Page 19

KLUBSTOF

LIONS RAMSØ PÅ ROSKILDE FESTIVAL Lions hilsen Flemming Fischer/ Jørgen Vollbrecht Lions Ramsø • Endvidere har vi en som tager sig af catering, da vi leverer mad (sportsboller) til de frivillige. Disse er meget friske, da de bliver tilberedt og leveret hver formiddag.

Roskilde Festival er en årlig begivenhed, også for Lions Ramsø. Vi er en del af de mange frivillige organisationer, som via frivilligt arbejde på festivalen skaffer penge til deres arbejde. Der arbejder ca. 30.000 frivillige på Roskilde Festival. Vores arbejde på festivalen foregår på Roskilde Station, hvor vi sælger billetter til festival toget, som kører mellem Roskilde station og festival pladsen. Endvidere varetager vi opgaven med at guide festivalgæsterne på stationen, enten til bus, tog eller gående til festivalpladsen, eller hvor de nu skal hen. Det er en stor opgave, som kræver god planlægning og mange frivillige, da vi er på stationen fra festivalens start og til den slutter 8 dage efter. Dog er vi fritaget for at være der hele natten, hvor festivalgæsterne alligevel ”sover” eller fester igennem på pladsen. Planlægning af aktiviteten starter allerede i december året før og slutter i oktober, med en evaluering sammen med vores ledelsesgruppe under Roskilde Festival. • Vi har nedsat et udvalg på 6 løver

Arkivfoto: Roskilde by night som har forskellige ansvarsområder. • Der er selvfølgelig en formand som har det forkromede overblik. • Derudover har vi en der tager sig af de ca. 60 frivillige, der hver skal have 4 vagter á 8 timer, hvilket er et krav fra festivalen. • De frivillige kommer via et opslag som vi har lagt ind på Roskilde Festival hjemmeside. • I forbindelse med hvervningen af de frivillige, sendes og modtages ca. 800 mails udover de telefonsamtaler der er. • 2 medlemmer tager sig af informationsmøderne for de frivillige og Lionsfolk. • En tager sig af logistikken, da der skal etableres en base på stationen, opsættes afspærring på perronen, samt leveres forsyninger i form af mad og drikke (i år lidt over 900 ½ liters flasker vand).

Ud over de udefrakommende frivillige, arbejder alle klubbens medlemmer og mange af deres “fruer”, med på aktiviteten som vagtledere og pengetællere. I alt er vi små 100 personer der deltager i aktiviteten i løbet af festivalen. Hvad får vi så ud af det. Udover en god sjat penge som går til Lions arbejdet, får vi også en masse oplevelser. Vi er sammen med de unge mennesker, som ønsker at arbejde på festivalen for at få billetten til en uges fest og farver. Vi møder festivalgæsterne, hvilket somme tider kan være en udfordring, men det klares med et smil. For 99,99 % vedkommende er alle positive, da de kun er kommet for at få en god oplevelse. Aktiviteten betyder meget arbejde for hele klubben, men det er med til at give et sammenhold, da alle stiller op, uanset om man har rundet pensionsalderen eller stadig er aktiv på arbejdsmarkedet.

LIONS BILEN SOM BLIKFANG I SKOVLUNDE Af: Ole Rubach, Præsident Lions Skovlunde Indsamling af midler til etablering af børnehospice Lørdag den 6. september holdt Skovlunde Centerforening sit efterårssalg med mange gode tilbud og god underholdning for såvel børn som voksne. Lions Skovlunde benyttede lejligheden til at vise flaget. Vi stillede op med vores vanlige tombola og salg af øl og sodavand. Vi havde lånt Lions bilen og brugte dem som blikfang, hvilket gav mange gode dialoger med de forbipasserende. Samtidig har Lions Skovlunde lavet et skrabe lotteri, hvor vi har besluttet at hele overskuddet går til etablering af Børne Hospice på Sct. Lukas stiftelsen. På dagen blev der solgt lodder for mere end 6.000 kr. Ideen med skrabe lotteriet fik vi fra Lions Kalundborg, der beredvilligt har hjulpet os. ”Vi står naturligvis også til rådighed for andre klubber, der vil afprøve denne aktivitet” udtaler Ole Rubach.

Ole Rubach som sælger

2014 oktober LION

19

Lions oktober 2014  
Lions oktober 2014  
Advertisement