__MAIN_TEXT__

Page 1

LION Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge Nr 1 2014-15 www.lions.no


Venner som hjelper andre Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 11.500 medlemmer her i Norge – menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en klubb der du bor!

Følg oss på sosiale medier

facebook.com/Lions Norge

twitter.com/LionsNorge

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.

• Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. • Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang å andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være

usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger. Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det. Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker

2 LION Nr 1 2014-15


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

PrestoNs sPaLte for JuLI

Ikke skjul stoltheten Husker du hvordan du var da du var 21? Det gjør jeg, og la det være klart – jeg hadde fortsatt litt igjen for å bli voksen. Jeg var sjenert og til og med litt engstelig. Men da jeg begynte i Mesa Host Lions Club i arizona, selv om jeg var det yngste medlemmet, følte jeg meg trygg. Klubben satte meg rett i arbeid, og flere medlemmer var briljante rollemodeller og mentorer. I dag er jeg komfortabel i lederrollen, og med å snakke offentlig, noe jeg selvfølgelig trenger for å være internasjonal president. Jeg krediterer min personlige utvikling til andre Lions. Jeg forteller denne historien fordi den ikke bare introduserer meg til deg, men også fordi det illustrerer perfekt mitt president-tema. I år oppfordrer jeg Lions til å forsterke sin stolthet, «strenghten the Pride». Å forsterke stolthet gjennom service, medlemsutvikling, klubbliv og andre måter (se programmet i dette nummeret). Men jeg håper du også styrker din personlige vekst ved å dra nytte av den beste kilden vi har: andre Lions. rollemodeller og mentorer omgir hver enkelt av oss. La oss alle styrke våre personlige ønsker om å hjelpe ved å lene på

hverandre og lære av hverandre. Våre grunnleggere valgte navnet Lions det fordi det symboliserer mot, styrke, aktivitet, og mest av alt – troskap. Løven som symbol står for «lojalitet til en venn, lojalitet til et prinsipp, lojalitet til en plikt, lojalitet til en organisasjon», ifølge en artikkel i LIoN Magazine i 1931. så i år, når vi skal lansere opptrappingen av feiringen av hundreårsjubileet i 2017, la oss styrke vårt mot, vår styrke, våre aktiviteter og vår troskap. som den store Helen Keller sa, "alene kan vi gjøre så lite; sammen kan vi gjøre så mye. Husk at vår stolthet, både i form av vår selvfølelse som frivillige og som en familie av Lionsmedlemmer, er vår styrke.

Joe Preston, Lions Clubs International President

Joe Preston, Lions Clubs International President Preston leser sammen med et barn på et bibliotek hjemme i Arizona. Foto: John Timmerman

LION Nr 1 2014-15 3


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

PaLMers sPaLte for sePteMBer

En plan du ikke kan mislykkes med Jeg skriver dette med den internasjonale kongressen i toronto friskt i minne. rundt 15.000 Lions fylte opp air Canada Centre. De brølte av glede da jeg og andre på scenen retorisk spurte "Kan vi gjøre det?" eller "er vi klare for utfordringen?" Kraften i en folkemengde, av en gruppe mennesker med et felles formål, er inspirerende. Jeg er overbevist om at alle medlemmene som var tilstede er mer engasjert og klare til frivillig innsats. Men hva om vi kunne vekke samme grad av engasjement i hver og en av våre 1,35 millioner medlemmer? Hva kan vi vel ikke oppnå hvis alle medlemmene bestemmer seg for å styrke sin stolthet ved å spørre en person om å bli medlem i sin klubb? tenk deg den enorme effekten vi ville få på medlemsveksten og mengden av hjelp vi kan tilby. Når jeg spør: Hvorfor er du ikke en løve? er svaret ofte: Jeg har aldri blitt spurt. Det fine med vår forening er at alle kan være med. Du må ikke være rakettforsker. Du trenger ingen akademisk grad. Du trenger ikke å være 4 LION Nr 1 2014-15

rik. Du må ikke å ha en viss kroppstype. Den viktigste egenskap ved å være en Lion er ønsket om å hjelpe andre. oktober er måneden for medlemsvekst, og jeg ønsker at klubbene setter seg mål om å øke med minst ett nytt medlem. Nye medlemmer bringer friske ideer. Når Lions registrerer et nytt medlem i oktober, vil de motta «Membership Growth award Pin». Hvis din klubb legger til nye medlemmer både i oktober og april, vil den motta en «Membership Growth award Banner Patch». Joda, det er ikke alltid lett å invitere, vel vitende om at de kan si nei. Men som Mark Zuckerberg, grunnleggeren av facebook sa: "Den største risikoen er å ikke ta noen risiko. I en verden som endrer seg veldig raskt, har du en strategi som garantert vil mislykkes: å ikke ta risiko." så kom igjen og spør, slik at du kan legge til rette for at vi også i fremtid får venner som hjelper andre.

Joe Preston, Lions Clubs International President

Joe Preston, Lions Clubs International President


LIOn is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk. Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LIOn, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeidspartner, støttespiller eller ”bare” interessert. ta gjerne kontakt med oss! Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo tlf. 23 24 46 30 – Fax: 23 24 46 39 E-post: post@lions.no Kontonummer: 6038.05.54251 ansvarlig redaktør Vibeke aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no tlf: 23 24 46 32 / Mobil: 92 24 88 28 annonser Jon Sigurd Vangsøy tlf: 22 50 08 01 / Mobil: 920 21 209 E-post: vangsoey@online.no Layout Live Høidahl trykk nr1 trykk Grefslie aS http://www.nr1trykkgrefslie.no Internasjonalt styre President Joseph Preston, Dewey, arizona, United States; Immediate Past President Barry J. Palmer, north Maitland, australia; First Vice President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan; Second Vice President robert E. Corlew, Milton, tennessee, United States. Contact the officers at Lions Clubs International, 300 W. 22nd St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USa. Internasjonale direktører (1. år) Svein Øystein Berntsen, Hetlevik, norway; Jorge andrés Bortolozzi, Coronda, argentina; Eric r. Carter, aukland, new Zealand; Charlie Chan, Singapore, Singapore; Jack Epperson, nevada, United States; Edward Farrington, new Hampshire, United States; Karla n. Harris, Wisconsin, United States; robert S. Littlefield, Minnesota, United States; ratnaswamy Murugan, Kerala, India; Yoshinori nishikawa, Himeji, Hyogo, Japan; George th. Papas, Limassol, Cyprus; Jouko ruissalo, Helsinki, Finland; n. S. Sankar, Chennai, tamil nadu, India; a. D. Don Shove, Washington, United States; Kembra L. Smith, Georgia, United States; Dr. Joong-Ho Son, Daejoon, republic of Korea; Linda L. tincher, Indiana, United States. Internasjonale direktører (2. år) Fabio de almeida, São Paulo, Brazil; Lawrence a. “Larry” Dicus, California, United States; roberto Fresia, albissola Marina, Italy; alexis Vincent Gomès, Pointe-noire, republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Pennsylvania, United States; Byung-Gi Kim, Gwangju, Korea; Esther LaMothe, Michigan, United States; Yves Léveillé, Quebec, Canada; teresa Mann, Hong Kong, China; raju V. Manwani, Mumbai, India; William a. McKinney, Illinois, United States; Michael Edward Molenda, Minnesota, United States; John Pettis Jr., Massachusetts, United States; robert rettby, neuchatel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, turkey; Hidenori Shimizu, Gunma, Japan; Dr. Steven tremaroli, new York, United States.

Innhold nr 1 8 Selvfølelse og selvtillit 12 Ungdomsleir i Saltdal 15 Skole for syriske flyktningebarn 19 Strengthen the Pride 31 #DagensIris 36 Øyehelse gjennom LCIF 44 norge rundt MatErIELLFrIStEr 2014-2015 nr 2 - 08. september nr 3 - 03. november nr 4 - 12. januar nr 5 - 02. mars nr 6 - 18. mai

LION Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge Nr 1 2014-15 www.lions.no

På forsiden: Strengthen the Pride er internasjonalt tema for 2014-2015. president Joe Preston og hans kone Joni kommer fra Arizona, USA. LION Nr 1 2014-15 5


Youth Camps & Exchange

Vil din klubb arrangere ungdomsleir i 2016?! I sommer har Lions Norge hatt en internasjonal ungdomsleir i Saltdalen, distrikt B og en i Vestby, distrikt J. Til sammen har 50 ungdommer fra ulike nasjoner besøkt Norge. Distrikt J er en entusiastisk leirarrangør. De hadde leir i 2011, 2013 og 2014, og satser videre på 2015 og 2016. De har laget sitt konsept «Imagine Peace» som de bygger på hvert år, inkludert vertsfamilier. Jeg var så heldig å få være med på leiravslutningen i år. Der var også et filmteam fra Lions International, Oak Brook. De var sammen med alle i to døgn og intervjuet og filmet fra leiren. Denne leiren i Norge var spesielt utvalgt fordi den hadde tema ungdom og fred.

La oss sammen satse på å arrangere tre leire i 2016. Slå dere sammen, og fordel planer og arbeid. Økonomien, innen fornuftige rammer, behøver ikke å bekymre dere. Den finansieres av alle klubbene som innbetaler til en sentral konto for ungdomsutveksling. Dette skal ikke være en turistreise, det er innholdet og samholdet som er det viktigste. Og gleden ved å skape noe spesielt for unge mennesker, som gir minner for resten av livet, overgår alt arbeidet.

Ta kontakt for mer informasjon. Franzie Lerch, leder for ungdomsutveksling (MD YCEC)

Bildet er fra en tidligere internasjonal ungdomsleir arrangert av distrikt 104 J.

6 LION Nr 1 2014-15


Leder

Bilder, bilder og atter bilder med god oppløsning. spør journalisten om bilder. ta selv bilder fra alle aktiviteter! Vis gleden! «Vis din stolthet», sier vår president Joe Preston i dette nummeret. Jeg håper mailboksen kneler i høst av stolte aktiviteter for og med barn og unge, gode ideer for medlemsarbeid og, selvsagt, saker som fyrer opp andre for Lions røde fjær 2015. Har du tips, ikke nøl med å ta kontakt!

Bli en Venn av Lions

Har du lest artiklene under fanen «Lions i nyhetene» på hjemmesiden vår? Der publiseres så og si daglig Lions-historier som har stått i avisene, eller andre steder. Noe deles videre på facebook eller twitter. Mange av historiene egner seg for LIoN også, men billedkvaliteten på nett er sjelden god nok for trykk. og bildene er superviktige! så hvis klubben ønsker å ha med en sak i LIoN, sørg for å sende bilder

Vibeke aasland, ansvarlig redaktør LIOn

"Venn av Lions" er en mulighet for både privatpersoner og bedrifter til å støtte Lions sitt humanitære arbeid. Venn av Lions koster kr. 300,- pr år for enkeltpersoner, mens det for bedrifter koster minimum kr. 1.500,- pr år. Det er klubben som verver og registrerer sine venner i medlemsregisteret. Klubben tar også hånd om faktureringen. Fra sentralt hold får Venner av Lions tilsendt Lions nyhetsbrev og medlemsbladet LION. Vil du bli Venn av Lions? Ta kontakt med en klubb der du bor. Oversikt over klubber finner du på våre hjemmesider, www.lions.no.

LION Nr 1 2014-15 7


Barn og unge

MItt VaLG og foreldrene

Selvfølelse og selvtillit - hva er forskjellen? Ett av de viktigste målene med det holdningsbyggende arbeidet som gjøres gjennom MITT VALG er å gi barn og unge grunnlag for å kunne ta selvstendige og gode valg når de kommer opp i krevende situasjoner. Da er det en forutsetning at de har god selvfølelse, og gjerne god selvtillit. Men hva er egentlig forskjellen på de to? teKst: fra BoKa De VIKtIGe ÅreNe

enkelt kan vi si at selvfølelse, eller selvaktelse, handler om å akseptere seg selv som den en er, og være bevisst sin egen verdi. selvtillit handler om den enkeltes tro på sin evne til å prestere i en gitt situasjon.

LaNgsIktIg Og kOrtsIktIg Vi ser at mens selvfølelsen er en grunnleggende holdning som ikke så lett endres på kort sikt, er selvtilliten noe som kan variere fra dag til dag og fra situasjon til situasjon. Hvis man har en god selvfølelse, er selvtilliten som oftest ikke noe problem. Men det motsatte er ikke automatisk tilfelle – en god selvtillit behøver slett ikke bety at selvfølelsen er bra. selvfølelsen betyr mye for evnen til å takle motgang. La 8 LION Nr 1 2014-15

oss tenke oss en skoleelev som presterer dårlig i gymtimen. Hvis han har god selvfølelse, vil han kanskje tenke ”Det er vel ikke akkurat idrett jeg skal drive

Det er veldig stor forskjell på bare å erkjenne at det er enkelte ting man ikke er så flink til, og på å ta det som et bevis på at man er generelt mislykket og dum.

– Bygging av god selvfølelse og selvtillit gjennom samhandling med andre er en av de viktigste oppgavene for MItt VaLG.

VI treNger begge

med”. Hvis selvfølelsen er lav, vil reaksjonen lettere være ”Dette er typisk meg, jeg får aldri til noe. Jeg er bare så dum.”

som vi ser er det en sammenheng mellom selvfølelse og selvtillit, og vi trenger å bygge begge. I MItt VaLG sammenlignes dette med en trebent krakk, der beina står for Mestring, anerkjennelse og ansvar. Hvert av disse beina er like viktig. tar du bort ett av dem vil krakken falle overende. Det er en oppgave for både hjem og skole å gi barna våre selvtillit og en positiv selvoppfatning. Vi må sørge for at alle får muligheter til å lykkes, til å mestre noe. Dette vil føre til


en kilde til viktig kunnskap Denne artikkelen er bygget på stoff fra boka ”De viktige årene”, som nå kommer i utvidet og oppdatert utgave. Denne boka utgis av stiftelsen Det er mitt valg, som står bak holdningsprogrammet MITT VALG. Boka var opprinnelig tenkt som en støtte til foreldre med barn som hadde MITT VALG i skolen eller barnehagen. Den nye utgaven har et større perspektiv, og er like godt egnet for alle som har med barn å gjøre. Blant det nye stoffet er bl.a. kapitler om vår digitale verden og om inkludering og fellesskap. Gjennom sommeren har stoff fra ”De viktige årene” vært brukt til å promotere MITT VALG på Facebook. Resultatet har vært hele 60.000 besøk på MITT VALGs nettsider i løpet av noen sommermåneder! Dette viser at det er stor interesse og behov for den kunnskapen som boka formidler. ”De viktige årene” kan nå selges gjennom Lions. Det er en fin måte å øke kjennskapet til MITT VALG, og en god forberedelse til Lions Røde Fjær 2015.

MItt VaLG et holdningsskapende klassemiljøprogram som kan følge barna gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole. resultater, fra 1990: · 600.000 barn har fått undervisning · 40.000 lærere fra 3.500 skoler har deltatt på kurs · tre toppidrettslag bruker MItt VaLG

LION Nr 1 2014-15 9


positive erfaringer som igjen er grunnlaget for en positiv selvutvikling. ungdom som har dårlig selvfølelse og selvtillit har gjerne vansker med å bli uavhengige og være selvstendige. De bruker altfor mye tid på å forsøke å gjøre det de tror andre liker og forventer.

– alle mennesker har behov for å føle seg elsket, akseptert og verdsatt slik vi er. VIktIge år Verken selvfølelse eller selvtillit er medfødt. Grunnlaget legges tidlig i livet, og en god utvikling er avhengig av hvordan viktige personer i livet vårt behandler oss. spesielt i ungdomstiden er mange usikre på eget selvbilde. Bygging av god selvfølelse og selvtillit gjennom samhandling med andre er en av de viktigste oppgavene for MItt VaLG. sentrale innholdselementer i dette holdningsprogrammet er fokus på et trygt og godt læringsmiljø og utvikling av ulike sider ved sosial kompetanse som samspill, kommunikasjon, empati og ansvar. Det holdningsbyggende arbeidet i skole, barnehage eller andre møteplasser for barn og unge er svært viktig. Disse arenaene kan aldri erstatte hjemmet når det gjelder å bygge 10 LION Nr 1 2014-15

opp god selvfølelse og selvtillit, men de kan fungere som viktig støttespillere for hjemmet i dette arbeidet. ofte kan det være mangel på selvtillit som gjør at barn og unge oppfører seg utagerende, presterer dårligere eller fort gir opp ting som de har ønsket å gjøre. Dette er det viktig å være klar over. Da unngår vi å overreagere med sinne, frustrasjon og fortvilelse. Det er bedre å få til en dialog og prøve å få fram hva de bakenforliggende årsakene er. uten selvtillit kan barn og unge få problemer med å ta utfordringer og gi seg i kast med nye oppgaver. Men selvtilliten kan altså være situasjonsbetinget. enkelte kan ha en feilutviklet selvtillit som fører til egoisme og manglende empati. Dette er det viktig å være oppmerksomme på, blant annet for å forebygge mobbing og annen antisosial atferd.

MestrINg, aNerkjeNNeLse Og aNsVar Har du noen gang sett barn som nettopp har lært seg å knytte skolissene sine? De kan sitte lenge og bare øve på den nye ferdigheten. Det er lett å se gleden de har av å vite at de kan gjøre noe selv. selv om unge kanskje verdsetter visse ferdigheter høyere enn andre, for eksempel idrettsprestasjoner eller gode skolekarakterer, er det viktig å vite at også de har behov for å føle seg dyktige i noe – uansett hva det er. Det er følelsen av å beherske noe som teller. unge mennesker har behov

for å bruke evnene sine uansett hvilken retning deres interesser går i. Å dømme og klandre noen for at han eller hun ikke er dyktig på områder som du selv betrakter som viktige, fører ingen steder hen. Det kan i stedet skade barnets selvfølelse. alle mennesker har behov for å føle seg elsket, akseptert og verdsatt slik vi er. for å få god selvfølelse, for å utvikle en best mulig fysisk og psykisk helse, trenger vi å føle at noen liker oss, trenger oss og aksepterer oss. Det er godt for selvtilliten å føle at en har ansvar. foreldre bør jobbe aktivt og bevisst med å utvide ansvarsområdet for barna.

LIoN og Lions røde fjær 2015 I forbindelse med innsamlingsaksjonen Lions røde fjær 2015 setter LIoN fokus på undervisningsprogrammet ”MItt VaLG» gjennom en serie temaartikler. I dette nummeret tar vi for oss foreldrerollen, og vi har tidligere skrevet om mobbing, rusmisbruk, samt temaet vold og seksuelle overgrep. I neste nummer kan du lese om utfordringer i vår digitale hverdag.


UNGDOMSUTVEkSLING

Internasjonal leir med viktig tema – Jeg vil hjelpe flyktninger med å bli inkludert i samfunnet vårt – alle fortjener en ny sjanse, sier Evelien (21) fra Nederland. teKst oG foto: Lars-MartIN HuNstaD, saLtDaLsPosteN

I hjemlandet utdanner den engasjerte jenta seg til lærer. I sommer tar hun ferien i Norge. evelien er nemlig med på internasjonal sommerleir på rognan. Den er i regi Lions Club saltdal.

19 NasjONer – Her er 25 ungdommer fra 19 nasjoner samlet på vår internasjonale sommerleir, sier leirleder og Lions-medlem Harald Hartviksen. Han kommer ikke i farten på alle de representerte landene, men nevner blant annet India, Kina, tyskland, Israel, usa, Hviterussland og Italia. Det er for øvrig ingen norske deltakere, men Lions sender norsk ungdom til leire i andre land.

Fjerde gaNg Dette er fjerde gang sommerleiren arrangeres i saltdal. I år er basen lagt til gamle Halsgården litt utenfor rognan sentrum. Gjennom et tre uker langt opphold skal ungdommene få danne vennskap på tvers av landegrenser, samt oppleve norsk kultur og natur. 12 LION Nr 1 2014-15

Det innebærer blant annet overnatting under åpen himmel, turer rundt om i salten og muligheten til å lære hva «fiskehaill» er. – Ja, det skal de få vite på slutten av oppholdet, ler Hartviksen.

MOt rasIsMe Men i tillegg til disse tingene, skal deltakerne jobbe med et viktig tema under oppholdet. – I år er temaet «rasisme – ansvar og integrering». ungdommene skal i løpet av disse ukene levere hver sin oppgave som omhandler dette. I tillegg skal vi besøke flyktningmottaket og snakke med de som er der om temaet, forteller Hartviksen.

breV tIL regjerINgeN etter besøket på mottaket skal de også sende et brev til regjeringen. Der skal de påpeke og klage på det lille fokuset som blir rettet mot integrering av flyktninger i landet. Brevet vil være undertegnet representanter fra 19 nasjoner. – Lions er egentlig en politisk nøytral organisasjon, men dette

brevet kommer ikke fra oss, men fra de 25 ungdommene som deltar på sommerleiren, sier Hartviksen.

– VIktIg teMa Nederlandske evelien (21) mener årets tema er viktig å sette fokus på. – Vi burde i utgangspunktet ikke ha rasisme. Det er så vanskelig å skjønne hvorfor vi har så mye av det. Jeg vil at alle skal bli inkludert i samfunnet, slik at folk får startet livene sine, sier hun. Israelske rafael (18) står ved siden av henne. Han er enig.

– eN drøM De er på besøk hos Polarsirkelen høyfjellshotell, og har nettopp spist en bedre middag. Dette er tredje dagen i oppholdet, og deltakerne har knapt rukket å bli kjent. Men de har allerede latt seg fascinere av både midnattssol, store fjell og ellers vakker natur. – Dette er en drøm som blir virkelig og en opplevelse jeg håper aldri slutter. Norge er et vakkert land, sier rafael.


s LEIRLEDER Harald Hartviksen er mannen som har ansvaret for ungdommene under sommerleiren. Han har vært med på å arrangere tre ganger tidligere, og forteller at mye kan skje i løpet av oppholdet. – Jeg har blant annet sett deltakere som har fått seg norske svigerforeldre. FULLT HUS. Til sammen er det 25 deltakere fra 19 nasjoner på Lions' internasjonale sommerleir, som i år har base på gamle Halsgården på Rognan. Her skal de blant annet skrive oppgave om temaet «Rasisme – ansvar og integrering».

s OPPLEVER NORGE. Israelske Rafael (18) og nederlandske Evelien (21) er to av deltakerne på Lions Club International sin sommerleir i Saltdal. De møtte hverandre for kun tre dager siden. – Vi håper å bli kjent med andre kulturer og oppleve Norge, sier venneparet. VENNER. På sommerleir finner man fort nye venner. Disse jentene kommer alle fra Italia, men har aldri møtt hverandre før. Tonen fant de allerede etter én dag på sommerleiren.

LION Nr 1 2014-15 13


s GLADE SKOLEBARN: Einar Lyngar stråler om kapp med de syriske flyktningebarna. Bak til venstre, Amine Hacha og Hiba Tabet, til høyre, er begge medlemmer i Lions Club Beirut Downtown. SKOLEMATERIELL: Hver boks har skolemateriell på arabisk for 30 barn. I tillegg er det kjøpt inn tavler og materiell for lærerne.

14 LION Nr 1 2014-15


katastrofehjelp

Lions-skole for mer enn 2000 flyktningebarn Raoula (10) og vennene hennes hoppet av glede da de så lastebilen med skolemateriell fra Lionsklubbene i Norge, rulle inn i flyktningeleiren der hun bor nord i Libanon. Etter ti måneders avbrekk fra skolen, hadde den unge syriske krigsrammede jenta mistet et helt års skolegang. Ikke rart hun gledet seg til å begynne på skolen igjen. aV eINar LyNGar, LIoNs CLuB rINGsaKer

Det mange Lionsklubber i K og D-distriktet har klart på noen få uker, er blitt lagt merke til av Lions i hele verden. etter den vellykkede aksjonen for å bringe varme klær til barna i vinter, tok leirledelsen i arsal selv direkte kontakt med sine Lionskontakter i Libanon og Norge, for å høre om de også kunne hjelpe barna med et skoletilbud i leiren. etter at vi mottok denne henvendelsen, tok det ikke mer enn seks uker før raoula og 2000 andre barn kunne gjenoppta sin skolegang.

LeIreNe bOMbes Mange av barna har mistet to års skolegang på grunn av krigen, og gleden var derfor stor

når de kunne ta i bruk Lionsskolene i flere leire i arsal og akkar-området. Disse leirene ligger nær den syriske grensen, og leirene i fjellområdene ved arsal er flere ganger blitt bombet av syriske fly de siste månedene, selv om de ligger i Libanon.

stOLer på LIONs Bakgrunnen for skoleaksjonen fra Lionsklubber i Norge, har bakgrunn i Lions-aksjonen før jul, der katastrofefondet bevilget penger til varme klær og sko til barna i arsal som gikk barbente og tynnkledde i snø og kulde. tre dager etter at tV stasjonen al Jazeera hadde sin reportasje, var norske Lions der i sam-

arbeid med Lionsvenner i Libanon. Distriktsguvernør Wajih akkari i MD 351 koordinerte aksjonen, som vakte stor oppsikt over hele verden. tilliten til Lions både i Norge og Libanon er derfor stor blant leirledelsen i arsal. foruten fN og noen lokale små NGo-organisasjoner, er Lions de eneste som har kommet med hjelp til arsal. I dag har den lille kommunen arsal helt øverst i Bekaa-dalen 140 000 flyktninger, og antallet øker for hver dag.

eNOrMe behOV Behovet for hjelp er enormt, ettersom den libanesiske stat ikke har økonomiske midler til å LION Nr 1 2014-15 15


ta seg av nærmere halvannen million flyktninger som har strømmet til landet på grunn av borgerkrigen i syria. Bare et fåtall av flyktningene har økonomiske midler og kan klare seg selv. Det er tilfeldig hvem som kommer til de mange leirene som ofte ligger i fjellområdene nord i Bekaa eller nord for tripoli. alle trenger et tak over hodet, enten telt eller presenninger med et reisverk. Garasjer, hustak, boder og annet er tatt i bruk, og de lokale skolene er overfylte av syriske barn. I arsal er det alene tusenvis av barn som ikke går på skole, fordi det ikke er plass til dem.

hIzbOLLah styrer I Bekaa-dalen er det Hizbollah som styrer. Hizbolla støtter president assad, og derfor ser de på alle flyktninger som fiender. Det gjør ikke situasjonen lettere for dem. Kommunen arsal helt nord i fjellene langs vegen mot Homs, er den eneste kommunen som ikke styres av Hizbollah. Derfor hoper antall flyktninger seg opp i dette området. samtidig er det vanskelig og farefullt å reise dit opp med hjelp til disse flyktningene, på grunn av alle al Qaida gruppene i Bekaa.

FaNtastIsk saMarbeId Lionsklubben Beirut Downtown med amin Hacha i spissen, har samarbeidet med ringsaker Lions på en forbilledlig måte 16 LION Nr 1 2014-15

helt fra starten. Kontakter helt til statsminsternivå i Libanon har vært en døråpner og skapt trygghet, noe som har gjort det enklere å komme gjennom de mange cheque points i grenseområdene. Gjennom sosiale medier har Beirutklubben daglig kontakt med sine norske samarbeidspartnere i ringsaker og senere fusa i Hordaland, som har opprettet en innsamlingskonto. Medlemmer fra Beirutklubben har stått for innkjøp av skolemateriell og pakket og merket alle skole-eskene med navn på de tre Lionsklubbene, samt norsk og libanesisk flagg. opprinnelig var det meningen å kjøpe de såkalte ”school in a box” som er et samarbeidsprosjekt mellom Lions og fN. Problemet er at fN bestemmer hvor dette materiellet skal sendes. Nå kjøpes skolesaker med arabisk tekst og syriske bøker, og eskene til 2000 kroner var mer enn velfylte med både bøker, blyanter. Viskelær, lim, oppgavesett og undervisningsbøker, pennaler, linjaler, tavler og alt som skal til for en skoleelev.

FarLIg OMråde Bare et par dager etter at skolesakene fra Lions ble levert i leirene nord for tripoli i slutten av juni, var det to terroraksjoner akkurat i den gata kortesjen kjørte da de skulle levere skolemateriellet til akkar. 42

drept og 500 skadet bare denne ene dagen, viser at det er grunn til å ta alle forholdsregler. Leirområdet i arsal er flere ganger blitt bombet av syriske bombefly i det siste, uten at libanesiske myndigheter kan foreta seg annet enn å protestere.

kaN bLI FLere aksjonen for Lions-skolene i leirene i akkar og arsal har gått svært raskt. så raskt at ikke alle klubb-kassere rakk å få sendt bevilgede midler fra klubbene i tide. Derfor har amine Hacha i Lions Club Beirut Downtown lovet at han skal ta en samlerunde og kjøpe inn flere skolesett med det som er kommet inn i løpet av sommeren. trolig vil det gi rundt 500 skoleplasser til, hvilket er et enormt godt resultat som norske Lionsklubber kan være stolte av. og det beste, - ikke en eneste krone er blitt borte på veien, men kommer frem til flyktningebarna. fordi vi i Lions jobber frivillig og gratis. Vår verdenspresident Joe Preston har fulgt den norske aksjonen med stor interesse, og uttalt sin beundring. Han har allerede sagt at den passer som hånd i hanske på hans motto i år som er ”strenghten the Pride”.


Lyngar fikk recognition award Under konferansen for øst- og sentral-europa i sarajevo i juni, ble einar Lyngar fra Lions Club ringsaker tildelt en sjelden utmerkelse, Lions recognition award. det var internasjonal president (Ip) barry palmer som sto for overrekkelsen. Vår nye Ip joe preston var også med på tildelingen. – dette er den mest sjeldne medaljen jeg har delt ut i mitt år som Ip, sa palmer og fortalte at bare fire andre Lions hadde fått den dette året. Medaljen ble innstiftet i 2010 og gis til Lions som ”set themselves apart in disaster relief effort”.

s EKSTAORDINÆR INNSATS: De internasjonale ledelsen, her representert ved Joe Preston (tv) og Barry Palmer (th), har hedret Einar Lyngar for sin innsats for de syriske flyktningene..

katastrofehjelp

Lions-aksjon for varme klær i høst Det gode samarbeidet mellom Lions i Norge og Libanon fører til at vi går i gang med fase tre i høst, nemlig å bygge opp et lager med varme ullklær fra Norge i den mest utsatte leiren i Arsal som ligger i fjellene, og der det er svært kaldt vinterstid. aV eINar LyNGar, LIoNs CLuB rINGsaKer

aksjonen er alt i gang, og ledes av ted Walther sjøen i LC Karmøy. Planen er å skipe en 20 fot stor container fra Karmøy direkte til Beirut, slik at den er fremme i slutten av november. Der vil eskene bli kjørt opp til det lille lageret i arsal av medlemmer i Lions Club Beirut Downtown, slik at de som har behov for varmt tøy kan få dette utdelt før kulda kommer. alt gjøres i samarbeid med leiren, og også merkingen av kassene med sko og klær. Da undertegnede besøkte arsal før jul i fjor, gikk barna barbente eller i plastikksandaler i snøen. situasjonen var dramatisk for mange, som hadde forfrysninger og var forkjølet. Nå vil flere Lionsklubber i Norge forhindre at flyktningene opplever en liknende situasjon til vinteren. Dessuten vet vi at det finnes mye pent brukt varmt ullundertøy i Norge som vil kunne varme både barn og voksne. Mange er kommet til flykt-

ningeleirene uten mer eiendeler enn de får plass til i en bærepose. Mange har heller ikke kunnskap om hvordan de skal kle seg i kulda. I Homs og aleppo der mange av flyktningene kommer fra, har de ikke slike ekstreme temperaturer som i høyfjellet i arsal. aksjoner er allerede i gang i Lillehammer, Bergen, Verdal og Karmøy og ted Walther sjøen forteller at han kan reise til Østlandet og hente innsamlet tøy, med sin buss som han bruker til sine aksjoner for ukraina. Dersom klubber eller enkeltpersoner vil være med er det viktig at de samordner dette med sjøen og Karmøyklubben som vil pakke og merke alle eskene med et spesielt system. ullundertøy, ullgensere, ullsokker og varme vintersko fra baby til str. 40 tar vi imot, sier sjøen. Da Lyngar var i flyktningeleirene med skolemateriell i sommer, ga mange barn sterkt uttrykk for at de savnet leker. ei lita jente fortalte at hun drømte om en dokke hun kunne kle av og på. Derfor vil de forsøke å få plass til litt påkledningsdokker, småbiler inntil 10-12 cm og noen fotballer. LION Nr 1 2014-15 17


Lions i verden SVErIGE

Entreprenør-glød i vinden Det var ingen tilfeldighet at Østersund Brunkullan Lions Club har arrangert en messe for kvinnelige gründere. Mange av de 33 medlemmene av denne kvinneklubben er selvstendig næringsdrivende. 28 bedrifter innen interiørdesign, smykker, blomster, helsekost, keramikk, tekstiler, skjønnhetsprodukter og kunst deltok. - oppslutningen til «Vakker søndag» overgikk alle forventninger, forteller arrangørklubben. Det tradisjonelle moteshowet samt en kunstutstilling inngikk i arrangementet, og overskuddet gikk til Lions sveriges kreftfond ved umeå universitet. En fornøyd entreprenør med sin utstilling.

UnGarn:

Vin vin prosjekt to dusin blinde plukket druer en hel dag på en velrenommert fransk-eid vingård i ungarns berømte vindistrikt, og sluttresultatet ble 350 flasker førsteklasses vin. Inntektene av salget vil gå til å kjøpe utstyr som kan gjøre hverdagen enklere for blinde. førtifem Lions fra fem klubber jobbet side-om-side med de blinde, og oppgave var å plukke 700 kilo druer. Barn med langtidsopphold på sykehus har designet etikettene. Vinen skal selges på auksjon der en flaske forventes bringe inn et sted mellom 100 og 200 kroner. Lions og blinde plukket druer en hel dag for å lage vin.

InDIa:

Helse på hjul før daggry strømmet hundrevis av syklister ut på gatene i utkanten av Mumbai. Lions hjalp trafikkpolitiet med sikkerheten, og heiet på deltagerne. til sammen deltok mer enn 1200 syklister i «Burn fat, Not fuel, and Drive the Wheel of Good Health». Den 16.4 kilometer lange traseen ble organisert av Juhu Lions Club som har 176 (!) aktive medlemmer. Mer enn 100 Lions stilte som frivillige og lokale bedrifter finansierte arrangementet gjennom sponsing. anslagsvis 1.000 tilskuere så sykkelrittet. Syklister brenner fett, ikke drivstoff. 18 LION Nr 1 2014-15


Lions Clubs International presidenttema 2014-2015

president

Joe Preston

LION Nr 1 2014-15 19


Ordet “pride”

har to betydninger på engelsk. den ene kan oversettes til norsk med gruppe eller flokk, som i en sammensveiset familie av løver som lever på savannene i sentral-afrika. enten de jager, beskytter, veileder eller innhenter kunnskap, arbeider de i team for å kunne overleve og vokse. det er nok at ett medlem av flokken ikke oppfyller sin rolle, det påvirker hele flokken.

det er en annen gruppe av Lions som er like stolte som løvene på savannen. de stiller også opp for å beskytte, og de har vist seg å være dyktige jegere - som skaffer mat til de sultne og tilgodeser behov til en annen flokk. disse Lions begrenser seg ikke til gressletter. deres territorium har spredt seg til alle verdens hjørner, og de bringer godhet uansett hvor de finnes. dette er oss - 1,35 millioner medlemmer av Lions Clubs International.

President Joe Preston

den engelske ordboken gir en annen definisjon av ordet "pride" – stolthet - en følelse av glede som du får når du eller noen du kjenner gjør noe bra. det handler ikke om å være stolt på en skrytende måte, men å være stolt over det vi får til i lokalsamfunnet og vår hjelp til mennesker som behøver oss. Lions er virkelig en stolt organisasjon. Vårt engasjement for å tjene andre er det som har gjort oss til en global leder i humanitær tjeneste. det er samme stolthet som har holdt oss oppe i 97 år. Vi kan "Forsterke stoltheten " ved å bringe hele Lions familien tettere sammen i en ånd av samarbeid og forståelse hvor hvert Lionsmedlem tar ansvar for sin del. Og vi kan også forsterke stoltheten gjennom våre mange meningsfulle aktiviteter. dette er plattformen for suksess ikke bare i år, men også for det kommende 100-års jubileum og godt inn i de neste hundre år.

20 LION Nr 1 2014-15


VI kaN FOrsterke stOLtheteN

gjeNNOM hjeLpetILtak Hjelpetiltak har vært grunnfjellet i vår organisasjon siden starten i 1917. det er essensen av hvem vi er og hva vi gjør best. Vi nærmer oss vårt hundreårsjubileum. Vi vil feire vår fortid samtidig som vi ser inn i fremtiden. Vi vil feire den stoltheten vi alle føler gjennom vårt motto «til tjeneste». det gir meg stor glede å innlede jubileumsfeiringen med å fortelle om vår globale hovedutfordring – tre år med hjelpetjenester som begynner juli 2014 og avsluttes i desember i 2017. arbeidsgruppen for kvinnelig medlemskap og familiemedlemskap har kommet med forslaget om å hjelpe barn i nød. derfor ber jeg alle Lionsklubbene om å delta i et spesielt prosjekt for å hjelpe barn, og spesielt barn i nød. enten du utvider en eksisterende aktivitet eller du starter et nytt prosjekt er idéene og mulighetene uendelig mange. det kan være å bekjempe analfabetisme, sult, mishandling, fattigdom, ja overalt hvor du finner barn i nød. Inviter dine venner og din familie til å delta i disse aktivitetene.

LION Nr 1 2014-15 21


VI kaN FOrsterke stOLheteN

gjeNNOM MedLeMsUtVIkLINg Vårt fokus er å hjelpe andre, men vår styrke er direkte knyttet til våre medlemmer. Uttrykket "styrken ligger i antallet" gjelder i høyeste grad vår organisasjon. jo flere medlemmer vi har, jo mer service kan vi tilby. Vi har hatt vekst i medlemstallet de siste seks årene, og denne veksten må fortsette – til og med øke – for at vi skal kunne lykkes med å beholde vår ledende rolle som den globale lederen i humanitær service. Utallige ganger når jeg spør naboer, venner og kollegaer om " hvorfor er ikke du medlem i Lions? " er svaret svært ofte "fordi jeg aldri har blitt spurt". jeg er sikker på at mange av dere har hatt lignende erfaringer. det dreier seg om et enkelt prinsipp spør.

"spør eN" tenk om hvert Lionsmedlem - alle 1,35 millioner – ba bare én person om å bli medlem i deres klubb. det er så enkelt, og vi har allerede gode verktøy for å hjelpe til med å invitere nye medlemmer, som for eksempel brosjyren "hva er Lions". kanskje du ønsker å utvikle din egen strategi, skreddersydd for folk du kjenner. Uttrykket "på seg selv kjenner man andre" kan brukes i mange sammenhenger. det kreves et Lionsmedlem for å kjenne igjen et mulig Lionsmedlem, det å kunne se om noen har viljen og lysten til å hjelpe andre. tross alt er viljen til å hjelpe andre den viktigste egenskapen for å bli Lionsmedlem. det er faktisk så enkelt. så spør en, eller to, eller tre. det er mitt mål i år at alle våre Lionsmedlemmer inviterer flere til medlemskap enn vi noen gang har gjort. bare spør!

skap FOrVeNtNINg Før jeg kommer på besøk og når jeg ankommer, spør jeg Lionsverten: « hvor mange nye medlemmer har dere som jeg kan ønske velkommen?» jeg vil be 22 LION Nr 1 2014-15

distriktsguvernørene om å skape samme forventning når de gjennomfører sine besøk. jeg vil også forvente at nåværende og tidligere tillitsvalgte og styremedlemmer gjør det samme. Vær klar når et potensielt medlem svarer «ja», slik at klubben kan tilby en meningsfull opptaksseremoni, overlevere medlemssertifikat og jakkemerke og gjennomføre et informasjonsmøte for nye medlemmer.

aLLe kLUbber treNger eN pLaN hva vi oppnår i dag og i fremtiden avhenger av hvordan vi styrker våre medlemmer. Undersøkelse etter undersøkelse indikerer at flere og flere mennesker deltar i frivillige aktiviteter, nå mer enn noensinne. Men de har flere valgmuligheter for frivillig arbeid. Med andre ord – det er hard konkurranse om frivillig tid. Mennesker som gjør frivillig innsats ønsker å være sikker på at deres tid har en betydelig innvirkning - lokalt, globalt, eller begge deler. Meningsfulle serviceprosjekter vil holde medlemmene motivert og dette vil berike den humanitære ånd. gode prosjekter gir oss mulighet til å vise vår stolthet i det å tjene andre og derved involvere nye medlemmer. så jeg utfordrer hver klubb i år til komme opp med både en utviklingsplan for nye medlemmer Og en opplæringsplan for ledere - en plan som er spesielt tilpasset din klubb og ditt lokalsamfunn. en plan som skal passe for alle vil absolutt ikke fungere. selv om vi ønsker å vokse innen alle demografiske grupper, utfordrer jeg alle til å invitere kvinner og yngre mennesker, og til å foreta de nødvendige justeringer i klubben slik at disse nye medlemmer føler seg velkomne. hvis du av en eller annen grunn tror at kvinner, yngre mennesker eller spesielle grupper av mennesker ikke kan integreres i din klubb er en mulighet å opprette en filialklubb eller en ny klubb spesielt for disse menneskene.


VI treNger FLere kLUbber det er ikke uvanlig for et distrikt å miste en eller to klubber, men det er viktig å bruke ressurser på å starte flere nye klubber enn vi mister, hvis vi ønsker å vokse. Nye klubber tar mye krefter og energi, så er det viktig å ha et team av medlemmer til å hjelpe deg. det er også viktig å lære opp guiding Lions, slik at du har en gruppe av kvalifiserte eksperter til å hjelpe disse nye klubbene i gang slik at de blir vellykket. husk,

charterstørrelsen teller. å stifte en klubb med 40 medlemmer dobler sjansene for at klubben skal lykkes, sammenlignet med stifte en klubb med 20 medlemmer.

å gjeNOppbygge eksIstereNde kLUbber Ikke mist en klubb uten å kjempe for den. hvis du har en klubb som er i trøbbel, få en sterk og aktiv klubb å jobbe sammen med dem, få en guiding Lion til å jobbe med å øke dens medlemsantall og utvikle bedre klubbaktiviteter. Min strategi for medlemsutvikling inkluderer å rekruttere spesielle målgrupper, beholde medlemmer, skape tilfredshet, filialklubber, nye klubber og gjenoppbygge eksisterende klubber. dette omfattende programmet er utviklet for å kunne vokse og styrke vår organisasjon. Men jeg ber deg om å tilpasse strategien slik at den passer til behovene i din klubb og ditt område.

LION Nr 1 2014-15 23


VI kaN FOrsterke stOLtheteN

gjeNNOM å styrke dIN kLUbb alle klubbene vil bli oppfordret til å granske hva de gjør og vurdere å gjennomføre nye ledelsesstrategier og teknikker for å skape energi i klubben. Målet er å ha klubber med bedre fokus, retning, drivkraft og formål. det gamle munnhellet « hvis du gjør det du alltid har gjort, blir det som det alltid har vært,« er veldig sant. hvis vi ønsker nye og bedre resultater, må vi prøve nye måter. jeg ber også klubbene om å foreta en behovsanalyse for å avgjøre hvordan vi best mulig kan hjelpe i våre lokalsamfunn. klubber som har gjennomført en behovsanalyse har oppdaget at den er et verdifullt verktøy når det gjelder å bestemme hvilke prosjekt som er viktigst. gjør analysen til en pågående prosess i stedet for en engangshendelse. bruk den også til å bygge relasjoner og rekruttere nye medlemmer. Like viktig som det er å rekruttere nye medlemmer, er det viktig å beholde medlemmer – både nye og eksisterende. Nye medlemmer er spesielt sårbare. gode verter vil gjøre alt de kan for at deres gjester skal føle seg vel hjemme hos dem.

24 LION Nr 1 2014-15

det samme kan sies om din klubb. Nye medlemmer vil gjerne føle at de hører hjemme i klubben. gi dem en fadder. Vær nøye med at alle klubbmedlemmer får en meningsfylt klubbopplevelse og en mulighet til å bidra og å komme frem med sine idéer. be nye klubbmedlemmer om å vurdere sin klubbopplevelse med jevne mellomrom.

deLta I CLUb exCeLLeNCe prOCess (Cep) Cep er en morsom og interaktiv prosess som bringer medlemmer sammen for å se på hva din klubb er i dag og hva den vil være i morgen. den gir deg verktøy til å styrke hjelpeinnsatsen, forbedre din klubbs effektivitet og medlemmenes klubbopplevelse. bra for medlemmer, og bra for den generelle klubbatmosfære. klubber som har fullført Cep, vil være i stand til å sette opp en handlingsplan. Neste trinn er å implementere planen, og det siste trinnet er aktivt å følge opp planen for å forsikre deg om at den er vellykket. en engasjert Lion er en fornøyd Lion.


VI kaN FOrsterke stOLtheteN

gjeNNOM LederUtVIkLINg

LeOMedLeMMer Leomedlemmer er en viktig del av den samlede styrken i vår stolthet - vår familie. jeg ber alle Lions om å involvere Leomedlemmer, støtte dem og deres prosjekter. Ved å støtte og holde kontakten med våre Leomedlemmer på en positiv måte gir vi dem muligheten til å bli Lionsmedlemmer i fremtiden. å nå ut til yngre generasjoner vil være til fordel for vår organisasjon i dag og i flere årtier av hjelpeinnsatser i fremtiden. gjør din klubb sterkere ved å bli fadder for en Leoklubb.

Lederutvikling skjer ikke ved et uhell. Vi kan styrke våre klubber ved å utvikle sterke klubbledere. Lederutvikling starter med en meningsfylt velkomstseremoni og god informasjon til nye medlemmer. deretter tilbyr vi våre medlemmer å være medlemmer av komiteer, hvor de blir gitt en sjanse å vokse til ledere. Vi bør oppmuntre til at de tar på seg verv i klubben og gi dem den opplæring som er nødvendig for at de skal lykkes i vervet. etter hvert som de klatrer opp stigen i klubben vil de utvikle ferdigheter og kompetanse. hver klubb bør ha en lederutviklingsplan som omfatter mål for informasjonsmøtet for nye medlemmer, fadderskap og deltakelse i sonemøter og ledertrening. Ved kontinuerlig å utvikle lederegenskaper hos våre klubbmedlemmer øker vi gruppen av tilgjengelige ledere, som vil redusere behovet for å bruke de samme klubblederne om og om igjen. å ha en stor gruppe fremgangsrike klubbledere er viktig for distriktets lederposisjoner og også for enda høyere verv.

LION Nr 1 2014-15 25


VI kaN FOrsterke stOLtheteN

gjeNNOM kreatIVItet Overlevelse er et grunnleggende instinkt hos alle løver i serengeti. Flokken vandrer stadig til nye områder. de utvikler kreative metoder for å trives og møte utfordringer. de tilpasser seg. tilpasningsevne er like viktig for Lionsklubber. dersom våre klubber ikke trives og vokser, vil utallige behov forbli udekket og lokalsamfunnet vil lide. den elektroniske tidsalderen gir nye måter å drive vår virksomhet på, og gjort det mulig å nå ut til et bredere publikum. det har også gitt oss nye og effektive måter å kommunisere på. LCI har bygget flere verktøy for sosiale medier. antallet følgere på Facebook, twitter, youtube, LCI blogg og andre nettsteder vokser hver måned. Vi sender meldinger i nåtid via tweets fra store begivenheter som for eksempel vår internasjonale Convention, Verdens synsdag og Lions’ dag i FN. hver dag utvikler flere klubber nettsider og Facebook-sider. Nye verktøy på «MyLCI» gjør det enkelt for klubbene både å rapportere, finne informasjon og dele informasjon. For at vi skal overleve, vokse og blomstre i dagens samfunn, må vi omfavne teknologien og bruke den til vår fordel.

26 LION Nr 1 2014-15


VI kaN FOrsterke stOLtheteN

gjeNNOM

å gI jo mer du gir, desto mer har du å bidra

VI kaN FOrsterke stOLtheteN

gjeNNOM partNerskap Vi kan oppnå mer når vi samarbeider med likesinnede mennesker, bedrifter og organisasjoner. alle Lionsklubber oppfordres til å samarbeide med andre når det er til gjensidig nytte, når det styrker lokalsamfunnet, og hjelper klubben til å hjelpe andre på en bedre måte. på internasjonalt nivå har LCI vokst med store sprang og utvidet grensene de siste syv årene, med hensyn til kvantitet, kvalitet og effektiviteten av de tjenestene vi tilbyr, og det meste av denne veksten har kommet fra vellykkede partnerskap.

med. jeg forstår ikke egentlig hvordan det er mulig, men det ser ut til å stemme. I år ber jeg alle klubber om å gi et bidrag til LCIF, den veldedige arm av vår organisasjon. LCIF er der for å gjøre mer enn klubber kan gjøre alene. du bestemmer selv størrelsen på gaven.

VI kaN FOrsterke stOLtheteN

gjeNNOM å FOrsterke Vårt eNgasjeMeNt Vår stolthet kommer ikke bare fra vår fortid, stoltheten lever i dag og vil føre oss videre inn i fremtiden. Vår grunnlegger, Melvin jones, innpodet stolthet i det å kunne hjelpe i våre første medlemmer. Når vi nå begynner å forberede vårt 100-års jubileum, er det viktig å huske på arven av hjelpeinnsatser vår grunnlegger overlot til oss. jeg ber alle Lions om å sette av 13. januar - Melvin jones ' fødselsdag - som en hyllest til ham og som en forberedelse til 100års jubileet. klubben kan kanskje gjennomføre et spesielt prosjekt, ha en spesiell opptaksseremoni eller et spesielt møte i klubben. Uansett hva du gjør, gjør dette til en spesiell dag. LION Nr 1 2014-15 27


VI kaN FOrsterke stOLtheteN

gjeNNOM MOt Og OVerbeVIsNINg I den klassiske filmen «trollmannen fra Oz» finner vi rollefiguren «den feige løven". Mot slutten av filmen oppdager han at det ikke er mot han mangler, men overbevisning. et brøl uten overbevisning er bare støy.

ting som er feil? For å forsvare en svakere person? har du noen gang tenkt på hvor mye mot som kreves for å leve etter prinsippet som sier at ingen behov bør gå udekket? Ingen bør være sulten? at ingen skal behøve å gi opp for en sykdom som lar seg helbrede? som Lions, trenger vi å brøle. Vi må fortelle hele verden hvem vi er, at vi aldri vil slutte å prøve og vi kommer til å fortsette å hjelpe, uansett hvilke utfordringer vi møter

Lionsmedlemmer har både mot og overbevisning. har du noen gang tenkt på hvor mye mot som skal til for å si fra når noen blir mobbet? For å rette opp

forsterK stoLtHeteN … gjennom å hjelpe andre, gjennom medlemsutvikling, klubbutvikling, lederutvikling, kreativitet, partnerskap, engasjement, mot og overbevisning. Ironisk nok, vår navnebror er et dyr som mange frykter, mens vi er en organisasjon som ikke skal fryktes, men respekteres. Vi har fortjent andres respekt fordi vi er ærlige budbringere av fred og medfølelse for andre. og vi ber ikke om noe til gjengjeld. Det er tilstrekkelig å vite at hva vi gjør for de som trenger det, gir dem styrke og håp. så brøl med overbevisning, Lions. Brøl med mot. Brøl fordi vi gjør en forskjell i verden. fokusér på fellesskapet og humanitær hjelp, og …

FORSTERk STOLTHETEN

28 LION Nr 1 2014-15


Guvernørrådslederens spalte

Fortiden er forbi. Fremtiden har vi ennå ikke fått. Den skal vi konsentrere oss om. Velkommen til nytt Lionsår! Et Lionsår som vil stå i forandringens tegn! som vi presiserte på riksmøtet: alt vi i staben gjør er for og med klubbene. Det er i klubbene resultatene skapes! riksmøtevedtakene er under behandling, og vil bli iverksatt så snart de ferdige. Vi har hatt gjennomgang med alle fagsjefene, de fleste planene for året er klare, og vil bli presentert på Guvernørrådsmøtet og Driftsmøtet i august. Vi har mye på trappene – noen vil hevde for mye – men det er nødvendig at vi går offensivt ut slik flere finner Lions attraktivt, og at langtidsplanen blir gjennomført: • Lederutvikling (GLt) med bl.a. lik opplæring for alle presidenter i hele landet. all opplæring og kursvirksomhet vil være en del av «Lions akademiet». • Medlemsutvikling (GMt) med fokus på innhold i klubbene og relansering av konseptet «Venn av Lions» • ungdomsområdet med fokus på den nye leiren i fjaler kommune for ungdom med fysisk utviklingshemming, den nye ungdomsoffensiven, aktivitetene «Løvelekene» og programmet «Vanskeligstilte barn og unge». Mange fine og viktige oppgaver å ta tak i! Velegnet for og med ungdom! • Leder fir internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid (MD IrC) har startet arbeidet med å utarbeide nye strategier for øyehelse (LaN)

og fadderbarn. Komiteer er under etablering. • fjorårets guvernører Jan olav Hagen og sigmund Kjos fortsetter arbeidet med «harmoniseringen» av de nye distriktene. • Ny styreleder i stiftelsen førerhundskolen og mobilitetssenter blir Jan olav Hagen. • samarbeidet med stiftelsen «Det er mitt valg» blir tettere og enda mer strukturert. De nye Distriktsledermøtene introduseres i år. De skal fungere som et forum for og med distriktsguvernørene/lederne. Hensikten er å gjøre distriktslederne enda bedre til å lede distriktene våre. erfaringer utveksles, tiltak sammenlignes, og vi vil lære av hverandre. Dette blir spennende! Ny brosjyre på gang som et ledd i totaliteten i arbeidet med merkevarebyggingen vår! «røde fjær» kampanjen i februar blir vår største aktivitet neste år! Lykke til med det viktige klubbarbeidet – drivkraften i Lionsorganisasjonen!

tore G. Hovde Guvernørrådsleder Lions norge

til ettertanke: Vend ansiktet mot solen, da ser du ikke skyggen! Helen Keller. Den som går i andres fotspor kommer aldri først. tenk nytt, ellers tilhører vi fortiden. J.G. støre

tore G. Hovde Guvernørrådsleder Lions norge LION Nr 1 2014-15 29


Generalsekretærens spalte

God økonomi i Lions norge etter flere år med underskudd og kostnadskutt, kan Lions Norge endelig vise til positive regnskapstall. riksmøtet 2014 godkjente nylig regnskapet for Lionsåret 2012/2013. Det viser et overskudd på 218 568,Dette er effekten av en vellykket snuoperasjon over en treårsperiode. Mange stilte seg spørsmål om skuta var lekk, men det var den ikke! ser vi dette mot fjorårets underskudd på - 705 380 kr, så har vi nå en forbedring på totalt 923 966 kr fra 2011/2012 til 2012/2013. egenkapitalen er pr. dags dato godt over 2 millioner kroner. som daglig leder av Lions Norge ønsker jeg å benytte anledningen til å si tusen hjertelig takk til alle som har bidratt; ansatte og frivillige medarbeidere, i tillegg til de tre siste guvernørrådene ledet henholdsvis av Hilde straumsheim, Christian H. Johannesen og Bjørn K. skovly. Det fremgår videre av økonomirapportene som ble lagt frem til årets siste guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 at Lions Norge også for 2013-2014 er godt på plussiden når det gjelder økonomi. 30 LION Nr 1 2014-15

I forhold til de utfordringene vi har med bla synkende medlemstall håper vi medlemmene er tilfreds med det økonomiske resultatet. Det har vært gjennomført en betydelig omstilling de senere årene. Vi har nå lagt et godt grunnlag til en sunn drift og er godt rustet for fremtiden. Vi skal jobbe videre med å ruste Lions for fremtiden, ved å bygge opp en profesjonell organisasjon med tillit hos medlemmene i tråd med den strategien som til enhver tid er vedtatt for Lions Norge. sammen utgjør vi en forskjell. Jeg vil ønske dere alle et godt nytt Lionsår!

Heidi Lill Mollestad oppegaard Generalsekretær Lions norge


Gautes DIGItaLe HJØrNe

#DagensIris Lionsåret 2013-2014 var et utrolig spennende år for meg. Ikke bare fikk jeg være med i Pr- og informasjonskomiteen, men jeg fikk også ved flere anledninger snakke om sosiale medier og hvordan vi i Lions kan utnytte disse nye kommunikasjonskanalene. Jeg har også fått lov til å skrive denne spalten. fem spalter har det blitt og jeg får fortsette med dette i 20142015. Jeg er veldig takknemlig og stolt over det!

dIgItaLe Lærebøker Likevel var det en ting som var større for meg i Lionsåret som gikk, jeg startet nemlig Norges første cyberklubb. I løpet av året fikk jeg samlet 27 flotte mennesker som ønsker å sette Lions på det digitale kartet. Vi har flere jern i ilden allerede. Kanskje det mest spennende er samarbeidet med aschehoug forlag. De har et digitalt læreverk kalt “Grip teksten” som brukes i alle trinn på videregående skole. en av våre tekster som omhandler digital mobbing og Mitt Valg er nå blitt en offisiell del av dette læreverket...og det er bare starten. I løpet av høsten skal forlaget filme våre flotte og dyktige cyberklubbmedlemmer, anette-Marie, fatuma, shurika og muligens undertegnede for videre bruk i dette læreverket.

sOsIaLe MedIer Da jeg skrev min første spalte for ett år siden fant jeg 25 klubber på facebook. I dag teller jeg 38. Det er en meget god prosentvis økning, men vi må bli mer synlige. Mange jeg møter

på Lions-møter er skeptiske, og jeg får gjerne sarkastiske spørsmål om noen har klart å rekruttere medlemmer via sosiale medier. Det kan jeg i dag svare stolt Ja på. De aller fleste medlemmene i Cyberklubben har vi rekruttert via facebook og twitter.

eMNekNagger Vi må også bli mer synlige på Instagram. Dette er kanskje den enkleste kanalen å bli synlig på. Det krever ikke mer innsats enn at man tar et bilde med mobilen når vi er ute på alle våre gode aktiviteter, skriver emneknaggene #LionsNorge og #Lionseverywhere i kommentarfeltet og publiserer. en emneknagg (hashtag på engelsk) er rett og slett ett unikt ord eller uttrykk med en # foran. Dette støttes nå av stort sett alle sosiale medier. andre organisasjoner får mye god publisitet med dette. trenger dere hjelp, råd eller tips, snakk med studentklubbene eller Cyberklubben. Dette kan vi også bli gode på.

Gaute Holmin, Cyber Lions Club norge

#dageNsIrIs Jeg har skrevet om dette før, men viktigheten av gode emneknagger kan ikke overdrives. et banalt eksempel: Da jeg hadde pappapermisjon i fjor postet jeg daglige bilder av datteren min med emneknagg #DagensIris. Dette har blitt en farsott blant mine venner og bekjente. Nå poster de #DagensIris bilder på facebook og Instagram nesten hver gang de treffer henne! #DagensIris har rett og slett blitt ett begrep i mitt nettverk.

#DagensIris LION Nr 1 2014-15 31


LIONS RØDE FJÆR 2015 nytt om Lions røde Fjær 2015 Jeg håper at sommeren har vært fin, og at batteriene er ladet. tiden er kommet for å brette opp ermene og gjøre vårt ytterste for å sikre at Lions røde fjær 2015 blir vellykket.

LIONs røde FjærkONtakter I kLUbbeNe De fleste klubbene har nå fått på plass en Lrf-kontakt, men det er fortsatt mange som ikke har registrert kontakten i medlemssystemet. I skrivende stund er det registrert 284 Lrf-kontakter i systemet. Jeg oppfordrer alle klubber til å registrere kontakten så snart som mulig, og ikke senere enn 15. september.

MedIearbeId redaksjonell omtale er meget viktig for å skape synlighet og blest, og vi etterlyser enkeltpersoner, skoler, kommuner m.m. som ønsker å bidra til Lrf2015 ved å fortelle en historie. Dette kan være sterke historier om mobbing eller rusmisbruk, eller det kan være historier om hvordan fokus på forebyggende og holdningsskapende arbeid har lykkes på skolen eller i lokalmiljøet. Vil du fortelle din historie eller kjenner du noen som har en sterk historie å fortelle? ta kontakt med siv ellen omland på siv@empowercom.no. Ikke nøl! siv ellen vurderer om historien kan/bør fortelles og hvilke kanaler som passer for historien.

VerktøykasseN FOr kLUbber Det er flere som etterlyser verktøykassen, og denne er dessverre litt forsinket. Det er tidkrevende å få alt på plass, og i tillegg skal informasjonen 32 LION Nr 1 2014-15

kvalitetssikres. Målet er nå å sende verktøykassen ut til Lrf-kontaktene i månedsskiftet august/september.

dMV-pILOteNe DMV-pilotene er Lions-medlemmer som kan mye om MItt VaLG, og jeg oppfordrer dere til å bruke pilotene i eget distrikt både som rådgivere og som foredragsholdere.

bILstreaMere/ bILkLIstreMerker Ca. 8 000 bilstreamere/bilklistremerker er sendt til klubbene som bestilte før sommerferien. Det er mulig å etterbestille ved å sende en e-post til: hans.reykdal@online.no

Lise Gulbransen, Leder Lions røde Fjær 2015

MedLeMssIder på www.LrF.NO Nettsiden har egne medlemssider med ressurser som kan være nyttige for klubbene. Her finnes blant annet maler til roll-ups, en oversikt over DMV-pilotene og informasjon om bilstreamerne/bilklistremerkene. flere ressurser kommer. Pålogging skjer med samme brukernavn og passord som på www.lions.no.

sOsIaLe MedIer Jo flere personer/bedrifter/kommuner som liker og følger Lrf2015 på sosiale medier, jo flere potensielle givere når vi med Lrf2015s budskap. Be familie, venner, kolleger, arbeidsgivere, kommunen, politikere, journalister m.m. om å støtte Lrf2015 ved å like/følge oss i sosiale medier! ta kontakt hvis det er noe du eller klubben din lurer på. Gode råd, innspill og tips mottas også med stor takk!

FøLg LrF2015! www.facebook.com/LionsRedFeather www.twitter.com/LionsRedFeather www.instagram.com/lionsredfeather


LIONS AID NORWAY INFORMASJON

nytt fra Lions aid norway Vi er over i nytt Lionsår og med det, nye oppgaver og utfordringer. Vi har fått ny guvernørrådsleder, ny leder for internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid og også en del nye IrC’er i distriktene. alle viktige nøkkelpersoner i arbeidet til Lions aid Norway. særlig vil mitt samarbeid med ny MD IrC, Nils Ørum bli interessant. Han har bred erfaring med utenlandsarbeid fra flere land, noe som gir økt kompetanse i LaN. Det vil bli satt sammen en rådgivningsgruppe hvor Ørum er med, til støtte for utenlandsvirksomheten. Dette skal vi komme tilbake til når den er i full funksjon. I april besøkte jeg våre hovedprosjekter i Malawi og Zambia for å bli kjent med virksomheten og våre ansatte. Det var meget nyttig for alle parter vil jeg tro. rapporten fra reisen ble sendt alle IrC’er med oppfordring om å dele den med andre interesserte i sine respektive distrikter. Jeg hadde håpet på noe flere tilbakemeldinger, spørsmål og kommentarer enn det vi faktisk fikk. Dog var det noen hederlige unntak blant IrC’ene. Da jeg i begynnelsen av året tillot meg å foreslå at vi kanskje burde endre hovedprosjektene fra øyehelse til noe annet, fikk jeg ganske raskt tilbakemelding. I lys av det var det noe taust denne gang,

vedrørende rapporten – kan det bety at alt vurderes som såre vel? Nå er jo Lions Norge sitt utenlandsengasjement mere enn bare øyehelse, og mange har fokus på andre ting. for eksempel vil de nye tillitsvalgte kvalitetssikre fadderbarn-ordningen, hvor det har vært en utfordring å kanalisere alle de innsamlede midlene. Det kan ikke være et mål å bruke opp pengene uten god kvalitetskontroll. Vi må sikre at pengene blir brukt på best mulig måte. Både i Malawi og Zambia er det inneværende år byggevirksomhet av øyeklinikker med midler i hovedsak fra NoraD. framdriften er god, mye takket være dyktige medarbeidere, ikke minst lederen for LaN i Zambia, Nicholas Mutale. Med en fjernstyring fra Norge uten en nordmann ”on the spot” er man helt avhengig av gode lokale medarbeidere. Kom kreative forslag og innspill vedr. vår utenlandsvirksomhet i det nye Lionsåret, til de nye tillitsvalgte og til meg. takk.

Ingebrigt Mollan, daglig leder Lions aid norway

Ingebrigt Mollan, daglig leder Lions aid norway

Her får en mann undersøkt øynene sine ved Senanga Eye Health,Western Province i Zambia, hvor bygging av ny øyeklinikk starter nå i høst. LION Nr 1 2014-15 33


Lions Internasjonalt norden er godt plassert så er vi i gang! etter begivenhetsrike dager i toronto er valgene gjort og sammen med min finske venn Jouko ruissalo skal det nå gjøres en jobb for det internasjonale Lionssamfunnet de to neste årene, og da gjennom det internasjonale styret. selv fikk jeg plass i leadership komiteen, som jeg ønsket, og Jouko i komiteen for medlemskap, så Norden er godt plassert i sentrale utvalg. Programmet blir tett og retningen er lagt av en nyvalgt, energisk og meget ambisiøs internasjonal president Joe Preston. Hans folkelige stil tror jeg kommer til begeistre mange – til Norge kommer han 18 – 21 oktober. Lionskontoret kommer ut med mer informasjon senere. I tiden fremover kommer dere alle til å møte mange av hans tanker og budskap som er ledd i en langsiktig plan for å gjøre en sterk organisasjon enda sterkere, og enda mer forberedt på å gå inn i sitt andre hundreår. I 2017 er vi et hundre år, tenk det! og vi er uten tvil verdens største og klarest voksende humanitære serviceorganisasjon. under styremøtet i toronto ble azerbaijan anerkjent som land nr. 209 i Lions! satningsområdene våre skal 34 LION Nr 1 2014-15

være: Å bekjempe sult, øyehelse, miljø, barn og unges oppvekstvilkår. Da er det godt å være norsk Lion. Vi har rett fokus. Jeg kunne tenke meg å legge til kvinners rettigheter. Det ville hjelpe både barn, miljø og demokratiske prosesser. Vi er nå nærmere 40 prosent kvinner i Lions globalt – men her har vi en jobb å gjøre! Vi har så uendelig mye å være stolt av. Både det som gjøres lokal og det som gjøres globalt. så hvorfor spør vi ikke flere om å være med? tenk om alle spurte en og aller helst vervet en i løpet av dette året! eller som Joe Preston sier «ask one!» Jeg kommer til å informere om noen nyheter fra styret i denne spalten og gi noen synspunkt fra et internasjonalt ståsted, og tar gjerne imot ønsker og spørsmål på: svein@svebinvest.no. Lykke til med et godt Lionsår!

svein Berntsen Internasjonal direktør

svein Berntsen Internasjonal direktør


SkJER I HØST

Joe Preston besøker Norge Når internasjonal president Joe Preston kommer på norgesbesøk 18-21 oktober, er det Lions i Trondheim som er vertskap.

President Joe Presten er opptatt av både kultur, sport og frivillighetsarbeid.

Lions fra fjern og nær inviteres til å møte ham, tid og sted annonseres senere på lions.no og nyhetsbrev. Planen er å lage et opplegg rundt programmet MItt VaLG med blant annet besøk på en skole som bruker dette. trondheim kommune kjører dessuten nå pilotprosjekter på flere skoler i programmet «Vold og seksuelle overgrep». Den nye presidenten er dessuten veldig glad i å synge og allerede varslet at han gjerne vil høre koret i Nidarosdomen!

europaforum Årets Lions Europaforum arrangeres i Birmingham i helgen 30. oktober til 2. november. Tema for årets kongress er «Service From the Heart». Mer info og påmelding finner du på http://europaforum2014.org/

global dignity day hold av 15. oktober 2014! da braker det løs med global dignity day over hele landet. global dignity day er en internasjonal dag for verdighet som markeres med et enkelt skoleopplegg på videregående skoler over hele verden. Vi gir talerstolen til ungdommene, og skaper en unik møteplass mellom ungdom og voksne i lokalsamfunnet, der vi deler tanker og historier om hva verdighet betyr i hverdagen. Flere medlemmer i Lions har deltatt tidligere og tilbakemeldingene er entydig positive. her kan du melde deg på: www.globaldignity.no

LION Nr 1 2014-15 35


Lionsmedlem Peter Emer fra Kenosha i Wisconsin, USA, undersøker øynene til en pasient bosatt i Sabana Yegua i Den dominikanske republikk.

36 LION Nr 1 2014-15


LCIF

Tilbyr øyehelse til dominikanere Lions fra kenosha i Wisconsin, USA har med støtte fra både Lions Clubs International Foundation (LCIF), kirker i USA og Den dominikanske republikk gått sammen med de lokale Lions for å arrangere en gratis «eye camp», et tidsbegrenset tilbud med synsundersøkelser med tilpasning av briller, medisiner og øyekirurgi for beboerne i lille byen Sabana Yegua. aV erIC MarGuLes, LCIf

Dette var andre gang Kenosha Lions har kunnet hjelpe dominikanerne gjennom et «International assistance Grant» fra LCIf som i år utgjorde $ 30 000 i stipend. Kombinert med innsamlede midler ble det mulig å gjennomføre synsundersøkelsene. Mange mennesker rundt om i verden, også i sabana yeguan, er praktisk talt blinde når det kommer til lesing, forteller Dr. Peter emer, Lionsmedlem og optiker, som hjalp til med å organisere. – Mange har ikke lesebriller engang. uten lesebriller

kan du ikke utføre oppgaver som krever godt syn. I løpet av kun fire dager undersøkte emer og hans kolleger 1200 mennesker, delte ut 900 briller og skrev ut 200 spesialiserte resepter. Kirurg og Lionsmedlem Dr. stephen slana og to assistenter var på plass for å korrigere de mer alvorlige synsproblemene. til sammen utførte de 118 vellykkede operasjoner, alt fra grå stær og pterygium («surfer-øyne») til problemer med øyemuskler. Det internasjonale samarbeidet mellom Lions fra Wis-

consin og dominikanske Lions gjorde arrangementet vellykket. Dominikanske Lions hjalp til med transport av pasienter, de samlet inn pasientopplysninger og sørget for oppfølging. Nå er Lions på utkikk etter måter å forbedre neste «eye camp» deriblant måter å forbedre postkirurgisk oppfølging. en ting er klart – det internasjonale fellesskapet i Lions engasjerer og samler på tvers av språk- og landegrenser. Bare spør de tusenvis av dominikanerne som har en lang lysere fremtid nå enn noen gang før. LION Nr 1 2014-15 37


Unødvendig blindhet skal reduseres Forestill deg å leve i mange år med smertefulle, betente øyne og se verden bli stadig mer diffus og til slutt helt mørk. En tilstand som med enkle midler kunne vært forebygget. aV erIC MarGuLes, LCIf Denne desperasjonen er reell for hundretusener av mennesker med sykdommen onchocerciasis, mer kjent som elveblindhet og andre unødvendige øyesykdommer som forekommer i de fattigste områdene i verden. usas tidligere president Jimmy Carter og styreleder for Lions Clubs International foundation (LCIf), Wayne Madden, offentliggjorde nylig at 8.8 millioner usD er bevilget Lions-Carter-senteret sightfirst Initiative. Bidraget vil bli utbetalt over tre år for å eliminere elveblindhet og andre årsaker til unødvendig blindhet. Carter og Madden møttes i mai med toppledere fra både Carter

Center og LCIf under en signeringsseremoni. Den store opptrappingen vil styrke kampen mot unødvendig blindhet i etiopia, uganda, Mali og Niger. "Lions Clubs International har støttet the Carter Centers arbeid mot forsømte sykdommer i 20 år", sier Carter. the Carter Center har planer om å bruke de økte midlene til å trappe opp kampen mot elveblindhet og trakom, verdens to viktigste årsaker til unødvendig blindhet som skyldes infeksjon. Mali og Niger vil forsøke å eliminere blindende trakom i 2015, og arbeidet med å fjerne trakom i amhararegionen i etiopia, den mest endemiske regionen i verden, ser

lovende ut. I tillegg har senteret endret strategi når det gjelder elveblindhet i afrika. De arbeider ikke lenger for å kontrollere sykdommen, men søker i stedet å bistå helsemyndigheter for å eliminere den. Gjennom kampanjen vil lokale Lionsklubber bidra med logistisk støtte og hjelpe mobilisere utsatte lokalsamfunn gjennom kampanjer for medisinering og kirurgi, bygge latriner og annen helserelatert innsats. Målet er å utrydde unødvendig blindhet, og Lions satser på samarbeid, utdanning, kommunikasjon og konkrete synsbevarende tiltak for å befri verden for disse sykdommene som kan unngås.

LCIFs leder Wayne Madden overrekker USAs tidligere president Jimmy Carter en plakett i anerkjennelse av hans arbeid for synshemmede.

38 LION Nr 1 2014-15


LCIF

Dr. Kendall Krug leder Dylan Ferguson gjennom en synsundersøkelse. Foto: Dan Morris

nytt senter for svaksynte i Kansas, USa På den tynt befolkede amerikanske prærien har du mil på mil med ødemark. Den brede utsikten, den høye, åpne himmelen og de uendelige hveteåkrene betyr vanskeligheter for de rundt 1.000 barna som er blinde eller svaksynte i kansas. aV erIC MarGuLes, LCIf

Dette var tilfelle for Dylan ferguson som har hatt et svare strev med å få tilgang til riktig synsomsorg i hele sin barndom. Da han var bare 6 måneder gammel, forsto Dylans foreldre at noe var galt med synet. senere, når briller ikke lenger var tilstrekkelig for at Dylan skulle kunne se tavlen på skolen, begynte han å utagere. - alt som kan påvirke din evne til å se kan kalles dårlig syn, sier Lion Joseph Maino, en optiker og svaksyntkonsulent for «Kansas state school for the Blind» (KssB). - Lesing er svært viktig, og manglende evne til å faktisk se den trykte skriften og få noe fornuftig ut av lesingen, skaper problemer når vi prøver å lære ting. Når du har et

synsproblem kan læring bli veldig vanskelig. De fleste områder av Kansas har få eller ikke-eksisterende ressurser for svaksynte. Mange familier med synshemmede barn blir tvunget til å reise flere titalls mil eller vente i årevis på behandling og medisinsk fagpersonell. Dylan og hans foreldre hoppet fra lege til lege, og måtte reise så langt som til springfield, Missouri – mer enn 400 kilometere, for å oppsøke en spesialist. Men dette er nå endret takket være en sightfirst-bidrag på 71 000 usD fra Lions Clubs International foundation (LCIf). Pengene har gått til å utvide KanLovKids programmet – et partnerskap mellom Kansas Lions sight foundation, KssB og

Kansas optometric association. samarbeidet førte til etableringen av 10 oppsøkende sentre og en mobil klinikk som betjener barn i de minst befolkede områdene. spesialisert trening, utstyr og oppfølging er også blitt gjort tilgjengelig. Dylan trenger bare å reise en time for å besøke sin optometrist som også tilbyr hjelpemidler som forstørrelsesglass. De nye sentrene gjør at Dylan nå kan delta i alle klasseromsaktiviteter og også nye aktiviteter utenfor skolen. - Dette har bokstavelig talt forandret livet hans. Jeg kan ikke sette ord på hvor takknemlige vi er, sier Jennifer ferguson, Dylan stemor.

LION Nr 1 2014-15 39


Bra opplæring på den internasjonale kongressen I skrivende stund er jeg nettopp hjemkommet fra en god opplevelse av hele verdens Lionsklubbers generalforsamling: Convention 2014 i Toronto, Canada, KarI sMestaD, DIstrIKtsGuVerNØr 104 K

Convention startet med at 750 påtroppende distriktsguvernører fra like mange distrikt i hele verden, gjennomgikk en omfattende Lionslederopplæring. seminarene ble arrangert gruppevis, og min gruppe besto av kommende ledere fra sverige, Danmark, Island og Norge. Vi var 25 personer som kunne snakke vårt eget morsmål og uttrykke våre synspunkt og ideer på en fri og konstruktiv måte. Det ga stort utbytte!

før opplæringen startet, fikk vi møte den svært entusiastiske og energiske påtroppende internasjonale president, Joe Preston fra arizona, usa. Han presenterte seg selv, sin yrkesog Lions-erfaring, sin storfamilie, sine visjoner og mål for kommende år. Han har valgt mottoet: ”strengthen the pride!” som samlende målsetting for oss som Lionsmedlemmer dette året. Det engelske ordet PrIDe har en dobbel betydning: ”stoLtHet”

og ”fLoKK”. Dette er et motto og et mål jeg mener vi lett kan ha som mål i våre klubber i distriktet også. Ved å arbeide sammen på dugnader og i aktiviteter styrker vi fellesskapet. Ved å gjøre gode gjerninger, skaper vi gode holdninger. slik utvikler vi oss som mennesker som kan være gode forbilder og bidra positivt i samfunnet. Det er viktig at vi Vet målet vårt og arbeider for å komme dit!

I paraden danner de skandinaviske Lions en felles tropp. Tradisjonen tro går en dame fra hvert land først med banneret, nummer to fra venstre er distriktsguvernør i distrikt 104 J, Lill Anita Alver. Foto: Svend Due Mikkelsen.

40 LION Nr 1 2014-15


FRIVILLIGHET NORGE

Har din klubb en kandidat for Frivillighetsprisen 2014? frivillighet Norge ber om hjelp til å finne den beste kandidaten til årets frivillighetspris. Du kan nominere en eller flere kandidater. I år er fristen 5. september. Kanskje er det nettopp en i din klubb som fortjener oppmerksomhet fra kulturministeren og en samlet frivillighet på fNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember. tV2 er samarbeidspartner og vil bidra til å skape blest om prisen og de nominerte, blant annet gjennom fjernsynsreportasjer om de fem kandidatene som når opp til siste runde av kåringen. seerne vil deretter få mulighet til å stemme fram sine favoritter.

Her ligger det altså en ypperlig mulighet for medieoppmerksomhet og profilering av din klubb og aktiviteter til et bredt publikum. Det enkleste er å nominere kandidater via nettsiden www.frivillighetsprisen.no. Det er også mulig å sende nominasjoner til post@frivillighetnorge.no. Det er da viktig at dere oppgir begrunnelse for nominasjon, kontaktopplysninger til både den nominerte og til en person i organisasjonen som kan svare på spørsmål angående nominasjonen. Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket

seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Husk at frivillighetsprisen ikke nødvendigvis er en pris for ”lang og tro tjeneste”, og at en initiativrik og engasjert ungdom kan være en like flott kandidat! Jo flere sterke, spennende og varierte kandidater vi får inn, jo høyere status og mer oppmerksomhet vil prisen få. frivillighet Norge håper alle medlemsorganisasjoner vil benytte sjansen til å nominere én eller flere ildsjeler fra egne rekker til prisen. På www.frivillighetsprisen.no kan du lese mer om prisen og tidligere vinnere. LION Nr 1 2014-15 41


Vann til over én million mennesker I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker varig tilgang til rent vann. For bare 200 kroner kan du gi vann til ett menneske for resten av livet. teKst oG BILDer fra KIrKeNs NØDHJeLP

tilgang til rent vann dreier seg ikke om å bli utørst, det betyr at mennesker overlever og holder seg friske. tilgang til vann sikre avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten til utdanning og arbeid når de ikke må bruke mange timer hver dag på å gå etter rent vann. Når turen etter vann blir kort er de også mindre utsatt for vold og seksuelle overgrep. for å styrke flere av disse positive ringvirkningene vil Kirkens 42 LION Nr 1 2014-15

Nødhjelp også sette opp latriner og gjøre andre tiltak for å bedre sanitære forhold og hygiene. Bøssebærene omtales som høstens helter av av tV-aksjonsleder Kari Bucher. - Jeg skulle ønske å kunne gi hver eneste frivillig og bøssebærer en klem. 40-år med tV-aksjonen sier noe veldig fint om nordmenn og det skal feires, sier Bucher. etter en knallstart i 1974 har tVaksjonen blitt en folkekjær tradis-

jon. 100 000 går med bøsse fra dør til dør for å besøke de 2,2 millioner hjem i hver by og bygd, fjelltopp, fjord og dalføre. syv milliarder til hjelp for mange millioner av mennesker er blitt samlet inn. - Bøssebærerne og de frivillige, med ordføreren i spissen, er våre helter. Med deres deltakelse og engasjement blir det mulig for 70-80 prosent av Norges befolkning å delta i tV-aksjonen ved å gi penger, sier Bucher.


TV-AkSJONEN 2014

slik kan du bidra:

fakta

• Bli bøssebærer. Meld deg på blimed.no (fra august) eller ring 02025 (fra september).

780 millioner har ikke tilgang til trygt vann. Det er cirka hvert niende menneske på jorda.

• Få med venner, familie og kollegaer til å gå med bøsse. • Lik TV-aksjonen NRK på facebook, og spre siden til dine venner. • Bruk sosiale medier til å dele poster om TV-aksjonen, ta bilder av aksjonsaktiviteter og legg ut på instagram med #tvaksjonen. • Mobiliser ditt eget lokalsamfunn: ved å inspirere skoler, idrettslag, kirker, lokallag og foreninger eller andre organisasjoner du er en del av, til å skape aktivitet, synlighet og rekruttere bøssebærere. • Oppfordre arbeidsplassen din til å rekruttere bøssebærere blant egne ansatte og samarbeidspartnere. Du finner materiell på blimed.no. • Oppfordre bedriften din til å være med på næringslivsdugnaden og utfordre andre bedrifter til å gi (giverstafett.no)

I løpet av en dag bruker jenter og kvinner 200 millioner arbeidstimer på å hente vann til sine familier. Dette er det samme som å bygge 28 empire state bygninger hver dag. Ved å skaffe varig tilgang for en million mennesker, blir 3,5 millioner arbeidstimer spart hver dag. Investeringer i rent vann skaper økonomisk vekst. Gjennomsnittlig gir 1 krone investert i vann tilbake 8 kroner. Mange steder er dette langt høyere. 443 millioner skoledager går tapt hver dag på grunn av vannrelaterte sykdommer. Mer enn 3,4 millioner mennesker dør hvert år av sykdommer relatert til mangel på trygt vann, sanitære fasiliteter og hygiene. 99 prosent av disse dødsfallene skjer i utviklingsland. 1,5 millioner av disse er barn. Dette er et dødsfall hvert 21. sekund. Mangel på trygt vann og sanitære fasiliteter dreper barn i en fart/rate som tilsvarer at en jumbojet krasjer hver fjerde time. I verden i dag er det flere mennesker som har mobiltelefon enn mennesker som har tilgang til en do. Diaré er den nest hyppigste dødsårsaken for barn under fem år i utviklingsland. rundt 1,5 millioner dør hvert år. Diaré dreper flere barn enn malaria, aIDs og meslinger kombinert. Mennesker som lever slummen betaler 5-10 ganger så mye for en liter vann sammenliknet med rike mennesker i samme by. Kilde: Kirkens Nødhjelp, water.org, UNDP, WHO.


2. - 8. FEBRUAR

kjøp Lions fine tulipanvase!

Illustra onsbilde,, 1100x100 mm

Illustra onsbilde e

2. - 8. FEBRUAR

Bilstreamer bakrute, 350x100 mm (herr vvist i 50% av full størrelse)

denne vasen har blitt en knallsuksess og gitt god inntekt til Lions tulipanfond. den kan brukes til å ha blomster i, som stormlykt, bolle for frukt, småkaker, lodd.... til nesten alt! Illustra onsbilde,, 1100x100 mm Vasen er 18 cm høy, en perfekt størrelse for 20 tulipaner. den har sandblåst tulipanlogo på ene siden, og mottoet "det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne" og Lionslogo på den andre siden. det er Magnor glassverk som produserer den. I tillegg til å tilby vase med tulipaner til klubbens sponsorer, er vasen en fin gave å gi til seminarholdere og andre man ønsker takke. pris ink. moms er 168 kroner + frakt. bestill vasen ved å sende e-post med antall og leveringsinfo til hroar.thorsen@lions.no.

Illustra onsbilde e, 350x100 mm

LIONS S RØDE FJÆ FJÆR ÆR 2015 Klistremer erker til bil

Bilstreame amer bakrute, 100x100 0m mm (her vist i 50% av fu fullll størrelse)

2. - 8. FEBRUAR

2. - 8. FEBRUAR

LIONS S RØDE FJÆ FJÆR ÆR 2015 Klistremer erker til bil

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!

Bilstreamer bakrute, 350x100 mm (herr vist v i 50% av full størrels størrelse) e) Bilstreame amer bakrute, 100x100 0m mm (her vist i 50% av fu fullll størrelse) Illustra onsbilde,, 1100x100 mm

Illustra onsbilde e, 350x100 mm

2. - 8. FEBRUAR

sikre deg bilklistremerke for LrF 2015

2. - 8. FEBRUAR

Bilstreamer bakrute, 350x100 mm (herr vist v i 50% av full størrels størrelse) e)

Illustra onsbilde,, 100x100 1 mm

hold av riksmøtehelgen i kirkenes! kirkenes ligger i sør-Varanger kommune i øst-Finnmark, rett ved grensen til russland. byen har rundt 7000 innbyggere, og er endepunkt for e6 og for hurtigruten. det er her Lions Norge neste gang skal arrangere sitt årlige landsmøte (riksmøte), nærmere bestemt den 29-30. mai 2015. arrangementet holdes på thon hotell, byens største med kapasitet til 400 konferansegjester. hotellet ligger ved kaia i sentrum av kirkenes, med utsikt over fjorden. det går to flyavganger daglig direkte fra gardermoen og turen tar to timer. Fra kirkenes flyplass tar det 15 minutter inn til sentrum. 44 LION Nr 1 2014-15

Illustra onsbilde e, 350x100 mm

har du fortsatt ikke bestilt Lions røde Fjær klistremerke, såkalt streamer, til bilen din? Fortvil ikke, det er fortsatt noen igjen (hvis du er rask). prisen er 10 kroner for kvadratiske merker, 15 kroner for rektangulære og 20 kroner for klistremerke til dør/panser. porto kommer i tillegg. bestilles ved å sende en e-post med informasjon om antall samt leverings- og fakturaadresse til hans O. reykdal: hans.reykdal@online.no


FR KJÆRL ED: IGH FORST ET OG ÅELSE

Bli med på fredsplakatkonkurransen! Lions internasjonale tegnekonkurranse for fred arrangeres hver høst i samarbeid med FN over hele verden. Konkurransen har blitt en svært populær aktivitet i flere klubber. Er skolene der du bor med? Temaet for konkurransen er alltid noe om fred, og konkurransen 2014-2015 har tema: “Fred, kjærlighet og forståelse” (Peace, Love and Understanding).

Selve konkurransen må avvikles innen utløpet av første uke i november. La barna utfolde seg kreativt i markeringen av FN-dagen 24. oktober!

Konkurransen er åpen for barn mellom 11 og 14 år. I Norge er det mest vanlig å arrangere den for elever i 7. klasse.

Mer informasjon og materiell finner du på lions.no. Klikk på medlemssider > ungdomsarbeid > Lions Fredsplakatkonkurranse.

For at skolen kan kunne delta, må Lionsklubben bestille klassesett, et «Peace Poster Kit» fra nettbutikken LCI Store på de internasjonale hjemmesidene, lionsclubs.org. (Tips: bruk søkefeltet og skriv peace poster). Klassesettene må bestilles så raskt som mulig og innen 1. oktober.

Vi håper mange skoler vil delta i denne fine aktiviteten i 2014! Er det noe du lurer på, ta kontakt med koordinator Vidar Waaden på e-post eller telefon. Telefon: 67 90 28 04 / 926 33 457. E-post: viwaa@online.no

LION Nr 1 2014-15 45


Ordfører Petter Steen jr. åpnet anlegget og veteran i Lions Club Haugesund, Rolf Strømme, mottar blomster og takk. Både barnehagebarn og andre turgåere deltok i høytideligheten og uteselskapet.

46 LION Nr 1 2014-15


LIONS NORGE RUNDT

Nytt til b til turg ud åe Djupad re i alen

Lions Club Haugesund åpner LIONS PLASS Fredag 6. juni ble en merkedag for turstinettet i Haugesund. Den første gapahuken, med tilhørende badebrygge, ble åpnet av ordfører Petter Steen jr., som også mottok anlegget på vegne av alle turgåere på Haugalandet. aV JoHaNNes HaGa, LIoNs CLuB HauGesuND

Hele anlegget er kommet til som et samarbeid mellom byen og Lions Club Haugesund, og fikk navnet LIoNs PLass. Klubben har finansiert bygg og utstyr, mens kommunens tekniske avdeling har stått for det praktiske arbeidet. Gapahuken ligger sentralt plassert i det som kalles Lionsløypa, en tursti som har blitt opparbeidet av klubbens veteraner, «onsdagsgjengen», gjennom mange år. Nå er samtlige av denne gjengen borte, og dagens medlemmer synes det er høyst fortjent at det omfattende dugnadsarbeidet de utførte, får et varig minnesmerke.

I sin tale ved åpningen karakteriserte ordføreren hele prosjektet som ”en investering i folkehelse”. og målet for Lions Club Haugesund har vært å gjøre turområdet enda mer tilgjengelig for alle grupper av brukere. Dette kom ekstra godt til syne da alle de inviterte barnehagebarna stilte i kø for utdeling av Lionsmerkede trafikkvester, og med både hørbar og synlig glede fikk med seg en god porsjon pølser og brus etterpå. Klubben har planer om å sette ut hvilebenker i stein med Lionsemblem i turområdet, og finne en type grill som kan fastmonteres og

brukes både med engangsgrill og på vanlig måte. at en del av turstien nå er blitt turvei, ble godt synliggjort da ordføreren ankom direkte fra sitt kontor iført dress og spasersko. Men dette er også et signal om at veien nå kan brukes både av foreldre med barnevogner og av handikappede med rullestol. og skal vi tro teknisk avdelings leder torgeir Haugen, vil det komme både kvalitetsheving og forlengelse til nærliggende boligområder. Lions Club Haugesund kan nok komme til å delta videre i dette flotte prosjektet!

LION Nr 1 2014-15 47


Ga pris til MITT VALG-skole på 17. mai Lions Club snarøya-Fornebu fikk anledning til å dele ut en svært overraskende og gledelig gave i forbindelse med årets 17. mai feiring. snarøya skole er en av de mange skolene i Norge som har brukt programmet MItt VaLg i flere år.

her er et Utdrag Fra taLeN:

barn en sikker oppvekst. MItt VaLg er et Lions prosjekt som i starten het Lions Quest. Myndighetene anbefaler skolene å bruke opplegget som et ledd i skolens forebyggende arbeid bl.a. mot narkotika. det hele startet i 1990. snarøya skole hadde sin første lærer på kurs i 1991 og til nå har skolen gjenomført 71 kurs.

kjære alle sammen og gratulerer med dagen. på vegne av Lions Club snarøya - Fornebu har jeg fått æren av å dele ut gave på 10.000 kroner til snarøya skole. prisen er en takk til skolen og dens lærere for det engasjament skolen legger i undervisningen for å trygge våre Eric Wiel (th) i Lions Club Snarøya-Fornebu overrekker sjekken på 10.000 kroner til rektor Petter Moen ved Snarøya barneskole. Foto: Paal Alme.

OS SPONSER MOTORkLUBB Onsdag 18. juni fikk Os MC- og Mx-klubb en sjekk på 20.000 kroner fra Lions Club Os. pengene kommer fra årets Lions tulipanaksjon. - pengene vi samler inn skal gå til holdningsskapende arbeid blant unge, forteller president I LC Os, per solberg til Os & Fusaposten. klubben har tid-

ligere sponset en skatebane i kommunen. Leder for Os MC- og Mxklubb forteller til samme avis at pengene er et kjærkomment tilskudd til en større bane og flere utleiesykler. rekrutteringen til klubben er stor: – For ti år siden hadde vi ti medlemmer, i dag er tallet 225, forteller espeland.

Både lederene og de unge motorentusiastene i OS MC- og MX-klubb ble veldig glad for den overraskende gaven fra Lions. Bak (fv): Ask og Mattias, leder i Os MC- og MX-klubb, Jane Espeland, president i Lions Club Os, Per Solberg og nestleder i Os MC- og MX-klubb, Karl Atle Pedersen. Foran (fv): Vincent, Rebekka og Tim.

48 LION Nr 1 2014-15

Inntektene fra aksjonen Lions røde Fjær neste år skal gå til MItt VaLg under mottoet «det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». dette blir en dør-til-døraksjon med bøssebærere i regi av Lions. hjelper dere oss så kan vi hjelpe skolen å bygge barn… Med disse ord overrekker jeg prisen på 10.000 kroner til rektor petter Moen.»


Lions på Ringsaker er med på russerevy! Lions og politiet har sponset russen med T-skjorter med teksten NEI TIL NARkOTIkA. aV erLING BereNtseN, LIoNs CLuB rINGsaKer

Vi i Lions Club ringsaker synes det er veldig positivt at russen tar et standpunkt og markere sine positive holdninger. Det er så mange flotte ungdommer som velger å ha en russetid som de kan være stolte over. Politiet og Lions hadde stands under årets russerevy i Brumunddal for å vise at de støtter russen.

Thomas Berg og Marthe Ottersen i fra politiet, Knut Grøsland og Erling Berentsen fra Lions på stand under russerevyen.

Fra avslutningsnummeret der russen har de fine Tskjortene med logoene til Lions og politiet med det klare budskapet: Nei til narkotika.

LION Nr 1 2014-15 49


Lodder ut stabbur Lions Club hønefoss er i gang med årets stabburlotteri, det 41. i rekken. Målet er å selge 10 000 lodd innen trekningen 13. oktober. I fjor ble det også solgt 10 000 lodd, og pengene er videreformidlet til ulike gode formål. Frelsesarmeen får hvert år et bidrag. klubben utdeler også årlig en pris til en enkeltperson eller organisasjon som har utmerket seg positivt og i tråd med Lions-bevegelsens målsetting. amal aden fikk prisen for 2014, for sin innsats for minoriteter og vanskeligstilte barn og voksne. - jeg har ikke noe sted å sette stabburet, svarer noen når de blir spurt om å kjøpe lodd. Medlemmene i klubben synes det viktigste er å støtte en god sak, og bidra til en bedre hverdag for noen mennesker. stabburet kan dessuten brukes til andre ting enn oppbevaring av pølsesnabber – lekestue, hobbyrom,

Fjorårets lotterivinner flankert av medlemmer fra Lions Club Hønefoss. Inntil for to år siden fikk stabburet stå utstilt på torget. Nå får klubben bare lov til ha med oss en stor plakat. Men de selger alle loddene likevel!

”furtebu” eller lager er fullgode alternativer. I tillegg til stabburet, som medlemmene gjennom dugnad og hjelp fra profesjonelle tømrere har laget, loddes det ut

fire spekeskinker og fem fenalår. Verdi av alle gevinstene er 71 600 kroner hvorav stabburet utgjør 65 000 kroner. klubbens medlemmer selger lodd på søndre torg hver lørdag fra kl 10:00 til 14:00. I tillegg er det et par butikker som selger stabburslodd alle hverdager. er du i traktene håper vi du stikker innom!

Mannfolk på tur i Vegårdshei Lions Club Vegårshei arrangerte for 34. året på rad "mannfolkturen" for mannlige pensjonister lørdag 14. juni. dette har som en skjønner blitt en tradisjon, og turene legges rundt forbi i kommunen. dette året gikk turen til romunstad, der torleif gjennestad tok i mot Lions m/gjester på gården sin. det ble servert speilegg, pølse og stekt flesk. de 34 fremmøtte pensjonistene koste seg i sola, og torleif kåserte om gården og kretsen. I forbindelse med årets turen benyttet Lionsklubben anledningen til å hedre Olav a. Vaaje. det var Olav som for 34 år siden introduserte mannfolkturen, og som siden har hatt ansvaret Utnevnelsen Melvin jones Fellowship er den høyeste hedersbevisning Lions kan vise en person. samtidig bidrar klubben med 1.000 Usd til Lions Clubs International Foundation (LCIF).

50 LION Nr 5 1 2013-14 2014-15

Helge Nilsen serverer skikkelig mat for mannfolk – flesk!


LIONS NORGE RUNDT

Arrangerte grillfest for 21. gang både beboere og gjester storkoste i hagen til Framnessenteret i sandefjord da den årlige grillfesten ble arrangert for 21 gang. 110 gjester fra både senteret og andre deler av byen hadde kommet for få «litt hygge i hverdagen» som mange av gjestene uttalte med et stort smil. Lionsklubben bød på musikk, allsang og grillmat med godt tilbehør. Og til slutt var det trekning på mange flotte gevinster. alle foto: hans einar thompson, LC sandefjord.

Ole Johnny Sukken fra Lions Club Sandefjord ønsker velkommen til grillfesten.

Årets grillmestere var Bjørn og Johan og «Orkesteret vårt» (i bakgrunnen) sørget for kveldens underholdning.

LION Nr 1 2014-15 51


Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

Lions nr 1 2014 2015 web  

Magasin for Lions Norge. Innhold: 8: Selvfølelse og selvtillit 12: Ungdomsleir i Saltdal 15: Skole for syriske flyktningebarn 19: Strengthen...

Lions nr 1 2014 2015 web  

Magasin for Lions Norge. Innhold: 8: Selvfølelse og selvtillit 12: Ungdomsleir i Saltdal 15: Skole for syriske flyktningebarn 19: Strengthen...

Advertisement