Lions februar 2014

Page 1

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

Se indslag om Convention i Toronto

Nr. 4 . 2013/14

lions.dk

Pedal Joe på banen igen. Læs side 16 - 17

1


2

INDHOLD

We Serve

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 4 . 2013/14

1

lions.dk

Redaktør: Svend Due Mikkelsen (ansvarshavende) Erantisvej 5 - 4300 Holbæk Tlf.: 88 70 76 10 thelion@lions.dk Se indslag om Convention i Toronto

Redaktionsudvalg: PRD Kurt Poulsen Prd.md@lions.dk PRC-A Jens Chr. Johansen Prc.a@lions.dk PRC-B Peter Møller Prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen Prc.c@lions.dk PRC-D Jette Flach Bundgaard Prc.d@lions.dk

Pedal Joe på banen igen. Læs side 16 - 17

Forsiden: Sanne er 42 år, dyrlæge og præsident for LIONS i Ilulissat Grønland

Oversættelser: Helge B. Møller, PDG LC Odense

Læs i dette nummer: International ��������������������������������������������������������������� 3 Guvernørrådsformanden ����������������������������������������� 4 International ��������������������������������������������������������������� 6 Aktuelt ������������������������������������������������������������������������� 9 Organisation ������������������������������������������������������������� 14 Tema ��������������������������������������������������������������������������� 19 Klubstof ��������������������������������������������������������������������� 20 LEO ���������������������������������������������������������������������������� 22 Navnlig navne ����������������������������������������������������������� 23 Boganmeldelse ��������������������������������������������������������� 24

Læs mere på side

Annoncer: Jon Sigurd Vangsøy Ostadalsveien 23 0753, Oslo, Norge Tlf. +47 22 50 08 01 Mobil +47 92 02 12 09 vangsoey@online.no

10

Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk

Layout og Tryk: Vitten Grafisk A/S, Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

LION

Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk

Oplag: 8.000 eksemplarer

LION FEBRUAR 2014


INTERNATIONALT

3

Genopfind dig selv som en stjerne i sociale medier Oversat af Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense

Mit levebrød var salg af huse og lejligheder. For at opnå succes heri – vi have meget travlt – måtte du bruge alle de redskaber, der var til rådighed. Avis annoncer var specielt gode til at vise hjemmene frem og tiltrække nye kunder. Sådan var det. I dag, som jeg er sikker på I alle er klar over, er Internettet afgørende for succes i ejendomsmægler forretninger. Pointen er, at du må følge med tiden og tilpasse dig, eller du må dø. Lions Club sælger ikke varer, som du ved. Men vi må sælge os selv på markedspladsen for perception, synlighed og tilpasningsevne. Lions behøver ikke at være smart. Men vi behøver at følge med – på Facebook, Twitter og så videre. Det sker, at de smarteste, mest kapable personer bliver tabt bagud, på grund af manglende tilpasningsevne og stivhed. ”Jeg skønner, at der på verdensplan vil være et marked på fem computere” sagde Thomas Watson, bestyrelsesformand i IBM i 1943. ”Hvem pokker ønsker at høre skuespillere tale?” sagde H.M.Warner fra Warner Brothers i 1927. ”Vi kan ikke lide deres lyd og guitarmusik er på vej ud” sagde man i Decca Recording, da man i 1962 afviste The Beatles. Nå, lad det være sagt, i 2014 behøver du ikke at være et geni for at markedsføre Lions og derved at tilføre nye specielt unge medlemmer, tiltrække flere mennesker til vore arrangementer og opbygge klubmoralen. Du skal bare slå op på internettet og finde mange enkle trin for at få mest muligt ud af sociale medier. Jeg har lært selv at tro på sociale medier. Jeg har været på denne vor grønne jord mange

EXECUTIVE OFFICERS 2013-2014

International President Barry Palmer Immediate Past President Wayne A. Madden First Vice President Joe Preston Second Vice President Dr. Jitsuhiro Yamada DIRECTORS Andet år: Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Taiwan ; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, Bridgeport, West Virginia, USA; Judith Hankom, Hampton, Iowa, USA;

LION FEBRUAR 2014

år og har genlært måder at arbejde på. Jeg skriver blogs til LCI webside, deler fotos på min Facebookside og ser morsomme og informative Lions videoer på YouTube. Jeg drømte om en ny Barry, en der var i pagt med tiden. Følg Dine Drømme. Ræk ud efter himlen og zoom gennem cyberspace. Du vil nyde turen, og din klub vil skinne som et stjerneskud.

Barry J Palmer Din Lions Clubs internationale præsident

John A. Harper, Cheyenne, Wyoming, USA; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl May Jensen, Rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, Miami Gardens, Florida, USA; Dr. Tae-Young Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Auxvasse, Missouri, USA; Sunil Kumar R., Secunderabad, India; Kenneth Persson, Vellinge, Sweden; Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Kilmarnock, Virginia, USA; Harvey F. Whitley, Monroe, North Carolina, USA. Første år: Fabio de Almeida, Sao Paulo, Brazil; Lawrence A. “Larry” Dicus, Whittier, California, USA; Roberto Fresia, Albissola Marina, Italy; Alexis Vincent

Gomes, Pointe-Noire, Republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Bells Vernon, Pennsylvania, USA; Byung-Gi Kim, Gwangju, Republic of Korea; Esther LaMothe, Jackson, Michigan, USA; Yves Léveillé, Québec, Canada; Teresa Mann, Hong Kong, China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A. McKinney, Highland, Illinois, USA; Michael Edward Molenda, Hastings, Minnesota, USA; John Pettis Jr., Merrimac, Massachusetts, USA; Robert Rettby, Neuchâtel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, Turkey; Hidenori Shimizu, Takasaki, Japan; Dr. Steven Tremaroli, Huntington, New York, USA.


4

GUVERNØRRÅDSFORMANDEN

Alle er villige til at forandre sig øjeblikkeligt Af Michael B. Hansen Guvernørrådsformand

I fodbold vil, kan og opmuntres spillerne til at skifte taktik og adfærd på et øjeblik under en kamp. Så snart situationen kræver en forandring, gør spillerne deres bedste og anstrenger sig for at leve op til de nye udfordringer. Spillerne tilpasser sig øjeblikkeligt og påtager sig andre roller, eller spiller samme rolle på en anden måde. Venstre wing skifter straks over til højre side, backerne rykker op på midtbanen og angrebsspillerne øger deres indsats i forsvaret. Et engelsk ordsprog siger: “The winning team is always willing and capable of changing fast”. (Et vinderhold er både indstillet på og i stand til at forandre sig hurtigt.) Når vi har succes har vi sjældent nogen særlig trang til eller brug for forandring. Vi bliver selvtilfredse. Når mennesker står over for stagnation henfalder de ofte til “bøn” som hovedstrategi: “Lad os håbe at situationen snart bliver normal igen - uden at vi behøver at forandre os …” Når mennesker ikke har andre alternativer begynder de at overveje mulighederne for at forandre sig. De begynder også at fortryde at de ikke forandrede sig før det blev nødvendigt. Lykønskningskur I anledning af årsskiftet afholdte Hendes Majestæt Dronningen tirsdag den 7. januar 2014 lykønskningskur på Christiansborg Slot. Sammen med en lang række foreninger som Kongehuset er protektorer for, var også Lions inviteret. “VI” fik lejlighed til at hilse på Dronningen, Prinsgemalen samt Kronprinseparret. Vores protektor Prinsgemalen var som altid i strålende og godt humør. Nordisk Samarbejdsråd (NSR) En dansk delegation har netop været til NSR møde i Hønefoss i Norge. I det nordiske samarbejde er der stor interesse i at forandre og forenkle samarbejdet. Det betød blandt andet, at et gammelt “regelsæt” for NSR - bestående af i alt 3 dokumenter - nu er nedfældet i et mere nutidigt og enkelt dokument. Afviklingen af selve NSR er gjort mere tidssvarende, og seminarernes indhold helt “up-to-date”

I NSR regi er man meget indstillet på forandring, og dette års NSR var derfor På grund af uforudsete arbejdsmæssige opgaver for det norske NSR-formandskab, blev dette for indeværende lionsår overdraget Danmark den 6. december 2013 ved et møde i København. Formandskabet ligger nu i hænderne på Danmark frem til udgangen af lionsåret 2014-2015. Afviklingen af NSR var lagt i hænderne på Lions Club Heradsbygd, og det er nu op til Lions Club Hellerup om de kan gøre det lige så godt i januar 2015 hvor de er værter ved NSR. International President Barry Palmer og hans hustru Anne Barry Palmer og hustru gæster MD 106 i foråret. Allerede nu er planlægningen af besøget i gang, og vi ved allerede nu, at Barry og Anne besøger Færøerne mandag den 14. april 2014 og at de den 16. og 17. april 2014 besøger Danmark, nærmere Sønderjylland. Forberedelserne til dette besøg er allerede lagt i hænderne på DG'erne Axel Gorrsen fra distrikt C og Niels Nattestad fra distrikt D. Det er 2. gang at en international præsident besøger Færøerne. 1. gang var i 1993-1994 med besøg af James T. Coffey og hans hustru Betty. Og ja, jeg tror den stod på andet end blot “The and coffee …” Et detaljeret program over IP Barry Palmers besøg vil blive lagt på Lionsoffice når vi kommer nærmere besøgsdatoerne. LION FEBRUAR 2014


INTERNATIONALT

Vagtskifte Allerede nu er mere end halvdelen af lionsåret gået, og det er tid til at tænke på “vagtskiftet” i klubberne. Vagtskiftet på Multipelniveau er forberedt og har været det gennem lang tid. Efterfølgerne til at overtage ledelsen af Lions Danmark er de nuværende 1. Vice Distriktsguvernører og deres udpegede GRFe Benny Nissen Raun, og 2. Vice Distriktsguvernørerne og deres udpegede GRF-e NN. I distrikterne vælges den kommende ledelse på de forestående Distriktsmøder, og i klubberne finder valgene sted omkring generalforsamlingerne. Men der skal også udpeges medlemmer til de forskellige komiteer, udvalg og lignende. Fra tid til anden opleves, at en eller flere lionsmedlemmer ikke genudpeges til en bestemt funktion, og at skuffelsen derfor melder sig, og pågældende måske overvejer helt at forlade organisationen. Jeg ber' om at ingen forlader vores organisation af den grund. Som udgangspunkt er vi alle kun udpeget til at varetaget en bestemt funktion fore 1 år ad gangen. Brug i stedet for den oparbejdede kompetence til at udvikle klublivet i egen klub, og husk på, at du blev jo også udpeget og overtog en andens post i sin tid. Vi skal bruge teknologien Allerede nu er vi inde i en “forsøgsfase” med brug af teknologi (internettet) i forbindelse med information og undervisning. Flere og flere virksomheder afholder informationsmøder, undervisning og instruktionsmøder via WEBINAR. De fleste af os kender jo SKYPE, og her kan vi tale stort set ubegrænset med vores familie, venner, arbejdskollegaer med mere, helt omme på den anden side af jorden, og det koster ikke ekstra hvis du bare har en nogenlunde almindelig internetforbindelse. På SKYPE er vi i dag bundet af et deltagerantal på maksimum på 5-6 deltagere, for at alle skal få noget ud af mødet. Det system som vi netop er ved at afprøve giver mulighed for at op til 100 deltagere får informationen/undervisningen her og nu. Det giver nogle fantastiske muligheder. Tænk; vi kan holde “Møde for nye Lions” 4 gange om måneden, og uanset hvor man befinder sig, vil man kunne få denne information. Alle vil få samme information på tværs LION FEBRUAR 2014

5

af distrikterne. Måske vil vi komme til at Distriktsguvernøren vil holde sin direkte og personlige “tale til nationen”. Men lad os nu få systemet i gang og få det afprøvet. Velkommen til LEO Rundt om i landet kan vi nu begynde at høste frugterne af det arbejde som det forrige Guvernørråd så klogt igangsatte. Vi ser nu en stigende interesse for etablering af LEO-klubber, og det skal vi alle være rigtig glade for. Ofte har jeg hørt spørgsmålet omkring støtte og hjælp (økonomisk) til LEO. LEO er en aktivitet for klubberne, så der kan helt enkelt gives bidrag fra klubbernes aktivitetskasse til hjælp til LEO-klubberne. LEO's har en helt fantastisk evne til at komme ud med deres budskab, og her kan vi i Lions sagtens lære noget. I LEO er der ikke langt fra tanke til handling - de gør det bare…sådan! Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle nye LEO's velkommen, og vi ser alle frem til de mange spændende projekter og aktiviteter som de har i støbeskeen. Viste I, at LEO Club Århus Nord blev chartret den 8. april 1989 og dermed om ganske få uger kan fejre deres 25 års jubilæum. Tillykke…!


6

INTERNATIONALT

Toronto vært for Convention 2014 i juli Af Jay Copp, redaktør LION Magazine Intl.

EdgeWalk er CN Towers mest spændende attraktion, og den første af sin art i Nordamerika. Det er verdens højeste fuld-cirkel, frie gåtur på en 1,5 m bred afsats som omkranser toppen af tårnet, 356m. og 116 etager over jorden. Besøgende går i grupper på seks, sammen med en guide og via en løbevogn og et sele system. Uddannede EdgeWalk-guider vil forsøge at få deltagerne til at skubbe til deres personlige grænser, ved at give dem mulighed for at læne sig ud over Toronto by, kun med himlen og en betagende udsigt over Lake Ontario under sig.

Den kosmopolitiske by er et besøg værd.

Hallo Canada. Lions må ikke holde sig væk fra landet for længe. Toronto var vært for den første internationale convention uden for USA i 1931. Elleve år senere, da krigen rasede i Europa, vendte Lions verdensomspændende møde tilbage til Toronto, som de også gjorde det i 1964. Montreal var vært i 1978 og 1996, og Windsor delte rampelyset med Detroit i 2004. Toronto bliver centrum for Lions igen 4-8. juli, da den er vært for den 97. internationale convention. Toronto kan ikke sammenlignes med andre byer, men beboerne og turisterne elsker byen for sin vitalitet, dens kosmopolitiske makeup og sine utallige kulturelle attraktioner, restauranter og indkøbsmuligheder. Den er ren, sikker og seværdig. Toronto er attraktiv, spændende og en øjenåbner men også særdeles beboelig og sympatisk. Den 64. conventionen var bemærkelsesværdig for sin gode, smidige afvikling, hævdede LION Magazine dengang. Byen har ikke ændret sig. “Toronto er den komplette pakke”, skriver indbygger Shannon Kelly i Fodor. “Toronto er ren, sikker og seværdig. Borgerne siger 'undskyld', hvis de maser dig. De genbruger og komposterer. De overholder færdselsreglerne. De er ligesom drengen næste dør, du til sidst gifter dig med eller fjoller rundt med i New York eller Los Angeles. Toronto har en travl bykerne, utrolig etnisk mangfoldighed, en blændende vifte af kulturelle rigdomme, en alt-under-solen gjort

scene, et kludetæppe af kvarterer, der spænder fra hip og trendy til etnisk og puritansk og er en rigtig øjenåbner, som ligger tæt ved Grand Lake Ontario. Toronto er ikke nogen søvnig forpost, eller en bleg efterligning af en verdensklasse by, men den virkelige ting, den fjerdestørste by i Nordamerika, for nylig overhalet Chicago. “Vi er en ren, levende by - meget moderne med skyskrabere. Du kan få dem i overflod. Lions, især fra USA og Europa, vil få øjnene op”, siger Past International Director Carl Young, formand for værtsudvalget. Det ikoniske CN Tower, indtil for nylig verdens højeste fritstående bygningsværk, er byens mest kendte vartegn. Besøgende strømmer også til Royal Ontario Museum og dens fantastiske kinesiske og oprindelige folks samlinger, det pragtfulde Art Gallery of Ontario, de førende teatre og pulserende natklubscener. Toronto er også en by, hvor vinteren kan være lang og barsk, men det underjordiske Toronto, tilbyder et blændende netværk af butikker og restauranter. Verdens største underjordiske shopping kompleks rute, er 29 kilometer langt. Fra fodgænger tunneller går det under alle byens kontortårne. På en rolig, fredelig dag, kan man beundre skyline, mens man tager en kort færgetur til Toronto Islands, hvor biler er forbudt, og strandene er populære. Canada er også stereotypt som hjemsted for ishockey, skovarbejdere og rensdyr. En del af landet befolkes af barske, beskedne, fåmælte mennesker. Toronto er alt andet end monolitisk. Halvdelen af dens beboere er indvandrere. Byen er hjemsted for 120 kulturer. Canadier findes næsten overalt på kloden. Lions, der nedstammer fra byen, vil støde på folk, der taler deres eget sprog og spiser den samme mad overalt hvor de mødes. Alle hoteller forbeholdt Lions gæster vil have ansat en lion, der taler deres eget sprog. Conventions styregruppe havde ingen problemer med at finde disse værter, da lions fra Canada taler 62 sprog. En del af charmen ved at besøge Toronto er også at møde canadierne. Ikke “Amerikaner -like” hos alle, men at opdage deres egen kultur og dispositioner. - I Toronto’s Trilogy bogserie, Doug Taylor indeholder en scene, hvor en ung dreng mindes sin fars tirader om kendetegnene for canadierne. De er besat af årstiderne og stopper aldrig med at tale om det. I en menneskemængde, ønsker de at LION FEBRUAR 2014


INTERNATIONALT

Toronto er en verdensklasse by med en fantastisk havnefront og skyline.

være usynlige. De insisterer på, at de er de eneste mennesker i verden, der taler engelsk uden accent. De er passive af natur, bryder sig ikke om at gøre vrøvl og foretrækker at holde deres meninger privat. De stræber efter at se begge sider af et argument, og hvis et canadisk favorit ishockey hold ikke vinder, erklærer han: “Nå, der er altid næste år”. Ja, ishockey. Lacrosse er officielt den nationale sport, men canadierne hævder at have opfundet football, men ishockey er stadig en altfortærende passion blandt canadierne deres ækvivalens mor og æbletærte. Vejret vil sandsynligvis være for varmt og solrigt til at løbe på skøjter, men man kan besøge den interaktive Hockey Hall of Fame og se en playoff kamp, foregive at være en målmand og posere med Stanley Cup i juli måned. Toronto er både kosmopolitisk og tydeligt canadisk og alligevel, som især for amerikanere og europæere, beroligende og velkendt. ”Vi kører i den samme side af vejen og det er de samme telefoner, de samme TV, det samme teater.” Det vil ikke være noget kultur chok, at støde ind i canadiske lions. “Hvad I gør i Amerika og Europa, gør vi også her”, siger Young, og nævner pandekager som morgenmad (selvom deres ahornsirup typisk er ægte), walkathons og sight-aktiviteter. “Vi er alle fælles om tjenesten. Det er ofte hands-on.” Det nære forhold mellem amerikanske og canadiske lions afspejles i de syv fælles multipel distrikter. Lions fra grænsende stater i USA er traditionelt rejst over grænsen til de canadiske gæster og canadierne har ofte kvitteret derfor. Mange canadiske klubber er placeret i et smalt bælte langs den 4.000-miles grænse mod USA.

Torontos havnefront iscenesætter en masse store begivenheder og festivaler. En forskel mellem amerikanske og canadiske Lions er, at sidstnævnte er mere demokratiske. “Vi har flere valg til lederposterne. Vi er tilbøjelige til at bruge afstemninger oftere”, siger Young. På grund af landets europæisk orienteret nationale sygesikring, adskiller canadiske lions sig også fra deres amerikanske kolleger i at skaffe midler til øjen-relaterede aktiviteter. Samtidig med at vævs-donationer er almindelige, behøver canadiske lions, for eksempel, generelt ikke at hverve økonomisk støtte til øjenoperationer på landets øjenklinikker. I modsætning til før 11. september, skal amerikanere nu bruge pas for at rejse ind i Canada hvilket altid har været reglen for canadierne, på den anden side. Torontoborgerne bruger ofte deres til at tage på en kort udflugt ned til Buffalo. Canadiske lions arbejder hårdt på at forberede den store tilstrømning af lions kammerater fra hele verden. “De er ruller den røde løber ud. Det engagement og deres energi niveau er en øjenåbner”, siger Kathryn Wakefield hos Toronto Convention & Visitors Association. Tjek LCI hjemmeside snart. Især paraden tegner til at blive festlig og mindeværdig. Dens rute gennem downtown omfatter børnehospitalet. Som en flot finish, nævner Tim Hortons, den ikoniske kaffe og donut shop, som vil være på hånden under paraden med en fødevarebil. Endnu bedre er, at canadiske lions beder hospitalets personale om at lade deres patienter se på festlighederne. Alle elsker en parade, især syge børn. Billeder er venligst udlånt af www.torontowide.com

LION FEBRUAR 2014

7


8

INTERNATIONALT

LCIF årsrapport Et eksempel på en LCIF succes.

Som formand for Lions Clubs International Foundation (LCIF), er jeg glad for at dele resultaterne med dig af vores Foundation i 2012-13. Jeg er utrolig stolt af virkningen af vores Foundation som Lions har haft siden etableringen i 1968. Dine donationer gør alt muligt. Jeg er også stolt af vores gennemsigtighed af donationer og tilskud. Sammen udbedrer vi syn, støtter unge, opfylder de humanitære behov, hjælpe folk med handicap og give nødvendige nødhjælp efter katastrofer. Gennem denne årlige rapport, kan du se, hvordan vi sammen ændrer tilværelsen for mange som trænger. Jeg sender mine lykønskninger til Past International President Wing-Kun Tam efter et succesfuldt år som formand. Da Lions fortsætter den humanitære samfundstjeneste hvert år, er LCIF fortsat parat til at hjælpe. Jeg ser frem til at dele endnu mere forbløffende resultater med dig på den kommende internationale konvention i Toronto. Med venlig hilsen

Wayne A. Madden LCIF formand, Immediate Past International President

Forebyggelse af Mæslinger for millioner af børn Hvis du kunne hjælpe med at redde livet for millioner af børn, ville du ikke? LCIF og Bill & Melinda Gates Foundation satte sig for at gøre netop det i 2011. The Gates Foundation udfordrede Lions med at tilbyde 10 millioner $ til mæslingebekæmpelsen, men Lions overbød. Sammen har de to organisationer mobiliseret en kombineret 15 millioner $ indsats imod Mæslinger & Røde Hunde initiativer, og hjælper LCIF partnere med at vaccinere mere end 200 millioner børn. LCIF har nu indgået et samarbejde med GAVI Alliance til at fortsætte dette vigtige arbejde. Lions vil have brugt 30 millioner dollars mod mæslinger og røde hunde i 2017. Disse midler vil blive modsvaret af det britiske Department for International Development og Gates Foundation, hvilket bringer det samlede beløb op på 60 millioner dollars. GAVI - Lions Clubs partnerskab fokuserer på støtte til rutinemæssig immunisering og styrke af sundhedssystemerne for at hjælpe med at forhindre alvorlige sygdomsudbrud. I 2020 er mere end 700 millioner børn i 49 lande forventet at blive vaccineret mod mæslinger og røde hunde takket være GAVI Alliancen og dens partnere, herunder Lions. ”GAVI er utrolig glade for at arbejde med LCIF. At være i stand til at slå sig sammen med Lions klubber til at immunisere millioner af børn i de kommende år mod mæslinger og røde hunde er bare en vidunderlig udsigt, “siger David Ferreira, administrerende direktør i GAVI Alliance. Finans I regnskabsåret 2012-13, har Lions, deres partnere og venner generøst doneret $ 35.600.000 til LCIF. Fonden har uddelt 489 tilskud på i alt $ 39.297.388, se hele økonomien på www.lionmagazine.org. Tak for at tro på LCIF!

David Ferreira, administrerende direktør i GAVI Alliance Foundation

Bill Gates sr. formand for Bill & Melinda Gates

LION FEBRUAR 2014


AKTUELT

9

LC Ilulissat - den nordligste LIONS klub i det danske rige

Lions Club Ilulissats klubhus med tre lejligheder. Klubbens lokaler findes øverst til højre.

Af Sanne Wennerberg, LC Ilulissat

Sanne i sneen med en af sine hunde

Julemarked i Ilulissat

LION FEBRUAR 2014

Nord for polarcirklen, hvor solen gemmer sig om vinteren og natten forsvinder om sommeren, blandt isbjerge og slædehunde – og hvis vi selv skal sige det - verdens smukkeste sted – Ilulissat mødes 25 mænd og 1 kvinde en gang om måneden. Vi mødes fordi vi hygger os, driller hinanden, får en øl og god mad. Vi mødes på byens 4 stjernede hotel som støtter os med at stille et mødelokale til vores rådighed og serverer en god middag for en fornuftig pris. Vi forsøger at krydre vores møder med gæster, der fortæller om deres rejser og oplevelser – lige fra vores kasserer som var på vandretur i tågen med en kammerat, til den unge kvinde, der ønsker at motivere andre unge til at gøre en forskel. Vi er nok lidt privilegerede – når vi læser om hvordan andre klubber kæmper for at rejse penge, må vi glædes over at vi på blot 1 weekend om året arbejder hårdt. Første weekend i december – årets LIONS julemarked. Selvfølgelig er der forudgående planlægning og indsamling af gaver fra gavmilde sponsorer til julebingo – men alt i alt så er det et velsmurt maskineri, der efter flere år er forfinet til perfektion, og alle kender deres opgaver. Det er faktisk ret fantastisk – vores lille by med 4.500 indbyggere bakker virkelig op omkring LIONS julemarkedet. Det er ikke kun de forretningsdrivende, der giver gaver til bingospillet, det er også sportsforeninger, der hjælper til med at stille det hele op, skoleklasser fra folkeskolen og pædagogseminaret, der hjælpe til, og ældreforeningen der bager kager og står i vores cafe – selvfølgelig mod betaling – en indirekte støtte til deres egne projekter – men helt klart en uvurderlig hjælp for os. Arrangementet løber over 2 dage – 1 dag med bingo og 1 dag med julemarked med boder med ”alt godt til maven og den søde tand”, tivoli med karrusel, skydetelt, lykkehjul, fiskedam, tombola og balloner, som drives af LIONS og så boder fra byens kunstnere med diverse malerier, traditionelt

grønlandsk husflid og strik. Omkring 1500 gæster kommer på besøg – både til bingo og til marked. Det er en tradition – julen bliver ligesom skudt i gang – byens juletræ tændes og bedst af alt – LIONS Ilulissat tjener omkring 250.000 kr., som kan deles ud til støtte til diverse projekter, både lokalt og til LIONS internationale projekter. Og så alligevel – det allerbedste er jo nok søndag aften når alt er pakket ned igen – smørrebrød og en kold øl – og vi sidder sammen – har en lille auktion over diverse juletræer, juledekorationer og andet fra weekenden der er til overs – drillerierne og den gode stemning. Med den store indtjening har vi valgt at støtte lokale projekter med større donationer, f.eks. byens ski klub med 100.000 kr. (og her tak til Grønlandsfonden, som støttede med ydereligere 50.000 kr.) og en udendørs aktivitetspark med 100.000 kr. På et tidspunkt havde vi også sagt ja til at støtte en svømmehal med 100.000 kr. – men det rækker ikke langt i et sådant projekt – og igen 4.500 indbyggere – de skal rigtig tit kommer i svømmehalen hvis det skal kunne løbe rundt! LIONS Ilulissat driver også et kollegium med 3 små lejligheder, som enlige under uddannelse i byen kan søge ind på. Her ligger også vores klublejlighed, hvor bestyrelsen holder deres møder. Det er vel dekoreret med LIONS flag fra alle mulige steder – og kan selvfølgelig lejes hvis du skulle komme forbi!

På vej over isen med slæden en kold dag!


10

AKTUELT

Barry J. Palmer besøger MD106 Vores internationale præsident, den karismatiske Barry J. Palmer og hans kone Anne kommer på besøg i Danmark i april. De lander i Kastrup tidligt tirsdag aften den 15. april og flyver senere om aftenen til Sønderjylland, da det er Distrikt 106 C med DG Axel Gorrsen i spidsen, der tager sig af besøget denne gang. IP kommer direkte fra Færøerne, hvor han har besøgt den nordlige zone i to dage. Det er tredje gang, Færøerne har den ære at have besøg af den internationale præsident.

Første gang var i 1986, da Wroblewski besøgte de Nordatlantiske øer, og anden gang i 1993, da James T. Coffey besøgte zonen. Dette besøg er dog ikke en del af det officielle besøg i MD 106, men færøske Lions er glade for og stolte over at få besøg af den øverste leder i organisationen. Den officielle del af besøget i multipellet starter først i Kastrup efter besøget på Færøerne. Det er ikke sikkert, at turen rundt på Færøerne kommer til at foregå i karet, men spændende bliver det.

S U D O K U LION FEBRUAR 2014


AKTUELT

11

Den ultimative donation: Lego Fra den amerikanske udgave af LION

Tidligere distriktsguvernør Jimmy Nonbo, fra distrikt 106C.

Lions i Estland, har doneret en minibus til et børnehjem, renoveret dets lokaler, købt møbler, erstattet en plæneklipper og endda doneret cykler, men hvad der virkeligt vakte glæde hos børnene var de to paller af Lego klodser doneret til dem. Donationen skete på grund af et tilfældigt møde mellem klubbens vicepræsident og en løve fra Danmark, hvor Lego virksomheden er baseret, ved et morgenmåltid på et hotel i Hamburg, hvor de to lions i juli sidste år mødtes ved det internationale Convention. Simo Mark, vicepræsident for Tallinns EEST-I Lions Club, fortæller at børnene, der har få legetøjet, bruger utallige timer med Lego. “Tilbagemeldingerne fra børnehjemmet har været positive, da Lego er utroligt som et udviklingsmæssigt legetøj. Jeg fik at vide, at selv børn med store koncentrationsbesværligheder kan lege med Lego i mange timer” fortæller Mark. Hans klub har støttet Tudulinna børnehjemmet i det østlige Estland og de 22 børn siden 2011. Regionen lider under en høj arbejdsløshed og mange sociale problemer. Mange af børnenes forældre er faktisk i live, men børnene er endt på børnehjemmet på grund af forældrenes afhængighed af narkotika eller alkohol. Minibussen gør at børnehjemmets personale kan tage børnene med til læge, psykolog, skole og sommerlejre. Lions betaler for mange af disse aktiviteter. Løverne bruger deres forretningsforbindelser til at hjælpe børnene. Toomas Sarelaid, anden næstformand og leder af en autoforretning, kaldes nu også leverandør til børnehjemmet, da han opdagede hjemmets plæneklipper var brudt sammen. “Selvfølge-

Børn i Tudulinna børnehjemmet i Estland lege med doneret Lego. lig, de ønskede at hjælpe, og børnehjemmet fik en helt ny og større gratis” fortæller Mark, der ejer tre firmaer sammen med sin kone. “Toomas tog sin bil, kørte 120 km. og efter to og en halv time, leverede han den nye plæneklipper. Job udført. Ingen stor ståhej. Det er ånden i vores klub”. Marks tilfældige møde med tidligere distriktsguvernør Jimmy Nonbo fra Danmark førte til donationen gennem LEGO Charity, som forærede mere end 55.000 sæt eller kasser med Lego, væk i 2012”. Det hjalp, at jeg kan tale svensk og forstå en smule dansk. Danskerne forstår også svensk, “siger Mark.

Skilte - Bannere - Tryksager - Digitalprint Tekstiltryk - Autoreklamer Storformat print - Reklameartikler

Her kunne din annonce være blevet set !!! LION FEBRUAR 2014

Vittenvej 54, 8382 Hinnerup, 87 57 60 00 w w w. v i t t e n g r a f i s k . d k


12

AKTUELT

På sporet af Alexander den Store Af Jørgen Ploug, Lions Club Dragør

“Specielt tilbud til dig som medlem af Lions Club”! Vi har nu flere gange oplevet disse indlæg i LION. Der har været nogen, der mente, at der måtte være personer i Lions, der fik noget for dette indlæg i vores blad. De har fuldstændig ret, det gør ALLE Lions medlemmer, det er nemlig det samme som en annonce, der er med til, at dække produktionsomkostningerne for bladet. Tilbuddet så meget billigt ud, og vi besluttede, at det måtte da prøves. I slutningen af november mødet vi så op i lufthavnen og skulle flyve med Freebird, et luftfartsselskab vi aldrig havde hørt om, men det viste sig at være et supermoderne fly, lidt kneben plads, men alt fungerede. Afgang og ankomst var til tiden. I lufthavnen var der linet en hel række flotte komfortable busser op, og vi mødte her, guiden og chaufføren, der skulle sørge for os den næste uge. Alle hotellerne, 6 forskellige, var 5 stjernede (tyrkisk standard). Maden varierede fra sted til sted, der var store aftenbuffeter. Enkelte af hotellerne havde også underholdning. Frokosterne blev indtaget i nærheden af de seværdigheder, vi skulle besøge. Der var også lagt pauser ind på køreturen hvor vi kunne komme på toilet, få en kop kaffe/the og købe nogen af deres souvenir. Alle steder var der rent og pænt.

Programmet var ret stramt, vi startede tidligt om morgenen, og nåede først frem til næste hotel om aftenen. Guiden informerede hele tiden i bussen, om Tyrkiet, historien, det politiske system, og den seværdighed vi var på vej til, vi var rigtig kommet på skolebænken. Hvordan kan det så lade sig gøre at lave rejserne så billige? Det viser sig, at det er tilskud fra den tyrkiske stat. Formålet er, at sørge for, at der er gang i turistindustrien uden for sæsonen. De ting vi så, var topseværdigheder i Tyrkiet, så om sommeren vil det sikkert ikke være til at komme frem. Til rejsens pris skal der lægges de ekstra pakker, der dækker entreer, frokost og aftenbuffeter, da det ikke er muligt at finde andre steder at spise på turen og om aftenen. Men stadig er det et fantastisk godt tilbud. Vi havde en dejlig tur og hørte kun positive tilkendegivelser fra vores rejsefæller. Det samme gælder for dem vi kender, der har været med på turene, og vi glæder os meget til starten af marts, hvor vi skal på den anden af rejserne, til Kappadokien.

Vores guide og chauffør, på bussen kan man se hvad firmaet hedder i de forskellige lande hvor de opererer. LION FEBRUAR 2014


AKTUELT

13

Vinderne af Convention Lotteriet 2014 Ved en lille sammenkomst på kontoret i Hillerød, blev vinderne af Convention Lotteriet udtrukket. Den ene af de to udtrukne vindere, har senere af personlige årsager meddelt skriftligt afbud. Efter reglerne for Convention lotteriet træder den udtrukne reservevinder i hans sted. Den anden udtrukne vinder var en lodseddel på klubnavn. Denne klub har nu fundet en vinder i klubben.

De officielle vindere er: Christian Christensen, Lions Club Sæby og Sámal Olsen, Lions Club Eysturoy Vinderne kan se frem til hver en rejse for to til Convention i Toronto, sommeren 2014. Vi ønsker hjertelig til lykke! Her trækker Annette Aagaard fra Lions kontoret de heldige vindere under skarp overvågning af bla.a. Michael B. Hansen, Niels Bistrup og Benny Nissen Raun.

Clubbannere

FLAG VIMPLER BANNERE Det er os med LIONS - bannerne! FANER REKLAMEFLAG God kvalitet - mange muligheder. SKILTE SERIGRAFI BRODERING & TEXTILTRYK BILREKLAMER DIGITAL PRINT Sjællandsgade 22 - 6400 Sønderborg SOLFILM Tlf. 74 42 00 19 - Fax 74 42 00 93 GRAVERING E-mail: dybboel-flag-skilte@adr.dk

FLAG

LIONS.DK LION FEBRUAR 2014

SKILTE


14

ORGANISATION

Nordisk Samarbejdsråd, NSR 2014, i Norge Klækken Hotel

Det er fredag den 17. januar, klokken er 11:00 og vi er netop landet i Gardermoen lufthavn lidt uden for Oslo, på vej til Nordisk Samarbejdsråd som i år skal afholdes på

Klækken Hotel i Hønefoss, cirka 60 kilometer vest for lufthavnen. Det er bidende koldt og sneen ligger overalt som tykke dyner hen over jorden da vi i bus begiver os til mødestedet. Det var helt nyt for os danskere at opleve sne og kulde på den måde. Vi var 22 deltagere fra Danmark, og som noget helt nyt, ingen ledsagere. Der var fra ledelsens side, lagt op til et arbejdsmøde, derfor var der også kortet en dag af programmet. Fredag var der sat tre seminarer på programmet, GMT/GLT, IR og Women in Lions. Derudover havde viceguvernørerne et program i deres uddannelse. Pladserne i de forskellige udvalg var fordelt hjemmefra så man havde mulighed for at sætte sig lidt ind i stoffet.

Woman in Lions

LION FEBRUAR 2014


ORGANISATION

Festligt musik ved åbnings højtidligheden

International Director Kenneth Persson rapporterede fra Oak Brook og berettede om medlemssituationen. Det er i Afrika den største øgning til Lions lige pt. er! PID Phill Nathan inviterede med en film, deltagerne til Europa Forum 2014 i Birmingham. Lørdagen var afsat til gruppediskussion af seminar indholdet samt en peptalk fra konsulent Lise Guldbrandsen. Hun var valgt som den eksterne taler og skulle formidle budskabet ”Growth” – et specielt norsk bidrag til medlemsstyrkelsen.

Lørdag eftermiddag var helliget Counsil Meeting. • Her var flere inde på muligheden af i fremtiden at afholde et Leadership Meeting i stedet for NSR. Der er ca. 160-200 ledere som kunne være aktuelle i denne form. • Der blev også informeret om Lins Quest i Georgien. 11.000 skolebørn arbejder nu med LQ. • Et nyt NSR projekt i Tbilisi (Georgien) var i støbeskeen. Det drejer sig om en øjenklinik. • Orkester Norden har flyttet tilholdssted til Ålborg. PID Per Kristensen informerede om orkestrets status og Ålborg bys indflydelse på samme. Der er i øjeblikket 80 unge musikere tilknyttet orkestret. • To interesserede bød ind på den kommende ledige plads som International Director, Svein Berntsen fra Norge og Jouko Ruissalo fra Finland, kendt som rådssekretær fra Europa Forum. • Afsluttende blev ”NSR stafetten” overdraget til Guvernørrådsformand Michael B. Hansen, da Danmark er vært i 2015. Det kommer til at foregå i Kongens Lyngby, hvor LC Hellerup står for arrangementet. Søndag formiddag var for de fleste afrejsetidspunkt. Andre havde dog stadig et par møder i kalenderen.

Et kig over salen, hvor der lyttes og konfereres

GRF Michael B. Hansen overtager NSR stafetten fra den norske vært.

Fra Counsil Meeting

LION FEBRUAR 2014

15


16

ORGANISATION

Pedal Joe på banen igen!

Forsiden på LION fra efteråret 2010, hvor vi første gang omtalte Pedal Joe.

Den brasilianske aktivist, José Geraldo de Souza Castro, også kendt som Pedal Joe, 56, og medlem af Viçosas Lions Club (DLC12), kørte fra 10. maj 2008 til den 5. juni 2010 den første transkontinentale tur i en pedal kart (specielt fremstillet til rejsen af det hollandske selskab BERG Toys) hvor han passerede gennem 23 lande i Europa og Afrika ned mod VM i fodbold i Sydafrika, hvor formålet var at indvie det internationale samfund i den verdensomspændende kampagne for Lions Clubs International, “Sigth First” kampagne til at bekæmpe grå- og grøn stær. José har netop annonceret sit nye projekt: “Extreme Frontiers - Extreme Barriers” (kampagne for tilgængelighed), en gåtur på 10,700 km., hvor han skubber en kørestol foran sig, og forlader Uiramutã (Brasiliens nordlige grænse med Venezuela), og går gennem 20 brasilianske stater: Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goias, Brasilia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina til Rio Grande do Sul.

pilgrimsruten Santiago de Compostela. På et tidspunkt hørte jeg en svag stemme sige: “no puedo” (jeg kan ikke). Det var en ung mand i kørestol som forsøgte at forcere en lille forhøjning på 15 cm. “Den scene chokerede mig på en måde, der fik mig til at tænke over situationen for personer med særlige behov i mit eget land, hvor der ifølge det brasilianske Institut for Geografi og Statistik (IBGE-2000) og Verdensbanken, er omkring 24.500.000 mennesker med anden form for handicap. Børnene udgør, 14,5 % af befolkningen”. Projektet vil også søge at tilskynde kommunerne til at fremme oplysningsprogrammer om vilkårene for mennesker med handicap og deres rettigheder, øge kendskabet i respekt overfor folk som er fysisk uarbejdsdygtige, fremme alle niveauer i uddannelsessystemet til at respektere retten for personer med handicap, tilskynde samfundet til at reflektere over omfanget og virkeligheden for handicappede og dermed bidrage til en reduktion af stigma, diskrimination og margi-

Starten af turen, som vil tage et års tid, vil være den 3. februar 2014, og afsluttes en gang i februar 2015 i byen Chui, Brasilien 's sydgrænse med Uruguay. Under gåturen, som vil byde på 150 millioner skridt, vil små hæfter blive distribueret i digitalt format angående FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap, og på samme tid, forpligte partnerskabet med Lions Klubber og ngo'er i Brasilien, projekter og foredrag i skolerne i de samfund han besøger for at henlede opmærksomheden på et af de vigtigste problemer, der påvirker mennesker med særlige behov: arkitektoniske forhindringer. ”Projektidéen blev født i juni 2008, under rejsen til Johannesburg, da jeg passerede gennem byen León, på vej til José Geraldo de Souza Castro på vej med sin kørestol. LION FEBRUAR 2014


ORGANISATION

nalisering af handicappede og andre ”afvigere”. “Ikke alene er den sociale udstødelse et problem for handicappede. De store og til tider uoverstigelige arkitektoniske forhindringer, der forhindrer mennesker med fysisk handicap, kan være endnu større”. Pedal Joe rapporterer alle de faktorer, der påvirker forskellige grupper i samfundet og naturligvis omfatter mennesker med handicap, der dagligt må kæmpe med flere arkitektoniske barrierer, som forhindrer den fulde udøvelse af deres borgerrettigheder. På trods af den sociale betydning af projektet, mislykkedes aktivist sponsoratet til at foretage rejsen i første omgang, og for at videreføre projektet vil José sælge sponsorater undervejs, “personer der donerer 10 dollars til projektet vil modtage et certifikat, gældende for hver kilometer de sponserer. Jeg er temmelig sikker på, at jeg vil gennemføre turen” konkluderer José Castro. Hvem er egentlig Pedal Joe – som cyklede 145.000 km rundt omkring i verden?

LIGHED VÆRDIGHED RESPEKT

LION FEBRUAR 2014

Fotograf, teknisk turist, social aktivist, miljøforkæmper og cyklist, minearbejder og æresborger i Viçosa, José Geraldo de Souza Castro. Historien om Pedal Joe begynder i november 1981, da han besluttede at rejse fra Brasilien til Spanien på cykel, for at se VM fodbold “Spain '82”, hvor det brasilianske landshold, ligesom i Johannesburg, dog ikke havde meget held. På en grå eftermiddag i Barcelona faldt Brasilien for fødderne af Italien, og måtte sige farvel til drømmen om mesterskab. Ombord på oceandamperen, der tog ham tilbage til Rio de Janeiro, blev Pedal Joe’s drøm om en verdensturné på cykel vakt. Fra den dag i november til i dag, har han besøgt 78 lande på fem kontinenter, rejste 145,000 km på cykel. Han har set tre verdensmesterskaber i fodbold, gået igennem fire borgerkrige, igennem monsun-regnskyl, jordskælv, overlevet fem orkaner, vundet en maraton i Lima, Peru, besøgt idylliske øer og oplevet mange lidelser hos børn og voksne i flygtningelejre fra krigen i Vietnam. Oplevet tørke, sult og elendighed for folkene i Afrika og nordøstlige folkeslag. Set smil fra legende børn og tårer

17

i øjnene ved flodbredden Dweller og set den næsten udtørrede flodseng. Besøgt steder, der har præget historien, som Twin Towers, pyramiderne i Egypten, Athens Parthenon, Eiffeltårnet, Taj Mahal, broen over floden Kwai, Skæve tårn i Pisa, og mange, mange andre ting. - Fra cykel til VM (1981/1982) – forlod Rio de Janeiro, krydsede Sydamerika, Central -og Nordamerika, fløj til England og cyklede igennem hele Europa til Spanien. Minutter før spillernes ankomst til VM 1982, ankom han på cykel foran delegationen af det brasilianske hold. Dette faktum fangede journalister over hele verden, hvilket gjorde ham berømt i Brasilien. Det var på dette tidspunkt, at han fik tilnavnet Zé - Pedal. - Det næste projekt: “Extreme Frontiers, ekstreme Barrierer” - korstog for tilgængelighed - er en gåtur på 10,700 km., hvilket giver 150 millioner skridt, skubbende en kørestol foran sig, hvor han starter i Uiramutã (RR) ved den nordlige grænse mod Venezuela. Besøger 327 byer i 20 stater, og sigter mod at uddanne det brasilianske folk omkring et af de vigtigste problemer, der påvirker mennesker med handicap: arkitektoniske forhindringer! En lionsmand af format med utrolige ambitioner for den svage del af verdens befolkning.

Her er Pedal Joe med hele sin oppakning i 2010 hvor han kørte gennem Europa og Afrika til VM i fodbold i Sydafrika


18

ORGANISATION

Past President Åkestam er død, 89 år Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense

Hans yngste datter døde af nyresvigt, da hun var 14, og Sten Åkestam fra Sverige blev en stærk fortaler for fremme af sundhed, i særdeleshed diabetes, da han gjorde tjeneste som international præsident i 1986-87. Han anbefalede diabetesprøver i et brev, han skrev til en kendt journalist Ann Landers, og hans appel blev trykt i over 1200 aviser. Medlem af Lions siden 1956 og nyskabende leder som klubpræsident, distrikt guvernør og international præsident, døde Sten Åkestam i Stockholm den 18. december. ”Han vil blive husket som et medfølende menneske med smilende øjne og med indflydelse på manges liv” står der i en e-mail sendt til LCI kontor. Som præsident sørgede Åkestam for, at Lions Quest blev indført i syv nye nationer udenfor USA og UK. Han talte også for at optage kvinder i Lions, og på hans slut-convention i 1987, der afholdtes kort efter, at USA's højesteret i en sag mod Rotary voterede, at det at udelukke kvinder var en diskrimination, stemte Lions for at give kvinder adgang. Som skoledreng, høj og veltrænet, var Åkestam mester i sprint og idet hele taget en sportsfanatiker. Han hørte først om Lions, da han var i tyverne, da han så vort mærke på bilruder i Stokholm. ”Jeg troede først, det var en sammenslutnning af bilejere” fortalte han til The Lion. Det tog ikke lang tid for Åkestam

Sten Åkestam sammen med daværende IP Sid Scruggs ved Europa Forum i Bologna 2010, hvor han netop har modtaget IP’s award. at få fart på – og leve livet som en skabende lion. Han organiserede den første internationale ungdomslejr i 1961 og skabte fire år senere Sveriges første Røde Fjer Kampagne, hvor man opnåede det rekordstore resultat på 1 million kroner. Lions, der tjente under Åkestams lederskab, satte stor pris på hans villighed til at øve Lederskab gennem eksempler. I hans farvelbudskab til Lions i 1987 beskrev han sig selv som den frygtløse viking, han skrev ”Det var mig en ære have tjent jer som jeres rorsmand gennem denne rejse”.

Triatlon Aid, Venice, Florida Det kan synes prosaisk: uddele vand, Gatorade og bananer til deltagerne i Revolution 3 Triathlon. Men at hjælpe atleter, hvis weekenden giver plads, giver en øjeblikkelig glæde og ro i sjælen. Lion Beverly Flynn så en kvindelig løber kollapse af hedeslag, da hun nærmede sig hendes samaritter telt. Målet var kun en halv kilometer længere fremme. En time senere kom løberen tilbage til stedet, ledsaget af en læge som holdt hendes IV-væske, og genoptog løbet. “At se hende triumferende fuldføre sin indsats, fik os til at juble sammen med hende. Det var min ROI-Return on Involvement,” siger Flynn (i baggrunden på billedet). “Som Lions, har vi en styrke, et team af folk klar til at køre den sidste halve kilometer for at sikre, at alle kommer i mål.”

LION FEBRUAR 2014


TEMA

19

Med Lions Adventure på tur i Østrig Af Edith Møller-Jensen

De unge nyder udsigten over dalen på toppen af Dachstein i Østrig. Tak til de mange lionsklubber, der har givet unge sorgramte mulighed for at se verden med nye øjne.

LION FEBRUAR 2014

For nylig har 17 sorgramte unge mennesker i alderen fra 14 til 16 år været i Østrig med Lions Adventure.

Lionsklubberne laver andet end at sælge kalendere og loppeting til fordel for humanitært hjælpearbejde i ind og udland. For nylig har 17 sorgramte unge mennesker i alderen fra 14 til 16 år været i Østrig med Lions Adventure. Her fik de unge et Så er sorggruppen og lederne klar til at gå under jorden og opleve pusterum og et afbræk fra hverdagen. De unge ved saltminernes indre alle, hvad det vil sige, når at komme ud i den store verden og præsenfar eller mor dør. For dem er det ikke blot en tere sig som Lions og møde den venlighed og film eller et mareridt. De har selv oplevet det hjælpsomhed, vi fik. på sjæl og legeme og ved alt for godt, hvor Turene gik både op i de sneklædte Alper ondt det gør. med sejlbaner, ind i ishuler og under jorden i Disse unge mennesker, som ikke kendte saltminer og naturligvis også til den smukke hinanden inden turen, fik en fantastisk ophvide by Salzburg, hvis rigdom skyldes saltet. levelse. Med sommerfugle i maven steg de På borgen, som er den største i Europa, blev ind i bussen og sad i de tidlige morgentimer der stor jubel – ikke kun over den smukke uden at sige en lyd. Da sidste mand var komudsigt, men over netforbindelsen til omvermet om bord, blev morgenkaffen serveret og denen. hurtig kom der gang i snakketøjet. De unge mennesker fik et pusterum, hvor de Da vi ankom til første overnatningssted i ikke skulle tænke på pligterne derhjemme. nærheden af Fulda kendte alle hinanden. I Her var de unge sammen med andre, der bussen havde de interviewet hinanden og også trængte til at have det sjovt og hygge under morgenkaffen næste dag præsentesig sammen. rede de hinanden. Det var en god oplevelse Aftnerne gik med spil, leg og snak, men også for alle. med at skrive et par postkort til familien eller Dagene tilbragte vi i Alperne syd for Salzburg en god ven. Malerpenslerne kom også frem, og i selve Salzburg. Alle steder blev gruppen så indtrykkene kunne blive fæstnet på et modtaget med åbne arme. Entrebilletter og lærred. maden på de forskellige restauranter fik vi til At sådan et tur kan blive virkelighed, skyldes meget rimelige priser. Det er virkelig dejligt, de forskellige lionsklubber, der har doneret penge. De unge mennesker skal ikke betale for turen. De får endog lommepenge. På den måde bliver alle de unge stillet lige. Når en lionsklub får en krone ind ved f.eks. salg af kalendere, så giver de også en krone ud igen. Der er ingen lionsmedlemmer, der tjener på at være lions. Lions Club International er verdens største private humanitære hjælpeorganisation, som kun meget få har kendskab til. Det er en skam, da Lions gør et stort arbejde både lokalt, regionalt og internationalt. Tænk på Lions, næste gang du møder en løve, der vil sælge en kalender eller loppeting.


20

KLUBSTOF

Lions Club Kolding fejrede 50 års jubilæum Af PR chef Lars P. Henriksen Lions Club Kolding

Fredag den 29. november fejrede LC Kolding 50 års jubilæum med reception på i riddersalen på Koldinghus, selv samme sal, hvor klubben blev stiftet tilbage i 1963.

Koldinghus ordenen ønsker tillykke på dagen.

Gruppebillede af 31 af klubbens 43 medlemmer. Klubbens præsident Torben Juul Møller byder velkommen til alle gæsterne på Koldinghus.

KOLDING: Der blev snakket og hygget i Riddersalen på Koldinghus, da LC Kolding havde inviteret til jubilæumsreception for medlemmer og indbudte gæster. Præsidenten Torben Juel Møller kom i sin indledende tale ind på, at LC Kolding siden 1963 har uddelt tusindvis af kroner til velgørende formål, både lokalt, regionalt, internationalt og til enkeltpersoner. Dette ville ikke have været muligt uden en lang række trofaste sponsorer, som vi er meget glade for og som gør det muligt at vi kan hjælpe andre, sagde præsidenten. Mellem talerne var der musikalsk underholdning af en fantastisk musikalsk familie bestående af Tenna Olsen, Simone Olsen og

Samuel Olsen, der sang og spillede 3 numre: Circle af live, Jeg I live og What a wonderfuld World. DONATIONER PÅ 110.000 KRONER: LC Kolding havde sparet en jubilæumsgave sammen til dagen og kunne således uddele i alt 5 donationer på tilsammen kr. 110.000. Receptionen sluttede med et indlæg med Koldinghus Ordenen, der er et barn af LC Kolding og i dag tæller over 600 medlemmer, som takkede for samarbejdet, lykønskede og udnævnte LC Niels Jørgen Østergaard som æresmedlem af Ordenen. Niels Jørgen Østergaard var en af ide mændene til ordenen, men har som følge af sygdom måttet træde lidt tilbage. Klubmedlemmerne med ledsager afsluttede dagen med en fantastisk fest på Hotel Comwell, hvor der blev kræset for detaljerne under mere private former.

40 års jubilæum i Nordjylland Lørdag den 23. november 2013 markerede LC Hjørring Vendia sit 40 års jubilæum. Præsident Kaj Rosendal kunne byde velkommen til klubmedlemmer, naboklubber, DG samt adskillige donationsmodtagere. Der var fyldt til sidste plads i Restaurant Hereford House i Hjørring. Den jubilerende klub donerede sammenlagt kr. 100.000. Midlerne blev uddelt af Præsident Kaj Rosendal samt formanden for jubilæumsudvalget Carsten Skovsgaard. Den aktive klub har 26 medlemmer, der alle er meget aktive omkring salg af tulipaner til kampen mod misbrug, julelotteri og veteranbilarrangement. De indsamlede midler går alle ubeskåret til gode projekter lokalt som ude i den store verden.

Her står nogle af de glade modtagere af donationer foran. klubbens præsident Kaj Rosendal og formanden for jubilæumsudvalget Carsten Skovsgaard LION FEBRUAR 2014


KLUBSTOF

Lions kvinderne gjorde det! ”Opskrift på kvindeliv og andre gode opskrifter – et lille stykke samfundshistorie krydret med godt bagværk”

Her er det synlige bevis på samarbejdet mellem Lions Club Salling/Mors Pinen & Plagen og fotograf Kirsten Klei

Lions Club Salling/Mors Pinen & Plagen har eksisteret i 10 år. I løbet af de år har medlemmerne brygget mange kopper kaffe og bagt mange kilometer kage, for derved at skabe en indtjening til klubbens arbejde. Hvad er derfor mere nærliggende end at skrive en bog med bagværk og humanitært arbejde som omdrejningspunkt? Sådan var tankerne for 2 år siden, og det er nu blevet til en dejlig bog om 12 ganske almindelige og dog helt unikke kvinder og deres liv. Nogle har haft et roligt liv, andre et mere turbulent, men fælles for dem alle er, at de har bidraget til humanitært arbejde gennem deres medlemskab af Lions. Kvinderne giver foruden en del af deres livshistorie også en opskrift på et bagværk, der har betydet noget for dem. Begge dele ledsages af fotos. Kvinderne har/ eller har haft deres virke på Mors og Salling, så der er mulighed for genkendelse. Et lille stykke lokalhistorie. Undervejs i forløbet opstod den geniale ide at understøtte vores bog med nogle af Kirsten Kleins skønne kvindeportrætter. Det har resulteret i, at bogens midtersider udgør

21

22 billeder, der to og to snakker sammen, er hinandens parallel eller modpol. Kirsten Klein, er en international anerkendt kunstfotograf og bosiddende på Mors. Kirsten Klein modtog den 10. oktober 2013 Nordjyskes Kulturpris for mere end 50 års arbejde bag kameraet og i mørkekammeret. Da ideen til bogen blev til, havde ingen i klubbens bogudvalg forestillet sig, hvilket bjerg der skulle forceres for at komme i mål. At skrive en bog, er en udfordring i vores kriseramte land – vi havde ingen penge at gøre godt med. Alt er blevet til via donationer. Der er søgt rigtig mange fonde – mange afslag modtaget, men heldigvis også mange positive tilbagemeldinger. En spændende, udfordrende og lærerig proces. Den 19. december blev der afholdt releaseparty i Jyske Banks lokaler i Nykøbing Mors. Banken donerede kaffe. Lions serverede kager bagt efter opskrifterne i bogen. Der kom mange besøgende og der var et godt bogsalg, så godt, at første oplag blev revet væk inden jul. De 12 portrætterede Lions og Kirsten Klein var til stede for at signere bøgerne. Opgaven bliver nu at få solgt næste oplag, hvor alt går ubeskåret til velgørende formål. Bogen forhandles flere steder på Mors og Salling. Pris: kr. 200,00 Der vil være mulighed for at købe bogen på Distriktsmødet i Viborg i april måned.

Koncert med Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel Af Kirsten Teichert, LC Sydlolland

LION FEBRUAR 2014

Lions Klub Sydlolland har efter 2 års ventetid endelig haft Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel til at give 1½ times koncert i Rødby Havn Kirke. Det var en fantastisk, men også en speciel oplevelse. Koret ledes af Louise Adrian, som har et helt speciel samspil med koret. Hun er en personlighed og en ildsjæl, og i én af sangene kalder de hende for ”vores allesammens mor”. Louise Adrian formår at holde den tætte kontakt til både koret, men sandelig også til tilhørerne. Hun spiller og til nogle af sangene kom hun med en kort introduktion, og andre gange var det korets medlemmer, der fortalte deres historie. Der var en meget intens stemning i kirken. Efterfølgende var der mulighed for at købe nogle af deres CD’er og deres bog. Overskuddet fra salget går til Børns Vilkår. Hvis man ønsker yderligere oplysninger, kan man gå ind på deres hjemmeside: www.fangekoret. dk. De giver koncerter indenfor murene, men tager også rundt i landet. Som før omtalt,

Lederen Louise Adrian ses her foran Fangekoret skal man væbne sig med tålmodighed, da der er stor efterspørgsel efter dem. Vi har haft et godt samarbejde med præst og Menighedsråd i Rødbyhavn Kirke, som indvilgede i, at det var Lions Klub Sydlolland, der fik hele overskuddet. Vi påtænker, at det lille udvalg fremover arrangerer lignende koncerter hvert andet år skiftende mellem de forskellige lokale kirker.


22

LEO

LEO Club Aarhus støtter Julemærkehjemmene Af Sofie Schøler Bargisen, PR-ansvarlig, LEO Club Aarhus

Søndag den 1. december deltog LEO Club Aarhus for første gang i den 37. Julemærkemarch i Aarhus. Julemærkemarchen afholdes hvert år den første søndag i december. Vi var 10 deltagende LEO’s af sted, hvor vi gik 10 km. i dejligt vejr. Faktisk var vi det femtestørste tilmeldte hold i Aarhus, så vi fik også et fint trofæ med hjem. Det var en rigtig god tur, som vi håber, vi kan dele med resten af LEO klubberne i Danmark i 2014. Overskuddet fra Julemærkemarchen går til de 4 julemærkehjem i Danmark. På nuværende tidspunkt er der alt for lang ventetid for børn, der gerne vil på julemærkehjem. Det betyder, at børnene er nødt til at vente op til 15 måneder, før de kan komme ud af en hverdag med fx mobning og dårligt selvværd. Derfor valgte LEO Club Aarhus at gå 10 km. sammen med alle de andre, der støtter Julemærkehjemmene. Vi håber på den måde at kunne gøre en forskel for disse børn og nedsætte ventetiden!

Nye LEO Medlemmer Leo Club Aalborg, Birgitte Egeskov Jensen Leo Club Viborg, Jacob Asbjørn Birk Leo Club Esbjerg, Søs Bondesen Leo Club Esbjerg, Lasse Kristensen Leo Club Esbjerg, Charlotte Majken Engdal Christiansen Leo Club Esbjerg, Ninna Marie Hundebøll Leo Club Esbjerg, Jacob Risager Kristensen Leo Club Esbjerg, Simon Christiansen

Dødsfald

LC Rødekro, Bent Bertelsen LC Esbjerg-Grådyb, Hans Jørgen Børsmose LC Viborg Borgvold, Bodil Bak LC Vordingborg, Kaj Nørfelt LC Nakskov, Povl Erik Pedersen

Leo Club Esbjerg, Abdelrahman Mansour Leo Club Esbjerg, Mette Svenning Leo Club Sønderborg, Ulrikke Harrmann Leo Club Sønderborg, Charlotte Gjørtler Jensen Leo Club Århus Nord, George Peng Leo Club Århus Nord, Heidi Eskildsen Leo Club Århus Nord, Linette Trige Petersen Leo Club Århus Nord, Andreas Taankvist Tost

LC Sydfalster, Jan Schwartzlose LC Gug, Villy Kristensen LC Bramdrupdam, Ernst Clausen LC Brædstrup, Poul Frederik Olsen LC Vejen, Jakob Grejsen

LION FEBRUAR 2014


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A

LC Næstved Herlufsholm, Claus Vang Olsen LC Køge, Peter Lethmar LC Korsør, Steffen Wanscher LC Korsør, Erik Lundeman LC Vordingborg, Karen P. Larsen LC Fuglebjerg, Henrik Vinding Johansen LC Fuglebjerg, Henning Nielsen LC Greve, Elif Schlotfeldt LC Greve, Jakup Jacobsen LC Korsør, Anne-Marie Correll Aarre LC Ringsted, Jan Fredholm LC Solrød, Erik Houlbjerg LC Skælskør, Freddy Hjortkær Hansen LC København, Thomas Thorsen LC Fuglebjerg, Karsten Holm Hansen LC Fuglebjerg, Morten Sinding LC Solrød, Lars Thunberg LC Præstø-Fladså, Søren Andersen LC Nørre Alslev Helenerne, Birthe Keinicke

B

LC Aalborg, Per Hansen LC Hadsten, Henrik Jespersen LC Hanbo-Brovst, Søren Westergaard LC Rosenholm, Søren Eriksen LC Klarup, Thomas Kristensen LC Rønde, Dan Aakerhjelm Jensen LC Svenstrup, Sepp Dahlgaard LC Pandrup, Birgitte Nielsen LC Aalestrup Marie Louise, Mona Hildur Helsing LC Sydthy Liden Kirsten, Mie Christensen LC Farsø Thit Jensen, Birthe Sørensen LC Farsø Thit Jensen, Gilda Maria Pereira LC Limfjord, Kirsten Marie Sevelsted LC Kattegat, Grethe Marie Jensen LC Aars - Aarstidens Kvinder, Liselotte Gamborg Thomsen LC Aalborg Mariendal, Lars Winther LC Aalborg Mariendal, Michael Olsen LC Aabybro, Claus Hird LC Holstebro, Bent Østergaard LC Klarup, Poul Erik Nielsen LC Nørresundby, Torben Andersson LC Randers, Søren Petersen LC Skive, Kresten Rønne LC Skive, Jørgen Bendsen LC Vrå, Ivar Nielsen LC Randers Niels Ebbesen, Søren Dahl Larsen LC Vadum, Kim Møller LC Vadum, Kim Bo Schjøtt LC Karup, Lars Heiden LC Møldrup, Mads Hebsgaard LC Løkken, Martin Toft Pedersen LC Brønderslev Brunhilde, Dorte Dybro LC Løgstør Freja, Birthe Kjærsgaard LC Ebeltoft Juliane, Jonna Bundgaard LC Limfjord, Birgit Møller Mikkelsen LC Limfjord, Ellen Cortes LC Aalborg Mariendal, Peter Bergmann Villadsen LC Aabybro, Jan Holm Pedersen LC Aalestrup, Jørgen Fruergaard LC Aalestrup, Karl Overgaard LC Aalestrup, Poul Monrad LC Hvetbo, Henrik Poulsen LC Rønde, Kurt Vangsgaard LC Silkeborg, Robert Thompson LC Silkeborg, Mads Dalgaard Miltersen LC Silkeborg, Henrik Schaufuss

LION FEBRUAR 2014

LC Silkeborg, Niels Jørgen Bagger Andersen LC Silkeborg, Hans Ole Nielsen LC Silkeborg, Peter Helle Nielsen LC Midtdjurs, Carl Henrik Behrens LC Midtdjurs, Karsten Holm LC Midtdjurs, Ole Ring Jørgensen LC Morsø, Sten Knudsen LC Sydthy, Henrik Fredensborg LC Aaskov, Kristian Orloff LC Aaskov, Johnie V. Larsen LC Aaskov, Allan Nordfeldt West LC Them, Hanne Nedergaard LC Grenaa Olivia, Marlene Møller Sørensen LC Grenaa Olivia, Anja Nørager Sørensen LC Grenaa Olivia, Marianne Greve LC Grenaa Olivia, Lone Schmidt LC Holstebro Karoline, Astrid Hagemann-Nielsen LC Kalø, Susanne Linde Pedersen LC Fjerritslev Vesterhavsfruerne, Tina Nauerby LC Løkken-Vrå Havfruerne, Mona Hyldgaard Christoffersen LC Aars - Aarstidens Kvinder, Dorthe Jensen LC Norddjurs Svanerne, Hanne Birch

C

LC Als Nørherred, Jes Christian Petersen LC Bogense, Niels Halkjær LC Esbjerg-Strandby, Hans Beider LC Galten-Skovby, Nikolaj Kleis Nielsen LC Vejlby Risskov, Line Hetherington LC Vejlby Risskov, Birgit Kirk-Thomsen Hessellund LC Kolding, Ole Hauge LC Odder, Gordon Vincenti LC Vojens, Palle Skov LC Tinglev, Steffen Matzen LC Tommerup, Palle Jensen LC Vissenbjerg-Aarup, Flemming Bøgelund LC Galten-Skovby, Preben Rosenkvist Christiansen LC Galten-Skovby, Benny Thomsen LC Brørup, Børge Jørgensen LC Brørup, Karen Marie Olsen LC Brørup, Pia Eriksen LC Brørup, Pia Thøstesen LC Esbjerg-Grådyb, Kenny Pedersen LC Kolding, Per Lavrids Knudsen LC Odense, Poul Wraae LC Søndersø, Mogens Andreasen LC Beder-Malling, Bjarne Jensen LC Skanderborg Slot, Ole Danielsen

D

LC Hellerup, Susanne Hjerpsted LC Odsherred, Per Nissen LC Tornved, Carsten Brian Nielsen LC Nuuk, Morten Nordahl LC Frederikssund, Allan Milton LC Odsherred, Anette Sørensen LC Høng, Klaus Østen LC Eysturoy, Petur Gaardlykke LC Eysturoy, Marni Weihe LC Hellerup, Niels Henrik Hammerstrøm LC Fredensborg, Poul Wendelboe Nielsen LC Fredensborg, Svend Lysemose LC Odsherred, Birgit Nielsen LC Odsherred, Jesper Larsen LC Eysturoy, Jan Erlingsson Petersen LC Tórshavn, Jóan Petur Hentze

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Boganmeldelse Vestkyst Bunker - En dokumentarisk roman om Danmark i 1940’erne Af Knud Simonsen Forlaget Hovedland Vores opmærksomme læsere genkender forfatterens navn, vi har tidligere anmeldt hans bog Brunkul – Børster og Baroner. Her er det den tredje og sidste bog i trilogien om Danmark i 1940’erne. Den første bog hed Tørvekongen. Alle tre bøger handler om den brogede skare af danskere, der arbejdede i de specielle erhverv krigen og besættelsestiden skabte. I denne bog drejer det sig om byggeriet af bunkerne ved vestkysten. Som vi kender det fra de tidligere bøger kommer man tæt ind på livet af de skæbner netop denne verden bragte sammen. Men man skal ikke tro, at det bare er en bog som de andre. I denne bog kommer man også ind i den verden, hvor danske virksomheder handlede med tyskerne, et emne der i mange år har været nærmest tabu at omtale nuanceret. Med humor bliver dette beskrevet både hvad angår entreprenør virksomheder og de lokale handlende for slet ikke at nævne bønderne, der har sikker afsætning på deres varer, ikke mindst deres kød og grønt produktion. I denne bog følger vi Frede, der forstår at udnytte alle de muligheder der kommer hans vej forbi. Den røde tråd er, at han grundlæggende er hjælpsom og menneskelig. Dette er der talrige eksempler på, men mest markant når historien lige efter krigen kommer ind på emnet de tyske flygtninge. Igen sætter Knud Simonsen fokus på et tabu emne. Hvor mange af os, der ikke har oplevet krigen, har lært, at der var mange tyske flygtninge i Danmark i skolen? De færreste, tror jeg. Og hvis man vælger at prøve at finde ud af, hvordan vi opførte os overfor dem så kommer man ind på et ganske pinligt kapitel i Danmarks historie. Styrken i Knud Simonsens bøger – og også i denne – er hans evne til at beskrive den store historie ved brug af en underholdende og velskrevet historie om det nære. Det bliver spændende, hvad han vælger at skrive om næste gang, men indtil da er læserne i godt selskab med denne bog – og de to første - hvis man endnu ikke har fået læst dem. 19. januar, 2014 Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

Sidste frist for stof til LION nr. 5:

10. april 2014