__MAIN_TEXT__

Page 1

Gjensidigestiftelsens juleaksjon:

NĂĽ bygges Lions Safe Center

Helsesport som livsstil

Gir 500.000 til Lionsaktiviteter

Skole, lege og lek for syriske flyktningbarn

Bruker ferien for funksjonshemmede

LION Nr 2 2016–17

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge


Venner som hjelper andre Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 11.000 medlemmer her i Norge – menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en klubb der du bor!

Følg oss på sosiale medier

facebook.com/Lions Norge

twitter.com/LionsNorge

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt ­engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions Mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbei­ de for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre ­forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri menings­ utveksling om alle saker av allmenn interesse.

2

LION NR 1 2016–17

• Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. • Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller go­ der som vil bety tap av s­ elvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine

standpunkter eller mine ­handlinger. • Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. • Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. • Gi hva jeg kan av min tid, min arbeid­ skraft og mine midler til samfunnets beste. • Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det. • Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.


INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE

CORLEWS SPALTE FOR OKTOBER

Betydningen av Lions? Det samme i dag som tidligere. TIL NORSK VED: HANS O. REYKDAL

LIONSBLADET var de første årene fylt med historier som «Hensikten med LIONS», «Betydningen av Lionismen» og «Lions’ verdier.» En forretningsmann-klubb dedikert til å yte hjelpetjenester var fortsatt et rart konsept, og det var som om Lions måtte overbevise seg selv om at de var på rett spor. Usikkerheten førte til at Lions­ medlemmene selv stilte spørsmål om Lions ville overleve. «I løpet av min levetid har jeg sett flere organisasjoner, opprettet med de høyeste idealer, blomstre for en tid, og deretter nesten forsvinne inn i de uviktiges verden. Vil det bli skjebnen til hele Lionismen? Jeg håper ikke det», skrev distriktsguvernør A. Baker fra Cheyenne, Wyoming, i januar 1922. Men Lions holdt kursen. De holdt seg til det å stå til tjeneste. Fellesskap var nok en del av medlemskapet, men det å være til tjeneste var det aller viktigste. «Aktiviteter skaper klubben» var overskriften for en artikkel i 1927 av Internasjonal President Irving Camp i Johnstown, Pennsylvania. «Vis meg en klubb som bare møtes og spiser, og jeg vil vise deg en klubb som har unnlatt å svare på ropet om tjenester som er

selve hovedprinsippet i vår store, uselviske organisasjon,» skrev han. Vårt 100-års jubileum i 2017 nærmer seg raskt og vi vet nå at våre forfedre hadde rett. Å stå til tjeneste er det som skaper en Lion. Det er hva vi gjør. Det er hvem vi er. Det har aldri vært mer tydelig enn de siste par årene. Vi satte oss et mål om å hjelpe 100 millioner mennesker innen 30. juni 2018, gjennom «Centennial Service Challenge» - (100-års utfordringen). Vi spurte Lions om å skape aktiviteter for ungdom, syn, sult og miljø. Vi lurte på om vi skulle klare å nå det målet fordi klubbene rapporterte til Lions Clubs International at de hjalp 8 millioner mennesker årlig (men vi visste det virkelige tallet var høyere). Det er med stor glede jeg nå kan fortelle deg at vi nylig nådde vårt mål om å hjelpe 100 millioner mennesker. Vær stolt over å være en del av en organisasjon som lever opp til sine fantastiske idealer, som setter mål og som overgår dem. Vi har så mye mer vi kan oppnå. Det er flere mennesker som trenger oss, flere muligheter til å utgjøre en forskjell og nye fjell å klatre. Sammen kan vi nå nye høyder. Så fortsett å hjelpe!

Chancellor Bob Corlew Lions Clubs International President

LION NR 2 2016–17

3


TV-AKSJONEN 2016

Gi til TV-aksjonen 2016 gjennom Lions sentralt TV-aksjonen NRK arrangeres søndag 23. oktober og går til Røde Kors og arbeidet for å gi livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikt. For å synliggjøre Lions’ økonomiske bidrag til aksjonen, ber guvernørrådet (Lions Norges styre) om at klubber og medlemmer innbetaler sine bidrag til aksjonen til kontonummer 9001.23.04489 innen onsdag den 19. oktober 2016. Merk innbetalingen med navn på klubb. Lionskontoret tar det fulle ansvar for å overføre pengene til TV-aksjonen NRK.

Dette er årets TV-aksjon I år går TV-aksjonen NRK til Røde Kors og arbeidet for å gi livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikt. I lys av situasjonen i verden hvor millioner av mennesker forsøker å overleve der krig og voldelige konflikter raser, er årets TV-aksjon brennaktuell.

TV-aksjonen Røde Kors skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til ofre for krig og konflikt i ni land; Afghanistan, Somalia, Syria, Sør-Sudan, Libanon, El Salvador, Honduras, Guatemala og Myanmar. I tillegg skal noe av midlene brukes på integreringsprosjekter for flyktninger i Norge. Søndag 23. oktober samles altså hele Norge til årets viktigste søndagstur; 2 millioner mennesker skal få livsviktig hjelp gjennom pengene som samles inn gjennom TV-aksjonen. For at alle husstander i landet skal få besøk og en mulighet til å gi sitt bidrag, må det mobiliseres 100 000 bøssebærere. På nettsiden http://www.blimed.no finner dere mer informasjon om TV-aksjonen.

Gi ditt bidrag til TV-aksjonen NRK på Lions Norges TV-Aksjon konto: 9001.23.04489

4

LION NR 2 2016–17


GJENSIDIGESTIFTELSEN

Lions er med på Gjensidige­ stiftelsens Juleaksjon 2016 I forbindelse med Gjensidigestiftelsens Juleaksjon 2016 er Lions Norge blitt tildelt 500.000 kroner. Det er første gang Lions har søkt, og pengene fordeles til de 13 klubber rundt om i landet som har vært med på søknaden. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Også i år ønsker Gjensidige­ stiftelsen å rette oppmerksomheten mot at det er mange barn i Norge som på grunn av vanskelige familieforhold gruer seg til jul. Siden starten har Juleaksjonen hvert år vokst i omfang. Fra å ha nådd ut til rundt 7 500 barn i 2010, nådde organisasjonene ut til over 17 000 barn i 2015. Grunntanken i juleaksjonen er å nå hvert enkelt barn på en personlig måte, og som gjør en merkbar forskjell. Gjennom årene har også konseptet blitt noe utvidet og tilpasset de ulike tiltakene organisasjonene gjennomfører. Da økt antall barn medfører reduksjon i økonomisk bidrag per barn, er det nådd en grense for hvor mange barn man har mulighet for å nå ut til og samtidig sikre grunntanken i Juleaksjonen. Dette krever et større fokus på å nå de barna

som trenger hjelpen aller mest, fremfor å nå ut til enda flere. De aktiviteter som blir gjennomført i forbindelse med Juleaksjonen 2016, må oppfylle noen særskilte krav:

Målgruppe: •

Barn (0-18 år) og deres familier, med en prioritet på de som lever i lavinntektsgrupper, på krisesenter og/eller flyktningmottak

inngå i den ordinære driften av organisasjonens virksomhet •

Midlene skal gå til: •

Julegaver: leker, spill, klær eller andre gaver

Juleopplevelsen: arrangementer der venner og familie møtes, f.eks. juletrefest, besøk på teater

Julebesøket: tog/flybillett for seg selv eller nær familie/ venner

Julehuset: juletre, pynt, mat og alt annet som hører julehuset til

«Jul i all hast»: når ikke alt går som planlagt…

Prosjekter rettet mot barn: •

Barnet skal bli direkte berørt av hendelsen (ikke som en sekundær effekt via mor, far eller et senter)

Barnet skal oppleve felles­ skap, omsorg og «en helt vanlig jul»

Aktiviteten skal være noe utover det «vanlige», og ikke

Aktiviteten skal skje fra og med november til og med januar

LION NR 2 2016–17

5


LION

WE SERVE TIL TJENESTE

Innhold NR 2 4 Gi til TV-aksjonen 2016 gjennom Lions sentralt 5 500.000 kroner til Lions’ juleaktiviteter 8 Nå bygges Lions Safe Center

Materiellfrister 2016–2017 Nr 3 – 07. november Nr 4 – 30. januar Nr 5 – 27. mars Nr 6 – 22. mai

10 Høstkampanje i nettbutikken! 12 Tana: Bruker ferien for funksjonshemmede 18 Bina skal snart på jobb 22 LIONS 100 ÅR: Den hvite stokken

Gjensidigestiftelsens juleaksjon:

Nå bygges Lions Safe Center

Helsesport som livsstil

Gir 500.000 til Lionsaktiviteter

Skole, lege og lek for syriske flyktningbarn

Bruker ferien for funksjonshemmede

LION

34 Verdenspresidenten besøkte Bergen 36 Nye Tråastølen: Velkommen til fjells!

Nr 2 2016–17

www.lions.no

Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge

På forsiden: Under de glade Lions-paraplyene smiler verdenspresidentparet Diane og Bob Corlew som besøkte Bergen i august. Det regnet selvfølgelig, men hva gjør vel det når man har så freshe paraplyer? Til venstre står trioen som fulgte dem hele helgen: Gunnhild Rein Almås, Kjell Framnes og Annette Pemmer. PS: Paraplyen kan du kjøpe i Lions Norges nettbutikk.

LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk.

Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no Mobil: 92 24 88 28

Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeids­partner, støttespiller eller «bare» interessert. Ta gjerne kontakt med oss!

Annonser Bjørn Alvær, 07 Media Tlf: 482 12 700 E-post: bjorn.alver@07.no

Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf. 23 24 46 30 E-post: post@lions.no

6

LION NR 2 2016–17

Layout Mette H. Tønsberg, 07 Media Trykk 07 Media –07.no Internasjonalt styre President Chancellor Robert E. “Bob” Corlew, Milton, Tennessee, United States; Immediate Past President


TEKST

Leder

Sommeren som aldri tar slutt I skrivende stund er det snart oktober, fluene surrer i vinduet det er 20 grader utenfor. Er det flere som kjenner på følelsen av at det er fint og deilig, men også litt urovekkende? Krigen i Syria, som overgår seg selv daglig med ufattelig lidelse for sivile og særlig barn, og grove overtramp på krigskonvensjonen, det virker så fjernt når sommerblomstene fortsatt strutter. Nå går byggingen av vårt Safe Center i Libanon for fullt, det blir en liten oase av trygghet og fremtid for noen av

flyktningbarna. Går innsamlingen bra, kan vi bygge flere. Dette nummeret har mange gode saker, håper dere får en god leseropplevelse og inspirasjon til arbeidet i klubber og soner. Historiene våre bekrefter at vi får det til om vi vil, både i felleskap og som enkeltpersoner. «Verden trenger mer medfølelse og mindre selvopptatthet», sa vår grunnlegger Melvin Jones for hundre år siden. Det gjelder fortsatt. Bare les om Einar og piskene på side 41. Det nytter å bry seg!

Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan; First Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India; Second Vice President Gudrun Yngvadottir, Gardabaer, Iceland; Third Vice President Jung-Yul Choi, Busan City, Korea. Internasjonale direktører (2. år) Melvyn K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birgani, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León,

Vibeke Aasland Ansvarlig redaktør LION

Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan. Internasjonale direktører (1. år) Bruce Beck, Minnesota, United States; Tony Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, Brasílía, Brazil; Markus Flaaming, Espoo, Finland; Elisabeth Haderer, Overeen, The Netherlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey Jr., Texas, United States; N. Alan Lundgren, Arizona, United States; Joyce Middleton, Massachusetts, United States; Nicolin Carol Moore, Arima, Trinidad and Tobago; Yasuhisa Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhay Oswal, Gujrat, India; Vijay Kumar Raju Vegesna, Visakhapatnam, India; Elien van Dille, Ronse, Belgium; Jennifer Ware, Michigan, United States; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea.

LION NR 2 2016–17

7


FLYKTNINGBARN I LIBANON

Nå bygges Lions Safe Center Byggingen av Lions Safe Center i Bekaa-dalen i Libanon i gang, og i disse dager tas senteret i bruk av flyktningbarn som har mistet flere års skolegang. AV: EINAR LYNGAR, LIONS CLUB RINGSAKER

Lions Norge har jobbet i snart et år med forberedelser. Det er viktig å ha alle formaliteter i orden før man setter spaden i jorden. Det er et vanskelig område å operere i og vi har gitt Safe Center en ny standard. Nå er skikkelige kontrakter på plass, og avtalen med vår samarbeidspartner Beyond, er godkjent.

i Bekaa, der det er kalde vintre med mye snø. Nå får barna en varm skole om vinteren og en kald skole om sommeren. Dette blir et safe senter av høy standard, og Lions Norge har forhandlet seg til en god pris, som ikke øker våre utgifter vesentlig. Disse husene kan også gjenbrukes etter flere år, og er lette å flytte.

150 barn

Skole, lege og lek

Vårt senter skal gi plass til 150 barn, med muligheter for to skift daglig. Det blir bygget av tre-elementer, og holder en langt høyere standard enn de tradisjonelle teltleirene. Grunnen til dette er at senteret ligger i fjellområdene

Det er med stor lettelse at vi nå er i gang. Ikke minst for de mange barna som ikke har hatt skolegang på flere år, og er i ferd med å miste sin fremtid. Bare i Libanon er det mer enn en kvart million barn som ikke

går på skole, og halvparten av flyktningbarna jobber for å skaffe mat til familien. Behovet er derfor enormt, for å hjelpe barna og gi de trygge rammer. I vårt Safe Center som er inngjerdet med vakt, skal de møte utdannede hjelpearbeidere og lærere. Det vil bli ansatt 8-10 personer. Barna vil også få medisinsk oppfølging, samt psykososial hjelp. Mange av barna sliter med opplevelser fra krigen, og trenger hjelp for å komme videre.

Barnearbeid Det er også avsatt plass til å fremme barnas kreative evner. Det gjelder både innen musikk, kunst og drama samt sport. Her vil det bli ansatt utdannede fagpersoner i deltidsstillinger, forteller lederen av Beyond, Joseph Awad. Awad forteller at det er viktig å få barna inn i skole, og ikke i arbeid. De ser at stadig flere barn dropper ut av skolesystemet fordi familiene vil ha barna inn i lønnet arbeid.

Foreldrene er med Noe av filosofien bak et Safe Center er også et tett samarbeid med foreldrene. At de skal få 8

LION NR 2 2016–17


FLYKTNINGBARN I LIBANON

Byggingen er nå i gang! Dette bildet er tatt i begynnelsen av september.

kunnskap om konsekvensene ved at barna tas ut av skole. Og ikke minst konsekvensene ved at stadig flere familier nå selger sine tenåringsjenter som gifteklare. Helt ned i 12 årsalderen har noen solgt barna sine for en pris av 1000 dollar. Dette er alarmerende fordi hver fjerde tenåringsjente nå blir solgt. Senteret åpner også for at mødrene kan komme dit på uformelle kursaftener, noe som har vært populært. Dette har også gjort at de er trygge på at barna deres blir ivaretatt på et Safe senter.

Viktig måltid Awad forteller at de har en prioritert oppgave i å hjelpe de sårbare barna og familiene slik at de ikke kommer opp i situasjoner som kan ødelegge barnas fremtid. Mange av familiene i leirene i Libanon kom over grensa med

kun en bærepose eller koffert, og har lite eller ingen penger å rutte med. De er helt avhengige av hjelp, og derfor får barna et daglig måltid på skolen, så de ikke går sultne hjem eller rett i jobb. Beyond prøver også å fange opp et stadig større antall gatebarn i byene. Barn som tigger og utsetter seg for stor fare når de løper ved siden av biler i trafikkryss eller går alene.

Flere sentre Et Safe senter er derfor en trygg havn hvor vi kan bygge barn, og slippe dyre reparasjoner når de blir voksne! Beyond er klare for å bygge flere sentre for oss, og det er derfor å håpe at klubbene nå for alvor støtter opp om et tiltak Lions Norge har all grunn til å være stolte av.

Slik kan du bidra Gi til konto Støtt aksjonen med ditt bidrag til prosjektets konto 9001 23 04284 Skattefradrag Du kan føre gaven som fradrag på selvangivelsen ved beløp fra 500,- kroner og inntil 25.000,- kroner. Husk å oppgi ditt person­nummer på innbetalingen. Bedrifter oppgir organisasjonsnummer. Start din egen innsamling Det er enkelt å lage din egen innsamling til syriske flykninger. Gå til minaksjon.lions.no/ flyktningbarn Følg aksjonen på Facebook https://www.facebook.com/ barnaiarsal

LION NR 2 2016–17

9


LIONS NETTBUTIKK: http://lions.adprofil.no/

Høstkampanje i nettbutikken! Nå i høst har vi fått et knalltilbud på en kraftig Powerbank (batterilader til mobil og nettbrett). Vi tilbyr også en deilig, myk lue, en sprek paraply, flere typer godt synlige refleksvester og en supernyttig isskrape til bilen. Alle kan handle i Lions Norges nettbutikk. Alle er velkomne til å handle i Lions Norges nettbutikk. Du kan velge å bestille enkeltvis eller du kan kjøpe pakker (for Lionsklubber). Husk at det snart er jul og at foredrags­ holdere setter pris på nyttige, fine gaver!

Paraply Gul paraply med trykket Lions logo i blått på ett panel. Buet trehåndtak. Automatisk åpningsfunksjon. Diameter Ø 105 cm. Kjøp én paraply for kr 159,- per stk, Bestilles i nettbutikken. Kjøp klubbpakke med 10 stk for 1 175,00 (kr 117,50- per stk). Bestilles i nettbutikken

Powerbank

Lue

Powerbank med 10.000 mAh, levert med trykket Lions logo. Kjøp én powerbank for 200 kr pr stk Kjøp klubbpakke med 25 stk for 4500 (kr 180,- per stk) Tillegg for trykking av klubbnavn under logoen kr 12,50,Prisene er ink. mva. Kostnader for frakt kommer i tillegg. Bestillingsfrist: 01.11.2016 – levering 3 – 5 uker etter felles bestillingsfrist. Send din bestilling på e-post: Marianne@adprofil.no

Dobbel single jersey lue i 95 % bomull, 5 % elastan. One size. Leveres med trykkes Lions logo. One size. Kjøp én lue for kr 92,- per stk. Kjøp klubbpakke med 25 stk for kr 2000,- (kr. 80,- per stk) Tillegg for trykk av avdelingsnavn min 25 stk kr 18,75. Prisene er ink. mva. Kostnader for frakt kommer i tillegg. Bestillingsfrist: 01.11.2016 – levering 3 – 5 uker etter felles bestillingsfrist. Send din bestilling på e-post: Marianne@adprofil.no

10

LION NR 2 2016–17

Is-skrape Kun klubbpakker. Is-skrape med Lions logo trykket på en side. Selges i pakker a 10 stk for kr. 50,Prisene er ink. mva. Kostnader for frakt kommer i tillegg. Bestilles i nettbutikken:


Refleksvester: Arbeid refleksvest Unisex refleksvest til arbeidsbruk. Påsydd refleksstriper sørger for at du er godt synlig. Borrelås lukning i front. CE-godkjent EN471 klasse 2. Leveres med oppbevaringspose og trykket Lions logo på venstre bryst. Kommer i str. S - XXXXL. Kjøp en arbeidsvest for kr 138,00. Bestilles i nettbutikken: Kjøp klubbpakke med 10 stk for kr 1000,(100 kr per stk). Bestilles i nettbutikken: Prisene er ink. mva. Kostnader for frakt kommer i tillegg. Barn refleksvest Kun klubbpakker.

Fritid refleksvest Unisex refleksvest til fritidsbruk. På­ sydde refleksstriper sørger for at du er godt synlig. Elastisk strikk og justerbar borrelås lukning i sidene. CE-godkjent EN 1150. Leveres med Lions merke trykket på vesten. Kjøp en fritidsvest for kr 138,00. Bestilles i nettbutikken Kjøp klubbpakke med 10 stk for kr 900,00,(kr 90 per stk). Bestilles i nettbutikken. Prisene er ink. mva. Kostnader for frakt kommer i tillegg.

Barn refleksvest Påsydde refleksstriper sørger for at du er godt synlig. Elastisk strikk og justerbar borrelås lukning i sidene. CE-godkjent EN 1150. Leveres med Lions merke trykket på vesten. Kommer i str. 2-3 år, 4-8 år, 8-12 år. Kjøp klubbpakke med 10 stk for kr 900,- (90 kr per stk.) Bestilles i nettbutikken: Prisene er ink. mva. Kostnader for frakt kommer i tillegg.

Trening refleksvest Refleksvest som fin for treningsbruk. Leveres med Lions logo på front. Str. XS/M eller L/XXL Kjøp en treningsvest for kr 95,Kjøp klubbpakke med min. 25 stk for kr 1875,(75 kr per stk). Tillegg for klubbnavn kr 19,Prisene er ink. mva. Kostnader for frakt kommer i tillegg. Bestilles i nettbutikken: Bestillingsfrist: 10.10.16 for levering i slutten av oktober.

Sjekk nettbutikkens salgsbetingelser på http://lions.adprofil.no/ LION NR 2 2016–17

11


HELSESPORTSUKA I TANA

Bruker ferien for funksjonshemmede – Jeg kan vanskelig finne en bedre måte å bruke ferien på, sier Alf-Erling Isaksen. Han er sjef for Helsesportsuka til Tana og Nesseby Lions. AV: ALF HELGE JENSEN – AHJ@FINNMARKEN.NO

I familien Isaksen er det aldri noe spørsmål om hva uke 32 skal brukes til. Hvert år siden de kom tilbake til Tana i 1991, har Alf-Erling Isaksen (52) og BittElin Hætta Isaksen (51) stilt opp under Helsesportsuka for funksjonshemmede. Og barna har vært like selvskrevne medhjelpere nærmest fra fødselen av. – Det er så fantastisk å se hvordan deltakerne flytter egne grenser. Hvordan de mestrer utfordringer de aldri hadde drømt om å takle. Og hvordan selvtilliten blir stadig større. Det er belønning mer enn nok for de mange dugnadstimer, sier ukesjef Isaksen når Finnmarken besøker den imponerende leiren Lionsklubben har ved Harrevann.

Alle er så glade Han framhever spesielt gleden deltakerne viser. – De er mye gladere og smiler oftere enn folk flest. Og de er så takknemlige at det er rørende, sier Isaksen. Isaksen-familien er langt fra alene om å stille opp for dem. Hele 36 bidrar med å få det store ukearrangementet i havn. Ikke 12

LION NR 2 2016–17

alle er medlemmer i Tana og Nesseby Lions. Også medlemmer fra andre klubber bidrar. Andre igjen er ikke med i Lions, men er blitt en del av ildsjelfamilien.

Fast inventar – Jeg er blitt en del av inventaret, sier Rosel Olsen (63) fra Hammerfest Lions. De siste 20 årene har hun brukt en ferieuke til å jobbe under «uka» i Tana. – Det er så givende å se hvordan deltakerne vokser i et fantastisk sosialt felleskap. I starten av uka sier de ikke så mye, men så stadig mer og mer. De får nye venner, og når det hele er over, blir det alltid en tårevåt avskjed. Ingen vil hjem, forteller Olsen. Hun er til de grader innstilt på fortsatt å stille opp som frivillig under de kommende helsports­ uker. – Tanaværingene har lovet at jeg skal få hjelpe til så lenge jeg klarer å gå. Deretter skal jeg få være deltaker, sier Olsen med et stort smil. Solveig Daniloff Jonas (18) fra Alta hører til en spesiell familie. Mora Cecilie Daniloff og faren

Torgeir Jonas har bidratt under «uka» i rundt 20 år selv om de ikke er i Lions. – Jeg har vært med siden jeg ble født. Og jeg har jobbet mer og mer etter hvert som jeg ble større. Jeg har det på samme måte som Rosel. Jeg får mer igjen enn jeg gir, sier 18-åringen. Hun har tatt en ukes ferie fra sommerjobben for å hjelpe til.

Skilsmisse ingen hindring Pappa Torgeir Jonas har hele fire døtre i alderen 6 til 18 med seg til Helsesportsuka. Og alle er glade hjelpere ut fra det de kan klare. – At Cecilie og jeg ble skilt, forandret ikke på tradisjonen med å være medhjelpere i Tana. Vi fortsatte å dra sammen hit. Det er svært givende på alle måter, og et veldig flott sosialt miljø. Nå er vi etablert på nytt hver for oss, uten at det forandrer noe. Jeg har fått flere barn med min nye kone, og de er med hvert år. Også den nye mannen til Cecilie er blitt medhjelper, forteller Jonas. Ekskona skulle selvsagt til «uka» også i år, men ble stoppet av beinbrudd.


HELSESPORTSUKA I TANA

Om Helsesportsuka Arrangør: Tana og Nesseby Lions Målgruppe: Funksjons­ hemmede over 14 år. Spesielt funksjons­hemmede som ikke har så gode tilbud i sitt nær­miljø. Lions­klubber og kommuner landet rundt bidrar økonomisk og med å finne deltakere.

ILDSJELENE: Her er noen av de 36 som stiller opp i Helsesportsuka. Fra venstre ukesjef Alf-Erling Isaksen, Ragnar Gakko, Kåre Ballari, Arne Henry Banne, distrikstleder Evy Einersen (Lakselv), Odd Johansen, Henry Mathisen (på huk), Oddvar Betten, Birger Dervo, Magne Nilsen, Britt Elin Hætta Isaksen, Annbjørg Harrysdatter Edvardsen og Asbjørn Andersen (Lakselv). Foto: Alf Helge Jensen, Finnmarken.

Formål: Samle funksjons­ hemmede fra hele landet til helsefremmende aktivitet. Og gi dem kraft til å tro på seg selv og hjelp til å bryte ut av en isolert tilværelse. Arrangørsted: Tana videre­ gående er base. Der er det overnattingsplass til 54. Det begrenser utenbygds deltakelse til 30 pluss 24 ledsagere. I tillegg kommer lokale deltakere og ledsagere. I år er det ni lokale deltakere. Foruten det som skjer på skolen, er det alltid overnattingstur til Lionsleiren ved Harrevann. Det samme med padlingen i Smalfjordvann. Også der har Lions bygd en leir. Aktiviteter: Blant annet riding, skyting, låvedans, hunde­ kjøring, padling og fisking.

ILDSJEL-FAMILIE: Torgeir Jonas (51) fra Alta stilte med fire døtre for å hjelpe til under uka. Fra venstre Selina Mathisen Jonas (15), Synne Mathisen Jonas (10) og Solveig Daniloff Jonas (18). Minstejenta Saga (6) var ikke der da bildet ble tatt. Foto: Alf Helge Jensen, Finnmarken.

Historie: Ble opprettet med bakgrunn i de funksjons­hemmedes år i 1980. Har vært arrangert årlig siden 1981. Den gang var Tana og Nesseby Lions bare fem år og hadde langt færre enn dagens 38 medlemmer, men de tok utfordringen. Siden har uka vokst seg stadig større. Og den aktive Lionsklubben har bygd opp en stor leir ved Harrevann og et noe mindre anlegg ved Smalfjordvann.

LION NR 2 2016–17

13


HELSESPORTSUKA I TANA

Sjarkfisker i rullestol En annen trofast medhjelper er Asbjørn Andersen (65) fra Lakselv. Han er medlem i Porsanger Lions. Ettersom Andersen sitter i rullestol, kunne han vært deltaker. Men det er ingen utfordring for en sjarkfisker! – Joda, jeg er fisker. Rullestolen setter jeg igjen på kaia når jeg går på sjøen. Jeg klarer fint å ro både med garn og krabbeteiner selv om jeg må jobbe sittende, forteller Andersen. Da er det lett å skjønne at han gjør god nytte for seg som medhjelper. Ingen jobb blir for vanskelig. Andersen har planer om å pensjonere seg, men ikke mer enn at han snart er klar til ny krabbesesong. Og på etterjulsvinteren regner han med at det blir for tungt å være på land når garnfisket på Porsangerfjorden pågår. Ingen typisk pensjonist­ tilværelse, altså! Ukesjef Isaksen skal ikke pensjonere seg, bortsett fra som ukesjef. I hvert fall noen år. De tunge vervene i Lions har man bare for ett år av gangen. Isaksen har vært ukesjef tidligere, og han ser ikke bort fra at det skjer igjen. Arne Henry Banne (66) fra Nesseby er nyvalgt president i Tana og Nesseby Lions. Også han skal stille opp i uke 32 neste år. Isaksen og Banne forteller at det er masse arbeid med «uka.» Mye av forberedelsene faller på ukesjefen, men mange av de 38 medlemmene deltar. I år hadde de tre dugnader med leiren ved Harrevann. Den ene gikk på å bedre skogsveien opp til vannet. Første gang leiren ble brukt under «uka», måtte de kjøre med traktor. Nå er det vei god nok for minibuss. Takket være utallige dugnadstimer. 14

LION NR 2 2016–17

LAR SEG IKKE STOPPE: Asbjørn Andersen er både fisker og fast medhjelper til tross for at han sitter i rullestol. Her sammen med ledsagerne Ida Westgaard og May-Britt K. Malerstuen fra Oslo. Foto: Alf Helge Jensen, Finnmarken.

ALLTID PÅ PLASS: Rosel Olsen (63) fra Hammerfest og Solveig Daniloff Jonas (18) fra Alta er alltid på plass for å hjelpe til under Helsesportsuka. Foto: Alf Helge Jensen, Finnmarken.


STORTRIVES: Rolf H. Josefsen (48) fra Honningsvåg og Emma Klemetsen (52) fra Nordvågen kommer seg til Helsesportsuka takket være Anne Lise Kristiansen (51) fra Honningsvåg. Foto: Alf Helge Jensen, Finnmarken.

Fikk høre at den trofaste ledsageren var blitt syk:

Emma fryktet å miste drømmeturen til Tana Emma Klemetsen (52) fra Nordvågen fryktet det verste da hennes trofaste ledsager til Helsesportsuka ble syk. Ville hun miste turen hun gledet seg så stort til? AV: ALF HELGE JENSEN – AHJ@FINNMARKEN.NO

Emma Klemetsen er én av de 39 deltakerne under Helsesportsuka for funksjonshemmede til Tana og Nesseby Lions. Hun deltok for første gang i fjor og hadde det helt fantastisk. – Jeg var heldig og fikk plass i år også. Men da jeg hørte at Anne Lise var syk, trodde jeg at vi ikke kunne dra, sier Klemetsen.

Trosset sykdom Anne Lise heter Kristiansen til etternavn og er den som stiller opp for at deltakere fra Nordkapp kommune skal komme seg til Tana. Hun ble syk i forkant av turen, men ikke verre enn at det ble tur som planlagt. – Jeg beroliget Emma med at dette skulle gå veldig bra.

Halsbetennelse og feber skulle jeg trosse. Det ble da heller ikke noe problem. Jeg ble frisk nok i tide, forteller Anne Lise Kristiansen (51) fra Honningsvåg.

Jobb og dugnad Hun er ledsager for Emma Klemetsen og Rolf H. Josefsen (48) fra Honningsvåg. Kristiansen LION NR 2 2016–17

15


HELSESPORTSUKA I TANA

er ansatt i Nordkapp kommune. Hun er vernepleier og sjef for miljøarbeiderne. – Jeg jobber ikke tett på Emma og Rolf, men stiller opp slik at de kommer seg til Tana. Kommunen bidrar med vanlig lønn, men har ikke råd til overtid og annet. Dette gjør at det er vanskelig å få ledsager når brukerne skal på tur. Det blir oftest til at jeg stiller, uten at det føles som noe stort offer. Jeg får mye igjen gjennom et fantastisk fellesskap, sier Kristiansen. Som ledsager står hun på fra tidlig morgen til rundt midnatt. Sånn sett blir det mange dugnads­ timer, men det føles helt greit for Kristiansen. Klemetsen og Josefsen er så glade for at hun sørger for at de få delta i Helsesportsuka. Dette er noe av det største de kan være med på. – Jeg er med for tredje gang. Det er like artig

DEBUTANTER: Martine Dalmo (16) og pappa Torkel Dalmo (41) fra Bogen deltok for første gang. De vil veldig gjerne tilbake. Foto: Alf Helge Jensen, Finnmarken.

hver gang. Og jeg får stadig nye venner, sier Josefsen. Han synes alt er artig og spennende under uka. Både riding, padling og fisking. Favoritten til Klemetsen er det som skjer på vannet. Båtturen med fisking på Harrevann og padling i Smalfjordvannet der Lions-klubben har et mindre

anlegg. Begge de to fra Nordkapp kommune syntes også det var spennende med å overnatte i telt ved Harrevann. Martine Dalmo (16) fra Bogen i Evenes kommune er deltaker for første gang. Pappa Torkel Dalmo (41) forteller at de først i år gjennom den lokale

HØY STEMNING: Fornøyde deltakere, ledsagere og arrangører samlet i leiren ved Harrevann, klare til en dag full av aktiviteter. Foto: Ragnar Gakko. 16

LION NR 2 2016–17


HELSESPORTSUKA I TANA

MORGENTRIM: Etter frokost står det morgentrim på programmet. Britt Elin Hætta Isaksen og Ole Størkersen fra Rælingen leder an. Foto: Alf Helge Jensen, Finnmarken.

Lions-klubben hjemme ble klar over at Helsesportsuka i Tana eksisterer. Og da var de snare til å søke. – Martine stortrives. Hun likte spesielt badestampen og fiske­turen med bålsteking av fangsten etterpå. Og låvedansen i kveld gleder hun seg veldig til, sier Dalmo da Finnmarken møtte dem ved Harrevann onsdag. Da nærmet det seg avslutning på overnattingsturen. Etter frokost, trim, natursti og lunsj gikk ferden tilbake til Tana videre­gående skole (Landbruksskolen). Der var det låvedans om kvelden. Ettersom gradestokken nærmet seg frysepunktet seint på kvelden, var dansen en flott måte å holde varmen på. Ukesjef Alf-Erling Isaksen forteller at låvedansen som vanlig ble en stor sukess. Deltakere, ledsagere og arrangører hadde ei stor stund. Torsdag fortsatte Helsesports­ uka med padling, riding, hunde­ kjøring, tandemsykling og skyting med luftgevær samt pil

og bue. Alt sammen aktiviteter som deltakerne normalt ikke får sjansen til å delta i. Fredag var det boccia­ konkurranse, andakt og til slutt den store avslutningsfesten med

middag og dans til musikk av Niilo Guttorm og Gisle Pettersen. Lørdagen er det tid for tårevåt avskjed og hjemreise. Alle håper de på å komme gjennom nåløyet også neste år.

KVELDSKOS: Etter en lang dag med aktiviteter var det kveldskos der Bjørn Breivik besørget musikken. Foto: Ragnar Gakko. LION NR 2 2016–17

17


LIONS FØRERHUNDSKOLE

Bina skal snart på jobb En liten labradorvalp skal få tumle rundt med en aktiv familie i Trøgstad et års tid. Her starter veien til å bli en blind persons beste venn. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

18

LION NR 2 2016–17

med seg valpen på jobb, og med et eget sertifikat er det enklere å få ta den med f.eks i Taxi, på restauranter, hoteller og på flyreiser. En forvert forplikter seg også til å delta på valpesamlinger som arrangeres i Oslo hver andre uke. – Siden dette er et familie­prosjekt, vil vi at også barna skal være med på valpesamlingene, sier Merete.

og oppfølging på hjem­stedet i etterkant. Alle som søker om å få førerhund, må gå gjennom et forkurs. Tidligere i år fikk Lions Førerhundskole tildelt alle forkurs, også for de som får hund fra andre aktører. – Dette er en gledelig bekreftelse på at vi holder god kvalitet på våre kurs, sier Tor Sannum.

Trening på skolen

God drift

Etter ca. et år hos vertsfamilien kommer valpene tilbake til førerhundskolen. Her blir de trent i noen måneder av skolens hundeførere, og opplæringen avsluttes med en test som avgjør om hunden egner seg førerhund. – Ikke alle valpene passerer testen, forteller Tor Sannum, daglig leder for Lions Førerhund­ skole og Mobilitetssenter. Noen hunder har kanskje litt for mye energi, og de egner seg bedre som sporhunder eller narkotikahunder. Vi har god kontakt med andre aktører innen opplæring av servicehunder.

Driften har det siste året vært god og med stor kursaktivitet, forteller Sannum. I år har det vært arrangert tre forkurs med til sammen 16 søkere på førerhund og tre samtreningskurs hvor åtte nye hunder er levert til synshemmede fra hele landet. Det har kommet flere valpekull, og levering av førerhunder holder samme nivå som tidligere – 12 hunder i året.

Alle forkurs Lions Førerhundskole tilbyr flere typer kurs for synshemmede som søker om å få førerhund. Søkerne tilbys kurs både før de får hunden, samtreningskurs med hund

GOD START. Labrador­valpen Bina er trygg i Merete Andresens favn. Familien skal være forvert for den skjønne tispa i ca. ett år - til hun er klar for trening på Lions Førerhundskole.

Labradorvalpen Bina er nå det sjette medlemmet i familien Andresen. De bor i et stort hus med hage i Trøgstad i Østfold. En aktiv familie som alltid har vært innstilt på å hjelpe andre. Både voksne og barn er engasjert i flere frivillige organisasjoner, også den lokale frivillighetssentralen. Mamma Merete Andresen forteller at ideen om å bli en vertsfamilie for en førerhund har modnet seg over tid. Hun hadde snakket med noen venner som var så fornøyde med å være forvert. - Det hørtes ut som en fin måte for oss å bidra på som familie, forteller Merete. – Vi har vel alle noen ønsker om å å redde verden, dette blir vårt bidrag nå, sier Merete med et lurt smil. Barna i familien Andresen er nå 12, 19 og 20 år og etter et familieråd bestemte de seg for å kontakte Lions Førerhundskole. Etter noen samtaler ble det bestemt at de kunne ta med seg lille Bina hjem i mai, da var hun åtte uker gammel. Som vertsfamilie skal man gi valpen mulighet til å bli med på mest mulig. Å vokse opp i en aktiv familie er det ideelle, det gir valpen mye god trening i sosialisering og den venner seg til liv og røre. De fleste får lov av arbeidsgiver å ha


LIONS FØRERHUNDSKOLE

LION NR 2 2016–17

19


LIONS FØRERHUNDSKOLE Skolen har klart å holde et høyt aktivitetsnivå til tross for et nylig underslag som ble begått av skolens regnskapsfører. Han ble i juni i år dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder. I tillegg er han dømt til å betale erstatning til Lions Førerhundskole (AS og Stiftelsen) på til sammen kr 1 929 387. I tillegg er han dømt til å betale erstatning til Lions Førerhundskole (AS og Stiftelsen) på til sammen kr 1 929 387. Den 25.8 ble det avholdt utleggsforretning v/ Namsmannen, politistasjonen i Moss for skyldige beløp, og 31.8 ble det tinglyst utleggspant den tidligere regnskapsførerens bolig. – Det er usikkert hva vi kan få, men vi arbeider videre med å få inn noe av det underslåtte beløp, sier tidligere styreformann Jan Olav Hagen. – Dette er en lei sak for skolen som hadde planer om nyanskaffelser og oppgraderinger. Disse planene har vi måttet legge på is, forteller Sannum.

GOD MAMMA. Labradoren Tara er en av skolens fire avls­tisper. Hun er fire år gammel og fikk fem valper i våres.

Lionsklubbene i Norge ble av guvernørrådet oppfordret til å gi en ekstra støtte til skolen i vinter, og skolen har fått god respons. Det er mange klubber som har bidratt, og flere med betydelige beløp. Skolen trenger ca. 1 million kroner årlig i gaver

for å sikre god drift. I 2014 fikk skolen 600.000 kroner fra Lions­ klubbene, i 2015 var beløpet 900.000. Sannum ønsker å takke alle de rause Lions­klubbene. – Tusen takk, deres støtte gir oss alle masse energi og arbeids­ lyst videre!

BLI FORVERT Lions førerhundskole og mobilitetssenter både kjøper inn valper og driver eget oppdrett. Det er stadig behov for nye forverter. Er du interessert, ta kontakt med skolen for mer informasjon. Telefon: 971 77 504 eller send e-post til lionsfhs@online.no

PÅ GJENSYN. Daglig leder Tor Sannum tar avskjed med valpen Bina som er klar til å bli med familien Andresen til Trøgstad. – Vi sees om noen uker på den første valpesamlingen, sier Tor. 20

LION NR 2 2016–17


GJERDRUM TEKST

Gjerdrum Lions sponset kurs for lærere Fredag 2. september kunne vi i Lions Club Gjerdrum invitere 25 barnehageansatte til kursdag. Dette hadde vi jobbet for – og sett frem til – lenge! AV: MARIANNE OLSTAD. LIONS CLUB GJERDRUM.

Espira Brådalsfjellet Barnehage hadde takket ja til invitasjonen om kursdag, og kursholder Anne Molla kom hele veien fra Stavanger. Det var en svært entusiastisk gjeng som begeistret gjennomførte kursdagen! Dette var tilbakemeldingen: «For en gjeng, og for en dag! I dag har personalet fått opplæring i Lions sitt rammeprogram om sosial kompetanse; «Mitt Valg». Jeg er imponert over hvordan alle byr på seg selv og viser oppriktig entusiasme, engasjement og interesse for ny kunnskap. Alle fikk utstedt sertifikat på gjennomført opplæring. Takk til Lions Gjerdrum for at dere ga oss denne opplæringen og takk for god lunsj. Hilsen styrer Jane Laache.»

Mitt Valg-kurset i Gjerdrum var midt i blinken for de ansatte i barnehagen. Fra venstre barnehagens styrer Jane Laache, Tidligere president Judith Brennmoen og kursholder Anne Molla.

LION NR 2 2016–17

21


LIONS 100 ÅR – HISTORIE

Den hvite stokken Gode ​​ideer bruker gjerne lang tid på å modnes, og så skjer det plutselig flere ting på en gang. Den hvite stokken som nå er et universelt og uunnværlig hjelpemiddel for blinde, følger denne oppskriften. Bruken av den ble utbredt i 1930-årene etter at to omsorgsfulle problemløsere sto på hvert sitt travle gatehjørne, tusenvis av mil fra hverandre – en i Paris, Frankrike, og den andre i Peoria, Illinois, USA. AV: JAY COP, LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Gjennom historien har syns­ hemmede brukt både pinner, stokker og staver for å komme seg frem og rundt hindringer. Men, i det 20. århundre, sto de overfor skremmende nye utfordringer. Biler hadde erstattet vogner i byens gater, gater som ofte manglet trafikklys og fotgjengeroverganger. Spaserstokken fungerte fortsatt for å finne veien å gå, men den var ubrukelig som et faresignal for bilistene. En blind engelskmann ved navn James Biggs hevdet å ha funnet et svar i 1921 da han malte sin spaserstokk hvit. Et tiår senere fikk denne enkle oppfinnelsen sitt gjennombrudd.

22

LION NR 2 2016–17

Mme. Guilly d’Herbemont Den hvite stokken ble ført til fastlandet gjennom en sterk kvinne med et stort hjerte. Fra sitt hjem på den travle Boulevard de Courcelles, fulgte en velstående parisisk dame ved navn Mme. Guilly d’Herbemont nervøst med da blinde studenter gikk til en nærliggende skole for blinde. I november 1930 skrev hun et brev til en ledende avis der hun oppfordret til bruk av oppsiktsvekkende hvite batonger, tilsvarende de som bæres av trafikkpolitiet. Noen måneder senere sørget Mme. d’Herbemont for at den franske presidenten høytidelig overrakte en hvit stokk til en blind krigsveteran og en

blind sivil. Deretter ga hun av egen lomme 5000 hvite stokker til byens blinde innbyggere.

George A. Bonham På samme tid introduserte presidenten i Peoria Lions Club, George A. Bonham, sammen med tusenvis av partnere, den hvite stokken til Nord-Amerika. Lions hadde ivrig omfavnet Helen Kellers oppfordring til å hjelpe blinde på Lions Clubs International Convention fem år tidligere. Nå fikk medlemmene mulighet til å omsette tanker til handling. Som sitt parisiske motstykke ble Bonham sterkt rørt en dag i 1930, i sentrum av Peoria. Bonham så en blind mann banke


LIONS 100 ÅR – HISTORIE

Den hvite stokken er det internasjonale symbolet for uavhengighet, mobilitet og sikkerhet for folk som er blinde eller svaksynte.

stokken sin hjelpeløst i bakken mens trafikken suste rundt ham. Ingen syntes å legge merke til mannens dilemma, noe som satte i gang de små grå hos Bonham. Svaret var igjen den hvite stokken, denne gang med et rødt bånd for enda større synlighet. Bonham delte sin ide med klubbmedlemmer som umiddelbart stemmet i. Medlemmene viet seg til saken, malte hvite stokker for blinde og skrev brev til byens embetsmenn. I desember 1930 vedtok Peorias bystyre, som landets første, en «white cane safety law», en lov som ga de blinde borgerne forkjørsrett og andre beskyttelser når de bærer en hvit stokk.

Nasjonal lov På Lions International Convention Toronto i 1931, fikk Lions en detaljert presentasjon av den hvite stokken og fikk kopier av Peoria-loven med seg hjem. I 1956, med hjelp av en stor holdningskampanje, hadde hver stat i USA vedtatt sin «hvit stokk sikkerhetslov». Den hvite stokken har blitt et symbol på uavhengighet, tillit og kompetanse til de som er avhengige av den for sin vandring gjennom livet. 15.oktober hvert år, på den internasjonale hvite stokkens dag, bærer mange Lionsmedlemmer en pin med en hvit stokk på jakkeslaget, og minner oss på hvor langt vi har gått sammen.

White Cane Safety Day 15. oktober er den hvite stokkens dag. Dagen er internasjonal og markeres på ulikt vis rundt om i verden. I Norges kaller vi dagen Tilgjengelighetsdagen.

LION NR 2 2016–17

23


24

LION NR 2 2016–17


Guvernørrådslederens spalte

Blir du med ut å klatre? Vår verdenspresidents motto er «Climb New Mountains» – hvilke fjell har du og din klubb besteget siden sist? I guvernørrådet har vi flere fjell å bestige i år. På guvernørrådsmøtet i Bergen i august fikk vi satt ned komiteene som skal arbeide med bemanning, fullmaktstruktur, internkontroll og utenlandsvirksomhet/LAN. De har i disse dager sine første møter og skal ha forslag klart til guvernørrådsmøtet i november. Vi hadde samme helg et veldig hyggelig verdenspresident­besøk. Corlews skrøt av oppholdet, de fikk se flotte Lions­aktiviteter, oppleve Bergen både i regn og solskinn, veteranbiler og båttur og han fikk, om enn med bane, «climb» Fløy-fjellet og møte medlemmer. Jeg føler meg både litt utsatt, men også svært heldig som får være Guvernørrådsleder! Har et supert guvernørråd og et utrolig hjelpsomt og positivt Lionskontor. Det er en svært liten prosent av medlemmene som burde sittet i skammekroken og fått hjemmelekse i å lese Lions Etiske norm, men disse kan sette vonde spor. Jeg ber alle om å passe på at kritikk går på sak, at dere gir uttrykk for deres ønsker og huske at det er flere veier til Rom!

Annica Øygard er nå fullt operativ i Mitt Valg. Flott dame med høyt tempo. Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter er igjen på track med god økonomi, flere hunder enn på lenge og de planlegger 50-års feiring i desember! Jeg har besøkt Tana-leiren, Arendalsuka og RP team på Sognsvann siden sist. Slike arrangementer bygger stolthet og samhold i Lions! Guvernørrådet har bestemt å øke antall fadderbarn i Uganda i dette Lionsåret med 100 ekstra. Prosjektleder Helle Soos har sjekket med stiftelsen Balikuddembe som driver vårt fadderbarn-program, om hvor mange flere barn det er riktig å ta inn. Svaret var 100, helt uavhengig av oss! Vi besluttet også å øke antall medlemmer i fadderbarn-komiteen fra to til tre. Komiteen består nå av Helle Soos fra LC Fredrikstad/­ Sorgenfri, Bjørn Skovly fra LC Luster og Astri Marie Bakk fra LC Nedre Romerike. Generalsekretær Heidi Lill har flyttet ut av kontoret, men hun er heldigvis fortsatt operativ og hjelper meg å huske på aktiviteter, hvor vi bør være tilstede også videre, men så er hun da

også Lionsmedlem! – Og når det gjelder synlighet hadde vi faktisk i 2014-2016 over 7000 oppslag i pressen! Så gratulerer klubber – det er deres fortjeneste! Jeg har nok å gjøre med stor grad av møtevirksomhet og mye å holde på skinner! Frivillighet Norge, Røde Kors og besøk fra Oak Brook er bare noe av det som står i kalenderen neste uke. Håper på tettere samarbeid og synlighet! Som dere vet bygger Lions et Safe Center i Libanon, kontonummeret har dere! Flott å kunne hjelpe disse «glemte barna»! Vi pleier å være gode på å støtte TV-aksjonen, i år er det Røde Kors som får støtten. Oppfordrer herved til å gå som bøssebærere og gi etter evne! Ha en flott Lions-høst! Mvh Lill Anita Alver Guvernørrådsleder 2016-2017

«We only have what we give.» – Isabel Allende

LION NR 2 2016–17

25


DER DET ER BEHOV

ER DET LIONS SIDEN 1917

LIONS 100 ÅR

Der det er behov er det Lions De norske distriktskoordinatorene for Lions International sitt 100 års jubileum hadde fagsjefmøte på Gardermoen 2.-3. september. Her ble siste hånd lagt på flere av prosjektene som skal gjennomføres i løpet 2017. Detaljer om prosjektene vil bli lansert i løpet av oktober måned. Et spørsmål som stadig vender tilbake er, må vi finne på noe nytt? Svaret er nei, det er ikke nødvendig å finne på noe nytt. Lionsklubbene har i dag mange flotte prosjekter, bruk disse, men marker at Lions internasjonalt feirer 100 år i 2017. I forbindelse med riksmøtet i 2017 skal det lages en liten film om Lions Norge og om hva vi har gjort. Til alle dere som har

26

LION NR 2 2016–17

bilder, videoer eller andre visuelle formater om hva vi har gjort, send det til undertegnede og vi skal se på det. Alt er av interesse, små kuriositeter kan være en stor og morsom sak. Det er flere distrikter som planlegger et stort arrangement i sitt distrikt, på soneplan er det også felles arrangementer på gang dette er flott. Det som er viktig er at Lions syns i nærmiljøet. Ser vi på hva som står om Lions i lokalpressa rundt om i landet er det veldig bra. I løpet av året vil det bli lagt ut profileringsartikler i nettbutikken. Målet er at vi skal profileres oss så likt som mulig slik at gjenkjennelsen blir bra.

Fredrik Knutsen Koordinator Lions 100 år


BRØNN I ZAMBIA

Brønnen som gikk i oppfyllelse Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard hadde et stort ønske da hun fylte 50 år i mars. Å kunne bidra til at en landsby får tilgang på rent vann. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

På en-to-tre ble ide gjort til handling. En oppfordring om å gi sin gave til en brønn i Zambia i stedet for blomster og slikt, ble publisert på Lions Norges innsamlingsside. Saken ble delt masse på sosiale medier, også av giverne selv. Det ble også informert på hjemmesiden, i LION og gjennom nyhetsbrev.

Mange bekker små Responsen startet forsiktig, noe som dessverre gikk utover jubilantens vakre negler. I begynnelsen piplet kronene inn, men så kom en overveldende strøm av støtte fra hele landet. Heidi Lills Ønskebrønn, som skulle koste 50.000 kroner, en real bursdagsgave i seg selv, fikk inn totalt 123.500 kroner! Det blir derfor nå bygd to brønner for Heidi Lill i Zambia.

110 brønner Man estimerer at en brønn kan gi vann til 10.000 mennesker. Ettersom landsbyene i Zambia har mellom 250-500 innbyggere, kan vi med god margin anslå et gjennomsnitt på 300 personer per brønn. Det betyr at klubber, soner og våre samarbeidspartnere gjennom brønnprosjektene har forbedret livene til over 30.000 mennesker i Zambia. Så langt. Tilgang til rent vann gir så mange ringvirkninger, både for enkeltmennesker og for samfunnet. De helsemessige gevinstene er åpenbare, det er mange

Bygg din brønn! Kontakt Ole Romslo Traasdahl om du vil gi en landsby i Zambia rent vann: ole.traa@gmail.com Og/eller gjør som Heidi Lill - start din egen innsamling!: minaksjon.lions.no/gi-en-broenn Husk skattefradraget. Du kan føre gaven som fradrag på selvangivelsen ved beløp fra 500,kroner og inntil 25.000,- kroner. Husk å oppgi ditt person­nummer på innbetalingen. Bedrifter oppgir organisasjonsnummer.

En brønn koster ca. 50.000 kroner - en investering som forandrer alt for en hel landsby. Foto: Ole R. Traasdahl.

vannbårne sykdommer man kan unngå med god hygiene og rent vann. Men det er kvinner og unge jenter som drar mest nytte av dette. Å hente vann er tradisjonelt en oppgave for kvinnene, som ofte må gå mange kilometer med tung bør. På veien er det ikke uvanlig at de blir overfalt og voldtatt. Med en brønn i nærheten får de foruten trygghet også mer tid til skolegang, inntektsgivende arbeid og matlaging.

Fortsatt stor interesse Ole Romslo Traasdahl er ansvarlig for Lions Norges brønnprogram og sørger for at alle prosjekter og givere følges opp. Han arrangerer også reiser for de som ønsker å ta prosjektene sine i øyesyn. Siste tur til Zambia ble foretatt 6-17. juni i år. Åtte personer fikk da se de ferdige brønnene til Lions Club Førde, en sonebrønn i Asker og en privat brønn (Sven Hegstad m/familie). Disse brønnene er etablert i samarbeid med Lions­klubben i Kaoma som også hadde forberedt seremoniene. LION NR 2 2016–17

27


MEDLEMSFORDELER

Bruk dine medlemsfordeler! Som medlem i Lions får du rabatt fra flere anerkjente merkevarer. Informasjon om hvordan du går frem for å benytte deg av medlems­fordelene, finner du på vår hjemme­sider: www.lions.no/Medlemssenter/ Medlemsfordeler

Gunstig mobilavtale med Phonero

Kortbetalingsautomat iZettle

Lionsmedlemmer i Norge, eller bedrifter der Lionsmedlemmer har sitt arbeidsforhold, får nå et spesielt godt mobil-tilbud. Phonero gir Lions Norge 200 kroner per avtale som tegnes, samt 2,75 % av din telefonbruk (airtime). Du kan velge å betale 179 kr per måned eller 263 kr per måned – det som passer ditt mobilbruk. Phonero bruker Telenors mobilnett, som har 98,5 % dekning i Norge, i utlandet benyttes Telenors samarbeids­ partnere.

iZettle er en enkel og billig kortbetalingsautomat som man kobler opp mot en smarttelefon eller nettbrett. Skaff klubben en eller flere til f.eks Lions Tulipan­ aksjon, dekkskift, loppemarked, bokmarked eller dansegallaen. iZettle PRO koster kr 395 + mva. I tillegg kommer det et ekspedisjonsgebyr til UPS, max 100 Nkr. Transaksjons­avgiften er kun 1,75 % av transaksjonssummen, en spesialsats for Lions. Ingen månedsavgift!

28

LION NR 2 2016–17

Rabatt på ny Peugeot Lions Norge har tegnet en samarbeidsavtale med Bertel O. Steen Lillestrøm som sikrer medlemmer hele 10 prosent rabatt ved kjøp av ny Peugeot, uavhengig av kampanjer.

Mobilbetaling mCash for klubber mCASH – den digitale lommeboken - er den mest komplette mobilbetalingsløsningen i Norge, og kan blant annet brukes til å ta imot betaling i butikk, på nett og til vennebetaling. Ta mot betaling for lodd- og kiosksalg, inngangs­ penger og parkering, roser, vafler, kaffe og alt annet du ønsker å selge uten bruk av kontanter, kasseskrin eller bankterminaler.


MEDLEMSFORDELER

Få rabatt hos Scandorama

Reis med Berg-Hansen

Reisebyrået Scandorama har spesialisert seg på guidede reiser, uansett om du reiser med buss eller flyr til destinasjonen. Lions­ medlemmer får 5% rabatt, max kr. 500,- pr person, på grunn­ prisen på alle Scandoramas reiser. I tillegg yter Scandorama 5%, max kr. 700,- pr person i provisjon på alle produkter bestilt av Lions-medlemmer, som går til Lions nasjonale hjelpefond Norge.

Når du registrerer deg som medlem hos Berg-Hansen, får du tilgang til alle reisetjenestene du trenger på nett: Bestill fly, leiebil, hotell og tog – alt på ett sted og én innlogging. Eksklusivt medlems­ program med rabatter. Legg til alle bonuskortene dine. Bestill reiser på farten med Berg-Hansen app. Få reisehjelp 24 timer i døgnet med Service­pakken (kr 149).

Få rabatt på Thon Hotels

Få rabatt på Nordic Choice Hotels

Lei bil hos Avis

Kjeden tilbyr over 70 hoteller i Norge, Sverige, Brussel og Rotterdam. Avtalen innebærer 14 % rabatt på dagens pris og kan benyttes både til private overnattinger og i Lionssammenheng, også for kurs og konferanser.

Lionsmedlemmer og venner av Lions får 12 % rabatt på mer enn 170 hoteller i Skandinavia på overnatting, og kurs/konferanse. Hotellkjeden består av Comfort Hotels, Clarion Hotels og Clarion Collection, Quality Hotels, Quality Resort og Nordic Hotels.

Avis er det eneste bilutleieselskap som har et 100 % integrert datasystem som knytter sammen alle de større utleiestasjonene verden over. Du får 10% rabatt på AVIS’ dynamiske priser ved leie av bil i Norge. I utlandet sår du 5 % rabatt.

Klubbrabatt hos Staples Nå kan klubben din kjøpe forbruks­materiell (renhold, mykpapir, kontor- og datarekvisita, catering, emballasje og medisinsk forbruks­materiell) til en god pris i nettbutikken til Staples. Avtalen er tilgjengelig for alle lokale Lionsklubber i Norge som har organisasjons­nummer.

LION NR 2 2016–17

29


ARENDALSUKA

God synlighet under Arendalsuka De siste årene har Arendalsuka utviklet seg til en viktig møteplass for politikere, organisasjoner og mediefolk. Lions og Mitt Valg fikk i år vist mange hvem vi er og hva vi står for. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Arendalsuka er en årlig arena, og ble i år arrangert 15.-20. august. Her møtes alle som kan krype og gå av aktører i politikken, organisasjons- og næringsliv for debatter og utforming av politikk. Og - Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, akkurat som Lions.

Kremplass Lions Norge og Stiftelsen Det er mitt valg samarbeidet med Lions­ klubbene i Arendal om å bemanne to stands, med kremplass midt i den sydende menneskevrimmelen. Her var politikere, journalister, kjendiser, bransjefolk og – masser av helt vanlige folk. Og mange av dem tittet innom for å snakke med oss. Flere Lions­medlemmer kom også innom, noen var langveisfarende fra Alta og Oslo. Med godt synlige t-skjorter, gule for Lions og røde for Mitt Valg, delte vi ut brosjyrer og snakket om vårt arbeid. Et av høydepunktene for Lions Norges generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard, var da nylig avgåtte ambassadør i Zambia, Arve Ofstad, kom bortom. Han oppsøkte standen vår for å fortelle hvor imponert han er over vårt øyehelseprosjekt i Zambia. 30

LION NR 2 2016–17

– Jeg ble så stolt da jeg hørte dette, og håper alle i Lions føler det samme, sier generalsekretæren. Øyvind Rose ledet arrangementskomiteen og bekrefter at det er både nyttig og nødvendig med synliggjøring. Da han møtte en «kjenning» av Lions i Arendal, overleverte han informasjon om vår innsats i Afrika. Kommentaren var da: «Jobber dere i utlandet også!».

Debatt: Bistand til bedre helse Lions og Stiftelsen Det er mitt valg inviterte til to foredrag/ debattmøter onsdag 17. august i Saga kino. Først ute var bistandsdebatten med tittelen «Bistand til bedre helse i utviklingsland. Hvordan en liten aktør fikk store resultater.» Tidligere guvernørrådsleder Bjørn Skovly ledet debatten og fortalte hvordan Lions Norge jobber for å skape bærekraftig utvikling, spesielt i Uganda, Malawi og Zambia. Filmen om Lions øyehelseprosjekt i Zambia ble vist, og panelet med politikere var svært klare på at det er viktig og effektiv bistand å gi folk synet tilbake. Deretter fikk de inviterte politikerne drøfte flere problem-

stillinger, eksempelvis hvordan frivillige organisasjoner kan få en større bit av kaken med bistands­midler. Det var en konsesus om at frivillighet er svært viktig, men at både profesjonelle aktører og frivillige er viktige. I panelet hadde vi Frode Filseth (FRP), Ole Vegusdal (V), Syver Zachariassen (SPU), KRF Jan Olav Strand (KRF), Philliph Charles (H) og Vanja Grut (AP).

Debatt: Voksne som rolle­ modeller Neste debattmøte handlet om tilskuerens rolle ved mobbing voksne som rollemodeller. Daglig leder Annica Lindén Øygard i Stiftelsen Det er mitt valg er svært fornøyd med oppmøtet og har fått gode tilbakemeldinger. Nittedal teater leverte som vanlig en sterk og nådeløs beskrivelse av hvordan digital mobbing foregår gjennom forestillingen #hengdeg. Nasjonale ungdomspolitikere fra de største partiene stilte i panlelet. Se filmen fra debatten på hjemmesiden til Mitt Valg, www.determittvalg.no. Anbefales!


ARENDALSUKA

▲ Standen ble denne dagen bemannet av Arne Husebye og Lars-Erik Løvdal (president) fra Lions Club Arendal og Tove Rose Lions Club Arendal/ Tyholmen. ▲

Tore Sannum fra Lions Førerhundskole demons­trerte på fredagen hvordan man trener hunder til å bli den blindes beste venn.

Man kunne se standen til Lions og Mitt Valg på lang avstand. ▲

LION NR 2 2016–17

31


LCIF

Italiensk gjestfrihet blomstrer i Afrika I Burkina Faso får kvinner opplæring i å dyrke mer mat med effektive vanningssystemer. AV: CASSANDRA ROTOLO TIL NORSK VED: HANS O. REYKDAL

Nesten 800 millioner mennesker i verden har ikke nok mat å spise. Situasjonen er mest alvorlig i utviklingsland, der et av seks barn er undervektige. Lionsklubbene Venezia Host og Venezia Angelo Partecipazio i Italia har slått seg sammen med Koudougou Baobab Lions Club i Burkina Faso og Lions Clubs International Foundation (LCIF) for å bøte på noe av matmangelen i flere landsbyer i det vestafrikanske landet.

Bærekraftig matproduksjon Italienske Lions fikk fra LCIFs International Assistance Grant (IAG), en bevilgning på USD 54,267 for prosjektet. Lions og prosjektet hadde to hovedmål. Det første var å opprette en utendørs skole for å trene landsbykvinner i å bruke et drypp-vanning system. Deretter ville de bruke dette drypp-vanning systemet til å lage en grønnsak­hage i landsbyen. Kvinner fra nærliggende områder vil bli undervist i hvordan dyrke 32

LION NR 2 2016–17

avlinger ved hjelp av det nye systemet, samtidig som de lærer hvordan de kan bruke disse avlinger å gi sunne måltider til sine familier. Vannlagrings-tårn, kompostgroper, matlagre og gjerder spiller viktige roller i å få prosjektet til nå sine mål.

«Vi håper disse grønnsakhagene vil bidra til å forbedre helsen og levekårene for barn og deres familier.» Lion Giovanni Spaliviero. Drypp-vann Drypp-vanning er et lavtrykk­ system som holder planterøttene fuktige. Ved å lede vann direkte til plante­røttene i stedet for til den omkringliggende jorden, bruker drypp-vanningsanlegg mindre

vann enn noen andre tradisjonelle systemer. Drypp-vanning er spesielt gunstig hvor vanntilgangen er knapp. Lions satte i gang. De sikret og ryddet nesten 10 mål jord. De gravde en brønn der pumpen drives av solenergi, de bygget en lagertank, de plantet løk og andre grønnsaker og flere rasktvoksende Moringa trær. Så snart avlingene var plantet, fikk lokale kvinner opplæring i bruk av drypp-vanning systemet og hvordan de skulle stelle sine nye hager.

60 familier i året Dette pilotprogrammet har lært opp syv kvinner fra Kyon distriktet. Det er ventet at opptil 60 kvinner vil bli lært opp hvert år. Lionsmedlemmene håper at disse kvinnene vil klare å dyrke nok mat slik at de kan starte sitt eget landsbymarked og selge sine produkter med overskudd, noe som fører til økonomisk stabilitet og uavhengighet. «Vi i Lions er med å bekjempe fattigdom og sikre mat for kvinner


LCIF

og barn i landlige Burkina Faso, fordi underernæring er så utbredt,» sier Lion Giovanni Spaliviero i den italienske Lions organisasjonen, MK Onlus. «Vi håper disse grønnsakhagene vil bidra til å forbedre helsen og levekårene for barn og deres familier.»

Hva er IAG? LCIFs IAG-programmer bevilger mellom USD 5 000 og USD 30 000 på tilsvarende grunnlag. IAG setter Lionsklubber i utviklede land i stand til å samarbeide med Lionsklubber i mindre utviklede regioner på prosjekter som i vesentlig grad påvirker hele samfunn. IAG støtter internasjonale hjelpeprogrammer som fokuserer på grunnleggende helsetjenester, utdanning og leseferdighet, rent vann og sanitæranlegg, utvikling på landsbygda, selvforsynings­ programmer, hjelp til mennesker som er blinde eller lider av et eller annet handikapp og miljøvern. For informasjon om hvordan ditt distrikt kan søke om IAG, besøk www.lcif.org.

Kvinner steller i sine nye grønnsakhager i Kyon, Burkina Faso. LION NR 2 2016–17

33


1

Bergen fikk besøk av verdenspresidenten Vår verdenspresident Bob Corlew og hans kone Diane kom siste helgen i august til Lions i Bergen. Lørdagens program startet med foredrag om lokale aktiviteter, deretter besøk på veteranbilklubb og sansestue. Rundt 50 medlemmer med venner møtte opp på Fløyen på søndagens åpne Lions-møte. Bob snakket om sitt program og flere holdt miniseminarer. Det ble også en kort demonstrasjon av hvordan man trener førerhund.

3

2 34

LION NR 2 2016–17


4

5

1: VETERANBILER: Ettersom Bob er en ihuga veteran­bilentusiast, og Askøy Lions støtter sin lokale motorklubb, Askøy AM CAR, stilte motor­ klubben med både sjåfører og biler hele lørdagen. Her ser vi klubblokalet og et vakkert veteran-glis. 2: LIONS-STUDENTENE: Oda Haga Rostøl (th) og Eva Sæthre Barrow forteller hvordan det tverr­ faglige miljøet i Lions Club Bergen Student gjør det spennende å være medlem. I tillegg til programmet for kulturutveksling og bistand, «Aid in Meeting», stiller medlemmene opp for Albatrossen med undervisning og sportsarrangementer. 3: ALBATROSSEN: Lions var med å starte og har støttet ettervernsenteret Albatrossen i Bergen helt fra starten i 2001. Initiativtaker Trond Andersen snakket om kompetansegapet som mange tidligere narkomane opplever når de skal «tilbake til samfunnet». – Det er den sosiale biten som begeistrer meg, sier han om samarbeidet med Lions. - Lions er mye eldre enn oss, likevel drar de med seg brukerne. Fantastisk å se hvordan de ulike aldersgruppene kommer sammen. 4: SIGNERER KARIS BANNER: Alle lands distrikts­­guvernører fikk et banner med seg hjem etter

6

Convention. Oppgaven er å sanke signaturen til så mange medlemmer som mulig før det blir med til Chicago og 100-års feiringen til Lions Clubs International i juni 2017. 5: MEKKEGLADE UNGDOMMER: Kim Reidar Aasebø tok i mot presidentparet i Mekkeriet, et verksted der mekkeglad ungdom kan komme for å skru og mekke. Lions har støttet aktivitetene her siden oppstarten for 15 år siden. Rundt 10 ungdommer bruker verkstedet i dag. 6: SANSESTUEN: Ask eldresenter stilte opp med lunsj og omvisning for presidentparet og følget. Lions Club Askøy har bidratt med aktiviteter og har finansiert en sansestue, fullt møblert i 50-talls stil med mange artige detaljer. 7: NYE MEDLEMMER: Under medlemsmøtet på Fløyen på søndagen, ble to nye medlemmer ønsket velkommen med en opptaksseremoni utført av verdenspresidenten. Jan-Terje Ramberg (tv) og Ove R. Olsen (nr 2 fra venstre) er nå med i Lions Club Åsane der Per Olav Ulberget (th) er president. Velkommen!

7

LION NR 2 2016–17

35


BARN OG UNGE

Velkommen til fjells! Tråastølen ble offisielt åpnet søndag 11. september. Nå er Lions endelig «herre i eget hus», nærmere bestemt et friluftseldorado med jakt- og fiskerettigheter på Hardangervidda. AV: VIBEKE AASLAND, REDAKTØR

Omkring 80 Lionsmedlemmer fra fjern og nær samt flere samarbeidspartnere tok turen opp til vidda denne søndagen. Distriktsguvernør i D104 E6, Kari Sandøy-Jarman fikk æren av å klippe snoren og hilse velkommen til alle gjestene. Styreleder for Stiftelsen Tråastølen, Arne Johan Buanes, fortalte så om stedet og prosessen frem til å endelig bli «herre i eget hus». Ordfører i Eidfjord kommune, Anved Johan Tveit er en god Lionsvenn og uttrykte stor respekt for den frivillige innsatsen som gjøres for barn og unge gjennom aktiviteter på Tråstølen.

Etter åpningsseremonien ble alle servert en solid lunsj for skikkelige fjellfolk – rømmegrøt med spekemat!

Oppusset Et nytt Lionsflagg ble heist som en markering av at den nye Tråastølen er klar for aktivitet. Lions har leid stedet i over 20 år, og da det i fjor høst ble klart at vi endelig kunne kjøpe stedet, ble en ny gnist tent hos mange medlemmer i distriktet. Frivillige ildsjeler har nå brukt sommeren til å pusse opp stedet – vegger og tak er malt, nye gulver lagt, nye senger er på plass med deilige, varme dyner – og mye mer.

100 ÅR. Lions Clubs International feirer hundre år i 2017. Vi benytter selvsagt alle anledninger i dette året til å feire!

36

LION NR 2 2016–17

Formålet med Tråastølen skal fortsatt være å legge til rette for at barn og unge kan utfolde seg, ha det gøy sammen og nyte den ville naturen.

Utleie Nå kan Lionsklubber over hele landet, og andre organisasjoner som jobber med samme formål, leie Tråastølen. De klubbene i distrikt 104 E6 som bidrar med 100 kr per medlem i året, har førsteprioritet på å bruke stedet, men er det ledig kan man booke plass. Ta kontakt med Per Gunnar Nyheim på 41513960 om du er interessert!


BARN OG UNGE

▲ HOVEDHUSET: Dette er hovedhuset på Tråastølen, pent markert med Lionslogo. ▲

ALT KLART. Langbordet i spisestua er dekket med spekemat og annet tilbehør til rømmegrøt-lunsjen. Gurine har god oversikt fra luken til kjøkket.

ROOMS WITH A VIEW. Været og lyset på fjellet er alltid i forandring. Hver gang du ser ut, ser du noe nytt.

NYTT OG PENT. Alle rom i hovedhuset er pusset opp. Vanskelig å si hvilket soverom som har den flotteste utsikten. ▲

LION NR 2 2016–17

37


BARN OG UNGE

▲ HELE STØLEN. Her ser du bygningene på Tråstølen. Til høyre ligger annekset, i midten står aggregat-huset, bak skimtes vedsjul og båthus, og selve hovedhuset ser du til venstre. I tillegg er det et par hytter der bruken ikke er helt bestemt enda :-) ▲

DETALJER. Fine gjenstander fra tiden da det sto kyr og sauer på Fjøsen er tatt vare på.

NYTT OG GAMMELT. Stua på hovedhuset har fått en oppfriskning, men den gamle sjarmen er tatt vare på. ▲

KJØKKENSJEFEN. Gurine har kokkelert på Tråastølen i over 20 år. Til åpningen kokte hun rømmegrøt til 80 personer og får hjelp fra mannen sin Johan Georg og Rolf. Gilde har sponset spekematen.

38

LION NR 2 2016–17


BARN OG UNGE

▲ FIN FANGST. Er ikke dette en toppers måte å starte dagen på? ▲

ORDFØREREN: Ordfører i Eidfjord kommune, Anved Johan Tveit (tv) er en god Lionsvenn og uttrykte stor respekt for den frivillige innsatsen som Lions gjør for barn og unge gjennom aktiviteter på Tråstølen. ▲

LOVE: Distriktsguvernør Kari Sandøy-Jarman fikk æren av å klippe snoren og åpne Tråastølen. Hun fikk et Tråastølen-krus av Arne Buanes som takk og et minne om begivenheten. MANGE TURER: Rett utenfor døren på Tråastølen finner man mange fine turstier og fiskevann. Vøringsfosssen, tettstedene Eidfjord og Geilo ligger bare en kort kjøretur unna. ▲

LION NR 2 2016–17

39


BARN OG UNGE

▲ NYE TRÅASTØLEN. Heisingen av det nye Lionsflagget ble en symbolsk markering på at et nyoppusset og pent Lions-leirsted er åpnet. Flagget vaier godt synlig på det høyeste punktet for veien over Hardangervidda - på 1222 moh.

UTEN FJØSLUKT. Æres de som æres bør. Det gamle fjøset ble renovert i 2001 og er nå et fint og rustikk lokale for grillfester mm.

VARME GLØR. En splitter ny peis er montert i stua på hovedhuset.

MYE VÆR. Været på Hardangervidda skifter fascinerende raskt.

FOSSEBRUS: Denne lille fossen ligger avskjermet til, rett nedenfor hytta. Et fint sted å filosofere for både gammel og ung. ▲

Se flere bilder på Lions Norges facebookside!

40

LION NR 2 2016–17


KENYA TEKST

Fjernet piskene fra Kenyas skoler Først fikk Einar Lyngar lærerne ved én skole til å slutte å bruke pisk på elevene. Nå har modølens engasjement ført til at piskene legges bort i alle Kenyas skoler. AV: STEINAR CHRISTIANSEN – STEINAR.CHRISTIANSEN@GD.NO

Det var i august at den nasjonale lærerkongressen i Mombasa vedtok en resolusjon mot fysisk avstraffelse av elever. Kenyas utdanningsminister støtter helhjertet opp om resolusjonen.

Reagerte sterkt Pisking som avstraffelsesmetode har lange tradisjoner i Kenya. Pisken ble innført under det britiske kolonistyret, og har vært brukt i skolen, spesielt på landsbygda, helt opp til i dag. Einar Lyngar har i lang tid drevet humanitært arbeid i flere land for Lions. I vår besøkte han Kenya og en liten, lutfattig skole på landsbygda, i Kingenyo. Han var der for å levere gaver fra Lions og fra elever ved Brøttum og Kilde skoler. Lyngar reagerte sterkt da han så at lærerne slo elevene med pisk. – Det var vondt å se. Jeg ga skolens rektor beskjed om at norske elever og Lions verken kan eller vil støtte noen som slår elevene, forteller han.

Samtale og omsorg Rektor Joseph Omuga fulgte Lyngars oppfordring, og bestemte at piskene skulle vekk fra skolen hans. – Vi snakket sammen om fysisk avstraffelse, og han var enig i at samtale og omsorg er bedre virkemidler enn fysisk avstraffelse, sier Lyngar. Som en symbolsk handling brakk de piskene. I dag henger det en plakat på skolen, der det står: «Kingenyo school – a non violent school.» (Kingenyo skole, en skole uten vold.) Å fjerne vold fra hverdagen til både elever og lærere, mener Lyngar har vært forløsende. – Det skaper et helt annet skolemiljø, et miljø som kan bygges på gjensidig tillit og omsorg. Han opplevde barn som gråt av glede da de fikk beskjeden om at piskene skulle vekk. Lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen skrev om Lyngars kamp mot pisking i midten av april i år. Kenyansk presse snappet opp nyheten om modølens engasjement og saken fikk stor oppmerksomhet.

BREKKER PISKENE. Rektor Joseph Omuga bestemte seg for å fjerne piskene fra skolen sin etter oppfordring fra Einar Lyngar. Nå følger flere kenyanske skoler etter. Foto: privat.

Ble nasjonal politikk Det gjorde også rektoren som hadde lagt pisken på hylla. Først ble rektor Omuga invitert til å snakke om temaet på et rektormøte i Suba-regionen, noe som førte til at rektorer ved 140 skoler bestemte seg for å slutte å bruke pisk. Samtale og omsorg i stedet for fysisk vold i barneoppdragelsen spredte seg som idé og handling utover regionen. I helga gikk rektor Omuga på talerstolen under den nasjonale lærerkongressen og brakk en pisk under talen han holdt. Det gjorde inntrykk på forsamlingen, som ble helt stille. Senere vedtok kongressen resolusjonen mot bruk av pisk i den kenyanske skolen. – Det er ekstremt mye vold i landet. Kenyanerne er nødt til å bryte voldsspiralen om de skal få til en positiv utvikling i landet. Det å fjerne piskene fra skolene kan være et bidrag i så måte, mener Lyngar. – Den som blir slått lærer å slå. LION NR 2 2016–17

41


BARN OG UNGE

SALGSUTSTILLING I FREDRIKSTAD

Lions bygger polarbåt med Belgica-stiftelsen Lørdag 8. oktober åpnes en kunstutstilling i velferdsbygget til Denofa fabrikker i Fredrikstad. Lionsklubbene i Fredrikstad og Bærum har gått sammen om en salgsutstilling som skal sikre midler til bygging av riggen til «Nye Belgica». AV: JOHAN GUSTAV KIELLAND HAUGE, LIONS CLUB SNARØYA-FORNEBU

Ved et lite verft i Boom utenfor Antwerpen bygges en replika av det ikoniske polarskipet «Belgica». Det er en veldedig stiftelse som står bak. Stiftelsen har to mål; å få sysselsatt ungdom som har vært arbeidsledige i minst et år, samt å ta vare på Belgias stolte skipsfarts­tradisjoner. Lions Club Snarøya-Fornebu har i lengre tid hatt tett kontakt med stiftelsen, som er opptatt av å få et samarbeid mellom Norge og Belgia for å få realisert byggeprosjektet. Lions er foretrukken samarbeidspartner.

42

LION NR 2 2016–17

Kunstgave

Roald Amundsens skip

Planen er at Maritim Center Fredrikstad AS, som holder til på Isegran, skal bygge riggen til «Nye Belgica». For å finansiere riggen har kunst­ neren Pete Tale, som opprinnelig kommer fra Belgia men har bodd i Norge i en årrekke, stilt sin unike kunstsamling til disposisjon hvor en betydelig del av overskuddet går til Lions. Kunstsamlingen inneholder egen kunst samt verk av Kåre Tveter og andre kunstnere. Lions og Belgica stiftelsen er svært takk­ nemlige for den generøse gaven fra Tale, forteller Hauge.

Det er flere gode grunner for at den belgiske stiftelsen vil samarbeide med Lions. «Belgica» var verdens første spesialbygde polare forsknings­ skip. Opprinnelig var den bygget i Svelvik som fangstskip, men ble kjøpt av ekspedisjons­ leder Adrien de Gerlache og bygget om ved Framnes verft i Sandefjord. Blant offiserene om bord i «Belgica» var den unge Roald Amundsen som altså ankom Antarktis for første gang om bord i et belgisk


BARN OG UNGE

Fra verkstedet i Boom utenfor Antwerpen hvor Nye Belgica bygges.

forskningsskip. For øvrig hadde Amundsen følge av fem landsmenn på toktet. Det var ikke meningen at forskningsskipet skulle fryse fast i isen, men slik gikk det. Ufrivillig ble Belgica-ekspedisjonen den første til å overvintre i Antarktis. Skipet det nå bygges en replika av er derfor viktig polarhistorie for både norsk og belgisk polarhistorie.

Landsdekkende Prosjektet er foreløpig et samarbeid mellom Lionsklubbene i Fredrikstad og Bærum. Håpet er å bruke erfaringen fra denne første utstillingen i Fredrikstad til å åpne tilsvarende kunstutstillinger rundt om i landet. Midlene skal gå til det samme formålet.

Ungdomsprosjekt Det er helt avgjørende for Lions at byggingen av «Nye Belgica» er et sosialt prosjekt. På Belgicaverftet i Boom utenfor Antwerpen får ungdommene opplæring i

Primus motor for prosjektet i Antwerpen, Eddy Stuer (tv) og Johan Hauge det de trenger å vite for å møte utfordringene i arbeidslivet, men opplæringen i variert snekker­ arbeid er av avgjørende betydning. Dette har allerede resultert i at flere av ungdommene, hvor noen tidligere levde i hardt belastede miljøer, nå har fått seg fast arbeid. Den belgiske Belgica-stiftelsen samarbeider med det lokale arbeids­formidlingskontoret og

den Flamske sentralen for yrkes­ opplæring. Men det er også viktig for initiativtakerne til prosjektet at «Nye Belgica», som den opprinnelige Belgica-ekspedisjonen, blir et belgisk/norsk samarbeid.

Vil du støtte prosjektet? Gi ditt bidrag til prosjektets konto­nummer 1450.13.70712. Merk innbetalingen med givers navn eller klubb/bedrift. LION NR 2 2016–17

43


ELDRE

Politibetjent Dag Øivind Eriksen hadde mange gode tips for å unngå å bli lurt, overfalt eller ranet.

Politiet besøkte Haslum Lions Tirsdag 6. september inviterte Lionsklubben til et åpent møte for våre eldste innbyggere hvor politibetjent Dag Øivind Eriksen kåserte om konseptet «Føre var». AV: PER DØVING, LIONS CLUB HASLUM

Det handler om trygghet, trivsel, identitet, svindlere og angrep mot eldre ofre. Og hva man selv kan gjøre for å unngå å bli overfalt, ranet eller bli frastjålet noe vi setter pris på. Riktig mange av plassene på Haslum seniorsenter var besatt. Både av klubbmedlemmer med følge og øvrige lokalbefolkning gikk fornøyde hjem.

EGEN INNSATS Dag Øivind Eriksen har lang erfaring og stor interesse innen dette feltet. Å få ned antall overgrep og forsøk på kriminalitet mot eldre er viktig.

44

LION NR 2 2016–17

Eldre kan selv gjøre noe for å unngå problemer. Her hadde Eriksen flere gode tips. •

Det kan faktisk være helt avgjørende og viktig å ikke komme for nær en fremmed person.

Den potensielle overgriperen kan være hun eller han, ofte øst-europeer. Smilende, hyggelig og sjarmerende – for å lure deg.

De går eller kjører rundt, og smigrer eldre personer. Straks etter stjeler de smykker og penger fra offeret.

Dette er uten tvil er et tema mange foreninger burde sette på dagsorden. Eriksen er en fremragende formidler.


BRØNN I ZAMBIA

Lions Club Stokke ga 50.000 kroner til brønnprosjekt i Zambia Det er et enormt behov for rent drikkevann i Zambia. Rent vann gir bedre helse, utdanning og trygghet. AV: ARNT OLAV HOLM, LIONS CLUB STOKKE

Tilgang til rent vann er en forutsetning for å kunne forebygge en rekke type sykdommer, også øyesykdommen trakom, en svært smertefull infeksjon som kan føre til blindhet. Med god hygiene unngår man dette. Oppgaven med å hente vann blir gjerne pålagt jentene, og mange barn bruker mye tid og krefter på dette ettersom vannkilden ofte ligger flere kilometer fra landsbyen. Når en landsby får en brønn, ser man at flere jenter møter opp på skolen, og kvinner får mer tid til inntektsbringende arbeid. Arbeid og utstyr som trengs for å opprette en brønn, koster 50.000 kroner. Dette er et av de største gaveprosjektene Lions Club Stokke har gjennomført på mange år. Vi er 20 stolte medlemmer som har jobbet mange dugnads­ timer på kunst utstillingene våres, som finner sted på Melsom Mølle i oktober hvert år. Vi bidrar med rundt 120.000 kroner hvert år til hjelpeprosjekter i inn- og utland. Noe vi er veldig stolte av! – Å kunne gi en gave på 50.000 kroner til et slikt prosjekt var inspirerende og samlende for Lions Club Stokke», sier Arnt Olav Holm. Pengene ble nylig overført og Ole Romslo Traasdahl følger opp og organiserer brønnutbyggingen lokalt nede i Zambia på vegne av Lions Norge. Brønnen forventes ferdigstilt i begynnelsen av 2017.

LIONS KUNSTUTSTILLING 2016

Salgsutstilling

Lions Club Stokke har stor kunst­utstilling med salg av kunst 14.-15.-16. oktober på Melsom Mølle.

Melsom Mølle Fri Entré

Åpningstider: Fredag 14.oktober kl 1800 – 2000 Lørdag 15.oktober kl 1200 – 1700 Søndag 16.oktober kl 1200 – 1700

LION NR 2 2016–17

45


ARCTIC TEKST RACE

Lions samarbeider med Arctic Race Arctic Race of Norway 2016 er et av landets største idrettsarrangement. Lions i Salten og på Helgeland har fått enerett til å utforme, produsere og selge den offisielle Event-medaljen. AV: CARL U. BUGGE, LIONS CLUB SANDNESSJØEN

Det internasjonale sykkelracet er et årlig arrangement som i år hadde 22 deltakende lag fra hele Europa. Rittet går i etapper og årets rute gikk gjennom Fauske, Rognan, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Korgfjellet og Bodø. En total distanse på hele 727.5 km. Det var i år 4. gang Arctic Race ble arrangert med bl.a. direkte TV-overføring til 60 land (se på Youtube). Det var Salten og Helgeland som fikk besøk av årets ritt, og et naturlig motiv på medaljen var De Syv Søstre i og med at målgang på andre etappe var Sandnessjøen.

vår nettbutikk lionssj.com. Du kan også velge å kjøpe 3 medaljer og betale for 2 – totalt kr. 300,(+ porto kr 30,-). Inntektene fra salget går i sin helhet til styrking av oppvekstmiljøet i landsdelen. Lions Club Sandnessjøen har fått preget medaljer før, og disse er fortsatt populære

Ny medalje hvert år

Nå skal vi få med oss hele Nord-Norge. Arctic Race har vært et fantastisk arrangement for landsdelen de fire første årene, og vi tror det vil utvikle seg videre. Vi har tro på at denne eventmedaljenkan markedsføres også internasjonalt neste år. Årets medalje er laget av Det Norske Myntverket på Kongsberg. Det er et kvalitetsstempel at den lages der. Medaljen lages i aluminiums­bronsje på størrelse med en 20-kroning.

Alle de tre fylkeskommunene i Nord-Norge har inngått ny avtale med Arctic Race for konkurransene i 2017, 2018 og 2019. Neste år blir det nytt motiv fra et av stedene rittet kommer. Det vet vi ikke før etter jul, og da skal vi starte planleggingen. Målet er å lage en samleserie med ny medalje hvert år.

Sikre deg årets medalje Vi fikk preget 4000 medaljer, med mulighet til å lage helt opp til 20.000. Det er fortsatt mulig å få kjøpt årets Event-medalje for kr 150 pr. stk, bruk gjerne 46

LION NR 2 2016–17

1991 Broåpningen – «Helgelandsbruden» (Fastlands-forbindelsen til Sandnessjøen).

1992 Kongeparets signingsferd fra Stiklestad til Kirkenes.

Internasjonalt


ARCTIC RACE

NORGESREKLAME. Sykkelrittets andre etappe gikk gjennom det fantastiske landskapet mellom Mo i Rana til Sandnessjøen (198.5 km). Foto: ARN/G. Demouveaux.

ETAPPERITT. Kart over ruten til årets Arctic Race of Norway

FREMDELES TIL SALGS. Du kan fortsatt kjøpe eventmedaljen for Arctic Race of Norway 2016

KJEMPER FOR MEDALJE. Carl U. Bugge (tv) fra Sandnessjøen Lions og Sverre Stokka fra Mosjøen Lions viser frem årets medalje i forbindelse med Arctic Race of Norway. Nå planlegger de ny medalje for neste års ritt, uansett hvor etapperittet havner i Nord-Norge. Foto: Per Vikan, Helgelendingen.

LION NR 2 2016–17

47


Her arbeides det med å sette inn protesen.

Ga protese til bombe­ skadet gutt fra Syria I forbindelse med fjorårets 35-årsjubileum sørget Lions Club Åsane nord for at Bashar (15) fra Syria, som ble hardt skadet av en bombe for tre år siden, fikk en silikonprotese på foten. AV: KNUT SEVALD, PR-KONTAKT OG SEKRETÆR, LIONS CLUB ÅSANE NORD

48

LION NR 2 2016–17


ÅSANE

– Han har fått nytt livsmot. Det er givende å se hvor mye vårt bidrag har betydd for Bashar, sier Terje O. Espelid, president i Lions Club Åsane Nord. Klubben ble etablert i 1980 og er en av to som har sin base i Åsane i Bergen. Gjennom aktivt sosialt arbeid er det utviklet et fint vennskap i klubben. Klubben har drevet med mange forskjellige aktiviteter opp igjennom årene. De senere år har medlemmene på vårparten solgt og kjørt ut hageprodukter til kunder lokalt. Klubben deltar i Lions nasjonale tulipanaksjon, og får inntekter fra boss-rydding i nærområdene i regi av Bergen kommune. I 2015 var det 35 år siden klubben ble startet, og det ble vedtatt å gi et humanitært bidrag i forbindelse med jubileet. Det var viktig for klubben å gi en gave som resulterte i noe synlig. – Vi ville gjøre noe annet enn å bidra med penger i en stor kasse. Alle i klubben var enige om at jubileumsgaven skulle gå til noe konkret, og som vi kan identifisere oss med, forteller Espelid. Valget falt på flykningene fra Syria. I 2013 ble en 12 år gammel gutt, Bashar al Amin, skadet av en bombe da han var ute og lekte i Aleppo. Faren ble drept og han selv hardt skadet av bomben som også ødela foten hans. Klubben har betalt ca. 32.000 kroner for en silikonprotese til Bashar. Prisen inkluderer 14 dagers sykehusopphold og

opptrening etter at protesen er tilpasset. Dette arbeidet ble utført ved Center Singer i byen Saida i Libanon i februar i år og har vært meget vellykket. Bashar har fått tilbake selvtilliten og troen på et selvstendig og bedre liv. En drivende kraft for å hjelpe flyktninger i Bekaadalen i Libanon har vært Einar Lyngar i Lions Club Ringsaker. Han har selv vært syv ganger i Libanon de siste tre årene. Lyngar har bistått vår klubb gjennom vår president for å få til denne hjelpen til Bashar. Amin Hacha, president i Lions Club Downtown Beirut,

Protesen prøves, her sammen med Amin Hacha, president i Lions Club Downtown Beirut, Libanon.

Libanon, har besøkt og støttet Bashar i tiden på sykehuset. Han har i tillegg holdt god kontakt med Espelid pr e-post i denne tiden. Vi er takknemlige for at Amin stilte opp for Bashar, og at han formidlet sine inntrykk til oss i Norge. Dette viser med all tydelighet den internasjonale utbredelsen av og styrken i Lions bevegelsen. Ingen kan hjelpe alle, men det er mulig å hjelpe noen! Vi som klubb er stolte over å ha bidratt til å gi unge Bashar mulighet til å gå igjen!

Bashar er kommet til klinikken, klar for å få satt inn protese.

LION NR 2 2016–17

49


TEKST HAUGESUND

Vinneren av årets båt-lotteri Gunvor Olsen mottar båtpapirene og blir gratulert av president Kjell Hamre i Lions Club Haugesund.

Gunvor vant Lions-båt Vinnerloddet ble som i alle tidligere år trukket fra scenen under avslutningen av Havne­ dagene i Haugesund, søndag 21. august. Mye folk hadde samlet seg rundt scenen og var naturligvis veldig spente på hvem som skulle stikke av gårde med båten denne gang. AV: HANS SVELLAND, LIONS CLUB HAUGESUND

Ansvarlig for trekningen i år var politibetjent Steffen Waage og undertegnede som er lotteriansvarlig i Haugesund Lions. Vinneren ble oppringt fra scenen og ble naturligvis kjempeglad når hun hørte at hun plutselig ble eier av en flott båt med motor og henger. Til slutt takket Svelland på vegne av Lons Club Haugesund alle de frammøtte for god støtte i båt-lotteriet, og kunne forsikre at de innkomne

50

LION NR 2 2016–17

midler ville bli tatt godt vare på og anvendt, hovedsakelig i vårt nærmiljø og i Lions sin utrettelige kamp – MOT NARKOTIKA. Stor stas og høytid ble det jo selvsagt da vinneren av Lions-båten fikk overlevert båten til odel og eie på fredag den 2. sept. Overleveringen skjedde på Båthotellet hos Wave Båtsenter på Hasseløy. Det var jo de som hadde levert den flotte båten til lotteriet.


LESERINNLEGG

LRF 2015 og disponeringen av overskuddet Past President Torstein Foss er i følge sitt leserinnlegg i LION nr 6 2015-16 «sikkerlig frustrert» over at 4 mill av de innsamlede 16 mill fra LRF-aksjonen 2015 skal gå til en doktoravhandling for å evaluere effekten av «MITT VALG» i skolene. Han skriver at «trofaste Lions-medlemmer rundt om i Norge har jobbet med å samle inn, i den tro at midlene skulle brukes til utdanning av flere «MV»-instruktører, og til å kurse barnehagepersonale og lærere rundt om i Norge». I det store annonsebilaget som ble distribuert via mange av landet aviser, står på side 12 «Hva skal pengene gå til? … MITT VALG skal blant annet styrkes gjennom ansettelse av flere instruktører, forskningsbasert evaluering og videreutvikling av kursmateriellet som benyttes i barnehager og skoler.». Det kan vel ikke være tvil om at det skal brukes innsamlede midler til et forskningsprosjekt. At dette var ukjent for «Lions-medlemmer rundt om i Norge» viser at disse medlemmene umulig kan ha satt seg inn i informasjonen som ble sendt ut før aksjonen. Lions har ikke «holdt det norske folk for narr ved å la de tro at de innsamlede midlene skal gå til å videreutvikle MV». Dersom «det norske folket er holdt for narr», er det vi Lions-medlemmer som har sviktet i vår lokale informasjon til publikum! Bakgrunnen for at Guvernørrådet i februar i år bevilget 4 mill av overskuddet på 16 mill til forskningsprosjektet, vet jeg ikke men jeg antar at dette beløpet er basert på et budsjett for prosjektet der ca 40 skoler skal følges i tre skoleår. Ved alle skolene skal det være en kartlegging av klassemiljøene før og etter at lærerne ved skolen gjennomgått kurset i MITT VALG. Gjennom dette forskningsprosjektet er det alle lærerne ved 40 skoler som blir skolerte i MV! Hva skal vi med denne forskningen på MV? I Lions har vi hørt i mange år at MV er veldig bra opplegg som gir gode resultater, og at dette er basert på undersøkelser for mange år siden. I det forskningsprosjektet som nå er startet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, brukes skoler over hele landet som ikke har brukt MV eller andre tilsvarende opplegg de siste årene. Man ønsker å

følge en klasse i tre år for å se om MV har positiv effekter på elevenes sosiale kompetanse og på skolemiljøet. I første delen av prosjektet skal man kartlegge «skolenes arbeid med skolemiljøet, relasjoner til elevene og forekomst av atferdsproblemer i klassen og skolegården..». Elevene svarer på spørsmål om klassemiljøet, skolemiljøet, sosiale ferdigheter, sosiale problemer og mobbing». Skolene får tilsendt informasjonsskriv som de kan videresende til foreldrene. Alle lærerne på skolen får så innføring i MITT VALG. I prosjektet skal man følge elever som er på trinn 5 i skoleåret 2016-2017 videre i trinn 6 og trinn 7 da prosjektet avsluttes. I hvert av de tre årene prosjektet går, skal det samles inn data fra hver skole. Dermed vil man få god dokumentasjon på hvor godt MV egentlig er. Opplysningene ovenfor om gjennomføring av forskningsprosjektet er hentet fra informasjonsskriv til forsøksskolene datert april 2015. Hva kan vi som Lions forvente å få ut av dette prosjektet? •

En nøytral evaluering av om MV kan ha en dokumentert positiv effekt på elevenes sosiale kompetanse og skolemiljø.

Avdekke forbedringsmuligheter i lærermaterialet, dvs. å «videreutvikle» MV!

Gjøre MV godt kjent i undervisningsmiljøet og i samfunnet ellers.

Vi i Lions-klubbene kan bruke resultatet i markedsføring av MV i barnehager og skoler.

At Lions kan si at opplegget vi tilbyr barnehager og skoler, virkelig er så bra som vi hevder.

Vurdering av innholdet i lærerkursene som vi holder.

Markedsføre evalueringen i forbindelse med Røde Fjær-aksjonene.

Jeg ser med stor spenning frem til rapporten fra dette forskningsprosjektet!!!! Vel anvendte penger!!! Hilsen Knut Grøsland Lions Club Brumunddal

LION NR 2 2016–17

51


Bestill årets matrikkel! DER DET ER BEHOV

ER DET LIONS SIDEN 1917

Pris kr.100,- + frakt/porto Bestilles av Lions Club Skiptvet v/Roar Eng Tlf: 930 33 123 E-post: reng@online.no

www.lions.no

Matrikkel 2016-2017 · Lions International · MD 104 NORWAY

Forhåndsbestillinger av årets matrikkel (papirversjon av medlemsregisteret) sendes ut i disse dager, men du kan fortsatt sikre deg et eksemplar fra et lite restopplag. Men vær rask - førstemann til mølla gjelder!

LIONS NORGE MATRIKKEL 2016 – 2017

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

Lion nr2 2016 17 nett  

I dette nummeret av medlemsbladet LION kan du lese om fremdriften for vårt Safe Center for flyktningbarn i Libanon, om frivillige som bruker...

Lion nr2 2016 17 nett  

I dette nummeret av medlemsbladet LION kan du lese om fremdriften for vårt Safe Center for flyktningbarn i Libanon, om frivillige som bruker...

Advertisement