Lions februar 2016

Page 1

LION

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 4 Februar 2016

Kom til Convention i Japan


3 REDAKTØRENS KLUMME

7

4 LEDER 6 INTERNATIONALT

20

8 AKTUELT 15 NATIONALT

15

18 KLUBSTOF 23 NAVNLIG NAVNE 24 BOGANMELDELSE

LION LION + LION Joe Preston + Medlemsblad for Lions Danmark

LION Magazine

Nr. 3 december . 2014-15

Europaforum i Birmingham

Nyt fra Sigth First & LCIF

Medlemsblad for Lions Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 4 Februar 2015

NSR møde i Danmark Convention på Hawaii

Medlemsblad for Lions Danmark

besøger Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 5 April 2015

ÅRSMØDE I AARHUS

Lions Quest + 25 år i Danmark

Mange andre spændende ting

Læs om de syv kandidater til posten som anden vicepræsident

2

LION Februar 2016

www.lions.dk Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk


REDAKTØRENS KLUMME Redaktion: Svend Due Mikkelsen (Ansvarshavende) Erantisvej 5 – 4300 Holbæk Tlf. 25 17 01 24 thelion@lions.dk Redaktionsudvalg: PRD Flemming Høj Sørensen prd@lions.dk PRC-A Jens Chr. Johansen prc.a@lions.dk PRC-B Lasse Borgbjerg prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen prc.c@lions.dk PRC-D Per Kjelstrup prc.d@lions.dk Annoncer: Jon Sigurd Vangsøy Ostadalsveien 23 0753, Oslo, Norge Tlf. +47 22 50 08 01 Mobil +47 92 02 12 09 vangsoey@online.no Oversættelse: Helge B. Møller, PDG LC Odense Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk Tryk: Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

Forsidebilledet Foto af Katsuaki Tanaka Japanske Lions, der planlægger det Internationale Convention til sommer, samles i Fukuoka på Kushida Helligdommen, der blev grundlagt i år 757. (Forrest, fra venstre) Past International Direktør Yasumasa Furo, formand for Værts Udvalg, og Tidligere Råds formand Takenori Kitajima, formand for Forretningsudvalget, bærer Happi, traditionelle japanske outfits, båret når du bærer den bærbare helligdom. (Bagerst, fra venstre) Norihito Nakagawa, vice formand for Parade Udvalg, Koji Onishi, formand for Parade Udvalg, og Taisuke Yamamoto, vice formand for Public Relations Committee, bærer skjorter med det konventionelle logo.

SVEND DUE MIKKELSEN

Ansvarshavende redaktør

Oplag: 7.500

2016 Februar LION

3


LEDER

The Foundation - starten på vor største service Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense

Denne afdeling understøtter i sandhed, hvad Lions udfører. Den rummer vore fundamentale principper. Den er vor robuste, troværdige basis for Lions Service.

undgår narko og alkohol. (Tak til Lions Quest). Mæslinger ville dræbe mange flere børn. Mange lokalsamfund ville ikke kunne betjene sig af sundhedsklinikker, skoler og legepladser for handicappede børn. LCIF er en strålende, bemærkelsesværdig effektiv måde for Lions at mangfoldigøre vor indsats. Det er en måde at samle vore resurser og at kanalisere vor good will, det er værktøjet for vore klubber til at yde service i en meget større skala end man kunne alene. I dette nummer vil du få meget at vide om LCIFs store område for indsats og dets rekorder for succes. Fortsæt venligst med jeres store generositet, som I har ydet i snart et halvt århundrede. Hjælp Lions med at hjælpe andre gennem LCIF. Engelsk er måske ikke det nemmeste sprog at lære, men som et sprog er det fantastisk til at udtrykke sandheder og beskrive kendsgerninger. Jeg kan derfor ikke sige dette tydeligere: LCIF er vor store basis – vor foundation – til stor glæde for hele verden. Jeg beder jer – fortsæt med at understøtte den.

Lions Clubs kunne nok fungere uden LCIF. Men verden ville være et meget mindre godt sted at være. Millioner flere ville være blinde. Efter katastrofer ville flere folk være sultne og mangle husly. Unge ville ikke lære selvrespekt eller lære, hvordan de

Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President.

Engelsk anses for et af de vanskeligste sprog at lære. Hvorfor? Til tider har ordene forkert betydning. Der er ingen ham – skinke – i en hamburger. Der er heller ikke noget apple – æble – eller pine – fyr – i et pineapple. Jeg er måske lidt spøgefuld, men det er en kendsgerning, at mange ord er problematiske. Ikke engelsktalende slås bl.a. med forskellen mellem housework og homework, moral og morale, og collage og college. Men et ord giver god mening, specielt når det bruges af Lions, det er ”foundation”. Et hjems foundation er den beton eller de mursten, det er bygget på. Desuden betyder ”foundation” et grundlæggende princip eller understøttende materiale eller den basis, hvorpå noget hviler. Vore forgængere gjorde et klogt valg, da de i 1968 navngav vor pengegivende afdeling til Lions Clubs International Foundation.

Executive Officers 2015-16

President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan; Immediate Past President Joseph Preston, Dewey, Arizona, United States; First Vice President Robert E. Corlew, Milton, Tennessee, United States; Second Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India DIRECTORS

Andet års directors: Svein Ǿystein Berntsen, Hetlevik, Norway; Jorge Andrés Bortolozzi, Coronda, Argentina; Eric R. Carter, Aukland, New Zealand; Charlie Chan, Singapore, Singapore; Jack Epperson, Nevada, United States; Edward Farrington, New Hampshire, United States; Karla N. Harris, Wisconsin, United States; Robert S. Littlefield, Minnesota, United States; Ratnaswamy Murugan, Kerala, India; Yoshinori Nishikawa, Himeji, Hyogo, Japan; George Th. Papas, Limassol, Cyprus; Jouko Ruissalo, Helsinki, Finland; N. S. Sankar, Chennai, Tamil Nadu, India; A. D. Don Shove, Washington, United States; Kembra L. Smith, Georgia, United States; Dr. Joong-Ho Son, Daejoon, Republic of Korea; Linda L. Tincher, Indiana, United States. Første års directors: Melvin K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birganj, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León, Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan.

4

LION Februar 2016


LEDER

Foråret er snart på vej... Foråret er nu snart på vej og vi kan sige farvel til vinterens kolde mørke og goddag til forårets lys, hvor optimisme og lyst til at komme i gang med udendørs sysler, tager fart, men også et forøget engagement til at komme ud og lave nye aktiviteter med henblik på at indsamle midler til vores svage medborgere som har vores hjælp behov. Vi skal fortsat ud og fortælle den gode historie om, hvordan vores indsamlede midler bliver anvendt. Vi skal fortælle den gode historie om vores organisation som bl.a. bygger på et fællesskab og et håb om at kunne gøre noget for andre mennesker men også være med til at etablere gode sociale fælleskaber Lions medlemmer imellem. Mange mennesker går i disse år rundt, hvor ufred og ”grumme billeder” fra krige, jordskælv, oversvømmelser mv. præger vores elektroniske medier med et ønske om at gøre en indsats i verden, men måske ikke lige ved, hvordan man kan gøre den indsats. En samtale med disse mennesker omkring mulighederne for at gøre en indsats via en Lions klub kan være den indgangsvinkel som mangler. Derfor tøv ikke med at spørge interesserede som viser lyst og engagement for at komme ind i vores klubber. Jo flere medlemmer vi er, jo større en indsats kan vi udføre, lad os lave vores aktiviteter enkelt og med effektivitet og lad os skabe rummelighed i vores klub. I det halve år, der er forløbet af Lions året 2015-2016, har der været stor aktivitet i klubberne, hvilket har kunnet læses i de forskellige publikationer som har været udsendt. Op mod jul kunne rigtig mange af vores medborgere modtage julehjælp i form af julekurve mv. som har været med til at bringe lidt juleglæde ind i mange hjem.

Protektor:

Et spørgsmål fra mange Lions har efter Hendes Majestæts nytårstale været om Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen fortsat er protektor i Lions Danmark. Dette kan besvares med et ja, der er ikke ændring heri. Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen vil således fortsat overrække Lions Prisen i juni måned 2016.

Nordisk Samarbejdsråd 2016:

I januar måned er afholdt Nordisk Samarbejdsråd (NSR) i Rovaniemi, Finland. Et meget væsentligt resultat heraf blev nedsættelse af en arbejdsgruppe med henblik på etablering af undervisnings faciliteter for flygtningebørn i flygtningelejre i samarbejde med andre internationale organisationer. En arbejdsgruppe som er nedsat umiddelbart efter afslutning af Nordisk Samarbejdsrådsmøde og skal fremkomme med forslag til opfyldelse af ovenstående målsætning indenfor en meget kort tidshorisont (få måneder). Der blev på det Nordiske Samarbejdsrådsmøde ligeledes orienteret omkring de meget væsentlige internationale projekter som de Nordiske lande har ude i verden således: • Lions Quest Georgien • Øjenklinik i Tbilisi • Solopvarmede komfurer i Kenya I kraft af, at vi i Lions står sammen på Nordisk plan omkring forskellige projekter, kan vi gøre en rigtig stor forskel i mange sammenhænge og vise, at vi er en vigtig medspiller i det humanitære arbejde på verdensbasis. Med det arbejde der bliver udført, er der megen respekt omkring de Nordiske landes projekter ude i verden.

Lions Værdisæt:

Der har i tidligere numre af dette blad været omtalt Lions Værdisæt i forbindelse med at fremkomme til en strukturplan for, hvor Lions skal være om 5 år. På baggrund heraf har været nedsat en arbejdsgruppe som har haft til formål at formulere et forslag til et værdisæt. Dette værdisæt er nu udarbejdet og vil blive ”afprøvet” som et pilotprojekt i et antal Lions klubber her i foråret, hvorefter det færdige værdisæt gerne skulle kunne forelægge inden Lions året udløb.

Kontinuitet for kommende Lions år:

Guvernørrådet har afholdt et koordineringsmøde med kommende Guvernørrådsformand John Jagd med henblik på kontinuitet i det kommende år. Et koordineringsmøde som gør det muligt for hhv. det bestående som det tiltrædende guvernørråd pr. 1. juli 2016 allerede på et tidligt tidspunkt at have en fornemmelse af, hvor er vi i processen og hvilke tiltag skal tages allerede nu for at kunne have virkning i det kommende Lions år. Nye initiativer er således allerede taget, hvilket blandt andet fremgår af seneste guvernørrådsmøde omkring Young Ambassadeurs og Musikkonkurrence ved Europa Forum i Bulgarien for 2016. Jeg vil her til slut ønske alle Lions, Leo´s og læserne et godt forår. Per Skovbo, Guvernørrådsformand

2016 Februar LION

5


INTERNATIONALT

Italien Hotel tilbyder Top Oplevelse Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odensen

Melvin Jones har ikke sovet her. Men hans ånd (af service) er levende i alle værelser og lokaler i dette elegante hotel. Italienske Lions har hjulpet med at betale det luxuriøse Hus-Hotel Lago Losetta Melvin Jones, fra hvis altaner man kan se rækker af sneklædte bjerge. Over halvdelen af de mennesker, der bor på hotellet, har et handicap, og hotellet tilbyder uddannede instruktører og specialudstyr til folk med et handicap, som gerne vil dyrke alpint skiløb om vinteren, kørsel i hestevogn om sommeren og andre sportsgrene så som svømning, fiskeri og bueskydning. Hotellet ligger i Sestriere 20 km fra den franske grænse og omkranses af det 2.660 meter høje Monte Fraiteve, det 3.230 meter Punta Rognosa di Sestriere, det 2.700 meter høje Monte Sisis og det 2.805 meter høje Monte Motta. En uovertruffen beliggenhed.

Året igennem betaler Lions klubber for ophold på hotellet, weekend’s, uger eller længere. Klubber får 25% rabat på de ordinære priser. For 15 år siden, i 4 år, gav de italienske klubber hvert år tre euro pr medlem til hjælp til hotellets opførelse. (Italien har i dag 42.000 Lions). I de sidste 5 år har mere end 17.000 mennesker med handicap boet på hotellet.

Mennesker med et handicap nyder året rundt at bo på hotellet.

Satiretegner trækker en Folkemængde Oversat af Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense Polske Lions fremkaldte latter. Solgte adskillige malerier på auktion og indsamlede penge til deres velgørenheds arbejde. Lions i Sopot havde indbudt Andrew Poniedzielski, en velkendt satiretegner, digter og sangskriver. Lions begyndte i Polen i 1989. Landet har nu 1.057 Lions i 56 klubber. Sopot er en ferieby på sydkysten af Østersøen i det nordlige Polen med næsten 40.000 indbyggere. Klubben, Sopot Lions Club, blev chartret i 1996 og har nu 20 medlemmer.

Satiretegner Andrew Poniedzielski underholder folkemængden. 6

LION Februar 2016


INTERNATIONALT

TU PEN DE RA? (Hvordan går det) - DONDE KRI! (Det går godt) Af Povl Schøn Masangakoordinator 106 A

10 års status for Masanga, junglehospitalet i Sierra Leone. I efteråret 2005 tog Læge Peter Bo Jørgensen og undertegnede til Verdens fattigste land, Sierra Leone, hvor vi efter forhandlinger med den daværende sundhedsminister fik en kontrakt for genopbygning og drift i en 10 årig periode med option på yderligere 10 år. Vi besøgte også hospitalet som lå i ruiner efter den uhyggelige borgerkrig som sluttede i 2002, alle bygninger, på nær en, lå i ruiner. I 2006, efter den ene bygning var blevet renoveret, åbnede hospitalet og i de efterfølgende år blev mange patienter behandlet ambulant for alle mulige sygdomme og ulykker. I dag er alle bygninger blevet renoveret og nye er bygget, der er ansat 170 lokale, heraf 110 på hospitalet, 36 undervisere (sygeplejersker, kirurger, apotekere, laboratorie og øjenbehandlere) endvidere 24 iværksættere. Der er to udenlandske læger og sygeplejerske. I de sidste 10 år er der behandlet ca. 200.000 patienter ambulant, der har været ca. 2000 patienter der har været indlagt i sengeafsnittet og ca. 1000 patienter der er blevet opereret i de 3 operationsstuer. Lions har i de 10 år doneret ca. 5. millioner kroner i kontanter og indsamlet udstyr bl.a. en ambulance, 2 generatorer, røntgentapperat, ultralydsskanner, operationslejer, senge, maling (6000 liter), traktor, snedkerimaskiner, 36.000 engangshandsker,

350.000 kroner fra Katastrofefonden under ebola epidemien, mange tusinder briller og meget, meget mere. Den 9. januar, hvor Peter var dernede, blev der afholdt graduation for 52 nyuddannede sygeplejersker der havde gennemgået en 3½ år uddannelse der er godkendt af sundhedsministeriet og der var ca. 500 gæster fra ministeriet, lokale høvdinge, TV og presse. Snart starter et nyt hold. Der er uddannet 12 kirurger på hospitalet i en 3 årig uddannelse, de opererer basale tilfælde såsom kejsersnit, pungbrok m.v. samt ulykkestilfælde, de fleste læger bliver sendt til andre hospitaler og klinikker i Sierra Leone, der er nu 45 lægestuderende på Masanga. Det nye tiltag på Masanga er et initiativ fra LC. Ishøj hvor øjenklinikkens bygning skal renoveres og udvides, dette vil koste 350.000 kroner, der er en indsamling i gang i distrikterne A og D. Det nuværende lokale der bruges som øjenklinik er ikke særligt velegnet, det er derfor tanken at sammenlægge det med tilstødende lokaler og der skal være en bedre og funktionsdygtig øjenklinik hvor der kan opereres for grå stær, andre øjensygdomme samt afprøve syn og udlevere briller. Der skal ansættes en øjenlæge, speciel uddannede sygeplejersker og hjælpepersonale. Lønninger til disse har Lions Ishøj doneret med 50.000 kroner hvert år i tre år. Hvis man vil donere et beløb til øjenklinikken kan man sende det til 106 A`s distriktskasserer. Kirurg Peter Bo Jørgensen vil stadig gerne komme ud i klubberne og fortælle om Masanga

2016 Februar LION

7


INTERNATIONALT/AKTUELT

Vidunderlige Fukuoka Langs en havnefront med mange indtryk, vil Fukuoka, vores convention by i Japan, være indgangen til sjov og fællesskab for Lions.

Af Tim Hornyàk

Fukuoka ligner ingen anden storby i Japan. Fem store floder deler dens centrum, og mange kanaler bidrager til et myldrende netværk af naturskønne vandveje. Byens dejligt varierede broer omfatter Najima Bridge og dens elegante 1930'er murværk, de slanke, moderne linjer i Aitaka Bridge (med sine 430 meter, den længste bro i Japan for fodgængere og cykler) og den orange-gule flisebelagte Deai Bridge, som tilskynder folk til at slentre rundt ved de mange picnic-borde - ikke underligt, for dens navn betyder "broen til møder." På Deai Bridge og andre steder, nynner lokale gademusikanter om aftenen. Traditionelle yakatabune, festlige både, pyntet med farverige lanterner, sejler op og ned ad Naka floden mens passagerer fester med både sashimi og sake under neon-

lyset fra nattelivets favntag, Nakasu Island. Det er den slags laidback følelser Fukuoka kan levere. Alligevel fungerer Fukuoka også som et centrum for handel og kultur. Dens lufthavn er den tredje travleste i verden. Beliggende på den sydlige, vigtigste japanske ø, Kyushu, er Fukuoka en af de nærmeste byer i Japan til den koreanske halvø og Kina. I århundreder, tjente byen som toldbehandling for varer og kulturelle import fra kontinentet til Japan. Både fredeligt, fortryllende og travlt engagerende, er hovedstaden i Fukuoka Præfekturatet (et af Japans i alt 47) et fantastisk valg til Lions '99. Internationale Convention. Titusinder

Hakata Gion Yamakasa festivalen, der løber i gang umiddelbart efter Convention, varer fra 1. ‐15. juli, og signalerer den kommende som‐ mer i Fukuoka. Farverige optog er et dagligt syn på festivalen. Festivalen er centreret ved Kushida Helligdom (forsidefoto).

8

LION Februar 2016


INTERNATIONALT

Fukuoka’s vandveje og parker giver byen en afslappende atmosfære.

2016 Februar LION

9


INTERNATIONALT

Fukuoka Tower

2‐3‐26, Momochi‐hama, Sawara Ward Bygget i 1989 til det asiatiske Pacific Expo, er Fukuoka To‐ wer, 234 meter høj og beklædt med reflekterende paneler. Et udsigtsdæk, byder på panoramaer over hele byen og Gen‐ kai Havet, hvilket især er særligt malerisk ved solnedgang. En kort gåtur fra Hilton Fukuoka Seahawk Hotel, støder tårnet op til TNC Hosokaikan, som huser RoboSquare, et udstillings‐ vindue for nogle af de banebrydende, personlige robotter, udviklet i Japan.

Fem Must-see seværdigheder Fukuoka Slotsruiner, Maizuru Park og Korokan Historiske Museum Jonai, Chuo Ward

Bygget af samurai krigsherren Kuroda Nagamasa i det tidlige 17. år‐ hundrede, var Fukuoka Slot sæde for Kuroda herrermænd i århundre‐ der, indtil det blev revet ned i 1870'erne, da Japan opgav feudalis‐ men. Nogle af dens enorme stenvægge og træporte, står stadig, sam‐ men med et par af de 47 Yagura tårne. Det mest imponerende af dem er den lange hvide Tamon Yagura. Den omkringliggende Maizuru Park eksploderer med kirsebærblomster i foråret, men gør det også til en behagelig spadseretur, året rundt. Også i parken ved Korokan Histori‐ ske Museum, udstilles ruinerne af et stateligt gæstehus, Korokan, som modtog kejserlige ambassadører fra Kina fra det 7. til det 11. århundrede. Skalamodeller af bygningerne give de besøgende et ind‐ tryk af storhed og den oprindelige struktur.

Tenjin

Fukuoka

Tenjin er Fukuokas travle hjerte, fyldt med luksusvare‐butikker, varehuse, elektronik detailhandlere og den 1.900‐fods lange underjordiske arkade med mere end 100 butikker. Arkitekturen er undertiden påfaldende ‐ sammenlig‐ net kæmpetrappen ‐ formet over Fukuoka bygningen, som bærer en skov og vokser på sine "trin" til den statelige franske renæssance‐stil, designet af nær‐ liggende Kihinkan Hall, bygget i 1910.

Kushida‐Jinja Shrine

1‐41, Kamikawabata‐machi, Hakata Ward Denne Shinto helligdom sporer sin historie tilbage til åbningen af Hakata hav‐ nen i det 8. århundrede. Den har en imponerende indgangsportal og et fejen‐ de, vinge‐lignende tag over sin store sal. Helligdommen er forbundet med Hakata Gion Yamakasa festivalen og huser en af de tårnhøje flåder på sine grunde. Det lige så kendte Hakata Machiya Folkemuseum og Hakata Traditio‐ nal Craft Center, som udstiller Hakata dukker og tekstiler, er beliggende tæt i nærheden.

Tenjin

Fukuoka By Akarenga Culture Center

1‐15‐30 Tenjin, Chuo Ward Denne elegante røde murstens, viktorianske bygning i Tenjin, var engang Kyushu gren af Nippon Life Insurance Company. Et eksempel på vestlig arkitektur fra Japans tid med hurtig modernisering, og blev afsluttet i 1909 og tegnet af arkitekten Kingo Tatsuno, hvis mesterværk er genopbygningen af Dronning Anne Grand Facade Tokyo Station. I dag er det i en to‐etagers struktur og har en charmerende jugendstils indretning, et lille bibliotek og midlertidige udstillinger såsom model skibs skærme.

10

LION Februar 2016

En Hakata dukke fra Fukuoka By Akarenga Culture Center


AKTUELT

Fukuokas mad er legendarisk: Fra (med uret) Hakata ramen og makrel sashimi til motsunabe og pande stegt gyoza.

af Lions fra hele verden, samles i denne by med 1,5 millioner lokale, fra fredag den 24. juni til tirsdag 28. juni. Lionismen er stærk i Japan og især Fukuoka. Japan har 124,353 Lions i 3.120 klubber og Fukuoka, nationens sjettestørste by, har 2.097 Lions i 42 klubber. Klubberne er meget aktive og kreative i arbejdet. Japanske Lions commitment til klubberne er måske bedst eksemplificeret i deres forbløffende støtte til LCIF. Japanske Lions har bidraget med mere end $ 300.000.000 til LCIF, mere end nogen anden nation, og mere end en tredjedel af alle midler, der ydes til fonden. Med udsigten mod Koreastrædet, der adskiller Japan fra det asiatiske kontinent, er Fukuoka også nær toppen af Kyushuøen, nord for byerne Nagasaki, Kagoshima og Kumamoto, den største by på Kyushu, og virker, som en indgang til øen for rejsende, der ankommer med fly, hurtigtoget Shinkansen, færger og krydstogtskibe. Med Sydkoreas Busan blot 133 miles fra Fukuoka i forhold til mere end 620 miles til Tokyo, samt stigende antal asiatiske turister, føles denne metropol og havn til tider mere, som en del af det kontinentale Asien end Japans rækker af øer. Byen er også bemærkelsesværdigt kompakt. Fukuoka Lufthavn og Hakata Station, endestation for hurtigtoget Shinkansen fra Tokyo, og kun få minutter med metro til Tenjin’s butikskvarter. Hakata Port, der har værts faciliteter såsom Fukuoka Kongrescenter (et af Lions` Conventions mødesteder) og færge terminaler, og der er hurtigt til taxa eller busture. Hvis du ønsker en hurtig tur ind i baglandet af Fukuoka området – måske for at besøge det store Shinto tempel i Dazaifu eller den smukke gamle kanalby for Yanagawa - er Nishitetsu

Fukuoka (Tenjin) jernbanestation, også inden for rækkevidde. Fukuoka er den tredje japanske by efter Tokyo og Osaka, som er vært for en Lions Convention. Det er en historie af brobygning, der går mindst tilbage til AD 57, da en guld sæl blev præsenteret for de lokale ledere af Kinas Han-dynasti. Forseglingen har nu til huse i Fukuoka Bymuseum. I det 12. århundrede, etablerede krigsherren Taira no Kiyomori, Hakata som en havn for kinesisk handel. Sammen med varerne blev begreber som zenbuddhisme også importeret, og Japans første Zen tempel, Shofukuji, er stadig bevaret i Hakata Ward. Samurai alderen opstod allerede i 1607 på Fukuoka Slottet, hvorfra den moderne by har sit navn, og opdelte af byen i Fukuoka sektoren af samuraier og Hakata sektoren for de handlende. Midt i moderniserings kapløbet i 1889, blev byerne sammenlagt under navnet Fukuoka, men Hakata blev bevaret i Ward og har togstationens navn. Efter at byen blev bombet af amerikanske luftangreb i 1945, har Fukuoka genopbygget sig og samtidigt formået at bevare mange af sine traditionelle buddhistiske templer og Shinto helligdomme. Nogle af de mange tegn på stolthed, som lokalbefolkningen holder ved, omfatter det nybyggede Sennen no Mon (Tusinde-års Porten), et mesterværk af moderne træbearbejdnings håndværk, der markerer indgangen til Hakata Tempel distriktet, og Hakata Gion Yamakasa festivalen, en fest afholdt hver juli, hvor store traditionelle flåder, der vejer mere end et ton hver og kunstfærdigt udformet Hakata dukker, paraderer gennem gaderne på ryggen af mænd klædt i traditionelle Happi frakker.

2016 Februar LION

11


NATIONALT

Chusuke

Showa‐dori Street af Bank of Japan (placeringen kan ændre sig) Længe før fødevare transporter blev kendt i andre byer, havde Fukuoka Yatai allerede spisesteder på hjul, og Chusuke er et af de bedste. Stikke næ‐ sen i, finde en plads, gnubbe skuldre med lokalbefolkningen ‐ spisning på alt fra ramen og gyoza dumplings til Yakitori kylling skewers og lever med kine‐ siske purløg. Se efter stedets lyserøde markise uden for Bank of Japans Fu‐ kuoka afdelingskontor.

Fem fede steder at spise Chusuke

Ramen Stadium

Canal City, 1‐2 Sumiyoshi, Hakata Ward Gemt væk på femte sal i den vidtstrakte Canal By Hakata mall, har Ramen Stadion otte butikker, der betjener mange regionale varia‐ tioner af Japans elskede ramen nudler. Kizou, for eksempel, har specialiseret sig i oksetunge ramen fra Sendai‐området i det nord‐ lige Japan, mens Kagoshima Ramen Fukkoku Shokudo’s skåle, bruger Kagoshima kurobuta ristet sort svinekød.

Yorozu

2‐3‐32 Akasaka, Chuo Ward Denne dejlige bar fuld af kirsebærtræ plader og kobber kedler er dedike‐ ret japansk te. Ejeren Suguru Tokubuchi bærer en hvid kittel, når han går omkring og omhyg‐ geligt rister og blander te med traditionelt japansk wagashi slik.

Ramen på Ichiran

Tonkotsu Ramen Ichiran Honten

5‐3‐2 Nakasu, Hakata Ward Hvis du kun har tid til én skål af ramen i Fukuoka, så prøv Ichiran. De har holdt sig tro mod sin tonkotsu (svineknogle bouillon) ramen, siden deres etablering årtier siden. Det er især interessant, hvis du besøger stedet alene, fordi en del af restauranten er afsat til de enkelte boder, hvor du kan slubre nudler i dig til du er mæt; vær ikke bange for at bede om flere portioner af nudler (kaedama), men sørg for at gemme noget af bouillonen!

Yorozu

Yanagibashi Marked

1‐5‐1 Haruyoshi, Chuo Ward Kendt som "Hakata køkken," denne beskedne samling af boder opstillet i Nakasu langs Naka floden, flyder over med skaldyr af enhver art, fra makrel, bonit, hval og fiskefrikadel‐ ler til årstidens favoritter såsom grillet østers og bambusskud. En gren af den lokale uafhængige kaffebar‐kæde Manu Kaffe, findes ved udgangen.

Yanagibash marked

12

LION Februar 2016


NATIONALT

Til japanere, som lever andre steder, betyde Fukuoka én ting: fødevarer, især ramen. Byen er ofte forbundet med Hakataversionen af denne populære noodle skål, og Hakata Ramen refererer til tynde nudler i en overhældt bouillon, baseret på svineknogler, ofte toppet med skiver af stegt svinekød og porre. Denne herlige bryg serveres i byens berømte Yatai, udendørs boder, ved en slags gammeldags tidsløs, afslappet spisemåde, der er blevet stadig mere sjældne i andre japanske byer. Andre specialiteter omfatter karashi mentaiko, krydret saltet torskerogn, undertiden tilføjet ris-bolde eller pasta; motsunabe, hvilket er en kraftfuld hot-pot af oksekød eller svinekøds kallun, peberfrugter og kål i en miso bouillon; mizutaki kylling og vegetabilske gryderetter; og Tetsunabe gyoza, en pintstørrelse, lokal version af kinesiske potte-stikker, proppet med svinekød, grønne løg og kål. At være ved havet, gør, at byen naturligt flyder med fremragende sushi, sashimi og skaldyr af enhver art – prøv f.eks. en kaisendon af sashimi laks, kammuslinger, guldbrasen eller makrel over ris, og du får en smag for, hvad de lokale elsker. Du vil finde folk i Fukuoka meget venlige og forfriskende høflige. Som for japanere i hele landet, er det ikke usædvanligt for dem, at ændre deres rute for at hjælpe rejsende med at

vejlede dem hen til en anden gade, hjælpe at ”dechifrere” en menu eller navigere til en jernbaneforbindelse. Selv hvis de nogle gange kan være generte over deres begrænsede engelsk (tale langsomt, hjælper altid), er japanere ofte meget nysgerrige efter, hvad de besøgende tænker om deres land. ”Icebreakers” så som personlige introduktioner, kan føre til mange interessante samtaler og tværkulturelle venskaber. .Fukuokas beboere vil gerne indrømme, at de ofte går amok på de nyeste ting - det være sig luksus, tøjbutikker eller en ny slikbutik - indtil den næste nye, store ting kommer frem. Men én ting, der ikke ændrer sig er den varme og gæstfrihed, som lokalbefolkningen udviser de besøgende, både fra indland og uden for Japan. De er nysgerrige efter at vide, hvad de rejsende tænker om deres havneby, med sine kanaler, gadekøkkener, noodle butikker og en stolt historie af internationale forbindelser. Så få fat i et par spisepinde og grav ind til Fukuokas rige suppe af kultur og køkken!

Tim Hornyák er freelance skribent med base i Tokyo og medforfatter af Lonely Planet’s guidebøger om Tokyo og Japan.

Nemme Udflugter Disse ture kan nås på én dag med jernbane på en Nishitetsu Dazaifu & Yana‐ gawa Sightseeing Ticket Pack (2.930 yen, US $ 24 for voksne, 1.420 yen, US $ 11,50 for børn). Dazaifu Dazaifu City var engang et administrativt center, der i 500 år regerede hele øen Kyushu. I dag er det mest kendt for Dazaifu Tenmangu helligdommen, en majestætisk Shinto helligdom viet til Sugawara Michizane, en statsmand fra det 9. århundrede, der i dag æres som en gud for læring af de studeren‐ de i hele Japan. Tilgangen til helligdommen er dækket med tehuse, der sæl‐ ger umegaemochi, en ristet riskage fyldt med røde bønner; en af de bedste butikker her, er Kasanoya. Kyushu Nationalmuseet har til huse på en bakke bag helligdommen og udstiller skatte som buddhistiske statuer, hængende skriftruller og samurai sværd. Dazaifu er omkring 30 minutters togtur fra Nishitetsu Fukuoka Station med et skift på Futsukaichi.

Yanagawa

Yanagawa var en fæstningsby nær bredden af det Indre Ariake Hav, der lig‐ ger syd for Fukuoka City. Slottet er væk i dag, men dets hundreder af kilome‐ ter kanaler og voldgrave er tilbage. Nogle af dem er tilført af gammeldags bådførere som lods donkobune, fladbundede både, skubbet sammen af poler. De 30‐ til 70‐minutters donkobune krydstogter kaldes kawakudari (går nedstrøms), og det er en fantastisk måde at tidsrejse tilbage til en langsom‐ mere, mere afslappet alderssvarende tid og du kan måske høre sømænd bryde ud i sang. Den lokale specialitet af grillet ål (unagisauce) er bedst at nyde på den statelige Ohana ejendom, engang hjemsted for Yanagawa’s regerende Tachibana klan. I Restauranten Shukeitei kigger man ud over den udsøgte Shotoen have, som har århundrede, gamle fyrretræer og en central dam designet til at fremkalde Matsushima i det nordlige Japan. Yanagawa ligger omkring 45 minutter fra Nishitetsu Fukuoka Station med eksprestog, og en taxa eller bus er påkrævet for at komme videre til Kawakudari kanaler‐ ne.

Kyushu Nationalmuseum indeholder bla. dette 19. år‐ hundredes maleri af en ukendt kunstner.

2016 Februar LION

13


NATIONALT

The Miracle Worker - får seks stjerner – igen Ved repremieren på Helen Keller film i lørdags Filmen The Miracle Worker fra 1962 havde repremiere ved et Lions100aars arrangement i København, hvor Cinemateket havde sat filmen på dagens program. Salen var næsten fuld med et publikum af interesserede filmelskere, 60 lions-medlemmer og indbudte Af Flemming Høj Sørensen, PRD

Hvem var Helen Keller

Landskoordinator for Lions100aar-udvalget, Gerner Jacobsen, fortalte inden filmen om Helen Kellers fantastiske liv som blind og døv, suppleret med et lille aktuelt videoklip med filmen Thenew10 - der bl.a. viser, at hvis Helen Keller får “likes” nok, kommer hendes portræt på ny 10 dollarseddel. Gerner Jacobsen resumerede hendes utrolige virke for døve, handicappede, fattige og især blinde bl.a. i tæt samspil med LIONS, hvor hun blev katalysator til begrebet LIONS - de blindes ridder.

Helen Keller med Anne Sullivan

Meget aktuel film

Selv om filmen blev indspillet for 54 år siden er den stadig en ganske vedkommende og hel aktuel film. Filmen skildrer, hvordan Helen Kellers lærer og opdrager, Anne Sullivan, begynder sin første arbejdsmåned med en skolemoden Helen, der i frustration over at være døv og blind (fra 19 måneders alderen) agerer fuldstændig aggressivt og umuligt. Gennem tålmodig pædagogik og fingersprog lykkes det Anne Sullivan at få Helen på rette spor. Et arbejde som senere i Helens liv resulterer i, at hun som 24 årig ender med kandidateksamen fra universitet.

Publikum fik en utrolig stor oplevelse. Som en af gæsterne udtrykte det: Jeg giver filmen 6 stjerner! Efter filmen serverede Lions100aars udvalget en lille drink med snacks, hvor LEO Næstved stod for den praktiske servering. Filmen vil i årets løb blive forsøgt vist i Jylland og på Fyn.

Fik Oscars

I filmen anvender instruktøren helt moderne virkemidler, og dens kvalitet bliver naturligvis understreget af, at den modtog en Oscar for bedste kvindelige skuespil og en Oscar for bedste kvindelige birolle. Filmen var meget lærerig, og flere gange kom hele følelsesregistret i aktion.

Efter filmen blev der inviteret til en lille drink og snacks

14

LION Februar 2016


NATIONALT

Jellingpige vinder

Lions Fredsplakat konkurrence 2015 Byen er kendt som Kongernes Jelling

Nu er byen også kendt for at have fået en landsvinder af Lions Fredsplakat konkurrence 2015. Caroline Savskov Matzen, 5.B, på Bredagerskolen, Jelling, har tegnet den vindende plakat. Derfor modtog Caroline i torsdags en check på 1000 kr.af Lions Danmark til klassens fælleskasse. Årets tema for plakaten er ”Del freden”. Her har Caroline forstået at synliggøre temaet på interessant og enkelt måde. Carolines vinderplakat viser landeflag, fredsduer og et hjerte om jorden. Lions klubber i over 75 lande arrangerer nationale konkurrencer for over 350.000 børn mellem 11 og 13 år, hvorefter hvert lands vindertegning går videre til international konkurrence. Her får vinderen overrakt 500 US dollars i FN-bygningen i New York på Lions dagen d. 12. marts 2016.

Distriktsguvernør Henning Eriksen overrakte Caroline et indrammet, trykt billede af plakaten, mens landskoordinator for Fredsplakat konkurrencen Jens Aksel Thomsen, Lions Struer, overrakte checken. Lions Give arrangerede efter overrækkelsen et lille festbord med bl.a. flødeboller, og de skabte glæde. De glade 5.B´er skulle vist ikke have aftensmad bagefter, men de følte sig som dagens konger!

- Børn oplever i dag en verden med daglig tv-billeder af terror, bombede ruiner og ufred. Derfor synes vi, at ideen med en fredsplakat er et godt redskab til at få børnene til at sætte billeder på deres tanker herom, siger Jens Aksel Thomsen, landskoordinator for Lions Fredsplakat konkurrence, - og vi finder, at Caroline har ramt lige i plet med sin illustration.

Lions Give deltog i år for første gang i konkurrencen som lokal arrangør og var derfor meget overrasket over også at få en landsvinder. Præsidenten var derfor meget stolt, da han lykønskede Caroline og 5.B samt takkede Bredagerskolen for et godt samspil.

2016 Februar LION

15


NATIONALT

Tervetuloa kaikki ystävät NSR 201 Sådan nogenlunde lød det, da Jari Rytkönen bød velkommen til alle NSR deltagerne i den nordfinske by, Rovaniemi. Jari’s tema for mødet var, Harmoni, hvilket var valgt ud fra Dr. Yamada’s budskab, og blev positivt modtaget af 150 delegerede. Af: Red ”Denne gang har vi valgt at lægge NSR langt oppe mod nord, faktisk lige på polarcirklen”, berettede byens borgmester, Esko Lotvonen, og fortsatte: ”Rovaniemi er den femte største by i Finland og meget smukt anlagt i den snedækkede, kolde natur. Byen blev totalt udbombet under anden verdenskrig men er nu genopbygget, så den i dag huser omkring 50.000 indbyggere. På trods af den bidende kulde, -25°, huser byen alligevel også omkring 1.000 flygtninge, hvilket er bemærkelsesværdigt. Blandt seværdighederne kan nævnes, Alvar Alto arkitektur, Julemandens landsby og samtidig er byen basis for et stort uddannelsescenter og ellers den fantastiske natur”. Vi var så heldige, at de officielle møder først startede fredag klokken 14:30 – hvilket undtagelsesvis gav os mulighed for at være turister. De fleste besluttede sig for, at besøge den berømte julemand i hans landsby, lidt uden for Rovaniemi – et sjovt, kommercielt indslag. Tusinder af turister, især fra Asien, besøger hvert år julemanden i hans store spændende hus i landsbyen, omgivet af samer og rensdyr. Foran os ventede to travle dage. For nogen, var der yderligere en ekstra dag, med deltagelse i Advanced Lions Leadership Institute (ALLI). Efter den officielle velkomst, havde ID Svein Berntsen et indlæg fra hovedkontoret i Oak Brook hvor han bl.a. også kom ind på 100års jubilæet – hvordan LCI vil vise verden hvad vi (1.382.071 medlemmer) formår. Fokus på Woman in Lions og overordnet hvordan vi vil forbedre livet for 200 mill. mennesker om året, med over 40 projekter. Et valg af PID Gudrun Yngvardottir, som kommende præsident, var også noget man havde fokus på. I tiderne med f.eks. More Woman in Lions etc. er det måske nu ved 100års jubilæet, at tiden er moden til en kvinde på posten. Flygtninge krisen, kom Svein også ind på. For Lions er det en kæmpe balancegang, hvad vi skal/kan gøre i den sammenhæng, uden at blive politisk. Her blev vi præsenteret for det norske projekt, med oprettelser af skoler m.m. til flygtningebørnene i Bekardalen i Libanon. Kay Arne Sørensen, CC fra Norge, fortalte medrivende og med stor følelse om deres indsats i Libanon. Han havde sammen med Svein Berntsen, Einar Lyngar og Niels W. 16

LION Februar 2016

Ørum besøgt flygtningelejren først i december måned, hvor kulden satte ind, og sammen med lokale lions, havde de forsøgt at planlægge indsatsen. Han kunne også fortælle, at både lions fra Storbritannien og Holland var interesseret i projektet, og efterfølgende, blev alle de nordiske lande også enige om, at det var den vej man skulle gå, i bestræbelserne på at hjælpe de mange flygtningebørn. Lørdagen gik med afrapportering fra de forskellige grupper o.lign. Det var f.eks. IR-rapporter, More Woman in Lions, LCIF og indlæg fra tyske Barbara Greve vedrørende 100års jubilæet. Der var et eksternt indlæg om Børn i Nød. Dette handlede mest om oprettelse af legefaciliteter for børn – vigtigheden af, at børn har mulighed for at lege. Dette holdt op imod de mange flygtningebørn som havde behov for skoler og fritidsaktiviteter, foruden varmt tøj og lignende. Lørdagen sluttede NSR af med Counsil Meeting, hvor der bla. blev besluttet et nyt afstemningssystem med fordeling af stemmer. Der blev afrapporteret fra Lions Quest projektet i Georgien. Man havde her nået at uddanne 1110 lærere og 53.000 skoleelever. NSR rapport fra øjenklinikken i Tblisi blev fremlagt og en status på Solar Cookers til Kenya blev også nævnt. Orkester Nordens planer for evt. turné i Skandinaviske lande i jubilæumsåret 2017 blev fremlagt. Regnskaber for convention 2015 og budgetter for det kommende år blev gennemgået. Sidste punkt på dagsorden, blev indstillingen af kommende ID og kandidat til kommende IP. Markus Flaming fra Finland blev enstemmigt valgt som ny ID for Skandinavien og uenigheden blandt flere lande vedrørende indstilling af kommende IP, blev åbenbart løst efter et par dages snak frem og tilbage, og det endelige, enstemmige valg blev Gudrun Yngvardottier fra Island, som under stående applaus, takkede for valget sammen med sin mand, PID Jon Bjarni Thorsteinson. Afslutningen blev fejret med unge, lokale musikere, som spillede på ”håndholdte klokker”. En unik lyd fra de mange klokker, afsluttede symbolsk dette års NSR og stafetten i form af Vikingebusten, blev overrakt til næste års vært, Island.


NATIONALT

6 Rovaniemell채 - Joulupukin kyl채!

2016 Februar LION

17


KLUBSTOF

Lions Lystrup

donerer 400.000 kr. til fædre

Der er stor glæde på Mandecentret i Aarhus - et krisecenter for skilsmisseramte mænd. Det kom især frem på den officielle indvielse af nye værelser i starten af februar. Med den store enkeltdonation fra Lions Lystrup, har krisecenteret kunne realiseret et afsnit med 3 værelser og et fælles område. Værelserne skal bruges af skilsmissefædre med børn, så de kan få ro og rådgivning til at begynde på en ny god tilværelse.

Tiltrængt modernisering

Faciliteterne for børnene trængte virkelig til at blive forbedret. Det har Mandecentret nu realiseret bl.a. med indretning af lokalerne med møbler og pædagogiske spil. Centret hjælper årligt 600 mænd med at klare sig efter en skilsmisse eller brud med en partner. De opholder sig ambulant, men særligt ramte mænd, kan bo på mandecenteret - typisk fra tre til seks måneder. I de nye værelser kan mænd opretholde en god kontakt med deres børn og stadig være gode fædre, selvom de har være ude i en skilsmisse. Børnene kan bo fast eller i perioder, hvis deres far har en samværsordning. Opholdet giver fædre og børn mulighed for at finde fodfæste i den nye livssituation.

Også rådgivning

Mandecentret kan tilbyde rådgivning, coaching, parrådgivning, familiesamtaler, børne- og unge samtaler, fyraftensmøder, netværksgrupper og temaaftener, hvor mænd deler oplevelser og 18

LION Februar 2016

erfaringer. Rådgivningen foregår på centret, men det tilbyder også rådgivning over mail og skype, hvis man bor langt væk. Med de nye værelser råder centret over i alt 8 værelser og en rådgivningsafdeling.

Klubbens største donation

Det er ekstra store indtægter fra bl.a. bagagerumsmarked på Ingerslev Boulevard og Århus Kræmmermarked, der har gjort klubben i stand til at yde den store donation - den største enkeltdonation nogensinde i klubbens historie. Klubbens bankkonto var ved at blive for stor, så klubben besluttede at give en ekstraordinær donation i år. Normalt donerer klubben 300-400.000 kr. om året - sidste år til 45 forskellige donationer.


KLUBSTOF

Lions Club Præstø/Fladså fejrer 40 års jubilæum Af: Jens Hallqvist ca. 3000 beboere har fået adgang til frisk drikkevand fra byens Den 21. februar for 40 år siden, blev Lions Club skole – fremfor at skulle hente vand af dårlig kvalitet langt fra Præstø/Fladså chartret. landsbyen. Tidligere uddelte klubben hvert år en kalender til skrivebordet – Nu 40 år efter, er der stadig to chartermedlemmer med i klubden blev i år - med stor succes – afløst af en vægkalender med ben, som tæller 19 medlemmer. fotos fra området. Salget gik strygende og gav et pænt overskud, Jubilæet fejres med en reception på det gamle rådhus i Præstø som nu fordeles videre til en lang række projekter og initiativer fredag den 26. februar, hvor der vil være uddeling af ikke mindre i området. end ca. 300.000 kr. til grupper institutioner, foreninger og enkeltpersoner. I alt har klubben i sin 40 årige historie uddelt ca. 5 mill.kr lokalt, regionalt og internationalt. Klubbens aktiviteter har gennem årene omfattet bl.a. loppemarkeder, byfester, lotterier, legedage, flaskeindsamlinger og medvirken ved en lang række aktiviteter i byen og omegnen. Aktiviteterne har skiftet gennem årene dels efter hvad der er ”moderne og gerne nyt” og dels efter medlemmernes formåen både hvad angår kræfter og tid. Fælles for alle aktiviteter er, at vi i gerne vil være en naturlig del af områdets aktive liv. Støtte til områdets ældre borgere har altid været højt prioriteret. I mange år arrangerede klubben – i samarbejde med naboklubber – flerdages ture til bl.a. Sydsverige for ældre medborgere ligesom klubben selv har inviteret til ældrefester med stor deltagelse. Udenfor klubbens område har vi gennem flere år støttet et vandprojekt i Githabai i Kenya. Støtten har muliggjort, at områdets

Klubbens bestyrelse i Jubilæumsåret.

Hammerpigerne fyldte 10 år, og det blev fejret! Tekst: Birgit Jeppesen. Foto: Liljan Nørgaard Jensen Den 19. november 2005 blev LC Hammer Om aftenen holdt vi en dejlig fest. Der Bakker Hammerpigerne ”født” af LC Hamblev uddelt 10- års nåle til ca. halvdelen af mer Bakker. klubbens medlemmer, og der var to medLørdag, den 21. november 2015 blev der lemmer, som fik nåle for at have været til holdt stor fødselsdagsfest på Vodskov Kro, samtlige møder i alle 10 år. som er klubbens faste mødested. Kl. 13 Hammer Bakker klubberne har en fælles var der åbent hus for alle interesserede, aktivitet omkring udgivelsen af Hammer og ikke mindst for de personer, der var inBakker kalenderen, der indtil nu er udviteret, fordi de havde ansøgt om midler. kommet i 10 år med et årligt overskud på De blev alle tilgodeset med beløb fra ca. 50.000 kr. til hver klub. Pengene går til De glade modtagere af donationerne, samlet 2.500 kr. til 20.000 kr. alt efter formålet: støtte i lokalområdet. til fællesbillede FDF, De grønne pigespejdere, Skytteforeningen, Badmintonklubben, GymnastikHammerpigerne deltager i Open by Night foreningen, Osteoporoseforeningen, Museet i Hammer Bakker, og familiedage, hvor de har lotterier, postkort, Barn af VendsysLiselunds Venner, Kørestolsskubberne , Terre Des Hommes, Udsel og forskellige nørklerier. I løbet af de 10 år har de tjent i alt satte børn og unge (Broen), Hospitalsklovnene, Udsatte kvinder 763.925 kr., som er fordelt med 379.655 kr. lokalt (50%),165.069 i prostitution (Reden), Børnenes Kontor, Krisecenter for kvinder, kr. nationalt (21,5%) og 219.201 kr. internationalt (28,5%). På hjemmesiden kan man se, hvad pengene er givet til, bl.a. to Terapeutisk rådgivning for unge, der er vokset op i en familie adoptionspiger på Sri Lanka. Ja, der er mange, man kan støtte, og med alkohol- og stofmisbrugsproblemer (Tuba), Psykisk sårbare Hammerpigerne er for længst trukket i arbejdstøjet igen! unge (Fri Rummet) og Mødrehjælpen. Der blev i alt uddelt 204.000 kr. Det var en stor fornøjelse at se de glade modtagere, og det var i det hele taget en hyggelig eftermiddag med fint traktement, musik, sange, og taler.

2016 Februar LION

19


KLUBSTOF

Lions Club Karups 30 års jubilæum Den 26. oktober 2015 havde Lions Club Karup i al stilhed 30 års jubilæum. Klubben havde valgt at lade jubilæet markere internt under det årlige julearrangement med overrækkelse af jubilæumsmærker til de 6 medlemmer, der stadig er i klubben og som sammen med 15 andre fra lokalområdet i gamle Karup Kommune dengang i 1985 var med til at stifte Lions Karup.

Lokal opbakning

Intet er for stort og intet er for småt, men alt afhænger af den lokale opbakning til Lions aktiviteter. I Lions Karup område, der dækker gamle Karup kommune afholdes typisk det årlige Karup Å Kræmmermarked og Friluftskoncert - bl.a. med Lars Lilholt Band - og det årlige julelotteri. I sådanne aktiviteter er rigtig mange lokale kræfter involveret. Forretninger og erhvervsdrivende sponserer et hav af præmier, der af vinderne kan omsættes lokalt og dermed styrke omsætning og virksomheder i lokalsamfundet. Foreninger, spejdere og andre frivillige organisationer hjælper Lions med Å-marked og Lions støtter disse i deres arbejde lokalt.

Donationer

Gennem de seneste 30 år har Lions Karup været i stand til at kunne uddele over 3 mio. kr. til alt lige fra julekurve lokalt, bidrag til f.eks. Hammel Neurocenter og oprettelse af børnehospice i Danmark til bekæmpelse internationalt af ebola, udryddelse af mæslinger og til katastrofehjælp. Foto (af Lion Carsten Brøgger Eksempel på Lions støtte til unge mennesker i den lokale Speedway Klub på Uhre-Banen i Karup

Foto af Lion Troels Troelsen Klubpræsident Visti Busk Pedersen overrækker 30 års mærker til (fra venstre) E. Kaj Jensen, Ebbe Jensen, Jens Jørgen Jeppesen og Henning O. Jespersen

Uddeling af jubilæumsmærker i anledning af klubbens 30 års jubilæum

Under Lions Karups årlige julearrangement i december var aftenens festlige højdepunkt uddelingen af 30 års jubilæumsmærker til vore seks chartermedlemmer i klubben. De 6 medlemmer der har været med lige fra starten af Lions Karup i 1985 er: Ole Janum, E. Kaj Jensen, Ebbe Jensen, Villy Jensen, Jens Jørgen Jeppesen og Henning Overgaard Jespersen.

Tak til chartermedlemmerne

Klubbens præsident Visti Busk Pedersen udtrykte, at det var en stor ære at lykønske alle vore 30 års chartermedlemmer. “I har været forudseende, I tog initiativet til at starte Lions Club Karup og I har været med hele tiden. I er et godt forbillede, vi kan regne med jer - og spørger vi om hjælp og råd, så er I der. I er et godt billede på, hvad Lions går ud på, nemlig We Serve”. Til lykke til jer alle.

20 års jubilarer

Andre 6 medlemmer har været medlem i klubben i mere end 20 år. Til klubbens julearrangement blev 20 års jubilar Carl Chr. Nexø hædret på tilsvarende vis af præsident Visti, som tilføjede: “Tak for din store indsats, du suser rundt, hjælper til og er altid klar.” Til lykke til Carl.

20

LION Februar 2016


KLUBSTOF

En god julehistorie Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk I december lavede Kvickly i samarbejde med Lions i Kalundborg et velgørenhedsprojekt, hvor man hjalp familier i lokalsamfundet, der har svært ved at få pengene til at slå til i julen. At projektet var en stor succes, kan man roligt sige, og juleaftensdag bankede ’julemanden’ igen på døren. Udover at man i løbet af få dage, i begyndelsen af december, fik samlet alle de penge ind, der skulle bruges til at købe varer til mindebemidlede familier i julen for, kom der en ekstra ’julegave’ til nogle af de familier, der havde fået afslag fra Lions Kalundborg. ”Jeg blev kontaktet den 23.12. af en mand, der havde set opslaget om vores projekt, og som gerne ville hjælpe. Han ville egentlig give pakker med mad, ligesom alle andre har gjort, men da han var så sent ude, blev han og jeg enige om, at han så købte gavekort i stedet,” siger præsident for Lions i Kalundborg, Svend Olesen.

En ægte julehistorie

Kvickly i Kalundborg var imidlertid lukket den 24.12., men det var Daglig Brugsen i Raklev ikke, og sammen med Martin, kørte Svend Olesen fra Lions derud og fik lavet gavekort for kr. 5.000. ”Juleaftensdag kørte jeg ud med de gavekort til ni familier, der oprindeligt havde fået afslag, men som vi nu alligevel godt kunne hjælpe. Mad var ikke en god idé, da jeg går ud fra, at de fleste har købt et eller andet den 24.december, som de skal spise om aftenen. Derfor gavekortene. Martin og jeg havde tidligere snakket om, at vi havde fået flere ansøgninger, end vi desværre kunne imødekomme. Så ud af de, der havde fået afslag, fandt jeg ni familier, som jeg kontaktede. De ni familier fik så 500 eller 600 kr.

på et gavekort til at handle madvarer for. Julen varer jo trods alt i flere dage. De blev alle meget glade og rørte, og det var en dejlig julegave at kunne give dem,” siger Svend Olesen. Projekt Julehjælp var et pilotprojekt, og det var en stor succes fra første dag. Projektet handler om, at man som almindelig borger eller virksomhed kan sponsorere fx en juleand, noget juleslik eller noget tredje til en af de familier, som Lions har valgt ud af de indkomne ansøgninger. Man donerer ved simpelthen fysisk at tage en lille papmærkat fra tavlen, der står i Kvickly, og tage den med til kassen, hvor man også betaler for sine andre varer. Hver enkelt mærkat fra tavlen har en stregkode, og man betaler derved for ’varen’, som alle andre varer, man køber. Men i stedet for at få noget fysisk med hjem, har man doneret juleslik, flæskesteg eller noget andet til en familie, der har brug for lidt hjælp. Varehuschef Kirsti Thygesen, formand for Kalundborg Brugsforening, Keld Haapanen og Svend Olesen, Lions Kalundborg. Foto Jens Nielsen (TV-Kalundborg)

S U D O K U 2016 Februar LION

21


Layout

& production:

k.dk www.vittengrafis

Layout

& production:

fane. rødfarvet fane eller danernes betyder den i Estland) flag. Dannebrog er i brug. danske (i dag Tallinn som stadig det nationale nationalflag, ved Lyndanisse OG er ældste or under slaget g. DANNEBRer verdens of the Danes himlen ned fra som Valdemarsda Dannebrog the banner means Dannebrog dalede kendt og markeret Dannebrog,in use. name, still Ifølge sagnet senere in Estonia) flag. The national flag 1219, flag. (now Tallin national 15. juni the national is the oldest of Lyndanisse the Danish OG is the battle aside to celebrate Dannebrog during banner. DANNEBR the sky been set 2000 medtaget fell from the day has the red-coloured blev i år Dannebrogmany years, slotte og For to legend, i e renæssance According of June 1219. 15th af Pommern on the mest betyningsfuld af Erik kontrollere opført af Nordeuropas fæstningen der blev G er et liste. Krogen, Øresund, kunne KRONBOR Verdensarvs skibe. side af til fæstningen tilbage For more på UNESCOs den anden forbisejlende Slot på af told af de Europe. kan føres on the n historie in Northern Helsingborg included it was palaces Kronborgs Sammen med og sikre opkrævninge 2000, RenaissanceEurope. In 1420’erne. til Østersøen significant of Northern the most indsejlingen first castle, the history is one of built the of DenG Castle played a key role Pomerania the King it Eric of enabled KRONBOR list. centuries, when king the Sound, it 1420, than two World Heritage side of back to ships. opposite traced UNESCO passing can be Castle on the i Købentoll from of the castle to collect på Rolighed for sine 1875 Sea and kendt The historyAlong with Helsingborg to Baltic Han var – 4. august access “Krogen”. i Odense for sine eventyr. control 1805 mt mark to N (2. april verdensberø danske julehjerte. der er ANDERSE det flettede og forfatter, opfundet CHRISTIAN in CopenHANS en dansk digtermenes at have and died and er. havn) var og papirklip, og April 1805 and stories hovedperson 2nd of to be the buketter fairy tales on the guldalders of plays, and is believed Odense danske born in poet and writer cuts en af den N was his paper Han er ANDERSEHe was a Danish known for Danish 1875. He is also to as the CHRISTIAN HANS the 4th of Augusthis fairy tales. hearts. referred for on of the period hagen figures world famous Danish Christmas became important of the braided of the most inventor i. was one opsat over Andersen været førende i 2010 år har og havde Hans Christian i mange Age. ducenter som Danmark Golden vindmøllepro years. er et område, største for many verdens position company has IV ENERGI er blandt a leading ALTERNAT Systems 65 lande. has held r, and the Danish Wind Denmark i over Vestas in which manufacture vindmøller 41.000 is an industry wind turbine largest 65 countries. IVE ENERGY is the world’s in more than ALTERNAT Systems turbines Wind of wind Vestas thousands erected

CARE SERVE PLISH ACCOM

rk - Denma 2014-2015 or 106 C t Govern Distric øl by Hundeb - Strand Peder Esbjerg Lions Club

TLF. 87 57 60 00

MAY THE PATH A TRAIL

WHERE LEAVE FOLLOW AND DO NOTIS NO PATH THERE FROST - ROBERT

LEAD...

WE

GO INSTEAD

k.dk www.vittengrafis

fane. rødfarvet fane eller danernes betyder den i Estland) flag. Dannebrog er i brug. danske (i dag Tallinn som stadig det nationale nationalflag, ved Lyndanisse OG er ældste or under slaget g. DANNEBRer verdens of the Danes himlen ned fra som Valdemarsda Dannebrog the banner means Dannebrog dalede kendt og markeret Dannebrog,in use. name, still Ifølge sagnet senere in Estonia) flag. The national flag 1219, flag. (now Tallin national 15. juni the national is the oldest of Lyndanisse the Danish OG is the battle aside to celebrate Dannebrog during banner. DANNEBR the sky been set 2000 medtaget fell from the day has the red-coloured blev i år Dannebrogmany years, slotte og For to legend, i e renæssance According of June 1219. 15th af Pommern on the mest betyningsfuld af Erik kontrollere opført af Nordeuropas fæstningen der blev G er et liste. Krogen, Øresund, kunne KRONBOR Verdensarvs skibe. side af til fæstningen tilbage For more på UNESCOs den anden forbisejlende Slot på af told af de Europe. kan føres on the n historie in Northern Helsingborg included it was palaces Kronborgs Sammen med og sikre opkrævninge 2000, RenaissanceEurope. In 1420’erne. til Østersøen significant the most history of Northern indsejlingen first castle, the is one of built the Denof G Castle played a key role Pomerania the King it Eric of enabled KRONBOR list. centuries, when king the Sound, it 1420, than two World Heritage side of back to ships. opposite traced UNESCO passing can be Castle on the i Købentoll from of the castle to collect på Rolighed for sine 1875 Sea and kendt The historyAlong with Helsingborg to Baltic Han var – 4. august access “Krogen”. i Odense for sine eventyr. control 1805 mt mark to N (2. april verdensberø danske julehjerte. der er ANDERSE det flettede og forfatter, opfundet CHRISTIAN in CopenHANS en dansk digtermenes at have and died and er. havn) var og papirklip, og April 1805 and stories hovedperson 2nd of to be the buketter fairy tales on the guldalders of plays, and is believed Odense danske born in poet and writer cuts en af den N was his paper Han er ANDERSEHe was a Danish known for Danish 1875. He is also to as the CHRISTIAN HANS the 4th of Augusthis fairy tales. hearts. referred for on of the period hagen figures world famous Danish Christmas became important of the braided of the most inventor i. was one opsat over Andersen været førende i 2010 år har og havde Hans Christian i mange Age. ducenter som Danmark Golden vindmøllepro years. er et område, største for many verdens position company has IV ENERGI er blandt a leading ALTERNAT Systems 65 lande. has held r, and the Danish Wind Denmark i over Vestas in which manufacture vindmøller 41.000 is an industry wind turbine largest 65 countries. IVE ENERGY is the world’s in more than ALTERNAT Systems turbines Wind of wind Vestas thousands erected

rk - Denma 2014-2015 or 106 B t Govern Distric erg Borgbj up Lasse Hinner Lions Club

MAY THE PATH A TRAIL

WHERE LEAVE FOLLOW AND DO NOTIS NO PATH THERE FROST - ROBERT

LEAD...

GO INSTEAD

WHERE

WHERE

k.dk Layout

& production:

www.vittengrafis

DENMARK MD 106

k.dk

& production:

www.vittengrafis

CARE SERVE PLISH ACCOM

Layout

fane. rødfarvet fane eller danernes betyder den i Estland) flag. Dannebrog er i brug. danske (i dag Tallinn som stadig det nationale nationalflag, ved Lyndanisse OG er ældste or under slaget g. DANNEBRer verdens of the Danes himlen ned fra som Valdemarsda Dannebrog the banner means Dannebrog dalede kendt og markeret Dannebrog,in use. name, still Ifølge sagnet senere in Estonia) flag. The national flag 1219, flag. (now Tallin national 15. juni the national is the oldest of Lyndanisse the Danish OG is the battle aside to celebrate Dannebrog during banner. DANNEBR the sky been set 2000 medtaget fell from the day has the red-coloured blev i år Dannebrogmany years, slotte og For to legend, i e renæssance According of June 1219. 15th af Pommern on the mest betyningsfuld af Erik kontrollere opført af Nordeuropas fæstningen der blev G er et liste. Krogen, Øresund, kunne KRONBOR Verdensarvs skibe. side af til fæstningen tilbage For more på UNESCOs den anden forbisejlende Slot på af told af de Europe. kan føres on the n historie in Northern Helsingborg included it was palaces Kronborgs Sammen med og sikre opkrævninge 2000, RenaissanceEurope. In 1420’erne. til Østersøen significant the most history of Northern indsejlingen first castle, the is one of built the of DenG Castle played a key role Pomerania the King it Eric of enabled KRONBOR list. centuries, when king the Sound, it Heritage 1420, than two of side World back to ships. opposite traced UNESCO passing can be Castle on the i Købentoll from of the castle to collect på Rolighed for sine 1875 Sea and kendt The historyAlong with Helsingborg to Baltic Han var – 4. august access “Krogen”. i Odense for sine eventyr. control 1805 mt mark to N (2. april verdensberø danske julehjerte. der er ANDERSE det flettede og forfatter, opfundet CHRISTIAN in CopenHANS en dansk digtermenes at have and died and er. havn) var og papirklip, og April 1805 and stories hovedperson 2nd of to be the buketter fairy tales on the guldalders of plays, and is believed Odense danske born in poet and writer cuts en af den N was his paper Han er ANDERSEHe was a Danish known for Danish 1875. He is also to as the CHRISTIAN HANS the 4th of Augusthis fairy tales. hearts. referred for on of the period hagen figures world famous Danish Christmas became important of the braided of the most inventor i. was one opsat over Andersen været førende i 2010 år har og havde Hans Christian i mange Age. ducenter som Danmark Golden vindmøllepro years. er et område, største for many verdens position company has IV ENERGI er blandt a leading ALTERNAT Systems 65 lande. has held r, and the Danish Wind Denmark i over Vestas in which manufacture vindmøller 41.000 is an industry wind turbine largest 65 countries. IVE ENERGY is the world’s in more than ALTERNAT Systems turbines Wind of wind Vestas thousands erected

E

WE CARE WE SERVE WE ACCOMPLISH

rk, - Denma and 015 & Greenl MD 106 erson 2014-2 Faroe Islands l Chairp Raun Counci Nissen Benny Karup Lions Club

15

DENMD 106 201 MA 4-20 RK

inistration

WE WE CARE WE SERVE ACCOM PLISH ge MD 1 0 6 D EN M A R K 201 3

MAY THE PATH A TRAIL

WHERE LEAVE FOLLOW AND DO NOTIS NO PATH THERE FROST - ROBERT

xchange Ca m p & E MD 1 0 6 DEN M A R K 20 1 3

xchange Ca m p & E MD 1 0 6 DEN M A R K 20 1 3

amp & Exchan

You th

th C

You th

Yo u

xchange Ca m p & E MD 1 0 6 DEN M A R K 20 1 3

LEAD...

GO INSTEAD

fane. rødfarvet fane eller danernes betyder den i Estland) flag. Dannebrog er i brug. danske (i dag Tallinn som stadig det nationale nationalflag, ved Lyndanisse OG er ældste or under slaget g. DANNEBRer verdens of the Danes himlen ned fra som Valdemarsda Dannebrog the banner means Dannebrog dalede kendt og markeret Dannebrog,in use. name, still Ifølge sagnet senere in Estonia) flag. The national flag 1219, flag. (now Tallin national 15. juni the national is the oldest of Lyndanisse the Danish OG is the battle aside to celebrate Dannebrog during banner. DANNEBR the sky been set 2000 medtaget fell from the day has the red-coloured blev i år Dannebrogmany years, slotte og For to legend, i e renæssance According of June 1219. 15th af Pommern on the mest betyningsfuld af Erik kontrollere opført af Nordeuropas fæstningen der blev G er et liste. Krogen, Øresund, kunne KRONBOR Verdensarvs skibe. side af til fæstningen tilbage For more på UNESCOs den anden forbisejlende Slot på af told af de Europe. kan føres on the n historie in Northern Helsingborg included it was palaces Kronborgs Sammen med og sikre opkrævninge 2000, RenaissanceEurope. In 1420’erne. til Østersøen significant the most history of Northern indsejlingen first castle, the is one of built the of DenG Castle played a key role Pomerania the King it Eric of enabled KRONBOR list. centuries, when king the Sound, it 1420, than two World Heritage side of back to ships. opposite traced UNESCO passing can be Castle on the i Købentoll from of the castle to collect på Rolighed for sine 1875 Sea and kendt The historyAlong with Helsingborg to Baltic Han var – 4. august access “Krogen”. i Odense for sine eventyr. control 1805 mt mark to N (2. april verdensberø danske julehjerte. der er ANDERSE det flettede og forfatter, opfundet CHRISTIAN in CopenHANS en dansk digtermenes at have and died and er. havn) var og papirklip, og April 1805 and stories hovedperson 2nd of to be the buketter fairy tales on the guldalders of plays, and is believed Odense danske born in poet and writer cuts en af den N was his paper Han er ANDERSEHe was a Danish known for Danish 1875. He is also to as the CHRISTIAN HANS the 4th of Augusthis fairy tales. hearts. referred for on of the period hagen figures world famous Danish Christmas became important of the braided of the most inventor i. was one opsat over Andersen været førende i 2010 år har og havde i mange ducenter som Danmark vindmøllepro years. er et område, største for many verdens position company has IV ENERGI er blandt a leading ALTERNAT Systems 65 lande. has held r, and the Danish Wind Denmark i over Vestas in which manufacture vindmøller 41.000 is an industry wind turbine largest 65 countries. IVE ENERGY is the world’s in more than ALTERNAT Systems turbines Wind of wind Vestas thousands erected Hans Christian Age. Golden

MAY THE PATH A TRAIL

WHERE LEAVE FOLLOW AND DO NOTIS NO PATH THERE FROST - ROBERT

LEAD...

GO INSTEAD

WHERE

WHERE

k.dk

Layout

& production:

www.vittengrafis

Front:

Yo u

th C

ge MD 1 0 6 D EN M A R K 201 3

amp & Exchan

logo bredd

e ca. 7,5

cm.

bredde

ca. 18

cm.

e ca. 18

mp

ou

th

& Ex cha MD n g e D EN 1 0 6 M 2 01 A R K 3

Y

Ca m ang e MD 1 0 DE N M A 6 20 1 3 R K

p & Exch

p & Exch

th

u Yo

ang e MD 1 0 DEN M A 6 20 1 3 R K

Ca

0 % til adm

- Det er Lions

Hvor nød en er stø rst ”We ser ve”! sroenn

Lions Cl ub Rønn www.lion e

ou

th

Ca m

Ca m

th

ang e MD 1 0 DEN M A 6 20 1 3 R K

p & Exch

Lions

Hjælp os med at - både lokalt og hjælpe andre interna tionalt * Katastrofeo mråder * Lions Pris * Lions Ung domslej r * Børnehosp ice m.m .

e.dk

& Ex cha MD n g e D EN 1 0 6 M 2 01 A R K 3

mp

Sct. Cat Club har Hjørrin ina g Y

a

Club

cm.

u Yo

7,5 cm. Ca

de ca.

logo bred

th

Front:

Y

Sct. Catharin Hjørring

Lions

ou

LION Februar 2016 CARE SERVE PLISH ACCOM

2014-2015

W - ALT TILPASSET NETOP JERES ØNSKER

ROLL UP, SKRABELODDER TØJ MED LIONS LOGO KLUBBANNERE

You th

22

WE

”Jeg er utrolig stolt og meget glad for den indsats, som vi frivillige gør. Som frivillig gør vi det, fordi det er noget vi brænder for, og ikke fordi vi får løn for det. Jeg har en god mavefornemmelse for, at disse unge ved gensynet har givet os så meget fornyet lyst og energi til at arbejde med de nuværende og kommende børn, der har behov for at komme i sorggruppe” siger Susan Jensen.

Jeg har vil gøre ikke lige helt såled det så stort styr på mål, jeg es ud. 2, men se som mulig da i at være til at t - så har tre linier kun plejer nogenlunde det ser er hvor der pænt hvor der kun linier - men det komm ud, men plejer i har tre det kom atpå pænt ud, mål, da være mer det ser styrnoge helt t -2,såmen jeg nlund mulig ikke lige e til at stort som Jeg har se det så vil gøre ud. således Ryg logo

bredd Ryg logo

Sorggruppens leder Susan Jensen glæder sig over, at de frivillige efter 10 års arbejde mødte mange af de 80 børn, som har deltaget i Kilden og der fået god støtte på deres vej gennem den store sorg at miste deres mor eller far.

Lio harina Sct. Cat g Hjørrin b ns Clu

Club Sct. Cathar Hjørrin ina g Lions

Dagens overraskelse var klovnen Alfredo, der tryllede og gav en hyggelig stemning. Der var også en opgave til børnene, nemlig at male et fælles maleri på et stort lærred, som skal bruges til forsiden på en ny pjece. Både tidligere og nuværende børn fra Kilden og deres familier deltog. ”De fik en dejlig eftermiddag, og gensynsglæde kunne ses overalt. De børn, der var med fra Kildens start, var dengang mellem 6 og 14 år, er nu næsten voksne, og man kunne tydeligt mærke, at de havde en god tid i Kilden. Der var mange knus og kram. Der blev snakket og grinet og genoptaget nye kontakter og udvekslet telefonnumre” fortæller leder af sorggruppen Susan Jensen.

Der var stor gensynsglæde og masser af knus og kram, da ca. 60 personer deltog i Lions Hinnerup Dagmars Kildes sorggruppe Kildens 10 års jubilæum i Uhresalen på Hinnerup Bibliotek & Kulturhus.

Jubilæumsfest med gensynsglæde KLUBSTOF


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A

Lions Randers, Niels Holger Vangsgaard Lions Rebild, Benny Holm Iversen Lions Skagen, Hans Christian Christensen Lions Skagen, Robert H. Vernersen Lions Vadum, Kenneth Fredsø Horup Lions Vadum, Jørgen Lund Haugaard Lions Aabybro, Lorents Bentzen Lions Aars - Aarstidens Kvinder, Jette Mogensen Lions Aars - Aarstidens Kvinder, Lillian Bartholomæussen Lions Aars - Aarstidens Kvinder, Lone Olesen

Lions Hvidovre, Sabine Petersen Lions Hvidovre, Birgitte Kæstel Lions Hvidovre, Herbert Rohrhuber Lions Ishøj, Mourits Mose Sløk Lions Møn, Arne Nøhr Hansen Lions Næstved, Marianne Rasmussen Lions Slagelse Daisy, Lisbet Jørgensen Lions Sydfalster, Dennis Funch Nielsson Lions Sydlolland, Lene Brandt Madsen Lions Sydlolland, Poul Rasmussen

B

C

Lions Ebeltoft Juliane, Anne Marie Møller Lions Ebeltoft Juliane, Anne Marie Reinholdt Lions Gl. Estrup, John Nikolajsen Lions Grenaa, Klaus Ellermann Jakobsen Lions Hammer Bakker,Hammerpigerne, Else Jepsen Lions Hammer Bakker,Hammerpigerne, Ingrid Arentoft Lions Hanstholm Teutonia, Rikke Frank Lions Hanstholm Teutonia, Solveig Loop Lions Hjørring, Finn Pedersen Lions Hjørring Sct. Catharina, Anna Grethe Kræmmergård Lions Hjørring Sct. Catharina, Elisabeth Sørensen Lions Hvetbo, Henrik Wennike Lions Hvetbo, Bo Pedersen Lions Kattegat, Conny Fredborg Lions Løgstør, Mogens Schultz Lions Løgstør, Jørgen Hansen Lions Løgstør Freja, Hanne Torp Lions Midtdjurs, Harry Katholm Lions Nibe, Bo Jacobi Kirk Lions Nibe, Claus Thrysøe Jensen Lions Nibe, Bjørn Drejer

Lions Als Nørherred, Bjarne Knudsen Lions Bramdrupdam, Steffen Nikolajsen Lions Horsens, Camilla Weinholt Hovgaard Lions Horsens, Anne-Dorthe Nielsen Lions Horsens, Charlotte Larsen Lions Horsens, Piratheep Rabindranath Lions Horsens, Alex Vestergaard Lions Horsens, Steen Kruuse Lions Hørning Q, Anne Lyager Lions Kolt-Hasselager, Petur á Steig Lions Odder, Jesper Madsen Lions Odder, Hans Hamman Lions Odense, Hans Christian Andersen Brian Westergaard Nielsen Lions Odense, Hans Christian Andersen, Ib Madsen Lions Odense, Hans Christian Andersen, Launy Søgaard Kristensen Lions Tommerup, Jørgen Østerbye Lions Varde, Ingrid Rasmussen Lions Vejen Tusindfryd, Winnie Holm Lehrmann Lions Vejle Thyra, Ulla Kristiansen Lions Vissenbjerg-Aarup, Mads Thomsen Lions Aarhus Sct. Clemens, Kim Sundbøll

D Lions Frederikssund, Henrik Jacobsen Lions Frederiksværk, Wilhelm Stege Lions Herlev, Jan Busk Lions Herlev, Michael Rauf Lions Holbæk, Christian Hartman Lions Jernløse, Anne Grete Rasmussen Lions Nuuk, Marie Fleischer Lions Odsherred, Ole Ingemann Hedehøj Lions Skævinge, Inge Hald Lions Skævinge, Carsten Petersen Lions Slangerup, Anna Oxvang Lions Tórshavn, Annfinnur Heinissen Lions Tórshavn, Jógvan Emil Nielsen

LEO

Leo Club Grenå, Benjamin Bech Leo Club Grenå, Mette Andersen

Afdøde Medlemmer

Lions Greve, Hans Goth Lions Aabybro, Uffe Schack Pedersen Lions Klarup, Erik Maibom Lions Ringkøbing, Hans Peter Dalgaard Lions Hinnerup, Rasmus Poulsen Lions Nørre Alslev Helenerne, Ruth Bøgelund Lions Vejen, Tage Marcussen

2016 Februar LION

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Boganmeldelse Russernes Drømme Vibeke von Sperling Gyldendal Der findes næsten ingen danskere, der har en større viden om russiske forhold end Vibeke von Sperling. I denne bog giver hun et spændende indblik i Russiske forhold. Hun kommer ikke kun vidt omkring forholdene i Putins regime, men langt ud i befolkningen. Rusland og ikke mindst russerne er ikke som os i Vesten og det bliver de heller ikke. Hvad er kernen i Rusland i dag? Svært at sige, formodentlig en blanding af stolthed over det store rige og ”tristesse over landets evige problemer.” Økonomisk er de vant til, at det er slemt, vanskelige tider kan ikke ryste russerne, men de har behov for at føle, at de kan noget og ikke mindst, at verden omkring dem anerkender dette. Hvis ikke på anden måde, så må Vesten i hvert fald respektere deres styrke. Her har regimet indtil videre formået at gøre Vesten til den ydre fjende – bl.a. ved at udstille, hvad de oplever som et moralsk forfald i Vesten, men så sandelig også bl.a. i forhold til Ukraine situationen. Forfatteren giver eksemplar på Vestens mangel på indsigt i det russiske folks natur, hvilket hun mener har hjulpet regimet godt på vej. Hun kommer vidt omkring oligarker, kirken, Putin som leder, separatisme, Den Eurasiske Union fra 2015, og hvem der kan være Ruslands venner og hvorfor Forfatteren er ikke nogen beundrer af regimer, bl.a. bliver det nævnt, at når det drejer sig om pressefrihed, så er den der skam, men der kan være betydelige repressalier, hvis man mener det forkerte, så reelt er der en enorm selvcensur. Ligeledes beskrives nogle af de mange måder at agere på i forholdet mellem tidligere sovjetrepublikker og Rusland. Man fristes til at tænke på, at der er mange dygtige russiske skakspillere. Politik i og omkring Rusland er virkeligt et spil, man skal forstå og kunne tænke mange træk frem. Rusland er på mange måder stadig i gang med at udvikle sin egen identitet efter Sovjet-regimets fald. Historie er vigtigt for Russerne, de kan godt lide at kunne trække tråde tilbage i tiden. Og så udvikler samfundet sig hele tiden. Læs denne bog og bliv ikke bare lidt klogere – men måske også nysgerrig efter at vide mere. 14. januar 2016 Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

Sidste frist for stof til LION nr. 5:

11. april 2016