Lions juni 2014

Page 1

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

HKH Prinsgemalen fylder 80 år

Nr. 6 . 2013/14

lions.dk

Spændende nyt om LCIF

1