Page 2

Venner som hjælper andre EMNE

Lions er en frivillig medlemsbaseret serviceorganisation som er repræsenteret i 205 lande og geografiske områder. I Danmark er vi ca. 7.000 medlemmer fordelt på 322 klubber. Vi i Lions ønsker at bidrage til at hverdagen bliver lidt lettere for de som har det vanskeligt. De mest centrale målgrupper for vort hjælpearbejde er ældre, børn og ungdom, og funktionshæmmede. Alle som ønsker at gøre en frivillig indsats i tråd med Lions etiske norm og mål, er velkommen som medlemmer. Alle de penge vi tjener på messer, loppemarkeder, koncerter, kalendersalg, modeopvisninger - alt går tilbage til hjælpeaktiviteter. Drift af organisationen dækkes af medlemskontingentet. Nogle gange hjælper det godt at være tilstede og vise at man interesserer sig. Vi arrangerer fester og skaber liv på ældrecentrene tager funktionshæmmede med på udflugter, arrangerer internationale lejre for ungdommen, arbejder med langsigtede programmer mod mobning og narkotikamisbrug - for kun at nævne nogle ting.

Glæden at hjælpe andre giver en ubetalelig følelse, derfor er vort motto - We Serve (Til Tjeneste). Følg os på sociale medier facebook.com/Lions.Danmark

Lions - Meningsfyldt fritid for engagerede mennesker LIONS MÅL

LIONS ETISKE NORM

Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid.

At skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens folk. At fremme principperne om redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab. At være aktiv interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd. At forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse. At danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse, dog således, at klubbens medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelse. At anspore medlemmerne til at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at anspore til dygtighed og initiativ og at fremme høj etik i handel, liberale erhverv, i offentlig og privat virksomhed. At hjælpe vanskeligt stillede medmennesker.

• • • •

2

LION oktober 2014

Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig en passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele. Køb ikke din fremgang på andres bekostning. Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv. Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig. Gør venskab til et mål – ikke til et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester. Opfyld dine medborgerlige forpligtigelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning. Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte. Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned.

Lions oktober 2014  
Advertisement