__MAIN_TEXT__

Page 1

LION Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge Nr 4 2012-13 www.lions.no


Lions er gode venner som hjelper andre Lions dekker behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i over 200 land og geografiske områder med 1,35 millioner medlemmer. I Norge har Lions over 12.000 medlemmer fordelt på 480 klubber, og vi deler alle én felles tanke – samfunnet er hva vi selv gjør det til! Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppene for vårt hjelpearbeid er eldre, barn og ungdom, og funksjonshemmede. Alle pengene vi samler inn går direkte til hjelpeaktivitetene. Den daglige driften dekkes av medlemskontingenten. Lions er der du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr seg. Vi arrangerer fester og skaper liv og røre på eldresentre, tar funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer internasjonale leire for ungdom og har langsiktige programmer mot mobbing og rusmisbruk. Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole og innsamlingsaksjonene Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon. Lions hjelper de som trenger det. Det anslås i dag at det er 37 millioner blinde i verden, men med enkle og rimelige tiltak kan man redde synet til 75 prosent av dem. Lions Norge har sammen med Norad finansiert øyehelseprosjekter i Uganda, Malawi og Zambia. I tillegg borer vi brønner og bygger skoler. Lions har også gitt vesentlige økonomiske bidrag etter jordskjelvkatastrofene i Haiti og i Japan. Vi er som folk flest. Vi har møter én gang i måneden hvor vi planlegger aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og sosialt samvær. I bladet finner du informasjon om noe av det som rører seg i Lions Norge. Vil du vite mer kan du ringe oss på tlf: 23 24 46 30 eller gå til www.lions.no. Der kan du selv finne frem til din nærmeste Lionsklubb. Hjertelig velkommen til Lions Norge!

Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. • Fremme en god borgerånd. • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. • Være et forum for fri meningsutveksling om saker av allmenn interesse. Lions er

nøytral i politiske og religiøse spørsmål. Arbeide for en høy etisk standard innen • alle yrker.

Lions etiske norm • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt. • Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning. • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. • La tvilen komme den annen part til gode

dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger. • Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. • Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. • Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. • Vise medfølelse med de som lider, å støtte de svake og hjelpe de som trenger det. • Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros; å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.

Lions – Meningsfylt fritid for engasjerte mennesker


Internasjonal Presidents

Spalte

Wayne A. Madden, Lions Clubs International President

MADDENS SPALTE FOR JANUAR

Verdens mest kraftfulle verktøy: En bok Jeg hørte en gang at smarte folk lærer av egen erfaring, mens kloke mennesker lærer av andres erfaringer. Med andre ord, vårt eget liv, men rikt og variert, er en dråpe vann i havet av menneskelig erfaring. Hva andre gjennomgår og forstår er definitivt verdt å vite, også.Vi kan sitte ned og snakke med kun en liten andel mennesker, derav den store verdien av bøker – summen av menneskelig erfaring. Som du vet, har jeg dette året oppfordrer Lions å fremme leseferdighet. Evnen til å lese er avgjørende for å komme videre i livet. Det er nøkkelen til en god jobb og et verdig liv. Hvert barn er et reservoar av potensiale. Lesning driver barn og voksne mot deres mål. Leseferdigheter gir oss

verktøy til å ta vår plass i samfunnet som informerte og aktive borgere. Lesning hjelper oss også med en dypere og bedre forståelse av oss selv. "Tenk før du snakker. Les dette før du tror," sa forfatteren Fran Lebowitz.Vi lærer om oss selv og utvikler våre ideer gjennom lesing. Leseferdighet er døren til selverkjennelse og solid tenkning, og spaken til effektive tiltak. Lions har svart på mitt Reading Action Program. På hjemmesiden til det internasjonale magasinet LION kan du lese om flere lese-prosjekter. I de neste seks månedene – la oss fortsette å donere bøker til skoler og biblioteker, veilede og lese for barn, hjelpe voksne analfabeter og ellers fylle

verden med bøker. La oss stemple ut analfabetisme! I en verden av hjelpearbeid, kan vi lede an som leserne!

Wayne A. Madden Lions Clubs International President

MADDENS SPALTE FOR FEBRUAR

Blant de store minnene: Å delta på Convention Hvis du blar deg bakover til 1950-tallets utgaver av LION Magazine, beskrives den internasjonale kongressen alltid som "den største noensinne." OK, sier du, det er mulig kongressene ble litt bedre for hvert år, og den årlige entusiasmen var berettiget. Så, i 1960 ser du samme holdning: "Greatest Convention Ever". Det samme gjelder for historiene i senere år. Jeg tror ikke dette var et tilfelle av overdrivelse, verken Lions eller bladet LION fungerer som heiagjeng, men medlemmer som deltar på Convention blir overveldet av erfaring. Dette året vil jeg likeledes forvente at vår 96te International Convention blir hyllet av deltakerne som "den største noensinne." Det begynner med vertsbyen, Hamburg, som er en flott arena. Den vakre historiske byen har en internasjonal stil, deilig mat og kvartaler etter kvartaler med imponerende bygninger. Lions i Tyskland har jobbet hardt for å

gjøre kongressen til en suksess. Deres beundringsverdige effektivitet og varme gjestfrihet vil sikre at Lions trives og få mest mulig ut av kongressen. Lions Convention betyr fellesskap, moro og berikelse. Man møtes skulder ved skulder, og deler gjerne en lunsj og tar en prat med Lions fra mer enn 120 land. Du kan marsjere nedover gatene i Hamburg under den festlige «Parade of Nations», delta på seminarer, stemme på foreningens fremtid, nyte enestående underholdning i plenum og vandre rundt i en internasjonal utstilling, og høre inspirerende, kjente foredragsholdere. Hvis du liker å være en løve, vil du elske å være på Convention. En International Convention er den perfekte anledning til å feire arbeidet og vår identitet som Lions. Denne uken sammen tillater Lions fullt ut å forstå hva det innebærer å være en Lions og hva vår innsats resulterer i. Du lærer om andre klubber

og distrikters prosjekter, og etablerer personlige kontakter med internasjonale ledere og representanter fra hovedkvarteret. Lions fra hele verden vil føle seg hjemme i Hamburg og deretter vende hjem med en fornyet entusiasme for å bidra i Lions. Linda og jeg ser frem til å møte deg i Hamburg. I en verden av hjelp, kommer vi sammen for en uforglemmelig uke som vil drive vår store organisasjon fremover med energi og visjon.

Wayne A. Madden Lions Clubs International President

3


LION LION ns.no Nr 4 2012-13 www.lio sblad for Lions Norge Informa sjons- og medlem

e tegningen På forsiden: Den nydelig merfuglen er som og n due , ten kat av i Lions interkåret til Norges fineste nkurranse tko aka spl fred ale jon nas mer på Les . fred deg 2012 – Tenk 15. e sid

Bestill motivprodukter for Lions Tulipanaksjon 2013 Lions Club Billingstad-Hvalstad selger produkter med Lions’ logo og tulipanmotivet på vegne av Lions Norge. T-shorter, buffer, capser, takkekort, brosjyrer, roll-ups, beachflagg m. m – her får du det du trenger til Lionsdagen. Nytt i år er refleksbånd, såkalte «Slap Wrap» med Lions logo og tulipanmotiv. Produktene kan bestilles hele året. For garantert levering før aksjonen 27. april er tidsfristen 1. mars. Bestill på e-post: odd.kyte@c2i.net eller ring 920 36 851.

WE SERVE TIL TJENESTE LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk.

Innhold NR 4 6 6 10 12 15 16 24 28

Mama Levina og de uønskede Sandefjord Lions ser selv Lions og Special Olympics Lions og WHO mot barneblindhet Norges fineste tegning Riksmøte i Loen Lions 2014 – Innstilling Lions Norge Rundt

Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf. 23 24 46 30 – Fax: 23 24 46 39 E-post: post@lions.no Kontonummer: 6038.05.54251 Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: vibeke.aasland@lions.no Tlf: 23 24 46 32 / Mobil: 92 24 88 28 Annonser Jon Sigurd Vangsøy Tlf: 22 50 08 01 / Mobil: 920 21 209 E-post: vangsoey@online.no Layout Live Høidahl

Materiellfrister for LION 2012-2013

Trykk Nr1 Trykk Grefslie AS http://www.nr1trykkgrefslie.no

Nr 5 - 03.03.2013 Nr 6 - 12.05.2013

Internasjonalt styre President Wayne A. Madden, Auburn, Indiana, United States; Immediate Past President Wing-Kun Tam, Hong Kong, China; First Vice President Barry J. Palmer, Berowra, Australia; Second Vice President Joseph Preston, Arizona, United States. Contact the officers at Lions Clubs International, 300 W. 22nd St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA.

Leder

Spalte

Vibeke Aasland, Ansvarlig redaktør LION

Nytt år – nye inntektsmuligheter! Hvordan kan det ha seg at en klubb får innbetalt nesten 800.000 kroner på et år, uten at noen egentlig har åpnet lommeboka? Det høres ut som et lurespørsmål, men Lions Club Fredrikstad får dette til. Gode inntekter gjør klubben i stand til å hjelpe mange. Før jul sørget de for at kostbare hjertestartere, ikke bare en, men hele syv stykker nå er tilgjengelige i byens idretts- og svømmehaller. Er det ikke synd at nesten 70 prosent av midlene som Norsk Tipping stiller til disposisjon for frivillig organisasjoner ikke blir benyttet? Vil du ha tips om hvordan din klubb kan tjene på Grasrotandelen, les mer på side 19 og ta gjerne kontakt med LC Fredrikstad!

4

Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeidspartner, støttespiller eller ”bare” interessert. Ta gjerne kontakt med oss!

Internasjonale direktører (1. år) Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Multiple District 300 Taiwan; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, West Virginia, United States; Judith Hankom, Iowa, United States; John A. Harper, Wyoming, United States; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl May Jensen, Rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, Florida, United States; Tae-Young Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Missouri, United States; Sunil Kumar R., Secunderabad, India; Leif Åke “Kenneth” Persson, Vellinge, Sweden; Dr. Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Virginia, United States; Harvey F. Whitley, North Carolina, United States. Internasjonale direktører (2. år) Joaquim Cardoso Borralho, Linda-aVelha, Portugal; Marvin Chambers, Saskatchewan, Canada; Bob Corlew, Tennessee, United States; Claudette Cornet, Pau, France; Jagdish Gulati, Allahabad, India; Dave Hajny, Montana, United States; Tsugumichi Hata, Miyagi, Japan; Mark Hintzmann, Wisconsin, United States; Pongsak “PK” Kedsawadevong, Muang District, Petchburi, Thailand; Carolyn A. Messier, Connecticut, United States; Joe Al Picone, Texas, United States; Alan Theodore “Ted” Reiver, Delaware, United States; Brian E. Sheehan, Minnesota, United States; Junichi Takata, Toyama, Japan; Klaus Tang, Wied, Germany; Carlos A. Valencia, Miranda, Venezuela; Sunil Watawala, Negombo, Sri Lanka.


Husker du fjorårets VM i Kollen? Den fantastiske stemingen, de flott tv bildene og alle de stolte øyeblikkene med gullmedaljer til Johaug, Bjørgen, Northug & co! Øyeblikkene du aldri glemmer! Nå kan du oppleve det igjen! Bli med til VM på ski i Val di Fiemme 2013

Jule og nyttårstilbud fra nok 6.950! 21. -25. og 25. -28. februar 2013 Se maxpulse.no, send e-post til post@maxpulse.no eller ring oss på 23194410 5


INTERASJONALT

Mama Levina med det store hjertet!

Mama Levina gir sitt hjerte til uønskede barn - Mama Levina må være Afrikas flotteste kvinne, sier Willie Mwadilo. Direktøren på den verdensberømte Sarova-lodgen i Taitsa hills i Kenya kjører hver dag forbi stedet der den pensjonerte SOS-moren Levina bor sammen med 22 såkalte ”unwanted children”. Alle hiv-positive og smittebærere. Av Einar Lyngar, Lions Club Ringsaker

6

Maten fordeles, og det er en halv smultring til hver. Barna har ikke fulle mager hver dag, men de er fulle av kjærlighet.

Mwadilo og hele nabolaget er fulle av beundring over Mama Levinas grenseløse hjertelag. Nå har Ringsaker Lions klubb besluttet å hjelpe henne, og de får god støtte fra Heggedal Lions klubb.

Bor bak gjerdet

Klokka seks hver morgen tenner hun bålet utenfor det lille huset sitt. Lager te til barna som bor på tre små rom. Fire, fem sover på tvers i hver seng. Huset hennes er bristeferdig, men mama Levinas omsorg er grenseløs. Hun bor like inntil elefantgjerdet for Tsavo nasjonalpark, og det er ikke mer enn noen kilometer til Sarova-lodgen der turister mesker seg med god mat. Nå har Ringsaker Lions gjort en avtale om at brukbar mat som blir igjen i matsalen ikke går i søpla, men at mama Levinas barn får den. Før hun kan ta imot maten, må hun få innlagt strøm og kjøleskap. Det vil Lions ordne for henne nå i vinter.

En loff på deling

Levina dytter en tørr stokk litt lenger inn i bålet slik at det skal bli mer fart på tekjelen mens den første solstrålen kan sees over åsen. Bak den ligger det ruvende Kilimanjaro-


fjellet så vidt synlig i disen langt unna. Snart fylles 22 kopper med te og varm geitemelk. Hun har én loff på deling til barna før de skal på skolen denne morgenen, og hun bryter av små biter som barna dypper i teen. En kvart brødskive av gangen. Ikke en smule går tapt, for mange mager skal ha litt, sier hun og har oversikt over det meste.

Halvfulle mager

Med halvfulle mager og rikelig med kjærlige klaps og håndtrykk drar barna til skolen. De minste får beskjed om å løpe hvis de skulle se de bryske elefantene som ofte bryter seg gjennom gjerdet. I fjor ble en av lærerne drept mens de var på utflukt med skolen, og barna forteller om den sinte elefanten som kastet læreren opp i lufta og trampet på ham mange ganger for å være sikker på at livsgnisten var sluknet. Det var skremmende forteller Adams med blanke øyne. Det var hans lærer. Levina har brukt sitt liv for å hjelpe foreldreløse barn. Som barnebymor har hun gitt omsorg og sørget for at 25 barn i hus 16 i SOS barnebyen i Nairobi skulle ha en god og normal oppvekst. Huns har 25 barn som fortsatt elsker henne, og betrakter henne som sin egen mor. Som har vokst opp i trygge rammer, og nå kommer for å vise henne både kjærester og barnebarn. Levina har hatt et rikt liv, omgitt av mange som elsker henne over alt på jord.

Uønskede barn

Som pensjonist skulle hun slippe å bekymre seg. Men slik er ikke mama Levina. Hun visste om fire såkalte unwanted, som trengte trygge rammer. Som var født av en mor som døde av aids like etter fødselen, og ga barna den ekstra byrden i livet. Og som er smittefarlige og derfor blir skydd av mange som ikke vil være nær dem. Da Levina flyttet til barndomshjemmet langt ute på landsbygda, fem mil sør for Voi, tok hun barna med seg. Snart gikk rykter om damen med det store hjertet. Stadig

Barna måtte ha medisiner hver morgen og kveld for å overleve.

Fakta

• Ringsaker Lions hjelper vil oppfylle • • • • •

Levinas ønske om å få innlagt strøm som gir muligheter for oppbevaring av mat og medisiner. Beløpet i 2012 var ca. 30.000 kroner. I 2013 blir summen ca 60.000 kroner. Pengene har fem, seks ganger så mye verdi i Kenya. Dernest kommer bygging av et anneks, så barna kan få egne senger, men her trenger de hjelp fra andre klubber. LC Heggedal har vært en god støttespiller. Hun trenger også hjelp til vann, skolepenger, uniformer og medisiner og undersøkelser av barna. Lions har inngått en avtale med Sarova lodge om at brukbare matrester fra kjøkkenet ikke blir kastet i søpla, men blir tilbudt barna.

kom det noen til henne med barn som ingen ville vite av. Men, Levina klarer ikke å si nei, selv om sengene er fulle og loffen må deles med enda flere. I dag er det 22 barn fra tre til 19 år i det lille huset hennes, og hun lukker ikke døra om det skulle komme flere. Naboer og familien hjelper henne, og sørger for at hun får hjelp i den daglige omsorgen. Men, det stopper ikke her. Hadde jeg hatt et ekstra hus kunne jeg tatt imot flere, sier hun. Vel vitende om at det nok dukker opp flere unwanted children.

Noen er dødssyke

Mange av barna er sterkt preget av sykdommen. Hver morgen kom barna listende inn i stua der jeg lå på et teppe på det harde steingulvet. Oppe på hylla sto brettet med piller, og barna visste nøyaktig hvor mye de skulle ha. Med et glass vann på deling tok de en slurk og svelget pillene sine. Noen gikk

Mama Levina med de fleste av sine ”unwanted” som hos henne er svært ”wanted”.

som i søvne nær sagt hele dagen, og fungerte dårlig på skolen. De andre trøstet og hjalp som en stor søskenflokk skal gjøre. Ingen krangel, bare kjærlighet rådet i Levinas hus. Det var som om hennes verdighet og væremåte smittet positivt over på barna. Fra krakken ved bålet dirigerte hun, og hadde kontroll med det meste.

Mama Levinas drømmer

På mange måter minner Levina om fredsprisvinneren Wangari Maathai. Like verdig og stolt. En sterk kvinne som tror på det hun ønsker å bruke livet sitt til. Sist vinter fikk mama Levina den første støtten fra Lions. Halvparten av pengene har hun satt på en høyrentekonto med tanke på å bygge et anneks, slik at alle barna kan få en egen seng. Nå har hun fått beskjed om å bestille en elektriker så hun får lagt inn strøm i huset, noe som vil gjøre hverdagen enklere. Vann mangler hun også. Pengene vil også komme godt med så barna kan spise seg mette hver dag.

Russen vil være med

Mama Levina forteller at hun er overlykkelig over hjelpen hun nå får. Det er den første hjelpen hun får etter at hun flyttet hjem for seks år siden. I vinter fikk hun hjelp av de to Ringsakerjentene Andrea Moe Jacobsen og Gina Aasen, som tok med seg barna på opplevelser de aldri tidligere hadde vært med på. Blant annet fikk de spise seg mette på luksusmaten på lodgen, og fikk oppfylt ønsket om en safaritur. I år er Andrea russepresident på Ringsaker vdg og Gina er revysjef. Blir det overskudd på revyen skal denne gå til mama Levina bestemte et enstemmig russestyre nå i januar. Mange av russen har også uttalt at de har lyst til å reise til mama Levina og hjelpe henne å bygge opp et hus så hun får plass til alle barna. En verdifull gnist er skapt, og barna føler seg absolutt ikke uønsket lenger, understreker mama Levina - håpets mor. Selveste mor Afrika.

Den berømte Sarova-lodgen ligger bare kilometer unna. Nå får hun overskuddsmaten derfra.

7


INTERASJONALT

- Vi så at de fikk se Ressursene er små, men med den effektiviteten leger og pleiere viser, er det fantastisk å se hva beskjedne midler kan utrette. Leif Magne Flemmen, Lions Club Sandefjord

Trygve Andersen er full av lovord om innsatsen til personalet ved Geta Eye Hospital i Nepal. For kort tid siden ”troppet” han sammen med flere Lions-kolleger fra Sandefjord opp på hospitalet vest i landet og overrakte 50.000 kroner til sykehusets arbeid. Titusener av nepalesere og indiere med grå stær har fått behandling ved sykehuset, som gjør en helt bemerkelsesverdig innsats, sier Andersen. - Hospitalets ansatte uttrykte stor takknemlighet over å få et nytt tilskudd økonomisk

fra Sandefjord. Med gaven vi brakte med oss fra Lions, kan de nå utvide kapasiteten ytterligere. 50.000 kroner setter sykehuset i stand til å kjøpe 35 komplette sengeplasser – seng, madrass og nattbord.Vi har tidligere gitt tilskudd til driften, og det er både betryggende og imponerende å se hvor godt midlene forvaltes.

Overvar operasjoner

Forbindelsen til Nepal kom i stand på 1990tallet. Dagens direktør ved Geta Eye, Bidya Prasat Pant, kom i kontakt med optiker Terje Austrheim, lege Klaus Søiland, øyelegen Olav Odd og Lions’ daværende regionleder Trygve Andersen. Pant var den gang øyelegeassistent. Lions i Sandefjord finansierte den unge legens medisinske utdannelse i Russland. Da Pant returnerte til hjemtraktene og til Geta Eye Hospital, fortsatte klubben sitt støt-

tearbeid. - Å reise til Nepal for å overrekke midlene er vel ikke den rimeligste måten å gjøre det på? - Vi hadde et sterkt ønske om å se hvordan pengene blir forvaltet. Nå fikk vi med egne øyne se at pasienter fikk synet tilbake. Kostnadene med å reise har vi selvsagt tatt på egen kappe. Når vi personlig kunne overrekke de 50.000 kronene, sparte vi også en del utgifter som ellers påløper til ulike ledd når midler skal overføres mellom Norge og Nepal. Framfor alt er det viktig at vi nå kan formidle våre personlige inntrykk og på denne måten stimulere til fortsatt innsats for de syke og hospitalet.

Uhyre effektivt

- Hva er hovedinntrykket etter besøket? - Med egne øyne å se hvor stort bistandsbehovet er og hvor ekstremt effektivt hos-

FAMILIEN ER MED: Utenfor hospitalet er det et yrende folkeliv. Alle pasienter kommer med familiemedlemmer som støtte. De sørger for mat under oppholdet.

NYE SENGER:Tilbake i sykesengen etter operasjonen. Med pengegaven fra Sandefjord kan hospitalet nå kjøpe nye 35 sengeplasser, lik den pasienten her sitter i.

8

Tamta Gabisonia (tv) er den første instruktøren i Lions Quest i Georgia. Hun er opplært av Mariann Jansson som står til høyre.


FIRE MINUTTER: Åtte leger og 42 pleiere tar seg av pasientene under det to dager lange oppholdet på Geta Eye Hospital. Men selve inngrepet, som her blir gjort av sykehusets toppleder og ”sandefjordsvenn” Bidya Prasat Pant, tar ikke mer enn ca fire minutter.

pitalet arbeider, svarer Andersen. Behandlingen skjer uhyre effektivt, nærmest etter et samlebåndprinsipp. Hospitalet har kapasitet til fire hundre grå stær-operasjoner i løpet av en dag. Første dag blir pasientene registrert og diagnosen stilt. Etter undersøkelsen får de med seg den linsen som skal opereres inn neste dag. Med linsen i hånda stiller de seg om morgenen i kø for operasjon, blir bedøvd og inngrepet blir så gjennomført av en av de åtte legene. På noen få minutter er det gjort. De neste to dagene ligger pasientene til observasjon. Pasientene som kommer fra sykehusets nærområder og fra grenseområdene i India, bringer som regel med seg familiemedlemmer. De slår seg ned utenfor sykehuset og lager maten til pasienten under hele oppholdet. Utenfor hospitalets vegger bor derfor flere tusen mennesker under åpen himmel i

I OPERASJONSKØ: Med linsen i hånda sitter pasientene i kø for operasjon.Tusener av nepalesere og indiere kan takke bidrag fra blant andre Lions-klubben i Sandefjord for at de har reddet synet.

FAMILIEN ER MED: Utenfor hospitalet er det et yrende folkeliv. Alle pasienter kommer med familiemedlemmer som støtte. De sørger for mat under oppholdet.

påvente av at en far, mor, søster eller bror skal få gjort noe med synet sitt. Her vet alle at grå stær kan gi blindhet.

Uutslettelig inntrykk

- De er nok også klar over at de er priviligerte som i det hele tatt får tilbud om operasjon. Slik er det ikke over alt Nepal, som jo i våre øyne er et meget fattig land. Det er vel også grunnen til at Geta Eye Hospital ikke får tilskudd fra den nepalesiske regjeringen. India gir derimot aktiv økonomisk støtte siden så mange indiere blir operert her, sier Andersen.

LØPENDE BÅND: Bedøvet og klar for operasjon. Her opereres grå stær på løpende bånd.

Besøket gjorde uutslettelig inntrykk. De gjestende nordmenn ble mottatt med varme og hjertelighet. Til tross for de fattigslige materielle kårene, var de glade, fornøyde og hjelpsomme, sier Andersen.

Fakta • Grå stær-prosjektet ved Geta Eye • • • •

Hospital i Nepal har vært Lions Club Sandefjords internasjonale prosjekt siden 1994. Lions har sørget for medisinsk og øyespesialisert utdannelse for en av sykehusets åtte leger. Prosjektet er støttet med penger og utstyr for rundt 150.000 kroner. Representanter for Lions Club overrakte nylig nye 50.000 kroner til sykehuset, som utfører ca 30.000 grå stær-operasjoner i året. Lions Club Sandefjord ble stiftet 30.04.1965. Presidenten heter Hans Einar Thompson. Har i dag 31 medlemmer.

PENGER FRA SANDEFJORD: Øyespesialisten Bidya Prasat Pant fikk sin utdannelse takket være penger fra Sandefjord. Nå står han i spissen for Geta Eye Hospitalet, som kan foreta opp til 400 grå stær-operasjoner hver dag. Her mottar han 50.000 kroner og Lions-vimpelen av Trygve Andersen.

9


Hele skolekretsen velger Lions Quest

LCIF

Mobbing. Rusmisbruk. Droppe ut. Utfordringene for dagens elever er betydelige. av Allie Stryker, Lions Clubs International Foundation

En øyesjekk foretas på en idrettsutøver i Special Olympics.

«Opening eyes» i Sør-Afrika I oktober deltok utøvere fra 13 afrikanske land i 2012 Special Olympics Afrika Regional Unity Cup i Sør-Afrika. Den tre dager lange fotballturneringen var den første regionale Special Olympics Afrika. Turneringen handler ikke bare om fotball. Det handler like mye om samhandling. av Allie Stryker, Lions Clubs International Foundation

Humanitært arbeid er Lions Clubs International Foundations kjernevirksomhet,

og Lions arbeider ofte for å styrke mennesker med funksjonshemning. I mer enn 12 år har LCIF samarbeidet med Special Olympics med «Opening Eyes»-programmet. Partnerskapet gjør at alle deltagerne får sjekket synet. Programmet støttes av optiske industripartnerne som Essilor International og Safilo, SpA. Idrettsutøvere mottar gratis briller hvis nødvendig slik at de kan delta for fullt i de olympiske øvelsene. LCIF har gitt 13 400 000 USD til dette programmet, og mer enn 16.000 Lions har meldt seg frivillig til å foreta øyesjekker over hele verden. Hittil har mer enn 255.000 utøvere sjekket synet gjennom programmet.

Målet er nådd for «Lionshus til Haiti»

Innsamlingsresultatet for prosjektet «Lionshus til Haiti» er per 21. januar 3.025.038. Målet var 3 millioner. Det betyr at de siste av de 50 planlagte husene nå kan ferdigstilles. Familier som fikk husene sine ødelagt av jordskjelvet i januar 2010 kan flytte inn i permanente boliger og starte et nytt liv. En liten delegasjon reiser til Haiti for å markere åpningen i begynnelsen av februar. I neste nummer av LION kan du lese en større artikkel om prosjektet.

10

I Wood County, West Virginia, USA har en hel skolekrets gått sammen for å takle disse utfordringene. Gjennom prosjektstøtte på 100,000 USD fra NOVO Foundation, på linje med støtten fra Lions Clubs International Foundation (LCIF), blir Lions Quest implementert i 21 skoler over tre år. Lions Quest, eller «Det er mitt valg» som programmet heter i Norge, er et program for sosial kompetanse og klassemiljøutvikling som brukes fra barnehage til videregående. Programmet forener skole, hjem og samfunn ved å fokusere på sosial og emosjonell læring, mobbing og rusforebyggende arbeid, frivillig hjelpearbeid og et positivt klassemiljø. Mer enn 500.000 lærere har fått opplæring på Lions Quest i 75 land. Lærere i Wood County nå kan legges til den summen. I oktober fikk mer enn 280 lærere opplæring og 700 andre ansatte deltok på et informasjonsmøte. Dette er det største Lions Quest-kurset i LCIFs historie, og det vil påvirke mer enn 12.000 elever. For mer informasjon om dette programmet, se hjemmesiden til Det er mitt valg: www.determittvalg.no.

Lions Quests hjelper elevene å komme sammen og fremmer deres læring.


Lions trapper opp kampen mot blindhet Tell til 60 - det er hvor mye tid et barn et sted i verden har igjen før hun eller han blir blind. Ett barn blir blind nesten hvert minutt, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det som er enda tristere er at om lag 40 prosent av blindhet kan forebygges eller behandles.

Diabetisk øyesykdom

LCIF arbeider også sammen med WHO for å forebygge og kontrollere diabetisk øyesykdom. Gjennom den nye avtalen gir LCIF 400.000 USD til opplæring av helsearbeidere i utviklingsland. Til slutt, som en del av samarbeidsavtalen, arbeider LCIF for å eliminere blindende trakom i Kina. LCIF ga to SightFirst tilskudd på totalt 3.35 millioner USD for å kartlegge provinsene der øyesykdommen er

kjent for å være et problem. Resultatene vil bidra til å utvikle en plan for å eliminere blindende trakom i Kina innen 2016.

Besøk lcif.org

Ved å arbeide med partnere som WHO, viser Lions hva som kan gjøres for å spare synet. Lær mer om LCIF sitt SightFirst-program og Lions 'arbeid med å forbedre eller gjenopprette syn på www.lcif.org.

av Allie Stryker, Lions Clubs International Foundation

Voksne er stadig i fare for blindhet på grunn av sykdommen diabetes som er på vei oppover. WHO anslår at diabetisk retinopati står for nesten fem prosent av verdens 37 millioner blinde. WHO anslår også at seks millioner mennesker over hele verden er blinde på grunn av trakom, en infeksjon i øynene som kan føre til blindhet etter gjentatt eksponering. Mer enn 150 millioner mennesker er i behov av behandling for trakom.

Støtter WHO

Lions Clubs International undertegnet en samarbeidsavtale med WHO i 2011 for å hjelpe til i den globale innsatsen for å forebygge blindhet og forske på nye trusler mot øyehelse. Dette inkluderer fornyet innsats mot blindhet, diabetisk retinopati og trakom. - Lions Clubs International har støttet WHO i mer enn 20 år i kampen mot unødvendig blindhet, sier Wing-Kun Tam, internasjonal president for 2011-12. – Nå endres mønsteret av blindhet i verden på grunn av en aldrende befolkning.Vi ser en alarmerende økning av diabetes og diabetisk øyesykdom, men også barneblindhet øker.Vi er stolte over å øke vår økonomiske støtte til Verdens helseorganisasjon for å hjelpe verden med å takle disse utfordringene.

Barneblindhet

I et forsøk på å redde barns syn, har LCIF samarbeider med WHO siden 2001 på prosjektet «Avoidable blindness». Sammen har LCIF og WHO etablert øyehelsetjenester for 121 millioner barn over hele verden. Som en del av denne siste avtalen investerer LCIF ytterligere 3 millioner USD for å bidra til å utvikle 26 nye barneklinikker i utviklingsland.

Et barn i Vietnam har fått øyebehandling og her tegner hun et bilde. Det store bildet er at barneblindhet vil fortsatt få mye fokus hos LCIF i samarbeid med Verdens helseorganisasjon.

11


LIONS I VERDEN

Tenner på solcellelamper i Botswana

Vi hjelper her og der og overalt I alle verdens kriker og kroker – i små grender og bråkete byer – snakker Lions forskjellige språk og praktiserer ulike skikker. Men vårt hjelpearbeid er gjenkjennelig, uerstattelig og livsendrende.

I et tiår har mobiltelefonen blitt opphøyd som den teknologiske enheten som mest sannsynlig vil forbedre livene til de fattige i utviklingsland. Nå er det en annen dings, som også passer fint i hånden og som har blitt teknologisk forbedret, som forventes å gjøre livet bedre for fattige: en solenergilampe. Solenergilamper er et billigere og tryggere alternativ enn parafinlamper, som er en brannfare. Lyktene avgir røyk som forårsaker pusteplager, og de gir betydelig karbon-utslipp som skader miljøet. Lyktene er også dyre: husholdninger uten strøm bruker 10 til 25 prosent av deres magre inntekter på parafin. Medlemmer av Lobatse Lions Club i Botswana distribuerte nylig solenergilamper til 39 boliger i Bethele, en landsby uten elektrisitet. Lions Euro Afrika Partnership, inkludert Lions fra Italia, dekket kostnaden av Lemnis lamper, som kan skinne så lenge som 45 timer på lavt lys og ni timer på sitt beste nivå etter en åtte timers lading. Lampens batteri varer i fem år og kan, som et pluss, lade mobiltelefoner. På bildet: Innbyggere i Bethele nyte sin solenergi lampe, levert av Lions.

Forsterker julens glede i England

I den engelske småbyen Tetbury ser i julen ut som du kan forestille deg. Kjøpmenn dekorerer butikkvinduene med kranser og lys. Dempet hvit belysning bader de gamle gatene. Et fakkeltog eskorterer Julenissen til det historiske kjøpesenteret, og landsbyboere synger julesanger, og koser seg med kjøttpaier og gløgg. Tetbury Lions er en av sponsorene av "Jul i Tetbury,". Byens månedlige publikasjon, «Tetbury Advertiser» har en adventskalender på desember-coveret og sider med informasjon om julens arrangementer. Lions har publisert bladet siden 1974, og det er klubbens største inntektsbringende aktivitet. Bladet sendes gratis til 4200 boliger og bedrifter. I hver utgave er det dusinvis av sider med samfunnsnyheter og fargeannonser fra næringslivet. Lionsmedlem Barry Gibbs fungerer som redaktør. Klubben har 31 medlemmer. - Hele klubben er innstilt på å gjøre en jobb for bladet sier Gibbs. Publikasjonen genererer ca 32.000 USD i årlig overskudd.

Musikkonkurranse med videoinnslag i Italia

40 talentfulle ungdommer samlet seg på Sicilia i fjor for å delta i en Lions' musikkonkurranse i klassisk musikk. Agrigento Chiaramonte Lions Club ønsket å sponse konkurransen igjen i mai, men denne gangen tenkte de at konkurrenter som klarer å reise til Italia, klarer også å legge inn en egen videokonkurranse. Formålet med Lions Incontra Arti Music Awards 2012 er å fremme kunst blant ungdom.Videoene kan ikke overstige 20 minutter, og kan bli lagt ut på YouTube. Førsteprisen for videokonkurransen er 500 euro. Konkurransefristen er 5. mai. - Vi trenger Lions for å støtte unge musikere fordi musikk krever utgifter som ikke alle talentfulle unge mennesker har råd til. Instrumentene er dyre, trening er dyrt og ekstra klasser er dyre, "sier Lion Natalia Di Bartolo, en lyrisk operasanger, maler og teaterkritiker. Hennes mann, Giuseppa Vella, var i 2010-11 klubbpresident. For informasjon, send e-post til: lionsincontrati@hotmail.com. På bildet: En musiker som deltok i fjorårets Lions musikkonkurranse.

12


Kjøp et ornament, redd et liv - Sveits

Den virvlende snøen, bitter kulde og uventede skred har krevd mange liv i de sveitsiske alper i det siste århundret, men Alpine Mountain Rescue team har spart 57 personer, ofte til tross for vanskelige forhold og under nervepirrende omstendigheter. Oberes Toggenburg Lions samler inn penger til redningsarbeiderne ved å arrangere et julemarked i Lichensteig. Pengeinnsamling er ikke dramatisk eller heroisk, men Lions er veldig stolte av å kunne hjelpe andre å redde liv. På bildet: I Alpene oppstår farlige situasjoner hele tiden. Her er et redningsteam i gang med et søk. På bildet:

Lions videoutdanner lærere

Lions i en klubb i Malaysia er ikke lærere, men de hjelper lærere å forbedre sine teknikker i klasserommet. Tropicana Kuala Lumpur Lions sendte til Sri Lanka hundrevis av eksemplarer av en DVD med tittelen "Teaching Made Easy." DVD’en er laget for lærere uten formell opplæring som lærere, ikke uvanlig i utviklingsland. Den 50-minutter lange filmen advarer mot lange forelesninger, gir tips om interessante timeplaner og forklarer de forskjellige måtene folk lærer. Lions har lagt ut videoen på YouTube og Facebook i tillegg til distribuere den.

Båtrace i Tyskland skaper bølger

Gummibåter kjørte om kapp, papp båter skapte bølger og morsomme båter trakk på smilebåndet. Båtracet Argenab Boat Regatta i Wangen, Tyskland, samlet inn midler for Wangen-Isny Lions Club og underholdt hundrevis av mennesker. Blant de 27 racing-lagene var Old Town Rowers, Swimming Roosters og The hot Stones.. . De som krysset mållinjen først var Herzmannser Sea Dogs, seilt av Olaf, Niclas og Wolfgang Mittmann. Tjue båter ble laget av papp, og den som skapte mest oppmerksomhet var en som inneholdt en minigolfbane. Det tok 300 timer å bygge båten. - All right! Den synker ikke, skrek en jublende skipsbygger Freddy Keller.

13


BARN OG UNGE

Lons internasjonale fredsplakatkonkurranse 2012 – «Tenk deg fred».

Norges fineste tegning er kåret og får ny inspirasjon. Sofia tegner i grunnen alltid.Vinnertegningen brukte hun mange timer på, både på skolen og hjemme. Kontaktlærer til Sofia, Kristin Opsahl Baldishol, forteller at Nes barneskole får besøk av en tegnelærer fra Kulturskolen en periode da elevene går i 4.klasse. Hun mener kunst og håndverk er viktig for elevene fordi de får vist seg fram på andre måter enn i teoretiske fag og kreativitet er viktig i alle sammenhenger.

Start før sommeren

Premien ble overrakt under klassens juleavslutning. Sofia står her med tegningen foran klassen sin sammen med guvernørrådsleder Christian H. Johansen (bak), presidenten i Nes Lions, Ole Rud og distriktsguvernør Hans Otto Glomsås. Foto: Svein Sjølie, Ringsaker blad.

Sofia Venstad (12) fra Nes i Hedemark har kanskje tegnet seg til en tur til New York. Hennes tegning er kåret som landets beste, og er Norges representant i den internasjonale finalen.

virkelig kunne være en 12-åring som sto bak dette verket. Holtem er styremedlem i Lørenskog kunstforening og håper å se mer til denne unge kunstneren i årene fremover. – Her har vi et virkelig talent. Kanskje vi ser henne på romeriksutstillingen om noen år?

Hans Otto Glomsaas, distriktsguvernør 104K og Vibeke Aasland, redaktør

Mange vinnere

Lions fredsplakatkonkurranse er et bevisstgjørende program for å fremme kreativitet og fredstanken hos barn og unge. Den arrangeres hver høst for barn mellom 11 og 13 år, med et eget tema hvert år. Årets tema er Imagine Peace – oversatt til «Tenk deg fred». Det var rundt 200 skoler i Norge som deltok i konkurransen i år.

Helt rå

Den unge kunstneren går i 7. Klasse på Nes barneskole, Stavsjø. Det er noe den nasjonale juryen som har bestått av Jorun Holtem, Torveig Storrø og Brede Haave, hadde problemer med å forstå. - Den var helt rå, sier Jorun Holtem om vinnertegingen. Den var nesten for fin, vi var lenge i tvil om det

14

Lokalt arrangeres kåringer på klasse-, skoleog distriktsplan. I den nasjonale kåringen deltar vinnertegningene fra hvert av Lions’ ti distrikter. Den norske vinneren får 5.000 kroner som brukes på noe hyggelig for hele klassen. I år er det altså tegningen til Sofia som deltar i den internasjonale finalen. Man anslår at 350.000 barn deltar på verdensbasis. Det er 24 internasjonale premier og førstepremien er en reise til New York. Det skjer i forbindelse med « Lions’ dag med FN » som i mars arrageres for 35. gang.

Støtter opp

- Sofia har alltid hatt et talent for tegning, forteller pappa Jan Venstad. – Vi støtter opp så godt vi kan hjemme. Hun går på Kulturskolen i Ringsaker og lærer nye tegneteknikker der

Mange barn tente skikkelig på årets tegnekonkurranse. Nes skole hadde hele 65 tegninger. Det er Anne Marit Bækkevold som har vært Lions Club Nes sin krumtapp i dette arbeidet. Hun tok kontakt med skolen før sommerferien slik at tegnekonkurransen kom inn på skolens undervisningsplan. Anne Marit ordnet også med utstilling av alle tegningene på biblioteket.

Sofia og tegningen • Hvor ofte tegner du? - Jeg tegner mye. Hver dag. • Hva er best – blyant eller fargestifter? - Jeg liker best å tegne i svart / hvitt og trives best med kulltegninger. Yndlingsfargen er lilla. Jeg synes det er en blomstrende og rødmende farge! • Hva tenkte du da du tegnet vinner tegningen? - Jeg tenkte på dyrene. Dyrene er ikke slemme mot hverandre, slik som menneskene er. Jeg har en koselig katt selv, som aldri biter. På vinnertegningen holder katten en vennlig labb over ei due for å passe på den. En sommerfugl får lov til å sitte på hodet på katten. • Hva vil du gjøre når du blir voksen? - Jeg har lyst til å bli kunstner når jeg blir voksen.


BARN OG UNGE

- Det er vårt valg! … sa Ringebu- Fåvang Lions Club og trådte til med økonomisk støtte og hjelpende hender som vikarer på Ringebu skole en fredag i oktober. Dermed kunne alle ansatte ved skolen dra på kurs i ”Det er mitt valg” og elevene få en annerledes dag på skolen. Av elever, rektor, inspektør, lærere og assistenter ved Ringebu skole

Rektor, inspektør, lærere og assistenter fikk en solid innføring i hvordan bøkene til ”Det er mitt valg” er bygd opp. Dette ga oss

Teknisk lego.

Blomsterdekor.

Musikk.

mange gode ideer om hvordan en kan jobbe systematisk med å motivere og bevisstgjøre elevene til å ta riktige valg. En engasjerende kursholder, som vekslet mye mellom teori og praktiske øvelser ga oss mange nyttige tips og ideer til bruk i skolen. For elevene ble dette en annerledes skoledag. De lokale lionsmedlemmene, samt noen foreldre, besteforeldre og pensjonerte lærere kunne tilby elevene fjorten ulike aktiviteter. Elevene fikk selv velge to aktiviteter: baking, sløyd, musikk, sang og diktlesing på eldresentret, dans, skogbruk,

Gjeterhund.

husdyr/gardsdrift, utelek, treningsøkt i gymsal, blomsterdekorering, skrivestue, malestue, teknisk lego og kurs i vedlikehold av sykkel. Midt på dagen var det en times matpause med bl.a. oppvisning av gjeterhund. Tilbakemeldingene fra elevene var at det var artig og selv kunne velge aktiviteter og gjøre noe helt annet en skoledag. Det er fint å se hvordan Lionsklubben engasjerer seg i prosjekter i nærmiljøet. En stor takk til Ringebu-Fåvang Lions Club og stiftelsen ”Det er mitt valg”!

Lions Tulipanaksjon feires lørdag 27. april 2013! Riksmøte 2012 var enstemmig i at målet for aksjonen i 2013 skal være 1 million tulipaner. Det tror jeg vi klarer!

av Hroar Thorsen, leder for forebyggende ungdomsarbeid (MD-NAC)

Her er noen tips til klubben for planlegging av aksjonen: • Profileringsmateriell. I fjor kom det flere nye profileringsartikler, t-shorter, buff, caps, beach-flagg, roll-ups og brosjyre. LC Billingstad-Hvalstad organiserer salget på vegne av Lions Norge. For bestilling, ta kontakt med Odd Kyte: odd.kyte@c2i.net

• Har dere en samarbeidspartner? Kanskje støtter dere en forening, idrettslag, kor, musikkorps og lignende. Da kan man annonsere at de vil motta x prosent av årets overskudd. Til gjengjeld skal disse hjelpe til med å skape liv rundt klubbens ”hovedstand” på aksjonsdagen. • Lions Tulipanaksjon er mer enn salg av blomster: Ta Lions Tulipanaksjon tilbake, dette er dagen alle Lionsklubber er ute og forteller hvem vi er og hva vi gjør.Vi skal vise alt det flotte vi gjør for de som trenger en hjelpende hånd. • Har dere forhåndssalg til bedrifter? Dette har vist seg å være en stor sak for mange klubber. I år jobber vi for å lage en tulipanvase spesielt beregnet for bedriftssalget. Lykke til med forberedelsene! Er det noe dere lurer på, er det bare til å ta kontakt. Min e-postadresse er hroar.thorsen@lions.no.

15


RIKSMØTE 2013

Velkomen til Riksmøte i Loen!

ein ha guide. Dei mest kjende utfluktene er Briksdalsbreen, Lovatnet og Kjendalsbreen og Nasjonalparksenteret ved Strynevatnet. Dette vert eit konsentrert riksmøte der alle møte og måltid er på Hotel Alexandra.

Program

Overnatting på Hotel Alexandra og Hotel Loenfjord som ligg ca 100 m frå Alexandra. Opninga av riksmøtet vil vere på Alexandra fredag 24. mai kl. 18.00. Kl. 19.30 vert det grillparty i hagen. På siste riksmøtet i 1995 var det ca 800 personar på dette arrangementet.

Lions Club Stryn ynskjer velkomen til det 61.riksmøte i Loen 24.-26. mai 2013. Dette vil vere 5. gongen Lions Club Stryn arrangerer riksmøte. Dei andre møta har vore svært vellukka, og vi vonar at vi også denne gongen kan skape nokre hyggelege Lionsdagar i Loen.

Om Loen

Loen ligg i Stryn Kommune, i eitt av dei mest spektakulære naturområda i landet. Bygda er ein kjend turiststad på Vestlandet, med mange populære attraksjonar i nærområdet. Her kan ein verkeleg få utfalde seg både med lette og meir utfordrande turar. Mest kjent er fjellet Skåla, som med sine 1848 m.o.h. er eit populært turmål. Over 12000 personar går denne turen årleg. Ein meir utfordrande tur er Via Ferrata Loen – klatretur opp til 1100 m.o.h. i fjellet rett bak hotellet. Her må

Flytider 16

Alexandra har 200 rom, og er rekna som eit av dei beste hotella i Norge. I restaurant og dansesal er det plass til ca 500 personar. Stor salongkapasitet og overbygde uteterrassar. Konferansesalen har kapasitet til 420 personar ved konferansebord, og 700 som kinosal. Alexandra Bad og SPA har symjebasseng ute og inne. Fleire boblebad og velværeavdeling. Alexandra Bad er gratis for alle gjestane. SPA behandling må bestillast. Loenfjord har 137 rom, spisesal, bar, salongar og uteterrasse mot elva.

Ledsagerturar

Det vert lagt opp til to ledsagerturar. Se neste side.

Påmelding

Vi ber om påmelding snarast og seinast 20. mars 2013. Benytt påmeldingsskjema, og send det helst på e-post direkte til Hotel Alexandra (www.alexandra.no) eller pr post.

Fredag 24. mai

Torsdag 23 mai Avgang Oslo 08.00 11.40 14.40 Oslo 07.40 13.05 15.00

Om hotella

Ankomst Hovden 09.08 12.48 15.48 Ålesund 08.35 14.00 16.00

Avgang: Oslo 08.00 11.40 14.50 Oslo 07.40 13.05 15.15 Trondheim 10.05

Reisa til og frå Loen

Lions oppmodar alle klubbar til å arrangere fellestransport frå sine område. Dette for å spare miljøet. Dei som vel å køyre eigen bil vil finne at det er lett å kome til Stryn / Loen frå alle delar av landet. For dei som ynskjer å ta fly, anbefaler vi Ørsta / Volda og Ålesund.

Ekspressbussar

Frå Bergen, Trondheim og Oslo er det fleire avgangar dagleg: www.fjordekspressen.no og www.nordfjordekspressen.no Frå Bergen stoppar bussen i Loen. For dei som kjem med ekspressbuss frå Trondheim og Oslo, vil Lions Club Stryn sette opp gratis transport frå Stryn rutebilstasjon til Loen. Meld frå til Hotel Alexandra om ankomsttid.

Fly + buss

Vi tilrår fly med Widerøe til Ørsta-Volda Lufthamn (Hovden) eller SAS / Norwegian til Ålesund Lufthamn (Vigra). Køyretid frå Ørsta-Volda ca 1 time, frå Ålesund ca 2,5 timar. Lions Club Stryn ordnar busstransport frå Hovden og Vigra når vi har motteke påmelding med ankomsttider frå deltakarane. Retur på søndag. Pris pr veg vil avhenge av kor mange som melder seg på den enkelte transport.

Busstransport etter behov:

Frå Hovden: ca kl. 09.30, 13.30 og 16.30. Frå Ålesund: ca kl. 09.15, 12.00 og 14.30. Busstransport må bestillast direkte til Hotel Alexandra. E-post: alex@alexandra.no / telefon 57 87 50 50.

Bil og avstandar

Oslo – Otta – Stryn: Oslo – Valdresflya (Fagernes) – Stryn: Oslo – Hemsedal – Lærdal – Stryn: Trondheim – Sel – Stryn: Bergen – Lavik – Stryn: Voss – Lærdal – Sogndal – Stryn: Ålesund – Stryn:

ca 500 km ca 460 km ca 500 km ca 470 km ca 320 km ca 220 km ca 140 km

Søndag 26. mai Ankomst: Hovden 09.08 12.48 15.58 Ålesund 08.35 14.00 16.10 Ålesund 10.45

Avgang: Hovden 12.55 15.50 20.00 Ålesund 10.05 14.25 16.35 18.30 Ålesund 15.35

Ankomst: Oslo 13.55 16.50 21.00 Oslo 11.00 15.20 17.30 19.25 Trondheim 16.15


Ledsagerturer Som ledsager kan du velge mellom to utflukter på lørdagen: Ledsagertur 1 – Briksdalsbreen

Stryn kommune ønskjer velkomen til fagre Stryn Sven Flo, Ordførar i Stryn

Velkomen til designbygda Stryn. Som Ordførar er eg stolt over at Lions legg sitt Riksmøte til Hotel Alexandra i Loen - eit av landets flottaste hotell i vakre omgjevnader. Stryn Kommune har eit allsidig næringsliv, med mange ulike bedrifter som både har ein lokal, nasjonal og internasjonal marknad. Eg kan nemne spesielt Moods of Norway, Skogstad Sport, Ricco Vero, Nordfjord Kjøtt,Vest Buss, trappeprodusent Hagen Treindustri AS, Nomek, Stryvo og Oldenvatn. Alle er gode

og renommerte bedrifter, som har fokus på design og utvikling.Vi har mange fleire som kan nemnast, men dette viser eit lite utsnitt. Eg er stolt av bygda Stryn, og det mangfald vi har.Vi er ein av dei største turistkommunane på Vestlandet. Cruisetrafikk er ein viktig del av denne aktiviteten, men også opplevingar i storslått natur, som Briksdalen med sin bre, nasjonalparksenter, somarskisenter mm. Stryn har også fostra store idrettsnamn; Flo brørne i fotball og Bøe brørne i skiskyting. Men mange andre også på ulike nivå innan idrett og kultur. Igjen, velkomen til Stryn og Loen, 24 – 26. mai 2013!

Du får oppleve mektige fjell, fossefall og glitrande isbrear. Bussturen har første stopp i Olden. Her vert det omvisning på Singerheimen, sommarbustaden til den amerikanske kunstnaren og mangemillionæren William Henry Singer. Her får du studere "fine art", gamle herskapshus, Sogn og Fjordane sitt einaste mausoleum og mykje meir. Turen går så vidare Oldedalen og Melkevoll Bretun. Her vert det ei kort vandring gjennom Inforama-parken, der tema er spennande brehistorie, klimaendringar og litt reiselivshistorie, før det vert servert lunch i Steinalderhola. Her får du servert kortreist mat frå Aabrekk Gard. Etterpå går vi til Briksdalsbreen. Turen tek om lag 2 timar. Vi ordnar transport i safaribil for dei som ynskjer det.

Ledsagertur 2 - Oppstryn og Jostedalsbreen Nasjonalparksenter

Dette er det mest besøkte nasjonalparksenteret i landet. I kinosalen vert det vist panoramafilm om Jostedalsbreen. Inne og ute vert du guida gjennom utstillingar om flora, fauna og geologi. Bussturen har sitt første stopp i Stryn sentrum, der det blir høve til å gjere ein god handel på utsala til Moods of Norway og Ricco Vero. Turen går vidare langs Oppstrynsvatnet til Jostedalsbreen Nasjonalparksenter. Det vert servert lunch rundt eit sprakande bål i lavoen ute i hagen. På menyen står spekemat og potetsalat. Og til dessert får du muffins med helsebringande urter frå Nasjonalparken.

17


RIKSMØTE 2013

Påmelding til Lions Riksmøte 2013 Loen 24.-26. mai LC Klubb

n Delegat/delegate Adresse

Postnummer Mobil tlf. nr.

Førenavn n Observatør/observer

Poststad

n Delegat/delegate

n Gjest/guest

n Observatør/observer

n Gjest/guest

Dersom ledsager også er Lionsmedlem, oppgi klubb Bestilling hotell Prisane gjeld rom m/frukost pr. døgn n Hotel Alexandra - Enkeltrom 1500,n Hotel Alexandra - Dobbeltrom 2300,n Hotel Loenfjord - Enkeltrom 1250,n Hotel Loenfjord - Dobbeltrom 1900,Avreise n Laurdag 25. mai 2013 n Søndag 26. mai 2013

Måltider n Grillparty fredag kl. 19.30 (500,- pr. pers) Antal pers n Arbeidslunsj laurdag (300,- pr- pers.) Antal pers n Bankett laurdag med aperitiff og vin (850,- pr. pers.) Antal pers n Ledsagertur 1: BRIKSDALEN m/ lunsj (550,- pr. pers.) Antal pers n Ledsagertur 2: TIL OPPSTRYN m/ lunsj (550,- pr. pers.) Antal pers

Utfyllande informasjon Diverse/Other info n Vegetarianer n Allergi n Bevegingshemma n Første gang riksmøte

18

Alexandra har stort badeanlegg og SPA. Spa må førehandsbestillast på hotellet, tlf. 57 87 50 00. NB: Transport til og frå flyplass må bestillast direkte til Hotel Alexandra, tlf. 57 87 50 00 eller alex@alexandra.no.

Førenavn ledsager

Mobil tlf. nr. ledsager

Ankomst n Torsdag 23. mai 2013 n Fredag 24. mai 2013 n Laurdag 25. mai 2013

Det er reservert rom på Alexandra og på Loenfjord (100 m frå Alexandra). Rom på Alexandra vert reservert etter ”først til mølla”-prinsippet. Tildeling etter påmeldingsdato. Frukost vert servert på det hotellet ein bur på. Alle fellesmåltid og møter på Alexandra.

E-post

Etternavn ledsager

Faktura med stadfesting av rom vert tilsendt pr e-post i byrjinga av april 2013. Endringar eller avbestilling etter 20. april vert belasta med eit gebyr på kr 300,-. Ved avbestilling seinare enn 1. mai vil ikkje innbetalt beløp bli refundert.

Distrikt

Etternavn

Påmelding snarast, og seinast innan 3.april 2013.

Distrikt

Marknadsplass / utstilling

Gratis for Lionsprosjekt. Ekstern utstillar betaler kr 5.000,pr stand. Type prosjekt / utstilling

Lionsprosjekt n Ekstern utstillar n Navn på utstillar Mobil tlf. nr. E-post

Fakturaadresse

Beskriv prosjekt Antall m2 Førespurnader til: Hotel Alexandra tlf 57 87 50 00 alex@alexandra.no Kontaktperson: Eva Fuglestrand • tlf 57 87 50 29


Grasrotandelen gir millioner til vårt arbeid Lions Club Fredrikstad tar 9. plassen i årets utdeling av Grasrotandelen med 780.903 kroner til sitt humanitære arbeid. Nå håper klubben at flere i Lions får øynene opp for mulighetene. Av Vibeke Aasland, redaktør

Andelen registrerte spillere som er tilknyttet Grasrotandelen var ved årsskiftet kun 38,4 prosent. Kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl i Norsk Tipping sier kun 807.000 av selskapet 2,1 millioner kunder har registrert sin grasrotmottaker. - Det ligger helt klart et potensiale her for organisasjonene. Det handler om å synliggjøre seg og fortelle spillere at det er gratis. At det ikke går ut over innsatsen eller premien. Det handler kun om å støtte din lokale klubb eller det du brenner for, sier Jødahl.

retten. Lions Club Fredrikstad tar altså niendeplassen med sine 780.000 kroner, mens Kattens vern i Bergen ligger som nummer ti og fikk 763.000 kroner.

Gjør en jobb

Det er 1772 spillere som har valgt å gi sin andel til LC Fredrikstad. - At så mange ønsker å støtte vårt humanitære arbeid er veldig hyggelig, sier Per Christian Lo i LC Fredrikstad. Men de har ikke kommet av seg selv.Vi opplever at folk flest ikke vet hva Grasrotandelen er og har jobbet mye med å bevisstgjøre folk som spiller.Vi forteller dem at de med et tastetrykk kan styre en del av Norsk Tippings overskudd til en forening de ønsker å støtte. Lions Club Fredrikstad har i flere år fått gode inntekter fra Grasrotandelen. Lo ønsker at også andre Lionsklubber skal få øynene opp for denne inntektsmuligheten. - Gjør en inn-

Fredrikstad på 9.plass

- Jeg har ingen statistikk på det, men det aller meste av de 340 millionene som er fordelt går til idretten, sier Jødahl. Vålerenga fotball er landets største grasrotmottaker og fikk i fjor knappe 2,6 millioner overført. På topp-20-lista i Norge er 18 av de øverste tilknyttet id-

sats, fortell folk hvor enkelt det er og at det ikke innebærer ekstra kostnader for de som spiller. Lions Club Fredrikstad er i hovedsakelig opptatt av å hjelpe kreftsyke barn, rusomsorg, vanskeligstilte familier, enslige og eldre. Det siste året har klubben brukt mye penger på å gi hjertestartere til alle lokale idrettsanlegg, i samarbeid med kommunen. Dette tiltaket kan du lese om på våre hjemmesider under fanen «Lions i nyhetene».

Om grasrotandelen

Hele overskuddet fra Norsk Tipping går til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir den som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Spilleren kan velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av spillerinnsatsen. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Det er verdt å merke seg at spillerens innsats, premie eller vinnersjanse ikke reduseres. I 2012 ble 2.157.713 kroner utbetalt til de 257 Lionsklubbene som er registrert i Grasrotandelen. Lions Club Bergen Bergenhus ligger som nr. 2 på listen med 282.157.713 kroner . Du finner en oversikt Lions og grasrotandelen på våre hjemmesider under Nyheter og aktiviteter.

LIONS NORGES BRANDINGBUTIKK PÅ NETT Lions Club Sandnessjøen har et bredt utvalg av varer fra den internasjonale Supply-katalogen på lager. Det vi ikke har, skaffer vi. Dere finner oss her: http://www.mamut.net/supplysalg/ Vi sender varer daglig! 19


Guvernørrådslederens

Spalte

Av Christian H. Johansen, Guvernørrådsleder Lions Norge

Lions er en fantastisk organisasjon! Forleden hadde min klubb en introduksjonskveld for potensielle medlemmer. En enkel samling hvor vi serverte kaffe, hjemmebakst og gode Lionshistorier. I en slik setting blir man stolt å være Lions. For å få frem mangfoldet oppsummerer vi de flotte aktivitetene vi jobber med. Oversikten over aktiviteter er lang og det overrasker oss alltid. Og hvorfor det? Vi er dessverre ikke flinke nok til å stoppe opp og se over egne aktiviteter og kjenne på stoltheten. Lions er dyktige til å gjennomføre, så dyktige at vi glemmer helt å fornye oss og vurdere nye aktiviteter. De gode gamle aktivitetene er trygge å forholde seg til, men kommer vi videre av den grunn? Fornying og endring skaper engasjement i det vi holder på med. Endringer skaper også entusiasme for nye aktivitetene. Jeg tror faktisk at man noen ganger rett og slett skal endre for endringens egen skyld. Det skjerper organisasjonen.Vi får et mer aktivt forhold til de aktivitetene vi gjennomfører og tanker om nye. Lions Norge står snart overfor et viktig valg. Prosjektet Lions 2014 har gjort en flott jobb og legger frem sin endelige innstilling til distriktorganisering som klubbene skal ta stilling til på våre distriktsmøter og vårt riksmøte. Forslag om å endre oppleves alltid som noe ukjent. Ukjent fordi det vi har i dag er kjent og tilsynelatende trygt og godt. Men er det egentlig trygt og godt? Hver eneste måned er det lions medlemmer som slutter, mange av disse har bare vært medlem i tre til fem år. I tillegg er det mange som slutter som har vært medlem i mange flere år. Jeg tror det er et signal på at vi

må skaffe ny vitalitet i organisasjonen. Samtidig er det mange som også vil bli medlem som vil gjøre en forskjell. Vi skylder hvert enkelt medlem en organisasjon som er engasjert og entusiastisk. Jeg tror det starter ved at vi sier ja til endring. At vi sier ja til å fornye vår organisasjon. Faktisk så er jeg mer bekymret for alternativet til ikke å endre. Vi vil ikke merke det med en gang, men over tid tror jeg det vil merkes.Ved ikke å endre tror jeg vi gir omverden et signal om at vi ønsker å sementere det bestående. At vi ikke er interessert i endringer. Er det lurt? Innholdet i rammeplanen som ble vedtatt på riksmøtet i fjor er for det meste blitt implementert. Det som gjenstår er endring i måten vi er organisert på. Færre distrikter, fra 10 til 5. Spørsmålet er om det enkelte medlem eller klubb vil merke stor forskjell. Jeg tror faktisk at alle vil merke en endring. Organisasjonen blir mindre topptung, færre ledere. Det vil gi mindre byråkrati. Demokratiet vil øke da soneleddet vil bli styrket. Gjennom et styrket soneledd, vil soneleder få et større ansvar. Dette ansvaret vil bl.a. medføre forventet høyere aktivitet i sonene. Her vil alle klubbene være aktivt med. Når alle klubbene er engasjert, flyter informasjonen lettere via soneleder og til styret i Lions Norge. Målet om at vi skal ha en organisasjon av og for medlemmene vil da etter hvert nås. Lions er fremdeles i utvikling.Vi må ikke stoppe utviklingen ved å unnlate å ta den siste viktige beslutningen. En beslutning som sier ja til mer fart i vår flotte organisasjon. Men det er

viktig at du som medlem også er aktivt med. Det kan du være ved at du er pådriver i egen klubb. I min klubb har vi foretatt endringer mange ganger i løpet av mine 15 år som medlem. Det har gitt resultat i form av en engasjerende klubb som det er artig å være medlem av. En kommentar fra et av de potensielle medlemmene var at han var imponert over alle de flotte aktivitetene vi gjennomførte! Man blir ikke mindre stolt av slike utsagn. Og tar jeg ikke feil så får vi nye medlemmer takket være ny glød og energi. Benytt våren til å tenke i gjennom hva som er viktig for medlemmer og klubbene. Et viktig element er endring. Ha en hyggelig dag.

Christian H. Johansen Guvernørrådsleder Lions Norge

Donerer veteranbil til inntekt for brønn Emma-Christin Lønnrot i Lions Club Stryn, har gitt sin fantastiske Mercedes 280S, 78model, til klubben. Dette er en veteranbil av ypperste klasse. Bilen hår gått i Brussel og London. Alle servicene er tatt og kan dokumenterast, alle servicer er gjennomført på Mercedes-verksted. Bilen er særdeles fin og har hele tiden stått i garasje. Emma-Christin kjøpte den i London og kjørte den til Stryn.

20

Lions Club Stryn har fått bilen og har påtatt seg å selje bilen til høgst bydende. EmmaChristin har også øremerka salget av bilen til en brønn i Uganda, noko som vi i LC Stryn er svært glade for. Vil du vite mer om bilen, ta kontakt med Oddvin Vonheim på telefon: 909 51 818


Generalsekretærens

Spalte

Av Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Generalsekretær Lions Norge

Flere venner gir flere hender Kjære alle Lions!

«Venn av Lions» er et begrep du vil møte flere ganger i året som nettopp har begynt. I min spalte i LION nr. 6 2011- 2012 beskrev jeg hvorfor det er nødvendig å etablere Venn av Lions. Kort fortalt trenger vi flere hender for å hjelpe enda flere. I tillegg vil økonomiske bidrag styrke vår innsats vis á vis våre mange humanitære aktiviteter. Primært ønsker vi å få nye medlemmer, men Venn av Lions er en fin måte å tilknytte seg potensielle medlemmer. Jeg tror følgende tankerekke for handling kan har bidra til nettopp dette: • Kontakte tidligere medlemmer for å opprettholde relasjonen med Lions • Søke kontakt med mennesker som ser positivt på Lions og som vil bidra økonomiske til vårt arbeid, uten å binde seg til medlemskap. • Kontakte bedrifter som ser nytteverdi i å bli assosiert med Lions og som derav vil kunne gi økonomisk bidrag til støtte av våre ulike humanitære aktiviteter. I tiden framover vil det bli informert om tiltak og verktøy på våre nye nettsider under egen fane Venn av Lions, samt at det sendes ut skriftlig informasjon og ideer som din klubb kan benytte for å verve flere Venn av Lions. Jeg ønsker alle rundt i klubbene en fin og god start på Lionsåret 2013 og anmoder sterk at dere stiller opp på denne aksjonen slik at Venn av Lions blir en suksess.

Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær Lions Norge

Presidenter, soneledere – bruk opplæringssidene, lions.no! I løpet av det siste året er det gjort en stor jobb på opplæringsområdet sentralt. Nå ligger det virkelig mye stoff tilgjengelig for medlemmer, klubbstyre, soneansvarlige og selvsagt alle som sysler med opplæring på medlemssider lions.no. Av Svein Berntsen, leder for Global Leadship Team (MD GLT) Du trenger ikke verken medlemsnummer eller passord for å komme inn. Alle kan benytte seg av et vell av ideer, kursopplegg, powerpoint presentasjoner, maler, for medlemmer, klubbstyre, medlemsmøter, soneopplæring osv. Bruk det og gi oss melding om forbedringer som bør gjøres.Vi vet at noe av stoffet skal revideres. Men det er god hjelp å hente for de fleste. Du som bare vil vite mer om Lions, du som planlegger et styremøte eller et klubbmøte, eller du er som soneleder usikker på hvordan du skal ta fatt på jobben din. Eller du som vil vite mer om leadership kursene. Også distriktledelsen og de mest erfarne har noe å hente. Noen områder er fortsatt tomme, men disse fylles fort nå. For klubb og sone er det virkelig mye. Gå inn på lions.no -> medlemssenter -> opplæring Det er vanskelig å anbefale et sted å starte, men under «Maler» finner du en «arbeidsbok for klubbmedlemmer». Den anbefaler jeg på det sterkeste som et redskap for klubb vitalisering. Har du spørsmål eller kommentarer så send disse til: 1. Klubb - Per Gunnar Nyheim, pgnyheim@online.no 2. Sone - Rolf Norgren, rnorgren@broadpark.no 3. Leadership - Yngve Lindegaard- Berntsen, yngve@lindeveien.no 4. VDG og overordnet, Svein Berntsen, Svein@svebinvest.no

Jeanette Østby (tv) fra Choice-gruppen og Lions generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard har inngått en avtale som gir Lions rabatter på hotellopphold i hele Norden.

Hotellavtale med Choice

Lions Norge har valgt Nordic Choice Hotels som leverandør av hotelltjenester. Dette gir Lionsmedlemmer og venner av Lions en god rabatt på mer enn 170 hoteller i Skandinavia på overnatting og kurs/konferanse. Hotellkjeden består av: • Comfort Hotels: Gode hoteller på gode locations til en god pris. • Clarion Hotels: Internasjonale fullservice hoteller med stor kapasitet til møter. • Quality Hotels: Attraktive fullservice-hoteller med vekt på kurs, konferanse og møter. • Clarion Collection:Tilbyr sentralt beliggende hoteller med individuell service for de som reiser mye i Norden. • Quality Resort : Opplevelseshoteller som ligger i nærheten av attraktive reisemål. • Nordic Hotels: Består av åtte unike hoteller. Som medlem av Lions Norge får du 12 % rabatt på alle hotellene. Se under medlemssenter på våre hjemmesider for mer informasjon om hvordan du reserverer med Lionsrabatt.

21


ORGANISASJON

Sammanfattning av den internationella styrelsens beslut Indianapolis, Indiana, USA 1-5 november 2012 REVISIONSKOMMITTÉN 1. Granskade och godkände Lions Clubs International och Lions Clubs International Foundation revisionsrapporter från den 30 juni, 2012 .

ständiga medlemmar till USD 650,00 och, förutsatt att resolutionen godkänns, ändra motsvarande bestämmelser i den internationella styrelsens policymanual.

LCIF KONGRESSKOMMITTÉN

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 1. Befogenheter tilldelades ordföranden för kommittén för stadgar och arbetsordning samt ordföranden i distrikts- och klubbservicekommittén, i samråd med verkställande tjänstemän, den juridiska rådgivaren och sekreteraren, avseende omständigheterna i distrikt 301-A1 (Filippinerna) 2. Bekräftade medlarnas majoritetsbeslut i klagomålsärendet som skickats in av lionklubb Singapore Shangri-La i distrikt 308A1 (Singapore), förklarade godkännandet av den internationella direktorn Tommy Choo Tuck Soon, som utfärdades under distriktsmötet i distrikt 308-A, ogiltigt och ansåg att det konstitutionella klagomålsärendet som skickats in av lionklubb Singapore Chatsworth i distrikt 308-A1var irrelevant. 3. Avvisade klagomålsärendet som skickats in av Lions Club Jamnagar City i distrikt 323-J (Indien) och godkände nomineringarna av första och andra vice distriktsguvernör som tidigare accepterats av Lions Clubs International. 4. Ändrade kontraksbestämmelserna i kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual till att återge delar av inköpspolicyn. 5. Ändrade kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual avseende användandet av varumärken i samband med klubb- distriktsprojekt samt sponsorprojekt.Varumärkespolicyn ändrades även gällande intäktsbringande program som tillhandahålls av organisationen. 6. Antog en resolution, som kommer att inrapporteras till den internationella kongressen 2013, om att ändra Artikel XI, Moment 7 i den internationella arbetsordningen till att höja engångsavgiften för

22

inom distriktet till fem (5) för multipeldistrikt med över 40 000 medlemmar. 5. Ändrade kapitel XXII, stycke A.1.e och E.1.a.(2.) till att innefatta frasen "såvida inget annat krävs av lokala föreskrifter". Denna ändring gäller endast tjänstemän i Indien och kräver att kvittot över alla överföringar stämmer överrens med lokala föreskrifter. 6. Ändrade kapitel XI, stycke A.2 i den internationella styrelsens policymanual avseende befogenheter för bankverksamhet.

1. Fastställde dagersättning för utnämnda medlemmar i Credentials-kommittén, som hjälper till utan annan ersättning, DG Elect, DG Elect gruppledare och det internationella huvudkontorets personal som kommer att delta i kongressen i Hamburg. 2. Reviderade bestämmelserna för att tillåta personal från huvudkontoret att hjälpa valkommittén i röstningsområdet. 3. Reviderade bestämmelserna för att tillåta befogade inspektionsbesök enligt kommittéordförandens gottfinnande.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 1. Godkände förslagen från mulitpeldistrikt 25 (USA), distrikt 111-NB (Tyskland), distrikt 317-E (Indien) och distrikt 322-C2 (Indien) avseende ändring av distriktsgränser. Sköt upp det tidigare godkända förslaget som skickats in av multipeldistrikt 354. 2. Ändrade samordningslion-programmet till att även stödja distrikt som har pågående vakanser på distriktsguvernörsposten samt vägleda distriktsguvernörsteam med problem.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 1. Definitionen administrativ tjänsteman utökades till att innefatta sekreteraren i den allmänna fondens och reservfondens investeringsbestämmelser. 2. Godkände prognosen för verksamhetsåret 2012-2013, vilken återger ett överskott. 3. Godkände ytterligare USD 3 miljoner från den allmänna fondens investeringar för att finansiera verksamheten. 4. Ändrade kapitel XXII, stycke A.2.b (2) för att öka antalet tidigare internationella direktorer som kan erhålla en budget

1. Beviljade ett Core 4 handikappanslag på USD 1 miljon för att utöka programmet Lions-Special Olympics Opening Eyes. 2. Beviljade ett, av styrelsens styrt, Core 4 anslag om USD 15 260 till ett sanitärpilotprojekt. 3. Förnyade ett SightFirstkontrakt för tekniska tjänster med världshälsoorganisationen på beloppet USD 2 499 560 över en period på fyra år. 4. Utnänmde LCIF:s representant i The Pan American Ophthalmological Foundation. 5. Godkände 80 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4 anslag på totalt USD 3 921 404. 6. Bordlade en anslagsansökan. 7. Beviljade ett större katastrofanslag om USD 100 000 till områden som har drabbats av superstormen Sandy. 8. Beviljade företagsdokument som är nödvändiga för att ansöka om tillstånd för gåvor i form av livränta. 9. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual enligt följande: reviderade bilagan som beskriver kriterierna och reglerna för standardsanslag, reviderade bilagan som beskriver typer av erkänsla samt reviderade kapitlet om LCIF:s verksamhet till att återge förändringar i bankverksamhet, investeringsverksamhet samt den årliga revisionen. 10.Ändrade kapitel XVI i styrelsens policymanual enligt följande: lade till Revisionskommittén och LCIF:s finanskommitté i avsnittet om kommittéer, uppdaterade utgiftspolicyn för humanitäranslag, uppdaterade reglerna för ersättning, uppdaterade stiftelsens firmatecknare för bankkonton och tog bort repeteringar i avsnitten om investering och internrevision.

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 1. Godkände kursplanen och programmet för


första vice distriktsguvernörer/DG Elect 2013. 2. Godkände att tidigare guvernörsrådsordförande Mark Miller ersätter tidigare internationella direktorn Phil Nathan som DG Elect gruppledare 2013. 3. Beslutatde att DG Elect- seminariet i Toronto, Canada, 2014 kommer att bestå av tre seminariedagar.

kommer att träda i kraft den 1 juli 2013. 6. Ändrade avdelningstitlarna i kapitel XVIII till att återge det korrekta namnet på den avdelning till vilken material skickas. 7. Begärde att engångsavgiften för ständigt medlemskap skall höjas till USD 650,00 för att ligga i linje med inflationen över åren, ingen justering har genomförts sedan 2005.

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS

1. Godkände bildandet av en tillfällig kommitté för styreslerepresentation under verksamhetsåren 2012-2013 och 20132014, och beslutade att president Wayne Madden har befogenhet att utse kommitténs ordförande och upp till ytterligare sju (7) kommittémedlemmar.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 1. Beslutade att multipeldistrikt och/eller distrikt får ansöka om anslag till familje- och kvinnosymposium en gång under en två tvåårsperiod. 2. Beslutade att nya familjemedlemmar skall betala full inträdes- och charteravgift med början under verksamhetsåret 2013-14 (1 juli 2013), detta för att göra det möjligt för organisationen att fortsätta att tillhandahålla värdefull hjälp till Lions medlemmar. Kvalificerade familjemedlemmar, som är listade efter huvudmannen i hushållet, är fortfarande berättigade att endast betala halva (1/2) internationella avgiften. 3. Beslutade att alla fadderändringar för nya medlemmar skall göras inom 90 dagar efter inträdesdatum, detta beslut skall träda i kraft omedelbart. 4. Uppdaterade utmärkelsen för medlemstillväxt till att tilldelas GMT-multipeldistriktskoordinatorer och GMT-distriktskoordinatorer istället för medlemsordförande. GMT- distriktskoordinatorer måste uppnå en tillväxt på 2 % i distriktet för att erhålla utmärkelsen. GMT- multipeldistriktskoordinator måste uppnå en medlemstillväxt på 1 % för få erkännande. Då GMT-koordinatorer innehar sin post i tre år är detta en progressiv utmärkelse över tre år, vilken kommer att utfärdas varje år baserat på uppnådd nettotillväxt. 5. Reviderade extensionsutmärkelserna till medlemmar som bildar nya klubbar. Denna förändring kommer att tillhandahålla utmärkelser som ger erkänsla till den som organiserat en ny klubb. Denna utmärkelse kan inte utfärdas retroaktivt. Ändringen

Lions leseprosjekt er utvidet til 10 år

1. Ändrade den internationella styrelsens policymanual Kapitel XVII-1, Moment A. stycke 4.a genom att lägga till meningen: "Inga ordinarie meddelanden, förutom de som kommer från den internationella presidenten, skall tryckas."

KOMMITEÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 1. Förlängde åtgärdsprogrammet för läs- och skrivsvårigheter i minst tio år, baserat på det fantastiska gensvaret från klubbar över hela världen och vikten av att fortsätta att utöka Lions engagemang för läs- och skrivkunnighet och utbildning. 2. Utsåg lionmedlemmar och leomedlemmar som skall tjäna som panelmedlemmar och suppleanter i Leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté under perioden november 2012 - oktober 2014. 3. Godkände bildandet av en tillfällig kommite vilken skall granska styrelsens nuvarande policymanual för Lions återvinningscenter för glasögon (LERC) och rekommendera eventuella policyändringar till kommittén för serviceaktiviteter vid styrelsemötet i april 2013. Den internationella presidenten kommer att utse kommitténs medlemmar i enlighet med den internationella styrelsens policymanual. Finansiellt stöd till kommittén, vilket förväntas vara minimalt, kommer att tillhandahållas av Service Activities Division. Mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s webbplats, www.lionsclubs.org, du kan även kontakta det internationella huvudkontoret på + 1-630-5715466.

Internasjonal direktør Kenneth Persson

Jeg tror det er mange av oss som har fått bøker til jul. Å lese gir oss en glede som ikke er alle forunt. Når jeg leser historier til mine barnebarn, tenker jeg på alle de foreldre og besteforeldre som ikke har denne muligheten. Bli inspirert til å legge frem for din klubb et prosjektforslag for å øke leseforståelse. Kanskje å lese for de som er eldre, sette i gang prosjekter i bibliotekene, eller gå for et av de store prosjektene i verden der hvor analfabetismen er høy. Evnen til å lese og skrive er grunnlaget for utdanning og sosial utvikling. Likevel er det hundrevis av millioner av voksne som mangler minimum leseferdigheter, og millioner av barn i skolealder går ikke på skole for å få disse ferdighetene. Da internasjonal president Wayne Madden presenterte sitt årlige leseprosjekt, Reading Action Program, ønsket jeg samt resten av styret at prosjektet skulle få mer tid.Vi tok derfor en enstemmig beslutning i det internasjonale styret om at prosjektet skal strekke seg over ti år. Jeg kan love at det var en synlig berørt internasjonal president som mottok vedtaket. La oss i fellesskap starte den andre halvdelen i en positiv ånd. Suksess avler suksess. Ikke å gjøre endringer vil lede oss bakover, mens det å endre betyr utfordringer som fører til utvikling. Dette har historien vist gang på gang.

23


ORGANISASJON

Ny organisasjonsstruktur for Lions Årets Riksmøte i Loen skal ta en viktig be-

Begrunnelse

slutning når det gjelder forslaget fra pro-

Forslaget til antall og inndeling av distrikter er begrunnet som følger:

sjektet Lions 2014. Uansett utfall – valget vil medføre konsekvenser for måten vi i Lions er organisert på. I løpet av høsten har guvernørrådet fått innspill fra mange klubber. Både guvernørrådet og prosjektledelsen i Lions 2014 står bak følgende innstilling: Mandat Riksmøtet 2012 i Kristiansand gjorde følgende vedtak: ”Riksmøte 2012 viser til Rammeplan fra Lions 2014. Riksmøtet gir Distriktsguvernørene frist til 1. november med å komme med innspill fra sitt råd på de organisatoriske forandinger som er skissert i planen. Forslagene må begrunnes. Lions 2014 skal med utgangspunkt i denne høringsrunden fremme endelig forslag til Distriktsmøtene og Riksmøtet 2013.” Prosjektets mandat har følgelig vært å vurdere de fremkomne innspillene og utarbeide et omforent forslag til organisatoriske forandringer. Det er foretatt en grundig gjennomgang og vurdering av de innkomne kommentarer, som var basert på forslag til Rammeplan for Lions 2014. Det nedenstående er prosjektets konklusjon på disse vurderingene.

Nye distrikter Prosjektet foreslår at MD104 blir bestående av 5 distrikter: • Distrikt 1: Troms, Finnmark, Nordland (nord for Saltfjellet) • Distrikt 2: Nordland (sør for Saltfjellet), Trøndelag, Møre og Romsdal • Distrikt 3: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder • Distrikt 4: Telemark,Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark • Distrikt 5: Akershus, Oslo, Østfold For antall klubber og medlemmer i hvert distrikt, vises det til vedlegg 1. Fundamentet i Lions bevegelsen er de enkelte klubbene. Alle organ over klubbene skal følgelig ha som formål å bidra til utvikling av eksisterende klubber og til etablering av nye. Dette overordnede formål må vi til en hver tid ha for øye. Så når samfunnet over år har endret seg og når vi erfarer at utfordringene for Lions i Norge og andre steder endrer seg tilsvarende, må vi sørge for at vår organisasjon endrer seg tilsvarende for å kunne håndtere disse utfordringene. En revisjon av organisasjonsstrukturen for MD104 må således bidra til å klargjøre og styrke formålet.

24

Formalitet: I henhold til Lions Internationals lover er definisjonen av et distrikt følgende; minst 1250 medlemmer og 35 klubber. Hvis et distrikt ikke oppfyller disse kriteriene er det ikke lenger et distrikt. Man kan i utgangspunktet heller ikke velge en Distriktsguvernør. Årsaken til at distrikter med færre enn 1250 medlemmer har guvernører i dag er at det internasjonale styret har gjort unntak. Medlemmer i et formelt ikke-distrikt mister retten til å kunne ta på seg internasjonale verv, og klubbene mister for eksempel også retten til å fremme forslag. I tillegg reduseres overføringene fra Lions International som en følge av at disse distriktene heller ikke mottar økonomisk kompensasjon for å delta på Convention. Situasjonen i Norge er at 6 av 10 distrikter i dag er unntakdistrikter. Dette må det derfor gjøres noe med.

Økonomi Det første forslaget om reduksjon av antallet distrikter i MD104 går helt tilbake til 1996/97. Det ble den gang foreslått en reduksjon til 8 distrikter, bl a. som følge av reduksjonen av antall medlemmer. Den gang hadde MD104 noe over 14.000 medlemmer, mens dette nå er redusert til ca. 11.600. Det koster i dag ca. 2,6 MNOK å drive våre 10 distrikter. Det er beregnet at driften av 5 distrikter, vil beløpet seg til ca. 2,0 MNOK, dvs. en besparelse på 600 KNOK. Det er da tatt høyde for at større distrikter vil måtte innebære høyere kostnader. Det er videre tatt høyde for at den foreslått organisasjonsforandringen vil innebære at spesielt sonelederleddet må tilføres betydelig mer midler enn hva som er tilfelle i dag. Det er videre foretatt en vurdering av budsjettet for Lions Norge og konkludert med at en reduksjon i antall distrikter til 5, vil innebære en potensiell reduksjon i dette på ca. 285.000 KNOK. Dette innebærer at en reduksjon av antall distrikter som foreslått, vil innebære en besparelse på i størrelsesorden 900.000 NOK (eller ca. kr 80,pr. medlem). Dette er midler som kan anvendes på en mer hensiktsmessig måte for Lions Norge slik anbefalt i Rammeplan for Lions 2014.

Distriktsinndeling Prosjektet har mottatt flere kommentarer til Rammeplanens distriktsinndeling. Disse har i det vesentlige går på kommunikasjonsmessige forhold og hvordan grenser bør trekkes i henhold til dette. Følgelig er det foretatt en revisjon av Rammeplanens distriktsgrenser der det er lagt spesiell vekt nettopp på de kommunikasjonsmessige forholdene. Hvis det i noen tilfeller skulle vise seg at lokale forhold tilsier at klubber eller soner burde

tilhøre et annet distrikt enn foreslått, mener prosjektet at det bør tas hensyn til det og at dette kan vurderes separat i hvert tilfelle. Slike justeringer kan gjøres etter at prinsipp-beslutningene er vedtatt. Høringsrunden fra distriktene viser at det gjennomgående er en stor grad av enighet om reduksjon i antall distrikter og at antallet på 5 synes fornuftig. Dette vil gi en effektiv organisasjon for Lions, at klubbenes behov settes i sentrum samt at det vil være en optimal økonomisk løsning. Erfaringene gjennom mange år har vist at det å gjøre endringer i antall distrikter er en meget omstendelig prosess og krever mye ressurser av organisasjonens tillitsvalgte. Når det nå nok en gang foreslås endringer, bør disse være av en slik karakter at distriktene forblir robuste over tid. I det foreslått vil imidlertid de 2 nordligste distriktene ha et lavere antall medlemmer enn de øvrige 3. Distrikt 1 vil fortsatt ha et antall medlemmer under 1250. Prosjektet anbefaler likevel dette som følge av de geografiske og kommunikasjonsmessige forholdene.

Multippeldistrikt 5 distrikter i MD104 vil innebære at Guvernørrådet blir bestående av 5 distriktsguvernører samt guvernørrådsleder (GRL) og neste års guvernørrådsleder( AGRL). Dette organet vil bli styret for Lions Norge. Det vil ha en størrelse som gjør det egnet til å inneha dette ansvaret. Prosjektet er av den oppfatning at det er viktig med et styre der rolle og anvar er tydelig og klart, er en absolutt nødvendighet skal vi bli oppfattet som en seriøs aktør og samarbeidspartner.

Distrikt Distriktene organiseres som i dag, men det bør legges sterkere vekt på linjeansvaret. Dette innebærer at soneleder skal inngå i strukturen slik at denne rollen blir tydeliggjort. Soneleder blir sentral og er forutsatt å være den som har primærkontakt med klubbene på vegne av DG. Soneleder vil være den som best kjenner til klubbene og den tilstanden de er i. Således vil han kunne veilede, enten selv eller ved å trekke på fagsjefene.Vi har i dag mange klubber som er i moden fase og som trenger støtte. Denne organisasjonsformen vil etter prosjektets oppfatning innebære at den/de som skal støtte opp under klubbene, kommer enda nærmere klubbene enn forholdet er i dag. Det er forutsatt at soneleder gis en grundig opplæring slik at han/hun blir i stand til å være en aktiv støttespiller overfor presidenter og klubber slik foreslått. Denne opplæringen forutsettes skjer i regi av MD. I høringskommentarene fra distriktene gis det uttrykk for bekymring for at det kan bli vanskelig å finne kandidater til soneleder-funksjonen. Prosjektet ser denne utfordringen, men mener at en tydeliggjøring av funksjonen samt fokus på opplæring, vil kompensere for dette.Vi har tro på at disse tiltakene vil gjøre funksjonen mer interessant og utfordrende samt gi den større status i organisasjonen.Vi har også tro på at klubbene vil se at det å ha en ressursperson i form av soneleder som de aktivt kan og skal spille på, vil bli oppfattet som positivt. Dette bør i seg selv være rekrutterings-fremmende. Prosjektet har tro på at dette vil bidra til en mer effektiv organisasjon i Lions til glede for klubbene.


Kartet viser grensene mellom de nye distriktene

Vedlegg 1: Distriktsinndeling Distrikt

Område

Antall klubber Medlemmer

1 2 3 4 5

Troms, Finnmark, Nordland (nord for Saltfjellet) Nordland (sør for Saltfjellet), Trøndelag, Møre og Romsdal Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder Telemark,Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark Akershus, Oslo, Østfold

50 62 127 118 119

1153 1489 3205 3060 3269

476

12176

Vedlegg 2: Organisering av MD104

Vedlegg 3: Oppnevnelse av komiteer For å sikre implementering av denne innstillingens forslag på best mulig måte, anbefaler prosjektet at følgende komiteer nedsette: • Komite for å fremme forslag til nødvendige lovendringer: Leder: Lovkomiteen, formann Tom Berge, LC Odda • Komite for utarbeidelse av generelt budsjett for distriktene: Leder: Utpekes av prosjektet på et senere tidspunkt • Komite for etablering av nye funksjonsbeskrivelser samt vurdering av navneforandringer: Leder: Hroar Thorsen, LC Larvik FORKLARING PÅ FORKORTELSER MD MD 104 GRL /CC AGRL ERFA MD-IRC

Mulrippeldistrikt Lions Norge Guvernørrådsleder Assisterende guvernørrådsleder Erfaringsgruppe Multippeldistriktets leder for internasjonalt hjelpearbeid MD-GLT Multippeldistriktets leder for opplæring MD-GMT Multippeldistriktets leder for medlemsutvikling MD-NAC Multippeldistriktets leder for narkotikabekjempelse MD-YCE Multippeldistriktets leder for ungdomsarbeid D Distrikt DG Distriktsguvernør IPDG Siste års distriktsguvernør DK Distriktskasserer VDG1 Neste års distriktsguvernør VDG2 Distriktsguvernør om to år DS Distriktssekretær GMT Distriktets leder for medlemsutvikling GLT Distriktets leder for opplæring IRC Distriktets leder for internasjonalt arbeid. PRC Leder for presse og info NAC Leder for mobbing-rus-narkotika ITC Distriktets leder for informasjonsteknologi og utvikling SL,VSL og PSL Soneleder, visesoneleder og forrige soneleder

Organisering av distriktene i MD104:

25


NORGE RUNDT

Stemningsfull tradisjon: Lions' julekonsert i Ormøy kirke

Mathias Holst-Larsen og Sindre Hovland fra Eidsvoll kulturskole imponerte på vibrafon.

Av Bjørn Eide Olsen, Lions Club Ormsund

Fiolinist fra KORK

Fiolinist Reidar Elnan var gjesteartist i årets julekonsert med Oslo Politiorkester.

Den koselige trekirken var helt full da konserten gikk av stabelen. - Det er alltid fantastisk flott og stemningsfullt å spille her i Ormøy kirke, forteller dirigenten i Oslo Politiorkester, Ståle Abrahamsen. -Vi gleder oss til konserten og de dyktige solistene vi skal spille sammen med.

Programmet er variert med både tradisjonell julemusikk og verker av ulike komponister. Musikken spenner helt fra nordiske folketoner til Beatles. - Vi er så heldige å ha den dyktige fiolinisten Reidar Elnan med oss, forteller Bjørn Arild Halvorsen, musiker i Politiorkesteret og Ormsund Lions' initiativtager til konserten. - Elnan har 36 år i Kringkastingsorkesteret (KORK) og har vært en meget aktiv kammermusiker og solist.

Inntekten til Haiti

Gjenoppbyggingen etter jordskjelvet på Haiti går svært tregt, de fleste bor fortsatt i de samme provisoriske teltene som ble satt opp i 2010. Alle billettinntektene går til Lions Norges prosjekt for bygging av 50 nye hus på Haiti. - Vi er svært takknemlige for at Oslo Politiorkester spiller helt gratis på julekonsertene våre, sier Njål Hallre, som er i styret i Ormsund Lions. - Det gjør at vi kan bidra til å gi befolkningen på Haiti en ny start i livet etter naturkatastrofen de opplevde.

Mona Julsrud og Bjørnar Robertsen er medlemmer i Lions Club Eidsvoll og stilte opp på konserten som profesjonelle musikere.

Støttekonsert for ungdomsklubb Lions Club Eidsvoll arranger hver høst en støttekonsert. Overskuddet på 26.000 kroner fra konserten 16. oktober gikk til ungdomsklubben Cornestone, en organisasjon som har utmerket seg i sitt arbeid for uorganisert ungdom. Av Sverre K. Njaa, LC Eidsvoll Foto: Kjell Marstein, LC Eidsvoll

Hjertestartere i alle haller Lions Club Fredrikstad har sørget for at alle innbyggerne som besøker byens idretts- og svømmehaller umiddelbart kan få hjelp på stedet om hjertestans skulle inntre. Sammen med importøren EIR 112 og seksjon Idrett er det anskaffet syv nye hjertestartere slik at samtlige 13 idretts- og svømmehaller i kommunen har det nødvendige utstyret sentralt plassert i hallene.- Helt fantastisk.Vi er oss bekjent den eneste bykommunen her til lands som kan skryte av full dekning på området og er således en foregangskommune, sier virksomhetsleder for Idrett Tom Hermansen i Fredrikstad kommune. Les mer om denne saken på lions.no under Lions i nyhetene.

26

HJERTEPASSERE: Fredrikstad er nå en litt tryggere by takket være disse karene. Fra venstre salgssjef Terje Nilsen i EIR 112, kommunens virksomhetsleder idrett Tom Hermansen og Teddy Madsen i Lions Club Fredrikstad

Eidsvoll menighet sørget for at vi fikk bruke Eidsvoll kirke gratis som konsertlokale. Noen av årets artister er i starten av sin karriere, mens andre er voksne og etablerte.Vår klubb er så heldig at vi har profesjonelle musikere innen våre rekker som stilte opp, sopran Mona Julsrud og organist/pianist Bjørnar Robertsen. Multimusikeren Stian Carstensen skuffer aldri. Ellers medvirket altsanger Linn Asak Andersen, ungdomskoret Vivace, og elever fra Eidsvoll kulturskole. Det varierte programmet spente fra festmarsj, perkusjon, orgel- og trompetstykker, heftige balkanrytmer på trekkspill – til sang fra musikalene West Side Story og Chicago. Det kan dessuten nevnes at all markedsføring var uten kostnader for klubben. Annonser ble sponset av lokale firmaer og ellers ble informasjon spredt med plakater og e-post. Pressekonferanse i lokalavisen hørte også med.


Lions skoleres i «Det er mitt valg» Helgen 5-6 januar ble det avholdt et seminar for de såkalte «pilotene» for Det er mitt valg. Det var god stemning da 40 engasjerte Lionsmedlemmer samlet seg rundt middagsbordet lørdag kveld. Etter en innholdsrik dag boblet praten mellom «ambassadørene». Hroar Thorsen, leder for forebyggende arbeid (MD-NAC)

Guvernørrådsleder Christian H. Johansen åpnet samlingen og ønsket velkommen med noen ord om hvor viktig det forebyggende arbeidet er. Så overtok Kjerstin Tollefsrød fra reklamebyrået Ludens som presenterte en ny kommunikasjonsplattform for Det er mitt valg (DMV). Tilbakemeldingen fra deltagerne va at dette er et stort skritt fremover.

Flere programmer

Deretter overtok DMV-instruktører som orienterte om programmene. Deltagerne beveget seg mellom seks poster som tok for seg DMV’s ulike tilbud for barn – fra barnehagealder til videregående. I tillegg var det lagt inn informasjon om programmet "Vold og seksuelle overgrep". En post fokuserte på hvordan man bruker programmet ovenfor grupper utenfor skolen, for eksempel idrettslag. Til slutt informerte daglig leder Ivar Tollefsrud og styreleder Rune Johansen om evalueringen av «pilotprogrammet» og fortalte om et nytt analyseverktøy for å måle fremgang i sosial kompetanse som heter Elevator.

Her er noen av «pilotene» i gruppearbeid med instruktør Tove Helen Tronstad.

Gruppene gikk fra post til post og fikk masse nyttig og god informasjon om vårt program. Selv medlemmer som har Jobbet med forebyggende arbeid i Lions i en årrekke fortalte begeistret om ny lærdom. Instruktørene, med Trond Rekstad i spissen, gjorde en fantastisk jobb og det rettes en stor takk til dem for et flott opplegg.

Lionsdagen

Søndagen var satt av til informasjon om Lions Tulipanaksjon, vår Lionsdag, siste lørdag i april, med tulipansalget som hovedpost. Det ble lagt stor vekt på sammenhengen mellom tulipanene og finansieringen av DMV kursene. Hva kan vi finne på av nye ting? Det

vil i år bli mulig å springe Sentrumsløpet i Oslo sammen med vår generalsekretær, til inntekt for Tulipanfondet, de som springer vil få egenprodusert t-skjorte ++. Påmelding til dette vil være på vår hjemmeside. Dette er samme dagen som Lions Tulipanaksjon. Vi jobber på spreng for å få til en stand i spikersuppa der hvor løpet slutter. Det ble også informert om hvordan tegnekonkurransen er lagt opp og hvordan man kan benytte denne som en døråpner for DMV på skolene. Total sett var dette en meget bra samling. Pilotene fikk masse viktig informasjon og vi ser at slike samlinger gir resultater i forhold til antall kurs.

Det ble nek i år også Hvert år sår Lions Club Klepp flere mål med havre. Dette er havre som brukes til kornband. Kornet stod fint på åkeren tidlig i høst, men da det nærmet seg innhøsting, begynte som kjent «regntida» på Jæren. Av Olav Aartun, Lions Club Klepp Terje Barka kutter nekene i passende lengde. Foto: Olav Aartun

Den 26. september var været såpass at vi kom oss ut på åkeren med sjølbinderen fra 1950-tallet og den klarte å skjære 2700

kornband. Kornbanda blir tørket et par måneder før alle nekene skal pakkes og selges i slutten av november. Dette er en kjekk og sosial aktivitet. Lions Club Klepp den eneste klubben i Jær-regionen som klarte å få inn avlingen, og klubben supplerte de andre uheldige klubbene med kornband. Salg av nek er en viktig inntektskilde til Lions Club Klepp, og det skofter ikke på lystige kommentarer heller – som de som ikke skulle ha noe nek fordi de skulle reise vekk i jula. Da klarte ikke nekselgeren å holde seg; «Tar dokke fuglene med dokke?» lurte han på.

27


NORGE RUNDT

Glitrende moteshow for drammenserne Nærmere 200 av byens motebevisste damer støttet opp om årets moteshow i Lions Club Drammen Glitres regi.

innbrakt 180.000 kroner som er fordelt til gode formål – hver eneste krone. Overskuddet denne gangen satte ny rekord –

28.000 kroner. Lions Club Drammen Glitre takker alle som deltok og støttet arrangementet.

Av Kari Egerdahl, visepresident Lions Club Drammen Glitre

Moteshowet har vært arrangert årlig de siste 10 årene. Alle inntektene går uavkortet til gode formål lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt støttes Betzy Krisesenter, samt Kirkens Bymisjon og deres prosjekter «Friminuttet» og «Oasen». Sentralt yter klubben bistand til bl.a. Lions førerhundskole. Et av de internasjonale prosjektene som klubben støtter er opplæring av minehunder. Flere av byens populære forretninger av moteklær stilte opp med lekre klær som klubbens egne medlemmer viste på «catwalken». Klubbens medlemmer kunne by på et velassortert kakebord som gjestene satte stor pris på. De gav uttrykk for at dette var nok en vellykket mannequin-oppvisning i LC Drammen Glitres regi. Motevisningen er klubben største inntektskilde. I årenes løp har arrangementet

Klare for catwalk. Fra venstre Kari Kløvstad, Gyrid Hassel, Grete Marie Hegrenæs, Reidun Eriksen og Karin Skeide.

Én "ridder" trekkes ut - Lions Club Oslo Maud Foto: Jan Arne Dammen, Ridderrennet.

Ridderrennet feirer 50 år i år. Lionsklubber i hele landet støtter denne aktiviteten.

28

Alle som har meldt seg på innen påmeldingsfristen 28. februar blir med i trekningen av gratis reise og opphold under Ridderuka 2013. Det er Lions Oslo Maud som har gitt Ridderrennet denne gaven. Ridderrennet har i mange år vært tilgodesett med midler fra lokale Lions klubber over hele landet. I tillegg har lokale deltagere blitt direkte støttet av sin lokale Lionsklubb. Den heldige vil trekkes ut blant alle påmeldte fredag 1. mars, dagen etter at påmeldingsfristen er utløpt. - Lions er en av våre aller største sponsorer og bidrar hvert år til at vi kan holde arrangementet i gang.Vi er så glade for at så mange av de lokale Lionsklubbene ser viktigheten av å støtte Ridderrennet, sier generalsekretær Elisabeth Kollerød. Ridderuka 2013 arrangeres fra 7. - 14. april, med det 50. Ridderrennet lørdag 13. april.


Støtter barnekultur - Lions Club Øyer-Tretten Velkommen som medlem i Lions! Fra venstre: Ingrid Rørhus, Anita Evenrud, May Gjeisar. President Margrethe Leirdal står foran.

Lions Club Totn med tre nye medlemmer 3. oktober 2012 var en spesielt hyggelig klubbmøtekveld i Lions Totn, som er «dameklubben» i Vestre Toten. Da kunne vi ønske velkommen til tre nye medlemmer. Vi er nå 23 damer i klubben. av Margrethe Leirdal, president Gunn Bakke Brown, PR-kontakt

I løpet av året har vi disse aktivitetene: • Kunstutstilling på Raufoss Gård ei uke i oktober. • Julegrantenning på Raufoss.Vi selger fakler ved Raufosstun sykehjem. Musikkorpset spiller og vi synger julesanger før vi går i fakkeltog til Raufoss sentrum hvor julegrana blir tent. • Moteshow på Håkonshallen på Bøverbru i mars.Vi selger kaffe, brus og kaker og har utlodning av sponsede gaver. Dette er svært populært og er en god, inntektsbringende aktivitet. • I april er den store tulipanaksjonen. Da stiller vi alle i gule gensere og salget går svært godt.Vi blir veldig godt mottatt av lokalbefolkningen på Raufoss, Bøverbru og Eina. • I juni hjelper vi LC Vestre Toten («gutteklubben») med å arrangere Flydagen på «Reinsvoll Airport». Dette er et arrangement i samarbeid med Flyklubben. Alt dette gjorde at vi i fjor kunne bevilge totalt 106.575 kroner til gode formål, fordelt på 66.000 lokalt, 15.000 nasjonalt og 25.575 internasjonalt. Det er et resultat vi er godt fornøyd med!

Midler fra Lions Tulipanaksjon i april skal gå til barne- og ungdomsarbeid under mottoet "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne". I Øyer styrkes tilbudet til de kulturinteresserte. Lions Club Øyer-Tretten har i høst inngått et samarbeid med Øyer Kulturskole. Klubben bidrar med økonomisk støtte og trår til med dugnadsarbeid når det trengs. - Med dette ønsker Lions Club Øyer-Tretten å vise at vi er tilstede for de unge i bygda, sier visepresident Trond Erik Dalbu. Kulturskolen drives av kommunen og mottar ingen annen støtte. Midlene fra Lions skal brukes til prosjekter som inspirerer elever og lærere. For teatergruppa betyr det at de nå har mulighet til å leie inn ekstern instruktør/koreograf. Et eksempel er et danseprosjekt for gutter. Klubben har derfor inngått en fem-års

plan med kulturskolen. Det første bidraget pålyder 25.000 kroner og deretter utbetales 10.000 kroner per år. Kulturskolen kan i tillegg søke om inntil 5.000 kroner årlig. Som motytelse stiller kulturskolen med kulturelle innslag på arrangementer i Lions-klubbens regi. Klubben har allerede gjort sin første dugnadsinnsats. Da kulturskolen i desember feiret 30-års jubileum, stilte 12 av klubbens medlemmer som parkeringsvakter.

Rektor ved Øyer Kulturskole, Jon Arne Johansen (til venstre) mottar gavesjekken for 2012 og 2013 fra presidenten i Lions Club Øyer-Tretten, Jo Lagethon.

Et ”givende” år for Lions Club Skien

Fra venstre: Ivar Sørensen,Tom Nilsen og Torstein Foss på verandaen til «Lions-hytta» i Gurvika som klubben sørger for å holde i orden.

Klubben i Skien ble stiftet i 1954 som en av de fem første i Norge. I dag har klubben 12 aktive medlemmer, både kvinner og menn. En av klubbens mange aktiviteter er å vedlikeholde «Lions-hytta» i Gurvika, en campingplass i Nevlunghavn i Vestfold spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede. I tillegg ga Lionsklubben i fjor 50.000 kroner til Gurvika,

øremerket nytt tak på svømmehallen. Klubben støtter flere internasjonale prosjekter. I 2012 gikk 58.000 kroner til å bygge et hus for jordskjelvrammede i Haiti. Buer amatør- og barneteater har fått 30.000 kroner både i 2011 og 2012. Klubbens største inntekter kommer fra det årlige ”VardenLions Julelotteri” som nå har holdt på i 50 år.

29


NORGE RUNDT

40-års gave til trimgruppe Lions Club Ulvik er en sammensveiset klubb med 16 medlemmer. Vi holder til i Ulvik i Hardanger – en liten perle av en turistbygd med 1100 innbyggere. av Kari Sandøy-Jarman, Lions Club Ulvik

Motorsportklubben «Vestkanten Trial» i Bergen kan nå investere i lysanlegg og opprusting av banene.

150. 000 kroner til motorsportklubb Lions Club Bergen Vest har nylig rundet 30 år. Det har vært 30 år først og fremst i nærmiljøets tjeneste. En klubb som stadig er i vekst, og ikke minst forsøker å rekruttere litt yngre medlemmer. Av Otto Rognvik, PR-ansvarlig i Lions Club Bergen Vest

I år er både president og past president godt under 50, og det er vi stolte av. Klubben teller 30 "ildsjeler" og kvinner er i ferd med å innta klubben.

30

I forbindelse med jubileet slo vi et slag for nærmiljøet med å gi 150.000 kroner til motorsportklubben Vestkanten Trial der medlemmene er fra 5 til 19 år. Støtten er øremerket lysanlegg og opprusting av treningsbane. Det er en kjent sak at politiet har hatt problemer å stri med i dette området, med narkotikabruk og -omsetning. Ola Martin Rongved (VDG 2), som forøvrig har Kongens gull i baklomma for uegennyttig innsats for nærmiljøet, mente at denne gaven gjør stedet til et sikrere sted å være for de unge. Lions Club Bergen Vest fortsetter sin uegennyttige innsats for de unge i Loddefjord og vil støtte Vestkanten Trial fremover på ulike måter.

Vår hovedgesjeft er, som alle andre Lionsklubber, å samle inn penger til gode formål lokalt, nasjonalt og internasjonalt.Vi møtes en gang i måneden og besøker gjerne bedrifter og severdigheter i lokalmiljøet. Lions Club Ulvik var en av de første miksklubbene i vårt distrikt, og har i dag seks aktive damer som medlemmer. Vi er med på å arrangere internasjonal ungdomsleir, vi selger sandsekker, arrangerer loppemarked og deler ut penger til lokale unge og til de eldre.Vi har omsorg for de blinde i Uganda og Malawi. Barnehjemsbarn i det tidligere Øst-Europa får også en god slump med penger.Vi har holdt " Det er mitt valg" kurs for flere skoler både i vår egen kommune og i nabokommunen Granvin som ikke har Lionsklubb. Vår største inntektskilde er loppemarkedet som vi med stor entusiasme startet for 12 år siden. Ingen hadde tro på oss, men det har blitt en kjempesuksess! Torgdagen, et annet årlig arrangement, har slått seg sammen med oss og nå stiller hele Ulvik «kalenderen» sin etter loppemarkedet til Lions den første lørdagen i oktober. For å markere 40-års jubileet ville vi ha en stor fest og gi en pengegave til noe som favner mange.Valget falt på Trimgruppa i Ulvik Idrettslag, en organisert idrettsgruppe som beveger folk i alle aldre – barnetrim, dametrim, svømmetrening, turorientering og dans. De fikk 40.000 kroner til kjøp av utstyr eller noe annet de har behov for.

På jubileumsfesten ble Brynjulf Langballe hedret med Melvin Jones Fellowship Award. Brynjulf har utmerket seg med godt og uselvisk arbeid både i og utenfor klubben. F.v Kari Sandøy-Jarman, Tordis Langballe og Brynjulf Langballe.


Storstilt mønstring av frivilligheten På vårparten i fjor diskuterte Lions Club Sem i Tønsberg om det var mulig å finne en ny aktivitet som kunne engasjere alle medlemmer. Klubben tok kontakt med Tønsbergs Blad ved redaktør Håkon Borud, og presenterte ideen om å presentere ALLE organisasjoner som arbeider frivillig. Av Bjørn Normann, Lions Club Sem

14

20

TØNSBERGS BLAD ■ FREDAG 5. OKTOBER 2012 ■ NYHETER

Frivillige forenes

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 20. OKTOBER 2012 ■ DAGENS NAVN

kn-mel@online.no

Tønsberg blad ga mønstringen fantastisk PR gjennom serien «Frivillige i Tønsberg». Hver dag ble en av organisasjonene i kommunen presentert.

Hans K. skriver: Hvor lenge lever

Anne Tørressen 482 55 970 anne.torressen@tb.no

Helgen 10. og 11. november inviterer Lions Club Sem alle de frivillige organisasjonene i Tønsberg til samling.

Viser bredden

Mediehuset Tønsbergs Blad skal bidra for å få arrangementet vel i havn. – Samfunnet vårt hviler i stor

Det er svært sannsynlig at vi vil fortsette samarbeidet og at det vil komme nye arrangement i samme gate her i byen etter dette.

Fra sild i tønne til der pepper’n gror

organisasjonene i Tønsberg skal samles for å vise hva de står for. Håpet er å få mange nye inn i samfunnsnyttig arbeide.

TB blir med på laget

I tiden frem til åpningen fordelte vi oppgaver og tok regi på arrangementet. I alt 27 ulike organisasjoner meldte seg på og deltok hver på sin måte. Noen, slik som folkedansgruppen, viste frem i praksis hva de holdt på med! Flere av deltagerne fikk nye interessenter, vi i Sem fikk et nytt medlem der og da. I tillegg fikk vi vist oss frem på en positiv måte og vi fikk markedsført vå nye Tønsbergkalender 2013

AQUAS LILLE SPRÅKLIGE

TØNSBERG: De frivillige

For første gang skal bredden i det frivillige Tønsberg vises for folk og kanskje noen fatter interesse for å bli med i det store dugnadsarbeidet de frivillige organisasjonene representerer. – Alle frivillige lag og foreninger er invitert til denne samlingen, rundt400 i alt, sier president Bjørn Normann i Lions Club Sem. Blant foreningene som har fått invitasjon til å presentere hva de står for, er humanitære foreninger som Røde Kors og Norsk Folkehjelp, skolekorps, idrettsforeninger og teatergrupper.

Ledergruppen i avisen syntes en profilering av de frivillige organisasjonene var en god idé og ønsket et partnerskap med Sem-klubben. Det resulterte i at Tønsbergs nye storstue Støperiet sto til rådighet en weekend i november. På kort tid gikk invitasjoner ut til 400 organisasjoner. "Kom til Støperiet og vis frem hva dere har å by på". Svarene kom og plassene ble fylt opp. Avisen ga fantastisk PR gjennom redaksjonell serie «Frivillige i Tønsberg». I løpet av fem uker skrev journalisten Magnus Erlingsen om de frivillige foreningene i kommunen, en hver dag, deriblant Lions Club Sem.

FRIVILLIGE TØNSBERG: President Bjørn Normann (til høyre) og prosjektleder Vidar Sending (midten) fra Lions Club Sem er glad for drahjelpen som administrerende direktør Øystein Hjørnevik (til venstre) fra Mediehuset Tønsbergs Blad lover dem når de i neste måned skal samle alle frivillige lag og foreninger under ett tak. Foto: Peder Gjersøe

grad på frivillig arbeide. bare se på oppvekstmiljøene for barna våre, de er helt avhengige av frivillig innsats, sier Øystein Hjør-

nevik, administrerende direktør i Edda Vestfold. Lions Club Sem stiller med mannskaper under arrangemen-

tet som skal være i Støperiet på Kaldnes. Mediehuset Tønsbergs Blad bidrar med PR om arrangementet.

– Hvis vi kan bidra til at folk blir interessert i å bli med i frivillig arbeide, så stiller vi opp med ressurser, sier Hjørnevik.

faste uttrykk f. eks. «som å hoppe etter Wirkola»? Vi som er blant «de eldre» forstår begrepet ennå, men hva med ungdommen? Fra min barndom var uttrykket «stå som sild i ei tønne» forstålig, men tønna med spekesild forsvant vel med de gamle kolonialbutikkene. Kolonialbutikk er antagelig også et ubegripelig ord for de yngre generasjoner. Din lille språklige gir meg ofte grunn til ettertanke. Takk for det. Kommentar: Og takk sjøl. Du peker på en interessant og artig side ved vårt dagligspråk, som er spekket med faste uttrykk og metaforer. (= billedlige uttrykk). Noen utsagn går over til å bli munnhell/ordtak og fremstår etterhvert som gullkorn/gode råd/«sannheter.» Hvor lenge Bjørn Wirkola (1960-årene) og Oddvar Brå (han som brakk staven i 1982) vil bli husket og gjengitt/omtalt, kan bare historien avgjøre. I mine relativt oppdaterte sitatordbøker finnes ingen av dem. Fra idrettsfronten lyser fortsatt først og fremst baron Pierre de Coubertins OL-devise: Det viktigste er ikke å vinne, men å delta. Med noen underholdende unntak som i sin tid Eddie the Eagle (engelsk skihopper), har adelsmannens virkelighetsfjerne utsagn i dag bare akademisk interesse. Mange uttrykk forstår vi umiddelbart. Å kjøpe katta i sekken trenger ingen nærmere forklaring, selv om den historiske bakgrunn for uttrykket kan være interessant nok. Vi oppfatter at denne formen for handel bør man ikke innlate seg på. Katten er forøvrig et yndet objekt for ettertanke: som katten rundt grøten, gi seg katten på noe, ikke være for katten osv. Hans Ks eksempel sild i tønne blir, som han skriver, preget av sin tid. Hvis vi imidlertid går videre i matveien, virker det ikke så opplagt hvorfor det heter å få en kavring eller dra dit pepper'n gror. For hvor gror pepperen egentlig?

ENTUSIASME: Regissør Helge Hammelow-Berg og koreograf Ellen Mathisen (til venstre) er blant de mange entusiastiske frivillige som får driften i Tønsberg Amatørteater til å gå rundt. Foto: Magnus Erlingsen

– Blir som en stor familie TØNSBERG: I Tønsberg Ama-

tørteater går alt på dugnad. Mangeårig regissør Helge Hammelow-Berg takker nei til tv-opptredener dersom det kolliderer med øvinger. Magnus Erlingsen 907 33 457 magnus.erlingsen@tb.no

I Tønsberg Amatørteater, som holder til i det som en gang var jernbanestasjonen i Nedre Langgate 50, går driften på skinner. Medlemmene syr alt av kostymer, snekrer alt av kulisser, og står for lyd og lys ved øvelser og forestillinger. Selvsagt gratis.

Samhold – Vi fårveldig god lønn. Bare ikke i penger, sier Helge HammelowBerg. Han ervel for syvende far i hu-

kakebaker, leder han barna gjennom sang og dans til Torbjørn Egners «Dyrene i Hakkebakkeskogen». For Hammelow-Berg handler Tønsberg Amatørteater om familie, både i bokstavelig og overført betydning. Han har to døtre som jobber bak scenen og de har også barn som opptrer. Samtidig setter han pris på samholdet og dugnadsånden i foreningen som helhet. – Vi er som en stor familie, sier ildsjelen.

FRIVILLIG I TØNSBERG Forening: Tønsberg Amatørteater Leder: Ketil Asplin Formål: Gir amatører, fortrinnsvis barn, muligheten til å spille i teaterstykker Stiftet: 1946 Antall frivillige: 160 Holder til: Nedre Langgt. 50

opp juleforestillinger i mer enn 60 år, har vi en spesiell status i Tønsberg. Mange tar kontakt og foreslår barna sine til stykkene våre. – Hender det at foreldre trekker seg når de får vite at de må jobbe mye på dugnad? – Ytterst sjelden. Det er hardt å si til dattera di at «du kunne blitt med, Sofie, men da måtte mamma og pappa ha jobbet for det, og det har vi ikke tid til», sier Hammelow-Berg.

Teater foran TV set å regne, etter å ha vært aktiv i amatørteateret ubrutt siden 1970. Først som skuespiller, siden som regissør. For tiden instruerer han de førtitalls barna som skal opptre i årets førjulsforestilling på Oseberg kulturhus. Med barnebarnet Jesper i rollen som pepper-

Dugnadsprinsipp At Tønsberg Amatørteater har holdt det gående siden 1946, kan tilskrives et enkelt prinsipp: Vil du at barnet ditt skal være med og opptre, må du selv bli med på dugnadsarbeidet. – Det er ikke noe problem å få folk til å stille opp. Etter å ha satt

For mange er nok regissøren best kjent fra tv-skjermen. Men det er teateret som ligger hans hjerte nærmest. – Jeg ble nylig spurt om å være med i et tv-program, men takket nei. Det kolliderte med øvelser, og da kommer teateret først, sier Hammelow-Berg.

■ Su doku

■ Dagens bilde

Mandag: Lett Tirsdag, onsdag, torsdag: Middels Fredag, lørdag: Vanskelig

Løsning på forrige oppgave:

DU ER ADVART: Denne taxien i Barcelona er ikke billig.

8

8

TØNSBERGS BLAD ■ TIRSDAG 30. OKTOBER 2012

AQUAS LILLE SPRÅKLIGE

20

TØNSBERGS BLAD ■ TORSDAG 1. NOVEMBER 2012

kn-mel@online.no

kn-mel@online.no

kn-mel@online.no

Om polygami og bindestrek

SOMMERTRADISJON: Eva Amundsen (fra venstre), Sølvi Tvinde og Tutta Lunder er tre av ildsjelene i Jarlsberg swing. Hver forsommer reparerer de plankedekket på Honnørbrygga for å gjøre det i stand til bryggedans. Arkivfoto: Magnus Erlingsen

Gjør Honnørbrygga danseklar Trekker fra fjern og nær

TØNSBERG: Et tjuetalls dan-

seglade kvinner og menn kan takkes for at Honnørbrygga settes i stand hver sommer. Magnus Erlingsen 907 33 457 magnus.erlingsen@tb.no

For syklister og gående over Honnørbrygga etter noen frostdager, kan plankedekket være en utfordring. Kuldegradene får underlaget til å bevege seg; nagler løsner og bordene blir liggende ujevnt. Få av dem som passerer dette nordvestre hjørnet av Brygga nå om dagen vurderer å ta en svingom, men hver sommer fra juni til august er det nettopp det som skjer, én gang i uka.

Reparerer – Hver forsommer møtes vi i swingklubben til dugnad på Hon-

FRIVILLIG I TØNSBERG Forening: Jarlsberg swing – Vestfold swingklubb Leder: Aage Bekken Stiftet: 1993 Holder til: Sem skytterhus Antall frivillige: 25–30 Formål: Arrangerer dansekvelder og kurs

nørbrygga. Da bruker vi en kveld på å hamre inn boltene. Så blir det mindre snubling når bryggedansingen begynner, sier Tutta Lunder, grunnlegger og tidligere leder for danseforeningen med det tungetwistende navnet Jarlsberg swing – Vestfold swingklubb.

■ Dagens bilde

HER KOMMER VINTER’N: Snø og sludd har lagt seg på gatene på Kampen i Oslo. Snøen kom natt til i går. Foto: NTB scanpix

Siden 2006 har swingklubben satt sitt preg på bryggeområdet sommerstid, med par fra hele Oslofjord-regionen på plass for å swinge seg til musikk, utsikt og solnedgang. Men resten av året er det også jevnlig aktivitet. Da ved skytterhuset på Sem. Klubben arrangerer ukentlige kurs, samt øvekvelder annenhver uke for sine drøyt to hundre medlemmer. – De kommer fra Arendal i sør, til Sarpsborg i øst og Oslo i nord, kan Tutta Lunder fortelle. All virksomhet i klubben går på dugnad. – Tidligere, da jeg var leder, gikk det med et par timer til dugnadsarbeid for swingklubben hver dag. Mye papirarbeid, blant annet. Nå er det mindre, men det blir en del planlegging for 20-årsjubileet neste år, sier Lunder. Hun kaller swingklubben sitt «hjertebarn».

– Jeg gjør alt for at den skal bestå. Nystartede klubber blir ofte «dømt» til å vare i fem år, men vi har holdt det gående i snart tjue år. Jeg har fått veldig mye glede ut av jobben jeg har lagt ned for klubben, sier grunnlegger Lunder.

Avhengige av dugnad Nåværende leder for swingklubben, Aage Bekken, roser dugnadsånden i foreningen. – Den betyr alt. Ingenting er betalt, men et tjuetalls mennesker står på fordi de syns det er ålreit med en swingklubb, sier han. – Hva slags dugnadsarbeid er det snakk om? – Det er alt fra å arrangere og innkalle til dansekvelder til å rigge til, få tak i DJ-er og ta godt i mot de nye. Vi er avhengige av at det kommer folk på arrangementene for å betale leie av lokaler og anlegg, så de gjør en viktig jobb, sier Bekken.

■ Su doku

Hvorfor har vi egentlig det som i grammatikken heter ubestemte og bestemte former? Se på dette utsagnet fra en forfatter, gjengitt i Aftenposten: - Både fordi jeg har ønsket at boken skulle handle om soldatene, og fordi jeg har en ektemann sentralt plassert i Forsvarsdepartementet, sier hun Kommentar: I talespråket har man mange muligheter for å uttrykke nyanser – ved trykk, tonelag, mimikk, snakke «lett henslengt» osv. I skrift kan uten påpasselighet budskapet ende i tvetydigheter og misforståelser. Avsenderen har her «en ektemann» i Forsvarsdepartementet. Hvis hun praktiserer polygami (hvilket det er ingen grunn til å anta), kan en annen ektemann teoretisk sett sitte i Justisdepartementet. Mer presist kunne vi lest om «ektemannen» – bestemt form om en bestemt person. På lederplass i samme avis leser jeg: Taliban og andre grupper har fortsatt både kaos- og annen makt til å kunne forkludre... Kommentar: Slik kan vi ikke behandle den lille, men ikke uskyldige bindestreken. Bindestreken indikerer her en ordsammensetning med kaos som første del. Annen del skal underforstås i et påfølgende sammensatt ord. Her lar det seg ikke gjøre. Et eksempel på hva jeg mener: «et kaos- og krigspreget land». Det betyr altså et land som også er kaospreget (bedre: preget av kaos og krig). Merk videre ikke bindestrek i ordet krigspreget. Forøvrig har noen eksperter funnet ut at det ikke lenger er nødvendig med bindestrek i ord som uland og epost. Sammentrukket anses de som vanlige fellesnavn. Er vi enig i det?

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 13. OKTOBER 2012 ■ DAGENS NAVN

AQUAS LILLE SPRÅKLIGE

AQUAS LILLE SPRÅKLIGE

Gjennom – mellom igjennom – imellom Vi starter med en hurtigreprise. Det gjelder verbet å slåss, som var på tapetet i språkspalten for noen dager siden. Asbjørn har i oversikten i TB over fjernsynsprogrammene funnet «å sloss». Sloss er altså preteritum. Innsenderen skriver: En god hjelperegel - tenk på ordet som er utgangspunktet, nemlig å slå. Det heter slå i infinitiv, men slo i preteritum. Da husker vi det, men Asbjørn har mer på hjertet. Han viser til en tidligere omtale i Aquas lille. Det gjaldt sammenblandingen av preposisjonene gjennom og mellom, en tendens som ikke minst vi vestfoldinger eksponerer. Men innsenderen har opplevet fenomenet også andre steder. Som arbeidende journalist på Toten spurte han en innfødt der om veien til et bestemt sted og ble rådet til å kjøre imellom et gårdstun. Den mest komiske forvekslingen av de to ordene opplevet jeg likevel i Vestfold, skriver han og fortsetter: En jeg hadde skrevet om, ba om å få lese imellom det jeg hadde skrevet før det kom i avisen. Han fikk lese igjennom. Apropos – er det egentlig noe forskjell på å si og å skrive igjennom og gjennom? Samme spørsmål gjelder naturligvis variantene imellom og mellom, iblant og blant. Ja, her får jeg vise til eksperten Finn-Erik Vinje, som påpeker at i-formene brukes adverbialt (han slo seg igjennom), og når ordet står som preposisjon og styringen kommer foran (hun jobber hardt uka igjennom). Når ordet står som preposisjon og styringen kommer etter, blir i-en kuttet ut. (Gutten løp gjennom skogen).

Regel: Det samme tallet (1 til 9) kan ikke gjentas loddrett, vannrett eller innenfor noen av de ni boksene.

Foto: Ralf Haga

De ti vanligst bruke ordene

SMILER BRETT: Leder Kjetil Birkrem og nestleder Benjamin Andresen i ZeinAir Family rullebrettklubb har grunn til å smile fornøyd. At skatemiljøet i Tønsberg organiserte seg, førte til at de kan se fram til nytt anlegg i millionklassen. Foto: Magnus Erlingsen

Skatere som står sammen TØNSBERG: Skateungdom

forbindes kanskje ikke først og fremst med papirarbeid og organisering. Men nettopp dette ga ZeinAir Family resultater de knapt hadde kunnet drømme om. Magnus Erlingsen 907 33 457 magnus.erlingsen@tb.no

I godt og vel ti år har byens skatere lagt rampene og hindrene i skateparken på Zeiner-tomta for sine hjul. Men det var først for snaue to år siden at de bestemte seg for å organisere seg. – Skatere er i utgangspunktet ikke så interesserte i organisering. Men de innså at ved å registrere foreningen i Brønnøysundregistrene og skrive navnet sitt på en

FRIVILLIG I TØNSBERG Forening: ZeinAir Family, Tønsberg Rullebrettklubb. Leder: Kjetil Birkrem. Stiftet: Høsten 2010. Formål: Organiserer byens skatere. Antall frivillige: Varierer fra to-tre til cirka 20. Holder til: Zeiner-tomta.

liste ville det bli enklere å få til dialog med kommunen, og det ville bli mulig å søke pengestøtte, sier Liv Tøgersen, koordinator ved Ungdomskontoret i Tønsberg kommune og sekretær i skateboardklubben ZeinAir Family.

■ Dagens bilde

Tatt på senga Rett før jul i fjor ble den nyregistrerte klubben tildelt nesten 1,5 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen til bygging av nye anlegg i skateparken. I særklasse mest av de åtte prosjektene som fikk tildelinger, og det var nettopp ungdommenes initiativ og evne til å organisere seg som ble utslagsgivende for stiftelsen. – Vi fikk på krona det vi søkte om og ble helt tatt på senga! Dette viser hvor lurt det er for ungdommer å organisere seg, sier Tøgersen.

Sjarmøretappe Nyvalgt leder for skaterne, Kjetil Birkrem, roser organisasjonsjobben som ble gjort i klubben før han tiltrådte. – Jeg føler jeg er på en sjarmøretappe. Nå håper jeg nytt skatebo-

ardanlegg med betongbowl kan stå klart i løpet av neste år, sier Birkrem. Sammen med nyvalgt nestleder Benjamin Andresen (17), er han klar for å bidra på dugnad med både bygging av nytt anlegg og bortrydding av det gamle. ZeinAir Family teller over 150 medlemmer på Facebook, hvorav cirka en tredel er å se på skateanlegget ukentlig. Birkrem og Andresen anslår at det som regel dukker opp mellom ti og tjue på klubbens dugnader for å pusse opp ramper og plukke søppel. – Vi skulle gjerne hatt flere. Dugnader er en fin anledning til å samle miljøet og hilse nykommere velkommen, sier de to.

Hvilke ord finner vi oftest gjentatt i språket vårt? I en datamaskinell undersøkelse med 728 100 ord hentet fra noen Osloaviser for noen år siden, kom man fram til følgende rangliste for høyfrekvente ord: i, og, er, som, til, en, av, på, for, å. En merker seg straks at samtlige av disse ti er enstavelsesord. Først på 18. plass kommer det første flerstavelsesordet – ikke. (Kilde: Journalist- språket. Utgitt av Instituttet for Journalistikk, Fredrikstad). Kommentar: Hvilken av ordklassene er viktigst? Et håpløst spørsmål å svare på, vil nok mange språkfolk mene. Substantivgruppen er størst og får nok mange stemmer. Man har målt også slikt. 70 prosent av oppslagsord i ordbøkene er substantiver (= nevneord). De bærer nesten alle slags tekster. Adjektivene kommer som nummer to med 18 prosent og på tredjeplass i kvantitet følger verbene med 11 prosent. Det blir altså lite igjen til røkla av ordklasser. Adjektivene (= egenskapsord) gir liv og spenst først og fremst til substantivene. Likevel lander jeg på verbene (=gjøreord) som mine språklige favoritter. En setning uten verb (som predikat) er ingen fullgod setning. Ikke minst gjennom oppfinnsomhet og variasjon i verbbruken har mange av våre fremste forfattere eksponert seg. Ovenfor ser vi altså at et verb kommer på tredjeplass blant våre mest anvendte ord overhodet – nemlig er. Denne presensformen av være vet alle som skriver endel, lett «redder» predikatet i setninger. Om jeg går tilbake i det jeg allerede hargjort unna i dagens spaltetekst, finner jeg flere eksempler på gjentatt er-bruk enn jeg liker. Dette skjer nok ofte i sakprosa og kan gjøre lesningen mer stereotyp og uspennende enn nødvendig. I likhet med mange har jeg en jobb å gjøre med mitt eget ordvalg. Oftest blir de alternative mulighetene i farten oversett. Jeg må skjerpe meg.

GJØR EN INNSATS: Helén Larsen (fra venstre), Arnt Harald Stange, Siv Monika Johansen, Leif Johan Thesen og Carolina Trujillo stiller sulten til brukerne på Møtestedet kafé. Foto: Magnus Erlingsen

Gourmetkylling for en tier TØNSBERG: – Her får vi rikelig betalt i alt annet enn kroner og øre.

FRIVILLIG I TØNSBERG

Magnus Erlingsen 907 33 457 magnus.erlingsen@tb.no

Ordene tilhører Arnt Harald Stange, en av 65 frivillige som bruker deler av sin tid blant brukerne på Møtestedet kafé i Storgaten. Best kjent er han som mannen bak Stangekylling, som han selger til noen av landets mest kjente restauranter – og gir gratis til narkomane og andre brukere i det lille spisestedet i Tønsberg sentrum. Kylling som kommer i retur fra restauranter og butikker havner i ganen på kafeens gjester for den nette sum av ti kroner.

Gode historier Stange har vært engasjert ved kafeen i et års tid. I tillegg til å levere råvarer er han også å finne på kjøkkenet.

Forening: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfolds kafé «Møtestedet» Leder: Helén Larsen Formål: Å gi rusavhengige og andre med psykiske vansker et næringsrikt måltid til en billig penge. Stiftet: 1994 Antall frivillige: 65 Holder til: Storgaten 9

– Jeg hadde lyst til å gjøre noe slikt lenge, men hadde liksom ikke tid. Men så så jeg en reportasje om stedet og tenkte «nå ringer jeg». Den telefonen har han ikke angret på. – Jeg gleder meg alltid til å komme hit og møte brukerne og de andre som jobber her.

Dagens ene måltid For mange av gjestene er kafébesøket den ene gangen i døgnet de får i seg et måltid. – Vi passer alltid på å lage sunne og næringsrike måltider, sier Arnt Harald Stange, mens han står på kjøkkenet og skjærer opp grønnsaker. – Jeg ser på de narkomane som mennesker med en sykdom. De kommer her og er sultne, engstelige og blakke. Da er det godt å kunne hjelpe til. Du får en bedre opplevelse av å bidra her enn når du sitter hjemme og betaler en

giro til en organisasjon. Dette er som en jobb hvor du får rikelig betalt i alt annet enn kroner og øre, sier Stange. Møtestedet kafé er kun én av Kirkens Bymisjons virksomheter i Tønsberg, som til sammen favner 150 frivillige. I tillegg til å lage og servere mat, tilbyr kafeen øyturer, museumsutflukter og båtturer med Saga Oseberg. Dessuten er kafeen også en arena der Feltpleien og Rustjenesten i Tønsberg kommune møter sine klienter. Den nedre aldersgrensen for å bruke kafeen er 25 år.

– Misjonerer ikke – Kafeen drives av Kirkens Bymisjon. Betyr det at man må være kristen for å jobbe her? – Nei, det er ikke noe krav. Vi driver ikke med misjon, men med omsorg- og hjelpearbeid. Men som alle andre arbeidsplasser må man være lojal mot verdigrunnlaget, sier Anders Pladsen, daglig leder i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold.

■ Su doku

■ Dagens bilde

■ Su doku

Helén Larsen, en av Møtestedets to faste ansatte, forteller at de alltid er fire på jobb, slik at det er rikelig med mulighet for interaksjon med gjestene. – Jeg tror mange av dem syns det er godt å snakke med nyktre personer. Vi får utbytte av det selv også, de er bra mennesker med talenter og gode historier. Vi pleier å si at «ingen er bare det du ser», sier Larsen.

Mandag: Lett Tirsdag, onsdag, torsdag: Middels Fredag, lørdag: Vanskelig

Mandag: Lett Tirsdag, onsdag, torsdag: Middels Fredag, lørdag: Vanskelig

Mandag: Lett Tirsdag, onsdag, torsdag: Middels Fredag, lørdag: Vanskelig

Løsning på forrige oppgave:

Løsning på forrige oppgave:

Løsning på forrige oppgave:

Regel: Det samme tallet (1 til 9) kan ikke gjentas loddrett, vannrett eller innenfor noen av de ni boksene.

NYHETSLYSTEN NØTTELITEN: Hva er vel bedre enn en fin høstdag med en god avis på en benk i parken? Foto: Ralf Haga

Regel: Det samme tallet (1 til 9) kan ikke gjentas loddrett, vannrett eller innenfor noen av de ni boksene.

HJULBEINT: Å stå støtt er viktig når store fotomotiver skal foreviges. Foto: Ralf Haga

Regel: Det samme tallet (1 til 9) kan ikke gjentas loddrett, vannrett eller innenfor noen av de ni boksene.

31


NORGE RUNDT

Kulturfest i Ås Lionsklubbene Ås og Ås/Eika arrangerte for syvende år på rad «Kulturdagene i Ås» i samarbeid med Ås kommune. Bygdas store happening ble avviklet fra fredag 12. til søndag 14. oktober med en rekke arrangementer for store og små. av Jan Johannessen, Lions Club Ås

Fredagen ble den tradisjonelle ”Nattevandringen i skumle strøk” arrangert for alle over 7 år. Dette er en tur som starter i skogen etter mørkets frambrudd og byr på mange skumle opplevelser underveis. De tøffe vandrerne samles til slutt med bålkos, pølser og brus. Dette er et populært tilbud hvor orienteringsgruppa i Ås idrettslag legger opp løypa og står for det skumle underveis. For de voksne bød fredagskvelden på pianobarkonsert på Ås stasjon.

Hedret tegnere

Kunst- og håndverksmessen, som er hovedarrangementet lørdag og søndag, var i år tilbake i lokalene på Ås kulturhus etter noen år ved ulike skoler i nærområdet. Den offisielle åpningen av kulturdagene sto bygdas ordfører Johan Alnes for. I tilknytting til ordførerens tale ble vinner av Lions fredsplakatkonkurranse i Ås offentliggjort og vinnerne fra de tre skolene som deltok fikk sine diplomer. Alle elevenes tegninger var disse dagene utstilt i kulturhusets foajé. En fin markering og synliggjøring av Lions engasjement for fred og internasjonalt engasjement.

Ås’ skolevinnere i Lions fredsplakatkonkurranse ble premiert på kulturdagene: Fra venstre: Maja Grøholt,Ylva Vik, Ingrid Hauge Fossnes og Sofie Riis Langhammer.

følgelig var alt av matvarer egenprodusert. Vaffelrøren var laget av gutta i Lions Club Ås! De to klubbene betjente også stands inne og ute hvor egenproduserte varer ble solgt. Lions Club Ås/Eika med egenprodusert syltetøy, strikkeprodukter, m.m. og Lions Club Ås med egenproduserte snekkerprodukter, strøsand og monteringsklare fuglekasser som barna fikk hjelp til å sette sammen. Den tradisjonelle lokalhistoriske ”rusleturen” i Ås som arrangeres lørdag var i år lagt til et av bygdas hjørner og ble i år gjennomført med buss. Arrangementene og tilbudene på Ås kulturhus forsatte søndag. I samarbeid med Den norske turistforening (Barnas turlag) ble det denne dagen også arrangert friluftsdag for barn og voksne med en rekke utendørsaktiviteter. Kulturdagene

ble som tidligere år avsluttet med konsert i Ås kirke. I år satte en fullsatt kirke med sunnmørskoret SKRUKK et flott punktum for et vellykket arrangement.

Tiltak som engasjerer

Og så startet planleggingen av Kulturdagene i Ås 2013! Målsettingen med Kulturdagene var og er å skaffe inntekter til klubbenes humanitære arbeid samtidig som vi ønsker å gi lokalbefolkningen positive kulturopplevelser og ikke minst synliggjøre vår organisasjon og vårt humanitære arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubbenes medlemmer – til sammen 75 kvinner og menn – er alle engasjert i planlegging og gjennomføring av disse dagene. Et arbeid som skaper et godt samarbeid mellom klubbene og et kjempegodt miljø i den enkelte klubb.

Salg og aktiviteter

40 utstillere var i år representert med egne arbeider på salgsmessen. Salget varierte blant utstillerne, men tilbakemelding fra både utstillerne og publikum var svært positivt. Ikke minst gjør musikken til Lionsguttene`s trio stor lykke og skaper en helt spesiell atmosfære i messelokalet. I kulturhusets foajé ble kafeen betjent av damene fra Lions Club Ås/Eika. Salget av kaker, rundstykker, vafler, kaffe og mineralvann var en formidabel suksess. Og selv-

32

Lions Club Ås lager moduler for fuglekasser som barna setter sammen.


Barnehagetante Tone Tone Søyset Døving jobber i Varingskollen barnehage. Etter å ha deltatt på et kurs i Det er mitt valg ble hun så inspirert at hun satte seg ned og skrev. Om valg i livet, om barna og hvordan møte utfordringer med gode verktøy. Følgende innlegg ble publisert i lokalavisen Tidens Krav i høst. «For fire uker siden startet det nye livet mitt som ansatt ved Varingskollen barnehage, rett ned fra gaten der jeg bor. En stor barnehage med over hundre barn og over tretti ansatte. Før jeg begynte i denne jobben, gikk jeg noen runder med meg selv. Spent på om man etter kort tid ville angre på at man hoppet av frilanslivet som sanger og gikk inn i førskoleyrket. Jeg har jo tross alt lekt meg på scenen i femten år og hatt et ganske så fleksibelt liv med mye glede og frihet. Men hvem skulle tro at kjærligheten til disse barna skulle bli så sterk bare etter noen få dager på jobben? Og hvordan kunne jeg ane på forhånd at jobben var så givende og interessant? Jeg skal fram til jul være på tre forskjellige avdelinger på barnehagen. To av dem er storbarnsavdelinger og den tredje er en småbarnsavdeling. Etter første dag ønsket jeg egentlig ikke å jobbe på de to andre avdelingene fordi jeg allerede da hadde fått så god kontakt med barna på den første avdelingen. Men etter at jeg nå har vært på alle tre avdelingene, merker jeg at omsorgen til alle disse barna er like stor. At man bryr seg like mye om hvert enkelt barn med hver sin historie og personlighet, uansett hvor mange det er. Tenk at barn fra to til seks år kan bli så tillitsfulle så raskt. Legge hele sin lit til deg allerede første dag! Se deg rett inn i øynene med krokodilletårer når de er lei seg og le sammen med deg så kroppen rister når noe er morsomt. Tenk hvor mye av sitt unge liv disse barna egentlig legger i våre førskolelærerhender. Og jeg som «bare» er en

sanger – skulle jeg ha forutsetningene til å være en omsorgsperson for de unge? Heldigvis merker jeg at jeg får den tilliten fra både barna og fra de andre ansatte. I tillegg har barnehagen hele tiden kurs som gjør oss bedre rustet til hverdagen. Under et seminar sist uke, som handlet om «det er mitt valg», ble jeg utrolig inspirert. Det handlet om viktigheten av å være til stede som voksen. Gjøre barna så trygge, empatiske og gode mennesker som mulig og

lære dem opp til å bli glade i seg selv. Være oppmerksomme på barn som kanskje har atferdsproblemer og som kan få store sosiale problemer senere i livet. Jeg ble så engasjert av dette: Å få muligheten til å bety noe viktig for disse små barna, helt i starten av livet deres, er et privilegium. Før jeg begynte ved barnehagen var jeg mest opptatt av «aktiviteter». At barna skulle være konstant «aktivisert» med lesing, baking, hinderløype, sang og musikk og annen lek inne, samt flere skogsturer i uken, og slalåmkurs og skidag hver uke om vinteren. Dette i tillegg til aktiviteter og læring som er en del av barnets utvikling. Som overgangen fra å bli bleiefri og klare å gå på toalettet selv. Lære å kle på seg og smøre maten sin på egen hånd.

Nå skjønner jeg jo at alt dette med aktiviteter egentlig kommer i andre rekke. Læring og fysisk utvikling er selvfølgelig obligatorisk og viktig og en del av det som er i fokus hele tiden. Men det aller viktigste er at man skal sørge for at barnet får omsorg nok til å legge et sterkt nok grunnlag til et godt og normalt sosialt liv senere. Barnet skal bli trygg på seg selv, lære seg å omgås andre, dele, samarbeide, vise omsorg og empati og andre sosiale evner. «Det er mitt valg» handler nettopp om dette. Et pedagogisk opplegg som dreier seg om utvikling av sosiale og empatiske ferdigheter. Temaer som skal legge et grunnlag og som skal videreføres når barnet begynner på skolen. Det var den sosiale og emosjonelle læringen jeg ble så fascinert av. Der utvikling av selvoppfatning, selvdisiplin, sosial bevissthet og empati, relasjonsbygging og ansvarsfulle beslutninger er en del av læringen. Legges det et godt nok grunnlag av dette arbeidet i barnehagealderen, er det mye større sjanse for at de lykkes i det sosiale livet senere enn om man skal prøve å reparere på noe når man blir eldre. Målet er heller ikke bare å hjelpe barn å utvikle en positiv sosial emosjonell kompetanse. Vi som jobber med barn får et konkret metodisk verktøy for å arbeide med omsorg og læringsmiljø i et forebyggende perspektiv også. Og ikke bare er det gunstig tidspunkt fordi det er så tidlig i et barns liv, men vi har også mer tid å ta av for å jobbe med dette programmet før man begynner i skolen og skal henge med i mange fag samtidig. I barnehagen kan man gjennom lek, rollespill, musikk og gode direkte samtaler med barn, påvirke deres atferd og gjøre dem trygge. Akkurat dette ser jeg veldig fram til å ta tak i. Et meget givende emne med mye ansvar. Som helt fersk barnehagetante er jeg nyfrelst. Dette er utrolig artig! Jeg gleder meg til å gå på jobb og til å møte alle de fantastiske barna hver dag. Barna er tross alt noen uslipte edelstener man skal være med på å forme videre.»

33


NORGE RUNDT

Rett og slett helt Lions Noen ganger er det hyggelig at andre kanskje ser det bedre enn oss sjøl hvilken betydning vårt arbeid i Lions har. Redaktøren Gaute Freng i Ringsaker Blad (25.000 lesere) valgte å skrive om Lions i sin leder tidligere i vinter: « Lions-klubber i Ringsaker driver en utrettelig virksomhet. Fellesnevneren er en forening som skaper svært verdifull aktivitet i sitt nærmiljø. Her i kommunen har vi fem klubber som bidrar særskilt tilmålrettet innsats i sitt nærmiljø: Arbeid med barn, ungdomsarbeid, eldreomsorg, forebyggende arbeid mot rusmisbruk, tiltak for funksjonshemmede,

kulturarbeid og mye annet utviklings- og hjelpearbeid som settes i gang og drives til glede for sitt lokalmiljø. I Ringsaker drives dette i Lions-klubbene Furnes, Brumunddal, Nes Hedmark, Ringsaker og Ringsaker Nord. Fem klubber som med jevne mellomrom, og til stadighet gjennomfører prosjekter som både skaper oppmerksomhet og samler inn midler til gode formål i lokalmiljøet. Klubbene kombinerer sin virksomhet med å utnytte og skape positive aktiviteter og å samle inn penger til lokale tiltak. I tillegg er klubbene en verdifull fritidsaktivitet for medlemmene. Ett skikkelig Kinder-egg kan man trygt si. Ett lite søk i RBs arkiv viser uendelig mange artikler knyttet til Lions prosjekter og arbeid. Et høyt antall prosjekter med stor variasjon og bredde.

I stedet for blomster

Lions-klubbene utmerker seg til stadighet med positive tiltak, om det er ved å arrangere loppemarkeder, kalenderutgivelser, tulipanaksjoner, eller andre arrangementer som klubbene i stort mangfold gjennomfører hvert år. Og overskuddet fordeles alltid videre til noen andre. På hjemmesiden til Lions kan følgende leses: Lions er klubber bestående av helt vanlige mennesker, menn og kvinner, som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Lions er helt fri for sære seremonier og hemmelighetskremmeri. Vi er også politisk og religiøst nøytrale. At motivene for arbeidet og innsatsen er så enkelt knyttet mot det å bidra for andre uten andre motiver enn akkurat det, trekker så visst ikke ned inntrykket av det Lions gjør og står for. Snarer tvert om. Vi snakkes.»

En gruppe fra Distrikt 104 J var på reise i Uganda i januar 2012, og blant disse var Einar Thorbjørnsen, en ressursperson for klubb og distrikt. av Roar Eng, tidligere distriktsguvernør

Helle Soos overleverte i høst 42.000 kroner til Bjørn Simonsen og fadderbarn-ordningen i Balikuddembe, Uganda.

34

På reisen besøkte følget Balikuddembe hvor Bjørn Simensen driver en del av Lions’ fadderbarn-ordning. Dette arbeidet fikk en spesiell plass i Einars hjerte. I mai ble Einar alvorlig syk og da jeg besøkte ham på sykehuset hadde han ikke mange dager igjen. Han kom med ett viktig ønske – i stedet for blomster til min begravelse vil jeg at dere gir penger til trengende barn i Balikuddembe. Dette ønsket har blitt til 42.000,- kroner. Fra vårt distrikt var Helle Soos, som er leder for internasjonalt arbeid (IRC), på reise i Uganda nå i oktober, og hun overleverte pengene. Bjørn Simonsen visste med en gang hva pengene skulle brukes til; Det var en kvinne som trengte en symaskin for å brødfø sin familie, og nå skulle hun endelig få den. Bjørn Simensens deler ut av alt han har for å hjelpe andre og det var denne tankegangen Einar likte.


Melvin Jones Fellowship Award (MJF) er Lions høyeste æresbevisning som kan tildeles en person som har vist stor innsats for humanitært arbeid. Utmerkelsen er også en et bidrag til Lions internasjonale hjelpefond, LCIF. En Lionsklubb som ønsker å hedre en person, betaler 1000 USD til fondet. I visse situasjoner kan en såkalt ”Melvin Jones” øremerkes. LCIF bevilger midler til katastrofehjelp og andre hjelpeprosjekter over hele verden. MJF er den økonomiske ryggraden til LCIF – 70 prosent av fondet finansieres med denne ordningen.

Jens Kristian Olstad, Lions Club Gjerdrum. Til høyre president Kjell Berge

MELVIN JONES FELLOWSHIP

Tormod Rangøy, Frank Hegg, Oddvar Olstad, Hugo Olsen og Egil Sulusnes, Lions Club Varteig

Svein Pedersen, Lions Club Karmsund. Til høyre Sveinung By.

Jan Hoem, Lions Club Stavanger/Hafrsfjord

Helge Sægrov, Lions Club Stavanger/Hafrsfjord.

Steinar Bersvendsen, Lions Club Kongsberg vest.

Karl Hartvig Aastebøl, Lions Club Odal. Til høyre president Ole Tamlag.

Odd Arne Tollefsen og Tove Helen Ekran, Lions Club Øksnes. I midten John Øygård.

Einar Matson, Lions Club Trondheim.

Marie Hoftun Treverket, Lions Club Gol/Frøya. Her sammen med president Anna Blaaflat.

Eisten Aaseng, Jens Røe, Reidar Bjørkø og Alfred Røe – Lions Club Tynset

35


LIONS CLUB STRYN ønskjer velkomen til

Lions skal arrangere 3 ungdomsleire i 2014. LIONS RIKSMĂ˜TE Hotel Alexandra i Loen vĂŚre med? Vil din klubb, sone eller distrikt 24.-26. mai 2013 Interesserte Arrangementet skal vĂŚre ca. 3#ukers *  ,av $"  #  " " $ !)

$klubber/soner/distrikter '" * #$" " $ &" $"  sender søknad til Guvernørrådet ved varighet. En del av arrangementet kan200 rom Hotel Alexandra Hotel Loenfjord (100 m frå Alexandra) MD YCEC Ole Bjørn Andersen på evære vertsfamilieopphold, men dette 137 rom Anna innkvartering i Loen / Olden om nødvendig. !!& #$ mdyc@lions.no snarest. er ikke et krav. * '"  )post: *!$%+ " %$- %$"  " ##" #$#"  # !" #$"

Søknadsfrist oktober 2012. Hver leir skal ha plass til 25-30 norske # % $" (  " " " "  #, $$ "    1. $ " & ## $  og utenlandske ungdommer i alderen 17-21 år. Lions Norge (MD) finansierer Søknader skal inneholde informasjon om tema, budsjett og organisasjon. leirene. Det er Guvernørrådet som avgjør hvilke klubber/soner/distrikter som får avholde leirene. Tlf. 57 87 50 00 som alex@alexandra.no www.lions.no/stryn Gode venner hjelper andre

Sekretariat:

Profile for Lions Clubs International MD 104 Norway

LION nr 4 2012-2013  

Medlemsblad for Lions Norge. Les om Mama Levina som hjelper barn med HIV, om Lions' samarbeid med Special Olympics og WHO. Se den fineste te...

LION nr 4 2012-2013  

Medlemsblad for Lions Norge. Les om Mama Levina som hjelper barn med HIV, om Lions' samarbeid med Special Olympics og WHO. Se den fineste te...

Advertisement