Page 18

ORKESTER NORDEN

Unge nordiske musikere i symfoni Ungdomsorkesteret Orkester Norden støttes i dag av Lions over hele Norden. Hvordan starte det hele? AV: ERIK EVANG, LIONS NORGES ORKESTER NORDEN-KONTAKT

Orkester Norden er et tilbud til unge nordiske og baltiske musikk­ studenter om å kunne møtes for trene og få erfaring med spill på symfoniorkesternivå, og for å skape et fellesskap dem i mellom. I de senere år har også ungdom fra andre land, som Kasakhstan, fått plass, men da som studenter ved en nordisk høgskole eller universitet.

Ny satsing på ungdom I 1986-87 var Sten Åkestam fra Lions Club Stockholm Globen vår verdenspresident. Som avslut­ ning på hans år ble holdt et stor narko-seminar i Stockholm, der bl.a. Lions Quest-programmet ble presentert. (Vårt senere norske «Det er mitt valg», nå «Mitt valg».) Seminaret gikk med overskudd. Dette la økonomisk grunnlag til et nytt tilbud for nordisk ungdom, noe som næret tankene om å bruke musikk til å forene nordisk ungdom. 18

LION NR 2 2015–16

Tidligere guvernørrådsleder i Sverige, som på denne tiden var sekretær for Lions Nordiske Samråd (NSR), Lennart Fridèn, fikk i oppdrag å lansere et nytt ungdomsprosjekt med grunnlag i dette overskuddet. Han lanserte ideen om et ORKESTER NORDEN, et klassisk symfoni­ orkester av høyeste kvalitet for ungdom mellom 15 og 25 år. Ideen om et ORKESTER NORDEN (ON) var født!

Foreningen Norden og Lions Til møtet i Lions nordiske sam­ arbeidsråd (NSR) i Bergen i 1989, ble forslaget om å etablere et ON lagt fram. Det vakte stor begeistring, men også bekymring. Budsjettet ville bli alt for stort til at Lions alene kunne ta et slikt ans­ var. NSR neste år i Kolding kunne ikke behandle forslaget på nytt, men i Åbo 1991 ble forslaget igjen lagt fram. (Det ble en annerledes

week-end, særlig for den norske delegasjonen, for vår kjære kong Olav døde få dager forut.) Under møtet oppsto en spesiell situasjon: Distrikts­ guvernør Erik Evang fra Lions Club Kongsvinger satt da i styret for Foreningen Norden Norge (senere ble han nestleder). Han fremmet forslag om at en måtte søke et samarbeid med Föreningarna Nordens Förbund. (FNF) (Overbygningen for de nasjonale nordenforeningene). Gjennom disse ville en kunne få direkte kontakt til besluttende organ innenfor Nordisk Råd og deres kulturbudsjetter. Det viste seg da at Fridén var nestleder i Föreningen Norden Sverige, og tidligere statsminister Thorbjørn Fälldin var leder! I Norge var Riksrevisor, tidligere statsråd og samarbeidsminister Bjarne Mørk-Eidem, leder av Foreningen Norden Norge.

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

Lion nr 2 2015 2016  

I dette nummeret av LION kan du lese utenlandssjefens kommentar til Stortingsmelding 35 og hvordan det gikk med vår første bistanskonferanse...

Lion nr 2 2015 2016  

I dette nummeret av LION kan du lese utenlandssjefens kommentar til Stortingsmelding 35 og hvordan det gikk med vår første bistanskonferanse...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded