne vil bli, men en ting vet jeg: «De eneste som vil bli virkelig lykkelige er de som har lett og funnet hvordan de kan hjelpe andre.» Vi Lions vet det. På mine reiser dette året har jeg møtt Lions i alle aldre, yrker og sosioøkonomisk status. Men vi deler en viss indre tilfredshet.Vi finner mål og mening i å hjelpe andre. Har du hørt om "runner s high"? Det er frigjøring av endorfiner under fysisk aktivitet som produserer en følelse av lykke. Vel, Lions opplever noe liknende, en slags «helper’s high». Frivillig arbeid er en positiv aktivitet, ofte med mye glede. Tilgi mitt elendige forsøk på humor, men vi

gjorde så mye frivillig arbeid og har uten tvil opplevd så mye "helpers high" at vi nødig ønsker rusmiddeldirektoratets øyne på oss! Lionsklubber har omfavnet Les og lær-programmet. 14 608 klubber har rapportert 64.507 aktiviteter, mer enn 2,3 millioner timer med tjeneste og 6,3 millioner mennesker er berørt. Mange Lions deltok i globale kampanjer fokusert på ungdom, syn, sult og miljø. Så langt hjelper vi 6,4 millioner mennesker og har talt opp 1,9 millioner driftstimer i forbindelse med disse kampanjene. Linda og jeg er dypt takknemlige for gjestfriheten og varmen fra Lions vi har møtt.Vi er usedvanlig imponert over engasjementet og lidenskapen i Lions. Jeg vet at Lions er stolte av sin egen

klubbs prestasjoner. Men Linda og jeg har fått se litt mer av skogen, og ikke bare trærne, og det er utrolig hvor mye vi gjør. USAs president Teddy Roosevelt sa en gang: "Gjør hva du kan med det du har, der du er." Lions gjør nettopp det. Men når du summerer innsatsen er det svimlende hva Lions oppnår.Vær stolt av å være en løve, fortsette å tjene som en løve og gjør verden til et bedre sted å være.

Wayne A. Madden Lions Clubs International President

3


LION LION ns.no Nr 6 2012-13 www.lio blad for Lions Norge Informas jons- og medlems

God sommer! trumsløpet På forsiden: Lions i Sen i Oslo pet slø trum Sen il. apr 27. som Lions dag me sam arrangeres på soner per Tulipanaksjon. I år løp 15 nt ibla der er, røy nst med gule Lio ian H. rist Ch er led åds ørr ern guv retær Heidi Johansen og generalsek d. Inn mot mål aar peg Op tad lles Mo Lill tulipaner til delte Lions-løperne ut løperne. re and de og m liku pub

WE SERVE TIL TJENESTE LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk.

Innhold NR 6 6 Ny øyeklinikk i Zambia 8 Skolehage fyller tomme mager 12 Ungdomskriminalitet - fra 13 til 1 16 18 28 32

Japan gjenoppbygges langsomt Formål for Lions Røde Fjær 2015 Wogging - hjerteinfarkt ingen hindring Den fremragende klubben

Materiellfrister for LION 2013-2014 Nr. 1 16.06.2013 Nr. 2 08.09.2013 Nr. 3 03.11.2013

Nr. 4 12.01.2014 Nr. 5 02.03.2014 Nr. 6 18.05.2014

Lions ønsker ny fordelingsmodell for tippemidler 10 år etter at Staten tok kontroll med spillautomatmarkedet i Norge, må være en lang nok overgangstid for de som mistet sine automatinntekter gjennom dette vedtaket. Tiden er moden for en omfordeling av ONTSHO. Kulturdepartementet har sendt forslag til endringer i fordelingen av overskudd fra Norsk Tipping AS til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner gjennom tippenøkkelen på høring. Lions Norge mener at det er helt nødvendig å bryte med den gamle modellen som kun bygger på historiske tilfeldigheter basert på hvilke organisasjoner som hadde oppstilt spilleautomater i 2002. - Jeg er veldig glad for at Lions Norge endelig er blitt invitert til en politisk høring, sier generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Les høringsuttalelsen under nyheter på lions.no.

4

Leder

Spalte

Vibeke Aasland, Ansvarlig redaktør LION

La resultatene lede Det er gøy å være redaktør når de gode sakene strømmer inn. Dette nummeret har godbiter hele veien! Det er særlig to saker jeg synes er gøy å presentere for deg. Det ene gjelder samarbeidet som Nittedal kommune har fått til med de ulike etatene og frivillige organisasjoner, særlig Lions. I løpet av få år er resultatene fantastiske. Kanskje det er nøkkelen til et godt samfunn i fremtiden å få folk til å bry seg? En annen suksesshistorie er Lions Club Stord Fitjar, i dag en miksklubb med 62 medlemmer. Les hvordan de har kommet dit på side 32. Blant aktivitetene er selvfølgelig den nye øyeklinikken i Zambia et høydepunkt. I løpet av den første måneden etter åpningen i april fikk over 1000 pasienter behandling. Det er ingen mangel på verken nød og maktesløshet i verden, men å lese om kreative løsninger for sultne skolebarn i Kenya (side 8) gir i alle fall meg en feelgood-opplevelse i sommerkvelden. God sommer, godtfolk!

Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeidspartner, støttespiller eller ”bare” interessert. Ta gjerne kontakt med oss! Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf. 23 24 46 30 – Fax: 23 24 46 39 E-post: post@lions.no Kontonummer: 6038.05.54251 Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no Tlf: 23 24 46 32 / Mobil: 92 24 88 28 Annonser Jon Sigurd Vangsøy Tlf: 22 50 08 01 / Mobil: 920 21 209 E-post: vangsoey@online.no Layout Live Høidahl Trykk Nr1 Trykk Grefslie AS http://www.nr1trykkgrefslie.no Internasjonalt styre President Wayne A. Madden, Auburn, Indiana, United States; Immediate Past President Wing-Kun Tam, Hong Kong, China; First Vice President Barry J. Palmer, Berowra, Australia; Second Vice President Joseph Preston, Arizona, United States. Contact the officers at Lions Clubs International, 300 W. 22nd St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA. Internasjonale direktører (1. år) Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Multiple District 300 Taiwan; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, West Virginia, United States; Judith Hankom, Iowa, United States; John A. Harper, Wyoming, United States; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl May Jensen, Rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, Florida, United States; Tae-Young Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Missouri, United States; Sunil Kumar R., Secunderabad, India; Kenneth Persson, Vellinge, Sweden; Dr. Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Virginia, United States; Harvey F. Whitley, North Carolina, United States. Internasjonale direktører (2. år) Joaquim Cardoso Borralho, Linda-aVelha, Portugal; Marvin Chambers, Saskatchewan, Canada; Bob Corlew, Tennessee, United States; Claudette Cornet, Pau, France; Jagdish Gulati, Allahabad, India; Dave Hajny, Montana, United States; Tsugumichi Hata, Miyagi, Japan; Mark Hintzmann, Wisconsin, United States; Pongsak “PK” Kedsawadevong, Muang District, Petchburi, Thailand; Carolyn A. Messier, Connecticut, United States; Joe Al Picone, Texas, United States; Alan Theodore “Ted” Reiver, Delaware, United States; Brian E. Sheehan, Minnesota, United States; Junichi Takata, Toyama, Japan; Klaus Tang, Wied, Germany; Carlos A. Valencia, Miranda, Venezuela; Sunil Watawala, Negombo, Sri Lanka.


World Medical Card Internasjonalt helsepass – medlemspris for Lions og inntektsmulighet for klubben Lions Norge inngikk 5. april 2013 en partnerskapsavtale med World Medical Card om salg av såkalte helsepass – World Medical Card.

Salg til bedrifter Vi håper at klubber vil gjøre salg av helsepass til en aktivitet, gjerne rettet mot bedrifter. For klubben innebærer det at for hvert solgte helsepass får klubben en fortjeneste på 100,- det første året og kr 50,- ved fornyelse neste år. I bestillingssystemet velger

man hvilken klubb som skal godskrives salgsprovisjonen. WMC avregner pr 1.7. og 31.12 og godskriver hver klubb.

Kontaktinformasjon Gøril Eikeland Selvik. Telefon 55 33 75 72 eller mobil 91637118

Er livet ditt verdt 5 minutter? Når det skjer noe, er det viktig at leger og helsepersonell har mest mulig informasjon om deg tilgjengelig, og at pårørende får rask beskjed. World Medical Card gir deg rask tilgang til medisinske data og kontaktinformasjon til dine pårørende. Med World Medical Card får du: • Et medisinsk helsepass som passer i lommeboken • Helsepass på din mobil som oversetter til over 15 språk • Online helseprofil med utvidet informasjon Se film om registrering av helsepasset på http://start.wmc-card.com/landing_lions/. I registreringsprosessen fyller du i løpet av noen få korte steg inn informasjon om deg selv og dine pårørende, samt dine medisinske data. Helsepasset kommer i posten i løpet av få dager. Medlemskap hos World Medical Card koster deg kun 290 NOK i året.

KORT OG APP:World Medical Card er et medisinsk kort som kan redde liv i nødstilfeller. Sammen med kortet og en sikker web-profil får du også en flerspråklig mobilapplikasjon. Daglig leder i World Medical Card, Gøril Eikeland Selvik (tv) og generalsekretær i Lions Norge, Heidi Lill Mollestad Oppegaard.

«Det er mitt valg» på Camp Det holdningsskapende programmet "Det er mitt valg" kan brukes også utenfor klasserommet. På mandag var det kurs for unge ledere som skal jobbe med barn på Camp Hudøy i sommer, Oslo kommunes sommerferietilbud til barn og unge. Dette er tredje året på rad det arrangeres kurs for de som skal arbeide på øya. Daglig leder Finn Edvin Brøndal forteller at den kompetansen kurset gir til hans ansatte er uvurderlig og benytter også anledningen til å takke Lions for støtten. Foto Trond Rekstad

Nye regler for Grasrotandelen Den nye grasrotforskriften er nå vedtatt. Målet med endringene som er gjort, er å forhindre illojale tilpasninger og juks. Lions Norge mener også at det er nødvendig å stramme inn reglene for deltakelse i Grasrotandelen. Frivillighetsregisteret ble etablert i 2008 og har som formål å forenkle samhandlingen mellom det offentlige og organisasjonene. Endringene trer i kraft fra 1. juli.

5


ØYEHELSE

Se og hør fortellingene til de som har fått synet igjen. Filmen er laget av Lions Aid Norway i Zambia. Du finner den på våre hjemmesider www.lions.no og på www.facebook.com/LIonsNorge. Filmen ble vist på årets Riksmøte i Loen og er laget i både engelsk og norsk utgave.

NY ØYEKLINIKK I ZAMBIA:

Peter kan igjen se sine barn 10. april i år ble det åpnet en ny øyeklinikk ved Lewanika General Hospital i den vestre delen av Zambia. Den nye klinikken gir nå et etterlengtet øyehelsetilbud til en befolkning på over en million mennesker. Det er Lions Norge som har finansiert og ledet prosjektet i nært samarbeid med helsemyndighetene i landet og Norad. Av Matthew Mwetela, Lions Aid Norway Zambia

6

En tidlig april morgen fører 16 år gamle Kashimbi sin blinde far inn på øyeklinikken ved Lewanika General Hospital. 51 år gamle Peter Chili har vært blind i nesten to år. Han forteller om sin nåværende livssituasjon med tydelig frustrasjon i stemmen.- Jeg er bonde og var hovedforsørger for min familie med 10 barn. Som blind er det svært vanskelig å få endene til å møtes, forteller han.

Flott dans og musikk gledet gjestene under åpningen.

År i mørke Peter er en av mange som er rammet av grå stær (katarakt). Han ble operert allerede den først uken etter åpningen av

øyeklinikken. - Operasjonen gikk bra, jeg følte ingen smerte, sa Peter umiddelbart etter operasjonen. Da sykepleierne neste


Det mangler fortsatt noen benker på forsiden av klinikken.

Den offisielle åpningen av øyeklinikken ble foretatt av visepresident Guy Scott (t.h) og Norges ambassadør i Zambia, Arve Ofstad.

med Lions Norge for å etablere en øyeavdeling i Western Province til en kostnad på USD 1,2 millioner. Dr. Scott forklarte at åpningen av øyeklinikken ved Lewanika General Hospital vil på en bærekraftig måte redusere antall mennesker som må bruke sine hardt opptjente ressurser til å reise 600 km til Lusaka for spesialiserte øyehelsetjenester.

Gode utsikter Den norske ambassadøren, Arve Ofstad sa at fremtiden for alle de blinde som nå får igjen synet er vanskelig å forestille seg. Han la til at hans regjering i Norge var stolt over å ha inngått et samarbeid med Lions Norge og at resultatene taler sitt tydelige språk om at det nytter å bidra.

5000 operasjoner i året Den spesialiserte øyeavdeling som for tiden konsulterer 1500 pasienter per måned er ventet å kunne redusere byrden av blindhet i den vestlige provinsen i Zambia med over 5000 grå-stær-operasjoner i året.

Daglig leder for Lions Aid Norway, Ole Traasdahl, og styreleder i Lions Norge, Christian H. Johansen, fikk oppleve å få se en øyeoperasjon «live» under sitt besøk.

Fakta om Lions Norges øyehelseprosjekt i Zambia

• Prosjektets mål er å hjelpe regjeringen morgen fjernet bandasjene fra ansiktet kunne han plutselig se igjen – etter to år i mørke. Peter brast i latter og ansiktet lyste av glede og takknemlighet da han så rundt på alle de fremmede menneskene rundt sykesengen.

1000 vitner Åpningsseremonien ble bevitnet av over 1000 mennesker, blant andre deltok Norges ambassadør, visepresidenten, helseministeren, provinsministrene for North Western og Western Province, viseministeren for «Community Development», Mor- og barneministeren og mange andre embetsmenn.

Historiene I sin tale under åpningen fortalte Lions Norges styreleder (guvernørrådsleder), Christian H. Johansen, at 11.700 norske

Lions står bak den vellykkede gjennomføringen og lanseringen av prosjektet. – Resultatene av vårt arbeid blir så mye tydeligere når vi hører historiene til mennesker som har fått hjelp. Tenk hva Peter føler når han igjen kan se sine barn og barnebarn, sa Johansen til alle gjestene som var møtt frem. Han oppfordret samtidig regjeringen til å sikre at anlegget får nok personell slik at dets fulle potensiale blir utnyttet.

Verst for de fattigste Visepresidenten for Zambia Dr. Guy Scott la vekt på de fatale virkningene av blindhet og da spesielt for de som lever i ytterste fattigdom. 70 prosent av all blindhet i verden kan forebygges eller gjenopprettes med enkle og billige tiltak. - Å ikke handle er uakseptabelt, erklærte visepresidenten og fortalte at regjeringen har inngått samarbeid

• • • • • • •

å redusere unødvendige blindhet fra dagens 1 prosent av befolkningen (10.000) til 0,8 prosent (8.000) innen 2015 gjennom det globale initiativ for eliminering av blindhet,Vision 2020: Right to Sight. Tidsbruk klinikkbygg: 19 måneder. Byggestart september 2011. Avsluttet mars 2013. Prosjektkostnad for klinikk: USD 1,2 millioner Befolkning i området: 1 million Antall pasienter årlig: 18.200 Finansiering: Norad, Lions Norge, Helsemyndighetene i Zambia. Tid planlagt for prosjektet i Zambia totalt: 6 år Antall utdannede helsearbeidere - Spesialsykepleiere: 11 - Helse- og lokale helsearbeidere: 80

7


BARN - HELSE - SULT

Lærer sultne barn å dyrke egen mat

Slik vil burene med sekkene bli, og hver klasse kan bygge to slike hver . Ingen skoler har forsøkt dette, men Odd Bredo (tv) har stor tro på at dette vil gi et godt tilskudd til barna.

Hver dag kommer et hundretalls barn med tomme mager til skolen i den lille fiskerlandsbyen Mbita ved Victoriasjøen i Kenya. Nå skal de lære å dyrke sin egen mat i en helt ny type skolehage takket være Lionsklubbene i sone Toten/Hadeland. Av Einar Lyngar

8

Det er hjerteskjærende det barna forteller om sin hverdag i Mbita. Landsbyen med Kenyas høyeste antall hiv- og aidstilfeller. Der 74 % er rammet, og foreldrene kjemper for å få medisiner slik at de kan overleve for å ta seg av barna sine. Der over 160 av 400 elever på Mbita primary school er helt eller delvis foreldreløse.

Hjelp til skolegang Etter at det ble innført store restriksjoner for fiskerne ved Victoriasjøen, har familiene

mistet inntektene og barna er de mest skadelidende. Stadig flere barn blir tatt ut av skolen og rektor Mary Ogolla på Mbita Primary tror elevtallet hadde vært halvert om ikke Lionsklubbene i området Toten og Hadeland hadde hjulpet de verst stilte barna. 58 av de mest utsatte barna får nå hjelp til å betale skolepenger pluss uniform med sko og bøker fra flere av klubbene som er faddere for barna. De fleste av disse fadderbarna er dessuten foreldreløse, og bor hos slektninger eller naboer som tar seg av dem på best


Kjøkkenet på skolen, der spinatplanten sukumaviku er en viktig del av kosten. Men bare barna i preschool har hittil fått mat på skolen.

mulig måte. Mange av disse er svært fattige, og har i utgangspunktet ikke råd til å ta seg av foreldreløse barn.

Lokal nordmann For to år siden bestemte sonen Toten/Hadeland seg for å hjelpe barna som ikke fikk gå på skolen. Etter at prosjektet kom i gang, har Lions-sonen i samarbeid med skolen samt nordmannen Odd Bredo Thorkildsen, videreutviklet prosjektet etter de behov skolen har meldt. Odd Bredo som for mange år siden drev med vegutbygging i NORAD-regi i Kenya, giftet seg med Loice fra Mbita og bosatte seg der, og kjenner derfor forholdene i fiskerlandsbyen svært godt. Han bygde tidlig et par enkle gjestehus og senere har han bygd opp en liten lodge ved Victoriasjøen. Som nybakt pensjonist har han nå tid og overskudd til å følge opp prosjektet til Lionsklubbene.

Biri-klubben skjenket også et helt nytt draktsett til skolens fotballag, som ble godt mottatt.

midten for drenering. På sidene stakk han hull og plantet sukumaviku-planter, en slags spinat som vokser videre etter at man plukker av de innerste bladene. En eller to sekker ble gjerdet inn med netting, også over taket. En port med lås hindret andre i å stjele maten, noe som også er et stort problem. I toppen av sekken hadde han mange næringsrike planter og i klimaet midt under ekvator vokste det villig i sekken. Han kunne også legge en presenning over taket for å hindre at solen brant opp avlingene.

Nyskapende skolehage Et slikt bur koster noen hundre kroner å lage, og er en engangsutgift. Mr. Pai som er utdannet gartner, er engasjert på timebasis av Lions til å undervise barna om hvordan de kan oppnå best mulig resultat. Han vil også lære barna hvordan de kan lage sin egen kompost og gjødsel.

Barna må ta ansvar Sammen med rektor Mary Ogolla har Odd Bredo og Lions hatt drøftinger om hvordan hjelpen fra klubbene på Toten og Hadeland kan hjelpe flest mulig barn, og gi mest mulig utbytte for de bevilgede midlene fra klubbene, samtidig som de vil gi barna nyttig læring for livet. At de for små midler kan sørge for egen matsikkerhet. Det er flere skoler som har forsøkt å anlegge skolehager for at barna skal ha et mattilskudd. Men en befaring viste at skolehagene krevde mye. De ble tråkket ned av dyr, de hadde mye ugress og barna og lærerne tok ikke ansvar. Under en slik befaring møtte de bonden Ochieng som hadde gransket mye på hvordan han kunne skjerme hagen sin. Han fylte en stor sekk med jord og la stein i

Barnas helse blir tatt på alvor, og de lokale myndighetene priser hjelpen Lions gir til Mbitabarna.

Rundt skolen er det mye husdyr som beiter, men burene vil hindre at de spiser opp barnas avlinger. Også flodhester er et problem ved skolen tidlig om morgenen, men de vil heller ikke komme seg inn i burene og har respekt for gjerder.

Rent vann til barna I tillegg til skolehagen får skolen en 15.000 liters vanntank av Lions, med tilførsel av rent vann fra et reservoir i fjellsiden. I dag henter de fleste vannet sitt i innsjøen, og dette vannet er ikke egnet som drikkevann. Det har ført til mye diare og andre sykdommer som har ført til mange dødsfall. Nå vil de mest utsatte barna kunne få med seg en tiliters kanne med rent vann etter skoletid, forteller Mary som stråler over hjelpen hun får fra Lions.

Spiser blad fra trærne Dette at barna nå vil få en opplæring i hvordan de selv kan dyrke sin egen mat vil ha stor effekt, tror Mary. Kanskje kan dette føre til at de bygger sine egne bur med sekker. Mange av barna forteller at det er sjelden de spiser seg mette. En av guttene som LC Tot`n nå har fått som fadder kunne fortelle at han av og til plukket blader av trærne og kokte for å ha noe i magen. En dag besvimte han på skolen, og det er det rett som det er andre elever som også gjør, forteller Mary. Sultne elever fører til konsentrasjonsvansker og gjør at de mister mye av kunnskapen de skulle få på skolen. Det er ikke uvanlig at barna ikke lærer å lese eller skrive før de går i 3. eller 4.klasse, forteller Mary. I fjor ble det kjøpt inn en del sekker med maismel som ble rørt ut i vann til 160 av elevene som Mary mener er i faresonen. Dette fikk de servert før de begynte om morgenen,

9


BARN - HELSE - SULT slik at de skulle kunne få med seg undervisningen.

To kroner kunne reddet faren Wendy (14) er et av de foreldreløse barna som mistet faren sin for noen år siden fordi de ikke hadde råd til å kjøpe medisin da faren fikk malaria. Medisinen kostet to kroner, penger vi ikke hadde, sier Wendy med tårevåte øyne. Året etter døde moren og lillebroren til Wendy, og naboen sa hun kunne bo i huset hennes. Men, også de strever, og Wendy forteller at hun føler hun er til bry og blir tvunget til å gjøre mye husarbeid. Hver dag når hun kommer fra skolen bærer hun oppvasken eller klesvasken i et fat på hodet og går ned de bratte bakkene til Victoriasjøen der all vask foregår. Hun blir veldig sliten og har ikke mye overskudd til skolearbeid, og rekker sjelden å gjøre lekser før det blir mørkt i huset som ikke har strøm. Hun er også mye syk, fordi hun drikker det forurensede vannet fra sjøen, som folk bruker til å vaske i.

De glade barna som får hjelp til skolegang og uniform av LC Tot`n.

Bedre helse for barna Derfor ble det bestemt å kjøpe inn en vanntank, ikke minst med tanke på barnas helse og store sykefravær fordi de drikker det forurensede vannet. Når de får med seg rent vann hjem, vil dette bedre helsesituasjonen for både barna og hele familien.Vi vil arrangere et informasjonsmøte i samarbeid med fylkets skoleadministrasjon som har egne folk som jobber med barnas helse. Der

I Victoriasjøen foregår oppvask og klesvask samtidig med kroppsvask. For mange er Victoriasjøen også drikkevannskilde.

vil vi for foreldrene understreke viktigheten av å drikke rent vann, sier Mary optimistisk. Vanntanken og fundamenteringen av den er en engangsutgift, og neste år vil vi ha mulighet til å kjøpe inn flere sekker med maismel igjen, sier Mary, som tror kjøkkenhagen vil gi et godt tilskudd til barnas tomme mager. Hun håper også dette vil stimulere barna til å bygge sine egne bur hjemme, og tenk om de i neste omgang fikk litt støtte til å kjøpe inn gjerde og netting til dette, sier Mary som har stor tro på prosjektet.

Egen bankkonto

Foreldreløse Wendy får ny skoleuniform.

10

Sonen av Lionsklubber på Toten/Hadeland har opprettet en egen bank-konto i Equity bank i Mbita, og det er derfor ikke en eneste krone som forsvinner i administrasjon. Odd

Bredo og Lionsmedlemmer i Norge gjør alt gratis, slik at effekten av de gitte beløp blir maksimalt. Odd Bredo lager også nøyaktige regnskap over alt som kjøpes inn og brukes, og er flink til å prute og forhandle så Lions-pengene får enda større verdi. Det at Lions selv kan følge og overvåke prosjektet så tett betyr mye for at de skal kunne lykkes. Også med tanke på at barna som har fått faddere må følges opp . - Hjelpen fra Lions kom i en veldig sårbar fase for barna, siden restriksjonene i fisket på Victoriasjøen rammer familiene så hardt økonomisk, sier Mary. Dette sender også ringvirkninger av optimisme til hele regionen, som lovpriser Lions, som på denne måten kombinerer hjelpen med opplæring i ansvarlighet for barna.


Stor tulipanaksjon i Stavanger avisene. Næringsforeningen i Stavanger sendte pressemeldingen til alle sine medlemmer. Stavanger Aftenblad omtalte arrangementet på fredagen, det samme gjorde TV-Vest om kvelden i sin nyhetssending der vi var første innslag.

Fine premier På alle standene kunne en finne spørsmålskjema og svarene på konkurransen. Noen av svarene var på informasjonen på gatebukkene, andre i brosjyren til DMV. Premiene var gavekort på henholdsvis kr. 5000, 3000 og 1000.

Det er mitt valg ble profilert godt hjulpet av tre instruktører, deriblant Trond Rekstad.

I år hadde alle 12 klubber i sone 3 og 4 i distrikt 104E gått sammen om et felles arrangement i Stavanger. Klubbene bruker 120.000 kroner årlig på undervisningsopplegget «Det er mitt valg». Av Frode Risan, Lions Club Tasta

ment så er det viktig å vite at man må innhente arealtillatelse fra kommunen for å kunne disponere deres områder, de har egne søknadsskjema for dette. Her lønner det seg å være tidlig ute om de beste plassene. Egen tillatelse av politiet måtte vi også ha.

Presse Når det gjaldt media så sendte vi pressemelding til alle bydelsaviser samt de store

LC Jåtten sin stand på Broremannplass.

Fem klubber stod på stand for å profilere Lions og spesielt vårt eget fyrtårn «Det er mitt valg» (DMV). Klubbene 120.000 på dette arbeidet. Standene ble likt profilert med parasoller, beachflagg, gatebukker, brosjyrer etc. Alle måtte ha på seg tøy med logo. Dette for å være godt synlige i gatebildet.

Godt forberedt Alle som stod på stand denne dagen ble på forhånd undervist i DMV av instruktør Øivind Gilje i fra Lions Club Hinna.Vi gikk da gjennom kurset, spørsmålskonkurransen og vi viste frem en stand slik vi ønsket den skulle se ut på Tulipandagen. Opplegget rundt dette samarbeidet er ment å rullere blant klubbene slik at det blir forskjellige arrangører og klubber som står på stand hver gang. Skal man gå i gang med et slikt arrange-

Norsk Narkotikapolitiforening viste film og demonstrerte hvordan narkotikahunder blir brukt i Politiets forebyggende arbeid.

11


BARN - UNGE - FOREBYGGING

Samarbeid gir resultater

Terje Rasmussen i Lions Club Nittedal har vært primus motor for samarbeidet mellom Lions og Nittedal kommune. I april ble han invitert til å holde et foredrag på et møte der avtalen mellom Frivillighet Norge og KS skulle fornyes.

Nittedal kommune har i en årrekke satset bredt og systematisk på holdningsskapende og forebyggende arbeid blant barn og unge. Et av de gode målbare resultatene er at antall førstegangskriminelle under 18 år har sunket fra 13 til 1 i løpet av to år. Lionsklubben i Nittedal er en viktig partner for kommunen. Av Annica Øygard, SLT-koordinator i Nittedal kommune

I 2009 startet Nittedal kommune og Nittedal lensmannskontor et omfattende kriminalitetsforebyggende arbeid. Arbeidet er kjent under navnet Vi bryr oss! Kommunale

12

enheter, Nittedal lensmannskontor, NAV, Kirken, en rekke frivillige organisasjoner, foreldre, Barn- og unges kommunestyre (BUK) og næringslivet er viktige partnere for å oppnå gode resultater.

Å bry seg Gjennom Vi bryr oss forebygger vi kriminalitet blant ungdom opp til 23 år. Hvis det likevel skjer, blir familien og ungdommen tilbudt bistand slik at de stopper å ødelegge for seg selv og andre. Gjennom arbeidet vil vi først og fremst forebygge: • Vold • Tyverier • Alkohol/rusmidler • Hærverk

Annica Øygard er SLT-koordinator i Nittedal kommune og har en sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. I mars ble hun tildelt en ærespris og et stort reisestipend fra Politiets kriminalitetsforebyggende forum.


I 2013 har styringsgruppa som består av lensmann, ordfører, rådmann, kommunalsjef for oppvekst og utdanning og koordinator besluttet at det skal legges ekstra stor vekt på å forebygge: • Vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner • Bruk av hasj • Mobbing i digitale media I tillegg ønsker man å styrke oppfølgingsarbeidet for ungdom som er i risikosonen.

Lions er en viktig partner Lions program «Det er mitt valg» er et undervisningsopplegg for barnehager, grunnskole og videregående skole med vekt på skole- og læringsmiljø, sosial kompetanse og forebyggende arbeid. Mottoet med programmet er ”Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne” I 2010 arrangerte Nittedal Lions det første kurset i «Det er mitt valg» for ansatte i barnehager og fulgte raskt opp med kurs for lærere. De ansatte syntes at de hadde stor nytte av opplegget og barna/elevene/for-

!

Forbrytelse / Årstall

2009

eldrene ble inspirerte og lærte mye av de ulike temaene som det ble jobbet med. Det resulterte i at det nå er vedtatt at barnehager og barneskolene skal bruke programmet systematisk fordi man ser gode resultater. Lions i Nittedal bidrar, gjennom engasjement og midler, til at samtlige lærere på barneskolene og ansatte i barnehagene får gratis kursmateriell og kurs i «Det er mitt valg». I tillegg har elever på ungdomskolene fått en tilpasset opplæring slik at de kan ta ansvar for klasseromsaktiviteter. I 2012 ble samarbeidet utvidet til kurs og oppfølging på materiellet «Det er mitt valg – vold og seksuelle overgrep». Det er inngått en partnerskapsavtale mellom Nittedal kommune og Lions Club Nittedal, der dette arbeidet videreføres, og som foreløpig varer til 2016.

Resultater Når det satses så stort på forebyggende barne- og ungdomsarbeid er det viktig å dokumentere resultater. Da er statistikken for Nittedal lensmannskontor og kommunens utgifter interessante parametere.

2010

2011

2012

Første gangs kriminelle under 18 år

9

13

5

1

Vinning

441

347

306

273

Inkludert i dette: 12 nasking

11

20

7

Vold

58

63

63

57

Narkotika

84

78

117

167

Skadeverk

84

53

138

58

Brukte kroner for reparasjoner etter skadeverk/ fjerning av tagging

414.000 193.000

* 333.000,-

*70.000,-

Trygghet forebygger kriminalitet Hvis du forstår at hverdagen er utrygg for barn, unge og foresatte over tid, må du bidra slik at den eller de som har det vanskelig får hjelp. Én som bryr seg kan være nok. Et fellestrekk hos barn som har en vanskelig oppvekst eller familie som sliter, men som klarer seg bra, er at de har hatt et sterkt bånd til en annen voksen. Ikke en fagperson, men en tante, en barnevakt, en lærer, en nabo eller noen andre. Det gir trygghet og nye perspektiver til å finne løsninger. Men, noen ganger er ikke det nok. Det trengs faglig hjelp i en kort eller lang periode. Vi bryr oss arrangerer en rekke åpne kurs og møter i løpet av året. Søk opp "Vi bryr oss" på facebook og trykk "liker" så får du del i de siste oppdaterte nyhetene. Med dette takker vi Nittedal Lions Club for det flotte samarbeidet. Dere er en veldig viktig bidragsyter i det forebyggende arbeidet.Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet lang tid fremover!

Samarbeid Frivillighet Norge og KS Frivillighet Norge og KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har laget en felles plattform for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Plattformen ble først etablert i 2011 og senere fornyet i 2013. Den er et uttrykk for ønsket om bedre samhandling mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor. Utgangspunktet for samarbeidet må være at frivillig og offentlig sektor er uavhengige og likeverdige parter, og at partene anerkjenner frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi. Plattformen definerer de overordnede prinsippene for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor, og uttrykker at partene har en felles intensjon om å bevare og videreutvikle den nordiske frivillighetstradisjonen med en selvstendig frivillig sektor som en viktig pilar i vårt demokrati.

!

*2011 utgjorde store deler av summen fjerning av gammel og ny tagg som få ungdommer gjorde. Ungdommene ble tatt i løpet av året. *2012 De største kostnadene gikk til glass reparasjoner, kr. 58’, av dette utgjorde 1 hærverk alene 32’ på glasstaket Hagen skole.

13


BARN - UNGE - FOREBYGGING

Tre gode saker på en gang

Soneleder for Lions i Groruddalen, Harald Kristiansen, president i Stovner Lions,Tor Mørk, lærer på Rommen skole Marit Søsveen, og elevene Nadia (13) og Ayesha (11) er svært fornøyd med «Det er mitt valg». Foto: Aker Avis.

Lions Club Oslo Stovner har fått mye god omtale i lokalavisen før og etter Lions tulipanaksjon og det er klubbens totale barne- og ungdomsarbeid som har fått spalteplass. Klubben har lykkes med å snakke om både tegnekonkurransen, tulipanaksjonen og «Det er mitt valg» i samme åndedrett. Av Vibeke Aasland, redaktør Foto: Aker Avis

«Bedre å bygge barn enn å reparere voksne» skriver Caroline Bremer i Aker Blad Groruddalen som tittel på en helside dagen før Lions Tulipanaksjon 27. april i år. Artikkelen fortsetter: «Sitatet beskriver grunntanken bak Lions undervisningsprogram «Det er mitt valg» som mottaksklassen på

14

Her sitter Kjetil Nygaard (tv) og Tor Mørk og velger ut 70 tegninger til utstillingen på bydelssenteret.Tegningene er laget av elever ved skolene Stovner,Vestli og Rommen. Foto: Aker Avis.


Rommen skole flittig tar i bruk. Det er tid for Lions årlige tulipanaksjon. Det å jobbe med gode holdninger og motivere barn og unge er viktige saker for Lions. Undervisningsopplegget «Det er mitt valg», som er tilrettelagt både for barnehage, grunnskole og videregående skole, går ut på å ta ansvar, kommunisere, øke selvtilliten, ta beslutninger og sette seg egne mål. Det er noe Ayesha (11) og Nadia (13) har gjort. - Vi har snakket om hvordan vi kan være gode venner. Det er viktig at vi hjelper hverandre, og at vi trøster når noen gråter, sier Nadia. Hvorfor er det så viktig å trøste noen? - For da viser man at man er en god venn, smiler hun. Klare mål Både Nadia og Ayesha går i mottaksklassen på Rommen skole. De kom til Norge for første gang i fjor sommer. Ayesha er fra Pakistan, mens Nadia er fra Afghanistan. Hva er drømmejobben? - Jeg vil bli lege, fordi jeg tåler å se blod, sier Nadia. - Jeg vil bli lærer, smiler Ayesh. I Norge finansieres «Det er mitt valg» av midler fra lokale Lionsklubber og Lions årlige tulipanaksjon. - Vi ønsker å sette fokus på arbeidet til Lions, og på hva Tulipanlogoen representerer, forteller Tor Mørk, president i Lions Club Stovner. Artikkelen fortsetter med de konkrete planene til Lions Club Stover for tulipanaksjonen.

- Det er flott at folk er så interesserte, sier tulipanselgerne fra Lions Club Oslo Stovner. Fra venstre Tor Mørk, Ivar Opsahl, John Arild Westby,Tove S. Christiansen og Per Opsahl. Foto: Aker Avis.

Det er mye folk på bydelssenteret i løpet av en helg. Utstillingen var oppe hele fredag 26. og lørdag 27. april.

70 barnetegninger i tulipanhelgen To dager tidligere hadde avisen en like flott helside om Lions. Overskriften denne gang var «Fredstegninger laget av barn», og journalist Elisabeth T. Faane skrev om Lions internasjonale fredsplakatkonkurranse. Lions Club Oslo Stovner hadde i år bestemt seg for å lage en stor utstilling med tegninger som hadde deltatt i årets konkurranse som arrangeres på høsten. Hele 70 barnetegninger fra bydelens barneskoler ble stilt ut på Stovner senter i «tulipanhelgen», 26. og 27. april. President Tor Mørk og Kjetil Nygaard ble intervjuet og fortalte om Lions og FNs tegnekonkurranse og temaet «tenk deg fred». I forbindelse med den store utstillingen forteller presidenten at hensikten er at de unge tegnetalentene skal kunne vise frem det de har gjort. - Vi vil gjøre litt ære på alle de som har vært med, samtidig som vi ønsker å motivere til å fortsette å bli med på dette hvert år, sier Mørk. - Barna har vært veldig flinke og ivrige. Hele poenget med utstillingen er å gjøre stas på

barna, fortsetter Kjetil Nygaard. Også i denne artikkelen er det skrevet om helgens tulipanaksjon og at inntektene er øremerket holdningsskapende og rusforebyggende arbeid blant barn og unge. Mørk og Nygaard forteller at klubben er opptatt av arbeid mot rus og at det er et stort ønske om flere medlemmer. – Vi kunne tenke oss et påfyll, så det er bare å komme bort til oss for å ta en prat om man skulle være interessert i det, sier presidenten.

- Det er mye krig i verden på grunn av rasisme. Jeg ville sette fokus på det, sier han. Mia (11) fra Stovner skole hadde hippiegenerasjonen som inspirasjon. - Jeg ville tegne noe med et Peace-tegn. Det er veldig gøy at vi vant, smiler hun. Barna vet godt hva Lions er. - De kom inn i klasserommet og fortalte hva de arbeider med. Det er en god organisasjon som hjelper til, sier Stefan.

Tegnet for fred Den siste artikkelen i lokalavisa Groruddalen Aker avis kom på trykk 3. mai. Journalist Caroline Bremer har denne gang skrevet om helgens utstilling og intervjuet de tre barna som vant tegnekonkurransen på hver sin skole. Sude (11) fra Vestli skole sendte inn en tegning av en fugl og en jordklode. - Den representerer fred. Jeg fikk høre at de likte tegningen min, og det er bra, smiler hun. Stefan(13) fra Rommen skole tegnet barn fra forskjellige land som holder hender rundt jorda.

Vinnere på hver sin skole. Fra venstre: Mia (11) fra Stovner skole, Stefan (13) fra Rommen skole og Sude (11) fra Vestli skole. Foto: Aker Avis.

15


LCIF - KATASTROFEHJELP

Japan gjenoppbygges langsomt etter tsunamien

Sentrum av byen Rikuzentakata ble nesten helt vasket bort.

Det tok minutter for tsunamien og jordskjelvet 11. mars 2011 å herje Japan. To år senere ligger byer fortsatt i ruiner.

bygningen forsvinne gjør at Kanno tenker på sønnen: "Hva tenkte Hiroyuki da vannet strømmet inn? Småting minner ham stadig om sønnen og tårene presser på.Velmenende, men uforstandige folk sier til ham: "Ikke la det tynge deg så lang tid etter det som har

skjedd». For Kanno er det å huske sin tapte sønn det eneste han kan gjøre for ham. Byen Rikuzentakata er nå kjent i Japan for sin «Solitary Pine Tree of Miracle» - det eneste treet som står igjen av en skog på 70.000 trær. I september i fjor, for å bevare

Tilpasset fra en historie fra japanske LION.

En Lionsklubb ble spesielt berørt – elleve av Lions Club Rikuzentakatas 70 medlemmer døde. Men medlemmene jobber jevnt og trutt med å ta vare på sine familier, re-etablere arbeidsplasser, bygge opp lokalsamfunn og fortsetter å tjene som Lions. Den 11. i hver måned tok Lionsmedlem Seiichiro Kanno og hans kone med en boks med cola og blomster til restene etter det som en gang var det imponerende Rikuzentakata postkontor, der deres eneste sønn, Hiroyuki, jobbet. Nå rives postkontoret. Å se restene av

16

Det første møtet for Rikuzentakata Lions etter tsunamien ble holdt i november i 2011 i et midlertidig kontor.

Lionsmedlem Yuichi Abe har gjenåpnet sitt bakeri. Han sier han ønsker "å lokke frem smil i byens ansikter med mine kaker."


Laks er brakt til Shizugawa fiskehavn. Oppgangen av fiskeindustrien i Miyago området er avgjørende for økonomisk utvikling.

treet, ble det plantet om. I november ble gymsalen revet, et av stedene skrekkslagne beboere flyktet til. Hallen var et offisielt evakueringsområde og ble antatt å være trygt. Bare tre av rundt 100 overlevde. Byen beveger seg fremover. Alle offentlige

bygninger er planlagt å rives snart. Byens gjenoppbyggingsplan inkluderer å bygge et 12,5 meter høyt dike og en minnes-park på stranden. Byens forretningsområde vil bli lagt til et område som ligger åtte meter høyere enn før. Et byggefirma som eies av Lion Shu Kinno, gjenopptok driften raskere enn noe annet selskap etter katastrofen og er tungt involvert i fjerning av avfall. "Vi må skynde oss.Vi må rydde landet fort for å kunne gå videre, "sier Kinno, klubbpresident. Men gjenoppbyggingen er nervøs, preget av spenning. Noen beboere ønsker å bevare bygninger som vedvarende minnesmerker. Rikuzentakata Lions møttes tidligere på Capital Hotel som tilbød en fantastisk utsikt over furuskogen. Riving av bygningen ble stanset etter at innbyggerne protesterte. I begynnelsen kom medlemmer av andre klubber til Rikuzentakata for å hjelpe. Etter omtrent et år innså Rikuzentakata Lions at det var umulig å fortsette å ta imot andre Lions som var ivrige etter å hjelpe. De måtte fokusere på å gjenoppbygge sine virksomheter og sa høflig til andre Lions at økonomisk hjelp var mest verdsatt. Lionsmedlem Satoru Sugawara åpnet en provisorisk bensinstasjon bare en måned etter tsunamien. I november i fjor begynte han byggingen av en permanent bygning. Sugawara er ivrig etter å gå videre slik at hans ansatte kan komme tilbake til arbeid. Matayoshi Kumagai, president i 2011-12

kunne ønske sin sønn velkommen tilbake til sitt vannverk for et år siden. Sønnen fikk opplæring i Tokyo før han returnerte for å gjenopprette virksomheten. Men verken Kumagai eller hans selskap kan gjøre noe med mangelen på boliger. Ingen av hans ansatte har et permanent hjem ennå. I mange år har Rikuzentakata Lions Club arrangert en tale-konkurranse for ungdom. I år har de arrangert en workshop der skolebarn får uttrykt sine håp for fremtiden. En gruppe barn avduket detaljerte, ambisiøse visjoner for byen og appellerte til de voksne om å gjenoppbygge sin elskede hjemby.

Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation mobiliserte mer enn 21 millioner USD til Japans hjelpearbeid takket være donasjoner fra Lions over hele verden. Lions Norge bidro med over 1 million kroner. Eksempler på tiltak var utstyr og forsyninger til ofrene som ble flyttet til overgangsbolig, stort medisinsk utstyrslager for sykehus, inkludert en maskin for måling av radioaktiv stråling på kroppen, oftalmologi-utstyr og en røntgenmaskin.

SightFirst redder synet i Øst-Europa Da kommunismen falt i Øst-Europa og Russland ble helsevesenet kastet inn i kaos. Opplæring av spesialister ble problematisk men Lions og SightFirst har gått i bresjen. Av Allie Stryker, Lions Clubs International Foundation

I et hjørne ved Vinohrady Teaching Hospital Eye Departement ved Charles University i Praha, har Lions Ophthalmology Educational Center (LOEC) lært opp øyeleger i det offentlige helsevesenet. Avdelingen ble etablert og utstyrt gjennom et SightFirst-stipend til lokale Lions i 1998.

Øyeleger fra hele Øst-Europa og Russland kan her delta i undervisning om unødvendig synshemming og blindhet. Siden 2002 har 1120 øyeleger fra 20 land blitt trent av ledende synsspesialister, som ofte yter av sin tid som frivillige. - Lions-senteret er et lysende eksempel på et vellykket samarbeid mellom lokale Lions og sykehuset, sier Dr. Ivo Kocur i Verdens helseorganisasjon (WHO). Det har vært en rekke dedikerte mennesker engasjert i å utvikle dette instituttet. Resultatet av dette samarbeidet er et av de mest imponerende eksempler på Lions' bidrag til lokalsamfunnene i den europeiske regionen.

SightFirst-bidrag sørger for undervisning ved Lions Ophthalmology Educational Center i Praha med kurs i pediatrisk oftalmologi, svaksynthet og andre emner.

17


RIKSMØTE

Formål for Lions Røde Fjær 2015 er “Det er mitt valg»

De ser lyst på Lions fremtid. Fra venstre Tore Lynau i Lions Club Oslo Nordstrand, styreleder Rune Johansen, daglig leder Ivar Tollefsrud samt nyvalgt leder for Lions Norge, Bjørn Kristian Skovly.

Lions Riksmøte valgte lørdag 25. mai det holdningsskapende programmet "Det er mitt valg" som formål for den neste innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær. Av Vibeke Aasland, redaktør

Det var i alt 8 kandidater til valg. Det var i utgangspunktet ti, men to av forslagene var slått sammen til ett og et forslag ble trukket. "Det er mitt valg" vant med litt over 50

18

prosent av stemmene etter første valgomgang, og da var saken avgjort. "Det er mitt valg" brukes i forebyggende og holdningsskapende arbeid for barn og unge i hele Norge. Undervisningsprogrammet er tilpasset barnehager, grunnskoler og videregående skoler, og det brukes som motivasjonsprogram i flere idrettslag. Lions har for første gang siden den første Lions Røde Fjær-aksjonen ble arrangert i 1966, valgt et eget program som formål. - Vi har det beste programmet innen holdningsskapende arbeid i Norge, sa en opprømt Tore Lynau da resultatet var klart. Lynau er

medlem i Lions Club Oslo Nordstrand som fremmet forslaget. Et av Lions slagord er hentet fra "Det er mitt valg" - Det er bedre bygge barn enn å reparere voksne. - Nå kan vi bygge enda flere barn, sier nyvalgt leder for Lions Norge, Bjørn Kristian Skovly. Lions Norge har siden årsskiftet sett en positiv medlemsutvikling over hele landet. - Jeg er overbevist om at denne beslutningen vil bidra til økt motivasjon slik at vi vil få se ytterligere vekst og fornyelse i organisasjonen. Til beste for å hjelpe de som trenger det, poengterer Skovly.


Beslutninger og valg på Riksmøte 2013 Det ble foretatt flere viktige beslutninger på årets Riksmøte og her er en oppsummering. Protokoll publiseres på hjemmesidene når den er godkjent. Prosjekt Lions 2014 ble nedstemt i tre av fire fulltallige distrikter på distriktsmøtene, og det opprinnelige forslaget som forelå i sakspapirene var dermed ikke relevant. Mange har imidlertid i tiden etter distriktsmøtene gitt uttrykk for at Lions Norge bør fortsette å jobbe for endringer i organisasjonen. Riksmøtet vedtok at Guvernørrådet viderefører arbeidet som er gjort de siste årene og legger frem et nytt forslag for Riksmøte 2014. • Regnskapene og årsrapportene ble godkjent.

• Det ble ikke vedtatt å etablere et felles regnskapsprogram. • Nytt leirsted som erstatning for Beitoleir ble Røde Kors Nordic United Wold College i Flekke i Fjaler kommune. • Guvernørrådsleder for 2013-2014 er Bjørn Kristian Skovly fra Lions Club Luster • Guvernørrådsleder for 2014-2015 (og assisterende guvernørrådsleder for 20132014) er Tore Hovde fra Lions Club Kolsås. • Leder for ungdomsutveksling er Franzie Lerch fra Lions Club Os. • Riksmøte 2016 arrangereres i Sarpsborg av Lionsklubbene Tune, Borg,Varteig, Greåker, Sarpsborg og Skjeberg.

• Valgkomiteen består av guvernørrådsleder 2012-2013 og guvernørrådsleder 20132014 samt følgende tre kandidater: - Jan Storo, Lions Club Oslo Grefsen - Hilde Straumsheim, Lions Club Sykkylven Sigtuna - Alf Erling Isaksen, Lions Club Tana Nesseby • Internasjonal direktør for 2014-2016 er Svein Berntsen, Lions Club Stavanger Riska • Det er valgt en Kontrollkomite for Lions Norge som består av - Kåre Rise, Lions Club Brummundal - Bjørn Sætrom, Lions Club Oppdal - Bjarne Bakken, Lions Club Notodden - Vara: Knut Erik Wollan, Lions Club Narvik.

• Formål for Lions Røde Fjær 2015 er undervisningsopplegget «Det er mitt valg».

19


RIKSMØTE

Unge ledere hedret med Lions Ungdomspris Lions Ungdomspris ble fredag 24. mai overrakt ungdomsklubben «Nettverk 14/18» som holder til i Haslum i Bærum.

Av Vibeke Aasland, redaktør

- Tusen takk Lions, dette er en stor anerkjennelse for oss, det er fint å bli sett og at dere liker det vi gjør, sa Fredrik Gjertsen som er en av 15 hovedledere for ungdomsklubben.

ungdom. På en vanlig klubbkveld kan de som kommer spille diverse spill, være med på organiserte og uorganiserte aktiviteter, kjøpe varer i kiosken, bruke internett, være med på en andaktsstund i et eget rom og samtale med trygge ledere. Det er også grupper for videoproduksjon og et sted for musikkinteresserte. Blant annet har deltagerne dannet et eget band. Hvis lederne gjennom samtaler og deltakelse i miljøet får kjennskap til forhold som krever voksent engasjement, spiller de på lag med ungdomspresten og andre ansatte i menigheten, som kan følge opp enkelt-personer utover klubbkveldene ved behov. På en typisk klubbkveld er det samlet ca. 25 ungdommer.

Samarbeidsprosjekt I 2004 ble Lions Club Haslum og Haslum menighet enige om å samarbeide for å tilby et trygt nettverk til ungdom i distriktet som opplever/har opplevd samlivsbrudd i familien. Lions har stått for økonomien i prosjektet mens menigheten har stått for lokaler og den daglige driften.

Utvikler unge ledere Det er for tiden 15 ungdommer som er faste ledere for "Nettverk 14/18", de fleste er mellom 16 og 21 år. Lederne har vakt hver fjerde uke, men mange av dem stiller ukentlig og bidrar der det trengs. Det er laget en liten video som gir et inntrykk av aktivitetene i nettverket som du kan se på lions.no.

Ildsjel i Kirkens Bymisjon er tildelt Lions Tulipanpris Gro Talsethagen er virksomhetsleder for barn, unge og nærmiljø i Kirkens Bymisjon, Drammen. Fredag 24. mai ble hun tildelt Lions Tulipanpris 2013. Friminuttet Gro Talsethagen har etablert og drevet prosjektet «Friminuttet» siden starten i 2008. Dette er et skolefritidstilbud til "de som trenger litt ekstra" i aldersgruppen 1. – 7. klasse. Prosjektet startet opp med 10 og i dag er det 50 barn som har et ukentlig tilbud.

Oasen Prosjektet «Oasen» ble startet opp i 2011. Dette er et fritidstilbud for dem som er for gamle for «Friminuttet», ungdommer i alderen 13-16 år. I starten var det 5 deltakere som fikk leksehjelp, voksenkontakt og aktiviteter. I dag er det 55 deltakere som er medlemmer av «Oasen» og som benytter seg fast av tilbudet. I tillegg er det besøkende til ulike aktiviteter. Dette utgjør 40-50 personer. Dermed har over 100 ungdommer glede av prosjektet. Tilbudet drives av ansatte og frivillige i fellesskap.

Mange aktiviteter Nettverk 14/18 er et åpent møtested for

Rollemodell Forslagstiller Lions Club Drammen Glitre omtaler Gro Talsethagen som en foregangsperson når det gjelder forebyggende helsearbeid. - Begge prosjektene vitner om hennes store interesse for barn og unge. Noen barn mangler nettverk og har det vanskelig hjemme. Et oppholdssted med trygge voksne kan gjøre dem bedre i stand til å takle livets utfordringer, sier president Christina Lund. Lions Club Drammen Glitre og Lions Norge gratulerer Gro som en meget verdig vinner av Lions Tulipanpris!

Det var en glad Fredrik Gjertsen (tv) som mottok prisen på vegne av ledergruppa i ungdomsklubben Nettverk 14/18.Til høyre på bildet står leder for barne- og ungdomsarbeid i Lions Hroar Thorsen.

20

Leder for bymisjonen i Drammmen, Jon Ivar Windstad, mottak Lions Tulipanpris på vegne av Gro Talsethagen.Til høyre leder for barneog ungdomsarbeid i Lions, Hroar Thorsen.


Svingende flott grillfest i hagen på fredagskvelden.

Studentklubben ble hedret for å rekruttere flest kvinner i fjor.

Lions Club Fredrikstad har superpris på hjertestartere.

Liv og lyst i sommernatta!

Det er Skiptvedt som selger refleksbrikkene!

Lionsvenn Arne D.Thorvaldsen håper flere vil gjøre som ham - gi liv til død kapital gjennom Lions.

Mobilen og sosiale medier gir nye muligheter for innsamling!

Døvblinde Harald Vik inviterte alle spreke Lions til Drammen til et løp i høst.

Lions Club Stord Fitjar fikk honnør for sin rekruttering av kvinner.

Svein Berntsen er Nordens representant i det internasjonale styret for 2014-2016.

Tusen takk vakre, flotte, flinke, deilige Hotell Alexandra i Loen.

21


RIKSMØTE

Lions ildsjeler 2013

Lions ildsjeler 2013 ble tildelt International President Appreciation Certificate av internasjonal direktør Kenneth Persson (tv). Ildsjelene, fra venstre: Svein Jørgensen, Steinar Peter Johansen, Olga Eline Taraldset, Helge Sagvåg (stedfortreder for Kjell Fylkesnes), Kjell Glendrange,Tove Annexstad, Christian Johansen (stedfortreder for Eva Kristine Jensen), og Jan Holtet (stedfortreder for Tore Breen).

Lions ildjeler er en hederspris som ble delt ut lørdag 25. mai på Riksmøte i Loen. Klubbene foreslår sine kandidater og hvert distrikt velger ut det medlemmet som aller mest fortjener en påskjønnelse for sin innsats. Distrikt 104 A Svein Jørgensen, Lions Club Havøysund Svein jobber nesten hundre prosent med å skaffe jobber for klubben i Havøysund. For kommunen rydder og klipper vi buskene på torget. Hvert år hentes fisk på fiskebrukene og det lages fiskekaker/suppe til alle eldre i Havøysund. Over 100 eldre nyter godt av denne aktiviteten. Lions har på dugnad utvidet kirkegården i Havøysund, plantet busker, satt opp nytt gjerde og har fått bygd ett lysthus.Videre har klubben på dugnad

22

laget akebakke for barna. Det er utrolig mye mer, og det er alltid Svein som er en av ildsjelene i prosjektene.

Distrikt 104 B Steinar Peter Johansen, Lions Club Sørfold Steinar har gjennom 30 år vist et helt uvanlig stort og oppofrende engasjement for Lionsarbeid. Ikke bare i Lions Club Sørfold , men også på sone og distriktsnivå. På vegne av LC Sørfold vil jeg derfor foreslå Steinar til årets ildsjel. Han har vært president tre ganger, soneleder og distriktsguvernør og distriktsleder for medlemsutvikling. Steinar har startet to klubber – Leirfjord på Helgeland og Bodø Sentrum, og restartet Selbu Tyin. Han er fadder for 23 av klubbens medlemmer. Steinar har vært og er en inspirator for klubbens medlemmer og andre klubber for aktiv innsats under mottoet ”ingen saker for små og ingen for stor”.

Distrikt 104 C Olga Eline Taraldset, Lions Club Hellesylt Olga ble medlem i Lions Club Hellesylt tirsdag 5. april 2005 som den første kvinne etter 26 års med kun menn i klubben. Hun kom som et friskt pust og straks inviterte hun alle medlemmene hjem til seg på kaffe. Allerede året etter ble hun valgt inn i styret som sekretær og hun har vært president. I de åtte åra Olga har vært medlem har hun vært en drivkraft i det daglige arbeidet i klubben. Hun har vært leder i aktivitetskomiteen og har alltid mange gode ideer og utført godt arbeid. Hun har frontet klesinnsamling til Jubarkas i Litauen og stått på for tegnekonkurransen for fred i samarbeid med skolen.

Distrikt 104 D Kjell Fylkesnes, Lions Club Stord Fitjar Kjell har alltid vært en svært positiv bidrags-


yter til klubben. Han var med på å fremme ideen om Narkohund-prosjektet, og var fra første stund krumtappen i prosjektet. Sammen med gode medhjelpere har han ledet arbeidet frem til den suksess som det etter hvert utviklet seg til. Narkohund er i dag spredt rundt omkring i landet, og oppfattes av både politi og skolefolk som et nyttig verktøy i det forebyggende arbeidet mot rusmisbruk. I det siste året har Kjell fått spanske barnehjemsbarns vanskelige situasjon tett innpå livet. Samarbeid med organisasjonen Emaus har sikret fortsatt skolegang for noen av de barna de har omsorg for.

Distrikt 104 E Kjell Glendrange, Lions Club Flekkefjord Kjell er en sentral person i Flekkefjordklubben. Med sitt store og ekte engasjement er han en stor inspirasjonskilde og et forbilde for klubbmedlemmene. Ikke minst for nye medlemmer der han gir grundig og god informasjon om kva Lions gjør lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Ellers er han spesielt opptatt av hva en kan gjøre for de mange unge som ikke finner seg til rette i samfunnet. Han arrangerer overnattingsturer ute i naturen der ungdommene får delta i aktiviteter de kan mestre og dermed få gode opplevelser. Glendrange er også aktiv i klubbens rusarbeid. Han har vært initiativtakar til møter på byens ungdomsskole og til åpne møter for heile byen i Flekkefjord kino.

G uavbrutt siden 2005, et verv hun har skjøttet på en utmerket måte. Samtidig har hun vært soneleder i flere omganger, og hatt flere fagsjefsverv i sonen. Tove er nå aktiv i ungdomsutvekslingen på riksplan, og har ansvaret for alle utvekslinger i Europa. Hun sier alltid ja dersom en klubb i sonen - eller annet sted i distriktet – ber om hjelp eller et foredrag. Tove er tidligere blitt hedret av distriktet med Melvin Jones for sin innsats, 0g vi ser en inspirert kvinne som fortsatt gjør stor innsats for Lions.

Distrikt 104 J Jan Johannessen, Lions Club Ås Jan er primus motor når det gjelder å selge inn kurs i «Det er mitt valg» på skoler i Ås. Høsten2012 ble det gjennomført kurs på Rustad barneskole og på Ås Videregående skole. Det er videre planlagt flere kurs nå i vårsesongen. Jan har gjennom flere år vært en spydspiss og pådriver for dette for vår klubb. Kursene er meget godt mottatt på skolene og vi har lykkes i å etablere god på skoler i Ås. Jan er leder av vår komite for "Det er mitt valg", ungdom og sonekontakt.

Distrikt 104 H Eva Kristine Jensen, Lions Club Oslo-Maud

Distrikt 104 K Tore Breen, Lions Club Hurdal

Eva begynte i Oslo-Maud i 2002 Hun har fra dag én vært villig til å påta seg oppgaver og verv innen klubben. Eva har bl. a vært president og aktiv i aktivitetskomiteen, klubbkomiteen og som klubbmester. Hun er den første til å melde seg til dugnad. Det kan nevnes at klubben fikk tilgang til et stort restlager med gardinstoff i ruller. Eva stilte da sitt private lager til disposisjon for kommende års loppemarked. Eva gjorde en stor jobb i forbindelse med Lions Røde Fjær i 2009. I tillegg er hun aktivitetsleder i distrikt 104 H. Eva «brant» for at Lions skulle engasjere seg i Hudøy, og i sommer var vi ute på øya og vasket alle kjøkken i alle boligene. Eva var sentral i storarrangementet Hjertefred som vår klubb arrangerte i 2012. Hun har et stort nettverk og en fantastisk familie som stiller opp for henne og Lions.

Tore har vært leder for Lionslekene i Hurdal for funksjonshemmede i 15 år og er fortsatt leder i komiteen. Lionslekene er en soneaktivitet i sone 7 og foregår i mars måned hvert år. Ca 50 funksjonshemmede, i hovedsak barn og unge, deltar på ski, aking og de får sitte på i hundespannet til Robert Sørli, en av Norges absolutt beste hundekjørere og de får sitte på med hest og slede. Deltagerne setter meget stor pris på arrangementet. Det er diplomer og medaljer, pølser og brus til alle deltagere. Lionsmedlemmer kjører og henter deltakerne. Dette omfattende arrangementet har Tore ledet i 15 år. Han har også vært president i klubben i tre perioder. Tore var med å revitalisere Hurdalsklubben for noen år siden da den var på rask vei nedover. Han gjør en stor og god jobb i beste Lionsånd.

Distrikt 104 F Jan Sonerud, Lions Club Arendal Jan Sonerud ble Lionsmedlem i 1983. De første årene var han medlem i Nord-Aurdal, men flyttet kort etter til Arendal der han ble medlem i Lions Club Arendal. Jan er et muntrasjonsråd av de sjeldne. Det er aldri nei å få. Han engasjerer seg langt utover klubbens normale aktiviteter, f.eks som da han stiftet Lions Club Arendals Ski og Spaserklubb (SOS). På en normal tirsdag deltar mellom 8 og 12 av de eldre medlemmene på en 3-5 timers tur, enten til fots eller på ski. Det er aldri værforbehold! SOS-klubben holder sommerferie i juli og august samt i desember hvor medlemmene er opptatt med å selge lodder i Lions julelotteri. Andre aktiviteter i dette Lionsåret: distriktskasserer, julelotteri, sommerleker for psykisk handikappede og transport av eldre. Hans vesen, hans initiativ og væremåte betyr utrolig mye for LC Arendals trivsel og særs gode indre liv.

Distrikt 104 G Tove Annexstad, Lions Club Asker Røyrin Tove var charterpresident i Asker Røyrin, og har vært president i klubben to ganger til. Hun har vært distriktssekretær i distrikt 104

Småprat i storslåtte omgivelser, tidligere internasjonal direktør Jann A. Holtet (t.v.) og internasjonal direktør Kenneth Persson.

23


Guvernørrådslederens

Spalte

Av Christian H. Johansen, Guvernørrådsleder Lions Norge

Takk for et fantastisk flott år Når dette leses er Riksmøtet over og mange viktige beslutninger er fattet for det beste for Lions’ fremtid.Vi har valgt et nytt Lions Røde Fjær-prosjekt som det er viktig at vi alle samler oss rundt. Alle kandidatene er fantastiske kandidater. Den som stikker av med seieren skal også følges opp, uansett! Videre vil vi ha tatt gode beslutninger omkring Lions2014. Det viktigste er at prosessen ikke stopper opp, men fortsetter slik at vi alle kan være med på å forme Lions inn i fremtiden. Vi må fornye oss og det må skje i takt med tiden. Er det på tide å tenke utenfor den tradisjonelle boksen? Ja, jeg tror det.Vi må endre oss.

Nye tillitsmenn er også på plass. Ny guvernørrådsleder og nye distriktsguvernører. Jeg håper disse våre fremste tillitsmenn vil være med å gjøre sitt til at Lions blir enda bedre. I løpet av året som har gått har mye positivt skjedd. Det er viktig at alt positivt tas med videre slik at det kan bli enda bedre. Jeg håper igjen på gode beslutninger i styre og råd. Gjerne også litt mer vågale beslutninger som bringer oss fremover. Lionsåret som er i ferd med å renne ut har vært flott.Takket være alle medlemmene har dette vært en god reise. Uansett hvor jeg har møtt medlemmer så har det vært imøtekommenhet og vennskap umiddelbart. Det er også

noe som kjennetegner Lions i mange land.Vi har noe grunnleggende i oss som binder oss sammen i usynlige tråder.Vi kan gjerne være uenige i enkelte saker, men vi er enige i det grunnleggende.Vi ønsker alltid å gjøre en forskjell. Takk igjen for et fantastisk flott år. Nå er det på tide å ta opp seriøs trening igjen!

Christian H. Johansen Guvernørrådsleder Lions Norge

Bli med på høstens lederkurs! Institute, et lederutviklingskurs for fremtidige ledere i Lions. Målgruppen er primært påtroppende distriktsledere (VDG2) og assisterende soneledere (ASL). Påtroppende soneledere (SL) som ikke har dette kurset vil vi også svært gjerne se på Gardermoen i slutten av uke 39, 41 eller 42. Kurset går fra fredag klokken 12 til søndag klokken 16 og i løpet av disse tre dagene går vi gjennom fagene Lions’ historie og organisasjon, lokale utfordringer og muligheter, tidsplanlegging, møteledelse, motivasjon, presentasjonsteknikk, å sette mål, mangfold og teamarbeid. Kurset er utviklet av Lions Clubs International (LCI), og tilpasset norske forhold. Instruktørene er alle utdannet for formålet gjennom Lions’ Faculty Development Institute. Egenandel i størrelsesorden 600 kroner, tilsvarende USD 95-100, som er egenandelen på Advanced Leadership Institute og Faculty. Resten fordeles mellom LCI, Lions Norge (MD 104) og det enkelte distrikt. Kurset er godkjent for økonomisk støtte fra Lions Clubs International. Jeg vil på det sterkeste anmode alle VDG2, alle påtroppende SL og ikke minst påtroppende ASL, om å melde deres interesse til deres respektive GLT- distriktskoordinatorer som vil koordinere deres påmeldinger.

24

Kursene arrangeres 27.-29. september, 11.-13. oktober og 18.-20. oktober. Samtlige kurs vil bli avholdt på Best Western Gardermoen Airport Hotel. Vel møtt på Gardermoen! Yngve Lindgaard-Berntsen Leadership Koordinator


Generalsekretærens

Spalte

Av Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Generalsekretær Lions Norge

Det handler om å bli sett I forbindelse med at jeg presenterte Lions på Høgskolen i Oslo og Akershus i fjor, kom vi til enighet om at Kristoffer Andreassen pt student på bachelorgraden Medier og Kommunikasjon, skulle skrive sin bacheloroppgave om Lions Norge. I denne oppgaven skal han hjelpe Lions Norge å forbedre sin synlighet og digitale omdømme. I den anledning er det gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse hvor det kom frem flere interessante funn. Undersøkelsen er utført blant studenter i alderen 20-30 år, med generell studiekompetanse og/eller høyere utdanning. Spørsmålenes innhold omhandlet blant annet studenters syn på frivillig arbeid, deres kjennskap til Lions Norge, hvilke type frivillig arbeid de kunne tenke seg å arbeide med, og om de synes at staten verdsetter frivillig arbeid tilstrekkelig.

Bli med på

Med dette utgangspunktet, kom det opp en del interessante funn Lions Norge blir nødt til å ta tak i. Det var totalt 100 studenter som deltok i undersøkelsen, der over 70 % av studentene var positive til frivillig arbeid, og over halvparten kunne tenke seg å begynne med det.Vi må friste disse til å gi av sin tid til Lions Norge. En annen tankevekker var at hele 50 % svarte at de hadde liten, eller ingen kjennskap til hva Lions Norge jobber med. I spørsmålet "Hva må til for at du skal melde deg inn i en frivillig organisasjon som Lions Norge?", svarte over 70 % at de måtte bli mer synlige, og å vise hva de faktisk jobber med, og bidrar til. Dette er resultater som bør åpne en del øyne, og gi lyst til å forandre eller forbedre måten budskapene til Lions formidles på. Hovedkonklusjonen er at dersom Lions skal

nå ut til flere, må vi bli mer synlige.Vi må ha troen på litt forandring i måten vi når nye mennesker på, og igjennom hvilke fremgangsmåter vi bruker. Tulipanaksjonen er en glitrende måte å nå ut til nye mennesker med vårt budskap. Jeg vil med denne tulipanbuketten takke dere for det strålende arbeidet dere gjør for de som trenger deg mest og ønske hver især av dere en Riktig God Sommer!

Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær Lions Norge

kvinnekonferanse i Ålesund 28-29. september! Tema: Kvinners rolle i humanitært arbeid • Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard • Instruktør fra «Det er mitt valg» • Tidligere internasjonal direktør Gudrun Bjort Yngvadottir

Ta gjerne med vennin ner som ikke er med lem i Lions!

Alt skjer på Rica Parken Hotell i Ålesund.

Priser: Dagpakke med lunsj Middag m. kaffe Full pensjon, dobbeltrom Full pensjon, enkeltrom Konferanseavgift, alle deltagere

kr 425,kr 395,kr 1170,kr 1320,kr 175,-

Påmelding Bindende påmelding sendes til ksronnes@online.no innen 15.08.13. For spørsmål, ring Kirsti 952 79 241, Ellen 454 28 250 eller Hilde 901 68 669. Konferansen er en del av Lions Norges GMTprosjekt, «Kvinner i Lions». 25


Font Bernard Condensed - Regular

Youth Camps & Exchange

UNGDOMSUTVEKSLING

Ungdomsutveksling i Norge og utlandet

Verdien av utveksling

- STATUS Tusenvis av ungdommer verden over, ofte kalt studenter, er klare for utvekslingstur til utlandet i sommer med Lions Youth Camps and Exchange (YCE). Senere vil noen av dem omtale denne sommeren som deres livs beste sommer. Av Ole Bjørn Andersen, leder for ungdomsutveksling

En utvekslingsreise med Lions innebærer både et opphold i en vertsfamilie samt en leir i felleskap med andre ungdommer, såkalt ”camp”. I leiren har studentene fellesaktiviteter – sportslige, kulturelle og sosiale. I år sender vi ut 56 deltakere fra hele landet til 28 land i Europa, Japan, Malaysia og USA (her teller hver stat som et land). Deltakerne skriver rapport som alle lese på lions.no – bedre reklame for en god Lionsaktivitet får vi ikke!

Face2face På samme måte kommer ungdommer fra mange land til Norge. I år får vi to ”camps”, én i Oslo og én i Østfold. Oslo-campen heter «Face2Face» og har som hovedtema sommerlige aktiviteter i Sør- Norge, fortrinnsvis i Oslo. Arrangørene har bl.a. planlagt et besøk hos Oslos ordfører. Det er også tilrettelagt ekskursjoner til Gudbrandsdalen og andre steder i Sør-Norge. Face2Face har en (lukket) Facebookgruppe, Face2Face Lions International Youthcamp. Oppholdet varer tre uker, herav én uke hvor deltakerne bor hos en norsk familie. 25 ungdommer i 19 land gleder seg til å komme til Norge 27. juli.

c.To promote international understanding and good will throughout the world of Lionism. De aller fleste YCE-arrangementer rundt om i verden, også våre egne, lever opp til denne overordnede målsetning. Igjen - Lions ungdomsutveksling er ikke en vanlig ferie.

mange utflukter i nærområdet. 25 deltakere fra 20 land vil delta. Også her er det en (lukket) Facebookgruppe, LC Camp 2013 Imagine Peace.

Hvorfor utveksling? Hvorfor beskjeftiger Lions seg med dette? Vi lever i en tid hvor norske ungdommer reiser rundt i verden med familien eller på egen hånd, og mange 18–21-årige nordmenn er meget bereiste. Hvorfor skal Lions bruke innsamlede midler for å sende reisevante unge mennesker ut i verden? Dette er et tema som diskuteres livlig i mange Lionsmiljøer. Det er klart at norske unge mennesker lever et annet liv i 2013 enn de gjorde den gang Lions begynte med ungdomsutveksling for 60 år siden. Men vi må huske på at Lions YCE ikke er en heisatur det er kulturutveksling. Formålet med Lions YCE er definert slik: ‘To create and foster a spirit of understanding among the peoples of the world’. a.To bring young people into contact with youth and adults of other countries; b.To share family and community life of another culture;

En ”camp” i Norge koster omkring 300.000 kroner å arrangere, og de finansieres av den hundrelappen klubbene innbetaler årlig for hvert medlem til kontoen for ungdomsleir. For utenlandsopphold varier prisene avhengig av destinasjon. Tre uker i Danmark koster 2.500 kroner mens tre uker i Hawaii koster 24.000 kr. Utgiftene dekkes av sponsorklubbens aktivitetskonto. Uansett holdninger til YCE-konseptet og økonomi er det ingen tvil om at interessen for YCE er fallende i Lions Norge. Det er ønskelig med vertsfamilieopphold, men det er ikke et krav for å kunne arrangere en leir. Inntil for får år siden hadde vi 5 årlige ”camps” i Norge, nå skal vi ha 3, men i år makter vi bare å arrangere 2. I 2008 sendte vi ut 99 ungdommer, i år 56. Ungdomsutveksling kan gjøres på flere måter. Noen klubber har gått foran og tenkt kreativt, og skapt deres eget konsept for ungdomsutveksling, for eksempel i distrikt C der unge deltar i hjelpearbeid i Litauen. Gode tiltak, men disse arrangementene faller ikke inn under Lions YCE paraplyen. Andre klubber og distrikter har besluttet å ikke fortsette med YEC– og så gjort ingenting. Det er ikke bra. En organisasjon som Lions må ha solide ungdomsutvekslingsprosjekter, dels i form av hjelpearbeid, som for eksempel Aid In Meeting i Uganda, men også i form av kulturutveksling.

Camp Imagine Peace I Østfold arrangeres ”Camp Imagine Peace” som har «fredelig sameksistens» som hovedtema. Det er planlagt spennende sportslige aktiviteter, herav mange med vekt på sikkerhet til sjøs. Det vil også bli andre aktiviteter og

26

Syv spente og forventningsfulle studenter møtte på informasjonsmøte i Hønefoss 28. mai for å høre Nils W. Ørum (t.h) og Tove Annexstad (t.v) orientere om årets utveksling. Foreldrene var også invitert samt representanter for klubbene som sponser studentenes reise.


Officiellt meddelande Internationell kongress 2013, Hamburg, Tyskland Följande ändringsförslag avseende organisationens internationella stadgar och arbetsordning kommer att föreläggas delegaterna för röstning vid den internationella kongressen 2013.

Innkalling til Convention I samsvar med artikkel VI, § 2 i International By-Laws, utsteder jeg herved offisiell innkalling til 2013 International Convention. Vår 96th International Convention avholdes i Hamburg, Tyskland. Den begynner 5. juli kl. 10.00 og avsluttes 9. juli. Formålet med Convention er å velge en president, første visepresident, andre visepresident og 17 medlemmer av det internasjonale styret. Hamburg er en historisk, vakker by med et internasjonalt preg, deilig mat og fantastisk gamle verden arkitektur. Tysklands nest største by er en betydelig aktør på verdens scene i handel, kultur, kunst, idrett og turisme. Det er en fantastisk, levende by Lions vil nyte og verne. Convention Week er en uforglemmelig opplevelse fylt med fellesskap og kunnskap. Lions vil få oppleve tradisjoner som flaggseremoni, internasjonal parade og en flerkulturell messehall. Du får høre USAs tidligere førstedame Laura Bush tale i plenum, presentasjon av «Humanitarian Award 2013» til den italienske tenoren Andrea Bocelli og innsetting av internasjonal president 2013-2014. Tyske Lions har jobbet hardt med å få en god organisering av møtet. Deres beundringsverdige effektivitet og grasiøse gjestfrihet vil sikre et godt møte. Jeg vil sterkt oppfordre deg til være en av over 20.000 Lions som møtes i Hamburg! Wayne A. Madden Lions Clubs International President

Orkester Norden spiller i Hamburg Ungdomsorkesteret Orkester Norden har fått et prestisjeoppdrag. De skal spille for Lions Internasjonal Convention – en times konsert i kongressenteret lørdag 6. juli kl. 1530 med Brahms og Sibelius på programmet. Det er 1500 sitteplasser, så du bør dra rett fra paraden til kongressenteret for å få plass! Av Erik Evang, koordinator Orkester Norden

Orkester Norden er en årlig samling av unge musikkstudenter fra de nordiske land og Baltikum. Symfoniorkesteret har i år 66 deltagere – 11 fra Finland, 9 fra Danmark, 6 fra Island, 7 fra Sverige og 15 fra Norge. Fra de baltiske landene kommer 18 ungdommer som

blir sponset gjennom bevilgningen fra Nordisk Ministerråd på 1 million kroner.

PUNKT 1: FÖR ATT SÄRSKILJA TITLARNA OCH ANSVARSOMRÅDENA FÖR ADMINISTRATIVA TJÄNSTEMÄN FRÅN TITLARNA OCH ANSVARSOMRÅDENA FÖR INTERNATIONELLA STYRELSELEDAMÖTER,VILL MAN GENOM DENNA RESOLUTION ÅTERINFÖRA TITELN "VERKSTÄLLANDE ADMINISTRATÖR" OCH LÄGGA TILL TITELN "FÖRSTA VERKSTÄLLANDE ADMINISTRATÖR" FÖR ADMINISTRATIVA TJÄNSTEMÄN. DETTA ÄNDRINGSFÖRSLAG AVSEENDE ARBETSORDNINGEN OCH STADGARNA KRÄVER TVÅ TREDJEDELARS RÖSTMAJORITET. SKALL FÖLJANDE RESOLUTION ANTAS? BESLUTAS ATT Artikel V, Moment 1 i de internationella stadgarna skall ändras genom att ta bort texten "verkställande styrelseledamot, kassör, sekreterare (verkställande styrelseledamot, kassör och sekreterare skall utgöra de administrativa tjänstemännen)" och ersätta texten med "administrativa tjänstemän". BESLUTAS VIDARE ATT Artikel V, Moment 8, i de internationella stadgarna skall ändras genom att ta bort texten "verkställande styrelseledamot, kassör, sekreterare" och ersätta texten med "administrativa tjänstemän".

Nordisk spleiselag for ungdom Orkesteret samles i Kristiansand 28. juni. Den første konserten spilles i Kilden kulturhus onsdag 3. juli kl. 19.30. Deretter drar ungdommene på turne med konsert i Ålborg 4. juli og avslutter i Hamburg lørdag 6. juli. Lionsklubber støtter studenter fra sitt område med reisestipend. Totalt for samlingen i Kristiansand sponser Lions i Norden med 292.500 kroner. Av disse bidrar Lions Norge med 67.500 kroner. Hovedsponsor er Nordisk Ministerråd med 1.000.000 kroner. Andre viktige bidragsytere er Universitetet i Agder, Norsk kulturråd samt billettinntekter fra konserten i Kristiansand. Turneen er nå fullfinansiert med NOK 310.000. Norge og Sverige har begge bidratt med 60.000 kroner, Danmark med 36.000, Finland 51.000 og Island 10.000.

BESLUTADES VIDARE ATT Artikel III, Moment 3 i den internationella arbetsordningen skall ändras genom att ta bort texten "verkställande styrelseledamot" och ersätta texten med "första verkställande administratör och/eller verkställande administratör". PUNKT 2: EN RESOLUTION FÖR ATT HÖJA ENGÅNGSAVGIFTEN FÖR STÄNDIG MEDLEM TILL USD 650. (DETTA ÄNDRINGSFÖRSLAG KRÄVER MAJORITETSRÖST.) SKALL FÖLJANDE RESOLUTION ANTAS? BESLUTAS ATT Artikel XI, Moment 7, i den internationella arbetsordningen skall ändras genom att ta bort texten "USD 500" i detta avsnitt och ersätta texten med "USD 650".

27


NORGE RUNDT

Woggeren fra Nittedal

32 år med Sentrumsløpet – hjerteinfarkt ingen hindring! Siste lørdag i april startet Per Anthonsen og Lions Club Nittedal dagen med å «selge» 2000 tulipaner på 3 timer. Deretter dro 73-åringen rett til Oslo for å løpe det 10 kilometer lange Sentrumsløpet. Denne gang med Lions’ sin gule løpe-skjorte.

Av Vibeke Aasland, redaktør

Hva betyr sentrumsløpet for deg? - Sentrumsløpet har alltid stått øverst på listen og jeg stiller alltid i pent vær og kortbukser! Dette er den første virkelige sommerdagen med masse folk og liv i Oslogatene. Om jeg ikke lenger får med meg 35 løp per sesong lenger, er Sentrumsløpet fortsatt et MUST. Årets løp – hvordan gikk det? - Kjempevær og nær 9.000 løpsglade

mennesker! Det var særs hyggelig å kunne varme opp i Akersgata med generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard. Å få være med på årets Lions Tulipanaksjon på Karl Johans gate var virkelig et flott og artig innslag i all alvoret rundt meg. Tulipanene fikk vi i hånden på Egertorget, og de ble delt ut til glade tilskuere og medløpere på vei mot mål ved Universitetsplassen. Jeg løp på 52 minutter som ga en grei 7. plass av 27 i klassen 70-74 år. Målsetningen var at pulsklokken skulle vise 150 hele løpet. Jeg håper å se flere gule trøyer med Lions merke på ryggen neste år! Hvordan startet joggelivet? Da jeg nærmet med 40-årsdagen oppdaget jeg at den eldste datteren min løp fra meg. Da var det bare å få på seg joggeskoene og komme i gang. Etter et rolig oppstartår (1981) med lokale løp som Nittedalløpet, fikk jeg året etter blod på tann og meldte meg på UKI-karusellen og Sentrumsløpet. Tiden den gang ble vel 40 minutter og dette ga mersmak.

Halv- og helmaraton er mye slit – hvorfor? - Jeg trimmer for kroppens ve og vel, og løpene virker motiverende for å trene. Med kone og tre døtre måtte jeg planlegge, med arbeidssted på Skullerud og bolig i Nittedal løp jeg ofte til og fra jobb. Etter hvert har det blitt 41 halvmaraton og 12 helmaraton – Drammen, København, Ørebro, Stockholm, Dublin, New York, Gjøvik, Duluth og Trondheim m.fl. Har det vært noe morro da? - I Duluth, USA traff jeg en løper som tok seg tid til å håndhilse på alle kjente tilskuere langs løypa. Etter løpet fortalte han at hans mål dette året var å delta i 50 maratonløp fordi han fylte 50 og Duluth var det 50tiende. Senere kom hans bok ut: ”Spaghetti every Friday ”. Jeg glemmer heller ikke Gjøvik maraton i 1985 – fram og tilbake til Kapp fire ganger i striregn. Skiftet klær og sko flere ganger under løpet, og klokka stoppet pga vann i urverket. Her var vi 16 deltagere, en stor overgang fra New York året før med 20.000 løpere og heiarop hele veien – You are looking good – You will make it! Har kroppen holdt tritt med dine mål? - Våren 2001 gikk løpingen tungt. Bena var som blylodd og jeg manglet oksygen. Etter diverse tester, bl. annet på NIMI og tredemølle, måtte jeg inn for blokking og fikk tre stent i blodårene rundt hjerterøttene. Sentrumsløpet 2001 ble likevel gjennomført med pulsklokke og rolig løping på vel 47 min. Etter forholdene en grei tid. Senere, i 2009, fikk jeg faktisk et nytt lite hjerteinfarkt. Inn på Riksen igjen. Ny blokking og stent. Men Sentrumsløpet fikk jeg med meg også dette året på vel 55 min.

Per Anthonsen (73) liker å gå-løpe (wogge) – for helsa. Han håper å få se flere gule trøyer med Lionslogo under Sentrumsløpet neste år. Foto:Torgeir Nygård.

28

Hva har 32 år med jogging gitt deg? - Foruten frisk luft og god kondisjon, har jeg fått en bedre helse. Hvis jeg ikke hadde løpt med startnummer, hadde jeg ikke oppdaget mine hjertefeil så tidlig. Jeg fikk gjort noe med problemet før den store hjertesmellen kom. Har fortsatt glede av å bevege meg – dog uten intervalltrening. Min trim i dag kaller jeg Wogging – Walking and jogging.


Lions på AKA Arena Takk Lions Club Trondheim Byåsen! på Hønefoss «Norges best bevarte hemmelighet er Lions!». Er dette sant, eller virker det bare sånn for oss i Lions? Lions kom til Norge allerede i 1949, men vi kan og må bli bedre kjent. Av Sigmund Hole, PR-kontakt i distrikt 104G

Kommersiell leder i Hønefoss Ballklub Kjetil Byfuglien og Borgar Aasterud i Lions Club Heradsbygda. Legg merke til banneret i bakgrunnen.

På sine hjemmesider står det at «Flatås Lions er et lag for de som ikke får være med på andre lag. Ferdighetsnivået er forskjellig, men hos oss er det bare gode fotball spillere». Fotballaget har nå fått en kjærkommen gave på hele 10.000 kroner fra Lions Club Trondheim Byåsen. - Den vil komme godt med for driften i 2013, og vil bli øremerket Landsturneringen i Tromsø som er årets høydepunkt, forteller primus motor Helge Gudmundsen i et takkebrev til Lionsklubben. Gudmundsen ble tildelt Lions høyeste utmerkelse «Melvin Jones Fellowship Award» på julemøtet. – Plaketten har allerede blitt til inspirasjon til videre arbeid og er en nyttig

påminnelse om hvor privilegert jeg er som får arbeide for de kanskje svakeste av de svake i samfunnet vårt. Jeg takker og kjenner meg ydmyk og takknemlig, skriver Gudmundsen.

En artikkel om dette samarbeidet sto på trykk i LION nr 4 20122013, men bildet hadde fått feil billedtekst så her kommer bildet igjen (red.an)

Dette vil vi gjøre noe med! Lions eksponeres med bannere på AKA Arena på Hønefoss fra søndag 14. april i år. Borgar Aasterud i Lions Club Heradsbygda har startet et samarbeid med tippeligaklubben Hønefoss Ballklub. Avtalen innebærer at medlemmene i Lionsklubben hjelper til som parkeringsvakter uten betaling, og til gjengjeld får vi lov til å henge opp tre bannere inne på stadion. Bannerne er plassert bak det ene målet. Her vil de bli godt synlige for både hjemmepublikum til Hønefoss Ballklub og tilreisende fra hele landet. TV-kameraene fanger opp bannerne på skjermen slik at Lions logo og budskap blir spredt over hele landet. Kan dette være en god ide for flere klubber? Skal vi få fylt opp medlemslisten trenger vi all den oppmerksomhet det er mulig og å få!

Underskrift av avtalen: Foran fra venstre: Paul Ravlo, president i Lions Club Vestre Toten, Åge Larsstuen, Styreleder i Raufoss Fotball. Bak: spillere fra Raufoss Fotball Damer Elite: Fra venstre: Ida Garberg, Stine Lossius.

Banner med vårt slagord for forebyggende arbeid blant barn og unge.

Samarbeid med Raufoss Fotball Lions Club Vestre Toten og Raufoss Fotball har inngått samarbeidsavtale der formålet er å bidra gjensidig til et godt holdningsskapende arbeid rettet mot barn og ungdom slik at idrettsmiljøet i Raufoss IL oppleves som en positiv arena for kampen mot rus. Det blir Lions tulipanlogo på drakter og banner i Raufoss Storhall. Profesjonelle kursholdere i programmet Det er mitt valg holder spesialtilpassede kurs for spillere, trenere, ledere og frivillige, og Lionsklubben bemanner informasjonsstand på utvalgte kamper.

Stolte eiere gir lokal forankring!

29


NORGE RUNDT

Ny gapahuk i Risør Søndag 5. mai ble en gave overrakt Risør Kommune fra Lions CIub Risør. «Nye Vakthusheia» består av at hele området er ryddet med god utsikt i nesten alle himmelretninger. Av Erik Hassel. Foto: Arild Mathisen

Den gamle falleferdige vaktbua er revet og erstattet med en ny gapahuk. Her er det laget en stor gruve og stedet egner seg godt til enkel overnatting. Det er også satt opp en informasjonstavle som viser et historisk overblikk over stedet, samt et oversiktskart.

6-700 dugnadstimer Det er lagt ned mellom 600 og 700 dugnadstimer, og prosjektet har en verdi på ca. kr. 200.000. Ordfører Per Lunden takket for gaven på vegne av Risør Kommune som eier området. Han la vekt på ringvirkningene et slikt prosjekt får for folkehelsen, både fysisk og mentalt. Speiderne i Risør har sin møteplass rett ved siden av og det er de som skal ha hovedansvaret for vedlikehold mot en fast godtgjørelse fra kommunen.

Godt besøkt 80 mennesker skrev seg navnet sitt i turboka i løpet av dagen og 400 personer har signert den siste måneden. Dette viser at folk setter pris på gaven; «nye Vakthusheia».

Popcorn og kaffe er servert, nå er vi klare for Thor Heyerdals, KONTIKI. I bakgrunnen sykepleier Margunn Husebø

Vil dåkke ver me på kino? Mange har sikkert sett Netcom’s reklamefilm hvor en gjeng med ungdommer går inn på et sykehjem og spør om de gamle vil være med på kino. Det var nettopp det vi gjorde i Lions Club Stavanger/Øyane. Av Atle Kristensen, Lions Club Stavanger/Øyane

På taket til gapahuken er det fint å spise pølser og nyte sjøutsikten.

Takk for støtten! Lions Club Oppegård takker alle som støttet Lions Tulipanaksjon 26. og 27. april. Klubben leverte totalt 8000 tulipaner som kvittering for bidrag til lokalt arbeid mot narkotika. Resultatet ble netto ca 50.000 kroner. På bildet er en av Lionsklubbens aller beste selgere, Hans Fredrik Kummervold.

30

Undertegnede og Gro Finnvik Øpsen ved Øyane sykehjem tok oss av organiseringen. Torsdag 18.april stilte medlemmene i gule Lionsvester med 11 privatbiler og sykehjemmets minibuss og kjørte 32 beboere og personale til Stavanger Kino. Her hadde vi reservert egen sal med eksklusiv vising av storfilmen KONTIKI. Gjestene fikk kaffe, brus og en gigantisk popcorn-bøtte hver. Mange av gjestene hadde ikke vært på kino siden før krigen, og svært få hadde sett kinofilm i farger. Alt ble betalt av Lions Club Stavanger/Øyane. Personalet og beboerne på Øyane Sykehjem har lovprist opplegget, og håper det kunne bli en tradisjon. Ikke helt umulig det!


Bruktbøker - trivelige, nyttige og lønnsomme I over ti år har Lions Club Stjørdal drevet salg av brukte bøker. Av Per Kvalheim og Gunnar Ingul, Lions Club Stjørdal

Til å begynne med hadde vi salg utendørs på torget. Mer enn en gang måtte vi dekke til bøkene med presenninger som vi lettet på når kundene kom. For to år siden fikk vi et permanent lokale som et av våre medlemmer disponerte. Salget foregår hver første torsdag i måneden klokken 17.00-20.00 og vi omsetter

Bøkene som selges står nå tørt og er sortert i hyller.

for 4.000-5.000 kroner hver kveld. Prisene er meget rimelige, og vi har nå fått en fast kundekrets som riktig “boltrer seg” blant ca. 20.000 bøker av alle slag. Tilgangen på “nye” bøker er bra. Når noen skal flytte eller slektninger rydder etter noen som er gått bort, ringer de oss, og vi henter fra hele kommunen. En egen komite har ansvar for salget, og siste Lionsår fikk vi inn ca. 40.000 kroner. For oss er det veldig givende å se den positive holdningen folk har til vårt humanitære arbeid, og vi tar oss god tid til å snakke med kundene om Lions og ser også boksalget som et forum for rekruttering av nye medlemmer.

Politiet fikk ny narkohund Da Lions Club Kristiansund fikk JA fra politiet bevilget klubben 120.000 kroner for å lære opp en ny narkohund. Pengene er samlet inn med Lions Tulipanaksjon. Av Bjørn Rasmussen, Lions Club Kristiansund

Læres å si nei

For en del år tilbake ble Lions Club Kristiansund enige om å opprette et "narkofond" og hadde som mål at fondet skulle være på 100.000 kroner. Renter og nye inntekter skulle gå til gode tiltak mot stoffmisbruk.

Da klubben første gang spurte politiet om det var mulig å gi en narkohund som gave, fikk de nei. I god Lionsånd ga vi oss ikke, og politimesteren sendte en ny søknad til sentrale myndigheter. Gleden var stor da svaret denne gang var JA. 120.000 kroner koster det å lære opp en dyktig snute. Hund pluss trening, trening, trening og utstyr. Går alt som planlagt vil politiet nå utdanne valpen «Løva» til narkohund, det tar opp mot 2 år. Det er stort behov for en narkohund i Kristiansund, men blir det nødvendig kan hunden ta fly og brukes der hvor det melder seg behov.

Lions Club Nes har samarbeidet med FAU på Nes-skolene og narkopolitiet om å arrangere informasjonsmøte på skolen 27. februar. Temaet engasjerer og samlet mellom 70 og 90 personer, som var 7. og 10. klassinger, foreldre, politi og Lions. Av Kåre Rise, Lions Club Brumunddal

Hunden Hector deltok i møtet og viste hvor nyttig hjelpemiddel en narkohund er. Han snuste og fant utplassert stoff. Politiet forteller at hundene effektiviserer arbeidet deres og medfører økt beslag. Tidligere rusmisbrukere delte også sine erfaringer. En av klientene fortalt om eget liv, perioden med stort narkoforbruk og perioden nå uten rus. Han fortalte at alle skadene og lidelsene etter lang tid med rus er mye verre enn selve avhengigheten. Det er tungt å vite at årsakene til lidelsene kunne vært unngått. Klientens råd til ungdommen var klar: «Ta avstand, sørg for holdningen og si nei!»

Narkohund-lærling «Løva» besøker sin sponsor Lions Club Kristiansund. Bak fra venstre står tulipansjef Eyvind Nisja, Stein Dybå, politimester Arnstein Nielsen og hundetrener Magne Fredriksen. I første rekke Per Harald Haga, hundefører og trener Bjørn Inge Knudtsen, president Bjørn Rasmussen, og klubbens nye medlem Per Moen.

31


NORGE RUNDT

Den fremragende klubben Vil du vite hvordan klubben din bør jobbe for å vekke begeistring, få TV- og avisomtale i fleng, rekruttere over 27 nye medlemmer inn i en tradisjonsrik klubb og åpne for kvinner med 11 nye driftige damer? Dette har Lions Club Stord Fitjar fått til i løpet av det siste året. Av Vibeke Aasland, redaktør

Lionsklubben på den lille vestlandsøya Stord teller nå 62 medlemmer. «Club Excellence Process» (CEP) er et program for klubbutvikling utviklet av Lions Clubs International. Klubbens president Helge Sagvåg ble for et år siden en sertifisert instruktør i CEP. Det første han gjorde etter kurset var å integrere programmet i egen klubb. Han har her gitt svar på noen vanlige spørsmål om prosessen.

Hva er CEP? CEP er en prosess for å utvikle «Den fremragende klubben». CEP er ikke et kurs, seminar eller et prosjekt.

Hvorfor bør klubbene bruke CEP? Prosessen skal hjelpe klubbene til å finne frem til prosjekter som kan skape engasjement, profilere klubben og slik trekke flere interesserte til klubben. Prosessen skal også sette fokus på klubbens indre liv, samhold og hvordan skape større glede ved å delta i prosjekter og møter.

Hvordan har Stord Fitjar jobbet med prosessen? Vi har ikke gjennomført CEP som et opplegg for alle medlemmene, men valgt å la styret og fagpersoner (8 personer) være aktive i prosessen. Mindre klubber kan kanskje gjennomføre prosesser med alle medlemmene, selv om jeg tviler på at det vil gi resultater. En effektiv prosessgruppe bør ikke bestå av flere enn 6 – 8 personer.Våre medlemmer er ressurser sammen med kommunal ledelse. Styret og medlemmene går ikke rundt og tenker på at vi gjennomfører en kontinuerlig

32

Barnehjemmet Emaus i Altea, Spania har engasjert klubben i flere år. Da jentene kom inn i klubben etter jul, satte de raskt i gang. Godt hjulpet av TV og lokalaviser ble kjolefesten «Løvinna for ein kveld» en suksess og bragte inn 150.000 kroner. Bildet fra overrekkelsen viser representanter fra kommunen, barnehjemmet, Lions i Spania og Lions fra Stord Fitjar.

CEP-prosess. Prosessen er en metode, et verktøy for drift av klubben. Alle medlemmene i klubben er nå, etter eget valg, med i en eller flere grupper/prosjekter.Vi har gjort en del grep, som eksempelvis å omdefinere rollen til aktivitetsleder som nå også er prosjektkoordinator. Koordinator følger opp og rapporterer inn til styret fra alle aktivitetene. På hvert medlemsmøte får leder for hver gruppe/prosjekt to minutter til å fortelle om status og aktivitet. På den måten blir gruppene og prosjektene synlige for medlemmene i klubben. Klubben drives nå etter prosess- og prosjektmetoder. Allerede i februar opplevde vi at målene vi satte i august, var oppfylt.Vi har nå 62 medlemmer (+ 16) hvorav 11 kvinner (+11). Flere banker på døren, og det er mulig vi tar opp 3-4 kvinner til før fiskalåret er omme. Aktiviteten i klubben er upåklagelig og humøret er på topp.

Hva er ditt viktigste tips for andre klubber? Vilje, evne og lyst er en forutsetning. Dessuten må man avlive følgende myter:

«Det er så vanskelig å rekruttere nye medlemmer.» «Vi får ikke unge inn i Lions.» «Unge og eldre går ikke sammen.» «Det er så mange som konkurrerer om folks fritid.» Vi må tro på oss selv, Lions idéer og mål! Og ta gjerne kontakt med meg for å få tilsendt materiell.

Club Excellence Program (CEP)

Det ligger mye informasjon om CEP på opplæringssidene på Lions hjemmeside. Ta også kontakt med president i Lions Club Stord Fitjar for materiell og tips om gjennomføring. Be samtidig om å få tilsendt klubbavisen til Stord-Fitjar. Der kan dere lese mer om kjolefesten som bragte inn 150.000 kroner til barnehjem i Spania, brønn i Uganda og status for programmet «Narkohund.no».


Sinnasnekker’n malte leikestua

Sinnasnekker’n forklarer hvordan man skal få et best mulig resultat på veggen.

satt sammen utenfor forretningene i kommunesenteret. Denne gang hadde klubben fått i stand en avtale med Otto Robsahm, alias Sinnasnekker’n på TV Norge, som profilerer den nye husmalingen Drywood. Det staselige byggverket skulle få et strøk med den nye malingen, og selvfølgelig var det Sinnasnekker’n som skulle gjøre det. Årets prosjekt ble i forkant markedsført med plakater i sentrum og annonse i lokalavisa, noe som bidro til en svært bra start på loddsalget. Nå blir det loddsalg hver helg fram til trekningen onsdag 10. juli.

Lions Club Andebu fikk en knallstart på årets leikestuelotteri. Leikestua ble bygd opp i sentrum lørdag 11. mai med TV-kjendisen som malemester. Tekst og foto: Jan Oddvar Haugerød, Lions Club Andebu

Lionsklubben har bygd leikestue i snart 30 år. De tre siste årene er stua bygd i moduler og

Tekst/foto: Bjørn Hildonen, Lions Club Vadsø

Fra boenhetene var det 14 brukere som 6. april fikk et hyggelig avbrekk. I år, som tidligere år, var samlingsstedet Varanger Fjellstue. På programmet står skuterkjøring, allsang, luftgeværskyting og terrassekos. Det er også blitt en tradisjon at Slåttekara – de to svært aktive pensjonistene Bjørn Henrik Mathisen (gitar og sang) og Ingolf Schanche (fiolin) tilbringer lørdagen med å spre musikk- og sangglede i Varanger Fjellstue. For anledningen hadde Bjørn Henrik også lagd et omfattende allsanghefte til Lions. For Vadsø Lions er denne turen et høydepunkt i året. Denne turen gir oss i klubben mening og

Sykehusklovnene vil glede barn på Ahus. Men hvem skal betale for moroa? Dette var tittelen på en artikkel i Romerikes Blad i april i fjor. Organisasjonen Sykehusklovnene ville sette i gang et pilotprosjekt fra på Ahus men måtte utsette prosjektet da de manglet sponsorer. Av Harald M. Baarli, visepresident i Lions Club Sørum

Lions Club Andebu har bygd leikestue som loddes ut i snart 30 år.

En annerledes dag Det er blitt en vårlig tradisjon at Vadsø Lions inviterer funksjonshemmede til en dagstur i Jakobselvdalen.

På sommerfesten til Sykehusklovnene kunne undertegnede overrekke det synlige beviset, en sjekk på 100.000 kroner til Sykehusklovnenes daglige leder Kristin Zachariassen.

mye glede, forteller presidenten og visepresidenten i klubben, Aage Noren og Aage Strifeldt. - Vi vet jo at beboerne på institusjonene og ledsagerne virkelig gleder seg. Og når vi også har værgudene på vår side, da setter det en ekstra spiss på arrangementet!

Også i år sørget Slåttekara, Bjørn Henrik Mathisen (t.v.) og Ingolf Schanche for å spre musikk- og sangglade.

Et av medlemmene i Lions Club Sørum tok saken opp med styret i klubben. Styret tente øyeblikkelig og ville vite mer. Medlemmet tok kontakt med daglig leder Kristin Zachariassen med spørsmålet: «Hva kan vi i Lionsklubben gjøre for dere? Avtalen ble at dersom Lions Club Sørum klarte å samle inn 50.000 kroner, skulle Sykehusklovene skaffe resten av totalkostnadene på 300.000 kroner. Oppfordring om å støtte prosjektet ble dermed sendt ut til samtlige klubber i Follo, Øvre Romerike, Nedre Romerike og bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo. Til sammen 38 klubber ble kontaktet. Samtidig fikk LC Sørum spalteplass i lokalavisene på Romerike om sitt engasjement for å få Sykehusklovnenes til Ahus. Tilbakemeldingene var meget positive og 1. januar var det bevilget til sammen 93.000 kroner fra 34 klubber. En far til et kreftsykt barn på Ahus fikk høre om vårt engasjement. Han tok kontakt og mente at 100.000 kr var en bedre sum å ha på sjekken som LC Sørum skulle overlevere til Sykehus klovnene. Han bevilget da 7000 kroner! Den 6. februar i år startet Sykehusklovnene opp sitt pilotprosjekt på Ahus. De er nå på Ahus en dag pr uke.

33


NORGE RUNDT

Lions Club Gol 40 år Jubileumsgaven gikk til Gol skolemusikk.

begynte å øve i fjor sammen med årets fjerdeklassinger.Vi gratulerer med vel blåst 17. mai

2013 og ønsker lykke til med fortsettelsen.

Av Øystein Falmår, Lions Club Gol

President Ole Solli i Lions Club Gol overrekker sjekken på kr. 40 000,- til Karianne Østro og Trond Johansen fra foreldrelaget. Dirigent Gunn Ragnhild Stigen deltar med skolekorpsets nyinnkjøpte gensere som aspirantene skal nytte i år på 17.mai. De forteller entusiastisk at pengene kommer godt med i lagsarbeidet og at de har inngått et 3årig samarbeid med kommunen. Fjerdeklassingene får øve på korpsinstrumentene i musikktimen på skolen og fra kl. 1515 – 1630 på torsdager er det øving på Gol skule. På den måten slipper elevene å reise hjem i tiden mellom skole og musikkøvelse. Femteklassingene deltar for første gang i 17. maitoget i år da de

President Ole Solli (tv) overrekker gavesjekken til Karianne Østro og Trond Johansen fra foreldrelaget. Dirigent Gunn Ragnild Stigen til høyre.

Stabekk hedrer president med 50 års medlemskap 14 velkledde Lions og gjester samlet seg i en vakker ramme i storstua på Store Stabekk Gård, hvor vertinne og Lionsmedlem Reidunn Haaverstad tok imot gjester med distriktsguvernør Tore G. Hovde fra Lions Club Kolsås i spissen.

i kommunestyrene i Bodin og i Bærum. Distriktsguvernør overrakte blomster og et

brev fra Internasjonal president Wayne A Madden.

Av Ragnar Horn, Lions Club Stabekk Foto: Trond Granerud

Meget god og litt høytidelig stemning preget markeringen av vår 92-årige (!) vitale medlem og fungerende president Jens Christian Magnus og hans 50 år som medlem i Lions-bevegelsen. Jubilanten ble behørig hyllet.Visepresident og seremonimester Knut Torjuul overbragte hilsner og blomster fra vennene i Lions Club Stabekk. Jens Christian Magnus ble medlem av Lions Club Bodø i 1963, var president der en periode for så å komme til Stabekk i 1968 hvor han også har vært president og soneleder. Han var en meget aktiv motstandsmann under 2. verdenskrig og fortsatte etter krigen sin yrkeskarriere i Forsvaret.Ved siden av sitt aktive Lionsmedlemskap har jubilanten vært medlem

34

Knut Torjuul (tv) holder tale for klubbens 92-årige president, Jens Christian Magnus, som har vært Lionsmedlem i 50 år.


Melvin Jones Fellowship Award (MJF) er Lions høyeste æresbevisning som kan tildeles en person som har vist stor innsats for humanitært arbeid. Utmerkelsen er også en et bidrag til Lions internasjonale hjelpefond, LCIF. En Lionsklubb som ønsker å hedre en person, betaler 1000 USD til fondet. I visse situasjoner kan en såkalt ”Melvin Jones” øremerkes. LCIF bevilger midler til katastrofehjelp og andre hjelpeprosjekter over hele verden. MJF er den økonomiske ryggraden til LCIF – 70 prosent av fondet finansieres med denne ordningen.

Arne Harald Nygaard, Lions Club Kolsås. Til høyre, tidligere president Gunnar Bolstad.

Fredrik Ellefsen, Teddy Madsen og Hans Jacob Johannessen (f.v.), Lions Club Fredriksstad.

Hallstein Listou, Nils Arild Berge, Knut Grøsland, og Kåre Rise, Lions Club Brumunddal. Til høyre klubbens president Erik Weisser-Svendsen.

Jan Erik H. Pettersen, Arild Stang, Hans Rønning og Tor Vister. Bak fra venstre: Gunnar J. Fjeld, Tore Heder, Trond Paulsen, Erik Wernersen og Jan Kristoffersen, Lions Club Greåker.

MELVIN JONES FELLOWSHIP

Halvor A Lilleholt, Lions Club Tvedestrand

Tor Johannesen og Johan Georg Vestbø, Lions Club Vindafjord. Til venstre står Tor med sin fru Astrid og Johan Georg med sin fru Gurine til høyre. I midten president Leif Henry Espevoll.

Karl Fredrik Skjenneberg, Lions Club Trøgstad. Til venstre, president Olav Risbråthe.

Kåre Johansen og Roar Finsrud, Lions Club Onsøy. I midten, president Kurt Klevås. Bjørn Kolmannskog, Lions Club Risør.

Per Krogh-Vennemo, Lions Club Oslo Rustad-Lambertseter. Til høyre, tidligere president Per Kristiansen.

Helene Ullerlien, Lions Club Odal.

35


Lions skal arrangere 3 ungdomsleire i 2014. skal arr arrangere anger tre tre ungdomsleire ungdomsleir e i 2015. 2med? 015. VilLions din klubb, sone eeller distrikt være Vil din skal klubb eller dis trikt v ære med? Vil klubb, eller distrikt være Arrangementet være ,avsone ca. 3 ukers Interesserte klubber/soner/distrikter varighet. En del av arrangementet kan sender søknad til Guvernørrådet ved Arrangementet skal være av ca. 3 ukers Interesserte klubber, klubber, soner eller distrikter være vertsfamilieopphold, men dette MD YCEC Ole Bjørn Andersen på evarighet. En del av arrangementet kan være sender søknad til guv ernørr ådet ved ansv arer ikke et krav. post: mdyc@lions.no snarest. vertsfamilieopphold, men dette er ikke et lig for ungdomsarbeid MDYCEC på epost: mdyc@lions.no mdy c@lions.no snarest.

krav.

Hver leir skal ha plass til 25-30 norske Hver leir skal ha plass til 25-30 norske og og utenlandske ungdommer i alderen utenlandske ungdommer i alderen 17-21 år. 17-21 år. Lions Norge (MD) finansierer leirene. Lions Norge (MD) finansierer leirene. Det er

Søknadsfrist 1. oktober 2012.

guvernørrådet som avgjør hvilke klubber klubber,, sonererogGuvernørrådet distrikter som får asom vholde leirene. Det avgjør

organisasjon.

Søknadsfrist 1. oktober 2013.

Søknader inneholde Søknad skalskal inneholde infor- informasjon om tema, masjon om budsjett tema, budsog jettorganisasjon. og

hvilke klubber/soner/distrikter som får avholde leirene.

Gode Gode venner venner som hjelper andr andre e Gode venner som hjelper andre

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

LION nr 6 2012-2013  

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge.

LION nr 6 2012-2013  

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge.

Advertisement