Page 1

WE SERVE N e d e R l a n d s e u i t g av e va n L i o n s C l u b s In t e rn at i o n a l

4

Najaarsconventie Papendal

Aandacht voor de Filipijnen

feb - mrt 2014

www.lions.nl

Lion Magazine in beeld


Wat is uw koersdoel?

Maandelijks te zien in ‘Business Class’

Wie actief is op de beurs heeft meestal een duidelijk doel voor ogen. Wierda en Partners combineert de jarenlange ervaring die opgedaan is bij grootbanken met de voordelen van een klein en flexibel beleggingskantoor. Resultaatgerichtheid, transparantie en maatwerk zijn woorden die bij ons passen. Wij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan beleggingsproducten van een specifieke aanbieder. Daarom kan er op meer kansen ingespeeld worden. Wij streven naar duurzame relaties en een prettige samenwerking. Vele klanten gaven ons al het roer van hun beleggingsschip in handen. Mogen wij u eens helpen uw koersdoel scherper te stellen?

Wierda en Partners | Oostersingel 1, 9401 JX Assen | Tel. 0592-301550 Plein 1945-27 | 1251 MA Laren | Tel. 035-2018866 www.wierdavermogensbeheer.nl


Geaccentueerd Tekst: Astrid Abbing

Fun(d)raising!!

W

e serve, het gedachtegoed van de Lions wereldwijd, betekent letterlijk: wij dienen. Een mooi gedachtegoed, waarbij de Lion zich inzet om de mensen in onze samenleving te helpen. Dat doen Lions tot nu toe op twee manieren. Door geld in te zamelen voor een goed doel, het zogenaamde fundraising, of door fysiek de handen uit de mouwen te steken. Fundraising is bedoeld om geld in te zamelen voor een goed doel. Een gala diner, een sponsorloop, verkoop van wijn met de kerst of een veiling lijken de meest voor de hand liggende acties, die snel behoorlijk wat geld kunnen opleveren. Wat bij deze acties het meest opvalt is, dat goede doelen vaak dicht bij huis, bij de club worden gevonden. De plaatselijke muziekschool krijgt nieuwe instrumenten of nieuwe fietsen voor een lokaal tehuis voor jongeren met een beperking. Handen uit de mouwen steken varieert van het bomen snoeien in natuurgebieden tot het regelen van een dagje uit voor mensen die het minder hebben tot het behangen van een tehuis. Maar!? Een terugblik op de districtspagina’s van diverse edities van het Lion magazine laat een soort verschuiving zien. Waar aanvankelijk foto’s met poserende (mannelijke) Lions en heren van organisaties achter enorme cheques het beeld bepaalden, toont de laatste jaargang steeds vaker beelden van Lions in actie. Toegegeven, dit wordt deels veroorzaakt, doordat uw redactie de chequefoto’s meer dan zat was en speurde naar de actiefoto’s. Maar dan nog… Ja zeker, het is niet alleen een verschuiving, er dreigt een trendbreuk! Want dat het nog weer anders kan dan alleen geld en actie, zien we bij de Lions van Voorburg met de DE-puntenactie. Geen geld, maar bonnetjes zijn er ingezameld. Vorig jaar nog lokaal, maar dit jaar

Funraising is de handen uit de mouwen steken, zonder dat het direct om geld gaat. ’landelijk!’ met ruim 40 deelnemende Lionsclubs. Miljoenen punten kwamen uit vergeten laatjes en verroeste blikken te voorschijn. En ander soort actie, want in heel Nederland zaten Lions rond de keukentafel gezellig punten te tellen. Het leverde uiteindelijk in concreto meer dan 100.000 pakken koffie op voor de voedselbank. Een mooi voorbeeld van fundraising zonder geld en toch met een fantastisch resultaat. Ik noem het ‘funraising’.

Funraising is dus de handen uit de mouwen steken voor het goede doel, zónder dat het direct om geld gaat. Weer een nieuwe manier om samen leuke dingen te doen, die ook nog iets opleveren voor de samenleving. Want wat is er leuker dan iemand, die gekluisterd is aan huis, een gezellige middag op een stadsboerderij te bezorgen? Of om tijdens de clubavond samen te koken met mensen met een verstandelijk beperking? De directe lach van blije mensen, daar kan geen cheque tegenop. Natuurlijk moeten we ook aan fundraising blijven doen. Met geld investeren we in zaken, die het verschil kunnen maken. Maar vergeet niet, dat er in de huidige ‘participatiemaatschappij’ overal mensen te vinden zijn, die méé willen doen. Laat de verschuiving toe, want de combinatie van fun en resultaat garandeert een mooi succes. Veel plezier met fun(d)raising in 2014! ■

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 2 0 1 4

3


INHOUD

12

Jeannette Peters licht jumelage-enquête toe

15

Oudere Lions verenigen zich in Brancheclubs

De resultaten van de jumelage-enquête geven een goed overzicht, van de 88 aangeschreven clubs over hun jumelageactiviteiten hebben er 44 gereageerd. Duitsland is veruit het favoriete jumelageland.

De gemiddelde Nederlander wordt steeds ouder en er komen tot 2025 1,4 miljoen 65-plussers bij. Senioren blijven langer actief en gezond. Brancheclubs bieden een nieuw perspectief.

14

Hope XXL: jongeren dromen van betere wereld

18

Peace Poster Contest winnares is Julia Braams

Doel van de Stichting Hope XXL is, dat iedere wereldburger zijn of haar leven waardeert met een ruime voldoende, een 8+, dat mensen van nu en in de toekomst kunnen leven in een duurzame, veilige en vrije wereld.

In de hele wereld zijn in de afgelopen maanden weer talloze initiatieven genomen om de Internationale Vredestekenwedstrijd tot een groot succes te maken. Het thema voor dit Lionsjaar is Our World, Our Future.

en verder... 03 Geaccentueerd: Fun(d)raising! 05 IP Barry J. Palmer: Wij zijn de Bright Knights of Light

18 Peace Poster Contest: Our World, Our Future

20 Lionproductie in vogelvlucht

06 Najaarsconventie 2014 Papendal

23 Leoclubs in actie

08 LCIF Nieuwsbrief

24 Museum De Pont Tilburg

09 Laaggeletterdheid: het begint met herkennen

27 Puzzel en Lionsagenda

10 Leer meer over het werk van LCIF deel 3

28 Districtsnieuws

12 Uit de gouverneursraad: Jumelage-enquête

45 Colofon

14 Hope XXL: jongeren voor een betere wereld

46 In memoriam

15 Brancheclubs als middel tegen vertrekkende senioren

47 Vraag en Aanbod

16 In de schijnwerper LC Oosterhout Alm en Donge 17 In de schijnwerper LC Tilburg Roomley

4

L I O N n r.4 febru ari - m aar t 2014

Coverfoto: LCIF in actie bij Typhoon Haiyan op de Filipijnen


I N T E R N AT I O N A A L Tekst: Barry Palmer, International President Bron: newswire december 2013

Wij zijn de Bright Knights of Light

L

ions hebben een reputatie. Als familieleden, vrienden en bekenden bij ons binnenkomen geven ze hun oude brillen af. Een New York’s tijdschrift over stijlvolle brillen, schreef in een artikel onder de kop ’One part Boutique, one part Lionsclubs’, dat wanneer je ‘Lionsclubs and Sight’ goochelt er 15.700.000 hits komen en als je goochelt naar ‘Lens Crafters and Sight’ - een grote Amerikaanse retailer -, er 146.000 hits komen. Hiermee onderstreept dat tijdschrift de reputatie van Lionsclubs op het gebied van ‘zien’. Wij zijn trots de ‘Ridders van de Blinden’ te zijn. We hebben die taak op ons genomen in 1925 toen Helen Keller sprak tijdens onze 9e Internationale Conventie in Ceder Point, Ohio en ons welsprekend vroeg de Ridders van de Blinden te zijn. Het is waar dat clubs allerlei soorten serviceprojecten volbrengen en dat sommige clubs zich niet op blindheid concentreren. Dat is prima. Maar onze geschiedenis en identiteit zijn geworteld in het helpen van de blinden en het behoud van het gezichtsvermogen. Het is een glorieuze, prachtige en grootse missie en elke Lion kan terecht trots zijn op wat we doen.

In de Amerikaanse decembereditie 2013 werpen we een blik op de verschillende manieren, waarop Lions het gezichtsvermogen redden en herstellen. Het zijn maar een paar pagina’s dus kunnen we alleen het tipje van de ijsberg zien. Maar wij weten, dat er nog zo veel meer ongezien blijft. Wij weten dat veel clubs – waarschijnlijk die van jou - in stilte hard aan het werk zijn als de onbezongen helden van de strijd tegen blindheid. Ik neem mijn Lionshoed af voor alles wat jullie doen. Vaak krijgen wij geen bedankje voor wat we doen. Dat is oké. In ons hart weten we wat de impact van onze service is. Maar zo nu en dan vrolijkt iemand onze dag op met een blijk van erkenning. Dat gebeurde enkele weken na een screeningsprogramma bij Sue Nixson van de Commerce Lions Club op een school in Texas. Terwijl ze haar nieuwe bril op had, kwam een jong meisje met haar ouder Nixson’s werkplek binnen. ‘Dat is de mevrouw van de Lions Club!’, riep ze. Waarna ze blij Lion Sue omhelsde. Ik kan jullie niet allemaal omhelzen uit dank voor jullie service. Beschouw daarom deze woorden als een blijk van erkenning voor wat je doet. Het is een

geschenk voor jou. In deze kerst- en nieuwjaarstijd sturen Anne en ik onze beste wensen naar je toe en de hoop dat het komende jaar gevuld is met gelach, liefde en natuurlijk meer glorieuze service om het gezichtsvermogen te verbeteren. ■

Digital LION: Bekijk een filmpje over hoe Lions het leven van een jongen veranderde met een braille e-reader op www.lionmagazine.org.

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 2 0 1 4

5


Tekst: Theo Bakhuizen, Redactie: Jan Kappers, Foto’s: Juup Bosch

Najaarsconventie 2014 in Papendal Dit jaar geen sneeuw en ijzel zoals in 2013, wel een regenachtige dag. Binnen was het warm en heerste er een sfeer van zakelijk vergaderen, inspirerende informatie en goed onderling contact. 79 Clubs waren vertegenwoordigd. Na de lunch waren er twee parallelle workshops: onderlinge kruisbestuiving over concrete acties voor lezen & schrijven en een inloopsessie over de nieuwe eisen aan ANBI-stichtingen. Heel bijzonder was de vocale bijdrage van Anita Bijvoet, vice DG 110CO in het ochtendprogramma, zij zong het Italiaanse lied Victoria. Na de huishoudelijke vergadering was er een lawine aan informatie over allerhande activiteiten binnen Lions Nederland. Huishoudelijke vergadering Het huishoudelijk gedeelte verliep onder de strakke, doch ook vriendelijke leiding van GR-voorzitter Jeannette Peters-La Brijn soepel en snel. In haar korte inleiding wees zij op het jaarmotto: Samen Doen, je laten inspireren door anderen, waarbij zij ook de zeer recent overleden Nelson Mandela aanhaalde met zijn uitspraken over het belang van onderwijs als krachtig wapen om de wereld te veranderen. De jaarstukken 2012 - 2013 werden kort door de toenmalige penningmeester, Max Gerschtanowitz, toegelicht en daarna goedgekeurd, waarna decharge van de GR 2012 - 2013 volgde. De oproep om via doelmatig vergaderen

de kosten te verminderen kreeg weerklank in de vergadering. Afronding (en dus goedkeuring daarna) van de jaarstukken van de MD-stichtingen is nog gaande. De voorzitter deelde mee, dat IP Barry Palmer ons land bezoekt van 22 - 25 april. En op een zeer ludieke wijze maakte Joost Paijmans alle aanwezigen warm voor de nationale Voorjaarsconventie 2014 op 24 mei in Haarlem. Een volmondig ‘JA’ was het resultaat. Er wordt een extra nationale conventie gehouden op 11 april in Gorinchem in verband met de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van Lions Nederland tijdens de natio-

De kerststollen van LC Oldenzaal BOCA liggen al klaar

6

L I O N n r.4 febru ari - m aar t 2014


In één van de parallelle workshops ’s middags, ging het over laaggeletterheid. De presentatie en inleiding door Huub van Lent van LC Etten-Leur de Vryeheydt Etten, werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Een verslag met een plan van aanpak kunt u lezen op www.lions.nl.

nale conventie op 24 mei 2014. Deze extra vergadering is nodig, omdat op 24 mei naar alle waarschijnlijkheid het benodigde quorum niet aanwezig zal zijn. De wijziging betreft een actualisering van statuten en reglement, die in overeenstemming moeten worden gebracht met de Constitution en Bylaws van de LCI.

Peace Poster Contest Julia Braams van de Oosterkim school uit Schoorl is de grote winnaar van de Peace Poster Contest 2013. Haar poster bevindt zich inmiddels in Oakbrook om mee te kunnen doen aan de internationale competitie. Julia zal bij de VN-dag op 8 maart in Den Haag extra in het zonnetje worden gezet. De winnende posters hingen tijdens de conventie in de koffieruimte. Uit district 110CO waren 1450 posters ingediend (met dank aan Lion Pim de Bekker). Het is opvallend hoe uiteenlopend per district de inzendingen zijn. Hier ligt nog een grote uitdaging!

Young Ambassador Tijdens het Europa Forum in Istanbul deed Nederland voor het eerst mee aan de wedstrijd tot verkiezing van de Young Ambassador. De Young Ambassador is de jongen of het meisje, die zich op een buitengewone wijze heeft ingespannen voor de samenleving. De verrassing was dat onze Nederlandse kandiVoorzitter van de Gouverneursraad Jeannette Peters-La Brijn opent de conventie

Tijdens de lunchpauze zijn op de informatiemarkt ook de Leo’s aanwezig

daat, Jip Maathuis, de winnaar werd. Om dit niet een eenmalige gebeurtenis te laten zijn wordt iedereen opgeroepen om bij DG 110BZ, Albert Groot Rouwen, kandidaten aan te leveren, van wie u denkt, dat zij geschikt zijn voor deze wedstrijd.

Leo Europa Forum 2017 in Amsterdam De Leo’s Vince van de Weijer (Maastricht) en Pieter Haaks (Amsterdam) vroegen om steun voor hun doel om hun Leo Europa Forum (LEF) in het jaar 2017 in Amsterdam te kunnen houden. De Gouverneursraad heeft inmiddels positief gereageerd.

Actie voor de Filipijnen Al bijna 70 Lionsclubs hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Gouverneursraad om geld te doneren voor de mensen op de Filipijnen. Ruim € 67.000 is gestort op de daarvoor geopende rekening. Vanuit de Stichting Hulpfonds is € 35.000 overgemaakt. Zodra bekend is vanuit de Filipijnen – we horen dat van de voorzitter van de Gouverneursraad aldaar, Ang Em – welke projecten de financiële steun uit Nederland het hardst nodig hebben, wordt het totale bedrag geoormerkt overgemaakt aan de LCIF. We gaan er meer over horen.

Nog meer informatie over projecten De aanwezigen werden op enthousiaste wijze geïnformeerd over lopende of aanstaande projecten binnen Lions Nederland. Zo werden we door Jan van der Wijngaart van LC Krimpen aan de IJssel bijgepraat over microfinanciering, door Sandra Korthals over voortgang binnen LCIF, door Welmoet Kok van LC Gooiland over de Stichting Jarige Job, door Chris van de Ven over Hope XXL. In de pauze maakten de aanwezige Lions er op de informatiemarkt graag gebruik van om zich verder laten informeren over al deze projecten. ■

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 2 0 1 4

7


Bron: LCIF Nieuws, 20 december 2013

LCIF Nieuwsbrief Beste Lion, nu het einde van het jaar nadert, wil ik jullie allemaal bedanken voor al jullie bewonderingswaardige servicewerk via jullie clubs en Lions Club International Foundation. LCIF zou niet zijn wat het is zonder jullie steun en toewijding.

E

en duidelijk voorbeeld hiervan is de respons op tyfoon Haiyan in de Filipijnen. Toen ik tijdens mijn recente bezoek daar de verwoesting en brokstukken te zien kreeg, werd ik nederig en bedroefd van wat ik zag. Maar ook zag ik de pogingen van Lions om hulp te bieden, ook daar waar andere organisaties dat niet konden.

Sight for Kids veranderde Bhavani’s leven Met 12.8 miljoen visueel gehandicapte kinderen dankzij ongecorrigeerde refractieafwijkingen in Zuidoost-Azië, is het niet verwonderlijk dat S. Bhavani de diagnose myopie (bijziendheid) kreeg. Bij kinderen zijn ongecorrigeerde oogafwijkingen in het bijzonder schadelijk, omdat een slecht gezichtsvermogen hun vermogen om te leren kan beïnvloeden. Het LCIF en Johnson & Johnson Vision Care, Sight for Kids (SFK) programma voorziet in de oogheelkundige scholing, die zo hard nodig is. Ook worden vanuit scholen visuele screeningsprogramma’s voor achtergestelde kinderen in steden in Azië begeleid. Het programma zorgt ook voor verwijzingen naar professionele oogheelkundige zorg voor operaties of brillen. Dankzij dit programma kreeg Bhavani een visuele screening en een verwijzing voor zijn bijziendheid. Bij het L.V.Prasad Eye Institute in Hyderabad, India kreeg Bhavani de vervolgbehandeling, die hij nodig had, inclusief de gratis bril dankzij SFK. Inmiddels kan Bhavani goed lezen en neemt hij deel aan buitenschoolse activiteiten. Hij heeft ook grote ambities voor zijn toekomst: ‘Ik ben zo blij en zelfverzekerd. Nu ik deze bril heb kan ik zonder problemen al mijn activiteiten uitvoeren. Daar bedank ik jullie voor’, zei Bhavani. ‘Ik zal later arts worden en zo mijn ouders en gemeenschap helpen.’

8

L I O N n r.4 febru ari - m aar t 2014

Lions van over de hele wereld helpen hulpinitiatieven te versterken door de meer dan US$ 1 miljoen in donaties aan LCIF. De Lions, Multiple Districts en landen, die grote bijdragen en toezeggingen hebben gedaan t.b.v. de Filipijnen zijn te vinden op de LCIF website. Samen met Lions verdienen ook onze partners bij VSP Global erkenning voor hun betrokkenheid – elke dollar, die een VSP Global werknemer doneert aan LCIF voor de Filipijnen, verdubbelen zij, tot een bedrag van US$ 10.000. We zijn dankbaar voor alle steun – elke dollar telt en kan de hoop herstellen voor iemand die alles kwijt is geraakt. Bij een aantal recente fundraisers ben ik getuige geweest van meer voorbeelden van Lions’ toewijding aan het steunen van LCIF. Bijdragen, die zijn gedaan tijdens lokale golf evenementen in Japan en Taiwan zullen humanitaire programma’s versterken. Ook kijk ik ernaar uit om in maart een Lions golffundraiser en -toernooi in Spanje bij te wonen. De opbrengst van het toernooi zal LCIF’s strijd tegen mazelen ondersteunen. Lions overal ter wereld maken een wezenlijk verschil. Ik kan niet wachten om te zien wat de komende maanden zullen brengen voor Lions en LCIF en onze voortdurende humanitaire pogingen om levens te veranderen. Hoogachtend, Wayne A. Madden, Voorzitter Lions Clubs International Foundation ■


Tekst: Robert Holl

Laaggeletterdheid: het begint met herkennen Een van de grootste problemen waarmee ook Lionsclubs te kampen hebben wanneer zij zich inzetten voor de bestrijding van laaggeletterdheid is het opsporen van de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De taalmeter is een online instrument dat in 12 minuten daarover uitsluitsel geeft, maar in eerste instantie moet er natuurlijk wel een reden zijn om iemand de test voor te leggen. De taalmeter is nu operationeel in ons land dankzij de stichting Lezen en Schrijven. Het afgelopen half jaar is de taalmeter uitgetest in verschillende gemeenten. De eerste uitkomsten zijn indrukwekkend: van de ruim 1000 geteste deelnemers bleek 1 op de 3 moeite te hebben met lezen en schrijven. De gemeente Den Haag is vanaf de zomer gestart met een proef waarbij de taalmeter werd ingezet als onderdeel van de intake voor een bijstandsuitkering. Wanneer iemand onvoldoende scoort op de test worden taallessen aangeboden. Lionsclubs kunnen een belangrijke rol spelen bij het propageren van het gebruik van de taalmeter, vooral door het inzetten van het eigen netwerk. Huisartsen kunnen bijvoorbeeld hun patiënten heel gemakkelijk screenen op taalvaardigheid. Het is een kleine moeite om dat ook te doen in ziekenhuizen en bedrijven. Het draait in feite om de vraag of Lions bereid zijn zich daarvoor in te spannen en anderen te motiveren wat tijd te steken in het opsporen van mensen die niet over voldoende taalvaardigheid beschikken. Er zijn meer dan genoeg bewijzen dat zo’n actie loont: mensen die kunnen lezen en schrijven zullen, in geval van werkloosheid, sneller een baan vinden, zijn sociaal actiever en geven zelf aan zich gelukkiger te voelen. Het is lastig om erachter te komen hoeveel Lionsclubs inmiddels contact heb-

ben gelegd met de stichting L & S om in de eigen zône actie te ondernemen. Daarom nog maar eens de oproep om binnenkort binnen de club serieus te bespreken hoe men daadwerkelijk mee kan helpen om het gigantische probleem van laaggeletterdheid op te lossen. Veel tijd en inspanning vergt het niet, er hoeft nu eens geen geld verzameld te worden en u krijgt desgewenst ook nog hulp en steun van de stichting L&S en/of de coördinator lezen en schrijven in uw district. ■

Vaders Voor Lezen 2014 staat in het teken van de actie Vaders Voor Lezen. De Leescoalitie, een samenwerkingsverband van de stichting L&S, de stichting collectieve propaganda van het Nederlandse boek (CPNB) en de vereniging openbare bibliotheken probeert zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen. In december werd de nieuwe actie door Prinses Laurentien gestart om de aandacht te vestigen op het belang van (voor)lezen door (groot) vaders. Uit onderzoek is gebleken dat ouders de grootste invloed hebben op het leesplezier van hun kinderen, maar ook dat de helft van de ouders in ons land helemaal niet voorleest. Van de ouders die wel belangstelling hebben voor voorlezen leest de moeder in 65% en de vader in slechts 8% het vaakst voor. Daarom roept de leescoalitie vaders en grootvaders op vaker voor te lezen.

HKH Prinses Laurentien, Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wethouder Kool van Den Haag (foto Stichting Lezen & Schrijven)

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 2 0 1 4

9


Tekst : Wim Smeets

Leer meer over het werk van LCIF L

ions Clubs International Foundation, LCIF, is in 1968 opgericht als Foundation van Lions Club International (LCI). Het doel is: Wereldwijd bevorderen en steunen van humanitaire hulp aan mensen in moeilijke omstandigheden. Hiertoe stelt LCIF fondsen ter beschikking, ook aan Lionsclubs die hulpprogramma’s opzetten en uitvoeren. LCIF heeft 4 aandachtsgebieden voor hulpverlening: 1. Sight First (Lion magazine oktober 2013) 2. Gezondheids-en welzijnszorg (Lion magazine december 2013) 3. Hulp na natuurrampen 4. Jeugdondersteuning/Lions Quest

Budget Jaarlijks kan LCIF 30 miljoen dollar besteden, speciale acties niet meegerekend. De inkomsten van LCIF bestaan uit contributies van de 135 miljoen Lions, uit bijdragen door andere goede-doelen-organisaties en uit schenkingen. Van onze contributie gaat € 5 naar LCIF. Op de jaarlijkse Internationale Conventie wordt gerapporteerd over de bestedingen en worden nieuwe accenten voorgesteld. Het kantoor van LCIF is gevestigd in Oak Brook/Chicago, in het hoofdkwartier van de Lionsorganisatie.

Hulp na natuurrampen Dat helpen begint in 1973 na de overstroming in South Dakota. Sindsdien is LCIF niet meer weg te denken als er weer ergens overstromingen, tyfonen of aardbevingen zijn geweest. In de laatste 10 jaren heeft LCIF meer dan 100 miljoen dollar beschikbaar gesteld, waarvan 21 miljoen dollar aan de gevolgen van de aardbeving en tsunami in Japan in maart 2011. Grote rampen zoals in Haïti, Japan en de Filipijnen zijn lange tijd voorpagina-nieuws. Helaas heeft natuurgeweld van kleinere omvang na één dag geen nieuwswaarde meer. Toch moeten ook op die plekken mensen huis en haard verlaten. Via lokale Lionsclubs komt dan LCIF in beeld voor eerste levensbehoeften en tijdelijke onderkomens.

Acuut aan de slag op de Filipijnen Op 12 november 2013 raasde de verwoestende tyfoon Haiyan, ter plaatse Yolanda genoemd, over de Filipijnen, in het bijzonder over de eilanden Leyte en Samar. Volgens recente telling zijn er ruim 6.000 doden en 1.800 vermisten. Hele dorpen of steden zijn verdwenen of verwoest. LCIF startte terstond de hulpverlening. Er werden eerste-hulp-gelden of te wel

10

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014

emergency grants ter beschikking gesteld om voedsel, water, kleding en geneesmiddelen te kunnen verstrekken. Inmiddels is hieraan 1 miljoen dollar besteed. Voor rampen van deze omvang worden vervolgens de zogeheten major catastrophe grants beschikbaar gesteld, bedoeld om slachtoffers te helpen het leven enigszins op orde te krijgen door te voorzien in noodhuisvesting, aanleg van waterleiding, stroomvoorziening en sociale accommodaties. Ondertussen wordt het wereldwijde Lionsnetwerk met 46.000 clubs in 208 landen geïnformeerd en wordt gevraagd om bijdragen te leveren.


In enkele achtereenvolgende uitgaven van Lion magazine zullen de vier aandachtsgebieden van LCIF besproken worden. Dit keer Hulp na natuurrampen.

Stichting Hulpfonds en clubdonaties Onze Gouverneursraad maakte uit de Stichting Hulpfonds € 35.000 over naar de LCIF, bedoeld voor voedsel, medicijnen en aggregaten. Lionsclubs in ons land werden geïnformeerd en gevraagd te doneren. Eind december was er door Nederlandse Lionsclubs ruim € 67.000 gestort op de hiervoor opengestelde rekening. Ook dit bedrag gaat, zoals dat gebruikelijk is, naar LCIF. Inmiddels zijn ook acties gaande om kleding, schoeisel en speelgoed bijeen te brengen. De voorzitter van de Gouverneursraad van de Filipijnen, Mr Ang Em, heeft in een dankbrief aan zijn collega alhier, Jeannette Peters, de ellende en de hulpeloosheid van de getroffen bevolking beschreven. Maar anderzijds schetst hij ook de kracht om er weer bovenop te komen. Hij schrijft dat Filipijnse Lions, samen met Lions uit de buurlanden, medische posten hebben ingericht waarin men dag en nacht bezig is om slachtoffers te voorzien van voedsel en andere primaire levensbehoeften. En niet in de laatste plaats om hen weer geloof in de toekomst te bieden. ■

LCIF als logistiek centrum Op de Filipijnen zijn 12.600 Lions, verdeeld over 380 clubs. Zij zijn actief bij de hulpverlening ingeschakeld. Met hen, met de lokale autoriteiten en met andere hulpverleningsorganisaties, staat LCIF voortdurend in verbinding om te weten wat urgeert. Lions uit het ene land stelden meteen na de ramp 300 tenten ter beschikking, een ander MD bood 150 waterzuiveringsinstallaties en weer andere Lions boden specifieke deskundigheid aan. Wat van deze generositeit op welk tijdstip nodig is, wordt allemaal gecoördineerd door de staf van de LCIF samen met de lokale Lionsorganisatie.

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

11


Tekst: Jeannette Peters - La Brijn

Resultaten van de Jumelage-enquête In het vorige nummer van de LION heeft een van de redacteuren zijn teleurstelling uitgesproken dat slechts 100 Nederlanders naar de Internationale Conventie in Hamburg kwamen. Dit beeld kunnen we doortrekken naar zônevergaderingen, districtsconventies en onze eigen Nationale Conventie. Ook daarin is de participatie in feite schrikbarend laag. Natuurlijk, de lokale clubs zijn de basis van onze Lionsorganisatie, maar tegelijkertijd zijn we onderdeel van een wereldwijde organisatie, die ons de mogelijkheid biedt om vrienden te maken over de gehele wereld. We schreven een enquête uit.

De gebeurtenissen komen onze huiskamer binnen alsof het vlak om de hoek plaatsvindt, of we dit nu willen of niet. We kunnen ons er niet meer aan onttrekken.

Resultaten jumelage-enquête Van de 88 aangeschreven clubs over hun jumelage activiteiten hebben er 44 gereageerd. Duitsland is veruit het favoriete jumelageland. Eén club heeft een jumelage met een Finse club, één met een Italiaanse, één club zit in een jumelagecarrousel met clubs uit Frankrijk, Engeland, België, Duitsland, Italië en Finland. Het aantal samenkomsten varieert van 1 tot (zelfs) 9. De bekostiging is heel divers: van ‘uit de

contributie’ tot ‘geheel uit eigen zak’. De oudste clubs zijn het vaakst een jumelage aangegaan. De jumelages krijgen ook een erg uiteenlopende waardering: van een 2 (één club) tot een 9 (vijf clubs). Het merendeel van de clubs zal vasthouden aan de jumelage, een klein aantal overweegt er een eind aan te maken. Heel belangrijk is dat de club

over een jumelage-officier of over een jumelagecommissie beschikt, die voor langere tijd wordt aangesteld.

Doet Nederland mee? De samenleving is internationaler geworden. Velen reizen de wereld rond en bezoeken Londen net zo makkelijk als Sjanghai of Buenos Aires. Tegen deze achtergrond valt het op dat in Nederland een klimaat lijkt te zijn ontstaan waarbij mensen alleen nog maar naar binnen kijken. En dat geldt zeker ook voor Lions. Terwijl toch een van de Lions doelstellingen is: ‘het bevorderen van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld’. Dit dragen we ook uit bij het organiseren van de uitwisseling van jeugd. Daarnaast

12

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014


U it d e G ou v erneur s raa d

een ander land om daar vriendschapsbanden mee aan te gaan en met wie we gezamenlijke projecten en activiteiten kunnen uitvoeren. In veel gevallen gaat dat heel goed, soms nemen de clubs na een paar jaar al weer afscheid van elkaar, zo blijkt uit de enquête.

Waarom gaat het fout

wordt ons gevraagd om Lionsclubs te verenigen op basis van vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip. Dit kunnen we nooit realiseren als we ons alleen maar bezig houden met onze eigen club en ons eigen district en ons eigen land. Via de televisie en de sociale media weten we op elk moment wat er overal op onze aardbol speelt. Was het ooit gemakkelijker om contacten te onderhouden met mensen uit andere landen en werelddelen. Lions skypen toch ook met hun vrienden ver weg?

Jumelages aangaan Deze vrienden kunnen we ook dichterbij vinden. Door bijvoorbeeld een jumelage aan te gaan met een club in

Waar een jumelage nogal eens mislukt is de geografische afstand de oorzaak. Die afstand bemoeilijkt een regelmatig contact. Lions kunnen mede door hun drukke sociale leven dan onvoldoende tijd vrij maken voor een gezamenlijke activiteit. Andere oorzaken van het mislukken van een jumelage zijn een mismatch tussen de clubs, de taalbarrière (jumelages met Franse clubs), geen belangstelling voor het omgaan met mensen uit andere culturen of te oude leden met een conservatieve inslag.

Vaak is er enthousiasme over de jumelage Gevraagd naar de succesfactoren hoor je vaak dat het van belang is om samen aan een project te werken, men elkaars taal goed spreekt, vertrouwen en respect voor elkaar aanwezig is, elkaar niet de loef willen afsteken met programma’s of feesten, boeiende programma’s en activiteiten organiseren, ook ervoor zorgen dat de jonge leden enthousiast worden en blijven. Daarnaast is het van belang dat de partners van de Lions bij een jumelage worden betrokken. Vaak ontstaan er hechte vriendschappen tus-

sen leden van de jumelageclubs. In het voorlaatste nummer van ons blad wordt geschreven over een geslaagde jumelage tussen de Lionsclubs van Arnhem en Krefeld (D). Deze clubs hebben gezamenlijk een benefietconcert verzorgd, waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de bouw van een huisje in westelijk Roemenië. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Al deze Lions ervaren, dat je je op deze manier bewust wordt van het feit dat wij Lions deel uitmaken van een wereldwijde organisatie die als motto heeft We Serve.

Oud-DG Cor van der Veen: ‘Door de jumelage met een buitenlandse club zijn ook de jongeren in mijn club enthousiast geworden, want ALS JE NIET MEEDOET, MIS JE IETS. Ik was, ben en blijf enthousiast om inhoud te geven aan de eerste doelstelling van Lions Clubs International: Het bevorderen van onderling begrip tussen de volkeren.’

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

13


Tekst: Theo Bakhuizen Redactie: Jan Kappers

Hope XXL: dromen van een betere wereld

Chris van de Ven bij de presentatie van HOPE-XXL tijdens de Najaarsconventie

Chris van de Ven, Lion van LC Duiven, heeft Hope XXL als - een van zijn vele - passie. Vier dagen stond Chris met de Hope XXL-caravan in de Messehal in Hamburg tijdens de Internationale Conventie in mei 2013. En met succes. Want het verhaal van de Hope XXL wekte tijdens de Districtsconventie 110BZ en tijdens de Najaarsconventie 2014 in Papendal alom bewondering. Het is een opsteker, dat Lions Nederland zich achter Hope XXL schaart en dat GR-voorzitter Jeannette Peters zich hier sterk voor maakt. Het is heerlijk om naar Chris van de Ven te luisteren. Een positivo in de beste zin van het woord. En concreet: Think global, act local.

W

at vijf jaar geleden in de Gelderse Liemers begon als een Liemers lijst van een tiental jongeren - een document voor een betere wereld - groeide uit tot een wereldwijd manifest met honderd aanbevelingen van jongeren. Hope XXL vraagt iedereen op basis van redelijkheid – los van politieke of religieuze thema’s – mee te denken over de thema’s duurzaamheid, oorlog en vrede, economie en internationale samenwerking en is gestart kort na het aantreden van Barack Obama in de VS. De Duivense Stichting Hope XXL wil dit mondiale manifest in het voorjaar van 2015 aanbieden aan de Algemene Vergadering van de VN te New York als visie

In Hamburg werden contracten getekend

14

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014

van de jongeren op de toekomst. In januari 2015 komen 200 studenten in Costa Rica bijeen om met elkaar de 100 artikelen concreet klaar te maken voor het te presenteren manifest. Doel van de Stichting Hope XXL is, dat iedere wereldburger zijn of haar leven waardeert met een ruime voldoende, een 8+, dat mensen van nu en in de toekomst kunnen leven in een duurzame, veilige en vrije wereld. Het geluksgevoel van de Nederlander wordt nu gewaardeerd op bijna een 8. In grote delen van de wereld is dat cijfer nog een onvoldoende. Hope XXL wil het geluksgevoel van de aardbewoners op een zeven of liefst een acht brengen. Chris: ‘Het is de uitdaging om de komende jaren het welbevinden van mensen overal in de wereld te verhogen. Dat doe je door bruggen te slaan tussen alle politieke partijen en religies onder het motto: Behandel mensen, zoals je zelf behandeld wilt worden.’ Bij de start van de stichting werd deze intentie nogal eens neergezet als ingewikkeld, hoogdravend en misschien ook wel naïef. Toch komt de stichting steeds dichter bij haar doelen en ambities. Heel veel prominenten uit ons land steunen Hope XXL en geven bruikbare en inspirerende adviezen. Jan Terlouw draagt zijn steentje bij, maar ook Freek de Jonge, Louise Fresco, Jan Pronk, Bettine Vriesekoop, Herman Wijffels en nog vele anderen uit kringen van politiek, bedrijfsleven, cultuur en cabaret. www.hope-xxl.com. ■


Tekst: John Geeratz. Redactie: Astrid Abbing

‘Challenge to Change’:

Brancheclubs als middel tegen vertrekkende senioren In Nederland is een aantal trends zichtbaar. Zo wordt de gemiddelde Nederlander steeds ouder en komen er tot 2025 1,4 miljoen 65-plussers bij. Senioren blijven langer actief en gezond. Dat lijkt perspectief te bieden voor senioren binnen Lionsclubs, terwijl daar nu de trend is, dat oudere Lions de club verlaten. Toch is een van de speerpunten van Lions International en ook Lions Nederland het vergroten van het aantal leden. Het ledenbestand in Nederland neemt echter nauwelijks toe, terwijl de groei die er is, hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het oprichten van nieuwe Lionsclubs. Brancheclubs bieden een nieuw perspectief. Probusclubs groeien explosief Er bestaat bij 60-plussers een behoefte om sociale contacten te onderhouden, het opbouwen van een nieuw sociaal netwerken en zich dienstbaar op te stellen naar de samenleving. Dat er behoefte is aan een club voor ouderen blijkt uit het feit dat interessante en waardevolle potentiële Lionsleden zich melden bij Probusclubs, een club voor 55+. In 1987 waren er 100 Probusclubs , in 1991 200 en in september 2013 is dit aantal gestegen naar 400 clubs met 11.500 leden. Dit betekent dat er per jaar zo’n 15 seniorenclubs bijkomen. De Rotaryorganisatie kent de past-Rotaryclubs. Hiervan zijn er inmiddels al meer dan 100 opgericht. Kennelijk een behoefte waar de Lionsorganisatie nu (nog) niet in voorziet.

Wat vinden oudere Lions zelf? Nagenoeg alle Lionsclubs streven er naar om nieuwe leden aan te nemen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. Daarom verlaten oudere Lions, ook die met een hoge actieve staat van dienst, de clubs. In een recente enquête zijn door ex-Lions de volgende uitspraken gedaan: • ‘Jongeren nemen het over. Dat is goed. Ik wil niet tot in de lengte van dagen blijven zitten.’ (67jr) • ‘Door toenemende slechthorendheid lukte het mij niet meer om tijdens de bijeenkomst aan het vergadergebeuren deel te nemen.’ (82jr) • ‘33 jaar lid geweest en dat is voldoende.’ (76jr) • ‘Ik wil er voor waken om een deel van het meubilair te worden met alle bijkomende slijtageverschijnselen.’ • ‘Vanwege de leeftijd worden de netwerken steeds beperkter en dat wreekt zich bij het houden van acties. Ook de energie wordt minder. Goede tijd gehad.’ (75jr) Op eigen (oudere) benen en toch verbonden blijven Als een Lionsclub veel senioren als lid heeft, kan de club het initiatief nemen voor het oprichten van een senioren brancheclub. Deze Lions blijven lid van de bestaande club, maar

De oprichting van een brancheclub kan het antwoord zijn op het behoud van senioren voor de Lions. houden hun eigen bijeenkomsten en hebben eigen projecten. Ze benoemen hun eigen President. Met de ‘moeder’-club blijft contact bestaan en bijzondere gebeurtenissen, zoals Charternight en Nieuwjaarsreceptie, kunnen gezamenlijk gevierd worden. Hoe dit wordt ingevuld is de beslissing van de club. De leden van een brancheclub hebben vele kenmerken van een ‘Privileged member’. Tot een senioren brancheclub treden mensen toe, die de door de jaren ontstane Lions vriendschapsbanden willen behouden, maar na vele jaren Lionslid niet meer het We Serve in de volle breedte, maar op een meer bij ervaring en leeftijd passende wijze willen uitoefenen en aldus ‘ruimte’ in de club creëren.

Iets andere regels Voor het oprichten van een Lions Brancheclub kan een minimum gelden van vijf leden. Door de eis van minimaal 20 leden los te laten zijn er meer mogelijkheden voor Lions uit andere clubs maar het biedt ook kansen voor een grote groep potentiële leden, die nu wordt buitengesloten. Personen, die op jongere leeftijd niet gevraagd zijn of niet in staat waren om lid te worden van een Lionsclub, vielen buiten de Lionsboot. De brancheclub kan ook een oplossing zijn voor de Leo’s die ‘te oud’ worden voor hun Leoclub. Zij kunnen vanaf vijf leden een brancheclub oprichten en zo op termijn doorgroeien naar een volwaardige Lionsclub. ■

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

15


lion Club in de schijnwerper Tekst: Wim Smeets

LC Oosterhout Alm en Donge De mannenclub is opgericht in 1969 en telt nu 34 leden, in leeftijd van 41-79 jaar. Tien jaar geleden is een structurele verjonging ingezet. Elk jaar 2 jonge leden er bij. Er is een goede harmonie. In een club die 45 jaar oud is zijn ook wel eens rimpelingen geweest. Blijkbaar zijn ze zo goed opgelost dat er al jaren een ideale sfeer is. De clubavonden hebben een gemiddelde attendance van 70%. Tijdens de late avond, de 1e donderdag van de maand, is er een externe spreker of de club gaat op bedrijfsbezoek. Op de vroege avonden, de 3e vrijdag van de maand, wordt gedineerd, komen commissies aan het woord en is er een presentatie door een van de leden. En dan is er ook nog een ‘vijfde-vrijdag-van-demaand-bijeenkomst’. Hiervoor worden de partners uitgenodigd. Aan de orde zijn de activiteiten en agendapunten die passen bij het karakter van de bijeenkomst. En met kerst en nieuwjaar zitten leden en partners aan aan het diner. Het adagium is dat de club actief, attent en amusant (de drie a’s) moet zijn. Er is een goede sfeer zo zeggen mijn vier gesprekspartners. Dat blijkt ook wel uit het feit dat bij hoge uitzondering een lid de club vaarwel zegt. En inzet bij activiteiten is voor alle leden een vanzelfsprekendheid.

quiz’ geheten. De vele, betalende, gasten kunnen op ludieke wijze, in een feestelijke ambiance, tonen wat ze weten. In het afgelopen jaar was er ook nog een fotowedstrijd en een benefietconcert. Jaarlijks wordt aldus € 7.500 opgehaald.

Doelen Al vele jaren, tegen de kersttijd, kookt de club voor en dineert met jongeren uit het gezinsvervangend tehuis

Jumelage

Laanzicht. En mensen die een steuntje kunnen gebruiken worden verrast met het kerstpakket. Sponsoren dragen bij aan het welslagen van deze sociale activiteit. Voorts organiseert de club een debating-toernooi voor middelbare scholieren. In samenwerking met de andere Lionsclub ter stede en de Gemeente, zijn meerdere leden in de weer om werklozen te helpen op weg naar een baan of stageplaats.

Kenia Fundraising Al meerdere jaren organiseert de club een kennisquiz, ook wel ‘weet-jij-veel-

16

L I ON n r.4 r.3 febru decemb ar i er - m 2013 aar t -2014 januar i 2014

weken per jaar met genoemde organisatie, geïnitieerd door de Rotary, naar Kenia. Per jeep gaat hij en zijn collegae-vrijwilligers naar de buitengebieden om daar de basale gezondheidszorg te brengen. Eenvoudige accommodaties worden neergezet, lokale verpleegkundigen opgeleid of bijgeschoold en preventieprogramma’s worden uitgevoerd. De organisatie regelt dat de buitenposten het hele jaar door bemenst zijn door (tand-) artsen en verpleegkundigen. In de loop van het volgend jaar worden de projecten in west Kenia overgedragen aan de regering, waardoor continuïteit verzekerd is.

Al geruime tijd steunt de club de ‘Jeep Line Doctors’. Een van de clubleden, arts van professie, gaat een aantal

Tot 15 jaar geleden was de club gejumeleerd met een Duitse Lionsclub. Echter gaandeweg werd de motivatie minder en in goed overleg heeft men tot beëindigen besloten. Er is momenteel geen aandrang om dat destijdse besluit te heroverwegen.

De zône De club weet dat zij onderdeel uitmaakt van de nationale en mondiale Lionsorganisatie. Leden werken ook mee aan de nationale organisatie. Zij kennen evenwel meer gewicht toe aan het goed functioneren van de zône dan aan formele verenigingszaken. Immers de zône is het forum, waar informatieuitwisseling plaats vindt en waar men elkaar vindt voor cluboverstijgende Lionsactiviteiten.


lion Club in de schijnwerper Redactie: Jan Kappers Tekst: Theo Bakhuizen

Gemengde LC Tilburg Roomley Drie mannenclubs telt Tilburg: Tilburg, Tilburg Hart van Brabant en Tilburg Regte Heide. En één gemengde club: Tilburg Roomley. Met Lions Els Soffers en Frits van den Assem spraken wij op een zonnige decemberdag in het museum De Pont te Tilburg over het wel en wee van deze gemengde club. Goed gemengd De, van oorsprong LC Udenhout Roomley, werd, door de aanwas van vooral Tilburgse leden, op een gegeven moment LC Tilburg Roomley. De naam Roomley is ontleend aan boeren van de melkcoöperatie, die hun ‘room’ op het riviertje de Ley loosden. Zonder er een dogma van te maken is de verhouding man-vrouw steeds ongeveer 50—50. Iets meer dan 20 leden telt de club. Ook hier is verjonging een aandachtspunt. De jongeren van destijds, zo rond de 45 bij de start van de Lionsclub in 1999, zijn nu bijna of helemaal 60. Het in één keer een groep jongeren naar binnen halen is niet goed bevallen, wat dat werd snel een clubje binnen de club.

Aan de slag bij bedrijven Wat voor een club is het? Maatschappelijk actief, fellowship en gezelligheid, en

iets willen leren van elkaar. Op de eerste maandag van de maand is er een gezellig diner, de derde maandag staat in het teken van inhoud en activiteit. Bedrijfsbezoeken en daar ook de handen laten wapperen. Kunst en cultuur loopt als een rode draad door de club. Fundraising en goede doelen worden belangrijk gevonden. Het jaarlijkse Kerstgala, het, ook jaarlijkse, onderhoud van de tuin van het Ronald McDonald Huis, de kerstpakkettenactie met een rol voor de parochie, die ervoor zorgt, dat de pakketten daar terecht komen waar ze het hards nodig zijn en een potje voor bijzondere incidentele doelen.

Kerstgala en kunstveiling Het kertstgala is de grootste inkomstenbron, zo´n 200 à 250 gasten bezochten dit gala, waarbij de kunstveiling voor de netto-opbrengst van € 15 tot 20.000 zorgde, die onder meer ten goede kwam aan de Johan Stekelenburg Stichting, genoemd naar de oud burgemeester van Tilburg. Doelstelling van deze stichting is: het mogelijk maken dat kinderen uit arme gezinnen mee kunnen blijven doen aan maatschappelijke activiteiten. Straatvoetballertjes helpen aan uitrusting, kinderen, die muziek willen maken instrumenten bezorgen.

Het gala ontwikkelde zich van een activiteit met ´kunst in het raadhuis´ tot een groots gala. Het behoeft weinig betoog, dat het organiseren daarvan een enorme activiteit is die veel van de leden vergt. Vanwege een locatiewisseling en de druk, die de organisatie op de club legt, ging het kerstgala – tot spijt van onze gesprekspartners – dit jaar niet door.

Zelf de drank betalen Tien maanden in het jaar actief, in de zomermaanden even rust. Geen structurele samenwerking met de andere Tilburgse Lionsclubs, wel incidenteel. Een paar keer per jaar doen de partners van de Lions mee (nieuwjaarsreceptie, bestuurswisseling). Ieder kwartaal een contributie van € 135, maaltijden (en niet de drankjes) inbegrepen. In 1999 wat recalcitrant begonnen, inmiddels geconstateerd, dat sommige Lionsregels toch wel handig zijn. Een leuke club, dat Tilburg Roomley!

L I ON n r.3 L I ON de cne r.4 m befre2013 br u a r i- -jamnauaarrti 20 1 4

17


Tekst: Bert Naarding

Peace Poster Contest: In de hele wereld zijn in de afgelopen maanden weer talloze initiatieven genomen om de Internationale Vredestekenwedstrijd tot een groot succes te maken. Het thema voor dit Lionsjaar is Our World, Our Future. Deze tekenwedstrijd is een manier om kinderen te laten nadenken over het thema Vrede. Natuurlijk doen ook de Nederlandse clubs hieraan mee en wordt er per district een winnaar of winnares uitgekozen. De winnende posters worden daarna weer beoordeeld en vergeleken en daaruit komt natuurlijk het beste ontwerp van Nederland.

District AZ / diverse Lionsclubs Districtswinnaar van AZ is geworden: Franka Keja, 12 jaar, leerling van groep 8 van De Windroos in Alphen aan den Rijn en georganiseerd door LC Alphen Rhijnhart. De jury motiveert de keuze als volgt: ‘De afbeelding is in harmonie met het thema. De toekomst wordt gevisualiseerd in het wegvliegen op een wolk. De jury vindt de compositie sterk en de symboliek is duidelijk. Artistiek gezien wordt een helder concept getoond. De gebruikte techniek is goed door de accenten neergezet in viltstift’.

District BZ Winnaar is geworden Luuk Heeres, 12 jaar uit Zelhem, leerling van basisschool De Meene.

District BN / LC Zwolle Hanzestad Vanaf de zomervakantie hebben leerlingen van groep 8 van CBS De Zuidster en KBS De Wilgenburg in Zwolle aan de posters gewerkt. Vervolgens zijn uit de vele posters de winnaars per school gekozen. De winnares van De Zuidster is Nikki Wilms met haar poster ‘Van vuile naar schone wereld’. De winnaar van De Wilgenburg is Thomas van Groningen met ‘De twitterende wereld’. Beide posters, met nog vele andere, hebben meegedongen naar de prijs voor de beste poster van het district en daarbij is Nikki Wilms tot winnares uitgeroepen van het District 110BN.

18

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014


Our World, Our Future District CO

District CW

De winnende poster is gemaakt door Elke Francken, leerling van groep 8 van basisschool ‘De Kruudwis’ in Venray. Dit jaar hebben LC Venray en LC Venray Peelparel samen de actie georganiseerd. De burgemeester mocht de prijzen uitreiken en saxofoonleerlingen van de muziekschool vrolijkten de bijeenkomst in het Odapark op met luchtige composities.

Winnaar is geworden Koen Verhulst

En de nationale winnaar komt dit jaar uit district AN: Julia Braams uit Schoorl. Haar poster en vele andere zijn te bekijken tijdens de VN-dag op 8 maart in Den Haag.

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

19


Bureau FIZZ verzorgt de opmaak van diverse magazines, waaronder Lion

Tekst: Astrid Abbing; fotografie: Astrid Abbing en Bureau FIZZ

Lion productie in vogelvlucht Het magazine Lion wordt zes keer per jaar gemaakt voor de Nederlandse Lions. Voordat het blad op de mat valt, is er veel werk verzet door diverse personen. Tijdens de redactievergadering in december maakte de redactie kennis met de vormgevers van Fizz en kreeg ze een kijkje achter de schermen bij de drukker Ten Brink in Meppel. Een impressie‌. De drukproef wordt gecontroleerd op oneffenheden

In de enorme hal staan overal stapels papier en ratelen de persen

Het papier wordt pallets aangevoe en is bijna niet aa te slepen

Bij Drukkerij Ten Brink worden ook grote hoe geken boe veelheden drukt, die vervolgens worden ingebonden Gevouwen katernen worden samengevoegd tot een magazine en vervolgens geniet

20

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014

De bladen worden gebundeld in handzame pakketten


Eindredacteur Gert van Wijk (l) bestudeert samen met districtsredacteur Wim Smeets een drukplaat

De door de redactie aangeleverde teksten en foto’s worden bij bureau FIZZ verwerkt

Kleinere oplages worden op een kleinere pers gemaakt

De drukpers produceert in razend tempo dubbelzijdig fullcolour drukwerk

Drukken is een en al techniek

Hoe vouw je een vel met 16 geprint pagina’s tot 1 katern?

t in erd an

Bladen worden geadresseerd en geseald voor verzending

Rolcontainers staan klaar voor transport naar de verzender

Uiteindelijk ligt het Lion magazine ‘in het schap’

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

21


Leven gaat voor. De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiënten zoals Willem in leven blijven en ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben. Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl


LEOCLUBS IN ACTIE Redactie: Bert Naarding

Cheques voor 4 goede doelen! Leoclub Oldenzaal heeft onlangs cheques uitgedeeld aan vier goede doelen. Het geld is opgehaald met de bekende krokettenactie tijdens de najaarskermis in Oldenzaal. Tijdens deze kermis zijn bijna 18.000 kroketten verkocht! Leoclub Oldenzaal had dit jaar niet één, maar drie goede doelen uitgekozen. Drie cheques ter waarde van € 1.500 zijn gegaan naar: de Twentsewens Ambulance, zij bieden mensen met chronische ziekte liggend vervoer aan ter vervulling van een wens, de Schutte’s Bosschool ten behoeve van een Cruyff Court voor kinderen met een lichamelijke beperking en Verjaardagbox Oldenzaal, zij verzorgen op de verjaardag van kinderen uit de regio, waarvan de ouders met minimale middelen rond moeten zien te komen een verjaardagsbox. Hierin zit een traktatie voor school, slingers een cadeau en een taart.

Louter blije gezichten bij de cheque-uitreiking

Naast deze drie goede doelen is dit jaar tijdens de krokettenactie een ideeënbus geplaatst voor een vierde doel. Hierdoor konden bezoekers van de kermis zelf een goed doel aandragen. Uiteindelijk is gekozen voor Linda Heuvelman. Zij heeft een aantal jaren geleden haar onderbeen moeten laten amputeren

en naast een normale prothese wordt een sportprothese niet vergoed. Naast andere lokale initiatieven heeft Leoclub Oldenzaal er een bijdrage aan toe kunnen voegen van € 750. Hiermee had Linda het bedrag compleet om een blade aan te schaffen.

Kerstdiner in het Thomashuis Op maandag 23 december heeft Leoclub Zoetermeer Centaurea Cyanus een kerstdiner voor de bewoners van het Thomashuis in Zoetermeer verzorgd. De middag en avond werden gevuld met lekkere geuren en smaken, veel gelach en gejuich en vooral heel veel gezelligheid. In het Thomashuis wonen acht mensen met een verstandelijke handicap en zorgondernemers Hylke en Anja van Vliet. In het Thomashuis, open sinds april 2013, wordt gezorgd voor continuïteit in de zorg, veiligheid en een vertrouwde omgeving voor deze kwetsbare groep mensen. Via een voormalig LEO kwam de Leoclub Zoetermeer deze zomer in contact met het Thomashuis. Het enthousiasme van de zorgondernemers werkte aanstekelijk. Iedereen, die het huis bezocht, wilde er graag iets voor doen. Op 23 december druppelen de eerste LEO’s om twee uur het Thomashuis

binnen. Er wordt al snel begonnen aan het snijden van de groenten, waar ook de bewoners aan mee kunnen helpen. Ondertussen worden er kerststukjes gemaakt, placemats versierd en de tafels gedekt. In totaal wordt er voor 22 personen een vijfgangendiner klaargemaakt. Het resultaat is boven verwachting. ‘Verrukkelijk!’, roept een bewoner al tijdens de eerste gang. Iedereen smult.

Voor en tijdens het diner verzorgen de bewoners verschillende optredens. Er zijn er twee met een gitaar, er wordt gedanst, gezongen, gerapt en door iedereen flink meegeklapt. Tijdens de spoom neemt president Lisanne van Veen van de LEOclub het woord. ‘Het is kerst en daarbij horen, behalve al dat lekkere eten en gezelligheid, natuurlijk ook cadeautjes!’ Wanneer de cadeaus worden opengemaakt, wordt er luid gejuicht. De wens van het Thomashuis om een gezamenlijke Nintendo Wii te hebben, komt uit. Nadat iedereen zijn buikje rond heeft gegeten, wordt de zeer geslaagde dag afgesloten met een bowlingwedstrijd op de Wii. De LEO’s bedankten ook alle sponsoren zeer hartelijk voor alle bijdrages. De Leoclub is een service club voor jonge mensen in de omgeving van Zoetermeer met als doel service te bieden aan mensen, dieren en organisaties die het nodig hebben. www.leoclubzoetermeer.nl.

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

23


Redactie: Jan Kappers Tekst: Theo Bakhuizen

Tilburgs Museum de Pont: een onderscheidend museum buiten de randstad ‘Kunst van nu in een fabriek van toen’. Opschrift in de folder van het museum de Pont, museum voor hedendaagse kunst. Een particulier initiatief zonder een particuliere collectie. Directeur Hendrik Driessen begon als directeur ‘van zichzelf’ thuis op zolder. En nu staat er al ruim 20 jaar een indrukwekkend museum. De gemeente Tilburg mag er trots op zijn.

M

useum de Pont wordt wel tot de mooiste musea van Nederland gerekend. Tot stand gekomen op basis van particulier initiatief. Niet van start gegaan met een verzameling van de stichter, de Tilburgse jurist en zakenman Jan de Pont. En ook werd er geen beroep gedaan op ondersteuning door overheden of fondsen. De stichter bepaalde, dat een deel van zijn vermogen zou worden ingezet voor de ondersteuning van eigentijdse kunst en de presen-

tatie ervan. In welke vorm en op welke locatie liet hij aan het bestuur van de nieuwe stichting over. Driessen: ‘ We discussieerden nog over het te voeren beleid en moesten tegelijkertijd over een gebouw van enige omvang nadenken. En er bevond zich nog niet één werk in de collectie. Heel bijzonder, maar een uitdaging, die er mag zijn’.

Geen nieuwbouw Nieuwbouw bleek geen optie. Bekeken werd of oude fabriekspanden gebruikt konden worden als museum. En zo werd de wolspinnerij Thomas de Beer in Tilburg (overigens zo’n twintig jaar eerder na een faillissement weer op de been geholpen door dezelfde Jan de Pont) gevonden, die zijn activiteiten in 1989 beëindigde. Tilburg natuurlijk, want daar lagen de roots van Jan de Pont. Hendrik Driessen begon als eerste directeur en vier van de zes overgebleven medewerkers van de spinnerij kwamen in dienst bij het museum. Daarvoor werkte Hendrik Driessen bij het Stedelijk Museum in Amsterdam en het van Abbe Museum in Eindhoven.

Twee-eenheid: fabriek en museum Schoonmaken en maar zien hoe het gebouw zich verder zou ontwikkelen. De ambities reikten verder en Benthem Crouwel Architekten uit Amsterdam gingen aan de slag om van de karakte-

24

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014


MUSEA

eens gezegd, dat het opbouwen van een collectie een avontuur op zich is. ‘Twintig kunstenaars zijn vanaf het begin door ons langdurig gevolgd in hun ontwikkeling. En dat sloeg aan bij het publiek, we kregen enthousiaste volgers in de nabije omgeving maar ook van verder weg. De groep kunstenaars is inmiddels sterk uitgegroeid’.

De Pont is meer dan een museum

ristieke spinnerij een museaal zeer bruikbaar gebouw te maken. En daar zijn ze zeker in geslaagd. Het gebouw diende zelfs als inspiratie voor Tate Modern in Londen. Het oorspronkelijke karakter van de fabriek is geen geweld aangedaan. De indeling met de wolhokken als kleine tentoonstellingsruimten bleef bewaard, materialen als beton en roestvrijstaal werden gebruikt, de oorspronkelijke grote ruimte is zo ingedeeld, dat het open ruimtelijk karakter behouden is. Later – in 2003 – zijn het auditorium en de projectzaal toegevoegd aan het museum. Op dit moment ondergaat het voorterrein een gedaanteverandering (een cadeau van de gemeente Tilburg vanwege het 20-jarig bestaan van het museum) en worden door architect Mels Crouwel ontworpen zogenaamde Follies – ‘gebouwtjes zonder functie – geplaatst, waardoor de straatwand wordt hersteld, maar ook de openheid van het voorterrein zichtbaar blijft. Een mooie combinatie van de wensen van het museum en die van de gemeente Tilburg. Er zijn plannen om het restaurant uit te breiden en een nieuw expositiegebouw te realiseren voor presentaties van fotografie en videokunst. En dat alles te bekostigen uit het eigen vermogen van de stichting. Zuinig omgaan met de beschikbare middelen is ook een uitgangspunt van de museumleiding.

Het museum heeft vele activiteiten. Zo zijn er de donderdagavond@depont-bijeenkomsten met onder andere een gesprek met een persoon uit de wereld van de kunsten. Zo staat donderdag 20 februari het gesprek van Rebecca Nelemans met Bregtje van der Haak op het programma, bekend als regisseur van documentaire programma’s over de Arabische wereld. Maar er zijn ook concerten, kindercursussen, hoorspelen voor kinderen. De activiteiten worden goed bezocht. Elke derde donderdagavond van de maand is het museum geopend en gratis toegankelijk. Afgelopen jaar telde het museum zo’n 90.000 bezoekers. Het jaar daarvoor zelfs 125.000 met de bijzondere tentoonstellingen van Anish Kapoor en Ai Waiwei.

Het onderwijs is betrokken bij de Pont Veel aandacht is er voor het onderwijs. Voor alle vormen van onderwijs; basisonderwijs, voortgezet onderwijs en ook het beroepsonderwijs. Verwondering staat centraal in het basisonderwijs. Een jong kind heeft de gave oneindig te associëren bij een kunstwerk. De beeldtaal van een kunstenaar is voor kinderen goed te volgen. Bij leerlingen in het voortgezet onderwijs staat de culturele identiteit centraal, zij zijn op zoek naar hun identiteit. Zij worden in het museum ontvangen in hun eigen taal om langs die weg het gesprek over kunst op gang te brengen. Voor het beroepsonderwijs worden interessante studiemiddagen georganiseerd.

Collectie in ontwikkeling

De toekomst……

Bij de opening in 1992 had het museum nog maar tien werken in bezit. Daaronder overigens wel de stenen cirkel van Richard Long en The First People van Marlene Dumas. Het museum heeft niet zozeer in de breedte als wel in de diepte zijn verzameling opgebouwd. Dat is een bewuste keuze geweest. Gemiddeld drie grote tentoonstellingen per jaar zijn er georganiseerd. Inmiddels is de collectie uitgebreid tot meer dan 700 werken van toonaangevende kunstenaars. Driessen heeft wel

Hendrik Driessen ziet een rooskleurige toekomst voor het museum. ‘Het is belangrijk de zelfstandigheid en het eigen karakter overeind te houden. De rust, die het museum nu kenmerkt vasthouden, de kalmte wordt gewaardeerd. De collectie is de leidraad. Geen bokkesprongen met kortstondige effecten. Dat past niet bij de Pont’. Zelf gaat hij over een jaar of vier met pensioen, ‘maar het museum moet smoel houden en de bezoeker zich blijvend laten verwonderen’. ■

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

25


lion PUZZEL In deze Lionspuzzel gebruiken we (voornamelijk) Nederlandse Lionsbegrippen en Lionsnamen. De oplossing van de puzzel vindt u op www.lions.nl.

Programma Symposium Lions VN-dag zaterdag 8 maart 13.00 ontvangst 14.00 – 17.00 sprekers • De veranderingen in de VN - Nico Schrijver hoogleraar Internationaal Publiek Recht, Universiteit Leiden / Bibi van Ginkel, senior onderzoeker Clingendael; specialisme terrorisme • De veranderende houding van Nederland - Herman Schaper Speciaal Gezant voor de Nederlandse Veiligheidsraad-kandidatuur/ Mark Kranenburg, journalist NRC). • De ervaringen van de Lions, Ton Soeters voormalig International Director • Uitreiking prijs van de Vredesposterwedstrijd 17.00 gelegenheid om na te praten tot 17.45 uur. Inschrijven via www.Lions.nl/Lions-VNdag

Uit de clubnotulen… Horizontaal 2 Nederlands Lionsdistrict 3 Junior Lionsclub 8 niet-Lion 10 club die in 2004 opging in LC Amsterdam-Zuidas 11 korte handtekening 13 kring van (zaken)relaties 14 Serviceclubs In Nederland (afk.) 16 Lionsclub uit Oldenzaal 18 Lionsclub uit Amersfoort 21 public relations (afk.) 24 veroudering 27 Nederlands Lionsdistrict 29 Lionsclub (afk.) 30 bestuurslid Stichting Lions Quest 31 Lionsclub uit KatwijkNoordwijk 32 vice districtsgouverneur (afk.)

Verticaal 1 geldinzameling 2 instrument voor fondsenwerving 3 bekende vrijwilligersorganisatie 4 Nederlands Lionsdistrict 5 Nederlands Lionsdistrict 6 Stichting die werd opgericht door Lions 7 Lionsblad 9 Lionsclub uit Rotterdam 12 Nederlands Lionsdistrict 15 immediate past president (afk.) 17 muzikale evenementen 19 Mixed club, opgericht door LC Oost Achterhoek 20 Lions Helpen Internationaal (afk.) 22 Raad van Toezicht (afk.) 23 startgroep voor nieuwe Lionsclub 25 Lionsclub uit Terneuzen 26 nationale vrijwilligersdag 28 naamspeld 31 districtsgouverneur (afk.)

Gelezen in de notulen van L.C. Oss dat de president bij inauguratie van een nieuw lid, het motto van onze Gouverneursraad, ‘Samen Doen’ in dichtvorm heeft uitgesproken……

Lionsagenda 2014 Lions VN-dag Instituut Clingendael Den Haag Zaterdag 8 maart NLdoet Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart IP Barry Palmer bezoekt Nederland Dinsdag 22 t/m vrijdag 25 april Nationale Voorjaarsconventie Haarlem Zaterdag 24 mei Internationale Conventie 2014 Toronto, Canada Vrijdag 4 t/m dinsdag 8 juli zie ook: www.lions.nl

26

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014


D I S T R I C T an Redactie: Alfred J. Boer

Culinair Proefvaren Westeinderplassen goed voor Hulphond Nederland Op 12 oktober 2013 hebben een aantal dames van LC Aalsmeer Ophelia een cheque ter waarde van € 12.500 overhandigd aan de heer Bouwer van Stichting Hulphond Nederland. Dit gebeurde tijdens de open dag op het trainingscentrum van in Herpen, waar de Lionsdames nogmaals konden zien hoe een hulphond de zelfstandigheid van iemand met een lichamelijke beperking aanzienlijk kan vergroten. Het belangrijkste fundraisingsevenement was Proefvaren: een culinaire sloepentocht, waarbij op een aantal eilanden in de Westeinderplassen wordt gestopt voor een hapje en een drankje. Verschillende restaurants uit de omgeving werken hieraan mee. Dit jaar werd door 353 personen in 52 boten aan het proefvaren meegedaan. Dit was de

tweede keer en wederom zo succesvol, dat LC Aalsmeer volgend jaar opgaat voor een derde keer. ■

Dames LC Aalsmeer Ophelia en de heer Brouwer van Stichting Hulphond Nederland

Poppentheater de bewoners en de begeleiders een aandenken van LC LC Amsterdam Zuidas heeft op zondag 20 oktober een Amsterdam Zuidas uitgereikt om daarna met fijne emoties theatervoorstelling in het Poppentheater Amstelveen aanweer thuisgebracht te worden met de Regiotaxi. Deze kleine geboden aan de bewoners van Ons Tweede Thuis, locatie inspanning heeft geleid tot groot plezier bij mensen, die het Mozaïek. In Ons Tweede Thuis wonen mensen met een nietniet altijd makkelijk hebben. ■ aangeboren hersenbeschadiging in een omgeving, waar permanente verzorging en toezicht is. Tijdens de lunch, die door LC Amsterdam Zuidas in het weekend van NLdoet gegeven werd, is De bewoners van Ons Tweede Thuis in het Poppentheater Amstelveen met twee het idee ontstaan om voor deze bewobegeleiders en links op de voorgrond het Duo Plan-D ners een uitje te organiseren. De aangeboden voorstelling is de zang- en dansvoorstelling uitgevoerd door het Duo Plan-D: Buurman in de Winter. Na de nodige coördinerende voorbereidingen zijn acht bewoners met de Regiotaxi naar het Poppentheater gebracht, waar ze werden ontvangen met een consumptie. De rolstoelen zijn op een speciaal vrijgemaakte plaats in het theater neergezet, waardoor iedereen goed van de voorstelling kon genieten. Na afloop was er nog tijd om met de beide spelers op de foto te gaan en kregen

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

27


Redactie: Alfred J. Boer

SINTERKLAASSTORM 2013: LC Almere verliest bijna een mijter, maar niet de opbrengst voor kindervakanties Van één van de drie sinterklazen, die LC Almere Host op ‘orkaandag’ 5 december op pad had, werd de mijter afgeblazen, maar Kinder Vakantie Land zal toch in 2014 weer tientallen kinderen een week vakantie kunnen aanbieden. Het is inmiddels een traditie van de Almeerse Lions om circa vijf van hulpbisschoppen op pad te hebben. Daarbij is iedere sint vergezeld van één of meerdere pieten. In totaal legden de sinten 75 bezoeken af en kon president Meindert Pol de actie afsluiten met het overhandigen van een cheque van € 6.500. Deze actievorm, in 2006 aarzelend begonnen, is uitgegroeid tot een evenement voor alle clubleden en hun partners met vijf sint-uitrustingen in eigendom en het dubbele aan pietenpakken. Voor de Almeerse club is deze periode een jaarlijks hoogtepunt. Al in september begint de voorbereiding met een inventarisatie van beschikbaarheid en de marketing. Daarbij blijkt mond-tot-mondreclame steeds meer te werken en worden er steeds meer afspraken gemaakt met scholen, verenigingen en winkels, die naast de particuliere bezoeken een steeds belangrijker werkterrein worden. De opbrengst van de Almeerse Sint Nicolaas actie was dit jaar opnieuw de hoogste in haar bestaan. Het was zeker ook de meest stormachtige. Sinterklaas, die in de modder van de

nieuwste nog nauwelijks verlichte stadswijk Almere Poort uitstapt, lukt het niet om zijn mijter vast te houden. Zoiets waait daar met windkracht tien direct tientallen meters weg. Gelukkig hebben de kinderen, die hij direct daarna bezocht er niets van gemerkt en krijgen andere Almeerse kinderen de vakantie die ze anders zouden missen. LC Almere Host heeft trouwens iets met kinderen. Jaarlijks wordt er uit de opbrengst van een dagje ‘bosarbeid’ aan jeugdige pupillen van het Leger des Heils een volledige verzorgde dag pretpark Oud Valkeveen aangeboden. ■

LC Amsterdam Zuidas viert 50-jarig bestaan met loterij voor Duchenne Deze zomer bestond LC Amsterdam Zuidas vijftig jaar en dat werd met een spetterend jubileumfeest gevierd. Een van de programma-onderdelen was een loterij voor het Duchenne Parent Project. In de vergadering van 4 november reikte Mark Wijngaarde

namens LC Amsterdam Zuidas een cheque van € 1.100 uit aan mevrouw Elisabeth Vroom, voorzitter van het Parent Project. Mevrouw Vroom, zelf moeder van een 23-jarige Duchenne-patiënt gaf een kort exposé over de ziekte Duchenne en het Parent Project: de ziekte wordt veroorzaakt door het ontbreken van een specifiek eiwit in de spiercellen. Dit eiwit zorgt voor de stevigheid en Blijdschap tijdens de overhandiging van de cheque voor het Duchenne Parent Project

28

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014

herstel van de spiercellen. Als dit eiwit ontbreekt, worden de spieren steeds zwakker. De ziekte komt alleen bij jongens voor en is progressief. Zijn er aanvankelijk bij peuters nauwelijks klachten, boven de 18 jaar werken de meeste spieren niet meer goed en wordt de patiënt steeds meer gehandicapt. In 1995 hebben ouders van jongens met Duchenne het Parent Project opgezet. Doelstelling: fundraising ten behoeve van onderzoek naar medicijnen en hulpmiddelen. Onder andere de Universiteit van Leiden doet onderzoek naar een effectief middel tegen deze ziekte. ■


d i s trict A N

Goede opbrengst Running Bridgedrive voor G-team HVM Op zaterdag 26 oktober heeft in het hart van Mijdrecht voor de zesde keer een zogeheten Running Bridgedrive plaatsgevonden. Tijdens deze drive spelen de bridgeparen niet op één locatie, maar afwisselend op verschillende locaties. Deze Running Bridgedrive is een initiatief van LC MijdrechtWilnis en bracht € 850 op voor het Mick Fernhout (rechts) en Arjan Blommaert (links) van HVM nemen de cheque in G-team van de Hockeyvereniging ontvangst van Klaas Norel van de LC Mijdrecht-Wilnis Mijdrecht (HVM). In het G-team spelen kinderen met een verstandelijke beperking vanaf 8 jaar, Maar liefst 70 bridgeparen wisselden elke spelronde van die niet mee kunnen komen met leeftijdsgenoten binnen locatie en deden zo zeven verschillende horecagelegenhehet reguliere hockey. den aan. Na elke ronde waren er bijna 160 personen aan de wandel in het centrum van Mijdrecht voor dit evenement. En na afloop van alle spelrondes vond de prijsuitreiking Spelers van Running Bridgedrive in het Gemeentehuis plaats in Het Eet & Drink Lokaal aan de Rondweg. Lions Klaas Norel en Chris van der Wilt overhandigde de cheque aan Mick Fernhout, oprichter van het HVM G-team en Arjan Blommaert, hoofdtrainer HVM G-team. Met deze opbrengst is de HVM opnieuw in staat om een winterzaalhockeytoernooi te organiseren voor het G-team, dat op 9 februari 2014 in de Phoenixhal in Mijdrecht zal plaatsvinden. ■

14e Old Timer Festival geslaagd Het veertiende Old Timer Festival van LC Blaricum Laren was weer een groot succes. Begin september stond Blaricum in het teken van de mooiste Bentley’s, Ferrari ’s, Aston Martins en een bijzondere Alfa Romeo 2500 SS coupe Villa D’este. Voor de route tekende als vanouds Joan van de Lustgraaf en haar team van Dynamic Events. Traditioneel stond er ook weer een dorpslunch op

het programma, waar een 3-gangenmenu werd uitgeserveerd aan maar liefst 120 gasten. Uiteraard ontbrak hierbij ook het hilarische onderdeel ringsteken voor damesteams in cabriolets niet. Hans Dulfer en zijn band zorgden voor een geweldige sfeer en extra veel publiek in het centrum van Blaricum. Bij de veiling onder leiding van de heer Frederik Baerveldt kwamen 25 items

onder de hamer; de opbrengst bedroeg meer dan € 5.000 en ging naar respectievelijk Stichting Recapa, Project Issah Krom, Gemeenschapsfonds Blaricum, Nationaal Ouderenfonds en E.H.B.O Vereniging Blaricum. Mede dankzij hoofdsponsor Pouw Automotive ontvingen deze organisaties elk een bedrag van € 7.500. ■

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

29


Redactie: Astrid Abbing

Krimpense Zwaneneiland winterklaar Een aantal keer per jaar steken leden van LC Krimpen aan den IJssel de handen uit de mouwen om bevriende organisaties in de Krimpenerwaard te helpen. Aan het werk langs de slootkant van Voorbeelden zijn natuuronZwaneneiland derhoud bij Het Zuid-Hollands Landschap, nestkastjes maken voor de Jeugnatuurwacht Krimpen aan den IJssel en personenvervoer voor de Stichting Fair Chance. Deze keer waren de Vrienden van het Zwaneneiland aan de beurt. Het Zwaneneiland is een natuurpareltje midden in Krimpen aan den IJssel. Het onderhoud gebeurt deels door de Vrienden van het Zwaneneiland. Deze groep betrokken Krimpenaren kan wat extra mankracht zo nu en dan goed gebruiken. Onder aanvoering van voorzitter Jos de Nood van de Vrienden trokken op zaterdag 9 november de Lions het terrein in, voorzien van harken, rieken, kruiwagens en grote ‘draagbaren’. Hun doel: het eerder die week door de gemeente gemaaide gras van de slootkanten verwijderen en transporteren naar grote grashopen. Jos de Nood: ‘Het Zwaneneiland is weer zo goed als winterklaar. Fijn dat de Lions ons hiermee wilden helpen.’ ■

Saskia en Serge spectaculair in zondagmiddagconcert In november 2013 organiseerde LC Gouda-Bloemendaal voor de 20e keer een zondagmiddagconcert in de Goudse Schouwburg. Omdat het dit keer het vierde lustrum betrof, was voor het concert de gehele Schouwburg afgehuurd. Saskia en Serge gaven voor bewoners van zorginstellingen en ouderen, die weinig meer buiten de eigen woning komen, een spetterend

concert. Het publiek was laaiend enthousiast. Overigens niet alleen de concertgangers waren zeer te spreken over het concert, ook Saskia en Serge zelf, die dit soort optredens zo ontzettend graag doen voor deze doelgroep hebben genoten. Met liedjes als ‘Zomer in Zeeland’, ’Hallelujah’, diverse countrysongs en af en toe een leuke conversatie vermaakten zij het enthousiaste publiek opperbest. Zonder de financiële bijdragen van Zorgpartners Midden-Holland en de Rabobank “Gouwestreek” zou dit concert niet mogelijk geweest zijn. Mede dankzij de krachtige ondersteuning van het Rode Kruis hebben vele ouderen genoten van een zeer geslaagde zondagmiddag. ■

Saskia en Serge bleken onvermoeibaar

30

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014

Mosselen eten voor side by side fietsen Mosselen eten voor side by side fietsen Vrijdagavond 1 november was mosselminnend Pijnacker-Nootdorp weer massaal toegestroomd naar Hotel Van der Valk Nootdorp om het goede doel een handje te helpen. Meer dan driehonderd aanwezigen wisten € 30.497 bijeen te brengen om Stichting Ipse De Bruggen drie elektrische side by side fietsen aan te bieden. ‘Wat een fantastische avond is dit en wat een geweldige energie geeft dit samenzijn niet alleen mij, maar vooral de cliënten van de locaties in Nootdorp. Wat u gezamenlijk heeft gedaan is meer dan geweldig. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is voor cliënten om te kunnen bewegen, naar buiten te gaan, maar vooral plezier te beleven aan het samen fietsen met onze begeleiders, maar ook samen met familie’, aldus Marjan IJkema, die namens Stichting Ipse De Bruggen de fietsen in ontvangst mocht nemen. Meer dan zestig vrijwilligers, Lions en hun nazaten en vijfentwintig medewerkers van Rabobank Zuid-Holland Midden, zorgden ervoor dat het de gasten van de LC Nootdorp-Pijnacker aan niets ontbrak. ■

Op de foto: President John Scheepens (l) en Lion Bernard Minderhoud tonen de nieuwe fietsen


Di s trict A Z

Domaine des Dames geeft voedselbank een steuntje in de rug Domaine des Dames, een vrouwenclub van de Lions Krimpenerwaard organiseerde een voor hen tot nu toe grootste evenement ooit. Een high Tea met workshops voor ruim honderd dames. En dat betekende bakken, bakken en nog eens bakken. Niet gehinderd door enige voorkennis van een horeca-opleiding, gingen de dames er vol tegenaan, keukenprinses of niet. Allemaal achter het aanrecht tussen tientallen eieren, kilo’s bloem, boter, room, jam en suiker. De zelfgebakken lekkernijen stroomden binnen bij het streekmuseum Crimpenhof in Krimpen aan den IJssel. De dames dekten de tafels in de roze kleuren van de club. De gasten werden ontvangen met een glaasje roze bubbels, aangevuld met de vele zelfgemaakte hapjes. Daarna gingen ze gasten aan de gang bij de workshops. Creativiteit bor-

Gezellige drukte bij de workshop zilveren hanger maken

relde op bij het beschilderen van borden en het creëren van een zilveren hanger. Kennis werd opgedaan bij kleuranalyse of wijnproeverij. Talloze complimentjes over het heerlijke eten, de uitstraling van de dag, de leuke spulletjes, die gekocht konden worden en de workshops waren het resultaat. En tenslotte een bedrag van € 3.291 voor de voedselbank in de Krimpenerwaard!. ■

Prinses Marianne Bridgedrive voor Stadskinderboerderij Essesteijn is groot festijn In november werd voor de 14e keer de jaarlijkse Bridgedrive gehouden. LC Voorburg Prinses Marianne organiseerde de drive en de opbrengst ging naar Stadskinderboerderij Essesteijn, die dit jaar 25 jaar bestaat. De kinderboerderij heeft in de gemeente Leidschendam-Voorburg, naast een recreatieve en educatieve functie, Een volle zaal met fanatieke bridgers streed om de Marianne Bokaal

sinds januari 2013 ook een zorgfunctie. Cliënten van Middin met een verstandelijke beperking verzorgen er de dieren en werken in de groenten- of bloementuin. De kinderboerderij wil het geld gebruiken voor aanschaf van kinder(tuin)gereedschap, bloembakken en een marktkraam. De cliënten van Middin gaan zelf achter de marktkraam staan om voerzakjes te verkopen en de honing uit de eigen imkerij en groenten en planten. De Prinses Marianne Bridgedrive was in het Bridgehome van Bridgeclub Leidschenhage volgeboekt met 160 bridgers.

Lions verzorgen winterpakketten in Berkel en Rodenrijs LC Berkel en Rodenrijs heeft zaterdag 14 december weer een aantal Winterpakketten ingepakt voor mensen/gezinnen, die het sociaal en/of financieel zwaar hebben. De Lions willen hen hiermee, in het kader van de kerstgedachte, een hart onder de riem steken met een pakket gevuld met artikelen, die de feestdagen wat gezelliger kunnen maken. De kosten van de winterpakketten worden gedragen door de opbrengst van de verschillende activiteiten, die door de Lions door het jaar heen worden uitgevoerd. ■

Met dank aan vele sponsoren konden de prijzentafels rijkelijk gevuld worden met prachtige cadeaus voor de beste bridgers en de loterij en genoten de bridgers van een heerlijke lunch. De winnaars Els Hansen en Piet van Leeuwen ontvingen als wisselbeker de Marianne Bokaal. ■

Inpakken van de winterpakketten

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

31


DISTRICT AZ Redactie: Astrid Abbing

LC Westland op de bres voor Inloophuis Carma

Muzikaal benefietdiner in Den Haag

Door de verkoop van Westlandse streekproducten tijdens de braderie van ’s Gravenzande en Naaldwijk heeft LC Westland € 2.500 opgehaald voor de aanschaf De cheque van € 2.500 voor Inloophuis van een AED en Carma een AED-training voor de vrijwilligers van het Inloophuis Carma. Het inloophuis biedt psychosociale ondersteuning aan volwassenen en kinderen met kanker. LC Westland spant zich ook in voor cultuur in de regio door het organiseren van de 5e editie van het Music & Friends festival. Met ondersteuning van de LC Westland-huisband A Meezing Stuff is voor het Westlandse Popkoor Bes’Tof € 2.200 ingezameld voor de aanschaf van draadloze microfoontjes. ■

Vrijdag 1 november verzorgde LC Den Haag Pleiades een benefietdiner voor twee letterlijk en figuurlijk ver uiteen liggende doelen, namelijk ten eerste het opknappen van het sanitair in het bejaardenhuis Asilo Narcisa Castillo in Santa Ana in El Salvador en ten tweede voor de aanschaf van een speciale zwemmethode ten behoeve van De Kameleon, een sportvereniging voor gehandicapten in Den Haag.

Appeltaartactie

Leerlingen van de Horeca-opleiding van het ROC Mondriaan in Den Haag, de zwarte en de witte brigade, bereidden een heerlijk driegangendiner voor zo’n 80 gasten. Onder hen Lions van diverse Haagse clubs en hun gasten en ook de Ambassadeur van El Salvador en mevrouw de PVillalta en de echtgenote van de Vietnamese Ambassadeur gaven acte de présence. Er werd niet alleen gegeten en gedronken, maar er was ook een veiling van schilderijen en een verloting. Dit alles werd opgeluisterd met ZuidAmerikaanse muziek gespeeld op dwarsfluit en een salsadansgroep van studenten uit Delft. Het geheel heeft netto ruim Є 2.100 opgebracht. Met dank aan Lions Quest, die het bedrag van duizend euro Luis Bautista zorgde voor voor de Kameleon nog eens heeft een muzikale omlijsting verdubbeld! ■ van het benefietdiner

Lions Utrecht Novum steunen Sinterklaas! Appelsplukken voor 45 appeltaarten

De herfststormen leidden niet alleen tot omgewaaide bomen, maar ook tot leuke acties. Tijdens de districtsconventie ontstond bij LC Utrecht Novum het initiatief om appeltaarten te bakken voor Voedselbank Leidsche Rijn. Na de laatste storm van oktober lag de tuin van een Lion vol met appels. Handappels, maar ook goudrenetten, goed geschikt voor appeltaarten. Op een zaterdagochtend kwamen Lions met hun kinderen om kratten vol met appels rapen. Het hele weekend werd er geschild en gebakken en op zondagavond lagen er 45 appeltaarten klaar voor de Voedselbank Leidsche Rijn. De reacties na afloop waren vol dank voor de appeltaarten, maar vooral ook omdat mensen de moeite hadden genomen om persoonlijk een appeltaart te bakken voor een ander. Dat maakte het een geslaagde actie! ■

32

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014

LC Utrecht Novum heeft dit jaar haar jaaropbrengst uit wijnverkoop gebruikt om het jaarlijkse Sinterklaasfeest in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) deels mee te financieren. Ondanks moeilijke financiële De cheque werd overhandigd aan tijden werd Sinterklaas Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis zo toch in de gelegenheid gesteld om voor alle 180 patientjes een cadeau te kopen en persoonlijk aan hen op 5 december te overhandigen. Namens Sinterklaas werd de cheque ter waarde van € 2.175 in ontvangst genomen door Vrienden WKZ, die blij verrast waren door de schenking. Met de cadeautjes en het bezoek van de Sint konden de patientjes voor even vergeten, dat ze ziek zijn. ■


DISTRICT BN Redactie: Bert Naarding

Hoge onderscheiding met twee briljanten voor Auke Bosscha Auke Bosscha, lid van LC Beilen ‘Marken Midden-Drenthe’ is een van de Nederlandse vertegenwoordigers van de Lions International Stamp Club (LISC). Deze club verzamelt en distribueert gebruikte postzegels, die verkocht worden voor het goede doel. De club telt 400 leden over de hele wereld. Naar aanleiding van de overhandiging van een bedrag van $ 6.000 aan Dr. Wing-Kun Tam (vz LCIF) door de Begisch/Nederlandse leden van LISC, ontvangt Auke Bosscha de Progressive Melvin Jones Award. ‘It is one which he rightly deserves”,

aldus een brief van de President van LISC. Het bijzondere is echter dat Auke voor zijn werk voor de Lionsorganisatie ook al in 2000 en 2007 werd onderscheiden. Nu dus met 2 briljanten. Door de leden van LC Beilen werd de onderscheiding voor hun Auke zeer gewaardeerd, temeer, omdat hij wordt hij gezien als de stuwende kracht achter de club. ■

Clubpresident Frits Brink geeft Auke Bosscha de hoge onderscheiding

LC Zwolle Hanzestad organiseert ijskoud de beste Charity avond! Op vrijdagavond 6 december heeft LC Zwolle Hanzestad een Charity avond gehouden rondom de première van Een ijskoude Lion bij de ingang van het IJsbeelden Festival

het IJsbeelden Festival in Zwolle. De 275 gasten werden ontvangen met een warm glas glühwein en een erwtensoepbitterbal van Jonnie Boer van de Librije! De avond werd geopend met een wervelende combinatie van kunstrijden op de schaats en een demonstratie ijshockey.

tuurlijk ontbrak ook de muziek niet. Jan Vayne luisterde de avond op met Petra Berger. De charmante dames 1 van de HC Zwolle waren ingezet om tijdens de avond loten te verkopen. Aan het eind van de avond werden de prijswinnaars van de loterij bekend gemaakt.

Een doel dichtbij Vervolgens waren de fabelachtige sneeuw- en ijsbeelden rondom het thema 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden te bewonderen. Bij de ingang stond, hoe kon het ook anders, een IJsbeeldLion. In de 35 scenes van het IJsbeelden Festival werden alle staatshoofden vanaf 1813 in sneeuw en ijs weergegeven. Ook kon men even plaatsnemen in de Gouden Koets of de Troon bestijgen.

Janny Schnoor, was lid vanaf het eerste uur en stuwende kracht van LC Zwolle Hanzestad, maar is helaas te vroeg overleden aan kanker in de mondholte. Ter nagedachtenis aan haar werd de opbrengst van deze avond ter grootte van € 15.000 geschonken aan het onderzoeksproject van mondholtetumoren, dat vanuit het AMC is gestart en wordt geleid door prof. Dr. J. de Lange, tevens lid van LC Zwolle Hanzestad.

Informele Charity avond Na al het genot van de koude pracht en ijzige praal van de IJsbeelden werd de avond voortgezet in het warme en sfeervolle Winter Paviljoen. Stern Partyservice liet de gasten genieten van winterse dranken en gerechten. Na-

Een deel van de opbrengst zal in samenwerking met Stichting Present worden gebruikt om Zwolse gezinnen, die daartoe zelf niet in staat zijn, in de gelegenheid te stellen een bezoek aan het IJsbeelden Festival te brengen. ■

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

33


Redactie: Bert Naarding

LC Emmen en Duitse Jumelage Club verrassen 30 kinderen Een gezamenlijk initiatief van LC Emmen en de Duitse jumelageclub Lions Jever leidde tot een heerlijke speeldag voor 30 kinderen uit Emmer gezinnen, die zich normaal geen vakantie kunnen veroorloven. In de Noordzee Speelstad Wangerland in de Duitse stad Hohenkirchen, werden de kinderen onthaald en opgewacht door de Lions uit Jever, die daarvoor ook het initiatief namen. In een vorig jaar kwamen Duitse kinderen een dagje naar de Emmer dierentuin op initiatief van LC Emmen. Een mooie samenwerking in deze jumelage, die er onder meer toe leidt, dat de clubs een gezamenlijk Kerstfeest vieren. ■

Badeendenrace LC Raalte goed voor € 10.500 De tweede Badeendenrace van LC Raalte heeft € 10.500 opgebracht voor de Stichting De Cirkel in Raalte, die een nieuw hospice wil bouwen. Vanaf grote hoogte gingen zaterdag 28 september 5.000 genummerde badeendjes het Overijssels Kanaal in voor een race van ruim honderd meter. Met steun van de blusgroep van Brandweer Raalte en een duikclub gingen de eendjes onder notarieel toezicht richting de finish. Grote publieke belangstelling voor Het evenement werd door enkele honderden de Raalter Badeendenrace in het toeschouwers gadegeslagen. Scouting Raalte Overijssels Kanaal zorgde voor een aantal activiteiten voor kinderen op en rond het water, terwijl LC Raalte op de kant koffie en broodjes verkochten. Alle 5.000 loten (de nummers corresponderend met de nummers van de eendjes) waren door de Raalter Lions op braderieën en door Scouting Raalte huis-aan-huis verkocht. Lokale ondernemers hadden samen zo’n dertig prijzen beschikbaar gesteld, variërend van dinerbonnen tot een elektrische fiets. LC Raalte heeft voor deze race 5.000 kleine badeendjes en 50 grote bedrijfsbadeendjes aangeschaft en stelt ze ook graag ter beschikking van andere Lionsclubs. ■

Stormschade zet LC Hoogezand-Sappemeer in beweging

LC D’rante Hoogeveen met cheque voor Toon Hermans Huis Drenthe

Op de laatste zaterdag van november hebben de leden van de LC Hoogezand-Sappemeer de handen uit de mouwen gestoken. Ten gevolge van een hevige zuidwesterstorm was er namelijk grote schade aangericht aan de bebossing op het terrein van Nieuw Woelwijck te Sappemeer. Nieuw Woelwijck is een dorp, waar ongeveer 400 mensen met een beperking op een aangepaste wijze kunnen leven en wonen.

Het Toon Hermans Huis Drenthe is een inloophuis voor mensen, die met kanker te maken hebben. Niet alleen patiënten en expatiënten, maar ook hun verwanten vinden hier een plek, waar zij steun kunnen krijgen. Daarnaast worden er diverse activiteiten op het gebied van creatieve expressie, bewegen/ontspannen en informatievoorziening georganiseerd. Het Toon Hermans Huis Drenthe werkt uitsluitend met vrijwilligers en is aangesloten bij IPSO, de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland.

In een bewust afgestemde en veilige omgeving leven de bewoners in 44 woongroepen en maken ze gebruik van winkeltjes, een theaterzaal, een werkhuis en diverse andere gebruiksruimten. De Lions hebben die zaterdag het gehele voorterrein ontdaan van afgewaaide takken, zodat bewoners en bezoekers zich weer ongehinderd en veilig over wegen en paden kunnen bewegen. ■ De opruimactie vol in beeld (Foto Carl Holthausen)

34

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014

Lionsclub D’rante Hoogeveen is als actieve serviceclub betrokken bij het Toon Hermans Huis Drenthe en overtuigd van de positieve doelstellingen en toegevoegde waarde voor (ex)-patiënten en direct betrokkenen. Mede daardoor is er maandag 18 november tijdens een informatieve bijeenkomst voor de clubleden, een cheque aangeboden door de voorzitter van LC D’rante, Priscilla Zwiggelaar aan Ruud Slot , voorzitter van het Toon Hermans Huis Drenthe, voor de benodigde exploitatiekosten voor de komende drie jaar. ■


Di s trict B N

Poffertjes, haring, jenever en Wild-Mettwurst Voor de 5e keer werd door de Lionsclubs van de Duitse stad Bremen de Lions Adventsmarkt georganiseerd. Wederom met als thema Bremer Lions Helfen Bremer Kindern. De NederDe Nederlands-Duitse kraam met landse club LC WesLions van LC Westerkwartier en LC terkwartier en haar Zeven Duitse jumelageclub uit de stad Zeven, namen ook weer deel aan deze markt en wel voor de 3e keer. En natuurlijk waren er de typisch Nederlandse producten als poffertjes, haring en jenever. De Duitse club bood eigengemaakte Wild-Mettwurst aan ter verkoop. Alles verliep in een harmonieuze sfeer, waarin vriendschappen werden aangehaald en nieuwe werden gesloten. Ondanks het fraaie weer, dat veel bezoekers naar buiten lokte, was er toch nog een bedrag van € 800 bijeengebracht voor de kinderen uit Bremen. ■

LC Almelo doneert € 2.500 aan De Boodschappenmand De Stichting De boodschappenmand uit Almelo werd vorig jaar verrast met een cheque van € 2.500, bijeengebracht door de mannen van LC Almelo. En het was niet de eerste keer, dat LC Almelo een donatie Nolda Schepers en Diny Wind wor- deed aan deze Stichting, die helpt armoede te den verrast met de cheque bestrijden met het verstrekken van levensmiddelen. Vanwege het lustrumjaar viel de donatie vorig jaar hoger uit dan voorgaande jaren. In december van het vorig jaar zijn de leden van LC Almelo opnieuw de straat op gegaan om te collecteren en wijn te verkopen tijdens de kerstmarkt in de binnenstad. Tijdens deze oergezellige dagen in de aanloop naar Kerst, is er weer een flink bedrag opgehaald voor deze geweldige Stichting, die louter draait op vrijwilligers. ■

Nieuwe winkel Terre des Hommes Kampen feestelijk geopend met Volendamse 3JS Het laatste jaar is er door diverse leden van de LC Kampen hard gewerkt aan de oprichting van een nieuwe winkel van Terre Des Hommes in Kampen. Deze stichting, die tegen kinderuitbuiting is, wordt een warm hart toegedragen door de LC Kampen. In de winkel wordt tweedehandskleding verzameld en weer verkocht. Vanuit de Lionsclub is er een bestuur gevormd voor de nieuwe winkel, er is een locatie gezocht in de Oudestraat in Kampen en er zijn afspraken gemaakt met de verhuurder over het gebruik van het pand. Er is een twintigtal vrijwilligers, die meegeholpen hebben met de inrichting van de winkel en die nu ook in de winkel werken. Op 30 november was het zover. Een feestelijke opening in Kampen. Eerst met het nodige tromgeroffel, daarna een speech van de voorziter van Terres des Hommes in Kampen de heer Benno Ludden en vervolgens mooie woorden door de voorzitter van de stichting Terres des Hommes de heer

Opening nieuwe winkel Terre des Hommes in Kampen

van Santbrink. Aan Burgemeester Bort Koelewijn vervolgens de eer om de winkel officieel te openen. Dit werd gedaan door symbolisch een knoop aan een jas te zetten en een vlek op de jas weg te werken, zodat deze weer geschikt is om te verkopen.   Het toegestroomde publiek werd vervolgens verrast door een optreden van drie bekende Nederlanders namelijk de 3JS uit Volendam. Na dit optreden was het nog lang een gezellige drukte in de winkel. Al met al een geslaagde actie van de LC Kampen om een klein steentje bij te dragen aan de strijd tegen kinderuitbuiting. ■

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

35


Redactie: Jan Kappers

LC Bronckhorst maakt project Kamp Westerbork mede mogelijk Vrijdagmorgen 5 april 2013 vertrokken 104 kinderen uit de groepen 8 van de basisscholen in en rondom Zelhem naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het sluitstuk van het project Zelhem Westerbork Toen en Nu, dat voor deze dag ook andere activiteiten behelsde, was

een initiatief van Amnesty International, afdeling Zelhem, en werd ondersteund door LC Bronckhorst en ontving een extra bijdrage van Lions Quest. President Tineke Roorda sprak de kinderen toe en refereerde aan de doelstellingen van de Lions: ‘Het tot stand brengen en in stand houden van een geest van begrip tussen de volkeren van de wereld’. LC Bronckhorst vindt dit project een goede manier om kinderen te laten weten wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en wat dat met mensen heeft gedaan. Dat vrijheid dus niet vanzelfsprekend is, al lijkt dat soms wel zo! Na terugkeer uit Westerbork heeft een tiental kinderen een opstel geschreven over hun impressies. De LC Bronckhorst kreeg een verslag op haar ledenvergadering. ■

Kinderen van groep 8 uit de Gemeente Bronckhorst gaan met de bus naar Kamp Westerbork

Kinderen werden verrast door de LC Leusden

LC Groenlo-Slingelanden reikt Lions Award uit aan Voedselbank LC Groenlo-Slingelanden steekt zijn waardering voor de vrijwilligers van de Voedselbank Oost-Achterhoek niet onder stoelen of banken. Meer dan goed werk wordt gedaan voor een groeiende groep mensen. De economische crisis slaat hard toe, aldus president Jan Hartman. Wer-

den vorig jaar nog 180 voedselpakketten samengesteld, dit jaar is er al sprake van 320 pakketten. Elke twee jaar reikt de Lionsclub de Lions Award uit aan een initiatief, dat zich belangeloos en vrijwillig inzet voor een maatschappelijk doel. ■

Lions Award van LC Groenlo-Slingelanden voor Voedselbank

36

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014

Leusdense kinderen tot en met 12 jaar, waarvan de ouders op de Voedselbank zijn aangewezen zijn op de verjaardag van Sinterklaas door de LC Leusden verrast met een cadeau. De distributie van de geschenken, die met medewerking van de Leusdense ondernemer Henk Kiers van Intertoys zijn aangeschaft, gebeurde door de Voedselbank Leusden. Langs deze weg hebben ook deze kinderen een fijn Sinterklaasfeest gehad. ■

Herman Sol (l) overhandigt één van de cadeaus aan Henk van de Wolde van de Voedselbank Leusden. (foto Fon Tunnissen)


Di s trict B Z

Lions LC Lochem Helpt! Vanaf begin 2012 zijn de Lions van LC Lochem spullen aan het verzamelen om die via Marktplaats aan de man of vrouw te brengen en daarmee geld in te zamelen voor goede doelen in Lochem. Zolders en garages, kasten en logeerkamers zijn afgestruind om oude, vaak ook waardevolle, maar niet meer gebruikte spulletjes bijeen te brengen en te verkopen. Tevoorschijn kwamen versterkers, een tafelschildersezel, een antiek strijkijzer, een bascule, een boorhamer, een ijsmachine etc. etc. Lukt het niet via marktplaats te verkopen dan wordt de kringloopwinkel Borculo, Bohero (Borculo helpt Roemenië), er blij mee gemaakt. Inmiddels zijn meer dan 200 producten via Marktplaats verkocht en daarmee de vele goede doelen gediend. ■

LC Lochem verzamelt en verkoopt oude en vaak waardevolle spullen

LC Maarn Maarsbergen ondersteunt kinderen in Bolgatanga in Ghana Vanuit Bolgatanga in Ghana wordt de LC Maarn Maarsbergen bedankt voor de gift, die is verstrekt voor het werk aldaar. Bianca van den Berg is daar bezig om kinderen uit de allerarmste gezinnen te voorzien van spullen voor school: schooluniformen, schoolgeld, examenkosten, maar ook sandalen, pennen, schriften, schooltassen. Op deze wijze kunnen deze kinderen hun opleiding volgen en ook naar vervolgopleidingen gaan. Zoals George, die in een kindertehuis verbleef, waar Bianca werkte. Hij kon naar de senior high school, waar hij afgelopen september zijn diploma ontving. Nu is hij werk aan het zoeken om zo te sparen voor verdere studies. Een mooie actie van LC Maarn Maarsbergen.. ■

Kinderen uit Bolgatanga in Ghana

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

37


Di s trict B Z Redactie: Jan Kappers

Traditionele snertactie van LC Wierden begon met één pannetje Ruim 3.500 liter erwtensoep ging er dit jaar doorheen bij de traditionele snertactie van de LC Wierden. Wat ruim 20 jaar geleden begon met een pannetje soep in de keuken van tenniscentrum De Stouwe, is inmiddels uitgelopen op een zesdaagse gezamenlijke clubkookactie in de professionele keuken van een Almelose zorginstelling. Zeshonderd liter snert wordt er dan per dag ambachtelijk bereid en ingevroren. Van de opbrengst ging dit jaar een cheque van € 5.000 naar de regionale omroep Regio FM, die hard toe was aan een nieuwe studio. De Lionserwtensoepactie is een vast onderdeel geworden van de traditionele Sunte Marten-markt op de eerste maandag van november. ‘Het begon destijds met het verkopen van warme erwtensoep ’s morgens vroeg aan de veehandelaren op de toenmalige Jennechiesmarkt. Inmiddels staat de soep in die week op het menu van vele tientallen bedrijfskantines’, aldus Niek Barten, de soepcoördinator van de LC Wierden. De clubleden maken de soep overigens niet

Groot Zutphens Dictee in Fort Bronsbergen

Deelnemers tijdens het Groot Zuphens Dictee

Voor de 5e keer werd het Groot Zutphens Dictee gehouden, en dat werd wederom georganiseerd door LC Zutphen-Kattenhagen. Meedoen kostte € 5, en daarnaast konden deelnemers zich voor een vast bedrag of per woord laten sponsoren. Toen schrijver A.L. Snijders in de bomvolle zaal van Fort Bronsbergen het dictee, doorspekt met zijn droge humor, voorlas was het muisstil. Snijders is bekend als grondlegger van de zeer korte verhalen, in 2010 winnaar van de Constantijn Huygens-prijs. Het thema van dit jaar was Bizar Zutphen met anekdotes uit de geschiedenis van de stad over vreemde gebeurtenissen en mythes. De winnaar kwam van ver, uit Breskens. De 56 deelnemers maakten samen 1131 fouten in zeven zinnen. De opbrengst van het dictee, € 950, gaat naar de kinderboerderij de Schouw in Zutphen. Volgend jaar 20 november is de 6e editie! ■

38

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014

helemaal zelf: twee professionele koks hebben de leiding van de kookactie en ook alle andere wettelijke voorschriften worden strikt nageleefd. Tijdens de Wierdense Kerstmarkt, een activiteit die de LC Wierden samen voert met de plaatselijke Rotary, kon Lionspresident Jan Wijnen de cheque van € 5.000 overhandigen aan Herman Minkjan, de promotor van Regio FM. ■

Cheque van € 5.000 voor Regio FM

LC Rheden in actie voor de Voedselbank Arnhem Je kon in de Grote Kerk in Velp een speld horen vallen toen de bekende harpiste Lavinia Meijer daar op 1 december een concert gaf. De organisatie was in handen van LC Rheden. Een boeiend programma met werken van Saint Saëns, Glas en Einaudi. Van de twee laatste componisten speelde Lavinia eigen bewerkingen, die in overleg en met goedkeuring van hen tot stand kwamen. De harpiste wist de muzikale lijn van deze moderne werken prachtig over te brengen. Bovendien gaf ze tussen de werken door op een ontwapenende wijze uitleg. President Geert Hoes overhandigde een cheque van € 1.500 aan de voorzitter van de Stichting Voedselbank Arnhem. Dat DG 110BZ, Albert Groot Rouwen aanwezig was gaf het concert extra glans. ■

Harpiste Lavina Meijer tijdens het concert van LC Rheden in Velp


DISTRICT CO Redactie: Wim Smeets

Al weer een detective van Lion Paul Göttgens Paul is lid van LC HeerlenLandsfort, slaat nooit een clubavond over, is directeur van een drukkerij, heeft talrijke functies in het maatschappelijk leven en presenteerde op 23 november zijn vierde boek. Velen waren zaterdagmiddag present in de gezellige ambiance van Auberge de Rousch in Heerlen. Kroonluchters, gedekte tafels, versierde binnentuin, heren in pak met gekleurde mutsen. Nee, ik moest een deur verder zijn voor de presentatie van de detective ‘Dubbelslag’, van schrijver Glenn Goutstap, de auteursnaam van Paul. De kroonluchters zijn voor de crè-

me de la crème van de carnaval, waar Paul ook bij hoort en straks aansluit. Paul zag er opmerkelijk monter uit, gelet op het zoveelste interview en

Kerst- en wildfair LC Renkum Airborne Op zondag 8 december heeft LC Renkum Airborne voor de tweede keer een Kerst- en wildfair verzorgd op Kasteel Doorwerth te Doorwerth. In de sfeervolle ambiance van het kasteel, en in het koetshuis, stonden 42 standhouders, waaronder drie stands van clubleden. Een preparateur liet zien hoe je een ree op zet, de ganzenhoeder liet zijn ganzen een parcours over het terrein lopen en de goochelaar toonde onbegrijpelijke trucjes. Voor de kinderen waren er talrijke activiteiten. Een gemengd koor verbond het geheel door kerstgezang. De opbrengst was even als vorig jaar € 10.000 en is bestemd voor de Stichting Sinterklaasbank en Stichting Hulphond Nederland. Het enthousiasme bij de organisatie en de standhouders zorgt zeker voor een volgende Kerst- en wildfair. ■ Genoeglijk hapje op Kasteel Doorwerth

de spanning van deze dag. ‘Schrijven is mijn ontspanning’, zegt hij. Dit boek is ontsproten aan de alledaagse gebeurtenissen. De rode draad in de roman gaat over een bedrijf, waar het niet meer zo lekker loopt. De baas begint drastisch in de kosten te snijden, mensen vliegen de straat op en hij manipuleert de boekhouding. En het had toch ook anders gekund, blijkt achteraf. Paul’s eerste boek wordt momenteel verfilmd en een stevig deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. ■

Jumelage LC Best Oirschot met club uit Bonn LC Best Oirschot is een veelbelovende jumelage gestart met LC Bonn-Godesberg. Toen enkele jaren geleden een jumelagesamenwerking tussen de districten 110CO en 111RS ontstond, kwam het onderwerp op de agenda van de club. Het resultaat was, dat het latente idee van LC Best Oirschot om ooit een jumelageclub te vinden dichterbij kwam. Delegaties van beide clubs gingen op verkenning. Daar bleek, dat ze elkaar goed aanvoelden en dat ze vergelijkbare ideeën hadden. Voorjaar 2013 heeft een groot aantal leden van de club meegedaan met een partnermiddag/night in Bonn. Bezoek aan het oude hoofdkwartier van de Duitse regering, in Bonn, was een van de hoogtepunten. Onlangs was de Bonner club in de regio Best-Oirschot. Dat is wederzijds zeer goed bevallen. Het districtsnieuws van 111RS vermeldt alle lof over het jumelagecontact van met LC Best Oirschot. Plannen voor de toekomst zijn in de steigers gezet.

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

39


Redactie: Wim Smeets

Swingend kerstconcert van LC Boxtel Belles Amies Op zondagmiddag 15 december werd het traditionele kerstconcert van LC Boxtel Belles Amies gehouden. De Theresiakerk was tot in de uiterste hoeken gevuld. Het publiek werd getrakteerd op het Chosen Gospel Choir. Het aanstekelijke enthousiasme van dit koor, ook bekend van De Vrienden van Amstel en The Voice of Holland, bracht eenieder al vroeg in de kerststemming. Om nog even na te genieten werd de middag, zoals altijd, afgesloten met glühwein en worstenbroodjes, bij de warmte van vuurkorven. De opbrengst van dit concert, € 3.000, komt ten goede aan Dream4Kids. Deze organisatie zorgt ervoor, dat kinderen, die lijden aan een trauma, een nieuwe start kunnen maken door hen weer in dromen te laten geloven.. ■ Het Chosen Gospel Choir

Minisymposium LC Eindhoven Host over We Serve

Handen uit de mouwen voor Arnhemse Voedselbank

Hoe geven we anno 2013 effectief invulling aan onze We Serve idealen? Dat was het thema voor het minisymposium, georganiseerd door de 40-jarige LC Eindhoven Host en dat op 28 september werd gehouden in het Academisch Genootschap te Eindhoven. Eigen leden en delegaties van clubs uit de zône, in totaal 30 deelnemers, moesten daarover hun hersenen pijnigen. Na een sociologische en politieke schets van de stand van zaken en de verwachting in de nabije toekomst, werd de centrale vraag van een connotatie voorzien: Zijn we toe aan een heroriëntatie op de We Serve idealen? Kunnen initiatieven van Lionsclubs een verschil maken? En zo ja, op welke wijze? Wat zijn de maatschappelijke uitdagingen? Waar liggen onze grenzen? Wat zijn de behoeften? Fundraisen of daadwerkelijk de mouwen uit de handen steken? Al het besprokene is opgeschreven en aan de redacteur van dit blad aangeboden. Bij de afsluiting wordt vastgesteld dat er enerverend en met bezieling gesproken is, dat we niets moeten, maar samen veel kunnen. De gedachtewisseling zal verder gaan, met de nadrukkelijke bedoeling om invulling te blijven geven aan We Serve. Het zit in onze naam LIONS: Leadership In Our Nations Service. ■

LC Kwartier van Arnhem i.o. sloot aan bij een initiatief van de Voedselbank om op 15 en 16 november een grote voedselinzameling te houden bij alle AH filialen in Arnhem. Het was een perfect voorbereide actie waar 300 vrijwilligers aan deelnamen. Na een groots opgezette publiciteit was hun werkwijze was als volgt: Producten met een lange houdbaarheidsdatum, zoals koffie, thee, shampoo waren op een ‘eiland in de winkel’ bijeengebracht. Ze werden daar door de vrijwilligers aan het winkelende publiek, in een speciaal pakketje, verkocht. Nadat de klant de boodschappen, inclusief het speciale pakketje bij de kassa had betaald, werd het pakketje in ontvangst genomen door de vrijwilligers van de Voedselbank. De actie was een groot succes. ■

40

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014

Marielle Nelemans LC Kwartier-Arnhem i.o. met ‘n klant in de winkel


Di s trict C O

LC WittemNeubourg in actie voor Voedselbank Niet het nieuwste idee, wel een manier om gezamenlijk een goed doel in de belangstelling te zetten en een mooi bedag op te halen: Wafelverkoop. En dat deden de leden van LC WittemNeubourg op de Hubertusmarkt in Gulpen. Deze grote markt ter opening van het jachtseizoen vond plaats zaterdag 9 november. De gehele voorraad ingekochte wafels werd verkocht. De opbrengst, €1.000 is bestemd voor de voedselbank Zuid-Limburg. ■

Serviceclubs in actie voor de Voedselbank

MELVIN JONES AWARD in 110CO

Op 14 december was het weer zover, een grote inzamelactie bij 12 supermarkten van A.H., Jumbo, Plus en de Makro, in de regio Sittard-Heerlen. ‘Samen doen’, zeiden negen serviceclubs. Bij de ingang van de supermarkt staan Lions te flyeren om het doel voedsel voor de Voedselbank - onder de aandacht van het publiek te brengen; bij de uitgang staan ze om de pakketten in ontvangst nemen en te bezorgen bij de Voedselbank Limburg-Zuid. Voor de hele logistiek tekende Lion Jan Bos. Winkeliers en publiek hadden veel sympathie voor de actie; veel werd afgestaan voor de ruim 500 gezinnen die wekelijks worden ondersteund door de Voedselbank. Deelnemende serviceclubs waren: LC Heerlen, LC Heerlen Coriovalum, LC Heerlen Landsfort, LC Heerlen Unitas, LC Sittard Geleen, LC Schinnen Onderbanken, Rotaryclub Heerlen, Leoclub Sittard Geleen, Leoclub Sarolea Heerlen. ■

Jos Goossens van LC Renkum Ostrabeke mocht, in november, tijdens de bijeenkomst in hun stamlokaal uit handen van DG Piet van der Meulen de Melvin Jones Award ontvangen. Jos is een geboren en getogen Oosterbeeker, charter member (1988) en zeer actief in de lokale gemeenschap. Van al zijn sociale activiteiten is zijn 25-jarige voortrekkersrol van de Airborne Music Night wel de meest in het oog springende. Op de avond voor de Airborne-wandeltocht organiseert Jos, en met hem zijn clubgenoten, een muziekevenement, waar verschillende bands optreden. De honderden bezoekers genereren een jaarlijkse nettoopbrengst van € 10.000 voor de goede doelen. ■ Jos Goossens (l) ontvangt MJA

1425 Peace Posters in 110CO 55 Basisschoolklassen, groepen 7 en 8 en 4 brugklassen hebben deelgenomen aan de Peace Poster Contest. Oftewel 1425 kinderen hebben hun best gedaan om het thema van dit jaar, Our World, Our Future in symbolen uit te drukken. In talrijke gezinnen of vriendengroepen en op speelplaatsen zal over het thema gepraat zijn. Diverse lokale media hebben er over geschreven of de prijsuitreiking per TV uitgezonden. In Venray, met inmiddels enkele decennia ervaring, deden 14 basisscholen, met in totaal 500 leerlingen mee aan de wedstrijd. Op de eerste plaats eindigde Elke Francken, die ook later door de districtsjury als winnaar werd aangewezen. Dit jaar hebben LC Venray en LC Venray Peelparel samen de actie georganiseerd. De burgemeester mocht de prijzen

uitreiken en saxofoonleerlingen van de muziekschool vrolijkten de bijeenkomst in het Odapark op met luchtige composities. In Renkum hebben 11 basisscholen en 4 brugklassen 371 posters gemaakt. LC Renkum Airborne had wederom het Airborne Museum Hartenstein te Oosterbeek als plaats van prijsuitreiking gekozen en de burgemeester wist weer een leuke mix van ernst en humor te presenteren. In Son en Breugel, eveneens al heel wat ervaring, zorgden 6 basisscholen uit de gemeente en een school uit Eindhoven voor 276 posters. Floor Ransdorp van basisschool de Bloktempel was de winnaar. De 25 beste posters waren nadien nog te zien in de bibliotheek. In die periode

kon het publiek een stem uitbrengen voor de publieksprijs. De burgemeester deelde op enthousiaste wijze wederom de prijzen uit, gadegeslagen door de tekenaars, hun vriendjes, (groot-) ouders en leerkrachten. De bibliotheek is zelden zo vol geweest. In Uden heeft Lionsclub Uden Ceres i.o. al vast wat vingeroefeningen gemaakt. Leerlingen van twee scholen maakten 29 posters. Harmke Koning uit Uden is de winnaar geworden. De posters hebben een maand in een expositie gehangen op de jeugdafdeling van de bibliotheek in Uden. Alle gelegenheid dus om ook een publieksprijs te laten kiezen. De overige deelnemende Lionsclubs waren: LC Gewest Helmond, LC Kempenland, LC Leudal, LC Maastricht Euregio.

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

41


Redactie: Robert Holl

LC IJsselmonde in Kerstsfeer voor goede doel Op zaterdag 30 november waren leden van de Lions Club IJsselmonde actief op de Kerstmarkt in het Duitse Mönchengladbach. Samen met hun Duitse ‘collega’s’ zetten zij zich in voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. De gehele Christkindlmarkt, zoals de Kerstmarkt bij onze oosterburen wordt genoemd, stond in het teken van dat belangrijke doel. Met de verkoop van poffertjes, drop en zelfgemaakte advocaat brachten de IJsselmondse Lions ruim 750 euro bij elkaar.

voorgaande jaren met succes hun broodjes ‘Leberkäse’, die ook nu weer – letterlijk - als warme broodjes over de toonbank gingen. Al met al kijken de Lions terug op een geslaagde zaterdag, met een mooie gezamenlijke bijdrage van in totaal 1.700 euro aan de zorg voor kwetsbaren in de samenleving. En gezellig was het ook.

Lions Club IJsselmonde onderhoudt al vele jaren een vriendschappelijke band met zusterclub Lions Club Mönchengladbach-Rheydt. Deze zogenoemde Jumelage krijgt gestalte door jaarlijkse wederzijdse gezamenlijke inzet bij een door één van beide clubs georganiseerde activiteit. Zo trekt een delegatie van ‘onze’ Lions al vele jaren rond begin december naar Duitsland om een kraam te bemannen op de plaatselijke Kerstmarkt.

Lions: “We serve” Lions Club IJsselmonde is een onderdeel van Lions Clubs International (LCI), opgericht in 1917 in de Verenigde Staten. Na de eerste wereldoorlog ontstonden er ook clubs buiten het Amerikaanse continent. De eerste Nederlandse club werd opgericht op 29 september 1951 te Amsterdam. Den Haag en Rotterdam volgden spoedig. Lions Club IJsselmonde stamt uit 1969.

Traditioneel worden daar typisch Hollandse lekkernijen te koop aangeboden, zoals zelfgemaakte advocaat en ter plekke bereide poffertjes. Dit jaar hadden de Lions ook puntzakken met Hollandse drop in de kraam. De Duitse Lions verkochten net als

Wereldwijd zijn er inmiddels bijna 1,4 miljoen leden, verenigd in meer dan 46.000 Lionsclubs in 193 landen. Lions Clubs International is daarmee de grootste organisatie van serviceclubs, met als mondiale missie: we serve. Motto van Lions Club IJsselmonde

Stichting Present Rotterdam en LC Rotterdam-Zuid Vanuit de functie van makelaar in vrijwillige inzet wil de Stichting Present Rotterdam een brug gaan slaan tussen mensen die bereid zijn om te geven en mensen die met dat aanbod geholpen kunnen worden. Voor het derde achtereenvolgend jaar, zijn de Lions van Rotterdam-Zuid in samenwerking met Stichting Present, op zoek gegaan naar een passend project.

42

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014

Op zaterdag 12 oktober, hebben twaalf leden van de LC RotterdamZuid de gehele dag op vrijwillige basis, bij een gezin in Rotterdam-Zuid de woonkamer, keuken en gang voorzien van een nieuwe laag verf of behang. En passant was het de Lions ook nog gelukt om de verf en het behang volledig gesponsord te krijgen.

is: ‘Samen Werken, Samen Dienen’. Maatschappelijke betrokkenheid in praktische zin, helpen waar dat nodig is. Dat kan fysieke hulp zijn, maar soms is er gewoon ergens geld nodig om een goed doel te realiseren. Wat Lions bindt is dat ze graag de handen uit de mouwen steken. Lions Club IJsselmonde is vooral actief in Barendrecht, Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. Belangstellenden zijn elke tweede maandagavond van de maand van harte welkom om eens wat sfeer te proeven. Plaats van samenkomst is Hotel Van der Valk Ridderkerk. Neem vooraf even contact op met de secretaris: ijsselmonde@lions.nl.


Di s trict C W

Actie Eten voor de Voedselbank De reguliere bijeenkomst van de LC Schiedam in Huize Frankeland op 2 december kreeg een bijzonder tintje door het overhandigen van twee cheques. Aanleiding was de actie Eten voor de Voedselbank, waarbij de Lionsleden de opdracht hadden gekregen om aan gasten, die men voor een etentje thuis uitnodigde te vragen niet ‘het bloementje of presentje’ mee te nemen ,maar te vragen een gift te doen voor de voedselbank. Zo werden aan de eettafel kleine en grotere bedragen gedoneerd, die uiteindelijk resulteerden in een fantastisch bedrag . Herman de Zwart, coördinator van de Voedselbank Schiedam en Herbert Nikkels voorzitter van de Stichting Stadstuinen Schiedam waren bij de bijeenkomst aanwezig en vertelden over het vrijwilligerswerk bij de

V.l.n.r. Herman de Zwart (VB), Jaques Damen (Lionsclub), Herbert Nikkels (Stichting Stadstuinen) en Andre Hertog (president Lionsclub)

voedselbank en de stadstuinen. Het totaal bij elkaar gebrachte bedrag van € 4.000 werd overhandigd door Andre Hertog, voorzitter van de Lionsclub. De giften zijn bestemd voor de aanschaf van een portacabin bij de stadstuinen en voor de organisatie van een kerstdiner in de Grote Kerk van Schiedam voor alle ruim 200 cliënten

LC Swindregt Were organiseert zesde Lions Kennis Concours Vrijdag 1 november werd door LC Swindregt Were al weer voor de zesde maal in successie het Lions Kennis Concours georganiseerd. Achttien teams vochten een sportieve strijd uit in de wetenschap dat er maar een team naar huis zou gaan met de felbegeerde Kennis Uil. LC Swindregt Were had net als voorgaande edities gezorgd voor een gemengd palet aan

vragen. De onderwerpen waren zeer divers, onder andere muziek, kunst, breinbrekers en het koningshuis behoorden tot de diverse categorieën. Het team van Kiwanisclub Zwijndrecht bleek de slimste deze avond en liet de andere teams achter zich. Zichtbaar trots gingen de teamleden met de Uil, het symbool van wijsheid, naar huis. Naast sportiviteit en gezelligheid was er

Het team van Kiwanisclub Zwijndrecht met de gewonnen Kennis Uil

van de voedselbank. De Stichting Stadstuinen Schiedam zorgt met 22 vrijwilligers op twee locaties voor het kweken van biologische groenten en fruit . In 2014 komt er nog een derde locatie beschikbaar. Dit prachtige Schiedamse initiatief werd onlangs genomineerd door het Oranjefonds.. ■

deze avond ook nog het goede doel. Niet voor niets is de lijfspreuk van de Lionsclubs: We Serve. Mede dankzij de goede opkomst en de ondersteuning van hoofdsponsor Rabobank en vele andere sponsors kon aan het einde van de avond een cheque ter waarde van € 7.500 overhandigd worden aan Heleen Roos. ‘Een geweldige opsteker voor Hospice De Cirkel. Hier kunnen we veel goed werk mee verrichten en mensen op waardige wijze begeleiden in de laatste fase van hun leven’, zo vertelde de vicevoorzitter van Hospice De Cirkel. ‘Naast de vele vrijwilligers, zijn we in hoge mate afhankelijk van sponsorgelden om goed te kunnen zorgen voor onze patiënten, maar ook hun naasten te ondersteunen en te begeleiden’, aldus Jan van de Wetering, voorzitter van de Stichting Vrienden van Hospice De Cirkel. Inmiddels is het Kennis Concours een succesvol en vast onderdeel van het jaarprogramma van de Lions. Gezien de enthousiaste reacties van de deelnemers ligt het voor de hand dat het concours volgend jaar weer georganiseerd wordt. ■

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

43


DISTRICT CW Redactie: Robert Holl

Bikkels klimmen en klauteren In het kader van het 50-jarig jubileum organiseerde LC Vlaardingen op 27 oktober een survivalmiddag voor kinderen met een beperking in recreatiegebied het Klauterwoud, samen met de Stichting Survival. Een groep van 25 tot 30 kinderen waren met vader, moeder en broertjes, zusjes afgekomen op de aankondiging van deze middag. Tussen de bomen in de Broekpolder was door de mensen van de Stichting Survival een uitdagend parcours uitgezet. Van boom naar boom, via touwbruggen, evenwichtsbalken en slingerbanden moest de weg gevonden worden. Met veiligheidsgordels stevig ingepakt en goed begeleid, werd het parcours stap voor stap door de kinderen bedwongen.

begeleiders van de Survivalclub waren enthousiast. Kees concludeert: ‘De middag zal zeker een vervolg krijgen volgend jaar. De ervaring is dat deze kinderen van geen handicap willen horen. Zelfs de aanduiding van kinderen ‘met een beperking’ bleek gevoelig te liggen. Deze kinderen willen geaccepteerd worden zoals ze zijn en blijken ook veel meer te kunnen dan de omgeving verwacht. Ieder wil naar eigen vermogen kunnen ploeteren. Een moeder zei: ‘Het zijn eigenlijk Bikkels.’

Kees van der Windt nam het voortouw bij dit project: ‘We zochten een aansprekend goed doel om het jubileumjaar extra luister bij te zetten. Dit is gevonden in een project om kinderen met een beperking in de gelegenheid te stellen in de vrije natuur te klimmen en te klauteren. In alle opzichten een uitdaging voor deze kinderen èn voor de organisatie om dit mogelijk te maken.’

Cheque van jubilerend Vlaardingen voor Klauterwoud Tijdens de jubileumreceptie van LC Vlaardingen op 22 juni had voorzitter Hans ter Have van de Stichting Survival uit handen van Burgemeester Tjerk Bruinsma van Vlaardingen al een cheque ter waarde van € 3.000 gekregen voor Klauterwoud, waarover in de vorige Lion al werd bericht. De heer Bruinsma prees de inzet van de Lions voor Vlaardingen. De heer Ter Have gaf aan dat het geld prima van pas kwam om een jeugdsurvival te ontwikkelen voor deze kinderen. ■

De middag was een groot succes. De reacties van de kinderen, maar ook van de ouders en niet te vergeten van de

Inzamelingsactie DEpunten een enorm succes 1 December is de inzamelingsactie van Douwe Egberts-punten gestart. LC Donge Vallei organiseert deze actie net als veel andere clubs in Nederland. De gehele maand december konden mensen hun punten inleveren bij verschillende supermarkten in Dongen en omgeving en dat gebeurde op grote schaal. Het is duidelijk dat de noodkreet van de voedselbanken door iedereen goed is verstaan. Na één week had de actie namelijk al meer dan 200.000 punten opgeleverd, een absoluut record!. De punten worden omgewisseld voor pakken koffie en thee voor de voedselbank in onze regio. Douwe Egberts steunt deze actie en vermeerdert het aantal punten met 15 %. ■

LC Donge Vallei ontving een enorme stapel DEpunten

44

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2014

Opnieuw sfeervol Lions Kerstconcert Vrijdagavond 13 december vond in de Hervormde Kerk het 15e concert plaats, georganiseerd door de LC Rhoon Oude Maas. De optredende artiesten waren Margriet Eshuijs, Maarten Peeters en Co Vergouwen. In een gezellige volle kerk genoot het publiek van de zang en muziek en de verbindende teksten. De geweldige muzikaliteit van de artiesten kwam helemaal tot uiting in het gevoelige nummer Dichter bij de hemel kom ik niet, waarbij tegelijkertijd ook het kerkorgel werd bespeeld. Dit benefietconcert werd georganiseerd voor twee goede doelen te weten de Stichting Vrienden van Streekhospitaal Murambinda in Zimbabwe en de Stichting Vrienden Maaszicht, voor dak- en thuisloze kinderen in Rotterdam. De president van de Lionsclub bedankte alle sponsoren en het publiek voor hun bijdragen en kon daardoor aan de vertegenwoordigers van de stichtingen ieder € 2.500 doneren. Kortom opnieuw een prachtige succesvolle en sfeervolle avond. ■


IN MEMORIAM Wij, de Lions van heden, gedenken met respect en dankbaarheid hen die in het verleden de idealen van Lions Clubs International mede vorm hebben gegeven. Wij betreuren daarom het overlijden van: Ko van den Hil 82 jaar LC Hoeksche Waard

Jan Hendrik Reininga 58 jaar LC Bernheze

Jan de Rijk 81 jaar LC Peelland

Jan Oosterhoff 69 jaar LC Coevorden

Rob Peelen 86 jaar LC Goes

Maria de Haan-Tjebbes 66 jaar LC Gooiland

Wim Klinkhamer LC Waalwijk 70 jaar

Peter Stiel 79 jaar LC Amersfoort

Rien Rats 81 jaar LC Venray

Rob Ossel 68 jaar LC Losser Gronau Double Mixed

Anton van der Laan 87 jaar LC Nijmegen

Wim Tander 61 jaar LC Bunschoten

Cathy Huijsman – van Loo 63 jaar LC Den Haag Pleiades

Henk de Geus 62 jaar LC Landsmeer

Frits Passet 62 jaar LC Muiden Weesp Vechtmond

Wim Reukers 68 jaar LC Groenlo-Slingelanden

Henk de Jong 64 jaar LC Appingedam Delfzijl

Dick van Loon 63 jaar LC Eemland

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

45


GOUVERNEURSRAAD MD110

INTERNATIONAAL BESTUUR

First year directors

Jeannette Peters-La Brijn, voorzitter (ccmd110@lions.nl)

International President, Barry J. Palmer (Australië)

Fabio de Almeida, A. ‘Larry’ Dicus, Roberto Fresia,

Anton Gathier (dg110an@lions.nl)

Immediate Past President, Wayne A. Madden (Indiana VS)

Alexis Vincent Gomès, Cyntia B. Gregg, Byung-Gi Kim,

Paul de Boer (dg110az@lions.nl)

First Vice President Joe Preston (Arizona, VS)

Esther LaMothe, Yves LéVeillé, Teresa Mann,

René Mos (dg110bn@lions.nl)

The International Board of Directors is officieel per

Raju V. Manwani, William A. McKinney, Michael Edward

Albert Groot Rouwen (dg110bz@lions.nl)

1 juli 2013

Molinda, John Pettis jr., Robert Rettby, Emine Oya Sebük,

Piet van der Meulen (dg110co@lions.nl)

Hidenori Shimizu, Dr. Steven Tremaroli

George Muskens (dg110cw@lions.nl) Second year directors Het motto in verenigingsjaar 2013-2014 is

Benedict Ancar, Jui-Tai Chang, Jaime Garcia Cepeda,

Internationaal Bureau

SAMEN DOEN.

Kalle Elste, Stephan Michael Glass, Judith Hankom,

300 22nd Street, Oak Brook

John A. Harper, Sangeeta Jatia. Sheryl M. Jensen,

IL 60523-8842 VS

Lionswinkel De Liemers,

Stacy W. Jones, Tae-Young Kim, Donal W. Knipp,

Tel: 001 63 05 71 54 66

Postbus 2084, 6900 CB Zevenaar

Sunil Kumar, Kennith Persson, Dr. Ichiro Takehisa,

Fax: 001 63 05 71 88 90

lionswinkel@lions.nl

Dr. H. Hauser Weilen, Harvey F. Whitley

Website: www.lionsclubs.org

COLOFON Jaargang 51, nummer 4, febr - mrt 2014.

informatieve artikelen, wordt in de regel geplaatst in het

www.lions.nl > de Lion ISSN 1382-6042

eerstvolgende nummer, dat de eerste week van iedere

1 foto € 10,-

Vacature Redacteur 110AN

tweede maand verschijnt. De redactie behoudt zich het Lion Magazine, de officiële uitgave van Lions Clubs

recht voor kopij te weigeren, te redigeren, dan wel in te

International wordt in 21 talen gepubliceerd onder de

korten of in een volgend nummer op te nemen.

verantwoordelijkheid van het Internationaal Bestuur:

Aanlevercriteria kopij:

Engels, Spaans, Japans, Frans, Zweeds, Italiaans, Duits,

• tekst Club- en Districtsnieuws 150 - 200 woorden

Fins, Koreaans, Portugees, Nederlands, Deens, Chinees,

• tekst informatief artikel 450 - 500 woorden

Noors, Ijslands, Turks, Grieks, Hindi, Pools, Indonesisch

• tekst in Word per e-mail naar districtsredacteur;

en Thailands.

• foto’s en illustraties digitaal 300 dpi of 1024 x 768

Lion Magazine Nederlandse editie verschijnt tweemaan-

• voorzien van duidelijke bestandsnaam zowel tekst als

Astrid Abbing Redacteur 110AZ

pixels (SHQ of HQ op digitale camera); delijks met een oplage van ruim 12.000 exemplaren.

foto en met onderschrift en de naam van de fotograaf.

Sluitingsdatum eerstvolgende Lion Magazine:

Info Lionsorganisatie en Lionshandboek: info@lions.nl

21 februari 2014.

Adreswijzigingen wijzigt u zelf in Lolas óf stuurt u door

Bert Naarding Redacteur 110BN

aan uw clubsecretaris. EINDREDACTEUR Gert van Wijk, eindredacteur@lions.nl, 073 6440885

BLADMANAGEMENT

Jan Kappers

Anja Hagen Communicatie, thelion@lions.nl

Redacteur 110BZ

DISTRICTSREDACTEUREN

VORMGEVING FIZZ marketing en communicatie, Meppel

AN - ?????????

DRUK & AFWERKING Ten Brink, Meppel PUZZEL Gerrit Dales

AZ - Astrid Abbing, Weth. Fischerplantsoen 16, 2497 DJ Den Haag, redacteur110AZ@lions.nl

ADVERTENTIES

BN - Bert Naarding, Emmastraat 25, 9401 HE Assen,

Bureau Nassau, Achterom 100-C, 1621 KW Hoorn,

0592 312449, redacteur110BN@lions.nl

www.bureaunassau.nl, tel: 020 6230905, fax: 020

BZ - Jan Kappers, Joppelaan 12, 7213 AC Gorssel, 0575 490109, redacteur110BZ@lions.nl CO - Wim Smeets, De Alden Weg 12, 5801 HG Venray, 0478 582935, redacteur110CO@lions.nl CW - Robert Holl, Craenweide 24, 5056 BX BerkelEnschot, 013 5904037, redacteur110CW@lions.nl

Wim Smeets Redacteur 110CO

6390846, e-mail: info@bureaunassau.nl TARIEVEN (full colour): 1/1 pagina € 1.645,-; 1/2 pagina € 880,-; 1/4 pagina € 460,-. Bij het reserveren van plaatsingen in een volledige jaaruitgave van Lion Magazine (6 x per jaar) en een plaatsing in het Lionsle-

Robert Holl Redacteur 110CW

denboek wordt korting verleend. Bijsluiters en dergelijke: tarieven op aanvraag. Alle prijzen zijn excl. BTW.

INTERNETREDACTEUR Anneke Kok, internetredacteur@lions.nl

VRAAG & AANBOD Kleine annonces op de een na laatste pagina zijn aan te

KOPIJ

bieden via thelion@lions.nl

Lionsleden leveren kopij aan bij hun districtsredacteur.

TARIEVEN Vijf regels tekst € 25,-, per regel extra € 5,-,

Aangeleverde kopij, zowel club- en districtsnieuws als

46

L I ON n r.4 jan u ari - feb r uar i 2014

Anneke Kok Internetredacteur


In deze rubriek kunnen kleine annonces worden geplaatst: € 25,- voor de eerste 5 regels (dit zijn ca. 200 lettertekens); voor iedere regel meer betaalt u € 5,- extra. Teksten kunt u mailen naar thelion@lions.nl, onder vermelding van uw naam- en adresgegevens. Teksten dienen uiterlijk de tweede maandag van de maand bij de redactie binnen te zijn, willen deze geplaatst kunnen worden in de editie die circa vier weken later op de eerste woensdag van de maand verschijnt. De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren en/of te redigeren.

Vraag & aanbod Te Huur: uniek gelegen comfortabele vakantiewoning op 5000m2 grond met zonnig terras en prachtig uitzicht op wijngaarden aan de Franse Rivièra nabij zee en strand. Voor info: zie www. lachabas.nl of susanneingwersen@gmail.com, tel na 18.00 uur 071 3018496

Te huur van Lion: RUIM VAKANTIEHUIS AAN HET ÖRESJÖ-MEER, TROLLHÄTTAN, ZWEDEN. In prachtig natuurgebied op ca. 250 m. afstand van groot meer met zeer hoge kwaliteit zwemwater. Huis met twee verdiepingen, grote land- (woon) keuken, uitgerust met moderne luxe keukeninrichting, twee slaapkamers met in totaal vier (eventueel 6) slaapplaatsen. Woonkamer met prachtig uitzicht en satelliet-TV-installatie op eerste verdieping. Gelegen in zeer bosrijk gebied. De dichtstbijzijnde luchthaven is Göteborg (Landvetter en Säve op ca. 90 km afstand). Per week te huur. Info: andreas@vanzoelen.eu of 06-46287952 UITZICHT OP HET SCHITTERENDE UMBRIË/TOSCANE Drie mooie en stijlvolle 2-4 pers. appartementen te huur. Rust, ruimte, privacy en een panoramisch uitzicht vanaf uw privé terras op de Val di Chiana en het Lago Trasimeno. Gelegen in het culturele en archeologische hart van Italië. Eigen zwembad in olijfboomgaard, 4 golfbanen in de omgeving. Kijk op www.casanavicella.com

Te huur van Lion: in Portugal, Praia D’el Rey (Obidos), prachtig gelegen huis met 3 slaapkamers en 3 badkamers, gelegen op één van de mooiste golfresorts van Europa. 45 Autominuten ten noorden van het vliegveld van Lissabon. Zeer rustig gelegen, enkele minuten van prachtige stranden aan de Atlantische Oceaan. Voor informatie en contact: www.casasilvercoastportugal.nl of 073 5432508 / 06 14350003.

Te huur van Lion in Cadzand-Bad: Luxe penthouse (max 5 p) met zeezicht. Ontdek bourgondisch Zeeuws-Vlaanderen. Fietsen, wandelen, 4 golfbanen binnen 30km. www.immoscaldis.nl / contact@immoscaldis.nl

Ontdek, proef en beleef het authentieke Le Marche (Italie) Ca’Beto is gelegen op een heuveltop met prachtig uitzicht en biedt 3 romantische appartementen, die u ook als B&B kunt huren. Inbegrepen is altijd een heerlijk uitgebreid ontbijt op de dag na aankomst. Prachtige steden als Urbino, San Leo of Gubbio kunt u (samen met ons) bezoeken. Al 27 jaar begeleiden wij culturele reizen in heel Italië. Inge verzorgt heerlijke diners van lokale producten en bijzondere proeverijen, maar kent ook uitstekende restaurants vlakbij. Truffels zoeken, wandelen, fietsen of genieten van een goed boek met een mooi glas wijn op één van onze terrassen... het kan allemaal. Tot slot zijn er regelmatig opera’s of Renaissancefeesten. Voor meer info: www.marchevakanties.nl of rolfingesmit@gmail.com.

Te huur van Lion: Onze villa in La Motte en Provence op het Domaine Saint Endréol, een prachtig gelegen (golf ) resort in het achterland van de Côte d’Azur. De villa is zeer compleet en privé ingericht (max. 4 personen) en heeft een prachtig uitzicht. Zie voor foto’s en nadere informatie over o.a. prijzen en beschikbaarheid onze site op www.micazu.nl (snelcode:12438). We zijn ook bereikbaar via 06 55752395 en/of mieke.scheper@telfort.nl

Te huur van Lion: luxe comfortabele villa met 8 slaapplaatsen, 2 (gerenoveerde) badkamers, nieuwe keuken en eigen zwembad met grote tuin in klein dorpje nabij Grasse en Cannes. De bakker is op loopafstand en verder zijn er veel uitmuntende restaurants, zowel in het dorp zelf als in de wijdere omgeving. Ook golf- en wandelliefhebbers kunnen ruim aan hun trekken komen. Wie geïnteresseerd is, kan per e-mail een folder met prijslijst aanvragen. Vermeld daarin s.v.p. uw naam, contactgegevens en de naam van uw Lionsclub. Stuur uw mailtje naar: ria.rottier@gmail.com of theodevries54@gmail.com

Te huur: gezellig APPART - STE-MAXIME, COTE D’AZUR 4 pers, 2 slpk, 2 badk, luxe keuken, airco, terras zonzijde, WIFI, 2 ondergr parkeerpl, rustige voetgangerszone in centrum bij terrasjes en restaurants,strand op 250m, 4 golfbanen, wandelmogelijkheden, navette naar St. Tropez (15min), theater, bioscoop en mediatheek. Informatie/reserveringen: www.casa-del-mar.fr of 0031 6 20602758

VAKANTIEHUIS MET ZEEZICHT AAN DE CÔTE D’AZUR: Heerlijk genieten in een prachtig vakantiehuis, (max.5 pers.) in Théoule-sur-Mer, Zuid-Frankrijk. Zéér kindvriendelijk door: afgesloten complex, zwembad, omheind terras, zandstrand op loopafstand, vele golfbanen, wandelgebied, Cannes 15 min, Nice 30 min. Zie www.capmanon.com e-mail: ycdewitthamer@ yahoo.com, tel:0725093205

Wintersport Frankrijk Savoie, La Feclaz (bij Chambery). Ski de fond en ski alpin. Leuk chalet te huur, 4/5 personen Informatie : londejong@gmail.com

L I ON n r.4 f e br u a r i - m a a r t 20 1 4

47


Met oog voor de wereld

DJOSER

Djoser Junior Groepsrondreizen voor gezinnen

Rondreizen Actieve groepsrondreizen wereldwijd

BROCHURE?

Wandel & Fiets Wandel- en fietsreizen wereldwijd

WWW.DJOSER.NL of 071-512 64 00

Lion magazine februari 2014  

Verenigingsblad van Lions International in Nederland