Lion april 2017

Page 1

LION

Medlemsblad for Lions Danmark

Nr. 5 April 2017

Besøg af IP Bob Corlew


3 REDAKTØRENS KLUMME

13

21

4 LEDER 7 LCIF 8 INTERNATIONALT 12 AKTUELT 17 KLUBSTOF 20 LEO 23 NAVNLIG NAVNE

11

24 LIONS TIL AMERIKA

LION LION + LION Joe Preston + Medlemsblad for Lions Danmark

LION Magazine

18

Nr. 3 december . 2014-15

Europaforum i Birmingham

Nyt fra Sigth First & LCIF

Medlemsblad for Lions Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 4 Februar 2015

NSR møde i Danmark Convention på Hawaii

Medlemsblad for Lions Danmark

besøger Danmark

Mange andre spændende ting

Nr. 5 April 2015

ÅRSMØDE I AARHUS

Lions Quest + 25 år i Danmark

Mange andre spændende ting

Læs om de syv kandidater til posten som anden vicepræsident

2

LION April 2017

www.lions.dk Lion Magazine er Lions Clubs Internationals officielle organ og udgives med tilladelse fra The Board of Directors på 20 sprog. Den danske udgave udgives af Multipeldistrikt 106. lions.dk


REDAKTØRENS KLUMME Annoncer: Svend Due Mikkelsen (Ansvarshavende redaktør) Erantisvej 5 4300 Holbæk Tlf. 88 70 76 10 Mobil 25 17 01 24 thelion@lions.dk

2. Indhold & klumme Anslag: 552 Billeder: 2

Redaktionsudvalg: PRD Flemming Høj Sørensen prd@lions.dk PRC-A David Munis Zepernick prc.a@lions.dk PRC-B Lasse Borgbjerg prc.b@lions.dk PRC-C Flemming Høj Sørensen prc.c@lions.dk Oversættelse: Helge B. Møller LC Odense Ole Klejs Hansen LC Randers Administration: Lions Danmark Københavnsvej 19, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 56 34 lionskontor@lions.dk Tryk: Vitten Grafisk A/S Vittenvej 54 8382 Hinnerup Tlf. 87 57 60 00 info@vittengrafisk.dk

April måned er en farverig måned, set med Lions briller på. De sociale medier bugner af billeder med tulipaner i alle regnbuens farver. Det er glædeligt at se, hvor mange klubber, der deler billeder og filmklip af disse prægtige buketter, på Facebook, på Twitter, Instagram og jeg ved snart ikke hvad. Dette er en tradition, som har bredt sig gennem de senere år – ikke bare i Danmark, men også på Færøerne, i Norge og Sverige, ja selv i Island deler de buketter både viralt og rent fysisk! I dag har jeg 361 venner på Facebook hvoraf langt de fleste er venner jeg kender fra Lions sammenhæng ”all over the world” – rart og hurtigt at bruge disse medier til hurtig kommunikation. Blandt helt unge mennesker i dag, bruges udelukkende medier at komI forrigesociale nummer af til LION, opfordrede munikere med hinanden – ikke noget med betalingstelefon, sms eller lignende, når man kan med stof til et 100års indstik til bladet bruge f.eks. Messenger eller Skype telefoni og Viber. Udbuddet i dag er så stort og i rivende joatfor lidthægtet at lave indstik udvikling – så man skal ”stå tidligt op” for ikke at risikerer blive af. et Hvad der erpå. ”in” i dag, er måske ”yt” i morgen. Jegmåned opfordrer derfor klubbernes m Derfor går LION også viralt (mere end det allerede er) i juli – sammen medigen alle de anscrapbogen eller hvor man nu ha dre officielle udgaver af bladet. Det gør også, at det bliver nemmere atfrem læse på smartphones og diverse tablets om man har lyst til det. medlemskab af Lions Intl. og se tilbag

Med venlig hilsen

Svend Due Mikkelsen SVEND DUE MIKKELSEN Ansvarshavende redaktør Ansvarshavende redaktør Oplag: 7.000

2017 April LION

3


LEDER

Nå nye højder af service gennem LCIP Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense Da jeg var ny Lion i 1978, var jeg med det samme begejstret for kammeratskabet. Jeg er stadig Lion på grund af den hjælp, min klub ydede overfor vort samfund. Alle de elpærer, koste og mopper, vi solgte, hjalp et stort antal mennesker i nød. Ligeledes beskyttede vi synet hos ungdommen gennem alle vore synsprøver, fordelte thanksgiving kurve og afholdt aktiviteter for forældreløse og fattige børn. Det var helt fantastisk, hvad min klub nåede. Men jeg fik en åbenbaring. Hvad min klub kunne nå ved egen kraft, kunne slet ikke måle sig med, hvad vi kunne nå som et multiple distrikt. Blandt andre resultater fik vi dannet Tennessee Lions Syns Center, et af de bedste øjenhospitaler i USA. Dette hospital har på dramatisk haft indflydelse på tusinder af børns liv.

Med fortsæt også med at støtte LCIF ved køb af Melvin Jones fellowship’s og ved direkte tilskud. Mæslinge initiativet har i særdeleshed brug for hjælp. En gave kan redde et liv. Jeg ved, at jeres service til jeres eget samfund kræver tid og opmærksomhed. Men vær sammen med jeres Lionskammerater gennem LCIF og ænder verden. Hjælp LCIF hjælpe andre. Gennem LCIF når vi nye højder og bestiger nye bjerge.

Chancellor Bob Corlew Lions Clubs International President

Da jeg blev distriktsguvernør, og endnu mere, da jeg blev international director, fortsatte jeg med at se og lære om fordele og præstationer af mange Lions der arbejdede sammen og samlede deres arbejdstimer, talenter og økonomi. Vi ved alle, at klubben er grundlaget for vor Lions verden. Men når Lions står sammen i store tal, er det fantastisk, hvad de kan opnå. Lige netop derfor har LCIF været sådan en stor kraft i vore samfund og i verden. Vort fond er et værktøj til at styrke ønsket om at tjene i enhver Lions hjerte. I dette nummer af the Lion fortælles om nogle af LCIF’s nylige bedrifter. Læs det og vær stolt.

EXECUTIVE OFFICERS 2016-17

President Robert “Bob” E. Corlew, Milton, Tennessee, USA Immediate Past President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo, Gifu, Japan First Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India. Second Vice President Gudrun Bjort Yngvadottir, Gardabaer, Iceland Third Vice President Jung-Yul Choi, Pusan, Republic of Korea DIRECTORS

Andet års directors: Melvin K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birganj, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León, Mexico; Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan. Første års directors: Bruce Beck, Palisade, Minnesota, USA; Tony Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, Brasília, Brasil; Markus Flaaming, Espoo, Finland; Elisabeth Haderer, Overveen, the Netherlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey, Jr., Hilltop Lakes, Texas, USA; N. Alan Lundgren, Scottsdale, Arizona, USA; Joyce Middleton, Bridgewater, Massachusetts, USA; Nicolin Carol Moore, Arima, Trinadad and Tobago; Yasuhisa Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhey Oswal, Gujrat, India; Vijay Kumar Raju Vegesna, Visakhapatnam, India; Elien Van Dille, Ronse, Belgium; Jennifer Ware, Rapid River, Michigan, USA; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea.

4

LION April 2017


LEDER

Uddannelse Et gammelt ordsprog lyder ”Den, der ikke er under udvikling, er under afvikling”. I samme forbindelse kan man anføre, at udvikling i mange henseender er synonymt med uddannelse. Mange af os oplever alle fra tid til anden, at vi bliver spurgt, hvorvidt vi kunne tænke os en position indenfor vores organisation. Mange gange siger vi ”ja-tak” og glæder os til at påtage den nye udfordring. Andre gange siger vi måske ”nej-tak”, fordi vi ikke føler os godt nok rustet til at påtage os den pågældende opgave. I mange henseender kan jeg godt forstå, at man kan være lidt usikker på en konkret position. Det være sig som måske kommende præsident, kasserer eller udvalgsformand. Men det skal også i samme åndedrag påpeges, at vi indenfor vores organisation har mange tilbud til netop dig til at kunne erhverve sig den viden, der måtte være relevant for at gennemføre opgaven med et godt resultat.

Hvad kan vi gøre for at få flere til at deltage?

Ja, det er det gode spørgsmål. Jeg tror vi skal være bedre til at oplyse og informere om, hvilket udbytte, der kommer efter endt kursusforløb. Dernæst tror jeg, at vi skal være endnu mere fokuserede på at give endnu flere klare og konkrete værktøjer, som kan anvendes i den enkelte klub. Jeg vil derfor gerne opfordre alle, der har en opgave at løse i klubberne, at overveje om der ikke findes et kursus, som I med fordel vil kunne drage nytte af. Med disse ord ønsker jeg jer alle en rigtig god måned og godt Distriktsmøde, når det kommer. John Jagd Guvernørrådsformand for MD 106 (2016-2017) (Danmark – Grønland – Færøerne)

Det forunderlige er imidlertid, at når vi ser, hvor mange der tilmelder sig de uddannelsestilbud der findes, så står dette – efter min opfattelse – i stor kontrast til behovet. Det kan godt ærgre mig lidt, da der anvendes mange og gode kræfter til at uddanne alle.

Lad mig give et par eksempler.

Den 22. april 2017 bliver der gennemført en stor inspirations- og uddannelsesdag i Distrikt 106A. Programmet er varierende og godt. Der vil bl.a. være mulighed for sekretærkursus, medlemshvervning og -fastholdelse, PR - hvordan kommer vi i nyhedsmedierne? Der er her primo april ”blot” tilmeldt 30 personer. Det burde været meget højere, når i alt henses til, at der er 97 klubber i Distrikt 106A. Den 3. marts til 5. marts 2017 blev der gennemført det årlige RLLI i Odense. Et godt og givende ledelseskursus, som i nu over 10 år har høstet gode resultater og anerkendelse. Her i år var der ikke uvæsentlige udfordringer med at få nok tilmeldte til kurset. Det er lidt ærgerligt. Både fordi vi fra Lions Danmark yder et stort tilskud til, at kurset kan gennemføres og fordi tilbagemeldingerne fra deltagerne altid har været, at det er et godt og veltilrettelagt kursus.

2017 April LION

5


INGEN VEJ UDENOM 100 ÅRS TJENESTE 210 LANDE 1 LEJLIGHED TIL AT FEJRE

— Lions Clubs International 100års Convention 30. juni - 4. juli 2017 CONVENTION CENTER MCCORMICK PLADS CHICAGO, ILLINOIS

Chicago og The Beach Boys Gå ikke glip af Vores internationale Show

Parade af de mange Nationer som viser de Farverige Nationaldragter, vil finde sted på State Street

Centennial Exhibition Oplev vores historie Gennem interaktive Paneler

Centret Alle de sjove udstillinger Under ét tag i McCormick Place

Chancer for store præmier i hver plenum session

Lions Clubs International 6

LION April 2017

LCICon.org


LCIF

L

Lions Clubs International Foundation overgår Spændende Grant Milestone

ions Clubs International Foundation (LCIF) har for nyligt nået en milepæl, 1 milliard US $ i tilskud ydet til global humanitær hjælp. Siden grundlæggelsen i 1968 har LCIF bestræbt sig på at opretholde Lions’ humanitære servicemål over hele verden, tildeling af mere end US $ 1 milliard i de fire fokusområder af syn, ungdom, katastrofehjælp og humanitære indsatser. I 1972 fremkom, hvad der i første omgang føltes som rutinemæssige oversvømmelser, advarsler til samfundet i Rapid City, South Dakota, USA, der snart forvandledes til katastrofale oversvømmelser, der tog livet af mere end 200 mennesker og efterlod mere end 5.000 hjemløse. LCIF tildelt sin første bevilling til at hjælpe med i fællesskab at genopbygge Rapid City, og Lions fik hurtigt arbejde med at levere nødhjælpsforsyninger i kølvandet

på denne katastrofale begivenhed. LCIF’s arv blev født: tilvejebringelse af lokale Lions med den hjælp, de har brug for til at forbedre livet for mennesker i deres lokalsamfund. Ud over katastrofehjælp, er LCIF dedikeret til en række humanitære hjælpe projekter, og fortsætter med at udvikle og udvide programmer, der opfylder nye behov i hele verden. ”I vores næsten 50-årige historie, har LCIF aktiveret Lions i lokalsamfund rundt om i verden at gøre en betydelig forskel i livet for millioner af mennesker”, siger Dr. Jitsuhiro Yamada, 2016-2017 formand for LCIF. ”Vi er stolte af vores resultater. Den første milliard US $ er en milepæl i tilskud, der tildeles og noget, som alle Lions kan være stolte af.” LCIF er den velgørende fond af Lions Club, der understøtter de mange projekter, som Lions rundt om i verden står for.

Præsident Yamada, her i samtale med ledende overlæge Merete Stubkær Christensen, Hammel Neurocenter, fra besøg i 2015

2017 April LION

7


INTERNATIONALT

Convention

- du oplever det aldrig bedre Oversat af Helge Møller, PDG, MJF LC Odense og Ole Klejs Hansen

Chicago - Lige vores slags by. 25 juni, 2017: Memo fra klubpræsidenten: Vil sidste Lion, der forlader byen venligst slukke lyset? På gensyn i Chicago.

Skylinen og NorthAvenue stranden er to attraktioner for vor hundredeårs convention by. 8

LION April 2017


INTERNATIONALT

OK, Det er nok ikke alle Lions, som kommer til Chicago til den 100. Internationale Convention fra 30.juni til 4. juli. Det synes bare sådan. Tilmeldinger er ved at gå gennem taget. Forhåndstilmeldinger slutter 1. maj, men man kan også tilmelde sig på convention. Ved Convention vil gruppen Chicago Dette bliver ikke en al- optræde (her vist ved ”Bønnen” i mindelig convention. Millennium Park) Højdepunkter inkluderer topunderholdning så som Chicago og Beach Boys, taler af kendte personer så som tidligere US Vicepræsident Al Gore, en højtidelighed til markering af de hundrede år, en interaktiv historisk udstilling, en festlig parade ned af State Street midt i hjertet af centrum og en liste fuld af gode seminarer og byrundture. Dette convention vil også blive nemmere at deltage i, mere Lionvenlig. Alting – både udstillingsområdet og plenarforsamlingerne vil finde sted i McCormick Place. Stedet holder længe åbent. Afstemningerne er gjort nemmere. Delegater behøver ikke at udfylde delegatskemaer, hvis de kan gå ind på MyLCI. Delegater kan blive godkendt og stemme samtidig. Herudover er plenarforsamlingerne blevet strømlinet. For eksempel er direktørernes valgtaler flyttet fra anden plenarforsamling til et særligt møde lørdag, den anden dag på convention. Mere en nogensinde vil hundredårets convention blive Lionscentreret. Deltagelse i Serviceprojekter vil blive tilbudt både internt og eksternt i byen. Blandt tilbuddene vil være en strandrensning, arbejde i en byhave og pakning i en mad-bank. US$25 dækker omkostningerne af en minde T-shirt, transport og forfriskninger. Lions kan også tage på en guidet tur til vort hovedkvarter i forstaden Oak Brook. Det er nyligt blevet moderniseret og haven omlagt, og hovedkvarteret omfatter Melvin Jones genskabte kontor med memorabilia så som Lion-tæppet, han fik i gave af Winston Churchill, hans taske og pas, Præsidentvæggen med portrætter af de 100 internationale præsidenter og en kraftfuld statue, som minder om omkostningerne ved flodblindhed og Lions kamp for at begrænse sygdommen. Prisen for turen Inc. Bustransport og en souvenir er US$35. Enkelte Lion ønsker måske selv at køre til Oak Brook. De skal også huske at reservere plads, så vi er sikre på, at alle besøgende bliver hjulpet. For dem koster det US$10 incl. en souvenir. Sluttelig vil fremtiden for Lions blive afsløret, når Lions ledere ruller fremtidsplanen for LCI ud. Lions klubberne udvikler sig til det bedre, og convention deltagerne kan på første hånd lære, hvilke hjælpeprogrammer der vil blive fremmet, og hvordan klubberne vil blive ansporet til at øge medlemskab og aktiviteter. En anden attraktion på convention i år er muligheden for lions at dele kunnen og erfaring med andre lions og også bruge deres

personlige talenter. Skabt med de kendte Ted Talks i tankerne, i hvilke eksperter eller højt placerede personer deler deres viden og insights, vil Lions ”lejrbålsmøder” tillade lions at fortælle, hvordan de tiltrækker nye medlemmer, renoverer klubmøder eller andre emner, som de selv vælger. Disse indlæg må højst vare 30 minutter plus 15 minutter til spørgsmål. Det er dog nødvendigt med registrering forud. Lions performance scene i udstillingshallen gør det muligt for sangere, dansere og musikere at dele deres talenter med Lions i hele verden. Blandt optrædende registreret til dato er et brassband og en dansegruppe. Tag jeres guitar, harmonika eller saxofon med og underhold lions med musik, de måske aldrig har hørt. På convention vil også blive trukket lod om den store gevinst - The Grand Prize – sandsynligvis en bil eller en motorcykle under den anden plenarforsamling. Flere detaljer følger. Convention er fyldt med ting, man kan foretage sig, men Lions kan også vælge en tur i Chicago og nyde den verdensThe Beach Boys kendte arkitektur, lære om dens musikalske traditioner og om dens utrolige historie. Blandt de elleve udflugter kan nævnes Den arkitektoniske flodsejlads, Jazz Blues og Beyond turen samt Gangster turen, der tager dig til stedet for St.Valentines dags massakren. Både Lions historie og Chicagos historie vil blive omtalt på Melvin Jones grav/Hope kirkegården og South Sides highlight turen. Denne tur omfatter Jones’ genanlagte grav og Hyde Park og Jackson Park, hvorfra tidligere præsident Obama kom, og hvor hans præsidentielle bibliotek vil blive bygget. The south side vil en aften blive fuld af lions, da det vil være muligt for interesserede at købe billetter til kampen mellem White Sox og deres ærkerivaler Yankees. Som White Sox’ fans vil skrive under på, så har South Side stadion bedre mad end dens kollega på North Side og så er øllet billigere. Beklagelig vis er verdensmestrene Cubs ikke i byen under convention, men the Cubs tilbyder rundvisning på Wrigley Field. Efter et Internationalt Convention siger lions tit “det største nogensinde”. Til juli vil de måske sige “det største nogensinde - overhovedet”. Internationalt Convention nummer 100 vil blive mere end overdådigt. Der venter en stjernerække af kunstnere The Charlie Daniels Band og talere, en gribende fakkelceremoni til fejring af hundredåret, og på kongressens sidste dag ser Lions frem mod de næste 100 år og offentliggør et nyt ekstra fokusområde samt Lions Clubs International’s videre arbejdsplan (LCI Forward Plan).

2017 April LION

9


INTERNATIONALT

Ved Convention optræder: Chicago, Beach Boys, Charlie Daniels Band, Patti LaBelle, David Archuleta (kendt fra American Idol), American English (et Beatles kopiband), Anna Fermin, Blues Brothers Revue, African Children’s Choir samt Edward og Belinda Lee. USA’s tidligere vicepræsident Al Gore er hovedtaler. Keller David Archuleta Johnson-Thompson, en slægtning til Helen Keller, taler også.

Så hvordan bliver Convention i Chicago? Rigtig flot! Ved Convention 2007 blev lions udsat for et genhør med Helen Kellers tale, Glenn Campbells hits og et medrivende gospelkor. I 1967 fejrede man Lions 50 års jubilæum, og 45.856 lions deltog i Convention og lyttede til strålende talere som USA’s udenrigsminister Dean Rusk og filmstjernen Dorothy Lamour. Paraden på Michigan Avenue i 1953 samlede 300.000 tilskuere og Helen Keller holdt sin tale til lions.

American English og Blues Brothers Revue.

Hundredåret bliver Convention’s facade og omdrejningspunkt, og lions vil deltage aktivt i fejringen. Ved fakkelceremonien på det første plenarmøde vil lions modtage deres helt egen minifakkel. I kongreshallen vil der være en fantastisk jubilæumsudstilling, som opruller Lions flotte historie med interaktive og virtuelle indslag. For lions er Convention en oplevelse for livet. Medlemmerne hører om andre klubbers og distrikters projekter og skaber personlige kontakter med internationale ledere og repræsentanter fra lions hovedkvarter. Ugens samvær giver lions muligheden for helt at forstå, hvad det vil sige at være lion, og hvor langt vi når ud med vort hjælpearbejde. Ved dette års Convention vil lions opleve, hvad organisationen har opnået gennem de seneste 100 år, og fejre det.

Chicago har på det sidste været en del i nyhederne, altid på grund af de forkerte hændelser. Enhver stor by har sine risici, folk i Chicago ved, at alvorlige forbrydelser er koncentreret i enkelte områder. Som i alle byer bør deltagerne hele tiden være klar over, hvor de befinder sig, passe på deres værdisager og gemme deres convention navneskilt væk, når de er på sight-seeing. Derfor, hvis du er glad for at være Lion og gerne møder andre Lions, så er Chicago denne sommer ”once in a lifetime” lejligheden til ikke bare at beundre alt det vor service har skabt af millioner af Lions i løbet af 100 år, men også at være en del af de første dage i Lions andet århundrede. Det er chancen for at skabe nye veje, at hjælpe og fastlægge nye standarder for kammeratskab og glæde. Besøg Lionsclubs.org eller LCICon.org og få den fulde information om convention.

S U D O K U 10

LION April 2017


INTERNATIONALT

Hjælpeafdelinger i udlandet fremkalder ofte stor ros fra tilskuere Polen

Tre løver, to fra Polen og en fra Tyskland, råbte hjerteligt ”vi løber, vi hjælper”, da de løb i et stafetløb fra Hiroshima til Fukuoka, Japan. De afsluttede det fem-dages, 270 km. løb i juni, lige før den 99. internationale konvention og mødtes senere med daværende internationale præsident, Dr. Jitsuhiro Yamada i Japan. Polske Lions Mariusz Szeib og Daniel Wcislo, begge tidligere distriktsguvernører, og tyske Lion Ludwig Schlereth, har også deltaget i et lang-distance ”Freedom Charity Run” årligt, siden 2013. Alle erfarne løbere, som mødtes før 2013-konventionen i Hamborg. Bevidste om deres nations tragiske, fælles historie, besluttede de at løbe for fred. ”Vi er naboer - vi skal være venner,” sagde de til hinanden.

de tre løbere for fred foran et mindesmærke før deres løb. En af de første til at slutte sig til dem var Seiji Yamaguchi, født blot 19 dage efter atombomben over Hiroshima og, som dagligt har løbet de sidste 40 år.

Ungarn

Glæden ved at give, fik Lions i Ungarn til at opfordre syge børn, til at give til andre. Miskolc Lions iværksatte en fest for snesevis af børn på børnehospitalet i Miskolc nær jul. Nogle børn blev indlagt midlertidigt for sygdomme såsom brækkede knogler. Andre står med mere alvorlig sygdomme, der holdt dem på hospitalet lang tid. Børnene lavede kunst og kunsthåndværk sammen Lions. ”Masser af grupper giver donationer til hospitalet omkring jul, men vi hjalp dem med vores hænder,” siger Lion Peter Koleszar. Børnene lavede Julepynt, som de senere gav til deres forældre, søskende, sygeplejersker og læger. En dreng lavede den færdige pynt til Koleszar. ”Vi dekorerede vores familie juletræ med dette, og hans ånd var med os julenat,” siger han.

Børn sluttede sig ofte til kortere runder i det episke ”Freedom Charity Runs”. Deres første løb var en 418 km. afdeling fra Stettin, Polen, til Hamborg. 110.ooo kr. var på forhånd doneret, og gik til tyske børn, som havde lidt under en stormflod. De polske Lions ønskede at tilbagebetale de tyske Lions støtten efter en stormflod i Polen i 2010. 25-årsdagen for kommunismens fald i Østeuropa, blev i 2014 til løbets startskud. Solidaritets leder Lech Walesa var den officielle starter af løbet, som begyndte på det historiske Gdansk skibsværft. Den tyske konsul i Polen var også til stede. Løberne afsluttede 620 km. og nåede Brandenburger Tor i Berlin den 3. oktober tæt på årsdagen for nedrivningen af Berlinmuren. Turen indsamlede 145.000 kr. til ukrainske, forældreløse børn. I 2015 løb man 700 km. på en rute, der gik fra Polen, Litauen og til Letland. Midler blev indsamlet for at købe medicinsk udstyr til litauiske børn med kræft. Løbet sidste sommer rejste penge til ofre for jordskælvet i Japan og Nepal. Lions og andre, sluttede sig til tider til de andre løbere og var med en dags tid. Tilhængere løb, cyklede eller stod langs ruten for at heppe. I Hiroshima, bad

En løve hjælper et barn lave en julepynt.

2017 April LION

11


AKTUELT

Japan

Offentlige sikkerhedsbestemmelser opfordrer til regelmæssig afstivning af store møbler lavet i det jordskælvsramte Japan. Men kun få mennesker med handicap, især dem, der bor alene, er i stand til at følge anbefalingen, ifølge det japanske LION.

Lions sikrer møbler i hjemmet hos en person med et handicap. Medlemmer af Toyota Lions Club tilbragte en dag, seks jordskælvsramte boliger for mennesker med handicap. Løverne brugte metalbeslag og pæle for at sikre køleskabe, bogreoler og andre store husholdningsartikler og objekter. ”Jo flere vi kan nå, jo mere tid har handicappede til at forlade deres boliger, og søge til den nærmeste katastrofe beskyttelse,” siger Yoshikazu Naruse, formand for den store 87 medlemmers klub. Lions brugte deres forbindelser med Utopia Wakamatsu, en frivillig, der hjælper de handicappede, med at identificere beboere, der ønskede hjælp. Klubben har tidligere haft succes med at sikre møbler for ældre, der bor alene. Toyota er en by i Aichi Prefecture med en befolkning på 420.076.

12

LION April 2017

Norge

Hardangervidden er Norges største nationalpark. Vilde rensdyr strejfer op og ned ad de betagende smukke skråninger. Unge campister kan nu kan gå i gang med deres eventyr i parken. 26 Lions klubber sluttede sig sammen for at renovere to nærliggende ejendommen. Faciliteterne er i Trastolen, et populært udgangspunkt for ture ind i den 56979.73842 km2 store park. Klubberne bidrog med 2 millioner kroner og sikrede en donation på 1,5 millioner kroner fra Trond Mohn, en velkendt norsk forretningsmand og filantrop. Bygninger på et af komplekserne har plads til 32 overnattende og har et stort køkken. En anden del af bygningerne rummer 30 og omfatter en tidligere stald med lange, fælles borde. Lions bruger også stedet til at være vært for kræftramte børn, og unge med psykiske problemer samt andre, der har behov for en tid i vildmarken.

Lions renoverede dette hus og andre overnatningssteder i nærheden af en elsket naturpark.


AKTUELT

Advokaten kom på besøg Præsident Bob Corlew i Danmark Tekst og billeder: Redaktøren

Efter en times tid på rådhuset, gik følget til fods, den korte tur op til Koldinghus, hvor frokosten skulle nydes i den hyggelige kælderrestaurant, som også en gang havde huset de værste forbrydere.

Det årlige besøg af Lions Internationale præsident, fandt sted i dagene 11. og 12. marts. Arrangør af begivenheden var lagt i hænderne på distrikt C, hvor guvernør Lisbeth Andresen havde valgt nogle kompetente medlemmer, bl.a. Kay Pedersen, til at arrangere dagene. Stor ros for kreativiteten, da vi på trods af den knebne tid, alligevel nåede vidt omkring. Til at hjælpe med førstedagens arrangement i Kolding, havde Lionsklub Kolding også en stor andel. Det var både formelt, historisk, afslappende og et humoristisk arrangement. Første punkt på dagsordenen var det traditionelle besøg hos borgmesteren. Det morsomme ved dette besøg var, at Koldings borgmester Jørn Pedersen, også er medlem af Lionsklubben; så det var en ”dobbelt” fornøjelse for IP Bob Corlew at hilse på ham. Borgmesteren fortalte lidt om Kolding, hvordan bystyret hang sammen og på et tidspunkt, fik Bob Corlew hængt borgmesterkæden om sin hals, så han også kunne prøve hvordan det føltes. Da Bob Corlew rejste alene, hans frue Dianne var i Colombia til et andet lionsmøde, overrakte Jørn Pedersen ham en gave, en Georg Jensen damaskdug til at tage med hjem til Dianne. Som tak, overrakte præsidenten ham en Fredsplakat-plaquette.

Bagefter forestod den specielle ceremoni, med optagelse af alle deltagerne i Koldinghus Ordnen. Med Koldinghus - Koldings mest kendte seværdighed som base, vil Koldinghus Ordnen fremme kendskabet til og skabe goodwill for både Koldinghus og Kolding. Koldinghus Ordnen er ikke en erstatning for eller konkurrent til andre klubber og foreninger, den er et supplement. Som medlem har man ingen pligter og man skal ikke deltage i møder. Men, man har ret til at deltage i Koldinghus Ordnens to årlige arrangementer. Optagelsen foregår efter nogle helt specielle regler, og finder sted i den gamle bibliotekssal, med kåber og kapper og mange ritualer og slutter af med, at man bliver ”skrevet i mandtal” i den store bog. Efter dette arrangement, var der officiel middag på Aagaard Kro, hvor tiden bl.a. blev brugt til at holde taler og udveksle forskellige gaver. Næste dag var der aftalt besøg på Dansk Blindesamfunds Kursusejendom, Fuglsangscentret ved Fredericia. Her blev delegationen modtaget af direktør Grethe Hougaard Andersen og landsformand Thorkild Olesen. Bænket omkring kaffebordet, gik snakken livligt om Fuglsangscentret og de udfordringer der ligger i at være blind. Herunder kom snakken naturligt også ind på I-Cane stokken, som Bob Corlew ikke kendte, men senere på dagen, blev præsenteret for. En rundtur på centret, med Thorkild Olesen, som rundviser, bragte os til Lions Børneunivers, som sidste år blev indviet ved hjælp af en LCIF donation. En indbringende dag for præsidenten, der af Thorkild Olesen, på trods af sit

2017 April LION

13


AKTUELT

14

LION April 2017


AKTUELT

handicap at være blind, blev belært om amerikansk fodbold, som han tilsyneladende vidste alt om. Hvem der spillede, resultater og alt aktuelt derom. Efter en kort frokost på restaurant Børkop Vandmølle, gik turen tilbage til Kolding, hvor danske Lions var inviteret til at møde præsident Corlew, høre hans budskab og stille spørgsmål. Mødet fandt sted på KUC (Kolding Kommunes Uddannelsescenter) og omkring 100 deltagere var mødt op. De hørte en veloplagt og afslappet præsident, fortælle om Lions fremtid og mange brugte også mødet til at stille udfordrende spørgsmål om relevante ting i organisationen. PRD Flemming Høj Sørensen fik overrakt en

Leadership Award og Peter Voss Hansen blev beæret med præsidentens personlige Award. Flere fik overrakt Den Internationale Præsidents Certificate of Appreciation. Stort tillykke til disse modtagere, som alle har gjort et ekstraordinært stort arbejde for Lions. Næste morgen tidlig, rejste IP Bob Corlew videre til næste destination. Det er et hårdt år, at være præsident for hele verdens Lions. Det er ikke mange dage, man kan nyde at være hjemme hos familien. Næste år skal Bob Corlew være formand for LCIF, så er der også mange dage på rejseprogrammet.

2017 April LION

15


AKTUELT

Parade Flag, kostumer, dansere, marcherende bands, hurraråb og lions så langt øjet kan se: Det må være den internationale parade af nationer på Lions Clubs Internationale Convention. Hvert år deltager lions fra så mange som 130 lande i den årlige procession på conventions anden dag, en tradition der går tilbage til begyndelsen af 1920'erne. Paraden er en mulighed for Lions til at vise deres entusiasme for organisationen og deres nationale arv. Mange Lions har traditionelle kjoler, farver eller kostumer, der repræsenterer deres oprindelige lande, under marchen. De bærer deres lands flag med stolthed og sommetider synger og danser tilskuerne langs ruten også med. Lions har sponsorerede bands, og cheerleaders deltager også i det sjove. Gennem årtierne har directors og tidligere præsidenter kørt vejen i alt fra hestevogne til limousiner. Tidligere internationale præsident Earle W. Hodges, som tjente fra 1930 til 1931, førte 1931-conventets delegerede og marcherende bands ned ad gaderne i Toronto i en lilla og guld Studebaker, takket være Lions Club of Windsor, Ontario, Canada, den første Lions klub etableret uden for USA. For Lions fejrer paraden venskabets bånd og viser den store rækkevidde af Lions tjenester over hele verden. Anne Ford, en Lion fra Trinidad, kalder paraden hendes bedste minde fra 2014, ved Lions Clubs International Convention i Toronto. “Det var dejligt at se alle de traditionelle kostumer af lions fra alle de forskellige lande,” sagde hun. “Vi samledes alle på ét sted og opdagede, at uanset hvilken farve, religion eller race, er vi her alle for at hjælpe.” Men som altid vil Lions gerne have lidt sjov og hyggelig konkurrence, hvor det er muligt. Delegationer kan deltage i konkurren-

16

LION April 2017

cer for at vinde pengepræmier for de bedste opstillinger, bands, uniformerede marcherende delegationer og præcisions march enheder. Paraden er ofte den største procession mange værtsbyer har set det år, og med tusindvis af deltagere er det virkelig spektakulært at se. Lions medlemmer, konference gæster og beboere langs gaderne, deltager for at udveksle hilsner og heppe på alle march deltagerne. På 1924 Lions Clubs International Convention i Omaha, Nebraska, fyldte en følelse af spænding luften, da omkring 2.500 lions fra USA og Canada deltog i den festlige procession. Begivenheden blev endnu livligere, da lions fra Colorado begyndte en sneboldkamp i slutningen af paraden. Coloradodelegaterne havde bragt masser af sne i jernbanevogne fra bjergene med hjem og kunne ikke modstå fristelsen at kaste med sne midt om sommeren og til stor overraskelse - den første i Omaha i juni. Parader blev større gennem årene som klubber blev dannet over hele kloden. Marcherende bands blev en fast del og de store opstillinger et fælles syn, med normalt mindst en opstilling i form af en løve. Omkring 15.000 Lions marcherede i paraden under den 96. Internationale convention i Hamburg, Tyskland, i 2013. I dag er der så mange deltagere og forestillinger, at processionen varer flere timer. Paraden har været og forbliver et højdepunkt ved convention hvert år, der viser det sprudlende kammeratskab og den globale ånd fra lions til udstilling for alle.


KLUBSSTOF

Tre Lions Klubber hjalp Stephanie Fjeldsø Fischer til et 5 mdr. ophold på Vestjyllands Højskole Af: Erling Søndergaard, LC Skjern-Tarm

S

tephanie på 22 år har muskelsvind af typen Spinal muskelatrofi type 2, og sidder derfor i kørestol, siden august 2012 fik hun respirator og er nu afhængig af døgnhjælp og en kørestol som i alt vejer 250 kg. Hendes store ønske var at komme på et 5 mdr. højskoleophold på Vestjyllands Højskole, som bl.a. har forfatter og teater som speciale. Hendes store problem var at alle de sociale aktiviteter foregik i kælderetagen, der var ingen elevator hun kunne benytte og Højskolen havde ikke 90.000,- kr. til en trappelift. Hun tog derefter selv initiativ til at starte en indsamling så liften kunne installeres inden start på opholdet den 7. januar 2017. Hun manglede 30.000,- kr. for at være i mål. Lions Klubberne i Skjern-Tarm, Videbæk og Ringkøbing, synes det var et fantastisk initiativ hun havde startet, bevilgede derfor de sidste penge til hende.

Hun er en skriveglad pige, som skriver fra hjertet, og som elsker at udtrykke sig gennem sine tekster. Når hun skriver føles det som om hun er midt i handlingen, hvilket også gør at følelserne bliver mere virkelige. Hun har udgivet bogen ”Mit liv med muskelsvind”, en bog som handler om et liv med masse af op- og nedture, og hvad livet nu ellers byder på. Hun har nu været på Vestjyllands Højskole siden den 7. januar. Erling Søndergaard fra Skjern-Tarm Lions, Villy Swinth fra Videbæk Lions og Peter Byskov fra Ringkøbing Lions har besøgt Vestjyllands Højskole, hvor de mødte Stephanie og så hvordan hun nu med lethed kunne komme ned i kælderetagen, men det bedste var at se den glæde hun udviste ved at være en del af Højskole miljøet.

2017 April LION

17


KLUBSTOF

LIONS GAV EN DEJLIG EFTERMIDDAG MED JOHNNY REIMAR I SKAGEN KULTUR-OG FRITIDSCENTER På vegne af Lions Skagen og Lions Skagen- Anna Ancher Hanne Pilgaard, PR v/Lions Skagen- Anna Ancher De to lokale Lions klubber: Lions Skagen og Lions Skagen-Anna Ancher havde tirsdag den 21. marts inviteret byens pensionister og efterlønnere til en dejlig eftermiddag i Skagen Kultur- og Fritidscenter med underholdning ved Johnny Reimar. Det var i anledning af, at Lions den 7. juni i år fylder 100 år som verdensomspændende humanitær organisation, at de to lokale Lions klubber var gået sammen om arrangementet. Klubberne havde valgt at gøre dette for at gengælde og påskønne de gaver /ydelser og den modtagelse, de altid får, når de henvender sig til private, handelsliv/forretninger samt virksomheder. Arrangementet skulle starte klokken 14.30, så dørene til Skagen Kultur- og Fritidscenter blevet åbnet kl.13.30, men allerede klokken 13.00 var der mange i kø for at komme ind, og de 400 fremmødte festglade mennesker var næsten alle på plads en time, før underholdningen startede. Der var derfor tid til at nyde den kaffe, de boller og de gode lagkager, som Skagen Kultur- og Fritidscenter havde lavet, inden “festen” startede. Den lokale pianist Knud Erik Trane havde tilbudt sig som “opvarmer” for Johnny Reimar, så efter at Lions Skagen-Anna Anchers præsident Eva Henriksen havde budt velkommen og tændt den fakkel, som markerer 100 års jubilæet, viste Knud Erik sin kunnen, som den fantastiske pianist han er, og med den runddelte sang Skærslipperens forårsvise var vejen for fællessang banet for resten af eftermiddagen. Derefter gjorde Johnny Reimar sin entre.... selvfølgelig iført sit kendetegn, Tyrolerhatten, som han fortalte var den samme hat, der har fulgt ham gennem alle årene. Med en indlevelse og et engagement bevægede han sig rundt mellem bordene, imens han fremførte sine kendte sange. Ikke nok med at han indkasserede forelskede blikke fra en del af de fremmødte kvinder, han fik også salen op at stå og vifte med servietterne, mens han fremførte “Lille Peter Edderkop” på melodien Pump and Circumstance. Publikum var fantastiske og sang også med på melodierne: “Lille fregnede Louise”, “Du burde købe dig en Tyrolerhat”,” De violer, du plukker”… et festfyrværkeri af egne sange, tilsat et par stykker af John Mogensens værker, eksempelvis “Så længe jeg lever”, som publikum sang lige så flot med på. Som ved andre koncerter var der ved afslutningen en opfordring på “ekstranummer”... det usædvanlige var dog, at denne opfordring kom fra Johnny Reimar selv! Det gav ham anledning til at fremføre ”Sikken fest, vi har haft her i dag”... en flot afslutning på hans underholdning, hvor kvinderne i de røde Lions-veste gik forrest i en række og fik rigtig mange i salen med op til kædedans hallen rundt - sikke en stemning!!! 18

LION April 2017

Efter dette spillede og sang Knud Erik Trane og publikum den dejlige stemningsfyldte Skagensvise Erindring. Præsident Eva Henriksen afsluttede dagen med at takke for det dejlige publikum, for underholderne og for det samarbejde, der har været mellem de to klubber, for at arrangementet kunne afvikles... og hendes afsluttende ord var SIKKEN FEST, VI HAR HAFT NU I DAG!!!


KLUBSTOF

Gav 410.000 kr. i donationer Af Villy Svinth, P, Lions Videbæk Ved Lions Videbæks 50 års jubilæumsreception i Vestjyllands Kunstpavillon lørdag den 4. marts 2017, var der mødt ca. 70 gæster og donationsmodtagere op. I løbet af de par timer receptionen varede blev der uddelt 410.019 kr. i 32 donationer. Donationerne bliver efter Lions bestemmelser uddelt til humanitære og velgørende formål – internationalt, nationalt og lokalt. Lions Videbæk lægger meget vægt på, at langt den væsentligste del af donationerne bliver uddelt til lokale formål.

For at give et indtryk af spredningen i de formål der i år blev givet midler til, følger her en udvalgt begrænset opremsning. Internationale formål: Læger uden grænser One Shot One Life. Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp Nationale formål: Julemærkehjemmet i Hobro, Danske Hospitals Klovne Lokale formål: Plejehjemmet Bakkely. til nærværsklovne med klaver til arbejdet med de demente. Videbæk Borgerforening til 6 træer i Videbæk Anlæg. Onsdagsaktivisterne tæppevogn. Petanqueklub i Videbæk under opstart Videbæk Tamburkorps til nye uniformer. Spjald Grønbjerg Musikforening til el bas. Vestjyllands Højskole til kørestolslift – et samarbejdsprojekt med Lions Skjern-Tarm og Lions Ringkøbing. Receptionen blev gennemført i en hyggelig atmosfære og i smukke omgivelser både ude og inde i Vestjyllands Kunstpavillon. Stemning blev flot underbygget med hyggemusik af pianist Anette Beck. DG Lisbeth Andreasen var også til reception

2017 April LION

19


LEO

LEO LEADERSHIP ACADEMY I

april 2016 blev der afholdt det første LEO Leadership Academy i Danmark takket være den store opbakning fra Lions klubberne. Tilbage på årsmødet i 2015 besluttede Lions Danmark MD106 at støtte LEO i Danmark med 20.000 kr til uddannelse. Denne beslutning faldt på et rigtig godt tidspunkt idet LEO var og stadig er i en rigtig god positiv udvikling landet over. LEO Leadership Academy blev afholdt i de naturskønne omgivelser på Tønballe Naturcenter i Juelsminde og var et firedages kursus arrangeret af LEO for LEO. LEO deltagerne kom fra hele landet og havde forinden været igennem en udvælgelsesproces igennem deres ansøgning for at kunne deltage. Derigennem blev det seriøse og engagerede medlemmer som deltog.

Programmet for LEO Leadership Academy var inspireret af RLLI uddannelsen for Lions, hvorfor der bl.a. både var projektstyring, mødeledelse, persontyper og motivation, med LIONS som undervisere. Af udefrakommende undervisere havde vi bl.a. Anni Bjørn, uddannet skuespiller, som underviste i personlig fremtræden og havde en rigtig kreativ indgangsvinkel. Alexander Bergstrøm underviste i brainstorm og kreativ ledelse, og brugte nogle spændende og involverende metoder til at sætte opfattelser i perspektiv. Når der ikke var undervisning, kunne de deltagende LEOs i grupper arbejde på et muligt projekt som skulle præsenteres ved weekendens afslutning. De deltagende LEOs fik mange indtryk og gode redskaber til deres videre projektarbejde i klubberne, men i ligeså høj grad kunne mærkes et drive og en indstilling til at ”gøre en forskel for samfundet”. LEO Leadership Academy har på lige linje med det årlige LEO seminar og den LEO arrangerede YCE lejr styrket det nationale sammenhold. Den energi, inspiration og motivation som skabes er ekstremt værdifuldt for alle, store som små klubber. Tak til de deltagende LEOs for deres entusiasme og interesse i løbet af disse intense læringsrige dage. Fra LEO klubberne i Danmark skal lyde en stor TAK til den flotte støtte vi har fået fra LIONS for at gøre dette uddannelsesseminar en realitet. Mange LIONS klubber har ydet yderligere finansiel støtte for at dække de sidste udgifter, hvilket vi værdsætter meget. Også en stor tak til underviserne Michael B. Hansen, Julius Guttesen og Jørn Vagnkilde for at bidrage med deres viden og erfaring. Det var en fornøjelse at have jer med. LEO Leadership Academy udvalget

20

LION April 2017

Fællesbillede af deltagere Den obligatoriske LEO dans som et bidrag til undervisningen i motivation af Jørn Vagnkilde

Personlig fremtræden med Anni Bjørn som underviser.

Brainstorming, Alexander Bergstrøms undervisningssektion.

Teamwork, med Michael B. Hansen som ansvarlig. Sjældent er så smuk en firkant dannet, med bind for øjnene og baseret alene på kommunikation.


LEO

LEO Næstved Skrevet af Jette Vorsaa Grøn, LEO Næstved klubben.

I april 2016 var LEO Næstved en ny klub med få erfaringer, men med en masse engagerede unge som alle havde lyst til at blive udfordret og prøve muligheder inden for ledererfaring. LEO Leadership Academy var derfor en god og oplagt mulighed for netop dette, På billedet (fra venstre) står Emma, og kurset var med til at Martin, en udvekslingsstudent fra give LEO Næstved et kæmEmmas klasse, Lukas, Dana og pe boost i vores udvikling. Jette. Vi er klar til Næstved City Det var spændende dage Night! med dygtige foredragsholdere og en masse andre LEO klubber. I fællesskab lærte vi om personlig fremtræden, projektledelse, motivation, teamwork, handleplaner og målsætning. Vi fra LEO Næstved var spændte på at tage alt det, vi havde lært med hjem og se hvordan det kunne bruges til at gøre vores klub stærkere og bedre. På vores næste klubmøder holdt vi oplæg om projektledelse, så de andre medlemmer kunne få udbytte af det vi havde lært fra weekenden. Vi havde også særligt fokus på at bruge det, vi havde lært til vores næste projekt, som lå nogle uger efter LEO Leadership Academy. Projektet var at lave en indtjenings-aktivitet til Næstved City Night, som er et aftenarrangement med forskellige stande og aktiviteter. Vi deltog i arrangementet med en konkurrence-bod med sponsorerede præmier af byens butikker. Konkurrencen gik ud på at købe en ballon, springe den og se på sedlen inden i om man havde vundet eller ej. Ved at deltage i dette arrangement, så vi også stor mulighed for at promovere LEO Næstved og det gode arbejde deri. I forberedelserne op til arrangementet, samlede vi et udvalg med en udvalgsformand, som stod for at planlægge og lede projektet. Det var spændende og meget lærerigt at kunne gøre brug af de ting vi havde lært fra LEO Leadership Academy, og se hvordan det skabte fremgang og motivation for projektet. Under planlægningen blev der brainstormet om konkurrencen, der blev der udviklet en handleplan, lavet vagtplan og der blev sat et mål. Der var gå-på-mod, fordi det var klart ud fra planen hvem og hvornår der skulle gøres hvad. Der blev fulgt op på tingene, og alle frivillige blev spurgt om de kunne hjælpe til med enten at finde sponsorpræmier til vores konkurrence, male banner, eller om de kunne hjælpe med borde og pavillon. På selve dagen fik vi brugt

På billedet står Lukas og Dana, som har godt gang i ballonkonkurrence. teknikkerne, som vi havde lært om personlig fremtræden, idet vi skulle stå og fortælle om LEO Næstved. Der blev samarbejdet fra start til slut, og det var fedt at se hvordan der blev skabt et teamwork, og at alle var lige motiveret for at nå målet. Vi har i det nye klubår taget erfaringer fra LEO Leadership Academy med videre til nye medlemmer og nye aktiviteter.

Vores maskot Herløv Holm og LEO-kage til deltagerne i konkurrencen.

2017 April LION

21


KLUBSTOF

Venner som hjælper andre Lions er en frivillig medlemsbaseret serviceorganisation som er repræsenteret i 205 lande og geografiske områder. I Danmark er vi ca. 7.000 medlemmer fordelt på 322 klubber. Vi i Lions ønsker at bidrage til at hverdagen bliver lidt lettere for de som har det vanskeligt. De mest centrale målgrupper for vort hjælpearbejde er ældre, børn og ungdom, og funktionshæmmede. Alle som ønsker at gøre en frivillig indsats i tråd med Lions etiske norm og mål, er velkommen som medlemmer. Alle de penge vi tjener på messer, loppemarkeder, koncerter, kalendersalg, modeopvisninger - alt går tilbage til hjælpeaktiviteter. Drift af organisationen dækkes af medlemskontingentet. Nogle gange hjælper det godt at være tilstede og vise at man interesserer sig. Vi arrangerer fester og skaber liv på ældrecentrene tager funktionshæmmede med på udflugter, arrangerer internationale lejre for ungdommen, arbejder med langsigtede programmer mod mobning og narkotikamisbrug - for kun at nævne nogle ting.

Glæden at hjælpe andre giver en ubetalelig følelse, derfor er vort motto - We Serve (Til Tjeneste). Følg os på sociale medier facebook.com/Lions.Danmark

Lions - Meningsfyldt fritid for engagerede mennesker LIONS MÅL

LIONS ETISKE NORM

Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid.

• • • •

At skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens folk. At fremme principperne om redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab. At være aktiv interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd. At forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse. At danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse, dog således, at klubbens medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelse. At anspore medlemmerne til at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at anspore til dygtighed og initiativ og at fremme høj etik i handel, liberale erhverv, i offentlig og privat virksomhed. At hjælpe vanskeligt stillede medmennesker.

Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig en passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele. Køb ikke din fremgang på andres bekostning. Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv. Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig. Gør venskab til et mål – ikke til et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester. Opfyld dine medborgerlige forpligtigelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning. Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte. Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned.

22

LION April 2017


NAVNLIG NAVNE

Nye Medlemmer A B Lions Jernløse, Anette Bergman Lions Høng, Klaus Øberg Lions Rønne, Pia Krathmann Holm Lions Høng, Jens Wittrock Lions Haslev, Sabina Trabjerg Lions Gribskov, Marianne Kreiner Lions Sakskøbing, Lars Pedersen Lions Hellerup, John-Allan Holm Lions Suduroy, Óli í Hjøllum Lions Næstved, Alex Kynde Lions Furesø, Carsten Frederik Dalgaard Lions Dianalund, Torben Seifert Lions Nuuk, Martin Vestergaard Lions Stenløse Veksø, Jørgen Lamborg Henriksen Lions Tune, Finn Fejrskov Lions Absalon Roskilde, Anna Andersen Lions Haslev, Thomas Søbygaard Lions Nørre Alslev, Sten Lous Jørgensen Leo Club Lolland-Falster, Erika Nielsen Lions Qaqortoq, Dan Täkker

Lions Lions Randers Malvina, Inger-Marie Vangsgaard Lions Hasseris, Keld Jakobsen Lions Sydthy Liden Kirsten, Inge Sohn Thomsen Lions Skagen, Jørgen Mikael Jensen Lions Sydthy Liden Kirsten, Karin Steen Mortensen Lions Skagen, Jacob Jeppesen Lions Hasseris, Lars Søndergaard Lions Bannerslund Frederikshavn, Jesper Faurholt Jensen Lions Hanstholm, Søren Thoft Larsen Lions Ebeltoft Juliane, Jytte Fog Lions Skagen Anna Ancher, Christina Leer Lions Gl. Estrup, Ole Møller Lions Skagen Anna Ancher, Henriette D. Hermansen Lions Løgstør, Kjeld Sondrup Lions Brande, Knud Nielsen Lions Løgstør, Tonni MarkJørgensen Lions Brande, Jørgen Weitemeyer Larsen Lions Herning, Hardy Schjermer Mikkelsen Lions Hals, Morten Bruun Aaen Lions Rebild, Erik Kragelund Lions Ringkøbing, Henrik Dalgaard Lions Aabybro, Ole Thomsen Lions Holstebro Karoline, Jette Odgaard Lions Holstebro Karoline, Heidi Sørensen Lions Ry, Jørn Fritsdal Hansen Lions Aalborg Budolfi, Claes Ellegaard Nissen Lions Aalestrup, Hans Jørgen Møller Lions Gug, Anders Jakobsen Lions Vildbjerg, Kjeld Risom Lions Hanstholm Teutonia, Christina Skødt Andersen Lions Hanstholm Teutonia, Belinda Frost Lions Hanstholm Teutonia, Ellen Andersen Lions Bannerslund Frederikshavn, Henrik Binderup Lions Aalborg Limfjorden, Lone Landvad Lions Farsø, Anders Westh

C

Lions Børkop, Kjeld Andersen Lions Lystrup, Peter Buus Lions Børkop, Benny Nielsen Lions Bramdrupdam, Kenneth Rasmussen Lions Hørning, Michael Friis Nielsen Leo Club Sønderborg, Catharina Evelyn Onsberg Lions Haderslev, Claus Michaelsen Lions Skanderborg Slot, Martin Ahlgreen Lions Videbæk, Bent Norup Andersen Lions Rødding, Majbrit Holst Nielsen Lions Hørning Q, Gertie Lassen Lions Fredericia, Mogens Christensen Lions Fredericia, Søren Parder Lions Fredericia, Lone Parder Lions Rødding, Randi Snor Lions Vadehavet, Ellen Hesel Lions Aarhus Régina, Anette Dreier Lions Vojens, Henry Christensen Lions Varde, Benny Nielsen Qvist

2017 April LION

23


Magasinpost SMP . Id-nr. 42292

Afsender: Lions Danmark, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

Lions til Amerika Keep Cool - Det er kun Rock ’n’ Roll

Roy Orbison sang for de ensomme - og Lions. Og Elvis havde måske ikke været Elvis - i det mindste ikke den hoftesvingende konge af cool og oprør - uden accept fra Lions. Da rocken var ung, var Lions, ihændehavere af nøglerne til utallige haller og gymnastiksale, og var ofte dem der gav grønt lys til den nye generation af stjerner. Orbison var i 1945, en bleg, radmager, fjerde klasses elev fra Wink, Texas. Hans sang og guitar færdigheder fangede hans rektor, Lion R.A. Lipscomb, og snart var den generte og usikre, 9-årige stjernen i skolens forsamlinger. Otte år senere var Orbison frontpersonen i The Wink Westeners, et rå country-and-western band med en lille, men loyal følgeskare. En koncert for McCamey Lions Club førte til deres første betalte optræden, en skolefest. Elvis Presley gav Lions noget at juble for i marts Da Lipscomb stillede op, som distrikts gu- 1955 i DeKalb, Texas. Medspiller er Jimmy Day vernør, inviterede han Orbison til at turne- (til venstre), Scotty Moore og Bill Black (til højre). re med sig i det vestlige Texas. Lipscomb Billedet venligst udlånt af Willie Cox var så imponeret over Orbison, at han opfordrede ham til at repræsentere Texas på Lions’ internationale convention i Chicago i 1953. The Wink Westeners spillede i lobbyen på Conrad Hilton Hotel, alternativt underholdende, morsom og forvirrende for løver fra nær og fjern. Orbison blev stjerne, da han udgav ”Only the Lonely” i 1960, og til sidst blev introduceret i Rock and Rolls Hall of Fame. Lipscomb gjorde det heller ikke dårligt selv. Han fungerede som en international director for Lions 1958-1960 og blev til sidst også stemt ind i Texas Lions Hall of Fame. I 1955 Elvis, 20, var en rå, og for det meste, et ukendt talent. Et bondedreng ganske usikker på sig selv. Han var så nervøs og usikker ved at optræde live, at hans ben skælvede. Men hans sceneskræk arbejdede ubevidst til hans fordel: den ukontrollable rysten, gjorde hans kvindelige fans ellevilde. Samme år Elvis turnerede i Texas, ligesom The Beatles et årti senere, som finpudsede deres musikalske talenter i nabolagets klubber i Tyskland før deres stjernestatus, fortsatte Elvis stadig med at udvikle sin karakteristiske lyd. Elvis med sit hoftesvaj, spillede for hvad der var tilgængeligt - high school fester, bilforhandler åbninger og, den 4. marts 1955 til fordel for DeKalb Lions Club. Løverne havde brug for at rejse midler til gymnasiets fodboldhold. Men skolens fodboldtræner besluttede brat at aflyse showet. Han ønskede ikke at være delagtig i at fremme en ”sex galning.” Dette var måske den første gang den kontrovers om Elvis og hans seksuelt ladede præstationer kom i kog. Skolelederen underkendte heldigvis dog træneren, og Elvis var i fin form på high school gymnasiet. De unge gik amok, løverne gik derfra med et dejligt bundt af kontanter, og Elvis rykkede et skridt tættere på at få gang i rock and roll æraen. ”Jeg skylder Texas en masse,” reflekterede han senere. ”Det er dem, der satte mig på toppen.” Inden for et år, var hele landet, især de unge teenagere, vilde med ham og den hektiske musik, han var foregangsmand for.

Sidste frist for stof til LION nr. 6 :

9. juni 2017