__MAIN_TEXT__

Page 1

Lions bygger medisinsk senter Norden går sammen for skadde flyktningbarn i Libanon.

Yamada i Norge Førerhunder, kunst, bøker, kongen, Mitt Valg, medlemmer.

Dugnadsånden lever Ny rapport om den frivillige innsatsen i Norge.

LION God jul og godt nytt år! Nr 3 2015–16

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge


Venner som hjelper andre Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 11.000 medlemmer her i Norge – menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en klubb der du bor!

Følg oss på sosiale medier

facebook.com/Lions Norge

twitter.com/LionsNorge

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt ­engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions Mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbei­ de for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre ­forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri menings­ utveksling om alle saker av allmenn interesse.

2

LION NR 3 2015–16

• Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. • Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av ­selvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang å andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være

usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine ­handlinger. Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det. Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

YAMADAS SPALTE FOR NOVEMBER

Å hjelpe barn er vår viktigste oppgave NORSK OVERSETTELSE: HANS O. REYKDAL

Mot, styrke og visdom kan komme fra uventet hold. Malala Yousafzai måler 1,52 på strømpelesten, nok til å stå opp mot Taliban. Som ung jente i Pakistan krevde hun at jenter får utdanning. En Taliban skjøt henne i hodet i 2012, men hun overlevde og fikk Nobels fredspris i 2014 for å fortsette å argumentere for jenters utdanning. Med aksepten fra Nobelinstituttet, visste hun at hun sto for så mange andre. «Jeg er også Shazia. Jeg er Kainat (to jenter som også ble skutt) », sa hun i sin mektige tale. «Jeg er Mezon (en syrisk flyktning). Jeg er Amina (truet av Boko Haram i Nigeria). Jeg er de 66 millioner jenter som er berøvet utdanning. Og i dag er det ikke jeg som hever stemmen min. Det er stemmen til 66 millioner jenter.» Min president-tema dreier seg om «verdighet, harmoni og medmenneskelighet.» Jeg tror at vår viktigste oppgave som Lions er å utføre tjenester som gjør det mulig for folk å leve med

verdighet. Dette gjelder særlig barna, vår fremtid. Vi må hjelpe barn som kjemper mot sykdom, barn som er i flyktningeleire, barn som lider av sult. Vi må hjelpe barn å unnslippe den onde sirkelen av fattigdom. Barn trenger utdanning og kompetanse som vi kan bidra med gjennom vårt «Reading Action Program». Nå er tiden inne for hvert Lionsmedlem å iverksette tiltak for å tjene barn i nød over hele verden. Vår fremtid avhenger av det. Malalas lidenskapelige oppfordring til handling for å hjelpe de unge må tas på samme alvor som Helen Kellers bønn for å hjelpe blinde for 90 år siden. Som Malala sa: «Vi har allerede tatt mange skritt. Nå er det på tide å ta et sprang. ... Vi må jobbe, ikke vente. Ikke bare politikere og verdensledere, vi må alle bidra. Meg. Du. Vi. Det er vår plikt.»

Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President

Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President

LION NR 3 2015–16

3


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

YAMADAS SPALTE FOR DESEMBER

Bilder som fanger gleden ved å hjelpe NORSK OVERSETTELSE: HANS O. REYKDAL

Vi lever i en videoens tidsalder. Vi laster opp 300 timer med video hvert minutt på YouTube. Du, jeg og alle andre ser dem. Likevel, fotografiet er fortsatt et utrolig kraftig medium for å fange våre moderne liv. Som den amerikanske fotografen Alfred Stieglitz sa en gang: «Ifotografiet er det en realitet så subtil at det blir mer virkelig enn virkeligheten.» I dette nummeret (s 33-35) har vi samlet noen bilder som viser vårt engasjement på en strålende

måte gjennom en kameralinse. Disse bildene belyser skjønnheten i vår tjeneste. I en typisk utgave av LION forteller vi historier om dem vi har hjulpet og Lions som tjener. Her vi formidles vår bemerkelsesverdige, tidløse innvirkning på verden gjennom kraften av fotografiet som fikserer og foreviger verdige øyeblikk fra hele verden. Å hjelpe er vakkert. Det er kjærlighet. Det er godhet. Det er nestekjærlighet i aksjon. Det er materialisering av ånden. Det er verdighet, harmoni, medmenneskelighet (mitt president-tema). Ikke bare for dem vi tjener, men også for Lions. Vår tjeneste er ikke på noen måte rutine eller noe mekanisk. Våre tjenester er gledelige, fredelige og full av gode hurrarop. Det er helt i tråd med den herlige sinnsstemningen som råder i disse adventstider. Toshiko og jeg ønsker deg helse og lykke. Måtte 2016 bli fylt med kjærlighet og latter i din Lionsverden og blant dine kjære. Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President

4

LION NR 3 2015–16

Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President


Lions på TV Norges julekalender Følg med på Asbjørns julekalender på TV Norge! Torsdag 12. november hadde vi besøk av et filmteam fra SeeFood med Espen Eckbo, alias Ove Hoff, på kontoret. Ove er 14 år og stiller spørsmål som en fjortis, veldig morsomt! Vår guvernørrådsleder Kay Arne

Sørensen fikk brynt seg på litt vanskelige spørsmål, men fikk fint frem hvordan man bidra som frivillig i Lions. Så følg med på julekalenderen på TVNorge, plutselig dukker vi opp på skjermen i beste sendetid!

ANNONSE

Lions Club Sandnessjøens nettbutikk Vår nettbutikk har et rikholdig utvalg av varer til klubb og markeringer. Vi levere nesten på dagen. Dere finner oss under «Markedsplassen» på Lions nettside, lions.no.

LION NR 3 2015–16

5


LION

WE SERVE TIL TJENESTE

Innhold NR 3 8 Nytt medisinsk barnesenter i Libanon 14 Jul i nettbutikken 16 Unge flyktninger i Norge

Materiellfrister 2015–2016 Nr 4 – 11. januar Nr 5 – 26. februar Nr 6 – 26. mai

18 Riksmøte i Sarpsborg 2016 20 Dugnadsånden lever 21 Yamadas besøk 33 Lions i verden

Lions bygger medisinsk senter Norden går sammen for skadde flyktningbarn i Libanon.

Yamada i Norge Førerhunder, kunst, bøker, kongen, Mitt Valg, medlemmer.

Dugnadsånden lever Ny rapport om den frivillige innsatsen i Norge.

LION

36 Asker fotball og Mitt Valg 38 Montebello 25 år God jul og godt nytt år! Nr 3 2015–16

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge

På forsiden: Mary Strøm-Madsen (foran) og Turid Johannesen i Lions Club Oslo Ormsund trår til når klubbens medlemmer «stabler» biler og utstillere på Nordens største bruktmarked på Ekeberg Camping i regi av Norsk Veteranvogn Klubb.

LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk.

Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no Mobil: 92 24 88 28

Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeids­partner, støttespiller eller «bare» interessert. Ta gjerne kontakt med oss!

Annonser Bjørn Alvær, 07 Media Tlf: 482 12 700 E-post: bjorn.alver@07.no

Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf. 23 24 46 30 E-post: post@lions.no

6

LION NR 1 2015–16

Layout Mette H. Tønsberg, 07 Media Trykk 07 Media –07.no Internasjonalt styre President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifuken, Japan; Immediate Past President Joseph Preston,


Leder

- Norge må ta ledelsen Verdenspresident Yamada hadde et tindrende klart budskap til Lions i Norge da han besøkte oss første helgen i november. Han uttrykker stor respekt for hjelpearbeidet for flyktninger som Einar Lyngar har ledet i Libanon.. I Norge har Lions og barne­ vernsorganisasjonen UngNorge inngått et samarbeid om å tilby unge asylsøkere gratis, helt nye klær. I dette nummeret får du vite mer om planene i Libanon, og hvordan din klubb kan bidra for å ønske unge flyktninger i ditt

nærmiljø velkommen. Det er for øvrig mange korte saker i dette nummeret, de er ikke mindre interessante, men de sloss om plassen! Jeg håper du benytter anledning til litt juleshopping i vår nye nettbutikk. Det er også verdt å lese saken på side 20. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har nylig lansert rapporten «Frivillig innsats i Noreg 1998-2014». Konklusjonen er klar; dugnadsånden i Norge lever i beste velgående! God jul og godt nytt år!

Dewey, Arizona, United States; First Vice President Robert E. Corlew, Milton, Tennessee, United States; Second Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India. Contact the officers at Lions Clubs International, 300 W 22nd St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA. Internasjonale direktører (1. år) Svein Øystein Berntsen, Hetlevik, Norway; Jorge Andrés Bortolozzi, Coronda, Argentina; Eric R. Carter, Aukland, New Zealand; Charlie Chan, Singapore, Singapore; Jack Epperson, Nevada, United States; Edward Farrington, New Hampshire, United States; Karla N. Harris, Wisconsin, United States; Robert S. Littlefield, Minnesota, United States; Ratnaswamy Murugan, Kerala, India; Yoshinori Nishikawa, Himeji, Hyogo, Japan; George Th. Papas, Limassol, Cyprus; Jouko Ruissalo, Helsinki, Finland; N. S. Sankar, Chennai, Tamil Nadu, India; A. D. Don Shove, Washington, United States; Kembra

Vibeke Aasland Ansvarlig redaktør LION

L. Smith, Georgia, United States; Dr. Joong-Ho Son, Daejoon, Republic of Korea; Linda L. Tincher, Indiana, United States. Internasjonale direktører (2. år) Melvin K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birganj, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León, Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan. LION NR 1 3 2015–16

7


FLYKTNINGER I LIBANON

Planer om å etablere et medisinsk senter i Libanon:

Nå går hele Norden sammen Lions Norges planer om å opprette et medisinsk senter nær de mange flyktningeleirene i Libanon, får nå støtte fra alle de nordiske land. Men også klubber og distrikter i mange land i Europa spør om de kan få bli med på vårt prosjekt. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR EINAR LYNGAR, PROSJEKTLEDER

Etter at Einar Lyngar presenterte planene under den store flyktninge­debatten under Europaforum i Augsburg, har interessen tatt seg kraftig opp. De andre nordiske land, med Sverige i spissen, er enige om at dette er så stort og nyskapende, at de vil være med på våre planer. En uke etter Europaforum møttes derfor guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, leder for utenlandsarbeid(MD IRC) Nils Ørum og prosjektleder Einar Lyngar i Sverige, der distrikts­ guvernør Åke Nyquist og tidligere distriktsguvernør (PDG) Ingemar 8

LION NR 3 2015–16

Karlsson var enige om at dette må bli et nordisk prosjekt. Etter hvert vil ledere for alle de nordiske land møtes, for å komme frem til en felles plan.

Stor tillit Lions i Sverige og Danmark har ved siden av Norge vært aktivt tilstede i flyktningeleirene rundt Syria i samarbeid med lokale Lions i Tyrkia og Libanon de siste årene. De har bidratt med varme klær, mat og skoletilbud. I grenseområdene nord i Libanon derimot, har de fleste hjelpeorganisasjoner trukket seg

ut pga av infiltrering av terror­ grupper. Spesielt i Arsal, på grensen mot Homs, der det er 140 000 flyktninger. Lions Norge har ved hjelp av lokale Lions i Libanon, med Amin Hacha i spissen, klart å få inn hjelp pga fastboende. Dette har gitt Lions stor tillit og leirledelsen henvender seg nå direkte til Lions for å få hjelp.

Medisinsk behov Den libanesiske hjelpeorgani­ sasjonen Beyond, som drifter flere hundre leire, ber innstendig om medisinsk hjelp til tusenvis


FLYKTNINGER I LIBANON

En krone pr. innbygger Sveriges Lions er alt i gang, og har bestemt at de skal ha tre innsamlingshelger før jul. De utfordrer nå alle de Nordiske land om å få inn minimum en krone pr innbygger. Det vil gi totalt 26 millioner! De innsamlede midler går ikke utelukkende til de medisinske tilbudene vi jobber med i Libanon. Men også til flyktninger i Tyrkia, der Sverige har samarbeidet med en lokal klubb om hjelp til alt fra mat og bleier til skolemateriell. Det er også et stort ønske om å fortsette Lions skoleprosjekt, der vi kjøper inn klassesett for 30 elever inkludert læringsmateriell. Distriktsguvernør Åke Nyquist har lansert ideen om å heise det svenske flagget i Holmenkollbakken og det norske på toppen av Globen. De skal henge der til landene har klart sine mål, om en krone pr. innbygger. Tør vi dette? Det ville jo være flaut hvis det skulle henge et svensk flagg på toppen av Holmekollbakken når rennet går av stabelen i mars. Eller skal vi ta utfordringen – hvis svenskene tør å sette et norsk flagg på Globen!

15 år gamle Mohamad blir den første som får tilpasset protese for sin manglende arm. LION NR 3 2015–16

9


UNGDOMSUTVEKSLING FLYKTNINGER I LIBANON

Dr Bassam Singer produserer proteser ved Singer Center i Saida som er klare for å ta imot krigsskadde barn som har mistet ben eller armer.

av barn som har store krigs­ skader. Ingen organisasjoner i Libanon tilbyr dette, og det dør stadig barn av skader de har fått fra bomber og sammen­raste hus. Foruten å opprette et stort medisinsk senter i Beqaa-dalen i nærheten av mange av leirene er det også gjort avtale med Center Singer i Saida, som vil gi barn som har mistet ben eller armer, proteser.

Mohammad får protese De første barna er allerede plukket ut, og vil komme til behandling i disse dager. De vil være der til opptrening i to til tre uker etter behov. Totalt er det nær 200 barn med slike behov bare i leirene i Libanon. Singer10

LION NR 3 2015–16

klinikken er moderne og tilbyr proteser av høy kvalitet, som vil gi nytt liv til barna. 15 år gamle Mohamad blir den første som tilbys slik behandling. Han gråt av glede da han fikk meldingen fra Amin om at han kunne få en ny arm. Lions i Norden ønsker også å fortsette Lions Reading action programmet, for å få flere barn inn i skole igjen. Tusenvis av barn går uten et skoletilbud i leirene, og et klassesett for 30 elever koster ca. 2500 kroner. Hittil har Lions gitt skoleplass til 3150 flyktningbarn.

Brukthandel Lions arbeider også for å opp­ rette et sentrallager for innsamlet klær og andre nødvendige artikler

som flyktningene trenger. Utdeling av slik hjelp er ofte kaotisk i de små leirene, som ikke har lagerplass. Ved å samle og sortere det på et sentralt sted, kan Beyond lettere få oversikt, og finne frem riktig hjelp der behovene meldes. Beyond forteller at den viktigste årsaken til at flykt­ ningene velger å satse livet sitt på å komme til Europa, er mangel på skolegang og medisinsk hjelp til barna i flyktningeleirene. Dette er nå en prioritert oppgave for Lions i hele Norden å gjøre noe med.


165 800 til TV-aksjonen 2015 Hvert år stiller Lionsklubbene i Norge opp for TV-aksjonen. Det var en stolt general­ sekretær som 16. oktober kunne over­ levere årets sjekk til Regnskogfondet. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

– Det jeg elsker med TV-aksjonen er å se hva vi enkeltmennesker klarer når vi løfter i flokk. Den frivillige innsatsen fra hele Norges befolkning har ført til at millioner av mennesker i hele verden har fått livsviktig hjelp, sier TV-aksjonsleder Kari Bucher. Lions bidrar mange steder med lokal organisering av bøsseaksjonen. – Pengene er jo bare en del av bidraget fra Lions, påpeker Bucher. Den frivillige innsatsen er enorm, sier Tv-aksjons­ lederen. Regnskogfondet jobber med å redde de siste store områdene med regnskog i verden. – Jeg vil gjerne få takke alle de snille Lionsmedlemmene for støtten, sa Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet under overrekkelsen.

Lions bevarer regnskogen! Fra venstre Kari Bucher, TV-aksjonsleder, Heidi Liill M. Oppegaard, generalsekretær Lions Norge og Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Formaliserer samarbeidet med Ridderrennet

Fra venstre: generalsekretær i Lions Norge Heidi Lill Mollestad Oppegaard, guvernørrådsleder i Lions Kay Arne Sørensen, styreleder for Ridderrennet Cato Zahl Pedersen og generalsekretær i Ridderrennet Elisabeth Kollerød.

2. november undertegnet Lions Norge og Ridder­rennet (RR) en samarbeidsavtale. RR er en selveiende og frittstående medlemsorganisasjon der enkelt­personer, organisasjoner og bedrifter kan være medlemmer. RR er arrangør av Ridderuka og Barnas Ridderuke. Deltakelse i Ridderarrangementene skal være et attraktivt valg for syns- og bevegelseshemmede; sportslig, sosialt og økonomisk. Arrangementene skal synliggjøre de positive effektene av tilrettelagt fysisk aktivitet og senke tersklene deltakelse i fysisk aktivitet. Lions og RR ønsker et langvarig samarbeid og er basert på at Lions bidrar med minimum 400 000 kroner årlig. Avtalen skal fremme begge parters interesse. Overordnet mål er å profilere Lions og RR som aktive samarbeidspartnere. LION NR 3 2015–16

11


LION får ny distributør

Lions Norge har inngått en ny avtale om distribusjon av medlemsbladet LION, med leverandøren helthjem Mediapost. Fra og med NR 3. 2015-2016 som kommer ut 30. november, vil magasinet distribueres med bud på døren til våre lesere

sammen med morgenavisen. Dette forutsetter selvsagt ikke at våres lesere abonnerer på en avis. helthjem Mediapost dekker 89 prosent av landets husstander. De som er ikke er dekket, vil få magasinet levert som før med Bring. Det som ikke dekkes er henholdsvis postbokser, Finnmark fylke, og enkelte andre områder med få og spredte adresser. For de med registrerte postboksadresser, er det mulig å endre adressen i medlemsregisteret til en gateadresse. De vil da få magasinet levert om morgenen, såfremt det er innen

helthjem Mediapost sitt distribusjonsområde. Ta eventuelt kontakt med den ansvarlige for medlemsregisteret i din klubb for adresseendring. I de fleste klubber er dette sekretær. Fordelen med å endre adresse fra postboks til gate­ adresse vil være at bladet kommer på døren kortere tid etter utgivelse enn før – samtidig som Lions sparer penger på den nye distribusjonsformen. Jo flere som velger bort postboksen, jo større besparelse. Først og fremst håper vi at leserne blir fornøyd med den nye måten å få LION på!

Nytt lederkurs – kun for kvinner Lederkurset «Regional Lions Leadership Institute» er kommet for å bli! Lions Norge har nå lagt opp til et eget kurs for kvinner fredag 5. – søndag 7. februar 2016 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Det er allerede mange påmeldte, så meld deg på nå for å sikre deg plass. Siste påmeldingsfrist er 29. januar. «Lions Leadership Institute» er et lederkurs utviklet i USA, og bearbeidet og tilpasset våre forhold. Målgruppen for det nye kurset er alle kvinner i Lions som ønsker å bli bedre kjent med organisasjonen. Lions Norge dekker kurs og opphold, deltakerne dekker selv reise til og fra Gardermoen. Les mer om kurset på lions.no/medlemssenter/opplæring. Her finner du også lenke til påmeldingsskjema.

12

LION NR 3 2015–16


LIONS NORGE NETTBUTIKK

http://lions.adprofil.no

Velkommen til Lions Norges nettbutikk! Lions Norges nettbutikk er åpnet og har et godt utvalg kvalitetsprodukter. Nettbutikken er et samarbeid med Aksess & Daylight AS, et firma som driver nettbutikk for flere organisasjoner og som kom desidert best ut av vår anbudsrunde. Her finner du klær, elektroniske artikler, fine gaver og profilerings­ materiell. For klubber er det lagt inn egne produkter som roll up, ballonger, penner mm. Privatpersoner og medlemmer betaler direkte i nettbutikken. Klubber kan få tilsendt faktura. A&D har gitt oss veldig gode priser, de er også beredt til å kunne levere tilpassede produkter til

klubbene. Ønsker dere f.eks en genser med klubbnavn er det bare til å kontakte A&D og de kommer med et spesialtilbud rett til dere. I forbindelse med åpningen får du i en begrenset periode et utvalg produkter til ekstra hyggelige priser! Mer om lanseringstilbudet finner du på forsiden av nettbutikken, http://lions.adprofil.no/. Tilbudet gjelder disse produktene: en flott gul softshelljakke, en ny rollup, en is-skrape, fine julegaver som Eva Solo fuglemater og meisebolle-holder, et tovet sitteunderlag og et magnetisk Lionsmerke.

LION NR 3 2015–16

13


Jul i nettbutikken! Kjøp fine julegaver i Lions Norges nettbutikk og støtt Norges beste humanitære service­ organisasjon! Produktene leveres med Lionslogo på emballasje.

Vanntett sokk voksen. Pustende og vanntette sokker med Merinoull innside. Leveres i størrelsene: 36-38, 39-42, 43-46 og 47-49. Pris kr 420,-

Vanntett sokk barn. Pustende og vanntette sokker til barn med Merinoull innside. Leveres i størrelsene: 27-30 og 31-35. Pris kr 290,14

LION NR 3 2015–16

Tegnesett til barn. Tredelt eske godt oppfylt med fargeblyanter, fettfargestifter, tusjer, blyanter, viskelær, blyantspisser og fem tegninger klare for fargelegging. Pris kr 125,-

Duftlys. Eksklusivt duftlys med 3 veker, leveres med vanilje lukt. Påsatt Lions merke i 15 mm på glasset. Pris kr 188,-

Rosendahl vannkaraffel. Kommer med med 8 stk vannglass i gave-eske.Pris kr 375,-

Fiskars tursett. Fint sett til turer i skog og mark. Inneholder Fiskars X7 turøks, Gerber bålstarter og Gerber foldekniv. Pris kr 640,-


Dokumentmappe. Elegant dokumentmappe med glidelås og med plass til I-pad. Borrelås i underkant av lommen til I-pad slik at den kan stå oppreist selv om mappen ligger på bordet. Kredittkortlommer, plass til A4 blokk og plass til kulepenn. Farge: Lys brun Pris kr 325,-

Lommebok. Exentri elegant kortlommebok i ekte skinn med lås i rustfritt stål. Kortholderen er liten i størrelsen, og gir adgang til dine to mest brukte kort uten å måtte åpne kortholderen. Farge sort. Pris kr 350,-

Julekort og gavelapper. Brettet julekort med tre ulike motiver med tekst om Lions på baksiden. Lionslogo foran og bak. Bestilles i pakker à 10 kort, en blanding av tre motivene. Pakkelappene er i produksjon, de finner du i nettbutikken. Pris 10 julekort kr 150,-

Eva Solo meisebolleholder for småfugler designet for å forhindre at større fugler tar bollene. Lett å henge opp. Pris Kr 165,-. Åpningstilbud til 31.12.15.

Eva Solo fuglemater i nydelig munnblåst glass med et lite drenerings-hull i bunnen. Leveres med et oppheng som kan festes på en grein eller oppunder taket ute. Pris Kr 365,-. Åpningstilbud til 31.12.15.

Alle priser er inklusive moms. Se frakt og leveringsbetingelser på nettbutikken. Lions Norges nettbutikk finner du her: http://lions.adprofil.no LION NR 3 2015–16

15


Pent nytt tøy gis bort: Flotte nye klærne er klare for utsending til barn i asylmottak over hele landet. Fra venstre: Eivin Sundal, leder for UngNorge, Line Varner, eier av Line of Oslo, generalsekretær i Lions Norge Heidi Lill Mollestad Oppegaard og Anniken Ulfsrud, PR-direktør i Line of Oslo.

Unge flyktninger i Norge UngNorge og Lions Norge gir klær til ungdommer på flukt. Omkring 2000 flyktninger under 15 år har allerede kommet til Norge, og vi kan forvente flere i tiden fremover. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

16

LION NR 3 2015–16

Med nye klær fra kleskjedene i Varner-gruppen: Cubus, Dressmann, og Line of Oslo, kan barnevernsorganisasjonen UngNorge og Lions hjelpe flyktninger under 18 år med klær verdt omkring 3 millioner kroner. Lions står for kartlegging av behov ved det enkelte asylmottak via 11 000 med­ lemmer fordelt på 443 Lions­ klubber. – Flyktningene som kommer til Norge trenger – og fortjener – en varm velkomst, sier

Heidi Lill Mollestad Oppegaard, general­sekretær i Lions Norge. Per 16. november har 14 klubber sendt inn bestilling av klær. Daglig leder i UngNorge, Eivin Sundal, er svært fornøyd med samarbeidet og sier at de ønsker å tilby klær til alle flyktninger under 18 år. UngNorges initiativ bygger på et tilbud de allerede har med å hjelpe barnevernsbarn og andre trengende ungdommer.


FLYKTNINGER I NORGE

Blir din klubb med på med å fylle kontaineren? Fra venstre generalsekretær i Lions Norge Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Line Varner, eier av Line of Oslo og leder for UngNorge, Eivin Sundal.

får nye klær Organisering UngNorge sørger for å pakke klær etter innmeldte behov og sender pakkene til de respektive asylmottak. Schenker AS bidrar med å sende 200 pakker fraktfritt til hele Norge. Lions har oppfordret Lionsklubber i hele i Norge om å kontakte sitt lokale asylmottak og få kartlagt hva hvert mottak trenger av tøy. Prosjektet er kostnadsfritt for Lionsklubbene.

Klærne sendes ut i pakker som er tilpasset kjønn, alder og størrelse: •

Vinterklær: Varierer med hva som er tilgjengelig.

Inneklær: Bukse, skjorte/ bluse, genser + varierer med hva som er tilgjengelig.

Undertøy: Truse, t-skjorte, BH, sokker etc.

Bruk bestillingsskjemaet som du finner i artikkelen «Vi deler ut klær til unge asylsøkere» på lions.

no for å få tilsendt pakker til ditt asylmottak. Eller be om å få det tilsendt skjemaet ved å kontakte oss på post@lions.no. Skjemaet returneres som scann eller bilde til e-post: lions@ungnorge. no. Du kan eventuelt sende en papirversjon til UngNorge, Ormsundveien 16, 0198 Oslo. Spørsmål? Ta kontakt med Lions Norges general­sekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard, E-post: hlm.oppeagaard@lions.no. Mob: 951 13 124 LION NR 3 2015–16

17


RIKSMØTE 2016

Arrangementskomiteen ønsker deg velkommen!

Velkommen til

Riksmøte 2016 i Sarpsborg Det er de seks Lionsklubbene lokalisert i Sarpsborg kommune som er arrangør for Lions Riksmøte 2016. Sarpsborg, eller Borg, som byen het tidligere, ble grunnlagt av Olav den hellige i 1016, og i 2016 feirer byen sitt 1000 års-jubileum. Riksmøtet arrangeres 27– 29. mai 2016.

Innkvartering Riksmøtehotellet, Quality Hotel & Resort, er et av Nordens største aktivitets- og konferansehotell. Hotellet har 260 rom og den største konferansesalen har kapasitet til på inntil 1000 personer. Hotellet har et eget aktivitetssenter kalt «Superland», et badeland og lekeland på hele 7500 kvm. 18

LION NR 3 2015–16

Hvordan komme til Sarpsborg

Ledsagerturene

Hotellet ligger sentralt plassert på Grålum rett ved E6. Fra Oslo er kjøretiden med bil ca. 50 minutter. Det er meget gode parkeringsforhold ved hotellet. Ankommer man Gardermoen med fly, kan man ta Flytog til Oslo S og tog videre til Sarpsborg. Det vil bli satt opp shuttelbuss fra stasjonen til hotellet.

Det blir arrangert to forskjellige ledsagerturer på lørdag. Tur 1 vil ta deltakerne med til Hafslund hovedgård, Skjeberg kirke fra ca. år 1100, lunsj på Høysand bad, Bjørnstadskipet og Storedal­ senteret. Tur 2 er en omvising på Sykehuset Østfold Kalnes , Norges nyeste og mest moderne sykehus. Denne turen avsluttes med lunsj og omvisning på Soli Brug Galleri. Begge turene har en varighet på ca. 4 – 5 timer. Ytterligere informasjon på www.riksmote2016.no

Bli kjent En viktig del av riksmøtet er det sosiale aspektet og muligheten for å knytte relasjoner og nye bekjentskaper. Bli kjent-kvelden på fredag vil bli arrangert på Inspiria Science Senter som ligger i umiddelbar nærhet til hotellet.


MITT VALG

Ny daglig leder for Mitt Valg Stig Reinholt Jensen pakker ned reisevesken og slutter som instruktør i Mitt Valg. Etter fem år som handelsreisende i sosial kompetanse og bygging av gode læringsmiljø, blir han daglig leder av Stiftelsen Det er mitt valg. Fra å ha hele Norge som arbeidsplass blir han nå å finne på kontoret i Oslo eller på hjemmekontoret i Grimstad. Han tiltrer i stillingen den 1. januar og vil i den første tiden ha en overlappingsperiode med nåværende daglig leder, Ivar Tollefsrud. Stig har bakgrunn som førskolelærer med videre­ utdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet (PAPS) og har lang og bred arbeidserfaring fra ulike pedagogiske virksomheter. Han har blant annet arbeidet som leder i SFO, kontaktlærer og undervisningsinspektør; og i to år var han ansatt ved Den norske skolen i London. Det siste året har han fullført mastergrad i pedagogikk ved Universitetet i Agder, hvor masteroppgaven omhandlet elevers vurdering av egen sosial kompetanse. Gjennom arbeidet som instruktør i Mitt Valg har Stig inngående kompetanse til utdanningsprogrammet og Lionsorganisasjonen og på spørsmål om hvilke tanker han gjør seg

når han nå skal overta og lede den daglige driften av stiftelsen svarer han: – Det er en forutsetning at MITT VALG er i utvikling og følger med i tiden. Som instruktør har jeg gjort meg mange erfaringer som kan være nyttige å ha med som daglig leder. Jeg tror for eksempel at stiftelsen kan bli flinkere til å bruke sosiale medier i markedsføringen og jeg ser for meg at digitalisering av deler av undervisningsmateriellet er viktig for å møte krav og etterspørsel fra brukerne våre. I samarbeid med instruktører og styret i stiftelsen ønsker jeg å bidra til at Mitt Valg fortsatt skal være blant de fremste forebyggende programmene i Norge innenfor sosial kompetanseheving og sosial ferdighetstrening blant barn og unge. Videreutvikling av kurskonsepter og programmets innhold er av stor betydning og jeg vil se på muligheten til å samarbeide med andre faglige instanser, samt påse at MITT VALG er tilstede i ulike forum der andre kan bli kjent med oss. Stig påpeker også hvor viktig det er med et fortsatt godt samarbeid med Lions, spesielt med alle de lokale klubbene som er de viktigste bidragsyteren til MITT VALG sin sterke posisjon. Les mer om Mitt Valg på www.determittvalg.no LION NR 3 2015–16

19


FRIVILLIGHET

Dugnadsånden lever i beste velgående Vi nordmenn har ikke blitt noe dårligere på dugnad. Tvert imot er det en økning i den frivillige innsatsen siden 1990-tallet, viser ny rapport. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Torsdag 15. oktober presenterte Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor blant annet forskningsrapporten «Frivillig innsats i Noreg 1998–2014», av Bjarte Folkestad, Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes og Per Selle, på «Brukerkonferansen: endringer i organisasjonslandskap og frivillig innsats – et norsk og skandinavisk perspektiv» på Røde Kors konferanse­ senter i Oslo. Tallene viser at Norge fortsatt er verdensmester i frivillighet, og at den frivillige innsatsen øker. Her er de viktigste funnene: •

61 % av befolkningen har gjort frivillig innsats for en frivillig organisasjon i løpet av de siste 12 månedene.

Det frivillige arbeidet for organisasjonene tilsvarer nesten 150 000 årsverk i løpet av et år.

20

Det er over 100 000 frivillige organisasjoner i Norge. LION NR 3 2015–16

Dette viser nok en gang at Norge er et frivillighetsland! Rapporten viser at tendensene i utviklingen av frivilligheten preges både av stabilitet og endring. Stabiliteten er knyttet til at nivået holder seg høyt, både målt i tallet på frivillige, i tidsbruk og i omfanget av kjernefrivillige. Fordelingen mellom organisasjonstypene har også holdt seg ganske lik over tid. Det er også fremdeles slik at aktivitet er knyttet til sosiale ressurser. Menn deltar frivillig i større grad enn kvinner, det er flest i aldersgruppa 35-49 år som deltar. Både høy inntekt, høy utdanning og det å være gift bidrar til et høyere nivå av frivillig innsats. Av endringer peker rapporten på viktige trekk når det gjelder medlemsrollen. Det er færre nå enn tidligere som er medlemmer av organisasjonen eller organisasjonene de utfører frivillig arbeid for. Det er også tendenser til økende differensiering, der den enkelte i større grad sprer sitt

frivillige engasjement på flere organisasjoner. Likeledes er det viktige endringer knyttet til at flere av de som har barn i hushold­ ningen deltar frivillig nå enn det som var tilfelle tidligere, og at forskjellene mellom de med høy og lav utdanning blir mindre over tid.

Forskningsrapporten «Frivillig innsats i Noreg 1998–2014. Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har enda seg?».


PRESIDENTBESØK

Verdenspresidenten besøkte Nordstrand skole i Oslo som bruker vårt holdningsskapende program Mitt Valg aktivt på alle klassetrinn.

Lions i Oslo og Bærum fikk besøk av verdenspresidenten Vertskapet i Distrikt 104 H, med distriktsguvernør Rolf Nordgren i spissen, hadde snekret et tett og variert program for Toshiko og Jitsuhiro Yamada for besøket 9. – 13. november. Her er noen av høydepunktene. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Verdenspresident Yamada er svært opptatt av kunst, og det var da naturlig å invitere han til åpningen av Lions Club Askers kunstutstilling som fant sted på Venskaben i Asker lørdag 7. november. – Jeg synes det er et høyt nivå på utstillingen, det er mye vakker kunst her, sier Yamada til Budstikka som også var til stede. – Selv setter jeg også stor pris på Edvard Munch, han er flink til å billedgjøre følelser og menneskers indre liv. Jeg ser igjen mye av tematikken og stemningen i bildene som stilles ut her i dag, sa Yamada, som til vanlig jobber som lege.

Yamada forteller at han selv har en reproduksjon av Munchs «Skrik» på kontoret sitt hjemme. – Bildet minner meg om angst og en som påkaller hjelp fra andre. Det gjør at vi husker på at våre pasienter trenger hjelp fra oss, sier Lions-presidenten. Det ble også tid til et besøk på Lions Førerhund­ skole og Mobilitetssenter lørdag ettermiddag.

40 000 bøker Søndag formiddag fikk Lions Club Oslo Berg besøk i forbindelse med sitt store bruktbokmarked, kanskje Norges største, som ble arrangert for 40. ende gang. LION NR 3 2015–16

21


PRESIDENTBESØK – Hver uke hele året tar vi imot og henter tusenvis av bøker, forteller Odd Bryhn som er klubbens klenodium-jeger. Det er snakk om 15 leveranser hver uke. Når bøkene har kommet til lageret på Tåsen, sorteres lesestoffet i 30 forskjellige kategorier. Når markedet starter, har klubben over 1 000 fulle banankasser – 40 000 flotte bøker. Det selges også CD-er og LP-plater. Omsetningen har hatt en fantastisk økning. Fra 17 982 kroner første gang til nærmere 400 000 kroner i 2014. Bortsett fra kostnader ved å drifte lagerlokalet, går inntektene uavkortet til gode formål. I dagens kroneverdi har bokmarkedet generert ca. kr. 10 millioner til humanitært arbeid. BOKMARKED. Det årlige bokmarkedet er en hyggelig og god butikk for Lions Club Oslo Berg. Yamada fant selv en bok om Munch på japansk. Til høyre ser vi klubbens president Pål Erik Holte, som viser Toshiko og Jitsuhiro Yamada de brukte bøkene.

SKRIKET. Et kort stopp på utsiktsplassen der Munch skal ha malt «Skrik» ble satt stor pris på! 22

LION NR 3 2015–16

Medlemsmøte Søndag kveld var det duket for middag og medlemsmøte på Sonia Henie senteret i Bærum. Yamada snakket om sitt president-tema «Verdighet, harmoni og medmenneskelighet». For ham er norske Lions «progressive og intelligente». Han snakket også om flykningekrisen, og roser arbeidet som Lions i Norge og Libanon har gjort for flykninger. En europeisk styringsgruppe er satt ned for å gi anbefalinger til LCI og Lions internasjonale hjelpefond, LCIF, er beredt til å støtte vårt planlagte medisinske barnesenter i Bekaadalen. Han oppfordrer oss til å søke støtte også fra næringsliv og offentlige midler. – Jeg forventer at Lions Norge tar lederposisjon for arbeidet med flykninger i Libanon, sa han. Einar Lyngar holdt deretter et gripende foredrag om nøden i Libanons flykningeleire og planene for et medisinsk barnesenter (se side 8). Så fikk Internas-

MEDLEMMER. Syv medlemmer ble tatt opp under medlemsmiddagen på Høvikodden. Her er det Lise Grøstad Barkas som får Lionsnålen av verdenspresident Yamada. Hun er nå medlem i Lions Club Fredrikstad Sorgenfri.


PRESIDENTBESØK

LIONSBUSSEN. Per Døving i Lions Club Haslum var sjåfør under hele besøket. Lionsbussen er sponset av Gjensidigestiftelsen med 300.000 kroner. Bussen brukes vanligvis til å hente og bringe eldre til et seniorsenter i Bærum med Lionsmedlemmer bak rattet.

LIONS RØDE FJÆR. Mitt Valg fikk den siste sjekken fra innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær 2015 under besøket på Nordstrand skole. Totalt ga aksjonen 16 millioner kroner. Barna hylte av fryd da styreleder Christian H. Johansen (tv) i Mitt Valg foreslo å kjøpe godteri for pengene!

jonal direktør Svein Berntsen ordet. Svein har fått ansvar for å utvikle en ny langsiktig strategi for Lions Clubs International. Medlemmer og yngre intervjues nå over hele verden som grunnlag. Kanskje får vi ny logo? Skal vi ha kun ett felles formål vi skal konsentrere oss om? Nye medlemmer! Verdenspresidenten sto for en offi­siell opptaksseremoni for syv nye medlemmer. Svein Hillestad i LC Snarøya Fornebu, Kristin Tomsgaard i LC Bærum Verdande, Tone Alteskjær i LC Ringsaker Nord. Lions Club Fredrikstad Sorgenfri tok opp fire nye medlemmer denne kvelden. Lise og Derek Grøstad, Mariell Fauerskog Soos og Heine Knutsen. Velkommen til Lions!

Barn og unge For verdenspresidenten er barn og unge den aller viktigste målgruppen vår. Tirsdagen fikk han møte lærere og barn på Nordstrand skole i Oslo. Rektor Anne-Karin Sunde fortalte om hvordan skolen bruker Mitt Valg for å få et godt klassemiljø. Alle trinn bruker programmet. Sunde la vekt på at Mitt Valg er et variert, fleksibelt og brukervennlig verktøy. Verdenspresidenten var med da elever i tredje klasse hadde en Mitt Valg-time. Det var en øvelse med eventyr/skuespill først, og deretter snakket de om samarbeid. Da øvelsene var over, fikk barna spørre Yamada det de lurte på. – Hva er din favorittfarge? – Blå, svarte presidenten. – Hva er din favorittmat? – Fisk, svarte presidenten. – Hva er ditt favorittplagg? – Pysj, svarte presidenten.

AUDIENS. På slottsplassen etter audiens hos kongen mandag morgen. Yamada og Lions administrative leder, Scott Drumheller fikk også et møte med Nobelinstituttet og Fredssenteret på mandagen. LION NR 3 2015–16

23


PRESIDENTBESØK

▲ Elever ved Nordstrand skole sang for de langveisfarende gjestene. ▲

Toshiko og Jitsuhiro sammen med førerhund under opplæring på Lions Førerhundskole. ▲

Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen fikk tildelt Lions høyeste utmerkelse, Melvin Jones Fellowship av sin klubb, Lions Club Asker. Overrekkelsen sto verdenspresidenten for. STIPEND. Billedkunstner Ingerlise Grøthe (32) ble årets stipendvinner på Lions Club Askers kunst­utstilling. Diplom og 10.000 kroner ble delt ut av verdenspresident Yamada. ▲ 24

LION NR 3 2015–16


Guvernørrådslederens spalte

Kjære Lions Tusen takk alle sammen for den innsatsen dere gjør om dagen «Norge rundt». Oppslagene i lokal-media er formidable, og jeg gleder meg over oppslagene om kunstutstillinger, bokmarkeder, soner eller klubber som går sammen om brønnboring i Afrika til planlegging av alle høstens og vinterens aktiviteter. Jeg er stolt Lions som mottar presseoppslag, klubb­aviser og innbydelser til ulike arrange­menter. I den anledning vil jeg takke DG i H-distriktet Rolf Norgren og hans team, som sammen med kontoret har forberedt og gjennomført en minne­rik «reise» for vår Internasjonale President Dr. Yamada og hans kone. Høyde­ punktet ble selvsagt audiensen hos HM Kong Harald på slottet og møte med Lions medlemmer på Hennie Ohnstad i Bærum og opptak av nye medlemmer. Nye medlemmer! Utfordringen i forrige LION var å «spørre 1». Vi har nå snudd trenden og flere klubber melder nå stolt ifra at de skal eller vil ta opp nye medlemmer. Fantastisk. Her er selvsagt aktiviteter nøkkelen. Tar derfor frem en ny ide som min egen klubb LC Asker arrangerer 14 dager etter at vi har arrangert vår kunstutstilling «Se Norges Kunstner­ dal». Potensielle medlemmer som besøker utstillingen eller blir invitert på annen måte blir invitert til «Løvekveld». Flott arrangement som knyttes opp til vår store aktivitet. Tilsvarende ideer tas imot med takk. Aktiviteter er viktig og jeg vil trekke frem Camp Fjalir,

Helsesportsuka i Tana og Porsanger, Aid in meeting, våre ungdomsleire og ungdomsutveksling, Løvelekene og Orkester Norden. I tillegg kunne jeg ha ramset opp mange lokale aktiviteter, men i dette nummer vil jeg fremheve Lionsklubbene i Vestfold og Telemark sitt store engasjement med SAS sitt julefly til Thallin. Mer info om disse aktiviteter finner dere på www.lions.no. «De glemte barna i Syria» er en aktivitet som engasjerer oss alle. Hva kan Lions gjøre? Nødhjelp er selvsagt viktig, men vårt internasjonale arbeid vil rette seg mot barn i flykningleirene som trenger behandling. Det er også gjort avtale med Center Singer i Saida, som vil gi barn som har mistet ben eller armer, proteser. De første fem barna er allerede plukket ut, og vil komme til senteret i begynnelsen av november. De vil være der til opptrening i to til tre uker etter behov. Totalt er det nær 200 barn med slike behov bare i leirene i Libanon. Mangel på skoletilbud og medisinsk hjelp for flyktningene, er en viktig årsak til flukten til Europa. Dette er nå en prioritert oppgave for Lions i alle nordiske land sammen. Vi ser derfor frem til å reise til Libanon i begynnelsen på desember og vi krysser fingrene for at vår hjelp kan gi barn og unge en bedre hverdag. Tusen takk til dere alle sammen. Jeg ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt Lionsår.

Kay Arne Sørensen Guvernørrådsleder Lions Norge

Under Europaforum hadde unge Lions (LEO)også en samling. Undertegnede og ID Svein Berntsen fikk møte en entusiastisk gjeng! LION NR 3 2015–16

25


Generalsekretærens spalte

Tusen takk for mange hyggelige kommentarer på min siste blogg om Lions samarbeid med næringslivet – det varmer og inspirerer meg til å jobbe på. Flere av kommentarene går på nettverksbygging, generasjonsskifte og synlighet.

Endelig samarbeider Lions med næringslivet! Nå er det snart fire år siden jeg ble ansatt som generalsekretær i Lions Norge. Jeg husker min aller første arbeidsdag på Riksmøte i Ålesund der jeg holdt et innlegg om at Lions Norge burde ha et samarbeid med næringslivet for å hjelpe de som trenger det mest. Den 21. oktober skjedde det – vi gir klær til unge asyl­ søkere sammen med flere norske bedrifter (les mer om dette på side 16). Klærne er helt nye og gis bort gratis av Line of Oslo, Varner gruppen og Cubus. Tusen takk til organisasjonen UngNorge som gjør en fantastisk innsats for at barnehjemsbarn skal få en bedre hverdag. Og tusen takk til Line of Oslo, Varner gruppen og Cubus for at dere gjør dette mulig! UngNorge pakker klær etter innmeldte behov og sender pakkene til de respektive asylmottak. Schenker AS bidrar med å sende 200 pakker fraktfritt til hele Norge.

Lions utvider sitt samarbeid med Birken Er ikke dette tidenes gladmelding? «Som vi avtalte ved forrige møte, så har vi diskutert deres forslag internt, og vi er veldig interesserte i å prøve denne 26

LION NR 3 2015–16

ordningen sammen med dere under Birkebeinerrennet 2016. Dette blir da en prøveordning, som vi møtes og evaluerer i etter­ kant.» Hilsen Nina Forårsveen, kundekoordinator i Birken. Gjett om det var en stolt generalsekretær som kunne videreformidle dette til årets Guvernørråd! Lions Club Rena og andre omkringliggende klubber har som kjent samarbeidet godt med Birken i mange år med å organisere overnatting for deltagerne. I vårt møte med Birken den 17. juni då hvor redaktør Vibeke, daværende distriktsguvernør Arve Lund og undertegnede stilte fra Lions, luftet vi mulighetene for å tilrettelegge for synshemmede/ blinde under Birken under trygge og gode rammer. Nå har vi fått et positivt svar og vi ser frem til et positivt samarbeide med Birken.

Søker prosjektleder for Camp Fjalir Lions Norge søker en frivillig leirleder som vil være med å tilrettelegge forberedelsene til campen, og som har det daglige ansvaret i 2 uker – 3.juli til 17.juli. Vi ser etter en ung voksen som

Heidi Lill Mollestad Oppegaard Generalsekretær Lions Norge

har erfaring fra arbeid med ungdom, og som er strukturert og selvstendig. Reise og oppholdet på campen blir dekket. Utover det kan vi ikke tilby «klingende mynt» men vi tilbyr en livserfaring som gir stor glede og tilfredstillelse ved å levere en fabelaktig sommeropplevelse for ungdom, i vakker vestlandsnatur. Og et verdifullt tilskudd på din CV. Vi ønsker også andre medhjelpere fra 18 år som vil delta frivillig på campen noen dager, eller hele perioden. Fri reise og opphold. Interesserte bes kontakte undertegnede på e-post: hlm.oppegaard@lions.no En riktig god jul til dere alle!


Lions internasjonalt Norsk Lionisme betyr noe internasjonalt Jeg skrev i et tidligere innlegg, under overskriften «look to Norway», noen tanker om at Lions Norge (MD 104) burde ta tilbake posisjonen som pådriver for gode saker og utvikling av Lions på det internasjonale plan – først og fremst i Europa. På flere områder syns jeg vi har markert norsk Lionisme i år. Det er det grunn til å være stolte av, men bakteppet er ikke lystelig. Vi har tidligere i dette bladet fortalt historien om hvordan den norske innsatsen i Libanon ble trukket frem for alle verdens Lions under årets internasjonale convention. Siden den gang har mye skjedd som vi alle vet. Flyktningkrisen har eskalert til dimensjoner som er ute av kontroll. De bakenforliggende årsaker og de grunnleggende løsninger ligger på politiske arenaer som ikke er Lions’ virkefelt, men som humanitær organisasjon kan vi likevel gjøre mye for å lindre nød. Jeg tenker med gru på de tusener, for ikke å si millioner barn, som mangler klær og mat – og vinteren er i anmarsj. Vi har nettopp bak oss et Europa Forum, og jeg drister meg til å påstå at Norge denne gangen var det mest synlige og markerte enkeltlandet, dersom vi ser bort fra vertsnasjonen Tyskland, nettopp med utgangspunkt i flyktningkrisen. Den norske delegasjonen medvirket aktivt, både under forberedel-

ser og under dagene i Augsburg, til at flyktningkrisen ble satt på dagsorden. Vi var delaktige som foredragsholdere, vi drev lobbyvirksomhet på alle nivå og vi medvirket til utforming av resolusjoner. Det var Norge som i avslutningstalen oppsummerte konferansen. Men kom det noe konkret ut av dette? Jeg vil svare ubetinget ja. Bare det forholdet at alle europeiske Lions samlet seg om å prioritere saken, var viktig. Vi fikk der og da utnevnt en internasjonal gruppe under LCIF med ansvar for flyktningsaken, og det ble etablert et øremerket fond i LCIF. Vi fikk anerkjennelse for vårt prosjekt i Libanon, og det er nå samtaler med andre nordiske land om å utvide prosjektet. Alt dette er bra, men vi må holde moralen oppe, og vi må på ledelsesnivå i MD 104 fortsatt være pådrivere for konkret organisering og konkrete aktiviteter. Da nytter det. Jeg syns selv det er lett å bli hørt i det internasjonale Lions-samfunnet som norsk Lion. Norsk tradisjon og norske holdninger nyter stor respekt i fredsarbeid og i humanitært arbeid generelt. Jeg tror det er noe av årsaken til at jeg selv har fått prosjektansvar for å utvikle LCI sin fremtidige globale strategi, frem mot jubileet i 2017. Men det får vi komme tilbake til i en senere utgave av bladet.

Svein Berntsen Internasjonal direktør

LION NR 3 2015–16

27


Kjære Lionsvenner! Vår hverdag som aktive Lions er svært variert. Det svinger fort mellom de nære ting og de store katastrofer, og det er uansett arena viktig for Lions å være der. Vi skal være støttende og aktivt til stede, og vise at vi faktisk er gode venner som HJELPER andre. Det å kunne synliggjøre Lions Norge på den internasjonale arena er til å være stolt av. Når vi leser i LION eller på nettet at Lions Norge har bevilget et større beløp som økonomisk hjelp ved en bestemt katastrofe, skal du vite at ethvert beløp som gis til Norske Lionsklubbers katastrofeberedskap er det som gjør Lions Norge i stand til å foreta slike bevilgninger. Du er med på å gjøre en forskjell! Det samme gjelder Lions Clubs International Foundation (LCIF). Det er en egen stiftelse, eid av Lions Clubs International, og som siden etableringen i 1968 har bidratt med nesten 1 milliard USD til ulike formål innenfor de fire hovedområdene: •

øyehelse

katastrofehjelp

støtte ungdommer (Lions Quest)

andre humanitære behov

Donasjoner gjennom direkte pengestøtte fra klubber og medlemmer, samt økt bruk av hedersutmerkel­ 28

LION NR 3 2015–16

sen Melvin Jones Fellowship gjør det mulig for LCIF å møte behov der det trengs. Vi vet aldri når eller hvor den neste katastrofen rammer. Vi vet bare at vi hver dag trenger støtte for å kunne møte utfordringen når den kommer. Når du eller klubben din gir økonomisk støtte til LCIF, kan du være sikker på at 100 prosent av pengene går til de ulike prosjekt. De administrative kostnader dekkes i sin helhet av renter på investeringer. LCIF får ingen ting av kontingenten som medlemmer betaler til Lions Clubs International. For tiden har LCIF i likhet med Lions Norge også sine øyne rettet mot Europa og den endeløse flyktningestrømmen fra Syria og deler av Irak. Både LCI og LCIF har lagt merke til og bemerket Lions Norges bidrag generelt, og Einar Lyngar´s utrolige innsats i flyktninge­leirene i Libanon spesielt. Norge har ikke hatt noen formell koordinator for LCIF på mange år, og da jeg ble utnevnt av LCI og LCIF i vår, fikk jeg forsterket følelsen av at vi alle er viktige brikker i en stor organisasjon. Det er mange som vil ha en bit av oss, og vår felles innsats gjennom de ulike aktiviteter, er det som gir oss evnen til å gi. Både som IRC i mange år og som Campaign Sight First II koordinator ble jeg ofte møtt med

lettere oppgitthet over «masingen» om penger. Det kan jeg godt forstå, men det er fortsatt slik at det er klubbene selv som bestemmer hva de vil støtte, og hvor mye. Det å kunne gi etter evne, er et fint uttrykk. Da er vi med! Når det er sagt er det viktig at vi evner å se oss selv inn i et større hele. Vi er en del av verdens største humanitære serviceorganisasjon, og det forplikter! Vi har et riksmøtevedtak som anbefaler klubbene om å støtte LCIF med 50 kr. pr. medlem pr.år. Det klarer alle klubber, om man vil. Dernest har jeg som målsetning, og det er en utfordring, at alle klubber skal gi en Melvin Jones Fellowship hvert år de neste tre år. I tillegg utfordres alle våre sju distrikter om å gjøre det samme. Det å ære noen til å bli en Melvin Jones Fellow er en fantastisk måte å vise honnør på, og samtidig støtte LCIF med USD 1000. Tenk at MJF-programmet alene står for 75 prosent av LCIFs inntekter! Alle kjenner vi noen som fortjener å bli satt pris på. Vi er mange som vet hvor motiverende og inspirerende det er for den som får den! Mange klubber er med rause med ros, mens andre igjen er på den helt andre siden. Jeg undrer meg ofte over hva som er grunnen til så mange er så gjerrige på ros.


Morten Singsaas LCIF MD Coordinator 104 Norway mosi@online.no mob: +47 900 55 001

Vi må få bukt med de mange små kontroversene som hindrer fremgang! Vi må premiere og stimulere; vi må fornye oss! Ingen av oss kan sette seg selv foran Lions. Som medlemmer tilhører vi alle Lions Clubs International, men Lions Clubs International Foundation tilhører oss! Det betyr at klubber, soner og distrikter kan søke LCIF om økonomisk støtte etter bestemte regler, og som koordinator bistår jeg gjerne med avklaring rundt både kriterier og søknader. Ved å logge deg inn på LCIF under Lions Clubs International sine hjemmesider, vil du finne mye selvhjelp. Vær bare oppmerksom på at ingen enkeltklubb kan søke støtte til et klubb-prosjekt, og søker må stille tilsvarende beløp. Der hvor forutsetningene er til stede, bistår LCIF hovedsakelig slik: •

Hjelpe Lions til å respondere kollektivt ved humanitære katastrofer world wide

Hjelpe Lions til å hjelpe Lions

Bidra ved prosjekter som er for store for klubber/distrikter

Innsamlingen av ulltøy i fjor vinter ga vintertøy til 40 000 barn i flyktningleire i Libanon. Her hjelper prosjektleder Einar Lyngar en gutt med å få på seg varme, norske raggsokker.

Utvikle systemer for å sette klubber i stand til å håndtere store utfordringer

Sammen med IRC-ene i distriktene utgjør vi et flott nasjonalt team. Men vi kan ikke gjøre innsatsen alene. Jeg minner igjen om at det er de lokale aktivitetene som gjør det mulig for en klubb å kunne støtte LCIF enten årlig eller spontant når behovet oppstår. LCIF har en ambisjon om å nå USD 50 mill. i årlige donasjoner ved LCIF sitt 50 årsjubileum i

2018. Til orientering har klubbene i MD 104 i perioden 2001-2015 (per 30.06.) gitt ca. USD 7,5 mill. (NOK 60 mill.). Det kan vi være stolte av! Sverige er likevel det landet i Europa der Lions-klubbene i snitt gir mest til LCIF. Det viktigste er likevel at dere alle får forståelsen av hva LCIF betyr. Som MD LCIF Coordinator et det mitt ansvar å bidra til det, og at LCIF når sine mål. Sammen utgjør vi alle en forskjell for mange der ute. LION NR 3 2015–16

29


MELVIN JONES

Gratulerer Melvin Jones Fellows! Her er en oversikt over norske Lionsklubbers tildelinger av hedersutmerkelsen Melvin Jones Fellowship i perioden 01.01.15 – 30.06.15.

Andøy Per Arild Larsen Asker Leif Erik Eriksson Bjørn Walter Jensen Asker Røyrin Liv Sokn Andreassen Askøy Hanne Berntsen Biri Harald Eikrem Tusvik Blakstad Tore Arstad Borgen Per Oddvar Hagen Søren Hofgaard Borre Bjørn Otto Sjøvold Bærum Vest Per Ole Kaarbø Elverum Edmund Juliussen Cato Møystad Else Øverby Fauske Magne Annaniassen Furnes Anders Jesnes Gildeskål Hilde Fredriksen Steinar Hansen Greipstad Jan Tore Weire Haslum Per Døving Heggedal Atle Jarl Halsen Heradsbygda Atle Skarstein 30

LION NR 3 2015–16

Hå Per Ivar Lillesand Kongsberg Vest Helge Vaadahl Kristiansand Tveit Reidar Slotsvik Svein Thoresen Lørenskog Fjellhamar Tove Høver Lørenskog Fjellhamar Bjørg Marit Tærum Simonsen Jorunn Skjolden Waaden Lørenskog Vest Terje Ramberg Mo I Rana Alf Erling Olsen Modum Eyolf Dannevig Molde Fannefjord Astrid Karin Klemetsen Ingrid Romuld Narvik Kurt Henning Knustad Orkdal Morten Singsaas (progressiv) Bård Erling Olsø (in memorian) Oslo Grefsen Arne Bamer Audgar Engmark Oslo Nordberg Egil Stray Nordberg

Oslo Ormsund John Audun Andersen Porsanger Raymond Johansen Sidsel Ingeborg Næss Rakkestad Roger Gabestad Risør Vidar Larsen Rolvsøy Stein Walther Karlsen Råde John Grimstad Erik Weel Saltdal Johan Furebotten Sandnes Ingvar Waage Sandnes Ganddal Odd Audun Rage Stavanger Tasta Thor Stensland Stord / Fitjar Helge Sagvåg Storhamar Olav Rudolfsen Sykkylven Sigtuna Aslaug Kvalsvik Tyristrand Egil Karlsen Tor Solheim Tønsberg Anne Grethe Ydstie Golab

Vestre Toten Torkjell Alm Svein Frislie Øksnes Bjarne Vestnes

Ørnes Ingunn Høgsand Odd Anders Kristensen Herbjørn Ottar Steira

Om Melvin Jones Fellowship Hvert år formidler Lions Clubs International (LCIF) mellom 40 og 50 millioner USD til humanitære prosjekter verden over. 75 prosent av fondet finansieres av heders­utmerkelsen «Melvin Jones Fellowship Award» (MJF). Klubbene gis mulighet til å anerkjenne en persons innsats, og samtidig bidra med 1.000 USD til Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Hvilke formål blir øremerket? Ved donasjon til LCIF kan giver øremerke midlene. Her er en over­sikt over hvilke formål norske Lions­klubber har valgt å støtte i 2014–2015, og summen av de norske bidragene.

Area of Greatest Need

$132,110.72

Disaster Relief

$202,405.02

Sight

$5,000.00

Youth

$3,000.00

Measels

$3,976.58

Ebola Aid Total

$89,022.76 $435,515.08


LCIF

Mødre og babyer i Ecuador får ekstra omsorg Lions i Quito tøyser og vitser mye på klubbmøtene. Vegg i vegg ligger derimot en konkret påminnelse om hvorfor de er Lions: Quito Los Olivos Lions har driftet et lokalt medisinsk senter i rommet ved siden av klubbhuset siden 1997. AV: CASSANDRA BANNON, LCIF

Quito los Olivos Medical Center finansieres av små egenandeler fra pasientene, og bemannes av et team på 22 leger som opererer seks dager per uke, alt fra mikroog nevrokirurgi til oftalmologisk og maxillofacial kirurgi. Hittil har omlag 20 000 mennesker fått hjelp hvert år. Quito, som er Ecuadors hovedstad, ligger høyt oppe i Andes. Lions Club Quito los Olivos ble startet i 1980 og har 29 medlemmer. De private klinikkene i området tar vanligvis 30-50 USD for svangerskap- og barsels­ tjenester, for dyrt for mange. Følgelig søker flere seg til Quito los Olivos Medical Center for helse- og familietjenester. Den økte etterspørselen har gjort at Lions har bygget ut andre etasje på klinikken for en ny fødeavdeling. Lions Clubs International Foundation (LCIF) har tildelt 59 043 USD (Standard

Lions i Ecuador er fortsatt engasjert i å forbedre helsen til mødre og deres barn. Grant) for utstyr som inkubator, nyfødt­krybber, elektriske sykehussenger, en bærbar elektromaskin, andre diagnostiske verktøy, en pediatrisk skala og fødebord. Helsetilbudet for kvinner i fertil alder har økt betydelig. I tillegg til familieplanlegging, utdanning, helseundersøkelser, svangerskaps­kontroll, fødsels­ hjelp og barsel­omsorg, tilbys også vaksiner, ernæringsråd og

terapeutiske tjenester. Quito los Olivos Medical Center kan nå hjelpe 30.000 mennesker hvert år. Det betyr sunnere mødre, sunnere familier og et sunnere samfunn. LCIF Standard Grant gir matchende midler fra 10.000 til 100.000 USD til Lionsklubber eller distrikter som har identifisert et behov i lokalsamfunnet, og har en plan for å løse behovet. Les mer om Standard Grant på lcif.org. LION NR 3 2015–16

31


LCIF

«Restoring Hope Transplant House» vil mer enn tredoble antall rom for transplantasjonspasienter i Madison, Wisconsin, USA.

Lions utvider senter for organtransplantasjon Tenk deg at du trenger en nyretransplantasjon. Forestill deg stresset du opplever når du må overlate ansvaret for din helse i andres hender. AV: ERIC MARGULES, LCIF

Tenk deg nå at du må reise til en annen by for å få operasjon, vel vitende om at du ikke har råd til et sted å bo under rekonvalesensen. Dette er situasjonen for mange som reiser til Madison, Wisconsin, USA for transplantasjoner ved University of Wisconsins sykehus og klinikker. Transplantasjoner er komplekse kirurgiske prosedyrer som vanligvis krever betydelig tid for å bli frisk, så det å ha et sted å bo er avgjørende for en vellykket operasjon. Heldigvis er det håp. Siden januar 2013 har «Restoring Hope Transplant House» (RHTH) vært et hjem-borte-fra-hjemmet for transplantasjons­ pasienter. Hjemmet gir opptil seks uker med midlertidig bolig for pasienter og pårørende. 32

LION NR 3 2015–16

Og det fungerer. Faktisk så godt at det ofte ikke er nok senger. Dette ville Lions i Multiple District 27 D1 å gjøre noe med. I tillegg til pengeinnsamling har Lions sikret 75,000 USD Standard Grant fra Lions Clubs International Foundation (LCIF) for å finansiere en utvidelse av RHTH. Den første fasen av byggeprosjektet sto ferdig i sommer. Andre fase gir RHTH en økning i kapasitet fra fem private rom til 16. Etter flere år med pengeinnsamling har Lions’ og LCIFs bidrag hjulpet RHTH med 200.000 USD av de budsjetterte 1 million USD. For informasjon om Standard tilskudd og for å finne ut hvordan din Lions klubb kan søke, besøk lcif.org.


Lions i verden Glade Joggere Buddy (fra filmen «Elf») og hans alvevenner holder seg varme på julestemning, til tross for kalde desembertemperaturer i Illinois, USA. De deltar i et løp som kalles «Reindeer Run 5K», arrangert av Wheaton Lions Club og Wheaton Park District. Foto: Wheaton Park District

Skosengehygge John David fra Kentucky slapper av blant 210 par sko som er samlet inn for de som trenger det, av ham og andre i Lions Club Stanford, USA.

Twist, but don’t shout Rådgiver på Camp Leo og tidligere leirdeltager Steven Faulk trener yoga på den ukelange leiren for blinde barn, sponset av Lionsklubber på Hilton Head Island i South Carolina, USA. Foto: Jay Karr, Island Packet.

LION NR 3 2015–16

33


Lions i verden

Ruller’n ut La Crescent Lions planter et tre, et av mer enn 2200 som er plantet av klubben i Minnesota, USA. Foto: Houston County News

Luftig opptur Rylie Seidel, 7, hyler av glede på La Habra Corn Festival, en av fyrtårnsaktivitetene til La Habra Host Lions Club i California, USA. Foto: Jay Seide / La Habra Journal.

Klar, ferdig, trask Lion Joe Wayne Walker starter et skilpadde race drevet av Panama City Lions i Florida. Racet ble arrangert første gang i 1960, og byttet til batteridrevne skilpadder for 20 år siden da gopher-skilpadder ble erklært som en truet dyreart.

34

LION NR 3 2015–16


Blomstrende lokalsamfunn Medlemmer i Aichi Nanohana Lions Club i Japan strutter blant rapsblomstene de plantet på en jernbanestasjon for å fremme lokalt reiseliv. Klubben samarbeider med skolebarn og Toyohashi Railroad Company på prosjektet. Nanohana på japanske betyr «vill blomst.»

Galaktiske fryktkjempere En ung pasient ved et sykehus på Filippinene er ikke alene i sin kamp mot kreft, takket være Quezon City Kawilihan Lions Club.

Kamp mot narkotika Ungdom viser sine kampsportferdigheter på en anti-narkotika workshop i regi av Lions på Taiwan.

LION NR 3 2015–16

35


ASKER

Sosial læring – også for idrettens beste Hvorfor spiller Asker Fotball med ordene MITT VALG! på ryggen? TEKST: TROND REKSTAD, SENIORINSTRUKTØR FOR MITT VALG FOTO: ARNE KNOPH, ASKER FOTBALL

– Hva er Mitt Valg? Spørsmålene fra publikum er mange og markedssjef i Asker Fotball, Rune Klemetsdal, forteller om stort engasjement rundt klubbens nye drakter i sesongen 2015. Det hele startet for et år siden da Lions Club Borgen kontaktet Asker Fotball med et tilbud om et Mitt Valg-kurs for trenere og lagledere i klubben. Dette ble godt mottatt og Lionsmedlemmene Per Oddvar Hagen og Gunnar Hovden kan stolt fortelle at det hele har endt opp i et 3-årig forpliktende samarbeid mellom Lions og Asker Fotball som kom36

LION NR 3 2015–16

binerer samfunns­engasjement og toppfotball. Etter at prosjektet ble presentert for Asker kommune, Asker Idrettsråd og Lions, bidro alle parter med kr. 100.000,- hver for å bidra i prosjektet. Lions og Mitt Valg matcher Asker Fotball sin filosofi og gjennom kursingen i Mitt Valg får hele organisasjonen kompetanse til å bygge et godt sosialt miljø i klubben, gi spillerne gode holdninger og utfordre dem til å ta sosialt ansvar. Trenere og lagledere har fått økt kompetanse til å skape gode opplevelser for spillerne, samt skape stor og bred aktivitet,

hvor alle har det gøy og hvor man utvikler bedre fotballspillere. I følge Klemetsdal er Asker Fotball sitt motto «mer enn en fotballklubb» og han er sikker på at evnen til å ta gode valg og styrkede relasjoner vil få positiv effekt både på og utenfor banen. I løpet av 2015 har over 600 personer blitt kurset i MITT VALG!. Det gjelder ledere, administrasjon, trenere, lagledere, oppmenn og fotballspillere fra A-lag til ungdoms­avdelingen. Lions og Asker Fotball har store ambisjoner med prosjektet og håper å løfte hele Asker-samfunnet.


NESBYEN

Styreleder for Nesbyen skolekorps, Geir Hoved (tv) mottar en sjekk på femti tusen kroner fra president i Lions Club Nesbyen, Syver Espeseth.

Nesbyen overrasket på korpskonsert I en fullsatt sal under høstkonserten i Kulturhuset Banken torsdag 27. oktober ble både musikanter og korpsledere i Nesbyen skolekorps fullstendig tatt på sengen. TEKST: BJØRN GULBRANDSEN, LIONS CLUB NESBYEN FOTO: LARS OLAV RENSLO, LIONS CLUB NESBYEN

Etter å ha spilt seg gjennom flere nummer, ble representanter for Lions Club Nesbyen kalt fram på scenen av dirigent Arild Rønsen. Lionsklubben hadde ytret ønske om å få «si noen ord», og kunne meddele at de hadde med seg en sjekk på femti tusen kroner til korpset. Det har vært stor pågang av musikanter til korpset, som totalt består av 50 elever fordelt på juniorkorps og hovedkorps. Korpsmodellen i Nes er litt annerledes, man starter med obligatorisk

korpsøving allerede i tredje klasse og dette gir god rekruttering til korpsmiljøet. Etter en henvendelse fra skolekorpset om å kjøpe julekalendere, fattet klubben et enstemmig vedtak om å kjøpe litt færre kalendere i år, og heller gi støtte i form av en pengesum til innkjøp av instrumenter. – Dette er penger som kommer godt med, jubler en overrasket styreleder for korpset, Geir Hovden. Vi sliter jo på instrumentene og det koster en del å reparere, men vi trenger også nye instrumenter. LION NR 3 2015–16

37


LIONS RØDE FJÆR 2004

Hovedhuset er en herskapelig trebygning fra 1898 som ble restaurert til dagens bruk i 1990-91. Senteret har 44 moderne rom (totalt 80 senger), trivselsanlegg med varmtvanns-basseng, aktivitetsbygg med treningsarealer ute og inne, auditorium og ikke minst et sunt og godt kjøkken.

Montebellosenteret fyller 25 år I 2004 var utvidelse av Montebello-senteret formålet for innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær. Aksjonen la til rette for en stor oppblomstring av kurs og omsorgstiltak for kreft­ rammede og deres familier. AV: KARI SKUTHE SMESTAD, DISTRIKTSGUVERNØR 104 C 2014-2015

Montebellosenteret er i dag et landsdekkende kursog rehabiliteringssenter for de som har, eller har hatt kreft, og deres pårørende. Det er en pionerinstitusjon, også i internasjonal målestokk. Senteret ligger i Mesnali ved Lillehammer, og har gode rekreasjons- og friluftsmuligheter. Den 300 mål store naturtomta strekker seg ned til vannet SørMesna, hvor senteret har egen brygge, badeplass, båthus og diverse båter. Området har også et godt utbygd sti -og løypenett som strekker seg helt opp 38

LION NR 3 2015–16

til Sjusjøen og fjellområdene. Senteret grenser til et nytt og moderne alpinanlegg. Sosialdepartementet og Det Norske Radiumhospital opprettet senteret i 1990 og er organisert som en stiftelse. Styret oppnevnes av Helse- og Omsorgsdepartementet. I målsettingen heter det at «kursdeltagerne skal gis anledning til å vurdere og revurdere hverdagslivets muligheter og begrensninger, under og etter kreftbehandling. Det handler om kontroll over eget liv.»


LIONS RØDE FJÆR 2004

Undertegnede overrakte en Lions Tulipanvase som jubileumsgave til Montebello-senteret. Montebellosenterets direktør Jan Vincents Johannessen takket for hilsen og gaver.

Lions Røde Fjær 2004

Kunstnerisk feiring

I september 2009 avsluttet senteret en utbygging til nær 70 millioner kroner. Lions Norge var sammen med Kreftforeningen primus motor for å skaffe penger med Lions Røde Fjær-aksjon i 2004. LRF 2004, med tidligere guvernørrådsleder og general­ sekretær Egil Moe-Helgesen i spissen, samlet den gang inn 45 millioner kroner. Med unntak av Statens tilskudd på 2 millioner kroner til aksjonen, har hele utbyggingen vært finansiert av innsamlede midler og gaver. Målet med aksjonen var å kunne videreføre og utvikle kurskonseptene, samt å styrke kunnskap om ernæring, fysisk aktivitet, bivirkninger og livsstil etter kreftbehandling. Forskning ble også vektlagt. Den røde fjæra er Østens symbol for med­ menneskelighet. I min tale på jubileumsfesten la jeg spesielt vekt på dette: «Medmenneskelighet er en viktig helsefaktor – både forebyggende og rehabiliterende. Montebellosenteret har lagt til rette for dette ved de gode samtaler – inne og ute. Lions ønsker alt godt for dette arbeidet også i fremtiden!»

Selve feiringen torsdag 8. oktober feiret med utgivelse av en jubileumsbok: «En hyllest til livet», et vandrespill, kunstneriske innslag innen musikk og teater, kursdeltagere og inviterte gjester. Som tidligere økonomisk bidragsyter, var Lions Norge invitert. Undertegnede og lokale representanter i Lions Club Ringsaker Nord deltok på vegne av Lions Norge. Jeg takker for at jeg fikk oppleve et rørende, oppmuntrende og flott jubileumsarrangement!

Bli en «Montebello-blomst»! For 65 000 kroner kan man «adoptere» et enkeltrom, og et dobbeltrom for 100 000 kroner. Det vil bli synliggjort i form av et skilt på rommet, et navn på en oversiktstavle i «Blomsterkorridoren» utenfor rommene og på senterets nettsider. Interesserte bes ta kontakt med Maria Munsters: maria@montebello-senteret.no eller tlf: 417 37 579.

LION NR 3 2015–16

39


TØNSBERG

God oppslutning på konferanse for flere kvinner i Lions 134 medlemmer og gjester møtte opp på konferansen i Tønsberg 24 – 25. oktober. Temaet var hvordan få flere kvinner engasjert i Lions, både som medlemmer og som ledere. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Lions Norge har i flere år hatt som mål å øke kvinneandelen blant medlemmene, og den stiger. I dag er andelen 20 prosent. Målet er 50.

By på deg selv – Glem aldri å være leken, sier Wenche Molvik Midtun til forsamlingen, de fleste kvinner, men også noen menn. Midtun er gründer, entreprenør og coach og har bygd opp kosmetikkselskapet Mary Kay Norge gjennom 22 år. Hun fortalte på inn- og utpust, med en god dose selvironi, om sin karrieres opp- og nedturer. Fra sine unge år i en røff og mannsdominert

oljebransje til den mest rosa jobben av alle, kosmetikk. Et viktig budskap til kvinner som tviler på sin egenverdi, er å ta et bevisst valg når det butter imot. – Jeg har valgt å være verdens lykkeligste toppleder, sier hun.

Variert program Konferansen ble arrangert lørdagen på tradisjonsrike Quality Hotel klubben og varte fra klokken 10.00 til 16.00. Solbjørg Kolsrud har frontet prosjektet Kvinner i Lions i flere år og ledet konferansen med stø hånd. Åpningen sto distriktsguvernør Yngve Lindgaard-Berntsen for, og ga

kvinnesatsingen en mental omfav­ nelse, før den lokale teatergruppa Stella Polaris underholdt med sang og akrobatikk. Teateret fikk dessuten med seg overskuddet fra loddsalget, 16 000 kroner. Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen brukte hele seg selv da han tok for seg merkevaren Lions – hvem er vi og hva betyr medlemskapet for oss? Påtroppende guvernørrådsleder Lill Anita Alver hadde steppet inn på kort varsel, og fortalte om utfordringer ved å kombinere jobb og frivillig verv i Lions. Hun er opptatt av at kvinner kan og at Lions må fortsette å jobbe hardt for å få flere kvinner til å påta seg verv. Avslutningsvis fortalte Ole Romslo Traasdahl, som jobber med brønnprosjekter i Afrika, om Lions Norges internasjonale engasjement.

Flere konferanser

Det er mange glade jenter på trappene i Lions! 40

LION NR 3 2015–16

Konferansen i Tønsberg ble avsluttet med bankett med over 100 deltakere. En flott gjeng overrasket med moteoppvisning i beste 70-tall stil! 7. og 8. november ble det arrangert en liknende konferanse i Alta og i februar er det planlagt et arrangement i Narvik. Dato for neste konferanse i Tønsberg er satt til 22. oktober 2016, velkommen!


ANDENES

Flere av klubbens medlemmer stilte som modeller på «Damenes Aften». Den røde blusen er det Sissel Gulbransen som viser, den sorte kjolen bak bæres av Kenny Aune. Foto Rachel Jakobsen.

Reidun Jensen lar publikum kjenne på stoffene i denne flotte lilla genseren. Foto: Tony Gulla Sivertsen, Andøyposten.

Moteglade damer trosset været AV: HANS ARILD JAKSJØ, LIONS CLUB GREÅKER

Det var god stemning med latter og smil da omkring hundre damer samlet seg til «Damenes aften» i Lionshuset på Andenes en rusket onsdagskveld i oktober. Moteklær ble vist av modeller fra lokalmiljøet og Lions Club Andenes Nordlys. Klubbens medlemmer og andre frivillige serverte kaffe og kaker til rundt 100 gjester. De lokale butikkene Nye Mode og Pats parfymeri var blitt utfordret til et samarbeid av Lions­ klubben. – Lions spurte om vi ville være med på å skape litt aktivitet, sier Hege Bjørkmo Ellingsen

fra Nye Mode til Andøyposten som lagde en stor reportasje om arrangementet. Ellingsen er strålende fornøyd. – Det er så artig å samarbeide med Lions, og vi blir gjerne med på flere «Damenes aften» fremover, sier hun. Mona Rydin fra parfymeriet stemmer i. – Vi var jo veldig spent på hvor mange som ville komme, siden veien var stengt og været dårlig. Helt fantastisk at så mange stiller opp, sier hun. Oppsummert: Dette vil vi gjerne gjøre flere ganger, forteller Solbjørg Joramo i dameklubben på Andenes.

God markedsføring må til! LION NR 3 2015–16

41


TROMSØ

Veldedig strøsand Ole Lian i Lions Club Tromsø jubler når veiene begynner å bli glatte. TEKST OG FOTO: RONALD JOHANSEN, ITROMSØ

I et skur like utenfor iTromsøs lokaler står Ole Lian (77) i regnet. Han har lasset tilhengeren sin full av sekker med strøsand, og skal kjøre dem til Byggmakker. – Vi leverer til forskjellige bygge­ varehandler og bensinstasjoner, som selger det videre, forteller Lian.

strøsand. Overskuddet går til forskjellige prosjekter som organisasjonen støtter. – Vi har blant annet støttet Cafe X og Huset Oppfølgingssenter. I tillegg kan folk søke om støtte. Vi støttet en blind mann fra Nepal som skulle ta mastergrad på universitetet for tre år siden.

Veldedighet

Over 200 timer med dugnad

Han har vært medlem i service­ organisasjonen Lions Clubs International i snart 30 år, og bruker mye av tiden sin på dugnads­arbeid ved å levere

Lian forteller at etterspørselen har økt de siste årene. – Dette har vi holdt på med i mange år. Det har økt på de siste årene, sier han og røper at han

fort bruker over 200 timer på dette i løpet av en sesong. – I fjor kom det inn massevis av bestillinger til oss. Da brukte jeg fort syv-åtte timer på én dag.

Vil fortsette 77-åringen anser at det fort går mellom 100 og 120 tonn strøsand i løpet av en sesong. – Jeg lever godt og er pensjonist, så det gjør meg ingenting å benytte tiden min på dette. Du ser jo hva som trengs av hjelp rundt om i verden, så det er bare hyggelig å hjelpe til. Ole Lian tenker ikke å avslutte dugnadsarbeidet med det første. – Jeg liker jo å holde på med dette. Hvor lenge jeg kommer til å holde på fysisk sett, er en annen sak, sier 77-åringen og ler.

Om LC Tromsøs sandsalg

STRØSAND: Ole Lian (77) bruker mye av tiden sin til dugnads­ arbeid. Foto: Ronald Johansen, iTromsø. 42

LION NR 3 2015–16

Klubben tjener ca. 150 000 kroner årlig. Hver sekk veier 18 kg og det er tungt arbeid. Klubben har derfor inngått et samarbeid med Tromsø fengsel. De innsatte på åpen avdeling ønsker arbeid ute (innenfor gjerdet) og i år fylte de 2800 sekker, halvparten av salget. En lastebileier sørger for gratis frakt av sekkene fra fengselet til lageret. Sekkene har Lionslogo og er en fin reklame for oss!


BALLANGEN

KONSENTRASJON: Stor spenning i målområdet når endene kiver om de første plassene.

Anda til Lukas (7) vant racet I forbindelse med Ballangen kommunes 90 års jubileum arrangerte Lions Club Ballangen et andeløp lørdag 15. august i Kiselva. Det ble kjøpt inn 500 ender, og forhåndssalget gikk strykende. På tre uker var alle loddene solgt til 100 kr stk. – Etterspørselen var stor, så vi kunne sikkert ha solgt det dobbelte, forteller John Martinussen i Lionsklubben. Lørdagen kom med et strålende vær, med skyfri himmel og vindstille. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave m/frue var også til stede sammen med rundt 200 spente tilskuere. Etter utslippet klokken 1200 tok det en stund før endene begynte å bevege seg, men etter en halvtime var de fem beste kåret med to målkamera. Overskuddet av andeløpet skal gå til barn og unge i Ballangen. Vinneranda ga 10.000 kroner i premie som gikk til 7 år gamle Lukas Sommerset. 3. premien på kr: 1.500 ble vunnet av en bedrift i Narvik, og de ga premien til barnespeiderne i Ballangen. En fantastisk Lionsdag ved Kiselva som nå skal bli en tradisjon!

GLAD VINNER. Totalt 500 ble sluppet i leven og det var Lukas som hadde den aller raskeste. LION NR 3 2015–16

43


TØNSBERG

Fra klubbens første møte 14. september.

Ny giv i Tønsberg Lions Club Tønsberg startet det nye arbeidsåret med 20 nye medlemmer som alle kommer fra dameklubben Lions Club Tønsberg Slottsfjellet. Dette er en dobling av medlemstallet. AV: GEIR LUND, LIONS CLUB TØNSBERG

For Lions Club Tønsberg betyr dette så mye mer enn en medlemsøkning. Alle de nye var allerede Lionsmedlemmer, og vi har nå en klubb med jevn fordeling mellom menn og kvinner. Herreklubben hadde i mange år vært åpen for å ta inn kvinner, og nå er ønsket oppfylt med et kvantesprang. Vi har alle tro på at samarbeid mellom kvinner og menn vil føre til nye ideer. Vi har fått utvidet 44

LION NR 3 2015–16

klubbens kompetanse, og flere hender som kan bidra. Vi føler at arbeidet har kommet godt i gang. Møteplassen «Myrsnipa 3», i regi av Kirkens Bymisjon Tønsberg, har allerede kommet langt takket være dugnadsinnsats og penger fra klubben. Kunstutstillingen på Slottsfjellsmuseet vil bli arrangert som vanlig, med kjente kunstnere og et kunstlotteri. Dette er en utstilling som dameklubben har arrangert i mange

år. Klubben selger fortsatt lodd til «Vedlotteriet», og som vanlig er det hyggelig å møte blide kjøpere. Et stort bokmarked vil også bli gjennomført i november. Her vil vi legge frem mange tusen brukte bøker for salg. «BRY DEG UTELIV» i Tønsberg er et relativt nytt tiltak som klubben har støttet. Forebyggende arbeid mot narkotika i bybildet er sentralt i Lionsbevegelsens satsing over hele verden.


STJØRDAL

Tankevekkende sonemøte i Stjørdal Soneleder for sone 10 i Distrikt 104 B2 hadde innkalt til møte i Stjørdal 14. oktober 2015. AV: ELBJØRG HOLMVIK, SEKRETÆR I LIONS CLUB VERDAL STIKLESTAD

Dette ble et svært innholdsrikt og engasjerende møte for rundt 40 deltakere. Einar Lyngar fra Lions Club Ringsaker var invitert til å fortelle om sitt prosjekt for flyktninger i Beqaadalen i Libanon, og LCIF-koordinator Morten Singsås bidro med informasjon om Lions International sitt engasjement i saken. Einar Lyngar formidlet sterkt og levende til oss som hadde tatt veien til Gjensidige-gården på Stjørdal denne kvelden. Han har allerede skrevet om «Katastrofehjelp i Arsal» i tekst og bilder på flere sider i Lions medlemsblad nr. 5 2014-15, men det gjorde uforglemmelig inntrykk å møte ham «live». Vi satt igjen med en følelse av at her kan og må vi i klubbene bidra. Vi som fremhever at Lions er verdens største humanitære serviceorganisasjon med over 1,4 mill. medlemmer, må vise en aktiv innsats i denne største flyktningestrøm siden 2. verdenskrig.

Vi vet at verdenspresident Yamada er godt kjent med prosjektet. Det var også godt å høre at Lionsklubber i Sverige og Danmark støtter prosjektet, og at det ellers har vakt internasjonal interesse på høgt nivå i Lions.

Stjørdal Lions sørget for utmerket servering og vi kunne dra hjem til våre respektive klubber med ny inspirasjon og motivasjon.

Fra venstre ser vi LCIF-koordinator Morten Singsås, distriktsguvernør Ragnvald Johnsen, sone­leder Rudolf Holmvik, foredragsholder Einar Lyngar og visepresident i Lions Club Stjørdal, Olaf Aarre. LION NR 3 2015–16

45


ELDREFEST

Eldre i Stryn har festet i 40 år

Ketil Rasmussen med elevar frå Stryn kulturskule

Eldrefesten i regi av Lions Club Stryn feira 40 år 25. oktober på Hotel Alexandra. Festane vart haldne i det gamle kuturhuset heilt til det brann, og seinare har både klubben og dei eldre vore hjarteleg velkomne på Hotel Alexandra. Til jubileumsfesten møtte 230 gjester til eit allsidig program i Loensalen. Vi let oss imponere av elevane ved Stryn kulturskule med Ketil Rasmussen i spissen som gledde oss med fleire musikk­ innslag, song av Lisa Sætre og kåseri av Oddgeir Bruaset over emnet «Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Mange vil nok sakne fjernsynsprogramma hans. Etter programmet var det samling i spisesalen til festmiddag med sosekjøt, elplekake med krem og kaffi, og etter det vi kunne sjå gjekk praten godt rundt borda. Ved utgangen var det høve til å kjøpe signert bok av Bruaset. Som det stod i skulestilen: Alle tykte det hadde vore ein gild ettermiddag.

Elvebrus skapte stemning på eldrefest Lions Club Kristiansand Tveit har holdt eldrefest på ærverdige Boen Gård i Tveit i 26 år. Klubbens medlemmer står for både tilberedning og servering, og i år hadde vi ca. 70 gjester til bords. Hvert år stiller Tveit Veterankorps med fengende musikk når gjestene ankommer. Under selve festen var vi så heldige å få Finn Bendiksen og Dag Ellefsen fra Lillesand til å synge og spille. Familien Olsen har hvert år stilt gården til disposisjon for dette spesielle arrangementet for de eldre i bygda. Topdalselva var i år flomstor og Boenfossen bruste, noe som ga en spesiell stemning under festen. Chartermedlem Sigurd Tvedt ledet festen på en utmerket måte og som vanlig ble det hele avsluttet med lotteri. Som vanlig hadde eldrekomiteen med Jan S. Andersen i spissen full kontroll på det hele.

46

LION NR 3 2015–16


TRONDHEIM

60-års jubilant gir bil til Bymisjonen Trondheim Lions i 30 år, de fleste år som kasserer. Han har ledet jubileumskomiteen og nek-komiteen. Salg av julenek er klubbens viktigste inntekts­ givende aktivitet. Per Inge Hønnås tilhører også grunn­fjellet

i LC Trondheim, og har vært medlem av klubben i 25 år, og de fleste som medlem av klubb­ styret. Han var innsamlingsleder i Trondheim for Lions Røde Fjær i 2004, og er for tiden soneleder.

Bymisjonen i Trondheim har nå en flott bil å bruke i ungdomsprosjektet «Mot og Mestring». Lions Club Trondheim er en av landets eldste klubber, og feiret i oktober sitt 60-års jubileum. På jubileumsfesten ble Kirkens Bymisjon overrakt en sjekk på 85 000 kroner fra Lionsklubbene i Trondheim, LC Trondheim, LC Byåsen, LC Heimdal og LC Rotvoll. Pengene er brukt til innkjøp av en bil til bruk i bymisjonens prosjekt «Mot og Mestring». Prosjektet retter seg mot ungdom som har falt utenfor skole og arbeidsliv. Under feiringen i oktober ble Per Inge Hønnås og Eigil Kværnø tildelt Melvin Jones Fellowship. Eigil Kværnø har vært medlem i

85 000 kroner til ny bil. Seksjonsleder i Kirkens bymisjon Solveig Oftedahl og prosjektleder Ole Oxhovd Sørensen takker for gaven!

LION NR 3 2015–16

47


DISTRIKT 104 H

Barnehjemmet Titeli forventes ferdig bygd ved årsskiftet. Lions skal bidra til driften i tre år.

Lions støtter barnehjem i India Lions Club Rykkinn i Bærum lanserte barnehjemmet Titeli som internasjonalt prosjekt for distrikt 104 H på distriktsmøtet 18. april 2015. Det ble bestemt at klubbene skulle støtte prosjektet i tre år. AV: HARALD LØBERG, LIONS CLUB RYKKINN

Kristin Hasner Goswami fra Bærum er utdannet politi, men søkte om permisjon i en periode for å drive med frivillighetsarbeid i India. Der traff hun sin nåværende mann Vishal Goswami. Han jobbet også med frivillighetsarbeid. De fant fort tonen og giftet seg kort tid etter. De ble enige om å bygge et barnehjem helt nord i India, ved foten av Himalaya, i delstaten Himachal Pradesh. Det er et stort behov for barnehjem der, som i India for øvrig. Byggingen startet i 2012 og ferdigstilles ved årsskifte 2015-16. Bygget er på ca. 800 m2 i tre etasjer, tomten er på ca. 1400 m2 og de totale byggekostnadene utgjør NOK 2,1 mill. 48

LION NR 3 2015–16

Økonomi Driftskostnadene pr. år utgjør NOK 330.000. Dette inkluderer lønn til Kristin og hennes mann. Bygget er allerede finansiert. Bidrag til drift kommer fra Lions og fra andre som allerede støtter prosjektet. Alle innkomne midler settes inn på konto i norsk bank. Kristins mor, som er revisor, fører regnskapene. Distriktskasserer i 104 H har ansvar for midlene som kommer inn fra Lions og pengene går uavkortet til barnehjemmet. Vi har norsk revisor som fører regnskap i Norge.

Trygg oppvekst Barnehjemmet har plass til 50-60 barn. Barna sikres full forpleining, skolegang, klær og skoleuniformer, medisinsk hjelp etc. Barne-

hjemmet vil bli inngjerdet med en mur, og det vil være vakthold døgnet rundt for å sikre barna en trygg oppvekst. Barnehjemmet er basert på friske barn, og utvelgelsen skjer etter forespørsel fra politiet, barne­ vern, justismyndighetene i Himachal Pradesh, CARA eller lokale myndigheter. Titeli vil prioritere foreldreløse barn med vanskelig bakgrunn, uten foresatte – yngre barn fremfor eldre – barn som har mulighet til å klare seg videre i livet.

Slik kan du bidra Vi håper at flere enn D 104 H finner dette prosjektet interessant. Vil du støtte prosjektet, kan du sende midler til konto nr. 6233.05.14731 merket Titeli.


OSLO

50 år i humanitær tjeneste Lions Club Oslo Ormsund har arbeidet for gode formål siden 1965 og gitt nesten 3 millioner kroner til trengende – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. AV: BJØRN EIDE-OLSEN, LIONS CLUB OSLO ORMSUND

Klubben ble startet av Tryg Saxegaard fra Ulvøya. Han kjente Lions godt, for han var allerede medlem av Lions Club Oslo Nordstrand. Den nye Ormsundklubben ble startet i juni 1965 med 14 medlemmer. I dag har klubben nesten 30 medlemmer fra Ormøya, Malmøya, Ulvøya og Nedre Bekkelaget. I mange år var det bare menn, men etterhvert nådde heldigvis likestillingen inn i medlemsmassen.

Gir bort alt I de første årene var Olabilløpet «Ulvøya Grand Prix» en inntekts­ kilde. Arrangementet hadde flere hundre tilskuere og mange startende. For noen av medlemmene besto arbeidet i å gå rundt og selge saft fra en saftbeholder på ryggen, mens andre solgte pølse på «Torget». Det var mye jobb for lite penger, blir det sagt. Men det var artig og ga godt samhold i klubben. En annen aktivitet var på vårparten å besøke Solvik Camping, bade- og campingplassen for funksjonshemmede ytterst på Malmøya. Det ble raket, bryggen ble vedlikeholdt og hele området ble klargjort for sommergjestene. I dag har andre inntektsbringende aktiviteter vokst fram. Blant annet «stabler» klubben biler og utstillere på Nordens største

STEMNINGSFULL TRADISJON. Oslo Politiorkester spiller gratis på de årlige julekonsertene i Ormøy kirke. Årets konsert er 9. desember og billetter kan bestilles på e-post til oslo.ormsund@lions.no.

bruktmarked på Ekeberg Camping i regi av Norsk Veteranvogn Klubb. Denne aktiviteten engasjerer mange av medlemmene to ganger hvert år, og gir et godt tilskudd til den humanitære kassen. Som en årlig tradisjon arrangerer klubben julekonsert i koselige Ormøy kirke hvor Oslo Politi­orkester spiller gratis. Andre tiltak er en kalender med reklameinntekter, rydding på Ulvøybroen på sommeren, «Operasjon Ved» som er utkjøring

av ved til trengende og salg av juletrær. Klubben er aktiv i Lions Røde Fjær aksjoner, og Lions’ holdningsprogram Mitt Valg brukes i området.

Gave til førerhundskolen Det har blitt tradisjon i Lions å gi en gave til et godt formål ved runde jubileer. I anledning 50-årsjubileet gir klubben 100 000 kroner til Lions Førerhundskole og Mobilitets­ senter. Pengene er øremerket utdanning av blindehunder. LION NR 3 2015–16

49


OTTA

OTTA er en brønn i Uganda I sommer sto brønnen OTTA klar og gir rent vann til 1500 mennesker. Lions Club Otta har finansiert prosjektet. Lions Norge samarbeider med organisasjonen «Spice of Life» for vannprosjekter i Uganda. Brønnen OTTA er bygget i et område litt nord for tettstedet Soroti i det nordøstlige Uganda. Dette er et område med svært dårlig tilgang på drikkbart vann, og mange henter vann fra innsjøer og elver. Dette vannet er infisert og gir store helseproblemer som diare, kolera, øyesykdommer etc. I tillegg er om­rådet utsatt for endel geriljavirksomhet, der rebeller krysser grensene mellom Sør-Sudan, Uganda og Kenya. Dette medfører at jenter og kvinner av og til blir voldtatt i jungelen på sin daglige tur etter vann. Ved at Lions Club Otta nå har bidratt til en brønn i dette området vil disse problemene minimaliseres. Brønnen OTTA gir vann til 150 familier, totalt ca. 1 500 personer. I tillegg gir den rent vann til 250 barn daglig, som er innom et senter som tilbyr måltider. I slutten av hver måned samles ca. 200 eldre personer ved brønnen der de har møter om allergier, helse og hygiene. Også disse drar da nytte av det rene vannet. 50

LION NR 3 2015–16

Slik gir du rent vann •

Å etablere en brønn koster rundt 50.000 kroner.

Vi bygger brønner i Zambia og Uganda.

Vi bruker en enkel og slitesterk pumpe som krever minimalt vedlikehold.

Når vannkvaliteten er godkjent, støpes et fundament og pumpen monteres. En innhegning holder dyrene unna.

Giver kan få en plate med inskripsjon montert på brønnen.

Vil din klubb eller bedrift donere en brønn, ta kontakt med Ole R. Traasdahl e-post: ole.traa@gmail.com eller telefon 917 07 477.


HOF

Hof feirer 40 år med «den gode idé» Lørdag 13. juni feiret Lions Club Hof i Vestfold sitt 40 års jubileum på Eidsfoss Hovedgård. I oktober 2014 utlyste Lionsklubben en konkurranse der de ønsket å dele ut en pengegave på inntil 100 000 kroner for «Din gode idé». Pengene skulle deles ut til søkere som hadde tilhørighet innenfor Hof kommunes grenser. Totalt mottok Lions Club

Hof 18 søknader. Etter en demokratisk diskusjon, falt valget på to gode prosjekter. Fellesutvalget Eidsfoss sitt prosjekt «Verkstedstranda» fikk 80 000 kroner og Vassås Velforenings prosjekt «Nytt kjøkken på Granly» ble tildelt 30 000 kroner. Lions Club Hof takker alle søkere for engasjementet.

Lions Club Hof i Vestfold fikk mange søknader etter utlysningen av «Din gode Idé», men to prosjekter stakk seg ut. Fra venstre: Fred Nordseth og Roger Halvorsen fra Fellesutvalget Eidsfoss, Dag Reinemo Aasård fra Vassås Velforening og Ole-Bjørn Bonstad, fjorårets president i Lions Club Hof i Vestfold. LION NR 3 2015–16

51


Hjelp krigsskadde flyktningbarn I fjellene nord i Libanon lever tusenvis av syriske flyktningbarn med alvorlige krigsskader, uten tilgang til lege. Nå skal vi i gang med vår femte aksjon for de syriske flykningene i Bequaadalen i Libanon. Støtt aksjonen med ditt bidrag til katastrofefondet og merk innbetalingen med «Syria» og «navn på klubb». Konto: 9001 23 04403

Få skattefradrag Du kan føre gaven som fradrag på selvangivelsen ved beløp fra 500,kroner og inntil 12.000,- kroner. Husk å oppgi ditt personnummer på innbetalingen. Bedrifter oppgir organisasjonsnummer.

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

Lion nr 3 2015 2016  

I dette nummeret av medlemsbladet LION kan du lese om vårt medisinske barnesenter som planlegges i Libanon, hvordan vi hjelper unge flykning...

Lion nr 3 2015 2016  

I dette nummeret av medlemsbladet LION kan du lese om vårt medisinske barnesenter som planlegges i Libanon, hvordan vi hjelper unge flykning...

Advertisement