Page 3

EMNE

Lions Clubs International

Vores Historie 1917:

Begyndelsen Erhvervsmanden Melvin Jones fra Chicago stillede et simpelt, men verdens‐ omsiggribende spørgsmål ‐

1920:

Går Internationalt  Blot tre år efter vores grundlæggelse, blev Lions international, da vi etablerede den første klub i 

hvad hvis folk bruger deres talenter til at arbejde og forbedre deres samfund? Knap 100 år senere, er Lions Clubs International ver‐ dens største humanitære service organisation, med mere end 1.360.000 medlemmer i flere end 46.000 klubber og utallige historier  om Lions virke på samme enkle idé: Lad os forbedre vores lokalsamfund.    

Canada. Mexico fulgte i 1927 og i 1950'erne og 60'erne accelererede den internationale vækst med nye klubber i Europa, Asien og  Afrika.    

1925:

Udryddelse af  Blindhed  Helen Keller deltog i Lions Clubs International Convention i Cedar Point, Ohio, USA, og opfor‐ drede Lions til at blive "De blindes riddere i korstog mod mørket." Siden da har vi arbejdet utrætteligt for at hjælpe blinde og svagt‐ seende.    

1945:

Forenede Nationer  Idealet om en international organisation, er eksemplificeret ved vores varige forhold til FN. Vi var 

1957:

Organisering af  programmet  for  unge  I slutningen af 1950'erne, skabte vi Leo programmet for at give de unge i 

en af de første ikke‐statslige organisationer der opfordredes til at medvirke i udarbejdelsen af De Forenede Nationers pagt og har  støttet arbejdet i FN lige siden.    

verdenen, mulighed for personlig udvikling gennem frivilligt arbejde. Der er cirka 160.000 Leos og 6.400 Leo klubber i mere end 140  lande og geografiske områder i hele verden.    

1968:

Etablering af  vores  Organisation  Lions Clubs International Foundation (LCIF) hjælper Lions med globale og store  lokale humanitære projekter. Gennem vores Foundation, har Lions modtaget mere end 826 millioner dollars i tilskud til at bidrage  med at opfylde behovene i deres lokale og globale samfund.    

1990:

Lancering af  SightFirst  Gennem LCIF har Lions genoprettet synet og forebygget blindhed på verdensplan med Sight‐ First programmet. Siden lanceringen i 1990, har Lions rejst mere end 415 millioner dollar til dette initiativ. SightFirst henvender sig  hyppigst  mod  årsager  til  blindhed:  svagtseende,  trachom,  flodblindhed,  børne‐blindhed,  diabetisk  retinopati  og  glaukom  (grøn  stær).    

I dag: 

Udvidelse af  vores  rækkevidde  Lions Clubs International har påvirket livet for millioner af mennesker over hele ver‐

den. Gennem vores hovedprojekter, er vi i stand til at hjælpe på følgende områder: synet, sundhed, ungdom, ældre, miljø og kata‐ strofehjælp. Vi arbejder i mere end 200 lande og geografiske områder i hele verden.   

Eksempler:   • • • •

Gennem vores ungdomsprogrammer har vi i sidste år involveret 822.112 unge mennesker og brugt 646.193 timer derpå.  Gennem vores synskampagner har vi også sidste år hjulpet 1.109.803 mennesker og brugt 394.523 timer på det.  Med hjælp til hungersramte, har vi hjulpet 2.008.243 mennesker alene i år og brugt 511.230 timer på det.  På miljøområdet har vi gennem vores kampagner arbejdet i alt 405.000 timer i sidste klubår. 

Københavnsvej 19 | 3400 Hillerød | DK-Danmark | Telefon 48 25 56 34 | Email lionskontor@lions.dk lions.dk 2014 oktober| LION 3

Lions oktober 2014  
Lions oktober 2014  
Advertisement