Page 1

Distriktsnytt oktober 2018 Månedsbrev oktober 2018

Distrikts guvernør Per Erik Sørensen

Nr. 3 Lions-året 2018-2019 2. årgang
 DG`s månedsbrev

Månedens gjesteskriv Presse tips

Per Erik Sørensen - Distriktsguvernør Månedsbrev

Side 2

Hvordan bruke pressen

Side 3

Melvin Jones til Åse Kristiansen

Side 3

First Lego League Lions Drøbak sin aller først miljøaksjon

Side 4 Side 5

Kjell Werner Medlem i LC Fredrikstad Kayumweyumwe i Zambia Til soneledere Barnas dag i Gamlebyen Fredrikstad Styre og råd 21018-2019 Månedens videoer / dikt

Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side10

Stoff til Distriktnytt sendes redaksjonen innen 20. i måneden. Eposter: tom@snielsen.no;fredrik@huff.no All tekst i Word format og bilder bes sendes i JPG format

Lions bygger broer

!1


MÅNEDSBREV OKTOBER Sommeren er overfor denne gang og klubbene har startet opp sine medlemsmøter og aktiviteter. Distriktsstyret har gjennomført sitt første distriktsrådsmøte, denne gang på Oscarsborg. Sonelederne har hatt sitt først fellesmøte, og jeg tror vi går et fint Lionsår i møte. Distriktet vil bli preget av at arbeidet med sammenslåingen av distrikt 104 H og distrikt 104 J, med virkning fra 1.juli 2019. Distrikter som får navnet 104 E, vil bli landets største, med i underkant av 2500 Lions-medlemmer og ca.100 Lions-klubber. VDG I Trygve Elmenhorst vil lede arbeidet i forbindelse med sammenslåingen fra vårt distrikt. De nye distriktene vil ha sine konstituerende distriktsmøter under Riksmøte i mai 2019. Den store begivenheten i august/september var besøket til vår internasjonale president Gudrun Yngvadottir og mannen Jon Bjarni Thorsteinsson på Quality Aerport Hotel på Gardermoen. Det ble et inspirerende møte i aktiv Lions-ånd som gav oss en omfattende orientering om hennes planer og håp for vår bevegelse. Klubbenes og distriktenes aktivitet er omfattende og for første gang har virksomheten vår fått forsikringsordninger gjennom forsikringsselskapet IF og Europeiske Reiseforsikring. Her kan nevnes styreansvars-forsikringer for alle styrer i Lions. Reiseforsikring for alle tillitsvalgte på reiser i regi av Lions Club Internasjonal, kollektiv ulykkesforsikring for alle deltagere på aktiviteter i Lions regi. Disse gjelder alle aldersgrupper, også personer over 70 år. Nærmere informasjon om forsikringsordningene kan fås ved henvendelse til Lions-kontoret eller DG. Distriktets IRC Svein Lie ber om at alle soner velger en IRC og rapporterer valgene til han. Årets «Mitt Valg konferanse» avholdes på Gardermoen 24. og 25. oktober og anbefaler flest mulig klubber og soner om å sende representanter til konferansen. Årets Lions konferanse vil bli avholdt som i fjor på Rygge Ungdomsskole, den 2. mars 2019. Program vil følge, men jeg anbefaler at datoen settes av allerede nå. Fredsplakat konkurransen vil i år bli avgjort ved at hver sone sender inn en vinner og på bakgrunn av dette vil distriktsstyret kåre en vinnertegning som sendes til MD 104. Jeg ønsker hvert medlem en hyggelig og aktiv oktober, og vil sette pris på informasjon om viktige begivenheter i klubbene og innlegg om aktuelle saker til månedsbrevene. Per Erik Sørensen Distriktsguvernør

International president Gudrun Yngvadottir-med ektemann Jon Bjarni Thorsteinsson med DG Per Erik Sørensen

Lions bygger broer

!2


Hvordan vi bør bruke pressen Mange spør seg sikkert hvordan Lions-klubbene skal kunne bli bedre på å bruke pressen. Her skal jeg forsøke å gi noen svar og tips. Klubbene bør la ett medlem få ansvar for å pleie kontakt med lokalavisen. Kontaktpersonen bør forsøke å få et tillitsforhold til en eller flere journalister i redaksjonen som så kan «fores» med tips og nyheter og arrangementer som vi ønsker oppmerksomhet om. Vær kritisk mot dere selv. Ikke løp til redaksjonene ned med stort og smått. Noe vi mener er stort kan også svært så smått i den jevne lesers øye. Vi får en god pekepinn hvis vi spør oss selv om vi ville ha vært interessert i å lese en slik sak om en tilsvarende situasjon. Vi må ta utgangspunkt i dagens mediesituasjon og det faktum at avisene er tynnere bemannet enn i glansperioden for et par tiår siden. Journalistene må prioritere tøffere. De rykker i mindre grad ut på oppdrag utenfor avishuset, og i helgene ligger lista høyt i så måte. Derfor må vi i større grad gjøre mye av «jobben» selv. Det innebærer at aktuelle Lions-medlemmer i mange situasjonen må ta bilde og maile over en kort tekst. Mobil-bilder holde ofte i lange baner, men husk å gå tett innpå slik at vi unngår unødvendig luft på bildet som ofte blir lite i avisen. Videre må vi ha i tankene at avisene kommer ut både på papir og nett. Papiravisene har blitt tynnere, mens volumet på nett i teorien er stort. Samtidig må vi ha i tankene at stadig flere bare leser avisen på nett. Det gjelder spesielt den unge generasjonen. Det er også grunn til å minne om at det er avisene selv som bestemmer om og i hvilken grad hendelser og nyheter kommer på. Vi har ikke krav på å få noe på trykk. Kjell Werner Journalist og redaktør siden 1978. Medlem av Fredrikstad Lions-klubb.

Fortjent Melvin Jones til Åse Kristiansen i LC Sarpsborg Prisen ble utdelt av President Yngve Kristoffersen ved klubbens
 årlige sommeravslutning på Kielfergen Sarpsborg Lions Club delte en vel fortjent Melvin Jones til sin mangeårige kasserer Åse Kristiansen, som hun har vært sammenhengende fra 2012.
 
 Åse ble en Lions i april 2000 og har også vært GMT fra 2015 til 2017.
 
 Vi gratulerer Åse med prisen.

Lions bygger broer

!3


FIRST LEGO League 2018 (FLL 2018).

Så er konkurransen i gang. Årets emne er Into Orbit - eller Ut i Verdensrommet! Dette er en spennende oppgave for barn mellom 10 og 16 år. Her er det bare å sette fantasien i sving sammen med et knippe kunnskaper, kunnskaper som kan hentes gjennom undervisning og internett. Her gjelder ordtaket; «The sky is the limit!» For å være med i FLL 2018 trenger deltagerne LEGO MINDSTORMS Education EV3 Core Set. Vårt distrikt har anskaffet 12 slike sett som er til leie for Lionsklubbene. Settene kan leies frem til medio mai 2019 for kr. 1000,00. At vårt distrikt kjøpte inn disse settene er for å holde kostnadene nede når en klubb støtter et lag som vil delta. Dette året har ingen klubber bedt om å få leie sett! Spørsmålet blir da om muligheten til å leie et sett er for dårlig bekjentgjort? Eller er interessen for å delta fra skolene blitt redusert? Håpet er at bekjentgjøringen av muligheten for å leie er for dårlig, for det kan det gjøres noe med. Verre er det om interessen for å delta i FLL konkurransen har minket!! En tilbakemelding fra klubbene om dette vil bli høyt verdsatt, så send en e-post eller en melding om situasjonen. De styrendes kvern maler langsomt – og i mellomtiden går toget! Deltagelse i FLL konkurransen kan være for noen unge første steget inn i den digitale verden. En verden som er i forandring raskere enn noen industriell revolusjon tidligere har hatt. Konkurransen – i tillegg til koding/programmering – har et konsept som pirrer nysgjerrigheten. Årets emne – Into Orbit – er et typisk eksempel som gir grobunn til å sette tankene og fantasien i sving for å finne ut hvilke utfordringer vi mennesker står ovenfor når vi skal ut i verdensrommet. Hvordan skal utfordringene møtes? Hvordan skal vi håndtere dem? Hva trenger vi? Pluss en hel rekke andre spørsmål som sikkert vil komme etter hvert i prosessen. Forrige års oppgave – Water Dynamics – eller Vannets Dynamikk, var også en oppgave som inspirerte mange unge. Stalsberg skole i Ringsaker hadde en presentasjon av sitt arbeid på et møte i LC Ringsaker som jeg hadde gleden av å være med på. Og for noen flinke barn! For en forståelse av vannets betydning for mennesker og dyr! For en flott presentasjon de ga av prosjektet de hadde gjennomført! Og hva hadde de sett på og funnet løsning for? Jo, forurensing av vann av microplast som kommer fra bl.a. fleeceplagg! De hadde funnet frem til filter som tok vare på microplasten. De hadde sørget for alarm når filteret var fullt og ikke lenger fungerte og de hadde sørget for at filteret ble behandlet som farlig avfall med den håndteringen slikt avfall skal ha. Min opplevelse når jeg er i samtale med lærere er at de er skeptiske, tilbakeholdne! Dette er noe nytt, synes å lyse gjennom. Ja, koding og programmering er – men ikke de andre områdene som er med i konseptet FLL. Her kommer ledelse inn, markedsføring med de teknikkene dette faget trenger for å få gjennomslag, norsk er med for det skal jo kommuniseres, planlegging er med for milepeler skal jo nåes – og hva med bloggere, tegnere, fotografer? Hva med å dokumentere på video prosessen og arbeidet som laget har levert? Da trenger de regissør, klipper, dreiebokforfatter. Mulighetene for virkelig å få til morsom undervisning er der – men det krever forståelse og samarbeid mellom fagpersonalet. I følge Verdens Økonomiske Forum finnes ikke halvparten av de jobbene årets førsteklassinger skal ha når de går ut i arbeidslivet. De er ikke oppfunnet ennå! FLL gir de unge en mulighet til å bli bedre forberedt til det arbeidslivet som venter dem. Lions har gjennom satsning på FLL og støtte til de lag som vil være med muligheten til å bidra til at flere vil lykkes i den digitale virkeligheten de møter. Vår støtte og vårt arbeid kan redusere antallet unge som går ut av skolen som digitale analfabeter! Vi kan ikke unnlate å gjøre hva vi kan!!!

http://www.lions.no/district/show/Distrikt+104+J/72/63387 Med hilsen Odd Natvik LC Fet FLL-koordinator odd_natvik@hotmail.com

Lions bygger broer

!4


Lions Drøbak sin aller først miljøaksjon Lions Club Drøbak har i år opprettet en egen miljøgruppe og lørdag 15. september ble klubbens første miljødag avholdt. Åtte klubbmedlemmer deltok på strandrydding på Hallangstangen og Oscarsborg Festning. Per Otto Hansen, gift med klubbens president Rita Fredheim, stilte som båtfører og bisto med transport av folk og søppel. Foto: Ole Petter Skullerud Lions Clubs International har valgt miljø som et av sine satsningsområder. Lions Norge har opprettet en felles aksjon – Lions Miljødag. I Norge har mange lionsklubber deltatt i perioden 8. til 23. september under mottoet: «Vi hjelper vår planet. Lions møter utfordringer for miljøet, både lokalt og globalt. En sunn planet er grunnlaget for trivsel for alle.» 
 Gruppeleder Arvid Vevik Jakobsen i LC Drøbak er strålende fornøyd med aksjonen. Etter fire timer med rydding hadde det blitt samlet sammen omtrent 15 fulle søppelsekker, i tillegg til større isoporblokker og kanner. 


Bjørk Ekelund, Gunnar Aaslund, Nina Herud og Rita Fredheim var med på miljøaksjonen. Foto: Berit Fredheim Etter å ha ryddet i området rundt Hallangstangen og utenfor Oscarsborg, forteller president Rita Fredheim at de gjorde noen skremmende funn.
 - Vi fant ikke unormalt mye søppel. Man så mindre søppel enn tidligere, siden vi fant store isoporklosser og plastkasser. Men hvis man begynner å pirke, fant vi vanvittig mye plast. Det var mange bomullspinner og isopor som var brutt ned til småbiter. Vi fant også en god del sprøyter både med og uten spiss, sier hun og fortsetter: - Mye av det vi plukket lå i tangen og har vært der en god stund. Men hver gang det kommer en storm eller høyvann, blir det liggende igjen en del søppel. Vi kunne fort ha plukket opp mer. Ved steinfyllingen ved sørenden av Oscarsborg kunne vi ha holdt på i mange timer. Det samler seg mye søppel her som kommer med strømmen.

Lions bygger broer

!5


- Dette var første forsøket vårt på å dra i gang en miljøaksjon. Jeg synes responsen blant medlemmene var bra. De som var med var entusiastiske og vi alle hadde det gøy. Vi følte virkelig at vi har hatt en dag der vi gjort noe samfunnsnyttig, smiler president Fredheim og konstaterer at de virkelig brenner for dette. Det er heller ingen tvil om at klubben skal gjenta miljøaksjonen flere ganger i årene som kommer. Les mer om miljøaksjonen i Drøbak her: http://www.lions.no/district/show/Distrikt+104+J/72/64021

Kayumweyumwe i Zambia, ett samfunn i utvikling
 Noen tanker om hva vi som Lions bør gjøre videre. Distrikt 104 J har ferdigstilt sine to første byggetrinn med latriner, lærerboliger og ett bygg med to klasserom. Distrikt C3 har fra før sørget for brønn ved skolen. Vår innsats for Kayumweyumwe i Zambia har gitt resultater. Risikoen for at små jenter skal bli misbrukt på skolevei eller på tur for å hente vann, er i stor grad eliminert. Det er nå over 300 barn som bruker skolen og vi besluttet derfor at vi skulle bygge siste planlagte byggeprosjekt med ett skolebygg med 2 klasserom til. Som støtte fikk vi tildelt kr 60.000 fra mintfondet. CC Gracsious Hamatala i Mumbwa district hvor skolen ligger har sørget for inventar til skolen. Vårt siste prosjekt ble startet opp i juni og bygget står nå under tak og blir ferdigstilt mot slutten av september. I den forbindelse har jeg vært i kontakt med CC Grascious Hamatala som har lovet at han også vil sørge for inventar også til dette bygget. Det viktigste er at han sørger for lærere til skolen. 
 


Kanskje bør vi som Lions tenke litt framover når vi går inn i ett samfunn som dette. Dette er fattige samfunn med små eller ingen ressurser. Kan vi for eksempel engasjere en eller flere soner som blir sponsorer til skolen? Jeg tenker da på nødvendig skolemateriell og klassesett av bøker. Videre tenker jeg på etablering av ett lite bibliotek med bøker som øker lese og lærelysten. Dette er ikke ting som koster veldig mye, men bør være ett årlig engasjement i sonen. Engasjementet til medlemmene vil øke betraktelig når sonen har ett engasjement for ett prosjekt som de kan følge over tid. 


Kloke koner er helsetilbudet i Kayumweyumwe. Nærmeste helsestasjon ligger ikke langt unna, men den er overbelastet og helt utilgjengelig under regntiden. Vi har ett tilgjengelig bygg som kan utbedres. Dette kan bli en helsestasjon på stedet. Husk at fremkomstmiddelet i området fortsatt er oksekjerrer. Derfor er behovet for helsestasjon påtrengende. Jeg har diskutert dette med CC Grascious Hamatala, som bekrefter at om vi sørger for selve bygget, vil de sørge for at kvalifisert helsepersonell og medisiner blir utplassert på stedet. Kostnadene for istandsettelse av bygget vil være kr 100.000, men jeg må ta litt forbehold om at vi kanskje også må bygge leiligheter for helsepersonellet. Dette

Lions bygger broer

!6


må jeg bruke litt tid på å finne ut av, men jeg vil informere om planene underveis. Dersom klubbene innbetaler sine forpliktelser til IR-prosjektet med kroner 120 pr. medlem, vil vi ha de nødvendig midlene tilgjengelig. Jeg jobber videre med prosjektet og vil informere i neste Distriktsnytt. Om noen ønsker besøk i soner eller klubber så er det bare å ta kontakt på mail svein@frittun.com, så ser vi om vi kan få til det. Svein J Lie IPDG / IRC
 Distrikt 104 J

Til soneledere. Gratulerer med vervet som soneleder. Dette håper jeg blir ett flott år for dere. Som vi alle er kjent med skal det velges nytt hovedprosjekt utland. Før vi kan komme så langt er det viktig at klubbene og sonene får anledning til å komme med sine tanker og ønsker. For vårt distrikt ønsker jeg at vi får en bredest mulig debatt rundt dette. Dette slik at vi får ett godt grunnlag for å fremme saken på riksmøtet. Jeg ble valgt til Ny IRC på distriktsmøtet etter Tore Ivar Svare og ønsker derfor å få komme på sonemøter snarest mulig slik at vi kan få en dialog med soner og klubber. For å få dette på kartet i sonene ber jeg om at det velges en med særskilt ansvar for IR i hver enkelt sone. Den som blir valgt får en liten jobb med å samle inn opplysninger fra klubbene og forhåpentlig komme med egne tanker og ideer. Jeg håper valget kan foretas ganske raskt. Kanskje er dette ett ansvar som bør falle på siste års soneleder? Jeg er åpen for invitasjoner til sonemøter hvor jeg kan fortelle litt om de muligheter vi har. Fint med ett svar på mailen sjlie@hotmail.com Med vennlig hilsen Svein J Lie IPDG/IRC Distrikt 104 J

Lions bygger broer

!7


Barnas dag i Gamlebyen Fredrikstad

Gamlebyen Gjeit- og Fjørkreavlslag, med sterk støtte fra Lions Club Fredrikstad, arrangerte for 3. dje år på rad: Barnas Dag. Til tross for uttrykt vær blir det en stor suksess, for både voksne og barn! Takket være store sponsorer, var det gratis servering av mat og drikke. Stort oppmøte var det også til uteforestillingene, Dyrene i Hakkebakkeskogen! Hilsen DG Per Erik Sørensen

Lions bygger broer

!8


Foto. Vesla Norstrøm

Lions bygger broer

!9


På vei inn i Oktober, lar vi Hans Børli gi oss råd for å holde sinnet mjukt.... Hold sinnet ditt mjukt! - Hold sinnet ditt mjukt, sier en stemme i vinden. - La det ikke stivne av år og alder. Smør det med dagenes gule soltalg, dynk det med dogg fra en blomsterkalk, garv det i motgangs bitre saltlake. Hold sinnet ditt várt og villig som greina i brisen: en hvileplass for fugle med vingen blå av himmelduft. Hans Børli i samlinga På harmonikk, 1991

Foto. Vesla Norstrøm

Månedens video: Introducing the Lions Global Service Framework! https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=StmTvmQqKwc

Lions bygger broer

!10

Profile for Lions Distrikt 104J

Distriktsnytt nr 3  

Distriktsnytt

Distriktsnytt nr 3  

Distriktsnytt

Advertisement