__MAIN_TEXT__

Page 1

Internasjonalt program 2015-2016

Med kirurgisk presisjon

Convention i Hawaii

Verdighet. Harmoni. Medmenneskelighet.

Dr. Jitsuhiro Yamada vil styrke organisasjonens helse

Alooooha! Opplevelsene sto i kø fra dag 1.

LION Nr 1 2015–16

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge


Venner som hjelper andre Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 11.200 medlemmer her i Norge – menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en klubb der du bor!

Følg oss på sosiale medier

facebook.com/Lions Norge

twitter.com/LionsNorge

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt ­engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions Mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbei­ de for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre ­forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri menings­ utveksling om alle saker av allmenn interesse.

2

LION NR 1 2015–16

• Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. • Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av ­selvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang å andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være

usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine ­handlinger. Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det. Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

YAMADAS SPALTE FOR AUGUST

Ingen oversettelse nødvendig: WE SERVE NORSK OVERSETTELSE: HANS O. REYKDAL

皆さんの国際会長を務めること を、大変光栄に思います。 Disse japanske ordene betyr: «Jeg er stolt av å kunne tjene som internasjonal president.» 素晴らしい奉仕の1年となる ことを楽しみにしています。 Dette betyr :«I ser frem til et år med fantastisk hjelpearbeid.» Så hvordan sier Lions i Japan «We Serve»? Vel, det er «We serve.» Vårt motto er ikke oversatt. Lions over hele verden proklamerer stolt «We Serve.» Det universelle i vårt motto understreker at til tross for språk- og kulturforskjeller, har vi i Lions et felles formål. Og selv om jeg er den 99. internasjonale presidenten, og hver av mine forgjengere har hatt sine egne prioriteringer og tilnærminger, har alle internasjonale presidenter delt en felles satsing på service. Så jeg håper mitt år som president blir som alle andre i Lions – jeg vil fortsette å hjelpe med entusiasme. Men jeg håper også å gjøre en forskjell i hvordan vi bidrar. Mitt tema er «Bringing Dignity to Others Through Humanitarian Service». Dette er noe som har vært kjernen i Lions’ arbeid siden Melvin Jones først samlet Lions. Men ved å fokusere

på mitt tema, kan vi opprett­ holde og til og med forbedre vår forpliktelse til å hjelpe andre. Lær mer om mitt program på side 13 i dette nummeret av LION. Som lege har jeg alltid vært opptatt av å helbrede og behandle pasienter på en verdig måte. En god lege behandler ikke bare sykdom, men gir oppmerksomhet til hele personen – også deres bekymringer og utfordringer. Hvis du spør meg etter mange år som lege om jeg behandler hele personen, ville jeg ha sagt: «Selvfølgelig.» Men det måtte en alvorlig sykdom til for at jeg revurderte min holdning som lege. På samme måte som Lions er vi dedikert til service. Når vi revurderer vår tilnærming og fokuserer på andres verdighet i alt vi gjør, vil vi ta våre aktiviteter til et nytt nivå. Jeg ber hver av dere om å bringe verdighet til spesielt barn i år. Gjennom et prosjekt eller program ber jeg deg om å gjøre livet bedre. Sammen 1,4 millioner Lions kan vi hjelpe neste genera­ sjon å blomstre og sikre god helse, finne muligheter og oppnå lykke.

Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President

Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President LION NR 1 2015–16

3


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

YAMADAS SPALTE FOR JULI

Vårt mangfold er vår styrke NORSK OVERSETTELSE: HANS O. REYKDAL

I Japan snakker vi ofte om «bushido», en leveregel fra Samurai-krigerne. Samurai har positive og negative sider men en av oppgavene til en Samurai var å opprettholde stabilitet og sikre fred. Andre positive tradisjonelle verdier av bushido er å respektere ens eldste, beskytte de svake og verdsette rettferdighet og ære. Hver kultur har sine gode sider, og hver av de 210 nasjoner og geografiske områder som er en del av Lions Clubs International bidrar til å styrke og bringe vitalitet til foreningen. Den fantastiske variasjonen som utgjør Lions gjør at vi er holdbare og fleksible. Med andre ord, vårt mangfold er vår styrke. Vi er ikke en samlebånd-forening som gjør ting likt. One size passer ikke alle. Klubber står fritt til å velge sine egne prosjekter og rekruttere sine egne medlemmer. Jo mer vi verdsetter mangfold som modell for våre klubber, desto mer vil vi blomstre. Så dette året oppfordrer jeg klubbene til å fortsette å nå ut til kvinner, yngre mennesker og middelaldrende mennesker for å diversifisere våre rekker. En klubb

4

LION NR 1 2015–16

får nye perspektiver og ny energi med et mangfoldig medlemskap. På samme lest, ikke nøl med å prøve nye prosjekter. Vi kan ikke vokse hvis vi stagnerer. Vi spiser ikke tørt brød eller ris, og vi ønsker ikke en gammel klubb. Vi må ha mot til å gjøre våre klubber til friske, unge og levende møteplasser. Vi må også jobbe sammen. En eldgammel historie illustrerer kraften i teamarbeid. En kraftig Samurai som het Mori Motonari samlet sine tre sønner og viste hvordan han enkelt brakk én pil. Men da han holdt tre piler sammen, kunne ikke den muskuløse mannen brekke dem. Moralen er klar. Amerikanerne har sitt eget ordtak for det: united we stand, divided we fall. Når 1,4 millioner Lions familien er samlet får vi et fantastisk stort bilde av hjelpe­ arbeid over hele verden. Så, la dette året legemliggjøre samuraienes ånd. Lions, være samurai! Men når du går ut for å hjelpe andre, holde dine skarpe sverd hjemme og bær med deg kun samuraiens ånd! Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President

Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President


Dette er årets TV-aksjon TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark til sammen. Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. For de 260 millioner menneskene som bor i regnskogen og lever av ressursene der, er konsekvensene umiddelbare og dramatiske: De mister hjemmet sitt. Årets TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Siden andre verdenskrig er regnskogen halvert. Fortsatt hugges regnskogen ned i hurtig tempo. Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden. Å redde verdens regnskoger er avgjørende for å redusere naturkatastrofer, global oppvarming og fattigdom. Ved å bevare regnskogen bevarer vi

også et biologisk skattkammer som rommer 50–80 prosent av klodens plante- og dyrearter. Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regn­skogen for vår felles framtid og for menneskene som har regnskogen som sitt hjem. Regnskogfondets arbeid viser at der urfolk har fått rettighetene til sitt eget landområde, der står skogen. Derfor samarbeider Regnskogfondet tett med menneskene som bor i regnskogen om rettighetsopplæring, advokatbistand, utvikling av alternative

inntektsveier og hjelp til skogover­ våking. Organisasjonen jobber samtidig for nødvendige endringer fra myndigheter i regnskogland, internasjonale organer som FN og Verdensbanken, og private selskaper og industrier. Regnskogfondet ble grunnlagt i 1989 og er i dag en av verdens ledende organisasjoner innen regnskogbevaring. De jobber i nært samarbeid med over 70 lokale og nasjonale organisasjoner i elleve regnskogland.

Papir-matrikkel kan fortsatt bestilles Matrikkelen er en bok med en del praktisk informasjon om organisasjonen, blant annet klubboversikt, verv og kontaktinformasjon til alle medlemmer. Mange har bestilt, men opplaget vil være begrenset og kan leveres fram til siste bok er solgt. Utgaven for Lionsåret 2015–2016 leveres til trykking midt i august og da bestemmes opplagsstør-

relsen. Matrikkelen vil være klar for utsending i løpet av august. En matrikkel er en del av Lions’ historie og et supplement til vårt nettbaserte medlemsregister. Vi anbefaler at nyinnmeldte får en matrikkel sammen med velkomstspakken. Lions Club Skiptvet har påtatt seg oppdraget å trykke matrikkelen i bokform. Pris kr. 80,- pr. stk. Frakt/porto kommer i

tillegg. Samlet utsendelse klubb­ vis adressert klubbpresidenter med faktura.

Bestill Oppgi navn, klubb og antall ved bestilling til: Lions Club Skiptvet v/Roar Eng E-post: reng@online.no Postadresse: P.b. 110, 1806 Skiptvet LION NR 1 2015–16

5


LION

WE SERVE TIL TJENESTE

Innhold NR 1 5 Årets TV-aksjon 12 Barnas Ridderuke 13 Dignity. Harmony. Humanity. 21 Med kirurgisk presisjon 24 Faste spalter 31 Lekeplass for alle 36 Lions i verden 41 Avduka bronsefjør

Materiellfrister 2015–2016 Nr 2 – 07. september Nr 3 – 02. november Nr 4 – 11. januar Nr 5 – 26. februar Nr 6 – 26. mai Internasjonalt program 2015-2016

Med kirurgisk presisjon

Convention i Hawaii

Verdighet. Harmoni. Medmenneskelighet.

Dr. Jitsuhiro Yamada vil styrke organisasjonens helse

Alooooha! Opplevelsene sto i kø fra dag 1.

LION Nr 1 2015–16

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge

På forsiden: Internasjonal president Dr. Jitsuhiro med sin kone Dr. Toshiko Yamada.

LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk.

Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no Mobil: 92 24 88 28

Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeids­partner, støttespiller eller «bare» interessert. Ta gjerne kontakt med oss!

Annonser Bjørn Alvær, 07 Media Tlf: 482 12 700 E-post: bjorn.alver@07.no

Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf. 23 24 46 30 E-post: post@lions.no

6

LION NR 1 2015–16

Layout Mette H. Tønsberg, 07 Media Trykk 07 Media –07.no Internasjonalt styre President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifuken, Japan; Immediate Past President Joseph Preston,


Leder

Lille, store Lions-Norge Lions i Norge – dere skal vite at dere blir lagt merke til! På årets internasjonale generalforsamling på Hawaii fikk de norske og libanesiske Lions stående applaus for sin innsats for syriske flyktningbarn. Gratulerer! Dette nummeret har før øvrig mye internasjonalt stoff, og jeg håper dere legger merke til den nye «Lions i verden» med små og store Lions-historier fra andre land. Jeg håper vi skal kunne lage et liknende oppslag med

historier også fra Norge. Skriv, ta bilder og video fra din klubbs arrangementer og send inn til lion@lions.no. Kanskje dere har et medlem som har gjort noe spesielt for andre? Ring meg gjerne om du vil lufte en ide! Stoffet vil også brukes på våre hjemmesider og sosiale medier slik at enda flere får se hva vi gjør. Jeg håper også du vil dele gode tiltak til klubbutvikling, medlemspleie og rekruttering. Dette vet vi at LION-leserne vil ha mer av!

Dewey, Arizona, United States; First Vice President Robert E. Corlew, Milton, Tennessee, United States; Second Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India. Contact the officers at Lions Clubs International, 300 W 22nd St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA. Internasjonale direktører (1. år) Svein Øystein Berntsen, Hetlevik, Norway; Jorge Andrés Bortolozzi, Coronda, Argentina; Eric R. Carter, Aukland, New Zealand; Charlie Chan, Singapore, Singapore; Jack Epperson, Nevada, United States; Edward Farrington, New Hampshire, United States; Karla N. Harris, Wisconsin, United States; Robert S. Littlefield, Minnesota, United States; Ratnaswamy Murugan, Kerala, India; Yoshinori Nishikawa, Himeji, Hyogo, Japan; George Th. Papas, Limassol, Cyprus; Jouko Ruissalo, Helsinki, Finland; N. S. Sankar, Chennai, Tamil Nadu, India; A. D. Don Shove, Washington, United States; Kembra

Vibeke Aasland Ansvarlig redaktør LION

L. Smith, Georgia, United States; Dr. Joong-Ho Son, Daejoon, Republic of Korea; Linda L. Tincher, Indiana, United States. Internasjonale direktører (2. år) Melvin K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birganj, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León, Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan. LION NR 1 2015–16

7


CONVENTION

Aloooooha! Lions Norge arrangerer hver høst et lotteri der premien er en reise for to til Lions International Convention. I år gikk turen til eksotiske Honolulu, Hawaii. TEKST: ELBJØRG OG RUDOLF HOLMVIK, LIONS CLUB VERDAL

Spente og forventningsfulle møttes vi på Kastrup, sju heldige lotterivinnere fra forskjellige deler av landet, med sine ledsagere, reiseleder Heidi Lill og redaktør Vibeke. En lang tur lå foran oss og det var godt med en overnatting i San Fransisco. Nå viste tida en forskjell på 9 timer. Her ble det tid til en taxitur til sentrum og Union Square for noen av oss før leggetid. Neste dag gikk turen til vårt reisemål på Hawaii, Honolulu og Lions International Convention, den 98. konferansen i rekken. Nå hadde vi en tidsforskjell til Norge på 12 timer! Vi ble sjekket inn på Hilton Hawaiian Village Hotel , et stort og flott hotellkompleks der også den norske VDG-gruppa (påtroppende distriktsguvernører) bodde. Opplevelsene og høydepunktene sto i kø allerede fra dag 1. Her kan nevnes Get Together 8

LION NR 1 2015–16

Party der vi fikk anledning til å treffe de nordiske deltakerne. Vi gikk parade i Honolulus hoved­ gate sammen med 20 000 andre Lions iført bunader, andre nasjonale antrekk og flagg fra mange land. Vår skandinaviske gruppe gjorde stor innsats med taktfast marsjering og sang, og vi kom på en solid andreplass i parade-konkurransen! En fantastisk opplevelse i + 30 °C. Videre deltok vi på et internasjonalt show med Kenny Loggins m. fl. og Opening Plenary Session. Gjestetaler var Tim Shriver, styreleder i Special Olympics som også signerte samarbeidsavtale med Lions. Kvelden ble tilbrakt på Nordic Hospitality Room der vi fikk treffe avtroppende president Joe Preston og prate med flere nordiske deltakere. Final Plenary Session, eller «avslutningsmøtet» i konferansesenteret ble også en stor opplevelse med innsetting av den nye presidenten Yamada fra Japan,

som i sin tale bl.a. roste den norske Lionsinsatsen for innsamling av klær til Syria og Libanon. Vi var blant de norske Lions som ble oppfordret til å reise seg og ta imot forsamlingens applaus. Stor stas! En fantastisk uke med Lions var snart over, men vi fikk anledning til å besøke historiske Pearl Harbour, en sterk opplevelse. Vi har badet i Stillehavet og gått på «fjelltur» til Diamond Head Mountain, truffet mange flotte og trivelige mennesker, og sist, men ikke minst, sett storheten i verdens største humanitære serviceorganisasjon. Lotterigruppens medlemmer tok så på heimveg. Noen dro på cruise først, noen tok en tur til naboøya Maui mens andre stoppet noen dager i San Fransisco eller New York. En stor takk til vår gode reiseleder Heidi Lill og til Tom Christiansen i Expertreiser som hadde lagt til rette for et opplegg og en minnerik tur som overgikk alle forventninger.


▲ Honolulu!

Rolf Johansen fra Lions Club Porsanger var en av syv lotterivinnere. Han fikk mye oppmerksomhet under paraden for sin sjøsamedrakt! Her sammen med Lions fra Paraguay. De nordiske Lions fikk andreplass i paraden. ▼Lotterivinnere og de norske distriktsguvernørene er samlet etter paraden.

Delta i høstens Convenion-lotteri! Premien er en reise for to til Fukuoka, Japan 24.–28. juni 2016.

LION NR 1 2015–16

9


CONVENTION

Stolte nordmenn på Convention I fire dager var Honolulu fylt av engasjerte frivillige fra over 120 land og geografiske områder. Mer enn 20.000 Lions med sine familier deltok på årets general­forsamling, Lions Clubs International Convention, som ble arrangert 24-30. juni på Hawaii. Årets kongress var den 98.ende i rekken. Ikke uventet ble 100-års jubileet i 1917 nevnt i annenhver setning!

Nasjonal The Parade of Nation er et fast innslag under Convention. Her stiller hvert land med sine nasjonale drakter, og med musikk og dans går man en rute langs sentrumsgatene, ca fem kilometer. De er en enorm gatefest som varer i mange timer, og jeg vil påstå at alle som får oppleve dette blir overveldet av det fantastiske mangfold verdens kulturer kan by på. De nordiske landene marsjerte som vi pleier i samlet tropp med en stor flaggborg i teten, syngende «Den glade vandrer». Våre bunader blir lagt merke til! 10

LION NR 1 2015–16

Takket Lions i Norge Lille Norge fikk mye oppmerksom­ het av både året som gikk og den påtroppende presidentens program for neste år. I gjennomgangen av våre kjerneaktiviteter, fikk vi i sekvensen om internasjonal ungdomsutveksling se en lang og flott reportasje av ungdomsleiren i distrikt J, Camp Imagine Peace. Ekteparet Fauerskog Soos i Lions Club Fredrikstad Sorgenfri er en av drivkreftene bak campen, og de ble også filmet på stranden i Honolulu i et intervju om selve Convention. Stefan (vår nye nasjonal leder for ungdomsutveksling (MD YCEC) og Helle, distriktsguvernør i 104 J, involverer nemlig hele familien med fire barn i Lionsarbeidet, og dette blir lagt merke til! Litt senere dukker vår guvernørrådsleder med sin familie opp på skjermen, syngende på «Den glade vandrer». Men det toppet seg da påtroppende president Yamada sier: Det er svært mange gode humanitære prosjekter i verden, men jeg vil trekke frem et som er enestående: Samarbeidet mellom Lions i Norge og Libanon om å hjelpe syriske barn i flyktningeleirene i Libanon (omtalt i

norske LION nr 1 og 5 2014-2015). Ikke nok med at hele salen fikk en grundig gjennomgang av prosjektet Yamada ba alle norske Lions i salen om å reise seg på vegne av norske Lions og motta hyllesten fra publikum. En virkelig stor honnør til prosejktleder Einar Lyngar fra Lions Club Ringsaker og alle andre som har bidratt. Det er også gledelig at Lions Clubs International nå prioriterer barn i flyktningeleire (se side 17 i dette nummeret).

Endringer og priser Alle forslagene ble vedtatt, også punktet om å innføre en 3. visepresident. Det skal bli enklere for riksmøtene å restrukturere organisasjonen. Som følge av medlemsutviklingen ble representasjonsfordelingen i det internasjonale styret justert der Asia nå får flere plasser. Som 2. visepresident vant indiske Naresh Aggarwal en knepen seier over libanesiske Salim Moussan. Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom Lions Clubs International og Special Olympics. Årets humanitære pris gikk til Save the Children (Redd barna).


CONVENTION

▲ Samarbeidet mellom Lions i Norge og Libanon om å hjelpe syriske flyktningbarn fikk stor oppmerk­somhet under presenta­ sjonen av årets program. ▲

Vi fikk se en flott film fra vår ungdomsleir i Akershus/Østfold, Camp Imagine Peace (se filmen på lions.no) ▲

Årets nye distriktsguvernører med partnere jubler idet DG-elect båndet rives av skiltet. NÅ er de ferdig med opplæring og klare til å jobbe!

Fremtidige Conventions Fokuoka, Japan, 24-28. juni 2016 Chicago, USA, 30. juni-4. juli 2017 Las Vegas, USA, 29. juni-3. juli 2018 Milano, Italia, 5-9 juli 2019 Singapore, 26-30 juni 2020.

LION NR 1 2015–16

11


BARNAS RIDDERUKE

Barnas Ridderuke trenger flere barn! Kjenner du noen barn med funksjonshemming som kunne tenke seg å delta på en aktivitetsuke i vinter? Tips dem om Barnas Ridderuke! TEKST: ELISABETH KOLLERØD, GENERALSEKRETÆR I RIDDERENNET

Barnas Ridderuke (BRU) er en vinteraktivitetsuke for barn og unge med funksjonsnedsettelser i alderen 10–16 år. Målet er å lære barna grunnleggende skiferdighet gjennom allsidig, tilpasset og tilrettelagt trening og leik med ski. Uka gjennomføres i et samarbeid mellom foreningen Ridderrennet, Beitostølen Helsesportsenter og en egen

arrangørgruppe. Studenter rekrutteres som ledsagere, og disse bor sammen med deltagerne (2 studenter og 3 deltagere) i egne boenheter i en «hyttelandsby». Det gjennomføres to daglige skiøkter, hvor barn og studenter fordeles i grupper på bakgrunn av ledsager-/oppfølgingsbehov. BRU avsluttes med et Barnas Ridderrenn, hvor barna selv kan velge

den distansen de vil gå; 2, 4 eller 8 km. Selve rennet er også åpent for tidligere års deltagere, og for kandidater som ikke fikk plass på uka. I forbindelse med Barnas Ridderrenn deltar også elever i tilsvarende alder fra en nær­ liggende skole som ledsagere, som et ledd i å presentere idrett for funksjonshemmede i skolen. BRU er lagt tidlig på året, i uke 3, for at deltagerne skal kunne nyttiggjøre seg (ny-) ervervet ferdighet på hjemstedet resten av vinteren.

Se film fra Barnas Ridderuke! Søknadsskjema til Barnas Ridderuke, se hjemmesiden til Beitostølen Helsesportsenter: www.bhss.no 12

LION NR 1 2015–16


Å gi verdighet til andre gjennom humanitær hjelp. LIONS CLUBS INTERNATIONAL • 2015–2016

PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA Til norsk ved Hans O. Reykdal LION NR 1 2015–16

13


HVERT ÅR, i forbindelse med deres årlige migrasjon,

flyr tusenvis av små traner i v-formasjon over Himalaya, i 8000 meters høyde. De er kjent som demoiselle-traner, eller jomfrutraner, og er den minste arten i tranefamilien. Om sommeren bor de på steppene i Mongolia. Når vinteren nærmer seg, samler de seg i grupper og begynner reisen sørover til India. Der oppe i 8000 meter er temperaturen så lav som minus 30 grader, og luften har bare en tredjedel av oksygeninnholdet på bakken. Disse brutale forholdene gjør sitt til at deres migrasjon virkelig er en reise på liv eller død i ordets egentlige forstand. Denne knallharde reisen er umulig å gjennomføre for et lite antall fugler. Ved å fly i en stor v-formasjon, kan hver fugl nyttiggjøre seg av strømmen av luft over vingene til de andre fuglene foran dem, og ved å gjøre det, redu­ seres det totale energiforbruket. Den ledende fuglen bruker den største mengden av energi, så det er nødvendig at de stadig bytter om å fly forrest. Jomfrutranene er avhengig av samarbeid og harmoni blant alle medlemmene av flokken. Selv om hver fugl er liten, har hver fugl stor verdi.

Jomfrutranene migrerer over Himalaya i 8000 meters høyde

Den beslutsomhet som demonstreres, så vel som andre egenskaper som samarbeid og familiestruktur, har gjort tranen godt likt i mange kulturer. I Japan har tranen tradisjonelt vært et symbol på et langt liv. I den japanske papirkunsten origami, er tranen den mest grunnleggende og representative form som alle barn lærer å lage. Det finnes en tradisjon for å brette traner og gi den til en man er glad i og som lider av sykdom eller skade. Det er en måte å si «vi ønsker deg en rask bedring og et langt liv.» Å brette origamitraner er en omtenksom handling som viser et dyptfølt ønske fra venner og familie om at syke skal bli friske igjen. Men tranen har også blitt kjent som et symbol på fred – ikke bare i Japan, men over hele verden.

14

Vi Lionsmedlemmer har fremmet internasjonal fred og harmoni gjennom våre hjelpeinnsatser, ved å gi håp til alle mennesker, og gi mulighet til et liv i verdighet. Som lege har jeg gjort det til mitt mål å kjempe for verdien av menneskeliv. En lege kan kanskje være i stand til å redde 10.000 liv i løpet av sin karriere. Ved å arbeide sammen, kan vår organisasjon redde millioner av liv hvert år LION NR 1våre 2015–16 gjennom programmer.

Japansk origami


Fred, håp, besluttsomhet, samarbeid og det å forene mennesker gjennom hjelpearbeid er sentrale elementer i mitt tema –

«Verdighet. Harmoni. Medmenneskelighet»

LION NR 1 2015–16

15


«Det som skal få oss til å reagere er den menneskelige verdighet: den umistelige verdighet for de undertrykte, men også vår egen verdighet. Vi mister vår verdighet hvis vi tolererer det uakseptable.» Ukjent forfatter

Barndommen bør være en lykkelig tid.

Gi verdighet til andre gjennom humanitær hjelp.

Der finnes mange spørsmål vi kanskje aldri får svar på. Men en ting er sikkert – menneskeverd bør ikke være et privilegium. Et av de grunnleggende prinsippene for menneskelig verdighet og selvrespekt er evnen til å forsørge seg selv og ens familie. Se for deg å være en forelder som ser barna gå sultne til sengs, eller å ha et barn diagnostisert med en sykdom som kan behandles, men ikke ha råd til å betale for medisinsk behandling. Barndommen skal være en lykkelig tid, fylt med gode minner – ferier med familien, feire helligdager, kjente og deilige aromaer som kommer fra kjøkkenet, favoritthistorier som deles med venner. Det bør være en tid dedikert til å studere og forberede seg for fremtiden, med et støttende nettverk på plass. Men for mange barn finnes ingen skole eller nett­ verk. Det er 2,2 milliarder barn i verden i dag, og nesten 1 milliard av dem lever i fattigdom. Fattigdom har en ødeleggende virkning. Den er knyttet til dårlige boliger, hjemløshet, mangelfull ernæring og matmangel, dårlige akademiske resultater (selv når utdanning er tilgjengelig), mangel på medisinsk behandling, og så mye mer av det de fleste av oss tar for gitt. Og dette er ikke bare i utviklingsland.

16

LION NR 1 2015–16


Barn er vår fremtid og morgendagens ledere, men allikevel er mange i desperat behov for vår hjelp. Så det å hjelpe barn vil fortsatt være et viktig fokusområde. Tusenvis av barn dør hver dag av sykdommer som kan kureres, av sult og mangel på rent drikkevann. Ofte ser foreldre hjelpeløst på fordi de ikke har økonomiske ressurser eller pålitelige hjelpere i nærheten som kan redde deres barn. Jeg ønsker å bidra til å lindre denne unødvendige lidelse for barn. Nei – vi kan ikke redde alle barn, men ved å utvide våre eksisterende programmer kan vi gjøre en forskjell for mange flere. Det er derfor jeg introduserer årets initiativ, Barns verdighet. Med dette oppmuntrer jeg Lionsmedlemmene til å: •

Støtte og forbedre framtidsutsiktene for barn på sykehus

Tilgodese behovene til barn i flyktningleire

Gjøre noe med hungersnøden blant barn

Videreføre og utvide leseprogrammet

Dette er bare noen få av de mange hjelpetjenester som retter seg mot behovene til barn. Du kan lese mer om Children’s Dignity Initiative på nettstedet lionsclubs.org Hjelpe andre. De er ikke bare ord til Lionsmedlemmene. Organisa­ sjonen ble grunnlagt på dette prinsippet. Vi har faktisk vokst med å tilgodese behovene i våre samfunn, i en verden i endring. Men vi gir ikke bare hjelp. Vi vil ikke bare sørge for mat, husly eller tilfredsstille umiddelbare behov. Vi gir håp, håp om en bedre morgendag. Og ja, vi gjenoppretter den menneskelige verdighet. Vårt 100-års jubileum nærmer seg. For å nå vårt mål om å hjelpe 100 millioner mennesker – ungdom, visjon, sult og miljø – innen 30. juni 2018, må vi tredoble arbeidet på disse områdene. Jeg vet vi kan. Lions har vist gang på gang en vilje og evne til å overgå seg selv når det betyr at andre mindre heldige får hjelp. Å hjelpe andre forandrer verden. Tenk på det. Når vi hjelper andre, sår vi frø av harmoni, forståelse og fred. Våre hjelpeprogram – som gir mennesker synet tilbake, beskytter barn mot meslinger, metter sultne mager, planter trær, og mye mer, er å styrke menneskeheten og skape gjensidig forståelse.

LION NR 1 2015–16

17


Harmoni: Gjensidig forståelse gjennom hjelpeprogrammer Antropologer har identifisert hundrevis – om ikke tusenvis – av forskjellige kulturer. Men det trenges ikke en antropolog å påvise det. Bare i vår egen verden av Lions, vet vi at vi har mange ytre for­ skjeller. Men som nevrokirurg kan jeg bekrefte at på tross av noen utvendige forskjeller som hudfarge, hårfarge, måter å snakke på, eller andre faktorer som identifiserer kultur; på innsiden er vi svært like. Et hjerte er et hjerte. Vi fungerer på samme måte. Det burde ikke bare være en medisinsk observa­ sjon; det bør være et fundament for all menneskelig tilnærming – til verdighet, harmoni og medmenneskelighet. I denne raskt skiftende verden, der kulturer og mennesker daglig sirkulerer og samhandler, har de menneskene som vet hvordan man kommuniserer effektivt på tvers av kulturer, både i personlige og faglige sammenhenger, en avgjørende fordel over de som ikke gjør det. Kulturell sensitivitet krever empati, nysgjerrighet og respekt for andres meninger og holdninger. Kultur er en stor del av folks liv. Den påvirker syns­ punkter, verdier, humor, håp og ambisjoner. Du lærer å fungere og manøvrere innenfor din egen kultur fra dagen du ble født. Noen ganger trekker folk feilaktig den konklusjon, basert på deres eget perspektiv, at alle kulturer er like, at hvis de forstår sin egen kultur, kan de lett operere i andre. Men så enkelt er det ikke.

Globale Prosjekter For Harmoni Det er viktig å forstå og verdsette kulturer som er annerledes enn vår egen. Det finnes ingen bedre måte enn gjennom felles hjelpeaktiviteter på distrikts- og multippeldistriktsnivå. Jeg opp­fordrer distriktsguvernører og guvernørrådsledere til å kontakte hverandre internasjonalt. Jeg har sett med egne øyne dette internasjonale samarbeidet fungere i prosjekter mellom Lions i Japan og Lions på Filippinene. Felles internasjonale hjelpeprosjekter gir et annet perspektiv på egne rutiner og en bedre forståelse for andre kulturer. Å bringe mennesker sammen for å møte behovene til andre, skaper sann harmoni i det internasjonale samfunnet. Denne type aktivitet går rett på hovedpunktet i Lions Mål: – «Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer». Klubber kan også bli involvert i internasjonalt samarbeid. Klubber som deltar i vår Vennskaps­ klubb-aktivitet får en unik forståelse av andre kulturer. Samspill med medlemmer fra ulike kulturer og med ulike synspunkter kan gå langt i å utvide vårt syn og gi inspirasjon til aktiviteter i vårt eget samfunn.

«Hvis vi ikke har fred, er det fordi vi har glemt at vi tilhører hverandre.»

Bringer mennesker sammen for å tilgodese andres behov

18

LION NR 1 2015–16

Mor Teresa


TITTEL

Flere medlemmer betyr mer hjelp til andre Våre medlemmer og klubber er hjertet i vår organisasjon. Vi har hatt en lang periode med global medlemsvekst, i hele sju år på rad. Det er en rekke grunner til vår suksess; vi har et dynamisk GMT (Global Membership Team), effektive markedsføringsstrategier kombinert med lett gjennomførbare program for medlemsvekst, engasjerte ledere som begynner på klubbnivå og vi når ut til kvinner og familiemedlemmer, bare for å nevne noen få. Sammen har vi økt vårt medlemsantall til 1,4 millioner medlemmer.

Klubbpresidenten er nøkkelen til vår videre fremgang Vår organisasjons energi kommer fra hver enkelt klubb med klubbpresidentene i sentrum. De har kraften til å lykkes. De har kraften til å påvirke endringer. De har kraften til å forbedre vårt arbeide. Så jeg ber klubbpresidenter å skape en klubb der medlemmene føler seg trygge, og en klubb som samarbeider med det lokale samfunnet. På denne måten får man en respektert klubb i sitt område. Jeg har tatt frem 7 hovedpunkter for klubbpresidenter.

«Spør en» begynner hjemme Å utføre frivillig arbeid sammen med familien er en meget bra måte å ha det gøy sammen og ikke minst å komme nærmere hverandre. Hvis du spør en, bør du spørre din nærmeste venn, den personen du stoler mest på – en kjærlig ektefelle og partner. Del ditt engasjement med dine familiemedlemmer. Familier som jobber frivillig sammen som Lions, etablerer en familietradisjon for å hjelpe andre. «Spør en»-medlems­ kampanjen starter hjemme.

Medmenneskelighet – dekker hele spekteret Hvis klubbene står sentralt i vår samfunnstjeneste, så er LCIF kjernen i våre verdensomspennende aktiviteter. LCIFs bevillinger skaper goodwill, eliminerer menneskelig lidelse og gir nytt håp og verdighet for mennesker over hele verden. LCIFs program og samarbeid gjør oss i stand til å behandle blindhet som kan kureres, gi gratis helsetjenester, gi medisinsk opplæring, gi skolebarn livserfaring – og mye mer. Dette året spør jeg Lions om å bruke enhver anledning til å støtte LCIF med sjenerøse donasjoner og Melvin Jones Fellowships.

Klubbpresidentens nøkler til suksess 1 Øke verdien av å være medlem (bedre opplæring av nye medlemmer) 2 Skape klubber som medlemmene er stolte av å være i (forbedre klubb- tilfredshet) 3 Høy kvalitet på hjelpeprosjekter (prosjekter som er relevante i forhold til de faktiske behovene i klubbens nærområde) 4 Drive hjelpearbeid sammen med familien (fordi «Spør en» starter hjemme) 5 Flere kvinnelige medlemmer/ unge medlemmer (det ideelle mann til kvinne-forholdet er 1: 1) 6 Være ledere i samfunnet (mer og bedre ledertrening) 7 Tenke utenfor rammene (forbedre ineffektiv praksis og skikker)

Foto: Dan Morris LION NR 1 2015–16

19


Avslutning

Verdighet

Når vi nå nærmer oss vår jubileums­ feiring, vil det være lurt å huske å tenke over noen ord fra vår grunnlegger –

Når vi strever etter å tilgodese andres behov, la oss alltid huske å respektere verdigheten til dem vi hjelper.

«Du kommer ikke veldig langt, før du begynner å gjøre noe for noen andre» Melvin Jones. Vi har gjennom hele vår historie vist evne til å bringe folk sammen for en felles sak. På tross av konflikter og tvister over hele verden ser vi forbi forskjeller – en grasrotsammenslutning av fred gjennom hjelpearbeid.

Når vi går ut til andre med våre hjelpetiltak, la oss alltid huske det ikke er noe vi bare deler ut.

Harmoni Når vi strekker ut en hånd og hjelper med å bygge andre opp, skal vi huske på at det ikke bare er en vennlig handling; det innebærer også at vi skaper forståelse og harmoni.

Medmenneskelighet Når vi viser empati for de mindre heldige i våre lokalsamfunn, la oss utvide denne empati til å omfatte alle som lider rundt om i verden. Og når vi fortsetter å hjelpe mennesker, la oss huske at det ikke en plikt, det er vårt ansvar. Jeg er umåtelig stolt og svært ydmyk over å være president i Lions Clubs International, den globale leder når det gjelder internasjonalt servicearbeid. Jeg ønsker deg 1000 traner. Men mest av alt håper jeg at den hjelpen du yter andre bringer deg enorm kjærlighet og tilfreds­stillelse, og fyller ditt hjerte med glede og fred.

«Vær snill. Vær åpen. Vær nysgjerrig. Vær sterk. Vær sjenerøs. Vær oppriktig. Vær lojal. Vær ærlig. Vær en LION.» Dr. Jitsuhiro Yamada 20

LION NR 1 2015–16


Yamada er tilbake på Ajisai Nursing College, hvor han har undervist. Foto: John Timmerman

Leder med kirurgisk presisjon Dr. Jitsuhiro Yamada fra Japan, vår nye internasjonale president, lover å fremme helsen til organisasjonen. AV: JAY COPP, LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LION NR 1 2015–16

21


BIOGRAFI

I 45 år har Dr. Jitsuhiro Yamada jobbet som kirurg. Med spente familier på venterommet har han operert hjerner, nakker og rygger. Men nevrokirurgi har ikke vært hans eneste oppgave, Yamada (71) har også vært sykehusdirektør. Nå betjener Yamada alle Lions etter å ha avlagt ed som den 99. internasjonale president i Lions Clubs International den 30. juni i Honolulu. Hans arbeid innen medisin krever en stødig hånd, et godt øye for detaljer og evnen til å ta vanskelige avgjørelser ved raskt å syntetisere store mengder informasjon. Riktignok er ikke ledelse det samme som hjernekirurgi,

men han trenger å holde fokus på mange områder, slik som meslinger, syns­saken, styrke medlems­ tallet og klubbenes vitalitet og ikke minst, den nært forestående hundreårsmarkeringen.

Stødig Medisinen har alltid vært en viktig del av Yamadas liv. Hans far var lege, og som gutt ble Yamada betatt av TV-programmet «Ben Casey.» Her var mannen som gjorde hva hans far gjorde og hadde på seg en skinnende hvit frakk! Yamada tok sin medisinske embetseksamen ved Nihon University i 1968, og han møtte sin kone Toshiko på medisin-

studiet. Det ble felles lunsjer, forelesningsnotater og senere ekteskap. Yamada minnes med glede studietiden. – Hun tok gode notater, det gjorde ikke jeg, sier han. – Jeg visste med en gang at han var en mild og ærlig mann, sier Dr. Toshiko Yamada. Hans kolleger forteller hvor kald og rolig han er under press i operasjons­ stuen, en forutsetning for en nevrokirurg. Men hans innovative resultater som sykehusadministrator utmerker ham.

Banebrytende Mange pasienter fikk funksjons­ hemninger eller andre medisinske utfordringer etter en operasjon,

Familien Yamada samles ofte til måltider med sine barn og barnebarn. Foto: Daniel Morris 22

LION NR 1 2015–16


JITSUHIRO YAMADA

og dette var noe Yamada ville gjøre noe med. Han etablerte derfor et rehabiliteringssenter, Kizawa Memorial Hospital. – Jeg bygde senteret fordi jeg kjenner betydningen av god rehabilitering. Det kan bety forskjellen mellom å dra hjem i rullestol eller på egne bein i mange tilfeller, sier Yamada. Japansk lov skiller tydelig medisinske institusjoner og institusjoner for eldreomsorg. Yamada besøkte USA og Australia for å lære om et helhetlig omsorgs­ tilbud for eldre. I 1988, som en pioner i Japan, hjalp han til med å etablere Sawayaka Nursing Villa. Systemet med kombinert pleieog aldershjem omfatter nå mer enn 30 anlegg.

Brenner for omsorg Sommeren 1983, bare 39 år gammel, ble Yamada rammet av en skremmende sykdom, leverkreft. Erfaringen som pasient ga ham økt forståelse av hvor dyrebart livet er og vår plikt til å gi tilbake. Et år etter behandling, fortsatt redd for å dø, så han legen sin igjen. – Hvorfor er jeg fortsatt i live? spurte han. Legen svarte: – Din svulst var godartet. Yamada ble lamslått av svaret. Og rasende. En biopsi av en kreftsvulst tar bare et par uker eller dager. – Hvorfor fortalte du det ikke til meg? spurte han. Legens svarte da: – Jeg ventet på at du skulle spørre. Yamada bestemte seg for at han heretter skulle gi den type omsorg han selv ville ha ønsket. Noe annet våknet også i ham. Ta aldri mer livet for gitt, og prøv alltid å gjøre livet bedre for andre. – Jeg

var så takknemlig. Jeg følte det var en Gud. Jeg ønsket å tjene. Jeg ønsket å gi tilbake, sier han. Det neste året ble Yamada medlem i Lions. Timingen var perfekt ettersom hans far, som også hadde vært medlem, hadde nettopp gått bort. Hans onkel var da distriktsguvernør, og oppmuntret ham til å fylle sin fars sko og bli med.

Prosjektorientert Selvfølgelig kan du bli medlem i Lions uten å tjene andre. Noen ønsker kun det sosiale samværet og vennskapet. Da han var en tre måneders fersking, måtte Yamada skynde seg til et møte, fortsatt kledd i sine sykehusklær etter en hektisk dag ved operasjons­bordet. En eldre Lion tok anstøt av klærne og sa: – Bytt til en skikkelig dress og ikke glem skiltet ditt, kjeftet han. Yamada ble rasende og skrev et resigna­ sjonsbrev til sin onkel, distrikts­ guvernøren. Yamada roet seg heldigvis, og fikk en stadigøkende lidenskap for hjelpeaktiviteter. Som nevrokirurg hadde han sett hvordan organdonasjoner reddet liv. – Jeg håndterer ofte hjernedøde pasienter. Når jeg snakker med familien, forteller jeg hvordan deres kjære kan leve videre gjennom en organdonasjon, sier han. Yamada blomstret som Lions-medlem etter at han begynte å jobbe med organdonasjon i klubben.

Muren Yamadas ledelse kjennetegnes av en vilje til å ta sjanser, gå utenfor boksen og velge kreative

løsninger når det er nødvendig. Som soneleder ville han starte et storstilt prosjekt, og fikk en idé. Hvorfor ikke beskytte den kinesiske mur? Muren var utsatt for erosjon, og en skog ville kunne beskytte den. Men, hvordan kunne Lions i Japan overkomme spenningene mellom de to landene, og få med teknisk ekspertise og arbeidskraft for at prosjektet skal lykkes? Det var da Yamada, ut av det blå, kokte sammen en fortelling om en jordklode i fare for invasjon fra Mars. – Hva om romvesener ser ned på jorden og leter etter tegn på avanserte samfunn? Den kinesiske mur er visstnok synlig fra verdensrommet, men hvis marsboere så veggen smuldre bort ville de tro at menneskeheten var i tilbakegang, klare for å bli erobret. Vi må beskytte muren! En dum historie. Yamada visste det og Lions visste det. Men historien vekket Lions fra sitt gravalvor og manglende evne til å se utover det åpenbare og enkle. De ble enige om å ta på seg et oppsiktsvekkende treplantingsprosjekt. Mange hindringer måtte overkommes, og den største utfordringen var at trærne raskt ble hugget ned av landsbyboere på desperat jakt etter brensel. Løsningen var en tresort som var mer verdifull stående enn felt. Kastanjetrær er høyt verdsatt som næringskilde, og over tre år, med hjelp av kinesiske frivillige, har Lions plantet 68.000 trær.

Digital LION Se videoer på Yamada og hans tema på lionmagazine.org. LION NR 1 2015–16

23


Guvernørrådslederens spalte

Kjære Lions Vel overstått God Sommer selv om værgudene har gitt oss mye ustabilt vær denne sommeren, kan jeg og min familie se tilbake og minnes flotte dager på Hawaii hvor Lions sin verdenskongress ble avviklet i år. Syv spente nye distriktsguvernører og deres ledsagere har vært på skolebenken noen dager sammen med Lions fra hele verden. Hilde Straumsheim fra Lions Club Sigtuna Sykkylven har loset dem trygt igjennom de siste forberedelsene, stor Lions-takk til Hilde. I det øyeblikk da DG-elect båndet ble revet av fra navneskiltet 1. juli, reduserte vi samtidig antall distrikter fra 10 til 7 i Norge. En prosess som har tatt mange år, men nå er vi i mål. Nye distriktsguvernører betyr nye VDG1 og VDG2. Jeg vil igjen få takke, slik jeg gjorde i Kirkenes de avgåtte distriktstyrene og fagsjefer som gikk av. Nye krefter kommer til som skal jobbe videre. Mange vedtak ble fattet og mye godt arbeid ble nedlagt spesielt i forberedelsene til «Lions Norge Rundt» og «Lions 100 år i 2017». Lions Røde fjær er nå avsluttet og et forskudd på 10 millioner av innsamlede midler ble overlevert til Stiftelsen Det er mitt valg på Riksmøte i Kirkenes. Restbeløpet, pluss-minus 5 millioner kroner, overleveres når alle regnskap er ferdig behandlet. Styret i stiftelsen

24

LION NR 1 2015–16

vil forvalte midler i tråd med de kriterier som ligger til grunn. Det er allerede inngått avtale med en doktorand og i forbindelse med dette arbeid oppfordres klubbene til å finne nye skoler til dette prosjektet. Året som kommer vil ha mye fokus på eksisterende arrangementer klubbene i vårt langstrakte land arrangerer. Som leder vil jeg besøke alle distrikter på ett eller flere av deres arrangement. Det samme har jeg oppfordret de nye distriktsguvernørene, fagsjefer og våre soneledere. Det vil bli mye fokus på soneledere dette året som bekler et av våre viktigste verv og er vårt bindeledd mellom klubber og distrikter. Vårt mål er at 200 arrangementer skal besøkes i 2015/16 i tillegg til ordinære klubbesøk. Vi gleder oss til å besøke disse arrangementene og få være med på å spre budskapet om vårt arbeid. Vi skal sammen snu den negative medlemsveksten til noe positivt. Norden og Norge er «best» i klassen på så mange områder. På Hawaii fikk Norden 2.plass i paraden og på verdens­basis får våre bistandsprosjekter oppmerksomhet, noe vår nye verdenspresident fremhevet i sin tale. Jeg vil herved utfordre alle norske Lions til å «Spørre 1», om vedkommende vil bli medlem. Vi trenger flere med på laget. Tar du utfordringen?

Kay Arne Sørensen Guvernørrådsleder Lions Norge


Generalsekretærens spalte

Muligheter for frivilligheten Før vi tok sommerferie, den 15. juni då deltok jeg på Frivillighetens spørretime i regi av Frivillighet Norge. Et aktuelt spørsmål som ble reist av flere organisasjoner, herunder Lions, var Hvordan sikre god dialog mellom Lionsklubben og frivilligheten i kommunen for å utløse potensiale og mulighetsrommet som ligger i dette samspillet? Flere sentrale politikere med ulikt politisk ståsted presiserte viktigheten av å sørge for å ha en god og vedvarende dialog med kommunen. Denne høsten byr som kjent på et kommunevalg. Når kommunestyret er satt og navn på de ulike komitemedlemmene er blitt gjort kjent, da vil jeg oppfordre alle Lions klubber til å be om et møte med kommunen og be de komme med forslag på hva de kunne ønske seg fra Lions i nettopp din kommune. Jeg kjenner til flere Lionsklubber, blant annet Lions Club Stord/

Fitjar, som har tradisjon for å ha faste møter med kommunen om mulig fremtidig samarbeid med gode resultater. Dette har blitt fortalt både fra klubben og fra ordfører. Stadig flere kommuner får nå på plass rammeverk for samarbeid med frivilligheten, og Lions ønsker denne utviklingen velkommen. Våre medlemmer er spredt over hele landet, og ønsker å bruke av sin tid og sine ressurser for å hjelpe andre. Deres motivasjon er i stor grad avhengig av å se at det nytter, å se resultater for de man ønsker å hjelpe. Resultater av godt samarbeid ser vi i flere kommuner innen eldreomsorg, integrering, idrett, kultur og arbeid med barn og unge. For å få sterke og levedyktige lokalsamfunn i fremtiden vil vi være helt avhengig av slike frivillige ildsjeler. Skulle dere møter hindringer i deres forsøk på et slikt samarbeid med kommunen, er det flere som kan hjelpe dere, ta da vennligst kontakt med meg.

Heidi Lill Mollestad Oppegaard Generalsekretær Lions Norge

Lykke til med et nytt Lionsår!

LION NR 1 2015–16

25


INTERNASJONALT HJELPEARBEID

Lions bistandskonferanse august 2015 Bistandskonferansen i regi av Lions Norge går som planlagt fredag 28. august kl. 1130–1530 på Københavnferga, mens den ligger i havn i Oslo. Temaet er næringsutvikling i prosjekter som støttes av norske NGO’er (None Governmental Organizations) og NORAD. De inviterte innledere fra UD, Norfund og NORAD samt NGO’ene Kirkens Nødhjelp og Selskapet for Norges Vel har alle takket ja. Så vil også vår land­direktør Nicholas Mutale fra Zambia ha et innlegg, og Helen Simensen fra fadderbarnprogrammet Balikuddembe i Uganda, vil delta. Til nå har ca. 40 Lionsmedlemmer meldt seg på til konferansen. I tillegg vil medlemmer som deltar på fagsjefseminaret som arrangeres samme helg også være tilstede. Vi oppfordrer flere Lions-medlemmer til å delta. Det er en fin anledning til å møte våre folk fra Zambia og Uganda, i tillegg til å få en oppdatering fra sentrale aktører i bistandssektoren. Stortingsmelding nr. 35 som ble publisert i juni gir en oversikt over hvordan Regjeringen tenker seg bistandsarbeidet framover. Lions Aid Norway har siden 1993 vært aktiv med egne øyehelseprosjekter i Uganda, Malawi og Zambia. Prosjektene har vært

26

LION NR 1 2015–16

særdeles vellykket og blitt godt støttet av Lionsklubbene sammen med NORAD. Denne bistandskonferansen i august vil være en fin anledning for Lions medlemmene til å komme med innspill og meninger om hvordan hovedprosjektene i regi av Lions Aid Norway kan bidra til at fattige og underpriviligerte i prosjektland(ene) kan få et bedre liv. Påmelding finner dere på Lions nettsider. Vi håper mange vil delta og aktivt gi sitt syn til kjenne.

Ingebrigt Mollan, utenlandssjef

Bli med på Lions bistandskonferanse 28. august!


Lions internasjonalt 2015–2016 blir et helt spesielt lionsår! Så var nok et Lionsår historie. Ny verdenspresident, nye klubb­presidenter, nye distrikts­ guvernører, mange nye tillitsvalgte på alle nivå – nye oppgaver og mål og mange nye muligheter! I det Lionsåret som vi nå går inn i, skal vi sammen utforme den nye globale strategien som skal lede oss inn i det andre hundreåret for vår fantastiske humanitære organisasjon. Det må bli og det vil bli en NY strategi. Selvsagt glemmer vi ikke våre ideal og de mange aktiviteter som vi har suksess med, men vi må legge en kurs for fremtiden. En kurs som gjør oss tydeligere og synligere. En kurs som tar innover seg samfunnsendringer og som gjør at de yngre, som skal utgjøre fremtiden Lions ønsker å slutte seg til våre aktiviteter. Det betyr at vi må ha vilje til endringer. Selv er jeg aktivt med på arbeidet sentralt og vil gjennom guvernørrådet ønske å invitere til aktiv medvirkning for alle som har synspunkt. Året blir også spesielt, fordi vi ved neste convention skal velge både andre og tredje visepresident, to kandidater som i rekkefølge vil bli verdenspresi-

dent. Da er det sannsynlig at den ene blir en kvinne (på tide!) og det er sannsynlig at en er fra Europa. Fra Europa er det fire kandidater, en av dem er kvinne. Men vi har også kvinnelige kandidater fra andre konstitusjonelle områder. Dette blir spennende! Vi vokser globalt og våre ledere blir stadig bedre skolert på alle nivå. I kommende år må vi reise kjerringa og bli flere, og langt flere kvinner! Skandinavia har fått sentrale verv i dette arbeidet internasjonalt, ved at min kollega, internasjonal direktør Jouko Ruissalo fra Finland, er blitt leder i Membership-komiteen, mens jeg har formannsvervet i Leadership Development. Europa og Norden blir piloter i nye spennende ledertreningsopplegg i det kommende året. Her har MD 104 mye å bidra med. Ellers er det nok en gang fantastisk at Norge blir hedret for sin humanitære innsats foran hele verdens øyne, denne gangen ved Einar Lyngar sin enestående innsats i Libanon. Støtt LCIF, del ut flere Melvin Jones, så får vi til enda mer!

Svein Berntsen Internasjonal direktør

Lionshilsen fra Svein Berntsen, ID.

LION NR 1 2015–16

27


EXECUTIVE SUMMARY

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13–16 april 2015 1. Singapore, Singapore, valdes till platsen för den internationella kongressen 2020.

REVISIONSKOMMITTÉN 1. Godkände Crowe Horwath LLP att utföra externa revisions- och skattetjänster hos The International Association of Lions Clubs och Lions Clubs International Foundations för verksamhetsåret som avslutas den 30 juni 2015 till och med den 30 juni 2017.

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 1. Granskade pågående dispyter och juridiska tvister i Distrikt 321-A3 (Indien) och fastställde att inga val av distriktsguvernör, första vice distriktsguvernör och andra vice distriktsguvernör får äga rum under tre år, med början vid valet av tjänstemän för 2015–2016.

28

LION NR 1 2015–16

2. Tog bort distrikt 301-A1 (Filippinerna) som distrikt. Klubbar inom det tidigare distriktet, 301-A1, kommer att erbjudas möjligheten att överföras till andra distrikt i Manillaområdet i multipeldistrikt 301. 3. Reviderade Kapitel III, Stycke A.2.b.(2) och Stycke B.4. för att ersätta texten «tjugo (20)» med texten «tio (10)». 4. Antog en resolution om att ändra titeln på Kapitel XV, Stycke J, i den internationella styrelsens policymanual till «Konfliktlösningsprocess.» 5. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt för att fastställa standardiserade och obligatoriska bestämmelser avseende valprocedurer i stadgar och arbetsordningar för distrikt, träder i kraft den 1 juli 2016. 6. Gäller från och med den 1 juli 2016, reviderade den internationella styrelsens policymanual för att anta obligatoriska bestämmelser i normalstadgar och arbetsordning för distrikt.

7. Reviderade Kapitel XV, Stycke J.4 i den internationella styrelsens policymanual för att fastställa en ny procedur för att stänga av en distriktsguvernör. 8. Antog en resolution, vilken kommer att presenteras vid den internationella kongres­ sen 2015, att ändra den internationella arbetsordningen för att tillåta betalning av medlemsavgifter upp till 15 dagar före delegatlegitimeringen stängs vid distriktsmöten (enkel-, del- och multipel) från och med den 1 juli 2016. 9. Antog en resolution, vilken kommer att framläggas vid den internationella kongres­ sen 2015, att ändra den internationella arbetsordningen för att revidera procedurerna vid ändring av distriktsgränser.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTSOCH KLUBBADMINISTRATION 1. Ändrade sista datumet för Excellensutmärkelser 2015– 2016 från den 30 september till den 31 augusti.


EXECUTIVE SUMMARY 2. Utsåg tidigare distrikts­ guvernör Robert Fassouliadjian till samordningslion för Armenien till och med slutet av verksamhetsåret 2015–2016. 3. Utsåg rekommenderade lionmedlemmar från tillfälliga distrikt att tjäna som distriktsguvernörer under verksamhetsåret 2015–2016 och tidigare distriktsguvernör Robert Talley att fylla vakansen på posten som DG-Elect och tjäna som distriktsguvernör för distrikt 30-S (Mississippi) under verksamhetsåret 2015–2016. 4. Reviderade ersättningspolicyn för distriktsguvernörer för verksamhetsåret 2015–2016 för att förenkla processen och erbjuda ett mer flexibelt användande av medlen. 5. Reviderade policyn avseende Publikationer och information tillgängliga för godkända kandidater på posten för andra vice president och internationell direktor, för att tillåta att informationen delas i ett elektroniskt format. 6. Ändrade namnet på «Club Excellence Process» till «Club Quality Initative» (endast på engelska) för att undvika att programmet blandas ihop med Klubbens excellens­ utmärkelse. 7. Reviderade policyn avseende prioriterad klubbstatus till att inkludera nya, nedlagda och klubbar som försatts i status quo och ändrade namnet till «Prioriterad klubb». 8. Reviderade policyn för ändring av distriktsgränser för att säkerställa effektiv kommunikation och klubbarnas stöd i ansökningar om ändring av distriktsgränser

som granskas av den internationella styrelsen. 9. Begärde att ett konstitutionellt ändringsförslag tas fram vilket skulle tillåta ett multipeldistrikt att godkänna en ansökan om ändring av distriktsgränser (utan ett godkännande från alla berörda deldistrik) vid ett riksmöte om förslaget för samman ett eller fler del­ distrikt där ett eller fler del­ distrikt har färre än 35 klubbar och 1 250 medlemmar.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 1. Godkände prognosen för tredje kvartalet 2015, vilken visar ett underskott. 2. Godkände och reviderade investeringspolicyn för pensions­planen. 3. Godkände att växelkursen, avseende avgifter för nya klubbar och nya medlemmar för Lions i Venezuela, fastställs till 6,30 VEF per USD till och med den 1 juni 2015 för att sedan övergå till SICAD 1-kursen som publiceras varje månad. Styrelsen godkände också att växel­ kursen för medlemsavgifter för Lions i Venezuela fastställs till 6,30 VEF per USD fram till den 1 juni 2015, för att sedan övergå till CICAD 1-kursen som publiceras varje månad. 4. Beviljade att klubbar i deldistrikten O-1 och O-3 skall krediteras den skatt på 35 % som läggs på vid kreditkorts­ användning i Argentina, när kreditkort används för att betala klubbens medlems­ avgifter och andra avgifter, fram till den 31 mars 2016. 5. Beslutade att den internationella presidenten kan

godkänna att lionmedlemmar som sitter med i särskilda kommittéer och deltar vid styrelsemöten får flyger businessklass när den totala flygtiden överstiger 10 timmar, ej inkluderat tid på marken för anslutningsflyg. Alla resekostnader måste hållas inom de budgetar som tillåts för styrelsemöten. 6. Godkände mindre revisioner i Kapitel IX och Kapitel XXII för att ta bort en gammal tabell om sista datum för reseräkningar. 7. Godkände att Jason Cobb, chefen för finansiell rapportering och analys, och Christine Hastings, LCIF:s chef för finansiell rapportering och analys, läggs till som firmatecknare för alla organisationens bankkonton. 8. Beslutade att kommittén för finanser och huvudkontorets verksamhet måste godkänna ett bankkonto i alla länder såvida inte organisationen redan har ett bankkonto i landet eller om kontot är tillfälligt för att stödja verksamheten vid den internationella kongres­sen.

LCIF 1. Godkände rapporten från LCIF:s finanskommitté 2. Godkände planen att ändra LCIF:s ledningsstruktur, policyändringarna kommer att granskas vid styrelsemötet i juni, man har noterat bidragen från LCIF:s Ad Hoc-kommitté. 3. Beviljade ett anslag om USD 450 000 för att finansiera en utmärkelse för forskning om nedsatt syn i samarbete med Research to Prevent Blindness, medlen kommer från stiftelsens särskilda synkonto. LION NR 1 2015–16

29


EXECUTIVE SUMMARY 4. Beviljade ett anslag om USD 47 376 för att finansiera ett Lions Quest- projekt i sam­ arbete med NoVo Foundation, medlen kommer från stiftelsens särskilda ungdoms­konto. 5. Ökade budgeten för humanitära anslag för nuvarande verksamhetsår med USD 2 miljoner. 1. Beviljade 102 standard­ anslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett belopp om totalt USD 5 173 980. 2. Bordlade ett anslag. 3. Beviljade ett anslag om USD 73 581 för att finansiera ett gemensamt renhållnings­ projekt tillsammans med Sujana Charitable Trust. 4. Beviljade ett anslag om USD 25 000 för att finansiera ett Lions Quest-projekt tillsammans med Sujana Charitable Trust, medlem kommer från stiftelsens särskilda ungdoms­ konto. 5. Beviljade ett pilot-blockanslag om USD 200 000 för USA:s KidSight-program, medlen kommer från stiftelsens särskilda synkonto. 6. Nominerade tre individer till den humanitära utmärkelsen 2015, det slutgiltiga valet kommer att göras av den internationella presidenten. 7. Avslutade stiftelsens särskilda konto för humanitära behov på grund av kontots redundans och beviljade att de tillgängliga medlen används till att finansiera framtida utbetalningar till mässlings­ anslag. 8. Ändrade LCIF:s verksamhetsoch policymanual för att återspegla: a) mindre ändringar som måste göras på grund av en titeländring, b) ett tillägg i 30

LION NR 1 2015–16

kriterierna för standardanslag, c) ändringar som gjorts för att effektivisera godkännande­ processen för internationella assistansanslag, d) informationen som beskriver processen för anslagskontroll, e) revisionerna av Lions Quest-utmärkelser och erkänsla, f) mindre ändringar relaterade till investeringschefens referenspunkter avseende prestation i investeringspolicyn, och g) revisionerna i Former av erkänsla som innefattar nya program för erkänsla till klubbar och större donatorer. 9. Ändrade den internationella styrelsens policymanual för att återspegla mindre ändringar som är nödvändiga på grund av a) en titeländring och b) ett tidigare förbisett ord.

LEDARSKAPSKOMMITTÉN 1. Godkände ett utvecklings­ institut för instruktörer 2015–2016 för kvalificerade lionmedlemmar i de konstitutionella områdena I and II. 2. Godkände ett Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare 2015–2016 för kvalificerade lionmedlemmar i konstitutionellt område VI. 3. Godkände kursplanen och det finansiella stödet till ett Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare 2015–2016 för kvalificerade lionmedlemmar i Afrika. 4. Höjde registreringsavgiften för utvecklingsinstitut för instruktörer till USD 150; höjde registreringsavgiften för Lions avancerade ledarskapsinstitut och Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare till USD 125. Båda justeringarna träder i kraft vid början av verksamhetsåret 2015–2016.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMS­ UTVECKLING 1. Godkände att en handläggningsavgift om USD 100 påförs alla charteransökningar som inte godkänns av LCI, träder i kraft den 1 juli 2015. 2. Godkände att man betalar USD 30 i förskott för att lägga till ytterligare chartermedlemmar, träder i kraft den 1 juli 2015.  

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 1. Skapade namnbrickor med jubileumsloggan vilka går att köpa via Club Supplies. 2. Godkände ytterligare 100 medaljer för ledarskapsutmärkelsen respektive presidentutmärkelsen för lionsåret 2015–2016. 3. Gjorde ett flertal ändringar till Kapitel XXI i den internationella styrelsens policymanual för att återspegla nuvarande arbetssätt.

KOMMITEÉN FÖR SERVICE­ AKTIVITETER 1. Utsåg mottagarna till Topp tio-utmärkelserna för ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte 2013– 2014. Mer information om den internationella styrelsens resolutioner finns på organisationens webbplats www.lionsclubs.org Du kan även kontakta det internationella huvudkontoret via telefon 630571-5466.


Den nye lekeplassen i Belton, Texas har polstret underlag som gjør det enkelt for rullestol­ brukere å få tilgang til parken.

Tilpasset lekeplass skaper glede i byen Når flere trår til, er alt mulig. I den amerikanske byen Belton har barna fått en ny lekeplass der alle kan leke, også de med funksjonshemming. Dette har lokale Lions, lokalsamfunnet og Lions Clubs International Foundation (LCIF) sørget for. TEKST: ERIC MARGULES

Historien om den inkluderende lekeplassen begynte i 2012 da byens politikere og Belton Lions bestemte at byen trengte et sted der alle barn kan leke, uavhengig av fysisk evne. Økonomien var en utfordring, men etter en innsamling og matchende midler fra kommunen, fikk prosjektet tildelt et tilskudd fra LCIF, et USD 75 000 Standard Grant. Lions brukte flere måneder med å planlegge byggingen, sammen med et entreprenør­

selskap. I desember 2014 kunne byens innbyggere komme sammen for å feire den nye. Prosjektet kostet totalt USD 180 000. – Dette er en flott dag for byen vår, sa rådmann Sam Listi til lokalavisen i forbindelse med åpningen av parken. Både Belton Lions Club og [LCIF] har vært en viktig del av dette prosjektet, og byens innbyggere har bidratt med over USD 50 000. Lekeplassen måler 5400 kvadratmeter, har handikap­

tilpassede apparater som sklier, karuseller, klatrestativ og mye mer. Flere ramper gjør det lett for rullestolbrukere å komme rundt i parken på egen hånd. Polstret underlag har erstattet grus og sand, et materiale som er mye mer rullestolvennlig. For informasjon om LCIF Standard Grant og for å finne ut hvordan din Lionsklubb kan søke, besøk lcif.org.

LION NR 1 2015–16

31


SIGHT FIRST COLORADO

32

LION NR 1 2015–16


SIGHT FIRST COLORADO

LCIF gir syn og håp i Colorado – Jeg beklager, men du er i ferd med å bli blind. Og vi kan ikke gjøre noe med det. TEKST: MARIE ANNE SLIWINSKI, LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

For mange personer som får diagnosen aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) kan denne meldingen fra legen føre til frykt, sinne og forvirring. 80-årige Maurine Sanford reagerte med trass. – Jeg har ikke tenkt å la det skje, lovet Sanford seg selv. Sanfords blå øyne ser sunne ut, men synet er uklart og mørkt. Hun har geografisk atrofi, et sent stadium av den tørre formen av AMD. Da Sanfords gode venninne Mary Duncan, som også har dårlig syn grunnet glaukom, fikk høre om Sanfords tilstand, anbefalte hun Ensight Skills Center for Visual Rehabilitation i Fort Collins, Colorado. Ensight er den eneste nasjonalt akkrediterte, lav-visjonsklinikk i Colorado som tilbyr å hjelpe folk

Melody Bettenhausen ved øyeklinikken Ensight viser Maurine Sanford hvordan hun kan bruke et spesialtil­ passet forstørrelsesglass for å skrive en sjekk. Foto: Wayne Crownhart.

med dårlig syn til å mestre sin hverdag, bli selvstendige og få selvtillit. Fort Collins Lions Club har vært en viktig støttespiller for Ensight siden klinikken ble etablert i 2001. I 2013 tildelte Lions Clubs International Foundation (LCIF) et bidrag på USD 200 050. Bidraget skulle finansiere et treårig SightFirst prosjekt for å utvide mobile tjenester for svaksynte i hele Colorado. Ensight kjøpte en varebil og har utstyrt den med nødvendig verktøy og utstyr. I de siste to årene har øyebussen reist rundt på landsbygda i Colorado og gitt omsorg, utdannet lokale Lions og samfunnet om verktøy og teknikker til­gjengelig for personer med nedsatt syn og gi svaksynte evaluering og rehabiliteringstjenester. Mer enn 100 frivillige i Lios har deltatt. Mer enn 290 svaksynte pasienter har mottatt rehabiliteringstjenester og oppfølgingskonsultasjoner, også hjemmebesøk. I løpet av de siste to årene har Sanford regelmessig fått oppfølging av både ergoterapeut og optiker. De har hjulpet henne

med å finne måter å bruke det hun fortsatt har av synsevne. Svaksynte pasienter får en personlig handlingsplan inkludert oppfølging med telefonsamtaler og hjemmebesøk. Sanford er takknemlig til alle som har hjulpet henne på veien. – Før unngikk jeg utfordringer i frykt for å bli såret. Takket være Ensight og Lions i Colorado kan jeg med høyt hevet hode gå videre til neste fase av livet mitt, sier hun. Distriktsguvernør Bob Kitchell og styreleder i Ensight, Lion Doug Hutchinson, mener at SightFirst prosjektet har lykkes med å nå ut til en svak gruppe i befolkningen, som ikke bare mistet synet, men også håpet. Hutchinson, som selv har dårlig syn, sier: – Jeg er overrasket over hvordan små justeringer i handlinger og atferd kan få store positive resultater i hverdagen. Som medlem i Lions støtter jeg stolt vårt initiativ, og vi ser frem til å hjelpe flere mennesker i Colorado. For informasjon om SightFirst-programmer og -tilskudd, besøk lcif.org. LION NR 1 2015–16

33


LCIF I NIGERIA

Lions i Nigeria hjelper kreftpasienter En morgen, under sin daglige runde på stråleavdelingen ved Lagos University Teaching Hospital (LUTH) i Nigeria, møter administrator Stella Agbogun en ung mann som trøster sin gråtende mor i gangen. AV: ERIC MARGULES, LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

De hadde reist til Lagos fra Cross River, over 600 kilometer, slik at moren kunne få kreftbehandling ved LUTH. Men uten penger eller slektninger i Lagos, hadde de ikke noe sted å bo. De var desperate og helt alene. Agbogun, som også er medlem i Lions, forsto at noe måtte gjøres for å hjelpe, ikke bare denne fam34

LION NR 1 2015–16

ilien, men også de mange andre pasientene i samme situasjon. De som reiser fra fjern og nær for å få tilgang til kreftbehandling men som mangler ressurser til et sted å bo under behandlingen. – Jeg syntes så synd på dem, forteller Agbogun, så jeg bestemte jeg meg for å skape et bedre botilbud for kreftpasienter.

Agbogun var den gang distriktsguvernør i District 404 B, og så en mulighet til å hjelpe mennesker i en sårbar situasjon. Hun inngikk et samarbeid med LUTH og Lions Clubs International Foundation (LCIF) for å utvikle et boliganlegg for kreftpasienter ved sykehuset, Mercy Home.


LCIF I NIGERIA

Mercy Home tilbyr et sted å sove for kreftpasienter og deres pårørende.

Sammen med LUTH og Lions er Mercy Home nå etablert med 20 sengeplasser. Et USD 75 000 Standard Grant fra LCIF har dekket utgiftene til selve byggingen. Under åpningsseremonien beskrev professor Akin Osibogun, administrerende medisinsk direktør i LUTH, hvor stolt sykehusledelsen var over å kunne ferdigstille Mercy

Home. – Senteret er en drøm som er blitt til virkelighet, sa Osibogun. LUTH ledergruppe har blant annet bidratt med tomten der Mercy Home ligger, rett bak sykehusets strålingsavdeling. Direktøren fortalte at den nære beliggenheten gir legene lett tilgang til institusjonen slik at de også kan gi støtte og oppmuntring.

Mercy Home fremstår som et symbol på håp for mennesker som befinner seg i en av de mørkeste perioder i livet. Senteret er også en påminnelse – uansett hvor og når det oppstår et behov i samfunnet, Lions kan finne en løsning. For informasjon om LCIF Standard Grant og hvordan Lions­ klubber kan søke, besøk lcif.org. LION NR 1 2015–16

35


Lions i verden AUSTRALIA En sjøløve krysser Atlanteren Andrew Abrahams rodde alene midt i Atlanteren da han opplevde å bli skylt ut av båten. – Det var akkurat som om bølgen bare knipset meg bort, som et lite insekt, fortalte han senere. Den 42 år gamle australieren deltok i et robåt-race, og måtte ta seg frem gjennom forrykende uvær med 15-meters bølger, brutal varme, søvnmangel, fysisk og mental utmattelse og skumle møter med hai i sine 57 dager på sjøen. Han rodde 4535 kilometer fra La Gomera på Kanariøyene til Antigua i Karibia, og var den eneste soloroer som fullførte Talisker Whiskey Atlantic

Challenge. Som medlem av Rochedale Spring Lions Club, donerte Abrahams alle innsamlede midler på turen, 10.000 dollar, til vanskeligstilte barn. Han hadde håpet på mer, men grov sjø ødela satellittutstyret og dermed medie­

dekningen. Abrahams er en tøffing som innehar verdensrekorden for maskinroing – 1 millioner meter i 119 timer, og er grunn­ legger av «Townsville to Cairns Bike Ride», som har reist mer enn $ 5 millioner kroner til veldedighet.

ENGLAND Endelig grunn til å smile Rosie Sheaf er en tannpleier fra England som reiser til små landsbyer i Zimbabwe på medisinske oppdrag. Mange har aldri hatt tannpleie. – Hver dag ser vi barn og voksne med tenner som råtner, sier hun. Sheaf og andre tannpleiere deler ut tannbørster og forklarer grunnleggende oral helse. Dentaid er en organisasjon basert i Salisbury som har vært sponset av Lionsklubber over hele Storbritannia siden 2001. Lions samler inn og rehabiliterer tannlegeutstyr samt dekker frakten. Dentaid er aktiv i 11 nasjoner, inkludert Kambodsja, Colombia, India, Nepal og Romania. 36

LION NR 1 2015–16


JAPAN Trykker på skrivekunsten

ITALIA Åpner senter for førerhunder

Som i resten verden uttrykker lærere i Japan bekymring over uheldige konsekvenser av ikonografien som brukes i smarttelefoner og datamaskiner. De blir tydelige i klasserommet. Nøyaktighet og presisjon innen skriving er dalende ferdigheter som følge av at elevene bruker sine fingre på å trykke på ikoner. Noogata Lions bøter på dette gjennom å stimulere en tradisjonell praksis gjennom tusenvis av år: kalligrafi. I fem år har klubben sponset en kalligrafi-konkurranse i byen

på 60.000. I fjor deltok 176 elever fra tredje til åttende klasse, og oppgaven er å skrive kalligrafiske bokstaver på et spesialpapir med store tradisjonelle pensler. Det beste arbeidet var på linje de voksnes, ifølge den japanske LION. En organisasjon som praktiserer kalligrafi har hjulpet Lions med konkurransen, uroppført i 2010 for å markere klubbens 50-årsjubileum. Arrangementet ble opprinnelig holdt bare for yngre elever, men ble utvidet da elevene i ungdomsskolen fortalte at de savnet å praktisere den gamle kunsten.

Siden 1959 har Lions i Italia trent førerhunder for blinde, og over 2000 hunder har blitt plassert. Fremtiden av programmet ble nylig sikret da Lions bygget et nytt førerhund-anlegg i Limbiate, rett utenfor Miilano. Anlegget har plass til 76 hunder. Her er et veterinærkontor og fire leiligheter for synshemmede der de kan bo mens de lærer å håndtere hunden sin. Dette er ikke bare en treningssted, men vil fungere som et rådgivingssenter for svaksynte. Lions i Italia har nå fokus på å fremme verdighet og rettigheter for de med nedsatt syn.

LION NR 1 2015–16

37


Lions i verden NIGERIA Oppgraderte skole med vann og solenergi Abuja Metropolitan Lions, som hjelper jevnlig syv skoler i sitt område, og bestemte seg for å oppgradere Lea Primary School i Lugbe. De 589 elevene fikk ikke bare en ny skole, det er definitivt bedre tider på Lea. Enda så utrolig det høres ut – skolen hadde ingen tilgang til vann. Lions var spesielt bekymret for elevenes helse etter Ebolautbruddet. Lions boret derfor en brønn med vannpumpe drevet av solenergi. Det er satt opp to 250 liters vanntanker og ni vannkraner. Klubben har også bygget

en ny romslig skolebygning, og malt og renovert klasserom. – Både elever og lærerne er veldig

fornøyd og sier de ber for oss, sier Owulo Stanely Ochi, Lions­ klubbens president.

NEW ZEALAND Komiker opptrer som seg selv Aldri undervurder kjendisers evne til å skaffe oppmerksomhet, og få folk til å gjøre det du vil de skal gjøre. Komiker Su Pollard er populær i New Zealand for sine britiske sitcoms «Hi-de-Hi!» og « You rang, M’Lord?» Hun er kjent for ekstravagante kjoler og briller, samt sine upolerte rollefigurer. Pollard var i New Zealand for å markedsføre musikalen «Annie» da hennes agent tok kontakt med Ferrymead Lions Club, som driver et brilleresirkuleringssenter i Christchurch. Hun møtte medlem Andy Blaikie som hadde tatt med en pose med briller. – Da jeg strødde dem ut på bordet, begynte hun å leke med dem, fortalte Blaikie til The South Pacific LION. Øyeblikket ble foreviget av en avisfotograf for mediegiganten Fairfax NZ, et bilde som viste seg å bli avgjørende. – Etter den artikkelen har vi fått en flom av briller til senteret, sier Blaikie. 38

LION NR 1 2015–16


PERU Resirkulerer med en vri Lions resirkulerer glassflasker – det er jo ikke så uvanlig. Det som gjør denne klubben spesiell er at de gjør om flaskene til drikkeglass med Lionslogo. Medlemmer av San Borja Papa Juan XXII Lions Club er også aktive med å pusse opp vaser, lamper og andre pyntegjenstander – også disse får påført Lionslogo. Objektene er donert til vanskeligstilte som trenger dem til sine hjem. Brukte og nye gjenstander doneres til klubben fra kasserer Cesar Luis Sevillano Palacios (på bildet) som eier et renovasjonsselskap. Palocios ‘ ekspertise kommer til nytte for klubbens hovedprosjekt: resirkulering. Klubben resirkulerer papir, papp og plast, og midlene som genereres går til mat og melk til suppekjøkken og sykehjem.

AUSTRALIA Til sjøs for å lære om landlivet Kort tid etter at landkrabben Sacha Clark (18) mønstret på, klatret hun uten å nøle opp den høye masten på den majestetiske STS Leeuwin II og foldet de enorme seilene. – Det var helt fantastisk, er hennes beskrivelse av sin uke som matros. I 30 år har Leeuwin Lions Club sponset ungdommer med en uke på havet hvor de lærer ansvar og får styrket selvtillit. STS Leeuwin II er det eneste tallship i Australia som tilbyr seiling for ungdommer med fysiske, sensoriske eller intellektuelle begrens­ninger. Mer enn 40.000 ungdommer har til nå deltatt, og Lions sponser tre ungdommer i året. – Mange av våre ungdommer har vist en utrolig endring i holdning og personlighet, sier klubbens charterpresident, Dr. John Williams. LION NR 1 2015–16

39


LIONS RØDE FJÆR

▲ Avduking: Den har ei modellert fjør i bronse, montert på ein steinsokkel, med Lions International sitt emblem og ei minneplate på framsida. Avdukinga stod Kjellaug Hatløy Bjergene for. Her saman med president i Lions Club Fjaler, Gudmund Solheim.

Fjorårets distriktsguvernør i 104C, Kari Skuthe Semstad hadde med 45.000 kroner til minnesmerket. T.v. Sogn og Fjordane Røde Kors Eigedom AS, Jofred Åsnes, og president i Lions Club Fjaler, Gudmund Solheim.

Adm.dir. Inger Johanne Osland streka under verdien av samarbeidet på Haugland, som ho håpar vil halde fram.

40

LION NR 1 2015–16


LIONS RØDE FJÆR

Avduka bronsefjør I 1987 skaffa storstilt Røde Fjær-aksjon 20 millionar kroner. Pengane gjekk til reising av helsesportsdelen på Haugland. No er ein skulptur om aksjonen avduka. TEKST OG FOTO: ATLE LYNGSTAD NESS, FIRDA.NO

Helsesportsdelen som dei innsamla midlane gjekk til, var opna av Kong Harald 24. oktober 1992. Nærare 60 personar var samla då Kjellaug Hatløy Bjergene 16. juni i år avduka Røde Fjær-skulpturen. President i Lions Club Fjaler, Gudmund Solheim, sa at skulpturen er eit symbol på innsatsen Lions-rørsla gjorde den gongen for å komme vidare med planane på Haugland.

Samla renter i 4 år Dei innsamla midlane vart delte likt mellom Haugland og Valnesfjord Blindesenter i Nordland. Pengane stod og godgjorde seg til 1991, då om lag 19,8 millionar kunne tilførast utbygginga på Haugland. Magne Bjergene hadde ei sentral rolle i utbygginga, og kona Kjellaug var ein viktig medspelar for han og i Røde Fjær-aksjonen. Difor fekk ho æra av å avduke minnesmerket. Fjorårets distrikts­ guvernør Kari Skuthe Smestad, kom ikkje tomhendt til Haugland. Ho hadde med seg 45.000 som skal gå til finansiering av skulpturen.

Som eit eventyr Jofred Åsnes er styremedlem i Sogn og Fjordane Røde Kors Eigedom som forvaltar eigedommen på Haugland, og dei tykte det var lett å svare ja til å få sette opp skulpturen. – Den symboliserer innsats og samarbeid mellom Lions og Røde Kors. Aksjonen var i si tid grunnlaget for bygging, utvikling og drift av helsesportsdelen her på Haugland. Alt som har hendt sidan er som eit eventyr, sa Åsnes.

Adm.dir. på Haugland, Inger Johanne Osland, takka for minnesmerket. Ho takka også eigedomsselskapet for at dei varetek forvaltaransvaret på ein god måte. – Det er kjent at vi i mange år sleit med å få økonomi i drifta. Stor bygningsmasse krev mykje vedlikehald, og eg vil takke Røde Kors og eigedomsselskapet, for at dei tek godt vare på alt saman, sa Osland. Før ho tok dei frammøtte med på omvising, sa ho at Haugland er ein oase både for pasientane på rehabiliteringssenteret og for United World Collegestudentane som kjem hit. – Alle, uansett funksjonsnivå, har nytte og glede av naturen her, og det gjer noko med oss. Naturen er eit viktig bidrag i rehabiliteringa, og eg håper vi kan arbeide saman om nye prosjekt i framtida, sa Osland.

Camp Fjalir Den nye norske, internasjonale leiren for ungdom med fysiske begrensninger, Camp Fjalir, er lagt til Hauglandsenteret og United World College. Disse to institusjonene ligger på samme sted, vegg i vegg. Camp Fjalir ble avlyst i år pga for få påmeldte, men Lions Club Fjalir håper på bedre oppslutning neste sommer.

LION NR 1 2015–16

41


SANKTHANSFEIRING PÅ ABILDSØ

St-Hans på Abildsø Det er mange Lionsklubber rundt om i landet som arrangerer trivelige møteplasser midtsommers. Øyeblikk fra årets arrangement på Abildsø i Oslo er foreviget av frilansfotograf Arne Olsen.

Fra venstre til høyre: Tommy Granlund, spansk nylon gitar, Trond Granlund, bak Jan Arild Moe på bass, foran Jon Grimsby, trommer og bak, helt til høyre, Trine Sennerud Melby som spiller nøkkelharpe.

42

LION NR 1 2015–16


LILLESTRØM 50 ÅR

Elsker musikk, pølser og gode gjerninger Lions på Lillestrøm har rundet 50 år. Klubben var en periode nede i bare 17 medlemmer, men nå er antallet driftige karer på vei oppover igjen. AV: ARILD ARILDSET, LIONS CLUB LILLESTRØM

I tidsrommet 2001-2011 tjente klubben penger på å selge pølser og hamburgere på Maxbo-messen, og hele 300.000 kroner har gått til gode formål gjennom dette arrangementet. De siste årene er samarbeidet med Skedsmo Bluesklubb og Kulturpuben den største inntekstskilden. Medlemmene stiller gladelig opp i pølseboden til toner fra “lørdags-eftasblues”. Hver lørdag, inne om vinteren og ute om sommeren når det er finvær. Resultat= 60.00 kroner netto årlig og fornøyde medlemmer! Klubben er aktiv med både Lions Røde Fjær og Lions Tulipan­aksjon. Salg av kransekaker, Lion Mints og statistroller gir også inntekter. Nytt på salgsagendaen er arrangementet Smakfull bylørdag der klubben

Gutta i Lions Club Lillestrøm kan kunsten å selge pølser og hamburgere!

har et telt på torget med stort Lionsbanner. Musikere spiller til inntekt for klubben, og medlemmene steker vafler som publikum får gratis, mot en prat om Lions. Når gutta ikke samler inn penger, er de gjerne på bedriftsbesøk. Leca, Institutt for energiteknikk, Åråsen stadion, Friidrettsmuseet, Maxbo Stormarked, Gardeleiren, Akershus Energipark, Nr. 1 Trykk, Forsvarets forskningsinstitutt er på listen over de som har fått besøk av handlekraftige Lillestrøm-Lions!

Medlemmer og gjester foran Doktorgården der jubileumsmiddagen ble arrangert. LION NR 1 2015–16

43


www.lions.no

Kommunen + frivillige = økt trivsel og samhold

Kjære lokalpolitiker! Vår velferd vil bli ufordret i fremtiden. Det vet vi. Forebyggende aktiviteter, trivsel og samhold i ei bygd behøver ikke koste så mye i kroner og øre, men det kommer ikke av seg selv. Det er i dag et godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten på mange plasser i Norge, Lions har flerårige avtaler med stadig flere kommuner, men her er det mye mer å hente! Skap rom og tid til en god og regelmessig dialog mellom kommunen og de frivillige organisasjonene. Samarbeidet må ta hensyn til frivillighetens egenart. Gjør du det, vil du garantert få resultater! Godt valg!

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

Lion nr 1 2015-2016  

Verdighet - Harmoni - Medmenneskelighet; Dette er slagordet for årets internasjonale program. Les programmet, om vår nye verdenspresident Ya...

Lion nr 1 2015-2016  

Verdighet - Harmoni - Medmenneskelighet; Dette er slagordet for årets internasjonale program. Les programmet, om vår nye verdenspresident Ya...

Advertisement