Lions april 2015

Page 1

LION Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 5 April 2015

ÅRSMØDE I AARHUS

+ Mange andre spændende ting

Stort indstik med rapporter og vedtægtsændringer


EMNE

KORSØR OPEN GOLFMESTERSKAB.

Lørdag den 13. juni 2015 afholdes Korsør Open Golfmesterskabsturnering hvor ALLE GOLFERE kan deltage.

over

Overskuddet går ubeskåret til juniorarbejdet i Korsør Golfklub og til ungdomsarbejde i Korsør. Program: Gunstart kl. 14.00 på 18.huls banen. Turneringsform: Stableford. Handicap: Max 48. Alder: Min. 18 år. Deltagerantal: Max 100 personer. forfa Puttekonkurrence. Præmier til 1.‐ 2. og 3. pladser i rækkerne A, B, C og D. Korsør golfmester: Vinder af A‐rækken. HOLE IN ONE PRÆMIE: TOYOTA AYGO. (Sponsor: Autohallen A/S Slagelse / Kalundborg. (Hul 13)) Priser: Greenfee ‐ Kr. 270,00 Turneringsfee ‐ Kr. 100,00 Deltagelse i Hole In One konkurrence: kr. 50,00 (Betales på dagen) Tilmelding og betaling af greenfee og turneringsfee på Golfbox senest den 9. juni 2015. Spisning: Cafeen tilbyder en lækker grillmenu til kr. 129,00, som bestilles på Golf‐ box eller på telefon 23936200. Afslutning og præmieoverrækkelse under spisning. Vi glæder os til at se Jer på Korsør Golfbane.

under

Turneringen arrangeres af LIONS CLUB, Korsør. Turneringsledere: Ole S. Madsen, mobil 26494143 og Finn Thoft, mobil 51377947

Supply varer fra Lions Danmark - Telefon 48 25 56 34 www.lionsoffice.dk/index.php 2

LION April 2015


Venner som hjælper andre

EMNE

Lions er en frivillig medlemsbaseret serviceorganisation som er repræsenteret i 205 lande og geografiske områder. I Danmark er vi ca. 7.000 medlemmer fordelt på 322 klubber.

over

Vi i Lions ønsker at bidrage til at hverdagen bliver lidt lettere for de som har det vanskeligt. De mest centrale målgrupper for vort hjælpearbejde er ældre, børn og ungdom, og funktionshæmmede. Alle som ønsker at gøre en frivillig indsats i tråd med Lions etiske norm og forfa mål, er velkommen som medlemmer.

under

Alle de penge vi tjener på messer, loppemarkeder, koncerter, kalendersalg, modeopvisninger - alt går tilbage til hjælpeaktiviteter. Drift af organisationen dækkes af medlemskontingentet. Nogle gange hjælper det godt at være tilstede og vise at man interesserer sig. Vi arrangerer fester og skaber liv på ældrecentrene tager funktionshæmmede med på udflugter, arrangerer internationale lejre for ungdommen, arbejder med langsigtede programmer mod mobning og narkotikamisbrug - for kun at nævne nogle ting.

Glæden at hjælpe andre giver en ubetalelig følelse, derfor er vort motto - We Serve (Til Tjeneste). Følg os på sociale medier facebook.com/Lions.Danmark

Lions - Meningsfyldt fritid for engagerede mennesker LIONS MÅL

LIONS ETISKE NORM

Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid.

• • • •

At skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens folk. At fremme principperne om redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab. At være aktiv interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd. At forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse. At danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse, dog således, at klubbens medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelse. At anspore medlemmerne til at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at anspore til dygtighed og initiativ og at fremme høj etik i handel, liberale erhverv, i offentlig og privat virksomhed. At hjælpe vanskeligt stillede medmennesker.

Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig en passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele. Køb ikke din fremgang på andres bekostning. Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv. Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig. Gør venskab til et mål – ikke til et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester. Opfyld dine medborgerlige forpligtigelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning. Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte. Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned.

2015 April LION

3


INDHOLD

8

5 REDAKTØRENS KLUMME 6 LEDER 6 LCIF 10 INTERNATIONALT

17

11 AKTUELT

10

16 NATIONALT 17 KLUBSTOF 23 NAVNLIG NAVNE 24 BOGANMELDELSE INDSTIK: ÅRSMØDE I AARHUS

LION LION + LION + LEO Medlemsblad for Lions Danmark

LION Magazine

Nr. 2 oktober . 2014-15

Nyt fra Oak Brook

Jørgen Bagger en spændende person

Medlemsblad for Lions Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 3 december . 2014-15

Europaforum i Birmingham

Nyt fra Sigth First & LCIF

Medlemsblad for Lions Danmark

i stærk fremgang

Mange andre spændende ting

Nr. 4 Februar 2015

NSR møde i Danmark Convention på Hawaii

Joe Preston + besøger Danmark

Mange andre spændende ting

Lions Quest 25 år i Danmark

4

LION April 2015

www.lions.dk Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk


REDAKTØRENS KLUMME Redaktion: Svend Due Mikkelsen (Ansvarshavende) Erantisvej 5 – 4300 Holbæk Tlf. 25 17 01 24 thelion@lions.dk Redaktionsudvalg: PRD Flemming Høj Sørensen Prd.md@lions.dk PRC-A Jens Chr. Johansen Prc.a@lions.dk PRC-B Jørgen Kielstrup Prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen Prc.c@lions.dk PRC-D Per Kjelstrup Prc.d@lions.dk Annoncer: Jon Sigurd Vangsøy Ostadalsveien 23 0753, Oslo, Norge Tlf. +47 22 50 08 01 Mobil +47 92 02 12 09 vangsoey@online.no Oversættelse: Helge B. Møller, PDG LC Odense Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk Tryk: Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

Vores digitale verden De nye medier vinder frem. De klassiske medier må vige til fordel for de muligheder, den nye teknologi, bringer. Mange aviser, ugeblade og magasiner, har svært ved at finde fodfæste i dag, takket være de forskellige platforme til digitale udgivelser. Nogle medier vinder ved det, andre må lukke eller finde ny udfordringer. Oak Brook har også besluttet, at LION skal lukke som magasin og overgå til et digitalt medie. Hvordan det skal foregå, er uvist endnu. En lukning af bladet som det kendes i dag, vil give en besparelse i Oak Brook på 6 mill. $ - som man så kan bruge til noget andet. Omkostningerne i vores hovedkontor accelererer så der må findes nye veje, til at mindske udgifterne – derfor har man fået øje på denne mulighed. Glæden ved at sidde med et flot magasin i hånden, enten et Boligmagasin, Madmagasin eller et Fotomagasin m.m. er stor hos mange mennesker. Glæden ved at kigge på flotte billeder, nye grafiske design og lay-outs, er også stor for mange mennesker. Det forsvinder med de nye medier. Hvad vinder man så? Det at være online og læse nyheder etc. på de digitale medier som f.eks. tablets og smartphones, er in! Man har nyhederne i samme sekund de udkommer. De fylder ikke noget (kun på HD). Skal man så vælge en digital løsning som vi kender i dag, hvor man vender PDF-filer eller skal man vælge en form for e-paper – som f.eks. dagbladene benytter i dag, det vil fremtiden vise. Økonomisk er PDF-læsningen, som vi bruger i dag på issuu, en billig løsning. Men vi må væbne os med tålmodighed frem til 2018, hvor vi skal implementere det nye LION.

SVEND DUE MIKKELSEN Oplag: 8.000

Ansvarshavende redaktør

2015 April LION

5


LEDER

Lions 'Tre vigtigste ord: Service, service og service Oversat af: Helge B. Møller, PDG, MJF LC Odense “Styrk glæden for service ved at agere værdigt og retfærdigt.” Det er åbningslinjen i min kendingsmelodi. Nøgleordet i sætningen er “service.” Tjenesten er hjørnestenen i mit program. Alle andre hensyn såsom medlemskab, lederskab og klub aktiviteter i sidste ende, er til for at støtte, forbedre og fremme vores hjælp overfor andre. Som Lions, er service vores identitet, og service er vores mission. Når jeg rejser rundt i verden, er en af mine største glæder, at se og lære af klubbernes succes. Det er også givende at se klubber få nye medlemmer og udvikle sine ledere. Flere medlemmer giver os flere hjerter og flere hænder, hvilket bør føre til mere service. Og bedre uddannede ledere vil helt sikkert hjælpe os

til, at være mere effektive og produktive i den måde, vi leverer denne service på. Der er ingen standard plan for succes, men jeg håber, at du vil finde historierne i dette nummer af LION, inspirerende. I dette blad skriver klubber, der har opnået store ting, der ikke var forudbestemt. Klubber tog initiativet, tog en chance og udførte service, som tog familier og samfund til et langt bedre sted end de var før. Deres succes kan blive din også. Uanset om det er en forbedring, et aktivitetsprojekt, at starte en ny klub eller rekruttere og fastholde medlemmer, det er helt i din magt for at det lykkes, som en succes. Succes er, hvad Lions handler om. Klubber har taget ”Centennial Service Challenge”, at hjælpe 100 millioner mennesker, til sig. Klubber rapporterer tjenester på et rekordhøjt niveau. Dette skaber en masse positiv energi og entusiasme. We Care, vi tager hånd om og vi deler. Tak for alt hvad du har gjort for at styrke sammenholdet. Vores nyligt annoncerede Centennial Membership Awards program, genkender Lions og klubberne til at tilføje medlemmer og starte nye klubber. Jeg er sikker på, at du vil sætte “can-do” ånden til at gøre det til en succes. Her er noget, som jeg komponerede på en flyvemaskine, der opsummerer, hvordan jeg føler: Vores indsats er ikke over / vores rejse langt fra gjort / opløft jeres hjerter i fryd / vi er kun lige begyndt.

Joe Preston Lions Club Præsident

Executive Officers 2014-15

International President: Joseph “Joe” Preston Immediate Past President: Barry Palmer First Vice President: Dr. Jitsuhiro Yamada Second Vice President: Bob Corlew DIRECTORS

Andet år: Fabio de Almeida, Sao Paulo, Brazil; Lawrence A. “Larry” Dicus, Whittier, California, USA; Roberto Fresia, Albissola Marina, Italy; Alexis Vincent Gomes, Pointe-Noire, Republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Bells Vernon, Pennsylvania, USA; Byung-Gi Kim, Gwangju, Republic of Korea; Esther LaMothe, Jackson, Michigan, USA; Yves Léveillé, Québec, Canada; Teresa Mann, Hong Kong, China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A. McKinney, Highland, Illinois, USA; Michael Edward Molenda, Hastings, Minnesota, USA; John Pettis Jr., Merrimac, Massachusetts, USA; Robert Rettby, Neuchâtel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, Turkey; Hidenori Shimizu, Takasaki, Japan; Dr. Steven Tremaroli, Huntington, New York, USA. Første år: Svein Ǿystein Berntsen, Hetlevik, Norway; Jorge Andrés Bortolozzi, Coronda, Argentina; Eric R. Carter, Aukland, New Zealand; Charlie Chan, Singapore, Singapore; Jack Epperson, Nevada, United States; Edward Farrington, New Hampshire, United States; Karla N. Harris, Wisconsin, United States; Robert S. Littlefield, Minnesota, United States; Ratnaswamy Murugan, Kerala, India; Yoshinori Nishikawa, Himeji, Hyogo, Japan; George Th. Papas, Limassol, Cyprus; Jouko Ruissalo, Helsinki, Finland; N. S. Sankar, Chennai, Tamil Nadu, India; A. D. Don Shove, Washington, United States; Kembra L. Smith, Georgia, United States; Dr. Joong-Ho Son, Daejoon, Republic of Korea; Linda L. Tincher, Indiana, United States.

6

LION April 2015


LEDER

Tid for generalforsamlinger Af Benny Nissen Raun, Guvernørrådsformand

Vi er midt i det skønne, danske forår. Traditionelt er marts, april og maj forårsmåneder, men allerede nu har solen taget godt fat. Lions på alle niveauer har også godt fat nu. De klubber, der har valgt at have generalforsamlinger - eller som minimum et møde, hvor næste klubårs bestyrelse skal fastsættes, kan nu sætte flueben og begynde at tænke på forberedelserne til nye udfordringer. Mange klubber benytter lejligheden til at gøre status for året der gik, men klubåret er slet ikke omme endnu.

Hvordan det i praksis foreslås gennemført, vil du kunne høre mere om på Årsmødet i Aarhus, hvor du med din stemme kan være med til at afgøre resultatet. Der er derfor god grund til at deltage - og ikke mindst nærlæse de mange forslag. Disse samt alle årsberetninger og den foreløbige dagsorden kan du finde andetsteds her i bladet. Jeg vil ønske god læselyst og på gensyn den 13. juni på Radisson Blu Hotel i Aarhus. Der kommer i øvrigt heller ikke til at mangle underholdning på Årsmødet, idet erhvervspsykolog, ledercoach og forfatter Gunnar Ørskov vil motionere lattermusklerne og give os stof til eftertanke med sit foredrag: Hellere dø af grin end af Stress.

Distriktsmøderne i det ganske land

Et andet vigtigt flueben at sætte er deltagelsen i distrikternes generalforsamlinger (distriktsmøderne) den 25. april. Det foregår i Vordingborg, Herning, Esbjerg og Herlev, og der er noget at komme efter. Det er her klubberne med deres delegatstemmer - og klare røst i øvrigt - kan øve indflydelse i den demokratiske proces og være med til at tegne fremtiden på alle niveauer i Lions organisationen. Det er særdeles vigtigt, at græsrødderne bliver hørt. Min opfordring er, mød talstærkt op! Skulle du ikke lige have fået meldt dig til, er din demokratiske ret, at du alligevel kan møde op på selve dagen og deltage i forsamlingen. Men det er nu smartest at melde sig til på forhånd, så er man også sikker på at kunne få del i dagens frokost.

Lions årsmøde

Et par måneder senere afsluttes lionsåret med landsgeneralforsamlingen (Lions Årsmøde) 13. juni i Aarhus. Også her er det vigtigt, at så mange klubber som muligt i hele Rigsfællesskabet lader sig repræsentere. Det handler ganske vist her om lidt mere overordnede beslutninger, men det er dog beslutninger, der har eller kan få indflydelse på den enkelte klubs virke og økonomi. Der skal f.eks. stemmes om, det skal være mere attraktivt for klubberne at deltage som delegat i årsmødet - forstået på den måde, at omkostningen foreslås dækket af klubbernes indbetalte kontingent, i stedet for som nu, at klubberne betaler ved tilmelding. Dét kan du som klubdelegat få indflydelse på. Det gælder blot om at møde op!

Tak til en god samarbejdspartner

Ved udgangen af april måned har jeg det privilegium at deltage ved fratrædelsen af vores kontaktperson i Kongehuset, oberst og kammerherre Mogens Christensen, der igennem rigtig mange år på forbilledlig vis har formidlet kontakten til vores Protektor Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen. I den anledning vil jeg på passende vis være til stede og på vegne af Lions i Danmark, Grønland og på Færøerne og ikke mindst på vegne af rigtig mange tidligere guvernørrådsformænd sige Mogens Christensen en stor og varm tak for hans gode samarbejde og effektive støtte gennem årene.

På gensyn i Aarhus

Som afslutning vil jeg endnu engang varmt anbefale deltagelse i lionsårets generalforsamlinger, herunder Årsmødet i Aarhus. De arrangerende klubber og guvernørrådet glæder sig til Lions gensyn i “Smilets by”. Vi ses i Aarhus

Du får noget med hjem

Der skal på Årsmøde 2015 også tages stilling til en række forslag til vedtægtsændringer. Et af disse forslag handler om fra og med 2018 at afholde Lions årsmøder geografisk centralt i Danmark.

2015 April LION

7


LEDER

Miracle Field er et sted med glĂŚde

8

LION April 2015


LCIF

Drømmenes bane - bygget til handicappede Foto venligst udlånt af Miracle League of Newton County

C

hris Branan spillede baseball i ”little league” som barn og senere coachede han et tilsvarende team. Hans 10-årige søn, Jake, elsker baseball og spiller så godt. Ligesom far, så søn? Nå, ikke ligefrem. Men næsten lige så godt. Jake bruger nemlig kørestol. Han spillede ikke organiseret baseball førend Lions hjalp med at bygge byen Pond Park i Covington, Georgia. Banen er designet til spillere med fysiske og psykiske handicaps. Spillet er lidt anderledes end en standard lille league kamp, men de følelser af stolthed og tilfredshed fra spillere og forældre, er de samme. Med den nye mulighed, følte Branan, at han og hans søn bærer videre på en familie tradition. “Det er en drøm,” siger Branan. Realiseringen, drømmen er bestanden i ”Miracle League”. Grundlagt i 1997 i Georgia, er Miracle League pioner for, baseball for unge med handicap. Spillet spilles på et tilpasset, tilgængeligt område. Byens indbyggere arbejder som “venner” for at hjælpe spillerne. Hver spiller giver ”high-five” hver gang basen nås sikkert og scorer en runde før spillet er forbi. Og alle hold og hver spiller vinder hvert spil. Lions i Distrikt 18-I blev tildelt en Standard Grant fra LCIF på 75.000 $, til at bistå med opførelsen af Miracle League Field på City Pond Park. Lions har været aktivt involveret i mange aspekter af projektet, fra fundraising til markedsføring, og har og selv leveret professionel arbejdskraft og byggematerialer. Parken åbnede officielt i april med 100 spillere på otte hold.

Før banen på City Pond Park, var den nærmeste Miracle League i et nærliggende amt. Det er her Morgan, en 6-årig med spinal muskelatrofi type II, blev tvunget til at spille i to år. Besværet var det værd. Hans ældre søskende dyrkede alle sport, og han følte sig overladt på sidelinjen. Morgan spiller nu for Phillies, og hans familie jubler med ham i hans hjemby. “At have et område ”Mirakel League, så tæt på hjemmet betyder, at vi har et sted at kalde vores eget og gør baseball mere tilgængelig for de lokale børn,” siger Tangi Forman, hans mor. Lions støttede område, fordi de ved, at sport spiller en væsentlig rolle i børns udvikling. De underviser i motorik, teamwork og sportsånd og kan hjælpe med til at lægge grunden til et sundt liv. Og bortset fra at dyrke sport, en masse sjov. Mickie Bradley og hendes søn, Taylor, er også begejstret, for at Miracle League er kommet til Newton County. Taylor havde spillet med Miracle League i nærheden Conyers i 12 år, og hans familie har set hans tillid øge uhyre meget. Når man ser Taylor lege er det en stor oplevelse for hans familie og venner. “Du får vist hvordan de enkle ting i livet vil blive ændret for evigt efter at du er vidne til disse atleter med de største smil og høje latter, når de rammer bolden og hører alle heppe på dem,” siger Bradley. Med hjælp fra lokale Lions og LCIF er ingen i Newton County i tvivl om den store amerikanske passion, at spille bold!

2015 April LION

9


INTERNATIONALT

Lions i Japan kalligraferer Ligesom i resten af verden, begræder lærere i Japan, den uheldige konsekvens af den store udbredelse af smartphones og computere, der dukker op i klasseværelset, og som indebærer den dårlige indflydelse på skrivning. Den pæne håndskrift og præcisionen af elevernes skrivning, der ofte var problematisk for år siden, har taget en uheldig drejning til det endnu værre, eftersom de studerende kun bruger fingrene på tastaturer. Noogata Lions imødekommer nu den dårlige skrivestil på centre for den traditionsrige praksis, og tusinde år gamle kalligrafi. I fem år har klubben sponsoreret en kalligrafi konkurrence på et medborgerhus i byen med 60.000 indbyggere. Sidste år skrev 176 studerende fra tredje til ottende klasse, kalligrafiske bogstaver på officielt kalligrafisk papir med store traditionelle blæk børster. Det bedste arbejde, var på niveau med dygtige voksnes, ifølge det japanske LION.

10

LION April 2015

En højtstående gruppe borgere, der praktiserer kalligrafi, har hjulpet Lions med konkurrencen. Først iscenesat i 2010 for at markere klubbens 50 års jubilæum. Arrangementet blev oprindeligt holdt for de yngre elever. Lions udvidede det, da studerende i de ældre klasser, fortalte dem, at de savnede at praktisere den gamle kunst. Konkurrencen er brændstof til en stigende interesse blandt unge i kalligrafi. Skolens kalligrafi klub viser stolt sit arbejde frem i et lokalt, overfyldt indkøbscenter, hvor kunst fra Lions' begivenheder også kan beskues. Det endelige resultat af Lions projektet har behaget andre Lions, der undertiden finder, at deres aktiviteter falder i en “betal og glem” skure. Den farverige, komplicerede kunst, efterlader et solidt indtryk.


AKTUELT

Velkommen til LIONS EUROPE-FORUM 2015 Augsburg

Et hjerteligt “Grüß Gott” og velkommen til Europa FORUM 2015, som vil blive afholdt fra 09. til 11. oktober 2015 i Augsburg. Med vores motto “europæisk Lions - sympati og venskab”, inviterer vi hele Lions familien til at tilbringe tre spændende dage i Augsburg. I et centralt beliggende mødested “Kongress am Park” alle rådsmøder, Agora, indledning og afslutning ceremoni, musikken konkurrence og gallamiddag finder sted. Andre højdepunkter såsom Lions Oktoberfest, modtagelse af overborgmesteren, sightseeing-programmet, og meget mere er alle organiseret omkring byens centrum - alle inden for gåafstand eller nås let med offentlig

transport. Det omfattende program er designet til alle deltagere; partnere og familiemedlemmer er også meget velkomne. Mottoet for vores europæiske Forum “sympati og Venskab” er dedikeret til vores etiske kodeks. Læs mere: https://www.lions.de/web/europaforum-2015/start eller kontakt IRD Bent Jespersen for nærmere oplysninger.

2015 April LION

11


AKTUELT

Sådan hælder man mælkebøtter på flaske Der er stadig haveejere, der ikke fryder sig over skønheden i en græsplæne godt fyldt op med mælkebøtter. Disse haveejere kan med fordel forene det nyttige med det behagelige: Pluk alle mælkebøtterne, og fremstil en vin, der i smag leder tanken op mod det himmelske. Middagsinvitationen fra en lionsven i Kaffatorp, lidt nord for Kristianstad. Ja tak! Et skønt husmandssted lige op ad vildmarken. Buldrende pejs med meterlange birkekævler. En kold gylden drik på bordet. Der er is i den og en lille citronrytter på glassets kant. ”Dette er maskrosvin! Den er forbudt at fremstille i Sverige! Det er ulovligt at drikke den! Men vi er jo gode venner! Skål!” Så drak vi, og fra det sekund har jeg lært at elske fandens mælkebøtte.

Loven

Den svenske lov, som er noget anderledes end den danske, lyder således: ”Ved vin forstås drik, der er fremstillet ved gæring af saft fra druer, bær, frugt eller rabarber, og som indeholder mere end 1,8 vægtprocent men højst 22 volumenprocent alkohol. Til tilvirkning af vin her i landet (Sverige) må man ikke anvende ekstrakt eller koncentrat af druemost eller af anden frugtsaft”. Mælkebøttens blomst indeholder en anelse frugtalkohol, men næsten ingen sukkerstoffer. Det var lettest at ordne dem, der var plukket først – inden blomsterkronen rigtigt havde bredt sig ud. En lille smule grønne rester gør ingenting. For meget giver en grøn vin. Vil man derfor fremstille ren mælkebøttevin, bliver ingredienserne sukker, vand og gær, og det er i Sverige betragtet som

12

LION April 2015

spritfremstilling at gære udelukkende vand og sukker. Som kollegaen udtrykte det: ”Men blev alle, som gør det, afsløret og straffet en mandag morgen, ville alle gader ligge tomme hen, alle traktorer på bøndergårdene stå stille og alle fabrikker være lukket”.

Mange arter

Mælkebøtten er en højst besynderlig plante. Den kan vække de voldsomste hadfølelser hos en ejer af en smuk græsplæne. Dens rod kan bruges til kaffetilsætning – i krigens tid lavede man kaffesurrogat af den – og til medicinske formål. Dens blade smager fortræffeligt som salat i det tidlige forår og er bedste føde for mange dyr. Der findes sågar en mælkebøtte, løvetand, Taraxacum koksagyz, der under særlige klimaforhold er en økonomisk producent af kautchuk, naturgummi. Alene i Norden er der ca. 450 forskellige småarter af mælkebøtter. Det skyldes, at befrugtning ikke er nødvendig, og at hver enkel moderplante fungerer som en moderne kopimaskine. Den sender hvert år en skov af nye planter ud i verden, og de er fuldkommen ens, bærer alle moderplantens særpræg.

Når svenskerne kalder den maskros, skyldes det blomstens tiltrækningskraft på små sorte biller (populært på svensk kaldet maskar) og dette, at den gule sol stråler som en rose i vildmarkens botaniske have. Den stråler også i litteraturen mange steder. Skønnest måske hos Ray Bradbury i romanen ”Mælkebøtterne”, hvor han fortæller om hvorledes slægtens ældste leder indsamlingen af mælkebøtteblomster og opsætningen af vinen for at sikre familien vitaminer til vinterhalvåret.


AKTUELT

Stå tidligt op

Gør det på en søndag! Lad vækkeuret ringe klokken halv fem. Stå hastigt op og begiv dig derud, hvor der er tæpper af gule mælkebøtter. Tag en tolv liters spand med dig og et par gamle bukser på. Læg dig på knæ, riv hovederne af mælkebøtterne – det kommer sig ikke nøje, hvor meget grønt der hænger ved. Søg ikke for nær ved stærkt befærdede veje, Bly og andre urenheder fra bl.a. bilernes udstødning sætter sig i planterne. Man kan samle en spandfuld på under to timer, hvis jagtmarken er rig. Få familien samlet om det eneste, seje skridt: De gule kronblade skal frigøres for bund. Tag med venstre hånds fingre fast omkring den grønne blomsterbund og vrid en gang med højre hånds fingre, så har man hurtigt taget. Men det kan tage mange timer at rense en spand mælkebøtter. Vi var tre, og det tog op imod fem timer for os, men vi tog det som en herlig spøg ude i solen.

Kogende vand

Hæld så 16 liter kogende vand over kronbladene og rør godt rundt. Lad massen stå et par døgn og rør nu og da. Si blomsterbladene fra – ud til højre, efter at de er trykket godt, så al saften kommer ud. Tag 200 gram gær (!) almindeligt bagegær, opløs det i lidt af saften og hæld det i mosten. Tilsæt otte kilo sukker – druesukker er lettest at opløse – og rør godt rundt. Tag 12 citroner og 12 appelsiner og skær med en kniv de vaskede frugters skal af i små flager. De skal sammen med frugternes saft ned i mosten. Rør godt. Hæld det hele i en vinballon og stil den et lunt sted, gerne over 20 grader, ikke gerne over 27. Husk, at du får flere varmegrader oppe på en kasse end nede ved gulvet. En stormgæring melder sig hastigt, men lad bare det hele passe sig selv, indtil gæringen er endt. Det tager mindst tre uger, det kan også tage op imod to måneder. Et gærrør er godt at montere for at holde styr på gæringen. Nu er vinen meget grumset og skal igennem en si for at fjerne frugtskallerne og noget af gæren. Lad den igen stå et par måne-

der og tap så på flasker med en hævert. Vil man have en hel klar vin, er det klogt at stikke om et par gange, mens vinen ”hviler”. Et lille citat fra min svenske ven: ”Alkoholstyrkan bliver 16-18 procent – bra att veta för bilförare som annars lätt kan förledas att dricke för mycket”. Vi målte ikke styrken i vor vin, men vi sammenlignede dens virkning med en overordentlig kraftig bourgogne og stærk portvin. Mælkebøttevinen slår mere end den sidstnævnte. Har man ikke mod på så stor en portion, kan alle talopgivelserne f.eks. divideres med fire.

Smagen

Det er ikke nogen billig vin. Vi fik 24 flasker, og hvis man til prisen for frugt, sukker og gær lægger 18 timers løn, kommer man til at tænke på prisen for cognac og andre ædle drikke. Men når man har smagt det første glas, er intet fortrudt. Så har man lært at elske fandens mælkebøtte. Hvordan den smager? Som at stikke tungen ind i himlens frugtkammer.

KLIP OG GEM

Mælkebøttevin: 12 liter blomsterh oveder 200 gram bagegæ r 8 kilo sukker 12 Citroner 12 appelsiner 16 liter kogende va nd

2015 April LION

13


NATIONALT

Fem lokale formål modtager 90.000 kr. fra Lions Kuponhæfte AF Leif Søeborg, LC Esbjerg-Grådyb

Den 1. marts startede salget af Lions Kuponhæfte 2015. Da vil unge mennesker fra sportsklubber og foreninger sælge hæftet for 20 kr., hvoraf de selv tjener de 10 kr., der går direkte til deres klub eller forening. De resterende 10 kr. går til klubberne bag kuponhæftet. Det forventes, at de unge mennesker i år vil kunne tjene godt 100.000 kr. til deres egne aktiviteter, mens der er afsat 90.000 kr. til at støtte fem formål i Esbjerg Kommune.

Ved et arrangement i HTH Køkkenforum i Esbjerg blev det offentliggjort, at de fem modtagere af de mange penge fra Lions Kuponhæfte 2015 er Kaj Lykke Gruppen, Bramming, under Det Danske Spejderkorps, der modtager 10.000 kr., Hospice Sydvestjylland, der modtager 25.000 kr., Alzheimerforeningen Sydvest, der modtager 25.000 kr., Venneforeningen for Karstensminde i Gredstedbro, der modtager 15.000 kr. og Freja Centret, der modtager 15.000 kr.

Inger-Lise Hansen fra det frivillige rådgivningscenter Freja Centret, fortalte gribende, hvordan centret hjælper familier med børn, der er blevet seksuelt krænkede. Det påvirker børnene hele livet, de bliver sky og har det i det hele taget svært. Pengene fra Lions hjælper til at give disse børn nogle gode, fælles oplevelser, der får dem til at føle, at de ikke står alene med deres egne traumatiske oplevelser.

14

LION April 2015


NATIONALT

Ved offentliggørelsen var de fem donationsmodtagere repræsenteret af Inger-Lise Hansen, Freja Centret, Inger Marie Mikkelsen, Venneforeningen for Karstensminde, Marianne Timmermann, Kaj Lykke Gruppen, Ulla Krogh Jessen, Hospice Sydvestjylland og Hanne Knudsen, Alzheimerforeningen Sydvest. Foruden den lange række af gode tilbud fra kommunens virksomheder og forretninger, som Lions Kuponhæfte indeholder, er hæftet også en lodseddel, hvorpå man kan vinde kontaktpræmier for i alt 45.000 kr. Så de to tovholdere, Niels Jørgen Ejsing, LC Bramming, og Ove Smidt Kristensen, LC Esbjerg-Grådyb, håber, at folk vil tage godt imod sælgerne, når de møder dem på gader og stræder - eller ved deres hoveddør.

2015 April LION

15


NATIONALT

Hospice for Børn og Unge på Sankt Lukas Af Bent Jespersen, P LC Hellerup

Da Lions Hellerup for et års tid siden besluttede at overskuddet fra en kunstauktion og vinsmagning på kr. 75.000 skulle doneres til indretning af det kommende Børnehospice, havde klubben ikke regnet med et år senere at stå med kr. 1,6 mio. Men det er tilfældet, LC Gladsaxe var meget hurtige med at yde et tilsvarende bidrag og med Guvernørrådets opbakning fik klubben lov til at søge bidrag fra andre klubber. Det blev en stor succes og yderligere små kr. 700.000 er siden kommet ind. LC Hellerup gennemførte i marts endnu en auktion og vinsmagning med et resultat på kr. 75.000 og som det seneste har klubben i april haft en Donation Day i Superbest/Rotunden, hvor 10% af omsætningen blev doneret til formålet Dette blev yderligere kr. 75.000, således at Hellerup nu har doneret kr. 225.000, og med nævnte bidrag fra øvrige klubber betød det, at man medio april nu havde rundet kr. 1,0 mio! Sidste weekend kom så den glædelige meddelelse, at LCIF havde imødekommet en ansøgning om en Standard Grant og bevilget USD 90.000 (640.000 dkr.). LC Hellerup er meget glade for opbakningen fra alle klubber og sender ad denne vej en stor tak. Ombygningen er nu igangsat

og med Lions penge er der sikret indretning af Børnehospice, ligesom Sankt Lukas har fuldt overblik over de kommende års driftsudgifter. Åbningen forventes at ske på den anden side af sommerferien.

Lions – nu også uden “club” Af Benny Nissen Raun GRF Mange Lions har i årenes løb erfaret, at folk, der ikke kender Lions organisationen så godt, opfatter os som en loge bl.a. fordi vi skriver ”club”. Nogle medlemmer er af og til også lidt i vildrede: Skal man skrive ”club” eller ”klub”? Endelig er der mange, der synes det signalerer lukkethed. GR har derfor behandlet et forslag om, at vi internt og på officielle dokumenter stadig anvender betegnelsen “Lions Club”, men udadtil alene markedsfører os som “Lions”, bl.a. for at undgå den kedelige oplevelse, at blive slået i hartkorn med lukket klub og/ eller logebegreb. Sagen er undersøgt ved Lions JURA, som ikke har indvendinger mod, at vi ændrer “kaldenavn”. GR har valgt fremover at anbefale, at alle klubber i deres udadvendte arbejde bruger LIONS +navn som stærk branding af klubben og LIONS. Legalt udadtil 16

LION februar 2015

At undlade ordet “club” udadtil er således helt OK, men det er ikke nødvendigvis et krav, at en klub blot skal omtale sig som Lions Ringsted, Lions Herning, Lions Esbjerg, Lions Hellerup osv. GR har dog besluttet, at ordet “Club” fjernes fra topbanneret på klubbernes hjemmesider hurtigst muligt.


KLUBSSTOF

Misbrugsområdet styrkes Af Torben Jørgensen,

med

Formand Misbrugsrådet, Lions Hjørring Vendia. I mange år har Holdning og Handling og misbrug været tæt forbundne og har haft samme bestyrelse. De senere år har der været så meget fokus på Holdning og Handling grundet en hel del ændringer og tiltag, at der ikke har været plads til ret megen snak om misbrug. Det er selvfølgelig ikke i orden, hvilket også er kommenteret af nogle af de valgte misbrugs-chairmen. I det lys, besluttede bestyrelsen sidste år at fremlægge en plan for guvernørrådet, omhandlende en adskillelse af de 2 området. Planen gik i sin enkelthed ud på, at der blev dannet en bestyrelse, som alene skulle tage ansvar for misbrugsområdet under Lions Danmark, og som skulle have direkte reference til Guvernørrådet. Aktiviteten blev navngivet Misbrugsrådet. Rådet skulle bestå af 5 medlemmer, hvoraf de 4 skulle være de valgte misbrugs-ansvarlige i landets 4 distrikter. Det 5 medlem skulle udpeges af Guvernørrådet og skulle fungere som formand. Tulipaner, misbrugspuljen mm Arbejdsopgaverne blev foreslået til at være ansvarlig for Tulipanaktiviteten, ansvarlig for Stofferspillet, herunder ajourføring og salg, modtage ansøgninger til Misbrugspuljen og herunder komme med indstillinger, og endelig være kontaktledet til Misbrugsportalen. Endvidere skulle rådet være til rådighed for landets klubber med hensyn til misbrug, evt. være behjælpelig med råd og vejledning. Rådet skulle også holde sig orienteret og videregive informationer, der kunne have interesse for misbrugsområdet hos klubberne i landet.

Den forelagte plan for godkendt af sidste års guvernørråd og skulle træde i kraft pr. 1. juli 2014. Det nye Misbrugsråd er således på plads og nu håber vi at I ude i klubberne vil gøre brug af os i Jeres arbejde med misbrugsområdet.

Lions

Stofferspillet – god PR Misbrugspuljen får alene sine indtægter fra overskuddet af salget af Stofferspillet. I øjeblikket er der ikke så mange penge på kontoen, så herfra skal lyde en opfordring til at købe nogle spil, så kontoen kan blive lidt bedre polstret, så vi har nogle penge at donere. Køb en forestilling Sluttelig vil jeg her lige gøre opmærksom på, at hvis I mangler en aktivitet på misbrugsområdet, har jeg fået en henvendelse fra Alias Teaterproduktion, som har produceret et teaterstykke som omhandler spiritus og som henvender sig til de unge. Stykket hedder 4.1 promille. Skulle nogle af Jer have lyst til at købe forestillingen - hvilket klubber i Vadum, Randers og Salling allerede har gjort - kan der ske henvendelse til talskvinden fra selskabet Janne Hovmand Storm på følgende mailadresse: janne@ aliasteaterproduktion.dk

MOD MISBRUG med

Lions

MOD MISBRUG

2015 februar LION 17


KLUBSTOF

Lions Jernløse fejrer 25 års jubilæum Klubbens vicepræsident Jette Kjær Jørgensen

Fredag den 27. februar fejrede Lions Jernløse sit 25 års jubilæum! LC Jernløse blev startet op som den første ”blandede klub” i Danmark, dvs. med medlemmer af begge køn! 25 år efter havde de rigelig mulighed for at reflektere over de mange oplevelser de har haft igennem årene. Man har fældet juletræer, arrangeret koncerter og modeshows. Der er også blevet solgt en speciel vin, kaldet Løvenborg Vin, efter det lokale slot, hvor chartringen fandt sted i sin tid, og som man efterfølgende har samarbejdet med i flere tilfælde. Gæster fra nær og fjern var strømmet til Vommevad Forsamlingshus i dagens anledning. Selv borgmesteren, Søren Kjærsgaard fra Holbæk, var mødt op for at lykønske. Han fortalte levende de tilstedeværende om sine oplevelser som dreng sammen med klubben og sin far, som stadig er medlem. Distriktsguvernør Niels Bidstrup og Zoneformand Gert Andersen, havde også fundet vej. Der var fin underholdning fra bla. klovnen Njetski og en fin buffet til ganen til de mange fremmødte gæster. Klubbens vicepræsident Jette Kjær Jørgensen, måtte træde til som toastmaster da præsidenten Gitte Kjærsgaard desværre var blevet forhindret. I anledningen af jubilæet, kunne LC Jernløse uddele gaver for i alt 75.000 kroner. Mange lokale foreninger, så som spejdere, boldklubber, foreningshuset m.fl. blev tilgodeset med dejlige checks.

Borgmester Søren Kjærsgaard fra Holbæk kommune

Klovnen Njetski underholder

18

LION februar 2015


KLUBSTOF

Bankoshow med Banko Poul Af Bjarne Vitting Lions Club, Hedensted

Lions Club, Hedensted holdt igen traditionen tro deres årlige banko show med banko Poul tirsdag i påskeugen. Bankoshowet holdes i samarbejde med Østjysk Håndbold Klub. Der var igen i år samlet ca. 1150 glade bankospillere i Hedensted Centret, der spillede om 200 gevinster og 800 sidegevinster som alle var sponsoreret af firmaerne i Hedensted/Løsning, og uden denne flotte opbakning af vores sponsorer som vi takker meget, er det ikke muligt at afholde dette store show.

Blandt indslagene var et gavekort på en børnefødselsdag fra det lokale pandekagefirma La Crepe på en børnefødselsdag for 12 børn, og 1 drengecykel fra den lokale Super Brugsen i Hedensted. Bankoshowet startede kl.19.30, men allerede kl. 17.30 var der lang kø på P pladsen, der ventede på at dørene skulle åbne kl. 18. Lions Club Hedensted, håber på et overskud på ca. 100,000,- til deling mellem de 2 klubber.

2015 februar LION

19


KLUBSTOF

Lions Odense Svanen fejrer 25 års jubilæum Af Liselotte Christensen, LC Odense Svanen

20

LION februar 2015


KLUBSTOF

Lørdag d. 14.3 fejrede Lions Odense Svanen, at det nu er 25 år siden klubben blev chartret på Odense Rådhus med deltagelse af daværende borgmester Verner Dalskov. I årenes løb er en del af Svanerne skiftet ud, men vi har endnu 3 chartermedlemmer. Svanerne er i årenes løb blevet ”lidt mere grå i toppen”, men engagementet og energien er fastholdt gennem alle årene. Der blev afholdt en reception på Hotel Knudsens Gård med deltagelse af både Lions m. ægtefæller, tidligere Lions, donationsmodtagere og Odense rådmand Jane Jegind. Chartermedlemmerne Birthe Simonsen og Kirsten Larsen blev fejret på passende vis, og derefter blev der uddelt en LEO Club Advisor Award til klubbens LEO-ansvarlige Liselotte Christensen. Det sidste chartermedlem Lisbeth Pedersen var desværre forhindret i at deltage, så hun fik sin blomsterbuket bragt hjem. Efter flere pæne taler kom tiden til donationerne. LC Hellerup var mødt op for at modtage 60.000 kr., der skal gå til Danmarks første børnehospice. 30.000 kr. gik til Børneafdelingen HC Andersen Hospital, OUH, som skal bruge pengene til at gøre forholdene for dagpatienterne bedre. Sluttelig fik tidligere hospitalsklovn Lulu 10.000 kr., som hun vil bruge til aktiviteter for multihandikappede børn. Om aftenen fortsatte fejringen med underholdning af 2 fra Odense LEO, efterfulgt at god mad og masser af snak. Alt i alt en rigtig fin dag, hvor selv vejret var med os

2015 februar LION

21


KLUBSTOF

Avispigerne fra Aalestrup Af Jytte Skyum Sekretær

Lions Club Aalestrup Marie Louise Nu har Lions-pigerne i Aalestrup fået endnu en rigtig god idé!! Vi har fået en ugeavis- og reklamerute!! Det er en rigtig, rigtig god aktivitet! Vi går hver onsdag og fredag formiddag i al slags vejr. Aktiviteten er “kun” arbejde - ikke noget med at “tigge” vores virksomheder om økonomisk støtte. Det har vi andre aktiviteter, hvor vi gør. Det har tidligere været svært at finde på aktiviteter, som kun krævede “arbejde”. Det gør denne. Vi går sædvanligvis 2 ad gangen. På billedet er vi dog 3 piger, da den ene pige skulle hjælpe det nye hold i gang. Vi hygger os og snakker og får efterfølgende endnu mere snak over en kop kaffe. Det er meget overkommeligt, når vi “kun” skal af sted hver 4. uge. Vi får også en mængde god motion og frisk luft. Alt i alt en rigtig god aktivitet, som vi er rigtig glade for. På billedet ser vi lidt “Tykke” ud, men vi skal jo være klædt på til det kolde vejr her i vinter. På billedet ses fra venstre; Marie-Louise Nørgaard, Nina Sode og Jytte Skyum.

9

6

8

1

2 4

8

5

5

6

2

2

9

1

7 1

2

7

8

2 7

5

8

6

7

3 3

4

2 7 22

LION April 2015

8

2

5

9

S U D O K O

4

5 8

7

9 6

9

8 2

3

4

2 6

7 5

8

2

3

7 1

4 7

3 9

5 6

9 1

5

5 6

9

8


NAVNLIG NAVNE

A

Nye Medlemmer C

LC Sorø, Kent Høystad LC Solrød, Kim Wettersteen LC Præstø-Fladså, Morten Schmidt Petersen LC Præstø-Fladså, Mogens Wium LC Ringsted, David Udbjørg LC Solrød, Kuno Bay Rasmussen LC Præstø-Fladså, Lars Hansen

B

LC Aalborg, Peter Kristensen LC Dronninglund, Karsten Møller LC Dronninglund, Henrik Buhelt LC Hadsten, Morten Birkebæk LC Hobro, Jens Thomasen LC Hobro, Knud Brix Kjelgaard LC Hjørring Vendia, Michael Mærk Jensen LC Sæby, Michael Jacobsen LC Sæby, Brian Studsgaard LC Sæby, Martin Wunderov LC Morsø, Ole Kristensen LC Fjerritslev, Palle Ræhrgaard Nielsen LC Karup, Søren Mogensen LC, Grenaa Olivia Karin Svith Poulsen LC Struer Kirsten Bang, Mette Mortensen LC Hinnerup Dagmars Kilde, Kirsten Vraa LC Hinnerup Dagmars Kilde, Trine Søegaard LC Hinnerup Dagmars Kilde, Jenny Thomsen LC Hinnerup Dagmars Kilde, Karen Kromand Brun LC Sydthy Liden Kirsten, Jette Dølrath LC Sydthy Liden Kirsten, Gitte Frost Brændgaard LC Sydthy Liden Kirsten, Birgitte Fredensborg LC Kalø, Anne-Marie Storgaard LC Kalø, Signe Fryland Nielsen LC Aalestrup, Jørgen Monrad LC Ikast, Egon Jensen LC Ikast, Peter Søndergaard Andersen LC Ikast, Benny Andersen LC Ikast, Kenneth Knudsen LC Skagen, Ronnie Toft LC Struer, Jens Ove Andreassen LC Fjends, Carlo Albertsen LC Fjends, Hardy Skov LC Fjends, Jens Erik Vinther LC Løkken, Henrik Taagaard LC Viborg Borgvold, Aksel Kolding LC Struer Kirsten Bang, Dorrit Bregner LC Nibe Guldgåsen, Connie Rask LC Nibe Guldgåsen, Susanne Adelsen LC Nibe Guldgåsen, Mette Roed Jensen LC Nibe Guldgåsen, Liv K. Sagbakken

LC Horsens, Søren Lykke Jensen LC Lystrup, Michael Stoltenberg LC Søndersø, Jens Abild Nielsen LC Rødekro, Jan Rasmussen LC Vojens, Evald Lorenzen LC Vojens, Hans Christian Hansen LC Give, Brian Kjeldberg LC Give, Henrik Johansen LC Give, Børge Christensen LC Løgumkloster, Henrik Callesen Jensen LC Odense Svanen, Nina Kjær LC Skanderborg Slot, Lars Barkholt Ovesen LC Vadehavet, Grete Stjernholm Jakobsen

D

LC Frederikssund, Flemming Bülow Rasmussen LC Ganløse, Tommy Fejrskov LC Jyllinge, Anthony Thompson LC Eysturoy, Jákup Martin Kjeld LC Tindur Skarvanes, Emil Simonsen

LEO

Leo Club Sønderborg, Alicia Eggers Leo Club Sønderborg, Mikkel Juhl Neumann Leo Club Århus Nord, Malene Bundgaard Nielsen Leo Club Lolland-Falster, Patrick Bjerre Leo Club Esbjerg, Jesper Jørgensen

Skilte - Bannere - Tryksager - Digitalprint Tekstiltryk - Autoreklamer Storformat print - Reklameartikler

Vittenvej 54, 8382 Hinnerup, 87 57 60 00 w w w. v i t t e n g r a f i s k . d k

2015 februar LION 23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Københavnsvej 19 - 3400 Hillerød

Boganmeldelse Havet sletter ikke alle spor Af Kurt Lundholm Brunlynget Bogforlag “Realistisk katastrofebog” - det er, hvad denne bog umiddelbart ser ud til at være. En fiktiv beretning om en miljøkatastrofe i form af en voldsom olie ulykke ved Aalbæk. Men den er mere end det. Den sætter spørgsmålstegn ved vores beslutningsprocesser og ikke mindst ved ansvarsfordelingen når det går galt. Bogens første del beskriver ulykker, der har fundet sted, samt rapporteringer udarbejdet på baggrund af disse, men som kun er mangelfuldt efterkommet. Den beskriver, hvor ringe vores beredskab rent faktisk er, og forklarer det bl.a. med alle de sparerunder og kompromiser, der er besluttet og indgået i det politiske system. Tankefuld læsning, som uden tvivl kan overføres til alt for mange andre sammenhænge. Men, så længe det går godt er de penge jo sparet. Forfatteren gentager adskillige gange det berømte citat: “rettidig omhu”. Hvor har han ret. I længden kan det faktisk godt betale sig at bruge nogle penge til bl.a. beredskab. Selve romanen bærer præg af, at det er en fagmand, der har skrevet den. Han kender dette univers og skriver særdeles troværdigt. Hele beskrivelsen af ulykken med deraf følger kunne lige så godt være en beskrivelse af noget, der har fundet sted. Politikere får nogle solide hug, men det er ærlig talt berettiget i denne sammenhæng. Journalister får også nogle hårde ord med på vejen. Her kunne man godt have nuanceret billedet lidt og tilført historien et ekstra lag. En lidt skrappere redaktionel bearbejdning kunne også have skærpet romanen. Personbeskrivelserne er lidt statiske og en ekstra korrektur ville have fanget nogle ærgerlige smuttere. Men jeg har valgt at skrive denne anmeldelse og anbefale, at man trods disse skavanker læser romanen, fordi den er vigtig. Den har et meget væsentligt budskab ikke mindst her i et valgår: Hvordan skal vi fordele vores udgifter? Hvordan sikrer vi, at der bliver taget ansvarlige beslutninger? Og ikke mindst, hvordan sikrer vi, at gøre dem, der rent faktisk tager beslutningerne, ansvarlige herfor? Læs denne roman og prøv at sammenligne med noget I kender til lokalt. Jeg er ikke i tvivl om, at I alle vil kunne komme med lignende eksempler, på beslutninger truffet på basis af pudsige politiske kompromiser, der har mere eller mindre utilsigtede konsekvenser. Forhåbentlig ikke med så store miljømæssige følgevirkninger, men dog med alvorlige konsekvenser. Skal vi bare leve med det? Eller skal vi arbejde på at gøre beslutningstagere mere ansvarlige? Vi i Lions er upolitiske – i hvert fald når vi er løver - men vi er dog engagerede ressourcestærke borgere, der bør gå ind og påvirke, når vi ser uretfærdigheder i vores lokalområde. Om end ikke på anden vis så ved at rose, når man ser noget, der er godt håndteret. Positiv kritik er stærkt motiverende. 5. april 2015 Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

Sidste frist for stof til LION nr.6:

8. juni 2015


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.