LION december 2013

Page 1

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

Se indslag om Europa Forum i Istanbul

Nr. 3 . 2013/14

lions.dk

Læs også om Lions Adventure

1


2

INDHOLD

We Serve

LION

AKTUELT

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 3 . 2013/14

1

lions.dk

Redaktør: Svend Due Mikkelsen (ansvarshavende) Erantisvej 5 - 4300 Holbæk Tlf.: 88 70 76 10 thelion@lions.dk Se indslag om Europa Forum i Istanbul

Redaktionsudvalg: PRD Kurt Poulsen Prd.md@lions.dk PRC-A Jens Chr. Johansen Prc.a@lions.dk PRC-B Peter Møller Prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen Prc.c@lions.dk PRC-D Jette Flach Bundgaard Prc.d@lions.dk

Læs også om Lions Adventure

Forsiden er prydet af et billede taget i Istanbul i forbindelse med Europa Forum. Det viser et kig ned over Istiklal Street – den berømte gå-gade med masser af forretninger og caféer.

Oversættelser: Helge B. Møller, PDG LC Odense

Læs i dette nummer: International ��������������������������������������������������������������� 3 Guvernørrådsformanden ����������������������������������������� 4 International ��������������������������������������������������������������� 6 Aktuelt ����������������������������������������������������������������������� 11 Tema: Lions Adventure ������������������������������������������� 14 Organisation ������������������������������������������������������������� 16 Klubstof ��������������������������������������������������������������������� 17 LEO ���������������������������������������������������������������������������� 22 Navnlig navne ����������������������������������������������������������� 23 Boganmeldelse ��������������������������������������������������������� 24

Læs mere på side

Annoncer: Jon Sigurd Vangsøy Ostadalsveien 23 0753, Oslo, Norge Tlf. +47 22 50 08 01 Mobil +47 92 02 12 09 vangsoey@online.no

11

Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk

Layout og Tryk: Vitten Grafisk A/S, Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

LION

Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk

Oplag: 8.000 eksemplarer

LION AUGUST 2013


INTERNATIONALT

3

Vi er lysets lysende riddere Oversat af Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense

Vort ry kommer før os selv. Naboer, venner, familie til en Lions tager deres gamle briller med, når de besøger os. Et magasin, der skriver om et modefirma for briller i New York, der giver briller til Lions, giver sin artikel denne overskrift ”Halvdelen Butik, halvdelen Lion Club”. Google giver 15.700.000 svar, når du spørger ”Lions Clubs og Synet” Firmaet ”LensCrafters og Synet” giver kun det mindre antal svar, 146.000. Og tænk på det store reklamebudget, et firma som dette har. Vi er de blindes riddere og stolte over det. Vi har arbejdet med denne mission siden 1925, hvor Helen Keller talte på vor 9. internationale convention i Cedar Point, Ohio og indtrængende bad os om at blive de blindes riddere. Rigtig nok, klubber udfører mange forskellige sociale hjælpearbejder, og nogle klubber hjælper slet ikke i blindesagen. Det er helt i orden. Men vor historie og identitet er rodfæstet i at hjælpe de blide og at bevare syn. Det er en ærefuld, skøn og storslået mission, og enhver Lions kan med fuld ret være stolte af, hvad vi gør. I dette nummer kaster vi et hurtigt blik på de mange måder, Lions bevarer eller gengiver synet. På disse få sider kan vi kun lige nå at se toppen af isbjerget. Men vi ved, at så meget mere er skjult, ikke synligt. Vi ved, at mange klubber, måske også din, arbejder i det stille som usete helte i kampen mod blindhed. Jeg løfter min hat for jer, for alt det I udfører. Det er ofte, vi ikke bliver takket for det, vi udfører. Det er helt i orden. Vi oplever i vore hjerter den betydning, vor hjælp har. Men det hænder, at en eller anden oplyser vor dag med en annerkendelse. Det skete for Sue Nixson fra Commerce Lions Club i Texas uger efter en syns screening i en skole.

EXECUTIVE OFFICERS 2012-2013

International President Barry Palmer Immediate Past President Wayne A. Madden First Vice President Joe Preston Second Vice President Dr. Jitsuhiro Yamada DIRECTORS Andet år: Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Taiwan ; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, Bridgeport, West Virginia, USA; Judith Hankom, Hampton, Iowa, USA;

LION AUGUST 2013

Med sine nye briller på kom en ung pige og hendes forældre tilfældigt ind på Nixson arbejdsplads. ”Det er damen fra Lions Club”, råbte hun. Hvorefter hun gav Sue Nixson et stort knus. Jeg kan ikke give jer alle et stort knus for den hjælp, I yder. Derfor betragt denne særlige fotoudgave som en varm tak til jer alle, for det arbejde, I udfører. Anne og jeg sender jer alle vore bedste ønsker for den kommende juletid og håber for jer, at næste år vil blive fuld af latter, kærlighed og ikke mindst en stor og ærefuld indsats i synets tjeneste.

Barry J. Palmer Din internationale Lions Præsident.

John A. Harper, Cheyenne, Wyoming, USA; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl May Jensen, Rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, Miami Gardens, Florida, USA; Dr. Tae-Young Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Auxvasse, Missouri, USA; Sunil Kumar R., Secunderabad, India; Kenneth Persson, Vellinge, Sweden; Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Kilmarnock, Virginia, USA; Harvey F. Whitley, Monroe, North Carolina, USA. Første år: Fabio de Almeida, Sao Paulo, Brazil; Lawrence A. “Larry” Dicus, Whittier, California, USA; Roberto Fresia, Albissola Marina, Italy; Alexis Vincent

Gomes, Pointe-Noire, Republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Bells Vernon, Pennsylvania, USA; Byung-Gi Kim, Gwangju, Republic of Korea; Esther LaMothe, Jackson, Michigan, USA; Yves Léveillé, Québec, Canada; Teresa Mann, Hong Kong, China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A. McKinney, Highland, Illinois, USA; Michael Edward Molenda, Hastings, Minnesota, USA; John Pettis Jr., Merrimac, Massachusetts, USA; Robert Rettby, Neuchâtel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, Turkey; Hidenori Shimizu, Takasaki, Japan; Dr. Steven Tremaroli, Huntington, New York, USA.


4

GUVERNØRRÅDSFORMANDEN

Vi kan overvinde hindringer Af Michael B. Hansen Guvernørrådsformand

I fodbold er alle så opsatte på at vinde, at de vil gøre alt for at klare forhindringerne på vej mod målet. Når der opstår en forhindring under kampen handler alle spillerne med det samme. Næsten pr. automatik mobiliserer alle den nødvendige energi og sætter alt ind på at overvinde forhindringen. Når bolden tabes til modstanderne arbejder alle sammen om at generobre den. Uanset hvordan den blev tabt. Uanset hvem der tabte den. Problemet overlades ikke til træneren. Hos os taber vi ikke “bolden”, vi taber medlemmer. Ka' vi lære noget af fodbold? Det frivillige Danmark I Danmark har vi omkring 100.000 frivillige foreninger. Det blev oplyst på Dansk Ungdoms Fællesråds dialogmøde omkring “Frivillighedcharteret” der i den forgangne måned blev præsenteret rundt om i Danmark. Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer, hvorunder også Lions hører. Omkring 1,8 millioner danskere gør en forskel i frivilligt regi. Danmark er opbygget gennem en lang tradition for et levende civilsamfund med borgere, der tager medansvar, foreningsdannelse og frivillige organisationer, der blomstrer for sig selv såvel som i samspil med det offentlige. Forskelligheden i frivilligheden er en styrke. Det gælder forskelligheden i identiteter, værdier, aktiviteter, medlemmer, brugere, strukturer og så videre. Foreningsdannelsen er rygraden i frivilligheden. Det offentlige bør inddrage organisationerne, foreningerne og de frivillige i alle relevante spørgsmål og sammenhænge. Et stærkt civilsamfund med aktive frivillige er forudsætningen for et bæredygtigt og demokratisk samfund. Er vi i Lions parate til at deltage i et sådant arbejde? Det var noget af det CEP-programmet (Club Exellence Process) handlede om da det for et par år siden blev lanceret i Lions; og som vi i Danmark anså for en ”amerikansk ide”. Frivillighedscharteret skal bidrage til at skabe vilkår for at videreudvikle en frivillig verden, der alene, sammen og i samspil med det offentlige beriger, bevæger og berører den enkelte, fællesskabet og samfundet og fremmer en dynamisk udvikling.

I hvilken “frivillighedskategori” hører du hjemme? Når vi taler om frivillige kan vi “generelt” opdele os i tre kategorier: 1) de nysgerrige, 2) tovholderne og 3) de kernefrivillige. De nysgerrige har generelt set et lavt tidsforbrug i klubberne. De har meget lidt ansvar og har næsten ingen indflydelse på gennemførelse af projekter. Tovholderne har et højt timeforbrug i et projekt eller en kortere periode. De har et mellemansvar, og de har indflydelse på opgaveniveau. De kernefrivillige har et højt timeforbrug i et projekt eller i en lang periode. De har et højt ansvar og de har indflydelse på organisationsniveau, enten gennem klubbens bestyrelse, gennem distrikternes bestyrelse (kabinetterne) eller gennem Guvernørrådet. Et aktivt medborgerskab er et grundelement i den frivillige indsats. Den enkeltes engagement begynder i det nære, men er forudsætningen for, at frivillige organisationer som Lions kan løfte store og komplekse opgaver, der bidrager til samfundets sammenhængskraft. Derved vokser den enkelte frivilliges engagement ind i et større forpligtende fællesskab. Der er forskellige former for frivillighed, og alle har noget at bidrage med. Frivilligt engagement bidrager også til den enkeltes livskvalitet, og den frivillige verden skaber løsninger sammen med borgerne. LION AUGUST 2013


INTERNATIONALT

LION AUGUST 2013

5

Ungdomsudveksling Én af hjørnestenene i vores organisation er ungdomsudveksling, et område som vi skal holde fast i. En lang række “embedsmænd og -kvinder” har i begyndelsen af november måned deltaget i et omfattende seminar, workshop og “bytte-bytte-købmand” (lave aftaler med øvrige lande om ophold) i forbindelse med Europa Forum. Et mere fyldigt “referat” af dette arbejde kan læses andetsteds i nærværende nummer. Desværre synes jeg at konstatere, at flere klubber ikke ønsker at bidrage til denne aktivitet, selvom mange af disse klubber har et tilpas økonomisk råderum. Det synes jeg er ærgeligt. Vi har de 4 lejre i distrikterne, derudover har distrikt B og C en ekstra lejr, primært organiseret og ledet af LEO, og endelig har vi en handicaplejr som Lionsklubberne omkring Roskilde står for. Måske har man ikke selv haft denne mulighed i de yngre år, men det behøver nødvendigvis ikke at betyde at andre ikke skal få chancen. Må jeg opfordre til, at alle klubber i MD 106, såvel i Danmark som på Færøerne og i Grønland støtter op om disse lejre, enten ved fysisk handling, eller med et tilskud til lejrene.

Glædelig jul og godt nytår Julen siges at være børnenes fest, og det er der på mange måder nogen sandhed i, men for mange er julen ikke en fest, tværtimod. Jeg tror, at vi alle op mod denne højtid mærker og ser flere trængte familier, hvis ønske blot var at julen var overstået. Tænk på disse familier og tænk på hvorledes I kan hjælpe dem. Hvis I ikke selv har et “juleprojekt” så undersøg i lokalområdet hvem der har, og giv et beløb hertil. Jeg be’r om ikke at være naiv og tænke at det kun er vores organisation der er i stand til at hjælpe. Tænk på hvem der får lukket glæden ind et kort øjeblik, og tænk ikke på om det er os eller andre der gir'. For mange år siden - i min egen klub - var et par repræsentanter ude ved juletid for at dele julekurve ud. Da de to repræsentanter fra klubben forlod den ældre dame udbrød hun “Tak, og hvor er I flinke i kommunen”. Han havde desværre ingen anelse om hvem eller hvad Lions var for noget. Den eneste kontakt som hun stort set havde, bortset fra sin lille familie der alt for ofte valgte andre gøremål end at besøge hende, var kontakten til hjemmehjælperen. Så deraf troede hun naturligvis at julekurven var fra kommunen. Men vi kendte sandheden.

Skal vi dele en ide? Når vi arbejder med forskellige projekter rundt om i de forskellige klubber, hænder det undertiden, at en klub får en helt fantastisk ide og gennemfører et projekt med meget stor succes. Men hvad er succes? Er det et spørgsmål om hvor mange penge aktiviteten har givet i overskud? Er det et spørgsmål om hvor mange personer der har nydt godt af aktiviteten? Eller.. ja, hvad er succeskriteriet. Det kan der nok både skrives og tales meget om. Når en klub nu har en god ide og et godt projekt, hvorfor så ikke dele det med andre. I stedet for at bøvle med at finde adresser på alle klubber i Danmark og eventuel blive udsat for “… er det ikke den klub der SPAMMER?”, så læg aktiviteten, projektet eller hvad det nu er man vil reklamere for, ind i Lions aktivitetsdatabase, hvortil der findes et link på forsiden af Lions Office. Et kinesisk ordsprog af ukendt forfatter siger: • Du har et æg, og jeg har et æg. Vi bytter, så har du stadig et æg og det har jeg også. • Du har en ide, og jeg har en ide. Vi bytter, og pludselig er vi blevet dobbelt så rige uden at have mistet noget.

Med denne lille historie vil jeg ønske alle vore medlemmer og deres familier, alle vor læsere og deres familier og sidst men ikke mindst vores protektor Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen og hans familie, en glædelig jul og et godt nytår.


6

INTERNATIONALT

Europa Forum 2013 i Istanbul Tekst og foto: Redaktøren

Det er tidligt daggry i Istanbul. Vi vækkes ved at der kaldes til bøn fra den nærliggende Moske; Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ash-hadu an la ilaha ill-Allah Ash-hadu an la ilaha ill-Allah Ash-hadu anna Muhammadan ………………

Så er der ingen vej udenom. Det er torsdag den 31. oktober, Europaforum 2013 tager sin begyndelse. Der venter tre dage med mange møder, seminarer, foredrag men også hyggelige aftener sammen med lionsfolk fra hele verden. 22 embedsfolk samt 17 ledsagere var samlet fra Danmark i de tre dage forum varede. IRD Bent Jespersen stod for planlægning og logistik i forbindelse med rejse, op-

hold, lokal transport mm. og alting fungerede perfekt fra starten af. En ting som Bent dog ikke var i stand til at forudse, var den enorme trafik i byen. Istanbul er en gammel by, dateret til 667 f. Kr. men udgravningerne til tunellen, der skal gå mellem den asiatiske og den europæiske side og som blev påbegyndt i 2007 har ført til opdagelsen af at byens historie kan føres tilbage til stenalderen – der er fundet grave, som foreløbig menes at lægge 3-4000 år til byens alder. Byen ligger på begge sider af Bosporusstrædet og dermed i både Europa og Asien (Anatolien). Den ældste del af byen, på tyrkisk kaldet Stamboul, ligger på den europæiske side, og den anatolske side blev først bebygget i starten af 1900-tallet. Et mindre stræde, Det gyldne Horn, skiller denne fra det mere moderne erhvervs- og velhaverkvarter Taksim. Størstedelen af byens indbyggere (65%, mere end otte millioner) bor på den europæiske side, og det er også her de nye finanskvarterer holder til i Levant og Maslak. Istanbul er med sine 321 seværdigheder den by i hele verden, som har flest seværdigheder så der var masser af muligheder for ledsagerne at bruge fritiden til. Allerede fra morgenstunden var der ful fart på med møde i Europa Council samt møder i udvalgene omkring Leo, Lions Quest, GMT, GLT, IR mm. og opstarten på konkurrencerne om titlerne som Young Ambassador og Musical Competition. Sidst på eftermiddagen lå åbnings ceremonien.

LION AUGUST 2013


INTERNATIONALT

Det var allerede hjemmefra besluttet hvem som skulle deltage i de forskellige møder og travlheden var derfor stor. Tidligere er det besluttet, at det officielle sprog er engelsk, men flere steder vælger man alligevel at afholde møderne på det lokale sprog og der må derfor tolkes, hvilket ikke altid er lige effektivt. I convention centrets forhal var der sædvanen tro opstillet mange stande som enten repræsenterede et lionsdistrikt eller en lionsaktivitet, eller også var det stedet hvor man handlede souvenirs og lions supplies. Det er også her man træffer bekendte og skaber netværk med andre ”ligesindede”, altså det sociale mødested. Fredagens program var en forlængelse af torsdagens, med yderligere seminarer angående LCIF, YCEC og andre mere ”eksotiske møder” så som Euro-Asia, Social Media og også et møde mellem de fremmødte redaktører og repræsentanter fra Oak Brook. Både PID Jørn Andersen og PID Per Christensen var involveret som mødeledere ved henholdsvis Lions Quest og Club Exellence Process Facilitator Training.

LION AUGUST 2013

7

Fredag aften var også dagen for Get Together Party – hvilket dog var hurtigt overstået. Sidste dagen, lørdag, opsummeredes møderne og gav samtidig medlemmerne mulighed for at mødes med Internationale præsident Barry Palmer og diskutere aktuelle ting. Det er også her første vice præsident møder sine kommende guvernører og så er det afslutningen på Young Ambassador og Musical Competition hvor vinderne skulle findes.

Vinder af Young Ambassador blev en 16 årig hollænder som havde en formidabel evne til at kommunikere. Vinder af den musikalske konkurrence, som i år var piano, blev Andrei Gologan fra Østrig. Sluttelig afrundes med European Council og den store afslutnings ceremoni, med sang og dans af både voksne og børn. Aftenen stod i gallafestens tegn hvor danskerne normalt ikke deltager pga. den alt for høje pris. Vi havde i stedet valgt, at hele holdet spiste sammen på en spændende restaurant på en ø, midt i Bosporus Strædet. Stor var fornøjelsen imidlertid, da vi opdagede at det var samme sted som gallaarrangementet fandt sted, blot til en hel anden pris. Næste år afholdes Europa Forum i Birmingham i England hvor PID Phil Nathan er vært.


8

INTERNATIONALT

Rapport fra vinder af rejse til Europaforum Istanbul Af Arne Præstegaard, LC Svenstrup

På Distriktsmødet i distrikt B tilbage i april måned blev LC Svenstrup udtrukket, og efter lodtrækning i klubben blev vi de heldige vindere af rejse til Europaforum i Istanbul. Det var spændende at se frem til at skulle deltage i et møde, hvor lions fra hele Europa er til stede for at diskutere alt, hvad der rører sig inden for organisationen. Så gjorde det heller ikke noget, at det var i eksotiske Istanbul med ca. 18 mill. indbyggere. Vi kan kun opfordre lionsmedlemmerne i distrikt B til at købe en lodseddel i næste års lotteri, som netop er sendt ud til klubberne. Mødet strakte sig over tre hele dage, og programmet er meget koncentreret og vidtfavnende med emner som Leo, LCIF, YE, Lions Quest, Lions European Musical Competition, tema om brobygning mellem europæiske kulturer og andre møder og seminarer om emner, jeg ikke har nævnt. Men der var også hver dag tid til at udforske Istanbul. 1. dagen startede med registrering og udlevering af adgangskort. Straks kl. 9 begyndte møder og seminarer og jeg deltog i møde om leoklubber og om, hvordan man får leomedlemmer til at engagere sig i de lokale lionsklubber. Senere på dagen oplevede jeg et møde angående Europa contra Afrika. Det var spændende at opleve beretning om projekter og samarbejde med afrikanske klubber. De danske miniprojekter blev beskrevet af SVDG Ole Engedal. Sidst på dagen deltog vi i en meget festlig åbningsceremoni i koncertsalen. Der var naturligvis de sædvanlige taler. Men også underholdning af Istanbuls kor og senere traditionel tyrkisk dans af børn og unge - en stor oplevelse. Som en afslutning på dagens program var der efter åbningsceremonien arrangeret Get Together, hvor der var mulighed for at kommunikere med andre europæiske lions.

På 2. dagen foretrak jeg et seminar om ungdomsudveksling. Et velbesøgt seminar hvor der blev bragt mange erfaringer frem, blandt andet peges på god forberedelse og planlægning af aktiviteter, som de unge synes om. Aktiviteterne har ofte en naturlig relevans til det land, som lejren holdes i. Det var en fornøjelse, at høre og se videoer fra alle disse forskellige positive beretninger. Senere deltog jeg i et LCIF seminar, som opsummerede de områder der satses på: Sight First, Katastrofehjælp, Alm. humanitær hjælp og Lions Quest projekter. Pengene skaffes gennem lions klubaktiviteter og store fonde. Om aftenen havde den danske delegation arrangeret middag på en ø i Bosperusstrædet, så det krævede en bustur i den kraftige myldretrafik og en lille sejltur med smuk udsigt til den belyste bro over Bosperus. En særdeles hyggelig aften med tyrkisk mad. På 3. dagen – lørdag var det knapt så intenst med seminarer og møder. Vi benyttede derfor dagen til sightseeing. Sidst på eftermiddagen deltog vi i afslutningsceremonien, der varede i ca. 2 ½ time med såvel taler, som overrækkelse af diplomer for indsatsen med arrangementet af Europaforum. Verdenspræsidenten Barry J. Palmer deltog i hele ceremonien og afsluttede med en peptalk til os lions med de tre ord kreativitet, passion og initiativ. Det var en god oplevelse at høre IP Barry J. Palmer og fornemme hans engagement. Musikkonkurrencens priser blev uddelt, og prisvinderen gav selvfølgelig en smagsprøve på sin kunnen. Så var der igen god underholdning ved Istanbuls kor og Istanbuls børnekor, der vandt alles hjerter ved deres umiddelbare optræden på scenen.

LION AUGUST 2013


INTERNATIONALT

Lions musikkonkurrence, ”Thomas Kuti” Tekst og foto: Redaktøren

I 1982-1983 skabte Lions i Frankrig, Den Nationale Kommission for Kulturel Aktivitet, som var så stor en succes, at der i 1986 i Frankrig blev skabt “Grand Prix Lions d’interprétation musicale”. Denne pris var beregnet til at anerkende værdien af talentfulde unge musikere. Det blev en stor succes. Daværende distriktsguvernør Francis Morelon foreslog, at prisen blev gjort til en europæisk pris, som skulle ledes af Lion THOMAS KUTI, som blev distriktsguvernør i 1988 ved Convention i Denver. Hans mission var at forberede projektet til Europa Forum i Göteborg, hvor det senere blev vedtaget stort. Kuti udformede reglerne for “ Grand Prix Européen ”. Den første konkurrence fandt sted i 1991 ved Europa Forum i Istanbul: Guitaren var instrumentet. Vinderen var itali-

ener, nummer to en fransk pige. Thomas Kuti var formand indtil 1999, hvor han døde. Konkurrencen fortsatte, og i dag deltager hvert år omkring 15 - 20 kandidater fra de europæiske lande i denne fabelagtige konkurrence mellem unge talentfulde musikstuderende. Som vores Past - International præsident Eberhard J. Wirfs kommenterede i 2009, skylder vi guvernør Kuti megen ære og tak for denne store præstation. Derfor vil MD 103 Frankrig gerne dedikere navnet THOMAS KUTI til denne europæiske begivenhed, ligesom Frankrig gjorde det i 2010 efter Bologna Forum. På Europa Forum i Maastricht besluttede man at den europæiske Lions musik konkurrence fremover hedder: Lions Europæiske Musik Konkurrence (LEMC) Thomas Kuti.

Skilte - Bannere - Tryksager - Digitalprint Tekstiltryk - Autoreklamer Storformat print - Reklameartikler

Her kunne din annonce være blevet set !!! LION AUGUST 2013

9

Vittenvej 54, 8382 Hinnerup, 87 57 60 00 w w w. v i t t e n g r a f i s k . d k


10

INTERNATIONALT

Young Ambassadors Tekst og foto: Redaktøren

Alle europæiske multipel distrikter der er medlem af Europa Forum er berettiget til at indstille en kandidat til konkurrencen. Efter reglerne kan konkurrencen finde sted i en klub, en zone, et distrikt eller på multipel niveau for at finde en kandidat til at repræsentere det pågældende land på Europa Forum. Der er intet tilmeldingsgebyr til konkurrencen, men rejseomkostningerne betales af multipeldistriktet selv. Værtslandet af Europa Forum kan muligvis være i stand til at organisere indkvartering hos Lions familier i byen tæt på hvor forummet finder sted, men hvis dette ikke er muligt, er multipeldistriktet ansvarlig for hotel - og opholdsudgifter. Der er et europæisk udvalg til at sikre, at konkurrencen er fair, og at alle lande har mulighed for at deltage. Hvert lands vinderkandidats informationer skal være mailet til den europæiske udvalgsformand mindst 8 uger før Europa Forum, ved hjælp af et ansøgningsskema. Målet med Lions aktiviteter for unge: “ At give de unge af verden med muligheder for opnåelse , læring bidrag og service, individuelt og kollektivt , gennem sponsorering af aktiviteter identificeret som bedst praksis på ungdomsområdet udvikling “.

Hvordan finder man sine kandidater? Overalt i verden er unge mennesker involveret i... • Skoler • Ungdomsklubber • Spejder • Sundhed • Politik • Leo • Idræt • og mange andre aktiviteter…… Young Ambassador kandidater skal være fyldt 15 men ikke 19 år, på eller før 30. juni i året hvor Europa Forum afholdes. Tre dommere, en fra branchen, en fra uddannelser og en fra service organisationer vil bedømme kandidaterne. Disse dommere kan ikke være Lions medlemmer. De vil vægte følgende på: • Omfanget af ansøgerens deltagelse i samfundstjeneste, 50% af indholdet. • Kandidatens personlighed og lederevne, 15% af indholdet. • Formålet med brugen af stipendiets midler, 15 % af indholdet. • Evnen til at tale i op til 3 minutter om deres egen serviceaktivitet, 20% af indholdet. Vinderen modtager et stipendium på 3.500 euro til at bruge på deres eget projekt og et krystal trofæ, der skal afleveres året efter. 2. og 3. pladsen modtager et stipendium på 1.000 euro og 500 euro, til igen at blive brugt på deres eget projekt. Stipendierne skal bruges til velfærdsarbejder inden for kandidatens projekter eller til uddannelse og at udvikle kandidatens potentiale til at udføre dette arbejde. Det er ikke beregnet til at være en personlig økonomisk fordel for kandidaterne.

LION AUGUST 2013


AKTUELT

11

Danske Lions Klubber giver 1 million til Fillippinerne Af Steen Rummenhoff, formand

Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp forhøjer hjælpen til Filippinerne med kr. 500.000 til i alt 1 million kr.

Katastrofen på Fillippinerne har et betydeligt større omfang end først antaget. Tyfonen Haiyans omfattende ødelæggelser har ødelagt alt i katastrofeområdet og endnu flere end først antaget har behov for mad, vand, lægehjælp samt tag over hovedet. Denne katastrofe er en af de værste og mest voldsomme i mange år. Hele byer er ødelagt, og man kender endnu ikke katastrofens totale omfang. Nødhjælpsoperationen er meget vanskelig på grund af Filippinernes infrastruktur, særligt fordi veje, broer, havne, lufthavne og hele byer er ødelagt. Derfor har Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp besluttet at yde i alt 1 million kr. til hjælp i Filippinerne. Kr. 750.000 overføres til Lions Klubberne i Filippinerne, og anvendes til akut nødhjælp via de 380 Lions Klubber på øerne. Kr. 250.000 overføres til Læger Uden Grænser`s arbejde i Filippinerne. Beløbet anvendes bl.a. til Oppustelige hospitaler i Filippinerne Et oppusteligt hospital, særligt udviklet til at blive brugt efter naturkatastrofer, bliver ram-

LION AUGUST 2013

men om Læger uden Grænser nødhjælpsindsats i byen Tacloban. Logistikere fra Læger uden Grænser har opsat et oppusteligt hospital ved Bethany Hospital ved den ødelagte kyststrækning i byen Tacloban, som er blandt de hårdest ramte af tyfonen i Filippinerne. Desuden er der etableret 11 hospitaler andre steder på øerne. Et oppusteligt hospital består af fire oppustelige telte, på hver 100 m2 og et mindre telte på 45 m2, der rummer operationsstuen. Hospitalet kommer til at huse en skadestue, afdeling for sårbehandling, et apotek samt 45 sendepladser. De medicinske hold med base i hospitalet sigter på at kunne støtte de få hospitaler i Tacloban, der stadig fungerer, og overtage arbejdet for nogle af de første katastrofehold. Den første akutte fase er ovre, og fremover forventer man hovedsageligt at behandle folk med almindelige sygdomme og lidelser, relateret til den meget begrænsede adgang til sundhed, for eksempel komplicerede fødsler og mennesker med kroniske lidelser. Målet er at støtte sundhedssystemet, indtil det kan vende tilbage til normal igen


12

AKTUELT

HKH Prinsgemalen indvier lejlighed i Lions Huset Foto: Jens Chr. Johansen

Onsdag den 30. oktober var en festdag for Lions Club København, da det var lykkedes dem at få HKH Prinsgemalen til at indvie den netop færdiggjorte handicaplejlighed i Lions Huset i København.

Klubbens præsident Frank Stjerne kunne fortælle de fremmødte, at der igennem flere år var arbejdet intenst af klubbens medlemmer på, at skaffe midler til at istandsætte en hel handicaplejlighed. Det koster omkring 1 mill. kr. at istandsætte sådan en lejlighed efter de nyeste regler på området. Stor hjælp havde man fået fra de Thorupske Legater, men også ved hjælp af lotteri, maleri og betleri – det vi på dansk kalder fundraising, er det blevet til virkelighed, forklarede Frank Stjerne. Efter at HKH Prinsgemalen havde klippet silkesnoren over, var der taler af flere af de fremmødte bl.a. GRF Michael B Hansen, distriktsguvernør John Jagd og formanden for ejendomsudvalget Jørgen Bagger, imens nød man lidt vin og kransekage. Lions Club København har tætte bånd til Lions Club Cahors. Det har bl.a. medført flere

besøg af klubbens medlemmer på slottet i Cahors, og Prinsgemalens far var også lang tid medlem af den lokale klub – hvilket fik Frank Stjerne til at udbryde, at - døren står altid åben for et medlemskab af Lions Club København, hvis prinsgemalen finder tid og lyst dertil.

LION AUGUST 2013


AKTUELT

13

Rapport fra Handicaplejren 2013 Af Erik Budtz-Olsen, LC Roskilde Centrum

Hvis I har spørgsmål til lejren så er I meget velkommen til at ringe eller maile til Erik Budtz-Olsen 20 21 03 95, erik@fruegade13.dk Man kan allerede nu rekvirere tilmeldingsskema til handicaplejren 2014 via mail.

Vi kan berette at vi igen i 2013 havde en rigtig god lejr. Det var den 32. handicaplejr arrangeret af Roskilde Zonen. De handicappede og deres hjælpere har haft en rigtig god oplevelse. I alt var vi 27 deltagere samt 3 ledere og 3 i køkkenet. Vi fra Lions klubberne i Roskilde Zonen kan fortælle, at med denne lejr gør Lions virkelig en forskel. De handicappede knytter kontakter som varer ud over lejren, vi har hørt at flere endda har fået en kæreste på lejren. Lejren varede en uge, i sol fra morgen til aften, og programmet indeholdt følgende: Lørdag aften mødte alle. Søndag var vi på en hyggelig hestevognstur i skoven med medbragt frokost. Mandag var vi på tur til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Tirsdag en hyggedag i lejren med spil og afprøvning af en cykel for handicappede. Onsdag en dag hvor alle kom op i en svæveflyver. Torsdag igen en hygge- og afslapningsdag i lejren. Fredag en dag i København med besøg i Den Blå Planet afsluttende med en tur på Bakken. Lørdag var en dag i lejren og sluttede med en festmiddag hvor de Lions der havde lyst kunne deltage. Efter middagen hvor vi Lions havde trukket os tilbage var der diskotek til den lyse morgen. Der blev sluttet mange venskaber på lejren, og takket være Facebook har alle mulighed for at have forbindelse med hinanden i tiden efter lejren. Lederen af Handicaplejren Per Thomsen skriver: Folk spørger mig fra tid til anden, hvorfor jeg bliver ved med at sige ja til at være lejrleder på Lion’s sommerlejr for unge fysisk handicappede. Nu har jeg været med i ni år, og selvom jeg har fået oparbejdet mig en vis rutine, kræver det stadig en del energi og planlægning at få det hele til at gå op i en højere enhed. Og en

ferieuge fra arbejdet, ikke mindst. Så hvorfor så blive ved? Mit svar er kort og godt: Fordi det er sjovt at være sammen med så mange forskellige, men fantastiske mennesker i den uge, lejren varer. Men også fordi vi på så kort tid får opbygget et meget unikt fællesskab, som jeg ikke tror, man kan opleve så mange andre steder. Det fantastiske med lejren er nemlig, at skældende mellem de handicappede og ikke-handicappede deltagere meget hurtigt forsvinder. Vi bliver en homogen, sammentømret gruppe, hvor folk hjælper hinanden på kryds og tværs. Det giver os allesammen noget ekstra, som vi ikke oplever i hverdagen. Vi snakker sammen, laver grin med hinanden, drikker øl til sent ud på natten og hygger os med hinanden. Selv om man sidder i kørestol, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der er noget galt med hovedet. I hverdagen oplever de desværre ofte, at der enten bliver taget ekstra meget hensyn til dem, eller at folk helt ignorerer dem. De savner ofte at være en del af et helt almindeligt fællesskab med ikke-handicappede, og det får de på sommerlejren. Handicaplejren 2014 Vi er nu ved at starte op omkring handicaplejren 2014. Lejren bliver i 2014 fra lørdag den 26. juli til søndag den 3. august. Vi har fået tilsagn fra vores gode ledere som jo har været trofaste på lejren i mange år, om at lede lejren i 2014. Programmet er endnu ikke helt fastlagt, men de populære aktiviteter som svæveflyvning og tur til København vil naturligvis blive gentaget. Vi arbejder på at gentage skovturen i hestevogn dog lidt kortere end sidst. Derudover arbejder vi på nye aktiviteter som sandsynligvis bliver i lejren, idet der har været ønsker om mere tid i lejren. Udvalget fra Roskilde Zonen siger tusind tak til alle der støttede os i 2013 og håber på jeres opbakning til lejren i 2014 en lejr for handicappede er naturligvis dyr at etablere, og vi er derfor meget taknemmelige for alle bidrag, små eller store, for uden disse - ingen lejr.

LION AUGUST 2013


14

TEMA: Lions Adventure AD VE

LI

E UR NT

NS O W N

N

E

N

E

6

M

MD

10

AR

K

S

SE

SW

W

DE

N

Af Niels Kr. Fenger Lauridsen, Lions Adventure Chairperson 2013-2014

Lions Adventure – et alternativt ungdomsprogram Det er dejligt at være teenager men samtidig en tid med mange udfordringer, krav og muligheder. Forældre, venner, skolen og samfundet har alle forventninger til de unge, og det er individuelt, hvordan den enkelte håndterer presset fra omgivelserne. Mange, også velfungerende unge, kan have brug for et lille break fra hverdagen med nye oplevelser, som udvikler og giver nye relationer, ny indsigt – og fornyet mod på tilværelsen.

Lions Adventure-programmet er udviklet med dette formål og målrettet unge mellem 14 og 16 år. Overskriften for alle turene med Lions Adventure er oplevelser i nye spændende omgivelser med mulighed for at vokse og udvikle sig i samspillet med andre. NB: Lions Adventure er ikke for unge med alvorlige sociale problemer som misbrug, psykiske sygdom, kriminel baggrund eller lign., da vi ikke er uddannede til eller har baggrund for at tilgodese og hjælpe disse unge

Fakta:

• Lions Adventure er en multipelaktivitet der er målrettet unge mellem 14 og 16 år, som af forskellige årsager kan have brug for en positiv oplevelse i tæt kammeratskab. • Lions Adventure tilstræber at tilbyde projekter, hvor man i fællesskab løser opgaverne og føler sig værdsat for den man nu er. • Lions Adventure tilbyder forskellige og anderledes former for ungdomslejre som supplement eller alternativ til eksisterende. • Rekrutteringen foregår lokalt hos klubberne, som er ansvarlige for, at betingelserne for målgruppen i det specifikke projekt. • De deltagende klubber afholder de med projektet forbundne udgifter. • Lions Adventure har ikke resurser til at håndtere misbrug, psykiske problemer eller unge med kriminel baggrund.

På togt med Marilyn Anne - for 6. år i træk Af Niels Kr. Fenger Lauridsen - Tovholder – På togt med Marilyn Anne

Klokken er 12.00 den 6. juli 2013 og stedet er ”Lyngtoppen” – et spejdercenter et sted i Thy, i det nordvestlige hjørne af Jylland. Tilstede er 23 unge, som om lidt skal tage afsked med deres forældre og andre pårørende, som har fragtet dem til stedet - for en stund at skulle kaste sig ud i, for nogle, et grænseoverskridende projekt, som alle dog helt frivilligt har indvilget i at være en del af. En hel uge helt alene med fremmede mennesker på en gammel tremastet skonnert fra 1919, på et togt rundt i de nordjyske farvande, med mere eller mindre berettigede associationer om både søsyge og et gammelt sørøverskib, hvor hårdhændet afstraffelse er en naturlig del af hverdagen.

Nervøsiteten og utrygheden er dog til at overse, da alle naturligvis har deltaget i det obligatoriske informationsmøde, som blev afholdt søndag den 23. juni - traditionen tro, på Kimbrer Kroen i Aars. Dette møde er en meget vigtig del af projektet, da man her får

Trippus er et online tilmeldings- og administrationssystem Benyt Trippus til alle typer arrangementer som kongresser, konferencer, møder, messer, grupperejser og events. Hvert arrangement får tilknyttet en individuel tilmeldingsside med eget firmalogo. Få overblik ved at være konstant opdateret. Det er let, enkelt og overskueligt både for deltagerne og for arrangøren. ConferenceCare ApS

Brogårdsvej 22

2820 Gentofte

Tel. +45 45 76 75 00

www.trippusdanmark.dk

info@trippusdanmark.dk

LION AUGUST 2013


TEMA: Lions Adventure

15

forcere tidsplanen, og efter en lidt anstrengende natsejlads var det Danmarks nordligste by Skagen, som skulle aflægges et besøg. Her havde LC Skagen arrangeret byrundtur og besøg på Grenen, hvorefter der var tid til strandtur i det gode vejr. Næste stop blev Frederikshavn, som bød på byrundtur og besøg på Bangsbofortet med efterfølgende forplejning. En del af konceptet bygger på et samarbejde med de lokale klubber rundt i de udvalgte anløbshavne. Et samarbejde som går ud på at klubberne står klar med et arrangement af kulturel eller måske mere action præget art, når de unge anløber byen ombord på det gamle sejlskib. Der skal derfor lyde en stor tak til de klubber, som rundt i anløbshavnene bidrager til at gøre det muligt for de unge at få oplevelser, som mange måske ikke ville have mulighed for at opnå på anden vis. den fornødne tryghed og får set hinanden lidt an – og det er her man får aflivet eller måske bekræftet nogle af de grumme myter om ”kæft, trit og retning”, som utvivlsom klæber til togterne med de gamle sejlskibe. Men vigtigst af alt – det er her man bliver forberedt til de fantastiske oplevelser man kan se frem til, sammen med sine nye venner. Introlejren var i år, som nævnt, henlagt til spejdercentret ”Lyngtoppen” ved Søndbjerg Strand på Thyholm – et fantastisk sted til formålet. Efter en weekend med forskellige aktiviteter arrangeret af lejrlederne og en hel dag med teambuilding i Vestjysk Aktivitetscenter i Lemvig, var det tid til påmønstring af skonnerten Marilyn Anne i havnen i Struer. Der var dog forinden afsat tid til en biograftur, hvor undertegnede med hjælp fra LC Struer holdt styr på tropperne – alt imens lejrlederne havde briefing med besætningen, og i øvrigt hjalp til med provianteringen. Lejrlederne findes sædvanligvis gennem et efterhånden godt indarbejdet netværk hos nogle studier på Syddansk Universitet i Odense, hvor man er bekendt med de krav der stilles for at komme i betragtning som lejrledere. Vi har kun gode erfaringer med de studerende, som her benytter det i øvrigt ulønnede feriejob, til at udvikle deres kompetencer i ledelse og håndtering af unge i målgruppen. Første stop på turen var Limfjordsøen Fur. Undervejs hertil havde man selskab af et tv hold fra Tv Midt-Vest, som i øvrigt om aftenen sendte direkte tv fra skibet, hvor deltagere og besætning blev interviewet om oplevelserne på togtet. Se link: http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=26120 Der planlægges i øvrigt en længere udsendelse om togtet senere på året – den ser vi frem til med spænding. Turen fortsatte ud gennem Limfjorden til Hals, hvor man var så uheldig at blæse inde i et døgns tid. Dette betød, at man måtte

Til daglig er skonnerten Marilyn Anne skoleskib for 9. klasse elever, som af forskellige årsager ikke finder sig tilrette i den traditionelle skoleform. Besætningen er derfor vant til at arbejde med unge som er sammenlignelige med vores målgruppe, og dette kan helt klart afspejles i håndteringen af hverdagen ombord på skibet. Der var hård disciplin, men nødvendigheden af denne blev gjort klar for alle, som derfor også accepterede den. Tak til de unge lejrledere samt Marilyn Anne og besætning for et godt togt - og jeg blev gjort bekendt med, at vi er meget velkomne igen til næste år. Efterhånden mætte af indtryk, var det tid til afmønstring i Aalborg lørdag den 13. juli. Her tog forældre og pårørende imod, og nu skulle man hjem og fortælle om de fantastiske oplevelser og gode kammerater man havde fået igennem Lions Adventure projektet ”På togt med Marilyn Anne”.

ConferenceCare er et konsulenthus Vi hjælper alle som afholder møder, kurser og konferencer, så de får flere ressourcer og ny inspiration. Det gør vi ved rådgivning, økonomistyring, planlægning og gennemførelse.

ConferenceCare ApS

LION AUGUST 2013

Brogårdsvej 22

2820 Gentofte

Tel. +45 39 30 38 73

www.conferencecare.dk

info@conferencecare.dk


16

ORGANISATION

Lederkursus på dansk

- RLLI / Regional Lions Leadership Institute i Odense Lions Danmark udbyder for 9. gang et lederkursus der både er lærerigt, Lions relevant og med stor tyngde i det sociale samvær. Det er erfarne og kompetente lærerkræfter der er tilknyttet kurset. Det vil de 350 tidligere Lions kursister nikke ja til. Kurset er tæt pakket og løber over 22 timer fredag, lørdag og søndag den 7. til 9. marts 2014. Det handler bl. a. om Kreativitet, Teamwork, Mødeledelse, ”det at Holde Tale” og at sætte mål for dig og klubben. Se detaljerne på lionsoffice.dk / forsiden ”Hvordan bliver jeg en kompetent leder”. Applikationen (ansøgningen) ligger ligeledes på lionsoffice.dk, men kan også rekvireres på mail: kay.pedersen@lions.dk eller ring på 4015 1846, så får du materialet tilsendt.

Kurset financierers af LCI (Lions Clubs International), Lions Danmark og ved en egenbetaling på 1000,- kr., som din klub sædvanligvis vælger at betale. RLLI er en rigtig god og lærerig oplevelse som jeg kun kan anbefale at man tilmelder sig. Der er sædvanligvis stor tilstrømning, så vendt ikke for længe. Deadline er 1. februar 2014 – se annoncen på lionsoffice. Vi ses Kay C Pedersen – GLTD

Lions Danmark. Distriktsmøder og Årsmøde 2014 I henhold til vedtægterne for Lions Clubs International, MD 106 Danmark indkaldes hermed til: Distriktsmøder 2014 Lørdag d. 26. april 2014 Distrikt 106A ZBC, Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Distrikt 106B Golf Hotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Distrikt 106C VGT Vestjysk Gymnasium Tarm, Skolegade 15, 6880 Tarm Distrikt 106D Kalundborg Gymnasium, J Hagemann-Petersens Alle 4, 4400 Kalundborg Indkaldelse med endelig dagsorden udsendes direkte til klubberne.

Årsmøde 2014 Lørdag d. 14. juni 2014 Hurup Hallerne, Idrætsvej 7, 7760 Hurup

INSTRUKTØRKURSUS (FDI kursus på dansk) For at styrke og højne undervisningen i Lions gennemfører Lions Danmark et kursus for instruktører. Kurset er for Lions, erfarne som uerfarne, der har interesse i at undervise på de kurser der udbydes i Distrikt og på MD niveau. Interesserede bedes henvende sig til GLTD, Kay C Pedersen på kay.pedersen@lions.dk mobil: 40 15 18 46.

Hillerød, d. 25. november 2012

Kurset gennemføres over tre dage den 2. 3. & 4. maj 2014 med et opfølgende møde en dag ca. 14 dage senere. Det giver plads til 12 - 16 kursister. Altså 3 – 4 fra hvert distrikt.

John Jagd, DG-A – Steen Madsen, DG-B – Axel Gorrsen, DG-C – Niels Nattested, DG-D

Kurset er uden omkostninger for kursisterne.

Indkaldelse med endelig dagsorden udsendes direkte til klubberne.

LION AUGUST 2013


KLUBSTOF

17

Besøg i Letland Af Kurt Sørensen, LC Sønderborg

Udsnit af den østlige del af Letland

Lions Club Sønderborgs Tage Hansen, der er kontaktperson til Letland, og undertegnede, har i sept. d.å., sammen med Eigil Jacobsen og Mogens Grau fra LC AlsNørherred og Knud Arnum Hoy fra LC Rødekro besøgt Ludza- og Kraslava kommunerne i Letland. Formålet med besøget var at undersøge, om de ting 9 Lionsklubber i Sydzonen, har leveret gennem 17 år er i anvendelse, og om der er brug for mere - eller måske andre ting. Der er leveret ca. 60 containere med i alt ca. 500 tons brugt materiel i form af sygehus- og tandlægeudstyr, senge og madrasser, dyner, puder, sovesofaer, skolemøbler og skoletavler, handicaphjælpemidler, tøj m.m., men også helt nyt Legolegetøj og nyt Eccofodtøj. Indtryk fra undertegnedes første besøg Vore kontaktpersoner/tolke, der er engelsktalende personer fra socialforvaltningen i Ludza og gymnasielærere fra Kaslava, havde arrangeret besøg på et sygehus, en række børnehaver, en række skoler, gymnasier, hjem for handikappede, alderdomshjem, internatskole, sociale forvaltninger, fritidshjem, aktivitetshjem for ældre, rådhuse (møde med borgmestre), børnehjem og også private hjem. Overalt så vi ting vi 9 lionsklubber har leveret. Modtagerne er dybt taknemmelige for det de har modtaget. Jo længere vi kom væk fra storbyerne, desto større behov er der fortsat for hjælp, som f.eks.:

Letland i dag

Gadebillede fra Ludza Gangstativer, manuelle og elektriske kørestole samt reparationsdele for do., krykker, hospitalssenge, børnesenge til institutioner, legetøj (f.eks. Lego), tøj til børn og voksne, skoleborde, skolestole, skoletavler, stof, strikke-/væve garn, klippekarton til fritidshjem, sofaer, lænestole, fjernsyn m.m. Det er vigtigt at det vi sender er i en brugbar stand. Det er socialforvaltningen i Ludza og gymnasiet i Kraslava der foretager fordelingen af det vi leverer, men vi kan også selv adressere ting. Ting slides, og der er fortsat meget at gøre. Vi bør indtil videre satse på 2-3 transporter/ år sammen med Sydzonens andre klubber. Forhåbentlig kan vi i fællesskab skaffe penge og materiel nok til at gennemføre hjælp de næste mange år. Der foretages opfølgning om behovet hvert ca. 3. år.

Naturskønt land med ca. 2.0 mio. indbyggere bestående af ca. 60 % lettere, ca. 30 % russere og resten hviderussere og ukrainere. Arealmæssigt er Letland ca. 1,5 gange større end DK. Der er masser af anlægsarbejder og renoveringer/isoleringer af kommunale og statsbygninger i gang for EU-midler. Udvendig ser mange af de renoverede bygninger fine ud, men indvendig er de slidte og ikke renoverede. Mange store og små virksomheder er lukket og ligger øde hen. Der føres en stram økonomisk politik for at undgå stigning af inflation. Arbejdsløsheden ligger på 17-18 %. Folk flytter fra de mindre byer til større byer, hvor der er større chance for arbejde. Der er i høj grad brug for nye virksomheder, specielt i mindre byer. Letland blev selvstændig 1991 og den sidste russiske soldat forlod landet samme år. Letland blev medlem af EU 2004. Ca. 45% af Letlands areal er dækket af skov, og den største eksport er trævarer som færdigvarer eller råvare. Letland bliver et Euro-land i begyndelsen af 2014. Mange af de forladte russiske militærbygninger i by og land, ligger fortsat øde hen, og pynter ikke i landskabet. Et meget spændende land med meget store kontraster fra by til landkommuner.

LION AUGUST 2013


18

KLUBSTOF

LC Tusindfryd Af Berit Jepsen, LC Tusindfryd

Pengene ruller ud af kassen - til stor nytte. Lion's Klub Tusindfryd Vejen har igen ydet støtte til velgørende formål efter princippet ”0% til administration” Det er med stor glæde, at de 25 piger fra Lions Club Tusindfryd igen i år har kunnet bidrage med penge til formål, hvor rigtig mange, specielt børn og unge, får glæde af det. Vi er rigtig glade for den kontakt, vi har fået skabt til bl.a. Huset, Ungekontakten og SSP. Ungekontakten arbejder med unge, hvis

17 af klubbens 25 medlemmer i vores nye grønne jakker med Lions logoet, så vi er nemme at se og genkende i gadebilledet, bl.a. ved Open By Night, hvor vi rydder op i gaderne.

dagligdag ikke er så strømlinet og problemfri, som de kunne ønske sig. Vi er derfor stolte af at kunne være med til at gøre en forskel for disse unge mennesker - bl.a. at en del af dem har fået en rigtig god sommeroplevelse med ture til Legoland eller Tivoli. Vi har i sommer også kunnet give et par familier et sommerferieophold. Et ophold de på ingen måder ellers ville kunnet være kommet af sted på, og som gør, at børnene for første gang har kunnet fortælle kammerater om gode oplevelser fra sommerferien. Ligeledes har Huset Vejen og Udviklingscenter Vejen i forbindelse med sidste års julearrangementer fået sponseret midler i forbindelse med højtiden. Lions arbejdet er bl.a. afhængig af velvillighed fra de erhvervsdrivende i Vejen Kommune. Deres støtte er fundamentet for, at vores arbejde bliver en succes, udtaler Berit Fisker Jepsen fra klubben. Tulipaner skaber dobbeltglæde

Igen i år i februar ”vælter vi byen med tulipaner” - den årligt tilbagevendende succes! Hvert år sælger vil buketter med flotte forskelligt farvede tulipaner, som byens virksomheder og butikker kan have stående til glæde for de både de ansatte samt gæster og kunder. Pengene fra denne aktivitet er også i gennem mange år anvendt til forskellige formål under målsætningen om at medvirke mod misbrug – det kan bl.a. være narkotika, alkohol, vold og mobning. Dermed kan vi være med at afhjælpe lokale problemer på en anden måde og måske tidligere, end det ellers ville ske. Vi forsøger i samarbejde med både kommunen og de lokale SSP konsulenter at give pengene de rigtige steder – blandt andet har vi doneret Stofferspillet til de lokale skoler, mountain bike cykler til brug i Ungekontaktens, skolernes og i SSP's regi. Også penge til Julemærkehjem Derfor er det også overordentlig glædeligt, at vi med baggrund i vores TULIPANSALG i foråret 2012 og 2013 har skabt et overskud, hvor et beløb på kr. 50.000 har kunnet doneres til Julemærkehjemmet i Kollund. Julemærkehjemmets arbejde er kendt af mange, og det arbejde, der gøres her er fantastisk. Hjemmet modtager børn - også fra vores kommune. Klubmedlemmerne fik lejlighed til at besøge hjemmet i Kollund i forbindelse med donationen, og vi fik en flot rundvisning og fortælling af 4 af de børn, der er på hjemmet nu. Derudover fortalte hjemmets forstander Vibeke Sørensen medlevende om hjemmet og dagligdagen for børnene. Ingen penge til administration Det er også vigtigt for os, JA - en mærkesag, at hver eneste tjent krone bliver doneret igen – ingen udgifter til administration, hvilket betyder, at indtjeningen hurtigt vokser på bundlinjen og hurtigt kan blive doneret igen til dem, der har brug for hjælp og støtte. Gang i flere aktiviteter Helt aktuelt er Lions Klub Tusindfryd på banen med 2 aktiviteter. Vi sælger lækre fynske juleæbler og æblemost - direkte leveret til kundens dør, og vi deltager sammen med de 3 øvrige Lions klubber i Vejen Kommune i Årets store Julelotteri, som starter i november. Artiklen er redigeret efter en pressemeddelelse som LC Tusindfryd Vejen har fået i lokale medier - et godt eksempel på, hvordan en klub gør sig synlig. LION AUGUST 2013


KLUBSTOF

19

Med Lions på arbejde i junglen Af Søren Hoff Brøndum

Marts måned 2013 blev den koldeste siden 1987 med et gennemsnitstemperatur på minus 0,8 grader og laveste temperatur på minus 15 grader. Så tankerne faldt let på Ecuador, varmen og de mange projekter og minder fra junglen. Heldigvis blev jeg optaget i en flok frederikshavnske løver, der i modsætning til den afrikanske art, har til formål at hjælpe vanskeligt stillede mennesker og projekter. Med diplomet og nålen fulgte en flot check på 1000 dollars til ”mine ecuadorianske kvinder”. Det vil sige et projekt med mikrolån for kvinder med base i min kones landsby, som jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med tidligere. Kvindegruppen blev stiftet i 2002 med et ”startkapital” på 400 dollars, og har til formål, gennem mikrolån til medlemmerne, at forbedre levevilkårene, bevare kulturen og regnskoven hos Shuarkvinderne i den ecuadorianske amazonregnskov. Projektet har vist sig at være en succes, og gruppen ”Kuri Nua” (de gyldne kvinder) består i dag af 25 kvinder fra 18 til 60 år fra 5 landsbyer, og de 400 dollars er vokset til 8000 dollars via låneaktiviteterne. Udover låneaktiviteterne, arbejder kvinderne også med turisme (kulturel udveksling), kunsthåndværk og arrangerer kurser og uddannelse for medlemmerne indenfor økonomi, bogholderi, kvinderettigheder, sy kurser, organisation og landbrugsudvikling m.m. (se evt. mere under miniprojekter på Lions Office). De 1000 dollars fra Lions Frederikshavn skulle bruges til renovering af kvindegruppens hus, hvor de 5000 millimeter troperegn havde hamret hul i tegltaget. Bedst som jeg skulle til at trykke på overfør på netbank skete der det, at jeg vandt ANR’s KLM quiz, hvor præmien var 2 styk flybilletter til en valgfri destination. Dermed var der nu taget hånd om uddelingen af pengene.

LION AUGUST 2013

Hjemme i skuffen lå en kopi af landmålingsprogrammet ArcGIS, og min rejseledsager (brormand) kunne skaffe en PC. Så nu manglede der bare en GPS for at kunne realisere endnu et miniprojekt. Jeg havde 3 år tidligere opmålt landsbyens 2000 hektar store skovområde med GPS på en 5-dages ekspedition med 10 macheteførere, 5 kokke og bærere plus mig som rosinen i pølseenden og den hvide mand med GPS’en. Det var en gåtur på 55 kilometer og en sammenlagt opstigning på 9000 højdemeter med en fuldkost på ris, abemave og tukan, som gav anledning til et par dage i hængekøjen efterfølgende. Med programmet, GPS’en og computeren kunne indianerne selv kontrollere skoven og hjælpe nabolandsbyer med afgrænsning af deres territorier og sikring af samme. Så jeg gik tilbage til min sponsor, og takket være Karl-Ole og Jørgens engagement blev der bevilget en GPS på maj-mødet. Så nu var missionen klar - tagrenovering og GPS-kursus – jungle style! Det blev 14 fantastiske dage i den Ecuadorianske jungle med masser af afslapning, jagt og fisketure samt en super effektiv indsats af landsbyen der gjorde, at materialerne var hentet til landsbyen og kvindernes tag blev udskiftet. Vi havde desuden en fantastisk kursusdag med GPS opmåling i


20

KLUBSTOF

Det går godt i Odsherred Af PCC /PR Knud Hansen

Høstfest for 65+

LC Odsherred i “det skønne Odsherred! chartrede i 1971. Indtil for nylig har vi gennem lang tid kun været en lille klub på 12 medlemmer. Trods vores lidenhed og høje gennemsnits alder gennemfører vi mange aktiviteter, både indtægtsgivende og udgiftskrævende. Ud over firma-bowlingturnering løbende over vinteren, kunstauktion og månedlige bankospil har vi de seneste år afholdt 18 loppe markeder pr. år. Vi har været heldige at kunne leje et tomt, meget stort bilværksted, så vi kan have alle vores ting stående fra gang til gang. De fleste ved dog nok, hvilket kæmpe arbejde det er med afhentning op til 25 km. væk, hele året rundt hos private samt tømning af en container

på en genbrugs plads flere gange om ugen. Tingene skal sorteres og lægges på plads, og en del skal kører til lossepladsen. Nu kommer vi til det fantastiske: Loppemarkedet har givet et overskud på mere end 250.000 pr. år, og så glemmer man besværet. Her i efteråret brugte vi omkring 200.000 kroner på afholdelse af en høstfest for 500 pensionister 65+ i Højby Hallen. Underholdning af Richard Ragnvald samt Keld og Hilda Heick. Stor buffet samt vand, øl og vin ad libitum og kaffe med citronfromage. Egenbetaling 75 kroner. Hvis man også ville hentes og bringes indenfor 25 km. var prisen total 100 kroner. Det blev en kæmpe succes, som gav Lions mange plus point. Da en stor del af gæsterne også er vores kunder til loppetorv m.v., var det dejligt at kunne give noget tilbage. Derudover støtter vi blandt andet “Løveunger på Sri Lanka”, K & H fonden, ungdomslejre, IR aktiviteter og lokalt Vig Bio, som drives på frivillig basis, kr. 40.000,- julekurve via vores præster kr. 35.000,- special malede cykler til natteravnene i Nykøbing Sj., nye uniformer til stads orkestret i Nykøbing Sj., hjertestarter til badminton hallen, I klubåret 2012 - 2013 blev det til i alt 140.000 kroner.

En lille del af vores loppemarkeds hal

Med de store aktiviteter har vi stærkt brug for nye medlemmer. Det arbejdes der hårdt på, og vi glæder os over, at vi her i efteråret allerede har optaget 2 nye. 1 eller flere følger i starten af 2014. I efteråret 2011 fejrede vi 40 års jubilæum med reception og aften fest. Ved den lejlighed uddelte vi mere end 100.000 kroner til lokale formål. Daværende præsident Knud Hansen, som er det eneste charter medlem, overrakte to Melvin Jones Fellow awards. Efter at vores mangeårige venskabsklub Teckomatorp i Skåne for nogle år siden blev lukket, har vi fundet en ny. Det er LC Löddeköping ved Barsebäck. De afholder hvert år et kæmpe “Sildemarked” i Barsebäck havn. Alle former for sild sælges. I september tog næsten alle medlemmer med ledsager over og hjalp dem med afviklingen. Det var meget anderledes end vores egne aktiviteter. De af vores medlemmer, som stod og stegte 2.000 sild over dagen, påstod at de lugtede af sild to uger efter. Det var dog besværet værd, da LC Löddeköping fik et meget flot overskud. LION AUGUST 2013


KLUBSTOF

21

Hvidovre Lions Club donerede 277.000 kr på jubilæumsdagen Mange glade ansigter og en flot formiddag i Frihedens Idrætscenter

Omkring 200 gæstede Hvidovre Lions Club i teatersalen i Frihedens Idrætscenter lørdag den 26. okt., hvor man festligholdt klubbens 50 års jubilæum. Den store dag blev bl.a. markeret med et rekordbeløb i donationer til såvel lokale foreninger og institutioner, som til et par internationale formål. I alt blev der overrakt jubilæumschecks for 277.000 kroner til de fremmødte repræsentanter. Mod misbrug og mobning Hvidovre Lions Club har i en årrække arbejdet for oplysning omkring de unges narko-

misbrug. og det var derfor helt naturligt, at det største beløb kr. 50.000 gik til et lokalt projekt omkring “Unge, misbrug og mobning”. Det omfatter bl.a. et to dages fælles arrangement for de lokale ungdomsklubber. Danalunds Ungdomhus er tovholder. Mange andre var også mødt for at modtage donationer i dagens anledning. Fornem aftenfest Om aftenen på jubilæumsdagen blev der festet med en række gæster og både nuværende og tidligere lions. Der var taler af bl.a. DG John Jagd, Hvidovres borgmester Helle Adelborg, zoneformand Gerner Jacobsen, og flot jubelsang skrevet af Keld og Hilda Heick, der også var blandt gæsterne.

Alle de glade prisvindere

Test din viden om SUDOKU

LION AUGUST 2013


22

LEO

Indvielse af ny LEO klub på Lolland Falster Af: Andreas Vejlstrup

Lørdag d. 26. oktober var en festdag i Lionshuset i Sakskøbing. Her kom op imod 70 mennesker og fejrede de 9 unge LEO'er som har startet den nye LEO Club Lolland- Falster. Dagen startede med en kort åbningstale fra præsidenten af den nyoprettede LEO Club Andreas Vejlstrup, som derefter gav ordet videre til dagens toastmaster Kirsten Teichert.

Hun gav derefter ordet videre til borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder, som i talen gav støtte til det nyopstartede sociale initiativ. Inden chartringens officielle start fik Per Nielsen (LEOC - LEO Chairperson) ordet, og han fortalte om hvordan det var at have været med til at starte klubben op. Derefter gik den officielle chartring i gang, og de respektive nye LEO-medlemmer blev kaldt

op en efter en af Søren Klingemann (YCED), som med bevingede ord påsatte de officielle LEO-nåle. Efter påsætning af nål skulle det officielle charterbrev, som var blevet sendt fra USA, underskrives. Her var Niels Ferdinand (VDG) med til at overvære, at det blev gjort helt korrekt. Foruden officielle pins fik klubben også overrakt de fornødne remedier til at være fuldt funktionsdygtig; pengekasse, klokke og hammer samt en bødekasse udformet som en løve. Disse ”værktøjer” blev overrakt af henholdsvis Per Nielsen samt Søren Klingemann. Efter chartringen stod den på kaffe og kage. Og det var ikke bare hvilken som helst kage, men en stor og lækker LEO-lagkage, venligst sponseret af LEO’s samarbejdspartner Guldbageren i Sakskøbing. Pressen var mødt talstærkt op, og både Lolland/Falsters lokalavis Folketidende samt Sakskøbingavisen var mødt op til at få interviews samt få taget billeder af de unge ildsjæle. Traditionen tro var der arrangeret fest senere på aftenen for de unge, og her fik de bl.a. gæster fra både LEO Club Aarhus og LEO Club Sønderborg. På invitationen kunne man læse at aftenen stod på italiensk gourmetmad (pizza) i et selskabslokale oppe i byen med dertilhørende musik, dans og drikkevare til SU-venlig priser. Det har dog ikke været muligt at indhente flere kommentarer om aftenens begivenheder fra de unge, udover at det skulle have været en fortrinlig fest.

Den nye Leo præsident Andreas Vejlstrup underskriver charterbrevet.

LION AUGUST 2013


LEO

Nye Medlemmer A

LC Præstø-Fladså, Jørgen Kappel LC Hvidovre, Bo Christof LC Hvidovre, Bjarne Lintrup LC Glostrup, Merete Elbo LC Vordingborg, Kristian Jakobsen

B

LC Struer, Kristian Gadgaard LC Thisted, Tom Hedegaard-Kristensen LC Thisted, Lars Buck LC Møldrup Vølverne, Margit Berg Albertsen LC Holstebro, Jesper Dürr LC Holstebro, Jesper Toft Nielsen LC Nørresundby, Henrik Fladkjær LC Frederikshavn, Flemming Møller Andersen LC Kalø, Heidi Liann Jarlund LC Lemvig, Bjørn Kaalund LC Hjørring Vendia, Jørgen Stokbæk LC Aars, Henrik Sommer LC Hals, Bjarke Kjær LC Aalborg Mariendal, Peter K. Bertelsen LC Morsø, Hans Jørgen Maigaard Nielsen LC Morsø, Hans Andersen LC Hammel, Michael Nygaard Sørensen LC Dronninglund, Ole Andersen LC Hvetbo, Jesper Helenius Jensen LC Rønde, Henrik Laage Sørensen LC Vrå, Palle Lind Jensen LC Kjellerup, Allan Dyrbye Kristensen LC Kjellerup, Birthe Ulvmose LC Hanstholm, Jonas Boesen LC Skagen Anna Ancher, Lone Myhlendorph LC Limfjord, Nina Abildgaard LC Limfjord, Pernelle Precht LC Møldrup Vølverne, Aase Christensen LC Møldrup Vølverne, Bente M. Nielsen

Dødsfald

LC Slagelse, Carl-Jørgen Thinggaard LC Slagelse, Erik Tornbjerg LC Furesø, Jørgen Alsing LC Vadum, Knud Bjerring

LION AUGUST 2013

C

LC Tinglev, Jens Carl Ostenfeld LC Beder-Malling, Anders Hjaltason LC Kolt-Hasselager, Per Knudsen LC Als, Hanne Brodersen LC Als, Birgitte Viereck Vestergaard LC Juelsminde, Torben Juhl Pedersen LC Vadehavet, Jytte Kjærbro LC Langeland, Vibeke Hansen LC Langeland, Kaj Christoffersen LC Haderslev Sophies Kilde, Vera Augustinus LC Søndersø, Rudy Helbo LC Odense Hans Christian Andersen, Niels Bech-Jacobsen LC Aarhus, Juan Antonio Rua Soto LC Hørning, Niels Larsen LC Vejle Munkebjerg, Niels Kristian Skak LC Skjern-Tarm, Lars Rahbæk LC Solbjerg, Henning Pedersen Schaldemose LC Vejen, Poul Rasmussen

D

LC Qaqortoq, Kirsten Mejholm LC Hellerup, Birte Amdrup LC Søllerød, Søren Jespersen

Leo Club

Leo Club Aalborg, Birgitte Egeskov Jensen Leo Club Aalborg, Simon Husum Knudsen Leo Club Aalborg, Mads Smed Christensen Leo Club Aalborg, Nathalie Hviid Bendtsen Leo Club Aalborg, Hanne Birkemose Madsen Leo Club Aalborg, Marianne Enggaard Leo Club Aalborg, Lena Engberg Madsen Leo Club Aalborg, Julie Norman Undbæk Leo Club Aalborg, Lykke Kirstine Simonsen Leo Club København, Zenia s.Graff Righolt Leo Club København, Marie AmalieHøst Leo Club København, Ditte WintherBrødreskift Leo Club København, Malene Eliasson Leo Club København, Kasper Klemmensen Leo Club København, Nanna Laursen Leo Club København, Sascha Nrodskov Tost

LC Fredericia, Ivan Olsen LC Kolding, Hugo Facius LC Frederikssund, Gert Larsen

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Boganmeldelse Ladies i gummistøvler - To danske kvinders eventyrlige beretning om mennesker og livet i det pittoreske Sydengland Af Liv Bentsen & Hanne Tang Christensen Muusmann Forlag Kender du typen, der elsker at se Barnaby – ikke så meget for krimiens skyld - men mere for at få en time med den der særlige engelske stemning? Så har du her den perfekte julegave. Man bliver pakket ind i den velkendte og meget hyggelige engelske stemning som så mange holder af. ”Ladies i gummistøvler” er beretningen om to danske kvinder, der stod midt i livet og tog en beslutning mange af os andre kun drømmer om. De flyttede til England. Her får vi beretningen om deres første år, hvor de bor i en af de der charmerende små landsbyer. Og det er lige som man håber på, alle mulige spændende naboer dukker op. Man ses ikke kun til drinks hos naboerne, de to danske kvinder bliver involveret i det lokale liv, med det vi i Danmark er begyndt at kalde frivilligt arbejde, men som man i England stadig kalder velgørenhed. Bogen er fuld af humor, forfatterne har ikke problemer med at udlevere sig selv når de ender op i mærkelige situationer, når de har tilbudt deres hjælp. Vi møder en vifte af spændende mennesker: lokale iværksættere, pensionerede officerer, livskraftige gamle damer m.fl. Og hvad er det lige, der gør dem spændende – måske netop det, at man har taget tid til at lære dem og deres historie at kende. Det er interessant at tænke på den danske debat om ”udkants-Danmark” når man læser denne Liv Bentsen bog, der beskriver livet i en egn, der sagtens kunne beskrives som ”udkants-England”. Den var i mange år i udenlandsk redaktion på Gyldendal og fra 1993-98 redaktør tradition for det gode liv på landet englænderne stadig dyrker, kan vi godt lære noget af herhjem- og senere litterær direktør hos Lindhardt og Ringhof. me. Læs bogen og bliv underholdt, men læs også Hanne Tang Christensen bogen og bliv husket på, hvad det er, der gør et lokalsamfund velfungerende læste engelsk på Aarhus Universitet og har oversat en lang række skønlitterære værker af bl.a. Martin Amis, Sybille Bedford, Dick Francis, Minette Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig Walters, Edith Wharton.

Sidste frist for stof til LION nr. 4:

10. februar 2014