Lions juni 2014

Page 1

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

HKH Prinsgemalen fylder 80 år

Nr. 6 . 2013/14

lions.dk

Spændende nyt om LCIF

1


2

INDHOLD

We Serve

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 6 . 2013/14

1

lions.dk

Redaktør: Svend Due Mikkelsen (ansvarshavende) Erantisvej 5 - 4300 Holbæk Tlf.: 88 70 76 10 thelion@lions.dk

Redaktionsudvalg: Redaktionsudvalg: PRD Kurt Poulsen Prd.md@lions.dk PRC-A Jens Chr. Johansen Prc.a@lions.dk PRC-B Peter Møller Prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen Prc.c@lions.dk PRC-D Jette Flach Bundgaard Prc.d@lions.dk

HKH Prinsgemalen fylder 80 år

Spændende nyt om LCIF

Billedet på forsiden af HKH Prinsgemalen, er taget af fotograf Ole Nissen ved en tidligere Lions Pris overrækkelse på Marselisborg Slot

Oversættelser: Helge B. Møller, PDG LC Odense

Læs i dette nummer: International ��������������������������������������������������������������� 3 Guvernørrådsformanden ����������������������������������������� 4 International ��������������������������������������������������������������� 6 Aktuelt ����������������������������������������������������������������������� 10 Organisation ������������������������������������������������������������� 12 Klubstof ��������������������������������������������������������������������� 19 LEO ���������������������������������������������������������������������������� 21 Orkester Norden ���������������������������������������������������� 22 Navnlig navne ����������������������������������������������������������� 23 Boganmeldelse ��������������������������������������������������������� 24

Læs mere på side

Annoncer: Jon Sigurd Vangsøy Ostadalsveien 23 0753, Oslo, Norge Tlf. +47 22 50 08 01 Mobil +47 92 02 12 09 vangsoey@online.no

13

Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk

Layout og Tryk: Vitten Grafisk A/S, Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

LION

Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk

Oplag: 8.000 eksemplarer

LION JUNI 2014


INTERNATIONALT

3

Vi drømte og vi opnåede Oversat af Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense

EXECUTIVE OFFICERS 2013-2014

Jeg mødte tidligere i år i Indien en gruppe meget energiske mennesker, der bestiger bjerge, krydser over floder, flåder sig gennem vandfald og opsøger vilde elefanter. De udsætter sig for disse udfordringer for at bevise over for sig selv, at hindringer og barrierer ofte kun eksisterer i ens egen tankegods. Lions understøtter generøst dette inspirerende program til hjælp for mennesker med fysiske handikap. Medens jeg som Lions internationale præsident rejste verden rundt, blev jeg på lignende måde inspireret af Lions programmer og projekter, der skaffede mad til de sultne, gav syn til de blinde og lærte ungdommen om ansvarsfuldhed. Jeg opfordrede Lions til i dette år at følge deres drømme. Jeg har følt mig ydmyg, når det gik op for mig, jeg så det utallige gange, hvad Lions har opnået gennem deres drømme på talløse måder og steder år efter år. Det er mit håb, at min stemmes opmuntring til handling fik endnu flere drømmere motiveret til handling og fik motiverede Lions til at passere endnu flere milesten i realisering af nye drømme. Nu hvor min præsidenttid rinder ud, forstår jeg mere og mere betydningen af drømme og den store betydning, Lions service har for vore samfund. Vi Lions er ikke skabt for dagligdagens gerning. Alt for ofte møder vi i samfundet en ”Jeg først” mentalitet. I vort Lions kongerige kommer andre først. I vor verden bliver drømme til facts, drømmere triumferer over kynikere, nejsigere og pessimister. Mit bedste råd er: Fortsæt jeres indsats. Vor opskrift har virket i næsten et århundrede. Lad os ikke reparerer hvad ikke er i stykker. Men jeg opfordrer jer til at være på vagt, husk at tænke positivt. Være bevist om jeres tanker, de bliver til ord, vær bevist om jeres International President Barry Palmer Immediate Past President Wayne A. Madden First Vice President Joe Preston Second Vice President Dr. Jitsuhiro Yamada DIRECTORS Andet år: Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Taiwan ; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, Bridgeport, West Virginia, USA; Judith Hankom, Hampton, Iowa, USA;

LION JUNI 2014

ord, de bliver til handling. Vær bevist om jeres handlinger, de bliver til vaner. Vær bevist om jeres vaner, de danner jeres karakter. Vær bevist om jeres karakter, den bliver jeres skæbne. Anne og jeg er dybt taknemmelig for den gæstfrihed og varme, Lions har budt os. Hvor end vi rejste, har vi kun mødt venlighed og omhu. For at sige det som en Australier ”I dibs me lid” til jer alle. Fortsæt med at følge jeres drømme, jeg håber vi mødes på den anden side af stjernerne – glade og tilfredse som Lions, der uophørligt serve.

Barry J Palmer Din Lions Clubs Internationale President.

John A. Harper, Cheyenne, Wyoming, USA; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl May Jensen, Rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, Miami Gardens, Florida, USA; Dr. Tae-Young Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Auxvasse, Missouri, USA; Sunil Kumar R., Secunderabad, India; Kenneth Persson, Vellinge, Sweden; Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Kilmarnock, Virginia, USA; Harvey F. Whitley, Monroe, North Carolina, USA. Første år: Fabio de Almeida, Sao Paulo, Brazil; Lawrence A. “Larry” Dicus, Whittier, California, USA; Roberto Fresia, Albissola Marina, Italy; Alexis Vincent

Gomes, Pointe-Noire, Republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Bells Vernon, Pennsylvania, USA; Byung-Gi Kim, Gwangju, Republic of Korea; Esther LaMothe, Jackson, Michigan, USA; Yves Léveillé, Québec, Canada; Teresa Mann, Hong Kong, China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A. McKinney, Highland, Illinois, USA; Michael Edward Molenda, Hastings, Minnesota, USA; John Pettis Jr., Merrimac, Massachusetts, USA; Robert Rettby, Neuchâtel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, Turkey; Hidenori Shimizu, Takasaki, Japan; Dr. Steven Tremaroli, Huntington, New York, USA.


4

GUVERNØRRÅDSFORMANDEN

Lions Protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen fylder år

Af Michael B. Hansen Guvernørrådsformand

Deres Kongelige Højhed Modtag i anledning af 80-årsdagen et stort, varmt og hjerteligt TILLYKKE. Lions i Danmark, på Færøerne og i Grønland er stolte over og meget glade for at have Dem som Protektor, og vi håber, at dette protektorat vil fortsætte i mange år endnu. Kære Lionsvenner. Gennem det sidste år har jeg brugt noget af denne spalteplads til at sammenligne fodbold med vores organisation. Jeg håber, at læsningen har givet inspiration til hvorledes vi alle kan gøre vores til at vi bliver endnu bedre til at varetage de forskellige opgaver som vi hver især har fået tildelt, eller som vi har påtaget os.

Min sidste fodboldkamp Lad mig slutte med denne anekdote: En succesrig fodboldtræner blev engang spurgt af en journalist, hvorfor hans hold havde vundet 12 kampe i træk. Fodboldtræneren havde svært ved at pege på én bestemt grund. Han forklarede imidlertid, at alle forberedte sig grundigt før hver kamp. De så videobånd med modstanderens seneste kampe og fandt frem til deres stærke og svage sider. De fastlagde i fællesskab en strategi, og de trænede og trænede for at opnå den bedst mulige kondition. De blev enige om placeringer på banen, de opmuntrede og støttede hinanden, og lige inden kampen plejede spillerne at samles for at forsikre hinanden om, at: - I dag mobiliserer vi al vores styrke - I dag gør vi alle vores bedste - I dag vil vi vinde. Træneren forklarede videre: “I hver eneste kamp spiller alle spillerne for at de selv og holdet vinder. Alle føler et fælles ansvar for holdets succes eller fiasko”. “Gjorde vi ikke det”, fortsatte træneren, “ville vi naturligvis aldrig vinde en kamp. Det er stort set hvad der er i det”. Journalisten som fulgte holdets kampe var imponeret over de enkelte spillers kampånd og ikke mindst over holdets samlede indsats. Alle chancer blev udnyttet. De løb efter bolde, som virkede håbløse. Hvis en forsvarsspiller blev passeret, var der straks en ny spiller parat til at hjælpe. Det virkede, som om alle tog del i forsvaret, angrebet og midtbanespillet.

Hvad ville der ske, hvis træneren og spillerne spillede en fodboldkamp helt efter den enkelte spillers “til lejligheden opfundne regler”: ”Det har vi prøvet…..”, “Dengang da jeg var….” eller “Vi er her jo også for at…..” Det ville være noget af en oplevelse at se, hvordan en fodboldkamp så ville udvikle sig. Tænk, hvis holdet spillede efter 11 forskellige regelsæt…! Forandring og forenkling Dette var overskriften for dette års virke. Men fik vi det? Jeg vil lade det være op til den enkelte at bedømme om vi skabte forandring og forenkling. I det forgangne år blev blandt andet vores økonomi gennemgået med noget der kunne minde om en “tættekam”. Jeg ved, at denne lidt strammere styring af økonomien ikke var været til alles tilfredshed. Det skal jeg naturligvis beklage, men samtidig erindre om, at det eneste aktiv Guvernørrådet har at gøre godt med, er medlemmernes kontingentkroner. Helt konkret har vi reduceret antallet af Guvernørrådsmøder med et møde, således at vi i år blot har haft 3 møder. Mange andre møder, herunder også møder i de forskellige udvalg er sket via teknologien, herunder SKYPE. Det gør ikke møderne uinteressante, det sker blot på en anderledes måde. Vi ønskede også i indeværende år at “gå tilbage til rødderne” nemlig støtte til de blinde og de svagtseende. Uden at prale, så mener jeg bestemt, at dette er indfriet 100%, og jeg ved at Dansk Blindesamfund er meget taknemmelige overfor den indsats Lions har gjort for dem i dette år. Jeg og de 4 guvernører skylder en stor tak til alle der har bidraget til dette hovedtema på den ene eller den anden måde. Samtidig glæder det mig, at det kommende Guvernørråd fortsætter hvor vi slap, nemlig med forandring og forenkling og med hovedfokus rettet mod synshandicappede. Lions set gennem mine fremtidsbriller Guvernørrådet har det seneste år arbejdet med et projekt omkring Lions' udvikling hen over de kommende år. Vi har kaldt projektet for “2021-planen” og hensigten er at prøve at finde pejlepunkter til hvor organisationen vil være på det tidspunkt.

LION JUNI 2014


INTERNATIONALT

Hvor mange distrikter er vi i MD 106; tre, to eller måske bare et? - Har vi fortsat et Guvernørråd? - Har vi en Generalsekretær i stedet for en Guvernørrådsformand? - Er zonerne nedlagt eller styrket? - Har vi et årsmøde som vi kender det i dag med de omkostninger dette indebærer, eller har vi en årlig Generalforsamling af en dags varighed et centralt sted? - Er landskontoret fortsat i Hillerød, eller har vi en “sekretariatsleder” der udøver sit virke fra sin private bopæl? - Samarbejder vi på et professionelt niveau med andre lignende organisationer, eller holder vi os for os selv? - Har vi selv en landsindsamling, eller kobler vi os på andre? - Deltager vi med egen stand i folkemødet på Bornholm? Ingen ved endnu hvad fremtiden bringer, men vi kan alle være med til at forme den. Jeg vil derfor opfordre alle medlemmerne til at deltage i en dialog omkring fremtiden på mange af de lionsmøder der afholdes indenfor klubberne, zonerne og distrikterne. Nu skal vi se fremad. Havde vores skaber haft en ide om at vi hele tiden skulle gå og se tilbage, havde han formentlig givet os et øje i panden og et øje i nakken. Tak Normalt anvendes denne plads ikke til at takke, men jeg vil dog tillade mig at gøre en undtagelse. Først og fremmest vil jeg takke hvert enkelt lionsmedlem i Danmark, på Færøerne og i Grønland for den store humanitære indsats som hver især har bidraget med i det forgangne år. Uden at kende “slutresultatet” er jeg sikker på, at vi alle har givet mindst et mennesker en god oplevelse, enten i form af vore mange donationer eller blot ved at være til stede. Jeg vil også takke Distriktsguvernørerne og embedsmændene samt personalet på Lionskontoret, Annette og Lisbet, for det arbejde der er lagt for dagen i det forgangne år. Jeg vil også takke Kongehuset - Prinsgemalen og Chefen for Prinsgemalens sekretariat, kammerherre Oberst Mogens Christensen for et fantastisk samarbejde. Ikke alene i år, men i lige så høj grad i alle tidligere år. En særlig tak til Mogens, som nu har valgt at lade “stafetten” gå videre til tidligere adjudant, major Nils Nykjær med virkning fra 1. maj 2015. Sidst men ikke mindst vil jeg takke Rådssekretæren Erik Jørgensen for et fantastisk godt og aldrig svigtende samarbejde i året der er gået. Du har altid beredvilligt været LION JUNI 2014

5

til rådighed når jeg manglede sparring, og du har aldrig svigtet min tillid. Tak for samarbejdet. Vi kan lære meget af en gås! • Når en gås basker med vingerne skabes et løft for den bagved flyvende fugl. Ved at flyve i V-formation kan hele flokken flyve 71 % længere end hvad hver enkelt fugl kan for sig selv. • Når en gås falder ud af formationen mærker den straks tyngden og modstanden som når den flyver alene. Den slutter sig hurtigt til formationen igen, for at udnytte løftekraften fra den foran flyvende fugl. • Når lederfuglen bliver træt tager den plads inde i formationen og en anden gås indtager lederpositionen. • Alle gæs i formationen hujer og råber på dem længst fremme, således at de hele tiden kan holde farten. • Når en gås bliver syg, skadet eller skudt falder den ud af formationen. 2 gæs følger straks med for at hjælpe og beskytte den. De bliver hos den til den dør eller til den kan flyve igen. De slutter sig efterfølgende til en anden formation, eller de flyver tilbage til egen flok. Uden på nogen måde at sammenligne ledelsen i Lions med gæs, så er dette års “lederfugl” blevet træt og har fået tildelt en ny plads inde i formationen. En ny “lederfugl” har taget plads forrest i formationen, og jeg ønsker hermed Guvernørrådsformand-elect Benny Nissen Raun og de kommende Distriktsguvernører held og lykke med det forestående lederskab i Lions MD 106, Danmark, Færøerne og Grønland. “Follow your dream” ……..selvom drømmen for mig indimellem har haft karakter af et mareridt.


6

INTERNATIONALT

Fredsplakatvinder tegner fra erfaringen

Af Jay Copp Oversat af Helge B. Møller, PDG, MJF, LC Odense

Tynd og stille skiller Tongbram Mahesh sig ikke ud fra sine familiemedlemmer. Hans karakterer i skolen i Moirang, Indien, er kun gennemsnitlige. Han spiller fodbold og har roller i skolens teater. Han passer ind. Hans opførsel er, hvad folk lægger mærke til. Voksne beundrer hans ærlighed, velopdragenhed og hans lydighed. Tongbram har grund til at være forsigtig og tilbageholdende. For ni år siden drønede en bus ude af kontrol ned ad en vej og dræbte hans far. Faderen der var ved politiet, sad på naboens græsplæne, hvor man fejrede fødslen af en ny baby. Hans enkes pension udgjorde 6060 rupees om måneden lig 1500 kr. Tongbrams mor arbejdede desuden som væver for at kunne brødføde ham og hans handikappede lillesøster, der både var blind

og ikke kunne tale. Tongbram bor i et normalt sikkert område. Men voldsepisoder er ved at indtage staten Manipur, hvor mere end 30 oprørsgrupper opererer i bjergene. Drab og kidnapning forekommer med uhyggelig regelmæssighed. Vejkontroller og blokader er dagligt forekommende. Tongbram har tegnet og malet, siden han gik i første klasse. ”Når jeg følte mig ensom, malede jeg” siger han. Sidste efterår indsendte han sit forslag til en fredsplakat til Lions Clubs Internationals konkurrence og glemte derefter alt om det. For få måneder siden i en skoletime fortalte hans lærer ham, at han have vundet den store præmie. Svært ved at tro det, løb han ud af klasseværelset. ”Først kunne han ikke tro, han havde vundet den store pris” siger dr. Kshetrimayum Singh fra Moirang Lions Klub. Hans plakat er et udtryk for hans beskyttende personlighed. ”Børn fra forskellige lande er sammen om at male en verden. En stor due med en olivengren i næbet ses bag dem som en moderhøne der våger over sine kyllinger ” skrev han om sit produkt. Han viste børn fra Amerika, Europa og Asien. ”Vi hører til forskellige lande, forskellige religioner og forskellige kulører, men vor følelse af kærlighed til fred og afsky for vold og krig er den samme.” skrev han. ”Min hjemstat, Manipur, er et konfliktområde. Mine venner i Libanon, Syrien, Tibet og Afrika lider under lignende stridigheder. Det gør os frygtsomme. Når vi er bange, kan vi ikke nyde at lege. Derfor ønsker vi kærlighed og fred. Hvor der er kærlighed er der fred.” Hans mor siger, at præmien på 5000 US$ vil blive sat i en bank til brug for Tongbrams uddannelse. Han ønsker at blive tegner. Måske til den tid, når han er voksen og laver tegneserier til børn, vil freden være kommet til Manipur. Se alle de vindende plakater på www.lionsclubs.org LION JUNI 2014


INTERNATIONALT

7

Kandidater til 2. vicepræsident posten 2014-15 I skrivende stund var der otte kandidater til Second International Vice President. Valget er berammet til den 8. juli på den 97. internationale kongres i Toronto. Vinderen vil fungere som international præsident i 2016-17. Naresh Aggarwal

Naresh Aggarwal i Delhi, Indien, international direktør 1998-2000, er forretningsmand og formand for Railway Equipment Division i Confederation of Indian Industry. Medlem af Batala Smile Lions Club, og har af bestyrelsen været udpeget til gruppeleder tre gange. Modtager af Ambassador Goodwill Award og 20 Presidential medaljer. Aggarwal er en stor gavedonor og humanitær partner i LCIF.

Steven D. Sherer

Past International Director Steven D. Sherer i New Philadelphia, Ohio, har været medlem af Dover Lions Club siden 1980. Er autoriseret revisor og finans officer / CFO i New Philadelphia Public Schools, han er en progressiv Melvin Jones Fellow og har modtaget adskillige Lions og professionelle anerkendelser. Sherer fungerede som international direktør i 2006-2008, og var GMT område koordinator i fire år.

M. P. “Mike” Butler

Eugene M. Spiess

Robert E. Corlew

Rosane T. Jahnke Vailatti

MP “Mike” Butler, er medlem af Kerrville Host Lions Club i Texas, tjente i den internationale bestyrelse 19841986, og som medlem af bestyrelsen udpeget i 2006-2007. Han blev Lion i 1974 og har haft mange jobs inden for foreningen. Butler er en progressiv Melvin Jones Fellow, tjente især indenfor lederskabs området og som koordinator for medlemskab, og var den første globale GMT formand.

Salim Moussan

LION JUNI 2014

Robert E. Corlew, Milton, Tennessee, er dommer, og medlem af den internationale bestyrelse i 2011-2013. Han har været medlem af Murfreesboro Lions Club siden 1978 og er progressiv Melvin Jones Fellow. Ud over sine Lions ansvar er Corlew aktiv i mange civile og lokale organisationer, herunder Murfreesboro byråd og spejderne.

Salim Moussan Beirut, Libanon, er medlem af Beirut St. Gabriel Lions Club og var international direktør 19971999. To gange var han udpeget af bestyrelsen som gruppeleder. Han er grundlægger af Lions Eye Center i Libanon og progressiv Melvin Jones Fellow. Moussan, ejer af et handelsselskab, har ledet adskillige fora og regionale konferencer og deltaget i 25 internationale konventioner.

Past International Director Eugene M. Spiess, Ed.D. fra Moore, South Carolina, er pensioneret kollegium administrator og instruktør. Er medlem af Spartanburg Lions Club siden 1981 og blev valgt til en to-årig periode i den internationale bestyrelse i 2010 på foreningens 93. internationale convention. Modtager af talrige Lions priser og professionelle hædersbevisninger, Spiess er også progressiv Melvin Jones Fellow.

Rosane T. Jahnke Vailatti tjente i den internationale bestyrelse fra 2008 til 2010. Hun er medlem af Jaraguá do Sol Lions Club i Brasilien, og er lærer, advokat og hotelejer. Aktiv i mange samfund og faggrupper. Vailatti er Melvin Jones Fellow, og modtager af Helen Keller Knight of Sight tildeling og hjælper børn med særlige behov.

Phil Nathan

Past International direktør Phil Nathan fra Earls Colne, England, har været Lion siden 1982 og er charter medlem i Syd Woodham Ferrers Lions Club. Han tjente i den internationale bestyrelse fra 1999 til 2001. Han er børsmægler og direktør for et selskab. Nathan var præsident for Europa Forum 2006 og 2014. Han er blevet anerkendt af Hendes Majestæt Dronning Elizabeth II med en MBE, medlem af det britiske imperium, for sine tjenester og resultater.


8

INTERNATIONALT

En dag med fodbold, football og medleven Foto: Fernando Cambeiro Oversættelse Helge B.Møller, PDG, MJF, LC Odense

En handicappet dreng tager del i de afrikanske lederes forum om handicap i Malawi.

CIVO stadium i Lilongwe i Malawi buldrede af forventning og ophidselse, man var lige før starten på fodboldkampene i de Afrikanske lederes Forum om handicap. Det drejede sig ikke kun om en fodboldkamp og musik men også et møde på højt plan om sundhedslære.

Formålet med det tre dage lange forum i februar, det første nogensinde, var at hjælpe mennesker med intellektuelle sygdomme. Den udvidede ”Mission Inclusion”, partnerskab mellem handicap olympiaderne og Lions Clubs International var også med i det. Siden 2001 har LCI sammen med Handicapolympiaderne kontrolleret synet på mere end 350.000 atleter og skaffet briller til omkring 110.000. ”Mission Inclusion” omfatter mere end synskontrol, man søger at hjælpe mennesker med intellektuelle handicap til at blive accepteret i deres samfund. Heri indgår også Leos i en særlig sportsmodel kaldet Unified Sport (forenet idræt). De Afrikanske Lederes Forum om handicap var en historisk begivenhed, som drog opmærksomheden til de behov, som mennesker med intellektuelle og udviklingsmæssige fejl havde. Hans excellence Præsident Joyce Banda fra Malawi, selv Lion, var vært for foraet. Senior embedsmænd fra 12 nationer og repræsentanter fra topsundhedsog vanføreorganisationer deltog i mødet. Som global partner i handicap olympiaderne deltog

Lions i planlægningen med flere ledende medlemmer. Lions Clubs International er glad for at være partner i Malawi Handicap Olympiaden. Det vinder begge ved. Det passer ind i vor globale støtte til handicap olympiadernes Opening Eyes initiativ, og vor deltagelse her i Malawi sørger specielt for kendskabet til Lions her i landet, siger LCIF formand Wayne Madden. Under foraet kundgjorde Banda dannelsen af det afrikanske lederskabs alliance vedrørende intellektuelt handicap, en organisation viet til forbedring af livet for mennesker med et intellektuelt handicap. I underudviklede områder er initiativer som ”Mission Inclusion” første trin til at nedbryde barrierer, som gør de intellektuelt handicappede til de mest marginaliserede og diskriminerede i samfundet. ”Før vi kan overkomme de miljømæssige hindringer, der blokerer vore børn fra skolen, før vi kan udbedre den mangel på viden, vore læger har, der blokerer vore børn fra hospitaler, før vi kan styrke socialpolitikken til at strømline familie servicen, må dette stigma blive gårdsdagens nyheder.” siger Banda. I det gode internationale samarbejdes ånd stillede Leos fra Malawi og fra distrikt 412 op ved siden af Malawis handicappede atleter, Malawis fodbold forbund, officials fra Malawis regering og nogle af de store spillere fra Syd Afrika så som Mark Fish, Phil Masinga og Desiree Ellis. Det er første gang i Afrika, hvor Leos og handicappede atleter har deltage side ved side i en sportsbegivenhed. Samtidig bragte et LCIF sponseret familie helbreds forum over 100 familier med børn med intellektuelle handicap, nonprofit organisationer og andre fra lokale samfund sammen for at opbygge en strategi til at hjælpe marginaliserede gruppe accepteret i samfund omkring helbred, uddannelse og sociale initiativer. Handicap olympiaderne og LCI arbejder sammen om at give styrke til ”Mission Inclusion” for et bedre liv for børn og voksne med intellektuelle handicap verden rundt. Organisationerne taler med samme stemme for en ubestridelig nødvendig SERVICE for dem, som behøver det mest. LION JUNI 2014


INTERNATIONALT

9

Engelske Lions gør det bedre…. Af: Jay Copp

Blandt ”løberne” er borgmesteren i Rugby (iført rød kjole) og en redaktør på Rugby Advertiser (hvid brudekjole).

LION JUNI 2014

I USA, bager Lions pandekager og sælge dem. I England er det Lions og andre som bager dem, men samtidig løber de gennem gaderne, mens de gør det. Kald forskellen en slags ”flip-flop”. Rugby Rokeby Lions Club afholder et årligt pandekageløb i byens centrum. Deltagerne ikke kun løber, men vender samtidig pandekagerne på en pande, mens de gør det, iført et aparte kostume. Mænd typisk i kjoler. Pandekageløbet afholdes på fastelavn, dagen før Askeonsdag. I mange lande kaldes fastelavn også Pancake Day fordi man spiser pandekager netop den dag. Rugby Lions har afholdt deres løb i omkring 35 år. Løbet i Rugby favoriserer sprinterne, da ruten ned ad Sheep Street er kun 100 meter lang. Pandekagerne skal vendes mindst én gang under løbet. “Hvis du rører pandekagen med fingrene kan det føre til diskvalifikation,” ifølge de officielle regler. Men ånden i reglen er mere lempelig end på papiret. “Det er meget fleksible regler, der håndhæves meget liberalt,” siger Lion Terry Byrne, race arrangør.

Deltagerne medbringer deres egne stegepander, som skal være mindst 18 cm i diameter. En lokal citronsaft-producent leverer pandekagerne - helt uspiselige plastik skiver. De virkelige, dem med mel og mælk er lidt støvet nu til dags, fordi, ja, de endte bogstaveligt talt i støvet. “Vi havde problemer, når det blæste. Pandekagerne var så lette at de ville ende på gaden, når de skulle vendes,” siger David Byrne. De 28 løbere i år rejste ca. 15.000 kr. fra sponsorer. Meningitislidende Liam Corbett og hans familie var modtagerne. Corbett, en 36 -årig kok med to små børn, tilbragte to uger i induceret koma og to måneder på hospitalet samt efterfølgende 14 operationer. Han mistede sin højre hånd, tæer, en del af næsen og meget af sin hørelse. Målet er at købe en bil med en trailer til ham for at hjælpe ham med at genoplive sin grill virksomhed. I det mindste forløb kapløbet uden forhindringer. To måneders konstant regn ramte Rugby før fastelavn, men fastelavns morgen, var himlen ryddet. ”Den dag var smuk solrig,” siger David Byrne.


10

AKTUELT

Prinsgemalen fylder 80 år Tekst og billeder: Red S/H fotografier, venligst udlånt af Jørgen Bagger, LC København Onsdag den 11. juni, fyldte HKH Prinsgemalen, protektor for Lions Danmark, 80 år. Første gang Lions i Danmark stiftede bekendtskab med prinsgemalen, var helt tilbage i 1966, da tronfølger Prinsesse Margrethe forlovede sig med franske Henri Marie Jean André, greve de Laborde de Monpezat. Prinsens far, Greve André De Montpezat, var dengang medlem af Lions klubben i Cahors og daværende Distriktsguvernør Luc E. Rentenauer udtrykte ønske om, at etablere venskabsklub med LC København. Dette var starten på et langt venskab mellem de to klubber, hvis medlemmer igennem alle årene jævnligt har besøgt hinanden.

Prins Henrik, Jørgen Bagger og DG Schwartz Nielsen i samtale. 17 marts 1969

kosten” og overrækkelsen af Lions Pris. De senere år, er den siddende guvernørrådsformand også blevet indbudt til Nytårskur hos regentparret på Christiansborg Slot. Det kom også til udtryk, da Prinsgemalen overrakte et Ridderkors til Jørn Andersen, tidligere International Director, som tak for hans store arbejde for Lions, nationalt og internationalt. Heldig var også jeg, da jeg sidste år blev inviteret til Gråsten Slot, for sammen med andre pressefolk at deltage i den årlige fotosession med kongehuset og der fik nogle gode billeder af en afslappet kongefamilie. ”Poesi nærmer os verdens sande væsen, i poesien kan man nærme sig de evige spørgsmål som kærlighed, ensomhed og døden.” - Prins Henrik 2010

Ved LC Københavns 25 års jubilæum på Scandinavia, ses fra venstre, Greve André De Montpezat, HKH Prinsen, klubbens præsident Knud Nørgaard og bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Bagger og Ove Dragsted Ved Lions Danmarks 25 års jubilæum, blev Prinsgemalen officielt protektor for de danske Lions og har været det lige siden. Prinsen har flere gange udtrykt stor sympati og glæde for sit samarbejde med Lions, hvilket også kommer til udtryk, ved de faste årlige sammenkomster, ”Prinsefro-

Prins Henrik modtager en ”tovløve” af Erik Palm Greisen, ved en privat fest for LC København. Løven er en gave til den nye kronprins Frederik.

HKH Prinsgemalen og medlem af lionspris udvalget Peter Møller udveksler egne vine. Amalienborg 2012.

De fleste danskere kender kun Prinsgemalen fra medierne, men når man kommer tættere på ham, viser han sig at være et varmt, humoristisk og vidende menneske som heller ikke er bange for at tage en udfordring op. Jeg husker for et par år siden, ved en prisuddeling, hvor Peter Møller havde medbragt et par flasker vin af egen produktion til prinsen, som derefter straks tog udfordringen op, og fremtryllede et par flasker af egen produktion til gengæld. Jeg mindes også en frokost med Prinsen for 15 år siden, hvor jeg spøgefuldt foreslog min datter som kommende

LION JUNI 2014


AKTUELT

kæreste til kronprinsen, hvortil Prinsgemalen med en latter svarede, ”jeg kan godt se muligheden, men jeg tror vi skal lade de unge mennesker selv finde ud af det” – og således blev det jo som bekendt. Igennem de mange år som protektor for Lions Danmark, har Prinsgemalen vist sin samhørighed med Lions ved utallige arrangementer. Som før beskrevet ved den årlige ”Prinsefrokost” og uddeling af Lions Pris samt besøg og deltagelse ved arrangementer som især Lions Club København har afholdt. Det har f.eks. været filmpremiere i 1970, åbning af Rigsmødet på Københavns Rådhus i 2000, besøg på Fredensborg Slot, udstilling på Københavns Rådhus hvor også et maleri af HM Dronningen var med og sidste år, hvor Prinsen indviede handicaplejlighed nummer fem på Hjortholmsvej.

Kurt Korsbæk, fmd. f. Lions Pris, under uddeling af prisen på Gråsten Slot. Arkivfoto fra 2011.

Lions Danmark har et godt og stabilt forhold til kongehuset og ønsker tillykke med de 80 år til Prinsgemalen og udtrykker det samtidigt med en gave, der efter samråd med hoffet, består af et blåt Lions-katastrofetelt samt noget vandrensningsudstyr til uddeling ved eventuelle katastrofer.

Lykønskningstelegram fra HKH Prinsgemalen til Lions Club Cahors i anledningen af dens 50 års jubilæum.

Billede af hele den kongelige familie taget i haven på Gråsten Slot i sommeren 2013.

LION JUNI 2014

11


ORGANISATION

12

Sammenlægning af distrikterne A og D På distriktsmøderne i A og D den 26. april vedtoges et forslag om en sammenlægning af de to distrikter efter en grundig analyse og bearbejdning af repræsentanter fra

begge distrikter. Forslaget blev begge steder vedtaget med 2/3 flertal og skulle for at blive endelig vedtaget, fremlægges og godkendes på årsmødet i Hurup den 14. juni. Her kom forslaget til afstemning og blev da også vedtaget med kun enkelte stemmer imod. Herefter skal det konfirmeres på Convention i 2015 og kan så træde i kraft i 2016. Det er jo ikke noget nyt, at man har arbejdet for en sammenlægning, se her hvad der blev skrevet i The Lion i 1990.

MØDER – KURSER – SELSKABER Lokaler med plads fra 10 – 120 pers.

LEJ HOTELLET I ET DØGN

(køkken‐ lokaler og værelser)

Skilte - Bannere - Tryksager - Digitalprint Tekstiltryk - Autoreklamer Storformat print - Reklameartikler

ELLINGEBJERGVEJ 1 ‐ 4573 HØJBY

www.hotelhoejbysoe.dk – info@hotelhoejbysoe.dk

tlf. 7020 1133

Medlem af Lions

Vittenvej 54, 8382 Hinnerup, 87 57 60 00 w w w. v i t t e n g r a f i s k . d k

LION JUNI 2014


ORGANISATION

13

LIONS LØVEUNGER I SRI LANKA – nu gennem 25 år Af Henning Molin, Lions Club Søllerød

Omkring nytår 1988 besøgte jeg Hikkaduwa og fik der mulighed for at overvære grundstensnedlæggelsen til ”Lions Community Center”, der blev bygget med støtte fra flere europæiske Lionsklubber - ikke mindst ”North Sea Lions”, som også havde dansk deltagelse. Senere i 1988 igangsatte nu afdøde Lion Pandula Kannangara så ”Support a poor deserving child in Sri Lanka” - Lions Club Hikkaduwas projekt for forbedring af uddannelses- og sundhedsforhold for børn og unge i turistområdets bagland. Og allerede i 1989 tegnede Lions Club Søllerød sit første fadderskab. Men gennem årene har vor danske Løveungestøtte udviklet sig til at blive en fælles indsats for et stort antal danske Lionsklubber og private faddere, som financierer de allerfleste sponsorater, selvom vor klub stadig varetager administration og kontakt til Lions Club Hikkaduwa. For tiden støttes i alt 93 børn og unge og siden 1989 er der overført lige over 2 mio. danske kroner til i alt 240 ”Løveunger” i Sri Lanka. Men behovet er stadig voksende og vi satser derfor på at få tegnet 25 nye fadderskaber i år – hvoraf LC Søllerød allerede har garanteret de første 10. Jeres klub kan være med ved at tegne jubilæumsfadderskaber gennem MINI projektkataloget – eller ved direkte indbetaling på LC Søllerøds aktivitetskonto 2253 5906 8978 40 mrk. ”Løveunger”– det samme kan selvfølgelig også private faddere, hvis bidrag er skattefradragsberettigede (indberettes automatisk til SKAT, når personnummer oplyses). Løveungefolderen, som beskriver hele projektet, er frit tilgængelig på Lions Office/LC Søllerøds intranetside og på hjemmesiden lions.soelleroed.dk kan man læse meget mere om udviklingen gennem de 25 år.

Lions Club Hikkaduwa udvælger modtagerne efter 3 kriterier: I Modtagerne skal komme fra lavindkomstfamilier II De skal bestå forskoleeksamen – studerende skal fremvise universitetsresultater

LION JUNI 2014

III Børn, som har mistet deres forældre eller hvis forsørger er alene eller sygdomsramt prioriteres højest.

Klubben holder konstant kontakt med de koordinatorer, som hvert år sørger for fremsendelse af den rapport om helbredstilstand og undervisningsfremgang, der videresendes til fadderne ligesom modtagerne får faddernavne og adresser med en opfordring til at skrive en hilsen til dem. Klubben har oprettet et “Children’s Welfare Society”, hvis formand leder den månedlige udbetalingsdag, hvor hvert barn modtager 2000 Rupees fra sin konto samt eventuelle gaveydelser og kvitterer herfor. Omkring 30 % af støttebeløbene bruges til særlig undervisning i engelsk, dans og musik, den årlige fællesudflugt, julegaver og internetadgang og andet arbejde til gavn for modtagerne. Ansvarlige for ledelsen af “Children’s Welfare Society” er 3 mangeårige klubmedlemmer, nu med Lion Hemantha Jayamanna i front sammen med klubbens præsident og bestyrelse. Udover vort danske ”Løveunge”-projekt opnås dansk støtte gennem ”Terra des Hommes” til omkring 75 børn og unge, fra 3 tyske delprogrammer til ialt omkring 375 (hvoraf 273 er studerende!), fra Østrig til omkring 100, fra England til omkring 35, fra Holland til omkring 15, fra Finland til omkring 80 og fra egen klub til 10 – efter senest modtagne informationer i alt omkring 800 fadderskaber. Tallene veksler fra år til år, men da arkiverne blev ødelagt under den store Tsunami kan det samlede antal fadderskaber gennem de 25 år kun fastlægges ved skøn – formentlig foreløbig til omkring 15.000!


14

ORGANISATION

Årsmøde i Hurup Tekst og billeder: Red

Hurup er i dag en mindre stationsby i Thy med 2.765 indbyggere (2014), beliggende i Hurup Sogn. Byen hører til Thisted Kommune og ligger i Region Nordjylland. Hurup er opstået efter anlæggelsen af jernbanen Struer – Thisted i 1882, og var i årene 1970 – 2006 hovedby i den nu nedlagte Sydthy Kommune. Byen har haft et stagnerende befolkningstal siden 1980'erne, ligesom resten af området har været præget af affolkning. Hurup er beliggende ca. 30 kilometer fra væsentligt større byer som Nykøbing Mors, Thisted og Struer. I dag er der tilbage i Hurup, fire større industriforetagender og byen er hjemsted for flere kendte personer, bl.a. maleren Jens Søndergaard, musikeren Johnny Hansen (Kandis) og hans far Bjørn Hansen samt ejeren og grundlægger af JYSK, Lars Larsen. Årsmødet er i år arrangeret af de to lokale lionsklubber, Sydthy Liden Kirsten og Sydthy og klubberne havde virkeligt anstrengt sig for, at kunne lave et årsmøde som var værd at gæste og deltage i.

De tre ”danske” faner præsenteres

Så blev det atter Hurups tur til at være værtsby for Lions Årsmøde. Sidste gang var i 1998, hvor det også foregik i hallerne i Hurup.

Der var også ”løver” med……..

Fredag aften bestod af det traditionelle ”Get together party” på Thinghuskroen i Vestervig. Deltagere var foruden delegaterne og deres ledsagere, udenlandske gæster fra Sverige, Tyskland, Island, USA og Hong Kong. Dejlig aften med god underholdning samt fin beværtning. Deltagerne boede på det lokale hotel og i feriebyerne Agger Tange og Agger havn så muligheden for et dyp i Vesterhavet var til stede. Det er ganske frivilligt hvad man ønsker at deltage i. Ønsker man kun at være med til selve årsmødet, er det gratis – man skal dog betale for frokosten om man ønsker det. Man kan også vælge Get together og Gallafesten til, men skal selvfølgelig betale derfor.

Fanfare for deltagerne

LION JUNI 2014


ORGANISATION

Guvernørrådsformand Michael B. Hansen åbner Årsmødet

Afviklingen af årsmødet fandt sted i Hurup Hallerne, som er så store, at de kan rumme både selve mødesalen, udstillingsområde og spiseafdeling. Helt fra Hong Kong deltog tidligere internationale præsident, Wing Kun Tam og hans sekretær Joyce Tang (Oak Brook). Fra Sverige var det internationale direktør Kenneth Persson og frue Eva samt guvernørrådsformand Lars Kuntze som deltog. Tyskland var repræsenteret af Klaus Nowek og Kurt Jörgensen, fra Island Árni Hjaltason og fra Finland Matti Reijonen. Gæster, var også en del Leo-folk, hvor Alexander

Tidligere distriktsguvernør Peter Voss Hansen beretter på sin vanlige afslappede måde om medlemsforholdende i storbyerne

Bergstrøm fra Leo Club Aarhus, modtog en fornem udmærkelse fra sine leo-venner. 122 delegater og var fremmødt og blev budt velkommen af de to klubbers præsidenter – den musiske baggrund var lagt i hænderne på Nordvestjysk Pigekor. Borgmester fra Thisted Kommune Lene Kjeldgaard Jensen fortalte om kommunens fortræffeligheder og også om problemerne med affolkningen af unge mennesker – som er aktuelt i mange kommuner som ligger lidt væk fra storbyerne.

Kig ud over forsamlingen

LION JUNI 2014

15


16

ORGANISATION

Så skal der stemmes...

Der lyttes andægtigt

Gæsterne lytter interesseret til talerne. Fra højre, Joyce Tang fra Oak Brook, Eva Persson fra Sverige og gemalen, ID Kenneth Persson.

Thisted kommunes borgmester Lene Kjeldgaard modtager en gave fra tidligere internationale præsident, Wing Kun Tam

Nordvestjysk Pigekor underholder

LION JUNI 2014


ORGANISATION Selve mødet blev ledet af dirigent Bent Jespersen og blev ”skudt i gang” med overrækkelse af nogle udmærkelser. Tidligere internationale direktør, Per Christensen modtog en Leadership Award, Bent Jespersen fik overrakt den højeste udmærkelse man kan få i Lions organisationen, Ambassador of Goodwill. Der var også tak til tidligere internationale direktør Eli Dalsgaard. Foruden alle beretninger m.m. skulle der også være afstemning. Der var ikke fremkommet forslag fra klubberne, men fra distrikterne skulle der stemmes om sammenlægningen mellem distrikterne A og D – hvilket blev vedtaget med stort flertal. Det blev også besluttet, at beløbet som var indbetalt gennem en årrække til afvikling af evt. Convention i København – skulle tilbagebetales til distrikternes kasserere som derefter skulle fordele dem til de respektive klubber. Der var gæstetalere i form af sidste års modtager af Lions Pris, overlæge dr.med. Cramer Christensen og en Ph.d. studerende som berettede om forløbet af forskningen fra Vejle Diabetes Biobank. Der skulle også stemmes om afviklingen af årsmødet 2017, 100 års jubilæumsår for Lions Clubs International. ”Kampen” stod mellem klubberne i Esbjerg og klubberne København og Østerbro – ”vinder” blev sidstnævnte klubber hvis oplæg meget malende og inspirerende blev fremlagt af Frank Stjerne fra lionsklub København. Sidst var der gennemgang af regnskaber og budgetter samt valg til forskellige poster inden for organisationen. På valg var formand for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp; genvalgt blev Steen Rummenhoff fra LC Frederikssund. På valg var også formanden for Lions Pris Udvalget, og her blev Kurt Korsbæk også genvalgt. En del revisorer og suppleanter skulle også vælges – detaljerne og det endelige referat fra årsmødet, kan ses på KlubIntra.

Slutteligt blev det nye Guvernørråd, ledsagere og embedsfolk præsenteret af kommende rådsformand Benny Nissen Raun fra LC Karup. Årsmødet sluttede sent lørdag aften eller søndag morgen, efter en dejlig ”gallafest”.

Bent Jespersen takker for sin Ambassador of Goodwill

Det nye hold på banen. Fra venstre: Gitte og Niels Ferdinand, dist. A – Lasse Borgbjerg, dist. B – Bente og Peter Hundebøl, dist. C – Lis og Niels Bidstrup, dist. D samt Karin og Benny Nissen Raun GRF. På billedet mangler Lasses hustru Anne som desværre ikke kunne deltage. LION JUNI 2014

17


18

ORGANISATION

Lions Pris 2014 modtagerne er fundet! Af Kurt Korsbæk, formand Lions Pris Udvalget

Prisen går i år til Dansk Blindesamfund og Foreningen Hjernebarnet Prisen overrækkes mandag, den 23. juni 2014 af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen på Fredensborg Slot. Dansk Blindesamfund modtager 455.000 kr. til projektet “Et vigtigt skridt mod en sikker færden”. på et 500 m2 stort område ved Dansk Blindesamfunds kursusejendom Fuglsangcentret i Fredericia etableres en bane, som blinde og svagtseende under virkelighedstro forhold kan træne på. Træningsbanen opbygges således, at den indeholder de mest almindelige, forekommende trafiksituationer i form af en kulissegade med lydfyr og ledelinjer og den indrettes med fortov og forskellige slags kantsten, så det er muligt at fornemme og lære at skelne mellem forskellige typer underlag med den hvide stok. Desuden skal gaden forsynes med skilte og cykelstativer samt lydgivere med almindeligt gadestøj På banen etableres tillige en trappe med 5-10 trin af forskellig højde og dybde og med en repos. Træningsbanen er specielt tænkt anvendt af nyblinde for at lære dem at blive trygge ved den hvide stok, før de bevæger sig ud i trafikken. Endelig kan træningsbanen bruges til at teste nye typer hjælpemidler, fx GPSnavigation.

Foreningen Hjernebarnet modtager 200.000 kr. til et ambitiøst bogprojekt, der forhåbentlig kan realiseres allerede i indeværende år. Hjernebarnet er en relativt nystartet forening for forældre, som har valgt at hjemmetræne deres hjerneskadede børn. Bogprojektet skal formidle saglig information om hjemmetræning til familier med hjerneskadede børn og til beslutningstagere i det offentlige system. Bogen vil indeholde 26 autentiske historier om livet med hjemmetræning skrevet af forældre og/eller søskende til hjemmetrænende børn. Prisen på 200.000 kr. skal finansiere udgivelsen af første oplag af bogen trykt i 2.000 eksemplarer.

S U D O K U LION JUNI 2014


KLUBSTOF

19

Banko i Hedensted Centret i samarbejde med Østjysk Håndbold Klub Lions Club Hedensted og Østjysk Håndbold Klub, holdt i samarbejde deres årlige banko show, tirsdag den 15.4. i Hedensted Centret Banko Showet startede kl.19.30, men allerede kl. 17 er der kø, hvor de spilleglade venter på ar dørene skal åbne kl.18. Der var dækket op til 1144 glade bankogæster og der var kun ganske få pladser tilbage i Hedensted Centret, tilskuerpladserne blev også taget i brug. Det er ikke et traditionelt banko spil, men et banko show, anført af

Banko Poul, som sørger for at det hele bliver afviklet top professionelt. Der var indsamlet ca. 200 hovedgevinster og ca. 800 sidegevinster, som alle var doneret af de handlende i Hedensted, og de arrangerende klubber er selvfølgelig taknemmelige for den opbakning fra erhvervslivet. Banko Showet bliver hvert år afholdt tirsdag i påske ugen, hvor børnene har ferie i skolen og derfor kommer hele familien i mange tilfælde i 3 generationer til dette show.

Korsør Lions Open Golfmesterskab 2014

Før starten Lørdag den 31. maj, i strålende sol, blev golfturneringen afviklet med deltagelse af 54 friske golfere fra Korsør, Skælskør og Slagelse, alle var velkommen. Turneringen skulle starte kl. 14.00 men allerede fra kl. 12.00 strømmede det ind med golfere, som på mange måder varmede op til den store dyst, hvor der igen i år var en meget flot ”Hole In One præmie”. Præmien var en Toyota AYGO sponseret af Autohallen A/S, Slagelse og Kalundborg, men desværre var der ingen der blev den lykkelige ejer af bilen. Til gengæld blev der dystet om de mange andre flotte præmier, som var sponsoreret af mange forskellige virksomheder i Korsør og omegn. Dagen blev rundet af med en hyggelig fællesspisning og præmieoverrækkelse til mange dygtige golfere. Årets golfmester blev Allan Thuge Sørensen fra Korsør Golfklub. Lions Club Korsør takker sponsorerne for opbakningen med de mange flotte præmier.

Der puttes ved hul 15 Turneringens overskud blev ca. 10.000 kr. som ubeskåret går til fremme og støtte af juniorarbejdet i golfklubben, og ungdomsarbejdet generelt i Korsør. Korsør Lions Club ser frem til at arrangere turneringen igen i 2015.

Der kan vindes rødvin på 18. green, Kate Kærhøg og Lis Stuhr står klar med præmierne LION JUNI 2014


20

KLUBSTOF

Lions Club Kalundborg markerede 40 års dagen Af Per Kjelstrup Lions Club Kalundborg

Åbning af distriktsmøde 2014 Sidste uge i april var en travl, men dejlig uge for medlemmerne af Lions Club Kalundborg. Først markerede vi vores jubilæum med uddeling af 200.000kr. fordelt på 11 donationer. Dernæst var vi arrangør af distriktsmøde for 106D. Endelig sluttede vi ugen af med vores egen private jubilæumsfest.

Donationsmodtagere fra Loch Ness’s Venner

Donationer Uddelingen af donationer foregik ved et festligt arrangement med pindemadder og drikkevare på Kalundborg museum. Vi havde lånt riddersalen. Under velkomsten fremhævede præsident Peter Kofoed vores ene chartermedlem, hans Thorvald Arildskov, som var initiativtager til etablering af Lions Club Kalundborg. Hovedparten af donationerne var målrettet aktiviteter, hvor de kunne være til glæde for børn og unge. Alle donationsmodtagerne var inviteret til at deltage, men havde ikke fået information om hvad de ville få. Donationerne gik fortrinsvis til lokale foreninger, organisationer og enkeltpersoner. Uddelingen blev foretaget af vores præsident Peter Kofoed og vicepræsident Svend Olesen. Udover beløbene modtog hver af de 11 modtagere et diplom med begrundelsen for tildelingen.

Af de 200.000kr. blev det største beløb på 50.000kr. blev givet til Børnecanserfonden. Lions Cup Kalundborg fik 25.000kr., Hospicegården Filadelfia, Dianalund 25.000kr., Kalundborg Hjælpetjeneste 20.000kr., Hera Døtrenes Krisecenter, Kalundborg 20.000kr., Loch Ness’s Venner, Spangsbro 15.000kr., Katrine Kristensen, Ubberup 10.000kr., Kalundborg Medborgerhus 10.000kr., Kalundborg Amatør Teater 10.000kr., Sorggruppen for børn 8-11 år, Kalundborg 10.000kr. og Kalundborg Museum 5.000kr.. Distriktsmøde Lørdag d. 26. april havde LC Kalundborg arrangeret distriktsmøde for 106D’s 55 klubber. Der deltog 70 Lions medlemmer, heraf 50 delegerede. LC Kalundborg havde lejet Kalundborg Gymnasium til formålet. Hovedemnet på distriktsmødet var afstemning om en sammenlægning med distrikt 106A fra 2016. Afstemningen resulterede i et stort flertal i såvel 106A som 106D for sammenlægningen. Det skal så endelig godkendes på årsmødet i Hurup i juni måned. Mødet blev indledt med velkomst til distriktsmødet af Kalundborgs præsident Peter Kofoed og velkomst til Kalundborg kommune af Kalundborgs borgmester Martin Damm. Herefter havde Kalundborgegnens Erhvervsråds direktør Poul Jensen et indlæg om hvordan de hjælper de erhvervsdrivende til at blive klar til fremtidens udfordringer. En undersøgelse forudser at man om 10 år ikke længere vil have et butiksliv, som man kender det i dag i Kalundborg. Internet og storcentrene vil have overtaget det meste. Efter dette indlæg gik distriktsmødet i gang. Jubilæumsfest Efter afslutning af distriktsmødet skyndte LC Kalundborgs medlemmer sig hjem for at klæde om, så de om aftenen kunne fejre deres 40 års jubilæum ved en privat fest. Her blev der også uddelt 40 års vedhæng til vores 2 chartermedlemmer Hans Thorvald Arildskov og Magnus Bang Hansen. Søndag formiddag stillede flere af klubbens medlemmer til oprydning på gymnasiet efter distriktsmødet.

LION JUNI 2014


LEO

21

LEO Club Aarhus’ 25 års jubilæum Af Maja T. Larsen

LEO Club Aarhus kunne den 25. April 2014 fejre 25 års jubilæum. Jubilæet blev fejret på Aarhus Teater, hvor der var reception med præsentation af klubbens forskellige projekter. Det var fedt for klubbens medlemmer at kunne vise forældre, venner og LIONS, hvad vi går og laver.

over vores nye award ”LEO Club of Excellence 2012-13”. Efter receptionen bevægede gæsterne sig mod teatersalen for at opleve teaterforestillingen Les Misérables med Stig Rossen i hovedrollen. Det var en fantastisk forestilling, som da også endte med stående applaus.

Aftenen bød på taler fra vores GRF, LEOCD, LEOC, ZF, LEO Advisor og sidst men ikke mindst vores egen P Gitte S. Brix. Vi er glade for de mange fine ord, for støtten, for lykønskningerne og er meget taknemlige

For LEOs vegne sluttede aftenen ikke her. Efter en hurtig oprydning tog vi i fælles flok videre i Aarhus midtby og fortsatte festen. Efter en skøn aften på teateret var det dejligt at samle klubbens medlemmer til at skåle i drinks og øl og mærke den gode stemning og sammenhold, som der er blandt LEOs. Men LEO handler jo om humanitært arbejde, derfor havde vi i samarbejde med i alt 8 LIONS klubber inviteret 20 unge psykisk sårbare fra SIND Ungdom med til vores jubilæum, hvor de deltog på lige fod med de øvrige gæster. Det betød meget for dem i en trængt hverdag, at kunne være ”normale” for en stund og være en del af et projekt, hvor fokus ikke var på deres lidelser. I LEO har vi en stor andel af piger, det gør, at vi kan multitaske. Så udover at hjælpe SIND Ungdom, fik vi også et overskud på salget af jubilæumsbilletterne. Overskuddet vil blive brugt til, at vi i forbindelse med vores sommerlejr for børnehjemsbørn i Moldova, kan tage dem med i en forlystelsespark, som giver dem mulighed for at føle sig som normale børn for en dag. Vi takker alle der mødte op og alle dem vi har arbejdet sammen med i vores 25 år for støtten vi har fået. Vi glæder os til endnu mere LEO arbejde i fremtiden.

LION JUNI 2014


22

ORKESTER NORDEN

Orkester Norden på tourné i Danmark 2013 blev afslutningen på en flot og mindeværdig periode med Kristiansand som værtsby for Orkester Norden. Mange unge nordiske og baltiske musikere er mødtes i og omkring den symfoniske musik. Indholdsrige kurser er afviklet, fantastiske koncerter har fundet sted, venskaber er knyttet, og det er således et stærkt og velfungerende Orkester Norden, som nu flytter adresse til Danmark. 2014 bliver starten på en femårig dansk værtsperiode med hjemsted i ”Musikkens Hus”, Aalborg. Dette helt nye koncerthus, som indeholder en fantastisk koncertsal, flere prøvesale og alle nødvendige øverum og faciliteter, bliver den fysiske ramme for Orkester Norden i perioden 2014-2018 Det er med ydmyghed, glæde og stolthed, at Aalborg påtager sig værtsskabet for Orkester Norden, og vi skal gøre vores yderste for, at pleje og videreudvikle denne fælles nordiske kulturarv. Musikerne til Orkester Norden 2014 er udvalgt blandt de mange kvalificerede ansøgere, et spændende og udfordrende kursusforløb er planlagt og aftaler er indgået med nogle af nordens bedste instruktører.

Vi har dette år et koncertprogram på meget højt niveau, og med den danske stjernedirigent Thomas Søndergaard i spidsen er der en særlig oplevelse i vente. Den bedste og mest motiverende støtte vi kan give de unge mennesker er en godt fyldt koncertsal. Det er der de oplever meningen med at øve uge efter uge, år efter år. Det er derfor mit ønske og håb at Lions vil møde talstærkt op til Orkester Nordens koncerter denne sommer.

Koncerterne finder sted:

7.7.2014 kl. 19.30 i Musikkens Hus, Aalborg Vi tilbyder billetter til alle medlemmer af Lions – det er også muligt at købe til familie, naboer, venner m.m. – til 50 kr. inkl. gebyr. Billetter kan reserveres/købes ved henvendelse i Musikkens Hus billetsalg eller på tlf. 60 20 30 00 – oplys medlemskab af Lions Club. 8.7.2014 kl. 19.30 i Musikhuset Aarhus Der vil være gratis adgang til koncerten og alle er velkomne. 10.7.2014 kl. 19.30 i Alsion, Sønderborg Der vil være gratis adgang til koncerten og alle er velkomne. 11.7.2014 kl. 19.30 i DR´s koncertsal, København Vi tilbyder billetter til alle medlemmer af Lions – det er også muligt at købe til familie, naboer, venner m.m. – til 50 kr. inkl. gebyr. Billetter kan reserveres/købes ved henvendelse i DR´s billetsalg eller på tlf. 35 20 62 62 – oplys medlemskab af Lions Club. Jeg håber på jeres støtte til Orkester Norden og ser frem til at vi sammen skal opleve dette fantastiske projekt, udtaler Michael Pilgaard, General manager.

Nye LEO Medlemmer Leo Club København, Milene Minssieux Leo Club København, Nelly Minssieux Leo Club Esbjerg, Nicklas Høj Larsen Leo Club Grenå, Helle Møgelvang Jensen Leo Club Grenå, Anders Nielsen Leo Club Grenå, Jannik Brønniche Lange Leo Club Grenå, Jeanette Kærshøj Melin

Leo Club Grenå, Anne Damgaard Mors Leo Club Grenå, Anne Sørensen von Seelen Leo Club Grenå, Kasper Schmidt Klemmensen Leo Club Grenå, Sheila Facius Leo Club Grenå, Helene Haverslev Thuesen Leo Club Grenå, Majbritt Juul Ladefoged

LION JUNI 2014


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A

LC København Østerbro, Gia Abuladze LC Møn, Jesper Lyhne LC Møn, Anders Thestrup LC Nakskov, Tim Morén-Rees LC Nakskov, Bent Hansen LC Næstved, Ole Andersen LC Ramsø, Allan Steen Puurlund LC Rønne, Ole Karpf LC Slagelse, Tom Kjærbye Larsen LC Slagelse, Leo Carsten Andersen LC Solrød, Jan Mikkelsen LC Tune, Jørgen Tved LC Østbornholm, Kirsten Tolstrup

B

LC Bannerslund Frederikshavn, Allan Andersen LC Bannerslund Frederikshavn, Finn Krogsgaard LC Bjerringbro, Peter Hinnerup LC Bjerringbro, Carsten Østergård Jensen LC Bjerringbro, Morten Jeppesen LC Ebeltoft Juliane, Eva Hovedskou LC Ebeltoft Juliane, Susanne Olsen LC Ebeltoft Juliane, Helen Poulsen LC Ebeltoft Juliane, Inger Mikkelsen LC Farsø Thit Jensen, Helle Hansen LC Fjends, Helge Møller Ravn LC Frederikshavn, Brian Jensen LC Grenaa, Erling Hansen LC Grenaa, Christian Gøttsche LC Hanbo-Brovst, Jens Oluf Thomsen LC Hinnerup, Dan Hansen LC Ikast, Ib J. Nielsen LC Ikast, Jesper Lindstrøm LC Kjellerup, Morten Brøgger LC Limfjord, Karen Marie H. Jørgensen LC Møldrup, Steen Andersen LC Nibe, Kim Rask LC Nibe, Niels Ravnkilde Larsen LC Rebild, Bent Westergaard LC Skagen Anna Ancher, Sanne W. Nielsen LC Skagen Anna Ancher, Pernille Vernersen LC Struer, Jens Lavrsen LC Struer, Erik Stadel Pedersen LC Struer, Lehmann Højris LC Struer, Peer Michél Baden Thaasti LC Struer, Poul Just LC Struer Kirsten Bang, Bodil Brønden LC Svenstrup, Ole Laurits Djørup LC Thisted, Ole Larsen LC Viborg, Henrik Janum LC Viborg, Flemming Mogensen Finøen LC Aalestrup Marie Louise, Birthe Wolf Medina LC Aars - Aarstidens Kvinder, Eva Harbo Nielsen

Dødsfald

LC Lystrup, Viggo Lassen LC Hammer Bakker, Bjarne Sachse

LION JUNI 2014

C

LC Bogense, Per Vestergaard LC Esbjerg-Grådyb, Jørgen Bloch LC Haderslev, Gert Landwehrjohann LC Haderslev, Jan Nielsen LC Horsens Bygholm, Børge Sørensen LC Kolding Firkløveren, Kirsten Pedersen LC Kolding Firkløveren, Britta Jensen LC Lunderskov-Vamdrup, Kenneth Agner Thorup LC Lunderskov-Vamdrup, Bjørn Meinert Küster LC Lunderskov-Vamdrup, Kjeld Erik Jensen LC Odense Svanen, Jonna Pedersen LC Otterup, Rolf Brems LC Solbjerg, Poul Erik Høgsberg LC Solbjerg, Kim Jensen LC Sønderborg, Ole Brag LC Søndersø, Ole Trappehave LC Varde, Claus Lützen LC Vejen Tusindfryd, Lone Andreasen LC Vejle, Ingolf Christensen LC Vejle, Ole Husted LC Viby J., Asger Wendel Eriksen

D

LC Dianalund, Eigil Koldsø LC Dianalund, John H. Jensen LC Dianalund, Ib Egelund Jensen LC Gladsaxe, Jan Johannesen LC Ilulissat, Uffe Bang LC Nuuk, Jes Rudi Burghardt LC Qaqortoq, Rainer Permien LC Qaqortoq, Michael Mikkelsen LC Qaqortoq, Lajos Zoltan Musz LC Tornved, Leif K. Nielsen LC Tórshavn, Petur Elias Petersen

LC Hørsholm-Vedbæk, Niels.Wendelboe Nielsen LC Bramdrupdam, Vagn Schjøth Kjeldsen

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Boganmeldelse Den Gode, Den Onde og den Engagerede Af Keld Grinder-Hansen Muusmann Forlag 2014 er 200 året for Dan Danske Folkeskole. Kong Frederik VI underskrev i 1814 en række nye skoleloven, der gav syv års skolepligt for alle børn i Danmark. Hvad er så mere passende end at folkeskole læreren bliver hyldet? Det sker i bogen ”Den Gode – den Onde og den Engagerede – 1000 år med dan danske lærer”? Forfatteren ved, hvad det drejer sig om, han var den første (og sidste) leder af Dansk Skole Museum. Det var nemlig det første museum, der blev lukket, men det er en helt anden historie, som absolut er værd at tænke over. Tilbage til bogen her. Er der noget, der har været under forvandling i de senere år er det Folkeskolen. Vi har alle en mening om den, og ikke mindst så synes vi alle, at vi ved noget om det, simpelthen fordi vi alle har gået i skole. Det blev klart sidste år med den store konflikt. Bogen her starter også med at beskrive lærer konflikten og hovedvægten i bogen er da også de seneste 10 års turbulente tid. Men den er ikke en aktuel debatbog, den er et solidt stykke Danmarks historie, der maner til eftertænksomhed om fremtiden for lærerstanden. Vi kommer helt tilbage til oldtidens mesterlære, den tidlige middelalders undervisning i det katolske regi, hvor vi første gang møder begrebet katedralskoler og senere efter reformationen, hvor vi møder latinskoler. Oplysningstiden brød rigtigt igennem med reformerne i 1739, som blev begyndelsen til enden af latinskolerne og begyndelsen til at gøre lærergerningen til en egentlig karriere. Man gjorde det muligt for lærerne at kunne leve af sit hverv og ikke have bijob som f.eks. degn eller lign. I 1800 årene kommer der rigtig skub i det med seminarier, der uddannede lærere, og positionen som skolelærer fik status som en standsperson. Hele vejen igennem bogen bliver vi mødt dels af lærerroller, men så sandelig også af lærer portrætter. Det er en af styrkerne ved bogen, det gør den nærværende og underholdende at læse. Mest spændende er afsnittet om den erindrede lærer, den lærer vi alle kan huske fra vores egen skoletid. Mange lærere har gjort et uudsletteligt indtryk på deres elever. Nogle for det dårlige – det hører man ofte - men mange for at have givet et ungt menneske et skub frem, der har haft afgørende betydning for eleven. Og er det ikke netop de oplevelser, der gør et helt lærerliv det hele værd? Når én af ens elever bagefter fortæller, at uden det skub, den støtte, eller den tillid så ville elevens liv have været helt anderledes og ikke så godt, som det blev. Folkeskolen er midt i en turbulent tid, hvad vej skal den videre? ”Den Gode, Den Onde og Den Engagerede” er en eftertænksom bog – ikke mindst fordi den giver en solid baggrund for få en mening om fremtidens lærer. Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig, 13. juni, 2014

Sidste frist for stof til LION nr. 1:

4. august 2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.