Lions april 2016

Page 1

LION

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 5 April 2016

Stort indstik om dagsorden og rapporter

Velkommen til Ă…rsmøde i Silkeborg


EMNE

Venner som hjælper andre Lions er en frivillig medlemsbaseret serviceorganisation som er repræsenteret i 205 lande og geografiske områder. I Danmark er vi ca. 7.000 medlemmer fordelt på 322 klubber.

Vi i Lions ønsker at bidrage til at hverdagen bliver lidt lettere for de som har det vanskeligt. De mest centrale målgrupper for vort hjælpearbejde er ældre, børn og ungdom, og funktionshæmmede. Alle som ønsker at gøre en frivillig indsats i tråd med Lions etiske norm og mål, er velkommen som medlemmer. Alle de penge vi tjener på messer, loppemarkeder, koncerter, kalendersalg, modeopvisninger - alt går tilbage til hjælpeaktiviteter. Drift af organisationen dækkes af medlemskontingentet. Nogle gange hjælper det godt at være tilstede og vise at man interesserer sig. Vi arrangerer fester og skaber liv på ældrecentrene tager funktionshæmmede med på udflugter, arrangerer internationale lejre for ungdommen, arbejder med langsigtede programmer mod mobning og narkotikamisbrug - for kun at nævne nogle ting.

Glæden at hjælpe andre giver en ubetalelig følelse, derfor er vort motto - We Serve (Til Tjeneste). Følg os på sociale medier facebook.com/Lions.Danmark

Lions - Meningsfyldt fritid for engagerede mennesker LIONS MÅL

LIONS ETISKE NORM

Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid.

• • • •

At skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens folk. At fremme principperne om redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab. At være aktiv interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd. At forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse. At danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse, dog således, at klubbens medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelse. At anspore medlemmerne til at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at anspore til dygtighed og initiativ og at fremme høj etik i handel, liberale erhverv, i offentlig og privat virksomhed. At hjælpe vanskeligt stillede medmennesker.

Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig en passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele. Køb ikke din fremgang på andres bekostning. Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv. Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig. Gør venskab til et mål – ikke til et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester. Opfyld dine medborgerlige forpligtigelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning. Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte. Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned.

2

LION April 2016


EMNE

Hvor der er behov ... I gennemsnit hjælper et Lionsmedlem 50 mennesker om året. Det har Lions beregnet i forbindelse med Lions100aar fejringen. Tallet stammer fra hjemmesiden lionsclubs.org/lions100, der løbende opdateres med, hvor mange mennesker Lions har hjulpet i verden siden starten af lions100. I skrivende stund er tallet 68 mio. mennesker. Målet er som bekendt 100 mio., inden jubilæumsperioden rinder ud. Bl.a. baseret på de sidste års rapporter, er man kommet frem til, at hvert Lionsmedlem i verden i gennemsnit hjælper 50 personer om året. Med den ildhu danske Lions udviser, holder det tal til fulde for Lions i Danmark.

En skæv tanke Lad os gøre et tankeeksperiment, som nok er lidt luftigt, men dog alligevel seriøst. Et dansk Lionsmedlem kan f.eks. have hjulpet 10 ensomme ældre på sommerudflugt, gjort 5 syriske børn raske, kureret 10 børn mod flodblindhed, givet 5 svagtseende deres syn tilbage (briller, operationer), fået 10 børn i skole i Afrika, fået 10 unge væk fra misbrug.... Eller et anden dansk Lions medlem kan have fået vaccineret 10 børn mod mæslinger, givet 5 lærere værktøjer på Lions Quest kursus, doneret skoleudstyr til 10 børn i Afrika, lært 10 danske børn om misbrug og mobning, hjulpet 5 kvinder ramt af incest, givet 5 kræftsyge børn en udflugt, sendt 5 unge på YCE... Læseren kan selv fortsætte tankeeksperimentet………….

God fortælling De to eksempler er selvfølgelig ikke sat op efter en officiel regnemetode, men det synliggør helt jordnært, hvorfor vi bruger megen tid på julelotterier, kræmmermarkeder, koncerter, tulipansalg, hjælp ved arrangement osv. osv. og især, at det nytter noget. Det er et stærkt budskab at kunne sige til sin omgangskreds og kolleger: Jeg har i år hjulpet 50 mennesker gennem mit engagement i Lions. Med andre ord det passer, når vi i vores Lions100aars logo skriver: Hvor der er behov, er der en Lions....

2016 April LION

3


5 REDAKTØRENS KLUMME

12

6 LEDER 9 INTERNATIONALT

9

12 LCIF 13 SIGHT FIRST 14 AKTUELT 18 NATIONALT 19 KLUBSTOF

10

23 NAVNLIG NAVNE 24 BOGANMELDELSE

LION LION + LION Joe Preston + Medlemsblad for Lions Danmark

LION Magazine

Nr. 3 december . 2014-15

Europaforum i Birmingham

Nyt fra Sigth First & LCIF

Medlemsblad for Lions Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 4 Februar 2015

NSR møde i Danmark Convention på Hawaii

Medlemsblad for Lions Danmark

besøger Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 5 April 2015

ÅRSMØDE I AARHUS

Lions Quest + 25 år i Danmark

Mange andre spændende ting

Læs om de syv kandidater til posten som anden vicepræsident

4

LION April 2016

www.lions.dk Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk


REDAKTØRENS KLUMME Redaktion: Svend Due Mikkelsen (Ansvarshavende) Erantisvej 5 – 4300 Holbæk Tlf. 25 17 01 24 thelion@lions.dk Redaktionsudvalg: PRD Flemming Høj Sørensen prd@lions.dk PRC-A Jens Chr. Johansen prc.a@lions.dk PRC-B Lasse Borgbjerg prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen prc.c@lions.dk PRC-D Per Kjelstrup prc.d@lions.dk Annoncer: Jon Sigurd Vangsøy Ostadalsveien 23 0753, Oslo, Norge Tlf. +47 22 50 08 01 Mobil +47 92 02 12 09 vangsoey@online.no Oversættelse: Helge B. Møller, PDG LC Odense Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk Tryk: Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

Forberedelserne til den årlige generalforsamling for Lions Danmark, kaldet Årsmødet, er i fuld gang. Alle embedsmænd skal i.flg. vores regler, afgive rapporter for året der er gået. Disse rapporter samles og udgives sammen med LION nr. 5 – så alle medlemmer kan nå at læse om ”rigets tilstand” inden selve Årsmødets start. For at give indstikket lidt kolorit i forhold til stedet hvor Årsmødet afholdes, plejer jeg at ”låne” billeder fra lokalområdet. Her stiller de lokale turistbureauer sig altid velvilligt til rådighed med link til diverse billeder. Således også i år. Dette nummers forside og alle de smukke billeder fra Silkeborg og omegn, er velvilligt stillet til rådighed af VisitSilkeborg. Stor tak for det.

SVEND DUE MIKKELSEN

Ansvarshavende redaktør

Oplag: 7.500

2016 April LION

5


LEDER

Vort brøl skal krydse grænser Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense Træk af svaler ankommer til Japan. Vi byder disse sæsongæster velkommen hvert forår. På tøj i Japan angiver en v-formet hale en svale – symbolet på lykke, troskab i ægteskab og frugtbarhed. Hvor kommer de flyvende fra? Det ved jeg faktisk ikke, men det er også uden betydning. Verden hænger sammen; det er godt at være åben over for tilflyttere og outsidere, det gør vort liv rigere. I dette år opfordrer jeg Lions til at udøve eller understøtte globale projekter, det kan øge harmonien mellem nationer. Giv til LCIF, hjælp flygtninge, understøt mæslingeprojektet. Hjælp projekter til fordel for udsatte børn. Overvej om din klub skal finde en venskabsklub i et andet land., det bringer to nationer sammen. Lions i Japan og Lions på Philippinerne viser et eksempel på international samarbejde. I årevis har de samarbejdet om at hjælpe fattige skoler. Det er dejligt at yde service til sit eget samfund. Men husk, at verdens lommer vil forblive urørte hos folk i nød, hvis de ikke får en hjælpende hånd fra os i Lions. At være Lion er at være del af en international sammenslutning, at omfavne global harmoni. Det kan kun fungere, når den enkelte Lion som dig tager fat.

Sommetider kan opmuntrende ord bygge bro mellem kulturer og forene os. Som eksempel tag Facebook og andre sociale medier. For ikke længe siden indsatte Agra Mahan Lions club på Facebook på Lions Internationals side et foto af deres grå stær, operation. ”Wow! Det er vidunderligt, synets gave er en sand velsignelse. Tak Lions.” skrev Davis James fra Arizonas Gold Canyon Lions club. Hvis verden er en global landsby, så er Lions dens høvdinge og ældre i harmoni og forståelse. Vær en sådan Lion, en Løve, hvis brøl kan høres over grænser og hvis servicehjerte er stort nok til at erkende en verden af nød.

Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President

Executive Officers 2015-16

President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan; Immediate Past President Joseph Preston, Dewey, Arizona, United States; First Vice President Robert E. Corlew, Milton, Tennessee, United States; Second Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India DIRECTORS

Andet års directors: Svein Ǿystein Berntsen, Hetlevik, Norway; Jorge Andrés Bortolozzi, Coronda, Argentina; Eric R. Carter, Aukland, New Zealand; Charlie Chan, Singapore, Singapore; Jack Epperson, Nevada, United States; Edward Farrington, New Hampshire, United States; Karla N. Harris, Wisconsin, United States; Robert S. Littlefield, Minnesota, United States; Ratnaswamy Murugan, Kerala, India; Yoshinori Nishikawa, Himeji, Hyogo, Japan; George Th. Papas, Limassol, Cyprus; Jouko Ruissalo, Helsinki, Finland; N. S. Sankar, Chennai, Tamil Nadu, India; A. D. Don Shove, Washington, United States; Kembra L. Smith, Georgia, United States; Dr. Joong-Ho Son, Daejoon, Republic of Korea; Linda L. Tincher, Indiana, United States. Første års directors: Melvin K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birganj, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León, Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan.

6

LION April 2016


LEDER

Generalforsamling, distriktsmøde og årsmøde Kære Lions

Foråret er nu på sit højeste og solen får mere magt, vi har fået fornyet energi fra solens lys og motivation og engagement til vores Lions arbejde. Generalforsamlingerne i klubberne er afviklet eller i fuld gang med at blive det. Nye bestyrelser og udvalgsmedlemmer er klar til at komme i ”arbejdstøjet” til det kommende år pr. 1/7 2016. Igangsatte aktiviteter skal til at afsluttes og vi skal have et sidste kig på vores målsætning for året som nu snart er forbi i Lions regi. Har vi nået vores målsætning og ifald vi ikke har nået det, skal vi sørge for at få lavet en god overlevering til de som skal tage over pr. 1/7. Et nyt år venter som i lighed med de tidligere år vil være præget af mange gode initiativer og aktiviteter som vil give vore medborgere et håb om et værdigere liv og mulighed for fornyet håb ved at se ”lidt” lys for enden af en måske ”mørk tunnel”. Vi skal desværre nok ikke gøre os håb om en mere fredelig verden, selv om det var at ønske for alle, hvor vi kunne leve i skøn fordragelighed på tværs af kulturer, religioner mv. Der vil fortsat være brug for vores humanitære indsats som en væsentlig medspiller i det humanitære arbejde. For at vores arbejde skal lykkes er det en nødvendighed, at vi til stadighed sørger for at have ressourcer nok til at opfylde dette, som kun vil blive en succes, hvis vi formår at få fortalt den gode historie omkring Lions, hvad Lions udfører af indsats rundt om i verden. Vi skal indbyde nye medlemmer i vores klub-

ber samtidigt med at vi skal værne om hinanden i klubberne og vise respekt for arbejde, tid og alder, parametre som vi alle kan forholde os til. Vejen til succes går via et godt klubliv som en platform for de arbejde vi udfører lokalt, nationalt og globalt. Vi skal således vise rummelighed kombineret med mangfoldighed. Rummelighed og mangfoldighed er en styrke og medvirker til, at vi alle kan få forøget vores kompetencer på forskellige felter. Vi skal gøre op med ensartetheden og give plads til nytænkning som vil styrke Lions i et fremtidigt perspektiv. Distrikts- og årsmøde er planlagt som en afslutning på året. Specielt for distrikt A og D er det et specielt år i år i kraft af de to distrikter sammenlægges pr. 1/7 til et distrikt med bogstavbetegnelsen A. Gode programmer er lagt for distriktsmøder og årsmøde for hhv. Lions og ledsagere. Der vil eksempelvis på årsmødet i Silkeborg være foredrag omkring Heksebørn i Nigeria samt Flygtningebørn i Libanon. Børn er den store taber rundt om i verden, hvor ufred hersker på grund af krige, religion, kultur eller andre forhold. Det er derfor vigtigt, at vi har fokus på børn og gør hvad vi kan for at børn kan få et værdigt liv uanset hvor i verden de vokser op. Det er mit håb at mange Lions med ledsagere vil benytte lejligheden til at møde op til distriktsmøder og årsmøde og tage del i de årlige generalforsamlinger og samtidigt benytte lejligheden til at styrke og forny netværk i Lions.

Deltag og vær med til at få indflydelse på fremtidens Lions.

Årsmødeprogram for årsmøde i Silkeborg den 11. juni 2016 finder du andet sted i dette nummer af Lion. Per Skoubo Guvernørrådsformand

2016 April LION

7


Lions Golf World Cup & European Championship 2016 presented by: Bang Master Group

in Spain 30.10 - 06.11.2016 Culture – Golf – Luxury

www.lionsgolf.info Venue: Andalucía is a paradise for golf lovers with over 100 golf courses and an exceptional climate, sun and warm weather all year round. Almenara Golf Resort is part of it, surrounded by great golf courses and only a long tee shot drive away from Ryder Cup course Valderrama, the No.1 Golf Course in Europe. It is easily accessible from the airports of Malaga, Jerez de la Frontera and Gibraltar. The Hotel Almenara is located in the heart of the golf courses and has 145 rooms with exquisite decoration based on natural materials that maintain a warm and genuine local colour, with Elysium Sotogrande Spa, offers a refreshing and relaxing reward for your body and mind. The Almenara golf course designed by Dave Thomas has 27 holes placed in exceptional landscapes surrounded by two lakes, pine and cork trees.

Golf: Lions Golf World Cup 2016 is a Team game: 2 players of same country

(worldwide) play Bestball Stableford over 36 holes on Almenara golf course. Lions Golf European Championship 2016 is played Individual Stableford over 36 holes. Players need to have a European passport. They can also join the Lions Golf World Cup 2016.

Package deals: 7 NIGHTS PACKAGE (30. October – 06. November 2016) 7 nights with breakfast + 5 times half-board, 2 galas on 01st + 05th Nov. with 3 course menu; 5 green fees + buggy sharing in Almenara Golf with tournament support. SPA visit 4 times. Price: Sharing double room: (1395 € per person) (single use: 1595 €) 5 NIGHTS PACKAGE (01.-06. November 2016) 5 nights with breakfast + 3 times half-board, 2 galas on 01st + 05th Nov. with 3 course menu; 4 green fees + buggy sharing in Almenara Golf with tournament support. SPA visit 3 times. Price: Sharing double room (1195 € per person); (single use: 1395 €) BOOK NOW: All rates above are “early bird booking rates” until: May 31st, 2016 (save 200€) Book on www.lionsgolf.info or contact: Dr. Volker Bernhardt, charity@drgolf.info – Tel.: (0034) 630794369

8

LION April 2016


INTERNATIONALT

Dette dyrskue er Exellent Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense

Det største dyrskue i Finland spreder sig over 22 hektar ved Oripää lufthavn og viser mange forskellige ting, dyr, maskiner, kunsthåndværk og tivolier. Oripää Lions Club har stået for OKRA dyrskuet i næsten 35 år. Denne firedages begivenhed fremviser det sidste nye inden for landbrug, skovbrug, landbrugsmaskiner, energi teknologi, opdræt af kvæg, mejeridrift og fjerkræavl. Det tiltrækker eksperter fra industrien, ledende regeringspersoner så som Finlands landbrugsminister, administratorer fra EU og 500 udstillere fra mange nationer inklusiv Italien, Kroatien og Sverige.

Sidste år havde skuet 82.000 besøgende.

Den 39 medlemmer store Lions klub samarbejder med 30 andre lokale grupper om at arrangere skuet, som kræver en stab på 350 personer. Klubben betaler 20 euro for hver arbejdstime ydet. Samarbejdet er i overensstemmelse med distrikt 107As motto: ”Sammen når vi vore mål”. Men Lions er god til at understrege sit lederskab af skuet: Børn, der gæster skuet, foræres en ballon påtrykt Lions logoet. Det næste OKRA skue finder sted til juli.

Denne ko fik topbedømmelse på det sidste OKRA skue.

2016 April LION

9


INTERNATIONALT

Lions genbru

Boracay Malay Amity Lions Club på Philippinerne organiserede en miljø, bevidstheds kampagne, så det blev morsomt at skille affald fra genbrugelige materialer. Lions i multipel Distrikt 300 Taiwan organiserede er havbundsoprydning

10

LION April 2016


INTERNATIONALT

uger jorden Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense Overalt i verden finder du Lions i spidsen for genbrugsprojekter, hvor man genbruger alt fra gammelt jern til gårdsdagens aviser, medicinsk udstyr og brugte mobiltelefoner. Det genbrugsprojekt, Lions er bedst kendt for, er Genbrug for Synet, som årligt har indsamlet millioner af brugte briller og fordelt dem i udviklingslande, hvor man ikke har råd til synspleje for millioner af mennesker. Simpelt og effektivt! Prøveprogrammet, som startede i 1930erne, er nu en stor aktivitet, der opleves af andre som et symbol på Lions effektivitet og service for almenheden. ”Uønskede eller gamle briller, gemt væk i skuffer og skabe, kan udgøre en kæmpe forskel i livet, for en der behøver dem” sagde Abigail Van Buren til læserne af hendes kronik ”Dear Abby” i 1996. Lions brille –initiativ er et ”vidunderligt program”, tilføjede hun. Byggende på den succes, dette program havde, startede Lions i de første 2000-år et høreapparats genbrugsprogram, som på lignende måde samler og renoverer gamle høreapparater for udlevering til dem der ikke har råd til at købe nye.

I tidens løb har Lions også startet mere konventionelle genbrugs programmer, tit med Lions grønne grupper i spidsen. Verden rundt samler Lions grønne grupper løbende store mængder af gammelt jern, papir og andre genbrugelige ting. Hvert år i april, af Lions udnævnt til måneden for service for at rede miljøet som en del projektet Red dit Miljø, vor Globale Service Aktions program.

Månedens genbrugsarbejde hjælper med at spare energi, reducerer affaldsmængden på lossepladser og sparer på naturens svindene resurser. I Tyrkiet samler Bursa Koza Lions Club plasticflasker til genbrug ”for at forebygge forurening af området”, siger klubmedlem Nuket Tuzlacioglu. Genbrug er også tiltalende på en anden måde i nogle klubber. Ud over den miljømæssige fordel genererer genbrugsprogrammer ofte en indtægt til klubben, som Lions kan bruge til at betale for andre gode tiltag. I Arizona har Prescott Noon Lions Club indsamlet omkring 25.000 kg gamle aviser og andet papir. Man opstillede samlekasser rundt i byen til aviser og blade, og klubben tjente herigennem over US$ 200.000 til brug ved lokale hjælpeopgaver. ”Når vi genbruger papir, betyder det, at vi ikke skal fælde så mange træer”, forklarer Prescott Noon Lion Bill Parker. I Indien startede Aldona Lions Club et program for reduktion af affald fra de lokale skoler. Bystyret kaldte det en plan for at ændre ”waste to wealth” – affald til værdier – da skolerne fik lov at bruge beløbene, som de tjente ved salg af genbrugs materialer, I Penn Yan, en landsby i det nordlige New York, bad lokale Lions deres naboer i FingerSø regionen om ”at hjælpe os hjælpe andre ved at give os deres gamle metal, så vi kan få det genbrugt og forvandlet til kontanter.” Genbrugs arbejde kan være svært, men goderne til samfundet og til jorden gør arbejdet værd at gøre.

Læs de andre 100 historier om bevis på gode genbrugshistorier skrevet for Lions hundredårs beretninger på

Lions100.org

2016 April LION

11


LCIF

Lions i Zimbabwe hjælper med vaccination af mere end fem millioner mennesker Af Eric Margules, Oversat af Ole Klejs Hansen Gemt i storbyer og i landsbyer spredt over Zimbabwe, mange uden adgang til moderne teknologi, er mere end 5 millioner børn under 15 år truet af at dø af hærgende sygdom. Mange af sygdommene, som f.eks. mæslinger, kan nemt forebygges ved billige vaccinationer. Men heldigvis: Hvor der er brug for hjælp, er der altid en lion. Lions var klar over, at der måtte gøres noget, men det at stoppe spredningen af sygdomme som mæslinger kræver ressourcer og samarbejde næsten ud over, hvad man kan forestille sig. Derfor har Lions Clubs International Foundation (LCIF) siden 2013 samarbejdet med Gavi vaccinationsgruppen om at tage den direkte kamp mod mæslinger op i Zimbabwe - og over hele verden. I september 2015 startede LCIF, Lions i Zimbabwe og Gavi et samarbejde med Zimbabwes ministerium for sundhed og børn om en massiv fem-dages kampagne, som skulle give 5,2 millioner børn vaccination mod mæslinger og røde hunde samt et tilskud af A-vitamin. Ministeriet koordinerede kampagnen, Gavi leverede millionvis af vacciner og vitamintilskud, og Lions gik på gaden for at skaffe frivillige og for at fortælle om kampagnen. Med en 100,000 US$ bevilling fra LCIF reklamerede Lions i Zimbabwe på gader og veje, i lufttrafikken, ja selv på mobiltelefoner for kampagnen. For at nå ud til familier uden TV eller radio dannede Lions og Leos grupper, som på markeder og andre offentlige områder uddelte foldere, som gjorde opmærksom på kampagnen. “Lionsklubberne ydede en stor indsats, og befolkningens reaktion har været fremragende,” siger Jonah Machaya, 2. VDG i distrikt 412. “Vi har sendt Sms’er. Vi har opsat plakater. Vi har sendt radio spots. Vi har udsendt beskeder pr. mobiltelefon. Vi har været i kontakt med hovedparten af befolkningen i Zimbabwe.” Ifølge Zimbabwes Ministerium for sundhed og børn, som rapporterede at hele målgruppen fik vaccinationer og næsten 90 procent også fik tilskud af A-vitamin, var det meget tydeligt at Lions indsats havde været en succes. “Vi så en annonce i avisen, og vi følte det var vores pligt som forældre at sikre, at vores børn blev vaccineret imod mæslinger,” siger en forælder, hvis børn blev vaccinerede under kampagnen. “Det var en stor fordel for os, at det skete kort fra, hvor vi bor, og også at det var gratis. Det har været en fantastisk hjælp.” De gode resultater af mæslinge – røde hunde – kampagnen beviser, hvad Lions og deres samarbejdspartnere kan udrette, når de går sammen om at hjælpe. Der mangler stadig meget at gøre i kampen mod mæslinger over hele verden. Som en del af samarbejdet indsamler LCIF og Lions 30 millioner $ for at hjælpe Gavi

12

LION April 2016

med at finansiere lignende kampagner i nogle af verdens fattigste lande. Beløb indsamlet af Lions vil blive suppleret op med samme beløb fra United Kingdom’s Department for International Development og Bill & Melinda Gates Foundation, således at det samlede beløb bliver på 60 millioner US$. Læs mere om samarbejdet mellem LCIF og Gavi i kampen mod mæslinger på lcif.org/EN/our-work/humanitarian-efforts/measles.php.

Lions i Zimbabwe gør et barn klar til vaccination mod mæslinger og røde hunde på en skole uden for Harare.


SIGHT FIRST

Hjælpen og håbet er kun et telefonopkald borte Af Cassandra Rotolo, Oversat af Ole Klejs Hansen

Will Jackson var kun 18 år gammel da han fik diagnosen grøn stær. Han lærte at leve med sit dårlige syn og havde et forholdsvist almindeligt liv i mere end 30 år. Han har to sønner og en kæreste, og han elsker at lave mad og han har lært sig at benytte offentlig transport rundt i Baltimore. Men for nylig fik Jackson sværere ved daglige aktiviteter såsom at læse avisen, tjekke regninger og udskrive checks. Da øjenlægen anbefalede ham at søge hjælp for svagsynede i Lions Vision Center ved Johns Hopkins Wilmer Eye Institute i Baltimore, forventede Jackson ikke, man ville kunne gøre ret meget for ham. Han havde vænnet sig så godt til at leve med grøn stær, at han aldrig havde søgt anden hjælp end øjenlægen. Men han lavede nu en aftale om konsultation hos en specialist i svagsynethed. Få dage senere fik Jackson et telefonopkald fra Past District Governor Ken Chew. Han ringede på vegne af Low Vision Rehabilitation Network (LOVRNET), som drives af Lions Multipel Distrikt (MD) 22, og som er partner i Lions Vision Center. Lions LOVRNET er et nyt lokalbaseret sundhedsprogram som skal afhjælpe den nuværende mangel på hjælp til svagsynede i Delaware, Maryland og District of Columbia (Washington). Programmet danner en samlet henvisning for såvel behandlere og patienter, det koordinerer hjælpen og matcher patienterne med veluddannede behandlere af netop deres lidelser. Telefonsamtalen med Chew tog en times tid. Jackson fik information om, hvilke opgaver han kunne få hjælp til, og hvilke hjælpemidler han kunne få. Særlige kameraer, forstørrelsesglas og et talende ur kunne hjælpe ham til fortsat at være selvhjulpen. Ved hjælp af tilpassede hjælpemidler fra Lions Vision Center håber Jackson en dag at kunne se en fodboldkamp. “Det har været en stor oplevelse for mig. Jeg snakker og griner med nye mennesker,” fortæller han. “Det her er ikke bare at udfylde skemaer i lægehuset. Her føler jeg føler mig som en person, og ikke bare som et nummer.” Lions i MD 22 fik en SightFirst bevilling på 567,647 US$ til etablering af Lions LOVRNET. Ud over at skabe det samlede henvisningssystem uddanner og støtter Lions LOVRNET også lokale optikere, øjenlæger og andre behandlere, så de også kan yde effektiv hjælp af høj kvalitet som en del af deres praksis. LOVRNET projektet er inspireret af tidligere samarbejde mellem MD 22 og Johns Hopkins om at etablere et offentligt uddannelsesprogram om svagsynethed og blindhed. Det fik sammen med en LCIF Core 4 bevilling på 200.000 US$ sat gang i lokale lions,

som så startede lokalt oplysningsarbejde om øjenpleje og hjælp til svagsynede. En uventet ekstra værdi for Lions, fortæller Chew, er kontakten til de mennesker, vi ringer til. “Jeg har været med i lions i næsten 25 år. Min klub er god til at indsamle penge og til at dele pengene ud igen, - og det er vigtigt. Men det er også vigtigt at have kontakt til mennesker,” siger Chew. “Når man ser en patients udvikling, ser man også hvilken betydning vores indsats har. Vi har mulighederne for at udrette meget godt.” Jacksons syn er måske svagt, men hans vision om et selvhjulpet liv er blevet styrket. Med Lions og LCIF på sin side, ser hans fremtid lys ud. Hvis du vil læse mere om, hvordan dit distrikt eller Lions Danmark kan hjælpe med at løse behov for svagsynede i dit lokalområde, så slå op på lcif.org. Find også mere om Lions LOVRNET på visit lovrnet.org.

Lions Vision Center ved Johns Hopkins Wilmer Eye Institute yder vigtig genoptræning i Baltimore området til blinde eller svagsynede. Photo: Lion Marie Chew

2016 April LION

13


AKTUELT

Øverst: Fra den store pakkehal hos Unicef Nederst: Eksempler på indholdet af nødhjælpspakkerne til børn

14

LION April 2016


AKTUELT

Lions på besøg hos verdens største Unicef Supply Division i Københavns Frihavn Helt ekstraordinært var det lykkedes Steen Rummenhoff, formand for Lionsklubbernes Katastrofehjælp, at formidle et besøg for medlemmer af Guvernørrådet, hos UNICEF i København. I Københavns Frihavn, ligger verdens største Supply Center for Unicef, 25.000 m² - og tæt derved ligger FN-huset, hvor også Unicefs administration har til huse. Dette kan kun lade sig gøre, fordi den danske stat, helt kvit og frit, stiller det hele til rådighed for FN og dermed Unicef. Utroligt spændende at se, hvordan man i de store fuldautomatiske pakkehaller, pakker nødhjælpsforsyninger til forskellige egne af verden. Over 300 ansatte fra hele verden, arbejder her. På ”den store linje”, pakker man alene 1000 pakker om dagen. Nogle til lager og andre til forsendelse til resten af verden. I showroomet blev vi ligeledes præsenteret for de mange forskellige typer nødhjælpspakker. Alle pakker var beregnet til børn. Der var f.eks. ”School in a Box” – der var forskellige hygiejniske artikler – der var overlevelsespakker for de mindste – legetøj for de lidt ældre og mange, mange andre ting. Noget af det man gjorde meget ud af at fortælle, var også hvordan man etablerer vandforsyninger i ellers udtørrede områder eller rundt omkring i flygtningelejre, hvor de nu måtte ligge. Overordnet set, støtter Unicef med: Sundhed og ernæring, Vand og Sanitet, Uddannelse og Sikring af børn mod vold og udnyttelse og imod aids. 36% af verdens børn, får vacciner fra Unicef. Utroligt at se, hvor systematisk det hele fungerer. Lidt derfra har Unicef’s administration som sagt til huse. Den store FN bygning huser foruden Unicef, ni andre FN afdelinger. Bygningen er en arkitektonisk udfordring, bygget som en stjerne, og bygget efter alle principper om bæredygtighed. Karin Aaen, informationschef for UNICEF Danmark, fortalte os bl.a. at man årligt samler penge ind fra den private sektor, gennem tusindvis af faste bidragsydere, hundredvis af frivillige, salg m.m. I 2010 støttede danskerne UNICEF’s arbejde for verdens børn med 162 millioner kroner. Unicef Danmark og Lions Danmark har underskrevet et samarbejdsdekret som begge parter er stolte af, hvilket blev fremhævet af generalsekretær Steen M. Andersen, Unicef og Steen Rummenhoff, formand for Lionsklubbernes Katastrofehjælp. Ole Rubach smager forsigtigt på nødhjælpen

Karin Aaen, Unicefs danske kommunikationschef, fortæller om sine oplevelser

2016 April LION

15


AKTUELT

Tanker omkring modtagelsen af en Melvin Jones Fellow Forleden aften, under et såkaldt Nytårstaffel i vor lokale Lions Club (LC Aalestrup), blev jeg tildelt et Melvin Jones Fellow, der jo er den største udmærkelse i Lions organisationen, det var for mig en total og meget stor overraskelse. Ikke i min vildeste fantasi har jeg nogensinde forestillet mig, at en så stor ære skulle overgå mig, jeg er både stolt og dybt taknemlig overfor min klub, der jo har indstillet mig til modtagelsen hos Lions Clubs International Foundation, tak for det. Det er vel også naturligt, at lade tankerne gå tilbage i tiden, gennem de 40 år jeg har været medlem af Lions organisationen, da jeg i sin tid fik opfordringen til medlemskab, anede jeg intet om Lions, hvad det var og hvad de lavede, men min sponsor, der desværre ikke lever mere, var god til at skabe interesse for det, at være til tjeneste og at hjælpe andre med hjælp behov. Det var lige før jul i 1975, at jeg besluttede at gå ind for sagen, herunder også at ville vide meget mere om organisationen, og det at være Lions, derfor har jeg blandet mig ved deltagelse i mange forskellige møder, ikke alene i vort lokale arbejde, men også i distriktet med kabinets og zonearbejde, det har givet mig utallige gode og store oplevelser, den største af alle var nok, da jeg i 2005 var så heldig at vinde Convention lotteriet, og dermed blive delegat til at deltage i den internationale Convention der det år blev holdt i Hongkong. Det var en kæmpe oplevelse, at deltage i dette store arrangement, at få omend kun et lille indblik i hvordan det fungerede blev arrangeret og afviklet, jeg mener, at der var ca. 20.000 deltagere fra hele verden, siden da har jeg altid købt 2 lodsedler i lotteriet, og det vil jeg blive ved med så længe, jeg er medlem. Nu ved jeg meget vel, at ikke alle kan være så heldige, men jeg vil gerne her opfordre jer alle - mine lions venner i samtlige vore distrikter til at deltage i arbejdet, selvom det måske nogen gange kan synes at være stift og overflødigt med forskellige og mange udvalg og møder etc., så deltag og få der igennem indblik i Lions arbejdet. Af egen erfaring ved jeg, at det kræver tid, i de første 30 år deltog jeg i samtlige klubmøder, bestyrelses – og udvalgsmøder og aktiviteter foruden møder og arrangementer på distriktsplan, de seneste år har sygdom m.m. lagt låg på min deltagelse, så jeg har brugt meget tid på Lions, men fået mange oplevelse, bekendt- og venskaber retur.

16

LION April 2016

Og nu den største udmærkelse der gives, det gør mig både glad og meget stolt, så mange tak. Einer Larsen

Einer Larsen med sin Melvin Jones plaquette


AKTUELT

Lions i kamp mod misbrug April måned er sæsonen for tulipaner – det ses efterhånden over det meste af landet, eller i hvert fald hvor der findes en lionsklub, og både på Færøerne og i Sønderjylland ser vi de smukke tulipaner med Lions skiltet ved. Aktiviteten der stammer fra Lions mod Misbrug, er efterhånden landsdækkende. Adskillige klubber bruger anledningen, til at sælge tulipaner til det gode formål. Således er klubben i Holbæk også kommet med. -.I år har vi haft en omsætning tæt på over 50.000 kroner - udtaler Jørgen Lønberg, formand for denne aktivitet i Holbæk. – Vi blev også kontaktet af Holbæk Megacenter, hvor Centerforeningen gerne ville samarbejde med Lions. Resultatet blev - udtaler Jørgen - at vi blev tilbudt 10.000 kroner for at uddele gratis tulipaner til de handlende i centeret. Nogen blev så overrasket over denne gestus, at de sagde ”nej tak” til tilbuddet. Vi kom dog af med alle buketterne alligevel. Men generelt bliver vi godt modtaget overalt i byens forretninger og virksomheder. Generelt kan der ses en øgning af denne aktivitet – der betyder et efterhånden betragteligt beløb, til kampen mod Lions kamp mod misbrug.

med

Lions

MOD MISBRUG

2016 April LION

17


NATIONALT

Faklen afsløret Af Flemming Høj Sørensen, Lions100aars koordinator distrikt106C

På det netop overståede guvernørrådsmøde præsenterede landskoordinator Gerner Jacobsen en prototype på faklen som afslutning på sin rapport om lions 100aars udvalgets arbejde i det forløbne år. Et af hovedemnerne i rapporten var selvfølgelig faklens rute - fra Grønland til Færøerne til Hirtshals. Her går turen videre i 3 fakler til de 3 distrikter med endestation på distriktsmøderne i Køge, Nibe og Sønderborg for at slutte til Årsmødet i København i juni 2017. Se ill. over ruten

Faklen symboliserer:

Gerner forklarede bl.a. hvorfor faklen var blevet valgt som symbol. (se faktaboks) I den kommende tid forestår et større koordineringsarbejde i distriktets zoner – noget som I vil komme til at høre mere om inden ret længe fra jeres Zoneformand.

 at Lions skaber lys  at Lions skaber varme  at faklen er depechen, der bringer manifestet rundt i vores område  at Lions er på vej med hjælp til dem, som mangler  at faklen bringer viden om Lions som verdens største private humanitære hjælpe organisation

Michael B. Hansen fremviser faklen 18

LION April 2016


KLUBSTOF

Lions Club Dragsholm fylder

25 år Lørdag den 5. marts havde Lions klubben i Dragsholm inviteret venner og bekendte til reception, i forbindelse med deres 25 års fødselsdag. 16 modtagere af donationer, var også indbudt. Rigtig mange mennesker fyldte bibliotekets sal og hørte bl.a. på taler fra klubbens præsident, Tage Thaulov, kommunens borgmester, Thomas Adelskov og flere af de fremmødte gæster. Flere af medlemmerne var charter medlemmer og kunne berette om historien bag klubben. 16 donationer på tilsammen 102.000 kroner, blev uddelt. Det kom bl.a. Asnæs Gymnastikforening, Høve Bylaug, Grevinge Pensionistforening, Bakkegården, Hørve og mange andre til gode. Den lokale by-garde var mødt op, både for at modtage men også for at spille en mindre koncert for alle de prominente gæster, og der blev i dagens anledning også budt på ”boblevand og småkager”. En helt igennem fin dag med mange positive overraskelser til modtagerne af donationerne. Øverste billede: Et udsnit af de mange fremmødte gæster Midterste billede: Tage Thaulov taler for sine ”chartermedlemmer” Nederste billede: Alle modtagere af donationer, med de synlige beviser

2016 April LION

19


KLUBSTOF

Lions Give har eksisteret i

40 år

Den 21. februar 1976 blev dagen, hvor LIONS kom til byen. Da blev LIONS GIVE chartret. Lions Kolding var moderklub for Lions Give. Efterfølgende har Lions Give chartret Lions Brande, som derfor er vor datterklub. Den 20. februar 2016 afholdt Lions Give Charterfest i “HUSET” i Give for at fejre, at vi har været her i 40 år. “HUSET” er en tidligere skole og senere, Gives rådhus indtil kommunesammenlægningen. Det var også i “HUSET” Lions Give blev chartret i 1976, (da var det rådhus). Alle clubber i vor zone (106C - vestzonen) var inviteret. Ligeledes var alle nuværende og tidligere medlemmer i Lions Give inviteret. Også andre med tilknytning til Lions Give glædede os ved deres deltagelse. Vi var 125 til charterfest om eftermiddagen. Flemming Holm fra Lions Give var den, der styrede festen. Flem-

ming er det eneste nuværende medlem, som også var med til chartringen i 1976. Flemming Holm fik tildelt Melvin Jones awards. Det er kun sket en gang før i Lions Give. Meget stort og et stort til lykke til Flemming. Der var taler fra DG i 106C, Præsidenten fra Rotary i Give, Viceborgmesteren i Vejle Kommune, Præsidenten fra Lions Brande, samt fra Præsidenten for Lions Give - Thorkild Winther. Efter alt det officielle i forbindelse ved charterfesten var der lidt mad og drikke til deltagerne. Senere var der uddeling af kr. 129.000 til 20 foreninger i Give. En hjælp til foreningerne, som vi ved er kærkommen. En rigtig god dag, hvor alle havde højt humør og gjorde festen til en uforglemmelig oplevelse. Overrækkelse af donation

Flemming Holm byder velkommen

Løverne fra Give 20

LION April 2016


2016 April LION

21

k.dk Layout

Layout

& production:

k.dk www.vittengrafis

& production:

fane. rødfarvet fane eller danernes betyder den i Estland) flag. Dannebrog er i brug. danske (i dag Tallinn som stadig det nationale nationalflag, ved Lyndanisse OG er ældste or under slaget g. DANNEBRer verdens of the Danes himlen ned fra som Valdemarsda Dannebrog the banner means Dannebrog dalede kendt og markeret Dannebrog,in use. name, still Ifølge sagnet senere in Estonia) flag. The national flag 1219, flag. (now Tallin national 15. juni the national is the oldest of Lyndanisse the Danish OG is the battle aside to celebrate Dannebrog during banner. DANNEBR the sky been set 2000 medtaget fell from the day has the red-coloured blev i år Dannebrogmany years, slotte og For to legend, i e renæssance According of June 1219. 15th af Pommern on the mest betyningsfuld af Erik kontrollere opført af Nordeuropas fæstningen der blev G er et liste. Krogen, Øresund, kunne KRONBOR Verdensarvs skibe. side af til fæstningen tilbage For more på UNESCOs den anden forbisejlende Slot på af told af de Europe. kan føres on the n historie in Northern Helsingborg included it was palaces Kronborgs Sammen med og sikre opkrævninge 2000, RenaissanceEurope. In 1420’erne. til Østersøen significant castle, the most history of Northern indsejlingen the first the is one of built Denof G Castle played a key role Pomerania the King it Eric of enabled KRONBOR list. centuries, when king the Sound, it 1420, than two World Heritage side of back to ships. opposite traced UNESCO passing can be Castle on the i Købentoll from of the castle to collect på Rolighed for sine 1875 Sea and kendt The historyAlong with Helsingborg to Baltic Han var – 4. august access “Krogen”. i Odense for sine eventyr. control 1805 mt mark to N (2. april verdensberø danske julehjerte. der er ANDERSE det flettede og forfatter, opfundet CHRISTIAN in CopenHANS en dansk digtermenes at have and died and er. havn) var og papirklip, og April 1805 and stories hovedperson 2nd of to be the buketter fairy tales on the guldalders of plays, and is believed Odense danske born in poet and writer cuts en af den N was his paper Han er ANDERSEHe was a Danish known for Danish 1875. He is also to as the CHRISTIAN HANS the 4th of Augusthis fairy tales. hearts. referred for on of the period hagen figures world famous Danish Christmas became important of the braided of the most inventor i. was one opsat over Andersen været førende i 2010 år har og havde Hans Christian i mange Age. ducenter som Danmark Golden vindmøllepro years. er et område, største for many verdens position company has IV ENERGI er blandt a leading ALTERNAT Systems 65 lande. has held r, and the Danish Wind Denmark i over Vestas in which manufacture vindmøller 41.000 is an industry wind turbine largest 65 countries. IVE ENERGY is the world’s in more than ALTERNAT Systems turbines Wind of wind Vestas thousands erected

CARE SERVE PLISH ACCOM

MAY THE PATH A TRAIL

LEAD...

WE

rk - Denma 2014-2015 or 106 C t Govern Distric øl by Hundeb - Strand Peder Esbjerg Lions Club

TLF. 87 57 60 00

WHERE LEAVE FOLLOW AND DO NOTIS NO PATH THERE FROST - ROBERT

GO INSTEAD

www.vittengrafis

fane. rødfarvet fane eller danernes betyder den i Estland) flag. Dannebrog er i brug. danske (i dag Tallinn som stadig det nationale nationalflag, ved Lyndanisse OG er ældste or under slaget g. DANNEBRer verdens of the Danes himlen ned fra som Valdemarsda Dannebrog the banner means Dannebrog dalede kendt og markeret Dannebrog,in use. name, still Ifølge sagnet senere in Estonia) flag. The national flag 1219, flag. (now Tallin national 15. juni the national is the oldest of Lyndanisse the Danish OG is the battle aside to celebrate Dannebrog during banner. DANNEBR the sky been set 2000 medtaget fell from the day has the red-coloured blev i år Dannebrogmany years, slotte og For to legend, i e renæssance According of June 1219. 15th af Pommern on the mest betyningsfuld af Erik kontrollere opført af Nordeuropas fæstningen der blev G er et liste. Krogen, Øresund, kunne KRONBOR Verdensarvs skibe. side af til fæstningen tilbage For more på UNESCOs den anden forbisejlende Slot på af told af de Europe. kan føres on the n historie in Northern Helsingborg included it was palaces Kronborgs Sammen med og sikre opkrævninge 2000, RenaissanceEurope. In 1420’erne. til Østersøen significant the most history of Northern indsejlingen first castle, the is one of built the Denof G Castle played a key role Pomerania the King it Eric of enabled KRONBOR list. centuries, when king the Sound, it 1420, than two World Heritage side of back to ships. opposite traced UNESCO passing can be Castle on the i Købentoll from of the castle to collect på Rolighed for sine 1875 Sea and kendt The historyAlong with Helsingborg to Baltic Han var – 4. august access “Krogen”. eventyr. Odense i sine control 1805 mt for mark to N (2. april verdensberø danske julehjerte. der er ANDERSE det flettede og forfatter, opfundet CHRISTIAN in CopenHANS en dansk digtermenes at have and died and er. havn) var og papirklip, og April 1805 and stories hovedperson 2nd of to be the buketter fairy tales on the guldalders of plays, and is believed Odense danske born in poet and writer cuts en af den N was his paper Han er ANDERSEHe was a Danish known for Danish 1875. He is also to as the CHRISTIAN HANS the 4th of Augusthis fairy tales. hearts. referred for on of the period hagen figures world famous Danish Christmas became important of the braided of the most inventor i. was one opsat over Andersen været førende i 2010 år har og havde Hans Christian i mange Age. ducenter som Danmark Golden vindmøllepro years. er et område, største for many verdens position company has IV ENERGI er blandt a leading ALTERNAT Systems 65 lande. has held r, and the Danish Wind Denmark i over Vestas in which manufacture vindmøller 41.000 is an industry wind turbine largest 65 countries. IVE ENERGY is the world’s in more than ALTERNAT Systems turbines Wind of wind Vestas thousands erected

rk - Denma 2014-2015 or 106 B t Govern Distric erg Borgbj up Lasse Hinner Lions Club

MAY THE PATH A TRAIL

WHERE LEAVE FOLLOW AND DO NOTIS NO PATH THERE FROST - ROBERT

LEAD...

WE

CARE SERVE PLISH ACCOM

GO INSTEAD

WHERE

WHERE

k.dk Layout

& production:

www.vittengrafis

DENMARK MD 106

k.dk

& production:

www.vittengrafis

CARE SERVE PLISH ACCOM

Layout

E

fane. rødfarvet fane eller danernes betyder den i Estland) flag. Dannebrog er i brug. danske (i dag Tallinn som stadig det nationale nationalflag, ved Lyndanisse OG er ældste or under slaget g. DANNEBRer verdens of the Danes himlen ned fra som Valdemarsda Dannebrog the banner means Dannebrog dalede kendt og markeret Dannebrog,in use. name, still Ifølge sagnet senere in Estonia) flag. The national flag 1219, flag. (now Tallin national 15. juni the national is the oldest of Lyndanisse the Danish OG is the battle aside to celebrate Dannebrog during banner. DANNEBR the sky been set 2000 medtaget fell from the day has the red-coloured blev i år Dannebrogmany years, slotte og For to legend, i e renæssance According of June 1219. 15th af Pommern on the mest betyningsfuld af Erik kontrollere opført af Nordeuropas fæstningen der blev G er et liste. Krogen, Øresund, kunne KRONBOR Verdensarvs skibe. side af til fæstningen tilbage For more på UNESCOs den anden forbisejlende Slot på af told af de Europe. kan føres on the n historie in Northern Helsingborg included it was palaces Kronborgs Sammen med og sikre opkrævninge 2000, RenaissanceEurope. In 1420’erne. til Østersøen significant the most history of Northern indsejlingen first castle, the is one of built the of DenG Castle played a key role Pomerania the King it Eric of enabled KRONBOR list. centuries, when king the Sound, it Heritage 1420, than two side of World back to ships. opposite traced UNESCO passing can be Castle on the i Købentoll from of the castle to collect på Rolighed for sine 1875 Sea and kendt The historyAlong with Helsingborg to Baltic Han var – 4. august access “Krogen”. i Odense for sine eventyr. control 1805 mt mark to N (2. april verdensberø danske julehjerte. der er ANDERSE det flettede og forfatter, opfundet CHRISTIAN in CopenHANS en dansk digtermenes at have and died and er. havn) var og papirklip, og April 1805 and stories hovedperson 2nd of to be the buketter fairy tales on the guldalders of plays, and is believed Odense danske born in poet and writer cuts en af den N was his paper Han er ANDERSEHe was a Danish known for Danish 1875. He is also to as the CHRISTIAN HANS the 4th of Augusthis fairy tales. hearts. referred for on of the period hagen figures world famous Danish Christmas became important of the braided of the most inventor i. was one opsat over Andersen været førende i 2010 år har og havde Hans Christian i mange Age. ducenter som Danmark Golden vindmøllepro years. er et område, største for many verdens position company has IV ENERGI er blandt a leading ALTERNAT Systems 65 lande. has held r, and the Danish Wind Denmark i over Vestas in which manufacture vindmøller 41.000 is an industry wind turbine largest 65 countries. IVE ENERGY is the world’s in more than ALTERNAT Systems turbines Wind of wind Vestas thousands erected

fane. rødfarvet fane eller danernes betyder den i Estland) flag. Dannebrog er i brug. danske (i dag Tallinn som stadig det nationale nationalflag, ved Lyndanisse OG er ældste or under slaget g. DANNEBRer verdens of the Danes himlen ned fra som Valdemarsda Dannebrog the banner means Dannebrog dalede kendt og markeret Dannebrog,in use. name, still Ifølge sagnet senere in Estonia) flag. The national flag 1219, flag. (now Tallin national 15. juni the national is the oldest of Lyndanisse the Danish OG is the battle aside to celebrate Dannebrog during banner. DANNEBR the sky been set 2000 medtaget fell from the day has the red-coloured blev i år Dannebrogmany years, slotte og For to legend, i e renæssance According of June 1219. 15th af Pommern on the mest betyningsfuld af Erik kontrollere opført af Nordeuropas fæstningen der blev G er et liste. Krogen, Øresund, kunne KRONBOR Verdensarvs skibe. side af til fæstningen tilbage For more på UNESCOs den anden forbisejlende Slot på af told af de Europe. kan føres on the n historie in Northern Helsingborg included it was palaces Kronborgs Sammen med og sikre opkrævninge 2000, RenaissanceEurope. In 1420’erne. til Østersøen significant the most history of Northern indsejlingen first castle, the is one of built the of DenG Castle played a key role Pomerania the King it Eric of enabled KRONBOR list. centuries, when king the Sound, it 1420, than two World Heritage side of back to ships. opposite traced UNESCO passing can be Castle on the i Købentoll from of the castle to collect på Rolighed for sine 1875 Sea and kendt The historyAlong with Helsingborg to Baltic Han var – 4. august access “Krogen”. i Odense for sine eventyr. control 1805 mt mark to N (2. april verdensberø danske julehjerte. der er ANDERSE det flettede og forfatter, opfundet CHRISTIAN in CopenHANS en dansk digtermenes at have and died and er. havn) var og papirklip, og April 1805 and stories hovedperson 2nd of to be the buketter fairy tales on the guldalders of plays, and is believed Odense danske born in poet and writer cuts en af den N was his paper Han er ANDERSEHe was a Danish known for Danish 1875. He is also to as the CHRISTIAN HANS the 4th of Augusthis fairy tales. hearts. referred for on of the period hagen figures world famous Danish Christmas became important of the braided of the most inventor i. was one opsat over Andersen været førende i 2010 år har og havde i mange ducenter som Danmark vindmøllepro years. er et område, største for many verdens position company has IV ENERGI er blandt a leading ALTERNAT Systems 65 lande. has held r, and the Danish Wind Denmark i over Vestas in which manufacture vindmøller 41.000 is an industry wind turbine largest 65 countries. IVE ENERGY is the world’s in more than ALTERNAT Systems turbines Wind of wind Vestas thousands erected

Her kunne din annonce være blevet set !!!

2014-2015

W - ALT TILPASSET NETOP JERES ØNSKER WE CARE WE SERVE WE ACCOMPLISH

rk, - Denma and 015 & Greenl MD 106 erson 2014-2 Faroe Islands l Chairp Raun Counci Nissen Benny Karup Lions Club

15

DENMD 106 201 MA 4-20 RK

inistration

WE WE CARE WE SERVE ACCOM PLISH ge MD 1 0 6 D EN M A R K 201 3

You th

MAY THE PATH A TRAIL

WHERE LEAVE FOLLOW AND DO NOTIS NO PATH THERE FROST - ROBERT

xchange Ca m p & E MD 1 0 6 DEN M A R K 20 1 3

xchange Ca m p & E MD 1 0 6 DEN M A R K 20 1 3

amp & Exchan

You th

th C

You th

Yo u

xchange Ca m p & E MD 1 0 6 DEN M A R K 20 1 3

ROLL UP, SKRABELODDER Hans Christian Age. Golden

TØJ MED LIONS LOGO LEAD...

GO INSTEAD

MAY THE PATH A TRAIL

WHERE LEAVE FOLLOW AND DO NOTIS NO PATH THERE FROST - ROBERT

LEAD...

GO INSTEAD

WHERE

WHERE

KLUBBANNERE

Jeg har vil gøre ikke lige helt såled det så stort styr på mål, jeg es ud. 2, men se som mulig da i at være til at t - så har tre linier kun plejer nogenlunde det ser er hvor der pænt hvor der kun linier - men det komm ud, men plejer i har tre det kom atpå pænt ud, mål, da være mer det ser styrnoge helt t -2,såmen jeg nlund mulig ikke lige e til at stort som Jeg har se det så vil gøre ud. således

k.dk

Layout

& production:

www.vittengrafis

Front:

Yo u

th C

ge MD 1 0 6 D EN M A R K 201 3

amp & Exchan

logo bredd

e ca. 7,5

cm.

Ryg logo

bredde

ca. 18

cm.

bredd Ryg logo

e ca. 18

mp

ou

th

& Ex cha MD n g e DEN 1 0 6 M 2 01 A R K 3

Y

Ca m ang e MD 1 0 DE N M A 6 20 1 3 R K

p & Exch

p & Exch

th

Ca

0 % til adm

- Det er Lions

Hvor nød en er stø rst ”We ser ve”! sroenn

Lions Cl ub Rønn www.lion e

ou

th

Ca m

Ca m

th

ou

ang e MD 1 0 DEN M A 6 20 1 3 R K

p & Exch

Lions

Hjælp os med at - både lokalt og hjælpe andre interna tionalt * Katastrofeo mråder * Lions Pris * Lions Ung domslej r * Børnehosp ice m.m .

e.dk

& Ex cha MD n g e D EN 1 0 6 M 2 01 A R K 3

mp

Sct. Cat Club har Hjørrin ina g Y

a

Club

u Yo

ang e MD 1 0 DEN M A 6 20 1 3 R K

Lions

cm.

u Yo

7,5 cm. Ca

de ca.

logo bred

th

Front:

Y

Sct. Catharin Hjørring

Lio harina Sct. Cat g Hjørrin b ns Clu

Club Sct. Cathar Hjørrin ina g Lions

For 51. gang arrangerede Lions i Hvidovre, i samarbejde med byens erhvervsdrivende, et gigantisk velgørenhedsbankospil i Medborgersalen, hvor alle de flotte gevinster var doneret af byens forretninger og erhvervsdrivende. Og ligesom tidligere år, var alle billetter revet væk og salen fyldt med forventningsfulde gæster. - Vi kunne også glæde os over et rekordoverskud på 67.000 kr., der går til klubbens humanitære arbejde, bl.a. arrangementer på Hvidovres fem plejehjem og støtte til den lokale Parkinsonforening, oplyser Lions præsidenten Lene Petersen Langhorn.

DET STORE GEVINSTOPBUD ved Hvidovre Lions velgørenhedsbankospil, der gav et overskud på 67.000 kroner. – Alle vore medlemmer gjorde en fin indsats, men der er nok især grund til at rose to af vore ældste medlemmer, Karl Erik Eilsø og Bjarne Fortner, der igen i år stod for henholdsvis det koordinerende arbejde med indsamling af gevinster og selve spillet, samt serverings- og restaurationsområdet.

Rekordoverskud på banko! KLUBSTOF


LEO

Den næste

GENERATION Inviter unge mennesker i lokalsamfundet til at blive LEO’s! Som LEO, lærer de unge mennesker at organisere sig, udvikle projekter og at motivere hinanden og andre, til at yde hjælp og støtte - udvikle evner, som ledere og til et livslangt engagement for at hjælpe og støtte andre. I kan skabe dette engagement og udvikle nye, spændende ideer, ved at starte en LEO klub og at motivere de unge mennesker til at søge samværet med andre ligesindede…….. Kontakt jeres lokale leoformand, eller mail til Søren Klingemann: leod.md@lions.dk

S U D O K U 22

LION April 2016


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A C Brøndby, Tom René Dalby København, Annette Nielsen Hvidovre, Henny Pedersen Nakskov, Steffen Nørgaard Hansen Rønne, Angelo Parente Sakskøbing, Bendt P. Jensen Sakskøbing, Tom Petersen Nysted, Yvonne Lise Larsen Nysted, Tommy Frederiksen Nysted, Jens Chr. Brædder Nysted, Ida Ludvigsen Korsør, Martin Kjer Frandsen Nykøbing, Arne Jensen Solrød, Mogens Madsen Tune, Inge Lise Persson Tune, Ruth Hess-Jensen Tune, Karin Jane Kynde Nysted, Henrik Olsen

B Aalborg, Torben Abildgaard Arden, Søren Overgaard Gug, Jonas Møller Holstebro, Henrik Nielsen Skive, Michael Boel Jensen Skive, Bjarne Nielsen Struer, Kai Rasmussen Tjele, Bjarne Jacobsen Trehøje Vest, Lars Kjeldsgaard Trehøje Vest, Bjarne Madsen Hanstholm Teutonia, Kirsten Bisgaard Skovmose Løkken, Henrik Møller Nielsen Silkeborg Theodora, Susanne Johannsen Struer Kirsten Bang, Birgit Loftager Hals Sophie Hedvig, Anne Jæger Fjerritslev Vesterhavsfruerne, Lisbeth Holm Nielsen Rold Skov Rebild, Marianne Melbye Aalestrup, Jens K. Møller Hasseris, Martin Vangsgaard Hasseris, Palle Rye Dronninglund, Kim Fredborg Dronninglund, Jan Taibert Rosenholm, Michael Kastrup Løgstør, Rasmus Gammelholm Løgstør, Søren Torp Løgstør, Jacob Dalgaard Rebild, Jan Offerssøy Nielsen Viborg, Uwe Lucassen Bjerringbro, Frode Sloth Larsen Hals, Michael Giessing Farsø, Henrik Langballe Jensen Trehøje Vest, Peder Vad Jensen Møldrup, Lars Sjømann Them, Ib Thygesen Grenaa Olivia, Anette Bang Hinnerup Dagmars Kilde, Anne Birthe Gylling Farsø Thit Jensen, Irma Jacobsen Farsø Thit Jensen, Mona-Lise Marie Jensen

LEO

Kerteminde, Marlene Schmidt Kerteminde, Jens Mathiesen Solbjerg, Kenneth Wiinholt Madsen Solbjerg, Karsten Iversen Hedensted, Steen Jørgensen Tinglev, Torben Møller Tinglev, Kim Knudsen Tinglev, Ivan Keller Beder-Malling, Ole E. Kristensen Haderslev Sophies Kilde, Gurli Jacobsen Odense Svanen, Ulla Arneborg Vejle Thyra, Kirsten Ljungberg Hørning Q, Jette Mikkelsen Aarhus-Viby, Pernille Marianne Lassen Bov, Mads Hedegaard Hørning, Ingolf Gyldenvang Kerteminde, Jytte Le Fevre Vejle Munkebjerg, Jørgen Nielsen Nyborg, Bente Larsen Broager-Gråsten, Benno Kay Lunderskov-Vamdrup, Poul Tolshave Sievertsen Skanderborg Slot, Bjarne Jessen Vejlby Risskov, Kirsten Vestergaard Vejen Tusindfryd, Nina Hall Jørgensen

Leo Club Næstved, Martin Andersen Leo Club Næstved, Rikke Andersen Leo Club Næstved, Jette Vorsaa Grøn Leo Club Næstved, Karin Vorsaa Grøn Leo Club Næstved, Kristina Vorsaa Grøn Leo Club Næstved, Lukas Toft Hansen Leo Club Næstved, Sofie Henckel Holtse Leo Club Næstved, Camilla Munk Jensen Leo Club Næstved, Emni·a Pollas Johansen Leo Club Næstved, Ulla Hazem Mohamad Leo Club Næstved, Fie Pedersen Leo Club Næstved, Dana Beck Petersen Leo Club Næstved, Charlotte Raarup Leo Club Næstved, Helena Raarup Leo Club Næstved, Pernille Stillhoff VIllumsen Leo Club Lolland-Falster, Theresa Rasmussen Leo Club Lolland-Falster, Ellen Sofie Pedersen Leo Club Esbjerg, Emma Korfitz Brodersen Leo Club Grenaa, Jesper Laursen Leo Club Aarhus, Louise Rye Jacobsen

D Jyllinge, Vibeke Arildskov Jyllinge, Morten L. Petersen Eysturoy, Edvard F. Højgaard Vagar, Tróndur Ravnsfjall Vagar, Rúni Magnusson Suduroy, Jón Einarsson Høng, Anders Petersen Høng, Martin Dilling Høng, Henrik Hansen Jyllinge, Helle Kjellerup Mikkelsen Jyllinge, Gert Vestergaard Roos

Afdøde Medlemmer Lions Stubbekøbing, Erik Østerholm Hansen Lions Hadsund, Ole Mørup Lions Esbjerg-Strandby, Erik Smedegård Lions Skovlunde, Bent Klausen Lions København Østerbro, Peter Andresen Lions Thisted, Jørgen G. Mikkelsen Lions Thisted, Mogens Lorentzen Lions Løkken-Vrå Havfruerne, Grethe Lykkegård Petersen Lions Aarhus Sct. Clemens, Jørgen Frederik Gaarn-Larsen Lions Fredericia, Hans Verner Ripa-Jensen Lions Solbjerg, Jarl Christensen

2016 April LION

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Boganmeldelse ”Genstart” og ”Genspejl” Af Claus Lohmann Forlaget Proportion Krimier er populære i disse tider og genren udvikler sig konstant. En af de nye vinkler er science-krimien, som Claus Lohmann har kaster sig over i serien, der indtil videre består af titlerne “Genstart” og ”Genspejl” – ja faktisk taler man nu om ”science reality” som en ny genre. I ”Genstart” går vi dybt ind i genetikkens mysterier med Amish folket som indgangsvinkel. Starten er noget omstændelig, der er jo meget teori man får med, men forfatteren skriver sig varm i løbet af romanen og udvikler et konspiratorisk plot, som er særdeles troværdigt. Amish folket beskrives med stor sympati og viden, og selve plottet fungerer meget fint. I ”Genspejl” møder vi nogle af hovedpersonerne fra første roman, og selvom den kan læses som en selvstændig roman, fungerer den rigtig godt som en serie. Man mærker, at forfatteren har fået mere rutine og den læses langt mere flydende. Denne gang er vi dels i et fængselsmiljø og dels i en anden type religiøst samfund i USA, igen en af den slags, der vælger det stressede teknologiske samfund fra. Og endnu engang får vi en meget troværdig beskrivelse af, hvad det indebærer at have efterretningsfolk i hælene, ikke mindst dem, der har træningen, men ikke længere er i tjeneste. De kan finde på mangt og meget, og de har træningen til at gøre det. Ikke uinteressant i denne terrortid, hvor man træner flere og flere af denne type personer. Der ligger meget research bag, hvilket giver læseren en viden ud over bare at bliver underholdt, som man oftest er når man læser en krimi. Man får ikke kun en spændende læseoplevelse, det er romaner, der dukker op i ens bevidsthed længe efter de er læst. Og det er kun få bøger, der gør dette. Prøv selv. 13. april 2016 Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

Sidste frist for stof til LION nr. 6:

6. juni 2016