__MAIN_TEXT__

Page 1

LION Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge Nr 5 2012-13 www.lions.no


Lions er gode venner som hjelper andre Lions dekker behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i over 200 land og geografiske områder med 1,35 millioner medlemmer. I Norge har Lions over 12.000 medlemmer fordelt på 480 klubber, og vi deler alle én felles tanke – samfunnet er hva vi selv gjør det til! Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppene for vårt hjelpearbeid er eldre, barn og ungdom, og funksjonshemmede. Alle pengene vi samler inn går direkte til hjelpeaktivitetene. Den daglige driften dekkes av medlemskontingenten. Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr seg. Vi arrangerer fester og skaper liv og røre på eldresentre, tar funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer internasjonale leire for ungdom og har langsiktige programmer mot mobbing og rusmisbruk. Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole og innsamlingsaksjonene Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon. Lions hjelper de som trenger det. Det anslås i dag at det er 37 millioner blinde i verden, men med enkle og rimelige tiltak kan man redde synet til 75 prosent av dem. Lions Norge har sammen med Norad finansiert øyehelseprosjekter i Uganda, Malawi og Zambia. I tillegg borer vi brønner og bygger skoler. Lions har også gitt vesentlige økonomiske bidrag etter jordskjelvkatastrofene i Haiti og i Japan. Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og sosialt samvær. I bladet finner du informasjon om noe av det som rører seg i Lions Norge. Vil du vite mer kan du ringe oss på tlf: 23 24 46 30 eller gå til www.lions.no. Der kan du selv finne frem til din nærmeste Lionsklubb. Hjertelig velkommen til Lions Norge!

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri meningsutveksling om saker av allmenn interesse. Lions er

nøytral i politiske og religiøse spørsmål. Arbeide for en høy etisk standard innen • alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode

dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger. • Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. • Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. • Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. • Vise medfølelse med de som lider, å støtte de svake og hjelpe de som trenger det. • Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros; å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker


Internasjonal Presidents

Spalte

Wayne A. Madden, Lions Clubs International President

MADDENS SPALTE FOR MARS

LCIF er Lions som hjelper millioner til et bedre liv I 1943 krasjet et amerikansk bombefly i Stillehavet. Louis Zamperini overlevde ulykken, men hans ildprøve hadde nettopp begynt. På drift på det store åpne hav kjempet han med haier, unngikk å bli oppdaget av fiendtlige fly og lappet på sin stadig synkende redningsflåte. Han ble til slutt fanget og brutalt torturert. Hans utrolig inspirerende historie er fortalt i bestselger "Unbroken" av Laura Hillenbrand. Zamperinis historie er så fengende fordi han var usedvanlig tøff, modig og oppfinnsom. Han var oneof-a-kind.Vi vet at vi aldri kunne gjøre det han gjorde.Vi kjenner sannsynligvis ingen engang.Vi er mennesker, ikke super-mennesker. Zamperini overlevde gjennom sin egen kløkt og sitt mot, men hvis vi ikke får hjelp, er vi sannsynligvis dårlig rustet for katastrofe, ulykke og sykdommer. Jeg ble minnet om vår felles sårbarhet da jeg besøkte World Health Organization i fjor og møtte

folk dedikert til å begrense meslinger, et virus i mikroskopisk størrelse, men kraftig nok til å forårsake blindhet, hjerneskade, hørselstap og død. LCIF har inngått samarbeid med Bill og Melinda Gates Foundation og andre for å beskytte millioner av barn fra meslinger. LCIF er Lions’ verdensomspennende fundament, og man trenger en hel landsby med Lions for å bekjempe sykdommer og andre katastrofer. Lions arbeider sammen gjennom LCIF for å gi de blinde tilbake synet, hjelpe ofre for katastrofer å komme tilbake på føttene, styrke ungdom med kunnskap om livet og utføre utallige andre gode gjerninger i stor skala. Når du leser eller ser på nyhetene, får du høre at er verden et farlig sted. Fattigdom gjør folk maktesløse og de lider.Vi Lions er en strålende motgift, en kraft for det gode. LCIF er den beste måten for oss å samle våre ressurser og kanalisere vår gode vilje. Den mest effektive måten å kon-

frontere store problemer i samfunnet på er at folk finner sammen og skaffer ressurser. LCIF representerer Lions på sitt beste og på sitt mest effektive. I denne utgaven feirer vi resultatene av LCIF. Takk skal du ha, Lions, for din støtte til LCIF slik at hjelp, håp og helse når frem til så mange.Vennligst fortsett å støtte vår stiftelse. Det er bare én Louis Zamperini. Men det er 1.350.000 Lions.Vennligst fortsett å være en stor Lion som ivrig hjelper ditt lokalsamfunn og like uselvisk hjelper nabolag over hele verden gjennom vår bemerkelsesverdige hjelpeorganisasjon. Les et utdrag av årsrapporten for LCIF på side 14.

Wayne A. Madden Lions Clubs International President

MADDENS SPALTE FOR APRIL

Det beste laget noensinne Når man reiser rundt i verden som jeg gjør, er det ikke så mye tid til å se på TV. Men jeg har fått med meg noen kamper med basketball denne vinteren. Når det spilles på høyt nivå er basketball et krystallklart bilde på teamarbeid. Fem spillere raser opp og ned banen med et kollektiv mål, som om de er bundet sammen av en usynlig streng. Jeg spilte basketball, samt andre idretter, og få ting i livet matcher gleden av å tilhøre et team og jobbe sammen mot et felles mål. En vellykket Lionsklubb er et godt lag. Alle spiller en rolle. Medlemmene gjør sin del, ikke for å motta ros og ære, men for å oppnå et felles mål. Som Lionsmedlem hjelper vi andre sammen med folk vi kjenner og liker og deler felles verdier med.

Kanskje ikke-Lions tror at hjelpearbeid er et ork, noe vi føler vi bør gjøre, men ikke virkelig nyter. Lions vet at det er en latterlig forestilling.Vi tilhører en klubb, treffer medlemmer på møter og deretter jobber vi sammen til beste for andre. Vi må dele vår entusiasme som medlemmer med ikke-Lions og bringe dem inn i folden.Vi trenger flere kvinner, flere yngre medlemmer, flere minoriteter – flere medlemmer. Ta dem med på møtene. Å være en Lion er ikke bare givende, gledelig og tilfredsstillende, men det er også veldig morsomt. LCIs hjemmeside har verktøy, ressurser og strategier for å rekruttere medlemmer.Vårt Global Medlemskap Team jobber med kvinner og familie-

utvikling, og mengder av Lions på distriktsnivå og klubbnivå har som oppgave å øke medlemskap. Men vi kan ikke nå vårt potensiale som en organisasjon med mindre Lions i hver klubb når ut til potensielle medlemmer. Jeg er ikke lenger i en alder hvor jeg kan rase opp og ned en fotballbane. Men å tilhøre det beste laget noensinne er en sentral del av livet mitt. In a World of Service, la oss holde verden spinnende tiår etter tiår ved å beholde og rekruttere nye lag med Lions.

Wayne A. Madden Lions Clubs International President

3


LION LION ns.no Nr 5 2012-13 www.lio sblad for Lions Norge Informa sjons- og medlem

WE SERVE TIL TJENESTE LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk.

Innhold NR 5

Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeidspartner, støttespiller eller ”bare” interessert. Ta gjerne kontakt med oss!

6 Fikk synet i gave 8 Husene på Haiti 13 Lampeland skole forteller

Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf. 23 24 46 30 – Fax: 23 24 46 39 E-post: post@lions.no Kontonummer: 6038.05.54251

14 LCIF endrer liv 16 Riksmøte – Valg 26 Norge rundt Elena Antoine På forsiden: Davide og e for skolen. i sitt nye hjem i Haiti, klar s soverom ilien fam er Bak forhenget Elie våker far og ette Jos r mo r hvo teren, Helene. over den nyfødte lillesøs Lions Norges Les mer på side 8 om t på Haiti. sjek pro ngs gjenoppbyggi

Lions på Facebook Siste tilskudd på Facebooksidene til Lions Norge er Lions Aid Norway i Zambia. Gå inn på siden du også og klikk «Liker» så får vi spredd informasjon om de fantastisk gode resultatene til enda flere!

Materiellfrister for LION 2012-2013 Nr 6 - 12.05.2013

Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no Tlf: 23 24 46 32 / Mobil: 92 24 88 28

Materiellfrister for LION 2013-2014 Nr. 1 16.06.2013 Nr. 2 08.09.2013 Nr. 3 03.11.2013 Nr. 4 12.01.2014 Nr. 5 02.03.2014 Nr. 6 18.05.2014

Leder

Spalte

Vibeke Aasland, Ansvarlig redaktør LION

https://www.facebook.com/ LionsAidNorwayZambia

Resultater som påskelektyre

Er du opptatt av resultater av Lions’ arbeid burde dette nummeret av medlemsbladet interessere deg. Først ut er vårt fyrtårn innen bistand – øyehelseprosjektene i Afrika.Vår medarbeider i Lions Aid Norway Zambia, Mathew Mwetela har dokumentert historien til Musangu som mistet synet på grunn av katarakt (grå stær). Øyesykdommen er en bagatell i Norge, men forårsaker 60 prosent av all blindhet i Zambia. I løpet av kun to år har Lions Aid Norway, i samarbeid med Norad og helsemyndighetene i landet, sørget for 13 prosent færre katarakt-blinde i den vestlige delen av landet. At Lions leverer viser vi i Haiti også. I løpet av to år har gjenoppbyggingsprosjektet nådd sitt innsamlingsmål på 3 millioner kroner og bygget 50 hus, ikke midlertidige boliger med solide, jordskjelvsikre hus som skal vare i mange, mange år. På side 8 starter fortellingen om fire søsken som fikk sine raserte hem gjenoppbygd. Og som alltid – mange gode historier om Lionsklubbenes arbeid landet rundt. God påske!

4

Annonser Jon Sigurd Vangsøy Tlf: 22 50 08 01 / Mobil: 920 21 209 E-post: vangsoey@online.no Layout Live Høidahl Trykk Nr1 Trykk Grefslie AS http://www.nr1trykkgrefslie.no Internasjonalt styre President Wayne A. Madden, Auburn, Indiana, United States; Immediate Past President Wing-Kun Tam, Hong Kong, China; First Vice President Barry J. Palmer, Berowra, Australia; Second Vice President Joseph Preston, Arizona, United States. Contact the officers at Lions Clubs International, 300 W. 22nd St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA. Internasjonale direktører (1. år) Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Multiple District 300 Taiwan; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, West Virginia, United States; Judith Hankom, Iowa, United States; John A. Harper, Wyoming, United States; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl May Jensen, Rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, Florida, United States; Tae-Young Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Missouri, United States; Sunil Kumar R., Secunderabad, India; Leif Åke “Kenneth” Persson, Vellinge, Sweden; Dr. Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Virginia, United States; Harvey F. Whitley, North Carolina, United States. Internasjonale direktører (2. år) Joaquim Cardoso Borralho, Linda-aVelha, Portugal; Marvin Chambers, Saskatchewan, Canada; Bob Corlew, Tennessee, United States; Claudette Cornet, Pau, France; Jagdish Gulati, Allahabad, India; Dave Hajny, Montana, United States; Tsugumichi Hata, Miyagi, Japan; Mark Hintzmann, Wisconsin, United States; Pongsak “PK” Kedsawadevong, Muang District, Petchburi, Thailand; Carolyn A. Messier, Connecticut, United States; Joe Al Picone, Texas, United States; Alan Theodore “Ted” Reiver, Delaware, United States; Brian E. Sheehan, Minnesota, United States; Junichi Takata, Toyama, Japan; Klaus Tang, Wied, Germany; Carlos A. Valencia, Miranda, Venezuela; Sunil Watawala, Negombo, Sri Lanka.


Derfor bør

STINE SOFIE SENTERET tildeles Lions Røde Fjær 2015

&͘ǀ͘/ŶŐĞƌ>ŝƐĞ,ĂŶƐĞ 

 

  

>ŝƐĞ&ĂŚƐŝŶŐƉƌĞƐŝĚĞŶƚŝ>&ĞǀŝŬ͘

Kjære Lionsmedlemmer Som kjent har Lionsklubbene i Grimstad og Fevik fremmet et felles forslag om Stine Sofie Senteret som mottaker av Lions Røde Fjær 2015. Senteret vil bli et nasjonalt senter for mestring og livsglede for voldsutsatte barn. Her skal voldsutsatte barn og deres trygge omsorgspersoner kunne delta på kurs sammen med andre i samme situasjon som dem selv. Her skal de få mestringsopplevelser og livsglede gjennom en uke full av opplevelser. Grimstadklubbene mener at dette kan bli et nytt Beitostølen for Lions som organisasjon. Vi kan stå sammen for en gruppe barn i samfunnet vårt og være med å sette agendaen for hvordan vi ønsker å hjelpe de barna som har opplevd det verste man kan oppleve som barn. Akkurat som Beitostølen var, er Stine Sofie Senteret nybrottsarbeid og et perfekt formål for Lions å markedsføre seg med. Alle i Norge vet hva vold og overgrep mot barn innebærer. Dette er ikke noe som trenger ytterligere forklaring, men er tvert i mot et prosjekt som selger seg selv.

Ved å velge Stine Sofie Senteret som mottaker av Lions Røde Fjær 2015 byr det seg også en ypperlig anledning til å rekruttere nye medlemmer til vår organisasjon. Vi viser at vi går i front for de i vårt samfunn som trenger det mest; de voldsutsatte barna. Lions kan stå frem som den stolte organisasjonen vi er som tar fremtiden til disse barna på alvor. Et senter av en slik art vil også bli lagt merke til av mediene. Dette vil være et eksponeringspotensial for Lions som man ellers Når senteret er oppe og går vil det også bli lagt merke til utenfor Norges grenser ettersom tilsvarende tilbud ikke eksisterer noe sted. Tenk hvis vi i Norge kunne invitert Lions fra andre nasjoner til et signalbygg prydet av Lions logo, og inspirert dem til å engasjere seg på samme måte i sine land og regioner. Her har vi en enestående mulighet, og vi håper at dere vil gi deres støtte til Stine Sofie Senteret på riksmøtet i Loen. LC Grimstad, LC Grimstad Perlene og LC Fevik

5


ØYEHELSE I AFRIKA Lions Aid Norways resultater for 2011 - 2012

• Over 9000 mennesker har fått sine • • •

øyne undersøkt og foreskrevet medisin Over 790 grå stær-operasjoner er utført Over 200.000 mennesker fikk Azithromycin tabletter for å hindre spredning av Trakoma Finansiert spesialisering i øyehelse for 11 helsearbeidere

Tåkesyn

Musangu sammen med spesialsykepleieren som var med på grå stær-operasjonenv.

Han fikk synet som gave Langt ute på slettene i Barotseland i vestlige Zambia ligger landsbyen Natunenge. Denne ettermiddagen har 63 år gamle Musangu Likumbi samlet sine barn, barnebarn og resten av storfamilien. De venter spent på å få besøk av en gruppe fra Lions Aid Norway og helsemyndighetene i Zambia.

Født på ny

Av Matthew Mwetela, LAN Zambia

Når bilene triller inn på gården ser alle at Musangu er i en oppildnet stemning. Han roper på barna for at de skal bære ut de beste stolene. Han bor sammen med sine tre barn og åtte barnebarn, og livnærer seg og familien som bonde. De er helt avhengig av sine avlinger med mais og ris for å få hjulene til å gå rundt.

6

Musangu Likumbi er en av over 790 kataraktpasienter i Zambia som har fått gjenopprettet synet som et resultat av Lions Norges øyehelseprogram. Katarakt, eller grå stær som øyesykdommen også kalles, er en av de viktigste årsakene til blindhet i verden. For Musangu startet sykdomshistorien i 2007 da han begynte å se dårlig, det var nesten som å ha røyk foran øynene. Synsproblemene forverret gradvis de neste par årene. Da han i 2011 kom til en konsultasjon på Lewanika øyeklinikk i Mongu, ble Musangu diagnostisert som blind. I nesten to år av sitt liv var den energiske og arbeidsomme mannen totalt avhengig av sine barn for nesten alt. Han trengte hjelp til å gå på do, spise og bevege seg rundt. - Det verste av alt var at jeg ikke kunne jobbe i på jordene, forteller Musangu. – Det føltes ille å ikke kunne forsørge min familie. Musangu forteller med tårer i øynene. - Jeg var redd for at jeg ikke skulle få se mine barn og barnebarn vokse. Jeg kunne bare høre deres stemmer. Jeg var så frustrert, jeg ønsket å begå selvmord.

Musangu er bonde og dyrker mais og ris.

I januar 2013 mottok Musangu en gjenopprettende synsoperasjon ved Lewanika General Hospital –takket være støtte fra Lions Norge. Musangu viser en lysende smil, omgitt av alle sine barnebarn. De spør hva han følte da han kunne se igjen. - Det var den beste dagen i mitt liv. Det første jeg så var en sykepleier som sto foran meg. Det føltes som jeg ble født på ny. Musangu! Du ser! Utbryter han. Han lener seg frem for å gjøre et poeng før han fortsetter: - Jeg ville heller mistet en arm eller et ben fordi da kunne jeg fortsatt å jobbe og se familien min. Den 63 år gamle ikke klarer å holde tilbake tårene når han kjemper for å understreke poenget.


Musangu er stolt av å kunne vise frem landsbyen sin.

Musangu med sine barnebarn.

Province med 13 prosent i løpet av to år. For å oppnå slike resultater har man måttet skaffe spesialisert utstyr, hygienisk materiell, opplæring av spesialiserte helsearbeidere og støtte til oppsøkende, kirurgiske camps. Med denen strategien har Lions Aid Norway fått på plass øyeheletilbud til millioner av mennesker i Uganda, malai og nå, Zambia. Afrika.

Sprer kunnskap

Musangu og familien takker alle hjelpere blant Lions i Norge!

Grå stær hovedårsak

Det er anslått at katarakt utgjør 60 prosent av all blindhet i Zambia. Western Province med en befolkning på 1.000.000 er anslått til å ha 6.000 innbyggere som er blinde som

Virkningen av synstap

• • • • •

Vanskeligheter med daglige aktiviteter Redusert inntjeningsevne Begrenset deltakelse og sosial isolasjon Psykisk sykdom som angst og depresjon Økt arbeidsmengde på familiemedlemmer

følge av grå stær. Med 90 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, har de færreste råd til å betale for en operasjon. En kataraktoperasjon kan koste opp til 4000 kroner på en privat klinikk. Akkurat som i Musangus tilfelle, reduserer den blindende sykdommen ofte inntektsmulighetene til familien. Å ikke kunne tjene til livets opphold forårsaker store økonomiske implikasjoner for familien og samfunnet for øvrig. Helsedepartementet har ikke kapasitet og ressurser til å levere spesialiserte øyehelsetjenester til alle som trenger dem.

13 prosent nedgang

Støtten fra Lions Norge og Norad har gjort det mulig for Helsedepartementet i Zambia å redusere kataraktbyrden i Western

I dag har Musangu blitt en ambassadør og en kilde til trøst for de andre kataraktpasientene i landsbyen hans. Han forklarte at etter hans vellykkede operasjon har han oppfordret tre andre til å oppsøke øyeklinikken Lewanka, og de har også fått igjen synet. - Folk i denne landsbyen liker å gå til heksedoktorer, men jeg forteller dem at det er bare å kaste bort tid. De tradisjonelle metodene bare skader deres øyne, forklarer Musangu. - Mitt budskap til sponsorene er at de ikke må bli lei av å støtte oss. En persons liv avhenger av synet. Se på meg i dag, nå kan jeg spille fotball med mine barnebarn, arbeide på åkeren, sørge for at maten kommer på bordet og nyte livet med min kone!

Den positive effekten av øyekirurgi

• Større sosial inkludering og deltakelse • Engasjement i produktiv virksomhet • Økt selvtillit • Bedre kommunikasjon og relasjoner • Fremmer forståelse av nytten av kirurgi for befolkningen

7


LIONSHUS TIL HAITI

Et permanent boligprosjekt er fullført i Blanchard, Haiti

Bygningsarbeidere jobber hardt for å ferdigstille et nytt hjem. De fleste nybygg i Haiti er laget med betongbrikker, et av få materialer som er lett tilgjengelige på øya.

Mimose Joseph står stolt på sin veranda, barn og barnebarn stuller i og utenfor huset. Selv om det er mange hus i dette lille haitiske lokalsamfunnet, er det ikke veldig mange som Mimose sitt. Stort. Lyst. Solid. Trygt. Av Jessica Linzey Foto: Swoan Parker

8

Mimose Joseph er en av mottakerne av et Lions Norges hjelpeprosjekt som nå har bygget boliger for 50 familier i nød i Blanchard, et boligområde i den nordøstlige delen av Port-au-Prince’s største slum, Cite Soleil. Fire av disse husene ligger på en stor eiendom som Mimose eier sammen med hennes søster, Monique, og deres to brødre, Edriemps og Ulrick Saint Lot. Familiens fire hus er bygget i en hestesko rundt en gruslagt gårdsplass og vanskelige å overse. De er malt i lyse pastellfarger, i gult,

rosa og grønt, plassert høyt oppe på en sterk grunnmur og har store verandaer og vinduer. De fleste av husene i området er små, lave skur av tre og leire, eller grov murstein, og blikktakene har lufting kun i hjørnene. De har ofte jordgulv, eller støpt betong rett på bakken. Det er få vinduer og mange er dekket av presenning for å holde regnet ute.

En konstant påminnelse

Så disse nye husene skiller seg ut.Ved siden av Mimose nye hus står fortsatt det gamle


skuret som ble delvis ødelagt i jordskjelvet for tre år siden. Da jordskjelvet rammet var det åtte personer som bodde her – Mimose, en sønn og svigerdatter, en datter og fire barnebarn. Hennes mann døde for åtte år siden, og siden den gang har hennes sønn, en fabrikkarbeider, vært familiens eneste forsørger. Bak Mimoses gamle hjem ligger Ulricks tidligere hjem, et vaklevorent skur der han har bodd med sju familiemedlemmer. Om natten pleide han han og barna å sove hjemme hos søsknene. De følte seg tryggere på den måten. Over gårdsplassen står Moniques nye hus. I hennes gamle skur bodde hun med 10 barn og fem barnebarn. I dag bor fem av hennes barn andre steder. Skuret står som en konstant påminnelse om familiens nåværende hell. Den siste av de fire søsknene, Edriemps bor ved siden av Monique med sin kone, Jeanette, og tre av 10 barn: døtrene Neyssa, 12, Darline, 15 og Johane, 23. Det nye huset ligger bak en nydelig stor hage, med bananog kokostrær. En ryddig haug av tre er alt som gjenstår av skuret han pleide å bo i. Det kollapset fullstendig i jordskjelvet. På denne eiendommen ser man den sterke kontrasten mellom de gamle og de nye hjemmene. «Du kan se selv,» sier Edriemps og leder an gjennom hagen på vei til sin brors ettroms-skur, mørkt og trangt. «Jeg er veldig fornøyd, hvilken forskjell! Vi er glade nå.Vi fortsetter å gjøre det bra.Vi kan bevege oss videre inn i fremtiden.»

Bernadette Octavius og barnebarn ved porten til deres eiendom, deres nye hjem bak dem.

Jordskjelvet: en kronisk katastrofe blir akutt

Fremtid er ikke et ord som brukes lett i et land som Haiti, et land utsatt for både naturlige og menneskeskapte katastrofer. Her lever de fleste familier hånd-til-munn, slik de har gjort i generasjoner. Jordskjelvet 12. januar 2010 medførte at nesten en kvart million mennesker døde og mer enn en million ble hjemløse. Det var en humanitær katastrofe av hittil ukjent omfang. Men Haiti hadde kjempet før jordskjelvet, den akutte katastrofen bare understreket dype problemer som for eksempel manglende infrastruktur og et skjørt demokrati. Historien forteller om diktaturer, militærkupp og internasjonal innblanding. I Port-au-Prince ble hele nabolag jevnet til grunnen. Krisen skyltes svikt i prosjektering og utdanning like mye som en naturhendelse. I dagene etter jordskjelvet stormet utenlandske hjelpeorganisasjoner til for å levere nødhjelp. Høyest prioritert var vann, sanitære behov og midlertidige boliger – alle viktige tjenester. I Blanchard sprang en teltleir opp

Davide og Elena Antoine i sitt nye hjem, med mor Josette tittende ut fra bak soverommets gardin.

på den lokale fotballbanen. Etter kort tid kom flere midlertidige boliger. Disse såkalte «t-shelters» er ofte bygget av kryssfiner, konstruksjoner som ikke overlever de jevnlige orkansesongene. Dessverre vil de sannsynligvis ikke bli erstattet i nærmeste fremtid. Skurene har på en måte blitt permanente boliger nå som hjelpeorganisasjonene begynner å forlate landet, enten fordi prosjektpengene tar slutt eller fordi katastrofer rammer andre steder.

Søker permanente løsninger

Til tross for erkjennelsen av det store behovet for nødhjelp, har Lions Norge helt fra starten av satt krav om lengre holdbarhet, og en mer meningsfylt løsning på boligkrisen. Folk har behov for trygge steder å bo, boliger

bygget i tråd med seismiske tekniske standarder, gode sanitære forhold og store lyse områder for de store familiene. «Vi ønsket å gi folk en grunnleggende verdighet», sier Pierre-Richard Duchemin, prosjektleder og partner fra Lions Haiti. «Verdighet», legger han til, «er ikke alltid den første tanken for velmenende organisasjoner som leverer husly. Det er eksempler på dette overalt, i all hast bygges det opp skur og tilfluktsrom – altfor ofte uten tanke på ventilasjon, personvern, avfallshåndtering eller de reelle behov og ønsker til befolkningen. «Jeg er glad Lions Norge var i stand til å vurdere det og si:Vi ønsker å gjøre noe annet, vi skal sørge for å komme i kontakt med befolkningen og vi ønsker en endring som vil vare selv når støtten ikke er der lenger,» sier Pierre-Richard. «I Haiti ville vi ha vært så mye mer effektive hvis vi fra begynnelsen av hadde prioritert noe mer holdbart.» Blanchard var et område som så tusenvis av hjem skadet eller ødelagt i jordskjelvet, men bare noen få frivillige organisasjoner hadde ønsker å hjelpe til med husvære. Dette var et bra sted for Lions Norge å gjennomføre sitt bidrag til gjenoppbygging. Selv om infrastruktur ikke var en del av det aktuelle prosjektet, uttrykker lokalbefolkningen et ønske om nye systemer for å håndtere avfallet sitt i fremtiden, for eksempel komposterbare toaletter. Slik tenker også Lions. Beboerne i Blanchard har tilgang til rent vann gjennom en rekke offentlige brønner med pumper, installert for åtte år siden.

En endring samfunnet

Blanchard er et rolig område i endring. Hovedstaden vokser i et hurtig tempo, men fortsatt er Blanchard et tradisjonelt bondesamfunn. Her ligger landets landbruks-

9


LIONSHUS TIL HAITI

Fakta om «Lionshus til Haiti»

• Om Blanchard: Fruktbart jordbruks-

• • • •

Mimose Joseph og familiemedlemmer med sitt nye hjem.

Et av Saint Lots-familiens barnebarn leker på gårdsplassen.

skole, og store marker med sukkerrør leverer direkte til Barbancourts rum-fabrikk. Joseph / Saint Lot familien driver fortsatt jordbruk. Bak Edriemps hage er et jorde der han og Ulrick har jobbet mesteparten av sitt liv. Der vokser frukt og grønnsaker, og de aler opp husdyr for salg. Den dagen vi besøker familien, er Edriemps i gang med dagens arbeid. Han har allerede folk i jobb høyt oppe i kokospalmene der de kutter ned frukt med en machete. Siden oppveksten i Blanchard har de fire søsknene sett mange endringer. Hvert år flytter flere og flere folk til nabolaget, slår seg ned på landområder som de har eller ikke har rett til, de bygger sine hjem av tre eller betong nær hverandre og setter opp vegger

10

og piggtråd. En av de største utfordringene for gjenoppbyggingsprosjektet var spørsmålet om landrettigheter. De som hadde papirer på at de eier jord, får problemer fordi arkivene ble ødelagt da landets offentlige bygninger kollapset. Arbeidsledigheten er høy. De som ikke jobber i landbruket kan finne fabrikkarbeid, men for mange er det vanskelig å få jobb. Det finnes ingen offentlige skoler i området. Noen barn går lange avstander til Cite Soleil for å få en utdannelse. Svært få av Josephs og Saint Lots barn har utdanning. Det er tilfeller av uro og vold, og tegn på at gjenger beveger seg ut fra byen. Overalt høres lyden av byggevirksomhet. Til tross for dette føles det fortsatt bemerkelsesverdig landlig i Blanchard, med et tregere tempo enn i tilliggende områder, og overalt hvor vi går blir vi ønsket velkommen med tradisjonell haitisk gjestfrihet.

Møt Ferdinal Joseph, nabolagets prosjektleder

Lions forsto tidlig at for å lykkes måtte de rekruttere en som er født og oppvokst i Blanchard og som kunne opptre som bindeledd mellom organisasjonen, lokalsamfunnet og leverandører. Kort tid etter jordskjelvet, oppdaget de Ferdinal Joseph. Fra første dag brukte Ferdinal all sin tid på å organisere teltleiren og arbeide med utenforstående organisasjoner for å sikre at lokalsamfunnet fikk dekket sine behov. Da han signerte på med Lions, var Ferdinals rolle i stor grad den samme – å identifisere de i samfunnet med størst behov, å hjelpe familier med nødvendige papir, å

• • • • • • • • • •

område nordøst for Cite Soleil, Portau-Prince største slum. Stadig mer land forsvinner til den raskt voksende hovedstaden. Storfamilier tenderer å dele eiendom, og bygger sine hjem i tette klynger. Mye fattigdom. Ingen offentlig utdanning. Landemerker: Barbancourt Rum-fabrikken. Landsbruksskole. En fotballbane (på Barbancourts eiendom). Primære inntektskilder: Småskala jordbruk og fabrikkarbeid. Tjenester og infrastruktur: Rent vann er tilgjengelig fra offentlige pumper installert for åtte år siden. Ingen kloakk. Lite strøm. Grusveier. Prosjektets startdato: Det første huset er bygd i august og september 2011. Dette har tjent som modell. Husene er bygd fem av gangen. Sluttdato: 28. februar Antall nye boliger som er bygd: 50 Antall bygningsarbeidere: 15 Gjennomsnittlig antall i husstanden i nye hus: 5 Finansiering: Nedbetaling. Hver fase av prosjektet skal være ferdig før neste runde av midler frigjøres. Størrelse: 2 rom + utendørs kjøkken og latrine. Totalt ca. 35 kvadratmeter. Bygningsmaterialer: Betong. Korrugerte tinntak. Trevirke i vinduer og dører. Kostnad per hus: 7500 USD. Prosjektbudsjett: 3.000.000 kr (500.000 USD). Finansiering: 2,9 millioner kroner fra Lionsklubber i Norge, 100.000 kroner gjennom innsamling og gaver. Partnerorganisasjon: Lions Haiti Utfordringer: Å velge mottaker som kan bevise eiendomsrett, et problem som preger all gjenoppbygging i hele landet. Blanchard er bygget langs en elv som flommer over regelmessig under regntiden og ødelegger avlinger og hjem. Å finne faglært arbeidskraft både fra området og utenfra.

I bakhagen står fortsatt teltet hvor Bernadette Octavius bodde med sin familie etter jordskjelvet.:


glatte tvister mellom givere og mottakere og holde ting i bevegelse på byggeplassen. To år senere fortsetter han å arbeide utrettelig med entreprenører og lokale arbeidere, lytter til folks bekymringer og sjekker med dem hvordan det går. Når du går rundt i nabolaget sammen med ham kommer man ikke langt uten å bli stoppet for en prat eller et håndtrykk. Ferdinal er stolt av å jobbe for Lions. «Dette er første gang et slikt prosjekt har kommet til dette området,» sier han. «Alle er glade. Det er vanskelig å leve her og det er fortsatt så mange som har behov for hjelp. Men for meg, jeg er glad for å jobbe med dette. Det er et godt prosjekt.»

Bygger en bedre fremtid

Ferdinal har grunn til å være stolt. I motsetning til så mange midlertidige boligprosjekter som dukket opp rundt om i landet etter jordskjelvet, er Lions Norge sine hus bygget for å vare, og for å tåle eventuelle framtidige jordskjelv eller orkaner. De er kollapstrygge. De er vann- og vindtette. Som Pierre-Richard så treffende sa det: «Når det gjelder jordskjelv må husene danse med bølgene i stedet for å kjempe mot dem.» For familiene har det også vært viktig å kunne være med å bestemme hvor på eiendommen huset skulle bygges, hvordan det skulle se ut, innredning og fargene på veggene. Lionshusene er romsligere enn en de fleste husene i området. De koster ca 7500 amerikanske dollar å sette opp (ca 40.000 kroner inklusiv arbeid). Hvert hus tar alt fra to uker til to måneder å fullføre. Forsinkelser er vanlig. I de fleste katastrofesituasjoner er infrastrukturen fortsatt på plass, og regjeringen fungerer – ingen av delene var tilfelle på Haiti. Da Haiti markerte treårsdagen for skjelvet i januar, var det fortsatt nesten 350.000 mennesker som bor i telt, og av dem som har forlatt teltleirene lever mange nå i ustabile bygninger. Noen dager kan det ta entreprenører tre timer bare å komme til

stedet på grunn av trafikken. Eller nødvendige materialer har stoppet opp i tollen. Å komme til en forståelse med familiene kan også ta lengre tid enn forventet. Alt tar tid.

Fra teltene

På en kjøretur besøker vi Bernadette Octavius’ hjem. Når vi møtes har Bernadette, en energisk 52-åring med en dyp og lett latter, nettopp kommet inn fra arbeidet på markene hvor hun aler opp geiter, høner, kuer og griser. Bernadettes hus ble delvis ødelagt i jordskjelvet. Det er fortsatt stående, men dets sprekker er godt synlige. Familien bruker det gamle huset til å lagre ting i som dyrefôr. Etter jordskjelvet flyttet Bernadette, hennes mann og hennes tre barnebarn inn i et telt, som også fortsatt står på eiendommen. «Det er veldig vakkert,» sier hun om det nye huset. «Da jeg bodde i teltet, hadde jeg ofte feber. Nå har jeg ikke har feber lenger. Hver dag er jeg opptatt med dyra og arbeidet i hagen. Jeg elsker det.»

Ser frem

Tilbake på eiendommen til de fire søsknene Joseph / Saint Lot inviterer Monique oss til å se hennes hjem. Innvendig er huset fullt av liv. Barn løper rundt. Radioen står på og noen forbereder mat. Som alle Lions Norges hus, har Monique to store rom, ett som brukes for å sove i, det andre for å leve. Det er fire store vinduer og to dører som gjør det mulig å ha en konstant kjølende bris gjennom boligen. Kjøkken og latrine er utenfor, dette er standard på Haiti. Når vi titter rundt i hennes hjem, stråler Monique fra døråpningen. I en enkel kjole med håret bundet opp i et tørkle har hun i dag helt mistet munn og mæle. Hun kan ikke huske hvor gammel hun er (hun plasserer seg et sted mellom 60 og 70), og hun er heller ikke helt sikker på hvor mange av hennes barn og barnebarn som lever i huset for tiden (hun anslår åtte). Hun er liten, i motsetning til sine brødre som er høye og rakryggede, men hun er sterk og verdig. Hun

Bernadette Octavius ved familiens spisebord.

To dager gamle Helene Antoine sover under et myggnett på familiens seng.

griper alle oss som har kommet på besøk hardt i armen, som om hun slik prøver å uttrykke hva det betyr å ha et nytt hus. Til slutt forteller hennes søster Mimose det Monique ikke klarer å si, og ordene er et ekko av hennes bror Edriemps. «Man kan ikke sammenlikne,» sier hun mens hun svaier forsiktig og klapper sakte i hendene. «Hver dag ber jeg til Herren for å si takk for hjelpen til meg og min familie. Jeg vokste opp her. Det har alltid vært vanskelig, men med hjelpen har det endret seg. Med alle de nye husene som blir bygget, håper jeg de finner en vei videre for barna og at de utvikler området. " «Det er mange problemer i Port-auPrince,» fortsetter hun, «men her er det håp for fremtiden. Frykten ligger bak oss nå. Fordi når du har et minimum av sikkerhet og hus, gir det deg mer respekt for miljøet, og fremtiden ser lysere ut enn noen gang før.»

Det er vi som har vestene! Lions Club Sandnessjøen har et bredt utvalg av varer fra den internasjonale Supply-katalogen på lager. Det vi ikke har, skaffer vi.

Dere finner oss her: http://www.mamut.net/supplysalg/ Foran

Bak

Vi sender varer daglig!

11


BARN OG UNGE

Lions Tulipanaksjon 27. april 2013 Årets aksjon er rett rundt hjørnet! Vi har pr 3. mars bestillinger på 901 000 tulipaner, veldig nær målet på en million. En stor takk til dere alle sammen, husk at vi kan ordne flere tulipaner hvis deres forhåndssalg går bedre en forventet. Aller siste frist for etterbestilling er onsdag 17.04.2013.

Tulipanvase

Årets største nyhet er en sandblåst vase som er laget i samarbeid med Magnor glassverk. Pris til klubbene er kr 140 inkl. mva, og vi foreslår en utsalgspris på kr 200. Det betyr at dere kan selge tre buketter og en vase for kr 500 til firmaer.

Partner

Av Hroar Thorsen, leder for forebyggende ungdomsarbeid, MD-NAC.

Blomsterbøtter

Nytt i år er muligheten for blomsterbøtter, disse er sponset av en av våre leverandører. Bøttene distribueres sammen med tulipanene. De tre første bøttene er gratis, og vil dere ha flere enn tre koster de kr 20.per stk. Klistremerker til bøttene følger med. Bøtter må forhåndsbestilles og det gjøres ved å sende en e-post til hroar.thorsen@lions.no.

Har dere skaffet en samarbeidspartner? Vi har sett de siste årene at det kan lønne seg i forkant av aksjonen å fortelle til publikum hva overskuddet skal brukes til. Husk at disse pengene er øremerket forebyggende barneog ungdomsarbeid. En samarbeidspartner kan hjelpe dere med profilering på stand og forhåndsomtale. Husk å profilere dere godt både før og under aksjonen. Da er det bare å ønske dere lykke til, la dette bli nok en suksess. Dette klarer vi!

Vi utgjør en forskjell! Det nærmer seg et av årets viktigste, og kanskje vakreste, eventyr – Lions Tulipanaksjon. Vi som arbeider i Det er mitt valg (DMV) er utrolig imponert over jobben den enkelte Lionsklubb legger ned i forbindelse med aksjonen. av Trond Rekstad, instruktør Det er mitt valg

De siste ukene har DMV-instruktørene kurset lærerstudenter ved Universitetet i Bodø, barnehageansatte i Ski, Oppdal og Askøy, ungdomsskolelærere i Nordfjordeid og Hønefoss og barneskolelærere i Kongsberg, på Hvaler, Nesodden og Nærbø – bare for å nevne noen. Uansett om vi er i nord eller sør, øst eller vest, så er tilbakemeldingene alltid positive. Det er mitt valg utgjør en forskjell i opplæringen av barn og unge i sosial kompetanse og sosiale ferdigheter.Vi gleder oss også over at så mange lokale medlemmer stiller opp i forbindelse med kursene; som tilretteleggere, sjåfører, deltagere og sist, men ikke minst; som gode forbilder, som Lions.

Tulipanvasen til Lions er laget av Magnor glassverk. Når du ikke har blomster i vasen, kan du bruke et telys eller kubbelys –kjempefint!

12

Gjennom tulipanaksjonen legger Lions grunnlaget for at mange tusen lærere, barnehagelærer og assistenter blir kurset i DMV og er med på å bygge barn og unge. På forhånd, takk for innsatsen!


Lampeland skole om "Det er mitt valg"

- Sosial kompetanse er viktig arbeid i skolen, elever som behersker dette har større forutsetninger for å bli faglig gode, forteller rektor Anne Mette Aaby ved Lampeland Skole. Les hennes tilbakemelding om Lions’ undervisningsprogram "Det er mitt valg". Anne Mette Aaby, rektor Lampeland Skole Foto: Trond Rekstad, instruktør «Det er mitt valg».

Flesberg kommune har 2647 innbyggere.Vi har to skoler i kommunen og begge skolene er nå skolert i "Det er mitt valg". Flesberg er et lokalsamfunn som bruker programmet MOT, og disse verdiene passer veldig godt sammen med det pedagogiske opplegget «Det er mitt valg».

Fakta om Lions’ forebyggende arbeid for barn og unge

• Siden 1983 har Lions hatt arbeid mot • • • • • • • • •

rusmisbruk på sin nasjonale plan. Målet er å styrke positive aktiviteter for barn og unge slik at det blir lettere å velge bort problematferd. Over hele landet arrangerer Lionsklubber kurs for skoler og barnehager i programmet Det er mitt valg. Det er mitt valg er et verktøy for å styrke et positivt miljø og barns sosiale kompetanse med mål om å forebygge problemer som mobbing, dårlig selvbilde, rusmisbruk etc. De fleste Lionsklubber gir støtte til andre lokale aktører som idrettslag, musikkorps, fritidsgrupper, kampanjer, informasjonsarbeid, rusfrie konserter m.m. Noen klubber har egne prosjekter som leire, utflukter og kulturarrangementer. Lions Tulipanaksjon gir oss mulighet til denne satsingen. Aksjonen gir over 8,5 millioner kroner netto til det forebyggende arbeidet forutsatt at 1. million tulipaner selges for 100 kr per bukett á 8 blomster. Neste aksjon arrangeres over hele landet 27. april Les mer på hjemmesiden til Det er mitt valg: www.determittvalg.no og facebook www.facebook.com/determittvalg

Samkjører staben

På fredag 25. januar fikk Lampeland skole besøk av Trond Rekstad fra stiftelsen "Det er mitt valg" som holdt kurs for alle lærere, to assistenter samt fem lærere fra Veggli skole som ligger i nabokommunen. «Det er mitt valg» har vært brukt på vår skole gjennom mange år. Alle lærerne ble skolert på midten av 90 tallet, men det har vært endel utskiftinger etter dette, så vi trengte en dag med felles forståelse av hva dette pedagogiske opplegget er. Deltakerne kom til dagen med forskjellige forventninger, og alle dro hjem med smil om munnen og sa "Dette har vært en fantastisk dag". Sosial kompetanse er viktig arbeid i skolen, elever som behersker dette har større forutsetninger for å bli faglig gode! Elever som har selvtillit, tør å stå for egne valg og «tar gode valg» i samspill med andre vinner mye på alle arenaer i samfunnet.

ivaretar de viktige tingene", sier Ellen Jørgensen. "De tre T-ene; trygghet, tillit og tilhørighet er sentrale begreper i opplæringen av sosiale kompetanse for elevene". Ricardo Fuentes mener at det er det beste kurset han har deltatt på; ”Veldig, veldig bra kurs”, sier han og trekker frem det å gjøre seg egne erfaringer gjennom praktiske aktiviteter som svært positivt. Kristine Engell Løkamoen trekker fram materiellet når hun gir sin tilbakemelding: ”Lærerveiledningen er konkret og godt strukturert, jeg gleder meg til å sette i gang”, sier hun, før Ellen skyter inn; ”Kurset var veldig, veldig morsomt, masse glede og humor!”. Det er de andre enige i!

Ut av komfortsonen

Trond klarte gjennom dagen å gi oss pedagogiske tips gjennom øvelser, presentasjon og arbeid med boka. Noen måtte gå ut av sin «komfortsone», men dette klarte kursholder å få oss til på en god måte. Det var mye refleksjon rundt det vi gjorde, og hvordan vi kunne bruke dette i undervisningen.

Fornøyde deltagere

Her er noen av deltakernes umiddelbare tilbakemelding etter kurset: "Jeg synes kurset

- Veldig, veldig bra kurs! sier Ricardo Fuentes (tv) fra Veggli skole. Her sammen med to andre kursdeltagere, Ellen Jørgensen og Kristine Engell Løkamoen fra Lampeland skole. (Foto:Trond Rekstad, Det er mitt valg)

Vi gleder oss til oppfølgingskurset til høsten!

13


LCIF

ÅRSRAPPORT LCIF 2011-2012

Fire måter LCIF forandrer liv på Verdens helseorganisasjon (WHO) for å styrke den globale innsatsen i kampen mot unødvendig blindhet og takle nye, fremvoksende trusler mot synet som f.eks. diabetes. Lions-WHO-prosjektet for å avskaffe unødvendig blindhet skal etablere 26 barnevennlige Lions synsentre i utviklingsland. - Lions kan ta mye av æren for at verden gjør fremskritt i forhold til blindhet, takket være støtten de har gitt WHO og sine egne handlinger for å støtte kataraktkirurgi

Rangita Harjan, en 10-åring fra India, kjente farens stemme så snart han kom inn et rom: dyp, varm og rik. Hun visste at hans hånd var fast og trygg. Hun visste at hans lukt minnet om trær, frisk og sterk. Men hun hadde aldri sett ham og hadde ingen anelse om han var kort eller lang, kjekk eller vanlig, en smilende tilstedeværelse eller et alvorlig ansikt. Da hennes bandasjer ble fjernet etter katarakt-operasjonen, sto han foran henne. Hun syntes han så ut som en prins. "Jeg så min far for første gang, og jeg var veldig glad," sa Rangita etter operasjonen i Nepal. Hennes lege bemerket at Rangita burde vært operert for sin medfødte grå stær da hun var mye yngre, men hennes familie var ikke i stand til å betale. Takket være Lions og en bevilgning gjennom LCIF og

14

Bausch + Lomb for «Pediatric Cataract Initiative», fikk Rangita den operasjonen hun trengte og essensiell oppfølging. Følgende er historier om hvordan Lions hjulpet mennesker over hele verden i fjor, hentet fra den siste 2011-12 LCIF årsrapporten. (Den fullstendige rapporten er tilgjengelig online på www.lcif.org.)

Lions, partnere og venner har donert 43 millioner dollar til LCIF i 2011-12, slik at vi har kunnet hjelpe mer enn 200 millioner mennesker. WHO takker Lions

Siden 1925 da Helen Keller utfordret Lions Clubs International til å være «de blindes riddere» har Lions prioritert synsaken. I siste regnskapsår signerte Lions Clubs International en ny samarbeidsavtale med

Standard Grants støtter Lions i å hjelpe lokalsamfunn gjennom store prosjekter innen utdanning, teknologi og helse. Core 4 Grants støtter store, planlagte prosjekter innen programområdene: å bevare synet, bekjempelse funksjonshemming, fremme helse og hjelpe ungdom. SightFirst Grants støtter gode, bærekraftige prosjekter som leverer synsrelaterte helsetjenester, infrastruktur, rehabilitering og utdanning. Særlig katarakt, elveblindhet, trakom, ukorrigert refraksjonsfeil og diabetisk øyesykdom. Emergency Grants møter umiddelbare behov som mat, vann, klær og medisinsk utstyr etter en katastrofe. Other er ordninger som f.eks Internasjonal hjelp som skal styrke samarbeidet mellom Lionsklubber i vestlige land og mindre utviklede regioner på prosjekter som gjør en reell forskjell for samfunnet.


Rangita Harjan visste ikke hvordan hennes far, Shambuhu, så ut som før hun reiste fra India til Nepal for øyekirurgi gjennom «Pediatric Cataract Initiative».

og å bekjempe smittsomme sykdommer som tradisjonelt har forårsaket den største forekomsten av blindhet," sier Dr. Margaret Chan, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon. "Vi er glade for å kunne utvide vårt langvarige samarbeid med Lions i denne forbindelse." LCIF har hjulpet millioner gjennom SightFirst. Hovedområder er katarakt, elveblindhet, trakom, ukorrigert refraksjonsfeil. I vestlig land er det størst innsats mot øyesykdommer som skyldes diabetes og glaukom. Lions har mobilisert mer enn $ 415 millioner for å finansiere SightFirst-prosjekter rundt om i verden. SightFirst er spesielt aktive i Kina. «SightFirst Kina Action» er et partnerskap med Folkerepublikken Kina og Kinas handikapforbund.

LCIF innvirkning i 2011-2012 I regnskapsåret 2011-2012 ble det tildelt 513 bidrag på tilsammen US $ 55,500,000. • 31 millioner mennesker fikk reddet eller forbedret synet takket være 35 SightFirst tilskudd. • 33 tusen personer mottok øyeblikkelig hjelp etter katastrofer gjennom 165 Emergency tilskudd. • 4,7 millioner mennesker nyter godt av tilgang til utdanning, teknologi, helse gjennom 160 standard tilskudd. • Minst 166 tusen studenter lærer sosiale ferdigheter gjennom 37 Lions Quest tilskudd. • Mer enn 91 700 mennesker fått tilgang til rent vann og medisin gjennom 26 internasjonale tilskudd.

Punya Lakhe sønn, Bipul, ble svært syk da han pådro seg meslinger.Vaksinasjonskampanjer støttet av Lions vil hjelpe andre familier i Nepal til å unngå sykdom.

Studenter i Japan lærer livsferdigheter inkludert rusforebyggende og frivillig arbeid gjennom Lions Quest.

Beskytter millioner mot meslinger

Meslinger er en sykdom som fortsatt tar liv av hundrevis av barn hver dag over hele verden. Medisinske komplikasjoner av meslinger er hevelser i hjernen, alvorlig diaré og blindhet.Verdens helseorganisasjon anslo i 2004 at 100.000 barn blir blinde hvert år som følge av meslinger. De underernærte er mest utsatt for meslinger-relaterte øyeproblemer siden de ofte mangler vitamin A som er viktig for øynene. I oktober 2011 ble Lions utfordret av Bill & Melinda Gates Foundation. Hvis vi klarte å samle inn10 millioner dollar til vaksinering mot meslinger, ville Gates Foundation matche hver 2 dollar med 1 dollar. Målet ble nådd i oktober 2012. Lions 'arbeid stoppet ikke der. De har også støttet «the Measles and Rubella Initiative», en koalisjon av globale helseaktører som har organisert og gjennomført vaksinasjonskampanjer i mer enn 30 land. Lokale Lions har sørget for verdifull sosial mobilisering før og under kampanjer, deltar i lanseringer og som frivillige på vaksineringssentre for å hjelpe helsepersonell.

Lions har bidratt til å beskytte 157 millioner barn fra meslinger i 2012. Partnerskap for ungdom

Stiftelsens Lions Quest (heter i Norge «Det er mitt valg») påvirker unge mennesker over hele verden ved å lære dem sosiale og emosjonelle ferdigheter. Lions Quest tre alderstilpassede læreplaner er skreddersydd for grunnskolen, ungdomsskolen og den videregående skolen. Lærere deltar på kurs for å lære hvordan man best kan undervise barna. Programmet er oversatt til 35 språk.

Lions Quest brukes aktivt i 73 land for å styrke ferdigheter knyttet til karakterbygging, frivillighet, mobbing og forebygging mot rusmisbruk. Et samarbeid med FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) har som mål å hjelpe unge mennesker i SørøstEuropa til å leve et sunnere og mer ansvarlig liv gjennom Lions Quest. 30.000 barn i Botswana, Kenya, Malawi, Tanzania og Uganda får undervisning i Lions Quest med hjelp av $ 150.000 fra US State Department. Lions Quest kurs er arrangert i hvert av de fem afrikanske landene og trent 750 lærere, som fokuserer på forebygging mot narkotika og alkohol.

Hjelper katastrofeofre

År etter år tar Lions utfordringen når katastrofer inntreffer. Selv når de selv og deres familier er blant ofrene, ser man at Lions sørger for behovene til sine naboer før sine egne. I Haiti har Lions og LCIF forpliktet seg til å hjelpe ofrene etter det ødeleggende jordskjelvet i 2010. Jordskjelvet skadet en sykepleierskole der 100 elever og lærere ble drept. Allerede før skjelvet led Haiti av en mangel på utdannede helsearbeidere, spesielt sykepleiere. Den nye sykepleierskolen sto ferdig i 2011, og 350 studenter vil studere her årlig. Å møte umiddelbare behov er avgjørende etter en katastrofe. Lions har nylig vist dette etter tsunamien og jordskjelvet i Japan, et jordskjelv i New Zealand og orkaner i Karibia og USA. Lions møter også langsiktige behov slik at folk kan vende tilbake til sine liv og gjenvinne sin uavhengighet.

LCIF ga $ 55,5 millioner i tilskudd i fjor.

15


RIKSMØTE 2013

Av Kaare H. Jørgensen, President LC Stryn

Gledeleg god påmelding til Riksmøtet i Loen

Riksmøtet i Loen er tydelegvis populært! Alt no, ei god stund før påmeldingsfristen er ute, er det god påmelding. Lions Club Stryn gler seg for nok ein gong til å kunne arrangere eit vellukka Riksmøte, det legg vi vår ære i. Lions Club Stryn med presidenten i spissen ønskjer at representantar frå heile Lions Norge kan møtast til fageleg og sosialt samvær, der naturen og opplevingar i Loen og Stryn skaper ei helt spesiell ramme. Hjarteleg velkomne den 24.- 26. mai til Loen. Påmeldingfrist er sett til 3.april.

INNKALLING TIL RIKSMØTE 2013

I henhold til LOV FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, Kapittel IX – om Riksmøte, § 16.5 innkalles til Riksmøte i Loen fredag 24. mai og lørdag 25. mai 2013. Dagsorden og saksdokumenter vil bli lagt ut på www.lions.no senest 7. april då. Klubbpresidenter og sekretærer vil bli varslet via epost når saksdokumentene er lagt ut. Vi minner om at påmeldingsfristen for deltagelse er satt til 3. april 2013.

Valg på riksmøte 2013 i Loen

Samtlige kandidater er foreslått av egen klubb. Alle har erklært seg villige til å motta valget.Valgkomiteens innstilling omfatter alle foreslåtte kandidater.

Guvernørrådsleder for 2013/2014 (stadfestelse av valg i 2012) 1. Bjørn K. Skovly, Lions Club Luster Guvernørrådsleder for 2014/2015 (samt assisterende guvernørrådsleder 2013/2014) 1. Einar Borchsenius, Lions Club Stavanger 2. Tore Hovde, Lions Club Kolsås Leder for ungdomsleire og - utveksling (MD YCEC): 1. Franzie Lerch, Lions Club Os Riksmøte 2016 Lionsklubber i Sarpsborg: Lions Club Tune, Lions Club Berg, Lions Club Varteig, Lions Club Greåker, Lions Club Sarpsborg, Lions Club Skjeberg. Valgkomiteen • Jan Storo, Lions Club Oslo/Grefsen • Hilde Straumsheim, Lions Club Sykkylven/Sigtuna • Alf-Erling Isaksen, Lions Club Tana-Nesseby Kandidater til vervet Internasjonal Direktør 20142016 De nordiske land har en representant i det internasjonale styret (ID). Det er Norges tur å ha en representant i perioden 2014-2016.Valg av ID skjer på Riksmøtet etter at distriktene har innstilt en kandidat. I Distrikt 104 J stiller to kandidater, og distriktsmøtet skal derfor velge en av disse.Valgkomiteen vil intervjue de gjenværende kandidater kort tid etter distriktsmøtene. Her er kandidatene presentert i tilfeldig rekkefølge: • Reidar Elnan, Lions Club Nesodden, Distrikt 104J • Helge Toftner, Lions Club Vestly, Distrikt 104J • Hroar Thorsen, Lions Club Heradsbygda, Distrikt 104G • Svein Berntsen, Lions Club Sandnes/Riska, Distrikt 104E

16


CV Medlem av LC Luster Har bakgrunn som journalist, redaktør og lederjobber i næringslivet,. Har drevet eget firma innenfor rådgivning og markedsføring siden 1989. Har skrevet boka «Du kan ikke bare vende dem ryggen» om Bjørn Simensen og Lions arbeid med fadderbarn. • Var distriktsguvernør i C-distriktet samt medlem av Arbeidsutvalget i Lions 2011/2012. • Har vært assisterende guvernørrådsleder 2012/2013. • Er gift med Berit som også er Lionsmedlem, har to barn og to barnebarn. • • • •

Bjørn K. Skovly, Lions Club Luster Guvernørrådsleder for 2013/2014 (Stadfestelse av valg 2012)

Hva blir ditt viktigste fokus som guvernørrådsleder for Lions Norge i året som kommer?

De siste to årene har vi arbeidet med store omstillinger i Lions Norge. Det har vært viktig for å få ned kostnader og å finne de løsninger som gir klubber og medlemmer best mulig støtte. Det er bare i klubbene Lions kan gjøre sin innsats og hjelpe noen av de mange som trenger det. Mitt hovedfokus dette året vil derfor være å møte klubbene og få deres innspill på hva Lions sentralt kan gjøre annerledes for å bli en enda bedre støttespiller for dem. Lions gjennom klubbene gjør en fantastisk innsats i form av økonomisk støtte, timer innsats og medmenneskelighet. Jeg skulle så gjerne sett at vi kunne få denne samlede innsatsen fram for folk flest. Fordi vi kan være stolte av det, og fordi jeg tror det ville rekruttere flere til Lions. Husk at sammen produserer vi trolig bistand i 100-million-klassen om vi legger sammen penger og verdien av timene våre. Jeg har møtt mange av de enkeltpersonene og lokalsamfunnene som har fått vår bistand. Sannheten er at Lions produserer små mirakler for noen av de menneskene som har det aller verst, hver dag. Min drøm er å bidra til at vi kan skape enda flere av de miraklene. Det kan bare skje gjennom innsatsen til medlemmene.

CV

Franzie Lerch, Lions Club Os Leder for ungdomsutveksling, YCEC: 2013-2015

• Driftsøkonom – arbeidet innenfor økonomi og administrasjon det meste av mitt yrkesliv. P.t. ansatt i Bergen kommune. • 15 år i politisk organisasjonsarbeid • 8 år i Bergen bystyre • Erfaring fra styreverv i ulike organisasjoner • 10 år som Lionsmedlem • Medlem i Lions Club Os • Sterkt samfunnsinteressert og -engasjert • Naturelsker, fjellvandrer, reiseglad • Styreleder (8 år) for Albatrossen Ettervernsenter i Bergen. Ulønnet.

Hva er det viktigste Lions Norge må gjøre når det gjelder ungdomsutvekslingen?

Selvfølgelig har jeg mine tanker og ideer, men ingen fasitsvar. Jeg har registrert at søknadsmassen er synkende, og det kan være et signal om at noe er i endring der ute. Lions utvekslingsprogram står kanskje overfor nye utfordringer. Dagens unge er meget reisevante, og de stiller krav. Med facebook og twitter er de mer internasjonale enn noen gang. Ungdomskulturen har endret seg enormt bare de 10 siste årene. Hvem ønsker Lions å sende ut i verden, og atpåtil betale reisen for? Det er en fabelaktig mulighet som tilbys et ungt menneske. Å få oppleve vennskap, mestring og toleranse med unge fra andre kulturer. Hvorfor er det da færre som ønsker å delta? Dette er spørsmål vi må prøve å finne svar på. De nærmeste til å kunne svare må være de unge selv. Jeg innser at det er store utfordringer og et stort ansvar MD YCEC står overfor.

17


CV

Einar Borchsenius, Lions Club Stavanger/Tasta Guvernørrådsleder 2014/2015 og assisterende guvernørrådsleder 2013/2014.

• Gift med Kari. Vi har tilsammen 4 barn, 7 barnebarn + 1 fosterbarn • Utdanning Sjøkrigsskole øverste avdeling (1967) med etterfølgende operativ tjeneste, blant annet som skipssjef og faglærer på Sjøkrigsskolen (lederskap og navigasjon) • Personalsjef og HMS sjef innen mekanisk industri og oljeselskap, nasjonalt og internasjonalt (Nigeria og Algerie) • Aktive fritidsaktiviteter i tillegg til Lions: Fotograf, Kunstmaler, Musiker med diverse styreverv innen samme. • Lions medlem siden 1979 med flere verv i egen klubb, herav 2 presidentperioder. Soneleder 2 perioder og senest Distriktsleder i 104E og medlem av Arbeidsutvalget sentralt i 2011/2012.

Beskriv hvordan du ser for deg Lions om fem år. Hvilke er de viktigste virkemidlene som tok oss hit?

- Lions er en frivillig organisasjon hvor trivsel og kameratskap står sentralt. Medlemmer prioriterer klubbmøter i Lions framfor andre organisasjoner. Klubbmøtene gjennom året har et program som er gjennomarbeidet av klubbstyret. Klubbene arbeider iht 5-års planer. Den frivillige flukten fra organisasjonen reduseres. Alle medlemmer trenger ikke bli klubbledere, men alle skal aktiviseres gjennom deltakelse i aktiviteter og klubbarbeid. Evner og interesser er forskjellige. Tillitsverv har en tjenestetid på 2 – 3 år som hovedprinsipp. Lederutvikling prioriteres til soneledere. Nye potensielle medlemmer i Lions tenker ”what’s in it for me”. Derfor må vi tenke kreativt i alt vi gjør.Vi kvitter oss ikke med klubber som ikke yter maksimalt grunnet eksempelvis alderssammensetningen. Vi vet at det er vanskelig å rekruttere yngre til slike klubber. Det er lettere å rekruttere nye klubber parallelt med de gamle, med en yngre besetning.Vi er kreative i utformingen av klubber – familieklubb, idrettsklubb, bedriftsklubb. Temaene er ubegrenset. Arbeidet med å bygge sosial kompetanse blant ungdom samt rusproblematikken videreføres. Dette kan redusere et reparasjonsarbeid senere i livet. Ethvert medlem skal være stolt over å være en Lion. Lions er for alle. Lions er gode venner som hjelper andre, som av forskjellige årsaker ikke har det så bra.

CV • Jeg er født i 1939, gift og har 2 sønner og 4 barnebarn. • Min yrkesaktive erfaring er ca. 35 år i ledende stillinger innen handel og industri. • De siste 6 årene av min yrkeskarriere var jeg ansvarlig for Leca’s internasjonale virksomhet med en omsetting på ca. 1,5 mrd. kroner, i 15 europeiske land, ca. 1 000 ansatte og god lønnsomhet. • I Lions har jeg gått alle gradene fra klubbsekretær til distriktsguvernør i Distrikt 104H. • Har vært medlem av Arbeidsutvalget 2012-2013.

Tore Hovde Lions Clubs Kolsås Guvernørrådsleder 2014/2015 og assisterende guvernørrådsleder 2013/2014.

18

Beskriv hvordan du ser for deg Lions om fem år. Hvilke er de viktigste virkemidlene som tok oss hit? Medlemsmassen har stabilisert seg på ca. 12.000 medlemmer, men strukturen er endret: 40 % av medlemsmassen er kvinner, opp fra 19 %. 50 % av medlemsmassen er 60 år eller eldre, ned fra 70 %. 50 % av medlemsmassen er under 60 år, opp fra 30 %. Struktur. Riktig struktur er en viktig forutsetning for nesten all virksomhet. Distriktene. Endring av distriktene - på frivillig basis – har gitt oss lavere kostnader og bedre effektivitet. Klubbene. Klubbene er større. I gjennomsnitt har klubbene 30 medlemmer, opp fra 25. Denne økningen har bedret miljøet i klubbene, økt trivselen og gjort klubbene mer dynamiske og mer attraktive for yngre medlemmer. Endringen har sin støtte i ulike undersøkelser. Strategier. Nye ungdomskonsepter. Produktutvikling – aktiviteter og konsepter. Sponsorinntekter. GMT med fokus på struktur og rekruttering. GLT med fokus på ledelse av, og innhold i klubbene.


Kandidater til vervet Internasjonal Direktør 2014-2016 Reidar Elnan, Lions Club Nesodden Distrikt 104 J CV

Hroar Thorsen, Lions Club Heradsbygd, Distrikt 104 G CV

• Født 9. 11 1941, gift med Turid og er pensjonert fiolinist i Kringkastings-

• Født 1969 bor i Larvik, er gift med Marianne og har to barn på 20 og 17 år. • Chartermedlem av LEO Club Larvik/Hedrum 1990, er nå medlem i Lions Club Herads-

orkesteret. • Medlem i Lions Club Nesodde siden 1975. • Har i flere omganger vært president og soneleder. • Har vært LEO-C i distriktet, distriktsguvernør to ganger, distriktskontakt for LRF 2004, leder for Balawalprosjektet i Uganda 2009-2010. • Er leder for Lionshus på Haiti, Lions Røde Fjær 2015 og distriktsleder Lions 2014- vekst.

bygd. • Hatt de fleste styreverv både som LEO og i Lions. Distriktsguvernør 2006-07. • Medlem i Arbeidsutvalget 2006-10. • Medlem av ”Rolf” komiteen, 2007-08 og ”Rolf II” komiteen, 2008-10 • Prosjektleder for Lions 2014 (2010 – 2014). • Guverørrådsleder 2009-2010 • Leder for forebyggende arbeid mot rusmisbruk 2010 - 2014

Hva er de største utfordringene til Lions Clubs Internasjonal? Mitt bidrag vil være på to punkter. For det første er det et faktum at alle organisasjoners største utfordring er å få gode ledere. I de siste fire årene har jeg jobbet med opplæring av ledere på distrikts-og klubbnivå. Opplæringen skal gjøre alle Lionsmedlemmene dyktigere på alle feltene i Lions organisasjonen. Jeg vil bidra til at de internasjonale opplæringsprogrammene er hensiktsmessige, effektive og gjennomførbare. Lions for meg er organisasjonen som bygger opp boliger og infrastrukturer etter katastrofer. Dette ”varemerket” vil jeg styrke i alle land og alle klubber. Jeg ledet arbeidet i Lions Norge for å bygge 50 nye boliger på Haiti. Lions klubbene i Norge tok ansvar. Dette er Lions styrke. Jeg vil spesielt jobbe for å styrke de internasjonale gjenoppbyggingsprosjektene. Samfunnet krever raskere resultater, og Lions International kan og skal levere. Det er nødvendig for Lions International å etablere sitt varemerke som den store ”gjennoppbyggeren” world wide.

Hva er de største utfordringene til Lions Clubs Internasjonal? Utfordringene til Lions er forskjellige etter som hvor i verden vi befinner oss. I noen deler av verden er det medlemsrekruttering og fornyelse som er de største utfordringene. I andre deler er det problemer med generell dårlig økonomi som er den største utfordringen. Utdannelse av våre tillitsvalgte er en annen utfordring som det jobbes mye med. Kanskje den viktigste utfordringen er hvordan Lions skal utvikle seg som organisasjon slik at den tilfredsstiller alle de ulike kulturer som er representert i vår organisasjon. Lions i Norden har andre krav til sin organisasjon i forhold til f.eks landene i Asia eller Afrika. Det er en utfordring for den internasjonale organisasjonen å være en organisasjon som tilfredsstiller flest mulig av våre medlemmer, og samler organisasjonen om de utfordringene som verden har på det humanitære planet.

Helge Toftner, Lions Club Vestby Distrikt 104 J

Svein Berntsen, Lions Club Sandnes/Riska, Distrikt 104 E CV • Født 28.04.49. Gift med Hanne, tre voksne barn og seks barnebarn.

CV • Guvernørrådsleder 2007/2008

• Lionsmedlem siden 1992, LC Askøy – nå LC Sandnes/Riska.

• Leder for lederutvikling MD-LDC 2008-2011

• Aktiv i lokalt lags- og kulturarbeid.

• Medlem Strategiplankomiteen 2000-2002

• Alle verv i klubb, soneleder, DG, MD IRC, LAN verv, MD GLT, CC, NSR AU 5 år.

• Leder av ROLF II-komiteen og medlem av Lions 2014-prosjektet.

• Filolog fra UiB, Bachelor of arts. Idrettsutd. fra Sjøforsvaret og NIH. BI, Exec MBA fra NHH, org. utvikl. fra UiB og Bg LHS. Jur 1000 UiO. Jur 2000 vår 2013 • Rektor, ped. konsulent, skoleinspektør og fung. skolesjef.

• Innførte Lions Leadership Institute i Norge 2009 • Deltatt på 8 NSR, 6 Europa Forum, 3 Convention, 15 Riksmøter • IT-sjef i IBM Norge, med 3 år assignment i IBM USA

• Næringslivsleder i 20 år. Adm.direktør og konsernsjef. Fra 15 mill. til 7 mrd i omsetning. • IT/telecom og shipping relatert sw utvikling, styreleder innenfor tele/ it, bank, båtbransjen og «It’s learning» – sterk internasjonal fokus.

Hva er de største utfordringene til Lions Clubs Internasjonal? Utfordringer er muligheter. Lions har massevis av oppgaver i en verden som trenger kunnskapsrik omsorg og vilje til å hjelpe. Behovene varierer voldsomt fra land til land. Respekt og omtanke for de eldre, de syke og de fattige er sentrale verdier for oss. For meg går veien til demokratiseringsprosesser, utvikling av fred og sivile samfunn gjennom systematisk forbedring av barn og unges kår, og utvikling av kvinners rettigheter. I vår rike del av verden må Lionsmedlemmer være mer synlige ved å bruke av sin tid sammen med de unge og de eldre – kanskje mer det enn bare å samle inn penger? I utviklingsland er opplæring, kunnskap og bevisstgjøring den viktigste hjelp til selvhjelp – i tillegg til rent vann.Vi har flotte ideal og mål, men innpakningen og stilen må fornyes.Vi må tenke nytt rundt tempo, tilstedeværelse og formidling.Vi må Ikke være redde for å slippe nye krefter til.

Hva er de største utfordringene til Lions Clubs Internasjonal? Lions formål er å hjelpe våre medmennesker som har behov for hjelp, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Utfordringene for en verdensomspennende organisasjon er svært forskjellige i de ulike deler av verden, både når det gjelder å fremskaffe ressurser og nå frem med hjelpen til de trengende. Behovet for hjelp er mangeartet enten vi tenker på katastrofer eller mer langsiktige mål for å bøte på eller fjerne unødvendige lidelser, eller støtte opp under en god samfunnsutvikling, og for enkeltindivider. LCI har endret seg lite i sin snart 100 år lange historie, og den største utfordringen er å tilpasse organisasjonen til det endrede samfunnet rundt oss, slik at både unge og gamle ønsker å bidra med sine ressurser gjennom LCI. Dette betyr at organisasjonsstrukturen og arbeidsformen må være fleksibel nok til å passe inn i miljøet Lions opererer i, enten det er i den høyteknologiske delen av verden eller i kulturer i utviklingslandene.

19


RIKSMØTE 2013

Lions Røde Fjær 2015:

Innstilling av forslag Det er kommet mange meldinger fra medlemmene om at formålet denne gang bør være et rent Lionsformål og ikke et formål der de innsamlede midlene gis videre til andre organisasjoner. Alle er imidlertid velkomne til å søke og å presentere andre formål, men komitéen vil forsøke å fremskaffe et godt, rent Lionsprosjekt.

Forslag Der er innkommet 10 forslag til formål fra klubbene i Norge, noen bedre dokumentert enn andre, alle er gode forslag med stor hensyntagen til humanitære og samfunnsnyttige formål. Så kom det inn, innen fristen, 140 svar fra klubbene, hvor de gir sin tilslutning til sin favoritt blant de 10 forslagene. Komitéen har vurdert alle innkomne forslag grundig. Som en konklusjon kan trekkes fram at komitéens medlemmer mener at: • ingen av forslagene kan betegnes som et Fyrtårn, • flere av forslagene vil være relativt vanskelige å «selge» til publikum, • ønsket om et landsdekkende prosjekt er bare delvis oppfylt slik de er beskrevet i flere av søknadene • komitéen kan vanskelig se at forslagene fyller oppgaven med å ta vare på merkevaren LIONS RØDE FJÆR på en tilfredsstillende måte. • Komitéen har kommet frem til følgende tre prioriterte forslag:

1: LC Oslo/Nordstrand: Det er mitt valg (DMV) Det ønskes en profesjonell oppfølgning og utvikling av DMV. Dette er et av de beste forebyggende og holdningsskapende programmer for barn og unge. Det skal fokuseres mer på forpliktende avtaler og gode samarbeidsrelasjoner, det skal satses på økonomi og menneskelige ressurser, og det settes som mål at DMV skal bli en tung, synlig og koordinerende samfunnsaktør. DMV er allerede akseptert, anbefalt av Utdanningsdirektoratet og får støtte av Helsedirektoratet. DMV ønsker å gi barn og unge et verktøy som kan være avgjørende for deres senere valg i livet. Det sentrale apparat må styrkes for å kunne følge opp medarbeiderne over hele

20

landet. Prosjektet må gjennomgå en løpende utvikling med klare strukturer. Økonomisk trenges en tung langtidssatsning utover det Tulipanfondet kan bidra med i dag.Ved styrket satsning vil markedsføring med profesjonell hjelp og evaluering stå sentralt. Søkeren har stipulert en økonomisk ramme på 20 mill. kr, fordelt på skolering, programutvikling, evaluering og markedsføring. Man ser for seg et 5 års finansieringsløft. Dette er det eneste forslaget som kan defineres som et rent Lionsprosjekt. Oppfyller de krav som stilles i invitasjonen.

2: LC Grimstad: Stine Sofie Senteret Et meget godt forslag og godt dokumentert på alle krav som invitasjonen ba om. Senteret er kjent i store deler av landet for sitt arbeide for voldsutsatte barn. Har fått desidert størst oppslutning i vår egen organisasjon, men bak tallene skjuler det seg en kraftig mobilisering på Sørlandet. Er muligens det prosjektet som er mest kjent over hele landet i dag, og som derved er mest "lettselgelig" ikke bare internt men også eksternt. Forslaget retter seg mot barn og unge som er i en sårbar fase i livet. Oppfattes som landsdekkende i det tilbudet gis generelt til alle som har behov.Vi binder oss ikke til store bidrag i en ukjent årrekke framover for å kunne vise til vår innsats. Regnskapsoversikten viser at brukerne i liten grad tilgodeses direkte, da de innsamlede midler vil bli brukt i det fysiske senteret. Meget urealistisk forventning om innsamlet beløp.

3: LC Drammen/Konnerud: Eikholt Ressurssenter for døvblinde Eikholtsenteret for døvblinde startet for vel 30 år siden med betydelig tilskudd fra Lions. Senteret er nasjonalt og er meget godt drevet. Helsedirektoratet har foreslått at Eikholt skal ha hovedansvar for de nasjonale tjenestene på dette feltet, tilknyttet spesialhelsetjenesten. Dette forutsetter betydelig økning av kapasiteten. Man planlegger et nybygg på 900 m2 som totalt vil ha en økonomisk investeringsramme på ca. 35 mil kr., hvilket er et meget realistisk budsjett. I denne oppjusteringen vil en spesielt ha fokus på bruk av ny informasjonsteknologi. Denne brukergruppen har et spesielt behov for å være oppdatert her og særlig fordi utviklingen går svært fort. Midlene til bygging og kurs og konferansesenteret ønskes skaffet til veie gjennom Lions Røde Fjær, mens staten vil finansiere driften. Årlige driftsbudsjett utgjør ca. 19,5 mil kr. Nybygget skal inneholde auditorium, plass for utredning, testing og ikke minst tilgjengelige kommunikasjonshjelpemidler. Eikholt er nesten å regne for et Lionsprosjekt. Oppfyller de krav som stilles

i invitasjonen. Hovedansvar for de nasjonale tjenestene på dette feltet, og er derved å anses for landsdekkende.

De resterende syv forslagene i alfabetisk rekkefølge: LC Bodø/LC Fauske: Valnesfjord Helsesportsenter Valnesfjord er tillagt oppgaven å bli nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse, og trenger derfor en videreutvikling med nybygg. Man har behov for 8 familieenheter a 40 m2, og noen fellesarealer, samt kontorer og møterom.Valnesfjord ble bygget i 1977 for LRFpenger. Man ser for seg et bygg med totalt 1500 m2 med en kostnadsramme på ca. 53 mil kr. Av dette håper man på ca. 45 mil kr fra Lions Røde Fjær, og resten dekket av egenkapital og statlige midler.Videreutvikling av anlegget fokuserer på "aktiv ung", og er ment som en naturlig oppfølgning

Tidligere Lions Røde Fjæraksjoner Lions Røde Fjær ble gjennomført for første gang i 1966, og da gikk pengene til etableringen av Beitostølen helsesenter. Beløpene er netto innsamlingsresultat. 1966 Beitostølen helsesportsenter 8,6 millioner kroner 1977 Valnesfjord helsesportsenter 17,7 millioner kroner 1987 Evenes Blindesenter og Haugland helsesportsenter 25 millioner kroner 1995 Leddgiktaksjonen 21 millioner kroner 1999 Livskvalitet i eldre år 22 millioner kroner 2004 Montebellosenteret (Senter for kreftpasienter) 46 millioner kroner 2009 Hurdal syn- og mesteringssenter 19 millioner kroner


Utfallet av høringsrunden til klubbene i MD 104

av eksisterende virksomhet. Ønsket er en miljøvennlig byggningsløsning med fysisk tilknytning til det eksisterende. Prosjektet går inn som en del av et stort, etablert og veldrevet helsesportsenter. Søknaden er godt begrunnet med de opplysninger som invitasjonen ber om. Forslaget oppfyller ikke kriteriet om å være landsdekkende.

LC Eidsvold Sør: SOS-barnebyer Utsatte barn som ikke kan bo sammen med sin familie, har behov for små enkle enheter som kan dekke behovet for nærhet, trygghet og tilknytning. Dette er ofte barnevernsbarn som trenger et nytt hjem og en stabil oppvekst hvor søskensamhold kan ivaretas. En har 4 års erfaring med SOSbarneby i Bergen og ser nå at det sentrale østlandsområdet innenfor 5 - 10 mil fra Oslo kan fylle et etterlengtet behov. En viss befolkningskonsentrasjon med skoler og kommunikasjonstilbud er å foretrekke. Etableringen vil satse på gaver fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Driftsutgiftene forutsettes dekket opp mot 100 % gjennom det statlige barnevern, og man har i dag langsiktige avtaler med staten. Driften er 100 % statlig barnevern + innsamlede gaver og sponsorer. Veldig lokalt østlandsorientert. Hele prosjektet ser ut til å være «under vurdering».

LC Fjaler: Lions ressurssenter for barn og unge – Haugland Helsesportsenter Prosjektet retter seg mot barn og unge. Ressurssenter for barn og unge som er rammet av alvorlig sykdom eller skade. Skal bygges i tilknytning til Haugland Helsesportsenter som fikk LRF-midler i 1987. Søknaden er godt begrunnet med de opplysninger som invitasjonen ber om. Den oppfyller dog ikke ønsket om å være landsdekkende.

LC Lier og LC Lier Øst: HLF Briskeby kompetansesenter

trenger nye bygningsmessige fasiliteter lokalisert til Lier, med et budsjett på omlag 29 mil kr. Hvilket synes å være et realistisk budsjett. For 2012 hadde man ca. 1300 kursdøgn med økende behov.Konkret ønsker man seg en betydelig kapasitetsutvidelse med fokus på rehabiliteringsaktivitet for voksne. HLF Briskeby har drevet siden 1956. De største brukergruppene er døvblinde, tunghørte, tinitus plagede, morbus meniere og de som har fått cochlea implantat. Høreapparatbrukerne er den største enkeltgruppen. Driftsmidler til virksomheten dekkes av Arbeidsdepartementet og NAV. Kan vanskelig ses å være landsdekkende.

LC Oslo/Lilleaker: Kirkens bymisjon Det pekes på mange ulike prosjekt, uklart hvor i landet, og hva som blir resultatet. Det hevdes at prosjektet er varig, men det er uklart hva som blir Lions oppgave og profileringsmulighet etter de 3 første årene. Det antydes at lokale klubber fortsatt kan samle inn penger, eller jobbe som frivillige, dette er ikke spesielt presist. Uklart om årlige bidrag pr medlem, etter riksmøtevedtak, er det vi søker. Kan ikke ses å være landsdekkende.

tiviteter over 5 dager. Mye friluftsaktiviteter i lokal og regional område. De ulike tilbud selges ferdigpriset, slik at det er kontroll på driftsutgiftene. En regner med å kunne videreutvikle tilbudet sammen med et LRF fond. Investeringsbehov er stipulert til 50 mil kr og driftsutgifter som balanserer med inntektene til ca. kr 425.000. Forslaget fyller ikke de krav som invitasjonen krever, og må derfor anses som delvis mangelfull.

LC Tynset: Lions Folkehøyskole/Mitt valg «Veien videre». Opprettelse av alternativ folkehøyskole.Visjonene er meget gode, ønskemålet om å forbedre livene til en utsatt gruppeungdom er prisverdig, men forslaget mangler kriteriene for LRF 2015 ihht invitasjonen. Driften og finansieringen fremstår som uklar. Behovsanalyse mangler. Kortversjonene av forslagene ligger ute på Lions hjemmeside, http://www.lions.no/Medlemssenter/Roede-Fjaer

LC Ringsaker Nord: Strandenga Et samarbeidsprosjekt mellom LC Kongsvinger, LC Biri, LC Oslo/Bøler og LC Ringsaker-Nord. Strandenga er et strandområde ved Mjøsa. Man foreslår å bygge opp et nasjonalt satsningsområde, i form av leirkonsept for barn og unge med spesielle behov, hvor man kan se hen til erfaringer fra Beitoleieren og leiren i Tana/Nesseby. Opplegget er 3 ulike leirkonsepter sammensatt med ulike ak-

Søkeren ser hørselsproblem som en stor folkehelseutfordring, både medfødte og ervervede. Ca. 14,5 % av befolkningen er rammet. Man

21


Guvernørrådslederens

Spalte

Av Christian H. Johansen, Guvernørrådsleder Lions Norge

Pass opp – nye medlemmer på vei! I Lions Norge har vi lenge snakket om at vi må bli flere. Målsetningen har vært høye og ambisjonene likeså. År etter år har vi blitt slått tilbake av en konstant nedgang.Vi har i like mange år hørt om alt som ikke har vært i på stell. Dårlig både dit og datt. Medlemsmøtene har vært for dårlige. De har vært kjedelige og langtekkelige. Få aktiviteter og de har heller ikke vært i tiden. Det er ikke lett å bli oppløftet av slik informasjon. Nå skjer det masse. Hittil i år har vi en netto medlemsvekst! I rene nettotall er det snakk om en vekst på opp mot femti medlemmer. Det er kjempebra. I tillegg er det stiftet to nye klubber, en student klubb er på vei og er vi heldige så får vi kanskje en LEO klubb i løpet av kort tid. Hva er det som skjer?

Vi har nå endelig tatt innover oss at vi må gjøre noe. Ikke bare å snakke om å gjøre det. Og det beste med å gjøre noe, er nettopp å gjøre noe! La oss fortsette med det. Når man blir medlem av Lions så skal man være med i mange år. De ansvarlige tillitsmenn i klubbene må påse at alle medlemmer er i aktivitet. Uansett type, men få de inn i en komité eller fast aktivitet klubben har. Ingen blir medlem av Lions for å se på at andre gjør jobben. Alle vil være med å ta i ett tak. Hvis vi nå holder trøkket opp med å ha flotte aktiviteter. Både medlemsrettet og utadrettet, så går vi en flott tid i møte. Og jeg vet at det er mange som trenger en hjelpende hånd. Og det er også uendelig mange som setter pris på det vi gjør. Disse menneskene finner vi over

alt. Lokalt og nasjonalt. På Haiti er det femti familier som har fått en ny bolig takket være oss. I Zambia er det mange tusener som har fått en øyeoperasjon som har gjort at de kan se igjen. Dette takket være oss! Strømmen med nye medlemmer kommer til å tilta. Aktiver alle sammen! Ha en flott dag!

Christian H. Johansen Guvernørrådsleder Lions Norge

Jentene er i siget Som det vises i tabellen må jeg berømme Lions Club Stord/Fitjar som har åpnet opp og nå er mixklubb. I vinter har de tatt inn 10 nye kvinner. I tillegg har Bergen student tatt opp 18 nye dette året. av Solbjørg Kolsrud, leder for prosjektet «Kvinner i Lions»

Etterhvert som studentene er ferdige i Bergen, skiftes mange ut årlig. Her bør vi se på den videre oppfølging for ikke å miste et

stort antall hvert år. Se i tabellen de som leder i ditt distrikt. Det jobbes godt i Kvinner i Lions prosjektet ute i distriktene, det er et høyt aktivtetsnivå, vi skaper nye arenaer hvor kvinner kan komme sammen og lære mer om Lions. Det veldig synd at vi mister nesten like mange kvinner som vi rekrutterer. De er mange grunner, men den største årsaken er at noen menn ikke vil ha kvinner i Lions, jentene får ikke slippe til i klubbene med nye ideer. Men vi jobber videre, det er både menn og kvinner vi trenger for å videreutvikle og skape rom for nye ideer i Lions. Til alle som står på – vi er stolte og vi ser langsiktige gode resultater.

Antall nye kvinner i Lionsklubber pr. 25 januar 2013 Distrikt A B C D E F G H J K Totalt

22

Antall nye medlemmer 12 8 10 36 31 7 10 3 2 4 123

Flest kvinner i klubb: LC Porsanger LC Saltdal, LC Orkla, LC Trondheim LC Molde / Fannefjord LC Stord/Fitjar LC Haugesund/ Edda LC Froland LC Modum/Marisko LC Kolsås, LC Sørum, LC Lørenskog/Fjellhammer LC Hamar

Antall nye medlemmer 3 2 3 10 5 2 4 2 1 2

Antall nye klubber

Nye student medlemmer

Bergen student - 18 LC Jæren - 19


Generalsekretærens

Spalte

Av Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Generalsekretær Lions Norge

Positive vårtegn i Lions Norge På guvernørrådsmøtet lørdag 16. februar opplevde vi en positiv og glad MD-GLT, leder for klubb og medlemsutvikling. Ole Fjeldtvedt rapporterte om flere nye klubber, herunder en ny studentklubb Trondheim. Dette har det vært jobbet med lenge, endelig ser vi positive og konkrete resultater! I tillegg ble det rapportert om økning i antall medlemmer i Lions Norge – det er første gang jeg har hører dette siden jeg begynte i Lions Norge for snart to år siden. Distrikt 104 B informerte om 33,8 % kvinner. Er det vår satsing på Kvinner i Lions som bærer frukter? Vibeke Aasland, vår kommunikasjonsmedarbeider kunne i det samme møtet fortelle om rekordmange treff på våre nye hjemmesider. Guvernørrådsleder Christian H. Johansen og Reidar Elnan som er prosjektleder for husprosjektet på Haiti kunne i det samme møtet fortelle fra sitt besøk på Haiti at målet om 50 hus er nådd! Som daglig leder av Lions Norge var det selvsagt veldig hyggelig i dette møtet også å kunne presentere et halvårsregnskap med overskudd på bunnlinjen. Dette viser at vårt arbeid gir positive resultater og

det skal vi være stolte av! Er den negative medlemstrenden i ferd med å snu? Alle leserne vet at det er for tidlig å bekrefte dette her og nå, men la oss håpe og fortsette å jobbe med medlemsrekruttering og skape interessante og gode klubbmøter slik at vi beholder medlemmene. Et relevant spørsmål i denne sammenheng er om deres utrettelige arbeid med å synliggjøre aktivitetene og vise resultatene av klubbens arbeid endelig gir resultater? Jeg håper det! Min erfaring er at dere har blitt mer bevisst på dette i den siste tiden. Fortell om deres gode Lions erfaringer til venner og bekjente. Med positiv omtale av Lions tror jeg at folk får lyst til å bli et stolt Lionsmedlem. Neste steg er selvsagt å spørre vedkommende om de vil bli et Lions medlem. Det er som kjent det som skal til! Et bedre vårtegn enn Lions Tulipanaksjon finnes vel ikke! Vi har et mål om å dele ut en million tulipaner. Det er et ambisiøst mål som Riksmøtet 2012 satte, vi må alle hjelpe til for å nå det. Underegnede har lenge ivret for et tettere samarbeid mellom Lionsklubbene

og det lokale næringsliv. Jeg tør foreslå at dere tar kontakt med det lokale næringslivet og tilbyr både tulipaner og den nyproduserte Lionsvasen som er på trappene. Et annet godt tegn på at det nærmer seg lysere tider er Riksmøtet. Jeg håper at jeg får være sammen med mange av dere i Stryn. Det er viktige saker som skal opp, blant annet Lions 2014 som handler om viktige strategiske veivalg for Lions Norge. En annen viktig sak som delegatene skal avgjøre på Riksmøtet er hvilket formål Lions Røde Fjær 2015 skal gå til. Når jeg er ute på klubbesøk hører jeg mange si at de ønsker at den kommende Lions Røde Fjær aksjonen skal gå til et Lionsformål. Spennende tanker, det er opp til medlemmene å bestemme. Hjertelig velkommen til årets Riksmøte!

Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær Lions Norge Garanti er stilt til Svenska Kammarkollegiet.

Med kjærlighet til Europa Bli med oss ut i Europa på en deilig ferie med h service-nivå. I år flyr vi dessuten fra Garderhøyt m moen på flere av våre reiser. Flotte utflukter, flinke gui guider og nydelige opplevelser. Bare len deg tilbake og nyt! Vi henter fra følgende holdeplasser: Biri • Brumunddal • Drammen • Eidsvoll Fredrikstad • Gjøvik • Halden/Svinesund • Hamar • Horten • Jessheim • Kløfta • Larvik • Lillehammer • Li Lillestrøm • Moelv • Moss • Oslo • Porsgrunn • Sandefjord • Sarpsborg • Skien • Tønsberg • Vestby •

5% rabatt på alle reiser hos Scandorama som Lionsmedlem. Og 5% går til Lions nasjonale hjelpefond Norge.

18/4 19/4 19/4 20/4 24/4 25/4 26/4 27/4 3/5 3/5 3/5 8/6

Paris 5 d Fly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 595 Baltikum Rundt 11 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 395 Italia Rundt med Capri 16 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 695 Transilvania 15 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 295 Sorrento med Capri & Roma 8 d Fly . . . . . . . . . . 8 495 Amsterdam & Nederlands blomster 5 d Flyg 7 495 Piemonte med Cinque Terre 11 d . . . . . . . . . . . . 8 195 Ukraina Rundt med Polen 15 d . . . . . . . . . . . . . . 10 695 Barcelona & San Sebastian 7 d Fly . . . . . . . . . . . . 9 195 Aostadalen 11 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 995 Den engelske sørkysten 11 d. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 395 Nordkapp med Lofoten 15 d . . . . . . . . . . . . . . . . 14 295 * Fly fra Gardermoen.

w w w.s c a n d o r a m a . n o • 800 10 110

23


ANNONSE

Lions’ landsby på Kreta Eksklusivitet. Fellesskap. Trygghet. Skjønnhet. Som Lions-medlem har du nå gode grunner til å kikke mot Kreta: Vi bygger Lions egen landsby, forteller utbygger Ellen Hansen.

mange steder, sier Hansen.

På høyden

Mili-gate ligger på høyden over Rethymnon – øyas tredje største by. 24 boliger med sjø-ut-

Ikke rart det går sagn om Kreta. Den femte største øya i Middelhavet har en magi ved seg – en helstøpt blanding av skjønnhet og gjestfrihet. Dessuten regnes Kreta blant Europas tryggeste destinasjoner.

Felleskap

– Her er et ungt boligmarked med unike muligheter, sier Ellen Hansen (42). Nettopp mulighetene ble avgjørende for at Skien-jenta bosatte seg på øya 13 år tilbake. Siden da har hun med selskapet Kreta Eiendom bygget 300 boliger og solgt mange flere. Nå tilbyr hun ferieboliger eksklusivt til Lionsmedlemmer: Miligate. I dette konseptet er fellesskap en rød tråd. Mange er opptatt av svingende eiendomsprisene i Sør-Europa, men som eier i dette prosjektet vil du kjøpe og selge i samme marked. Dermed slipper du sårbarheten som preger boligmarkedet

– Velkommen til denne vakre, gjestfrie øya med god mat og vin, sier Ellen Hansen i Kreta Eiendom.

sikt i kryssingen mellom natur og by. Samt mellom det kjente og eksotiske. – Her kan du veksle mellom kretisk dagligliv og norsk fellesskap som du ønsker. Mange vil oppleve det eksotiske, men de vil også ha tryggheten med en nabo du forstår, sier hun. Med øyas 1500 landsbyer skulle mulighetene være gode. En av prosjektets nærmeste naboer er Mili-kløften: en av de vakreste ravinene på øya. Egnet for både unge og eldre fotturister… Miligate favner hele spekteret: by, landsby, natur, hav, ro og puls. Boligene ligger i utkanten av landsbyen Xiro Horio med den typiske «kafenion» på torget ved kirken. Her har tiden stått akkurat passe stille. I Rethymnon, derimot, finner du så høy puls som du ønsker. – Min visjon er en bolig som ivaretar feriebehovene og tryggheten - eksklusivt for Lions- medlemmer. Dessuten er prosjektet økonomisk for den enkelte klubb: for hver solgte bolig går fire prosent til klubben medlemmet tilhører.

Stikkord for Miligate

• Alle boliger har sjøutsikt. • 20 hus i rekke med felles basseng samt 4 villaer med privat basseng.

• Alle boliger er på to nivåer med hage. • Fra 63 til 100 kvadratmeter. • Priser mellom 1,200 og 2,150 million • • • • • • • Miligate har en sosial profil. Hit skal du kunne reise alene uten å være alene!

24

kroner. Alle skatter og avgifter er inkludert. Advokatbistand kommer i tillegg. En bolig i prosjektet blir felles til kontor, møter, film osv. for huseierne. Unike muligheter for sosialt fellesskap med utegrill. Hit skal du kunne reise alene uten å være alene! Økonomisk gevinst for den enkelte Lionsklubb da 4% av salgs-summen går til klubben. 2 km fra stranden og 1 km fra byen Rethymnon. I forlengelse av landsbyen Xirohorio. Nydelig tur-terreng. Kreta Eiendoms datterselskap vil ivareta alt av drift-, vedlikeholds- og servicebehov.


Feriebolig F Ferieb e bollliiigg på Va Va Vakre Kreta t a fo for Lions. Lions... ... ...hvor man kan nyte solen og det hærlige klimaet samt være i et miljø hvor man kjenner sin ”nabo” ...hvor man er sammen med venner, samtidig som man integreres i en kretensk landsby ...hvor ferien kan nytes, og at man samtidig har mulighet ”å gå på jobb” i felleshuset ...hvor man kan nyte naturen, landsbyene og samtidig være nær stranden.

Velkommen til en Kreta samtale på Lions riksmøte i Loen Tlf. 35 53 03 00 • Mobil 93 41 07 30 E-post: post@kretaeiendom.no

www.kretaeiendom.no 25


NORGE RUNDT

Hva skal vi med lederkurs i Lions? Hvem trenger slike kurs? Hvorfor skal du melde deg? Jeg spurte meg selv disse spørsmålene da invitasjonen kom fra distriktet på e-post en dag i november.

Av Jon S. Vangsøy, Lions Club Oslo-Røa

I reklamen for kurset, som det heter, ble det anført følgende om hvorfor en burde delta: • God ledelse skaper trivsel i organisasjonen • Organisasjonen står foran utfordringer som krever gode ledere • God ledelse vil gjøre det lettere å oppnå våre mål • God ledelse vil omsette tanker og ideer til handlinger • Lederutdanning er bra for CV-en Dette appellerte, og den første møtekvelden av i alt fem møtte jeg 11 øvrige Lions fra i alt 10 klubber i 104H. Kjente og ukjent fjes. Etter kurset sitter jeg igjen med inntrykket av at vi ble presentert for en rekke ledelsesprinsipper hentet fra næringslivet, tenkt

anvendt på en Lionsklubb. Gjennomgangen av modeller, verktøy og metoder genererte spennende og gode diskusjoner i panelet. Diskusjonene vi hadde oss i mellom understrekte ulike oppfatninger, i stor grad grunnet ulik erfaring. Enkelt sagt; en Lionsklubb er ikke lik en annen Lionsklubb. Sammensetning og alder på medlemmene gjør utslag på miljø og aktivitetsnivå, og sjablongmessig anvendelse av analyser og metoder for trivsel, vekst og samhold kan være en utfordring for den enkelte klubb. På en annen side, innføringen i ledelsesmetoder var grundig og det fikk en til å se på egen klubb i nytt lys med denne tanken; hvordan gjøre positive grep for nødvendig endring på ulike nivåer; vekst, trivsel, det sosiale miljøet og rekruttering? Det er jo her utordringen ligger for oss alle i Lions og ny ballast i form av nye kunnskaper er verdifullt. Vår kursleder Rolf Norgren skal ha all honnør for gjennomføring og fremføring, og ikke minst for sin tålmodighet vis á vis en spørrelysten gruppe! Moral: Ny kunnskap er verdifullt i hverdagen, grip derfor anledningen når invitasjonen fra ditt distrikt kommer.

Hvordan søke om Extra-midler gjennom Lions Frivillige organisasjoner som jobber med formål innen helse og rehabilitering kan søke om midler til prosjekter gjennom Lions Norge. Søknadsfristen er 1. juni. ExtraStiftelsen består av 27 helse- og rehabiliteringsorganisasjoner, som står bak TVspillet Extra. Overskuddet fra spillet går til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.Tildeling av midler fra overskuddet finner sted én gang i året, i november. Norsk Tipping er operatør for spillet. Lions Norge er en godkjent søkerorganisasjon.Vi formidler søknader på vegne av Lionsklubber og andre aktører med gode humanitære prosjekter.Vi må få søknadene i tidsrommet 1. april − 1. juni. Ekstrastiftelsens søknadsfrist er 15. juni hvert år. I 2012 kom det inn seks søknader.Vi fikk innvilget 400.000 kroner til Stiftelsen Gurvika som Lions Club Larvik søkte om.Vi fikk også innvilget 200.000 kroner år nummer to for prosjektet «Klovn og smertelindring» som stiftelsen Helseklovner står bak. I 2011 fikk Lions bevilget 270.000 kroner til to prosjekter. "Vi ønsker å holde hodet over vann" er et samarbeidsprosjekt i regi av Lions Club Hvaler og Hvaler Brannvesen. "Klovn og smertelindring" er et prosjekt ved Hordaland Sykehus. I 2010 var det også to prosjekter som fikk tilsammen 384.000 kroner. "Forebyggende sikkerhet i vann" i regi av Lions Club Tana og Nesseby, og "Snoezelensenter ved Litun senter" der Lions Club Tynset sto som søker. Send søknad til Lions Norge Ensjøveien 18 0661 Oslo eller på e-post til post@lions.no Kontaktperson: Vibeke Aasland. Telefon: 23 24 46 32. Epost: vibeke.aasland@lions.no Les mer på www.extrastiftelsen.no.

Rolf Norgren ledet kursdeltagerne i distrikt 104 H gjennom gode diskusjoner om lederrollen i en frivillig organisasjon.

26


Fellesmøte for Lions og Rotary i Melhus som har felles interesse for et felles møte. Det bør man kunne få til en gang i året. Felles annonsering og markedsføring i begge klubber gir synergieffekt i arbeidet for klubbenes gode formål. Møtet med biskopen fikk bred omtale i de to lokalavisene i Melhus!

Etter iniativ fra Lions Club Melhus ble det i januar arrangert et fellesmøte med Melhus Rotaryklubb hvor biskop Tor Singsaas i Nidaros bispedømme talte omkring temaet ”alle har vi en fortelling”. Av Harald Danielsen, Lions Club Melhus

Med biskopens tale som hovedpost på programmet var det mange medlemmer med partnere som kom på fellesmøtet.

Biskop Tor Singsaas fikk Melhuskalenderen 2013 som takk for foredraget. Lions Club Melhus har gitt ut Melhuskalenderen siden 1982 og er klubbens viktigste inntektskilde.

Fokus på oppvekst

Biskop Tor Singsaas hadde sin barndom i Buvika utenfor Trondheim, og etter det sine ungdomsår i Melhus, som ligger like ved. Han fortalte om sin oppvekst samt betydningen av at voksne tar seg tid til å holde kontakt med barn. Barn må forstå at de er viktige for familien og for samfunnet. Han brukte også mye tid på mobbing. Biskop Tor Singsaas var strålende opplagt og det ble mange fortellinger preget av både alvor og munterhet.

Antimobbing i Melhus

Melhus kommune har dratt i gang en antimobbekampanje med ordfører Jorid Jagtøyen i spissen, og Lions Club Melhus de siste to årene arrangert fire kurs ”Det er mitt valg” for barnehageansatte i Melhus.

Initiativ til etterfølgelse

Oppslutningen om fellesmøtet med Rotary på Melhus var stor. Hovedmålet for begge organisasjoner er å hjelpe andre, og da er det egentlig ikke så vanskelig å finne tema

Fra venstre; initiativtaker Bjørn Gunnar Søpstad i Lions Club Melhus, Rotary-president Martin Melhuus, biskop Tor Singsaas og Olav-Magnar Nes, president i Lions Club Melhus.

Vi takker våre sponsorer! Redaktør Geir Wulff i den samiske avisa Sagat får sitt velfortjente diplom. Det er president Marit Nilsen og ukesjef Evy Einarsen som omkranser en glad redaktør.

Lions Club Porsanger har tradisjon med å takke gode bidragsytere. Derfor har vi laget takkediplomer som alle våre sponsorer får når de bidrar med varer eller tjenester til våre aktiviteter eller aksjoner. Det vil si de som bidrar med aktiv handling eller økonomisk støtte. Dette er et enkelt, rimelig og veldig hyggelig tiltak for å vedlikeholde nettverk og synliggjøre Lionsaktiviteter i vårt nærmiljø, og på sikt kan det bidra til rekruttering av nye medlemmer.

27


NORGE RUNDT

Spa-opphald på Bjørke VOSS: Medan kvinnene feira 8. mars stod mannfolk frå Lions Club Voss på Bjørke og spadde sand. Frode Rene, Avisa Hordaland, Voss

Kvar einaste vinter står det eit 20-tals medlemmer frå Lions Club Voss saman med ungdommar og spar sand. Til no i vinter har dei fylt opp nærare 3500 sekkar sand som dei sel til bensinstasjonar på Voss,Vossestrand og i Granvin. – Lions Club Voss har to hovudinntektskjelder. Det eine er å selja strøsand til bensinstasjonane, den andre er å be dei næringsdrivande på Voss om 300 kroner kvar. Igjen får dei ein bukett tulipanar, fortel president i Lion Club Voss, Øyvind Bekkenes. Dei pengane går mest til ungdom og arbeid mot narkotika. Pengane dei får inn på salet av strøsand kan variera frå år til år, men ligg rundt 100.000 -120.000 kroner i året. Ingenting av pengane går til dei sjølve. – Alt me får inn av pengar på sanden vert bevilga til ulike prosjekt. Det er ungdommar, eldre og dei svake i

samfunnet som dreg nytte av Spa-opphalde til Lions Club Voss på Bjørke. Lions Club Voss sponsar også ungdomskuleklassar og ungdomar frå ungdomshuset på Voss med pengar, om dei er med å spar sand. Til saman

har dei til no i år spadd opp 70 tonn sand i posar. – Me lyt også få skryta av Voss Cement som gjev oss all denne sanden gratis. Det er heilt fantastisk, seier Bekkenes.

Til saman har Lions Club Voss til no i år spadd opp 70 tonn sand i posar.

Samarbeid med Raufoss Fotball Lions Club Vestre Toten og Raufoss Fotball har inngått samarbeidsavtale der formålet er å bidra gjensidig til et godt holdningsskapende arbeid rettet mot barn og ungdom slik at idrettsmiljøet i Raufoss IL oppleves som en positiv arena for kampen mot rus. Kolstein Asbøll, Lions Club Vestre Toten

For Lions er det viktig at barn og unge får et godt oppvekstmiljø, og det viktigste tiltaket vårt er et program som kalles Det er mitt valg. Gjennom helhetlig ungdomsarbeid skapes en basis for ungdommenes egne sentrale valg videre i livet. Lions Club Vestre Toten vil finansiere logoer med Nei til

28

Ridderrennet feirer 50 år i år. Lionsklubber i hele landet støtter denne aktiviteten.

narkotika på draktene til Raufoss Fotball Damer Elite og sette opp banner i Raufoss Storhall med Nei til Narkotika. Det vil videre

bli holdt kurs med profesjonelle kursholdere i programmet Det er mitt valg for spillere, trenere, ledere og frivillige. Lions Club Vestre Toten vil dessuten være til stede på utvalgte kamper med stand hvor Nei til narkotika markeres. Raufoss Fotball med sine 550 medlemmer driver et viktig ungdomsarbeid som fortsetter opp i voksen alder. Fotball er en masseidrett som følger ungdommen lenger enn andre idretter og har således mulighet til å påvirke positive holdninger som forblir varige. Lions Club Vestre Toten har valgt å profilere sin kampanje gjennom Raufoss Damefotball Elitelaget, men påvirkningen er ment å gjelde alle i Raufoss Fotball. En del av samarbeidsavtalen er også at Raufoss Fotball Damer Elite har bidratt med salg av Lionskalendere og fått provisjon av slaget.


Lopper i bøtter og spann Brynhild Brattabø deltar på sitt 19. ridderrenn i år! Foto: Jan Arne Dammen, ridderrennet.no.

Rørt og glad vinner Brynhild Brattabø fra Jondal ble den heldige vinner av gratis reise og opphold på Ridderuka 2013. Bak denne flotte jubileumsgaven står Lions Oslo Maud, som sammen med Lionsklubber over hele landet støtter Ridderrennet. Av Jan Arne Dammen, ridderrennet.no.

Ridderuka 2013 arrangeres fra 7. – 14. april, med det 50. Ridderrennet lørdag 13. april. Brynhild som i år deltar i sitt 19. Ridderrenn forteller at hun ble utrolig glad og overrasket. Hun mistet jobben i sommer og var en smule bekymret for hvordan hun skulle få finansiert Ridderuka i år. - Jeg ble veldig rørt og glad og det har vel ikke gått opp for meg ennå. Det kunne ikke vært bedre om jeg hadde vunnet en million, for Ridderuka betyr så mye for meg, sier Brynhild. Hun er full av lovord om dette arrangementet. En uke som gir inspirasjon, motivasjon og økt livskvalitet som hun tar med seg videre. - Ridderrennet har gitt meg mye positiv energi, og så lenge armene holder så kommer jeg til å stille opp. Jeg kommer nok aldri på topp på resultatlista, men det er heller ikke viktig. Mye viktigere er den positive følelsen av å være i aktivitet og mestre. Og det er godt å være en del av mengden, og føle at man blir sett for den man er, og ikke bare sett på, sier hun. Hun legger til at det er ikke bare skirennene, men alt rundt med både tilrettelegging og sosiale aktiviteter, som gjør Ridderuka unik. Takk til Lions Ridderrennet har i mange år vært tilgodesett med midler fra lokale Lions klubber over hele landet. - Per 5.mars har Lionsklubber i Norge bidratt med 441.200 kroner til årets renn, forteller generalsekretær i Ridderrennet, Elisabeth Kollerød. I tillegg er det noen klubber som støtter en lokal utøver. - Lions er en av våre aller største sponsorer.Vi er så glade for at så mange av de lokale Lionsklubbene ser viktigheten av å støtte Ridderrennet, sier Elisabeth.

Når Lions tradisjonelle loppemarked i Flekkefjord åpner dørene står ivrige loppekjøpere i kø. Av Alf Sverre Torgersen, Avisen Agder (forkortet)

I over 40 år har Lions i Flekkefjord avviklet loppemarked.

Lokalt og globalt

140.000 kroner er loppemarked-rekorden i Flekkefjord. Pengene går til ulike formål i innog utland. I Flekkefjord har flere lag og foreninger mottatt gaver fra Lions, blant annet Frelsesarmeen og Speiderne. - Hovedfokuset er å hjelpe til i barn- og ungdomsarbeidet, sier president Egil Åsebø.

Kjekt arbeid

– Det er mye arbeid, men utrolig kjekt, forteller president Egil Åsebø. Klubben teller i dag 32 medlemmer, alle menn. Damene er også velkomne, pluss noe flere yngre menn forsikrer Åsebø. Loppemarked er svært populært. Lions samler inn gjenstander hele året til loppemarkeder.

KØ: Egil Djupvik og Jan Birger Hogstad åpnet portene lørdags morgen.

På loppis finner du garantert fine ting som fortsatt kan brukes.

BØKER: «Bokhandler» Roald Rom anbefalte krim fra et rikholdig bokbord.

REKRUTTERING: President Egil Åsebø, Ingrid Steinsholt, Kjell Steinsholt og Jan Eivind Moi vil gjerne ha flere med i klubben.

29


NORGE RUNDT

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.. Første helgen i desember deltok åtte Lionsmedlemmer i aksjonen «SAS Julefly til Tallinn».

Mariann Valla, PRK LC Tønsberg Slottsfjellet

Igjen har LC Tønsberg Slottsfjellet og LC Drangedal vært så heldig å kunne bidra med å gi hjelp til de aller fattigste blant de fattige i Tallinns verste slumområde.Vi ankom Tallinn fredag 30. november hvor to busser med passasjerer og to varebiler fullastet med gaver besøkte Peeteli barnehjem og omsorgssenter. Der ble vi varmt tatt imot av spente barn hvor de danset og sang for hjelperne fra Norge. Ca. 80 personer besøkte barnehjemmet denne fredags ettermiddag, og alle ble vist rundt i de nyopppussede rommene i Peeteli – det var virkelig gøy å være til stede som Lions. Noen besøkte slumområdet Kopli, andre et kvinnefengsel og et senter for rusmisbrukere. Alle fikk vi føle hvor stor nøden er ikke langt fra vår velstand, og hvor godt det

er å kunne dele. Ingen vet hvor mange som i dag bor i Kopli, Tallinns verste slumområde, men alle er russere og statsløse, fattige og uten fremtidshåp. Denne lørdagen serverte norske frivillige julemat og gode smil til ca. 250 mennesker. Samme ettermiddag kom rundt 600 mennesker, mødre med barn, i Salme Konserthus hvor de fikk servert estisk julemiddag, de fikk sjokolade av nissen, underholdning fra scenen og familiepakker med mat med hjem. Noen av barna som var til stede hadde tidligere bodd i kloakken eller på gaten før de ble hentet opp og fikk et hjem i Peeteli – det var like mange triste skjebner som det var mennesker i lokalet denne lørdagen. Mati Sinisaar, leder i Peeteli barnehjem og omsorgssenter, forsikrer oss om at uten hjelpen fra Norge så hadde livet deres vært mye, mye verre – vi vet at det nytter, og vi vet at vi utgjør en forskjell!

Barna og hjelperne i Peeteli pyntet i julestas da de tok imot oss fra Norge

30

Kirsten Skalleberg blir ønsket velkommen av president Paul Govertsen – som første kvinnelige medlem i Grimstad Lions Club.

Første kvinne i Grimstad Lions Grimstad Lions Club har i 50 år vært en klubb kun for menn, men etter intern drøfting på flere medlemsmøter i høst ble det besluttet med et stort flertall å åpne klubben også for kvinnelige medlemmer. Av Paul R Govertsen og Hans Jakob Kløvstad, Lions Club Grimstad

I 2013 er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge og da er det kanskje da på tide å tillate at kvinner også får bli med i Grimstad Lions Club. Jeg tror dette er fremtidsrettet og sier som Obama: "Forward". Solbjørg Kolsrud, som er tidligere distriktsguvernør og nå prosjektleder for ”Kvinner i Lions” har skrevet som følger: Jeg vil på vegne av prosjekt ”Kvinner i Lions” av hele mitt hjerte gratulere Lions Club Grimstad ved å åpne for kvinner i klubben. Kvinner representerer en uutnyttet ressurs i lions, og dette vil bidra til at kvinner tør ta ansvar og ledelse. Dette vil berike klubben på en meget positiv måte og i rette lions ånd. President Paul Govertsen presiserer at avgjørelsen om å åpne klubben for kvinner ble tatt etter lang intern drøfting, en på novembermøtet ble det vedtatt med stort flertall at LC Grimstad skulle bli en blandet klubb. Vi ønsker Kirsten velkommen til klubben vår. Kirsten gleder seg til å ta verv og ikke minst til å jobbe for det som ligger hennes hjerte nærmest. Det er som hun sier: “Det er kjekt å støtte og hjelpe unger som har det vont”.


Julemiddag i tradisjonell stil Helt siden 1998 har Lions Club Malvik/Saxedatter arrangert julemiddager for beboerne på Vikhammer Bo- og servicesenter. At gjestene kommer igjen år etter år er et godt tegn. Av Bjørg Hernes, Lions Club Malvik/Saxedatter

Det har blitt en trivelig tradisjon for klubben å invitere til julemiddag på nyåret. Det de samme gjestene som kommer igjen, gang på gang. Det tyder på at de trives.

Julemiddag

Menyen er også tradisjonell – medisterkaker og julepølser. Til dessert, gelé med vaniljesaus. Deretter kaffe og bløtkake. Gro Anita Aune deltok for første gang i dette julemiddagsarrangementet. - Det er artig å være med her, og det var god mat, synes hun. Kari Svedal må regnes som fast gjest. Hun nikker ivrig på spørsmål om hun trives, og forteller at hun har lyst til å være med hver eneste gang. Både Oddbjørn Rømmen og Morten Pettersen har vært med flere ganger. Begge bekrefter at de synes det er trivelig å delta, og at de gledet seg til å komme.

TO RINGER: Det måtte to ringer til for at alle som ville gå rundt juletreet, fikk være med.

Kveldens høydepunkt

Det store spørsmålet, hvert eneste år, er selvfølgelig om julenissen vil komme. Litt spredt roping på nissen så ut til å være forgjeves. Gang rundt juletreet hører selvfølgelig også med etter middagen. I år måtte det to ringer til for å få plass til alle som ville være

med. Enda flere julesanger ble sunget, og – endelig – midt i ”På låven sitter nissen…”, dukket den rødkledde fyren opp. Blidspente og forventningsfulle gjester stilte seg raskt i kø, og alle ”snille barn” fikk godteposer med seg hjem.

HYGGET SEG: Kari Svedal og Gro Anita Aune ga uttrykk for at de var svært fornøyde med Lions’ julemiddag.

HAR DU VÆRT SNILL? Jon André Leistad bekreftet at han hadde vært snill helt siden forrige jul, og fikk dermed pose av nissen.

ARTIG! Oddbjørn Rømmen og Morten Pettersen syntes det var artig å være på Lions’ julemiddag.

31


NORGE RUNDT

Hjemmebakst og håndarbeid til 20.000 Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim mottok nylig en sjekk på 20.000 kroner etter høstens auksjon hos Lions Club Malvik/Saxedatter. Bjørg Hernes, Lions Club Malvik/Saxedatter

De siste tre årene har klubben arrangert auksjon med tanke på å få inn penger til gode formål. Forut for auksjonen bidrar Saxedøtrene med diverse, gjerne selvlagede varer, som for eksempel matvarer og håndarbeid. Overskuddet fra høstens auksjon var øremerket Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Til selve auk-

GLADE GIVERE: F.v. Andrina Alfred-Arntzen, leder for lionsklubbens aktivitetskomité, og Else Åkra, president i Lions Club Malvik/Saxedatter, var svært fornøyde med å kunne overrekke en sjekk på 20.000 kroner til Randi Hansen, for tiden vikarierende klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital.

sjonskvelden inviterer Saxedøtrene med seg naboer og venner, som etter å ha blitt traktert med god mat og godt drikke byr på auksjonsvarene. Til januarmøtet var Randi Hansen, for tiden vikarierende klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital, invitert. Hun var tydelig fornøyd med gaven

og som takk kvitterte Hansen med å informere litt om klinikken. - Vårt fokus er å ta vare på det friske i barnet. Barn lever i øyeblikket. Pengene vi har fått har vi tenkt brukt til barneaktiviteter som musikkterapi og ansiktsmaling, og til å delfinansiere sykehusklovner, opplyste Hansen fra Barne- og ungdomsklinikken.

Oslo Rugby viser gode holdninger Lions Club Oslo/Christiania har gjennom flere år støttet juniorlagene til Oslo Rugbyklubb med drakter som er utstyrt med Lions’ flotte tulipan-logo med slagordet «Nei til narkotika». - Oslo Rugbyklubb gjør mye bra

32

arbeid for ungdom i Frogner-området, og dette er grunnen til at vi støtter dem, forteller visepresident Torill Schøyen. - Rugby er en sport som ikke er så utbredt i Norge enda men stadig flere starter med denne

sporten som egner seg godt for unge med mye energi – den får de utløp for på banen, forsikrer Skøyen. Oslo Rugbyklubb er den største i Norge, har både gutte- og jentelag og deltar på turneringer i hele Norden.


Bygde grillhytte i sansehage I 2010 ble Lions Club Sortland spurt om de kunne være behjelpelig med å sette opp et gjerde rundt sansehagen ved Håløygtunet Bofellesskap på Sortland, noe de selvsagt sa ja til. Mens de holdt på med det, kom det antydninger om at det hadde vært ønskelig å kunne ha ei grillhytte i

hagen. Dette syntes klubben var en utmerket idé til en lokal aktivitet, og i fjor ble grillhytta bestilt, satt opp av medlemmene og i høst overlevert brukerne. Bildet av glade Lionsmedlemmer er tatt av journalist Hilde Jørgensen i Bladet Vesterålen etter overleveringen.

Bjørg Inger Kyllo fra Lions Club Stjørdal/Varnes.fikk nye Lionsvenner på ferien.

Møte ved Kapp Verde

Glade Lionsmedlemmer etter at overleveringen hadde funnet sted. Foto: Hilde Jørgensen, Bladet Vesterålen.

Feiret solen sammen

Bilde: En internasjonal gjeng på 78 personer har feiret solens hjemkomst til Bodø med god mat og allsang.

Den 12. januar reiste jeg på et cruice langs vestkysten av Afrika. Meget innholdsrike dager! Ved Kapp Verde besøkte vi byen Praia. Været var godt og varmt og vi satte oss ned for å ta en forfriskning. Plutselig oppdaget jeg ved nabobordet at det satt noen herrer med fargerike skjorter, og der var jo «Lionsmerke!» Jeg måtte bort å snakke med dem, og det var hyggelig, de fortalte at de var fra Mali og masse bilder ble tatt. Fikk lyst til å dele denne opplevelsen med andre medlemmer! Hilsen Bjørg Inger Kyllo fra Lions Club Stjørdal/Varnes. Lørdag 26. januar arrangerte Lions Club Bodø/Tverlandet en solfest sammen med lokale flyktninger. Med smått og stort var 78 personer til stede. Om alle likte den norske maten, vites ikke, men for sikkerhets skyld hadde noen fra Sudan laget litt mat; ris, salater, kaker og kyllingretter. Og selvfølgelig var det allsang på programmet. Selveste solsangen ”Sol ute, sol inne…..” ble sunget på norsk, men hadde støttetekst både på engelsk, spansk og fransk. Det fortsatte med ”The more we are together….” . “Bæ, bæ lille lam” ble oversatt med latter og applaus, en sang de fleste kjenner fra norskkurset. Det hele ble avsluttet med bingo og mange premier ble delt ut. Trioen som sørget for arrangementet var president Wiggo Nilsen, nybakt medlem Johnny Wiik og hans ledsager Elisabeth Vikan. Selvsagt støttet resten av klubbmedlemmene opp. Alle strålte over arrangementet, inkludert senterlederen for flyktningene på Tverlandet.

33


NORGE RUNDT

Våren 2012 mottok klubben en søknad fra ett av våre medlemmer som hadde en søster som jobbet for Misjonsalliansen i Vietnam. Ett prosjekt er å få funksjonshemmede barn til skolen, og sørge for at de fungerer der. Dette ble vi med på.

Ga bort rullestoler til skolebarn rikk som kunne produsere nye rullestoler.Til slutt fant vi en lokal bedrift som kunne produsere disse i aluminium for USD 120 eller ca 800 norske kroner. I slutten av november 2012 var Presidenten for Stavanger Øyane Lions på en forretnings-

Om misjonsalliansen

Terje Eidsmo, president Lions Club Stavanger Øyane

Mange av barna med funksjonshemming har ressurssvake foreldre som ikke makter å kjøpe utstyret barna trenger for å komme seg på skole og fungere bra mens de er på skolen. Praktiske gjøremål som å være ute i skolegården, gå på toalettet og det å komme seg til og fra skolen kan være en utfordring. De som har en rullestol har gjerne en eldre utgave som er tung og lite brukervennlig utgave. Lions Club Stavanger Øyane ønsket å gjøre noe med dette og startet letingen etter en fab-

reise i Asia og valgte i den sammenheng å møte Kåre Rønningen i Ho Chi Minh hvor Misjonsalliansen har kontor.Vi reiste sammen ned til Mekong Delta hvor behovet for hjelp til handikappede barn er stort. Sammen overleverte vi 20 nye rullestoler til barn som trenger dette.

Flere fikk gaver: Liv Endresen, Anne Grethe Fiskaaen, Randi Melbo Knutsen, Bjørg Syvertsen.

Misjonsalliansen jobber i Mekongdeltaet sør i Vietnam, et av de tre fattigste områdene i landet. I mange av landsbyene ligger gjennomsnittsinntekten rett under 2 USD/dag, og de fattigste tjener mindre enn 1 USD/dag. Misjonsalliansen har fem prosjekter fordelt på tre ulike fagområder i Vietnam; Mikrofinans for kvinner, lokalsamfunnsutvikling og inkluderende utdanning for barn og unge med funksjonshemninger. Ønsker andre klubber og støtte vårt prosjekt, kan dere ta kontakt med Stavanger Øyane Lions for mer informasjon.Vi vil forsøke å løfte dette prosjektet til sonenivå og kanskje enda høyere etter hvert.

Europas første kvinneklubb fyller 25 år Som den første kvinnelige Lionsklubben i Europa ble Lions Club Haugesund/Edda stiftet 22. september 1987. Denne store begivenheten ble feiret med en jubileumstur i september 2012. 13 av klubbens chartermedlemmer er fortsatt aktive. Av Svanlaug Fjæra Gundersen, president Lions Club Haugesund/Edda. Foto: Sissel Røher

25 år er ingen alder, men i frivillighetens lys er det ganske mange dugnadstimer som er blitt utført gjennom årenes løp. Alderen på medlemmene spenner fra 30 til 80 år, men hva gjør vel 50 års aldersforskjell når alle jobber mot samme mål? Vi støtter mange formål, men internasjonalt nevnes øyehelseprosjektet i Afrika, bygging hus på Haiti og støtte til et barnehjem i St. Petersburg. I vår sone har vi ni klubber som dekker området Sveio, Tysvær, Haugesund og Karmøy, og vi har en felles sone-aktivitet, « Bry deg Russ». Det er et samarbeid mellom Norsk Narkotikapolitiforbund med Thor-

34

bjørn Nervik som «primus motor». Det er forebyggende arbeid mot rus og narkotika som er spesielt rettet mot russen. Det avholdes møter på de forskjellige videregående skoler i sonen, men også allmøter der foreldre og andre interesserte kan delta. De forskjellige utestedene blir involvert med profilering i form av tskjorter og plakater og et våkent blikk. Andre lokale formål er Frelsesarmeen, Krisesenteret, Tetre og Kirkens Bymisjon. Den største aktiviteten vår i årenes løp

President Svanlaug Fjæra Gundersen overrekker gaver på julemøtet. Fra venstre Eli Sannes, Margit Røthing, Solveig Næss og Annelise Kornbrekk.

har vært en årlig basar som har skiftet fra å være julebasar til påskebasar. Der har mange kreative damer har fått utfolde seg med å lage egne gevinster. «Standen» vår der vi driver loddsalg utenfor de store butikksentrene har vært populære. Vi har også drevet med varetelling for Rimi. Pr. dags dato er vi 38 medlemmer, men har plass til flere. Er du interessert i en meningsfylt fritid, ta gjerne kontakt eller gå inn på www.lions.no.

Flere fikk gaver: Liv Endresen, Anne Grethe Fiskaaen, Randi Melbo Knutsen, Bjørg Syvertsen


Melvin Jones Fellowship Award (MJF) er Lions høyeste æresbevisning som kan tildeles en person som har vist stor innsats for humanitært arbeid. Utmerkelsen er også en et bidrag til Lions internasjonale hjelpefond, LCIF. En Lionsklubb som ønsker å hedre en person, betaler 1000 USD til fondet. I visse situasjoner kan en såkalt ”Melvin Jones” øremerkes. LCIF bevilger midler til katastrofehjelp og andre hjelpeprosjekter over hele verden. MJF er den økonomiske ryggraden til LCIF – 70 prosent av fondet finansieres med denne ordningen.

Kjell T Bergset, Lions Club Østre Toten. Overrekkes av president Lise Aarsby.

Ove Haugsdal, Lions Club Åsane. Til venstre president Per Olav Ulberget og leder PR Jostein Nessen.

Kirsten Beitland, Lions Club Malvik/Saxedatter. Til høyre står daværende president, Anne Grete Børli.

Birger Hekkelstrand, Lions Club Vestby. President Bjørn Tørmo til venstre og visepresident Helge Toftner til høyre.

MELVIN JONES FELLOWSHIP

Knut Ove Lybekk, Lions Club Gol.

Kjell Irgens, Lions Club Fana. Til høyre, president Dag Thornam. Unni Steen Blom-Hagen, Lions Club Hamar. President Annebjørg Soleim til venstre.

Birgit Skarstein, Lions distrikt 104 B. Til høyre, Morten Singsaas.

Knut Gundersen, Lions Club Aasane. Her sammen med sin kone Solveig og president Per Olav Ulberget.

Erik Rosendal, Lions Club Heradsbygd. President Hans Jørgen Gundersby til høyre.

35


DET ER MITT VALG – Det neste Lions Røde Fjærprosjektet? Vi vil bygge barn… Hvis barn er viktigst, må vi satse på dem. DET ER MITT VALG er det største holdningsprogrammet i sitt slag. Det er enkelt, ønsket og anbefalt av myndighetene. Over en halv million norske barn har fulgt DET ER MITT VALG, et program med dokumentert effekt.

… og vi vil bygge Lions! Lions Røde Fjær-komiteen og Guvernørrådet har innstilt DET ER MITT VALG på 1. plass. Det Lions nå trenger aller mest er SYNLIGHET, SAMARBEID og VEKST! Valg av formål er for første gang et veivalg for vår organisasjon. Ingen av de andre formålene, selv om de er aldri så gode, bygger Lions inn i fremtiden. Det har vi erfaring fra syv ganger før. Valget står derfor mellom fremtid og fortid; DET ER MITT VALG eller om vi skal fortsette som før.

Lions skal arrangere 3 ungdomsleire i 2014. Vil din klubb, sone eller distrikt være med? DET ER MITTskal VALG,være Lions og trenger hverandre. Dette er viktig for oss Arrangementet av Røde ca. 3Fjær-aksjonen ukers Interesserte klubber/soner/distrikter alle! Vi må spisse eget budskap og skape begeistring i egne rekker. Det er en slik organisasjon varighet. En del av arrangementet kan sender søknad til Guvernørrådet ved vi og andre vil være medlem av. være vertsfamilieopphold, men dette MD YCEC Ole Bjørn Andersen på eat din klubbs delegater stemmer DET ER MITT VALG på Riksmøtet. Godt valg! er ikkeSørg et for krav. post: mdyc@lions.no snarest. Lionsskal Club Oslo/Nordstrand Hver leir ha plass til 25-30 norske Søknadsfrist 1. oktober 2012. og utenlandske ungdommer i alderen 17-21 år. Lions Norge (MD) finansierer Søknader skal inneholde informasjon Tore Lynau leirene. om tema, budsjett og organisasjon. President

Det er Guvernørrådet som avgjør hvilke klubber/soner/distrikter som får avholde leirene.

Gode venner som hjelper andre

determittvalg.no

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

LION nr 5 2012-2013  

I dene utgaven av medlemsbladet for Lions Norge kan du lese om zambiske Musangu som fikk synet igjen, om husene på Haiti som er innflyttings...

LION nr 5 2012-2013  

I dene utgaven av medlemsbladet for Lions Norge kan du lese om zambiske Musangu som fikk synet igjen, om husene på Haiti som er innflyttings...

Advertisement