Page 1

Distriktsnytt desember 2018 Månedsbrev desember 2018

Distrikts guvernør Per Erik Sørensen

Nr. 5 Lions-året 2018-2019 2. årgang


DG`s månedsbrev

Gjesteskriv

Per Erik Sørensen - Distriktsguvernør

Månedsbrev Juleblomster i Enebakk Julemarked LC Langhus-Sigerud Juleaktivitet LC Lørenskog/Fjellhamar Juletreaksjon i LC Ski

Side Side Side Side Side

2 3 4 5 6

Juleaktiviteter

Matesker i Skedsmo Julenek LC Borge Julegaver i Ås Julegrantenning i Våler Månedens videoer / dikt

Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11

Stoff til Distriktnytt sendes redaksjonen innen 20. i måneden. Eposter: tom@snielsen.no;fredrik@huff.no

Lions bygger broer

!1


Månedsbrev – desember 2018 DG 104 J – 2018-19 Per Erik Sørensen Så er november måned forbi med aktiv arbeidsinnsats rundt om i klubbene. Forberedelsene til en hektisk desember måned med tiltak for mange rundt om i distriktet vårt er gjennomført. Loddsalg, julekonserter, salg av julenek og andre inntektsgivende aktiviteter er i full gang slik at vi også dette året kan gi støtte til mange som trenger det rundt om i distriktet vårt. Guvernørådsmøtet. Årets siste møte for guvernørene ble avholdt på Beitostølen,og var startskuddet for Røde Fjær aksjonen 2020 og skal vare frem til november 2020.Etter vedtak på Riksmøtet 2018 skal aksjonen 2020 samle inn penger til å bygge Lions Familiehus ved Beitostølen Helsesportsenter for å kunne gi familieopphold ved senteret. Begynn planleggingen i klubben allerede nå og start med å nedsette arbeidsgrupper. Lions jule-cup Kongstenhallen i Fredrikstad var 1.desember fylt med mere enn 40 lag og 400 deltagere og ble en stor suksess. I samarbeid med Idrettslagene Fredrikstad IL og Nygårdhaugen, har Lions jule-cup utviklet seg til å bli landets største innendørsturnering i håndball og fotball for funksjonshemmede. Idrettsgleden var på topp, og jeg vil gjerne berømme de av våre medlemmer som deltok i arrangementet og de klubbene som sammen med distriktet har gitt økonomisk støtte. Primus motor fra Lions, Stefan Soos sammen med DG. Forberedelsene til sammenslåingen av distriktene 104 H og 104 J har startet opp, og det er nedsatt en arbeidsgruppe for å komme med forslag når det gjelder distriktet fra 1.7.2019. Valg i distriktet. Vi trenger kandidater til verv i distriktet og ber om at forslag sendes DG senest 1.februar 2019. Andre saker som ønskes behandlet på Distriktsmøtet, som avholdes 6.april 2019 i Fredrikstad må sendes DG innen samme dato. Styre-web. Kurs i bruken av styre-web i klubbene vil bli avholdt 24.januar 2019 og informasjon vil bli sendt ut i nær fremtid. Jeg vil i årets siste månedsbrev ønske dere alle en hyggelig adventstid og en Riktig God Jul.

Per Erik Sørensen Distriktsguvernør

Lions bygger broer

!2


JULEBLOMSTER I ENEBAKK Tradisjonen tro har Enebakk Lions Club begynt å forberede seg på det årlige juleblomstsalget som starter 1. desember. Torsdag 1. november hadde derfor klubben kransebindingsmøte. Torsdag 1. november var medlemmene i klubben samlet i kjelleren i Prestegårdslåven for å binde julekranser. Dette er en årlig foreteelse som markerer starten på juleblomstsalget, den viktigste inntektsbringende aktiviteten i klubben. Kransene vil bli lagt ut til salg på julemessa i Kirkebygda lørdag 1. desember, og deretter tilbudt sammen med juleblomster (julegleder, julestjerner og azalea) når klubbmedlemmene banker på dørene i hele Enebakk i første halvdel av desember. Nettoinntekten fra blomstersalget er cirka 100.000 kroner, hvorav mesteparten vil bli fordelt til forskjellige gode formål i Enebakk.

Mange i klubben stiller når kransene lages. Her ser vi (f.v.) Øystein Brevig, Karl Johan Røkenes, Ivar Fangan, Arne Trollerud, Per Eivind Grosvold, Aksel Bøhler, Stein Lysaker, Knut Grøholt, Magnar Nordlie, Tor Henry Kristoffersen, Gunnar Berg Foto: Picasa

Les mer i Enebakk Avis: https://www.enebakkavis.no/nyheter/enebakk-lions-club/frivillighet/binder-julekranser-for-gode-formal/ s/5-12-117213

Hilsen LC Enebakk

Lions bygger broer

!3


JULEMARKED HOS LC LANGHUS-SIGGERUD Det er ingen tvil om at julen nå nærmer seg på Langhus og Siggerud. Det sørger jentene og gutta i LC Langhus-Siggerud for. Lørdag 24. og søndag 25. november var det stort julemarked i Langhuset, det lokale samlingsstedet for kulturell aktivitet på Langhus. Lions´ julemarked har lange tradisjoner. Også i år var det fin stemning og godt besøk.


 På julemarkedet hos LC Langhus-Siggerud var det noe å finne for de fleste, til og med julekjolen

ARRANGØRER 2018: Fra venstre Leiv Havro, Tor Holmquist, Per Landraak, Barbara Fredriksen, Rune Lien, Elin Berg og Eva G. Jørgensen. Foto: Stig E. Persson

Fra alle oss i LC Langhus-Siggerud til alle dere:

Lions bygger broer

!4


Juleaktiviteter LC Lørenskog/Fjellhamar 2018 Julebasar: Hvert år siden 1997 har LC Lørenskog/Fjellhamar hatt sin julebasar. Vi starter dette året den 3.12. på Metro Senteret på Lørenskog, og avslutter lørdag den 8.12.Vi har valgt å ha lotteriet eller basar på den gamle måten. Her «skriver» vi inn i bok, og loddtrekningen er når basaren er avsluttet. Vi ringer opp de heldige vinnerne, og bringer. Hovedgevinsten er dukke med klær. Klærne er det medlemmene som har hatt ansvaret for. En hjemmestrikket genser er også tradisjon. Vi har fornyet oss en del, og har også fått på gutteting da det var savnet.

Alle medlemmene bidrar med gevinster, slik at det blir et flott gevinstbord. En annen aktivitet er Grøtfesten på Rolvsrudhjemmet. Grøtfesten er den 8. desember, og her serveres deg risgrøt med alt tilbehør, som mandel i grøten. Marsipangris til finneren. Martin Lorentzen spiller kjente Toril Parelius og Siri Hope Nygaard på vakt julesanger, og alle synger vi så godt vi kan. Vi deler ut Kremtopper til alle beboerne på Rolvsrudhjemmet, og hver avdeling for vær sin juleoppsats. Dette var en aktivitet vi starter med i 2009, og den er populær både hos beboere og pårørende. Mange, både beboere og pårørende og ikke minst Linda, takket oss for det vi gjorde for beboerne på Rolvsrudhjemmet.

Hilsen LC Lørenskog/Fjelhamar

Lions bygger broer

!5


JULETREAKSJONEN I SKI Dette er klubbens store juleaktivitet. Her stiller alle opp og det er mange aktiviteter for barn som synes det er veldig spennende å kunne hugge sitt eget juletre. Her er julegrøt, sang og musikk, bygging av fuglekasser, aktivitetssti og ponniriding for de som tør. Vi gleder oss stort til dette hvert år.

Hilsen Lions Club Ski v/president Reidun Peters

Lions bygger broer

!6


Matesker før jul til familier som trenger det i Skedsmo kommune LC Nedre Romerike vil i år, som i fjor, bidra til at trengende familier får matesker hjemkjørt før jul. Et godt samarbeid mellom det offentlige og frivillige gjør dette mulig. Nav og HomeStart har hjulpet oss med å finne familier som ønsket å motta eskene. Frivilligsentralen kjøpte inn varene og koordinert arbeidet - mens Lionsklubbene Lillestrøm, Strømmen og Nedre Romerike bidro med pengebeløp, pakking og all utkjøring. Årets opplegg ser ut til å bli noe av det samme! Bilder fra pakking og utlevering på Måsan aktivitetssenter i Lillestrøm desember 2017. Det var veldig hyggelig å overlevere eskene, da alle mottakerne viste stor glede og takknemlighet. Det gir oss som givere en god følelse av å kunne "hjelpe" noen som trengte det.

Bildene viser Lions-medlemmer og andre frivillige.

Julehilsen fra Elisabeth Fosjord og Anne Karin Haukaas, LC Nedre Romerike

Lions bygger broer

!7


Lions Club Borge har solgt julenek før jul Helt fra første året klubben ble stiftet i 1970 og fram til i år har Lions Club Borge solgt julenek før jul. Juleneksalget har vært, og er fortsatt en av klubbens hovedinntektskilder. De første årene ble havren dyrket på et jorde hos en av klubbens medlemmer, nekene ble produsert med selvbinder og pakket i plastposer. Etter at «floghavrespøkelset» dukket opp, gikk en over fra å dyrke havren selv, til å kjøpe ferdige julenek. Julenekene blir pakket i plastposer sammen med et gratislodd på kalkun, kransekake og konfekt og informasjon om klubben og vårt nummer for å registrere grasrotandel til klubben. Julenekpakkingen er blitt en tradisjon ca. en måned før jul. Pakkingen går unna i godt tempo mens latteren og gode historier historier sitter løst på låven. Etter et par timer med pakking er det tid for kaffepause og kaker. Dugnadsgjengen bruker en 3- 4 timer på selve pakkingen av ca. 2000 julenek. Julenek som blir pakket av oss blir også solgt videre engros til andre lag og klubber. I tiden fram mot jul er det mange lionsmedlemmer som går rundt til husstandene i østre delene av Fredrikstad kommune for å selge julenekene. En annen viktig aktivitet i tiden før jul er salget av lodd i Fredrikstad Blad/ Lions julelotteri. Sammen med de andre klubbene i sonen har en som mål å selge 60 000 lodd. Lotteriets formål er humanitære lokale hjelpetiltak. I forbindelse med loddsalget har klubbens medlemmer hatt loddsalg og profilert Lions i flere kjøpesentre.

En blid dugnadsgjeng fra Lions Club Borge etter en vel gjennomført pakking av julenek.

Med ønske om en god jul til alle fra oss i LC Borge

Lions bygger broer

!8


Julenek, matkasser og julegaver i Ås Lions Club Ås/Eika har tre aktiviteter knyttet opp mot julen. For 3.året på rad setter vi opp 50 nek med røde sløyfer i Ås sentrum. Klubben har tidligere bekostet vinterbelysning av enkelte trær. I samarbeid med Frivillighetssentralen, LC Ås og Redd Barna gir vi støtte til at 52 familier får matkasser og annet tilskudd til julefeiring. I tillegg til å gi økonomisk støtte, er vi behjelpelig med å pakke og kjøre ut matkassene. Klubben bidrar også til at mange barn og unge får julegaver. Dette gjøres i nært samarbeid med kommunens familieteam.

Vinterlys og julenek i Ås sentrum

Lions Club Ås I tillegg til samarbeid med andre om matesker i Ås, har LC Ås 2 faste juleaktiviteter hvert år. Den ene av disse er julegaver til alle beboere på Moer Sykehjem inkl. Moertunet. Med støtte ifra Boots Apotek på Ås er det i år gjort istand 158 julepakker med ulike toalettartikler for menn og kvinner, pakkene er merket med ønske om God Jul ifra Lions Ås. I tillegg gis det juleblomst-oppsatser til Krisehjemmet og til Moer/Moertunet. Den andre aktiviteten er forebyggende, enkelt brannvernettersyn hos eldre beboere av leiligheter/hus i kommunen som ønsker det. I år er det i overkant av 30 eldre Ås-boere som får besøk fra Lions for å skifte batterier i brannvarslere og får råd om forebyggende branntiltak, bl.a. sjekkes brannslukkere, det deles det ut branntepper til enkelte som ønsker det, og det hender vi kan sette opp nye brannvarslere. Dette er hyggelige førjulsbesøk for begge parter. God Jul fra Lions i Ås

Lions bygger broer

!9


Julegrantenning i Våler Lions Club Våler er en aktiv deltaker i aktiviteter i Våler kommune opp mot jul. På grunn av kommunens store område så har vi «Julegrantenning» på tre forskjellige steder – ved Herredshuset, på Våk og i Svinndal – og Lions Club Våler er med alle stedene. Klubben «står for» NISSEPOSER, fylt med godteri. Det er et veldig populært innslag – som alle barna, og noen voksne, setter stor pris på – og venter med spenning til nissene (lionsmedl.) kommer. Vi i klubben synes disse arrangementene er hyggelige å delta på – så vi har god pågang av medlemmer som ønsker å være med.
 Det er også en hyggelig inntekt for klubben, som gir oss et overskudd vi kan bruke på andre aktiviteter mot unge og eldre i kommunen.

Ønsker alle en god jul – hilsen alle oss i Lions Club Våler

Lions bygger broer

!10


Jens Haugan med dikt om desember. Det er ikkje så mange ord 
 som rimar på desember.
 Men ein kan jo ty til engelsk
 og bruke ordet «remember».
 


Det er no i desember
 ein hugsar og kjem på
 at livet er så kort
 at åra er så få.
 


Det er no ein går og hugsar
 alt som eingong var.
 Det er no ein veit og skjønner
 kva ein hadde, og kva ein har.
 


Det er no i desember
 ein hugsar at året er kort.
 Ein hadde så mange planar,
 men det var mykje ein ikkje fekk gjort.
 


Det er no i den mørke tida
 ein hugsar og kjem på
 at lyset vil komme tilbake
 at bonden igjen skal så.
 


Det er no i desember
 ein tenkjer på kvar ein står.
 Det er no i desember
 ein hugsar at det ventar ein ny vår.
 


Men det er òg no ein hugsar
 at livet er så altfor kort.
 Det er no ein må prøve å hugse
 på alt ein ønskjer å få gjort. 
 


Det er no i desember
 ein kan sjå lette snøfnugg sveve,
 som smeltar og blir borte så lett.
 Det er no ein må hugse å leve.

Lions bygger broer

!11


Månedens video 200 Million Served... And Counting https://cdn2.webdamdb.com/md_UMi2pq3SVaO3.mp4

Redaksjonen

TOM og FREDRIK Ønsker dere alle en riktig

Det lyser i stille grender av tindrande ljos ikveld, og tusunde barnehender mot himmelen ljosi held.

Han låg der med høy til pute, og gret på si ringe seng, men englane song der ute på Betlehems aude eng.

Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall, som kom og vart heimsens frelsar som barn i ein vesal stall.

Der song dei for fyrste gongen ved natt over Davids by, den evige himmelsongen som alltid er ung og ny. Jakob Sande

Lions bygger broer

!12

Profile for Lions Distrikt 104J

Distriktsnytt  

Distriktsnytt

Distriktsnytt  

Distriktsnytt

Advertisement