Page 1

We Serve Nederlandse uitgave Jaargang 49 - 5 april 2012

Wereldwijd zijn er in 2011-2012 door Lions miljoenen bomen geplant

Lions als "Green Machine"

5

Beleidsplan ELAN 2.011

6

Euro Muziek Concours 16 Nationale Conventie 's-Hertogenbosch 10 Internationale Conventie Zuid-Korea 17 Staaroperaties hebben enorm effect 13


DROOM Chianti uit TOP-jaar met 50% Korting! Geachte Wijnliefhebber,

€ 9,98

€ 4,99

Alstublieft: een waardebon van € 10,- cadeau! Waarom? Omdat de Wijnbeurs haar 36-jarig jubileum viert en wie jarig is, trakteert. Profiteer van deze waardebon of geef hem cadeau.

Beperk voorraate OP=OPd

De waardebon is geldig op ons hele assortiment inclusief al onze aanbiedingen! Onze aanrader is deze onweerstaanbaar lekkere DROOM Chianti uit het TOP-jaar 2010.

2010 Chianti, Via Firenze

Waaróm deze 2010 Chianti een droom is? Omdat u zelden zulk dik kersenfruit doorspekt met romige Italiaanse specerijen hebt geproefd. En dat mag je gerust een DROOM Chianti noemen. De wijn komt uit de fameuze kelder van Castellani, een van de allerbeste Chianti producenten van Toscane. Hij is diep donkerrood met een aantrekkelijke geur van zwarte kersen, wilde bramen en Italiaanse specerijen. Tip: gebruik uw waardebon en betaal bij afname van een doos van 6 flessen slechts € 3,32* per fles! U kunt de code van onderstaande waardebon invoeren in uw winkelmandje op www.wijnbeurs.nl/lion Uw € 10,- wordt dan direct in mindering gebracht. Met vriendelijke wijngroet, Het Wijnbeurs team

* exclusief verzendkosten

Altijd een bijzondere wijn in uw glas

10,-

Unieke actiecode: LNWNBRS010

wijnbeurs.nl/lion

TIEN EURO

Deze bon is te gebruiken op wijnbeurs.nl/lion Per bestelling kunt u maximaal 1 wijnbon gebruiken. Een eventueel resterend bedrag wordt niet gerestitueerd.

Deze waardebon is geldig tot:

01-06-2012


Tekst: Gertrude Borsboom

Geaccentueerd

Samenwerking Trendwatcher Arjan Postma schrijft begin dit jaar in Trouw, dat hij verwacht dat onze drijfveren binnen de economie zullen veranderen. “Economische crises en gevoelens van malaise beïnvloeden ons leven.” Postma is optimistisch en stelt dat wij dit jaar een stuk socialer zullen worden. Zullen wij als Lions dat ook merken in onze organisatie, vraag ik mij af, zullen wij bijvoorbeeld de nieuwe generatie medioren kunnen interesseren voor ons We serve gedachtengoed, hen kunnen bewegen tot samenwerking?

Een veranderende economie vraagt om slagkracht en drastische maatregelen in onze denk- en handelswijze. Een nieuw economisch tijdperk zal de economische basisprincipes uit het 18e eeuwse werk van de Britse filosoof Adam Smith achter zich laten. Hoe laten wij hen, die onflatteus patatgeneratie wordt genoemd, weten, dat Lions heil zien in samenwerking, in vooruitgaan, dat nieuwe tijden nieuwe manieren van samenwerken vereisen. Hoe laten wij weten dat ook huidige Lions van mening zijn, dat het bestaan, de welvaart, economisch gezien niet meer alleen draait om vraag en aanbod etcetera, maar dat in tijden van herhaaldelijke financiële crises nieuwe verbindingen tussen mensen veranderingen tot stand brengen. En dat dit optimaal vorm zal krijgen wanneer alle generaties een actieve rol pakken, elkaar kennen en steunen. Resulterend in samenwerking. Dat bedoelt Postma naar mijn mening en dat bedoelen Lions ook. Door doelgericht met elkaar te werken aan verandering, ontstaat verandering.

Natuurlijk neemt dat niet weg, dat de recessie diep is en de maatschappelijk vraagstukken zeer complex zijn. Onderwijs, zorg en pensioen zijn niet meer vanzelfsprekend geregeld. Media berichten onophoudelijk over fraudezaken, faillissementen, ondeskundig toezicht en falend management. Toch leest u in Lion magazine steeds weer over inzet voor goede doelen, nobele werken, iets doen met onze medemensen: We serve, inderdaad als vanouds. Al 60 jaar lang individuele en collectieve initiatieven die bijdragen aan een sociaaleconomische verandering in onze samenleving en die gebaseerd zijn op samenwerking. Daar ben ik van overtuigd.

Kent u de nieuwe generatie, die medioren van nu? Uw kinderen, buren, hardwerkende carrièremakers? Laat u hen wel weten, dat Lions bij hen past; dat hun pragmatisme zeer welkom is? Weten zij dat Lions al 60 jaar een kennisnetwerk is? Een Lionsorganisatie, waarin zij zichzelf als nieuwe generatie kunnen ontplooien. Een organisatie waarbinnen mensen werk belangrijk vinden, dat werk serieus wordt genomen en dat levensgeluk een belangrijke rol inneemt. Maar weten zij ook dat Lions streven naar een concreet resultaat: een mooie opbrengst voor een goed doel? En dat Lions dat doen door interactief kennis te delen? Af en toe zijn er al voorbeelden van samenwerkende generaties. En steeds weer hoor ik dan: het is een ware verademing om samen te werken en het levert veel (werk)energie op bij alle generaties.

Ik wil u vanaf deze plaats uitdagen: laat de nieuwe generatie weten wie we zijn, wat wij doen en dat we het Lionswerk vooral samen met hen, de nieuwe generatie, willen oppakken. Ik meen dat wanneer Lions mee willen gaan met de veranderingen wij het nieuwe samenwerken met de volgende generatie van de daken moeten schreeuwen omdat toetreding van deze generatie, liefst in grote getalen, onontbeerlijk is.

3


Inhoud

8

10

Tekst:

Jeugduitwisseling: Hoe(zo) anders? Als oud-bestuurslid van de Stichting Jeugduitwisseling en ex-YEC van district 110BN reageer ik graag op het artikel in de Lion van februari 2012. Laat ik beginnen met de opmerking dat ik het voorstel, geformuleerd in het artikel van Bob van Eerd, heel interessant vind. Wel bevreemdt het mij dat hij zich beperkt tot de Homestay en er het kampgebeuren niet bij betrekt. Maar dat terzijde.

Nationale Conventie 's-Hertogenbosch 26 mei U kunt het niet hebben gemist en u mag het ook niet missen: op zaterdag 26 mei vindt de 71ste Nationale Conventie plaats in de hoofdstad van Brabant. De organiserende Lionsclubs heten u die dag hartelijk welkom in de stad met de vele gezichten en bijpassende namen: Den Bosch, Boscoducale, Bois-le-Duc, ’s-Hertogenbosch, Duketown en, last but not least, Oeteldonk.

en verder... 3

Geaccentueerd: Samenwerking

5

Lions volop in actie als Green Machine

6

Uit de Gouverneursraad: ELAN 2.011

8

Jeugduitwisseling: hoe(zo) anders!

9

Exchange Program: Lionisme in de praktijk

10 Nationale Conventie 's-Hertogenbosch 13 Eenvoudige staaroperaties hebben enorm effect 14 Leoclubs in actie 15 Oprichtingsfeest Leoclub Neiteam Drachten 16 Cello Euro Muziek Concours 2012 16 Europa Forum 2012 in Brussel

15

Oprichtingsfeest Leoclub Neiteam Drachten

17 Internationale Conventie Zuid-Korea 2012

10 December 2011 was een memorabele dag. In de kantine van de lokale honkbalvereniging ‘Drachten Diamonds’ vond de oprichting plaats van de 13e Nederlandse Leo club: Leoclub Drachten Neiteam is een feit. Voor de leden van de Leo club was de oprichting net zo uniek als de overwinning van het Nederlandse honkbalelftal op 16 oktober 2011, de oprichting is dan ook geheel in stijl gevierd.

18 Reisrubriek: Luieren en leren in Luik 20 Derde Lionclub in Enschede 21 Melvin Jones voor niet-Lion Jean Paul Breur 22 Stichting Lion Quest en Leefstijl 23 Lions, help oudere werkloze Lions aan werk 24 CCM: we surf www.lions.nl

24 4

CCM: we surf www.lions.nl

25 Lions VN-dag 2012

We hebben als Lionsclub Nederland sinds vorig jaar een prachtige, vernieuwde moderne website. Net als bij uw computer thuis is er veel mogelijk met de website. Daarom proberen we vanuit de Commissie Communicatie en Media (CCM) vanaf deze plaats per keer een onderwerp uit te lichten waarmee u direct aan de slag kunt. Uiteraard horen we ook graag wat u mist, wat niet actueel is en wat wellicht anders kan. Alleen samen maken we het mooier en bruikbaarder voor onszelf: We Surf!

26 Bijzondere gebeurtenissen

Lion Magazine Nederlandse editie verschijnt tweemaandelijks met een oplage van circa 12.000 exemplaren. KOPIJ Lionsleden leveren kopij aan bij hun districtsredacteur. Aangeleverde kopij, zowel clubnieuws als alle andere kopij, wordt in de regel geplaatst in het eerstvolgende nummer, dat de eerste woensdag van iedere tweede maand verschijnt. De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren, te ­redigeren, dan wel in te korten of in een volgend nummer op te nemen. Sluitingsdatum eerstvolgende Lion Magazine: vrijdag 20 april 2012. Aanlevercriteria kopij: - tekst maximaal 450 woorden per pagina; - tekst in Word per e-mail sturen naar districtsredacteur; - foto’s en illustraties digitaal 300 dpi of 1024 x 768 pixels (SHQ of HQ op digitale camera); - voorzien van duidelijke bestandsnaam zowel tekst als foto en met naam ­fotograaf. Info Lionsorganisatie en Lionshandboek info@lions.nl Adreswijzigingen doorgeven via uw clubsecretaris ter verwerking in Lolas. EINDREDACTEUR Gert van Wijk, eindredacteur @lions.nl INTERNETREDACTEUR Anneke Kok, internetredacteur@lions.nl

Jaargang 49, nummer 5, april 2012, www.lions.nl > de Lion, ISSN 1382-6042

27 Lionspuzzel en Oproep voor Filippijnse kinderen 28 Van & over Lions en Lionsclubs 46 In memoriam 47 Vraag & Aanbod

DISTRICTSREDACTEUREN AN - Alfred J. Boer, Amestelle 181, 1611 AX Zwanenburg, 020 4974592, ­redacteur110AN@lions.nl AZ - Gertrude Borsboom, Van Watervlietstraat 37, 2274 JX Voorburg, ­redacteur110AZ@lions.nl BN - Bert Naarding, Emmastraat 25, 9401 HE Assen, 0592 312449, redacteur110BN@lions.nl BZ - Elzo Springer, Looermarkt 16, 7437 SH Loo Bathmen, 0570 853454, redacteur110BZ@lions.nl CO - Pim de Bekker, Koekoeklaan 4, 5971 CP Grubbenvorst, 077 3661454, redacteur110CO@lions.nl CW - Robert Holl, Craenweide 24, 5056 BX Berkel-Enschot, 013 5904037, redacteur110CW@lions.nl BLADMANAGEMENT Anja Hagen Communicatie, thelion@lions.nl VORMGEVING Marsman Reclame, Hattem DRUK & AFWERKING Ten Brink Hooiberg / Haasbeek, Meppel PUZZEL Gerrit Dales ADVERTENTIES Bureau Nassau, Achterom 100-C, 1621 KW Hoorn, www.bureaunassau.nl, tel: 020 6230905, fax: 020 6390846, e-mail: info@bureaunassau.nl TARIEVEN (full colour): 1/1 pagina € 1.645,-; 1/2 pagina € 880,-; 1/4 pagina € 460,. Bij het reserveren van plaatsingen in een volledige jaaruitgave van Lion Magazine (6 x per jaar) en een plaatsing in het Lionsledenboek wordt korting verleend. Bijsluiters en dergelijke: tarieven op aanvraag. Alle prijzen zijn excl. BTW. VRAAG & AANBOD Kleine annonces op de een na laatste pagina zijn aan te bieden via thelion@lions.nl TARIEVEN Vijf regels tekst € 25,-, per regel extra € 5,-, 1 foto € 10,-


Wing-Kun Tam President Lions Clubs ­International 2011/2012

Lions Clubs International Foundation “Zorg voor een groene boom in je hart en, wie weet, komt er een mooie zangvogel op af.”, luidt een Chinees gezegde. Lions volop in actie als 'Green Machine' Nu de laatste maanden van dit Lionsjaar weer in aantocht zijn,

te nemen en onze planeet groener en gezonder te maken.

kan ik met overtuiging zeggen dat wij letterlijk ons groene hart

Hoeveel kunnen we doen? Het antwoord op die vraag ligt

hebben laten spreken met de miljoenen bomen die we wereld-

verborgen in ons hart en het is duidelijk dat het hart van een

wijd hebben geplant. Op al die bomen, verspreid over de hele

Lion niet onderschat mag worden. Een rotsvast geloof in onze

wereld, zijn veel mooie “zangvogels” afgekomen in de vorm van

missie en in elkaar heeft ons gestimuleerd om in actie te komen.

fraaie landschappen, zuivere lucht en bescherming van de grond

“I believe” heeft plaats gemaakt voor “We believe”. Hoeveel we

en dieren. De bomen die we geplant hebben, zijn het resultaat

uiteindelijk bereiken wordt bepaald door de mate waarin alle

van de kracht van ‘We Believe’.

Lions hun hart laten spreken.

Anticiperen

Gezamenlijk brullen

Het afgelopen jaar hebben we 6.786.015 bomen geplant.

Dat we zo enorm veel bomen hebben kunnen planten komt doordat we met talloze organisaties samen-

In veel gevallen was het planten op zich al een belang-

werken. In Kenia werken Lions samen met de

rijk en ontroerend gebeuren voor alle betrokkenen. Neem bijvoorbeeld de Lions uit Prattville, Alabama

AgaKhan Development Network (AKDN) om de

die 250 jonge boompjes hebben geplant op een

aanplant van 1,5 miljoen bomen te realiseren.

terrein met stacaravans waar vier mensen om het

In Zuid-India hebben Lions 3,4 miljoen bomen

leven waren gekomen door een tornado. Of de

geplant met de hulp van verschillende organi­ saties. Daarnaast werken Lions in veel landen

Lions uit San Bruno, Californië die Californische eiken hebben geplant in een kloof waar door een

wereldwijd in grote en kleine steden samen met

bosbrand 40 huizen werden verwoest. De Lions planten

­niet-Lions aan de verfraaiing van hun directe omge-

niet zomaar een aantal bomen als doel op zich of om

ving. Ons ­“leeuwengebrul” klinkt het luidst als we

het Guinness Book of Records te halen. Wij anticiperen

samen met anderen brullen. Dat geldt niet alleen voor

op de actuele behoeften van de gemeenschap. Daar-

onze boomplantprojecten, maar ook voor onze “fight for sight”-project, hulp bij rampen en onze jeugdpro-

mee planten we zaden van hoop en kracht, van gezondheid en welzijn.

gramma’s. Er gaat zo'n kracht van ‘We Believe’ uit dat ook anderen erdoor gestimuleerd worden en zich voor onze doelen willen

We believe

inzetten. Laten we dus vooral doorgaan om ­anderen de hand te

April is voor ons een bijzondere maand: de lente ontwaakt op

reiken en zo ook met niet-Lions tot een goede samenwerking te

het noordelijk halfrond en dus is het tijd om de schop ter hand

komen.

5


Tekst: Henk Schaap (Tekst)Bewerking: Anja Hagen

Uit de gouverneursraad

Beleidsplan 2011-2012 – ELAN 2.011 We zijn halverwege het verenigingsjaar. De nieuwe GR loopt zich al warm langs de zijlijn en wij kijken terug naar wat er is gebeurd.

Europa Forum 2011

Communicatie

De eerste maanden stonden in het teken van het Europa Forum

Het vademecum voor Lions is tijdens de Najaarsconventie in

in Maastricht. Een zeer geslaagd forum waar we met trots op

Papendal uitgereikt. Dit handige informatieboekje, een initia-

terug mogen zien. Heel veel hulde aan de organisatoren en

tief van Jeannette Peters DG 110BZ, zal ook worden verspreid

­vrijwilligers. Met veel plezier hebben we als GR onze rol als gast-

via de Lionswinkel en onderdeel zijn van de kit voor nieuwe

heer/gastvrouw vervuld. Contacten met de internationale

leden. De in het werkplan aangekondigde film over Lions

zittende en inkomende presidenten waren zinvol en aange-

Nederland nadert langzaam zijn voltooiing. Drie leden van de

naam. Er kon met hen uitgebreid worden gesproken over de

GR en leden van CCM zijn nauw betrokken bij deze promo-

relatie met LCI en LCIF. Ook de Leo’s waren voortdurend een

film.

gespreksonderwerp. Opeiding en organisatie

6

Special Olympics

Door de gewijzigde statuten van LCI zal ook in Nederland de

Een belangrijk discussiepunt was ook de samenwerking met

structuur van GMT en GLT ingevoerd worden. Een van de voor-

Special Olympics (S.O.). Met name PIP Sid Scruggs heeft ons hier-

nemens van de GR 2011-2012 was om te komen tot een samen-

over veel informatie verstrekt. Het aanbieden van de bus aan S.O.

hangend stelsel van scholingen en opleiding. Daarom was een

Nederland was een van de hoogtepunten van het EF. Lions

van de workshops tijdens de Najaarsconventie aan dit onder-

Nederland was en is daardoor volop in zicht.

werp gewijd.

Internationale contacten

De GR (vertegenwoordigd door Irene van Ophem en Henk

Tijdens het EF zijn er tevens contacten gelegd met Duitsland,

Schaap) heeft samen met Peter Brandenburg, John Geeratz (de

Zwitserland en Oostenrijk om meer samen te werken op het

landelijke coördinatoren GLT/GMT) en Cilly Timmer (opleiding

gebied van het verkrijgen van Europese subsidies voor de jeugd.

VDG) een model ontwikkeld waarin alle scholingen voor de

Op verzoek van de GR heeft Jan Willem Rikkers (lid YEC) deelge-

komende jaren zijn vastgelegd zowel qua inhoud als tijdsinves-

nomen aan een overleg met genoemde partijen in Eisenach. De

tering. Dit zal in de komende periode gefaseerd worden uitge-

inzichten en waardevolle informatie die daar verkregen zijn, zal

voerd. Nieuw is ook het Club Excellence Proces. Hiermee kan een

gedeeld worden met onder andere de YEC en Leo’s. Dit punt zal

club haar organisatie en doelstellingen kritisch beschouwen,

de komende jaren nog de nodige aandacht vragen.

evalueren en verbeteren.

Werkplan Elan 2.011 Lionsclubs in Nederland moeten zijn: ✓ een club die We serve waarmaakt ✓ een club die zichtbaar is ✓ een club waar jong en oud een plek heeft ✓ een club waar respect een sleutelbegrip is ✓ een club waar fun is ✓ een club die bruist Hier blijven we als GR aan werken met veel Elan.


Cordaid

Noodhulp

Dit jaar is er een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met

De GR heeft, via de penningmeester Lex Besselink, namens het

Cordaid in het kader van het project Haïti. Hierdoor kon

MD110 tweemaal een bedrag overgemaakt in het kader van

€ 100.000 extra worden gegenereerd. Deze samenwerking is

noodhulp. Eenmaal aan de Hoorn van Afrika voor het uitvoeren

vooral tot stand gekomen door de tomeloze inzet van

van een inentingsprogramma voor kinderen tegen de mazelen.

Rob Wesselingh van LC Hoevelaken.

En eenmaal aan de aardbeving in Turkije. Via het Fuel-Relief Fund is er gezorgd voor brandstof zodat men de ergste kou in de afge-

Lionsledenboek

lopen winter kon bestrijden. Beide acties zijn uitgevoerd in

LOLAS voorziet in hoge mate in de informatieverstrekking met

samenspraak met LCIF Nederland.

betrekking tot het ledenbestand. Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar zal men via LOLAS aan kunnen geven of men al

Kritische blik

dan niet het Lionsledenboek wenst te ontvangen. Paul Zijlstra

De komende periode zal secretaris George Hooijer nog eens

(contact gouverneur CCM) heeft dit op voortreffelijke wijze met

kritisch kijken naar het Lionshandboek. De statuten lijken niet

CCM afgestemd.

meer helemaal synchroon te lopen met die van LCI. Dit zou tot misverstanden kunnen leiden.

Junior Kamer In het verleden was er een afspraak met de Junior Kamer Neder-

De GR blijft zich richten op kwalitatieve ledengroei. Dat de auto-

land dat leden van de Junior Kamer door konden stromen naar

nomie van de clubs hierbij centraal staat moge duidelijk zijn.

de Lionsorganisatie. Dankzij het contact dat Paul Procee DG

Elke leeuw, elke club, mag brullen zoals die gebekt is.

110CO opnieuw heeft gelegd met de JCI (Junior Chamber Inter-

Ook blijven we de focus houden op social media. Inkomende

national) is hier weer beweging ontstaan en worden de

CC Elisabeth Haderer wordt aangesteld als twitteraar.

bestaande afspraken herbevestigd. De GR nam deel aan een netwerkbijeenkomst van SIN. Hier werd veel informatie uitgewisseld met de andere serviceclubs in Nederland en kon men veel

Volgt u onze organisatie al via de website, twitter, LinkedIn en facebook?

van elkaar leren.

7

Van links naar rechts: George Hooijer – Henk Schaap – Jeanette Peters – Lex Besseling – Irene van Ophem – Paul Procee – Paul Zijlstra


Tekst: Nol van Basten LC Raalte. Redactie: Bert Naarding

Jeugduitwisseling: hoe(zo) anders? Als oud-bestuurslid van de Stichting Jeugduitwisseling en ex-YEC van district 110BN reageer ik graag op het artikel in de Lion van februari 2012. Laat ik beginnen met de opmerking dat ik het voorstel, geformuleerd in het artikel van Bob van Eerd, heel interessant vind. Wel bevreemdt het mij dat hij zich beperkt tot de Homestay en er het kampgebeuren niet bij betrekt. Maar dat terzijde.

Gezien de doelstelling van Lions International kan het niet de

Conclusie

bedoeling zijn de Stichting Jeugduitwisseling te degraderen tot

De mening dat de programmering op een hoger niveau moet

een soort toeristenbureau binnen onze organisatie. De doelstel-

liggen dan alleen vakantievermaak, deel ik geheel en dat was

ling - “bevorderen van een klimaat van onderling begrip tussen

onze doelstelling 15 tot 20 jaar terug ook al. Het lijkt mij inder-

de volkeren van de wereld” –vraagt duidelijk om een andere

daad wel helemaal van deze tijd om programma’s binnen de

insteek. Het impliceert op zijn minst de bereidheid je te verdie-

jeugduitwisseling beter te structureren en daartoe geeft het arti-

pen in andere culturen en zelf een goed ambassadeur te zijn van

kel zeker een aanzet. Het aangaan van vaste relaties met bedrij-

het land dat je vertegenwoordigt. Dat is ook de achterliggende

ven en instellingen is alleen zinvol als de Homestay jaarlijks in

gedachte van de landenpresentatie in het kampprogramma.

dezelfde zone(s) wordt georganiseerd, maar dat staat haaks op de gedachte dat zoveel mogelijk Lions(clubs) betrokken moeten

Homestay en kamp

worden bij de jeugduitwisseling.

Ik denk niet dat er getornd moet worden aan de opzet van de

8

jeugduitwisseling: Homestay in combinatie met een internatio-

Een presentatie voorbereiden rond een thema kan een goed

naal kamp. Niet alleen voor dat kamp, maar ook voor de

selectiemiddel zijn, maar… als ik van Nederlandse deelnemers

Homestay, moeten er , naast het doel jongeren kennis te laten

na afloop van de uitzending hoor dat tijdens buitenlandse

maken met het Nederlandse gezinsleven, activiteiten ontplooid

kampen vaak zelfs geen gelegenheid wordt geboden om de

worden, om de gastouders te ontlasten, om de gasten in contact

goed voorbereide landenpresentatie te laten houden, ben ik op

te brengen met aspecten van ons land en onze cultuur, en om

dat punt zeer sceptisch.

de jongeren gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten. Reeds in de jaren ’90 hadden wij (in 110BN, zone 3B) tijdens de

Hoger plan

Homestay onder andere een excursie naar het Waterschap en

Hoewel ik positief sta tegenover verandering/modernisering van

een excursie naar U.C.N. (Ultra Centrifuge Nederland) in Almelo,

de Jeugduitwisseling, durf ik, vanuit heel wat jaren ervaring, tot

geheel in de lijn van wat Bob in zijn artikel voorstelt. In de kamp-

slot te stellen dat de inhoudelijke kant van de Jeugduitwisseling

periode brachten we bijvoorbeeld ook een bezoek aan de politie

in Nederland heel, heel erg gunstig afsteekt bij de organisatie in

met een voorlichting/discussie omtrent het drugsgebruik en de

vele andere landen! En daarmee kom ik op een ander belangrijk

vermeende Nederlandse tolerantie.

punt: jeugduitwisseling moet niet alleen in Nederland naar een hoger niveau, maar vooral in heel veel andere landen! Bijgevolg moet ook de discussie daaromtrent naar een hoger niveau: het niveau van het Europa Forum en de Internationale Conventie!! Laten we met alle bij Jeugduitwisseling betrokken landen eens duidelijk bespreken wat we binnen onze organisatie met YouthExchange beogen en daar de organisatie en programmering op afstemmen. Dat zou een mooie kans zijn om ingeslopen misstanden aan de kaak te stellen, de uitgangspunten (weer) eens duidelijk te formuleren en daarmee deze prachtige Lionsactiviteit weer een nieuw Elan (!) te geven, waarvoor veel meer Lions(clubs) dan tot nu toe het geval is, warm kunnen lopen.


Tekst: Joost Avis Redactie: Gertrude Borsboom

Jeugduitwisseling 2012 Binnen enkele maanden komen er in het kader van het Lions International Youth Camp & Exchange Program, kortweg jeugduitwisseling, weer zo’n honderd jongelui uit diverse landen naar ons land.

Lionisme in de praktijk Met de jeugduitwisseling geven Lions inhoud aan de eerste doel-

club kan de reis- en verblijfkosten (of zakgeld) van een jongere

stelling van Lionsclubs International: “het tot stand brengen en in

die bijvoorbeeld door een school naar voren is geschoven voor

stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de

haar rekening nemen. Na terugkomst is een verhaal in de club

wereld.” Tijdens hun verblijf, dat begint met een kennismaking

over wat hij of zij allemaal heeft gezien en beleefd een mooie

met het reilen en zeilen in Nederland, worden de jongelui onder-

tegenprestatie.

gedompeld in de leefomgeving van hun gastgezin. Wat hen interesseert is, hoe ze vrije tijd doorbrengen, waar zij boodschappen

Geïnteresseerde clubs kunnen voor nader informatie terecht bij

doen, waar kinderen uitgaan en vul maar aan.

de districtscommissaris Jeugd (YEC) in het eigen district. De YEC

Na deze “homestay” gaan de gasten naar een van de vier Green-

kan met clubs overleggen over mogelijkheden om jongeren die

yard-kampen die in 2012 in de districten AN, AZ (Below Seale-

voor uitzending in aanmerking komen te selecteren. Omdat zo’n

vel), BN (Low Lands) en BZ (Dutch Bulls Eye) worden georgani-

proces de nodige voorbereiding vergt en de aanmelding voor

seerd. Elk kamp kent z’n eigen thema en iedere club uit de

2013 al dit najaar weer van start gaat, is de periode voor de

betrokken zone vult een van de tien dagen van het programma

zomer bij uitstek geschikt om daarover plannen te maken en

in. Gedurende het kamp gaat een ploeg vaak langs typisch

initiatieven te nemen.

Hollandse bezienswaardigheden, die van belang zijn in verband met onze strijd tegen het water. Ook nieuwe technische ontwik-

Via de DC Jeugd is een aantal brochures beschikbaar met onder

kelingen staan meestal op de doe-lijst.

meer informatie over de spelregels voor uitzending en informatie voor gastgezinnen. Voor degenen die in 2012 worden uitge-

Gedurende het kamp zijn er – al naar gelang de invulling die de

zonden is er op 2 juni 2012 juni een informatiedag in De Bilt.

organisatie er zelf aan geeft - allerlei gezamenlijke activiteiten.

Word ook gastgezin. Hoe Lions (en anderen) zich kunnen

Soms worden onze buitenlandse gasten zelfs betrokken bij een

aanmelden als gastgezin staat ook op de site. Via enkele klikken

actie van een club. Steeds staat er na verloop van tijd een hechte

staat u als gastgezin in de lijst. Haal ook eens een andere cultuur

groep, die elkaar heeft leren respecteren. Daar dragen vooral

aan tafel en laat je verrassen!

ook de landenpresentaties, verplicht onderdeel van de jeugduitwisseling, aan bij. Het zal niet verbazen dat de jongeren ook na afloop van het kamp nog regelmatig met elkaar contact hebben. Net als onze gasten hier wordt onze jeugd ook elders met open armen ontvangen. Steeds vaker zijn het ook kinderen van niet-Lions die, door een club gesponsord, meedoen aan de uitwisseling. In sommige landen gaat er zelfs aan de inschrijving een ware competitie vooraf. Een

9


Tekst: Robert Holl

Nationale Conventie ’s-Hertogenbosch U kunt het niet hebben gemist en u mag het ook niet missen: op zaterdag 26 mei vindt de 71ste Nationale Conventie plaats in de hoofdstad van Brabant. De organiserende Lionsclubs heten u die dag hartelijk welkom in de stad met de vele gezichten en bijpassende namen: Den Bosch, Boscoducale, Bois-le-Duc, ’s-Hertogenbosch, Duketown en, last but not least, Oeteldonk. Wij nodigen u graag uit voor een -hernieuwde- kennismaking op

de ontvangst, de vergadering, de lezing en het diner plaats. De

deze ongetwijfeld heerlijke lentedag met onze prachtige stad.

lunch wordt genuttigd in het museumcafé.

Kom genieten van de kunst van Jeroen Bosch, de bourgondische sfeer, de verstilde stegen, de “Bossche Bol”, en kom kijken maar

Het programma

vooral luisteren naar het grootste openlucht jazzfestival van

Uiteraard neemt de voorjaarsvergadering een groot deel van de

Nederland en dat alles in het stimulerende gezelschap van

ochtend in beslag. Tijdens de vergadering kunnen de partners

honderden mede-Lions.

op eigen gelegenheid de stad verkennen. Bij de ontvangst in het JBAC liggen daarvoor interessante stadsgidsjes klaar. Daarna

De gezelligheid en het eigen, intieme karakter zijn de trots van

staat het programma vooral in het teken van het “elkaar ontmoe-

’s-Hertogenbosch. De stad is beroemd om haar indrukwekkende

ten”. Na de lunch (met partners) volgt eerst een lezing die onge-

historische ambiance, de Sint-Janskathedraal, de Binnendieze,

twijfeld veel gesprekstof voor de rest van de dag zal opleveren.

de meer dan 550 rijks- en gemeentemonumenten die fraai

Adjiedj Bakas, de bekende trendwatcher, zal tijdens deze lezing

harmoniëren met het moderne karakter van de Hertogstad.

stilstaan bij de huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en de manier waarop de Lionsorganisatie

10

De locatie: het Jheronimus Bosch Art Centre (JBAC)

daarop kan inspelen. De wereld wordt steeds kleiner en tegelijk

De conventie vindt plaats in het Jheronimus Bosch Art Centre

groter door de communicatiemogelijkheden van de nieuwe

dat gevestigd is in de voormalige Sint Jacobskerk in het centrum

media. Welke potentie heeft dit voor ons?

van de stad. In deze statige kerk wordt een compleet overzicht geboden van het werk van de Bossche kunstschilder Jeroen

Het organisatiecomite is verheugd (en ook trots) dat het deze

Bosch. In de prachtige kerkzaal, naast “de tuin der lusten”, vinden

veelgevraagde spreker heeft weten te strikken voor een optreden tijdens onze conventie. Zijn originele, humoristische en prikkelende kijk op zaken zal u helpen om de activiteiten van uw club in een ander daglicht te plaatsen. Het verbaal en visueel

De stad, De Lions, De Conventie en Jazz in Duketown

vuurwerk van Adjiedj Bakas staat niet alleen garant voor amusement maar u zult er ongetwijfeld ook in de praktijk uw voordeel mee kunnen doen. Na de lezing kunt u deelnemen aan diverse bijzondere excursies door de Bossche binnenstad, bij uitstek dé gelegenheid om medeLions te ontmoeten. Het programma is zo breed opgezet dat er voor iedereen wel iets van zijn of haar gading te vinden is. De part-

Save the date:

ners zijn uiteraard bij het gehele middagprogramma welkom.

26 mei 2012 Nationale Conventie ’s-Hertogenbosch

Aanmelden Binnenkort kunt u zich via de Lionswebsite aanmelden voor de Nationale Conventie en de diverse programma-onderdelen. Op de website vindt u ook informatie over de route en de kosten. U ontvangt bericht zodra de mogelijkheid tot inschrijving is geopend. Wees er snel bij want voor een aantal activiteiten is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het organisatiecomite hoopt vele Lionsleden met hun partner te mogen

“we swing“

begroeten op 26 mei: We zien oe gère!


Excursies Programma 1 Een rondwandeling in de nabijheid van het JBAC Er wordt gestart met een bezoek aan de Sint-Janskathedraal en de bijbehorende bouwloods waarin de eeuwenoude kerk­ geschiedenis wordt getoond. Naast de kathedraal ligt, aan de Choorstraat, het Museum Slager. Achter de statige gevels van het museum wordt de uitgebreide collectie schilderijen, tekeningen en voorwerpen tentoongesteld, afkomstig van acht kunstenaars uit de Bossche familie Slager. De werken dateren van 1861 tot 1994. Programma 2 De rondvaart over de Binnendieze Dé toeristische trekker van de stad. Met kleine fluisterboten vaart u door de smalle waterlopen van de Binnendieze langs en onder

Programma

de mooiste plekjes van het historische stadscentrum. Aan de

Locatie Jheronimus Bosch Art Center, de voormalige

hand van anekdotes (en enkele sterke verhalen) vertelt de schip-

kerk waarin nu het leven van Jeroen Bosch

per-gids over de geschiedenis van de stad. Na de vaartocht laat

wordt getoond.

een stadsgids u bijzondere plekken van de oude vesting zien.

Jeroen Boschplein 2 (voorheen Hinthamerstraat 175) 5211 ML 's-Hertogenbosch

Programma 3 Kunst

08.30 - 0.930

Ontvangst

Voor diegenen die al eens in ’s-Hertogenbosch zijn geweest en

09.30 - 12.15

Voorjaarsvergadering

de vaartocht en het bezoek aan de kathedraal al hebben

12.15 - 13.00

Lunch

“gedaan”, maar ook voor hen die eens iets heel anders willen,

13.00 - 14.00 uur 'We serve in the future': een verfrissende visie

wordt een wandeling georganiseerd langs bijzondere kunst­

op nieuwe vormen van fondsenwerving door

galeries in de binnenstad. Galeriehouders geven daarbij uitleg

toonaangevend trendwatcher Adjiedj Bakas.

over het getoonde werk.

14.00 - 17.00 uur Middagprogramma. In het Pinksterweekend wordt de Bosche stad daarnaast onderge-

Programma 4 Jeroen Bosch en Oeteldonk

dompeld in Jazzmuziek, overal te horen en te

In het JBAC bestaat uitgebreid de gelegenheid om de expositie

zien wanneer u de stad verkent.

van het complete oeuvre van Jeroen Bosch te bekijken: indruk-

17.00 - 19.00 uur Borrel in het JBAC.

wekkende schilderijen met vaak bizarre taferelen in een stijl die

19.00 - 21.30 uur Feestelijk aspergerdiner.

volstrekt uniek is. Een glazen lift die tot boven in de toren komt,

21.30 uur Einde.

biedt een prachtig uitzicht over de stad. Vlakbij het JBAC is het

Voor de liefhebber nog Jazz in Duketown!

Oeteldonks Gemintemuzejum. Het is gehuisvest in het herbouwde poortgebouw van het middeleeuwse Zusters van Orthenklooster, een idyllische plek, gelegen aan de Binnendieze. U wordt rondgeleid langs allerlei soorten maskers, kledij etc. en krijgt uitleg over de rijke historie van carnaval en Oeteldonk. Programma 5 Jazz in Duketown U zult er niet omheen kunnen: de binnenstad van ’s-Hertogenbosch staat tijdens het Pinksterweekend volledig in het teken van het grootste Jazz openluchtfestival dat Nederland kent. Alle jazz-stijlen zijn vertegenwoordigd. In overleg met de organisatie van “Jazz in Duketown” kunnen wij u een plaats aanbieden op het VIP Deck op de Bossche Parade zodat u op 3 meter hoogte een prachtig zicht hebt op het hoofdpodium. Het is een volstrekt unieke kans voor de liefhebbers van jazz!! Afsluiting Rond 17.00 uur wordt het middagprogramma afgesloten met een borrel in het JBAC, gevolgd door een voortreffelijk aspergediner.

11


Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

De perfecte oplossing voor elk gazon.

Automower ® 305. Voor gazons tot 500 m2

Automower ® 220AC. Voor gazons tot 1.800 m2

Automower ® 230ACX. Voor gazons tot 3.000 m2

Automower ® Solar Hybride. Voor gazons tot 2.200 m2 . Werkt op zonne-energie.

Ovis aries. (“Schaap”) Voor gazons tot 10.000 m2

Nieuw!

Automower ® 265ACX. Voor gazons tot 5.500 m2

Al duizenden jaren laten schapen ons zien hoe je een gazon tot in de perfectie kunt verzorgen: continu in een willekeurig patroon blijven grazen… Met dit concept als basis heeft Husqvarna de Automower® ontwikkeld, de originele en onbetwiste leider op het gebied van robot gazonmaaiers. Ontdek hoe u een perfect gazon kunt krijgen door helemaal niets te doen.

www.husqvarna.nl


Tekst: Arnold Roelofs Redactie: Pim de Bekker

Fight For Sight De Vietnamese Kim Thi Quon was vijf jaar lang blind aan beide ogen tot zij in 2009 een kans kreeg een staaroperatie aan haar rechteroog te ondergaan.

Eenvoudige staaroperaties hebben enorm effect ‘Eerst wist ik helemaal niet dat ik behandeld kon worden’, vertelt

en in de twee steden Ho Chi Minh stad en Hanoi. In 2011 is een

Kim. ‘Ik dacht dat ik een ongeneeslijke ziekte had. Totdat een

nieuw project gestart in de provincie Soc Trang. Deze ondersteu-

dorpsgezondheidswerker me zei dat ik staar had en geopereerd

ning is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de

kon worden.’

actie Fight For Sight van de Lions Werkgroep Blinden en Wilde Ganzen. Er kunnen noodzakelijke instrumenten worden gedo-

Tweede kans

neerd, gezondheidswerkers en dorpsvrijwilligers worden opge-

Huy, de Vietnamese programmamedewerker van Eye Care Foun-

leid, zodat oogproblemen vroegtijdig herkend en behandeld

dation, zocht haar een jaar na die operatie op. ‘Kim behoort tot

kunnen worden.

de Khmer minderheid en spreekt alleen haar eigen taal’, zegt hij. ‘Door middel van een tolk vertelde Kim me in tranen dat zij zo

Daarnaast zullen refractiediensten worden opgezet om bij hen

blij was met haar operatie. Voorheen voelde zij zich alsof ze niet

die een bril nodig hebben de ogen op te kunnen meten. Die

leefde. Ze kon niets zelf doen. Ik stelde haar voor haar andere

refractionisten kunnen ook ogen van schoolkinderen testen.

oog te laten opereren en afgelopen augustus kreeg ze deze

Hiermee wordt oogzorg voor iedereen bereikbaar. ‘Mijn doel is

tweede kans.’ Bij het controlebezoek vertelt Kim stralend: ‘Ik had

samen met Eye Care Foundation de oogzorg in de projecten,

niet durven hopen dat dit mogelijk was. Ik geniet elke dag van

zoals in Vietnam, te verbeteren. Ik vind dit werk heel zinvol, maar

mijn nieuwe ogen.’

steun van donateurs hier in Nederland is voor deze structurele opbouw onontbeerlijk.’, besluit vrijwilliger John van Haarlem

Nieuw project

medisch adviseur en oogarts in het Jeroen Bosch ziekenhuis in

Eye Care Foundation ondersteunt projecten in zeven provincies

’s Hertogenbosch.

Resultaten in het kort: Aantal consulten: 307.234 Aantal oogoperaties: 23.290 Opgeleide oogartsen: 31 Opgeleid oogheelkundig ondersteunend personeel: 480 Opgeleid overig ondersteunend personeel: 2.793 (onderwijzers/dorpsgezondheidswerkers) (bron: jaarverslag 2010 “Mijn kennis en ervaring zet ik graag in voor dit werk.”, zegt oogarts John van Haarlem.

Eye Care Foundation)

Optometriste Gabrielle Janssen (VUmc) is vrijwilligster voor Eye Care Foundation en leidt ondersteunend oogheelkundig personeel op in Vietnam.

De Lions Werkgroep Blinden en Wilde Ganzen spannen zich samen in om onnodige blindheid te bestrijden. Een project van Fight for Sight in Vietnam. Helpt u mee aan de financiering van dit project? Uw actieresultaat of donatie wordt door Wilde Ganzen beloond met een premie van 55%. Neem contact op over de voorwaarden: arnold@arnoldroelofs.nl

13


Tekst: Bert Naarding

Leoclubs in actie Leoclub Groningen-Stad steunt het Aluthgama Hospital in Sri Lanka Afgelopen jaar heeft Leoclub Groningen-Stad geld ingezameld voor het Aluthgama Hospital in Sri Lanka. De heer en mevrouw Zwiep doen al jaren goed werk in Sri Lanka en met gulle donaties kunnen zij kleine lokale projecten ondersteunen. Ieder jaar nemen zij een kijkje in Sri Lanka bij de verschillende projecten. Zo kon met het door ons gedoneerde geld het Aluthgama Hospital weer voor een groot deel van het jaar van medicijnen worden voorzien. Afgelopen 24 januari hebben zij tijdens onze vergadering enthousiast verslag gedaan van hun ervaringen afgelopen zomer. Wij konden hen deze avond nog verblijden met een laatste donatie van € 327,75, opgehaald tijdens kleinere acties. De heer en mevrouw Zwiep zullen dit geld investeren in twee jongens die hiervan hun opleiding en reiskosten kunnen betalen.

Op de foto overhandigd president Angelique Hadderingh de cheque aan de heer Zwiep.

Leoclub Groningen Stad speelt bingo Twee keer per jaar organiseert Leoclub Groningen-Stad een bingo-avond in het Menno Lutterhuis. Na het klaarmaken

14

van de zaal worden de bewoners door de Leo’s van hun kamers gehaald en verblijd met een kopje koffie of thee en meegebracht lekkers. Wanneer alle bewoners klaar zitten worden er drie rondes bingo gespeeld, waarmee door de Leo’s meegebracht prijzen gewonnen kunnen worden. De ouderen gaan helemaal op in het spel. En hier en daar gaat het er fanatiek aan toe. En wat vinden de bewoners het leuk dat zulke jonge mensen hen zomaar een avond vermaken en gezelschap houden. Na twee uur spelen zijn de prijzen verdeeld. De Leo’s maken nog een praatje met de ouderen en zorgen er daarna voor dat iedereen weer veilig op zijn of haar kamer komt. Ook dit keer was het weer een zeer geslaagde en gewaardeerde avond.

Leo voedselbank actie 2011 Leoclub Groningen-Stad heeft zich in de donkere en dure dagen voor Sinterklaas en Kerst ingezet voor de voedselbank. Elke dag zijn er volwassenen en kinderen die afhankelijk zijn van de steun van de voedselbank. De klanten van de Albert Heijn van winkelcentrum Paddepoel in Groningen hadden op 26 november de kans om deze volwassenen en kinderen te ondersteunen door een extra product te kopen. Leden van de club deelden flyers uit met daarop het voedselbank boodschappenlijstje. Vele klanten kochten een of meerdere producten van dit lijstje die de Leo’s met veel plezier na de kassa van hen aan- en inpakten. De actie kan niet anders worden bestempeld als een groot succes en dit is te danken aan het gulle inkopen van vele klanten en een fit en zeer gemotiveerd Leo team. Aan het eind van de actie kunnen we met trots zeggen dat we in totaal 37 bananendozen voedsel hebben verzameld.


Tekst: Bert Naarding

Oprichtingsfeest Leoclub Neiteam Drachten 16 oktober 2011 is een memorabele dag. Voor het eerst sinds 1938 behaalde een Europees land de titel ‘Wereldkampioen honkbal’. Uitgerekend de ‘underdog’ Nederland deze titel won. 10 december 2011 is een memorabele dag. In de kantine van de lokale honkbalvereniging ‘Drachten Diamonds’ vond de oprichting plaats van de 13e Nederlandse Leoclub en daarmee is Drachten Neiteam is een feit. Voor de leden van de Leoclub was de oprichting net zo uniek als de overwinning van het Nederlandse honkbalelftal op 16 oktober 2011. De oprichting is dan ook geheel in stijl gevierd.

Het is zaterdagmiddag 10 december. Om 12:00 uur verzamelen

woord te nemen. Mooie woorden worden gesproken door de

de Leo’s in spé zich bij de honkbalvelden van Drachten

voorzitter, stiltes onder de aanwezigen worden afgewisseld met

Diamonds. De voorbereidingen voor het oprichtingsfeest verlo-

hard gelach. De anekdotes over het tot stand komen van

pen voorspoedig, totdat er gezamenlijk gegeten moet worden.

Leoclub Drachten Neiteam zijn een bewijs van een enerverende

De plaatselijke pizzeria neemt namelijk wel erg ruim de tijd om

periode. De spijker wordt door Erik op zijn kop geslagen met de

de pizza’s naar smaak te bereiden. Met nog geen hap pizza

woorden “Dus nu sta ik hier dan, aan de vooravond van het

achter de kiezen arriveren de eerste gasten al.

volwassen worden van Leoclub Neiteam. Na vanavond zijn wij niet meer Leoclub Drachten in oprichting maar Leoclub Drach-

Half kauwend op een pizza, die overigens voortreffelijk smaakt,

ten Neiteam”. Deze woorden werden bevestigd door verschil-

worden de taken verdeeld. De voorzitter en de penningmees-

lende sprekers zoals Jean Veenstra (Leo advisor LC Livius), en

ter ontvangen de gasten met warme chocomel, eventueel

George Hooijer (Districtsgouverneur). Nadat de befaamde speld-

aangelengd met een scheutje rum. Op het honkbalveld staat

jes zijn uitgedeeld, de certificaten zijn ondertekend en de

inmiddels een aantal Leo’s klaar om de fundraising actie ‘Wie

nodige foto’s zijn genomen zit het officiële gedeelte van de

slaat het verst’ in goede banen te leiden. Ook binnen worden

avond erop. Het resterende deel van de nog lang gezellige

de gasten in de gelegenheid gesteld om zich in te spannen

avond wordt ingeluid met de prijsuitreiking van de fundraising

voor het goede doel: daar vindt een altijd vermakelijke

acties voor het goede doel: Stichting KIKA.

c­ompetitie blikwerpen plaats. De fundraising activiteiten, de chocomel en hier en daar een glaasje bubbels blijken de

Het Nederlands Honkbalteam mag zich een jaar lang wereld-

perfecte voorbereiding voor de officiële oprichting van Leoclub

kampioen noemen. De Drachtster Leo’s hebben de eer zich Leo

Drachten Neiteam.

te noemen tot hun 35e levensjaar, waarna zij wellicht van Leo in Lion veranderen. Echter, voor nu is er werk aan de winkel: met de

Om 20:15 opent steun en toeverlaat van de versbakken club,

‘Leo ingrediënten’ leadership, experience en opportunity

Nelleke Lietmeijer (vicedistrictsgouverneur), het officiële

bestaan er tal van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikke-

gedeelte van de avond. De sprekers worden geïntroduceerd

ling van de Leo’s en daarbij het realiseren van het voornaamste

waarna Leoclub voorzitter Erik Duurt staat te popelen om het

doel: service bieden aan de maatschappij.

15


Tekst: Guido van Elk Redactie: Pim de Bekker

Euro Muziek Concours 2012 Maandagavond 14 mei is het weer zo ver. De finale van de Nederlandse selectie voor de Europese Finale van het Lions Euro Muziek Concours 2012! In Kasteel Maurick te Vught zullen enkele jonge, veelbelovende Nederlandse cellisten spelen. Een beroepsjury zal er één selecteren die namens de Nederlandse Lions wordt uitgezonden naar het Europa Forum in Brussel.

Anner Bijlsma

piano, cello, klarinet, trompet, fluit, piano, viool, trombone, gitaar, hobo

De drie deelnemers krijgen die avond een gezamenlijke masterclass van

is nu de cello (weer) aan de beurt. Per land wordt een kandidaat van

niemand minder dan de eminence grise van de ­Nederlandse cellowereld

maximaal 23 jaar oud uitgenodigd voor het concours. Van ieder land

Anner Bijlsma. De masterclass werpt op boeiende wijze een blik in de wereld

speelt dus één kandidaat in de Europese finale. De prijzen zijn € 3.500,

van deze aanstormende talenten.

€ 2.000 en € 1.000 (toegekend door het Europees Lions Forum).

Lions, partners en andere belangstellenden uit heel Nederland zijn welkom. Ieder jaar weer blijkt de formule, een combinatie van muziek­

Wereldtitel

uitvoeringen voor publieksprijs met een exclusief diner en masterclass een

Daaraan vooraf gaat de jaarlijkse nationale selectie van de landsverte-

onvergetelijke avond voor gasten en musici op te leveren. Alleen al de

genwoordiger in de deelnemende landen. De jaarlijkse wisseling van

sfeervolle ontvangst met aperitief op het luxueuze terras van de Orangerie

een ander muziekinstrument zorgt voor een veelzijdige aandacht ten

is jaarlijks een feest op zich.

behoeve van al die uiteenlopende groepen jonge musici. En voor het publiek blijkt de intensieve kennismaking met steeds weer een ander

Jong muzikaal talent

instrument uitermate interessant. En helemaal uniek is het vervolg op

De Europese Lions organiseren jaarlijks een muziekconcours op Euro-

wereldniveau, waarbij de winnaars van alle continenten op de Interna-

pees niveau, met ieder jaar een ander muziekinstrument. Dat is een

tionale Conventie strijden om de wereldtitel.

belangrijk programmaonderdeel op de jaarlijkse Europa Forum. Na viool,

Reserveren via www.lions.nl/hertogenbosch.bolduc.

16

Europa Forum 2012 in Brussel In de LION van juni 2011 stond een artikel over het toen nog in aantocht zijnde Europa Forum in Maastricht met een oproep de workshop Integration, Building Cultural Bridges bij te wonen. Samen met het Duitse zusterdistrict 111R is gewerkt aan het onderwerp Integration Serving Civil Society met Lion Paul Grol van LC Eindhoven Universitas in de hoofdrol. Dit is een groot succes geworden. Op het komende Europa Forum in Brussel zal er daarom een vervolg aan gegeven worden. Dat zal op 7 september gebeuren onder de titel Capitalizing on National Differences!

Ter voorbereiding op dit gebeuren is besloten om de samenvatting van de workshop en van de groepsdiscussies in Nederland waar mogelijk te presenteren in clubs, zones en districten. Dit op basis van het Promotion leaflet Cross Cultural Bridges dat daarvoor speciaal gemaakt is. Het idee is dat er allerlei suggesties uit die bijeenkomsten komen, die dan door de Neder-

1. The first step: gain awareness of different worldviews. 2. Acquire knowledge about others' and own cultural characteristics. 3. Willingness to tune conflicting values in specific situations. 4. Work on consensus: the ability to operate smoothly in a situation of conflict.

landse deelnemers van de nieuwe workshop

Elk verzoek van een Lionsclub om in eigen

kunnen worden ingebracht. De workshop in

kring een presentatie te geven zal door onder-

Brussel zal de volgende onderwerpen omvat-

getekenden graag worden gehonoreerd: Paul

ten (eenvoudigheid halve niet vertaald):

Grol (LC Eindhoven Universitas), Fred van Keulen, LC Gewest Helmond,

Capitalizing on National Differences: how to

vkconsult@tiscali.nl, Piet van der Meulen, LC

make it happen in four steps:

Peelland, prhvdmeulen@onsbrabantnet.nl.


Redactie: Bert Naarding

Internationale Conventie Busan, Zuid-Korea De 22e internationale Lions Conventie wordt van 22 tot 26 juni gehouden in de Zuidkoreaanse stad Busan. Busan is een stad met 4,6 miljoen inwoners en is de tweede stad van Zuid-Korea. Het bekende Seoul is de Hoofdstad. Busan ligt aan zee en is de grootste havenstad van het land. De verwachting van de deelnemers is natuurlijk om zo mogelijk vooraf, tijdens of na de conventie nog even een dagje naar het strand te gaan. Iedereen kijkt uit naar internationale ontmoetingen en de hartelijke sfeer die er heerst met deelnemers uit meer dan 160 landen. De conventie in Busan zal ongetwijfeld kleurrijk zijn, door de deelname van veel deelnemers uit Azië. Naast de Internationale Parade en het openingsfeest met het binnendragen van de nationale vlaggen, gaat het de volgende dagen natuurlijk om de inhoud van het Lionisme.

17

Nelleke Lietmeijer, VDG - district 110BN:

Busan, de stad waar wij worden geïnstalleerd als gouverneursclub 2012-2013. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid, Zuid-Korea, Busan, wat is het

vrouw, en nog zo veel meer verschillen, MAAR één grote over-

voor een stad, hoe groot is deze stad. De verbazing was dan ook

eenkomst: allen zijn LION.

groot bij het zien (en dan is het nog maar een blik via internet) van deze grote badplaats. Tja, wat stel je je voor, in ieder geval

Indrukwekkend, zoveel Lions, meer dan 15.000 bij elkaar met

niet dit. Veel, heel veel wolkenkrabbers, een strand; waar is het

hetzelfde doel, na BUSAN ER TEGEN “AN”. Jouw (hun) gouver-

strand!!, ik zie meer ligstoelen, parasols, strandhuisjes, dan ik ooit

neursjaar met jouw (hun) inspiratie. Druk, dat zal het zeker

heb gezien.

zijn in Busan, alleen al de vele contacten, het seminar, de installatie, de diners en nog zo veel meer. Maar druk wordt

Dit wordt de achtergrond van mijn installatie als gouverneur.

het vooral daarna, back home, het jaar van de waarheid.

Groots, kleurrijk , indrukwekkend, druk, warm en ver weg. Woor-

Warm, qua temperatuur zeker, maar vooral de warmte van de

den die misschien ongewild symbool staan voor wat er allemaal

ontmoetingen van reeds bekende Lionsvrienden en nieuwe

gaat gebeuren. Groots in de zin van; wat prachtig, wat heerlijk

Lionsvrienden uit alle windstreken van de wereld. Ver weg,

om hier te kunnen te zijn, maar tevens ook trots om dit als Lion

dat zeker, maar als kersverse gouverneur wil ik vooral probe-

mee te maken. Kleurrijk, letterlijk; een land met heel veel kleur,

ren het Lionsgevoel dicht(er)bij te brengen. Kortom twee

maar vooral figuurlijk; mij bevinden in een zeer kleurrijk gezel-

weken van veel superlatieven , maar vooral veel waarheden.

schap ; qua afkomst, cultuur, overtuiging, taal, schoonheid, man,

Ik ga ervoor.


Tekst & fotografie: Alfred J. Boer

Luieren en leren in Luik Gedurende tientallen jaren gold er voor de Belgische stad Luik slechts één devies: op weg naar het zuiden er zo snel mogelijk doorheen. Het afgelopen decennium onderging de hoofdstad van een voormalig prinsbisdom echter een ware metamorfose en blijkt een bezoek nu meer dan de moeite waard. Op cultureel vlak, maar ook culinair gezien valt er veel te smullen.

18

Wie herinnert zich niet de asgrauwe overblijfselen van de mijn-

César Franck en niet te vergeten: George Simenon, de geestelijke

bouw en de staalindustrie, die niet alleen de stad maar heel

vader van inspecteur Maigret. Zo geeft het schitterende, aan de

Wallonië ooit deed bloeien en grote welvaart bracht. En of je het

Maasoever gelegen Grand Curtius museum een beeld van de

wilde of niet, tijdens een autorit naar het zuiden kon je domweg

kunst en de geschiedenis van Luik. Van compleet andere orde is

niet om deze grauwsluier heen. Sterker nog: de tocht door het

de traditionele zondagochtendmarkt op de Quai de la Batte;

centrum stond ook nog eens borg voor fikse vertragingen.

naast allerlei snuisterijen en antiek vind je er ook kleine huisdie-

Wellicht is dit voor ons Nederlanders nog steeds de belangrijkste

ren en een uitgebreid aanbod van groente en fruit. En over

reden om deze stad letterlijk links te laten liggen, als gevolg

markten gesproken: vanaf november staat het volledig

waarvan de schoonheid verborgen blijft. Jammer, want groot-

vernieuwde Place Saint-Lambert telkens in het teken van het

schalige renovatieprojecten hebben hun uitwerking niet gemist.

jaarlijkse Kerstdorp. Met een beetje geluk wordt de sfeer onderstreept met een laagje sneeuw, maar ook zonder winterkleed is

Levendige binnenstad

de ambiance geweldig.

Vooral het centrum met zijn talloze winkelwandelstraten, ­tradi­tionele taveernes en studentencafé ’s oogt anno 2012

Wandelen of ferme klim?

aantrekkelijker dan ooit. Alleen al de aanwezigheid van niet

Luik is overigens verre van vlak en voor een uitgebreide wande-

minder dan negentien musea is reden genoeg voor een langer

ling is een beetje conditie dus niet overbodig. Daarentegen legt

verblijf in de stad van bekende Luikenaren als de componist

een verkenning te voet ontelbaar veel wetenswaardige details


bloot en het is dan ook aan te raden om een individuele rondleiding

Weetjes

te boeken bij het Office du Tourisme. Deze vinden plaats op een

Ligging:

op plm. 30 kilometer ten zuiden van Maastricht

aantal zondagen gedurende de maanden april tot en met decem-

Provincie:

Luik

ber en kennen verschillende thema’s. Geen angst voor de taal, want

Oppervlakte:

plm. 70km2

er zijn ook Nederlandstalige gidsen beschikbaar. Goesting in een

Aantal inwoners:

bijna 200.000

ferme klim? Bestijg de 374 trappen van de Montagne de Bueren,

Lionsclub district: 112 D, clubs in het centrum o.a. Ans Legia en Liège

geniet vervolgens van een adembenemend uitzicht terwijl je tegelijkertijd bedenkt welke capriolen de bewoners wel niet moeten

Principauté Taal:

Frans

uithalen om de dagelijkse boodschappen in huis te ­krijgen… Boulets à la Liégoise Per auto ben je vanaf Maastricht in het tijdsbestek van pakweg 20 minuten in Luik, maar een ontspannen treinreis is minstens zo aantrekkelijk. Al was het alleen maar omdat je in dat geval niet ontkomt aan een overstap op het nieuwe station Luik-Guillemins, genoemd naar de kloosterorde van de Wilhelmieten die op deze plek was gevestigd. Het station werd in 2009 officieel geopend en komt van de tekentafel van de befaamde Spaanse architect Santiago Calatrava! Uiteraard kent dit station ook verbindingen met zowel Antwerpen als Brussel, terwijl slechts 10 minuten verder station Luik-Palais is gelegen, het einddoel van onze reis. Hiervandaan is het slechts vijf minuten lopen naar het pas zomer 2011 geopende 5-sterren Crowne Plaza Liège hotel, gelegen op de top van Mont St. Martin. Waar nu de lobby is gevestigd stond vroeger het herenhuis Les Cômtes de Méan. De overblijfselen uit het verleden zijn op tal van plaatsen nog te zien. Op luttele minuten loopafstand van het hotel bevindt zich het eerdergenoemde Place

19

Saint-Lambert met daaromheen de leukste winkelstraatjes en niet te vergeten: voldoende mogelijkheden om heerlijke Boulets à la

Reisrubriek

Informatie

Liégoise (Luikse vleesballetjes) of Goufre de Liège (Luikse wafel) te

Auteur/Lion Alfred J. Boer is reis- en water-

www.belgie-toerisme.nl

verschalken.

sportjournalist van beroep. Hij stelt zijn

www.liege.be/tourisme

verhalen in aangepaste vorm belangeloos ter

www.crowneplazaliege.be

Goed toeven in Luik

beschikking aan de Lion. Soms verzorgt een

www.lebistrotdenface.com

Culinair gezien heeft naar de bijnaam Vurige Stede luisterende stad

plaatselijke toeristenorganisatie speciaal voor

www.lelabo4.be

oneindig veel te bieden. Bekend lokale gerechten zijn bijvoorbeeld

Lions een arrangement met korting of een

www.nshispeed.nl

Boûketes (pannenkoeken vervaardigd van boekweit), Boulets à la

extra dienst.

Liégoise gegeten bij Le Bistrot d’en Face, Salade Liégoise of stoofpotjes. Daarnaast is het de moeite waard om een Pékèt te proeven. Deze plaatselijke jenever wordt op smaak gebracht met citroen, aardbei of meloen en dient bovendien als basis ingrediënt voor streekgerechten. Ook niet mis trouwens is een glas Lillet als aperitiefwijn. Een andere aanrader is een lunch of diner in Le Labo 4, een voormalig universiteitslaboratorium, gelegen naast het aquarium aan in Outremeuse, de overzijde van de Maas. Geniet hier van een betaalbaar (allemaal eenheidsprijzen) gerecht in een bijzondere ambiance en wordt bediend door vriendelijk personeel. De provincie Luik afficheert zich met de veelzeggende pay off “la Province de Liège offre tout… sauf la mer:-“ Toegegeven, deze steeds aantrekkelijker wordende studentenstad heeft veel te bieden. Akkoord, een verblijf van een weekend doet lang geen recht aan de talloze mogelijkheden, maar een tweede en langer verblijf is snel geregeld.


Tekst: Elzo Springer

Derde Lionsclub in Enschede Enschede, een stad met meer dan 150.000 inwoners, werkt hard aan een derde Lionsclub. Het wordt, in tegenstelling tot de bestaande clubs, een gemengde Lionsclub. Inmiddels is de keygroup geïnstalleerd.

Met twee Lionsclubs (LC Enschede en LC Twente Zuid) was er

Van de Lionsorganisatie waren aanwezig Albert Groot Rouwen,

ruimte voor een derde Lionsclub in de stad. Zeker omdat de

2de vice-districtsgouverneur, en Hylke Crone, districtscommissaris

beide Enschedese Lionsclubs “mannenbolwerken” zijn en er in

ledenbestand. De beide gasten en Jan Mulder voerden het woord,

Enschede een groot aantal opleidingen aanwezig is.

onder de soepele leiding van president Frans Poppink. Daarna werd door Albert Groot Rouwen het vaantje overhandigd aan

Ad Versa een feit

Willemyn Slikker als teken van de installatie van de keygroup.

Na enkele voorzichtige oriëntaties werd besloten de mogelijk­ heden te onderzoeken om te komen tot een gemengde Lions-

Tegendraads

club in Enschede. Jan Mulder, vice-president van LC Enschede

Nadat de zes leden van de keygroup zich hebben voorgesteld

trok de kar. De eerste stappen verliepen wat minder snel dan

nam Willlemyn Slikker het woord. Zij bedankte Jan Mulder voor

gehoopt, maar op 16 januari was het dan eindelijk zover. De

zijn inzet en hoopte het Charter nog in zijn presidentschap te

keygroup met naam Ad Versa kon worden geïnstalleerd. In een

mogen ontvangen. Uit haar speech bleek dat de principes van

vergadering van de LC Enschede werden de formaliteiten afge-

het Lionisme in de groep al goed geworteld zijn en zij hun naam

handeld in een informele sfeer.

“tegendraads” goed gekozen hadden. Met een informeel samenzijn werd deze feestelijke bijeenkomst afgesloten.

20

Van links naar rechts: Albert Groot Rouwen vice districtsgouverneur. Hijlke Crone, districtscommissaris, Dennis Mol, Willemyn Stikker, Frans Poppink (LC Enschede), Laura Bonnes, Jan Mulder, (LC Enschede) , Marko Koops,Wouter Mertens en Frits Koster


Tekst: Robert Holl

Melvin Jones voor niet-Lion Jean Paul Breur Jean Paul Breur(1975) zette zich in voor voor de actie Oud en Vreemd Geld van twaalf Lionsclubs in België en Nederland. Paul is na drie jaar dienst gedaan te hebben bij United Airlines nu vier jaar purser bij de KLM. Via zijn vader, Lion Martin Breur, is Jean Paul bij de actie voor oogoperaties in derdewereldlanden betrokken geraakt.

Oud en vreemd geld voor oogoperaties

opgebracht. De deelnemende clubs beheren vierentwintig

Sinds 2008 heeft Jean Paul uitheems muntgeld meegenomen op

verzamelzuilen bij even zo vele supermarkten in Nederland en

zijn reizen naar vreemde landen om die ter plekke om te zetten

België. Uiteraard richtte de gouverneur ook een woord van dank

in papiergeld. Wie neemt er op zijn vliegreis 10 tot 20 kg munten

tot de vertegenwoordigers van de twaalf deelnemende clubs in

mee in zijn bagage? Niemand toch? Maar Jean Paul doet dat als

de Werkgroep “ Oud en Vreemd Geld”.

purser wel. In de afgelopen vier jaar heeft de “oud en vreemd geld actie” € 113.250.- opgebracht. Vijftien procent daarvan ofte-

Vader en zoon gehuldigd

wel circa € 35.000.- is alleen al te danken aan het sjouwen van

Geen wonder dat de districtsgouverneur Lex Besselink op een

Jean Paul. Daar een oogoperatie in ontwikkelingslanden € 15

bijeenkomst van de Lionsclub Etten-Leur e.o. met bijzonder veel

kost, heeft Jean Paul dus in zijn eentje ervoor gezorgd dat circa

plezier een Melvin Jones Award uitreikte aan Jean Paul Breur.

2.250 blinden en slechtziende weer goed kunnen zien!

Een heel bijzondere gebeurtenis want het is in de afgelopen twintig jaar pas twaalf keer voorgekomen dat aan een niet-Lion

Sjouwen en geduldig wachten

een Melvin Jones Award werd uitgereikt.

Want sjouwen is het. Eerst de grenspolitie in Nederland en

Aan de vader van Jean Paul, Lion Martin Breur, reikte de districts-

daarna die in het bezochte land overtuigen dat je 10 kg munten

gouverneur zijn Governors Appreciation Award uit. Martin is de

niet voor een terroristisch - maar voor een goed doel bij je hebt.

man die sinds de start van de actie meer dan 5.000 kg munten

Dan in een vreemde stad op zoek gaan naar een bank die bereid

(dat zijn ruim een miljoen munten!) heeft gesorteerd op bruik-

is de munten, zowel de courante als de niet courante, in te wisse-

baarheid.

len voor papiergeld. Je identificeren, soms laten fouilleren en dan een tijdje voor het loket wachten tot je aan de beurt bent en

Mee doen aan de actie?

dan nog een uurtje geduld hebben tot de loketbediende klaar is

Elke Lionsclub kan eenvoudig mee doen: een zuil aanvragen bij

met het tellen en je er papiergeld voor in de plaats geeft.

de werkgroep, plaatsen bij een supermarkt, elke acht weken legen en de inhoud ongesorteerd aan de coördinator van de

Inleveren bij verzamelzuilen

werkgroep sturen. De werkgroep zorgt voor sortering en omzet-

Aan de actie oud en vreemd geld nemen in totaal elf clubs uit

ting in euro’s en de afdracht aan de Stichting Lions Werkgroep

Nederland en één uit België deel. Sinds de start in 2005 heeft de

Blinden Sight First. Voor informatie: de coördinator Herbert

actie, mede dankzij de premie van Wilde Ganzen, € 231.000

Verseveldt oudenvreemdgeldlionsclubs@kpnmail.nl

21


Redactie: Bert Naarding

Stichting Lion Quest Leefstijl is een programma dat kinderen en jongeren helpt bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. Ruim twintig jaar geleden is Leefstijl via stichting Lions Quest naar Nederland gehaald.

Leefstijl blijft actueel Inmiddels wordt er in 69 landen wereldwijd een soortgelijk

en het hele team ging unaniem akkoord met de werkwijze.

programma op scholen aangeboden. Door de succesvolle opzet

22

van het programma in Nederland is Leefstijl inmiddels een

‘’Ook mijn vrouw maakte in haar functie als directeur in het

gerespecteerde naam en worden er nog altijd trainingen

basisonderwijs kennis met Leefstijl. Toen zij op haar school, de

verzorgd aan nieuwe docententeams. Ook al wordt Leefstijl nu

Commanderije uit Heerenveen, voor Leefstijl koos was er binnen

uitgegeven door Edu’Actief, de warme banden met de Lions zijn

een jaar een duidelijke mentaliteitsverandering merkbaar. De

er nog steeds. Want samen streven we immers hetzelfde doel na:

sfeer tussen de kinderen onderling verbeterde sterk, er werd

kinderen laten opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en

minder gevochten op het schoolplein en er zaten minder korte

betrokken volwassenen. Een doel dat juist voor de huidige en

lontjes in de klas. Iets wat natuurlijk vervolgens ook de school-

toekomstige maatschappij extra aandacht verdient.

prestaties ten goede kwam.‘’

Een kwalitatief goed programma zoals Leefstijl voer je niet van

Kinderen leren met Leefstijl om hun problemen beter te

de ene op de andere dag op een school in. Het is van groot

verwoorden. Ook kunnen ze dingen beter overzien en worden

belang dat het team leerkrachten eerst zelf tijdens een training

ze minder gevoelig voor groepsdruk. Dit vermindert de agressie

ervaart wat het programma inhoudt en daarmee welk effect het

en helpt ze om beter beslissingen te kunnen nemen. Doordat er

handelen op een leerling kan hebben. Helaas kan juist de

op een laagdrempelige manier wordt gesproken over gevoelens

(eenmalige) investering van zowel tijd als financiële middelen

leren kinderen zich beter in te leven in anderen, en leren ze dat

een drempel zijn voor scholen om direct met het programma te

iedereen, ook al is diegene anders, respect verdient. Bovendien

starten.

vinden ze de gesprekken en de speelse activiteiten die het programma aanbiedt gewoon erg leuk en motiverend!’’

Lex Walraven, oud-commissaris Quest en oud-districtsgouverneur van Lions Nederland weet hier uit eigen ervaring over mee

Dat de keus destijds juist is geweest blijkt wel uit het feit dat

te praten: ‘’In mijn tijd in het voortgezet onderwijs heb ik de

deze school, met inmiddels een andere directeur, nu nog steeds

invoering van Leefstijl op school meegemaakt. Het team docen-

actief met Leefstijl werkt. Ook de nieuwe leerkrachten in het

ten was eerst sceptisch over het programma. Het werd van

team komen, enthousiast geraakt door de verhalen en ervarin-

bovenaf opgelegd dat we hiermee zouden gaan werken, boven-

gen op school, graag een training of bijscholingsmiddag volgen.

dien werd iedereen verplicht om, ook deels in vrije tijd, mee te

Wilt u meer weten over Leefstijl en hoe u een school in uw regio

doen aan de training. Na afloop waren de meningen gelukkig

zou kunnen bijstaan? Neem contact op via info@leefstijl.nl of

heel anders. Mensen raakten enthousiast over het programma

neem eens een kijkje op www.leefstijl.nl.


Tekst: Koos de Schipper, Schipper President LC Venray Redactie: Pim de Bekker

Lions, help oudere werkloze Lions aan werk In de Lion van februari 2011 stond een artikel met de titel Sollicitatievaardigheden oefenen bij Lions. Leuk, heel goed, maar ook bij onze eigen werkeloze Lionsleden kan de nood hoog zijn. Krapte versus werkloosheid

Opties

De demografische ontwikkelingen in Nederland en met name in

Of zou het een goede optie zijn om een databank in het leven te

Limburg en Brabant leiden tot krapte op de arbeidsmarkt. Ook in

roepen met namen van Lions die al langdurig werkloos zijn? Of

Duitsland ontstaat deze krapte. De vraag is: Wie zal straks het

het inschakelen van elkaars netwerken geen goede optie zijn?

werk gaan doen? Laten we kennis en ervaring verloren gaan?

We hebben daarbij reeds het voordeel dat we er van uit mogen

Hoe pakken werkgevers dit aan? Wat kan dit gaan betekenen

gaan dat we elkaar als Lions kennen. De Lionsorganisatie kan,

voor de (oudere) werkzoekenden? Welke kansen liggen er voor

door dit geschetste probleem te tackelen, alleen maar sterker

de werkzoekende Lions van 55 jaar en ouder?

worden en nog meer voor de hulpbehoevende medemens en zijn omgeving betekenen.

De feiten Van de 242.000 45–plussers die bij het UWV staan ingeschreven,

Ik denk persoonlijk aan het benutten van onze eigen media (de

is 61% al meer dan een jaar werkloos. “Maar we zien dat de

website en de Lion) voor de vraag naar en het aanbod van werk.

kansen van 45-plussers groter worden.”, aldus het UWV werkbe-

Laten Lions die ervaring hebben met en reeds oplossingen

drijf. ”Het wordt pas echt moeilijk wanneer mensen 50, 55 jaar

hebben gevonden voor het genoemde probleem zich melden.

oud zijn.” De werkloosheid onder 55-plussers is het afgelopen

De overheid belooft bonussen aan werkgevers en werknemers

jaar licht gestegen, terwijl die in overige leeftijdsgroepen daalde

die doorgaan met werken tot aan hun pensioen, het zoge-

of gelijk bleef. Dat betekent niet dat 45-55-jarigen opeens volop

naamde vitaliteitssparen. Tussen de 60 en 65 jaar werkt nu één

kansen hebben op de arbeidsmarkt. Van de 137.500 werklozen

op drie Nederlanders. Dat moet naar twee op de drie volgens de

tussen de 45 en 55 zit 55 % al meer dan een jaar zonder werk.

beleidsmakers. Werkgevers gaan daarvoor een mobiliteitsbonus ontvangen, volgens berichten van het ministerie. Het UWV heeft

Lionsnetwerk mobiliseren

intussen wel een punt gezet achter de Talent 45-plus begelei-

Is het niet zo dat wij als Lions een taak in dezen zouden kunnen

ding.

hebben door bijvoorbeeld ons Lionsnetwerk te mobiliseren. Een soort partnerprogramma voor een werkzoekende mede Lion?

Onze Lionsorganisatie die zelf op zeer korte termijn ook te

Het hemd is in dit geval toch iets nader dan de rok. Een Lion die

maken gaat krijgen met de demografische invloeden zal niet

We Serve in zijn genen heeft en dat ook uitdraagt mag en moet

voorbij kunnen gaan aan de noodzaak om het thema “Help

toch ook geholpen worden wanneer hij of zij tot het ongewild

oudere werkloze Lions aan werk”, te bespreken. Mijn voorstel is

werkeloos zijn, is verbannen? Natuurlijk zult u zeggen dat hier

daarom om een toekomst gericht programma voor werkzoe-

meer dan voldoende instanties in ons land mee bezig zijn. Onder

kende Lions op te starten, van waaruit we als Lions wellicht nog

die instanties is echter een wildgroei en een voorbarige commer-

beter kunnen functioneren in onze omgeving met onze We

ciële selectie op basis van leeftijd ontstaan, alles gericht op zake-

Serve gedachte.

lijk eigenbelang van de werving- en selectie bureaus.

23


Tekst: Henderikus Cazemier, landelijk webmaster

CCM: we surf www.lions.nl We hebben als Lionsclub Nederland sinds vorig jaar een prachtige vernieuwde, moderne website. Er is veel informatie te vinden over de internationale, nationale, districts- en clubactiviteiten. En over wat je als club zelf kunt met de site. Net als bij uw computer thuis is er veel mogelijk met de website. Daarom proberen we vanuit de Commissie Communicatie en Media (CCM) via Lion Magazine per keer een onderwerp uit te lichten waarmee u direct aan de slag kunt. Uiteraard horen we ook graag wat u mist, wat niet actueel is en wat wellicht anders kan. Alleen samen maken we het mooier en bruikbaarder voor onszelf: We Surf!

Wie doet nou wat en staat dat ook op lions.nl?

Wie verzorgt welke informatie?

site. 50% van de clubs maakt dus geen gebruik van de gratis

Deze keer enige toelichting op wie-doet-nou-wat. Dat is in uitge-

ruimte en dat is toch zonde! Potentiële nieuwe Lions zullen in

breide bewoordingen terug te vinden op de website in het

50% van de gevallen tevergeefs zoeken naar informatie over de

Handboek CMS onder de kop Organisatie. Maar eenvoudig

club en haar acties en ook mede Lions zullen voor niets zoeken

samengevat wordt de internationale informatie aangeleverd

naar informatie over clubs die de site niet vullen. In het streven

door Lions Clubs International en rechtstreeks doorgegeven. Het

naar bekendheid en transparantie is het ook voor de buitenwe-

nationale nieuws komt vanuit de gouverneursraad en alle

reld interessant om te zien waar de Lions zich voor inzetten. Per

Nederlandse Lionscommissies. Daarnaast zijn de districtsorgani-

dag wordt de site per slot van rekening 500 keer bezocht!

saties erg actief en dat laten ze zien op de districtspagina’s. Gewoon beginnen!

24

Wat kan de club?

Start daarom de discussie bij uw club over het gebruik van de

Dan het belangrijkste, de clubpagina’s. Elke club heeft een eigen

site. Van veel clubsecretarissen krijgen we teruggemeld dat het

clubwebsite binnen lions.nl voor haar eigen informatie. Deze

maken van een clubwebsite zeer eenvoudig en snel gerealiseerd

webpagina’s kunnen door de secretaris of de clubwebmaster

is. Zeker als binnen de club een clubwebmaster is aangesteld.

worden bijgehouden. Daarbij kan per pagina worden bepaald of

Binnen de Lionsorganisatie is daarnaast veel hulp aanwezig (de

de informatie voor iedereen zichtbaar is of alleen voor leden van

districtsinformatiemanagers) om in voorkomende gevallen

de betreffende club. Bij de lancering vorig jaar van de nieuwe

ondersteuning te bieden als het handboek niet helder genoeg is.

site is de beveiliging verder verhoogd, waardoor de gegevens

Namens het webteam, veel surf plezier gewenst!

voor de meeste internetboeven niet benaderbaar zijn. Op dit moment heeft 50% van alle clubs een gevulde site en 9%

Henderikus Cazemier, landelijk webmaster www.loins.nl,

van de clubs heeft een link naar een eigen extern onderhouden

06-52711745


Tekst: Irene van Geest

Lions VN-dag 2012 Vernietiging van chemische wapens en voorkomen dat ze ooit nog gebruikt worden: daar werkt de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) aan.

Chemische wapens (bijna) de wereld uit Op 10 maart was OPCW de gastheer van de Lions VN-dag in Den

opgericht, direct na de Tweede Wereldoorlog, was er een alge-

Haag. Deze jaarlijkse bijeenkomst bevestigt de band van interna-

mene wens dat het geen organisatie moest zijn waar het belang

tionale samenwerking tussen de Lionsorganisatie en het werk

van de staten de boventoon zou voeren. Men wilde dat het zou

van de Verenigde Naties.

gaan om het belang van de mensen in die staten, de volken. Daarom begint het handvest ook met: We the peoples…

Verdrag tot bestrijding van chemische wapens Met aangrijpende beelden toonden Robert Gentis en Irene

Maar vanaf het oprichting heeft men zich steeds afgevraagd hoe

Cusell, medewerkers van OPCW, het belang aan van hun werk.

dat aspect vorm moet krijgen. Het heeft er bijvoorbeeld toe

Na de verschrikkingen met mosterdgas (WO I) en zenuwgas

geleid dat ngo’s (non governmental organisations) veel invloed

(oorlog tussen Iran en Irak) wilde men wereldwijd deze middelen

hebben gekregen. Echter bij veel van die organisaties kunnen

verbieden. In 1997 werd het verdrag gesloten om het gebruik

vragen gesteld worden over de vertegenwoordiging, de legitimi-

van chemische wapens te verbieden. Alle verdragslanden

teit en de aansprakelijkheid. Spijkers is van mening dat de verte-

hebben opgegeven of zij die wapens hebben en waar die zijn.

genwoordiging via staatsrechtelijke lijnen democratischer is, dan

De OPCW is opgericht om toe te zien op de vernietiging ervan.

via ngo’s. Hoe legitiem is de vertegenwoordiging van Lions,

De organisatie voert ook inspecties uit bij de industrie om te zien

vroeg hij aan de zaal.

of de aanwezige chemische stoffen uitsluitend voor vredelievende doeleinden worden gebruikt of geproduceerd. Pieter de

Winnende Peace Poster

Savornin Lohman, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordi-

Aan het slot van het programma reikte Henk Schaap, voorzitter

ger bij OPCW, vertelde dat OPCW het voor elkaar heeft gekre-

van de Gouverneursraad, de eerste prijs uit aan de Nederlandse

gen, dat bijna alle chemische wapens zijn opgeruimd.

winnares van de Peace Poster Contest. Emma Boitelle uit Hengelo (Gelderland) was de gelukkige. Het motto ’Kinderen

We the peoples…

weten wat Vrede is’ inspireerde haar tot een harmonieuze

Otto Spijkers besloot dit symposium met een inleiding over

­kleurrijke poster, die straks hopelijk weer als wenskaart beschik-

burgerparticipatie wereldwijd. Toen de Verenigde Naties werd

baar is.  

Aandachtig luisterend publiek op Lions VN-Dag 2012.

Henk Schaap reikte de eerste prijs uit aan Emma Boitelle voor haar winnende Peace Poster.

25


Tekst: Bert Naarding

De beroemdste Lion van deze winter: Wiebe Wieling Wanneer je deze LION leest, ben je waarschijnlijk meer bezig met de meivakantie dan met de afgelopen winter. Maar nauwelijks twee maanden geleden, was heel Nederland in rep en roer, want een ELFSTEDENTOCHT zou misschien, eventueel, waarschijnlijk worden verreden. Helaas is het niet doorgegaan, het had nog niet hard genoeg gevroren. We hebben er allemaal elk uur van de dag kennis van kunnen nemen. Op het moment dat de Rayonhoofden bij elkaar komen in Friesland, staat heel Nederland op zijn kop ! Er is maar een man die alles in goede banen kan leiden en dat is de Voorzitter van de Vereniging De Friesche Elf Steden. En laat deze man, de meest beroemde Fries, nou ook (de meest

met zijn echtgenote Jessy. In een interview in de Leeuwarder

beroemde) LION zijn: Wiebe Wieling. Wiebe is lid van LC Leeu-

Courant zegt Wiebe dat zijn voorzitterschap de allermooiste

warden en schaatste in 1986 ook zelf de Elfstedentocht, samen

baan is van Nederland.

LC Borck Overessinghe (Westerbork) geeft monument aan veteranen

26

Voor oorlogsveteranen in Drenthe ging op 14 januari een lang

Bij het evenement op 14 januari waren ongeveer 300 veteranen,

gekoesterde wens in vervulling: een Veteranenmonument. Op het

hoogwaardigheidsbekleders en genodigden aanwezig. Het

terrein van het Provinciehuis in Assen werd het Drentse

monument werd onthuld door de thans 93-jarige heer Mager,

Veteranen­monument onthuld. Het monument werd geschonken

vader van een van de Lionsleden en veteraan van de tweede

door de Lionsclub uit Westerbork. De mannen van LC Westerbork

wereldoorlog, samen met een 29 jarige militair die net uit

onderhouden al enkele jaren goede banden met de Drentse Vete-

Kunduz was teruggekeerd. Ze werden begeleid door de

ranen. Toen deze kenbaar maakten dat ze graag een monument

Commissaris van de Koningin in Drenthe, de heer

wilden, besloot de club zich daarvoor in te zetten. Het monument

Jacques ­Tichelaar.

werd door de club bekostigd, zelf ontworpen en gemaakt.

Het monument heeft de vorm van een druppel of traan met de tekst: "Wat blijft is de aangrijpende herinnering aan al dat ik heb gedaan."


Tekst: Gertrude Borsboom

In deze Lionspuzzel gebruiken we (voornamelijk) Nederlandse Lions­begrip­ pen en Lionsnamen. De oplossing van de puzzel vindt u op www.lions.nl.

Oproep Gevraagd: brillen en hoortoestellen voor Filippijnse kinderen

Lionspuzzel Horizontaal

Verticaal

9

1

Venlose Lionsclub

Van Lion Ofelia Thom uit de Filippijnen ontving het echtpaar

10 Europees gebergte

2

activiteiten van Lionsclubs

Jaap en Diny Stelling van respectievelijk LC Voorburg en

11 onaangenaam ruiken

3

te vervullen opdracht

LC Voorburg Prinses Marianne een hulpvraag voor brillen en

12 stad op Cyprus

4

klein achtpotig dier

'achter het oor' hoortoestellen. Al jaren sturen zij deze hulp-

13 lesbienne (inform.)

5

Delftse Lionsclub

15 vermoeid

6

Nederlandse autoclub

16 eigenbelangzoeker

7

boom om wensen in te hangen

17 Immediate Past President (afk.)

8 opening waardoor iets wordt

middelen naar onze actieve clubgenoot Ofelia. Ofelia is lid van LC Metro Iloilo in Iloilo City en sinds geruime tijd zeer betrokken bij kinderen die slechthorend en/of slechtziend zijn. Met haar én onze hulp kunnen deze kinderen naar school. Jaap en Diny hebben twee keer een bezoek gebracht aan de verschillende Sped Schools (Special Education Schools) om een en ander te bekijken en weten daardoor dat de hulpmiddelen heel goed terecht komen. Een oproep aan onze Nederlandse Lionsvrienden: Wie helpt Ofelia haar prachtige werk te continuëren? Diny en Jaap zijn op zoek naar brillen, bij voorkeur zonder glazen vanwege de verzendkosten, en goed werkende hoorapparaten voor achter het oor. Ook zogenaamde kasttoestellen zijn welkom. Die zijn geschikt voor zéér slechthorende kinderen en volwassenen. Diny: “Ik hoop dat we bedolven worden onder brillen en hoortoestellen!”   Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Diny en Jaap Stelling - jadistel@planet.nl

hoofdstad van Ghana

19 historisch automerk

ingelaten

20 voedster

13 Lions Clubs International (afk.)

23 type beeldscherm

14 type veiling

24 zuinig type lamp

15 grote prehistorische steen

25 vrucht van de eik

16 groep uitverkorenen

27 huis voor terminale zorg

18 map voor verzekeringspapieren

29 club van junior Lions

21 North Sea Lions (afk.)

32 Rotterdamse Lionsclub

22 fijngehakt vlees

33 vaste groepen Lions

26 scheikundig element 28 sneeuwhut 29 beeldmerk 30 zwaardwalvis 31 inwoner van Baskenland

27


110AN

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst: Alfred J. Boer

Schoorlse Lions ‘lopen binnen’ tijdens Groet Uit Schoorl Run LC Schoorl heeft zich weer van zijn beste

kon een bedrag van maar liefst € 20.000

kant laten zien tijdens de afgelopen 35e

bijeen worden gebracht.

Groet Uit Schoorl Run. Bijna de hele Nederlandse top was aanwezig tijdens dit

Maar liefst € 20.000 voor Rwanda

loopevenement met totaal 8500 deelne-

In totaal waren er bijna 100 deelnemers,

mers. Voor een aantal atleten vormt met

die door de Lions, net als voorgaande

name de internationale 10 km een

jaren, in de watten werden gelegd, met

belangrijk meetmoment richting Olympi-

dit keer een eigen ontvangsttent op het

sche Spelen.

terrein van Duinrand S. Maar er zit nog meer in het vat. Een woordvoerder van

Maar liefst 13 gesponsorde teams hadden

PWN liet weten dat de kans groot is dat

de Schoorlse Lions ingeschreven voor de

de opbrengst van dit project via subsidie-

Business Run (21 km en 10 km). Qua

kanalen wellicht nogmaals zou kunnen

bestemming richtte het vizier zich deze

worden verdubbeld, tot een bedrag van

één van de activiteiten waar de

keer op het aanleggen van nieuwe

ruim € 40.000. Daarmee zouden zo’n 50

LC Schoorl zich mee bezig houdt. Het

tappunten voor schoon drinkwater in

drinkwaterputten kunnen worden gerea-

volgende project staat alweer op stapel:

Rwanda. Vervuild drinkwater is een voor-

liseerd, ofwel schoon drinkwater voor

op 12 mei wordt, in samenwerking met

name bron van veel ziekten. Niet alleen

45.000 Rwandezen. Een beter doel om ‘de

Staatsbosbeheer, het Duingolf Toernooi

wordt hiermee voorkomen dat vrouwen

longen uit je lijf’ te lopen is nauwelijks

georganiseerd, het eerste golftoernooi

en kinderen uren moeten lopen om hun

denkbaar.

over meerdere holes in de hoogste duinen van Nederland. Meer weten? Bel

jerrycan te vullen, maar belangrijker: het

28

aantal ziekte- en sterftegevallen neemt

Lions Schoorl, een actieve club

even met Wim Meijers, secretaris van de

drastisch af. Dankzij verdubbeling van de

Deelname aan de Groet Uit Schoorl Run

Lions Club Schoorl, tel. 072-5094535/06-

opbrengst door waterleidingbedrijf PWN

in de vorm van Business Teams, is maar

53941656.


LC Brittenburg(Noordwijk/Katwijk) tekent andermaal voor succesvol fundraising evenement Oktober vorig jaar werd in grand Hotel

spannende bokspartijen betraden BN’ers

Huis ter Duin te Noordwijk het Lionsclub

(Bekende Noordwijkers) de ring onder

De Brittenburg Boksgala 2011 gehouden.

professionele coaching van Arnold

Dit jaarlijkse fundraising-evenement koos

Vanderlyde. Na de laatste ronde werd de

de Dirk Kuyt Foundation en de Boxing

opbrengst van het geslaagde Boksgala

Academy dit keer als goede doelen-orga-

bekend gemaakt: zowel de Dirk Kuyt

nisaties.

Foundation als de Boxing Academy kreeg

Het boksgala had voor ruim 300 gasten

een cheque van € 30.000,- aangeboden.

een stijlvol avondvullend programma in

In 2012 zal er wederom een boxgala

petto met een bijzondere combinatie van

worden georganiseerd in Grand Hotel

gastronomie en sport. In twee van de vijf

Huis ter Duin.

Scoren voor een Ringvaart Op een koude, maar zonovergoten dag in goed doel januari heeft LC Haarlemmermeer-RingVoor de vierde

vaart voor de tweede keer in successie de

achtereenvolgende

handen uit de mouwen gestoken voor

keer maakt LC Haar-

landschap Noord Holland. Deze keer

lemmermeer dank-

betrof het noodzakelijk onderhoud aan

baar gebruik van het EK voetbal in de

het bos bij de Linnaeushof. In een vriend-

vorm van een voetbalpool. Het EK voetbal

schappelijke sfeer en in samenwerking

2012 in Polen-Oekraïne staat voor de

met de boswachters werd er ijverig

deur. Dat wordt weer een leuke, span-

gezaagd en gesjouwd. Tientallen vier-

nende juni maand. Op kantoor, bij sport-

kante meters bos werden ontdaan van

verenigingen, thuis of op de Lionsclubs

boomsoorten die volgens de deskundi-

worden weer de bekende voetbalpooltjes

gen ter plaatse meer kwaad dan goed

georganiseerd. En dat kan allemaal nu

doen. Inmiddels ligt het betreffende

nog veel leuker, gemakkelijker en boven-

perceel er weer prima bij. Twee maanden

kinderen van 6 tot 15 jaar waar de lokale

dien helpen jullie ons ook een handje.

later kwam de club in actie bij het nieuwe

jongeren zelf actief bezig zijn. Hier

Jeugdland ten zuiden van Nieuw Vennep.

werden zowel bouw- als schilderwerk-

Jeugdland is een bouwspeelplaats voor

zaamheden ter hand genomen.

LC Haarlemmermeer heeft, na het succes van de verkoop in 2106, 2008 en 2010, wederom een voetbalpool programma gemaakt. Voor € 25 kunt u dit programma via onze website bestellen. De opbrengst van dit pool-programma zal weer bestemd zijn voor een goed doel. Voor meer informatie: www.lionshaarlemmermeer.nl

29


Van & over Lions en Lionsclubs Wijnproeverij in de Bollenstreek Een loot aan de stam van 110 MD is gevestigd in de Bollen- en Duinstreek en draagt de toepasselijke naam "Lisse, De Oude Duinen". Deze gemengde club bestaat inmiddels ruim 15 jaar oud en bracht ondertussen een aanzienlijke som aan fondsen bij elkaar. Sommige projecten ontvingen zelfs meer dan een ton. Het betreft hier onder andere ziekenhuizen, organisaties voor kinderzorg, aidsslachtoffers en gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn de leden actief door de handen uit de mouwen te steken voor onder meer het Zuid-Hollands landschap en de bejaardenen gehandicaptenzorg. Door middel van de publiciteit wordt de aandacht gevestigd op

30

de club voor ledenwerving, voor sponsoring en voor de organi-

Ter ondersteuning verzorgde Lionsclub eind vorig jaar een wijn-

saties die worden gesteund. Een voorbeeld van de laatste is

proeverij, waarvan de opbrengst, zijnde een bedrag van € 5.000

Manege de Puntenburg Deze manage legt zich toe op het geven

werd aangeboden aan de weduwe van de oprichter van de

van paard(pony)rijlessen aan kinderen met een lichamelijke en/

Manege, mevrouw Puck de Vroome. "Daar kunnen we weer een

of geestelijke handicap. Niet alleen is daar veel tijd, geduld,

jaar hooi van kopen," was haar reactie. Het is de tweede keer dat

liefde en toewijding voor nodig, maar ook moeten extra krach-

LC Lisse, De Oude Duinen de manege verrast met een donatie.

ten worden aangetrokken voor de begeleiding van de kinderen

De eerste keer werd een aangepast zadel aangeboden, met

en ook moeten extra faciliteiten worden geschapen in bijvoor-

behulp waarvan de kinderen veilig en comfortabel aan de

beeld aangepaste zadels.

­hippische sport kunnen deelnemen.

Gezelligheid levert een flinke donatie op voor De Bonte Piet

Vierde Bridgedrive voor Het Tesselhuus met LC Opmeer weer succes

Eind vorig jaar tekende LC Opmeer voor de organisatie van een

Bridgedrive werd gespeeld. De winnaressen de dames Nel Pronk en

muzikale avond met Ysbrand van Belleghem in Eetcafé Halfweg

Wynia van Leeuwen (met een percentage van 60,37) waren zichtbaar

in Midwoud. Ysbrand is onder meer bekend als bandlid van Para-

verheugd. En de gezelligheid groeide bij de loterij met werkelijk

dise en The Cats Aglow band. De avond stond in het teken van

bijzondere prijzen zoals een vlucht boven je woonplaats met een

‘Back to the seventies & eighties’ met muziek van onder andere

privé vliegtuig, kledingbonnen ter waarde van vierhonderd euro en

Simon e & Garfunkel, John Denver, Julio Iglesias, Billy Joel, de

elektronicabonnen ter waarde van driehonderd euro. Traditioneel

Cats etc etc. Kortom, er was voor ieder wat wils.

worden de kosten voor deelname en loten laag gehouden. Hierdoor

Enthousiasme alom in café De Opstap waar op februari de vierde

kon LC Opmeer haar motto actief (in de organisatie), sociaal Mede dankzij de sponsoring van Eetcafe Halfweg kon de voorzit-

(opbrengst tweeduizend euro voor vakantie van zwaar gehandicap-

ter van de club een cheque van maar liefst € 700 overdragen aan

ten) en gezellig (dat was het zeker!) weer waarmaken. Dat kon alleen

De Bonte Piet. Deze erkende vogel- en egel opvanginstantie was

met de hulp van Hans Schilder (wedstrijdleiding) van Bridge Club

zeer in haar nopjes met de donatie van LC Opmeer.

Heijermans en onze vaste sponsoren Bto Zaanstad, Rabobank Hoorn en tilleMANs maatkleding Hoorn. Plus vele anderen die belangeloos mooie prijzen beschikbaar hebben gesteld. De vertegenwoordiger van Het Tesselhuus, Rinie de Kruif, aanvaardde de cheque van € 2.000 en vertelde hoe blij de mensen zijn die hierdoor bij hen op vakantie komen. LC Opmeer is ervan overtuigd volgend jaar het eerste Bridgedrivelustrum te kunnen komen vieren.


110CO Tekst(bewerking): Pim de Bekker

Roparun 2012: Kippenvel op de Coolsingel ‘De Lions Bernheze gaan van Parijs naar Rotterdam. Te voet.

logistieke klus’, zegt teamcaptain Wim Tolboom. ‘De lopers

Hardlopend. Ze doen mee aan de 21e editie van estafetteloop

worden begeleid door in totaal zes fietsers, die met het route-

Roparun 26, 27 en 28 mei. ‘Voor het goede doel en het avontuur!’

boek op het stuur de weg wijzen. Er rijden twee busjes mee met

LC Bernheze is als club met een jonge gemiddelde leeftijd in

fysiotherapeuten en masseurs, en er zijn twee campers waar de

staat deel te nemen aan Roparun 2012.’ Aldus clubcorrespon-

lopers even kunnen bijkomen tijdens hun aflossing.’

dent Henri van Boxmeer. In 20 jaar tijd heeft de Roparun 45 miljoen euro opgebracht voor Ze organiseerden al eens een wijnfair, De Meijerij Classic & Oldti-

de bestrijding van kanker. Voor mensen met kanker kunnen wij

mer toertocht, feestavonden in Bernhezer zorgcentra, Bernheze

geen dagen meer aan hun leven toevoegen, maar wél leven aan

business Gala. Totaal verschillende evenementen, maar met één

de dagen . Voor wat de opbrengst van dit jaar betreft gaat de

constante. Johan van Herpen (57): ‘Wij doen het voor de lol

club lobbyen voor Ziekenhuis Bernhoven, vlakbij Bernheze. Eind

(fundraising en spending) en om anderen te helpen. Dienstbaar-

April presenteert het Ropa-team van LC Bernheze zich in De Pas

heid en service is de reden van ons bestaan.’

in Heesch. Op 28 mei, na aankomst in Rotterdam, sluiten ze hun avontuur af met een feest in het Tunneke te Heesch. Steun dit

Met hun nieuwste project leggen ze de lat hoog. De heren

initiatief van Lions Bernheze en word Partner of Vriend. Voor

moeten straks in twee dagen en nachten tijd in 48 uur 523 kilo-

meer informatie, zie www.lionsroparun.nl. Het wordt een

meter afleggen. Dat doen ze in estafettevorm, met acht verschil-

‘kippenvel ‘-evenement voor de club en de toeschouwers op de

lende lopers. ‘Niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een

Coolsingel.

31

Herdenking geboortedag Melvin Jones in 110CO Een ruime meerderheid van de Melvin Jones

cieel gesloten in verband met renovatie toch

Uiteraard kwamen er allerlei ideeën op tafel

Fellows uit district 110CO kwam op vrijdag

open voor de Melvin Jones Fellows om het

die aan het kabinet zullen worden doorge-

13 januari naar Den Bosch om de geboorte-

magistrale Astronomisch Uurwerk, ook

geven. Ook oproepen zoals: meer Leoclubs,

dag van de oprichter van onze Lionsorgani-

Oordeelspel genoemd en een getrouwe

meer dames in de clubs etc. De mannen-

satie, Melvin Jones, te herdenken. In 110CO

kopie van het spel dat oorspronkelijk in 1531

clubs in Geldrop en Nuenen bijvoorbeeld

werd dit voor de tweede keer georganiseerd.

in de Sint Jan geplaatst is, te bezichtigen. De

openden recent hun deuren voor damesle-

Wederom door leden van LC ‘s Hertogen-

bedenkers en oprichters van het Art Centre,

den. Een succes! Ook in Nijmegen en elders

bosch Bolduc. Dit keer was gekozen voor

de heer Jo Timmermans en zijn echtgenote,

is dat gebeurd. Samenvattend: een gezellige

een lunchbijeenkomst, want je weet nooit bij

gaven daarbij zelf tekst en uitleg bij het

en interessante middag met dank ook aan

het starten van de voorbereidingen, in

Oordeelsspel.

het districtsbestuur, dat deze bijeenkomst

november, hoe dik het pak sneeuw op 13

Vervolgens de lunchbijeenkomst in het daar-

wederom gefaciliteerd heeft. Foto's zie: site

januari is. Het was op deze januari-vrijdag

naast gelegen, pas geopende, kreeftenres-

http://www.juupbosch.nl.

droog, naar verhouding warm en met een

taurant Marie Entrecote. Tijdens de voortref-

zonnetje. Prettig voor wandelingen van de

felijke lunch werden ook nog Lionszaken

ene naar de andere locatie.

besproken. MJF’s hebben immers We Serve

Gastheer- en vrouw waren Ton en Mieke

hoog in het vaandel en zijn en blijven betrok-

Brokx, woonachtig pal achter de St. Jan.

ken bij de Lionsorganisatie. Zo spraken ze

Ontvangst met koffie en met de beroemde

over: 1) Hoe van een bestaande club een

Bossche bollen. Daarna op stap naar het

gemengde te maken? 2) Tips werving leo's!

Jheronimus Bosch Art Centre. Alhoewel offi-

3) Huisstijl MD110? 4) Actuele districtszaken.


Van & over Lions en Lionsclubs LC Oss doneert € 7.500 tijdens Nieuwjaarsconcert Iedere eerste vrijdag van het nieuwe

Osse geluiden

jaar vindt het traditionele Lions Oss

Op het muzikale programma van de avond

Nieuwjaarsconcert plaats in de kapel

stond voor de pauze een mix van Osse gelui-

van Ziekenhuis Bernhoven in Oss. Dit

den. Deze bestonden uit flamengo gitaar-

concert is voor ruim 500 gasten de

spel van Alessio Rooders, het klarinet kwartet

eerste feestelijke gelegenheid om

KEK, Regionaal Symfionie Orkest, saxofoniste

elkaar, onder het genot van een glas

Lisa Hoogstraten, hoboiste Yvette van Schaik,

champagne, het beste toe te wensen.

ensemble Proyecto Mezcla en zang door

De avond startte met het overhandigen

Tjade en Tessel van Muzelinck.

van een donatie van de club aan een goed doel. In 2012 is gekozen voor de

Bloemen

Muzelinck, centrum voor de kunsten

Na de pauze was, net als vorige jaren, geko-

ofwel de Osse Muziekschool. Muzelinck

zen voor een nationale beroemdheid. Na

ontving dit jaar een symbolische check

Wouter Hamel, Candy Dulfer en Giovanca

van € 7.500. Hiervoor heeft Muzelinck

was het dit jaar de beurt aan Karin Bloemen.

de Classic Express van PCC gecontrac-

Niet alleen presenteerde ze haar programma

teerd en daarmee gedurende enkele

vol humor, de liedjes die ze had uitgekozen

de avond besloten. In de boeken van LC Oss

weken Osse basisscholen bezocht om

waren meeslepend en aandoenlijk, amusant

kan genoteerd worden dat 2012 zeer

de leerlingen kennis te laten maken met

en emotioneel. Kortom Karin in haar beste

geslaagd begonnen is. Volgend jaar dus

klassieke muziek.

doen. Met de studentenband Tzigane werd

weer!

LC Oss ontvangt damesclub Lions Ceres 32

De LC Oss heeft gedurende dit

hanteren bij de samenstelling van hun

Uden (hun standplaats) vroeger beroemd

presidents­jaar gekozen voor het thema

club. Door een brede regio (Oss-Uden-

was om haar zwarte kersen.

‘LIONS ontmoeten LIONS’. President Wim

Veghel) te hanteren, hopen ze snel goede

Na het officiële gedeelte sluiten de beide

Rooijakkers heeft daartoe het initiatief

kandidaten te vinden voor een enthousi-

clubs de avond af met een gezellige

genomen om de damesclub Lions Ceres

aste start. In de regio streven ze betrouw-

borrel en de start van een solide vriend-

uit te nodigen tijdens een reguliere avond

baarheid en samenwerking na. Dit bezoek

schap wordt meerdere malen beklonken.

om nader kennis met elkaar te maken. De

is daar een geweldige voorbeeld van.

Het was een enerverende avond met veel

damesclub Ceres is een club in oprichting

Marianne schetst de herkomst van de

perspectief naar de toekomstige samen-

in de regio Oss-Veghel-Uden, met op dit

clubnaam Ceres als het historische feit dat

werking.  

moment zeven leden. Thuisavond Zes van de dames hebben dinsdag 17 Januari onder leiding van initiatiefneemster Marianne Wennink-Welters LC Oss bezocht tijdens een ‘thuisavond’ bij een van haar leden. Na een introductie door de president nam Marianne het woord en schetste de start van hun initiatief en de progressie die de dames op dit moment doorstaan naar een uiteindelijk ledental van 20 (vereist voor de officiële start van de club). Ceres, zwarte kersen Vriendschap en maatschappelijke gericht gevoel zijn de basis elementen die zij

Het vaantje van LC Oss voor Ceres


LC ’s Hertogenbosch Bolduc in actie voor mensen met een verstandelijke beperking Tijdens het jaarlijkse topevenement

kregen een persoonlijk nummer, waar-

's-Hertogenbosch Maritiem 2011 organi-

mee men in de prijzen kon vallen. Inmid-

seerde LC Bolduc ook dit jaar weer hun

dels is de opbrengst bekend.

grote Eendjesrace op de Dieze. Doel van de race was nu om de bouw van

Deze bedroeg € 7.000. Samen met de

een sociale ruimte voor Cello-zorg op loca-

opbrengst van de Eendjesrace in 2009 en

tie De Binckhorst te Rosmalen mogelijk te

de Lions Bolduc Golfdag in 2010 heeft de

maken alsmede de realisatie van een over-

club in totaal voor Cello-zorg € 20.000 bij

kapping van het bewonerscafé ervan.

elkaar gebracht. Dit bedrag werd op een speciale persconferentie op 28 februari

Duizenden badeendjes zijn toen door de

overhandigd. Zie ook www.lions.nl/herto-

club verkocht. Koper en gekozen eendje

genbosch.bolduc

Een buitengewone ‘gewone’ Lion: Bob Scheepmaker! “Het is met groot genoegen dat ik u wil verzoeken in overweging te nemen, Lion Bob Scheepmaker, geboren 9 mei 1936, lid van de Lionsclub Nijmegen, te benoemen tot Melvin Jones Fellow. Lion Bob Scheepmaker heeft zich als Lion meer dan op bovennormale wijze ingezet voor LC Nijmegen, het district 110CO en de serviceorganisatie in zijn algemeenheid. Graag wil ik een en ander onder uw aandacht brengen.”, aldus de aanvragers van LC Nijmegen. Heel bijzonder was de ondersteuning daarbij van de zijde van de Rotaryclub Zuid Nijmegen en de Soroptimistenclub Nijmegen.

33

In de toelichting memoreerden de aanvragers dat Bob in 1974, kort na de oprichting van Lionsclub Nijmegen, lid is geworden, tweemaal club president is geweest, vijf jaar in de zone actief is

Op foto dus: V.l.n.r. DG district 110CO Paul Procee, Bob Scheepmaker en President LC Nijmegen Jan Erik Roozendaal.

geweest en vele clubactiviteiten heeft ondersteund zoals:

en district niveau en op andere maatschappelijke vlakken. Hij is

Concert voor minder validen mensen, houthakken, golfdag,

een voorbeeld voor velen binnen de Lionsorganisatie en daar-

Waalbridge, nieuwe leden en boven al ons boekenproject (oude

buiten.”

boeken beurs). Het maken van draaiboeken voor concert, golfdag en Waalbridge nam Bob voor zijn rekening. Ook is Bob vanaf

Dit verzoek is inmiddels (uiteraard) gehonoreerd door DG Paul

1973 lid van het Nijmeegse Service Convent (een platform van

Procee, die op 14 februari 2012 Bob de eretekenen van het MJF-

alle serviceclubs in en rond Nijmegen), waarvan veertien jaar! als

schap mocht overhandigen in aanwezigheid van zijn echtge-

voorzitter. “Bob heeft het We Serve omgezet in I Serve op club-

note, zoon en vele leden van de LC Nijmegen.

LC Nuenen steunt klassieke muziek

weinig geld, maar stimuleren de organisatie en de jonge musici enorm.

‘Zondagmorgen, onbevangen spel van

22 januari in theater Het Klooster zorgde

Een geweldig mooi immaterieel initiatief,

jonge musici, Tchaikovsky, ademloos luis-

met zo’n 150 bezoekers voor een flink

dat aandacht verdient en wellicht ook tot

teren, Saint-Saëns, sfeervol, lovende reac-

gevulde zaal. Het onbevangen spel van

navolging elders leidt!

ties. LC steunt studenten van de Young

de jonge musici werd met vreugde en

Musicians Academy uit Eindhoven en

stille aandacht ontvangen. Kinderen in de

maakt Art in Listening tot een succes.’,

zaal keken ademloos naar musicerende

aldus Lion Jan Kees Lemkes van

kinderen. Ook dat was genieten.”

LC Nuenen. Actieve hulp bij de promotie en een flinke Vervolgend: “Het winterconcert op

opkomst van de Lions zelf kosten relatief


110AZ

Van & over Lions en Lionsclubs Rondje Houten De LC Houten heeft het spel ‘Rondje Houten’ ontwikkeld om de

Tekst(bewerking): Gertrude Borsboom

Houd moed, oud moet

bewoners zich nog meer thuis te laten voelen in de gemeente

In het licht van dit thema besloot LC Alkemade hun nieuw-

Houten. Met de opbrengst steunen zij goede doelen en activiteiten

jaarsreceptie te delen met de ouderen en alleenstaanden in

met een sociaal, maatschappelijk karakter in ons eigen dorp of daar-

de gemeente. Via een brochure en directe contacten met

buiten. De verkoop van het spel is zeer geslaagd verlopen en van de

verzorgingshuizen en verenigingen zijn zij uitgenodigd voor

totale uitgave van circa 3.500 exemplaren zijn er al 2.600 verkocht,

een geheel verzorgde nieuwjaarsreceptie. Meer dan 250

wat goed is voor een voorlopige opbrengst van circa € 20.000.

ouderen reageerden op de uitnodiging en ook de burgemeester nam deze met belangstelling aan. Ouderen die moei-

Historisch Houten

lijk ter been zijn werden door de Lionsleden van huis gehaald

Met dit spel 'Rondje Houten' komt u alles te weten over de

en teruggebracht. Uiteindelijk bleek dat er 400 gasten aanwe-

gemeente Houten van toen en nu. Het spel is leuk en leerzaam voor

zig waren! Het improvisatievermogen van de organisatie

iedere inwoner van deze gemeente. En het maakt niet uit of een

werd danig op de proef gesteld.

speler van het spel daar nu al jaren woont of nog maar net inwoner is.

In de openingsrede, benadrukte Ron van Raaijen, president van LC Alkemade, het jaarthema waarin staat dat LC Alke-

Fietsen

made zich dit jaar extra in wil zetten voor de ouderen in de

De opzet is als volgt: Met de ‘fiets’ maakt u een 'Rondje Houten'.

gemeente. De eerste aanzet daartoe is deze druk bezochte

Tenslotte was de gemeente in 2008 Fietsstad van het jaar en in 2011

nieuwjaarsreceptie. Het blijkt dat er in de gemeente veel

was Houten opnieuw genomineerd. Wat is er mooier dan fietsend

eenzaamheid is onder de ouderen, circa 48% versus 31% in

uw woonomgeving verkennen? Onderweg beantwoordt u vragen

de rest van Nederland.

over de gemeente, architectuur, wonen, cultuur, sport, bedrijven, bevolking en historie van de gemeente Houten. U krijgt ook

De burgemeester bedankte de Lionsclub in haar rede en bena-

opdrachten die van invloed zijn op het spel en uw kansen. Komt u

drukte dat dit soort initiatieven zeer waardevol en welkom zijn

tijdens de fietstocht op een markante plek? Stap dan even af en lees

in haar gemeente. Het voorziet in een grote behoefte.

in het boekje met de spelregels de informatie over gebouwen,

34

gebeurtenissen en achtergronden van Houten, ’t Goy, Tull en ’t Waal

Tijdens de receptie vonden veel ouderen kennissen, vrienden

en Schalkwijk.

en collega¹s van vroeger terug. De gekozen locatie “Kaskade” riep bij vele oud Veenders herinneringen op. In dit kader was

Concept te koop!

tijdens de receptie door de St. Oud Alkemade een overzichts-

Het concept voor dit spel is goed bruikbaar voor Lionsclubs in

tentoonstelling met foto¹s ingericht die een duidelijk beeld

andere plaatsen! Het werk is gedaan en het concept voor het spel

gaf van de vroegere situatie. De gasten werden verrast door

ligt klaar. LC Houten biedt dit ontwerp aan tegen betaling van een

diverse optredens van het muzikaal gezelschap Scala dat voor

zeer aannemelijke

een bijzonder repertoire aan bekende songs zorgden. De

bijdrage, en vervol-

Lionsleden met hun partners verzorgden de complete cate-

gens mag u als andere

ring en bediening.

Lionsclub dit spel met een andere naam tot

Na afloop werd door vele ouderen geïnformeerd of deze

een succes maken in

nieuwjaarsreceptie ook volgend jaar weer wordt gehouden.

uw omgeving. Neem

De Lionsclub zal dat komend jaar zeker weer in overweging

daartoe contact op

nemen.

met: Edwin van Buren via Edwin@crystalnetworks.com of Jaap Overeem via jaap@ vitaville.nl. Kijk op www.lions.nl/ houten voor meer informatie.


LC Leiden Noordwijk leert VMBO’ers solliciteren Kapster, monteur, magazijnbediende - VMBO leerlingen en Lions van de afdeling Leiden-Noordwijk deden een ochtend lang samen een rollenspel werkgever-sollicitant. Zo'n zeven enthousiaste leden deden op 16 december mee aan het project arbeidsmarkt van het Bonaventura College in Leiden. Zo werd praktisch invulling geven aan de We Serve gedachte in de eigen stad, dichtbij de club. En wel bij een schooltype dat wel wat positieve input uit de samenleving kan gebruiken. De sollicitatiegesprekken waren het laatste onderdeel van een projectweek waarin vaardigheden zoals zichzelf presenteren en telefoneren werden getraind. Deze vaardigheden zijn nodig voor vijftienjarige leerlingen omdat ze al heel vroeg een beroeps-

droomden over hun toekomst. Tegelijk waren de leerlingen ook

keuze moeten maken.

eerlijk en open over zichzelf. De steunactiviteiten van de LC Leiden Noordwijk op de VMBO-

Leerlingen uit de derde klas van het VMBO van het Bonaventura-

afdeling van het Bonaventuracollege worden het komend jaar

college Leiden kozen vooraf een advertentie voor een echte

fors uitgebreid. Zo worden er op regelmatige basis lessen en

vacature en schreven een echte sollicitatiebrief. Leden van

bijlessen gegeven door individuele leden. Ook worden er

LC Leiden Noordwijk ontvingen de brieven een week tevoren en

bedrijfsbezoeken geregeld en waar nodig via de eigen netwer-

oefenden met de leerlingen een sollicitatiegesprek alsof ze

ken deuren geopend. De laatste is soms nodig omdat het voor

daadwerkelijk de baan konden aanbieden. Ook werden de

VMBO-scholen al moeilijk blijkt om entree te krijgen voor

gesprekken beoordeeld. In het ene geval speelde men voor

eenvoudige excursies.

personeelsmanager bij een Albert Heijn en in het andere geval de eigenaar van een snackbar. De mondelinge vaardigheden van

De kennis uit LC Lions Leiden Noordwijk wordt zo ingezet om de

de leerlingen waren over het algemeen behoorlijk, de brieven

praktijkervaring, expertise in allerlei vakgebieden uit onze club

waren vaak nog voor verbetering vatbaar.

en het onderwijs met elkaar te verbinden. Het VMBO van het

De soms matige reputatie van het VMBO in de media kwam uit

Bonaventuracollege Leiden is een van de twee projecten van de

de gesprekken niet naar voren. De leerlingen waren gemoti-

LC Leiden-Noordwijk. De club zet zich ook in voor de Stichting

veerd, de Lions zagen talenten aan zich voorbij trekken die

Dutch Dental Care Foundation (DDC).

1e benefiet golftoernooi LC Utrecht Domstad een succes De première van het benefiet golftoernooi georganiseerd door LC Utrecht Domstad is een groot succes geworden. Ruim 100 deelnemers speelden op 23 september 2011 op de schitterende 18 holes Championship Golf Course van Schloss Moyland Golfresort, net over de grens bij Arnhem. Voor dit golftoernooi en golfclinics werden particuliere golfers en bedrijven uitgenodigd. De deelnemers zetten hun beste swing in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel: “meer activiteiten voor gehandicapten in Utrecht en omstreken”. Na afloop stond de teller op € 9.500. LC Utrecht Domstad is bijzonder trots op dit bereikte resultaat. Het was de eerste keer dat de enthousiaste Utrechtse LC een golftoernooi organiseerde ten bate van gehandicapten in Utrecht en omstreken. In een korte voorbereidingstijd werden meerdere sponsors binnengehaald en een loterij georganiseerd met vele aantrekkelijke prijzen. Het succesvolle benefiet golftoernooi wordt een jaarlijks terugkerend evenement. Op vrijdag 21 september 2012 vindt de tweede editie plaats.

van links naar rechts: Lion en organisator van het golftoernooi Otto Maitimu, de winnaar van de hole in one-prijs Joost Pabst en de eigenaar van het golfresort Sander van Gelder.

35


Van & over Lions en Lionsclubs Lionsclub helpt met verkruien houtsnippers Wederdienst voor jeugdnatuurwacht Elf leden van LC Krimpen aan den IJssel hebben op zaterdag 21 januari de plaatselijke Jeugdnatuurwacht geholpen met het verkruien van maar liefst acht kubieke meter houtsnippers.

vertelt: “Gemeentewerken levert jaarlijks gratis een hoeveelheid van deze

Wijn voor Ronald McDonald Huis

snippers aan de Jeugdnatuurwacht. Deze snippers worden gebruikt om

LC Nootdorp-Pijnacker heeft zich de afgelopen weken

de paden van ‘Het Roesteiland’ op te hogen. Dit natuurgebiedje wordt

weer als wijnambassadeur ingezet voor het Ronald

beheerd door het bestuur en de kinderen van de Jeugdnatuurwacht. Het

McDonald Huis Den Haag. De decemberactie voor het

is rijk aan vogels, planten, vlinders en libellen. In de slootjes huizen aller-

Ronald McDonald Huis Den Haag bleek ook dit jaar een

lei waterdieren zoals visjes, kikkers en salamanders. Op deze locatie

aansprekende manier om het aangename met het

wordt de jeugd respect en interesse voor de natuur en het milieu bijge-

nuttige te verenigen. Belangstellenden konden met de

bracht.”

aankoop van kwaliteitswijn, via de ambassadeurs, op een

Er is hard gewerkt, ook door de kinderen. De berg was om 12.00 uur

smaakvolle manier het Huis steunen. LC Nootdorp-

weggewerkt. Na de erwtensoep en de broodjes werd er door een viertal

Pijnacker is er in geslaagd voor ruim € 15.000 aan de

leden van de Lionsclub nog een extra hoeveelheid takken versnipperd.

man te brengen. Van dit bedrag komt bijna de helft ten

Deze werkzaamheden moesten voortijdig worden gestaakt vanwege

goede aan het comfort van de ouders en de continuïteit

enorme plensbuien.

van het Ronald McDonald Huis Den Haag.

Handen uit de mouwen

Ouders dichtbij

Aart Brand: “Voor het nieuwe jaar 2012 heeft de LC Krimpen aan den

In het huis op het dak van het Juliana Kinderziekenhuis

IJssel in totaal zes van dergelijke We Serve activiteiten op het programma

in Den Haag verblijven ouders van zieke kinderen tijdens

staan, waarbij clubleden steeds zelf de handen uit de mouwen steken.

de opname. Natuurlijk is het voor de ouders van belang

Later in het jaar gaan we onder meer nog wandelen met mensen die in

heel dicht bij een ziek kind te blijven. Voor de kinderen

een rolstoel zitten. Maar nadat leden van de Jeugdnatuurwacht ons vorig

en hun herstel is het minstens zo belangrijk om in die

jaar prima hadden geholpen bij onderhoudswerkzaamheden voor Het

moeilijke tijden de ouders in de buurt te hebben. Ieder-

Zuid-Hollands Landschap, vonden wij het leuk om nu hen eerst eens te

een die zelf kinderen heeft, zal dit direct kunnen invoe-

assisteren met deze kruiwerkzaamheden.”

len. Het Haagse Huis vervult die rol nu al ruim 11 jaar

Gratis snippers Aart Brand is voorzitter van de We Serve commissie van de Lionsclub. Hij

36

mede dankzij vele giften van particulieren, bedrijven en steun van vrijwilligers. Huismanager Susanne Keulaerds waardeert het dat zoveel mensen het Ronald McDonald Huis een warm hart toedragen. “Het aantal orders overtrof onze stoutste verwachtingen. Het is fantastisch om te ervaren hoeveel mensen begaan zijn met het Ronald McDonald Huis.”, aldus Keulaerds.

Alle werkers op de groepsfoto.


LC Woerden gaat voor Kinderdorp in Guatemala Ondanks de crisis wist LC Woerden meer dan 1200 boterletters te verkopen aan bedrijven en particulieren die hun relaties, familie en vrienden met de lekkernij vol roomboteramandelspijs wilden verrassen. Met de netto-opbrengst van zo´n € 4.000 kan een eerste stevige aanzet doen voor de financiering van de bouw van een nieuw Kinderdorp in Santa Cruz del Quiché in Guatemala, vlakbij de Mexicaanse grens. Dit project wordt gerealiseerd door SOS Kinderdorpen. De president van LC Woerden, Sebo Havinga, heeft dit jaar dit doel gekozen omdat hij graag een project wilde steunen dat met kinderen te maken heeft, en waarbij er voor de lange termijn iets wordt opgebouwd. De opbrengsten van alle fundraise-activiteiten dit jaar komen ten goede aan het Kinderdorp. Zo zullen ook de jaarlijkse plantjesmarkt in mei en de Lions Golfdag in juni het teken hiervan staan.

Geslaagde actie voor hospice het Vliethuys Op zaterdag 10 december was het weer

in ontvangst genomen door Joke Campo,

zover: de 5e, door LC Voorburg Prinses Mari-

hoofd coördinator bij het hospice en drij-

anne georganiseerde Kerstmarkt, vond

vende kracht achter zowel de organisatie

wederom plaats naast de Oude Kerk in het

als de fondsenwerving. De uitreiking van de

mooie oude centrum van Voorburg. Het

cheque, die plaatsvond in het huidige

goede doel dit jaar was hospice het

hospice, werd een gezellige bijeenkomst,

Vliethuys in Voorburg.

waarin de plannen voor het nieuwe onder-

Dit hospice, dat straks plaats zal bieden aan

komen uitvoerig werden toegelicht.

negen terminale patiënten krijgt een

LC Voorburg Prinses Marianne is overigens

nieuwe behuizing en daar is veel geld voor

niet de enige Serviceclub die zich heeft

hebben aangesloten. De opbrengst van

nodig. De vrouwen van Prinses Marianne

ingespannen, ook andere clubs hebben

hun kramen hebben zij al die jaren geheel

hebben hun schouders er dan ook weer

zich voor dit prachtige doel ingezet, onder

ten goede gesteld van het goede doel.

vierkant ondergezet. Er waren stalletjes met

andere door samen met het hospice een

Bovendien behoren zij bij de topverkopers.

kerstkransen, kerstversieringen, kerstkoek-

groot gala te organiseren, waarvan de

Inmiddels zijn deze begunstigden, Jos

jes, brocante, sieraden, lekkernijen, leuke

opbrengst € 40.000 was, welk bedrag door

Hunteler uit Leidschendam, met haar

gadgets, en meer en er waren schilderijen

een Rijswijkse ondernemer werd verdub-

prachtige kettingen en Grada Albrechts met

en een café met verse koffie en zelfgebak-

beld tot € 80.000. Op dit onvergetelijke

partner uit Den Haag, met heel bijzondere

ken taarten om even op adem te komen.

feest werden weer veel Lions gespot.

brocante, onderscheiden met een welver-

Dit alles in een sfeerrijke omgeving.

Om de kerstmarkt zo goed mogelijk te laten

diende Lions’ Appreciation Award. En ook

De totale opbrengst van de markt bedroeg

slagen, beginnen de vrouwen van Prinses

de Leo’s moeten we hier niet vergeten. Ook

€ 3.000. Met een deel van de opbrengst van

Marianne maanden van tevoren met de

zij dragen al jaren hun steentje bij en assis-

de Bridgedrive, die in november werd

voorbereidingen. Hun enthousiasme werkt

teren de vrouwen van de Prinses Marianne.

gehouden, kon dit bedrag tot € 6.000,-

zo aanstekelijk, dat al sinds de allereerste

Het was een mooi begin van de kersttijd en

worden verhoogd. De cheque is inmiddels

kerstmarkt enkele niet Lionsleden zich

een goed einde van het oude jaar!

Lions Night

De LC Nootdorp-Pijnacker blikt hoogst tevreden terug op de ‘Lions Night 2011’. Met ruim 350 gasten was het Van der

Valk Hotel in Nootdorp op vrijdag 28 oktober tot de nok toe gevuld. De Lions en medewerkers van de Rabobank ‘oberden’ naar hartenlust en bedienden iedereen met smakelijke mosselen en andere heerlijkheden. En dat allemaal voor het goede doel: het Ronald McDonald Huis in Den Haag. Goed draaiboek De logistieke organisatie van de Lions Night is zeker geen ’leeuwenpis‘. De intensieve voorbereidingen aan de hand van een uitgebreid draaiboek waren al bijna aan jaar van te voren gestart. En dat wierp zijn vruchten af: de Lions Night verliep voortreffelijk. De in schorten gestoken mosselmannen en -vrouwen liepen zich het vuur uit de sloffen. Oberen, gastheer of gastvrouw zijn, loten verkopen; alles liep op rolletjes. Hoogtepunt van de avond was natuurlijk het uitreiken van de cheque aan het goede doel van dit jaar: het Ronald McDonald Huis in Den Haag. Dankzij de vele sponsoren en aanwezige gasten kon het bedrag van € 40.300 op de cheque worden ingevuld. Susanne Keulaerds van het Ronald McDonald Huis was zeer verguld met deze opbrengst en bedankte iedereen die hieraan had bijgedragen.

37


110BN

Van & over Lions en Lionsclubs Sprokkelgala levert € 25.000 op

Tekst(bewerking): Bert Naarding

Hoe zet je een bibliotheek op in Kenia?

In theater de Voorvegther in Hardenberg werd

De collega´s Wia Huis-

zaterdagavond de tweede editie van het Sprokkel-

man en Wil de Jong

gala gehouden. Dit Sprokkelgala is een gezamen-

hebben vorig jaar in

lijk initiatief van de serviceclubs Round Table,

Ghana twee jeugdbibli-

Lionsclub en Rotary. Het galafeest ontleent haar

otheken opgezet. Dat

naam aan de historische benaming van februari,

heeft u in LION kunnen

de sprokkelmaand. De Hardenbergse serviceclubs

lezen. In februari van

‘sprokkelen’ met dit galafeest voor het goede doel,

dit jaar zijn ze afgereisd

deze keer de Hardenbergse Stichting 2015. De

voor een maand naar

initiatiefnemers hebben een cheque van € 25.000

Kenia om ook aldaar

overhandigd aan voorzitter Wim Wolthuis van de

een jeugdbibliotheek

stichting.

Wia en Wil in een van hun eigen Groninger bibliotheken.

op te zetten. Wederom een prachtig initiatief.

€ 2,15 erbovenop

Biblionef

Bert Beun, eveneens bestuurslid van Stichting

Wia Huisman is lid van LC Skiramere-Slochteren en in dagelijks leven specialist educatie

2015, vertelde dat het bedrag op twee manieren

en cultuur bibliotheken Menterwolde, Pekela en Veendam. Wil de Jong is haar collega.

bijeen is gebracht, namelijk via de kaartverkoop

De beide dames ontwikkelen deze activiteit als vrijwilligers voor Biblionef en betalen de

van deze culturele avond en de € 2,15 actie. Deze

reis en verblijf geheel zelf. Van Biblionef krijgen ze geld mee om in Kenia boeken en

actie houdt in dat iedere werknemer € 2,15

materialen aan te schaffen, want het is goed om je niet alleen te richten op het opzet-

bijdraagt en de werkgever dit bedrag nog eens

ten van een bibliotheek, maar ook op het gebruik er van.

verdubbelt. Het platform bedrijven van de Stich-

38

ting 2015 heeft als specifiek doel dit jaar ‘Kinderen

Meer nodig dan een oude krant

uit de goudmijnen van Burkino Fasso weer naar

Teveel kinderen in ontwikkelingslanden leren lezen immers nog met behulp van een

school’ van Unicef gekozen.

schoolbord, een krijtje en misschien een oude krant. Maar om met plezier te leren

Voor uw agenda: 21, 22 of 23 september naar Slochteren

lezen, hebben kinderen meer nodig dan dat. Biblionef stelt nieuwe, spannende kinderboeken ter beschikking voor kleinschalige lees/ en ontwikkelingsprojecten. Wat is het dan geweldig als er twee bibliotheekspecialisten bereid zijn om als vrijwilliger deze projecten op te zetten en te begeleiden. Hulde!

Lionsclub Slochteren Skiramere heeft besloten dit

Laat je wens stralen in Grou

jaar op 21, 22 en 23 september a.s. voor de 5e keer

Onder dit motto heeft LC Oostergoo een

het evenement Culinair Fraeylema, de smaakmaker

wensboomactie opgezet met als resultaat

van Groningen te organiseren. De afgelopen keer in

€ 3.250! Een prima resultaat dus. De wens-

september 2010 kon met ruim 50 standhouders en

boomactie vond plaats in december van

meer dan 3000 bezoekers met recht een succes

het vorig jaar. Er stond van 10 tot 27 decem-

genoemd worden. Het evenement is bedoeld om

ber een zes meter hoge wensboom op een

bezoekers in de stijlvolle entourage van het Land-

centraal plein in Grou, opgebouwd door de

goed Fraeylema te Slochteren kennis te laten

Lions. Deze wensboom was van staal,

maken met allerlei zaken op culinair gebied: van

bekleed met dennentakken en van binnen-

historische streekproducten tot de nieuwste snufjes

uit verlicht met LED-verlichting.

voor het bereiden van lekkere hapjes en ideeën. De

Particulieren en bedrijven konden wens-

opbrengst van het evenement wordt traditiege-

kaarten kopen die vervolgens in de boom werden gehangen. De wensboom van LC

trouw geschonken aan goede doelen, ook dit jaar

Oostergoo werd door loco burgemeester F. van Beek onthuld. Drie Lionsleden, Marlise

gaat weer een gedeelte naar Landgoed Fraeylema

Vroom, Nynke Terpstra en Germaine Geerders hebben het bedrag symbolisch overhan-

en de Stichting High 5 Rehab. Deze stichting helpt

digd in de vorm van een taart en aangeboden aan Johannes de Vries, voorzitter van de

gehandicapte kinderen van 0 tot en met 16 jaar op

Stichting Muzyktinte Grou. Het bedrag van € 3.250 is bestemd voor de nieuwe muziek-

Bali met o.a. fysiotherapie, operaties, educatie en

koepel in hartje Grou waarin bovendien toilet- en douchevoorzieningen zijn opgeno-

hulpmiddelen aan een waardevolle zelfstandige

men voor de vele zeilers die Grou aandoen.

toekomst. Voor meer informatie verwijzen wij u

Wat een origineel idee, deze wensboom. Voortaan dus douchen in Grou met muzikale

graag naar de website: www.culinair-fraeylema.nl

begeleiding!

Geen cheque, maar een heerlijke slagroomtaart, goed voor € 3.250 euro


De trotse Els Beekman met de cheque

LC Hattem biedt zonnesteen cheque aan Huisarts Roel Rischen, lid van LC Hattem, heeft onlangs een cheque ter waarde van € 1.680,-- aangeboden aan stichting De Zonnesteen. Hij wordt in zijn patiëntengroep regelmatig met de ernstige ziekte kanker geconfronteerd en ervaart het inloophuis De Zonnesteen als een waardevolle ondersteuning voor kankerpatiënten en hun omgeving. Roel overhandigde de cheque aan Els Beekman, één van de vele vrijwilligers van de stichting. Het inloophuis kan door patiënten bezocht worden, maar ook door hun familie, vrienden of kennissen. Er worden voor de bezoekers diverse activiteiten georganiseerd, variërend van schilderen, zingen en joga tot lotgenotengroepen

LC Hardenberg schenkt €3.500 aan Stichting Vecht voor Jeugd

voor nabestaanden en partners. Op 4 februari was het Wereldkankerdag en De Zonne-

President Jan van Dijk overhandigt een

steen had open huis om meer bekendheid te geven aan haar activiteiten.

cheque van € 3.500 namens de

Tevens werd die dag een nieuw project gepresenteerd: allochtoon, kanker en hoe nu

LC Hardenberg aan de Stichting Vecht

verder. Het is gebleken dat in de allochtone gemeenschappen ziekte, en speciaal

voor Jeugd. Dit betreft het batig saldo

kanker, een beladen onderwerp is dat tot isolement kan leiden. De Zonnesteen wil dit

van de wijnverkoopactie aan bedrijven en

doorbreken door speciale activiteiten te organiseren voor allochtone groepen. De

particulieren in december 2011.

donatie van Lions Club Hattem wordt voor dit project aangewend. Inloophuis de Zonnesteen is gevestigd aan de Koestraat 4 te Zwolle en de openingstijden

Steun en kansen

zijn maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 16.00 uur (www.zonnesteenzwolle.nl).

De stichting Vecht voor Jeugd heeft als

LC Wolvega biedt rolstoelfiets aan

doel kinderen en jongeren die door omstandigheden in de problemen zijn gekomen financiële en/of materiële steun

De mannen van de altijd actieve LC Wolvega boden onlangs het Verpleegcentrum

te verlenen op cultureel, educatief of

Lindestede van Meriant een rolstoelfiets aan. Het bedrag voor deze bijzondere en dure

sportief gebied. Het gaat erom dat jonge-

fiets is bijeengebracht door de verkoop van de Lionskalender 2012. Een rolstoelfiets is

ren tot en met 17 jaar en woonachtig in

een uitkomst voor veel gehandicapte mensen om op deze manier nog een keer buiten

de gemeente Hardenberg, kansen krijgen

te kunnen zijn. Vrijwilligers zijn beschikbaar om bij toerbeurt te gaan fietsen, ook enkele

om zich persoonlijk te ontwikkelen. Met

Lions gaan regelmatig op pad.

het startkapitaal en diverse giften kan de stichting de doelstellingen verwerkelij-

Wethouder Jelmer van der Zee van Gemeente Weststellingwerf was zeer ingenomen

ken. De aanvragen voor steun worden

met het cadeau van de Lions en heeft besloten ook zelf nog eens drie fietsen beschik-

anoniem behandeld. zie website: www.

baar te stellen, die dan in het verpleegcentrum kunnen worden gestald en ook kunnen

vechtvoorjeugd.nl

worden gebruikt door andere inwoners van Wolvega en omgeving.

De eerste gebruiker van de nieuwe rolstoelfiets is bewoner Henk van der Heide foto Lenus van der Broek

Een vrolijke ontmoeting van onze Internetredacteur Anneke Kok en districtsredacteur van Lion Magazine Bert Naarding tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van district 110BN. Foto: Wim Illem

39


110BZ

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Elzo Springer

LC Deventer maakt Alzheimertuin mogelijk bij woonzorgcentrum Sinds enkele jaren bestaat er een hechte relatie tussen de Zorg-

de Alzheimertuin. Lionsclubs IJsselvallei, Deventer Zuid, Voorst,

groep Solis in Deventer en de LC Deventer. Het zogeheten ‘Lions

Apeldoorn en de jumelageclub uit Herford (D) deden letterlijk en

Dreamteam’ verzorgt diverse activiteiten, daarbij door alle leden

figuurlijk een flinke duit in het zakje.

gesteund: van pannenkoeken bakken op vijf locaties, tot cabriotochten, optredens van een troubadour en ‘metamorfosen’ voor

Opening 7 mei

bewoners en vrijwilligers. Bij een van de vergaderingen met Solis

Een praktisch braakliggend terrein van 400 vierkante meter,

kwam een grote wens naar voren : een Alzheimertuin op locatie

afgesloten door een prachtig smeedijzeren hek en direct aan de

Groote en Voorster.

openbare weg gelegen is omgetoverd tot de Alzheimertuin. De tuinarchitect van de vaste hovenier van het Groote en Voorster

Jubileumboekje

ontwierp de tuin. Dankzij diverse sponsoren is het gelukt het

LC Deventer koppelde het idee aan het 50-jarig bestaan vierde. Ter

vereiste bedrag bij elkaar te krijgen. De sponsoren zullen straks

gelegenheid van dat jubileum is een boekje uitgegeven : ‘Brullen

op discrete wijze in de tuin vermeld worden. Op 7 mei zal de tuin

in Deventer’. De opbrengst van het boekje kwam ten gunste van

officieel worden geopend.

40

Lions en Rotarians Eerbeek schenken scouting € 25.000 Vier serviceclubs uit Brummen en Eerbeek overhandigden in februari een cheque van € 25.000 aan Scoutingclub Tapawingo in Eerbeek. Het geld is bestemd voor de nieuwbouw van een clubhonk. Het bestaande clubhonk van de scouting dateert uit 1960 en is in slechte staat. Om de scouting bij de realisatie van een nieuw clubhuis te ondersteunen hebben de serviceclubs uit Eerbeek en Brummen de handen ineen geslagen en diverse acties georganiseerd. Alle opbrengsten kwamen ten goede van de scoutingclub. Zo heeft Lionsclub Brummen Tapawingo jaren ondersteund door het geven van passend advies. Daarnaast heeft de club de opbrengsten van de Paaswandeltochten voor hen gereserveerd

De overhandiging van de cheque vond plaats op de locatie van het clubhuis onder toeziend oog van jonge scouts.

(totaal € 10.000). De Rotaryclub uit Eerbeek heeft de opbrengst van haar Lenteloop gekoppeld aan dit goede doel (€ 4.000). Ook

­georganiseerd, dat resulteerde in een opbrengst van maar liefst

LC Zuid-Oost Veluwe en de Rotaryclub Engelenburg hebben zich

€ 11.000. De totaalopbrengst komt daarmee op € 25.000. Met dit

het lot van de club aangetrokken. Vorig jaar hebben de vier

mooie bedrag heeft de club de mogelijkheid om in elk geval de

clubs samen met Tapawingo een nieuwbouwmanifestatie

ruwbouw van het nieuwe honk op te starten.


Lions Elburg-Oldebroek schenken Boerderijmuseum € 3.500 Gerben Klazema van de LC ElburgOldebroek heeft in het Boerderijmuseum De Bovenstreek in Oldebroek twee cheques van € 1.750 uitgereikt aan Marinus Hein van het Boerderijmuseum en Tom Boersma van de Museumsmederij De Hoefhamer in Elburg. Dit geld was de opbrengst van het evenement Jazz in the Garden, dat Gerben Klazema (midden) reikte de cheques uit aan Marinus Hein (links) en Tom Boersma.

afgelopen zomer voor de vijfde keer door de Lions werd georganiseerd.

Eerste wensen uit Wens-Kerstboom vervuld door Lions Nijkerk Er zijn op zaterdag 18 februari zes wensen vervuld door de LC Nijkerk. Deze actie is de eerste uit een reeks van activiteiten rondom het vervullen van wensen voor particulieren en organisaties in Nijkerk. De wensen waren eind vorig jaar verzameld in de Wens-Kerstboom tijdens een kerstmarkt. De Lions riepen inwoners van de gemeente Nijkerk op om

LC Amersfoort Eemstad in touw tijdens NL Doet

lokale goede doelen door te geven door middel van het hangen van een wens in de

Ook LC Amersfoort Eemstad deed mee

Wens-Kerstboom. Uit de ruim negetig wensen is een aantal initiatieven geselecteerd en

aan NL DOET! Op zaterdag 17 maart

gedurende de komende maanden gaat de club aan de slag om de wensen te vervullen.

gingen leden bij Stadsboerderij De

De Lionsclub vond De Postkamer bereid om mee te werken aan een verrassing. De zes

Vosheuvel aan de slag. De Lions timmer-

wensaanvragers mochten een cheque voor een diner, lunch of high tea voor twee

den konijnenhokken en hielpen bij

personen van De Postkamer overhandigen aan degene die zij zelf hadden voorgedra-

onderhoud aan de kruiden- en natuurtuin

gen. De mensen waar het om ging werden naar De Postkamer gelokt en eenmaal aan

en bij de voorjaarsschoonmaak van de

de koffie en gebak verrast met de actie van de Lions.

Hooiberg.

“Het idee dat men een andere inwoner uit de gemeente een extra blijk van waardering wil geven, dat men aandacht voor elkaar heeft, was voor ons een goede aanzet voor onze eerste actie. Hierna zullen nog meer wensen vervuld worden. Uit de wensen in de Wens-Kerstboom is een selectie gemaakt en wij gaan ons best doen de wensen op een ludieke wijze te realiseren.”, aldus Arend Vruggink.

41


110CW

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Robert Holl

Milieuavond LC Alblasserwaard Souburgh groot succes! In een goed gevuld Cultureel Centrum Landvast organiseerde de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh voor de vierde maal een milieuavond.De Lionsclub had er ditmaal voor gekozen om het thema te benaderen vanuit de rol van de overheid en de effecten van de economische crisis. Als gastspreker wist men Pieter van Geel, de CDA-politicus die tijdens de kabinetten Balkenende als staatssecretaris van VROM verantwoordelijk was voor duurzaamheid en milieu, vast te leggen. Door zijn politieke achtergrond bleek Van Geel als geen ander in staat duurzaamheid en milieu te belichten vanuit het oogpunt van de overheid. Met een onderhoudende presentatie, die als thema had “Duurzaamheid is doen: Van Droom naar Daad!”, boeide hij de zaal. Veel belangstelling

42

Gastspreker Lions milieuavond Pieter van Geel.

De grote belangstelling voor de avond bevestigde de interesse

met elkaar voor kunnen zorgen dat wat we opeten en doen de

van de inwoners van de Alblasserwaard voor het onderwerp.

aarde niet verder belast.”, aldus van Geel. “Dat kan alleen maar

Onder aanvoering van discussieleider Henry Leijdsman beant-

door te beginnen bij je eigen omgeving en door naar jezelf te

woordde Van Geel de vele vragen die met name gingen over de

kijken. Het zijn de kleine dingen, die ons verder brengen.”

verantwoordelijkheid van de politiek en de rol die diezelfde poli-

Lionsclub Alblasserwaard Souburgh heeft, ook weer door het

tiek vervult in het proces van verduurzamen. Van Geel toonde

succes van deze avond, kunnen vaststellen dat haar initiatief om

zich een realist door te stellen dat het handhaven van hetzelfde

jaarlijks een bijeenkomst te organiseren over het thema milieu

welvaartsniveau voor toekomstige generaties niet een kwestie is

goed aanslaat in de Alblasserwaard. Op basis van de vele posi-

die wij nu even kunnen regelen. “Daar zal generaties lang

tieve reacties heeft de Lionsclub al aangekondigd ook volgend

keihard aan gewerkt moeten worden tot het moment dat we er

jaar weer een milieuavond te organiseren.

Lionclubs knotten wilgen Alblasserwaard Ten behoeve van een goed doel hebben twee organisaties,

Twee vliegen in een klap

LC Alblasserwaard en LC Alblasserwaard Tablis wilgen geknot.

Het succes is niet alleen te danken aan de inzet van de leden van

Dat gebeurde op zaterdag 4 februari aan de Kloverseweg in

de serviceclub, maar ook aan de ondersteuning en deskundig-

Hoornaar onder het toeziend oog van de Alblasserwaardse Knot-

heid van de knotgroep onder leiding van Wim van den Berg. Het

groep Giessen en Lek. Deze actie leverde € 3.000 op, waarmee

witte winterse landschap zorgde daarbij voor een geweldige

zes huizen beschikbaar gesteld kunnen worden aan de vorig jaar

entourage. In feite is er sprake van twee goede doelen: zes fami-

door een aardbeving getroffen inwoners van de Turkse plaats

lies in de zwaar getroffen plaats Van hebben een tijdelijk onder-

Van.

dak gekregen waardoor zij de barre winterse omstandigheden kunnen doorstaan en tegelijkertijd is de natuur in een stukje

Knotten bij -17°

Alblasserwaard op verantwoorde wijze onderhouden.

Tradities in ere houden is een goed streven. Als daarmee ook nog geld wordt ingezameld voor een goed doel, is dat helemaal mooi. Op een ijs- en ijskoude zaterdagmorgen (toen het knotten begon wees de thermometer min zeventien graden Celsius aan) was een flink aantal leden van de beide Lionclubs al vroeg uit de veren om zich naar de plaats van actie te begeven. Het werd een zware ochtend met veel zagen en vooral heel veel takken slepen en stapelen. Ondanks de warme kleding en het harde werken was het soms afzien in de strenge vorst. Gelukkig kreeg de zon in de loop van de ochtend steeds meer kracht, zodat het toch nog en waar knotfeest kon worden. De koffiepauze was een welkome onderbreking en het gezellige napraten onder het genot van glühwijn en erwtensoep bracht iedereen weer op temperatuur.

Een aantal van de deelnemende knotters hebben zich achter de beide voorzitters (links: Gerard de Haan en rechts: Cees van Duijvendijk) geschaard, die beiden de cheque stevig in handen houden. Naast hen staat Wim van den Berg.


Laatste Vastenavondconcert recordopbrengst voor KWF Organisator LC Bergen op Zoom e.o. kan terugkijken op een zeer geslaagde finale van haar reeks Vastenavondconcerten. De Sjefkes, de Harmonie Kolping’s Zonen gaven zaterdag 4 februari in de volle evenementenzaal de Stoelemat een kleurrijk en spetterend 11e muziekspektakel ten beste. Aangevuld met solisten, het gerenommeerde dweilorkest Toete-

Clublied en samenwerking

roet en vijfendertig jonge muzikanten van het Klein Orkest, mag

Prachtige optredens volgden van het Klein Orkest en het zang-

dit optreden worden beschouwd als één van de beste concerten

duo Kees Timmermans en Myrna Rockx. Na de pauze bezongen

van de afgelopen jaren. De enthousiaste dirigent, Ton van Greven-

de inmiddels gearriveerde spreekstalmeesters de al 11 jaar

broek, leidde zijn orkest met vaste hand naar een verfrissend,

perfecte samenwerking tussen de Sjefkes en de Lions. Alleen al

dynamisch en muzikaal hoogtepunt.

het ontroerende refrein ontlokte aan districtsgouverneur Lex Besselink de uitspraak dat dit lied wat hem betrof het clublied

De spreekstalmeesters, Lions Gerlof Jorritsma en Henk Witjes,

van het district moest worden.

waren blijkbaar te laat om de zaal officieel toe te spreken. De wel aanwezige en verbaasde conciërges van de Stoelemat, Sjarrel en

Herinneringspin

Kees, vroegen zich af waarom de zaal zo vol was en trachtten

Dit jaar bracht het concert, mede dankzij de vele sponsoren , een

(tevergeefs) bezoekers en orkest weer naar buiten te krijgen.

recordbedrag van € 20.000 op dat overhandigd werd aan de

Vervolgens werd direct de toon gezet met het Merck toch dat er

algemeen directeur van het KWF, Michel Rudolphie.

niets boven Ber’rege gaat . Hoogtepunten waren vervolgens het Aambeeldenkoor uit Il Trovatore door Toeteroet en het optreden

Hiermee steeg de totale opbrengst van elf concerten tot ruim

van Carmen Jacobs die met haar 7-snarige elektrische viool alle

€ 150.000. Omdat het concert voor de laatste keer door de Lions

toehoorders imponeerde met de Tango Esplendido en later de

werd georganiseerd, ontving iedere bezoeker een fraaie herin-

Eerste Fijool.

neringspin, ontworpen door Lion Hendrik Boot.

43


Van & over Lions en Lionsclubs Stichting GRIP ondersteunt Ethiopische straatmoeders Via Lodewijk Dirven, lid van LC Etten-Leur De Vryeheydt Etten, heeft Etten-Leur kennis gemaakt met de stichting GRIP. Zijn droom om een stoere autotocht te maken van Amsterdam naar Dakar kwam samen met de droom van de Etten-Leurse Racheal (Amarech van Damme), een meisje uit Ethiopië dat liefdevol is geadopteerd door Linda Thoen. Racheal is onder erbarmelijke omstandigheden in Ethiopië geboren. Haar moeder overleed toen ze een half jaar oud was. Onderdak voor straatmoeders Godanaw is een centrum in Ethiopië dat zorgt voor tijdelijke opvang en verzorging van straatmoeders en hun baby’s. De drijvende kracht hier achter is Ato Mulatu. Vorig jaar werd de huisvesting - omgebouwde zeecontainers -, door de regering afgekeurd. Om nieuwbouw te kunnen realiseren was financiële

Amsterdam-Dakar

ondersteuning hard nodig. De stichting GRIP (Godanaw Rehabi-

Lodewijk vertrok op 12 februari met zijn zwager Wilfred in een

litation Integrated Project) zet zich voor dit project. GRIP heeft

oude Nissan Patrol naar Afrika voor deelname aan de Amster-

ons Lionshart geraakt!

dam-Dakar Challenge. Onze club steunde zijn initiatief om geld in te zamelen voor GRIP met een eerste cheque. De opbrengst van ons jaarlijkse Aspergefestival op de Santspuy op 28 mei kwam volledig ten goede aan GRIP: het resultaat was € 12.500! Ook tijdens het jaarlijkse autowassen op 17 september staken we de handen uit de mouwen voor GRIP. Linda en Racheal kwamen persoonlijk kijken om ons een hart onder de riem te steken. Clubpresident Huib van Lent mocht op 22 november de opbrengst van deze actie uitreiken aan de Stichting GRIP: een

44

cheque van € 3.500. Dit bracht de totale ondersteuning van GRIP door LC De Vryeheydt Etten op € 16.000. Een mooie afsluiting van onze inspanningen voor een prachtig goed doel in het jaar 2011.

Dames Goes Wilhelmina organiseren Kerstmannenloop

versierde kraam waar het publiek toepas-

Op zondag 17 december 2011 vond in

doel was om, door middel van inschrijf-

zonder resultaat: de totale opbrengst van

Goes de eerste kerstmannenloop plaats,

geld en sponsoring, geld in te zamelen

de middag was € 2.500! Gezien de

georganiseerd door LC Goes Wilhelmina.

voor Stichting De Ballonnenboom. Deze

enthousiaste reacties lijkt een traditie

Deze club is opgericht op 16 januari 2010

stichting zet zich in om voor kinderen die

geboren, dus krijgt de kerstmannenloop

en kent alleen vrouwelijke leden. De acti-

opgroeien in een gezin met weinig finan-

in 2012 zeker een vervolg.

viteitencommissie is, zoals een dergelijke

ciële draagkracht, toch een leuke verjaar-

commissie betaamt, erg actief en had

dag mogelijk te maken. Zij krijgen een

deze loop tot in de puntjes geregeld. Het

pakket aangeboden met traktaties, slingers en dergelijke, kortom alles wat een kinderverjaardag feestelijk moet maken. Er waren ruim honderd deelnemers die, allen in gepast kerstmannentenue, naar keuze 1 tot 4 rondjes ( 1 rondjes was ruim 1,5 km) binnenstad Goes konden lopen. Bij de doorkomst, of te wel finishplek hadden de Lionsladies een grote feestelijk

selijke consumpties kon kopen, zoals erwtensoep, glühwein en warme chocolademelk. Al die inspanningen bleven niet


Logo LC Schiedam siert busje Zijlstraat66 In de Schiedamse binnenstad is een

staan, vooral omdat de kosten van onder-

woongroep gevestigd met de naam Zijl-

houd, belasting en verzekering te hoog

straat66. De tien bewoners, allen mensen

dreigden te worden.

met een verstandelijke beperking, hebben de beschikking over een eigen

De LC Schiedam heeft nu besloten om al

personenbusje. Daardoor zijn zij in staat

deze bijkomende kosten de komende

om allerlei activiteiten te bezoeken

drie jaar voor zijn rekening te nemen. Als

zonder dat een beroep hoeft te worden

een soort tegenprestatie prijkt nu het

gedaan op ouders en vrijwilligers voor

logo van de Lionsclub Schiedam op de

het vervoer. Door bezuinigingen in de

bus. Recent werd tijdens een feestelijke

straat66 en de president van de club,

zorg is het bezit van de eigen bus voor de

bijeenkomst het logo op de bus onthuld

Ernst Richel.

bewoners op losse schroeven komen te

door de één van de bewoners van Zijl-

LC Swindregt Were steunt stichting For Ever Fun Jaarlijks organiseert de LC Swindregt Were een kennisquiz waar-

niet met vakantie kunnen. Daarbij wordt nauw samengewerkt

bij bedrijven en instellingen strijden om de Rabobank Kennis

met de stichting Leergeld.

Bokaal. Maar liefst achttien teams namen deel aan de kennisquiz die eind 2011 werd gehouden. De opbrengst van deze happe-

Winnaar werd het team van het Develsteincollege dat het beste

ning ging in zijn geheel naar de stichting For Ever Fun.

raad wist met de lastige vragen over onder andere muziek, mineralen, vuurtorens en de jaren 50. Aan het eind van de avond kon

Deze stichting organiseert gratis vakantiekampen voor kinderen

Peter Rietberg, president van de club, een cheque van € 7.500

die vanwege de financiële situatie van hun ouders in de zomer

overhandigen aan de voorzitter van de stichting, John Ancher.

45

EXPERT IN CONCRETE ONTWIKKELINGSPROJECTEN Ontwikkelingssamenwerking: dat is waar Wilde Ganzen voor staat! Dat doen we samen met betrokken Nederlanders, samen met u. Steunt uw club ook een project in een ontwikkelingsland? Wilde Ganzen kan uw project financieel én inhoudelijk ondersteunen. Hoe? Kijk op www.wildeganzen.nl/PI

1 avondje uit 1 week ziek EEn niErpatiënt moEt Er hEEl vEEl voor

ovEr hEbbEn om EEn bEEtjE normaal tE lEvEn.

Wat hEb jij ovEr voor EEn niErpatiënt?

KijK Wat jij Kunt doEn op niErstichting.nl


Piet Ente

Wij, de Lions van heden, gedenken met respect en dankbaarheid hen die in het verleden de idealen van Lions Clubs International mede vorm hebben gegeven. Wij betreuren daarom het overlijden van:

46

90 jaar LC Kampen

Piet van der Burg

Henk Wierts

Joop Scholten

96 jaar

69 jaar

80 jaar

LC Assen

LC Doetinchem

LC Groningen Zuid

Han Wiederhold

Henk Oudelaar

Jan Houben

77 jaar

75 jaar

78 Jaar

LC Maastricht Euregio

LC Gewest Helmond

LC Venray

Wim van der Kaaden

Egbert Bredeveld

Ton de Wild

89 jaar

89 jaar

85 jaar

LC Arnhem

LC Groningen Host

LC Zandvoort

Willem de Boer

Gerard Brummer

83 jaar

84 jaar

LC Appingedam Delfzijl

LC Wageningen

Wiebe Hoogsteen

Clovis El Hage

88 jaar

57 jaar

LC Hoeksche Waard

LC Ooststellingwerf

Piet Molenaar 91 jaar LC Zutphen

Winkel: Lionswinkel@lions.nl Lionswinkel ‘De Liemers’, Postbus 2084, 6900 CB Zevenaar GOUVENEURSRAAD Henk Schaap, voorzitter, ccmd110@lions.nl Irene van Ophem, vice-voorzitter, dg110az@lions.nl George Hooijer, secretaris, dg110bn@lions.nl Lex Besseling, penningmeester, dg110cw@lions.nl Jeanette Peters-La Brijn, dg110bz@lions.nl Paul Procee, dg110co@lions.nl Paul Zijlstra, dg110an@lions.nl Motto verenigingsjaar 2011-2012: `Elan 2.011' IINTERNATIONAAL BESTUUR International President, Wing-Kun Tam (Hong Kong China)

Immediate Past President, Sidney L.Scruggs III (VS) First Vice President, Wayne A.Madden (VS) De international Board of Directors is officieel per 1 juli 2011 Second Year of Directors Yamandu P. Acosta, Douglas X. Alexander, Gary A. Anderson, Narendra Bhandari, Janez Bohoric, James Cavallaro, Ta-Lung Chiang, Per K. Christensen, Edisson Karnopp, Dr. Sang-Do Lee, Sonja Pulley, Krishna Reddy, Robert G. Smith, Eugene M. Spiess, Eddy Widnajarko, Seiki Yamaura, Gudrun Yngvadottir First Year Directors Joaquin Cardoso Borralho, Marvin Chambers, Bob Corlew, Claudette Cornet, Jagdish Gulati, Dave Hajny,

Tsugumichi Hata, Mark Hintzmann, Pongsak “PK” Kedsawadevong, Carolyn A. Messier, Joe Al Picone, Alan Theodore “Ted” River, Brian E. Sheehan, Junichi Takata, Klaus Tang, Carlos A. Valencia, Sunil Watawala

Internationaal Bureau 300 22nd Street, Oak Brook IL 60523-8842 VS Tel: 001 63 05 71 54 66 Fax: 001 63 05 71 88 90 Website: www.lionsclubs.org


In deze rubriek kunnen kleine annonces worden geplaatst: € 25,- voor de eerste 5 regels (dit zijn ca. 200 lettertekens); voor iedere regel meer betaalt u € 5,- extra. Teksten kunt u mailen naar thelion@lions.nl, onder vermelding van uw naam- en adresgegevens. Teksten dienen uiterlijk de tweede maandag van de maand bij de redactie binnen te zijn, willen deze geplaatst kunnen worden in de editie die circa vier weken later op de eerste woensdag van de maand verschijnt. De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren en/of te redigeren.

Vraag&Aanbod Te huur van Lion: ruim appartement pal aan zee iets ten noorden van Alicante. Dé ideale locatie voor een heerlijke zorgeloze vakantie. Appartement is van alle gemakken voorzien en ligt op korte afstand van onder andere meerdere golfbanen. Kijk op: www.covetafuma.nl

In de Meuse gelegen prachtig vakantie­ huis met gastenverblijf. Een prachtig huis in Montfaucon d'Argonne met veel ruimte. Uitzicht achterzijde op de eigen boomgaard waar 's morgens de zon door de bomen op de ontbijttafel schijnt. Terras op het zuiden en aan de voorzijde is iedere avond indrukwekkend door de ondergaande zon die het eindeloze akkerland in kleur verandert. Groot comfortabel huis met gastenverblijf (8-10 personen). Op twee uur rijden van Maastricht. Ruim 1 hectare grond, goed onderhouden. Prijs € 185.000. Inlichtingen bij: familie Boerma-Jakobs 026 3644843 en familie Meijer-Boerma 035 6223306

Te huur van Lion: 6 pers. slaaphuisje te Dishoek. Direct op het strand. Voorzien van alle gemakken. Info: boomelich@ zeelandnet.nl. Tel. 0113 228014.

Te huur het prachtige 'El Boelie'; een luxe, ruime, vrijstaande 8 -persoons villa, gelegen aan de schitterende Club de Golf Costa Brava in Santa Cristina d'Aro. Het huis is van alle luxe en comfort voorzien. Het heeft een eigen oprit, voorzien van elektrische poort, met plek voor meerdere auto's en is rondom omsloten door een mooie verzorgde tuin (1600 m2) met veel privacy. Strand op 5 km. Kijk op www.elboelie.com voor meer.

Te koop van Lion: Luxe villa op een vakantiepark in de Midi Pyreneeën van Frankrijk vlak bij Toulouse. Volledig ingericht en voorzien van alle comfort. Wilt u meer informatie, stuur ons dan een e-mail bvwesterlaak@xmsnet.nl Bellen kan natuurlijk ook 036- 5223030.

TE HUUR VAN LION: Luxe vrijstaande villa (bouwjaar 2004) met garage en zwembad te St. Cristina D’Aro ( Costa Brava). 3 sl.k. / 3 badk. Maximaal 6 personen. Volledig ingericht. Strand 5 km. Girona 25 km. Barcelona 80 km. Uitzicht op zee en over de Aro-vallei. Voor informatie: www.villadaro.com of 0653243849. Ameland, dichtbij golfbaan, strand, zee en bos, nabij Hollum ligt onze luxe 6-pers. vakantiewoning,5 *****, grote tuin, 2 terrassen, sauna en open haard(gas), info:www.rietgorsameland.nl

Te huur gezellig vakantiehuis in oude dorp Grimaud (omg. St Tropez); 6 + 2 pers. 4 slk, 3 badk. Tuin met zwembad. Prachtig uitzicht op de Golfe de St Trop. Info: 078 6150060 of a.j.joustra@planet.nl

Geen tijd uw Toespraak voor te bereiden? Het boek "Bouwstenen voor gelegen­ heids­ toespraken" biedt voorbeelden voor zakelijk en privéleven met veel humor. Prijs 18.50 Euro incl. verzend­kosten, door storting op rek.674548256 t.n.v. "Stichting Service Projecten L.C. Maastricht" o.v.v. Boek "Gelegenheidstoespraken".

La dolce vita in eigen tuin! Italiaanse hout- en pizzaovens, romantische tuinpaviljoens, strandbedden met zonneluifel en meer moois voor aangenaam leven. Rechtstreeks uit Italië. Kijk op: www.buon-gusto.nl

Ideaal voor groepen: Van half april tot oktober excursies met uniek Romeins vrachtschip in en rondom vestingstad Woerden. Max. 36 personen. Info: www.romeinsschipwoerden.nl

COSTA BLANCA MORAIRA. TE HUUR - APPARTEMENT 'NARANJA' DIRECT AAN ZEE - TOPLOCATIE: CENTRUM MORAIRA - ALLE VOORZIENINGEN OP LOOP­AFSTAND - FRAAI INGERICHT LIFT - PRIVE PARKEERPLAATS IN DE ONDERBOUW http://naranja.micazu.nl/

Van Lion: Erfgoedlogies ’t Olde Hof in Drenthe. Ideaal voor families, 2-14 personen. Rustig gelegen, grenzend aan natuurgebied. Voorzien van privé zwembad, tennisbaan, sauna en störvatt. www.oldehof.nl / tel. 0592-612733 Te huur In Moraira een vrijstaande, totaal verbouwde woning met zelfstandige onderwoning, elk circa 110 m; op circa 1.500 meter met vernieuwd zwembad van 5m bij 10m; 3 terrassen en 10 minuten te voet van het strand; zicht op Penion d'Ifach; geen huisdieren of rokers. Bovenwoning 2 badkamers, 2 slaapkamers enz.; de onderwoning 1 badkamer en 2 slaapkamers enz. Mr. P.J.M. van Riet, oud-notaris; e-mailadres: variom@xs4all.nl; tel.: 079-3163164 (foto's te mailen)

Golfvakantie bij Nederlanders in Saalfelden Oostenrijk In uw vakantie golf leren, verbeteren of spelen Cursus: Ned. Pro. Golfclub Urslautal Verblijf: Solfelden App. in luxe houten vak. woning Info: www.golfvakantie-oostenrijk.com

Te koop van Lion: sfeervol gerestaureerde boerderij in uitst. staat in Auvergne, 8 uur van Randstad, waar Frankrijk nog is zoals het ooit was, met waterput en boomgaard, op zacht glooiend terrein van 2840m2. Het woonhuis met 131m2 bevat: een eet- en zitkamer, elk 29m2 met balkenplafond en schouw, moderne keuken en badkamer, 3 slaapkamers 14, 14 en 28m2. Nieuwe ramen en deuren, dubbel glas, cv olie, moderne septic tank, 2 kelders 18 en 28m2, 2 stenen schuren met hooizolder, elk 8x12m (stal, atelier of gite?). Rustig gelegen net buiten dorpje, met uitzicht over kleine vallei. Vr.pr. €188.000 k.k. Inl. hmknol@planet.nl

Vrijstaande villa met zwembad te koop, € 390.000, 60km N.O.van Rome. Prima investering (huur 8-10 pers.) of 2e familiehuis. Zeer goed onderhouden tot. 260m2 over 3 woonlagen; ruime salon, open haard, woonkeuken, toilet natuurstenen vloer + trap. 4 grote slaapkamers, 3 badk. Dubbele hardh. ramen, verwarming, zonnepaneel. Tuin 2.000m2 , fruitbomen, berging, fraai uitzicht. NL-eigenaar, makelaar- en notariskst. incl. Voor foto’s en info: ellen.potters@alice.it

LUXE ZONNIGE STRANDVAKANTIE Voor het hele gezin in CESENATICO ITALIË (Adr.Kust) in het klasse GRAND HOTEL, hfdzetel LIONS club. Privéstrand, groot zwembad, tennisbaan, golfbanen (met hotelkorting) Fietsen gratis beschikbaar. Excellente keuken, menu à la carte. prijzen : volp. € 75 tot 144 p.p.p.d (B&B vanaf 51,25) kinderen korting, grote gezinskorting van 15/4 tot 20/6 en 1/9 tot 10/10. Voor prosp. inl. en reserv. met RIANTE KORTING: N. Bruinsma tel: 0416-33.50.51 e-mail: tiwesimport@zonnet.nl Video & foto’s zie: www.algasun.nl “Grand Hotel” (Luxe Villa huren in Florida? zie: huurhuisflorida.com)

Te huur van Lion: Luxe villa in ZuidFrankrijk, vlak bij Grasse met 8 slaapplaatsen en voorzien van alle comfort, waaronder een privé zwembad. 20 minuten van de Middellandse Zee (Cannes), 45 minuten van de luchthaven Nice en 5 minuten van golfbaan. Uitgebreidere informatie met foto’s en voorwaarden op aanvraag, onder vermelding van naam, volledig adres en Lions Club. Stuur een e-mail naar: ria.rottier@gmail. com of theo.de.vries@hetnet.nl

Lions, voer actie voor Fight for Sight. Het resultaat wordt beloond met een premie van 55% van Wilde Ganzen. Met elke € 16,-- wordt een blinde weer ziend. Een onvoorstelbaar verschil. www.fightforsight.nl

TE HUUR IN ARDENNEN MET AL ZIJN RUST MAAR VERTIER NABIJ!! Binnen 2 uur van de Nederlandse grens staat onze villa voor 10 pers. in het gebied waar de Lesse ontspringt. Direct achter het huis is een enorm bos waar niet alleen kinderen zich heerlijk kunnen uitleven. Wandelen, sporten en vertier in plaatsen als Dinant, Bouillon, St. Hubert en Namur liggen binnen een half uur. Fam. Busser, tel. (070) 511 11 01, www. maissin.nl

In Florida te huur: onze prachtige rustiek gelegen villa aan bosrand en kreek, met verw. overdekt privé zwembad in Port Charlotte. Vlakbij strand, winkelcentr. golfbanen en alle bezienswaardigheden. Mooi ingericht en een luxe keuken, vaatwasser, wasmachine, droger etc. Grote living, 3 slpk., 2 badk. Alles airco. Grote tuin met steiger. Prijs € 685,per week. Bij 3 weken slechts € 580.- p.w. Incl. elec.- waterverbruik etc. Bij langer verblijf extra korting. Tel: 0416-335051 e-mail: tiwesimport@zonnet.nl Info + video: huurhuisflorida.com Costa del Sol, Estepona. Adembenemende plek direct aan het strand. Te huur 4 pers. luxe appartement met tuin en zwembaden waarvan één verwarmd. Een echt paradijs op aarde. Geniet alvast op www.labahia.nl

Niet in de file en toch op wintervakantie? Te koop in Haute Savoie in Thollon les Mémises ( bij Evian les Bains) op 1000 m hoogte een groot familiehuis. Houten chalet in originele stijl voor 8 personen: 4 slaapkamers, 2 badkamers, sauna en souterrain. Voor inlichtingen en foto’s zie www.thollon.nl Zomers veel wandelmogelijkheden en zwemmen of varen op het meer van Genève. Ook liggen alle grote steden van Zwitserland redelijk in de buurt. Informatie botomeijer@kpnmail,nl of abkeboerma@gmail.com. Verkoop via makelaar, vraagprijs € 325.000,-

47


Mature Cask Finish; na het blenden wordt de cognac overgebracht naar twintig jaar oude eikenhouten vaten (zogenoemde mature casks) om daar een jaar te rusten. Deze periode noemen we de finish. Door het gebruik van kleine vaten komen de ronde smaak en de geconcentreerde fruittonen van de cognac volledig tot hun recht.

Geniet, maar drink met mate.

www.remymartin.com

Lion magazine, april 2012  

Beleidsplan ELAN 2.011 6 Internationale Conventie Zuid-Korea 17 Staaroperaties hebben enorm effect 13 Wereldwijd zijn er in 2011-2012 door L...

Lion magazine, april 2012  

Beleidsplan ELAN 2.011 6 Internationale Conventie Zuid-Korea 17 Staaroperaties hebben enorm effect 13 Wereldwijd zijn er in 2011-2012 door L...

Advertisement