Page 1

T h e L i on R o m â n ia

Districtul 124

www.lionsclubs.org • www.lionsclubs.ro

Nr. 45 - mai - iunie 2012

Următoarea Revistă va apărea în octombrie


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

Dragi prieteni Cu bucuria împlinirii unui an în care v-am simţit mai aproape de mine ca niciodată, vă transmit acum, la sfârşit de mandat, ultimul mesaj în calitate de Guvernator al Districtului  124. Am simţit, cred, cu toţii în acest an, că LIONS înseamnă Prietenie, Solidaritate, Împlinire, Voluntariat, Caritate. A fost un an cu realizări dar şi cu mici neâmpliniri, cu trepte urcate, dar şi coborâte, cu drumuri alese, drumuri refuzate, cu bucurii şi experienţe noi. Am construit împreună, am consolidat relaţiile de prietenie, am reuşit să naştem zâmbete acolo unde era tristeţe, am sădit bucurie şi emoţie acolo unde trona indiferenţa. Doar împreună am reuşit! Nimic nu e mai frumos decât colaborarea unuia cu celălalt, decât întelegerea, prietenia, lucrul împreună. Vă mulţumesc   tuturor  pentru implicarea în acţiuni care au slujit sufletelor mai puţin fericite. V-am văzut de-a lungul acestui an dăruind copiilor, ştergând lacrimi de pe obrazul bătrânilor, promovând valori, iubind natura şi, mai ales, v-am văzut ajutându-i pe semenii noştri, acolo şi oricând au avut nevoie. Pentru tot efortul vostru, vă mulţumesc.  Mulţumesc echipei care mi-a stat alături şi m-a sprijinit în tot ce-am întreprins, în tot ce am finalizat, sau am început. Mulţumesc în special  IPDG Rodica Dacin şi lui PDG  Florian Dacin, PDG. Mihai Olariu, pentru toate sfaturile lor. Le mulţumesc tuturor celor care au depus eforturi să construiască cluburi: PDG. Andrei Kozma, , VDG II Mirela Grigorovici, Preşedintelui de zonă Nelu Peteleu, Danielei Hotzheimer pentru cele două cluburi; le mulţumesc tuturor celor care au  chartat cluburi Leo, îi mulţumesc Preşedintelui Leo Vlad  Mihăiescu pentru modul cum a condus mişcareaLeo în anul 2011-2012; îi mulţumesc lui Marian Lupu pentru modul exemplar în care a condus acţiunea de ajutorare a celor înzăpeziţi; le mulţumesc tuturor preşedinţilor de cluburi, preşedinţilor de zonă şi regiune, pentru implicarea în dezvoltarea lionismului românesc. Mulţumesc persoanelor speciale, datorită cărora am învăţat că în lionism trebuie sa dai libertate gândului spre cunoaştere, înţelegere, acceptare; în lionism, nu trebuie să pierzi vremea judecând oamenii, pentru că astfel, nu mai ai timp să-i iubeşti. Mulţumesc Clubului Moldova Bacău pentru sprijinul acordat în anul acesta lionistic, pentru susţinerea membrilor lions care fac parte din acest club minunat ca eu  să-mi duc la bun sfirşit anul lionistic 2011-2012          Mulţumesc prietenilor care şi-au deschis sufletul, care au dăruit şi au primit.          Mulţumesc la toţi că aţi fost cu sufletul alături de mine şi că  aţi “SERVIT DIN SUFLET“ mişcarea lionistică româneasca.

Urez succes lui Paul Grecu, noului nostru guvernator şi echipei lui. Îi voi fi aproape  ori de câte ori  mă va solicita.   Cu prietenie, al vostru guvernator,   Ionel Lupu

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

TATA PAC Eh, şi uite că a trecut şi Convenţia de la Bacău. O Convenţie obişnuită, poate prea obişnuită. Nu a avut nici măcar patima alegerilor din ultimii ani pentru funcţia de Vice2, când au fost câte doi candidaţi. Totul părea să decurgă banal şi normal (dacă banalul este o normalitate!?). De la frământările Guvernatorului în funcţie (“Le place/nu le place Convenţia mea?!”) până la speranţele viitorului şef (“Aoleu, ce mă fac?!”). Şi din această banalitate a răsărit o rază de soare, binevenită, care a reuşit să dea evenimentului o strălucire aparte. Cu siguranţă că nu a dorit să aibă acest efect, ci a vrut doar să-şi spună of-urile. Vechi, dar nu învechite, având în vedere că este unul dintre primii membri ai lionismului românesc. Aţi ghicit: este vorba despre TATA PAC (sau domnul Prof.Ioan Micu, cum vreţi). Oricum vreţi, un LEU! Eu vreau TATA PAC! A pus în gândurile sale, scrise cu ingrijire pe coli veline, atâta dragoste pentru această mişcare, încât m-am simţit din nou OM, cu gânduri şi nevoi, reuşite şi împliniri, sentimente si suflet. Pentru câteva minute, cât l-am ascultat, mi-am dat seama că sufletul contează cel mai mult, dragostea pe care o pui în interacţiunile cu ceilalţi este cea mai importantă, simplitatea faptelor şi gândurilor este cea mai preţuită! Pentru că, da, din vâltoarea vieţii cotidiene şi rapiditatea trecerii timpului, am uitat să trăim. Nu este vorba aici doar de lionism, ci de viaţă.

www.lionsclubs.ro

Uităm că viaţa trece repede şi că dacă nu ne oprim din când în când să o privim, va trece pe lângă noi! În astfel de condiţii, este normal să nu putem fi romantici! Căci asta ne roagă TATA PAC: “Fiţi romantici, dragii mei!” A vorbit TATA PAC atât de senin, în vorbele sale parcă picura câte o fărâmă din sufletul său. Iar glasul parcă mangâia pereţii sălii, dându-le viaţă. Şi mie, că şi lui, şi probabil că şi altora dintre noi, îmi este dor de perioada romantică a lionismului românesc. Este evident că ea nu mai poate fi adusă înapoi, aşa cum a fost – şi ce frumos a fost! Dar poate încercăm să mai şlefuim un pic prezentul şi să găsim şi sentimente şi idealuri care să ne facă să visăm, chiar şi cu ochii deschişi, la un lionism al prieteniei, loialităţii şi serviciului comunităţii în care, poate, TRĂIM! Cred că cel mai important este că avem o speranţă – aţi văzut cine l-a aplaudat cel mai frenetic şi mai îndelung pe dragul nostru TATA PAC la cei 82 de ani pe care îi are? Exact: LEUŢII! Ei au fost primii care au vibrat şi au trăit emoţiile lui TATA PAC. Mulţumesc, TATA PAC, pentru sufletul şi cuvintele tale. Aveam mare nevoie de ele. Aşa cum avem mare nevoie de tine! Cu dragoste, prietenie şi … romantism! Ben Ancăr
LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

Intervenția d-lui. profesor Ioan Micu (alias Tata Pac) la Ședinta Cabinetului Guvernatorului

Stimaţi colegi, Aş dori să prezint în faţa Domniilor Voastre, câteva probleme, care nu privesc neapărat pe Guvernatorul actual al Districtului 124 România, ci mai multe guvernări şi perioade de guvernare, din dorinţa de a fi clarificate şi eventual corectate, dacă consideraţi utilă intervenţia mea. Desigur, că multe din aceste probleme ar fi fost bine să fie dezbătute în plenul Convenţiei Lions, dar cum mi-a precizat actualul Guvernator în funcţie – Nelu Lupu – mâine, pe 05.05.2012, intervenţia mea nu va putea dura mai mult de cinci minute şi asta dacă mi se va acorda această favoare. 1. Mai întâi aş dori să mă refer la comunicatului Secretarului Districtului 124 România, Istvan David, din 11.04.2012. a) Dacă se cunoştea faptul că în acest an Convenţia Lions va avea loc pe 4-5 mai la Bacău, de ce precizările făcute în acest comunicat au fost transmise cluburilor pe 11.04.2012 ? De ce nu aţi făcut acest lucru din luna ianuarie astfel încât cluburile să se pregătească pentru Convenţie ? b) Precizând numărul de delegaţi cu drept de vot afirmaţi în comunicat (cel puţin prin deducţie) că toate Cluburile Lions au dreptul de a trimite delegaţi cu drept de vot deliberativ pe acei membri Lions, care au o vechime în club de cel puţin un an şi o zi vechime. De la ce dată ? Faţă de data Conenţiei ? Situaţii neclare faţă de precizările făcute de Secretarul Districtului ceea ce mi se pare nefiresc nu se face precizarea că acele cluburi înfiinţate în semestrul II 2011 sau semestrul I 2012 au dreptul la câte un vot deliberativ. Credeţi că nu era necesară o asemenea precizare? Avem în Districtul 124 România membri ce sunt doctori în ştiinţe lionistice (ar fi suficient să amintim câteva nume: Popa Marius de la Timişoara, Rotta Răzvan şi Sorana Popa de la Cluj, Nils Schanecker de la Bucureşti)care puteau să fie consultaţi când se transmit indicaţii sau precizări statutare. c) În condiţiile în care Convenţia Lions are loc astăzi şi mâine, 04 şi 05 mai, se cunoştea de către Disttrict câte cluburi au ţinut până la data Convenţiei adunările generale anuale ordinare pentru dări de seamă şi alegerea noilor organe de conducere? Câţi delegaţi din partea Cluburilor Lions din ţară au drept de vot deliberativ, coraborat cu achitarea cotizaţiei pentru Districtul 124 România şi la Oak Brook Internaţional, câţi delegaţi au fost aleşi pentru această Convenţie? În ce condiţii această convenţie va fi statutară în raport cu numărul delegaţilor cu drept de vot deliberativ prezenţi mâine 05.05.2012? d) Mai sunt şi alte fraze din acest comunicat care creează confuzii sau lasă loc de interpretări. Ex. „vor participa la vot doar cluburile care au achitat cotizaţia la zi”. Ce trebuie să înţelegem din această exprimare? Dacă clubul nostru vira cotizaţia până la 01.05.2012 eram cu cotizaţia la zi? Nu era corect să se precizeze „ cu achitarea cotizaţiei pe sem.I 2012” ? 2. În ceea ce mă priveşte mulţumesc sincer celor ce se ocupă de apariţia cu regularitate şi profesionalism a Anuarului Lions din România. Din consultarea Anuarului Lions 2011-2012 rezultă câteva concluzii şi probleme asupra cărora, noi cu toţii, cei ce suntem prezenţi astăzi, cei ce vor fi aleşi mâine şi în anii următori să le acordăm o atenţie permanentă şi responsabilă. - Din Anuarul Lions 2011-2012 rezultă că la 01.12.2012 Districtul 124 România are în evidenţă Cluburi Lions la data la care se ţine Convenţia pot fi mai multe. Iată cum se prezintă acestea: - Un număr de 47 de cluburi Lions nu au datele complete cerute de anuar: - lipsesc fotografiile preşedinţilor; - lipsesc datele personale pentru vicepreşedinţi, secretari, trezorieri; - nu este specificat numele „naşului” clubului; - lipsesc datele la care au fost fondate cluburile; „Recordul” îl deţin L.C. Sibiu, fondat în 2009 şi L.C. Slatina, fondat în 2010 ce nu comunică date de identificare pentru Anuarul Lions. Personal, consider că preşedinţii de cluburi, preşedinţii de regiune şi zonă, past guvernatorii, actualii membri ai Cabinetului Guvernatorului, au dat dovadă de o mare lipsă de preocupare şi de respect faţă de activitatea redacţia Anuarului Lions. Şi, dacă eu sunt prea supărat, nu sunt singurul, care constat că aceste aspecte se întâmplă sub privirile

îngăduitoare ale Guvernatorului şi ale tuturor acelora ce au responsabilităţi în acest domeniu. Ce eforturi aşa de mari sunt necesare pentru a se comunica la redacţia Anuarului Lions datele necesare? Sau instalat indiferenţa şi dezinteresul în activitatea noastră? Dacă aşa stau lucrurile haideţi să le stopăm, să le analizăm şi să vedem dacă nu sunt aspecte mai profunde. Alegerea noului Guvernator şi a celorlalte funcţii va avea loc mâine 05 mai. Toţi cei ce vor avea responsabilităţi să se aplece cu atenţie asupra celor reflectate de Anuarul Lions 2011-2012 până la 01.12.2012 astfel ca Anuarul Lions 2012-2013 să cuprindă toate informaţiile şi realitatea activităţii Cluburilor Lions din România. 3. Cum este posibil ca în „parohia” tuturor acelora care au funcţii şi responsabilităţi de la Guvernator până la preşedinţii de cluburi să fie mari deficienţe în partea organizatorică ? Sunt normale? Sunt statutare? a) Un prim aspect se referă la numărul de membri în Cluburile Lions din România, din totalul de 59 de C.L: - 2 cluburi au sub 10 membri; - 9 cluburi au de la 10 până la 15 membri; - 12 cluburi au de la 15 până la 20 membri; Este corect că 23 cluburi se află în această situaţie ? - 34 cluburi au de la 20 până la 40 membri; - 2 cluburi au peste 40 membri (unul cu 50 membri); De reţinut este faptul că o bună parte din cluburi nu numai că au un număr mic de membri, dar majoritatea membrilor o constituie membrii fondatori, deşi sunt constituite în perioada de „pionierat” a activităţii lionistice în România. Ceea ce este de neadmis, după părerea mea, este că toate cele 23 L.C. cu până la 20 membri au în componenţă foşti guvernatori, foşti preşedinţi de regiuni şi de zone. Ca să nu dau exemple de la cluburile din Bucureşti unde se ocupă „podiumul” am să mă refer la un club din ţară. Personal am toată stima pentru colegul nostru Vlad Tica, fost guvernator 1996 -1997, dar nu pot să fiu de acord cu „evoluţia” de la 22 membri în anul 2005, la 16 membri în anul 2012 la L.C. Constanţa ce a fost înfiinţat în anul 1992. Consider că acestea sunt semnale de alarmă. Se impune o analiză obiectivă şi colegială la fiecare L.C. din punct de vedere al numărului de membri şi acolo unde este necesar să-i sprijinim şi să ne sprijinim. b) un alt aspect pe care doresc să-l prezint îl constituie dinamica înfiinţării celor 59 L.C în România pe ani: 2 în 1990;

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

1 în 1991; 2 în 1992; Ø în 1993; 3 în 1994; Ø în 1995; 1 în 1996; Ø în 1997; 2 în 1998; 3 în 1999; 3 în 2000; 1 în 2001; 3 în 2002; 6 în 2003; 2 în 2004; 4 în 2005; Ø în 2006; 4 în 2007; 3 în 2008; 7 în 2009; 7 în 2010 şi 5 în 2011. Rezultă din această diagramă că în perioada 1990-2004, s-au înfiinţat în România 33 Cluburi Lions, iar în perioada 2005 s-au înfiinţat 26 de Cluburi Lions. Cred că aceste date sunt suficiente pentru a se trage concluziile care se impun. c)dacă unele aspecte prezentate la punctele a şi b pot avea măcar parţial unele răspunsuri, la următoarele aspecte doresc să solicit nişte explicaţii şi fac acest lucru nu din dorinţa de a scoate la iveală unele carenţe în activitatea noastră ci din dorinţa sinceră de a se merge mai departe cu rezultate mult mai bune din punct vedere organizatoric. Neplăcute sunt unele aspecte ce le întâlnim la unele L.C. înfiinţate în ultimii 2 ani. - Lions Club Rivulus Dominarum din Baia Mare, club mixt, fondat în anul 2010, Charter Night martie 2011, naşi L.C. Satu mare Someş şi L.C. Prage Heraldic are 16 membri fondatori cu date incomplete în Anuarului Lions 2011-2012. - Lions Club Comati Famili din Bucureşti, club mixt, fondat în anul 2009, Charter Night iunie 2010, naşi L.C. Atheneum Bucureşti şi L.C. Tarabostes Bucureşti, are numai 10 membri din care 8 fondatori, 2 sunt soţ şi soţie, funcţiile de secretar şi trezorier sunt deţinute în acelaşi timp de către Ciobanu Alexandru. Cum poate să fie naş L.C. Atheneum Bucureşti care are numai 14 membri ? Am dat doar două exemple pentru a nu vă reţine atenţia prea mult timp însă pun, firesc, întrebarea: Înfiinţăm Cluburi Laions fără să respectăm cerinţe elementare ale mişcării lionistice ? 4) Doresc să-mi clarific în această şedinţă de Cabinet al Guvernatorului două întrebări tot de la un club din Bucureşti. Este vorba de Lions Club Mihai Viteazul: club mixt, fondat în anul 2011, Charter Nicht februarie 2012 , naş L.C Tarabostes Bucureşti, are 20 membri (14 economişti, 2 arhitecţi, 2 ingineri şi 2 alte profesii), 14 membri sunt născuţi după 1981 fapt meritoriu pentru întinerirea C.L. din România. - din câte cunosc în cutumele lionistice se precizează că într-un L.C. este bine să nu fie mai mulţi de 2-3 membri din aceiaşi meserie, dacă au intervenit şi alte precizări îmi retrag această întrebare; - cum a apărut în Anuarului Lions 20112012 faptul că a primit Charter Nicht în februarie 2012 dacă se iau datele transmise până la 01.12.2011? 5) În ceea ce priveşte apartenenţa la sex în L.C. din România situaţia se prezintă astfel 13 cluburi sunt de bărbaţi, 9 cluburi sunt de femei şi 37 cluburi sunt mixte. În aceste cazuri prezentate mai înainte întreb : Care trebuie să fie orientarea pe viitor în mişcarea lionistică din România ? Cred că pentru viitor, noul Cabinet care va

www.lionsclubs.ro

fi ales , mâine 05.05.2012, să-şi stabilească o strategie clară pentru anii următori. Vă rog să-mi permite-ţi în încheiere să fac câteva propuneri la care aştept răspunsuri autorizate: 1)Propun ca Revista şi Anuarul Lions să fie transmise direct la clubul nostru şi poate se însuşeşte să se procedeze la fel la toate cluburile. Formatul standard al cutiilor poştale nu-i permite poştaşului să depună revista şi anuarul şi trebuie să le predea personal sau unui membru al familiei. În aceste condiţii mulţi membri nu le

primesc. Costurile transmiterii individuale este mult mai mare decât transmiterea coletelor pe cluburi. Transmiterea la fiecare membru este incorectă şi din punct de vedere al păstrării confidenţialităţii datelor personale din Anuarul Lions (conform prevederilor legale nu avem acordul scris al membrilor ca datelor personale să devină publice). 2)Preşedinţii de regiuni şi de zone să primească în scris, din partea noului Guvernator şi Cabinet, sarcini minimale, iar la şedinţele de Cabinet al Districtului să informeze în scris privind activitatea desfăşurată unde au mandat. 3)Secretarul Districtului 124 România să fie reales cel puţin pentru 2-3 mandate pentru continuitate şi transmiterea experienţei acumulate. Desigur fiecare guvernator are dreptul să-şi aleagă echipa cu care lucrează. În ceea ce mă priveşte, experienţa pe care am avut-o cu Sorana Popa, de la Cluj , ca secretar, la orice nelămurire care apărea primeam răspunsuri urgente şi cu competenţă. 4)Districtul să redacteze trimestrial un „Buletin informativ” care să ofere în

lipsa revistei Lions, care apare destul de neregulat, posibilitatea de:

- transmiterea unor precizări şi răspunsuri la aspecte de natură organizatorică internă; - o mai bună comunicare între cluburi; - cunoaşterea operativă a experienţei , iniţiativelor şi acţiunilor L.C. - informarea privind unele materiale de interes comun editate de L.C; 5) În revista noastră Lions să apară o rubrică: ”Membrii Lions întreabă. Districtul răspunde.” 6) Districtul să procure de la Oak Brook Interţional : - chituri pentru primirea de noi membri; - diferite insigne Lions; - insigna pentru preşedinte de club; - alte materiale puse la dispoziţie de Oak Brook Interţional; 7)Să se constituie o comisie la nivel de District pentru o analiză a cluburilor ce funcţionează cu sub 20 de membri. 8)Cei ce năşesc un club să respecte cu multă exigenţă cutumele lionistice în România. 9)Unele L.C. au întâlnirile lunare la club după cum urmează: 33 de cluburi o dată pe lună; 21 de cluburi de două ori pe lună; 5 nu au comunicat în Anuar datele de întâlnire la cluburi (L.C. Bucureşti Phonix, L.C. R Vâlcea, L.C Reşiţa, L.C. Sibiu Campus, L.C. Slatina). Cred că noul Guvernator trebuie să reglementeze acest aspect până l a 30 iunie. 10)Este de asemenea foarte important de studiat câţi din foştii preşedinţi ai cluburilor mai sunt membri ai cluburilor. Este interesant de ştiut care sunt cauzele pentru că un număr mare de foşti preşedinţi s-au retras din activitate. 11)Aceiaşi propunere o fac şi pentru foştii guvernatori. Unde este Virgil Ancăr fost guvernator în 2000-2001? De ce nu este prezentă la această întâlnire, unul din cei mai puternici guvernatori Adriana Cazan, 2009-2010? Propun redacţiei Anuarului Lions ca acei preşedinţi de club şi guvernatori ce nu mai sunt în viaţă să fie marcaţi cu o cruce sau cu o dungă neagră. 12)Să se instituie la nivelul Districtului 124 România un fond de solidaritate la care L.C. să contribuie cu câte 50 de lei pe semestru, la care pot să contribuie şi alţi donatori cu posibilităţi. La acest fond să nu se umble cel puţin 2-3 ani după care să poată să fie folosit în situaţii de urgenţă, catastrofe, etc. L.C. ”Sf. Gheorghe” Bacău la cerea actualului Guvernator a trimis 1000 lei la L.C. Buzău pentru a fi ajutaţi cei ce ce au avut de suferit de pe urma marilor căderi de zăpadă din această iarnă. Desigur noi am făcut eforturi mari pentru a colecta şi trimite această sumă. Astăzi am aflat că foarte puţine Cluburi Lions din ţară au dat curs acestei cereri. Dacă ar fi existat acest fond de solidaritate lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Vă mulţumesc că mi-aţi dat cuvântul şi că m-aţi ascultat. Prof. Ioan Micu (alias Tata Pac) Lions Club ”Sf. Gheorghe” Bacău Bacău, 04.05.2012
LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

Intervenția d-lui. profesor Ioan Micu la Convenția Națională Lions 2012 Stimaţi prieteni Leo şi Laions, Stimaţi invitaţi de peste hotare, Înainte de a trece la prezentarea câtorva probleme pe care aş dori să le tratez, în cele cinci minute de a lua cuvântul pe care le-am obţinut cu mare greutate de la distinsul Comisar al convenţiei, să apreciez, ca deosebite, eforturile făcute de Cabinetul Districtului 124 românia, condus de Guvernatorul Ionel Lupu, pentru a 18-a ediţie a Convenţiei Naţionale a Cluburilor Lions din România, Districtul 124, să se desfăşoare în condiţii de nota + 9. dacă era rezolvată problema traducătorilor pentru oaspeţii de peste hotare, eforturile lui Nelu Lupu şi ale Cabinetului său meritau nota 10 fără nici un fel de rezerve. În ceea ce mă priveşte, îmi reproşez că nu stăpânesc bine măcar limbile franceză şi engleză pentru a nu întinde la maximum răbdarea oaspeţilor de peste hotare de a participa mai bine de 6 ore la o Convenţie din care nu au înţeles aproape nimic sau măcar parţial intervenţiile destul de interesante ale celor care au luat cuvântul până acum. În lipsa unor traducători, intervenţiile noastre, destul de interesante, inclusiv ale Primarului Municipiului Bacău şi Ambasadorului Olandei la Bucureşti, au fost lăsate la capitolul „deducţii”. Dragă Director Internaţional Lions, dragi colegi Lions delegaţi din Districte şi Cluburi Lions de peste hotare, vă doresc un bun venit în România şi în mod deosebit pe meleagurile băcăuane şi moldovene, locuri unde mari oameni ai culturii şi artei româneşti au făcut şi fac cinste naţiei române. Prezenţa dumneavoastră şi a celorlalţi colegi din ţară la această Convenţie mă determină să vă mulţumesc că aţi făcut eforturi materiale şi de timp de a fi prezenţi la această mare sărbătoare a lionismului din România. Ca român şi ca membru laions, în cadrul mişcării mondiale a lionismului, nu este o satisfacţie mai mare, la această vârstă înaintată, de a vă avea printre noi dragi oaspeţi Laions şi de a fi şi eu prezent, sper că nu pentru ultima oară la această mare sărbătoare a lionismului din România anului 2012. Dragi prieteni Vestea că şi noi cei care alcătuim Districtul 124 România vom avea un Director Internaţional mi-a umplut inima de bucurie şi m-a făcut încă odată să fiu mândru că sunt român. În plus trebuie să recunosc că nu este întâmplător faptul că de la noi din România vom avea un Director Internaţional Lions. Acest fapt presupune o recunoaştereacalităţii activităţilor, a seriozităţii cu care se tratează problemele şi evoluţia lionismului din România. Mulţumesc fostului Guvernator al Districtului 124 România şi pentru propunerile făcute în intervenţia sa, la această Convenţie, dar şi pentru modul exemplar, moral, fizic şi intelectual, cu care şi-a onorat obligaţiile lionistice pe tot parcursul vieţii sale. Îţi mulţumesc dragă Benedict Ancăr, de la Lions Club Bucureşti Curtea Veche şi-ţi doresc multă sănătate şi viaţă lungă, spre binele mişcării lionistice româneşti şi mondiale. Şi pentru că distinsul Comisar al acestei Convenţii şi bunul meu prieten Răzvan Rotta mi-a acordat, cu multă greutate, doar 5 minute pentru a lua cuvântul am să selectez doar câteva aspecte din cele ce mi le-am propus iniţial. 1) O primă problemă este aceea a vârstelor pe care o au membrii Cluburilor Lions din Districtul 124 România şi pentru care membrii noului Cabinet şi ai viitoarelor Cabinete trebuie, după părerea mea, să se preocupe în mod deosebit. Iată cum se prezintă o radiografia acestui aspect la 01.12.2011 rezultată din Anuarul Lions: - 4 membri au vârste între 77 ani şi peste 82 ani din care: -unul născut în 1930 - Ioan Micu, L.C.”Sf. Gheorghe Bacău; -unul născut în 1933 - Dumitru Răduceanu, pastguvernator District 124 România; -unul născut în 1934 - Ioan Mocanu, fost preşedinte L.C. Moldova Bacău; -unul născut în 1935 - Manea Pompiliu, de la club Transilvania; - 7 membri cu vârsta între 72 – 77 ani; - 103 membri cu vârsta între 62 – 72 ani; - 462 membri au vârsta între 52 – 62 ani; - 364 membri au vârsta între 42 – 52 ani; - 200 membri au vârsta între 32 – 42 ani; - 103 membri au vârsta între 22 – 32 ani; - Ø membri cu vârsta sub 22 ani; Rezultă deci, că ponderea membrilor cu vârste înaintate şi foarte înaintate este mare şi relativ mică vârsta membrilor ce reprezintă viitorul lionismului în România : 476 membri au vârste între 52 – 82 ani şi 652 membri au vârste între 22 – 52 ani. Doresc cu acest prilej, să vă informez, că decanul de vârstă al membrilor Lions Cluburilor din România în vârstă de 82 ani ( care nu a fost invitat la masa prPrezidiului Conferinţei, indiferent cine era acesta) membru al Lions Club „Sf. Gheorghe” Bacău, de 19 ani în mişcarea lionistică din România, din anul 1993 ( 19 ani din care 17 ani trezorier la cele două cluburi din Bacău), are onoarea şi bucuria de a fi prezent la cea de a 18-a Convenţie a Districtului 124 România din mai 2012, el este rofesorul Ioan Micu (alias Tata Pac)

adică cel ce prezintă şi vă vorbeşte de la această tribună. În această calitate şi nu numai, vă rog să-mi permiteţi să vă prezint câteva consideraţii şi propuneri pentru activitatea viitoare. 1) Referitor la prima pe care v-am prezentat-o pentru întinerirea mediei vârstei membrilor cluburilor şi mai ales la creşterea numărului membrilor ai cluburilor şi de extindere a numărului Cluburilor Lions din România, vă prezint spre atenţia dv. Câteva aspecte care pot fi luate în consideraţie pentru activitatea viitoare: a) Să nu existe an calendaristic, în care să nu se înfiinţeze măcar un Club Lions în care ponderea să o reprezinte membrii cu vârsta de până la 40 de ani; b) Să se acorde o atenţie deosebită pentru înfiinţarea Cluburilor Lions în toate municipiile reşedinţe de judeţ precum şi în celelalte municipii şi oraşe importante. Ţinta finală este creşterea numărului de membri, întinerirea cluburilor şi înfiinţarea celui de al 2-lea District Lions în România. În judeţele în care sunt înfiinţate deja Cluburi Lions, propun să se acorde atenţie deosebită pentru înfiinţarea unor Brenciuri Lions care ulterior să devină Cluburi Lions. c) O sursă importantă pentru întinerirea vârstei cluburilor din România cred că o constituie cluburile Leo şi mediul rural. Lions Club ”Sf.Gheorghe” Bacău are înfiinţat un astfel de brenci în comuna Mănăstirea Caşin şi are în perspectivă de a mai înfiinţa în anul lionistic 2012-2013 încă un brenci sătesc. 2) Nu este o noutate ca cerinţă, însă cred că pe viitor noul Cabinet şi următoarele, trebuie să acorde o atenţie deosebită, cunoaşterii cutumelor lionistice şi a calităţilor morale ale noilor membri care urmează să fie priviţi în Cluburilor Lions. Lipsa de stagiu de candidatură, uneori lipsa de cunoştinţe lionistice necesare, lipsa de toleranţă, de răfuială în mişcarea lionistică, tendinţa de a aştepta să fii răsplătit pentru faptele tale, nu au ce căuta în mişcarea lionistică că şi cu atât mai mult la noii membri care urmează să intre în mişcarea lionistică. Viitorii Guvernatori ai Districtului 124 România sunt medici şi doctori în ştiinţe lionistice. Ei ştiu mai bine decât mine, că gripa şi hepatita nu pot fi tratate în acelaşi salon, după cum toleranţa nu trebuie confundată cu indiferenţa şi că aceasta nu poate conveţui cu pofta de răfuială în mişcarea lionistică. Din păcate în cadrul Districtului 124 România, de-a lungul anilor au avut loc şi astfel de manifestări, care din fericire au fost înlăturate la timp fără urmări grave în mişcarea lionistică din România.

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

3) Ca măsuri organizatorice şi statutare (dacă nu sunt în conformitate cu prevederile statutare treceţi peste ele) propun următoarele: a) Acum sau la viitoarea Convenţie să fie instituit postul de Viceguvernator III care să se ocupe şi să răspundă exclusiv de înfiinţarea, stabilizarea şi continuitatea activităţii Cluburilor Leo, de promovarea membrilor acestora ca membri ai Cluburilor Lions. Dacă este târziu din punct de vedere statutar sau nu este posibil să se înfiinţeze postul de Viceguvernator III, propun ca pentru acest an lionistic să se înfiinţeze distinct o comisie specială pentru activitatea Cluburilor Leo. La nivelul Cluburilor Lions un membru din Consiliul de Administraţie să răspundă în exclusivitate de Clubul Leo; b) Pentru ca funcţiile de Viceguver­nator I şi Viceguvernator II din cadrul Districtului să nu fie doar funcţii onorifice, de paradă, ci să fie de un real folos Guvernatorului şi activităţii în ansamblu,propun ca Viceguvernatorul I să se ocupe efectiv şi să răspundă de problemele organizatorice şi statutare ale Cluburilor Lions şi Viceguvernatorul II să se ocupe de activităţile social-culturale, sportive şi umanitare ale cluburilor; c) Guvernatorul să coordoneze întreaga activitate din cadrul Districtului şi în mod special relaţiile internaţionale, Anuarul Lions, Revista Lions, activitatea financiară; d) Secretarul să gestioneze în mod corespunzător activitatea de secretariat şi problemele statutare şi să sesizeze la timp Guvernatorul şi Cabinetul Districtului atunci când apar probleme care nu sunt conforme cu statul lionistic. 4) Propun înfiinţarea de urgenţă a unei comisii care se ocupe de redactarea unei monografii a Districtului 124 România, care să fie „lansată” cu prilejul celei de a 20-a Convenţii din anul 2014, deoarece: a) timpul nu este pierdut; b) mai sunt încă în viaţă membri ai primelor Cluburi Lions înfiinţate în România; c) cluburile mai păstrează documente din activitatea lor; d) Cluburile Lions vor fi obligate să-şi întocmească propriile monografii; e) Anuarul Lions şi Revista Lions sunt surse importante de documentare şi pot constitui ½ din conţinutul acestei monografii. 5) Cea mai stringentă problemă, determinantă pentru activitatea viitoare o constituie păstrarea cu demnitate, curat şi neîntinat spiritul lionismului în cluburile noastre. a) Sunt eu poate depăşit, am îmbătrânit,

www.lionsclubs.ro

mi s-au tocit simţurile sau nu mai am aceleaşi sensibilităţi, sau acum în mişcarea lionistică am „derapat” nepermis de mult; b) Să ne influenţat atât de rău viaţa şi agitaţia contemporană încât să umblăm numai după cantitate, neglijând principalele principii ale lionismului ? c) Îmi amintesc că din anul 1992 şi până la

mijlocul deceniului trecut exista ca forţă puternică, asimilată cu responsabilitate, acel ROMANTSM specific mişcării lionistice, dacă pot să-l numesc aşa. d) Tot ce făceam şi organizam în cadrul Cluburilor Lions era de o trăire intensă, era realizat cu suflet şi dăruire, cu dragoste şi respect. Întâlnirile noastre de la club, le aşteptam cu mare plăcere şi dorinţa de a ne întâlnim cu prietenii de la club, de a dezbate cu responsabilitate problemele. Spiritul de toleranţă, o anumită disciplină de club, spiritul de întrajutorare a aproapelui, dorinţa de a dărui şi nu de a primi erau coordonatele morale în cadrul cluburilor. Acţiunile pe care le organizăm nu urmăreau doar o anumită imagine a clubului, ci mai degrabă o eficienţă morală şi materială a clubului nostru. Aceste trăsături la clubul nostru nu au dispărut, insă văd că tendinţa generală este de a nu da aceiaşi importanţă acestor aspecte. e) În acea perioadă (la noi şi în prezent) nu umblăm după ”proiecte gigant”, ne întindeam cât ne era plapuma, nu promovam ”grandomania” în activitatea lionistică. Doresc să fiu bine înţeles, nu sunt împotriva realizării acţiunilor de mare anvergură, dimpotrivă le respect şi le apreciez. Dar a ridica la nivelul de cerinţă primordială la adresa cluburilor a acestor acţiuni gigant şi a neglija, sau a nu încuraja acţiunile de mai mică amploare, cotidiene din viaţa comunităţilor unde Cluburile Lions îşi desfăşoară activitatea, este o chestiune asuprea căreia viitorul Cabinet şi următoarele trebuie să reflecteze foarte serios dacă vrem să obţinem rezultate bune în întregul activităţii lionistice. f ) Cred că în acest context, trebuie supun atenţiei dv. Şi următoarea problemă. În lionism se folosea şi o altă cutumă pe care am considerat-o şi o consider

deosebit de importantă. Este vorba de folosirea cutumei de „club naş” şi „club fin” ( la nivel de District”) şi de „naş” şi „fin” la nivelul cluburilor. Cred că aceste noţiuni au ajuns în derizoriu. Ca să închei acest capitol, aş dori să-mi exprim rugămintea ca Districtul 124 România să scoată din această eclipsă totală, relaţia dintre cluburi şi „naşii” lor. Nu vă dau sfaturi, însă cred că trebuie pus mai mult accent pe răspunderea morală şi lionistică pe care le au „naşii” şi „finii” lor. Noi la nivelul Clubului ”Sf. Gheorghe” Bacău facem deseori apel la această relaţie. Ne respectăm şi îl informăm cu activităţile desfăşurate pe „Clubul naş” „Tarabostes” Bucureşti căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru că ne-a „năşit”. Şi ca să nu credeţi că arunc vorbe în vânt iată cum stau lucrurile cu privire la „naşii” şi „finii”Cluburilor Lions din România: 10 cluburi au „naşii” în Germania; 6 cluburi au „naşii” în Franţa; 2 cluburi au „naşii” Danemarca; 2 cluburi au „naşii” în Italia; 1 club are „naşul” in Cehia; Clubul „Tarabostes” Bucureşti are 14 „fini” în ţară; Clubul „Transilvania” are 3 „fini” în ţară; Clubul Sibiu are 4 „fini” în ţară; Clubul Timişoara are 2 „fini” în ţară; Clubul din Suceava are 2 „fini” în ţară; Clubul din Arad are 2 „fini” în ţară”; !2 cluburi au câte un „fin” în ţară; Un număr de 7 Cluburi Lions n-au comunicat la Anuarul Lions date despre „naşul” lor. Dacă consideraţi că această observaţie este neînsemnată vă rog să o trataţi ca atare. Eu zic totuşi că şi în acest domeniu putem reveni la o situaţie normală, lionistică. Nu cunosc care sunt criteriile pentru care se poate acordă „Melvin Jones „ şi nici nu ştiu dacă Clubul Lions „Tarabostes” Bucureşti a primit această insignă, dar cred că merită cu prisosinţă această recunoaştere a activităţii sale. Dacă nu sunt şi alte interese „neortodoxe” propun noului Guvernator să aibă în vedere acest lucru. 6) Nu vreau să credeţi că fac filozofie în toată această intervenţie . Şi la noi se mai întâmplă unele neajunsuri de care ne preocupăm în permanenţă ca să le remediem şi spiritul lionismului să triumfe. La clubul nostru, Lion Club ”Sf. Gheorghe” Bacău organizăm acţiuni care să ne unească , să ne facă să ne respectăm mai mult, să dorim cu adevărat să ne întâlnim a) Obişnuim cu regularitate, ca la cea de a doua înţâlnire lunară, de regulă a treia marţi din lună, să sărbătorim zilele de naştere sau onomastice ale membrilor cluburilor; b) Transmitem felicitări prin telefoane sau prin SMS-uri nu numai membrilor clubului ci şi membrilor de familiilor acestora (soţie, copii); c) Participăm într-un număr mare la unele zile deosebite din viaţa membrilor clubului noştru „căsătorii, botezuri,realizări din viaţa profesională etc.) în unele situaţii folosim şi mass media locală;
LIONS CLUBS ROMÂNIA

d) La momente grele din viaţa familiilor membrilor clubului nostru (decese în familie, spitalizări, etc.) obişnuim să fim alături, în număr cât mai mare, (vizite, coroane de flori, telegrame şi anunţuri în presă); Sper că nu greşesc apreciind în mod deosebit că în cazuri de deces al unor membri ai Cluburilor Lions din Bacău primim scrisori de condoleanţe de la membri Lions din ţară şi chiar şi de la Oak Brook. e) Organizăm acţiuni la care participă soţiile, copii, candidaţii de a deveni membri ai clubului, prieteni de familie, cum ar fi: ziua de ( martie, spectacole de teatru şi concerte, degustări de vinuri, activităţi de împădurire, activităţi de ecologizare, activităţi de profil sanitar, etc. f ) Acordăm, încă de la constituirea clubului, două burse pentru elevi de liceu, elevi care au o situaţie materială ce nu le permitea continuarea studiilor. Cei doi elevi învaţă la două licee de prestigiu din Bacău şi au rezultate deosebite la învăţătură cu note şi medii de 9 şi 10. Aceşti elevi ştiu şi transmit şi celor din jurul lor că îşi continuă drumul în viaţă cu sprijinul membrilor clubului nostru. g) Astăzi a apărut În revista Lions o altă acţiune a clubului nostru prin care sa-au colectat, de la membrii clubului nostru, aproape 800 de cărţi ce au fost donate bibliotecii din comuna Lipova, o comună de la marginea judeţului Bacău. h) Membrii clubului nostru au sprijinit

Districtul 124

şi sponsorizat participarea unui grup de elevi cu probleme de handicap, de la o şcoală specială din Bacău, la Campionatul Mondial Sportiv din Grecia 2011. Elevii conduşi de profesorul Dorel Tătaru, Secretarul Clubului Lions ”Sf. Gheorghe” Bacău, s-au întors cu titluri de campioni mondiali la disciplinele sportive la care au participat; Credeţi că sunt deplasat în a propune ca şi celelalte cluburi şi chiar Cabinetul Guvernatorului să îmbrăţişeze acest mod de a trata membrii Cuburilor Lions? eforturile ar fi minime, dar cu rezultate excelente pentru viaţa morală şi spirituală a cluburilor noastre. Alte propuneri şi consideraţii le-am prezentat în şedinţa de ieri a Cabinetului Guvernatorului, la care aţi participat majoritatea dintre dumneavoastră şi nu doresc să le mai repet. Aş dori să închei această intervenţie prezentându-vă cât este de importantă o o mică atenţie pe care o putem acorda membrilor cluburilor noastre, chiar şi cu prilejul Convenţiilor anuale. Totul este să doreşti, să trăieşti aceste momente, să ai consilieri competenţi care să-ţi sugereze să întreprinzi momente de înaltă ţinută lionistică. Iată un exemplu destul de simplu, dacă studiezi cu atenţie Anuarul Lions. In luna mai 138 de membri Lions din Districtul 124 România îşi sărbătoresc ziua onomastică pe 21 mai. 108 membri au împlinit sau vor împlini un număr de

ani în luna mai. Astăzi 5 mai, ziua celei de a 18-a Convenţii a Districtului 124 România, 8 membri Lions împlinesc un număr de ani. Nu cunosc câţi din aceşti 8 membri sunt în sală, dar cunosc că între noi se află Viceguvernatorul II, puternica femeie Mirela Grigorovici de la L.C. Iaşi, pentru a le transmite direct felicitările mele în calitate de decan de vârstă. Preşedinţii de cluburi, actualul Guvernator precum şi cei care vor veni, au încă timp să mai fie atenţi cu membrii Lions care îşi sărbătoresc ziua de naştere, începând cu ziua de 7 mai şi în continuare până la sfârşitul anului, iar pentru ziua de 21 mai este un brun prilej să transmită felicitări. În numele membrilor Lions Club ”Sf. Gheorghe”Bacău şi a biroului său, prezent în totalitate la această Convenţie, a preşedintelui clubului nostru ing. Zorin Puşcaşu, vă rog să-mi permite-ţi să adresez viitorului Viceguvernator I, Mirela Grigorievici şi tuturor celor care îşi vor sărbători ziua onomastică şi zilele de naştere în luna mai, cele mai sincere urări de bine şi sănătate, pentru ei şi familiile lor, împliniri în toate planurile vieţii personale, familiare şi intelectuale, multe succese şi satisfacţii în activitatea lionistică. Bacău 05.05.2012 Prof. Ioan Micu (alias Tata Pac) Membru Lions Club ”Sf. Gheorghe” Bacău din anul 1993

Când vorbeşte Tata-Pac, leii tac! În cadrul convenţiei de la Bacău, am avut onoarea de a fi martorul unui discurs absolut încântător. Bine documentat, argumentat şi plin de propuneri, discursul lui Tata Pac este unul din cele mai consistente discursuri pe care le-am auzit vreodată la o reuniune Lions, dovadă că valorile lions sunt lângă noi, întotdeauna cu noi şi trebuie doar să le facem să strălucească, aşa cum merită! Două lucruri vrea Tata Pac de la lionism: o monografie a lionismului românesc şi întoarcerea la romantism. Spiritul colecţionarului Tata Pac nu se dezminte. El vrea o monografie pentru că aşa ştiu colecţionarii valoroşi să structureze ceea ce ştiu. Pe ani, pe evenimente, clasificări şi clasificări ale clasificărilor. O efervescenţă de a aduce mărturii, un tăvălug ce nu se opreşte decât în ultima copertă a unei istorii. Cum poţi domoli efervescenţa lui creatoare, decât saturându-i setea de a crea prin a face. Probabil că Tata Pac a structurat, de-a lungul timpului, multe documente şi informaţii despre lionism. Realizarea monografiei înseamnă o muncă uriaşă, dar sunt convins că Profesorul Tata Pac este pregătit să se apucede lucru. Aşteaptă doar un semnal. Îl susţin şi vă invit să-l susţinem pe Tata Pac în ceea ce poate constitui, peste timp, cea mai valoroasă mărturie pentru ce a reprezentat şi reprezintă lionismul românesc. Asemeni lui, şi alti lionşi ajunşi la vârsta senectuţii, pot aduce mărturii despre lionism. Primul la care mă gândesc este naşul meu, Ion Voinescu. Cu o viaţă care se confundă cu lionismul, el poate fi unul din cei mai importanţi autori ai viitoarei monografii. Suflet sensibil(romantic?) şi generos, susţine constant şi discret copiii de la Mogoşoaia, înţelegând că iubirea de oameni înseamnă iubire de oameni şi atât! L-am întalnit pe profesorul Rădăuceanu, la Iaşi, PG, în faţa căruia mă plec cu respectul cuvenit unui mare om şi unui mare lions. L-am întâlnit pe profesorul Guran de la Politehnica Bucureşti. A făcut parte din clubul elitist înfiinţat prin 1994 de regretatul Ludovic Spiess. Clubul s-a desfiinţat, dar profesorul Guran poartă şi acum cu mândrie insigna la toate festivităţile la care este invitat. Dragul nostru Tata Pac vrea şi o întoarcere la

romantism! Mă întreb ce l-a marcat atât de mult încât să dorească acum, în epoca lui Bitdefender, aceasta întoarcere. Poate o iubire de porţelan, poate un submarin galben, o Delilah, o Casablanca... Coincidenţă sau nu, primul sărbătorit al fiecarui an lionistic este Iulian Şelaru, de la LC Craiova, născut fix în 01.07, ajuns acum la vârsta de 73 de ani. Spun coincidenţă, pentru că, aşa cum bine ştie o parte din mişcarea lionistică românească, numai întâmplarea a făcut ca primul club Lions românesc să nu fie înfiinţat oficial la Craiova. Ar fi fost prea frumos ca primul sărbătorit al unui an lionistic să fie membru al primului club înfiinţat în România. Ar fi fost chiar romantic... Alături de toţi cei menţionaţi mai sus, nume ca Ion Mocanu, Petru Placintă, Pompiliu Manea, Eduard Mohr, Aurel Ardelean, Anton Ionescu sunt referinţe ale lionismului şi romantismului în lions. Pentru că au ştiut să-şi dedice viaţa ideii nobile de voluntariat, înrolându-se disciplinat, modest şi maxim, mişcării din ce în ce mai infinite a sacrificiului de sine. Pentru că ei sunt romantici! Ei nu se pot întoarce la romantism pentru că nici nu l-au părăsit... Ştefan Postolache Secretar District 2012-2013 Lions Club București Atheneum

www.lionsclubs.org


Districtul 124

LIONS CLUBS ROMÂNIA

Apelul Guvernatorului către ,,LEI” Dragii mei, încep prin a vă mulţumi pentru încrederea acordată şi vă asigur de cele mai bune intenţii, devotament, onestitate şi dorinţe sincere de comunicare. ,,Voi aţi vrut-o.”

Nu ştiu dacă va fi uşor pentru oricare dintre noi să facem efortul de a ne solidariza astfel încât ,,Leul” să-şi refacă blana năpârlită. Cu toţii am intrat în acest club care trebuie să devină în sfârşit o familie. Mă adresez vouă cu doleanţa de a ne implica toţii activ cu sugestii, propuneri şi acţiuni astfel încât Lions România să devină un club de care fiecare membru să fie mândru că poartă această emblemă. În primul rând le mulţumesc prietenilor noştrii care au fost activi şi receptivi la programele Lions de-a lungul anilor şi le promit prietenilor care nu au avut posibilitate de exprimare, că voi fi alături de fiecare la toate sugestiile fiecărui membru în aşa fel încât familia noastră să evolueze şi să fie suficient de puternică pentru a primi şi reprimi sub emblema noastră vechi şi noi prieteni. Vă mulţumesc celor care aţi susţinut această organizaţie moral şi material chiar dacă nu aţi putut participa la toate acţiunile. Noi reprezentăm elita comunităţii, locul unde se renunţă la orgolii, iar Lions este insula noastră unde ne relaxăm printre prieteni, unde oferim servicii celor mai puţin norocoşi decât noi, legăm prietenii şi gândim pozitiv. Pentru noul an calendaristic Lions care începe pe 1 iulie avem câteva deziderate majore dintre care am să vă subliniez câteva: • cabinetul districtului să fie într-adevăr un ,,service-center”; • să folosim notoritatea internaţională pentru creşterea prestigiului local; • să ne implicam major în educaţia civică a sistemului din care fiecare club face parte;

www.lionsclubs.ro

• să creăm un liant între cluburile din districtul nostru şi implicit între membrii; • mărirea respectului pentru valorile Lions şi creşterea sentimentului de apartenenţă la organizaţie; • promovarea programelor şi realizarea unei imagini de elită. Menirea noastră e de a fi responsabili în societate şi de a creşte calitatea vieţii celor din comunitate. Orice informaţie ce ar putea îmbunătăţii activităţile noastre trebuie împărtăşită cu toţi membrii. Împreună trebuie să construim societatea în care vrem să trăim împreună cu copii noştrii. Pentru mine fiecare membru este important şi trebuie să aibă rolul lui în club şi în district, iar pentru a înfăptui acest lucru va trebui să se simtă vizibil, dorit şi folositor. De asemeni responsabilitatea creşterii numerice a cluburilor revine fiecărui membru. ,,Daţi districtul înapoi membrilor” este sloganul de la întâlnirea viitoriilor guvernatori Lions din Europa Centrală şi de Est. Acesta este ţelul meu de bază. Fie ca spiritul să ne însufleţească în fiecare acţiune, fie ca să purtăm cu plăcere şi mândrie însemnele Lions, fie ca valorile Lions să ne călăuzească, fie ca

,,RESPECTUL ŞI ARMONIA” să caracterizeze anul ce vine. PAUL-IOAN GRECU Guvernator District 2012-2013
LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

Program de Guvernare PROIECTELE ANULUI 2012 - 2013 • DEPISTAREA AFECȚIUNILOR OCULARE • TABĂRA INTRNAȚIONALĂ LIONS DIHAM - PHOENIX • CENTRUL DE COPII MOGOȘOAIA • TABĂRA DE MATEMATICĂ • TABĂRA DE DIABET • DEZVOLTAREA BUNULUI COMPORTAMENT CIVIC • DEZVOLTAREA CULTURII VOLUNTARIATULUI • SUSȚINEREA PROGRAMELOR REGIONALE SAU ZONALE CU SPRIJINUL LCIF. APLICAREA LA LCIF PENTRU CO-FINANȚAREA. • MEDIATIZAREA PRIN REVISTĂ ȘI NEWSLETTER A CONDIȚIILOR DE APLICARE • SUSȚINERE PARTENERIATE • CREȘTEREA NUMĂRULUI DE MEMBRI PRIN ÎNFIINȚAREA DE CLUBURI ÎN FIECARE CAPITALĂ DE JUDEȚ • PRIETENII CRESC CALITATEA ȘI LUNGIMEA VIEȚII • SEMNALISTICĂ

Cabinetul 2012-2013

10

GUVERNATOR DISTRICT:

PAUL-IOAN GRECU

IMEDIAT PAST GUVERNATOR:

IONEL LUPU

VICEGUVERNATOR I:

MIRELA GRIGOROVICI

VICEGUVERNATOR II:

MARIUS POPA

SECRETAR:

ȘTEFAN POSTOLACHE

TREZORIER:

DORIN MIREA

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

Mesaj pentru anul 2012 - 2013 Important este că ne cunoaștem din ce în ce mai bine între noi, ca adevărați și vechi prieteni. Important este că avem rădăcini puternic înfipte în pământ și aici nu pot să nu mă gândesc cu duioșie la Tata Pac, precum și lăstari noi, întruchipați de leuții cei mici care visează să atingă stelele. Important este că trunchiul nostru devine din ce în ce mai puternic de la an la an. Important este că avem timp și pentru ceilalți și așa ajungem să avem timp și pentru noi înșine. Important este... Inițial mă pregătisem să scriu un remember al anului lionistic care a trecut...cu bune, cu mai puțin bune, așa cum e și în viață. Apoi m-am gândit la ce este important.

Importanți sunteți VOI toți, familia mea Leo - Lions, de care sunt mândră în fiecare zi.

Important este că suntem împreună și că fiecare în parte adaugă originalitate în ceea ce înseamnă Lions în România.

Cu mult drag, Mirela Grigorovici Viceguvernator I 2012 - 2013

Important este că suntem cunoscuți și apreciați și în alte colțuri ale lumii.

La Bâlea Cascadă La Bâlea Cascadă ne-am adunat răzleţ, pe ploaie, unul câte unul ... aproape tiptil. Şi ce ploaie ... rupea locul. Gazda şi prietenul nostru Marius Popa ne-a luat din prima, îmbiindu-ne cu o licoare din partea locului (rezervă proprie), care a fost onorată cu respect şi multă simţire. Asta a făcut ca cei adunaţi, aşa, ca din întamplare, să se cunoască şi recunoască aşa de repede, ca nici nu ştim când am trecut în ziua următoare ... tot pe ploaie. Ce s-a întâmplat în continuare, din nefericire nu se poate povesti. Ar trebui mult har pentru a vă transmite toate patimile prin care am trecut: profesionalism, prietenie, respect, educaţie, comunicare, entuziasm, pasiune, sinceritate, bucurie, nedumerire, îndrăzneală, provocare ... lista fiind de neoprit. Şi “pentru că toate astea trebuie să poarte un nume” le-aş spune “Lions - Curs Leadership – 2012”. Mulţumesc celor care au participat, mulţumesc celor care l-au organizat şi susţinut; nu dăm nume pentru că poate, la fel de bine ai putea să fii tu, el, ea, sau noi. Din egoism, sentiment la fel de uman şi acceptat, le mulţumesc şi celor care nu au venit, pentru că, probabil, trăirile ar fi fost aşa de intense că nu le-am fi putut face faţă. La Bâlea Cascadă ne-am adunat răzleţ, pe ploaie, unul câte unul ... aproape tiptil. Şi ploua de rupea locul ... dar, să ne fi văzut la plecare ...

www.lionsclubs.ro

Tudorel ROMAN Lions Club TARABOSTES - Bucureşti

11


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

SEMINAR EUROPEAN, CEEI-meeting, iunie 2012 În perioada 1-3 iunie, a avut loc , seminarul viitorilor guvernatori, în cadrul iniţiativei pentru Europa Centrală şi de Est,(CEEI), într-o locaţie la 40 km de Viena.

Serile s-a socializat, tot pe probleme particulare Lions, majoritatea participanţilor vorbind o limbă de origine slavă, dar întelegând şi engleza.

Au participat guvernatori aleşi din: Estonia, Lituania, Polonia, Rusia, România, Ungaria, Bulgaria, Macedonia, Slovenia, Croaţia, Ceho-Slovacia( sunt încă un singur district) şi Germania.

Interesantă mi s-a părut statistica referitoare la numărul de membri Lions la 1.000 de locuitori.Tarile mai mici au indice mai bun: Estonia=1, Croaţia=1,4; iar cele mai mari au: Bulgaria=8,3; Ungaria11; CehoSlovacia 15; România =15,9; Polonia= 34.

Programul a fost riguros şi obligatoriu pentru toţi participanţii. De la aeroportul din Viena am fost duşi direct la o locaţie la 40 km, unde am participat la seminarii ,discuţii, prezentări, informări, atât în plen cât şi pe echipe de lucru. Lectori au fost vechii nostri prieteni Ernst Musil, Bruno Alquist şi Janez Bohorici. La început fiecare viitor guvernator a

făcut o scurtă prezentare a districtului şi a programului. Apoi temele discutate au fost în legatură cu: cresterea numărului de membri şi a calităţii lor, promovarea programului de excelenţă a cluburilor, leadershipul, proiecte, activităţi, auto-informarea, viziunea, responsabilitatea,sa.

În final am ajuns la concluzia că avem cam aceleaşi probleme, că va trebui să depunem efort şi cunoştinţe şi că am câştigat noi prieteni în vecinii Lions. Paul-Ioan Grecu Guvernator District 2012-2013

BUSAN sau aievea…. Hello! Guten Tag! Bon Jour! Hallå! Ciao! こ んにちは! Hej! Привет! Totul este să încerci să reţii expresia bună ziua în cât mai multe limbi! Şi dacă nu reuşeşti, nu contează, mai toţi vorbesc puţina engleză sau franceză sau germană. Până la urmă, bucuria de a te revedea cu ei, cu toţi, este atât de mare, încât poţi da din mâini şi din picioare şi mesajul ajunge cum trebuie şi unde trebuie. Când te uiţi în jur, eşti înconjurat de mii de membri Lions ca tine, oameni care abia aşteaptă să-ţi povestească ce au mai făcut de la ultima voastră întâlnire…. E o forfota plăcută, e o agitaţie… liniştită şi sunt zâmbete, zâmbete şi iar zâmbete. Când vezi toate astea în jurul tău, ştii că ai ajuns la Convenţia Internaţională! O dată pe an, spre sfârşitul anului lionistic prezent şi începutul anului lionistic următor, există o săptămână în care se aduna mulţi ”colegi” din toată lumea, care îşi doresc să fie împreună, pentru a celebra încă un număr de proiecte realizate, încă nişte copii susţinuţi să facă ce le place lor, încă o mână de ajutor întinsă celor în nevoie din toată lumea. Sigur, nu suntem asemănători, dar ceea ce ne leagă şi ne apropie sunt crezurile

12

noastre. Să nu uităm că suntem cea mai mare organizație de service din lume! Această întâlnire are tipicul ei, are ordinea ei: cu o săptămână înainte de a ajunge membri Lions, cei care vor prelua funcțiile de guvernator participă la un curs, care îi ajută în îndeplinirea sarcinii ce îi așteaptă. În prima zi a Convenției Internaționale se organizează parada țărilor – o minune de eveniment ce se desfășoară pe un mare bulevard al orașului gazdă, unde pe margine stau și aplaudă mii de locuitori sau chiar membri Lions - în cadrul căruia reprezentanții fiecărei țari sunt fie îmbrăcați în costume populare, fie au o uniformă care să îi deosebească de ceilalți. Este o bucurie să vezi membri din Statele Unite ale Americii cu fanfară, pe cei din Țările Nordice fluturând zeci de steaguri, pe cei din Asia etalând un dragon colorat sau pe cei din țările africane îmbrăcați în costumele lor cu culori extrem de vii. Fiecare țară are specificul ei și cele 5-6 ore ale paradei îți oferă imaginea diversității noastre. Acum mai mulți ani, la Hong Kong, delegația României a cântat un cântec foarte cunoscut la acea vreme: dragostea din tei. Surpriza plăcută a fost că cei de pe margine cunoșteau cântecul și îl cântau împreună cu membri Lions români – ce bucurie! Apoi ai noștri au împărțit

pălăriile de ”moroșeni” sau chiar iile de pe ei celor care îi priveau de pe margine – semnul distinctiv al românilor din ultimii ani.

Următoarea zi de Convenție aduce deschiderea oficială a lucrărilor, unde punctele centrale sunt parada steagurilor

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

și discursul Președintelui Internațional ce își încheie mandatul după un an de muncă. La fel ca și în cluburi, mai toate funcțiile la nivel internațional au durata limitată la un an. Aceste lucrări au loc în săli mari, unde sunt găzduiți peste 15.000 de membri Lions. Tot în această zi sunt organizate seminarii pe diverse teme, ce țin de activitatea noastră prezentă, dar și viitoare. A treia zi a Convenției are câteva puncte importante pe ordinea de zi: discursul unui keynote speaker, un invitat deosebit, și nominalizările pentru funcțiile de Vicepreședinte Internațional II și Directori Internaționali. Anul acesta, la Busan, acest invitat este Dr. Margaret Chan, Director General al Organizației Mondiale a Sănătății (WHO). Mai trebuie spus că singura funcție in lionism ce are o durată de doi ani este cea de Director Internațional. Fiecare club din lumea aceasta - și sunt peste 45.00 de cluburi – are dreptul la un vot, cu condiția ca acel club să fie in good standing și să fie reprezentat la Convenția Internațională. La fel ca în prima și a doua zi, nu lipsesc seminariile pe teme de interes pentru organizația noastră. A patra și ultima zi a Convenției Internaționale este poate cea mai emoționantă din punctul meu de vedere. În această zi se aleg Vicepreședintele Internațional II și Directorii Internaționali. Aceștia din urmă reprezintă toate continentele și sunt în număr de 34. Pentru prima dată, Districtul 124 România

va avea un reprezentant în funcția de Director Internațional – PDG Benedict Ancăr – ce va prelua această funcție la Busan. Această ultimă zi a Convenției Internaționale marchează instalarea în funcție a noului Președinte Internațional, dar și al tuturor guvernatorilor ce își preiau mandatul. În acea sală mare, se numără până la trei, iar de-acum foștii guvernatori smulg panglica mov din pieptul guvernatorului ales, marcând astfel trecerea reprezentării districtului de la un guvernator la altul. Aplauzele nu contenesc pentru câteva minute, vezi în jurul tău îmbrățișări ce semnifică bucuria de a da mai departe responsabilitatea continuității.

Ca să înțelegi ce înseamnă spiritul lionistic în întreaga lume te sfătuiesc să participi la o Convenție Internațională. Este împărtăşirea muncii împlinite, a bucuriei pe care o simţi când dai…. Sorana Rotta Lions C lub Genesis Cluj-Napoca

Apoi…mai vizitezi locurile din împrejurimi, mai faci câteva excursii, unde întâlnești aceeași membri Lions din toată lumea și te gândești deja la următoarea Convenție Internațională, când o iei de la capăt.

Donează 20% din impozitul pe profit Dragi prieteni Lions, Dacă sunteţi persoană juridică, aveţi posibilitatea să faceţi sponsorizări, în bani sau natură, beneficiind de facilitatea de a scădea din impozitul pe profit datorat sumele aferente. IMPOZITUL PE PROFIT al oricărei companii poate avea următoarea repartizare, conform Codului Fiscal Extras din codul fiscal Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4) “CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003) CAPITOLUL II: Calculul profitului impozabil Art. 21: Cheltuieli (4)Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: p)cheltuielile de sponsorizare şi/ sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994

www.lionsclubs.ro

privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos: 1. 3%0 din cifra de afaceri; 2. 20% din impozitul pe profit datorat. În limitele respective se încadrează şi cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcţiei de localuri, al dotărilor, achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice, finanţării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialişti, a burselor de specializare, a participării la congrese internaţionale; (la data 01-Ian-2010 Art. 21, alin. (4), litera P. din titlul II, capitolul II modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanţa urgentă 109/2009).” - Este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;

- Nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. Cum? Încheind un contract de sponsorizare cu Clubul Lions. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de sponsorizare prin acordarea de numerar ,cash sau virament bancar. SPONSORIZĂRII, DEŞI ESTE O CHELTUIALĂ NEDEDUCTIBILĂ, NU I SE APLICĂ IMPOZIT 16%. SPONSORIZAREA ESTE TOTAL DEDUCTIBILĂ DIN IMPOZIT, DACĂ SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE IMPUSE DE CODUL FISCAL. (să nu fie mai mare 3 %0 din CA, şi de 20% din impozit) Avantaje: 1. Nu costă nimic. 2. Companiile deţin controlul fondurilor, transparenţa. 3. Companiile pot influenţa gestionarea fondurilor. Georgeta Roşca

13


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

“Împreună vom reuşi să ţintim către stele”

Martie 2012: început de primăvară lionistică la Iaşi,cu şedinţa de cabinet la care au participat membri Lions şi Leo din ţară. Şi, pentru că primăvara este legată de renaştere, ce putea fi mai frumos şi mai emblematic pentru noi în acest an lionistic decât înfiinţarea celui de-al doilea club Leo la Iaşi, Leo Club All Stars, năşit de doamnele de la Lions Club Iaşi D. La acest eveniment important ne-am bucurat de prezenţa cabinetului districtual condus de Guvernatorul Ionel Lupu, membri Lions din ţară, precum şi de prezenţa membrilor

Leo din ţară, conduşi de preşedintele Leo, Vlad Mihăescu.

bătrâni în cadrul proiectului “Bucurie fără vârstă”.

Cei 23 de copii cu vârste între 12 şi 13 ani sunt colegi şi prieteni din clasa a VI-a A a Colegiului Naţional “Costache Negruzzi” din Iaşi şi formează în prezent cel mai tânăr club Leo din lume. Copiii au deja un portofoliu bogat de activităţi comunitare : plantare de arbori şi arbuşti împreună cu membrii Lions LC Iaşi 2000 şi Leo Club Amon Iaşi, sărbătoarea Crăciunului pentru copiii de la casa de copii Bârnova , colectare de fonduri prin vânzarea mărţişoarelor şi felicitărilor confecţionate de ei înşişi pentru 1 şi 8 martie, colectare şi donare de cărţi şcolare şi de beletristică la Şcoala generală din satul Dobrovăţ, judeţul Iaşi.

Deviza clubului Leo All Stars este : “Împreună vom reuşi să ţintim către stele”.

Pentru viitor au proiecte interesante,dintre care amintesc cele adresate copiilor bolnavi de cancer de la Secţia de oncologie a Spitalului “Sf. Maria” din Iaşi, organizarea şi participarea la un concert de muzică rock pentru sprijinirea copiilor defavorizaţi ce sunt talentaţi la muzică, vizitarea unui azil de

Dragi prieteni Lions, împreună cu copiii şi tinerii Leo vă invit din toată inima să ţintim către stele.

Cu deosebită prietenie, Mirela Grigorovici Viceguvernator II 2011 - 2012

Opening Eyes, LC IAŞI D - Jocurile Naţionale Special Olympics Iaşi, 1 - 4 iunie

În perioada 1 - 4 iunie 2012 , Fundaţia Special Olympics România, în parteneriat cu Primăria Iaşi şi Vodafone România a organizat Jocurile Naţionale Special Olympics, cel mai mare eveniment sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale, la care au participat peste 300 de

14

sportivi de la diverse asociaţii, organizaţii şi şcoli speciale din ţară, ce au concurat la competiţii sportive de atletism, bocce, înot şi mers prin apă. Participarea la probele sportive a fost precedată de evaluări medicale gratuite ale sportivilor la cele 6 discipline: Opening Eyes, FunFitness, Special Smiles, Healthy Hearing, Fitfeet şi Health Promotion. Programul Opening Eyes - Lions Club International a fost coordonat de Conf.dr. Camelia Bogdănici, medic primar oftalmolog şi membră a clubului Lions Iaşi D, ajutată de o parte din membrele clubului nostru ( Mirela, Tedi, Mihaela, Rodica, Manuela), 19 medici rezidenţi oftalmologi din cadrul Clinicii de Oftalmologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi, 10 studenţi medicinişti ai Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T.Popa” Iaşi şi reprezentanţi ai celor două companii partenere globale ale progra-

mului Opening Eyes, Essilor şi Safilo. Timp de două zile s-au efectuat aproxima-

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

tiv 290 de consultaţii oftalmologice gratuite la copii şi adulţi, axate pe verificarea acuităţii vizuale şi pe refracţia oculară. Au fost verificaţi peste 100 de copii, 1/3 având nevoie de ochelari de vedere, 10% cu strabism şi 2% cu cataractă. S-au prescris reţete de ochelari, urmând ca aceştia să fie achiziţionaţi de sponsori. Ochelarii de soare au fost daţi gratuit.

Mirela Grigorovici Viceguvernator II 2011 - 2012

Excursie pentru persoane neajutorate După o primă activitate derulată luna trecută la Spitalul Socola din Iași, Clubul Lions Iași 2000 a simțit nevoile spitalului și ale bolnavilor de la secția Grajduri.

Astfel că pe 18 ale lunii mai, membrii clubului au organizat o excursie pentru a ajuta o parte din bolnavii psihici ai spitalului, să evadeze, pentru câteva

www.lionsclubs.ro

ore, din mediul lor zilnic și apăsător. Acest proiect s-a născut din inițiativa leilor care știu sa faca diferența, intre o lume nedreaptă si perversa, din dorința de a promova responsabilitatea socială, importanța ei în comunitate și grija pentru oamenii cu și fără sperantă, oameni bolnavi și bătrâni abandonați, unii care înainte nu aveau un acoperiş deasupra capului și alții care provin din familii numeroase foarte sărace lipsite de suport moral, material și financiar. Proiectul a fost dedicat persoanelor neajutorate, bolnave psihic dar și celor care doresc să ajute, astfel că pe lângă lei au fost prezenți și angajați ai spitalului. Cei care știm sau aflăm despre suferințele oamenilor în nevoi, trebuie să luăm atitudine, să ne mobilizăm, să le întindem o mână de ajutor. Ajutorul de această dată a constat într-o activitate în aer liber cu plecare de la Grajduri unde bolnavii așteptau autocarul, la orele dimineții, ca niște școlari disciplinați, bucuroși că pleacă în tabără. Părinții, de această dată au fost directorul spitalului și asistentele iar rudele atașate am fost noi, membrii clubului care împreună cum preotul

Dolha am stabilit traseul excursiei. Autocarul a scrâșnit din încheieturi și a pornit la drum către nordul Moldovei cu bucuria și zâmbetele turiștilor înlăuntru. Veselia a cuprins excursioniștii și

curiozitatea lor a născut tot soiul de întrebări nevinovate și dorințe de cunoaștere adânc ascunse în sufletele unor oameni care nu au văzut măcar granițele orașului. Prima haltă a fost la Codrii Pașcanilor unde autocarul și-a mai tras sufletul iar turiștii și-au umezit buzele cu un suc și s-au răcorit la umbra codrilor seculari. Tot traseul a fost admirat și cerul senin ne-a oferit priveliști care cu o zi înainte fuseseră mohorâte de ploi și nori. Târgu Neamț ne-a deschis porțile larg și ne-a îmbiat către Mănăstirea Neamțului unde a fost un prilej de popas, rugăciune și unde călugării au așternut o masă

bogată cu mâncăruri alese de ne-am lins pe degete. Am lăsat în urmă casa memorială a lui Ion Creangă, am salutat Ozana cea frumos curgătoare și ne-am îndreptat agale către Mănăstirea Secu unde toți am avut din nou prilejul unei reculegeri și din nou fețele bolnavilor s-au înseninat și sufletele li s-au umplut de pioșenie. După toate acestea am poposit din nou în mijlocul naturii pe malul apei unde o poieniță ne aștepta îmbietoare pentru odihnă și relaxare. Am hotărât că aici vom face împreună un grătar și ne-am apucat de treabă însă spre surprinderea noastră bolnavii s-au apucat să strângă gunoaiele și peturile din poieniță “uitate” de alți turiști zilele din urmă. A fost un exemplu de neuitat și am avut un regret imens că nu am avut o cameră de luat vederi să filmăm pentru că este o pildă ce poate fi dată oricărui om sau oricărei comunități și care ni s-a întipărit adânc în conștiință. Grătarul aproape că nu a mai contat fiindcă atâta hrană spirituală agonisită în suflet ne era suficientă pentru următoarele luni. Drumul către casă ne-a

15


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

adus și la Hanul Ancuței unde nu am zăbovit foarte mult însă ne-am bucurat ochii și sufletele încă odată cu obiectele de artă tradișională expuse și cu legendele înmagazinate în istoria hanului. Ne-am despărțit la final de cei 40 de pelerini care erau obosiți dar ale căror priviri spuneau multe și suntem convinși că vor povesti zile în șir celorlalți bolnavi escapada lor și vor avea cu toții încă un motiv de de a trece peste afecțiunile lor, o dorință în plus de viață și ne vor ține minte așa cum și noi o vom face cu siguranță. Amurgul ne-a găsit la casele noastre împărtășind celor dragi o experiență de viață deosebită și promițând că vom repeta isprava. Am încheiat ziua spunând din inimă WE SERVE. Lions Club Iași 2000 Marius Vulpe

ÎNCEP SĂ MĂ ENERVEZ! Nu aș fi scris acest articol dacă nu aș fi fost stârnit – în cel mai frumos sens al cuvântului – de splendidul spectacol susținut la Câmpulung acum câteva zile, în fața unui public absolut senzațional, așa cum n-am întâlnit de multă vreme. Bun, o să vă întrebați, atunci de ce să începi să te enervezi? Să mă explic, nu? Alături de soția mea, Cristina Deleanu și de alți colegi avem un spectacol intitulat ,,5 acte de dragoste,, , alcătuit din cinci piese scurte din dramaturgia americană. Regia este semnată de Moshe Yassur, american de origine română, autor al multor spectacole de succes în România, mai ales în ultimii zece ani. O comedie spumoasă, de un desăvârșit bun gust și lipsită total de orice urmă de vulgaritate sau de limbaj licențios. Am jucat până acum 40 de reprezentații pe aproape tot întinsul țării. Succes extraordinar pretutindeni. Dar ceea ce s-a petrecut la Câmpulung întrece orice închipuire! Spectacolul s-a prelungit cu peste zece minute datorită aplauzelor și hohotelor de râs ale celor prezenți. Printre spectatori, nenumărați membri

LIONS! Drept urmare, am mai primit încă o invitație de a relua o reprezentație în toamnă. Bun, și atunci de ce mă enervez? Păi, tocmai de asta! Imaginați-vă că în București NU E LOC PENTRU ACEST SPECTACOL!!! Am bătut, practic, la toate ușile posibile, care, desigur, au rămas închise până în ziua de azi. E vorba de ușile teatrelor, ați ghicit! La ușile teatrelor păzesc foști colegi și prieteni de-ai mei, ajunși, temporar, în funcții care nu le garantează nemurirea. Nici măcar bătutul în piroane veșnice pe postul respectiv... Am jucat o singură dată într-un club cu oarece pretenții, cu vreo două reflectoare care răspândeau o lumină ca aceea a unei lumânări, și aceea stinsă de vânt... Un club în care la loc de cinste stau ,,mari,, spectacole pline de vulgarități, femei goale etc. Dacă le dai un spectacol normal ca al nostru, li se pare că îi jignești și că, mai ales, nu ești ÎN TREND... La un teatru, altminteri serios, nu avem loc nici măcar la un matineu pentru pensionari. Motivul: prea multe spectacole în teatrul respectiv... La altul, mi se cere o chirie de 1000 de euroi pe seară!!! Ceea ce ar

1 iunie

copilul creşte frumos. Şi parcă văzându-i cum cresc, știm mai bine pentru ce am venit pe această lume, ştim mai bine ce avem de făcut, iubim mai mult viaţa, viitorul ne surâde şi o putere se naşte în noi, în lupta cu greutățile vieții.

1 iunie. Zi de vară. Zi în care se sărbătoreşte această minunată perioadă a vieţii pe care o numim copilărie. Este Ziua Copilului, ziua copiilor noştri născuți din dragoste de viață, ființe gingașe care vin pe lume, aprind şi întrețin în noi acel foc al iubirii. Primul surâs gingaş, primul cuvânt rostit, prima strângere de mână, sunt gesturi care ne fericesc şi care nu se uită toată viaţa. Şi apoi farmecul atâtor întrebări puse de ei… Fiecare copil dăruit nouă de către Dumnezeu este frumos, este curat sufleteşte, cere protecţia şi dragostea părinților; fiecare copil venit pe lume ne aduce fericirea. Purtat în brațele părintelui el se simte ca într-un Paradis; legănat de brațele mamei, are parte de cele mai frumoase vise. Mângâiat apoi, îmbrățișat, sărutat, sfătuit, încurajat,

16

Să le dorim să crească frumos precum plantele în lumina soarelui, cu credință în Dumnezeu, cu dragoste pentru părinții care le-au dat viață, cu dragoste

însemna să pun prețul unui bilet măcar 100 de euro... Altul, cică joacă numai piese de autori români. Am văzut și eu un spectacol acolo, ocazie cu care am aflat că Pierre Chesnot e un autor... român!?!? Păi da, că asta jucau... Cât despre prima scenă – în refacere – a țării, nici vorbă! Ce mama naibii, doar sunt angajat acolo, de ce să mai și joc un spectacol propus de mine? Că doar alții trebuie să aibă loc! Eu, care am servit ca un sclav teatrul respectiv vreme de 32 de ani neîntrerupți, trebuie să bat, la vârsta mea, la porțile afirmării tardive... Că nu e loc... Așadar, oferim acest spectacol tuturor cluburilor LIONS din țară care sunt interesate de noi și care ne pot oferi condiții civilizate de joc. N-o să vă pară rău! Poate că Bucureștiul chiar nu ne merită! Și poate atunci, n-o să mai încep să mă enervez!... EUGEN CRISTEA : actor, cantautor, traducător, compozitor. Lions Club BUREBISTA BUCUREȘTI

de timpul şi spațiul în care le-a fost hărăzită nașterea și în care au crescut. În această zi să devenim și noi copii, să le facem ziua frumoasă, să se simtă înconjurați de atenție, veselie și dragoste. Copilăria este partea cea mai frumoasă a vieții, când uimirea și miracolul însoțesc toate clipele copilului, dar trece repede, lăsând cele mai frumoase amintiri. Copilăria este regatul în care nu moare nimeni, spunea cineva, deoarece copilul în naivitatea și optimismul

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

său, nu conștientizează actul morții, micile lui spaime și înfiorări sunt cele în descoperirea naturii. Lucian Blaga credea despre copilărie că este „Inima tuturor vârstelor”. Fără inimă omul nu poate trăi, este mort, fără a fi și copil în toate perioadele vieții, nu poate fi un om cu adevărat viu. Cel puțin așa înțeleg eu cugetarea lui Lucian Blaga. 1 iunie este ziua în care toţi copiii trebuie să fie fericiţi, să se simtă bine, să primească cadouri, să se distreze împreună. Pentru asta ne-am adunat azi – reprezentanţii Lions Club Ploieşti , la fel ca şi anul trecut, să-i sărbătorim şi să-i bucurăm de ziua lor pe cei aproape 500 de copiii din şcolile şi grădiniţele din Valea Călugărească şi satele Dărvari, Racheri, Pantazi, Valea Nicovani. Spectacol, muzică, flori, bomboane, ursuleţi de pluş, baloane colorate, hăinuţe, petreceri-surpriză, multe bucurii, toate pentru a bucura aceşti copii. Să ne iubim copiii în această zi, dar şi în toate zilele noastre, să-i fericim, fiindcă copilăria este scurtă, maturitatea vine cu problemele ei mari, grele, uneori dureroase, dar, în același timp frumoase şi interesante; apoi vine vremea când reflectăm asupra a tot ce rămâne în urma noastră. Camelia KRIEB Lions Club Ploieşti

Plantare arbori şi arbuşti la Ploieşti Asociaţia Lions District 124 România a ales luna Aprilie pentru derularea proiectului de Plantare Arbori şi Arbuşti. Acesta este deja unul dintre programele naţionale ale organizaţiei. A proteja mediul şi a derula acţiuni ce au ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunitatea unde ne desfăşurăm activitatea sau în locurile afectate de dezastre naturale sau defrişări necontrolate este unul din ţelurile membrilor Lions. Asociaţia Lions Club Ploieşti, alături de elevii din clasa aVIII-a A de la Şcoala Sfântul Vasile din Ploieşti s-au intors şi anul acesta în parcul Cina din Ploieşti, unde şi anul trecut au plantat 20 de puieţi de tei. Copiii, alături de doamna dirigintă Roxana Iordache, dar şi de membrii clubului din Ploieşti au derulat aceasta activitate marţi, 3 Aprilie 2012, în săptămâna denumită “Şcoala altfel”. Acum ei au plantat 15 puieţi de catalpa, în speranţa că locul se va umple de verdeaţă , că pomişorii sădiţi acum cu grijă vor deveni peste ani copaci viguroşi şi vor înfrumuseţa parcul. Ziua plină de soare, primavara din sufletul şi de pe chipul lor, bucuria de a fi împreună şi de a petrece clipe minunate

în aer curat, magia ultimelor zile din clasa a VIII a, nostalgia si tristeţea ascunsă din ochii doamnei diriginte care îşi vedea puii lucrând împreună şi formând o echipă pentru ca în clipa următoare fiecare să îşi aleagă drumul propriu, totul a transformat acea zi într-una specială. Copiii au primit din partea Lions Club Ploieşti şepcuţe galbene inscripţionate cu sigla Lions. Să plantăm în sufletul şi în inima copiilor noştri ideea de a face fapte bune , de a participa activ la viaţa comunităţii din care fac parte, reprezintă pentru noi speranţa că ei vor deveni adevaraţi oameni de încredere pentru societate. Roxana Neacşu Lions Club Ploieşti

Beneficiari- Semenii noştri Servirea comunităţii, a semenilor noştri aflaţi în nevoie, reprezintă cea mai de seamă menire a noastră, a membrilor Lions. Dacă facem aceasta într-o sferă geografică mai largă , ca urmare a prieteniei ce se leagă şi cimentează între cluburile Lions aflate la mare distanţă, spunem că realizăm un alt important deziderat lionistic: înţelegerea şi cooperarea internaţională. În acest context, Clubul Lions Oradea 22 ( împreună cu LC Oradea) a beneficiat de o cantitate impresionantă de bunuri, colectate şi trimise( în ianuarie şi februarie) de către clubul prieten din Germania: LC Hassberge din orăşelul Hassfurt ( situat între Nurenberg şi Bamberg), spre a fi donate celor mai potrivite persoane şi instituţii. Cu un TIR dublu şi un microbus s-a realizat transportul Germania - România. Noi, la Oradea , ne-am ocupat de depozitarea

www.lionsclubs.ro

, iventarierea şi sortarea bunurilor , căutarea beneficiarilor , donarea directă a acestora sau transpotul lor către beneficiari. Care au fost bunurile donate şi beneficiarii acestora? >Băncuţe cu scaune, materiale sanitare, îmbrăcăminte şi încălţăminte copii pentru Centrul Social Botiza- Maramureş; >Mobilier şcolar ( băncuţe duble şi scaune)

pentru o clasă de la şcoala Casa minunatăOradea, precum şi vesela pentru cantina şcolii; >Îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru 150 de copii de la Şcoala Specială de Educaţie Incluzivă nr.1 –Oradea . Aici învaţă copii

fără familii -care locuiesc în căsuţe de tip familial; Obiectele au fost sortate pe vârste( de către donator: un Club Leo din Germania ); profesorii au însoţit copiii şi i-au ajutat să-şi aleagă hăinuţele potrivite; în final fiecare copil a plecat bucuros , cu braţele pline. În Scrisoarea de mulţumire adresată cluburilor Lions se spune printre altele : “Vă mulţumim pentru tot sprijinul acordat, pentru disponibilitatea de colaborare şi vă asigurăm de întreaga noastră apreciere şi consideraţie “. >Rolatoare, premergătoare, îmbrăcăminte , încălţăminte şi lenjerie de pat pentru 50 de persoane aflate în grijă Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap din comuna Râpa, judeţul Bihor.

17


LIONS CLUBS ROMÂNIA

>Îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru Asociaţia Social Comunitară –Oradea (ASCO), având ca beneficiari pensionari, persoane cazate în Azilul de noapte, familii monoparentale aflate în baza lor de date. >Îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru persoane particulare aflate în dificultăţi materiale, începând de la sugari până la bunici cu mai mulţi nepoţi. >Multe alte obiecte au fost donate de către colegii noştri bărbaţi din Clubul Lions Oradea. Inimoasa noastră prietenă din Hassfurt, Iulia Bulborea, pe care o cunoaşteti déjà din alte articole ( ca fiind iniţial membru Leo în clubul din Craiova), colectează de-a lungul anului diverse obiecte pentru Craiova şi, mai nou, Oradea, datorită relaţiilor pe care şi le-a cultivat la o fabrică de rolatoare şi cu o garnizoană a armatei germane, pecum

şi cu firme care realizează transporturi în România. Împreună cu colegii ei de club colectează aceste obiecte, le sortează, le împachetează, le încarcă în mijlocul de transport. O muncă deloc simplă, dar o fac cu dedicaţie şi satisfacţie. Le mulţumim din suflet şi pe acestă cale. Mai mult, decât atât, Iulia împreună cu un coleg de club, Klaus-Peter, au venit în Oradea şi Craiova în preajma sărbătorilor Pascale şi nu au venit cu mana goală: au adus, pentru Oradea, dulciuri, pătuţuri

pentru nou născuţi , 2 maşini profesionale de călcat , pe care le-am donat împreună Spitalului de copii Dr. Gavril Curteanu. >Copiii internaţi din fiecare salon s-au putut bucura de dărnicia, cuvintele calde şi îmbrăţişările prietenilor germani –transformaţi în avan-garda Iepuraşului. >Deasemenea, împreună, am donat

Districtul 124

materiale sanitare (tranşa a doua) la Spitalul Judeţean Bihor, unde am fost întâmpinaţi de către conducere şi prietenii noştri Lionsmedici în acest spital. Am vizitat împreună alte două spitale către

Lions Club Oradea Semestrul al doilea al anului lionistic 2011 – 2012 a constituit pentru clubul nostru LC Oradea, o perioadă bogată în evenimente şi acţiuni. Dintre acestea dorim să menţionăm următoarele:

care am făcut donaţii : >Spitalul CFR, care pe lângă rolatoare a beneficiat de mobilier pentru o sală de curs pentru studenţii medicinişti şi Spitalul de Recuperare din Băile Felix. Orădenii au aflat despre toate acestea , dimineaţa într-o emisiunea “Capucino de dimineaţă”, emisiune televizată de către postul local TVS, unde au fost invitaţi reprezentanţii celor două cluburi orădene şi cei doi prieteni Lions germani. S-a putut constata din nou cine suntem, noi membrii Lions, şi ce facem, atât pe plan local, cât şi pe plan internaţional. Şi fiindcă se apropie 1 Iunie, mult îndrăgita Zi a Copilului, am pornit, zilele acestea, spre trei grădiniţe: >Gradiniţa 54 Oradea-pentru o clasă de copii autişti, Grădiniţa Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 –Oradea şi Grădiniţa comunei SantAndrei(în apropiere de Oradea) cu jucării donate de către Clubul Leo din Germania. Alte zeci de copii se vor bucura de ceea ce au primit prin intermediul Leo şi Lions. Bucuria copiilor la primirea jucăriilor a fost deosebit de emoţionantă; ne-a sensibilizat până la lacrimi.

Balul Lions 2012 (eveniment organizat împreună cu clubul Oradea 22) a fost o reuşită, distracţia fiind la ea acasă pentru cei aproximativ 200 de participanţi, iar aportul lor material a fost apreciabil. Majoritatea invitaţilor ne onorează cu prezenţa an de an, alăturânduse programelor noastre de suflet. Neam bucurat de multe sponsorizări deosebite, dar cel mai mare sponsor al acestui eveniment a fost Ara Shoes România, care ne-a oferit cu multă generozitate 10.000 lei.

Chiar e frumos să poţi să aduci bucurie –oriunde! IPDG Rodica Dacin

Marele premiu al tombolei, un televizor LCD Panasonic în valoare de

18

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

1.400 ron, a fost donat de către câştigător organizatorilor. Reprezentanţii celor două cluburi orădene au donat la rândul lor acest televizor Spitalului Municipal, Secţia de pediatrie, pentru a asigura clipe de relaxare micuţilor bolnavi.

care s-a dezvoltat exclusiv cu finanţări din partea unor cluburi Lions din străinătate, contribuţia lor depăşind 1,3 milioane de euro.

Plantarea de arbori, acţiune la care am participat şi anul trecut, a figurat şi în primavara anului acesta în programele noastre. Am răspuns în acest fel şi chemării Preşedintelui Internaţional privind plantarea unui milion de copaci la nivel mondial, acţiune care până la urmă a depăşit 8,3 milioane. Dorim ca această acţiune să devină un program multianual.

clubul Lions Hassberge, acesta a donat celor două cluburi orădene două tiruri cu bunuri achiziţionate şi colectate în mod deosebit prin preocuparea Iuliei Bulborea – membră a acestui club, originară din Craiova şi a lui Klaus Peter. Valoarea acestor bunuri s-a ridicat la aproximativ 100.000 Euro. De partea mai anevoioasă a preluării şi repartizării acestor bunuri s-au ocupat membrii clubului nostru. Astfel, Spitalul Judeţean Bihor şi Spitalul CFR Bihor, în care activează şi colegi de-ai noştrii Lions, au beneficiat de rolatoare, mobilier şi diverse materiale sanitare. Iar la Spitalul Municipal – Secţia de pediatrie, s-au distribuit pătuţuri mobile, jucării şi dulciuri.

Gesturi mici şi mari, emoţii pe măsură, proiecte deosebite şi buna dispoziţie au făcut parte din acest eveniment tradiţional, care va ramâne în amintirea participanţilor ca un gest de solidaritate şi generozitate într-o perioadă dificilă dar totuşi marcată de altruism.

Fondurile obţinute la bal au întregit resursele noastre financiare, necesare finanţării proiectelor propuse. Beneficiarul principal a fost unul din proiectele noastre cele mai importante din acest an: mobilarea şi dotarea cu o tablă interactivă performantă (SMART Board) a unei săli de clasă de la Şcoala Casa Minunată. Această unitate de educaţie pentru copii cu dizabilităţi, integraţi cu copii obişnuiti, este rodul unui program

www.lionsclubs.ro

În data de 31 martie, în parteneriat cu Inspectoratul Silvic al Judeţului Bihor şi Ocolul Silvic Oradea, în pădurea localităţii Hidisel aflată la 10 km distanţă de Oradea, am plantat 300 de puieţi de foioase. Am realizat astfel unul dintre cele mai bune lucruri pe care le putem face pentru mediul înconjurător, pentru viitorul nostru şi al copiilor noştri. Şi să nu uităm de înţelepciunea proverbului care spune că : “Viaţa este înţeleasă de aceia care plantează copaci, chiar dacă nu va fi posibil să se bucure de umbra lor“ . Sprijinul financiar al clubului s-a îndreptat în această perioadă către două persoane: o fetiţă şi un adult aflate în mare suferinţă, precum şi către două tinere speranţe, devenite campioni sportivi. Distribuirea de bunuri donate de LC Hassberge din oraşul german Hassfurt

Deasemenea, şi Spitalul de recuperare din Băile Felix şi Spitalul din Marghita , au beneficiat de un număr substanţial de premergătoare şi rolatoare. Transportul din depozit spre spitale s-a realizat cu mijloace de transport aparţinând membrilor Lions şi cu preocuparea directă a Preşedintelui Clubului. Apropiindu-ne de finalul anului lionistic, facem bilanţuri, dar în acelaşi timp ne şi propunem noi proiecte şi programe de activitate. Anul 2011-2012 a fost un an benefic, cu acţiuni interesante şi frumoase desfăşurate în folosul comunităţii, leii orădeni dovedind că pentru ei mottoul “We serve” este un crez şi o prioritate. PDG Florian Dacin PC Dan Pantea

Ca urmare a colaborării celor doi foşti guvernatori, Florian şi Rodica Dacin, cu

19


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

O premieră muzicală Lions Organizarea unui Concurs Muzical Naţional de Clubul Lions DIAMOND din Timişoara sub egida Lions European Musical Competition a fost inspirat nu numai din dragostea pentru frumos,

pentru muzică ci şi din dorinţa de a contribui la promovarea tinerilor cu aptitudini vocaţionale de excepţie atât pe scenele muzicale naţionale cât şi cele internaţionale. Dacă până nu de mult Cluburile Lions puneau accent pe acţiuni de binefacere în domeniul sănătăţii, pe ajutorarea oamenilor cu diverse probleme sociale sau interveneau acolo unde comunitatea avea nevoie de ajutor, în prezent implicarea lor în viaţa culturală este din ce în ce mai mare. Astfel din iniţiativa Clubului Lions Diamond , s-a organizat

prima ediţie a Concursului Muzical Lions de la Timişoara din perioada 20-23 aprilie 2012 în care “leii violoncelului” s-au întrecut pentru ocuparea locului întâi, loc ce a asigurat câştigătorului statutul de reprezentant al României la faza europeană a concursului, de la Bruxelles din septembrie 2012.

ai violoncelului, juriul având în acest context o misiune extrem de dificilă – “de a alege pe cel mai bun dintre cei foarte buni .“ Iar cel mai bun a fost ales şi se numeşte ŞTEFAN CAZACU , elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional George Enescu din Bucureşti. Ştefan Cazacu va fi astfel şi primul “ambasador” al României la Lions European Musical Competition - Europa Forum 2012 Brussels, Belgium. Prima ediţie a acestui concurs sperăm să fie de bun augur în ceea ce priveşte prezenţa tinerilor români în viaţa muzicală internaţională, să fie un liant între Cluburile Lions din ţară, care şi cu această ocazie au dovedit că pot acţiona împreună pentru o cauză nobilă. Şi nu trebuie să uităm că - “ Fără muzică viaţa ar fi o greşeala “.

Nivelul artistic a fost extrem de ridicat, competitorii , cu vârste cuprinse între 18 si 23 de ani, având deja un palmares impresionant : de la concerte şi recitaluri susţinute în ţară şi în străinătate ( Austria, Germania, Italia, Ungaria, Scoţia, Albania, Elveţia ) la premii obţinute la diverse concursuri naţionale şi internaţionale de interpretare instrumentală. Dificultatea repertoriului nu a fost o barieră pentru acest tineri virtuoşi

12 zile cu un orb şi câinele său ghid Nu, orbii nu consideră peiorativă sau jignitoare acest apelativ, acest substantiv - mi-a spus Costi Cristache. Aventura noastră a început în 8 Mai. L-am luat de acasă cu maşina, la 6 dimineaţa si ... la drum! Până la Limbiate, în Italia e cale lungă , cam 1.300 de km. Drum lung şi greu, maşina cu probleme (fără aer condiţionat!). Discuţia s-a înfiripat greu ... nu ne cunoşteam destul de bine... nu ştiam dacă celălalt întelege exact ce fiecare să comunice şi să nu interpreteze subiectiv, în felul său - de nevăzător sau de “văzător”... Ajungem seara la 20:30. Mergem să mâncăm şi ne culcăm. Dimineaţa la 9 facem cunoştinţă cu Geo - un splendid labrador ciocolatiu şi cu Michele - instructorul său. Câinele şi nevăzătorul au început să se cunoască, să se înţeleagă, să comunice.... Un miracol evolutiv, o simbioză în devenire, câinele care va fii ochii omului. Programul e dens: zilnic 2 sesiuni de antrenament şi în rest socializare şi

20

obişnuirea unuia cu celălalt. În Costi Cristache am descoperit un om deosebit, o personalitate vivace şi ambiţioaă, o excepţie în rândul nevăzătorilor. Cu un orgoliu câteodată exacerbat şi cu răbufniri rebele, primele trei zile au trecut greu. Dupa ce am lămurit lucrurile: atribuţiile fiecăruia, cine

şi ce are de făcut şi mai ales să înţeleagă şi “de ce”, lucrurile au intrat pe un făgaş normal.

Antrenamentele zilnice cu câinele mergeau din ce în ce mai bine, se obişnuiau unul cu celălalt progresiv şi câinele reacţiona tot mai prompt la comenzile de disciplină. După-masa lucram separat sub îndrumarea mea la “chemarea la comandă”, fiindcă un câine care nu vine imediat cum îl chemi, este de neconceput pentru un nevăzător - şi nu numai. Au urmat zile cu trasee din ce în ce mai dificile, circulat cu metroul, urcarea şi coborârea din tren, din autobuz, evitarea de obstacole fixe sau mobile .... Am intrat cu câinele şi în Domul din Milano! Din cauza alertei teroriste, intrările în dom erau păzite de militari înarmaţi şi Carabinieri. La apariţia noastră militarii au oprit fluxul de turişti şi ne-au facilitat intrarea în impozanta catedrală. Cred că la noi , nefiind nici o alertă teroristă, accesul în Catedrală va fi şi mai uşor! Sau mă înşel???  Într-o seară am intrat într-un restaurant mai “exclusivist”. Mărturisesc că am intenţionat să verific astfel bunăvoinţa

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

personalului faţă de nevăzător şi câinele său. Ei bine, am avut o surpriză plăcută: Am fost poftiţi la masă de către “maitre” şi apoi, în timp ce studiam meniul, a apărut o chelneriţă aducând un bol de porţelan plin cu apă proaspătă “Pentru câine - spune ea zâmbind - precis îi e sete!” Am mulţumit zâmbind şi am dat comanda. A venit apoi aceiaşi chelnerită zâmbitoare aducând două farfurii cu ceva ciudat, ce noi nu comandasem. O privesc întrebător şi ea murmură: “E din partea casei ... flori de dovleac pane ... o delicatesă ...” Am mulţumit încă o dată şi gândul mi-a fugit imediat “în ţară”. Oare cum va fi întâmpinat cuplul nevăzătorcâine la intrarea într-un restaurant mioritic?

Atunci am realizat ca pentru un nevăzător câinele-ghid poate fi diferenţa dintre a trăi sau a muri! Poate fi diferenţa dintre a te plimba “sănătos” şi a fi accidentat - sau a te accidenta! Atunci am realizat că deviza Centrului LIONS de Pregătire a Câinilor Ghid din Limbiate - “Due occhi per chi non vede” e mai mult decât potrivită! Ieri Geo s-a plimbat prima dată prin Timişoara cu stăpânul său. Deja gorilele în uniformă de agenţi de pază din Iulius Mall i-au atras atenţia lui Costi să nu se plimbe cu câinele său ghid prin măreţul edificiu! Bine ai venit Geo în România! 22 Mai 2012 Corneliu VAIDA M.J.F. Coordonator proiect “Câini Ghid pt. Nevăzători” Lions Club “Timişoara”

De 1 iunie, o prietenie: open mind, centrul alana şi Lions Club Iris Timişoara O zi specială pentru nişte copii deosebiţi. Aşa au gândit ziua de 1 Iunie doamnele din clubul Lions Iris Timişoara atunci când au organizat pentru copiii

Într-una din zilele următoare am fost chiar martor la un “miracol”: mergeam toţi patru pe stradă prin Milano. Trotuarul îngust ne obliga să-l lăsăm pe Costi cu Geo în faţă , iar eu şi Michele veneam din urmă. La un moment dat în faţa lui Costi un motociclist - pe trotuar - ambalează motorul se întoarce spre el şi spune “Permeso!” Nu a realizat că se adresează unui străin nevăzător şi crezând că a fost înţeles şi acesta îi va face loc, a început să dea în spate! Câinele a realizat pericolul şi obstacolul mobil care se deplasa spre ei şi imediat i-a blocat calea lui Costi cu corpul, obligându-l să o ia brusc la dreapta într-un gang ... Eu am înmărmurit ... credeam  ca voi vedea cel puţin câinele lovit de motocicletă! Michele a zâmbit mândru şi i-a spus lui Costi  - care nu prea înţelegea ce se întâmplă - “Ai văzut? (sic!) Motociclistul n-a realizat că eşti orb şi a crezut ca te vei feri! Geo te-a blocat şi te-a făcut sa eviţi accidentarea!

www.lionsclubs.ro

nevăzători din centrul de socializare Open Mind o serie de activităţi sportive şi distractive. Proiectul a devenit posibil prin colaborarea cu instructorii centrului sportiv Alana care i-au implicat pe copii în jocuri cu mingi kinetoterapeutice, concursuri, au cântat şi au menţinut buna dispoziţie pe întreg parcursul programului celor mici. La finalul întâlnirii, sărbătoriţii au primit, din partea membrilor Lions Iris, pacheţele cu dulciuri, iar centrul Open Mind a fost ajutat cu o donaţie de 300Ron reprezentând suma necesară unei excursii pentru copii. Purtător de cuvânt Lions Club Iris Timişoara Codruţa Chercotă

21


LIONS CLUBS ROMÂNIA

FiloARTE Lions Iris la a treia ediţie Ajuns la a treia ediţie, proiectul FiloARTE iniţiat de Lions Club Iris în parteneriat cu Facultatea de Arte&Design şi Filarmonica Banatul din Timişoara s-a derulat în acest an în două etape. În prima etapă am lansat ideea unui concurs de grafică şi pictură - „FiloARTE Lions Iris” – competiţie la care erau invitaţi tinerii studenţi ai acestei facultăţi să participe cu lucrări ce urmau a fi jurizate de un număr de cadre didactice din această instituţie. Au răspuns pozitiv acestei idei un număr de 21 de studenţi ale căror lucrări au putut fi admirate în foaierul Filarmonicii Banatul, în perioada 8.0215.04.2012. Concurenţii au primit diplome de participare, iar câştigătorul (Emanuel Gliga) a beneficiat de un premiu în valoare de 1000 Ron şi de o expoziţie personală organizată de Lions Club Iris TM. Cea de-a doua etapă a proiectului l-a avut drept protagonist pe pictorul Emanuel Gliga, câştigătorul concursului, deţinătorul unui bogat palmares: coproducţie „Hans&Gliga” Germania, proiect iniţiat de prof.Hans Schnell (2012), locul III la expoziţia concurs „Renaşterea”, organizat de ArtVOX Center şi Facultatea de Arte &Design Timişoara (2011), participant la expoziţia „Experienţa estetică” la Academia Română din Roma şi Facultatea de Arte & Design Timişoara (2011), IM KONTEXT, international kunst der gegenwart galerie hs ulrichsberg (2011), SUMMER ACADEMY II, program realizat între Facultatea de Arte&Design Timişoara şi Prof. Hans Schnell, Munich, Germany (2011), SUMMER ACADEMY I, program realizat între Facultatea de Arte&DesignTimişoara şi Prof.Hans Schnell, Munich, Germany (2010). Expoziţia cu vânzare, Prima Solo, organizată de Lions Iris TM, în 9.05.2012 a adus în faţa publicului din foaierul Filarmonicii Banatul din Timişoara lucrările unui tânăr artist ce s-a autodefinit ca fiind preocupat să „evidenţieze emoţia umană ca stare fizică şi spirituală.” Despre lucrările lui Emanuel Gliga au vorbit: prof. univ.dr.Adriana Lucaciu, conf.dr.Dacian Andoni, Mălina Kornelia-Drugărin – preşedinte L.C.Iris Timişoara (2011-2012). Întregul eveniment a fost mediatizat, au fost tipărite afişe şi catalogul expoziţiei. Tablourile au putut fi admirate în locaţia amintită până în 15.05.2012. Purtător de cuvânt Lions Club Iris Timișoara Codruţa Chercotă

Donaţie pentru urgenţele cardiovasculare Cluburile LC Timişoara și L.C Iris Timișoara îşi propuneau la Balul de caritate 2011 să vină în sprijinul comunităţii timişorene prin trei iniţiative ambiţioase menite să ofere o şansă la o viaţă mai bună celor aflaţi în suferinţă.

22

Districtul 124

Primul obiectiv îl constituia sponsorizarea cu aparatura necesară în urgenţele cardiovasculare în secţia de Terapie intensivă coronarieni din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Timişoara. Urgenţele cardiovasculare sunt în principal reprezentate de stopul cardiorespirator resuscitat, infarctul acut miocardic, tulburări de ritm cu risc vital. Un număr enorm de astfel de urgenţe din judeţul Timiş, dar şi din judeţele limitrofe, au de suferit din cauza unei dotări deficitare sau insuficiente cu aparate de specialitate. Lipsa unei dotări adecvate poate însemna pierderea unor vieţi. Ca urmare a generozităţii participanţilor la Balul de caritate Lions 2011, acest demers s-a materializat în 16 mai 2012 când secţia mai sus amintită a fost dotată cu un EKG performant şi un monitor Holter în valoare de 4000 de euro. Acţiunea celor două cluburi a fost intens mediatizată:

«“E un proiect foarte important pentru spital, fiindcă secţia este foarte aglomerată”, a spus dr. Gheorghe Nodiţi, directorul Spitalului Judeţean Timişoara. Conf. univ. dr. Doina Roşu, şefa secţiei şi membră a Clubului Iris, a precizat că lunar există zeci de cazuri la terapie intensivă coronarieni, iar aparatul este foarte important. Conf. univ. Radu Prejbeanu, directorul medical al spitalului, a declarat că unitatea sanitară consumă mai mult decât este finanţată, de aceea acest mod de sprijin este întotdeauna binevenit pentru spital. Amintim că Cluburile Lions au mai renovat şi ambulatoriul Clinicii de Oftalmologie Timişoara.» (www.ziuadevest.ro) Purtător de cuvânt Lions Club Iris Timișoara Codruţa Chercotă

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

Lions Club Ana Lugojana dăruieşte din suflet În pragul Sfintelor Sărbători Pascale, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, ne amintim cu toţii de Sacrificiul suprem al

Domnului Nostru Isus Hristos, care ne-a dăruit însăşi viaţa Sa. Clubul Lions ANA LUGOJANA dă şi el ceea ce îi stă în putere: un zâmbet şi o rază de speranţă celor nevoiaşi, care nu au fost uitaţi nici cu

acest prilej. Doamnele Lions au împărţit săptămâna trecută pachete cu alimente mai multor familii nevoiaşe cu mulţi copii pe de raza municipiului Lugoj, din cartierele I.T.L., Bocşei şi Microraionul III. „Nu mică ne-a fost uimirea să descoperim că, în ciuda dificultăţilor cu care se confruntă zilnic, aceste familii nu au uitat să zâmbească şi să fie fericite. Mulţumirea de pe chipul lor şi gândul că am contribuit şi noi câtuşi de puţin la un Paşte mai fericit sunt certitudinea că drumul pe care am păşit la sfârşitul lunii februarie, înfiinţând acest club, este unul de bun augur. Nimic nu îţi aduce mai multă linişte în suflet decât bucuria unui copil. Ideea ne-a venit când o membră a citit ocazional undeva “Dacă vezi pe cineva fără zâmbet, dă-i unul de-al tău!” (Anonim) şi ce prilej mai bun decât această minunată sărbătoare.”

Împreună pentru frumos Pentru a vedea frumuseţea în deplinătatea ei avem nevoie de doi ochi, pentru a putea îndeplini cu succes misiunea Lion, misiune ce ne uneşte pe toţi, trebuie să colaborăm toţi ca o mare echipa ghidată de idealuri comune. Tocmai de aceea Cluburile Lions Montana din Reşiţa şi Ana Lugojana din Lugoj s-au întâlnit la Galeria Pro Arte din Lugoj pentru a celebra frumosul. Pictorul Nicolae Ungar, membru al clubului reşiţean, a ales oraşul de pe Timiş pentru unul dintre numeroasele sale vernisaje. Joi, 26 aprilie, Ungar a

surprins în mod plăcut încă o dată prin nonşalanţa cu care îşi urmează drumul prin artă. Vernisajul a constituit totodată un prilej de întalnire pentru membrii celor două cluburi precum şi pentru

www.lionsclubs.ro

discutarea proiectelor şi planurilor de viitor. Această primă acţiune comună a fost considerată de ambele părţi de bun augur şi văzută ca un punct de plecare pentru colaborări ulterioare în proiecte regionale de o mai mare amploare care să susţină principalul crez Lions, acela de a deveni lider mondial în servicii umanitare. Vernisajul, un alt act de cultură promovat de Lions Club Ana Lugojana împreună cu Lions Club Montana, a fost salutat atât de cei prezenţi la eveniment cât şi de întrega comunitate lugojeană şi a reamintit tuturor ca Lions sunt alături de societate şi în momentele plăcute, însă nu se dă înapoi nici atunci când este nevoie de ei. Lions Club Ana Lugojana Lugoj Lions Club Montana Reşiţa

au declarat membrele. Într-un interval foarte scurt leoaicele lugojene s-au mobilizat şi au contribuit fiecare după posibilităţi, iar pachetele au fost mai mult decât substanţiale, ele conţinând toate alimentele de bază necesare mesei pascale, şi desigur dulciuri pentru cei mici. Profesor Anda Laura Lungu Colegiul National Iulia Hașdeu Lugoj

Ştire Lions de la Reşiţa

În luna mai şi în primele zile din luna iunie Clubul Lions Onix din Reşiţa a desfăşurat mai multe acţiuni cu un efect important în comunitate. Prima activitate s-a derulat sub

genericul “Un zâmbet frumos, cu dinţi sănătoşi”,derulat în două locaţii din Reşiţa, şi anume la grădiniţa cu program prelungit numărul 5 şi la

23


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Centrul de educaţie incluzivă ‘’AURORA”. La această activitate au luat parte foarte mulţi copii, dar şi cadre didactice. Programul acesta de educaţie stomatologică a fost susţinut de una din membrele Clubului Onix, medic stomatolog. Aproape 200 de copii de la cele două unităţi şcolare au aflat de la un specialist cum trebuie folosită

Districtul 124

periuţa şi pasta de dinţi şi mai ales ce mult înseamnă educaţia sanitară şi igienă dentară. La finalul manifestărilor copii au primit cadou şi periuţe de dinţi şi s-au arătat foarte încântaţi de ce au învăţat. La grădiniţă medicul stomatolog a participat la trei şedinţe, datorită faptului că acţiunea a fost considerată foarte utilă atât de cadrele didactice, cât şi de părinţi şi foarte plăcută de către copii. De 1 Iunie, ziua copilului au fost colectate jucării aduse de membrele Clubului Lions Onix şi apoi distribuite în două grădiniţe din mediul rural, grădiniţe fără o dotare corespunzătoare, este vorba de grădiniţa din satul Fârliug şi grădiniţa Stavila. În ambele locţii jucăriile au fost donate de câteva membre Lions, iar copiii au fost foarte bucuroşi, cei de la grădiniţa din Stavila chiar au dorit să ia

câte o jucârie şi acasă. Şi tot în această perioadă Clubul Lions Onix a contribuit la organizarea unei excursii de la Reşiţa la Orăştie. 14 copii cu vârsta până la 16 ani, copii care sunt cazuri sociale, provin din familii sărace, cu mulţi fraţi şi care nu au ieşit niciodată din Reşiţa au fost în excursie însoţiţi de profesoara de religie Ela Ştefănescu. Clubul Lions Onix a plătit combustibilul pentru microbuz şi le-a asigurat copiilor pachete cu mâncare pentru drum şi baxuri cu răcoritoare. Aşadar , Clubul Lions Onix, un club tânăr înfiinţat la mijlocul lunii martie a acestui an, a reuşit printr-o organizare de excepţie să realizeze în doar două luni şi jumătate trei acţiuni de care să beneficieze peste 200 de copii.

Alături de tineri, pentru un viitor mai curat

În luna mai Clubul Lions Miercurea Ciuc şi-a propus să fie alături de tineri şi de cei care încearcă să-i atragă pe aceştia spre activităţi comune de petrecere a timpului liber sau de instruire. „Redescoperă frumuseţea lucrurilor simple” este sloganul sub care anul acesta s-a desfăşurat în 19 mai 2012 şi la Miercurea Ciuc „Festivalul Luminii”. Deşi ploaia a cam stricat un pic din lampioanele pregătite pentru a lumina Parcul Central din Miercurea Ciuc, tinerii nu s-au lăsat şi au aprins totuşi 3000 de lampioane (sponsorizate de Lions Club Miercurea Ciuc). Timp de două ore, parcul central al municipiului a fost scena manifestărilor artistice ale tinerilor, oferind comunităţii un bun prilej de socializare şi o ocazie de a-i admira în atelierele ad-hoc de picturi pe obraz, îmbrăţişări gratis, tatuaje, origamii, baloane pictate, muzică de cabană cu participarea prietenilor de la Salvamont Victoria. Este pentru al cincilea an consecutiv

24

când Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” pune în practică un asemenea eveniment la Miercurea Ciuc, iar Clubul Lions din Miercurea Ciuc a fost alături de ei, ca deobicei, mobilizaţi de entuziasmul şi implicarea preşedintelui de club Vasile Grecu. Au fost implicaţi în acţiune 120 de cercetaşi, precum şi membrii ai Clubului Lions care au venit însoţiţi de familie să se bucure de atmosferă. Un alt eveniment la care Lions Club Miercurea Ciuc a fost prezent, alături de

Asociaţia pentru Siguranţă Comunitară şi Antidrog – Filiala Judeţului Harghita şi în parteneriat cu Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Harghita şi Primăria Miercurea Ciuc, a fost Proiectul “Sănătatea nu se cumpără!”. Proiectul s-a încheiat în 30 mai 2012, cu CAFENEAUA PUBLICĂ, desfaşurată întrun mediu deosebit, în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor din mun. Miercurea Ciuc, prin care am marcat Ziua Mondială fără Tutun . Gazda cafenelei, Alexandra Tifrea de la Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Harghita, i-a avut alături pe leii Vasile Grecu, Carmen Pogonyi, Adreana Teslovan şi Ilie Mohora. Atmosfera a stârnit interesul pentru dezbateri al elevilor din Colegiul “O.Goga” şi Şcoala Generală “L.Rebreanu” prezenţi la activităţi. Activităţile au fost diverse şi au avut menirea de a transmite publicului ţintă problemele de sănătate generate de fumat , efectele pe termen mediu şi scurt dar şi modalităţi şi strategii

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

de renunţare la fumat. Ideile împărtăşite au evidenţiat faptul că toţi cunosc consecinţele negative şi efectele pe termen mediu şi lung determinate de consumul de tutun, că

exclus din grup sau de-a nu fi acceptat în grup . Este important să ştim unde şi cu cine petrec timpul liber copiii noştri, cei care reprezintă viitorul nostru, al tuturor. Să-i încurajăm să facă sport, să-i ajutam să-şi identifice calităţile şi să-şi cultive hobby-urile, să-i sprijinim să se implice

idei constructive, au comunicat între ei şi şi-au îmbogăţit experienţa, urmând la rândul lor să împărtăşească din experienţa dobândită şi celor din mediul apropiat. Şi nu uitati : SĂNĂTATEA NU SE CUMPĂRĂ, SE ÎNTREŢINE!!! Adreana Teslovan, Ruxandra Berszan – Lions Club Miercurea Ciuc unii au încercat să-şi determine părinţii sau prietenii să se lase de fumat dar şi că printre principalele motive care determină un tânăr să înceapă să fumeze se numără ANTURAJUL, teama de-a nu fi

în activităţi culturale, de voluntariat sau de altă natură, activităţi care să le alunge PLICTISEALA - invocată de majoritate ca prim motiv pentru a aprinde o ţigară. Toţi participanţii au fost activi, au avut

Foto: ILIE MOHORA Preşedinte Zona 14

TORNA. TORNA, FRATE! Un extraordinar mit spune că în timpul unui marş de noapte al armatei bizantine unul din soldaţii ce mărşăluiau a observat că un sac de provizii ce se afla pe spatele unui catâr, stătea să cadă. De aceea,

vrând să-şi atenţioneze camaradul a strigat în limba sa de baştină ,,Torna, torna, fratre!”, care în traducere ar fi însemnat ,,întoarce-te după sacul căzut”. La auzul acestor cuvinte, ceilalţi soldaţi ai armatei bizantine, necunoscători ai acestui dialect au considerat că este un strigăt de alertă, motiv pentru care au început să repete strigând aceste cuvinte şi să se ascundă. (Theofilact din Simocatta 570-640 d. Hr. – Istorii) Unii lingvişti afirmă că acestea sunt primele cuvinte străromâne atestate în zona Balcanilor şi cred că aceştia au dreptate, iar aceste cuvinte ne-au urmărit evoluţia secole de-a rândul. Înaintea Vacanţei de Primăvară, ocazionată şi de Sărbătoarea Sfintelor Paşti, Lions Club Buzău Mousaios a dorit să facă o bucurie, dând ,,vina”, pe binecunoscutul iepuraş, tuturor

www.lionsclubs.ro

elevilor de la Liceul pentru Deficienţi de Vedere Buzău, oferindu-le acestora cadouri. Am fost întâmpinaţi cu o căldură nemaiântâlnită de către 110 elevi ai acestei şcoli. Cineva le şoptise că vom sosi la ei pentru a-i răsplăti pentru frumoasele activităţi pe care le desfăşoară în această şcoală şi nestând pe gânduri au vrut să ne demonstreze că tot ce auzisem despre ei sunt lucruri adevărate, ne-au prezentat un mini spectacol presărat cu poezie, cântece şi dans. Liceul pentru Deficienţi de Vedere Buzău este unul din puţinele Licee cu un asemenea profil din România. Aici îşi desfăşoară activitatea 49 de persoane, cadre didactice şi personal, ce îndrumă şi supraveghează un număr de 110 elevi, toţi cu diverse probleme de vedere. Acest Liceu dispune de toată logistica necesară pentru educarea şi învăţarea copiilor nevăzători, din discuţiile cu d-na Director Leca Adriana Florentina, dar şi din ceea ce am văzut indubitabil, această unitate de

învăţământ este una de nivel european. Dispune de o bibliotecă bine dotată, are două laboratoare de informatică are clase pentru fiecare an de studiu, inclusiv pentru grădiniţă . În această unitate de învăţământ elevii fac aceleaşi materii pe care le fac şi elevii care nu au deficienţe de vedere, în plus aceştia beneficiează în cadrul Liceului de ore de terapie specifică, orientare spaţială, educaţie perceptiv spaţială sau psihodiagnoză şi consiliere. Cadrele didactice sunt profesori specializati, mulţi dintre ei fiind foşti elevi ai Liceului, care s-au întors pentru a mulţumi prin activitatea lor pentru ceea ce această şcoală le-a dăruit în trecut şi anume dreptul la o educaţie nediferenţiată între elevii fără probleme de vedere şi cei cu astfel de probleme, dar mai mult posibilitatea de a se integra fără probleme în viaţa de zi cu zi. În cadrul programului Liceului, copiii învaţă să joace şah, mulţi dintre ei fiind foarte buni, deasemeni învaţă diverse jocuri specifice, unul dintre ele fiind goalball, un joc de fotbal unde se foloseşte o mingie sonoră. D-na Dir. Leca Adriana Florentina ne-a comunicat că deşi şcoala este foarte bine dotată are un sentiment de tristeţe deoarece numărul copiilor cu deficienţe de vedere care vor să beneficieze de educaţie este în scădere anual. Liceul dispune de un număr de 180 de locuri, însă în prezent în această unitate sunt doar 110 elevi. De aceea m-a rugat să vă spun că acest Liceu nu condiţionează

25


LIONS CLUBS ROMÂNIA

înscrierea la el raportat la o rază teritorială, aşa că oricine doreşte, chiar dacă locuieşte în alt judeţ din ţară poate beneficia de serviciile oferite de acest liceu. Liceul beneficiind de un internat şi cantină. Singurele condiţii fiind ca elevii ce solicită înscrierea în acest liceu nu vor mai beneficia de alocaţia de la stat care se va reţine pentru masă şi cazare şi să aibă pobleme cu vederea, fiind primiţi inclusiv copiii cu probleme de vedere de Gradul I si II. Am fost impresionaţi de tot ce am auzit şi am văzut că se petrece în acest Liceu, dar cel mai impresionant lucru a fost atitudinea elevilor. Copiii frumoşi, curajoşi, optimişti şi bucuroşi că au primit oaspeţi noi care-şi vor schimba ideile preconcepute despre

lumea nevăzătorilor. Aceşti copii nu sunt persoane cu handicap aşa cum mulţi dintre noi îi percepem sunt copiii în care lumea lor are alte culori şi alte forme, însă muzica are aceleşi sunete, paşii de dans sunt la fel, cuvintele sunt mai frumoase şi oamenii mai prieteni. La spectacolul prezentat de aceşti minunaţi copii, alături de ceilalţi Lei prezenţi am plâns, dar nu

din compasiune, ci din fericire pentru că elevii Liceului pentru Deficienţi cu Vedere sunt ca mine, ca tine, ca noi toţi. Aaa ... şi era să uit aceşti elevi au fondat o revistă a Liceului unde-şi etalează telentul şi primii paşi în creaţie, care se numeşte TORNA, TORNA, FRATE

Ene Gabriel-Ciprian Lions Club Buzău Mousaios

26

Districtul 124

Noi membri în marea familie lionistică românească Primavara a venit la Bârlad cu un iz de prietenie, de nou început, de elan şi dăruire. Chartarea clubului Lions Bârlad, în data de 21.04.2012, a fost un prilej de sărbătoare, de reunire a prietenilor, de împărtăşire de idei şi proiecte. Restaurantul Trattoria da Vinci Bârlad a fost gazda ceremoniei de chartare a clubului bârlădean , năşit de prietenii şi mentorii de la Lions Club Iaşi 2000. Ne-am bucurat de prezenţa guvernatorului districtului Ionel Lupu, a viceguvernatorului Mirela Grigorovici, Pastguvernatorului Rădăuceanu Dumitru , secretarului districtului Istvan David şi a altor invitaţi de seamă. Primarii municipiilor Vaslui şi Bârlad, ing. Vasile Paval şi ing. Constantin Constantinescu, au onorat cu prezenţa acest eveniment , lansând şi invitaţia de a avea în parteneriat acţiuni şi proiecte în folosul

comunităţii locale. Evenimentul a fost un real succes, creând premizele unui club valoros pe harta districtului 124. Preşedinte Ionuţ Carp Lions Club Bârlad

Sărbători Pascale cu Lions Club Bârlad Sfintele sărbători de Paşte au adus în sufletele a 40 de tineri cu probleme de sănătate din municipiul Bârlad o licărire de lumină şi speranţă. Membrii clubului Lions Club Bârlad au organizat în data de 12.04.2012 o acţiune caritabilă, oferind celor patruzeci de tineri pachete cu alimente necesare sărbătorilor pascale. Bucuria împărtăşită pe chipurile

celor mai puţin norocoşi dintre noi, ne-au oferit satisfacţia sufletească a faptului că menirea clubului şi-a atins scopul : WE SERVE- NOI SERVIM. Preşedinte Ionuţ Carp Lions Club Bârlad

www.lionsclubs.org


Districtul 124

LIONS CLUBS ROMÂNIA

Lions Club Târgu-Mureş 2011 a sărbătorit ziua de 1 iunie Membrii Lions Club Târgu-Mureş 2011 au sărbătorit ziua de 1 iunie alături de copiii Casei Pinocchio din localitate. Tortul cu frişcă, fructele dăruite de noi acestor copii le-au îndulcit o zi din viaţă, ziua în care fiecare copil trebuie să se simtă deosebit. Chiar dacă duc dorul unei familii adevărate sau, pur şi simplu, nu conştientizează acest fapt, deoarece nu au avut niciodată o familie, copiii de la Casa Pinocchio au ştiut să se bucure de vizita leilor. Pe lângă pachetele cu dulciuri, le-am dăruit acestor copii obiecte de îmbrăcăminte şi materiale didactice necesare activităţii zilnice. Am dorit ca, în acest mod, să dăm un mic exemplu de implicare în problemele societăţii, ai cărei membri suntem. Am contribuit, de asemenea, la organizarea unui eveniment pentru copiii de la Gimnaziul Serafim Duicu din Tîrgu Mureş. În acest sens, am primit un mesaj de mulţumire din partea doamnei Paula Toriraşcu – profesor la Gimnaziul Serafim Duicu – Grupa Preventoriu:

Doliu în familia lionistică din Braşov: a murit Gică Brătănescu! Anul lionistic 2011-2012 s-a dovedit a fi prea scurt pentru cel ce a fost Gheorghe Brătănescu alias Gică. S-a alăturat membrilor clubului Lions Braşov în martie 2011 cu mult entuziasm şi spirit constructiv. Venea cu o vastă experienţă în munca de caritate fiind membru fondator şi preşedinte ales mai multe mandate la Societatea de Binefacere Diakonia din Făgăraş, fundaţie care se ocupă cu ajutorarea bătrânilor şi a copiilor cu dizabilitaţi. Boala însă nu i-a permis să se implice cât şi-ar fi dorit în viaţa clubului, părăsind această lume la începutul lunii mai 2012. Gică nu a fost doar un excelent manager ci şi un om foarte sensibil şi generos. A oferit o viată  întreagă atenţie şi prietenie şi a primit, la rândul său, prietenie şi respect. Ne luăm rămas bun prin cuvintele cu care-l caracteriza un apropiat: profesor-inginer, prieten, coleg, patron; în această ordine au fost abilităţile de director. Respect, sperantă şi dor e ce ne-a mai rămas.  David Istvan, Lions Club Braşov

www.lionsclubs.ro

“Împreună cu Asociația Lions Club Târgu Mureş 2011, am reușit să fac niște suflete de copii să zâmbească, să se bucure de acesta zi minunată de 1 IUNIE! Am reușit să le umplu ziua de bucurie și fericire! Vă mulțumesc și vă apreciez! Gestul este de neprețuit pentru acei copii minunați care au nevoie de o șansă la un viitor mai bun, copii din familii defavorizate social! MULTUMESC Asociația Lions Club Târgu Mureş 2011!” LIONS INTERNATIONAL, pentru ajutorul financiar acordat ! Prof.Paula Todirascu “Un copil este o raza de soare ce iti va lumina viata. Un copil e o promisiune a lui Dumnezeu ca viata merge inainte. Un copil e atingerea raiului. Un copil e tandrete si dulceata. Un copil e mereu surprinzator, emotionant, fermecator si captivant. Un copil e o minunata binecuvantare. Dar in primul rand un copil e dragoste.” Prof.Paula Todirașcu Secretar Lions Club Târgu-Mureş 2011 Alina Aldea

Pentru copiii noştri Ce se potriveşte mai bine unui club de doamne decât să susţină activităţile copiilor, fie ele sportive sau culturale. Aceastea sunt mulţumirile sufleteşti în Lions Club Genesis Cluj la sfârşitul anului lionistic 2012 – 2013, în care împreună cu colegii celorlalte cluburi Lions clujene ne-am bucurat să susţinem copiii care fac sport, se exprimă artistic şi cresc frumos. După campania antidrog, ediţia 2012, am răspuns apelului înaintaşilor nostalgici ai gloriei voleiului clujean, care au înfiinţat Clubul Sportiv „Ioan Bânda”( în memoria marelui voleibalist clujean ) unde este echipa de mini volei pentru fete. De fapt fetiţe , pentru că vârsta lor este cuprinsă între 7 si 12 ani. Am hotărât să încurajăm continuarea tradiţiei voleiului clujean, fiindu-le alături la primele lor competiţii cu echipamentul necesar şi ajutându-le să facă deplasările pentru confruntările cu alte echipe.

27


ali:

Cluj-Napoca LIONS CLUBS ROMÂNIA e. 2, dans “Boemdance” olk Emeric Imre

Districtul 124

oca aceşti copii să vină în fiecare primavară la Cluj, la Festivalul Cultural “Miraje”. Şi nu în ultimul rând, pentru că tot a venit vacanţa copiilor, vă invităm la Cluj, în perioada 5 - 8 iulie 2012, la cea de-a IIIa ediţie a Festivalului Internaţional de şah LIONS, unde vom avea 100 de copii din întreaga ţară pentru 4 zile de concurs. Deoarece organizăm acest Festival de şah împreună cu Federaţia Română de şah, punctele cumulate de copii se contorizează la performanţele lor internaţionale.

urcat pe scenă spectatori ctacole

Ziua 2

Concurs foto

Concurs Foto Promovare eveniment Statistici:

Apariţii Media

Parteneri

• 12 poze înscrise în concurs • peste 150 de persoane care au votat în cadrul concursului • Tema concursului: “Surprinde un personaj pe scena mirajelor” Premii:

Concurs Foto

Promovare eveniment Statistici:

• Centrul de Pedagogie Curativă Simeria Veche Loc 1: 200 RON + curs fotografie gratuit în cadrul Photo Romania • Liceul pentru Deficienţi de Vedere Buzău Loc 2: curs fotografie gratuit în cadrul Photo Romania • Liceul pentru Deficienţi de Vedere ClujLoc 3: curs fotografie gratuit în cadrul Photo Romania Napoca

Apariţii Media Parteneri Cursurile vor fi susţinute de câştigătorul “Sony: Photo of the Year 2011”

• 12 poze înscrise în concurs • peste 150 de persoane care au votat în cadrul concursului • Tema concursului: “Surprinde un personaj pe scena mirajelor” Premii:

o

Loc 1: 200 RON + curs fotografie gratuit în cadrul Photo Romania

Ele ne-au răsplătit repede cu fotografie victorii. gratuit în cadrul Photo Romania Loc 2: curs În 16 – 17 Mai a venit ediţie a Loc a3:Va curs fotografie gratuit în cadrul Photo Romania Loc 1: Gocan Cristian Loc 2: Verlan Andrea Loc 3: Cadar Andrea Festivalului Cultural “Miraje” 2012, la care de 5 ani cluburile Lions clujene Cursurile vor fi susţinute de câştigătorul “Sony: Photo of the Year 2011” Pentru deplina integrare în comunitate a concurs sunt coorganizatori, alături de Fundaţia acestor oane care au votat în cadrul concursului Sumar Ziua 1 Ziua 2 Concurs foto Promovare eveniment Apariţii Media Parten copii cu “SurprindeComunitară un personaj Cluj. pe scena mirajelor” Festivalului Cultural “Miraje” este un eveniment de teatru, muzică şi dans care îşi propune integrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi. Timp de două rs fotografie gratuit în cadrul Photo Romania publicul putut vedea spectacole ie gratuit înzile, cadrul PhotoaRomania de tineri, proveniţi din toată ţara, ie gratuit înpregătite cadrul Photo Romania care au dorit să arate că ambiţia lor nu are nici o limită. Ediţia din of acest a fost inute de câştigătorul “Sony: Photo the Year 2011”un Locan 1: Gocan Cristian Loc 2: Verlan Andrea Loc 3: Cadar Andrea succes. dizabilităţi, care În prima zi a Festivalului cultural pe scenă nu Sumar Ziua Ziua 2 Concurs foto Promovare eveniment Apariţii Media Parteneri “Miraje”120 tineri au urcat pe 1scenă, i-au le mai aveau aplaudat aproximativ 600 spectatori , timp şi glasul le era de 3 ore de spectacole. Au fost pe scenă îngeresc iar pasul tineri proveniţi de la: uşor ca fulgul, la • Şcoala Specială pentru Deficienţi de Auz finalul fiecărei nr. 2, Cluj-Napoca seri, prietenii lor • Liceul “Iris” din Timişoara fără dizabilităti n Cristian • Trupa Tapera Loc 2: Verlan Andrea Loc 3: Cadar Andrea au oferit cu • Liceul pentru Deficienţi de Vedere Clujgenerozitate Napoca spectacolul talentului lor în calitate ua 2 Concurs Promovare eveniment Apariţii Media • Liceul foto pentru Deficienţi de Vedere Buzău de invitaţi speciali:Parteneri Compania de dans În a doua zi a Festivalului cultural “Miraje” “Boemdance” , Cântăreţul folk Emeric 100 tineri au urcat pe scenă, i-au aplaudat Imre , Colegiul Naţional “George Coşbuc”, aproximativ 550 spectatori , timp de 3 ore Compania de Teatru “Viceversa”, Actorul de spectacole. Au fost pe scenă tineri de Ruslan Bârlea. la: Ca în fiecare an, facem apel la toţi prietenii • Liceul pentru Deficienţi de Auz, ClujLions din ţară, care aveţi în oraşele voastre Mirela Marica Napoca şcoli pentru copii cu dizabilităţi, sprijiniţi Lions Club Genesis Cluj-Napoca

28

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

Drag din drag se face raiul Bucuria adevărată nu poate fi cumpărată cu bani nici nu poate fi oferită de aceștia. Bucuria adevărată apare atunci când te oprești o clipădin mersul tău și, cu un gest, o vorbă sau un zâmbet, reușești să pui un zâmbet pe chipul unui semen. Dacă acel semen e un copil,

ceasuri petrecute la restaurantul SUN că pot să fie magicieni, că pot să gătească lucruri gustoase și sănătoase cu mânuțele lor. Adulții au învățat că timpul n-are nicio importanță atunci când ești copil și că doar zâmbetele și bucuria sunt importante. Să fiți buni și să credeți în minuni.

bucuria pe care o aduci e de o sută de ori mai bine primită și de o sută de ori mai răsplătită, deși ea nu așteaptă nicio răsplată.

Echipa CS Alma a câştigat turneul Desfăşurată săptămâna trecută, pe terenul din incinta Complexului Sportiv Luceafărul, ediţia a doua a turneului “Sport = Viaţă” a fost câştigată de echipa Clubului Sportiv Alma, pregătită de Andrei Benedek. Alma s-a impus în finala mare în faţa celor de la CSU Voinţa. În finala mică, echipa Clubului Sportiv Şcolar Şoimii (prof. Eudor Şlarcu), s-a impus în faţa celor de la Şcoala de Fotbal “Ion Gheorghe”. Ediţia a doua a turneului “Sport = Viaţă” a fost organizată de Club Oscar Lyons Sibiu, Clubul Rotary Sibiu Cibinium, Tribuna, Tribuna Sporturilor şi Baza Sportivă ”Luceafărul”. Toţi copiii care au luat parte la această acţiune, prin care se doreşte, an de an, promovarea mişcării sportive în rândul tinerilor şi a unei vieţi sănătoase, au primit din partea organizatorilor diplome, iar echipele au fost recompensate cu trofee şi diferite premii, constând în tricouri, mingi şi dulciuri.. Adrian Popescu Lions Club Decan Sibiu

De 1 Iunie, Lions Club Ioan Georgiu și prietenii au organizat un eveniment destinat unor copii din câteva centre de îngrijire, cu toții frumoș, cu toții cuminți. Invitații organizatorilor, magicianul Cristian Gog și bucătarul Adi Hădean au făcut fiecare ce știe mai bine, unul a împărțit din magia sa, celălalt a gătit împreună cu micuții. Cei doi le-au arătat copiilor că pot să facă orice își propun, că magia există și că ea se află în fiecare dintre noi. Copiii, 60 la număr, veniți de la Asociația Maria Gabriel, Asociația Familia Regăsită și Centrul Bubu, au învățat în cele câteva

www.lionsclubs.ro

Lions Club Ioan Georgiu Cluj-Napoca Sonia Nechifor

29


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

“Soarele şi luna”- ultima cunună pentru membru Lions Decan Rudolf Kamla Presa din România are în componenţa sa ziarişti mari şi discreţi precum şi o puzderie de ziarişti mărunţi şi limbuţi. Din prima categorie, cam puţin la număr, făcea parte şi regretatul publicist şi om de afaceri Rudolf Kamla, un distins coleg lionist din Clubul Decan Sibiu. Spiritual, adeptul umorului britanic, cu un condei care nu i-a fost recuzat nici înainte de revoluţie nici după, interesat de problemele economice dar şi de “starea de sănătate” a mediului rural din România Kamla a demonstrat că în viaţă nu este importantă naţionalitatea, confesiunea ci doar calitatea umană. Unul din cei mai prolifici ziarişti, curtat de spaţiul politic şi de cel diplomatic a preferat discreţia, familia şi construcţia, fără a renunţa la şarjele sale caustice adresate celor care cu reavoinţă sau nu conduc alte destine. Kamla a preferat adevărul, fiind adeptul lucrurilor eficiente. În clipele debusolante din 1989 Kamla şi-a chemat confraţii pe baricada presei adevărate. Era convins că jurnalistul trebuie să slujească cititorii şi democraţie. Rudolf Kamla a militat pentru păstrarea tradiţiilorTribunei lui Slavici. În ciuda marilor schimbări din societate, în iunie 1990, alături de un alt distins coleg, a avut curajul de a se deplasa la Penitenciarul din Aiud, unde fiul cel mic al familie Ceauşescu le-a acorda un interviu amplu, în exclusivitate, care a făcut înconjurul lumii. Kamla a iubit profesia de jurnalist dar şi profesia de tipograf. Din aceste considerente, dar şi dezamăgit de “teatrul” din lumea presei, Kamla a preferat să devină ctitor de tipografii. Cu sprijinul vechilor camarazi de breaslă a pus umărul la edificarea tipografiei româno - austriece: MASIB, apoi la lansarea editurii: THAUSIB. Graţie acestui misionar Sibiul a ajuns să fie tot mai mult cunoscut în mediul

30

austriac iar vizitele diplomatice să fie tot mai dese. Rudolf Kamla a sprijinit mediul artistic local. Recunoştinţă veşnică ar trebui să-i poarte şi unii scriitorii promovaţi de el. Kamlaeste primul român care a dat “bineţe” marelui Brâncuşi, editând un album de o excepţională valoare atistică, România fiind promovată la saloanele internaţionale de carte. Rudolf Kamla a deschis şi porţile investitorilor austrieci în România, conducând şi două din cele mai importante firme. Ultima sa implicare o consemnăm laTRANSILVANIA PACK AND PRINT, membră a grupului Offsetdruckerei Schwarzach din Austria. Rudolf Kamla a avut mult spirit voluntar fiind implicat în numeroase acte de caritate. Această calitate i-a fost recunoscută în mediul lionistic, dar şi de Clubul Lions Decan Sibiu. După Octavian Rusu, Rudolf Kamla este a doua personalitate marcantă pe care o pierd lioniştii dar mai cu seamă comunitatea jurnalistică. De acum pentru Rudolf sonata, macrocosmului este mai aproape de melodia glăsuită, de plânso-cuvântarea care descrie patimile

sufleteşti şi trupeşti, de ultimii paşi care ne duc spre izvorul iertării.”Soarele şi luna să-i ţie cunuma...”.  Jr. Italo Selleri, reprezen­tan­tul oamenilor de afaceri italieni din “Zona 7 centru” şi rectorul ULBS, prof.univ dr. ing. Ioan Bondrea au avut întreve­dere de lucru, care s-a dovedit deosebit de fruc­tu­oasă, eve­niment la care a fost invitat şi prof. univ.dr. Gheor­ghe Mano­lache - directorul Departa­men­tului de Studii Romanice. Domnul Italo Sel­leri a

informat rectorul ULBS despre recenta vizit[ întreprinsă la Sibiu de Exce­lenţa Sa Mario Cospito, am­basadorul Italiei în Româ­nia, prezentând părţii române aria tematică abordată dar şi interesul Excelenţei Sake, Mario Cospito pentru mediul economic şi cultural, amba­sa­dorul fiind adeptul unor relaţii italiano-române mai strânse, mai ales că în “Zona 7 centru” activează feste 500 de societăţi italiene. Italo Selleri a transmis şi câteva din propunerile de colabo­rare universitară lansate de Excelenţa Sa Mario Cospito. În acest sens,delegatul ita­lian a precizat că ambasa­dorul Italiei doreşte să cu­ noască mediul academic de la ULBS “Lucian Blaga”, par­tea italiană fiind interesată să aducă încă un lector pentru limba italia­nă. Reprezentan­tul oameni­lor de afaceri ita­lieni a mai precizat că Exce­lenţa Sa Mario Cospito sus­ţine iniţiativa lo­cală privind în­fiin­ţarea unui “Centru cultural Giuseppe Mazzini la Sibiu”, care poate să se materia­li­zeze într-un scurt timp şi să se alăture suratelor din Alba şi Bucureşti. Rectorul ULBS, prof.univ dr. ing. Ioan Bon­drea, a consi­derat acest prim dialog ca fiind de bun augur, transmi­\ând ambasadorului Italiei că universitatea poate dezvolta parteneriate multi­dis­ ciplinare, prin acest tip de centru multi­funcţional italia­no-român, şi care va avea sediul în imobilul Bibliotecii Centrale a ULBS. Prof. univ. dr. Gheorghe Ma­nolache - directorul Departa­men­tului de Studii Romanice a men­ţio­nat că primele de­mersuri au fost deja întreprin­se la nivelul Facultăţii de Litere şi Arte din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, demers susţinut şi de decan conf. univ. dr. Alexandra Mi­trea, domunul prof. univ.dr. Gheor­ghe Manolache, ur­mând să prezinte în detalii modul în care va funcţiona a­cest centru în raport cu ULBS. Acest subiect, precum şi alte teme legate de protocolul de cooperare pe termen lung, care urmează să fie semnat între ULBS şi mediul diplomatic italian a fost trecut pe agenda de lucru a Excelenţei Sale Mario Cospito, teme care vor fi abordate şi cu ocazia preconizatei întrevederi pe care delegaţia ULBS o va avea la Ambasada Italiei de la Bucureşti cu Excelenţa Sa Mario Cospito Adrian Popescu Lions Club Decan Sibiu

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

Vă mulţumim dragi invitaţi că v-aţi implicat în realizarea obiectivelor „balului caritabil”, organizat cu ocazia aniversării de 10 ani, de la înfiinţarea „Clubului Lions Millenium Sibiu” ! In ziua de 27 aprilie când m-am trezit, miam spus : “Ziua de azi este o zi specială!”. Ştiam ca va fi o reuşită, deoarece implicarea colegelor a fost realizată cu mare dăruire. Fostul nostru Guvernator al Districtului 124 România Adriana CAZAN spunea că „Orice acţiune , mai mică sau mai mare, ne face să ne cunoaştem mai bine, să fim mai dedicate unei cauze, să fim implicate atât cât avem disponibilitate, dar cel mai important lucru este că ne mobilizează, şi ne ajută să ne redescoperim laturi de care uneori uităm şi noi, şi care ne fac atâta bine”. Da, are dreptate când spune că preşedinta noastră Carmen ARITON a fost o bună “locomotivă” pentru noi toate, ne-a adus mult optimism în suflet şi că ne-a surprins cu energia şi prospeţimea ei. Printre invitaţii noştri au fost prezenţi o serie de personalităţi, printre care secretarul Districtului 124 România David ISTVAN, preşedintele Marius OLARIU din partea „Clubului Decan Sibiu”. Ne-au mai onorat cu prezenţa şi alţi „lei” de la cluburile din Sibiu. Evenimentul s-a desfăşurat într-un mediu festiv, având două scopuri distincte: scopul aniversar şi scopul caritabil. În prima parte a evenimentului s-au prezentat în faţa noastră 11 din cele 19 membre fondatoare ale clubului, club care a fost înfiinţat în anul 2002 sub

atenta supraveghere a „naşilor” de la „Clubul Decan Sibiu”.

în urmă, nu cred că am făcut ceva mai important în întreaga mea viaţă...

În continuare a fost prezentat de către Laura Dobrotă Novăcean, cazul Mădălina, un caz impresionant a unei fetiţe de

După destinderea atmosferei, a avut loc un spectacol oferit de copiii de la „Clubul Copiilor Sibiu” sub motto-ul „copiii ajută copiii”. Solista vocală a grupului a fost sponsorizată de noi pentru un concurs din Italia. Participanţii la eveniment au ascultat-o pe invitata de onoare a serii, solista de muzică populară Gabriela Nistor. Balul aniversar și caritabil a conținut momente de dans, muzică, tombolă, licitație. Este adevărat că vieţile noastre se învârt în jurul unor momente măreţe. Dar adesea aceste momente măreţe unii le pot considera ceva neînsemnat, ele ne iau prin surprindere de multe ori fiind frumos împachetate. Această acţiune a reprezentat, alături de aniversare, şi momentul de trecere între finalul u­nui an „lionistic” şi începutul celui care urmează, moment de bilanţuri morale şi financiare ale activităţii trecute, precum şi programe pentru viitor, astfel încât deviza „We Serve” („Noi Servim”) să fie îndeplinită cu succes.

10 ani , abandonată de părinţi şi care este în plasament de la vârsta de un an la o familie din Cisnădie, familie care o iubeşte şi care se luptă pentru ea ca pentru propriul copil. Mădălina are o scolioză galopantă. Starea ei se înrăutăţeşte de la o zi la alta, are nevoie de 2-3 operaţii făcute de urgenţă la o clinică din Germania. Noi „leoaicele” suntem fericite că am putut, cu această ocazie, să adăugăm un zâmbet pe faţa Mădălinei. Uitându-mă

Doina Vasiu – Trezorier Lions Club Millenium Sibiu

Un viitor privit « prin ochi de copil » De Ziua Copilului, membrii LC Brukenthal Sibiu au organizat câteva acţiuni dedicate copiilor de la grădiniţele din Retiş, Metiş şi Chirpăr-Judeţul Sibiu, ce provin din familii cu posibilităţi financiare extrem de reduse. În această zi, cei aproape 45 de elevi ai celor trei grădiniţe au fost aduşi la Sibiu,

www.lionsclubs.ro

unde, rând pe rând, au avut parte de mai multe surprize. Mai întâi, au trecut pragul Cabinetului oftalmologic al dnei dr. Anuţa Ionuş, membru al clubului nostru, unde toţi copiii au beneficiat de un consult oftalmologic gratuit. Aici, piticii cu ochi mari şi negri ca în

picturile lui Toniţa, au primit din partea gazdei şi « surprize dulci », pe care le-au răsplătit cu zâmbete largi, de mulţumire. După această etapă, copiii au primit din partea clubului o masă de prânz îmbelşugată, la Cantina Studenţească din Sibiu. Apoi, aventura a continuat cu partea care a încununat excursia şi

31


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

anume vizita la Aeroportul Internaţional Sibiu. Aici, copiii au privit, pentru prima oară în viaţa lor, avioanele care decolau sau aterizau pe pista aeroportului, neputându-şi stăpâni uimirea, de parcă imaginaţia şi chiar visele lor zburau cu aceste avioane, spre cele mai înalte culmi. În această zi, ne-am limpezit sufletul în ochi de copii şi ne-am retrăit copilăria în strânsoarea degeţelelor împletite printre ale noastre, în semn de afecţiune. Din fiecare acţiune pe care clubul o desfăşoară, continuăm încă să învăţăm ce înseamnă cu adevărat generozitatea. Iar cel mai generos exemplu pe care ni-l dau copiii nouă, adultilor, este prin aceea că, la ei, supararile dureaza putin, egoismul nici nu există, iar bunătatea e la rang de mare putere. Prin ei, înţelegem care este rostul nostru pe pamant, motivând dorinţa de a te trezi şi mâine din somn, căci ai pentru ce! Preşedintele Lions Club Brukenthal Sibiu Robert BLAJ

Lumina Paştelui în sufletul bătrânilor Lumina Paştelui înseamnă reînvierea speranţei! Aceasta este ideea ce a călăuzit paşii membrilor LC Brukenthal Sibiu, care şi-au amintit, ca în fiecare an de altfel, de Căminul pentru persoane vârstnice din municipiul Sibiu. Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, clubul nostru a organizat, în ziua de 15 aprilie 2012, o masă festivă ce a fost oferită celor aproape 100 de asistaţi ai acestui cămin. De fiecare dată când îi vizităm pe aceşti oameni, cărora nu are cine să le deschidă o uşă şi nici să le aducă un zâmbet pe buze, ne amintim de faptul că toţi avem părinţi sau bunici, iar fără ei am fi mai săraci la suflet. Prin această acţiune, ne-am dorit ca bucuria Învierii Mântuitorului să fie simţită şi de aceste persoane, pe faţa şi în sufletul cărora viaţa şi suferinţa au lăsat urme adânci. După ce am petrecut câteva ore alături de ei în această zi binecuvântată, am plecat, cu mâinile goale, dar cu sufletele pline. Iar când îşi ridică ochii timizi şi blânzi spre tine şi îţi spun din toată inima „mulţumesc”, îţi reaminteşti brusc scopul pentru care am ales să facem parte din acest club şi anume, să ajutăm, să punem suflet în tot ceea ce facem. Şi în acele momente, conştientizăm faptul că suntem norocoşi să

facem parte din această minunată echipă.

Vasile Ştefănuţă Vicepreşedinte I al Lions Club Brukenthal Sibiu

Un nou început... 12 septembrie 2011, o zi plină de emoţie, de aşteptare, de speranţe, ca orice început de an şcolar. Acestea sunt sentimentele pe care le încearcă orice dascăl, elev sau părinte, acum la început de drum. Nmai că, în cazul nostru, al dascălilor şi copiilor de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2, Sibiu, la acest început de an, atmosfera a fost mai „specială”. Copiilor „specilai” de aici, celor care „trăiesc în linişte”, li s-au alăturat

32

colegi „speciali”, cărora viaţa le-a dăruit mai puţină culoare, dar suflete pline de lumină. Cătălin, Ana-Maria, Marius şi Adelina... copii înţelepţi, care ne-au uimit cu optimismul lor, care ne-au învăţat că „a vedea cu ochii minţii” poate fi mai presus decât a privi. Veneau de acasă cu experienţe de viaţă uimitoare: Adelina, care a gătit cu mama ei, doar simţind mirosul şi gustul ingredientelor, Ana-Maria, care obişnuia

să o observe pe sora ei scriind, dorind să devină şi ea şcolăriţă, Marius, căruia îi lipsea fratele mai mic, de care obişnuia să aibă grijă acasă, şi Cătălin...care ne-a făcut să „vedem şi noi cu ochii minţii” Vesăudul, satul lui, oile, pe Ghiţă-calul de acasă, cântându-ne cântece de ciobănie. Mulţumim Clubului Lions Brukenthal, Sibiu care a făcut posibil ca aceşti copii să vină la şcoală. Veneau la şcoală cu speranţă, ca orice copil de vârsta lor, pentru care nimic nu

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

pare imposibil, răspunzând cu siguranţă la clasica întrebare „Ce vrei să fi când vei fi mare?”: învăţătoare, saxofonist ca Moşu’, şofer sau doctoriţă, iar noi, dascălii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2, Sibiu, am fost aici, să-i îndrumăm. Poate, la începutam avut momente de nesiguranţă, având în vedere că am avut în grijă până acum copii hipoacuzici, în cazul cărora vizualul înlocuia cuvântul, dar, am avut alături de noi specialişti:

doamna doctor Stănilă Adriana şi domnul Radu Ghizăşan, preşedinte al Asocieţiei Nevăzătorilor din România, Filiala Sibiu, iniţiatorii acestui proiect, ne-au îndrumat şi ne-au insuflat încredere pe toată perioa acestui an şcolar. Prin stimulare tactil-kinestezică şi multe exerciţii de orientare spaţială, aceşti copii au învăţat „să vadă” lumea, universul lor s-a extins, iar acum, al final de an şcolar, Cătălin, Marius, Adelina şi Ana Maria „scriu”

puncte, linii, forme cu punctatorul, pe care le citesc cu mânuţa, în aşteptarea clasei I. Cadrele didactce de la Grupa specială pt. copii nevăzători a CSEI nr 2, Sibiu: Educatoare Martin Angela Educatoare Mălăncrăvean Elena Prof. psihopedagog Marica Alexandra Prof. psihopedagog Balint Camelia

BRIG - Ospitalitate elveţiană la mare înălţime. LC Brukenthal Sibiu a cucerit Alpii Elveţiei În perioada 17 – 23 aprilie a.c., o delegaţie a LC Brukenthal Sibiu a participat la o excursie organizată la invitaţia LC Oberwallis din Brig, club înfrăţit cu clubul sibian în urma ceremoniei de jumelaj care a avut loc în toamna anului trecut. Elveţienii au dorit, cu această ocazie, să-şi ia „revanşa” pentru frumoasele zile petrecute în luna octombrie, la Sibiu, gazde şi ghizi fiindu-le pe atunci o parte din membrii clubului nostru. Şi, trebuie să vă spun că nimeni din inimosul grup de „lei” sibieni care s-a încumetat, imediat după Sărbătorile de Paşti, să cucerească Alpii elveţieni, nu a avut ce regreta. Ba mai mult de atât, am văzut cu

ochii noştri, la faţa locului, cum totul merge

www.lionsclubs.ro

„ceas” în renumita ţară a cantoanelor. Ar fi foarte multe de povestit referitor la programul dens de drumeţii, întâlniri, mese festive şi evenimente diverse pe care gazdele noastre ni l-au pregătit cu minuţiozitate. Mă voi limita la a puncta câteva momente ale periplului nostru prin Elveţia, în ordinea cronologică a derulării lor. Aşa cum au promis, gazdele noastre ne-au condus, atât la sosirea cât şi la plecarea de pe Aeroportul internaţional Milano-Malpensa cu maşinile personale şi cu un microbuz al unei asociaţii sportive din Brig (susţinută de către clubul elveţian), gest foarte apreciat de grupul nostru, mai ales după ce am văzut dificultatea traseului. Aveam să facem cunoştinţă încă din prima zi cu Pasul Simplon (2.005 m) care leagă oraşul Brig din cantonul Wallis cu oraşul Domodossola din regiunea italiană Piemont. Primele poze au fost făcute chiar aici de către grupul nostru, fiind atraşi de frumuseţea locului, de istoria acestuia (drumul a fost construit, între anii 1801 – 1805, din ordinul lui Napoleon, pentru a putea transporta unităţile de artilerie dinspre Valea Ronului înspre Italia), de zăpada imaculată care străjuia traseul dar şi de impozanta statuie a vulturului din piatră care veghea semeţ toată regiunea. Aveam să revenim pe această rută pe parcursul zilei de sâmbătă, 21 aprilie,

când am aflat nişte istorisiri cutremurătoare despre tragedia care a lovit în anul 2000 satul Gondo, situat chiar la frontiera cu Italia, dar şi modul exemplar prin care localnicii, susţinuţi de întreaga regiune, au reuşit să revină la o viaţă normală, protejaţi mult mai bine în faţa forţei devastatoare a apei. Am aflat cu uimire că, datorită unor eforturi şi investiţii uriaşe făcute pe parcursul a 20 de ani (între 1950 şi 1970), se poate circula acum în condiţii de maximă siguranţă, prin tuneluri şi viaducte impresionante, protejate de avalanşe, pe o porţiune de aprox. 40 km, într-o zonă în care, în mod normal, circulaţia ar fi fost blocată în perioada octombrie – mai. La recepţia Hotelului Ambasador, cartierul nostru general situat in centrul cochetului oraş Brig (aflat ca într-o „căldare”, împrejmuit din toate părţile de munţi semeţi) am fost aşteptaţi cu o cupă de şampanie de o delegaţie a Clubului Lions Oberwallis, în frunte cu preşedintele în exerciţiu, Romain Perren. Am primit cu mare bucurie salutul lor călduros de bun-venit şi ne-am relaxat apoi, după drumul destul de lung, pe parcursul unei excelente cine servite la restaurantul cu specific vânătoresc al hotelului. La vederea programului de activităţi primit în acea seară de la Stefan Eggel („îngerul nostru păzitor” pe durata celor 6 zile), am realizat că nopţile vor fi extrem de scurte iar ritmul

33


LIONS CLUBS ROMÂNIA

derulării evenimentelor va fi unul foarte alert, fapt confirmat încă de a doua zi când, fix la ora 09:23, porneam cu MGB-ul (prescurtarea de la Matterhorn Gotthard Bahn), din staţia feroviară centrală a oraşului, către regiunea Aletsch, declarată patrimoniu natural UNESCO în anul 2000. Bineînţeles că toţi am fost uimiţi să descoperim (pe toată durata deplasărilor cu trenul) că pe geamurile vagoanelor cu care urma să călătorim se afla întotdeauna un afiş pe care scria în limba germană „Rezervat LC Brukenthal Sibiu”. Câţiva dintre noi au făcut imediat legătura cu faptul că unul dintre membrii clubului din Brig este contabil-şef la administraţia căilor ferate din regiune. Oricum, gestul ne-a impresionat pe toţi, reprezentând doar una dintre numeroasele mostre de bună organizare şi implicare totală a gazdelor noastre. După coborârea din tren, a urmat o dublă ascensiune cu telecabina, mai întâi până în

satul „liber de maşini” Bettmeralp (1.957 m), iar mai apoi, în doar 30 de minute, cu o altă telecabină de numai 6 locuri (pusă special în funcţiune pentru noi, fiind închisă marelui public din cauză că ne aflam în extra-sezon) până aproape de vârful Bettmerhorn (2.872 m), foarte aproape de cel mai mare gheţar (24 km) al Alpilor – Aletsch Glazier. Doar când am luat contactul cu zăpada îngheţată şi ceaţa extrem de densă, am realizat cu toţii de ce gazdele noastre din Brig au insistat ca tot grupul să fie dotat cu echipament special de munte... Din păcate, am putut face cunoştinţă cu marele gheţar doar prin intermediul exponatelor şi explicaţiilor din Muzeul special amenajat. Regretele cauzate de vremea potrivnică au fost compensate imediat de o gustare cu preparate locale (brânzeturi, carne uscată şi un vin excelent) dar şi de apariţia surprinzătoare a unei vulpi şi a două capre de munte pe drumul de întoarcere cu telecabina. Ziua de miercuri a fost completată de o scurtă vizită în oraşul învecinat, Naters (foto), unde am fost primiţi de reprezentanţi ai municipalităţii şi de o experienţă deosebit de plăcută la Blatten, un sat tipic pentru regiunea Wallis, reprezentativ pentru cultura şi tradiţiile acelei zone. Am fost impresionaţi de faptul că o parte din membrii clubului Oberwallis s-au transformat in bucătari pentru acea seară, gătind şi servindu-ne cu specialităţi ale zonei (orezul cu şofran iscând cel mai mari „controverse” în rândul delegaţiei noastre, datorită gustului său interesant). Joi şi vineri au însemnat două vizite în două oraşe-emblemă ale Elveţiei: Lucerna şi Berna. Despre Lucerna - oraşul din inima

34

Districtul 124

Elveţiei - se afirmă, fără lipsă de modestie, că este unul dintre cele mai frumoase oraşe din lume - oraşul vechi, lacul şi munţii care-l împrejmuiesc, fiind reprezentative pentru ţara celor 23 de cantoane. Din păcate, timpul foarte scurt nu ne-a permis să savurăm pe îndelete farmecul oraşului, mulţi dintre noi visând la o nouă reîntâlnire cu acesta. După Lucerna, a urmat, pe înserat, întâlnirea oficială cu membrii LC Oberwallis din Brig, desfăşurată într-o atmosferă plăcută şi degajată, în sala de mese a Şcolii Sf. Ursula din localitate (instituţie sprijinită, de asemenea, de clubul elveţian). Directorul şcolii a făcut oficiile de gazdă, participând personal la pregătirea şi servirea unei cine „Raclette”, de excepţie. Cu acea ocazie, am făcut cunoştinţă cu unul dintre cei 46 de parlamentari elveţieni care, ne-a declarat cu mândrie, că s-a numărat printre aceia care au votat în anul 2009, în Parlamentul Elveţiei, extinderea acordului dintre Elveţia şi Uniunea Europeană privind libera circulaţie a cetăţenilor români şi bulgari. Şi tot cu acel prilej, au fost aduse mulţumiri acelor persoane care au făcut posibilă înfrăţirea dintre cele două cluburi. În Berna, centrul politic al Elveţiei, am ajuns tot cu trenul (de departe mijlocul de deplasare cel mai rapid şi comod din regiune), parcurgând la un moment dat un tunel lung de 24 km (!) în doar 10 minute. Am vizitat centrul istoric (înscris pe lista UNESCO a Patrimonului Cultural Mondial) cu renumitele trotuare acoperite (arcade) şi fântâni decorate cu statui. Nu am ratat nici Zytglogge - turnul medieval prevăzut cu un ceas sofisticat şi mecanisme cu păpuşi mişcătoare, dar nici faimoasa groapă cu urşi (numele oraşului având, se pare, o legătură cu denumirea în limba germană a acestora), situată pe malul râului Aare, chiar la baza podului Nydegg. Am străbătut apoi piaţa centrală a oraşului, înconjurată de bănci din toate părţile (cum altfel?), zăbovind câteva clipe chiar „deasupra” unei presupuse părţi a rezervelor de aur elveţiene. A urmat vizita la Bundeshaus, Palatul Parlamentului, construit între 1852 și 1902, unde am aflat o mulţime de informaţii privind elementele politicii distinctive a Elveţiei. Neutră din punct de vedere militar încă din 1815, chiar dacă aderă la Consiliul Europei în 1963, devine membră a ONU în 2002 şi din 2005 aderă la Tratatul Schengen, totuşi Elveţia nu face parte din UE. Femeilor li s-a acordat dreptul de a vota doar în 1971, iar fiecare canton poate fi comparat cu un stat mic, independent, având propriul său guvern, parlament, legi şi tribunale. Cantoanele sunt alcătuite din circa 3.000 de municipii care sunt, în mare măsură, autonome. În ansamblu, la aceste cantoane se face referire sub numele de Confederaţia Helvetica, explicându-se astfel sensul iniţialelor ,,CH’’ care apar pe autoturisme. Eram cu toţii din ce în ce mai obosiţi de ritmul impus de gazdele noastre, însă dornici de a vedea şi cunoaşte cât mai multe lucruri despre această ţară relativ mică (având doar 8 milioane de locuitori), dar recunoscută drept una dintre cele mai bogate din lume, fiind înconjurată de alte 5 state: Germania, Franţa, Italia, Austria şi Lichtenstein, ale căror culturi au influenţat-o în mod decisiv de-a lungul istoriei.

A urmat o nouă zi, pe parcursul căreia aveam să facem o drumeţie pe urmele marelui Kaspar Jodok von Stockalper, personalitate remarcabilă şi foarte contestată a sec. al XVIIlea, un important comerciant al vremurilor. El a organizat transportul mărfurilor din Italia spre Elveţia şi Franţa. Am vizitat impozantul castel ce-i poartă numele, am trecut apoi prin Pasul Simplon şi am ajuns la Gondo, unde am avut onoarea de a fi invitaţi la dejunul organizat de primarul localităţii. Imediat după aceea, ghidaţi de principiul conform căruia „prietenii prietenilor mei sunt şi prietenii mei”, am trecut frontiera italiană pentru a ne întâlni şi a face un schimb lionistic de opinii şi impresii, cu o delegaţie a Clubului Lions din Domodossola, club partener cu cel din Brig. Pentru a savura din plin extraordinara cină pe care gazdele noastre au oferit-o în onoarea noastră, la Stella Ristorante, am fost incitaţi mai întâi să parcurgem „Drumul Crucii” spre Sacro Monte Calvario, unde se află un important sanctuar romano-catolic, inclus de asemenea pe lista patrimoniului mondial al UNESCO. În acest lăcaş de cult a avut loc unul dintre cele mai impresionante momente ale traseului, un schimb de replici muzicale creştine, începând cu „Ave Maria” cântat în italiană şi încheind cu cântece religioase româneşti. Dar, vorba românului, „ce e frumos se termină repede”, aşa că iată-ne ajunşi şi în ultima zi a periplului nostru elveţian – duminică, 22 aprilie. O zi la fel de impresionantă ca toate celelalte (ar fi imposibil să fac un clasament al celor văzute în toată această perioadă!), marcată de vizitarea staţiunii de sporturi de iarnă–vară Zermatt, situată la o altitudine de 1.620 m. Surpriza (a câta oare?) pregătită de prietenii noştri elveţieni a fost parcurgerea traseului dintre Brig şi Zermatt într-un vagon aparţinând celebrului Glacier Express, care străbate, în timpul sezonului turistic, distanţa dintre Davos / St. Moritz şi Zermatt în 7 ore. Peisajul parcurs este de o rară frumuseţe, neştiind la ce să te uiţi mai întâi: la înşiruirea renumitelor case elveţiene în două culori (albmaroniu sau alb-negru), la alinierea pe terase a viţei-de-vie (udată din belşug, la asemenea înălţimi, cu aspersoare!), la minunatele păşuni alpine brăzdate de impresionante căderi de apă în cascadă, la staţiunile montane înşirate ca o salbă de-a lungul căii ferate sau la o parte din totalul de 91 de tunele şi 291 de poduri traversate pe renumitul traseu. Vagonul respectiv, pe lângă confortul de înaltă clasă, era prevăzut cu nişte geamuri imense tocmai pentru a putea admira în voie, dar şi pentru a putea fotografia superbele peisaje. Şi ca să ne „enervăm” şi mai tare, am descoperit că uşile automate ale vagonului, cu celulă fotoelectrică, duceau spre un coridor de trecere prevăzut cu stative cu umeraşe... Imediat după coborâre, fără a apuca să ne dezmeticim, am fost rugaţi să ne instalăm într-un alt tren electric, care avea să ne ducă până pe vârful Gornergrat (3.089 m), ajutat la un moment dat de o cremalieră cu roţi dinţate montată din loc în loc între şinele de cale ferată. Imaginea pe care am descoperit-o sus ne-a tăiat (chiar şi la propriu) răsuflarea: vârful Matterhorn (4.478 m) trona impozant, cu alura sa inconfundabilă (pe care o ţineam minte din manualele şcolare de Geografie), peste

www.lionsclubs.org


LIONS CLUBS ROMÂNIA

Districtul 124

o coroană de vârfuri semeţe şi văi, creionate de azurul incredibil al cerului. La doar câţiva metri distanţă de ultima staţie, o mulţime de schiori aveau să ne facă în ciudă, lansându-se cu avânt într-o coborâre de neuitat, prin albul strălucitor al zăpezii atotcuprinzătoare. Luni de dimineaţă, ne îmbarcam din nou în maşinile personale ale colegilor noştri elveţieni, nu înainte de a ne lua rămas bun de la cei veniţi să ne spună „la revedere”. Urma drumul către casă şi gândurile noastre se îndreptau deja spre copiii din comunele Retiş, Metiş şi Chirpăr, care la acea oră încă nu ştiau că încă 2.000 franci elveţieni (foto) urmau să intre în conturile LC Brukenthal Sibiu, cu dedicaţia clară de a fi folosiţi în folosul lor. Nu pot încheia aceste rânduri fără a le adresa mii de mulţumiri prietenilor noştri elveţieni: Romain, Stefan, Beat, Markus, Georges, Kurt, Fritz, Werner, Andreas, Damian, Paul, René, Marcel, André, Alex şi Mario) care, timp de o săptămână, şi-au intrerupt obligaţiile zilnice de serviciu sau familiale şi ne-au fost alături, oferindu-ne un exemplu desăvârşit de prietenie şi voluntariat, dar şi împărtăşindune din experienţa lor lionistică (clubul din Brig a luat fiinţă în anul 1954!). Dan Bartha-Lazăr LC Brukenthal Sibiu

Erasmus Day live cultural” marcat de universitarii de la Campus adresa www. Erasmusdaylive. “Ziua Erasmus Live” este un eve­niment promovat de către “Camerele europene de experţi” fiind susţinut atât de Crucea Roşie Sibiu şi cât şi de Fundaţia Lobbyart în parteneriat cu Camera de Comerţ din Torino.Evenimentul a avut parte de susţinere şi din partea Parla­ mentul European”, a precizat preşedintele clubului Dragoş Popescu.

Clubul universitar Campus LIONS Sibiu a sărbă­torit a 25 de ani de ERASMUS la nivel european şi a 15 ani de ERASMUS în România. Eve­nimentul a fost organizat în colaborare cu ULBS, “L’Unione Camere Esperti Europei (U.C.E.E.)” departamentul România şi cuprinde mai multe sesiuni informative, care au fost lansate pe format elec­tronic academic şi pe site-ul clubului până în data de 30 iunie. „Studenţii au avut ocazia de a accesa mai multe informaţii pe

Past președinte Sotelecan Silviu Lions Club Campus, Sibiu

Clubul Campus reprezentat la Dubai, de Bogdan Sfârghiu Bogdan Sfârghiu, masterand la Universitatea Cantemir din Sibiu, se numără printre puţinii tineri universitari români şi lionişti care se afla într-un schimb profesional în United Arab Emirates, la Dubai. Aici, Bodgan, care activează în turism, a pus pe picioare un centru de informare Dubai-Sibiu, în cadrul căruia invita turistii spre Romania şi/sau spre Dubai. Revenit pentru câteva zile acasă, în Sibiu, din stagiul profesional, Bogdan Sfârghiu însotit de o parte din colegii din

www.lionsclubs.ro

Dubai a participa la Festivalul international de teatru Sibiu -2012. Cu această ocazie lionistii din Campus au avut un schimb de opinii cu tinerii cursanti din Dubai, au convenit să promoveze şi alţi studenti care doresc sa activeze în acest cadru profesionalturistic, şi au stans fonduri pentru expozitia elevilor cu probleme sociale de la Scoala Populara de Arte şi Meserii din Sibiu. Bogdan Sfârghiu a mai organizat şi o seara de diaporame - la „Salonul Melvin” aparţinând Hotelului Impăratul Romanilor - o oportunitate pentru cei prezenţi de a cunoaste arhitectura din Dubai.

35


“We Serve”

Liberty Inteligence Our Nations Safety INVITAȚIE, În perioada 20-22 iulie 2012, odată cu zilele oraşului, are loc în Câmpulung Muscel şedinţa informală de cabinet. Vineri, 20.07.2012 la ora 18, vom avea spectacol oferit de teatrul Nottara, cu piesa Ultimul Don Juan (Cotimanis în rolul principal), unde se va face şi premierea elevilor participanţi la tabăra de matematică, urmat de foc de tabără la pensiunea Belvedere. Sâmbătă, între 10 si 13, va fi şedinţa de cabinet, după care, împreună cu membrii clubului Rucăr-Bran, vom vinde mititei în piaţa primăriei, în cadrul unei acţiuni caritabile pentru obţinerea de fonduri necesare acordării unor burse şcolare pentru elevii deosebiţi. La ora 18 vom participa la o degustare de vin şi la o cină tradiţională pe pajiştea de la Ceramus, după care vom merge iarăşi în piaţa primăriei pentru a asista la focul de artificii şi la concertul organizat de primar ( se încearcă aducerea trupei Holograf ). Poate participa la acest eveniment orice membru lions, cu rugămintea de a face din timp rezervări,deoarece, fiind zilele oraşului, va fi dificil de a mai găsi camere libere începând cu data de 05.07. Pentru întrebări vă stau la dispoziţie Dorin Mirea, Sergiu Cicu şi Dan Şain. Vă aşteptăm cu mare drag! Dorin Mirea Trezorier District 2012-2013

Casetă redacțională

Comisia pentru Revista Lions D124 România Iulia Popa - Președinte Mirela Marica -Membru David Istvan - Membru redactierevistalions@gmail.com Redactori Ionel Lupu Benedict Ancar Ioan Micu Ștefan Postolache Paul-Ioan Grecu Mirela Grigorovici Tudorel Roman Sorana Rotta Georgeta Roșca Marius Vulpe Eugen Cristea Camelia Krieb Roxana Neacșu Rodica Dacin Florian Dacin Dan Pantea Corneliu Vaida Codruța Chercotă Anda Laura Lungu Adreana Teslovan Ruxandra Berszan Ene-Gabriel Ciprian Ionuț Carp Paula Todirașcu David Istvan Mirela Marica

Sonia Nechifor Adrian Popescu Doina Vasiu Robert Blaj Vasile Ștefănuță Dan Bartha-Lazar Sotelecan Silviu Bogdan Sfârghiu Dorin Mirea Grafică Design Paul Ioan paulilie2001@gmail.com Tipar

Articolele şi materialele care doriţi să fie publicate în revista THE LION ROMÂNIA, vă rugăm să le trimiteţi la următoare adresă: redactierevistalions@gmail.com Textul articolelor trebuie să fie editat în document word cu diacritice, iar pozele trebuie ataşate separat şi e nevoie să aibă rezoluţia de minim 300 dpi pentru a putea fi tipărite. Revista Lions acoperă nevoile de informare ale membrilor clubului Lions România THE LION ROMANIA ISSN-1843-0031 © 2009 Lions Clubs România Toate drepturile rezervate.

The Lion Romania, nr. 45  
The Lion Romania, nr. 45  
Advertisement