Page 1

Distriktsnytt juli 2018 Nr. 1 Lions-året 2018-2019 2. årgang


Månedsbrev juli 2018

Distrikts guvernør Per Erik Sørensen

DG`s månedsbrev

Månedens gjesteskrivere

Per Erik Sørensen - Distriktsguvernør

Hroar Thorsen og Kari Sandøy Jarmann

Månedsbrev

Side 2

Lions Club Enebakk 50 år

Side 6

Gjesteskriv

Side 3

Lions Club Onsøy

Side 8

Utmerkelse til Lill Alver

Side 4

Pensjonister på tur

Side 9

Side 5

Månedens videoer / dikt

Side 10

Lions Club Rygge 50 år

50 år

Stoff til Distriktnytt sendes redaksjonen innen 20. i måneden. Eposter: tom@snielsen.no;fredrik@huff.no All tekst i Word format og bilder bes sendes i JPG format

Lions bygger broer

!1


MÅNEDSBREV JULI 2018 Lionsåret 2018-2019 har så vidt begynt og jeg vil først og fremst takke hver enkelt av dere for innsatsen i året som er gått. Når dette leses er vår Convention i Las Vegas i full gang, og for meg blir det også bekreftelsen på at en lang opplæringsperiode er over. Jeg vil først og fremst rette en stor takk til IPDG Svein J. Lie for hans ledelse av distriktet i året 2017-2018 og til hvert enkelt medlem av distriktsstyret og distriktsrådet for innsatsen på de ulike områder. Dette lionsåret vil være det siste med samme distriktsinndeling som nå, og jeg har derfor invitert vår guvernørrådsleder Kari Sandøy-Jarmann og vår generalsekretær til å være gjestesteskrivere i det nye lionsårets første Distriktsnytt. Den nye distriktsinndelingen som ble vedtatt på Riksmøtet, vil sette nye krav og oppgaver til hele vårt distrikt. Sammenslåingen med distrikt 104 H Oslo vil gjøre distriktet til landets største, når det gjelder medlemmer og antall klubber. Overgangen til det nye distriktet vil være en vesentlig utfordring i årene som kommer. Mitt motto for 2018-2019 er Lions bygger broer! Jeg har et sterkt ønske og håp for dette året, at hvert enkelt medlem av Lions ser det som sin oppgave å legge opp til et samarbeide med sitt lokalmiljø på gamle og nye områder, og viser at vårt motto « We serve - Til tjeneste» betyr noe! Lions trenger nye medlemmer og ikke minst gi både nye og gamle medlemmer opplevelse og glede av å være medlem av vår organisasjon. Ikke glem at Lions nå har over 1,5 millioner medlemmer på verdensbasis. Jeg har et ønske om at hvert enkelt medlem i distriktet inviterer med seg et nytt potensielt medlem og gir han eller henne opplevelsen av hva Lions er! Nå i juli er distriktet arrangør for sommerleiren på Follo Folkehøyskole. Vi trenger flere vertsfamilier i tiden 8.til 16.juli. Ta kontakt med Helle Soos på mail helle@soos.no. Samtidig vil jeg invitere til et besøk på ungdomsleiren lørdag 28. juli. Benytt muligheten til å treffe ungdom fra store deler av verden! Jeg vil også gjerne minne om at både fagsjefer og distriktets ledelse med glede kommer på klubb- og sonemøter, og ikke minst ønsker jeg å bli holdt orientert om medlemmer som hedres for sine oppgaver i klubben og for mange års medlemskap. I distrikt J er det tre klubber som feirer 50 års jubileum i 2018. Jeg gratulerer, LC Rygge, LC Enebakk og LC Onsøy. Men først og fremst vil jeg ønske hver enkelt medlem med familie, en god og innholdsrik sommer. Vel møtt til et aktivt lionsår i september. Send meg gjerne innlegg til Distriktsnytt på mail til karru@online.no Med vennlig hilsen Per Erik Sørensen Distriktsguvernør 104 J

Lions bygger broer

!2


Månedens gjesteskriv - Distriktsregulering Multippeldistrikt 104 Norge Riksmøtet 2018 vedtok at Lions Norge skal redusere antall distrikter fra 7 til 5 med virkning fra 01.07.2019, hva betyr egentlig dette for klubbene og hva skjer nå videre? For klubbene skjer det ingen forandringer i det daglige, for noen vil det bli en lengre reisevei til Distriktsmøtet men det er også den eneste endringen i det praktiske «klubblivet». Når det gjelder hva som skjer videre så er det noen ting vi må huske på og ha på plass før Riksmøtet i 2019, det første som skjer er at Lions Norge leverer en formell søknad til Lions Clubs Internasjonal sitt styremøte i oktober, der vil søknaden bli behandlet og godkjent. Så begynner arbeidet med å forberede distriktene på reguleringen, det er viktig at dagens distriktsstyrer begynner samtalene om hvordan det skal jobbes i det nye distriktet, hvis det nye distriktet har flere VDG I og II må det bli enighet om hvem som skal utøve sin DG rolle først. I praksis betyr dette at man på det første Distriktsmøtet i det nye distriktet vil måtte «re velge» de som allerede var valgt i dagens distrikter. Hvis det ikke er noen med disse vervene må disse velges ved første mulighet. Men det viktige er at dagens Distriktsråd nedsetter en gruppe som begynner å se på disse tingene slik at man kommer til enighet om hvordan ting skal fungere i fremtiden så fort som mulig. Det å sørge for at begge de gamle distriktene blir representert i det nye distriktsrådet er en fin måte og legge til rette for at det nye skal fungere best mulig. Det er selvfølgelig en hvis «spenning» med en slik distriktsregulering som det Lions Norge gjør nå, det kan fort komme situasjoner der «alle» refererer til hvordan det var før og i det gamle….. og ja noen ganger så vil det være mye sant i ett slikt uttrykk, men det er vi 1. Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag medlemmene som er ansvarlig for at det nye skal fungere og bli til noe som var enda bedre en slik det var/ = 1745 medlemmer 77 klubber er. Det skjer ikke noe, med soner eller andre ting, så de 2. Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark aller fleste klubber kan fortsette med det de har gjort før. = 1926 medlemmer 75 klubber Det vil bli flere som skal være med å avgjøre ett 3. Oslo, Akershus og Østfold eventuelt distriktsprosjekt, så det kan føles tyngre å få = 2450 medlemmer 94 klubber det vedtatt, men husk at det er flere som også skal være med å bidra til at ett prosjekt blir vellykket. 4. Buskerud, Vestfold, Telemark, og Agder Når all planlegging og forhåndsarbeid er unnagjort er det = 2175 medlemmer 92 klubber to ting som gjenstår. Det første er at i forbindelse med et siste Distriktsmøtet i dagens distrikter så skal det ikke gjennomføres valg og det skal ikke vedtas budsjett. Den som det er enighet om at skal tjeneste gjøre som Distriktsguvernør presenterer sin handlingsplan, men møtet vedtar den ikke, det gjøres på et senere tidspunkt. På ett eller annet tidspunkt mellom 01.04.2019 og 31.05.2019 skal det nye distriktet gjennomføre ett konstituerende møte der man gjennomfører valg, godkjenner DG’s handlingsplan, budsjettet og fastsetter kontingenten til distriktet. Dette anbefales og gjøres på et av to steder, enten at begge distriktene samles søndag etter Distriktsmøte og avholder dette konstituerende møte eller det kan gjøres i forbindelse med Riksmøtet og si at det er de som er delegater til Riksmøtet som gjennomfører dette møtet. Hva vinner Lions Norge på denne sammenslåingen? I praksis er det pr. i dag ikke mulig å si hva vi vinner, det som er en realitet er att noen av våre distrikter ikke var fullverdige, dette «problemet» får vi nå løst. Økonomisk er det sagt at vi skal tjene penger på å redusere antall distrikter, realiteten er at vi ikke får noe større overskudd av dette, men vi får satt av mer midler til for eksempel opplæring, opplæring er noe av det viktigste vi gjør slik at vi får medlemmer som er dyktige i sin Lions verv. Erfaringene vi har i fra tilsvarende sammenslåinger før er at dette fungerer veldig greit. Og at distriktene har kommet styrket ut av det. Vi ønsker dere alle sammen lykke til med deres lionsarbeid i lionsåret 2018–2019. Kari Sandøy-Jarman

Hroar Thorsen

Guvernørrådsleder

Generalsekretær

Lions bygger broer

!3


Lill Alver fikk internasjonal president sin utmerkelse

På vegne av International President Naresh Aggarwal, hadde jeg den glede å tildele PCC Lill Alver hans utmerkelse for hennes ekstraordinære innsatser for å fremme Lions oppgaver i lokalsamfunnet og rundt om i verden. Prisen ble utdelt på medlemsmøte i hennes Club Lions Club Nedre Romerike. Vi gratulerer Lill med prisen. Mvh
 IPDG Svein J. Lie

Lions bygger broer

!4


Lions Club Rygge er 50 år

Markeringen av LC Rygges 50-årsjubileum erstattet det ordinære medlemsmøte i juni. Jubileumsfesten ble arrangert på Støtvig Hotel.

FLC Rygge feiret 50-årsdagen med utdeling av Melvin Jones . LC Rygge ble stiftet 10. mai 1968. Klubben startet opp den gangen med 20 medlemmer (alle menn) hvorav ingen dessverre er med oss lenger. Det er til ettertanke at klubben i dag har det samme antall medlemmer og at vi dessverre fortsatt er bare menn. Det har vært enkelte kvinner innom i årenes løp, men klubben har sannsynligvis ikke vært flink nok til å ta vare på dem, siden ingen har fått skikkelig fotfeste og har dermed forlatt klubben. Medlemskomitéen i klubben har satt seg som mål å verve nye medlemmer høsten 2018 og vil legge stor vekt på å nå frem til kvinnelige kandidater. Ut fra lokale forutsetninger har LC Rygge alltid vært en aktiv klubb og bidratt i beste lionsånd, med positive tiltak i lokalmiljøet. Dette har ofte foregått i stillhet siden klubben i likhet med mange andre Lionklubber er tilbakeholdne og lite flinke til å markedsføre seg selv for offentligheten. Ikke desto mindre har det utviklet seg et trygt og godt samarbeid med mange instanser både i kommunen og i næringslivet og vi vet at de alle stoler på at vi fortsetter samarbeidet og tar i et tak når det trengs. I årenes løp er det blitt gitt mye økonomisk hjelp og støtte til mange prisverdige formål både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubben følger stort sett lojalt opp alle vedtak fra høyere instanser og kan således med en viss stolthet se tilbake på en lang og respektabel historie. Mange av våre medlemmer har vært med i klubben i mange år og tatt del i denne utviklingen. Det passer således bra at styret i klubben i våres bestemte at noen av disse solide støttespillerne skulle tildeles en Melvin Jones på 50-årsfesten på Støtvig Hotel 8. juni. Den stilige sammenkomsten kulminerte dermed ved at tre medlemmer fikk sin velfortjente Melvin Jones, nemlig (fra venstre) Kåre Kubberød, Jan Erik Ottersen og Knut H. Peterson. Æresprisene ble delt ut av DG Svein J. Lie. Hilsen sekretær Terje Ruud, Lions Club Rygge

Lions bygger broer

!5


Enebakk Lions 50 år For 50 år og noen dager siden, den 21. mai 1968, ble det holdt stiftelsesmøte for Enebakk Lions Club. Det skal markeres med en jubileumstur 9.–10. juni, forteller president Magnar Nordlie. Det blir tur til Fredrikstad i buss, med vår egen sjåfør. Der får vi en guidet tur i Gamlebyen, og på kvelden blir det festmiddag. Vi blir rundt 40 personer, sier Nordlie. Lions Club Enebakk, sone6 D104J driver veldedighetsarbeid av mange slag. Mye er rettet mot ungdom. – I forbindelse med 50-årsjubileet har vi satt Bilde fra opptakseremonien 21. mai 1968.

av 100.000 kroner som vi ønsker å fordele til gode formål som kan gagne bygda. Vi oppfordrer lag og foreninger med tanker og prosjekter om å søke. Søknadsfristen er 6. juni, sier Nordlie, og viser til annonse om tiltaket i Enebakk Avis. Var på stiftelsen Stein Lysaker (73) var på stiftelsesmøtet i -68, og er dermed såkalt chartermedlem. Som 23-åring var han den yngste på møtet. Han husker dagen av en veldig bestemt grunn: Datteren Ann-Cathrin ble født samme dag, og Stein kom en halvtime for sent til møtet. Og det var en varm, solrik dag, husker han. – Møtet ble holdt i 2. etasje i det gamle herredshuset, der Ragnhild Butenschøns skulpturer står nå. At det kom i stand har å gjøre med den første Røde Fjær-aksjonen i Norge i april 1966. Da fikk Halvor Weng og min far Anker Lysaker, som begge var tilknyttet kommunen, forespørsel fra Oppegård Lions Club om de kunne stå for aksjonen i Enebakk. De gjorde de, og det igjen var årsaken til tanken om å starte Lions Club i Enebakk, forteller Stein. Etter etableringen i mai -68 holdt den nye avdelingen charterfest på Vangen skistue tidlig på vinteren. 25-årsjubileet ble holdt samme sted. Startet med blomster Lysaker har vært president 5–6 ganger, mens Nordli nå har vervet for andre gang. I 2013 mottok Lysaker «Melvin Jones», Lions høyeste utmerkelse, for sin innsats. Jones var mannen som startet Lions Club i USA for 101 år siden, opplyser Nordli, og ber Stein hente plaketten. Med god grunn til å være stolt forteller Lysaker litt om aktivitetene. – Røde Fjær-aksjonen i -66 ga grunnlaget for at Beitostølen Helsesportsenter ble realisert, nevner han først. – Blomstersalget var den første store aktiviteten vår lokalt. Det var selvsagt for å skaffe penger for å drive en form for veldedighetsarbeid. Hvorfor ikke selge blomster? Det var så vidt jeg husker ingen blomsterbutikk her da. Første gang, til jul i -69, reiste vi rundt og banket på dører og tok forhåndsbestillinger. Så leverte vi uka etter. De første julegledene kostet 15 kroner, husker han. Lions blomster til jul er for lengst en tradisjon i Enebakk. – Folk venter på oss. Noen ringer og spør etter oss, til og med, innskyter Nordlie. – 7.-klassene får tilbud om å delta i Fredsplakatkonkurransen, som Lions arrangerer over hele verden, sier Lysaker. Nordlie nevner «Mitt valg», et holdningsskapende program fra Lions for skoler og barnehager. – En del av inntektene fra Lions Tulipanaksjon går til arbeid mot narkotika og mobbing, innskyter han også. – Vi hadde veldig mange forskjellige ting vi dreiv med, fortsetter Lysaker. – Vi malte låven på Østenbøl. Vi har malt Mari kirke. Vi har gjort i stand og lagt plen utenfor Kopås og aldersboliger på Flateby og i Ytre. Panelt hus på Flateby. Utført snømåking, solgt strøgrus. Vi har kjørt pensjonister til julebord, og er faste sjåfører under TV-aksjonen, nevner Lysaker. 26 menn Mye er dugnads- og ikke pengeinnbringende. Listen er mye lenger enn vi kan ta med her. For noen få år siden sørget Enebakk Lions Club for at et 20-tall ungdommer fra hele verden fikk oppleve Enebakk

Lions bygger broer

!6


en hel dag. De var på en 14-dagers ungdomsleir i Norge, arrangert av Lions internasjonalt. Tilsvarende har Enebakk Lions Club støttet ungdom herfra til å delta på det samme andre steder. Og stadig, fra tid til annen, Røde Fjær-aksjon som i -66. – Hvor mange er dere i Enebakk Lions? – I dag er vi 26 medlemmer fra 50 til 85 år. Vi har en bra, stabil medlemsmasse. – Flest menn? – Bare menn, og vi ønsker oss damer i Lions! sier Nordli. – Vi er vel best på rekruttering i vårt område nå, med 4–5 nye medlemmer de siste to årene, pluss at vi skal ta opp ett medlem nå i forbindelse med jubileet, og ett nytt medlem til høsten, sier han entusiastisk. Betaler selv Nordlie og Lysaker gir honnør til medlemmene. – Vi er heldige som har så mange spreke pensjonister. Vi er en veldig optimistisk og fin gjeng som står på når det trengs, fastslår Nordlie, og presiserer at deltakerne på jubileumsturen betaler den av egen lomme. Karene har mye på hjertet, men er nå mest opptatt av å slå på stortromma med 100.000 kroner til gode formål, og selvsagt Fredrikstadtur og fest 9.–10. juni. – Det må vi huske, Magnar, at vi må utbringe Kongens skål. For han er Lions´ høye beskytter, kommer Lysaker på, og lyser opp. Presidenten nikker og noterer seg skålen med det samme. Hilsen Bjørn Mikkelsen, Lions Club Enebakk

Fra Enebakk Lions Club 50 års jubileumstur til Gamle Fredrikstad Turen gikk først til Gamle Fredrikstad hvor vi hadde omvisning og lunsj. Etter dette dro vi til Scandic Hotell i Grålum for festmiddag. Her tok vi også opp 1 nytt medlem denne kvelden. Så nå er vi 27 medlemmer. Vi blir stadig flere.

President Magnar Nordlie tar opp nytt medlem Gunnar Berg

Lions bygger broer

Omvisning i Gamlebyen Fredrikstad v/ Carl Henrik Amundsen

!7


Lions Onsøy 50 år 25. mars 2018 var det 50 år siden Lions Club Onsøy ble stiftet. Begivenheten ble behørig feiret 2. juni på Røde Kors-huset på Gressvik av klubbens medlemmer sammen med ledsagere og gjester. Før matserveringen startet ankom en forventningsfull gjeng som var lovet penger av klubben denne kvelden. Dette var i hovedsak lokale foreninger, lag og andre som jobber med barn, ungdom og vanskeligstilte. Alle var invitert til å motta en sjekk, uten at de visste noe om hvilket beløp de ville få. De heldige som delte på de bevilgede 250.000 kronene var: - Moringen, Gressvik, kr. 10.000 - Gatemagazinet, kr. 10.000 - Gressvik IF, kr. 20.000 - Lervik IF, kr. 20.000 - Hjelp oss og hjelpe Fredrikstad, kr. 20.000 - Barnas Stasjon Fredrikstad, kr. 20.000 - Frelsesarmeen Fredrikstad, kr. 20.000 - Varmestua Fredrikstad, kr. 20.000 - FAU Hurrød skole, kr. 20.000 - Sykehuset Østfold, Barne- og ungdomsavdelinger, kr. 30.000 - Kirkens Bymisjon Fredrikstad, kr. 60.000 I tillegg har klubbens medlemmer bygget en gapahuk på Sprinklet i Onsøy, dette er ment som en gave til alle turgåere i Gressvikmarka. Bildet viser de heldige med sine sjekker sammen med klubbens president Olav Larsen (til høyre)

Senere på kvelden ble tre av klubbens medlemmer tildelt Lions høyeste utmerkelse, Melvin Jones. Dette ble tildelt for ekstra stor innsats i klubbarbeidet gjennom mange år. De som fikk hedersbevisningen var Kurt Klevås, Erling Lodgaard og John Ivar Isaksen.

Lions bygger broer

!8


PENSJONISTER PÅ TUR MED ROLVSØY LIONS Turen lørdag 2. juni i år gikk via Halden, Tistedalen, Nøssemark til Ed, hvor vi tok inn på Dals Ed Hotell for en velfortjent middag. Underveis var det en liten kafferast med is, i nærheten av Brekke Sluser. 
 
 Underveis ble vi underholdt og guidet gjennom turen av en utmerket, lokalkjent guide. Stor takk til Trond som var guiden vår. Loddsalget innbrakte nesten 7 000.-. Antall deltagere var 37 og fra klubben og damegruppa deltok 8 stk. Vellykket og bra alt sammen med god mat og nydelig vær. Savnet Henry som har vært med i alle år tidligere, men det skal nevnes at Henry spanderte alle gevinstene. Æres den som æres bør.

Venter på trekningen

Etter middagen ble det en blanding av pensjonerte biler og folk til stor glede for entusiaster av både biler og mennesker. Dette «svarte gliset» hadde en V12 motor på over 4 liter og kunne nesten ikke høres når den gikk. Det samme med den hvite doningen øverst verdsatt til 2 mill.? Hilsen Leif Gjerdsbakk, Lions Club Rolvsøy

Lions bygger broer

!9


Blåklokkevikua Nå ligg steinrøysa solvarm med fingerstrå, Blåklokkevikua – je er heme nå, Blåklokkevikua – den var lykka for meg. Den vi fekk som ei gave da vi var små Blåklokkevikua – midt i æillt det grå, Blåklokkevikua – som je lengte mot deg. Natta bære skumre, dagen var blå, og vegen var lett å gå. Flyge berrføtt i dogg-gras og blåbærlyng. Blåklokkevikua – Ja, den ler og syng Blåklokkevikua – milla steinrøys og strå, sit je i a nå, je er i a nå. Alf Prøysen

Månedens video Layla's Diabetes Story https://www.youtube.com/watch?v=w9KmkBH5uLc

Lions bygger broer

!10

Profile for Lions Distrikt 104J

Distriktsnytt nr 1 2018  

Lions distriktusnytt nr 1

Distriktsnytt nr 1 2018  

Lions distriktusnytt nr 1

Advertisement