__MAIN_TEXT__

Page 1

LION Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge Nr 5 2013-14 www.lions.no


Venner som hjelper andre Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 11.500 medlemmer her i Norge – menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en klubb der du bor!

Følg oss på sosiale medier

facebook.com/Lions Norge

twitter.com/LionsNorge

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.

• Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. • Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang å andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være

usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger. Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det. Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker

2 LION Nr 5 2013-14


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

PaLmers sPaLte for mars

Bli gjenfødt som sosialemedier-stjerne! Jeg gjorde mitt virke som boligselger. for å gjøre suksess i næringslivet måtte du bruke alle verktøyene du hadde til din disposisjon. avisannonser var spesielt egnet for å vise frem boliger og tiltrekke seg kjøpere. men det var den gang. I dag, som jeg er sikker på at du vet, er Internett avgjørende for eiendomsmeglerbransjen. Poenget er at du må enten tilpasse deg, eller visne og dø. Lionsklubbene selger ikke et produkt på samme måte. men vi må selge oss selv i markedet av meninger, tilstedeværelse og levedyktighet. Lions trenger ikke å være hipt. men vi må være der ute på nettet, på facebook , på twitter og så videre. Noen ganger sakker de smarteste, flinkeste folkene bakover i flokken på grunn av en manglende evne til å tilpasse seg og være fleksibel. «Jeg tror det er et verdensmarked for kanskje fem datamaskiner,» sa som kjent thomas Watson, leder av IBm, i 1943. «Hvem pokker ønsker å høre skuespillere snakke?» sa Hm Warner i Warner Brothers i 1927. «Vi liker ikke lyden deres, og gitarmusikk er på vei ut,» sa Decca recording

Company da de avviste the Beatles i 1962. I 2014 trenger du ikke å være et geni for å fremme Lions, tiltrekke deg medlemmer og invitere folk til arrangementer, kommunikasjon og deltakelse. Du trenger faktisk bare å slå opp på side 29 og oppdage 25 enkle trinn for å få mest mulig ut av sosiale medier. Jeg er selv en konvertitt til sosiale medier. Jeg har vært på denne grønne jord i en rekke år nå, og måtte lære nye måter å gjøre ting på. Jeg skriver en blogg på LCI sin nettside, jeg deler bilder på min facebook-side og ser på morsomme og informative Lionsvideoer på Youtube. Jeg drømte om en ny Barry, en som var i tråd med tiden. følg din drøm. strekk deg mot himmelen, og zoom deg gjennom cyberspace. Du vil nyte turen, og klubben din vil skinne som en stjerne.

Barry J. Palmer, Lions Clubs International President

Barry J. Palmer, Din Lions Clubs International President

LION Nr 5 2013-14 3


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

PaLmers sPaLte for aPrIL

Historien forteller oss at vi ikke strekker oss nok roger Bannister var en ukjent 25 år gammel medisinstudent i england da han skapte historie i 1954. Han løp en engelsk mil på under 4 minutter. eliteløpere hadde prøvd i årevis å knekke 4 – minutters barrieren. Noen kommentatorer snakket om at en slik prestasjon var umulig. folk kunne bare løpe i en viss fart og trodde vi hadde nådd grensene. Da Bannister brøt rekorden med et halvt sekund under 4 minutter, brøt publikum ut i kaos. Den usannsynlige hadde skjedd. men her er noe som er enda mer forbløffende: innen fem år etter hans prestasjon, hadde mer enn 100 mennesker gjort det. I dag skjer det nesten rutinemessig. Det vi tror er nesten umulig, kan ofte være ganske oppnåelig . Dette gjelder også for Lions. Det gjelder spesielt nå som Lions samarbeider med GaVI alliance (historien på side 20) for å beskytte millioner av barn fra meslinger, en sykdom som dreper 160.000 mennesker hvert år. De fleste av dem er under 5 år. så utrolig trist. Dette har vært virkeligheten, men det er det ikke lenger. Vi vil sette fart fremover, bryte barrieren og sørge for at barn og voksne ikke dør unødvendig. Jeg ber Lions om å følge 4 LION Nr 5 2013-14

drømmene sine. slik Bannister gjorde. Lions er en stor organisasjon, og vi er aller mest handlekraftige gjennom Lions Clubs International foundation, som står i spissen for meslinger-kampanjen . Vår innsats multipliseres gjennom LCIf. Vårt fundament er hvordan vi bruker våre ressurser og kanalisere vår gode vilje. Vennligst fortsett å støtte LCIf. Ditt bidrag i ditt eget samfunn er uvurderlig. Din støtte til LCIf løfter Lions inn i en helt ny verden av muligheter. La oss drømme stort, sikte mot stjernene og utrydde meslinger.

Barry J. Palmer, Lions Clubs International President

Barry J. Palmer, Din Lions Clubs International President Mer enn 11.000 Lionsmedlemmer i Nepal bidro til å mobilisere en lokal meslinger-kampanje.


LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk. Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeidspartner, støttespiller eller ”bare” interessert. ta gjerne kontakt med oss! Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo tlf. 23 24 46 30 – fax: 23 24 46 39 E-post: post@lions.no Kontonummer: 6038.05.54251 ansvarlig redaktør Vibeke aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no tlf: 23 24 46 32 / Mobil: 92 24 88 28 annonser Jon Sigurd Vangsøy tlf: 22 50 08 01 / Mobil: 920 21 209 E-post: vangsoey@online.no Layout Live Høidahl trykk Nr1 trykk Grefslie aS http://www.nr1trykkgrefslie.no Internasjonalt styre President Barry J. Palmer, North Maitland, australia; Immediate Past President Wayne a. Madden, auburn, Indiana, United States; first Vice President Joseph Preston, Dewey, arizona, United States; Second Vice President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan. Contact the officers at Lions Clubs International, 300 W. 22nd St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USa. Internasjonale direktører (1. år) fabio de almeida, São Paulo, Brazil; Lawrence a. “Larry” Dicus, California, United States; roberto fresia, albissola Marina, Italy; alexis Vincent Gomes, Pointe-Noire, republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Pennsylvania, United States; Byung-Gi Kim, Gwangju, Korea; Esther LaMothe, Michigan, United States; Yves Léveillé, Quebec, Canada; teresa Mann, Hong Kong China; raju V. Manwani, Mumbai, India; William a. McKinney, Illinois, United States; Michael Edward Molenda, Minnesota, United States; John Pettis, Jr., Massachusetts, United States; robert rettby, Neuchatel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, turkey; Hidenori Shimizu, Gunma, Japan; Dr. Steven tremaroli, New York, United States. Internasjonale direktører (2. år) Benedict ancar, Bucharest, romania; Jui-tai Chang, Multiple District 300 taiwan; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, West Virginia, United States; Judith Hankom, Iowa, United States; John a. Harper, Wyoming, United States; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl M. Jensen, rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, florida, United States; tae-Young Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Missouri, United States; Sunil Kumar r., Secunderabad, India; Kenneth Persson, Vellinge, Sweden; Dr. Ichiro takehisa, tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Virginia, United States; Harvey f. Whitley, North Carolina, United States.

Innhold Nr 5 8 Det er mitt valg og rus 14 Eldre kan bo hjemme lenger 20 Lions kamp mot meslinger 24 Stor gave til brannrammede 32 Valg på riksmøte 40 Lions Norge rundt MatErIELLfrIStEr 2013-2014 Nr 6 - 18. mai MatErIELLfrIStEr 2014-2015 Nr 1 - 16. juni Nr 4 - 12. januar Nr 2 - 08. september Nr 5 - 02. mars Nr 3 - 03. november Nr 6 - 18. mai

LION Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge Nr 5 2013-14 www.lions.no

På forsiden: Lise Gulbransen ønsker alle lykke til med Lions Tulipanaksjon 26.april 2014! LION Nr 5 2013-14 5


Bli med på fredsplakatkonkurransen 2014-2015 Vinner av Lions internasjonale fredsplakatkonkurranse 2013/14 "Vår verden vår fremtid" er tegnet av Tongbram Mahesh Singh fra India.

Peace LOve aNd UNderstaNdINg temaet er nytt hvert år, men handler alltid om fred. for 20142015 er temaet "fred, kjærlighet og forståelse" (Peace, love and understanding).

KONtaKt sKOLeN før sOmmereN! Konkurransen arrangeres lokalt på skoler, og det er Lionsklubben som avtaler med skolen om deltagelse. Det anbefales å kontakte skolen i god tid før sommeren. Konkurransen må gjennomføres før 1. november. for å delta må klubben bestille klassesett (Peace Poster Kit) fra 6 LION Nr 5 2013-14

Lions fredsplakatkonkurranse er en årlig, internasjonal tegnekonkurranse for barn mellom 11 og 13 år. Konkurransen innbyr til refleksjon og kreativitet rundt fredstanken, og passer fint for markeringen av FN-dagen 24. oktober.

nettbutikken i Usa innen 1. oktober.

materIeLL På våre hjemmesider lions.no finner du regler, lenke til bestilling av Peace Poster Kit, tidsfrister og materiell for konkurransen. Klikk medlemssenter > ungdomsarbeid> Lions fredsplakatkonkurranse. Husk at klubben kan bestille en gratis brosjyre om konkurransen fra Lionskontoret. send en e-post til post@lions.no.

KONtaKt Vi håper mange skoler vil delta i denne fine aktiviteten i 2014! er

det noe dere lurer på, ta kontakt med koordinator Vidar Waaden på e-post eller telefon. telefon: 67 90 28 04/926 33 457. e-post: viwaa@online.no.

Noen fakta: • Lions Clubs International og fN har samarbeidet i 70 år • Lions internasjonale fredsplakatkonkurranse har vært arrangert i 26 år • målet er å fremme kreativitet og refleksjon rundt temaet fred hos barn og unge. • Det anslås at 450.000 tegninger er med i konkurransen på verdensbasis • I Norge deltar barn ved ca 200 skoler


Leder

Vårpuss i LION Du legger kanskje merke til at bladet du holder i hånden er bittelite mindre enn før? Det deilig å rydde på våren! endringen i formatet gjør at vi vil spare over hundre tusen kroner på distribusjon! med nytt format har vi benyttet anledningen til å se over innholdet også. Vi har tatt ut noen spalter og lagt til noe nytt. Det skal bli mer fokus på hvordan vi hjelper andre – jeg håper det faller i smak!

Både innhold, farger og billedbruk er fortsatt i tråd med Lions Clubs Internasjonals retningslinjer. Kort tid etter at du leser dette, vil du få en epost med en invitasjon til en leserundersøkelse. Jeg håper du svarer med hjerte og hjerne slik at vi kan jobbe enda mer med innhold som du vil ha!

Vibeke aasland, ansvarlig redaktør LION

Reiser med Islandspesialisten 2UNDREISERMEDGUIDEs6ANDRETURERs3YKKELFERIEs2IDEFERIE !KTIVFERIEVED-YVATNs"ILFERIEs&R’YENE

Rundreiser med guide: Islands Perler 19. - 27. Juni og 13. - 18. Juli 2014 Pris fra kr 14.980,-

Island spesialisten

Rundreise med guide: Island i Fokus, sør og vest 3. - 9. Juli Pris fra kr 14.980,-

...med hjerte for Island!

Guidet tur på Færøyene: 14. - 18. August 2014 Pris fra kr 12.980,-

www.islandspesialisten.no E-post: reise@islandspesialisten.no Tlf: 69 01 78 80

LION Nr 5 2013-14 7


Et holdningsskapende klassemiljøprogram som kan følge barna gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole. Resultater, fra 1990: • 600.000 barn har fått undervisning • 40.000 lærere fra 3.500 skoler har deltatt på kurs • Tre toppidrettslag bruker programmet

8 LION Nr 5 2013-14


BARN OG UNGE

Det er mitt valg og rusmisbruk Gode holdninger og evnen til å ta gode valg er forebyggende i forhold til rusmisbruk, og ”Det er mitt valg” handler om å etablere gode holdninger hos barn og unge, samt å gjøre barn og unge i stand til å ta gode valg. teKst: troND reKstaD/LIse GULBraNseN

Utfordringene knyttet til rusmisbruk handler ikke bare om rusmidler, men om utvikling av hele mennesket. Vi må sørge for at barn og unge er trygge og utvikler selvtillit. Barn og unges sosiale tilhørighet, identitetsutvikling og mestringsevne er dermed viktige elementer i forebyggende tenkning.

fremtIdsBeredsKaP I følge barnepsykolog magne raundalen bør rusmiddelforebyggende pedagogikk bidra til å styrke barns fremtidsberedskap. Barn og unge må få hjelp til å bygge opp en positiv og konstruktiv fremtidsforventning, samt en handlende og mestrende beredskap når de blir stilt overfor trusselen rusmidler. Både skolen og foreldre spiller en rolle i utviklingen av barn og unges fremtidsbredskap. sOsIaLt Press et av målene til stiftelsen Det er mitt valg er å støtte hjem og skole i det forebyggende arbeid mot rusmisbruk. Helse-

direktoratet og folkehelseinstituttet slår fast at skolen er en sentral arena for forebyggende og helsefremmende arbeid, og at den bør ha en sentral, aktiv og integrerende rolle i det rusforebyggende arbeidet.

foreldre, skole, kommune, idrettslag – vi må alle samarbeide for å skape gode holdninger hos barn og unge. Eva Kristin Kolstø, undervisningsinspektør på Fjelltun skole på Jørpeland.

Undervisningsinspektør eva Kristin Kolstø forteller hvordan de jobber ved fjelltun skole på Jørpeland: - Vi er en 5. - 7. trinns skole, og vi jobber med å bevisstgjøre elevene våre i forhold til de utfordringene de vil møte på ungdomsskolen og

senere i livet. Kolstø forteller at skolen bruker ”Det er mitt valg” i det holdningsskapende arbeidet for å gi barna en fremtidsberedskap, blant annet i forhold til det å ta gode valg, takle gruppepress og i møte med rusmidler. Hun fortsetter: - foreldre, skole, kommune, idrettslag – vi må alle samarbeide for å skape gode holdninger hos barn og unge. Det handler om verdier, og hvordan vi ønsker å ha det sammen med barna våre. INfOrmasJON Og BeredsKaP ”Det er mitt valg” er tilpasset og tilrettelagt for barneskole, ungdomsskole og videregående skole, og opplegget bidrar til å forebygge rusmiddelbruk gjennom å gi skolen og lærerne et verktøy i dette arbeidet. I det rusmiddelforebyggende arbeidet fokuserer ”Det er mitt valg” på å gi informasjon om rus og rusmidler, trening i å motstå sosialt press og utvikling av personlige og sosiale evner. LION Nr 5 2013-14 9


risikoen for rusmisbruk reduseres gjennom økt beredskap mot sosialt press og utviklingen av trygge personlige og sosiale evner. På denne måten blir det lettere for barn og unge å takke nei til rusmidler og holde seg unna miljøer som er preget av rusmisbruk. fOreLdres rOLLe foreldre har også en sentral og viktig rolle i rusmiddelforebyggende arbeid. - I strand kommune har vi unge som eksperimenterer med rus og som sliter med rusproblemer, sier Brit Barka, oppvekstkoordinator i strand kommune i rogaland. Hun utdyper: - Det som er typisk er at de unge sier de har kontroll, og at det er omgivelsene som definerer det som et rus-

problem. Barka forteller at de aktivt jobber for å bedre oppvekstsvilkårene til barn og unge i kommunen og at foreldrene er en viktig ressurs. - Vi må bevisstgjøre foreldrene deres rolle i det forebyggende arbeidet, stadfester hun. Barka forteller at forskning viser at dagens unge ser på foreldrene som de viktigste rollemodellene. som forbilder er det hva foreldrene gjør, ikke hva de sier, som er viktig. Hun fortsetter: - Voksne må være ansvarlige forbilder i forhold til alkohol og rus. Barn ønsker tydelige og forutsigbare voksne. Brit Barka har en konkret oppfordring til foreldrene: - Når ungdom er på fest eller ute på byen, råder jeg i hvert fall en av foreldrene til å

alltid å være kjørbar. er du edru kan du kjøre ungdommene dit de skal, og du kan hente dem igjen hvis de for eksempel opplever noe ubehagelig og vil hjem. - Denne forutsigbarheten gir trygghet for ungdommene, avslutter Barka.

LIoN og Lions røde fjær I forbindelse med innsamlingsaksjonen Lions røde fjær 2015 setter LIoN i år fokus på undervisningsprogrammet ”Det er mitt valg” gjennom en serie temaartikler. I forrige utgave skrev vi om mobbing, i dette nummeret står rusmisbruk i fokus og i neste utgave kan du lese om temaet vold og seksuelle overgrep.

LIONS RØDE FJÆR 2015 Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne! • Lions Røde Fjær 2015 er et nasjonalt krafttak mot mobbing • Aksjonsdagen er 8. februar 2015 • Midlene fra Lions Røde Fjær 2015 skal gi flere barn og unge i Norge muligheten til å delta i «Det er mitt valg» • «Det er mitt valg» er et holdningsskapende og forebyggende undervisningsopplegg som er skreddersydd for barnehager og skoler, men kan som også benyttes av andre som jobber med barn og unge som for eksempel fritidsklubber, idrettslag og trossamfunn.

10 LION Nr 5 2013-14


Vo lga

Moskva

Nizhnij Novgorod

Kosmodemjansk Tsjeboksary Kazan

Uljanovsk Samara

Don

NYE

Kostroma

Uglitsj

Saratov Vo lg

a

PrODUKtEr!

Volgograd Don

Azovhavet

Starotjerkassk Rostov-na-Donu

Kaspiske hav

UNIKE ELVECRUISE I

RUSSLAND Seil på Volga – Europas lengst elv og opplev Moskva, De gylne ringbyene Kostroma, Jaroslavl og Uglitsj, tatarens by Kazan, industribyen Saratov som under sovjettiden var stengt for utlendinger, Volgograd – tidligere Stalingrad og mest kjent for kampene som fant sted her under den andre verdenskrig, og Astrakhan nær Det kaspiske hav.

ARMBÅND: Kjøp lekre Lionsgule, vevde armbånd med teksten « Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Båndet har to Lions-logoer, og festes med en liten spenne under armen. Suverene som inngangstegn på arrangementer, eller som give aways – tenk fredsplakatkonkurranse, hjelpere under tulipanaksjonen eller DMV-kurs. Det er bare din fantasi som setter grenser! Båndene koster 30 kr stk, men vi gir kvantumsrabatt: 50 -100 = 25kr stk, 100 – 250= 20 kr stk. 250 -500= 17,50 kr stk. over 500= 15kr stk. T-SKJORTE: De grønn-gule løpeskjortene ble revet bort i fjor! Prisen er 280 kr pr. stk. Dette er en myk og pustende Craft t-skjorte i topp teknisk kvalitet, med teksten «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne» på brystet og Lions’ logo på ryggen. Skjorten er veldig synlig! Vi har både dame- og herremodell i de fleste størrelser, men vær rask for å sikre din størrelse.

BESTILL NÅ! Pris er inklusiv moms, porto kommer i tillegg. Alle inntekter går direkte i Tulipanfondet. Slik kan Lions avvikle enda flere DMV-kurs og støtte enda flere lokale, forebyggende aktiviteter. Bestill ved å sende e-post til: hroar.thorsen@lions.no.

Bestill spesialprogram eller les mer på vår nettside www.escape.no

SPESIALTILBUD TIL LIONSMEDLEMMER

Fra Astrakhan til Moskva 6.–20. mai 22. september–5. oktober

fra kr 20 980 fra kr 19 750

Fra Moskva til Astrakhan 30. august–12. september 23. september–6. oktober

fra kr 21 670 fra kr 19 660

Fra Moskva til Rostov-na-Donu 6.–20. oktober

fra kr 16 980

kr 750 i rabatt til Lions-medlemmer! Prisene gjelder pr. pers. i delt utvendig dobbeltlugar og inkl. fly, helpensjon om bord, utflukter og norsk reiseleder.

www.escape.no tlf. 22 01 71 71 LION Nr 5 2013-14 11


Lars Holmen er generalsekretær i Norsk Narkotikapolitiforening. I Haugesund samarbeider Lions og Norsk Narkotikapolitiforening om et BRY DEG-konsept for utelivsbransjen.

Barn har klare forventninger Lions og Norsk Narkotikapolitiforening har flere steder i landet samarbeidet om å arrangere «Bry Deg» foredrag. Foreldrene sitter med ørene på stilker når narkopolitiet forteller om søte partybokser med narkotika og gir dem konkrete råd. Basert På artIKKeL aV aNNe LIse rIseNG I søGNe oG soNGDaLeN BUDstIKKe.

Lars Holmen fra Norsk Narkotikapolitiforening (NNPf) trollbandt foreldrene som møtte opp på songdalen rådhus en kveld i november. songdalen kommune grenser til Kristiansand og Lionsklubben her heter Greipstad. tema for kvelden var de utfordringer de unge står foran gjennom ungdomstiden. og ikke minst de utfordringer foreldre og andre voksne har for å møte barn og unge slik at det skapes trygghet og gode relasjoner.

eNergIsK Og LeveNdeforedraget ble arrangert av Lions Club Greipstad i sam12 LION Nr 5 2013-14

råd til foreldre • Være ekstra oppmerksomme. • Ikke tillat fester uten tilsyn • Sjekke ”sove borte” situasjoner • Vite mest mulig hvor barnet er • Ha klare regler for når barnet skal være hjemme • Ikke gi barnet alkohol • Oppmuntre barna til å delta i positive aktiviteter • Ta en prat med barnet om alkohol • Vise de unge tillit • Gjøre hyggelige ting sammen med barna

arbeid med Norsk Narkotikapolitiforening. Holmen holdt et levende foredrag hvor han gjenkjennende for tenåringsforeldre hermet etter 14-åringens uttalelser. – egentlig skulle mange i 14–15 årsalderen ha fått et stempel i panna hvor det står midlertidig ut av funksjon, sa foredragsholderen og fortsatte: – Det gjelder da å stå i denne tiden, være gode ledere, ikke likegyldige foreldre. Barn og unge har klare forventninger til foreldre. Det som blir sagt til dem går inn, selv om det slett ikke virker slik. og så en dag kan man ta bort stempelet, hjernen fungerer igjen.


BARN OG UNGE

vÅg Å sI Ifra – Ville dere blitt irritert hvis noen ringte på og stilte spørsmål om oppførsel eller observasjoner av poden din? spurte han publikum og oppfordret om å rekke opp hånden. Hendene forble i fanget, til kun en arm forsiktig kom opp. – Ja, jeg må jo være ærlig å si at jeg ville vel faktisk blitt det, våget hun. Dermed synliggjorde hun en vanskelighet. – Ved hjelp av gode nettverk blant foreldre, vil det bli langt lettere å ta kontakt med andre foreldre. sjekk om jenta di virkelig sover hos venninnen sin. Voksne må snakke sammen, danne nettverks-

– Mange i 14–15 årsalderen burde hatt et stempel i panna hvor det står: «Midlertidig ute av funksjon». Lars Holmen

grupper, anbefalte Holmen.

NY NarKOtIKa Ungdommens forhold til røyk har endret seg, i følge Holmen. – røyk , det er helt pære ut. Vet dere at sjansen for hasj er 70 prosent større for dem som røyker? å røyke er blitt et avviksfenomen, fastslo han. Han advarte mot hvordan de unge shopper følelser gjennom narkotiske stoffer. – man kan

kjøpe partybokser med søte leketøy, men man kan også få tak i partybokser med narkotiske stoffer, sa Holmen og viste hvordan snikreklame for narkotika drives gjennom logoer og nettsider. – Kampen mot narkotika er kontinuerlig, men for å bekjempe den, må vi ha kunnskap. Det er viktig at foreldre skaffer seg mer kjennskap og kunnskap, anbefalte han og henviste til nettsiden til bry deg og facebooksiden.

LIONs Og BrY deg flere steder i landet har Lions og narkotikapolitiforeningen allerede god kjennskap til hverandre gjennom å arrangere «Bry deg» seminarer sammen. eksempelet fra songdalen viser at «Bry deg»-seminarer med flere aktører skaper gode møter for å skape engasjement blant foreldrene i nærmiljøet. I både Haugaland og Brumundal har lokalt politi, narkotikapolitiforeninger og Lionsklubber samarbeidet om prosjektet «Bry deg russ» der avgangselevene får besøk av narkotikapolitiet og andre som jobber forebyggende. Daglig leder i Lions’ forebyggende og holdningsskapende undervisningsprogram «Det er mitt valg», Ivar tollefsrud, vurderer de mange lokale arrangementene som vinn-vinn for alle parter: - Når Lions og «Det er mitt valg» arrangerer foreldremøter kan vi tilby profesjonelle pedagoger med høy kvalitet på informasjon om sosial kompetanse hos barn,

sier tollefsrud. Norsk Narkotikapolitiforeninger har forelesere med spisskompetanse og høy troverdighet når de snakker om temaer som rus, narkotika og forebygging. Kommunikasjonen med foreldrene vil få et kvalitetsløft om flere Lionsklubber og narkotikapolitiforeninger rundt om i landet samarbeider. Vil din klubb arrangere et Bry-deg-seminar? for mer informasjon, ta kontakt med narkotikapolitiforeningen der du bor, eller Lions sentralt.

faKta • Bry Deg – si nei til narkotika” er Norsk Narkotikapolitiforenings rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. • Hovedmålet med ”Bry Deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. • tydelige voksne til stede i barnas hverdag er en svært viktig beskyttelsesfaktor. • Den enkeltes frykt for å bli stående alene med sine valg, er avgjørende også for hvilke valg barna tar i sitt forhold til narkotika. • “Bry Deg – si nei til narkotika” handler mye om narkotika, men også om andre pressituasjoner barna møter på veien til en evt. narkotikadebut. • Ved å skape gode nettverk av voksne rundt barna, vil ikke narkotikamisbruk og annen kriminalitet bli en like stor trussel for barnet i fremtiden. KILDE: http://www.nnpf.no

LION Nr 5 2013-14 13


Badet i leiligheten gir flere muligheter til heving og senking av dusj, servant og toalett. t Førnøyde etter åpningen av velferdsleiligheten er fra venstre Webjørn Hageshelle, Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Johan Torp (Lions), Frøydis Wroldsen, Knut Ottersen (Lions) ,ordfører Jon-Ivar Nygård og Wenche Halvorsen. t t Standard kjøkken i leiligheten hvor benker, skap og komfyr kan heves og senkes etter brukers behov.

Fallskader Utfordring • De fleste ulykker skjer i hjemmet • Den vanligste hjemmeulykken er fall • De fleste skader blant eldre er fallskader • 10.000 nordmenn rammes årlig av hoftebrudd • 75 prosent av hoftebrudd rammer eldre kvinner • Behandling av hoftebrudd koster ca. 4 mrd kroner årlig Løsning • faktisk fallforebygging må gjøres der ulykken kan inntre • På vinterstid er sandstrøing det tiltaket som gir størst forebyggingseffekt. flere Lionsklubber samarbeider med sine kommuner om sandstrøing, blant annet i os, malm og austevoll. • fysisk trening er ett av de beste preventive tiltak • frivillig sektor har en sentral rolle som iverksetter av tiltak Kilde: Skadeforebyggende Forum: www.skafor.org

14 LION Nr 5 2013-14


ELDRE

Lions sørger for at eldre kan bo lenger hjemme I samarbeid med Fredrikstad kommune har Lions Club Fredrikstad vært med på å utvikle en leilighet spekket med velferdsteknologi som gjør at eldre skal kunne bo hjemme lenger. Like før jul ble visningsleiligheten åpnet i Holmen Eldresenter av ordfører Jon-Ivar Nygård. Lions Norge var representert ved åpningen av generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. aV teDDY maDseN, LIoNs CLUB freDrIKsstaD. foto: erIK HaGeN, freDrIKsstaD BLaD

Det er et år siden Lions Club fredrikstad fikk henvendelse om å delta i prosjektet. Det var ikke tvil i klubben om at dette skulle den være med på. Webjørn Hageshelle og Knut ottersen ble satt på prosjektet fra klubbens side og skulle ha ansvar for rehabiliteringen av leiligheten i eldresenteret.

Bad Og KJøKKeN Det var spesielt bad og kjøkken som skulle være klubbens ansvar, medlemmene har også deltatt i en del forhandlinger med leverandører og tatt noen andre oppgaver. - til tider har det vært arbeidskrevende men uhyre interessant å være med på. etter mange byggemøter og dugnadstimer gjør det godt å se leiligheten fullt ferdig til test

av brukere, ansatte og studenter ved Høgskolen, sier Webjørn Hageshelle. Det er fra klubbens side signalisert at den gjerne vil være med i den videre utvikling av prosjektet som varer ut det inneværede året.

trYggHet Bad og kjøkken er tilpasset brukerne med anordninger som gjør at benker, komfyr, servanter, toalett og dusj kan heves og senkes. I leiligheten kan man med enkle operasjoner styre en rekke elektroniske innretninger, solskjerming, lys og varme. et spesialgulv med sensorer varsler om bruker for eksempel skulle falle og bli liggende. Likeledes gjør sensorene at vakthavende ved hjemmesyke-

pleien via mobiltelefon kan følge brukernes bevegelser. Det gir en trygghet for de eldre som bor hjemme og for pleierne betyr det at de avlastes. etatsleder for hjemmesykepleien i kommunen opplyser at leiligheten er et samarbeid mellom oslo, Gøteborg, sarpsborg og fredrikstad i prosjektet esenior som går ut på å skape en tryggere hverdag for eldre hjemme.

25 LeILIgHeter Prosjektet er et såkalt Interreg prosjekt som får eU-midler. fra LC fredrikstad side er det bevilget midler til rehabiliteringen av bad og kjøkken spesielt. målet i første omgang er å bygge 25 leiligheter.

LION Nr 5 2013-14 15


s LIONS QUEST. Mer enn 13 millioner elever får trening i sosial kompetanse og frivillighet gjennom Lions Quest («Det er mitt valg»). s FILIPPINENE. Ervin fra Filippinene er synshemmet. Både han han og foreldrene har fått hjelp slik at Ervin kan gå på skolen og leve et aktivt liv. Her er Ervin sammen med faren sin. SPECIAL OLYMPICS. Tidligere international president Wayne Madden hjelper en Special Olympics idrettsutøver å plukke ut et par briller på en «Opening Eye» stand i Tyskland. t OKLAHOMA. Tidligere international president Wing-Kun Tam hjelper Lions i Oklahoma i oppryddingsarbeid etter en tornados voldsomme herjinger i mai 2013.

16 LION Nr 5 2013-14


Årsrapport LCIF 2012-2013

6 historier om LCIF 1 Å Leve med sYNsHemmINg ervin fra filippinene var født blind og sine første åtte var han isolert i hjemmet mens søsknene gikk på skole. men i mars 2013 ble familien oppmuntret av en pedagogisk spesialist til å sende ervin på skolen der klasserommet var blitt tilpasset synshemmede barn. mens ervin var på skolen, deltok foreldre på kurs

i hvordan støtte sønnen og hans utdannelse. etter bare tre måneder fikk ervin undervisning sammen med andre barn på hans alder. mindre enn fem prosent av synshemmede barn på filippinene går på skole. LCIf og sightfirst har i samarbeid med Perkins gitt midler til å trene lærere, utstyre klasserom og arrangere støttegrupper for foreldre på Luzon, den største øya i

filippinene. Partnerskapet vil øke andel synshemmede barn i skolen til 20 prosent.

2 tI År med «sIgHt fOr KIds» Yodying Lee i Bangkok var syv år da det ble oppdaget at hun hadde en alvorlig øyelidelse. takket være «sight for Kids», et partnerskapsprogram av LCIf og Johnson & Johnson Vision Care, fikk hun operasjon

annonse

ELDRE OG HELSE La dette bli årets tiltak for målgruppen eldre (60+) eldre og helse er et gruppeopplegg om seks viktige helsetema som fokuserer på hvordan best kunne ta vare på helsen. opplegget kan brukes i klubbens egen regi eller gis som gave til frivilligsentraler, helselag, pensjonistforeninger, eldrelag og lignende. opplegget er bygget på forskning og erfaring. se vår hjemmeside: www.eldreoghelse.no for mer informasjon og bestilling. Pris kr 300,- inkl porto. Lions Club Laksevåg

LION Nr 5 2013-14 17


og et rehabiliteringstilbud. I dag er hun 15 år og går på high school. 17 millioner barn har fått hjelp gjennom sight for Kids som feiret sitt tiårsjubileum i 2012. Programmet gir øyehelseopplysning, skolebaserte undersøkelser og optikertjenester for barn i hele asia.

3 Nød Og KatastrOfe OKLaHOma en massiv tornado brøytet seg gjennom byen moore, i oklahoma, Usa i mai 2013. tornadoen herjet i et område på 27 km, drepte 24 mennesker og smadret bygninger, bedrifter, skoler og sykehus. LCIf mobiliserte umiddelbart UsD 700.000 i tilskudd for å bistå oklahoma Lions som skaffet mat, vann og medisiner til rammede. LCIfs nød-og katastrofeberedskap yter øyeblikkelig hjelp til Lions og andre samarbeidspartnere som er engasjert i katastrofeinnsats. som medlemmer av lokalsamfunnet er Lions unikt posisjonert til å gi meningsfull assistanse etter en naturkatastrofe. De blir dessuten igjen i lokalsamfunnet når nødhjelpsarbeidet avsluttes og er derfor viktige for gjenoppbyggingsprosjekter.

4 Bedre HeLse fOr sPecIaL OLYmPIcs I mer enn 12 år har LCIf og special olympics samarbeidet om programmet «opening eyes» som tilbyr synsundersøkelser og gir briller til idrettsutøvere på special 18 LION Nr 5 2013-14

olympics arrangementer over hele verden. I juli 2013 ble samarbeidet utvidet med flere helsetjenester og programmer for økt engasjement blant ungdom og støtte til familier. «opening eyes» er avhengig av tusenvis av frivillige Lions, leger, synsspesialister og lærere. mer enn 350.000 idrettsutøvere har blitt undersøkt hittil og 110.000 idrettsutøvere har fått briller.

5 fOreBYgger mesLINger fOr mILLIONer av BarN Hvis du kunne bidra til å redde livet til millioner av barn, ville du ikke gjøre det? LCIf og Bill & melinda Gates foundation bestemte seg for nettopp det i 2011. stiftelsen utfordret Lions til å samle inn UsD 10 millioner til meslinger, men Lions har gått forbi dette målet. sammen har de to organisasjonene mobiliserte UsD 15 millioner for å vaksinere mer enn 200 millioner barn. LCIf har nå inngått samarbeid med GaVI alliance for å fortsette dette viktige arbeidet. Lions vil samle inn 30 millioner dollar før 2017 og disse midlene vil bli matchet av storbritannias departement for internasjonal utvikling og Gates foundation, og totalt sørge for at 60 millioner dollar tilfaller vaksinasjonsarbeidet. GaVI - Lions Clubs partnerskapet fokuserer på å støtte rutinevaksinasjon og styrke helsesystemer for å forhindre alvorlige sykdomsutbrudd. Innen 2020 er det for-

ventet at mer enn 700 millioner barn i 49 land er vaksinert mot meslinger og røde hunder takket være GaVI alliance og dets partnere, inkludert Lions.

6 sOsIaL KOmPetaNse I 85 LaNd Programmet «Lions Quest» (i Norge: «Det er mitt valg») lærer barn viktige sosiale ferdigheter, fremmer gode holdninger samt stimulerer karakterbygging og frivillighet fra barnehagealder til videregående skole. I Wood County i West Virginia, Usa har en hel skolekrets bestemt seg for å bruke «Lions Quest» i tre år for å skape et mer positivt skoleklima for sine 12.000 elever. I oktober 2012 ble det aller største kurset noensinne arrangert med 280 lærere og 700 andre barne- og ungdomsarbeidere. 13 millioner barn over hele verden har fått undervisning i Lions Quest og mer enn 550.000 lærere har blitt opplært til å gjennomføre programmet i mer enn 85 land.

fINaNs I regnskapsåret 2012-13 har Lions, samarbeidspartnere og venner donert UsD 35.600.000 til LCIf. stiftelsen har gitt 489 bevilgninger på totalt UsD 39.297.388. Les mer om stiftelsens økonomi i www.lionmagazine.org . takk for at du tror på LCIf!


Lions i verden NEW ZEaLaND

KREATIVE TAK FOR BRYSTET "Bra artz» er en hjertesak for Palmerston North Heartland Lions Club – en konkurranse til inntekt for brystkreftsaken. man skulle stemme på 89 dekorerte BH’er i et bredt spekter av farger, stoffer og monterte dingser. for å kunne stemme, må man donere $ 1. Klubben samlet inn $ 1441 (ca. 7000 kr) og fikk massevis av flir og smil på kjøpet. en BH vant "Breast in show"-prisen, og pris for morsomste tittel gikk til «Hanging Gardens of Boobylon.»

JaPaN

TERAPI MED DELFINER Det ser ut som om delfiner smiler, men smilene på ansiktene til barna som fikk svømme med dem var definitivt ekte. en Lionsklubb i Japan reserverte et populært badested med delfiner for en helg slik at barn med utviklingshemming kunne lære å kjenne et vennlig havpattedyr. et dusin barn var sammen med delfiner i to dager, og lærte gradvis å kommunisere med dyrene. Den andre dagen var det flere barn, blant dem noen med vannskrekk, som kledde på seg våtdrakt, stupte ut i bassenget og lekte med delfinene. Det var klubben med det treffende navnet Chigasaki ocean Lions Club som sponset prosjektet.

BraSIL

GÅR MOT GRENSER José Geraldo de souza Castro, også kalt Pedal Joe (56), er medlem i Viçosa Lions Club. Han tok sin første transkontinentale kampanje-tur fra mai 2008 til juni 2010 – i tråbil. Gjennom 23 land tråkket han seg til Vm i fotball i sør-afrika 2010. formålet var å sette fokus på unødvendig blindhet og Lions globale kampanje «sight first». I år vil han fremme «extreme frontiers ekstreme Barriers ", en kampanje for økt tilgjengelighet for funksjonshemmede, ved å spasere gjennom hele Brasil fra nord til sør, 10.700 km, mens han skyver en rullestol foran seg. Han startet 3. februar 2014 og forventer å nå frem til byen Chui på grensen til Uruguay i februar 2015. LION Nr 5 2013-14 19


s Lions i Afrika arbeider utrettelig for å hindre utbrudd av meslinger. Lobatse Lions i Botswana informerer om farene ved meslinger. s Kenyanske Lions tar en pause fra sitt 12 -dagers "road show" mot meslinger der de besøkte nesten alle de store byene i landet. En helsearbeider som vaksinerer barn i Tamale, Ghana . t Leganne Matlho med ettåringen Piwane hjemme i Selebi - Phikwe, Botswana. Hennes eldste sønn hadde meslinger og ble reddet i aller siste liten.

20 LION Nr 5 2013-14


LCIF MESLINGER

Ivaretar sitt land I Botswana er Lions aktive med å organisere kampanjer for vaksinasjon mot meslinger som en del av Lions' enorme internasjonale kamp mot sykdommen. aV mIKe PfLaNz, LIoNs CLUBs INterNatIoNaL foUNDatIoN

Da Leganne matlhos eldste sønn ble syk i en alder av 10 med en høy temperatur og sår over hele kroppen, var ikke hans klar over hvor alvorlig situasjonen kunne blitt. Hun hadde hørt om meslinger – andre barn i byen hennes i det nordlige Botswana hadde dødd av det i det siste. men hun ventetet par dager før du tok titoga med til en klinikk. Der foreskrevet legen umiddelbar behandling. Han hadde vært heldig ettersom sykdommen ikke hadde forverret seg like raskt som vanlg. - tenk at sykdommen kunne ha gjort ham blind, eller tatt livet av ham, forteller matlho mens hun sitter i skyggen ved åkerlappen der tomater, grønnkål og salat vokser i ryddige linjer i sandholdig jord. etter den dagen min sønn ble syk, har alle mine barn blitt vaksinert.

Vil du stø arbeidet mtte ot meslinger ?

Gå til www.lcif.o rg!

eN Hvert fJerde mINUtt

ONe sHOt-ONe LIfe

Piwane er matlhos 15 måneder gamle datter, den siste i familien som har fått vaksine. Hun var en av nærmere 200.000 barn mellom 9 måneder og fem år som ble vaksinert i løpet av en femdagers landsomfattende kampanje i november der Botswanas Lions spilte en nøkkelrolle. I dag ermeslinger nesten eliminert i utviklede land, men viruset dreper fortsatt 330 mennesker daglig i andre deler av verden, noe som tilsvarer en hvert fjerde minutt. De fleste er barn som ikke når sin femte bursdag. Dette til tross for at det finnes en svært effektiv, trygg og billig vaksine, en som har bidratt til å redusere antall meslinger-dødsfall globalt med 78 prosent mellom år 2000 og 2012, ifølge Verdens helseorganisasjon

Gjennom kampanjen «one shot, one Life: Lions measle initiativ» er Lions over hele verden blitt stadig mer sentral i det internasjonale arbeidet for å sikre at vaksinen kommer frem til de barna som ikke er vaksinert. med partnere som GaVI alliance, Bill & melinda Gates foundation og storbritannias departement for internasjonal utvikling, har Lions allerede bidratt til å immunisere 20 millioner barn. Lions Clubs International foundation (LCIf) har forpliktet seg til å samle inn30 millioner dollar til vaksiner innen 2017, en sum som partnere vil matche. Lions kampanje vil innebærer at 114 millioner flere barn får vaksinen. GaVI - Lions Clubs partnerskapet fokuserer på rutineimmunisering og styrking av helsesystemer. Innen 2020 LION Nr 5 2013-14 21


kan mer enn 700 millioner barn i 49 land forventes å bli vaksinert mot meslinger og røde hunder takket være GaVI alliance og dets partnere, inkludert Lions.

BOtsWaNa en nasjonal vaksinasjonskampanje ble nylig holdt i Botswana i det sørlige afrika, et land med to millioner innbyggere. I begynnelsen av november, hjalp Lionsmedlemmer landets helsemyndigheter med en 5-dagers kampanje for å nå minst 95 prosent av barn under fem år med meslinger vaksinasjoner, vitamin a tilskudd og marktabletter. som med alle Lions' aktiviteter, kom hjelpen ikke bare i form av veldedige donasjoner. I ukene før og under kampanjen bidro Lions over hele landet med sin tid. LCIf sponset 3500 lysende oransje hatter for kampanjens frivillige, 10.000 plakater og 100.000 flygeblader med informasjon ble distribuert til skoler og klinikker. alle som deltok på selve aksjonsdagen fikk IDmerker. over hele landet har Lions bidratt. et av tiltakene var å kjøre rundt med høyttalere for å bringe informasjon om vaksineringen direkte ut til folket.

KOmmUNIKatører Lions har håndtert selv de 22 LION Nr 5 2013-14

minste detaljer. De finansierte blant annet mobile tellerskritt slik at helsearbeiderne som jobber med kampanjen kunne snakke direkte med helsedepartementet i Gaborone. I selebi - Phikwe gikk medlemmer i Leo-klubber dørtil-dør for å oppfordre familiene til å ta barna til vaksineringen. Det ble delt ut flygeblader og arrangert teaterforestillinger der publikum kunne stille spørsmål. I den vestlige delen av landet, i byen maun som er inngangsporten til Botswanas berømte Kalahari -ørken og okavango-deltaet, inviterte Lions samfunnet eldste til lunsj for å be dem oppfordre sine folk til å ta med sine barn til vaksinasjoner. I tonota i østre Botswana har Lions dekket utgiftene til busser for å bringe familier fra fjerntliggende områder til bygda slik at de ikke går glipp av sjansen til å bli vaksinert. Josephine mosimanewakgosi var ansvarlig for kampanjen i byen Kanye. «Lions kom inn til rett tid,» sier hun. Vi visste vi måtte få budskapet ut, men Lions har bidratt til at vi har nådd ut til enda flere mennesker, noe som betyr at enda flere barn blir vaksinert.» Dr. HB Jibril, Botswanas direktør for folkehelse, sier at Lions har vært i stand til å nå mennesker over hele landet på

en måte som, «ingen andre organisasjoner kan.» Dette er et viktig punkt. Botswana har allerede en vellykket rutine for vaksinering, og de fleste blir vaksinert på klinikker under normale helsekontroller. November-kampanjen var en «catch- all», et engangstiltak for å sørge for at alle ble dekket. Noen byer ligger langt utenom allfarvei, noen veier er dårlige eller oversvømmet i lange perioder av året. Noen trossamfunn i fremmarsj foretrekker at barn ikke skal få moderne medisin. Noen lokalsamfunn trenger spesifikke tilnærminger for å sikre at deres barn blir vaksinert. Lions jobbet med prester for eksempel for å gjøre prosedyren akseptabel.

sÅ eNKeLt tilbake i selebi-Phikwe forteller matlho om hvordan hennes sønn nesten døde av meslinger få år tilbake. «I dag vet ikke folk hvor farlig sykdommen kan være, fordi ingen har sett det på lang tid» sier hun. «Jeg er en av de få, og jeg forteller alle jeg ser at de må vaksinere barna sine. Det er så enkelt å gjøre, og det kan bety forskjellen mellom liv og død.»


s Catherine Ncubes 11 måneder gamle sønn Tshepo Isak ble vaksinert mot meslinger på en klinikk i Francistown, Botswana, der Lions har fremmet vaksinasjoner. Et Lionsmedlem i Zambia deler ut informasjon om meslinger til en bilist

LION Nr 5 2013-14 23


s SMÅVÆRET Småværet på Sørnesset er et gammelt fiskevær og handelssted med kaianlegg, og svært mye brukt av både fastboende og tilreisende. Alt er tapt i brannen her. FOTO: Bjørn Tore Ness. TUSEN TAKK: - Tusen takk, sier Tommy Hasvåg (til venstre), Catrine Trana og Petter Ofstad, etter at Øyvind Ramstad kom med gave på 100.000 kroner fra Lions til de tre ungdommene som ble hardt rammet av brannen i Flatanger. Bak Øyvind Måvik som mottok en sjekk på 100.000 kroner til Sørnesset grendelag.

24 LION Nr 5 2013-14


KATASTROFE

Stor gave til brannrammede Nå kan det bli ny påhengsmotor eller nytt trommesett på Tommy Hasvåg (13), som ble hardt rammet av storbrannen på Sørnesset i Flatanger i januar. Lions Club Namsos overrakte mandag 24. februar til sammen 200.000 kroner til tre ungdommer og Sørnesset grendelag. aV VIBeKe aasLaND, reDaKtør. Basert På artIKKeL aV JosteIN aarDaL, NamDaLaVIsa.

Den 27. Januar ble sørnessethalvøya rammet av en av de største brannkatastrofene i norsk historie siden andre verdenskrig. til sammen 64 bygninger gikk tapt i brannen og dette omfatter både bolighus, fritidshus, naust, driftsbygninger og uthus med alt av inventar og utstyr. et område på 13 km2 ble avsvidd, både uteområder og friluftsområder ble hardt rammet.

KOmmUNeN søKte I en søknad til Lions katastrofefond 4. februar skriver ordføreren i flatanger kommune, olav Jørgen Bjørkås at

det er viktig at lokalsamfunnet så snart som mulig kommer i gang med gjenoppbygginga og at ny optimisme skapes. På denne bakgrunn ble det søkt om midler til å hjelpe de hardest rammede og til tiltak som går utover det som den ordinære forsikringen dekker. På Hasvåg var det spesielt tre ungdommer som ble hardt rammet. De hadde mistet sine hjem, og alle eiendeler. Dette er tommy Hasvåg 13 år, Cathrine Hasvåg 21 år, og Petter ofstad 18 år. foreldrene ble tidlig utkalt for å bidra i slukningsarbeidet, og var med og reddet flere hus, men berget som følge av dette

dessverre ingen av sine eiendeler.

KatastrOfefONd Lions Norges katastrofeberedskap vedtok 5. februar å bevilge til sammen 200.000 kroner til flatanger kommune. Pengene kommer fra katastrofefondet som Lions har opprettet for å hjelpe folk som kan ha ekstra behov for bistand. Ungdom med personlig tap skulle få 100.000 kroner og sørnesset grendelag 100.000 kroner. mandag 24. februar arrangerte Lions Club Namsos en tilstelning for overlevering av gaven, og i tillegg til mottakerne LION Nr 5 2013-14 25


deltok representanter for kommunens ledelse, familie og flere som var berørt.

OverrasKet Og rørt sjekkene kom overraskende på både grendelagslederen og ungdommene. – Dette betyr mye for oss. Jeg må takke så mye. Det gjør at vi kan bygge opp igjen noe av det vi mistet i fellesskap, sier leder av sørnesset grendelag, øyvind mårvik. – Jeg visste ingen ting. Det gjør vanvittig godt. Nå har vi

noe å begynne med, sier Cathrine som nå bor i steinkjer. Bror til Catrine, tommy, går i 8. klasse ved Lauvsnes skole og han har flere ting han kan bruke pengene til. tommy Hasvåg mistet påhengsmotoren, en Yamaha 9,9 hester, i brannen. men båten berget. - Det brant både under og på siden av båten, men den tok ikke fyr, forteller han. Dermed blir det enten påhengsmotor eller trommesett – eller kanskje begge deler, hvis det går an å kjøpe brukt,

antyder pappa åge Hasvåg, som også synes det er storveis med en slik gave. – Dette er helt fantastisk. Det er stort at noe tenker på oss, sier broren Petter som er tømrerlærling i Namsos. Lions-leder øyvind ramstad er glad for å kunne være budbringer. – Jeg kjenner at det gjør noe inni meg. Jeg har ikke vært med på noe slikt før. Dette er rørende å oppleve, sier ramstad.

Bidra til Lions Norges katastrofefond!

KONTO 6060 05 80763 Når katastrofer inntreffer, er rask hjelp dobbelt hjelp. Det har vært bevilget store beløp fra katastrofefondet det siste året. Da tyfonen herjet Filippinene, flyktninger strømmer fra Syria til nabolandene og branner ødela tettsteder som Lærdal og Flatanger, kunne Lions yte bistand øyeblikkelig. Nå oppfordres Lionsklubbene om å bidra til å fylle opp fondet igjen, slik at vi kan være parat når neste katastrofe inntreffer.

26 LION Nr 5 2013-14


Guvernørrådslederens spalte

Det er DU som er Lions! Har du noen gang tenkt over at det er du og nesten 1,4 millioner likesinnede som utgjør verdens største humanitære serviceorganisasjon? at det er den innsatsen som hver av dere gjør i klubbene som i sum blir den store innsatsen for noen av de mange som trenger det? Det er så lett å tenke at det ikke nytter, at behovene er så uendelig store. Derfor er det viktig at vi av og til minner hverandre på at det faktisk nytter. Den ene lille flyktninggutten fra syria som fikk et sokkepar og et pledd så han slapp å fryse i snøen. tenk over at hvert Lionsmedlem ga midler til tre sokkepar, det er ikke mange kronene, det tilsvarer et par sokker til hver eneste innbygger i Norge. så mye blir det ut av det "lille" hver enkelt kan gjøre. om hver av oss bruker noen minutter på en prat med en som sliter med ensomheten, betyr det at over en million ensomme får et lyspunkt i hverdagen sin. Lions en medlemmene, det er deg, og det er klubben din. Det vi har felles er vår etiske norm som setter en ramme for hvordan vi skal engasjere oss og hvordan vi skal te oss. Innenfor den rammen gjør vi vår innsats der vi føler for det, og der vår bistand kommer til nytte. men tenk på det neste gang klubben din sitter der og drøfter hvilke tiltak dere skal støtte. Dere er ikke alene. Hver dag sitter Lionsvenner på samme

måte og finner den beste måten å gjøre sin innsats på. Ja, det nytter og det monner. fordi vi er så mange som vil bidra sammen. Jeg liker gjerne å tenke på den måten. Kan klubben min bidra til et formål med 700 kroner pr medlem, og alle våre Lionsvenner gjorde det samme: Da har Lions bidratt med en milliard kroner. Ja, vår innsats er etterlenget, den er nødvendig og det nytter. Derfor er det viktig at du bidrar med din tid, dine midler og dine evner. for det er DU som er Lions!

Bjørn skovly Guvernørrådsleder Lions Norge

Bjørn skovly Guvernørrådsleder Lions Norge

Nå også:

LION Nr 5 2013-14 27


Generalsekretærens spalte

Ingenting er bedre enn fornøyde Lionsmedlemmer Jeg har hatt mye kontakt med fornøyde Lionsmedlemmer i den siste tiden. Lionsmedlemmer og Lionsvenner har uttrykt stor glede og stolthet over bevilgningene fra Lions Norge sitt katastrofefond. «Det er godt å se at pengene virker», får jeg høre. Katastrofe Gjennom Katastrofefondets bevilgning til barnefamilier i Lærdal etter storbrannen fikk Lions synlighet i riksmedia gjentatte ganger, slik medlemmene i sine svar på vår medlemstilfredshetsundersøkelse for over to år siden etterspurte. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har vært med i dette arbeidet spesielt og anmode alle om å være med å gi penger til Lions Norge sitt katastrofefond på bankkonto 6060 05 80763. VeLKommeN CYBerLIoNs Jeg vil, og det med store bokstaver, si GratULerer med den første Cyber Lions Club i Norge. en flott og gledelig utvikling! all honnør til distrikt 104 H og alle de som har stått i brodden for å få denne klubben ”på banen”. Det blir spennende å følge klubben fremover. Lykke til videre! ser tIL NorGe fra 31. januar til 1. februar var alle generalsekretærene i europa invitert av mD 111 – Lions tyskland til Wiesbaden. tema var profe28 LION Nr 5 2013-14

sjonalisering og fremtid. som daglig leder av Lions Norge må jeg få lov til å fortelle at jeg var svært stolt når det var mD 104 – Norge – som skulle fortelle om vårt arbeid for profesjonalisering og fremtid for Lionskontoret i Norge. Vi høstet stor anerkjennelse når det gjelder det arbeidet vi har gjort når det gjelder vår kommunikasjonsplattform i den seneste tiden. Jeg fortalte om Lions Nyhetsbrev som går ut til alle medlemmer og venner, våre facebooksider, nye og oversiktlige hjemmesider samt nytt medlemsregister som medlemmene selv oppdaterer. matrIKKeL sist, men ikke minst viste mine europeiske kollegaer stor interesse for den avgjørelsen årets Guvernørråd fattet i høst om å ikke trykke matrikkelen dersom det var færre enn 400 som svarte ja på forespørselen om de ønsket matrikkelen som en egen trykksak eller ei. Det var 158 personer som meldte tilbake til Lionskontoret at de ønsket matrikkelen som en egen trykksak. Jeg tror dette resultatet kan sees i lys av at vi til enhver tid har et oppdatert medlemsregister. Jeg fikk et spørsmål i Wiesbaden om medlemmene i Lions Norge er slitne nå? Jeg la dette spørsmålet ut på våre facebooksider, og de svarene vi får vitner ikke om tretthet i organisasjonen

rIKsmøte Lions Norge sitt riksmøtet 2014 i oslo nærmer seg med raske skritt. Vi håper på mange deltagere og stor aktivitet. Det er flere viktige saker som skal opp blant annet forslaget om ny organisasjonsstruktur og distriktsinndeling for mD 104. Guvernørrådet behandlet saken i Guvernørrådet den 15.2 2014 og deres vedtak støtter komiteens innstilling om å redusere antall distrikter fra dagens ti til seks. spennende tanker, det er opp til medlemmene å bestemme. Hjertelig velkommen til årets riksmøte i oslo.

Heidi Lill mollestad oppegaard Generalsektretær Lions Norge

Heidi Lill mollestad oppegaard Generalsekretær Lions Norge


GaUtes DIGItaLe HJørNe

Cyber Lions I februar 2013 fikk jeg en mail fra vår generalsekretær der hun spurte om jeg kunne se på og lage et konsept for “virtuelle klubber”. Dette er klubber som ikke er fysisk begrenset, men som eksisterer kun på internett. etter litt graving fant jeg ut at Lions International har skrevet endel om “Cyber Clubs” uten at det var noe jeg ville kalt et konsept, og at det var forsøkt flere ganger uten å ha lykkes med rekruttering. samtidig ble jeg far for første gang, så arbeidet ble lagt på hylla. Høsten 2013 gikk jeg så ut i pappaperm og tok opp tankearbeidet igjen. Jeg fant fort ut at å selge Lions til mine venner var vanskelig, men å selge en spesifikk aktivitet var betydelig lettere. så etter å ha rekruttert mine første to medlemmer, så arrangerte vi en tankesmie og endte opp med det som dere i dag kan se på nettsiden www.cyberlions.no. Klubben har som mål å motarbeide mobbing, hovedsakelig på internett, og da spesielt via Lionsprosjektet Det er mitt Valg og Lions røde fjær 2015. Vi har også etablert et nettsted som vi ønsker skal bli et ledende nettsted for informasjon om mobbing med hovedfokus på digital mobbing. sist men ikke minst skal vi arrangere en årlig ungdoms-camp med fokus på mobbing i samarbeid med blant annet "Det er mitt Valg". arbeidet med å skaffe deltakere til

campen og praktiske detaljer ønsker vi å gjøre i samarbeid med Norges 470 eksisterende Lionsklubber. Vi skal også hjelpe Lions Norge og våre søsterklubber over hele landet til å modernisere seg og spre vårt gode budskap om barne- og ungdomsarbeid over internett og sosiale medier. Våre medlemmer er allerede engasjert i Lions røde fjær sin ungdomsgruppe og Lions Norges Pr- og informasjonskomité. Klubben kan selvfølgelig også ha andre aktiviteter for å samle inn penger, eller bidra på andre måter til både Lions Norge, Lions Clubs International og andre humanitære formål. Det får bli opp til medlemmene etter at vi har gjort suksess med vårt hovedmål. Klubben blir etablert i disse dager med 25 chartermedlemmer. Hvordan har jeg klart å rekruttere 25 medlemmer i løpet av tre måneder? Via sosiale medier, venner og forskjellige nettverkssamlinger. Det hele var ganske enkelt når jeg hadde et enkelt nok budskap å selge, og du kan høre mer om oss på undertegnede sitt seminar under riksmøtet i oslo i mai. Jeg ønsker spesielt å takke fatuma Gjesti, espen Korslund og arild Heen for god støtte under unnfangelsen av Norges første virtuelle Lions-klubb.

Gaute Holmin, Lions Club Oslo

Les mer om Cyber Lions på hjemmesiden www.cyberlions.no/ LION Nr 5 2013-14 29


LIONS RØDE FJÆR 2015 Nytt om Lions røde fjær 2015 Jeg minner om at Lions Røde Fjær 2015 finner sted i uke 6 med søndag 8. februar som selve aksjonsdagen. Tiden flyr, og prosjektgruppen, ungdomsgruppen og de distriktsansvarlige jobber nå på spreng for å sikre en mest mulig vellykket aksjon. Lise Gulbransen, Leder Lions røde fjær 2015

marcO eLsafadI BLIr amBassadør marco elsafadi blir Lions røde fjær 2015-ambassadør. marco er en profilert basketballspiller og kjent fra tv-programmene «Blanke ark» på tVNorge (2011) og «mesternes mester» på NrK (2014). Han er også kjent for sitt engasjement innen forebyggende barne- og ungdomsarbeid, og vi er svært stolte av å kunne ønske ham velkommen som ambassadør. Les mer om marco på www.lrf.no.

fILmPrOsJeKt for tiden lager vi en serie filmer om «Det er mitt valg» og Lions røde fjær 2015, og første film er nå klar. Denne ligger tilgjengelig på www.lrf.no, samt på facebook og Youtube. Lik og del!

IdÉKONKUrraNseN etter en gjennomgang av innkomne forslag og en avstemning på kickoff, sitter vi kun igjen med ett konkret forslag til salgsprodukter, og vi har derfor konkludert med at det ikke er hensiktsmessig å sende noe 30 LION Nr 5 2013-14

ut til avstemming blant klubbene nå. Produktene som gikk av med seieren, er boksershorts og sokker til kvinner og menn. Det mest populære forslaget var armbånd, og dette er allerede i produksjon i regi av tulipanfondet. for øvrig var mange av forslagene som kom inn, markedsføringstiltak, og de fleste av disse vil bli gjennomført i en eller annen form.

Lrf2015-KONtaKter I KLUBBeNe Nå er det åpnet for å registrere klubbens Lions røde fjær 2015-kontakt i medlemsregisteret, og vi oppfordrer alle klubber til å gjøre dette.

Ut PÅ tUr Invitasjoner til klubbmøter, sonemøter, distriktsmøter og andre samlinger strømmer inn til undertegnede, resten av prosjektgruppen, de distriktsansvarlige og Det er mitt valg. Dette er virkelig supert, og vi gjør nå vårt ytterste for å kunne imøtekomme alle ønskene. Vi ses! tusen takk til dere alle for innsatsen så langt!


LIONS AID NORWAY INFORMASJON

tanker omkring et nytt hovedprosjekt i afrika Ved siste årsskifte ble Lions’ store øyehelseprosjekt i Uganda avsluttet etter 20 års vellykket virke. Jeg håper og tror at myndighetene nå vil prioritere å videreføre dette viktige helsetilbudet til sine innbyggere. øyehelseprosjektene i malawi og zambia går videre. Det er avtalt at malawi avsluttes i 2015/16 (startet i 2006) og at zambia også følger etter, kanskje i 2018 (startet i 2010). alle disse prosjektene har fått betydelig støtte fra NoraD ved at Lions aid Norway (LaN) har bidratt med sin prosentandel av budsjettet. Nåværende avtale med NoraD går ut 31.12.2015. skal LaN kunne initiere noe nytt må det bli innenfor en sektor NoraD kan støtte. et hovedprosjekt vil kreve betydelig midler over noen år. skal LaN fortsette med et hovedprosjekt i afrika og i tilfelle innenfor hvilken sektor? Dette er noe Lions’ medlemmer nå bør tenke igjennom. for å bidra til denne ”brainstorming” rundt et nytt prosjekt vil jeg gjerne få nevne noen viktige punkter. Bærekraft er uansett viktig, dvs. at prosjektet/arbeidet kan ”gå av seg selv” etter at LaN og NoraD er ute. øyehelse er å betrakte som budsjettstøtte og som sådan er det kun bærekraftig i den grad vertslandet tar prosjektet med i egne prioriteringer og budsjett.

Hovedelementer i et nytt prosjekt kan være: - fattigdomsorientert, dvs. kommer de underpriviligerte til gode. - Bidra til lokal næringsutvikling - Kvinner og barn er en vesentlig og viktig målgruppe. - miljø og klima kan være viktige elementer i prosjektet. - Lett å kopiere prosjektet innenfor det valgte land.

Ingebrigt mollan, daglig leder Lions aid Norway

- synlighet i den forstand at folk som besøker prosjektet kan forstå hva som er gjort og hvem som nyter godt av det. - Lett å identifisere seg med for de som skal eie det – lokalbefolkningen. Det er nå tydelig stemning i Lions for å velge kun ett land i framtida for et hovedprosjekt. Da kunne kanskje det siste landet hvor øyehelseprosjektet ble igangsatt, også bli landet hvor LaN starter et nytt innenfor en ny sektor, nemlig zambia. Vi har kontaktnett i det landet nå som vil kunne gjøre arbeidet lettere enn å starte i et helt nytt land. så jeg oppfordrer dere om ta opp dette til diskusjon på neste klubb-, sone- og distriktsmøte. Det vil også bli sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer i mars/april som jeg håper vi får god respons på.

Delta i spørreundersøkelsen om Lions bistandsprosjekter! Kommer på e-post til alle medlemmer i mars. LION Nr 5 2013-14 31


Valg på Riksmøte 2014 Valgkomiteen har bestått av: Christian H. Johansen, Lions Club Oslo/Nordstrand, guvernørrådsleder 2013-2014 (leder), Bjørn Kristian Skovly, Lions Club Luster, guvernørrådsleder 2014-2015, Hilde Straumsheim, Lions Club Sykkylven/Sigtuna; Jan Storo, Lions Club Oslo/Grefsen og Alf-Erling Isaksen, Lions Club Tana/Nesseby. Samtlige kandidater er foreslått av egen klubb. Alle har erklært seg villige til å motta valget. Valgkomiteens innstilling omfatter alle foreslåtte kandidater. 6.1 Guvernørrådsleder for 2014/2015 (stadfestelse av valg i 2012) 1. Tore G. Hovde, LC Kolsås 6.2. Guvernørrådsleder for 2015/2016 (samt assisterende guvernørrådsleder 2014/2015) 1. Kay Arne Sørensen, LC Asker 2. Helge Sagvåg, LC Stord Fitjar 6.3 Leder for utenlandsarbeid (MD IRC): 1. Nils Ørum, LC Holmestrand

6.4 Leder for forebyggende ungdomsarbeid (MD NAC): 1. Bjørn Zarbell, LC Oslo/Bøler 6.5 Leder for medlemsarbeid (MD GMT): 1. Christian H. Johansen, LC Oslo/Nordstrand 6.6 Leder for opplæring (MD GLT): Fredrik Knutsen, LC Ås/Nordby Hroar Thorsen, LC Larvik 6.7 Valgkomite Valgkomiteen består av guvernørrådsleder 2014-2015 og guvernørrådsleder 2013-2014 samt tre medlemmer. Valgkomiteen har mottatt 4 forslag på kandidater. Alf-Erling Isaksen, LC Tana/Nesseby Jan Storo, LC Oslo/Grefsen Britt Søreide, LC Sauherad Inger M. Kristiansen, LC Jevnaker Det skal velges tre medlemmer. Da det kan stilles spørsmål rundt habilitet rundt en evt. rangering av foreslåtte kandidater har valgkomiteen besluttet at delegatene kan stå fritt til å velge tre av de fire foreslåtte.

6.8 Valg av to medlemmer til kontrollkomite for MD 104 Valgkomiteen har mottatt 3 forslag på kandidater: Thore Jan Klever, LC Oslo/Bygdøy Jan Eirik Schaug, LC Oslo/Stovner Knut Eirik Wollan LC Narvik Det skal velges et fastmedlem og et varamedlem. Valgkomiteens innstilling: Fast medlem: Knut Eirik Wollan, LC Narvik Varamedlem: Jan Erik Schaug, LC Oslo/Stovner 6.9 Valg av et medlem til Lovkomiteen 1. Torbjørn Togstad, LC Oslo/Grefsen 6.10 Riksmøte 2017 LC Heradsbygda 6.11 Revisor

Kandidat til vervet som guvernørrådsleder for 2014/2015 (stadfestelse av valg 2013)

tore G. Hovde, LC Kolsås • • • •

født i 1939, gift med åse, to barn og fire barnebarn. Ledende stillinger inn handel og industri medlem siden 10.1.2006 President, sekretær, soneleder, distriktsguvernør og arbeidsutvalget • Lederkurs og produktutvikling

Hva blir ditt viktigste fokus som guvernørrådsleder for Lions Norge i året som kommer? Forslag til Langtidsplan 2014 – 1019 samt handlingsplan for neste år vil danne grunnlag for våre aktiviteter fremover. Rekruttering av ungdom og kvinner blir viktige satsningsområder de neste årene. Nye konsepter og aktiviteter for disse målgruppene er/blir utviklet. Måten vi organiserer oss på og samarbeider på blir berørt. Dette er de langsiktige områdene vi vil ha fokus på. Det viktigste neste år er uten tvil aksjonen «Lions røde fjær» til inntekt for «Det er mitt valg». Dette må være god «timing» for pressen er nesten daglig opptatt av denne problematikken. På Riksmøtet blir det holdt en appell i plenum og arrangert et seminar om temaet.

32 LION Nr 5 2013-14


Kandidat som guvernørrådsleder 2015/2016 (og assisterende guvernørrådsleder 2014/2015)

Kay arne sørensen, LC asker • • • •

medlem av LC asker siden 1986. Distriktsguvernør i 2009/10. født i 1962, samboer med Kristin, 2 jenter på 19 og 21 år. økonom, markedsføring og Coach. oL-Direktør i oslo i 1994. Grunder av telekioskkjeden i Norge. Driftsdirektør i reaktorskolen, og eier av tilrettelagt bedrift. • Politisk engasjert i asker kommune. • «Idrettsgal» med stort hjerte for idrett og kultur.

Beskriv hvordan du ser for deg Lions om fem år. Hvilke er de viktigste virkemidlene som tok oss hit? Om fem år er Lions Norge tilbake der vi var for 5 år siden i antall klubber og medlemmer. Røde Fjær 2015 vil gi oss en fantastisk mulighet til å markedsføre Lions i alle landets kommuner. Både «Det er mitt valg» og Lions vil få et løft. For å komme dit må vi forsterke fokus på: • Medmenneskelighet og «Bry Deg» perspektivet i samfunnet, lokalt som globalt. • Involvere flere i gode prosjekter og lære av hverandre på tvers av distrikt og soner. • Involvere venner og familie i vårt Lionsarbeid. • Oppfordre flere til å bli ledere i Lions. Det er viktig at nye medlemmer kjenner seg velkomne og at deres ønsker verdsettes. Bli med på dugnaden i årene som kommer! Mitt motto er «Bry Deg».

Kandidat som guvernørrådsleder 2015/2016 (og assisterende guvernørrådsleder 2014/2015)

Helge sagvåg, LC Stord/fitjar • • • • • •

Lærerutdanning Viderutdanning i bed.øk./NHH og organisasjon og ledelse Befalsutdanning og -erfaring Ledende stillinger i industri (bl.a fra aker) Ledende stillinger i handelsvirksomheter Ledende stilling fra offentlig forvaltning

Beskriv hvordan du ser for deg Lions om fem år. Hvilke er de viktigste virkemidlene som tok oss hit? Lions har sterkt fokus på oppvekstmiljø og forebyggende ungdomsarbeid i Norge, og tilsvarende fokus på helse og utdanning i den tredje verden. Vi engasjerer oss i prosjekter for å forebygge forurensning og klimaproblematikk. Dette har gjort at yngre mennesker har fattet større interesse for Lions-prosjekter. Medlemstallet på MD-basis er økt til 12.500 og gjennomsnittsalderen er redusert. Det som har ført til et slikt resultat, er å drive klubbene ved hjelp av kontinuerlige endringsprosesser, omdømmebyggende prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt og intensivere lederopplæringen med spesiell vekt på å fremskaffe ledere som kan kommunisere, motivere og skape entusiasme.

LION Nr 5 2013-14 33


Kandidat til vervet som leder for opplæring (mD GLt)

1. Hroar thorsen, LC Larvik • • • • • • • •

Chartermedlem av Leo Club Larvik/Hedrum 1990. Lions siden 1998 LC tjølling / LC Larvik Distriktsguvernør i 2006-07 medlem av Guvernørrådets arbeidsutvalg, 2006-10 medlem av ”rolf” komiteen, 2007-10 Prosjektledere Lions 2014 (2010 – 2013) GrL 2009-2010 mD–NaC 2010 - 2014

Hva er det viktigste Lions Norge må gjøre når det gjelder opplæringsarbeid? I løpet av de siste årene har Lions Norge endret strategi for opplæring på alle plan etter at vi vedtok ny rammeplan for opplæring. Det viktige nå er at vi holder oss til denne planen. Opplæringen i Lions må standardiseres slik at alle har samme utgangspunkt. Det er sagt for lenge siden at «kunnskap er makt». Jeg har lyst til å si «kunnskap gir motivasjon og inspirasjon». Dette er viktig i vår organisasjon der vi gjør alt med frivillig og dugnadsbasert arbeid. Økt kunnskap om Lions og hvordan vi fungerer motiverer! Vi skal ikke «finne opp kruttet» på nytt, men bygge på det som er utviklet allerede.

Kandidat til vervet som leder for opplæring (mD GLt)

2. fredrik Knutsen, LC Ås/Nordby • Voksenpedagogikk og gestaltterapeut. • Bedriftsøkonom • maskiningeniør • Yrkeserfaring: • 15 år som kursveileder innen Hms, mobbing på arbeidsplass, seksuell trakassering, konfliktløsning, teambuilding. • økonomikurs for tillitsvalgte som sitter i bedriftsstyrer

Hva er det viktigste Lions Norge må gjøre når det gjelder opplæringsarbeid? Det viktigste i opplæringen i Lions Norge er at alle tillitsvalgte må bli bevisste på hva som kreves for å sitte i et styre i en organisasjon som forvalter penger fra det offentlige, og innsamlede midler fra befolkningen. De må ha kjennskap til hva lovverket krever av frivillige organisasjoner innen regnskapsføring. At pengene brukes til det formålet de er samlet inn for. Passe på at øremerkede midler brukes der de skal. Kontrollere at pengene skaper resultater. Opplæring i interne Lover og regler som gjelder for Lions Norge. Opplæringen må foregå lokalt og på web.

34 LION Nr 5 2013-14


Kandidater som leder for medlemsarbeid (mD Gmt)

Christian H. Johansen, LC Oslo/Nordstrand • Vært medlem i Lions i 17 år. • Hatt en rekke verv, nå sist guvernørrådsleder. • engasjert i aktiviteter. spesielt idrett for barn og ungdom med utviklingshemminger. • engasjert i Lions bistandsarbeid internasjonalt.

Hva er det viktigste Lions Norge må gjøre når det gjelder medlemsarbeidet? Et medlemskap i Lions gir en unik mulighet til å gjøre en forskjell gjennom å engasjere seg i lokale, nasjonale og internasjonale aktiviteter. Aktiviteter som skaper entusiasme hos medlemmene er viktig. Gjennomføringen av lokale initiativ aktiviserer og synliggjør hvem vi er. Gode lokale aktiviteter er opplagt beste markedsføring av Lions som skaper stolthet. Stoltheten gjør at vi entusiastisk kan fortelle om Lions overfor potensielle medlemmer. Kommunikasjonen kan skje gjennom sosiale media, hjemmesider eller informasjonsmøter. Men til slutt, det viktigste er at du spør om medlemskap ønskes. Mitt bidrag er å tilrettelegge slik at du kan spørre en venn om medlemskap i Lions.

Kandidater som leder for utenlandsarbeid (mD IrC):

Nils ørum,LC Holmestrand • • • •

Gift, tre barn og to barnebarn. Bosatt i Holmestrand Hovedutdannelse fra forsvaret arbeidet i seks forskjellige konfliktområder Lagt opp kurser og undervist ved swedish International Command, med elever fra hele verden • Deltatt i forsyninger av flyktninger • Drevet med attføring i de siste 11 år, diverse kurser mm innen fagområdet • Har vært distriktsguvernør, er nå leder for ungdomsutveksling i distriktet samt sekretær og Pr-ansvarlig i min lokale klubb.

Hva er det viktigste Lions Norge må gjøre når det gjelder vårt utenlandsarbeid? Kraftsamle færre prosjekter i kanskje færre land. Ikke spre oss for mye med tanke på oppfølging mm. God samordning med lokale velfungerende Lionsklubber, slik at lokale ønsker kommer tydelig frem. Videre at de kan følge opp prosjekter under og etter at vi er ferdige. Vi må sørge for bærekraftige prosjekter over tid. Koordinere med våre nordiske land om de har samme type prosjekter, og kanskje i samme land/område. Effektiv bruk av ressurser. God rolleavklaring og samarbeid mellom utenlandssjef og MD-IRC er viktig od må vi gjennomgå arbeidsinstrukser for utenlandssjef og MD-IRC.

LION Nr 5 2013-14 35


Kandidat til vervet som leder for forebyggende ungdomsarbeid (mD NaC):

Bjørn zarbell, LC Oslo/Bøler • medlem i 1990. • Charterpresident, soneleder, regionsleder, fagsjef LDC, LeoC, envC/aC, NaC 7 år • medlem hovedkomité for Lions 50 år i Norge 1999 • Initiativtager og medlem hovedkomité Lions røde fjær 2004 • 100% President award • International Presidents Certificate of appreciation 1999 og 2004 • International Presidents Leadership medal • 15 ganger deltatt på Lions riksmøte. (16. i oslo)/ 1 gang Nordisk samarbeids råd (Nsr)

Hva er det viktigste Lions Norge må gjøre når det gjelder vårt forebyggende ungdomsarbeid? Vi skal først og fremst sørge for at fagkunnskapen «sitter» internt i organisasjonen. «Et opplyst medlem er et lykkelig medlem» sa vi en gang. Kunnskap gir trygghet. Til dette arbeidet har vi lokale piloter og vi har distriktenes NAC’er som skal bistå klubbenes arbeid. VI skal være attraktive, vårt budskap skal være godt fundamentert og vi skal sørge for at alle som jobber i felten gjør det med en visshet om at det nytter. Dette vil også friste flere til medlemskap i Lions. Vi SKAL synes i den offentlige debatten.

riksmøte 2015 Husk å melde deg på Lions Norges Riksmøte i Oslo 30. og 31. mai 2014! Fristen er 31. mars. 2014. Når du melder deg på, får du valget mellom to spennende seminarer: Bli inspirert av suksesshistorien til den revitaliserte storklubben Lions club stord / fitjar og nyskapende medlemsutvikling i Lions cyber club Norge. eller bli drillet i «det er mitt valg» og Lions røde fjær 2015! SAKSPAPIRER: saksdokumenter for riksmøte publiseres på hjemmesiden www.lions.no og sendes på e-post/Lions Nyhetsbrev til alle medlemmer senest i uke 16. alle delegater vil få en papirutgave i delegatmappen ved ankomst (registrering) på riksmøte. ønsker du å få tilsendt en papirutgave av dokumentene i forkant, send en e-post til post@lions.no.

36 LION Nr 5 2013-14


BARN OG UNGE

Renoverer skole i Zambia Lions i distrikt 104J har en lang tradisjon med å ha et felles bistandsprosjekt i samme land der Lions Norge og Norad har størst fokus på øyehelse. Slik får vi en sikrere kommunikasjon mellom oss og mottakere. aV BJørG M.t. SIMONSEN, DIStrIKtSLEDEr fOr INtErNaSJONaLt arBEID

I 2012 vedtok distriktet en treårs finansieringsplan der målet er å oppgradere en skole i Western

LaN og sideprosjekter Lions aid Norway (LaN) tilbyr råd og oppfølging av mindre prosjekter som klubber alene eller i samarbeid med flere/andre finansierer. Det er mest interesse for vannprosjekter og renovering av skoler. ta kontakt med Ingebrigt mollan, daglig leder for LaN, om din klubb er interessert i et skole- eller vannprosjekt!

Province i zambia - Namilangi Community school. Klubbene betaler inn 120 kroner per medlem i tre år. skolen opererer under kummerlige forhold, og initiativet til oppgradering ligger hos lokalbefolkningen, som er aktive deltakere i prosjektet. skolen hadde i 2012 192 elever og forventer en økning til 560 i 2015. De prioriterer tre nye klasserom med funksjonelt inventar, en lærerbolig som vil sikre dem minimum tre faglærte lærere og et eget latrinehus til skolebarna. I sin siste rapport i februar forteller Nicholas mutale, pro-

sjektleder og stedlig representant for Lions aid Norway i zambia, at renoveringsarbeidet er godt i gang. Både lokalbefolkningen og lærerstaben stiller opp med frivillige hjelpere for å skaffe til veie sand, vann, grus og pukkstein, i tillegg til at de vokter over materialene. Hittil er kr 108.000 kroner av fjorårets innbetalinger brukt til oppstart av lærerboligen, og grunnarbeider er godt i gang. som IrC i distriktet takker jeg for alle bidrag hittil, og håper alle klubbene i distrikt 104J fortsatt støtter opp om vårt bistandsprosjekt i zambia! LION Nr 5 2013-14 37


Lions International Convention, toronto, Canada 4.-8. juli 2014

Stjernespekket konferanse i toronto australske olivia Newton-John toppet hitlistene med «Have You Never Been mellow,» «You’re the one I Want» og «Physical», hun hadde hovedrollen i filmmusikalen “Grease,” og prydet utallige forsider og talkshow-sofaer som superkjendis. men hun har også offentlig delt sin kamp mot brystkreft. Newton-John vil være hovedtaler 8. juli på den 97. internasjonale konferansen i toronto. I en av tre plenumssesjoner kommer Dr. oz, den velkjente helseog velværeguru som også er Lionsmedlem, ruchira Gupta, en indisk kvinne som har kjempet mot sexhandel i et kvart århundre, og en

gruppe nepalske kvinner som planlegger å klatre det høyeste fjellet på hvert kontinent. 16 ganger Grammy vinner David foster vil motta «2014 Lions Humanitarian award». Neil sedaka er også på listen sammen Catapult entertainment, en gruppe skygge dansere som lager siluetter av ikoniske steder og fellesmenneskelige erfaringer. Det viktigste med Convention er likevel Lions som møter Lions. I vrimlearealer, utstillingshaller og improviserte treff på hoteller, restauranter og på gaten. Deltakere stemmer på foreningens fremtid, plukke opp verdifulle tips på

seminarer, og er med på å vise rekkevidden av Lions når tusenvis marsjerer sammen i «Parade of Nations». metro toronto Convention Centre er stedet for LCIs utstillingshall og er en attraksjon i seg selv med sine underjordiske haller. Lions tilbys turer til fots, til vanns og med buss. steder som anbefales er CN tower, art Gallery of ontario og eaton Centre, et kjøpesenter som strekker seg over fire kvartaler. Besøk havnen, vandre gjennom Hockey Hall of fame eller reis til nærliggende Niagara falls. Den vanskeligste avgjørelsen vil være å velge hvilke turer å ta.

skann Qr-koden med din mobil og se film om convention i toronto.

s Metro Toronto Convention Centre s Olivia Newton - John vil være hovedtaler i Toronto. Skyggedansere i Catapult Entertainment

38 LION Nr 5 2013-14


LCI:s exemplar (Skicka till LCI före den 1 juni 2014)

Lions internationella kongress – 2014, Toronto, Ontario, Kanada Klubbens internationella nummer:

Distrikt:

Antal tillåtna delegater: Medlemmar:

Klubbnamn: Adress:

Se tabell över antal tillåtna delegater på baksidan.

Markera en:

DELEGAT

eller

SUPPLEANT

Namn textat: ___________________________________ Namnteckning: _____________________________ Undertecknad bekräftar härmed att ovanstående person är en aktiv medlem och vederbörligen utsedd till delegat/suppleant i nämnda lionklubb vid Lions Clubs Internationals internationella kongress enligt ovan. _____________________________________________________ Klubbtjänstemannens namnteckning (klubbpresident, sekreterare eller kassör) Skicka ovanstående till LCI (Club Officer & Record Admin.) före den 1 juni 2014. Efter detta datum måste du ta med formuläret till den internationella kongressen. nd Lions Clubs International • 300 W 22 Street • Oak Brook, IL 60523-8842, USA SW

DELEGATEN/SUPPLEANTENS EXEMPLAR (Ta med detta exemplar till den internationella kongressen)

Lions internationella kongress – 2014, Toronto, Ontario, Kanada Klubbens internationella nummer:

Distrikt:

Antal tillåtna delegater: Medlemmar:

Klubbnamn: LCI:s stämpel för certifiering av suppleant

Adress:

Se tabell över antal tillåtna delegater på baksidan.

Markera en:

DELEGAT

eller

SUPPLEANT

Namn textat: ___________________________________ Namnteckning: _____________________________ Undertecknad bekräftar härmed att ovanstående person är en aktiv medlem och vederbörligen utsedd till delegat/suppleant i nämnda lionklubb vid Lions Clubs Internationals internationella kongress enligt ovan. _____________________________________________________ Klubbtjänstemannens namnteckning (klubbpresident, sekreterare eller kassör) 2014 Cred-100.SW

er du delegat for din klubb? om ja, fyll i skjemaet, få med klubbnummer og signatur og send inn den øverste delen innen 1. juni 2014 til: Lions Clubs International, 300 W. 22nd street, oak Brook, IL 60523-8842, Usa. ta med den nedre delen til den internasjonale kongressen og vis frem ved registrering. Du trenger gyldig ID med din signatur ved registrering. for spørsmål, ta kontakt med Club & officer records, administration Department. e-post: stats@lionsclubs.org eller via telefon 630-468-6938. Du kan også sende skjema på fax: 630-706-9295. LION Nr 5 2013-14 39


BLUES, PØLSER OG LIONS

Startet «bli-sett-kampanje» for skolebarn Lions club Billingstad-Hvalstad arrangerte i høst en kampanje for at barn skal kunne gå trygt langs skoleveien i den mørke perioden om høsten og vinteren. Klubben delte ut reflekser til alle skolebarn på Hvalstad og Billingstad skole. Ja, til og med lærerne har stått i kø for å få sin refleks. - vårt mål er at alle skolebarn i hele Norge skal gå med våre nye «slap wrap» refleks, sier erik gjørven i Lionsklubben. - disse refleksene synes barna er kule, sier erik og viser hvordan man nærmest slår dem på plass på armer og ben. På refleksen er det trykket Lionslogo og teksten «Nei til narkotika». - vi synes tiltaket er så viktig at vi har kjøpt inn så mye som 5000 stk som vi nå tilbyr andre Lions klubber å kjøpe og dele ut til skolene i sitt nærområde. - Klarer vi å forhindre at bare ett skolebarn blir påkjørt, så er dette verdt innsatsen! sYNLIge: med disse «slap-Wrap» refleksene blir barna sett av bilistene i mørket. Her er det elever fra Billingstad skole som har fått utdelt Lions-refleks. fra venstre; Kasper schønning Kristiansen, Herman foss, celine Bratli schjerven. Bak; erik gjørven fra Lions BillingstadHvalstad. 40 LION Nr 5 2013-14

skedsmo Bluesklubb ble etablert i 1999. de har siden starten skapt et flott miljø for blues-elskere og har i dag 600 medlemmer og arrangerer rundt 100 konserter i året. Konsertene foregår på Kulturpuben i Lillestrøm som har fått ord på seg for å være selve blues-puben i regionen. Lions club Lillestrøm har etter hvert kommet inn med salg av pølser hver lørdag. - dette er en fin og morsom aktivitet og vi ønsker å takke terje andersen som driver puben for at vi får være med på dette opplegget, forteller arild arildset, Pr-kontakt i Lillestrøm Lions. – vi gleder oss til sommeren for da får vi ha med pølsebua på utekonsertene også. På bildet ser vi fra venstre terje andersen som eier Kulturpuben, Jan almankaas i Lions club Lillestrøm og gina Hetlevik i skedsmo Bluesklubb.


NORGE RUNDT

Gratis førstehjelpskurs gjennom norsk luftambulanse de fleste av oss har vel ved på ett eller annet tidspunkt lært litt førstehjelp, men med årene glemmer vi, samtidig som det skjer en utvikling også på dette området. vigdis rasmussen i Lions club Kristiansund/Kringsjå har jobbet i norsk helsevesen i over 40 år, og har mang en gang sett viktighet av førstehjelpskunnskap. Hun har også vært medlem i Norsk Luftambulanse i mange år, og hadde registrert at de tilbyr gratis grunnkurs i førstehjelp for forsamlinger på 10-15 personer. etter en runde i begge Lionsklubbene i byen, ble det stemning for å få til et førstehjelpskurs i Kristiansund. rasmussen kontaktet Norsk Luftambulanse og dato ble bestemt. Lions stod som teknisk arrangør og ordnet

med lokaler, kaffe og lunsjmat, mens Norsk Luftambulanse stilte med gratis kursholder og ordnet det praktiske rundt kurset som ble gjennomført en lørdag klokken 10-15. - vi var 16 personer som fikk utrolig mye nyttig informasjon og opplæring i løpet av disse få timene, forteller rasmussen og

fortsetter: - man blir selvsagt ingen ekspert på en slik sesjon, men det gir en følelse av å være mer komfortabel om man skulle være så uheldig å komme ut for en skadesituasjon. rasmussen anbefaler andre Lionsklubber som har medlemmer av Norsk Luftambulanse å gjøre det samme!

Regnvær stoppet ikke ridderrennet i Vivestad til tross for et ruskete vintervær, ble det arrangert nok et vellykket idrettsarrangement for funksjonshemmede i vivestad søndag 2.mars. Noen av deltagerne prøvde ut skiene i de fine løypene vivestad If hadde kjørt opp, og de fleste kjørte hest og vogn rundt sagatun. 30 deltakere med sine ledsagere deltok i alternative øvelser innendørs. arrangører var vivestad If og re Lions i samarbeid med Lionsklubbene i Hof, sande, Holmestrand, Horten og Borre.

HEST OG VOGN. Alle ville være med å kjøre hest sammen med kusken Jens Peter Nielsen. Det ble mange runder rundt lokalet Sagatun.

det Lille ridderrennet i vestfold ble arrangert for førte gang under Nm i Hof i 1984. Året etter ble det arrangert i

ramnes og er senere flyttet til vivestad. flere av deltakerne har vært med i alle disse 30 årene. etter aktivitetene var det trylleshow. Heldigvis klarte tryllekunstneren å trylle fram medaljene som var blitt borte før de skulle deles ut! alle deltakerne fikk medalje, ridderrennkrus, diplom og en re-kalender for innsatsen av ordfører thorvald Hillestad til vel fortjent applaus fra de tilstedeværende. arrangørene kan si seg fornøyd med nok et vellykket arrangement.

LION Nr 5 2013-14 41


Ga 100.000 kroner til Holmestrand og Botne skolekorps takket være aktiv innsats fra medlemmene i Lions club Holmestrand i boksalget gjennom hele året kunne klubben gi 100.000 kroner til Holmestrand og Botne skolekorps. gaven ble overrakt på en stor konsert 14. desember. Pengene vil i første rekke gå til innkjøp av nye instrumenter som det er stort behov for. På bildet står Jan Henrik eriksen til venstre, anders grønnerud, rebecca og Iselin fra skolekorpset og president øystein skottvåg.

15 år for huldreblommene Lions club øvre eiker Huldreblom startet opp 17. oktober i 1998 og har i dag 18 medlemmer i alderen 55 - 80 år. fortsatt er åtte av chartermedlemmene aktive. Jentene samarbeider tett samarbeid med herreklubben i kommunen, blant annet ved salg av kalendere med gamle bilder fra øvre eiker kommune, julelotteri og tulipanaksjonen. en annen stor

inntektskilde er motevisningen hver høst med visning av moteklær fra lokale forretninger. «Huldreblommene» er selv mannekenger og har 150-200 gjester i salen. Klubbens temakvelder er populære og inntektsbringende. Her inviteres kommunens damer til foredrag og smaksprøver på blant annet vin og sjokolade. disse ak-

tivitetene ga i fjor 82.153 kroner, hvorav ca. 65.000 kroner har gått til lokale formål, resten til internasjonale og nasjonale prosjekter. fire ganger i året får en institusjon med demente pasienter besøk av Lions-damene. Her er det sang og musikk før kvelden avsluttes med kaffe og kaker. I januar arrangerte Lions-damene en populær fest for psykisk utviklingshemmede for 8. gang. I forbindelse med at det er 15 år siden klubben ble stiftet, gikk 15.000 kroner til ”15-24 huset” og 15.000 kroner til kommunens tiltak for barn og unge i vinterferien 2014. sjekkene ble overlevert på mannekengoppvisningen 7. oktober 2013. Det er huldreblommene selv som viser klær på motevisningen. Fra venstre: Oddrun Bjerknes, Gerd Eriksen, Jennifer Lunde, Laila Borgen, Gerd Grøsland, Frøydis Karlsen og Turid Minge Smørgrav.

42 LION Nr 5 2013-14


ELDRE

“Syng med oss” i Stavanger Det ble fullt hus i år også. 1400 glade publikummere sang av full hals i Stavanger Konserthus lørdag 25. januar.

av eINar BOrcHseNIUs, LIONs cLUB stavaNger «syng med oss»-konserten er en årlig fest med kjente artister og all-

sang som Lions Club stavanger i samarbeid med song og spelkorlaget arrangerer. årets konsert ble avviklet under stor jubel for 26. år på rad. Kjente artister som silje Nergård, Heine totland og siri Vølstad Jensen bidro til å gi konserten høy kvalitet og et internasjonalt preg. samspillet mellom spelkorlaget, sangkoret “Kløver Dam” (sanitetsforeningen) og konserthusets orgel var blant høydepunktene. Det er en tradisjon å gi overskuddet av disse konsertene til et veldedig formål, fortrinnsvis i vårt lokalmiljø. en sjekk pålydende kr 100.000,- ble overrakt til behandlingshjemmet fjordhagen i strand kommune. fjordhagen er et behandlingshjem for rusavhengige. 65 prosent av de som har gjennomgått behandling her har blitt langtids rusfrie. Den økonomiske hverdagen for fjordhagen er imidlertid vanskelig.

s Lions Club Stavanger og Song og Spelkorlaget overleverer en sjekk pålydende 100.000 kroner til behandlingshjemmet Fjordhagen v/ Trond og Joakim Skarpsno. Sjekken overleveres av president Otto Skjæveland i Lions Club Stavanger.

Lions og Song og Spelkorlaget holdt konsert for 26. år på rad. Blant artistene var Silje Nergård, Heine Totland , Siri Vølstad Jensen, Steinar Lyse og sangkoret “Kløver Dam”.

LION Nr 5 2013-14 43


FUNKSJONSHEMMEDE

Storslått nyttårsfest for utviklingshemmede Rødrussen i Levanger delte overskuddet fra Russerevyen 2013 mellom Partners og de fem Lionsklubbene på Innherred i Nord-Trøndelag. En gave på 25.000 kroner ble overlevert til hver av disse organisasjonene. aV eINar WeIsetH, LIoNs CLUB LeVaNGer

russen sa at gaven til Lions var en honnør til arbeidet for utviklingshemmede gjennom flere år, og ønsket at gaven skulle gå som støtte til å fortsette dette arbeidet. De fem Lionsklubbene på Innherred er Lions Club Inderøy, Lions Club Verdal, Lions Club Verdal/stiklestad, Lions Club Levanger og Lions Club Levanger/skeyna. De har arrangert vinterleker for utviklingshemmede sammenhengende hvert år siden 1988, og i 2013 ble lekene for første gang utvidet til sommerleker. russen møtte også da opp og deltok aktivt som hjelpere. takket være et tett samarbeid med Norsk forbund for 44 LION Nr 5 2013-14

Utviklingshemmede (NfU) og kommunene, fungerte logistikken rundt påmelding og transport til nyttårsfesten helt utmerket. festen fant sted i storsalen på stiklestad Nasjonale Kultursenter 29. januar, og hele 105 utviklingshemmede med ledsagere benket seg ved de pyntede rundbordene. Gjestene sørget selv for underholdningen. Det velrennomerte «to-tom» orkester som startet i 1988 etter inspirasjon fra «Dissimilis», slo an tonen, og stemningen steg til store høyder til taktfaste, kjente rytmer og melodier fra DDe og Vømmøl. Det var dans med hopp og sprett i bortimot en hel time før det roet seg noe ned

med servering av pizza og brus. men – den gode stemningen fra dansen fortsatte ved bordene. etter maten fortsatte dansen, nå med ivrige festdeltakere som spontant trakterte instrumenter og innslag av solosang. en fornøyelse å høre på og se denne utfoldelsen av livsglede. Det var stor stas da Johan møkkerbakken, alias Kalle Garli fra Vømmøl, dukket opp. med gitarspill og frisk sang ble han omringet en stor gruppe festdeltagere resten av kvelden. med den spontane og gode oppslutningen festen fikk, er ikke de fem Lionsklubbene i tvil om annet enn at sommerens LøVeLeKer vil bli en ny suksess.


VENNER: Knut Hjelde og Marianne Selseth storkoste seg på festen. Foto: Steinar Eggen VØMMØLDØLING: Johan Møkkelbakken (alias Kalle Garli) er en figur fra Hans Rotmos fiktige og eventyrlige Vømmøl-verden. Møkkerbakken sørget for at stemningen steg til nye høyder. Foto: Steinar Eggen TRØKK: Det lokale «To-Tom» orkesteret startet i 1988 etter inspirasjon fra «Dissimilis». De slo an tonen med taktfaste, kjente rytmer og melodier av DDE og Vømmøl. Foto: Einar Weiseth

LION Nr 5 2013-14 45


Familiebilde fra datterens konformasjon i fjor. Sittende Lions-president Britt Elin Hætta Isaksen er opptatt av helsa og går ikke av veien for en skitur sammen med hunden «Donna». Foto: Tom Hardy Britt Elin Hætta Isaksen

46 LION Nr 5 2013-14


PORTRETTET

Møt en aktiv Lionspresident I 2005 ble Britt Elin Hætta Isaksen medlem av Tana & Nesseby Lions Club. I 2013/2014 er det hun som har presidentvervet og i dette intervjuet forteller hun om et aktivt og sterkt engasjement både på det frivillige planet og på jobb. aV: tom HarDY

1. juli 1991 kom Britt elin Hætta Isaksen til tana. etter ett år som nyutdannet lensmannsbetjent i alta fikk hun jobb ved tana lensmannskontor. Grunnen til dette var hovedsakelig at mannen hun senere giftet seg meg, alf-erling Isaksen er tanaværing. også han er politi og jobber på lensmannskontoret i Nesseby. – Jeg pleier å si at jeg er gift med jobben, smiler 49-åringen. Kun avbrutt av to svangerskapspermisjoner, som har resultert i døtrene ella marie (15) og ayla Iselin (11), har hun jobbet i politiet hele tiden. – Jeg er i dag politiførstebetjent ved lensmannskontoret i tana. Nå er jeg delvis sykemeldt på grunn av hofteproblemer og jobber to dager i uken, i tillegg har jeg fem prosent stilling i kulturskolen i tana, sier Hætta Isaksen. som mellomnavnet tilsier er hun same, og kommer fra Indre finnmark.– Jeg er vokst opp på gård i Biltaveadji en mils vei fra

tettstedet Kautokeino som yngstejenta i en søskenflokk på fem.

BarN Og UNge I jobben er hun svært så engasjert i sitt spesialfagfelt, som går på forebygging av kriminalitet blant barn og unge – I det siste har vi hatt flere stormøter med fokus på narkotika. Jeg har hatt flere hatter i den sammenhengen, både som Lions-president og politi. Disse to går jo hand i hand på mange måter. også Lions er opptatt av å forebygge, og har et eget opplegg innenfor feltet, som heter «Det er mitt valg», forteller hun. Hun forteller at når hun ikler seg politihatten, er hun opptatt av at ungdommene har en strategi i forhold til alkohol, narkotika og seksuell debut. – Har man tenkt over situasjonene er det lettere å si nei. I motsatt fall trår man lett over grenser. Blir man for eksempel tilbudt en hasjpipe er de lettere å sende

den videre om man har tenkt igjennom en strategi. Jeg bruker aldri pekefingeren, jeg utfordrer ungdommene til selv ta bevisste valg i forhold til de mange utfordringer som ligger som “perler på en snor” på deres vei til å bli voksen.

NeI tIL NarKOtIKa Hun innrømmer lett at hun synes hennes fagfelt i politiet er et tilfredsstillende område å jobbe med. – særlig når man ser at det hjelper. Vi solgte 410 gensere gjennom rusteamet i tana og Nesseby blant annet i forbindelse med stormøtet. Noe av overskuddet fra dette skal gå til å danne en ungdomsgruppe mot narkotika i tana og Nesseby, sier hun. Det gleder mitt hjerte å se at ungdommene går med genserne og dermed blir budskapet som står på genserne “Bry deg, si nei til narkotika” noe som lever med dem i hverdagen. Noe som også gleder meg og mitt ønske LION Nr 5 2013-14 47


om å ta vare på og utvikle samisk språk, er at så mange ønsket budskapet på samisk. Derfor er det mange gensere med påskriften “Beroš don nai, hilggo narkumirkkuid” i tana. Hun har løpende kontakt med ungdomsrådene om dette og mener det vil være en kjempearena. – et slikt forum vil ta vare på de unge og være et sunt ungdomsmiljø som gir sterke signaler til de som selger stoff om at de ikke er velkommen. mange spør meg hva det er som gjør at jeg engasjerer meg så sterkt i forebygging av narkotika. Jeg bruker å svare at motivasjonen ligg vel i det at jeg har sett så altfor mange unge liv bli ødelagt av narkotika, til at jeg bare kan lukke øynene og ikke bry meg. I tillegg har jeg to jenter, eldste i den alderen der man utsettes for mange prøvelser, sier hun.

HeKta PÅ HeLsesPOrtsUKa selv om hun «bare» har vært medlem i lionsklubben siden 2005, har hun i realiteten vært med mye lengre i og med at mannen har vært med i en årrekke. – Jeg var med som frivillig på Helsesportsuka i mange år, og visste mye om hva organisasjonen står for, forteller hun. for meg inneholder helsesportsuka i tana hele spekteret av positive ting på hvorfor jeg ønsker å være medlem i Lions. Det har visst seg gang på gang at den følelsen du får der ikke kan forklares, men må oppleves. Det gjorde jeg da jeg inngikk en avtale med alf-erling om at hvis jeg ble med på helse48 LION Nr 5 2013-14

portsuka, så skulle han være med på samecup i fotball samme år. etter dette har det ikke vært problem med å bruke ferie til å jobbe under uka. Nå er også jentene våre blitt “hektet” på uka og det er ikke snakk om å være borte da.

PLagsOmt KreatIv Lions-presidenten har ikke problemer med å innrømme at hun er «plagsomt kreativ». for i tillegg til det vi har nevnt tidligere i artikkelen, er hun også aktiv i revylaget Vinterstøing i tana. – Det har vært veldig artig å være med på det. Jeg var leder fra starten og har holdt på i seks år. Nå er jeg bare et vanlig scenedyr, som har utrolig glede av å stå på scenen og oppleve at man får fok i salen til å flire. selv om det ikke er jobb holder hun også på med skrivearbeid inne politi-sjangeren. – Jeg skriver en artikkel til Norsk kriminalkrønike om det såkalte Båteng-drapet. Har litt problemer med å få tid til alt skrivearbeidet jeg skulle ha gjort, men det roer seg kanskje litt etter at vi er ferdig med messa og dansegallaen. Ikke minst familiemedlem nummer fem, boarder collien Donna på tre år, krever sitt. Hun skal luftes og eieren har hatt henne med på flere dressurkurs. er det for kaldt for en skitur, drar Britt elin gjerne inn og innebandytreninga i flerbrukshallen, som er et av ukas høydepunkt. – Jeg skal være bra dårlig hvis jeg skal skofte den. Jeg har problemer med hofta, det er derfor jeg er

sykemeldt, men skal jeg slutte på innebandy, tror jeg foten må amputeres, ler hun.

HJeLPe aNdre selv hun er en opptatt kvinne på mange hold, føler hun at det å være med i Lions gir henne veldig mye. – Jeg får positiv energi av det. Jeg får være sammen med likesinnede. Jeg synes i så måte mottoet «Gode venner som hjelper andre» er svært dekkende, forteller presidenten. Lions-klubben er blant de mest aktive i landet. – Vi har mange forholdsvis store aktiviteter. andeløpet, helsesportsuka, kinovertskap, juleoppmerksomhet, hallmesse/dansegalla og flere såkalte «stille aktiviteter» som vi ikke snakker så høyt om. Det sier seg selv at vi trenger folk/medlemmer til å få gjennomført alle aktiviteter og jeg er veldig glad for alle nye medlemmer som takker ja til å bli medlem. Jeg vil også berømme de medlemmene som år etter år stiller opp for å hjelpe til med gjennomføringen av aktiviteter. Ikke alle medlemmer kan være med på alt, men den hjelpen dem bidrar med er gull verdt. så må jeg få skyte inn at jeg er veldig glad for at vi har fått mange kvinnelige medlemmer i det siste. Presidenten i tana & Nesseby Lions Club er veldig glad for at hallmessen i februar ga et godt overskudd. – overskudd må til for å få midler til å hjelpe de som trenger det, sier president Britt elin Hætta Isaksen til slutt.


NORGE RUNDT

Julegaver til barnevernsbarn I mange år har Lions club Ådal kjøpt inn julegaver til barn, som deretter har blitt fordelt gjennom Barnevernet. Her overleverer Odd Harald espegren i Ådal Lions årets julegaver til en representant for Barnevernet. Klubbens gode medhjelpere arnhild og Henriette sto for innkjøp og pakking og fikk meget gode rabatter hos Kappahl.

BABYLUER TIL LEGER UTEN GRENSER damene i Lions misteltein har benyttet tiden mens de har sett på OL. de har strikket luer til nyfødte barn, etter ønske fra organisasjonen «Leger uten grenser». Når leger eller andre medarbeidere drar ut i felten, har de med en bunke nyfødtluer med i bagasjen. Bildet viser det foreløpige resultatet. disse luene er på vei avsted.

Nordisk samarbeidsråd (Nsr) ble arrangert i Hønefoss på Klækken hotell 17.-18. januar 2014. arrangør for møtet var Lions club Heradsbygd. Her fikk påtroppende distriktsguvernører opplæring, det var seminarer for global membership team (medlemsarbeid) og global Leadership team (lederutvikling). Leder for Lions røde fjær 2015, Lise gulbransen, var hovedtaler med tema «vekst og utvikling i frivillige organisasjoner». På bildet ser vi deltakere på seminaret «Kvinner i Lions». foran ser vi leder solbjørg Kolsrud som arrangerte seminaret sammen med solveig sandodden (th) og Hilde straumsheim (til høyre, bak solveig s).

Damenes store gave Lions club Borg feiret sitt 25-årsjubileum med å skjenke 330.000 kroner til varmestua, i form av en vW caravelle, niseters minibuss. Lions club Borg består utelukkende av kvinner, 29 i tallet, og pengene kommer fra ulike lotterier og en årlig kunstutstilling. torunn Jakobsen og Inge a. Langsholt fra varmestua er svært takknemlige for gaven fra Lions club sarpsborg, hvis styre består av: randi thorbjørnsen, Berit Heder, torgunn magnussen, Kari Pettersen, Uni morch og Inger engseth Jensen. foto: erIK LaNgsÆter, sarpsborg Blad

LION Nr 5 2013-14 49


FUNKSJONSHEMMEDE

Inger fra Oslo var med for første gang:

– Helsesportsuka var stort for meg – Det var en helt fantastisk uke. Jeg har levd på den lenge. Det sier Inger Fjørstad (51) fra Oslo, en av deltakerne på Helseportsuka (HSU) i Tana sist sommer. aV tom HarDY

Inger fjørstad var med som deltaker på Helsesportsuka gjennom et kultur- og aktivitetssenter som kalles mas i oslo. reisen var sponset av Lions.

skade i nakken som gjør at hun har en del begrensninger når det gjelder fysisk aktivitet.– Det er gode og dårlige dager, det går opp og ned med hva kan jeg kan gjøre, forteller hun.

en pris. Det var veldig morsomt. Hun vil gjerne komme tilbake til Helsesportsuka i tana. – om jeg får en muligheten. Lysten er der, sier Inger fjørstad til slutt.

Badet masse I sommer var Inger ikke sen om å hoppe i vannet. – Været var helt utrolig. Prikken over i-en var at det var badetemperaturer under hele oppholdet. Jeg hadde pakket med badedrakt, men hadde ærlig talt ikke regnet med å bruke den. – Jeg fikk prøve meg på kanopadling, noe jeg ikke har gjort siden jeg var liten jente. og hundekjøringen var det artigste jeg var med på. Hun kan ikke få fullrost Helsesportsuka, og synes det var noen helt fantastiske dager. – Det å få lov til å koble av fra hverdagen. og alt var morsomt. rett og slett, sier Inger. oslodamen har en whiplash50 LION Nr 5 2013-14

samHOLd Under oppholdet i tana i begynnelsen av august i fjor verdsatte hun spesielt det fine samholdet mellom deltaker og ledsagere. – Det er verdt på få med seg, man blir veldig inkludert. Jeg hadde ikke følelsen av noen følte seg utenfor, og arrangørene var flinke til å få med alle. til hennes store overraskelse fikk hun premie under hesteridningen. til tross for at hun ikke har ridd siden hun var liten. – Jeg følte jeg holdt på å falle av første gang jeg satte meg på hesten, gang nummer to klarte jeg å slappe av, og fikk faktisk

om Helsesportsuka i tana (HsU) sommerleir for personer med utviklingshemming Drevet av frivillige. støttes økonomisk av Lionsklubber fra hele landet. arrangeres årlig i uke 32 (3.-9. august 2014) søknadsfrist: 1. mai 2014. rapport fra 2013 og søknadsskjema finner du under menyen «Vårt arbeid» på våre hjemmesider www.lions.no. for spørsmål, ta kontakt med Lions Club tana Nesseby på epost: tana.nesseby@lions.nov


Inger Fjørstad (til venstre) og Lisbeth Sandberg (i midten) fra Oslo storkoser seg i Harrevannet sammen med Britt Elin Hætta Isaksen (til høyre) fra Lions Club Tana & Nesseby under Helsesportsuka i sommer.

Morgentrim er obligatorisk for alle deltagere, ledsagere, hjelpere og gjester! Hundekjøring er artig uansett alder og fysisk form!


Kjøp en virtuell tulipan!

Vinn 1 og opp ukes reise hol for to p d i Spania ersone r! Premie n oppho inkluderer fl y t/ ld o andre g en mengd r, overra skelse e r!

Til en venn: Send SMS <<Tulipan mottaker ditt navn >> Eksempel: Tulipan 4123456 PER HANSEN Til 2300

Pris per tulipan

Til deg selv: Send sms <<Tulipan>> Til 2300

kr 25,Inntektene går til Lions Tulipanfond og virtuell tulipan er et supplement til Lions Tulipanaksjon.

52 LION Nr 5 2013-14

Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 26. april 2014. Inntektene går til forebyggende arbeid for barn og unge.

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

Lion nr 5 2013 2014 web  

LION er Lions Norges medlemsblad. For alle som vil vite hva Lions gjør for å hjelpe andre.

Lion nr 5 2013 2014 web  

LION er Lions Norges medlemsblad. For alle som vil vite hva Lions gjør for å hjelpe andre.

Advertisement