Page 2

Det første seminar

PR og kommunikation på elektroniske Team. Her var forskellig platforme og APPs. Det var et spæn-

flere lande parate til at

dende seminar, hvor LCI’s medie- og ningsceremonien og omhandlede The kommunikationschef, Sanjeev Ahuja Forgotten Children from Syria in fra Oak Brook, fortalte om de mange

nye idéer om Lions me

Det første var umiddelbart efter åb-

Norge kom Hilde Strau

Sverige Mattias Öberg,

Turkey og The Forgotten Children

nye tiltag. F.eks. vil der i den kom-

store problemer især Libanon har,

meget omtalte APP, MyLion er også i men kom samtidig også

kom Antti Forsell og en from Syria in Lebanon. Per Krantz og mende tid, blive introduceret en hel Robert Rettby fra Schw Svein Berntsen fortalte og viste bille- ny hjemmeside for lionsclubs.org som tilsammen et stort og m der fra områderne, og uddybede de vil ændre vores tilgang radikalt. Den sant indblik i vores med pga. sin størrelse kontra antallet af

3 REDAKTØRENS KLUMME 4 LEDER 6 LCIF

gang med et større tilsyn, da det viste løsningsmodeller til me

flygtninge. Mange syriske flygtninge

sig ved implementeringen, at den

”dumper” lønningerne i landet, og de

overskred de retningslinjer, som EU

mange indvandrerbørn, sætter skole-

har, med udveksling af data mellem

systemet under et uholdbart pres. Det EU-lande og USA. Omkring juni måer her NSR er med til at gøre en for- ned, vil man have løst det problem. skel. Alia Moussin fra Libanon (gift

En ny APP er også på trapperne,

med ”kommende” IP Salim Moussin)

som vil præsentere LION Magazin på

var rejst den lange vej, for at deltage

en ny måde. Hvert magasin (hvert

Lions.

Deltog man som ledsag

lagt tre programmer for første gik til Norrtälje –

ne shoppe. Dagen efte

gen, kunne man vælge

til Vasamuseet eller AB

Stockholm. Fra Danma

7 INTERNATIONALT

og for at takke for den store hjælpe-

8 MINDEORD

Danmark er også blevet involveret i

Det tredje seminar

tog 128 fra otte forskell

projektet.

Det tredje seminar, var planlagt GLT

Næste år

11 INTERNATIONALT

Det andet seminar

– Global Leadership Team, GMT –

indsats fra de skandinaviske lande.

Global Membership Team og nylig

oprettede GST7 – Global Service 19

Det andet var omhandlende Lions

14 AKTUELT

land) får sin egen APP.

Clubs Intl. strategiplan for udvikling af Team tilsammen GAT – Global Action

ledsagere og 12 delege

NSR i 2019, vil blive afv

Jessheim, lidt nord for G lufthavn i Norge.

19 NATIONALT 20 KLUBSTOF 23 NYE MEDLEMMER

18

LION LION + LION Joe Preston + Medlemsblad for Lions Danmark

LION Magazine

21

Nr. 3 december . 2014-15

Europaforum i Birmingham

Nyt fra Sigth First & LCIF

Medlemsblad for Lions Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 4 Februar 2015

NSR møde i Danmark Convention på Hawaii

Medlemsblad for Lions Danmark

besøger Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 5 April 2015

ÅRSMØDE I AARHUS

Lions Quest + 25 år i Danmark

Mange andre spændende ting

Læs om de syv kandidater til posten som anden vicepræsident

2

LION Februar 2018

www.lions.dk Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk

LION februar 2018  
LION februar 2018  
Advertisement