LION oktober 2016

Page 18

NATIONALT

De 6 Lions klubber i Thy samarbejder med Thisted Kommune i kampen mod stofmisbrug I forbindelse med SSP-konsulent i Thisted kommune Lejf Brogaard’s afskedsreception tildeltes han en Melvin Jones Award. Læs her hvad Lars Prior Larsen, LC Thisted motiverede: ”Kære Lejf Vores bekendtskab og samarbejde daterer sig tilbage til 2003-2004. I 2003 besluttede vi i Lions Club Thisted at etablere et Misbrugsudvalg med sigte på en indsats mod misbrug – særligt stofmisbrug – hos unge mennesker. Vi overvejede forskellige muligheder for indsatsen og nåede frem til, at vi ville forsøge os med undervisningsprogrammet Lions Quest – som nu hedder Holdning og Handling. Det er et pædagogisk program med sigte på holdnings- og adfærdskorrektion. Det kan anvendes bredt til konfliktløsning – f.eks. i forbindelse med mobning – men altså også ved uhensigtsmæssig adfærd, som kan føre til stofmisbrug. Programmet er rettet mod lærere og pædagoger, som vi så gerne skulle have kontakt til. Her tilsmilede heldet os i form af kontakt til dig, Lejf. Du var den rette person på det rette tidspunkt. Du havde den rette position i ”væsenet” og i kommunen. Dertil en visionær holdning og et engagement i projektet. Sammen afholdt vi vores 1. kursus i 2004. Siden har vi afholdt et kursus om året for personale fra skolerne i Thisted. Fra 2007 – ef-

ter kommunalreformen – udvidede vi tilbuddet til alle skolerne i den nye storkommune. Nu i et samarbejde med de 5 øvrige Lions klubber i Thy. Siden start i 2004 har vi i alt haft ca. 275 lærere og pædagoger fra Thisted Kommune på kursus. Ved vores 10 års kursusjubilæum lavede vi en spørgeskemaundersøgelse blandt flest mulige af de tidligere kursister. Resultatet var det glædelige, at materialet stadig fandtes meget anvendeligt og blev anvendt – selv mange år efter deltagelse i kursus. Vores samarbejde er årenes løb blevet udvidet med hjælp til anskaffelse af tøj med logo til synliggørelse af SSP-medarbejderne, uddeling af ”Stoffer”-spil på alle overbygningsskolerne i Thisted Kommune og - ikke mindst – årlig opførelse af teaterforestillingen ”4,1 promille” for elever og forældre i alle 8. klasser i forbindelse med deres temadag. Endelig vil jeg også gerne nævne, at du har været katalysator i forbindelse med vores fælles projekt med Thisted Kommune om ”Kampen for børnene”, der har fokus på øget opmærksomhed på og mulig afsløring af misbrug af børn. I Lions har vi været utroligt glade for samarbejdet med dig. Uden din hjælp var der risiko for, at vi havde stået tilbage med vores midler og talenter ubrugte. Den største hæder, der kan tildeles i Lions-regi hedder Melvin Jones Award – efter grundlæggeren af Lions organisationen. Som påskønnelse af din indsats i vores samarbejde har vi i Lions Club Thisted besluttet at tildele dig en Melvin Jones Award. Med awarden følger der en ”pris” på 1.000 US Dollars. Dem får DU ikke, men pengene frigøres til et humanitært formål i Lions regi. TAK for samarbejdet. Vi ønsker dig et godt og aktivt otium.”

Lejf Brogaard (tv) modtager Melvin Jones Award

18

LION Oktober 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.