Page 1

Nederlandse uitgave

Official publication of Lions Clubs International

oktober - november 2012

Jeugduitwisseling 2012 in Annen en Den Haag 16 Prachtig interview met Tom Foort 50 jaar Lionlid 8 Europa Forum 2012 Brussel 6 en 22 School at Sea: een half jaar op zee en huiswerk mee 15 Stichting Xenia start met bouw jongerenhospice 24 Sfeervolle kabinetswisselingen in BZ en CW 35 en 40


van diva tot koor

beleef de mooiste stemmen in Het Concertgebouw Stersopraan Anna Netrebko Tsjaikovski’s opera Iolanta 8 november Grote Zaal

Kerst met Windsbacher Knabenchor o.a. Brittens A Ceremony of Carols 10 december Grote Zaal

Robert Holl zingt Schumanns Liederkreis en zingt Russiche liederen 11 december Kleine Zaal

bestel op concertgebouw.nl/vocaal


Tekst: Astrid Abbing

Geaccentueerd

Veranderende culturen De wereld om ons heen verandert dagelijks. Soms onmerkbaar en soms in een razend tempo dat bijna niet is bij te houden. Veranderingen die we zelf in gang zetten, of veranderingen die ons overkomen en waar we als vanzelf in meegaan. Zo was ik afgelopen zomer in China. Het land dat de afgelopen jaren in onwaarschijnlijk tempo aan het veranderen is. De welvaart stijgt, het land wordt meer open. In grote steden struikel je bijna over de MacDonalds en Pizzahutten. Chinese kinderen leren er met mes en vork eten. De skyline van het platteland wordt ontsierd door wolkenkrabbers die als paddenstoelen uit de grond schieten. Hierin worden de dorpelingen gehuisvest die plaats moeten maken voor de industriÍle vooruitgang. Steden worden, dwars door dorpen heen, met elkaar verbonden door nieuwe snelwegen met kilometerslange viaducten op hoge betonnen staanders. En dat terwijl op ieder plein het beeld van de grote Leider Mao toekijkt. Maar niet alleen het landschap verandert. Ook de mensen veranderen. Chinezen krijgen meer welvaart en kunnen en mogen reizen binnen het land. Op de Chinese muur en het Plein van de Hemelse Vrede kun je over de hoofden en parasolletjes lopen. Is verandering altijd positief vroeg ik me af. Natuurlijk, welvaart wil iedereen. Maar als alle culturen naar elkaar toegroeien wordt de wereld misschien wel een beetje saai. Zo zou het jammer zijn als je over enkele decennia in China niet meer met stokjes kunt eten of door de rijstvelden kunt fietsen. Het is de kunst om te veranderen met behoud van de eigen cultuur. Bij de Lionsorganisatie speelt, denk ik, hetzelfde. De moderne tijd met internet en social media dwingt ons te veranderen. We moeten mee in de nieuwe technologie. We willen ook mee, maar hoe doe je dat in de cultuur van de organisatie. Misschien gaat het wel het snelst als we veranderingen zelf in gang zetten. Een mooie uitdaging die we samen vorm moeten gaan geven. Bent u bijvoorbeeld al volger van Elisabeth Haderer op Twitter?

3


Inhoud

5

Kunnen lezen is essentieel IP Madden: “Een paar minuten geleden heb je het Lion magazine gepakt en ben je gaan lezen. Gefeliciteerd. Jouw vermogen om het

3

Geaccentueerd: Veranderende culturen

1 miljard mensen ter wereld zijn functioneel ongeletterd. Ja, je leest

5

Lions Club International: Kunnen lezen is essentieel

het goed. Zesentwintig procent van de wereldbevolking kan zelfs de

6

Europa Forum 2012 in Brussel

8

Tom Foort, 50 jaar Lionlid

Lion magazine te kunnen lezen kwalificeert je als zeer geletterd. Bijna

eigen naam niet schrijven.”

18

Jeugduitwisseling 2012 in AZ Een van de belangrijkste doelstellingen van Lions Clubs International is ‘de bevordering van een klimaat van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld’. Om hier invulling aan te geven zenden Lions

11 Jaarlijkse conventies zijn de moeite waard! 12 Reizen naar de Camarque 14 Fight for Sight in Takeo, Cambodja

buiten Europa en ontvangen ze ook een groep van ongeveer gelijke

15 School at Sea: een waardevolle ervaring voor het leven

het district AZ.

16 Jeugduitwisseling 2012 in Annen, Drenthe

Lions Helpen

18 Jeugduitwisseling 2012:

Om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van financiële

ondersteuning van projecten en activiteiten door het LCIF oftewel Lions Helpen kunt u vanaf nu regelmatig een publicatie van het bestuur

genieten van de zomer in district AZ

20 Lions Helpen… zo doen ze dat

van Lions Helpen verwachten. Ditmaal meer over: de actie Mazelen

21 CMM: we surf - Waar blijft die App?

de wereld uit, wie hadden een beroep kunnen doen op de LCIF, Lions

22 Acht reacties op het Europa Forum in Brussel

Quest, wat is er te besteden en LED lampen voor Ethiopië in samenwerking met Plan Nederland.

41

10 PR in gouverneursraad: Onvindbaar, dan ook geen sponsors

Nederland elk jaar zo’n 100 jongeren uit naar bestemmingen in en grootte. Afgelopen zomer was er een jeugdkamp met 23 jongeren in

20

en verder...

Euroconcours Cello in Brussel De Europese Lionsclubs organiseren jaarlijks een internationaal muziekconcours, waarvoor elk land een kandidaat afvaardigt. Jaarlijks wisselt het muziekinstrument voor het concours. Begin september is tijdens het Europa Forum in Brussel dit muziekconcours gehouden, waarbij

24 Stichting Xenia Hospice voor jongeren vraagt financiële hulp 25 Maak je eigen wenskaart met LionsGreets.nl 26 Leoclubs in actie 27 Lionspuzzel 28 Van & over Lions en Lionsclubs

alle aandacht natuurlijk uitging naar de Nederlandse deelneemster, de

42 In memoriam

celliste Miriam Irene Kok. Miriam Irene werd in mei jongstleden glorieus

43 Vraag & Aanbod

winnaar van de Nederlandse finale, die zoals altijd op voortreffelijke wijze wordt georganiseerd door LC ’s-Hertogenbosch Bolduc. Lion Magazine Nederlandse editie verschijnt tweemaandelijks met een oplage van circa 12.329 exemplaren. EINDREDACTEUR Gert van Wijk, eindredacteur @lions.nl DISTRICTSREDACTEUREN AN - Alfred J. Boer, Amestelle 181, 1611 AX Zwanenburg, 020 4974592, ­redacteur110AN@lions.nl AZ - Astrid Abbing, Weth. Fischerplantsoen 16, 2497 DJ Den Haag, redacteur110AZ@lions.nl BN - Bert Naarding, Emmastraat 25, 9401 HE Assen, 0592 312449, redacteur110BN@lions.nl BZ - Jan Kappers, Joppelaan 12, 7213 AC Gorssel, 0575 490109, redacteur110BZ@lions.nl CO - Wim Smeets, De Alden Weg 12, 5801 HG Venray, 0478 582935, redacteur110CO@lions.nl CW - Robert Holl, Craenweide 24, 5056 BX Berkel-Enschot, 013 5904037, redacteur110CW@lions.nl INTERNETREDACTEUR Anneke Kok, internetredacteur@lions.nl KOPIJ Lionsleden leveren kopij aan bij hun districtsredacteur. Aangeleverde kopij, zowel clubnieuws als alle andere kopij, wordt in de regel geplaatst in het eerstvolgende nummer, dat de eerste woensdag van iedere tweede maand verschijnt. De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren, te ­redigeren, dan wel in te korten of in een volgend nummer op te nemen. Jaargang 50, nummer 2, oktober 2012, www.lions.nl > de Lion, ISSN 1382-6042

Sluitingsdatum eerstvolgende Lion Magazine: vrijdag 19 oktober 2012. Aanlevercriteria kopij: - tekst maximaal 450 woorden per pagina; - tekst in Word per e-mail sturen naar districtsredacteur; - foto’s en illustraties digitaal 300 dpi of 1024 x 768 pixels (SHQ of HQ op digitale camera); - voorzien van duidelijke bestandsnaam zowel tekst als foto en met onderschrift en de naam van de ­fotograaf. Info Lionsorganisatie en Lionshandboek info@lions.nl Adreswijzigingen wijzigt u zelf in Lolas óf stuurt u door aan uw clubsecretaris. BLADMANAGEMENT Anja Hagen Communicatie, thelion@lions.nl VORMGEVING Marsman Reclame, Hattem DRUK & AFWERKING Ten Brink Hooiberg / Haasbeek, Meppel PUZZEL Gerrit Dales ADVERTENTIES Bureau Nassau, Achterom 100-C, 1621 KW Hoorn, www.bureaunassau.nl, tel: 020 6230905, fax: 020 6390846, e-mail: info@bureaunassau.nl TARIEVEN (full colour): 1/1 pagina € 1.645,--; 1/2 pagina € 880,--; 1/4 pagina € 460,--. Bij het reserveren van plaatsingen in een volledige jaaruitgave van Lion Magazine (6 x per jaar) en een plaatsing in het Lionsledenboek wordt korting verleend. Bijsluiters en dergelijke: tarieven op aanvraag. Alle prijzen zijn excl. BTW. VRAAG & AANBOD Kleine annonces op de een na laatste pagina zijn aan te bieden via thelion@lions.nl TARIEVEN Vijf regels tekst € 25,--, per regel extra € 5,--, 1 foto € 10,-Lionswinkel 'De Liemers', Postbus 2084, 6900 CB Zevenaar, Lionswinkel@lions.nl

We Serve


Tekst: Wayne A. Madden, President Lions Clubs I­nternational 2012-2013

Lions Clubs International

Kunnen lezen is essentieel Een paar minuten geleden heb je het Lion magazine gepakt en ben je gaan lezen. Gefeliciteerd. Jouw vermogen om het Lion magazine te kunnen lezen kwalificeert je als zeer geletterd. Bijna 1 miljard mensen ter wereld zijn functioneel ongeletterd. Ja, je leest het goed. Zesentwintig procent van de wereldbevolking kan zelfs de eigen naam niet schrijven.

Het is een probleem dat niet alleen in ontwikkelingslanden

noem. Het is iets dat elke Lionsclub kan doen want het gebrek

bestaat. Alleen al in de Verenigde Staten kunnen 21 miljoen

aan leesvaardigheid komt overal ter wereld voor. Er zijn veel

mensen niet lezen. Als voormalige leraren kunnen Linda en ik

manieren waarop Lions kunnen helpen: kinderen voorlezen bij

het belang van lezen, schrijven en scholing onderschrijven.

plaatselijke bibliotheken, als hulp op een lokale school of door

Studeren aan een universiteit heeft ons mede gemaakt tot wie

het doneren van boeken en computers.

wij zijn. We hebben onze twee succesvolle, afgestudeerde ­dochters ook steeds op het hart gedrukt hoe belangrijk een

Ook moedig ik Lions aan om een korte RAP video te maken die

opleiding is.

laat zien hoe jullie club lezen heeft gepromoot. Deze video’s kunnen aangeleverd worden via het LCI You Tube kanaal. Kijk

Het vermogen om te lezen kan ertoe leiden dat iemand een

ook naar de website van LCI voor informatie over de RAP video,

armoedig bestaan achter zich kan laten, een goede baan krijgt

ideeën voor projecten op gebied van bestrijding van ongelet-

en een stabiel leven. Boeken (en nu ook het internet) openen

terdheid, partners en onderscheidingen voor clubs en districts-

een wereld van mogelijkheden. Het vergaren van kennis is de

gouverneurs.

sleutel tot het ontsluiten van menselijk potentieel en lezen is een essentiële vaardigheid voor het opbouwen van een succesvol

Zoals kinderboekenschrijver Dr. Seuss schreef: ‘Hoe meer je leest,

leven.

hoe meer je weet. Hoe meer je leert, hoe meer plaatsen je zult bezoeken.

Dit jaar vraag ik Lions om onze hulpverlening uit te breiden door deel te nemen aan wat ik het Reading Action Programme (RAP)

’Ik weet dat je deze uitdaging om ongeletterdheid aan te pakken zult aannemen want geen enkele uitdaging is te groot voor Lions. Dankzij Lions zal het helpen van kinderen en volwassenen om te leren lezen de weg plaveien naar een betere wereld voor iedereen.

Boeken inpakken om te verzenden.

5


Tekst en foto’s: Bert Naarding

Europa Forum Brussel 2012

Brussel bruisende stad met al die Lions Het 58e Lions Europa Forum in Brussel was voor de Nederlandse delegatie natuurlijk vooral het moment om een vergelijking te maken met een jaar geleden, toen wij in Maastricht ‘ons’ Europa Forum mochten organiseren. Natuurlijk is elk Forum anders, maar met een indrukwekkend aantal goede, inhoudelijke, workshops, seminars en vergaderingen en bovendien veel ontmoetingsmomenten voor de deelnemers, was dit Europa Forum van onze zuiderburen, met meer dan 1.500 deelnemers uit heel Europa, een groot succes.

Onze Belgische Lionsvrienden kozen voor het thema: Building

deelnemers konden kiezen uit presentaties, workshops, semi-

solidarity for tomorrow, bouwen aan de solidariteit van morgen.

nars en vergaderingen over Jeugduitwisseling, Vrouwen en

De Lionsorganisatie wil bijdragen leveren aan de opbouw van

Lions, Leiderschap, Leo’s, LCIF, Lions Quest, Young Ambassador,

een meer zorgzame wereld en daarom is het belangrijk om

conflictbeheersing, toekomst van het Europa Forum, het project

tijdens bijeenkomsten als het Europa Forum nieuwe ideeën

Missing Children en de workshop Water, de uitdaging van de 21e

daarover te ontwikkelen.

eeuw. En dit is nog maar een deel van het omvangrijke aanbod aan verdiepingprogramma’s van het Lionisme tijdens dit goed

Koninklijk bezoek

georganiseerde Europa Forum.

Prinses Astrid van België, dochter van Koning Albert en Koningin

6

Paola, was eregast tijdens het Europa Forum, dat met een groot

Internet/sociale media/facebook

aantal bekende sprekers werd geopend onder wie: Kristalina

Veel belangstelling was er voor de onderlinge communicatie

Georgieva, commissaris voor Internationale Coöperatie, Humani-

binnen de clubs, de zones en het land. De opkomst van de

taire Hulp, Crisis en Respons (op het laatste moment verhinderd,

sociale media als twitter en facebook als middel om de onder-

de tekst werd uitgesproken door een stafmedewerkster) en

linge communicatie tussen leden en clubs te verbeteren, heeft

Viviane Reding, vicevoorzitter Europese Commissie. De forum-

ervoor gezorgd dat traditionele communicatiemiddelen als brief,

Entree forumgebouw in Brussel


Foto 1: Tijdens een lezing. Foto 2: Justine Henin. Foto 3: Koninklijk bezoek van Prinses Astrid

bulletin en Lion Magazine enigszins naar de achtergrond

communicatie verzorgt voor alle clubs in Parijs. Aan dezelfde

verdwijnen. Maar de meeste deelnemers aan de verschillende

tafel vertellen drie Lions uit Liechtenstein over de communicatie

communicatieworkshops zijn het er over eens dat alle middelen,

in hun land. Met de communicatiespecialist van het hoofdkan-

zowel internet en gedrukte media naast elkaar reden van

toor van Lions uit het Amerikaanse Oak Brook, gaat het na de

bestaan hebben. Voor het actuele nieuws is er internet/face-

uitwisseling van ervaringen al snel over onze gezamenlijke

book/twitter, etc. Achtergrondinformatie vind je in het Lion

passie: het racefietsen. International President Wayne Madden is

Magazine.

uitermate verrast als ik hem de Nederlandse Lion laat zien, met de foto waar hij met zijn familie op staat (kinderen en kleinkin-

Justine Henin en Justine for kids

deren) tijdens de Internationale Conventie in Busan, Zuid-Korea.

De bekende Belgische tennisspeelster (117 weken nummer 1

Hij begint enthousiast te vertellen over zijn kleinkinderen. Hij is

van de wereld, 7 Grand Slam- titels en Goud op de Olympische

erg gecharmeerd over deze uitgave, met op de voorpagina, een

Spelen van Athene) verliest in 1995 haar moeder aan kanker. Ze

overdekte brug, zoals die voorkomt in de plaats waar hij woont.

stopt met tennis in 2008 en zet een stichting op, met als doel ernstig zieke Belgische kinderen met kanker en hun families te

Jeannette Peters, vcc 110 MD

helpen. Tijdens het Europa Forum vertelt Justine aan een grote

Het is al een traditie aan het worden om tijdens het Europa

groep Lions over deze stichting. Sinds 2008 is de stichting actief,

Forum, waarbij de huidige en de komende gouverneurs

onder meer met het organiseren van allerlei projecten om geld

aanwezig zijn, de voorzitter van de gouverneursraad bekend te

binnen te halen. Nu is het moment gekomen om samen met

maken die volgend jaar tijdens de Internationale Conventie in

artsen en ziekenhuizen ook te kijken naar: ‘waar is behoefte aan

Hamburg, haar groep gaat installeren als gouverneurs: Jeannette

hulp en steun?’ Justine staat voor de waarden solidariteit, moed

Peters, onder andere dg in het jaar 2011 - 2012, gaat in 2013 -

en doorzettingsvermogen. Hierdoor is ze met haar stichting in

2014 de groep van zes dg-mannen aanvoeren. Ze wordt dan de

staat om zieke kinderen en hun families, hulp, geluk en troost te

opvolger van Elisabeth Haderer, de huidige voorzitter. Tijdens

bieden. Het is duidelijk, dat er voor Lionsclubs een rol is wegge-

een informele bijeenkomst werd Jeannette onder luid gejuich

legd om hulp te bieden bij het vinden van financiĂŤn voor het

van haar zes mannen aan de overige Lions van de Nederlandse

sympathieke werk van Justine Henin.

delegatie gepresenteerd.

Ontmoetingen

Europa Forum 2013 in Istanbul

Tijdens een lunch kon ik de ervaringen met de Nederlandse

Van 31 oktober tot 2 november 2013 zal het volgende Europa

uitgave van Lion magazine delen met mijn Franse collega, die de

Forum in de Turkse hoofdstad Istanbul worden gehouden.

7


Tekst: Robert Holl

Tom Foort, 50 jaar Lionslid Wie met Tom Foort gaat praten moet ervoor zorgen dat hij ruim de tijd heeft. Tom is een enthousiast verteller die honderden anekdotes uit een recent of ver verleden moeiteloos naar boven haalt en daar met veel gevoel voor humor over kan uitweiden. Het werd dus een lang maar uitermate plezierig en boeiend gesprek met een man die niet alleen al 50 jaar Lionslid is maar ook een glanzende carrière binnen de Lionsorganisatie heeft doorgemaakt.

In december 1962 werd Tom Foort lid van de Lionsclub Matadi in

een onvoorstelbaar aantal conventies over de hele wereld. In

Congo. Op dat moment was hij 34 jaar oud en directeur van de

een speciale ‘Lionskamer’ in zijn huis in Ouderkerk aan de Ijssel

Congolese vestiging van het Rotterdamse scheepvaartbedrijf

hangen honderden vaantjes, nog veel meer speldjes en tien-

van Ommeren. Congo was twee jaar eerder onafhankelijk

tallen onderscheidingen als stille getuigen aan de muur en staan

geworden en de politieke en economische situatie in het land

er kasten vol boeken met duizenden foto’s en brieven.

was verre van ideaal. Tom vertelt hoe de Lionsclub vooral bezig

8

was met het regelen van de primaire levensbehoeften voor de

Handen uit de mouwen

arme bevolking. “De situatie in het ziekenhuis was dramatisch:

Iemand met zo’n lange staat van dienst kan natuurlijk ook goed

eten voor de patiënten was er gewoon niet, dus zorgden wij

een vergelijking maken tussen vroeger en nu. Tom wil dat wel

ervoor”. Tom werd een invloedrijk persoon in de stad, niet omdat

doen maar blijft diplomatiek: “Natuurlijk was het vroeger anders,

hij directeur was, ook niet omdat hij de Nederlandse consul was

maar niet altijd beter. In de zeventiger jaren werden conventies

maar omdat hij goed kon voetballen… Wie Tom kent zal het niet

nog druk bezocht. Je ging daar met een stel clubleden naar toe

verbazen dat hij al snel het bedrijfselftal van een volledig Belgi-

en dan niet slapen in een 4-sterren hotel maar gewoon met z’n

sche aangelegenheid transformeerde in een team met vrijwel

allen op de camping. Attendance was toen ook nog heilig. Je

alleen Congolezen dat hij als trainer klaarstoomde voor de natio-

zorgde gewoon dat je altijd bij de vergadering aanwezig was”.

nale competitie. Dit buitenlands avontuur kreeg in 1965 een

Enige kritiek is er ook: “ De selectie van leden richt zich wat mij

vervolg in Algerije, waar hij met zijn gezin tot 1968 verbleef om

betreft teveel op de status van mensen. Teveel elitaire leden

vervolgens nog twee jaar naar Angola te gaan om daar de vesti-

terwijl je juist behoefte hebt aan mensen die de handen uit de

ging van Van Ommeren nieuw leven in te blazen. En passant

mouwen willen steken. Je wilt toch mensen hebben met de

richtte hij daar ook nog de Lionsclub in Luanda op.

juiste instelling, die iets willen doen voor anderen, geen bobo’s die 11 maanden per jaar op reis zijn? Zelf ben ik altijd padvinder

Indrukwekkende Lionscarrière

geweest. Daar ben ik nog steeds trots op.”

Terug in Rotterdam werd hij lid van LC Rotterdam Host. Daarna volgden de officiële functies elkaar in hoog tempo op: clubsecre-

Heel vitaal

taris, president, zonevoorzitter, gouverneur (1976-1977) en Inter-

Tom is 84. Dat zou je niet zeggen want hij ziet er heel wat jonger

national Director van 1988-1990. Als je Tom moet geloven

uit en menig vijftiger zal hem qua vitaliteit niet evenaren. Hij is

speelde het toeval daarbij bijna altijd een belangrijke rol . Voor

nog altijd actief lid van de LC Krimpenerwaard. Niet té oud om

de positie van I.D. waren maar liefst 20 kandidaten van wie de

nog lid te zijn? Die vraag lokt een felle reactie uit: “Je kunt je ,ook

één na de ander afviel. Zijn laatste ‘tegenstander’ blunderde

als tachtigjarige, nog heel nuttig maken voor de club. Zolang je

door te lang te willen spreken, Tom’s clubgenoten deden de rest

nog actief bent moet je nooit vanwege je leeftijd uit de club

met een uitgekiende campagne. “Dat waren nog eens tijden. De

gaan. Die seniorenclubs, dat is helemaal niks”. Tom, een gewone

conventie was in Winschoten en we zaten daar allemaal op de

Rotterdamse jongen die goed naar zijn vader luisterde en daar-

camping. Eén lid van onze club ging de hele camping over met

door maar vooral door zijn ambitie, werklust, flux de bouche en

een bierpomp: dat leverde een hoop stemmen op!” Het direc-

steun van zijn charmante echtgenote Zizi, een prachtige carrière

teurschap betekende veel reizen maar dat was voor Tom geen

maakte, zowel in zijn werk als bij de Lions. Een man om trots op

probleem. Hij bezocht met een onvermoeibaar enthousiasme

te zijn.


9

Uit het persoonlijk archief van Tom Foort heeft de districtsredacteur een paar foto’s mogen scannen: Tom in Afrika, Tom vraagt het woord en Tom geknield in het gras.


Tekst: Alfred J. Boer Fotografie: Alfred J. Boer

Onvindbaar? Dan ook geen sponsors! Dit verenigingsjaar fungeert de gouverneursraad onder voorzitterschap van oud-gouverneur Elisabeth Haderer. Zij houdt maar liefst drie portefeuilles: Internationale Betrekkingen, Raad van Toezicht en CCM, voluit genaamd Commissie Communicatie en Media. De laatste discipline heeft haar speciale aandacht, waarbij informatie uit de districten hoog op haar verlanglijstje staat.

Tijdens haar districtsgouverneurschap is het Elisabeth opgevallen

een persbericht met de juiste look en feel. “Als je de regionale

dat clubs vaak kansen laten liggen als het gaat om externe commu-

pers regelmatig van panklare informatie voorziet, dan zet je al

nicatie. “Dit is reuze jammer, want als de omgeving geen kennis kan

een stap in de goede richting. Op die manier ben je niet alleen

nemen van hetgeen allemaal op het gebied van goede doelen

vindbaar voor sponsors, maar ook voor potentiële leden.”

wordt bewerkstelligd, dan zal het tegelijkertijd erg lastig worden om sponsors te werven. Deze partijen gaat het immers om ‘return

Sociale media én een ambassadeur

on investment’ en hebben er dus veel belang bij dat het resultaat

Het is een dringende wens van Haderer om CCM dichterbij de

van acties op welk gebied dan ook publiek wordt gemaakt”, aldus

clubs te brengen en zij wil hiertoe ook gebruik maken van

Elisabeth. “Als ik bijvoorbeeld kijk naar de bekende rubriek in Lion

sociale media. “Alle gouverneurs krijgen een eigen Facebook-

Magazine Van & Over, dan zijn het telkens weer dezelfde clubs die

account. Ik ben vastbesloten om hen te enthousiasmeren om

daar onder de aandacht worden gebracht.”

actief gebruik te maken van de nieuwe media en op die manier te helpen Lions structureel onder de aandacht te brengen.”

10

Strategische PR

Een tweede wens waarvan Elisabeth hoopt dat deze gedurende

De nieuwbakken voorzitter van de gouverneursraad realiseert

haar verenigingsjaar zal uitkomen, is de komst van een ambassa-

zich maar al te goed dat de discipline public relations vakgerichte

deur. “Ik denk aan een Bekende Nederlander met affiniteit voor

kennis vraagt. “Van iemand die een dergelijk pakket in de

het goede doel, gekoppeld aan een bepaald thema zoals het

schoenen geschoven krijgt en bij wijze van spreken niet weet

Reading Action Programme of de actie ‘one shot – one life’, het

waar hij of zij moet beginnen kun je geen wonderen verwachten.”

mazeleninitiatief. ”

“Maar dat hoeft ook niet, want er is voldoende vakkennis in de

“Ik ben ervan overtuigd dat wij ons en ons werk op deze manier

organisatie beschikbaar.” Elisabeth doelt hierbij onder andere

optimaal voor het voetlicht kunnen brengen. Ik maak mij er in

op de hulp die voorhanden is als het gaat om het schrijven van

ieder geval sterk voor!”

Gouverneursraad 2012-2013 onder leiding van voorzitter Elisabeth Haderer.


Tekst: Alfred J. Boer Fotografie: Alfred J. Boer

Jaarlijkse conventies zijn de moeite waard! Onbekend maakt onbemind, zo lijkt het wel als het gaat om het gemiddeld aantal bezoekers van de traditionele Voorjaars- en Najaarsconventie. Voorzitter van de gouverneursraad Elisabeth Haderer legt uit waarom een bezoek aan deze bijeenkomsten zo waardevol kan zijn.

Tegenwoordig mogen we blij zijn als 150 deelnemers acte de

Daarnaast is het een ideaal moment voor het waarderen van Lions

présence geven tijdens een Voor- of Najaarsconventie, maar

vanwege een speciale verdienste of andere aanleiding. Vanwege

volgens Elisabeth Haderer zou het aantal beslist groter zijn als

de ambiance is de Voorjaarsconventie bovendien dé gelegenheid

nóg duidelijker zou zijn wat de functie van beide bijeenkomsten

voor de presentatie van nieuwe projecten of een blik of terugblik

is. “Maar om te beginnen wil ik er geen misverstand over laten

op bestaande en afgeronde projecten,” aldus Elisabeth.

bestaan dat bezoekersaantallen van 1000 of meer op een vrije zaterdag zoals wij die ooit kenden vandaag de dag onhaalbaar

Toch is er nog een ander, minstens zo belangrijk aspect

zijn. Dit is nu eenmaal een gegeven dat bovendien parallel loopt

verbonden aan de Voorjaarsconventie: de ontmoeting met vele

met andere ontwikkelingen in de maatschappij. Overal zie je

Lions. “Persoonlijk ervaar ik evenementen als dit bijzonder waar-

teruggang omdat de manier van tijdsbesteding behoorlijk is

devol als het gaat om het weerzien van vrienden, terwijl ik ook

veranderd. Bovendien is het allang niet meer nodig om fysiek

altijd weer nieuwe vrienden mag maken”, aldus de kersverse

ergens informatie te halen of kennis op te doen omdat het

voorzitter van de gouverneursraad.

internet een onuitputtelijke informatiebron is.” Bestuurlijke onderwerpen in het najaar Toch is het volgens Elisabeth alleszins de moeite waard om een

11

conventie te bezoeken. “Neem een Najaarsconventie. Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor clubbesturen en landelijke bestuurders om met elkaar te kunnen discussiëren over bestuurlijke onderwerpen.” “Daarnaast is het voor clubs een uitgelezen mogelijkheid om zich te presenteren en zich op de hoogte te laten stellen van de meest uiteenlopende bestuurlijke ontwikkelingen. Elke club kan zo zijn stemrecht uitoefenen. Je doet er bovendien telkens weer nieuwe ideeën op en daarnaast is het altijd interessant om van elkaar te kunnen leren,” aldus Elisabeth. Informele terugblik in het voorjaar De traditionele Voorjaarconventie dient een ander doel en is bovendien veel informeler. Elisabeth: “Dit evenement is voor een belangrijk deel gericht op entertainment, een terugblik op het voorgaande jaar en het introduceren van de nieuwe gouverneursraad.

Voorzitter gouverneursraad Elisabeth Haderer


Tekst en fotocredits: Alfred J. Boer

De Camargue: natuur, cultuur en … Iedereen kent de Franse Camargue van de wilde paarden en de flamingo’s. Maar het relatief kleine natuurgebied kent nog talloze verborgen schatten. Daarnaast zijn er in de directe omgeving diverse steden die

12

een bezoek waard zijn, zoals bijvoorbeeld Arles en Avignon.

Gelegen aan de Middellandse Zee kent het gebied ter grootte

voormalige ‘gardian’ verhaalt tijdens de tour in zijn Land Rover

van ruim 1.400 km milde winters. ’s Zomers staat er bijna altijd

over de grote verschillen in zoutconcentratie in delen van de

een verkoelend briesje, soms tijdelijk veranderend in een fikse

Camargue en de daardoor zichtbare verschillen in de vegetatie.

mistral. Onder invloed van het zoete water van de Rhône en het

Wie nog meer over de Camarguese stier wil weten doet er goed

zout van de Middellandse Zee is er een bijzonder microklimaat

aan om een bezoek te brengen aan een van de grotere stieren-

ontstaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een deel hiervan

fokkers. Wij waren te gast bij Manade des Baumelles, waar Guil-

in 1927 de status kreeg van ‘Réserve Nationale de Camargue’.

laume vol trots vertelt over door zijn bedrijf gefokte beroemd-

Met een jaarlijkse productie van 1 miljoen kubieke meter geldt

heden als Garlan, Michou en Rodin. Het arrangement wordt

de Camargue als Europa’s belangrijkste zoutwingebied. Niet-

bekroond met een viergangen diner van grote klasse!

2

temin gedijen hier de meest uiteenlopende diersoorten, variërend van flamingo tot zilverreiger en niet te vergeten: de

Typisch Zuid-Frans

speciale Camargue stier. Anders dan bij de Spaanse stier zijn de

De Camargue telt een aantal interessante plaatsen waaronder

horens van dit beschermde ras naar boven gericht. Deze stieren

het ommuurde Aigues-Mortes en niet te vergeten Les-Saintes-

worden gebruikt bij het populaire en vooral diervriendelijke

Maries-de-la-Mer. Dit typisch Zuid-Franse kustplaatsje beschikt

‘Course Camarguese’. Want in tegenstelling tot zijn Spaanse

over een eigen arena, een pittoresk vissershaventje en een

broer sterft deze volbloed geen tragische dood; zogenaamde

prachtige weerkerk. Les-Saintes-Maries-de-la-Mer dankt haar

‘razeteurs’ proberen slechts met behulp van een ijzeren ‘crochet’

naam, zo vertelt de legende, aan het na de dood van Jezus

om de horens gewonden elastiekjes te pakken en toucheren

Christus aanspoelen van een stuurloze boot met daarin de nog

hiervoor geld. Er komt dus geen bloed aan te pas. Na een werk-

in leven zijnde zuster van de heilige maagd en twee andere

zaam leven mag de stier genieten van zijn oude dag. Sterft hij

dames met de naam Maria. Het plaatsje is dan ook bijzonder

van ouderdom, dan wordt de stier staande begraven en plaatst

geliefd als bedevaartsoord. Op geringe afstand van Les-Saintes-

men ter plekke een kruis met zijn naam erop. Iemand die veel

Maries-de-la-Mer ligt het mondaine La Grande-Motte, maar inte-

weet over de stieren, de paarden en het gebied is Daniël. De

ressanter is een bezoek aan de nabij gelegen steden Avignon of


Reisrubriek Auteur/Lion Alfred J. Boer is reis- en watersportjournalist van beroep. Hij stelt zijn verhalen in aangepaste vorm belangeloos ter beschikking aan de Lion. Waar mogelijk regelt hij via het betreffende verkeersbureau een speciale aanbieding of legt een link met een lokale Lionsclub. Informatie www.arles.fr www.avignon.fr www.aubergecavaliere.nl www.manade-des-baumelles.com www.nshispeed.nl www.klm.nl www.transavia.nl www.alamo.nl Lions district: 103 SE, France Clubs : Avignon Cité des Papes, Avignon Doyen, Avignonet Lauragais Pays De CO in Arles en in Arles Paradou Les Alpilles. Arles. De papenstad geniet grote bekendheid vanwege het enorm grote Pausenpaleis en het ommuurde historische stadscentrum, maar uiteraard ook van de veel bezongen brug, althans, datgene wat er nog van over is nadat Louis VIII deze in 1226 bijna compleet vernietigde. De stad Arles aan de Rhône kennen we van het verblijf aldaar in het Gele Huis van Vincent van Gogh. Helaas werd het gebouw tijdens WOII met de grond gelijk gemaakt, maar de belendende percelen, de karakteristieke boom én de spoorbrug zoals te zien op het beroemde schilderij zijn behouden gebleven. Originele cabana Een verblijf in de Camargue kun je op verschillende manieren regelen. Per auto is het al dan niet met een nachtstop in centraal Frankrijk prima te doen, in welk geval je ter plekke meteen de beschikking hebt over eigen vervoer. Een andere relaxte manier van vervoer is de trein. Vanaf Utrecht via Rotterdam met de Intercity naar Brussel-Midi en van daaruit met de TGV naar Nimes. De reistijd vanaf Brussel naar Nimes telt slechts vier tot vijf uur. Een derde mogelijkheid is vliegen. Vanaf Rotterdam vliegt Transavia een aantal keren per week in nog geen twee uur tijd naar Montpellier. Voordeel naast de aantrekkelijke prijsstelling is de kleinschaligheid van beide luchthavens. Je staat in een mum van tijd weer buiten. In dat geval is een huurauto ook snel geregeld. De Camargue biedt volop keuze als het gaat om hotelaccommodatie, waaronder in het eerder genoemde Les-Saintes-Maries-de-la-Mer. Maar het kan ook anders, lees: traditioneler en comfortabeler. Wij sliepen in een originele cabana, een van oorsprong als schuilhut bedoeld onderkomen voor de paarden- en stierendrijvers. Met zijn naar het noorden gerichte ronde vorm bood het perfecte beschutting tegen de elementen en de soms stormachtige mistral. Auberge Cavalière du Pont des Bannes is sinds 2011 in Nederlandse handen en beschikt over een groot aantal cabana ’s en talloze additionele voorzieningen waaronder een Spa, meerdere restaurants en een manege. Een ideale plek om tot rust te komen. Zie de lezersaanbieding op de Lionswebsite. Bijzondere indruk op ons maakte een ontspannende tocht door het natuurschoon op een typisch Camargue paard. Onder leiding van Jerôme is dit zelfs zonder enige rijervaring mogelijk. Een aanrader!

13


Tekst: Leo Enthoven Foto’s: David de Wit Redactie: Wim Smeets

Fight for Sight Takeo Eye Hospital lichtbaken voor slechtzienden en blinden Takeo is de hoofdstad van de gelijknamige provincie in Cambodja. Toeristen strijken er neer voor een overnachting. In Takeo zelf vinden toeristen weinig van hun gading. Dit in tegenstelling tot de blinde en slechtziende Cambodjanen. Van hen zijn er heel veel.

Volgens het Ministerie van Gezondheid hebben 2,8 mln

Gestage groei

Cambodjanen, op een bevolking van 14 mln, oogzorg nodig.

Het TEH ging met 42 bedden van start. Inmiddels zijn dat er 62.

Jaarlijks krijgen slechts 175.000 mensen die oogzorg. De zorg

Vorig jaar behandelden de vijf vaste oogartsen en de oogartsen-

varieert van het aanmeten van brillen tot staaroperaties of

in-opleiding 48.000 patiënten. Tweederde daarvan in het zieken-

andere oogheelkundige ingrepen. Met het ouder worden van de

huis, eenderde tijdens rondes door het platteland. Bij 4.000 van

bevolking zal het aantal visueel gehandicapten sterk groeien,

hen werden staaroperaties gedaan. Er werden 2.600 brillen

tenzij er forse hulpprogramma’s komen.

verstrekt. Staar is bij Cambodjanen de meest voorkomende oogziekte. Oorzaken zijn onder andere vitamine A-gebrek door slechte voeding en onvoldoende hygiëne.

Opleidingsziekenhuis Het Takeo Eye Hospital (TEH) speelt een sleutelrol om de oogzorg te

14

verbeteren. Het TEH is in Cambodja hét opleidingsziekenhuis voor

Genezen en voorkomen

oogartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Pas begin jaren

Bij het uitvoeren van voorlichtings- en preventiecampagnes

negentig, na het tekenen van de Parijse vredesakkoorden, kon

wordt het TEH gesteund door Krousar Thmey, een nationale

Cambodja haar nieuwe toekomst gaan vormgeven. Het TEH ging

organisatie die zich inzet voor blinde en slechtziende kinderen.

pas in 1997 van start als afgedankte afdeling voor tbc-patiënten van

Ook de overheden geven steun aan die campagnes. Het TEH

het provinciale ziekenhuis. Dit gebouw stamde uit de jaren zestig,

denkt dat het merendeel van de oogkwalen te voorkomen is en

doch voldeed ondanks een opknapbeurt niet aan de eisen voor

dat van de bestaande problemen 80% te genezen is, mits er

hoogwaardige oogzorg. Doorzettingsvermogen van de lokale auto-

voldoende middelen aanwezig zijn.

riteiten en veel buitenlandse hulp, met name van Christoffel Blinden Mission (CBM) in Duitsland, maakte nieuwbouw mogelijk. In april

Financiële hulp is nodig

2010 kon koning Norodom Sihamoni het nieuwe TEH openen.

Enkele maanden geleden is de dagelijkse leiding, lang in handen van een Filipijnse religieuze zuster, overgedragen aan de

Het witte laagbouw ziekenhuis staat in een hof met schitterende

Cambodjanen. De chef-oogarts blijft voorlopig een buiten-

tropische planten. De wachtruimten zijn lange overdekte gangen

lander. Het TEH profiteert, net als Krousar Thmey, van de

met een laag muurtje als afscheiding tot de tuin. Als het erg druk is,

­inspanningen van dr. Karin van Dijk uit Deventer die al 35 jaar in

en alle spreekkamers in gebruik zijn, dient de gang ook als spreek-

meerdere ontwikkelingslanden actief is als low vision consultant.

en behandelkamer. Het eenvoudige ziekenhuisrestaurant is welis-

Dr. Van Dijk is ook adviseur van de Stichting Lions Werkgroep

waar overdekt maar aan twee zijden ontbreken buitenmuren.

Blinden, die met de Wilde Ganzen samenwerkt in Fight for Sight.

Bezoekers krijgen het aangename gevoel permanent buiten te eten

Het Takeo Eye Hospital is een van de oogziekenhuizen die finan-

met voldoende bescherming tegen tropische regenbuien. Op hout-

ciële ondersteuning van Fight for Sight ontvangt. Met meer geld

gestookte kookplaatsen kunnen familieleden van de patiënt het

kunnen meer Cambodjanen geholpen worden. Wellicht kunnen

eten koken. Patiënten kunnen desgewenst voor een klein bedrag

veel Lions Clubs in ons land daaraan bijdragen

een maaltijd kopen. Voor de allerarmsten is die gratis.

(www.fightforsight.nl).

Dr. Karin van Dijk

TEH Wachtruimte

TEH ziekenhuis


Tekst: Alfred J. Boer

Smartphone aan gort? Dan kopen we toch een nieuwe!

School at Sea: een waardevolle ervaring voor het leven In oktober vertrekken 60 VWO 4-leerlingen samen met vijf leraren aan boord van de Nederlandse Tall Ships Wylde Swan en Regina Maris voor een zes maanden durende expeditie die de historische West-Indische handelsroute naar de Caraïben volgt.

Het programma geschiedt onder supervisie van de in Amsterdam

Zelf sponsors werven

gevestigde School at Sea (SAS) en voldoet volledig aan de Wet op de

Aan boord passen de scholieren direct toe wat ze leren: bij astro-

Leerplicht. Het doel van de reis is het ontwikkelen van competenties

navigatie is wiskunde nodig, voor biologie onderzoeken de leer-

als leiderschap, maatschappelijk bewustzijn en andere talenten naast

lingen het zeeleven en het weer op zee is natuurkunde in optima

het inspireren en stimuleren in het ontwikkelen van nieuwe vaardig-

forma. Door middel van expedities, speciale projecten en het zelf

heden. Directeur Monique Touw: “Het betreft een uniek en innovatief

varen, leren de jongeren projectmatig doelen te stellen, na te

trainingsprogramma dat is ontwikkeld in samenwerking met het

leven en te evalueren, hun creativiteit te verkennen en te

landelijk onderwijsadviesbureau APS op basis van een onderzoek van

ontdekken wat er voor nodig is om samen een driemaster veilig

ontwikkelings- en onderwijspsycholoog prof. dr. P.M. Westenberg. In

over de Atlantische Oceaan te varen. Deelname kost zo’n

het verlengde van het Excellentieprogramma van het ministerie van

€ 20.000 per leerling, vandaar dat SAS hen ook traint in het zelf

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden de jongeren gestimuleerd

werven van sponsoren.

op analytisch, creatief en sociaal gebied.” School for Life Geen vanzelfsprekendheid

“Het merendeel is hierin zeer succesvol en sponsorbijdragen ter

Naast het ontwikkelen van leiderschap besteedt SAS veel aandacht

grootte van ruim € 12.000 zijn geen uitzondering. We zien echter

aan aspecten als leren werken in teamverband en niet te vergeten:

dat het voor leerlingen zonder een netwerk (van ouders) een

leren dat niets vanzelfsprekend is. “De eerste week aan boord wijzen

stuk lastiger is. Daarom zijn wij School for Life gestart. Een

wij herhaaldelijk op basale zaken zoals het risico van het achteloos

netwerk van leiders van nu voor de leiders van morgen. Het zijn

achterlaten van bijvoorbeeld een smartphone of notebook op de

personen en organisaties die de laatste categorie talentvolle

tafel. Onder helling valt zo’n apparaat geheid kapot. Als dan schok-

leerlingen ondersteunen in hun wens zich te ontwikkelen. Dit

schouderend wordt opgemerkt dat er in de volgende haven toch

neemt niet weg dat wij voor financiële ondersteuning afhanke-

wel een nieuw exemplaar zal worden aangeschaft en wij vervolgens

lijk zijn van organisaties en het bedrijfsleven. Het donateurschap

aangeven dat hun zakgeld (onderdeel van het cursusgeld, red.) dit

kost slechts € 5.000 per jaar”, aldus Touw. Iets voor Lions?

onmogelijk maakt, dan wordt het een ander verhaal”, aldus Touw.

www.schoolatsea.com.

Zelfstandig huiswerk maken aan boord.

Lisette en Marieke aan het roer.

Directeur Monique Touw van School at Sea.

15


Tekst: René Otterloo Redactie: Bert Naarding

Jeugduitwisseling 2012

Annen op de kaart in India, Slovenië, Denemarken, Kroatië en Mexico Het lieflijke dorp Annen in hartje Drenthe zal voor altijd in het geheugen gegrift blijven van de 20 tot 25 buitenlandse jongeren, die deze zomer in ons land deelnamen aan de Lions Exchange.

Ze kwamen zoals gebruikelijk uit alle windstreken, maar ook

Wadlopen, ja, dat hoort er natuurlijk ook bij als je in het noorden

zoals altijd: de culturen verbroederden en op de dag van het

bent. ‘Mudwalking’ noemden de jongelui het. De meesten

afscheid vloeiden de waterlanders rijkelijk. Zaterdag 4 augustus

snapten niet wat Nederlanders daar nu zo leuk aan vinden, maar

gaat dan ook de geschiedenisboekjes in als ‘Het Tranendal van

gelukkig: veel Nederlanders begrijpen dat ook niet. Dat schiep

Annen’.

dus een band.

De Junior Staff van het kamp - drie jongens (Andries, Yoram,

Andere programmaonderdelen, een rondleiding door het Univer-

Thomas) en drie meiden (Esmée, Anne en Mignon) – genoten

sitair Medisch Centrum Groningen in Groningen, zeilen op het

evenzeer van deze tiendaagse. Dag en nacht vergezelden zij de

Leekstermeer, een bezoek aan de prachtige Fraeylemaborg in

buitenlandse gasten die verbleven op recreatiecentrum Breeland.

Slochteren en roeien bij studentenclub Aegir. Een feestje? Uiter-

Daar huurden de Lions een comfortabele kampeerboerderij af.

aard en dat in aanwezigheid van een hele groep Leo’s uit Groningen en Drachten. En dan blijft het meestal lang onrustig…

Niemand minder dan burgemeester Eric van Oosterhout

16

(gemeente Aa en Hunze) verrichtte de officiële opening van dit

De tijd vloog voorbij. Voordat men het in de gaten had, stond

Lionskamp en dat deed hij op onderhoudende wijze. Bovendien

het afsluitende Landendiner alweer op het programma.

had hij een presentje meegenomen voor alle deelnemers, name-

En besefte iedereen dat er snel een eind zou komen aan een

lijk een handig rugzakje.

fantastische, zonnige, oergezellige, interessante, dierbare, vermoeiende, maar o zo vrolijke tiendaagse in Annen.

De buitenlandse gasten werden overigens getrakteerd op een vol excursieprogramma. Naast een bezoek aan Amsterdam (de

De Senior Staff (Alexander Sluymer, Rinette de Jong, Jan

Heineken-brouwerij en het Anne Frankhuis) bezochten zij ook

Hommes, René Otterloo en uitwisselingsveteraan George

locaties die als typisch Nederlands gekenschetst mogen worden,

Everdij) zag dat het goed was. En dat was het! Volgend jaar is

zoals een molen en een melkveehouderij.

Annen opnieuw pleisterplaats van de jeugduitwisseling.


Redactie: Bert Naarding Uit: Het Gezinsblad

17


Tekst: Astrid Abbing Foto’s: Wil Grim

Jeugduitwisseling 2012

Genieten van een zomer in Nederland Een van de belangrijkste doelstellingen van Lions Clubs International is ‘de bevordering van een klimaat van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld’. Om hier invulling aan te geven zenden Lions Nederland elk jaar zo’n 100 jongeren uit naar bestemmingen in en buiten Europa en ontvangen ze ook een groep van ongeveer gelijke grootte. Afgelopen zomer was er een jeugdkamp met 23 jongeren in het district AZ.

Onder bezielende leiding van Sipke van der Werf van LC Den

springen. En als afsluiting een bezoek aan Neeltje Jans en

Haag Scheveningen kwamen de vertegenwoordigers van de

mosselen in Scheveningen. Anastacia Leonova uit Ukraine vond

Haagse Lions Clubs diverse malen bijeen om het verblijf van

het “The best camp ever”.

23 jongeren met 14 nationaliteiten voor te bereiden. De jongeren verbleven in de zomer twintig dagen in Nederland.

Bezienswaardigheden te over

Tien dagen in een ‘homestay’ en tien dagen in ‘pipowoonwagens’

Tijdens het kamp verbleef de groep, onder de dagelijkse leiding

in Kamerik. Tijdens de homestay verblijven de jongeren bij Lions

van een ‘Junior Camp Staff’ in een vakantieverblijf opgebouwd

Leden thuis. Het zoeken naar gastgezinnen bleek een lastige

uit ‘pipowagens’. Met corveelijsten en goede afspraken werd er

opgave, mede doordat het jeugdkamp midden in de vakantie

in de boerderij ontbeten en geslapen. De bus bracht de jongeren

valt. Ina Winters, de drijvende kracht achter de homestay kreeg

dagelijks naar de verschillende locaties, waar ze ontvangen

het echter allemaal weer op tijd voor elkaar.

werden door de Lions. De Lionsclub die de dag organiseerde, begeleidde de jongeren naar de verschillende bezienswaardig-

18

Andere culturen

heden. Zo kregen zij een mooie, veelal eerste indruk van wat ons

Tijdens de homestay maken de kinderen, allen in de leeftijd

land te bieden heeft.

tussen 17 en 22 jaar kennis met Nederland. De jongeren het

Ook werd er tijd - voor de jongeren soms iets te weinig - inge-

merendeel afkomstig uit Europa, maar ook uit de verenigde

ruimd om te ontspannen. Chillen, sms-en skypen of facebooken

staten en Canada, kenden ons land en ook elkaar nog niet. Ze

met het thuisfront. Het hoort er allemaal bij tegenwoordig. Ook

kwamen terecht in een andere cultuur met een ander klimaat.

sport en spel ontbraken niet. Met name deze elementen

Aan de gastgezinnen de taak om de jongeren kennis te laten

zorgden ervoor dat de groep elkaar beter leerde kennen. Na het

maken met de gewoontes van Nederland. En natuurlijk te leren

nuttigen van de maaltijd bij de organiserende Lionsclub bracht

van de cultuur en gewoontes uit het land van herkomst van de

de bus de jongeren weer terug naar de kampeerboerderij, waar

gast. Extra leuk was dit in gezinnen waar kinderen van dezelfde

’s avonds nog lang werd nagepraat. Alle lof vanuit de Lionsclubs

leeftijd opgroeiden. Na tien dagen werd de koffer weer ingepakt

ging uit naar de Junior Cap Staff. Zij waren prima voorbereid op

en vertrokken de jongeren die verspreid over Nederland waren

hun taken en loodsten de groep eenvoudig door het drukke

gehuisvest, naar het jeugdkamp.

programma heen.

Dagprogramma

Vakantieplanning 2013

Het thema van het jeugdkamp was Lion Below Sea Level. In tien

Volgend jaar is de homestay van 13 t/m 23 juli. Enkele gasten

dagen tijd kregen de deelnemers een goed beeld hoe Nederland

van buiten Europa komen zelfs nog twee weken eerder en voor

er voor zorgt dat het goed leefbaar is onder het NAP. Het

een viertal gasten uit Japan is er na het kamp nog gedurende

programma was zeer gevarieerd. Met fluisterboten over de

twee weken onderdak nodig. De vier kampen (in AN, BN, CO en

Nieuwkoopse plassen en een bezoek aan een kaasboerderij. Een

CW) zijn van 23 juli t/m 3 augustus. Als u dus volgend jaar als

bezoek aan het Panorama Mesdag en surfen op het strand bij de

gastgezin enkele jongelui wilt huisvesten, boek dan uw vakantie

Hart beachclub. Een bezoek aan Estec in Noordwijk en

in ieder geval na 24 juli en geef u op als gastgezin via de donker-

zwemmen en dineren in de mooiste tuin van Wassenaar. Het

rode button op de Lionswebsite onder ‘Gastgezinnen en “Online

beklimmen van de Dom in Utrecht. Fietsen door het mooie land-

aanmelden”. (Ook) namens de ouders van de jongelui die in 2013

schap van Zuid-Holland. Een bezoek aan het gemaal de Hooge

naar Nederland komen alvast heel hartelijk dank!

Boezem afgewisseld met het puur Hollandse polsstokver-

https://www.lions.nl/48/Jeugd.html


Een hapje en een drankje is de basis voor het onderlinge begrip.

Lions Below Sea Level in de praktijk

Ontspanning op de kampeerboerderij.

Toekijken bij het Fierljeppen is net zo leuk.

19

Fierljeppen (polsstokverspringen) lijkt eenvoudiger dan het is.

Dagje Amsterdam mag natuurlijk niet ontbreken.

Nijmeegse vierdaage Rajat Krishan Gulab uit India verbleef samen met Aramis Keller uit Zwitserland tien dagen in Woerden bij de famile Jansen. Uit zijn verslag: “De volgende dag bezochten we met de hardlopers Joost en Jules de Vierdaagse van Nijmegen. Een enorm spektakel met duizenden mensen en militairen uit verschillende landen. Ik was blij de vlag van India er tussen te zien. We hadden veel plezier en kochten onderweg kersen om uit te delen aan de lopers. Aan het aantal deelnemers leek geen eind te komen. ’s Middags vertrokken we naar Utrecht, we bezochten de markt, terrasjes en natuurlijk de coffee shops! Later die avond aten we een gerecht dat ik mis sinds ik terug ben in India, lasagne, zooo lekker!’”


Tekst: Jan Troost Redactie: Robert Holl

Lions helpen, … en zo doen ze dat! Om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van financiële ondersteuning van projecten en activiteiten door het LCIF oftewel Lions Helpen kunt u vanaf nu regelmatig een publicatie van het bestuur van Lions Helpen verwachten.

Wanneer u denkt: “LCIF, wat is dat ook alweer?”, zoek dan even in

grant, zoals: Projecten van CHancED, Kids Unlimited,

het juninummer 2012. Daarin staat een uitgebreid artikel over

­Waterproject Gambia, St. Meander Mozambique, St. Likoni,

het aanvragen van een grant of projectsubsidie met de bijbeho-

Female Farmers Bali, St. Gered Gereedschap, Bouwproject

rende voorwaarden. Zie ook op www.lion.nl. Ditmaal meer over:

Aribinda in Burkina Fasso en Aluthgama Hospital in Sri Lanka.

de actie Mazelen de wereld uit, wie hadden een beroep kunnen

Op pagina 24 en 25 van het juninummer2012 van Lion magazine

doen op de LCIF, Lions Quest, wat is er te besteden en LED

kunt u nalezen hoe u eenvoudig een LCIF Grant kunt aanvragen:

lampen voor Ethiopië in samenwerking met Plan Nederland.

bewaar die informatie!

Mazelen de wereld uit.

Lions Quest Nederland

LCIF heeft de uitdaging van de Bill and Melinda Gates Founda-

Jaarlijks is € 40.000.- beschikbaar voor subsidiëring van

tion aangenomen om voor 1 oktober een bedrag van

projecten. Daarvan is € 30.000 onder andere toegewezen aan de

$10 miljoen bij elkaar te brengen. Als dat lukt voegt de Gates

volgende projecten:

Foundation daar $ 5 miljoen aan toe. Van dat geld kunnen

- de Special Olympics in ’s Hertogenbosch

15 miljoen kinderen gevaccineerd worden tegen mazelen.

- Stichting Karakter

­Vaccinatie is nog steeds hard nodig, want jaarlijks krijgen

- Ome Joop’s toer

20 miljoen mensen mazelen en overlijden er meer dan 140.000

- Diamantweek

kinderen ten gevolge van de complicaties. Lions Nederland is

- Stichting Leergeld

gevraagd om € 20 per Lion in te brengen. Tot nu toe is ruim

20

€ 25.000 overgemaakt. Heeft uw club nog geen geld overge-

De resterende € 10.000 wordt bij het bedrag gevoegd dat voor

maakt? Het banknummer is 41.38.80.184 ten name van St. Lions

dit jaar beschikbaar is. Voor dit clubjaar kan dus € 50.000 besteed

Hulpfonds o.v.v. ‘Mazelen’ of 22.54.07.809 ten name van Lions

worden aan activiteiten die passen binnen de doelstellingen van

MD110 o.v.v. ‘Mazelen’.

Lions Quest Nederland. Aanvragen voor subsidies tot € 1.000 kunnen het gehele jaar worden ingediend. Subsidies tot

LCIF ondersteuning bij internationale projecten

€ 20.000 dienen voor 1 december te worden aangevraagd. Op

Vanaf dit clubjaar dragen de Lions in ons land ongeveer € 60.000

de website vindt vindt u ook de namen en adressen van de zes

bij aan de internationale activiteiten van LCIF. Bepaalde

Quest districtcommissarissen die u graag behulpzaam zijn.

projecten komen in aanmerking voor een grant van LCIF waardoor de opbrengst zelfs verdubbeld kan worden. Ondanks alle

LED Lampen

publiciteit is dit nog steeds het best bewaarde geheim binnen

In samenwerking met Plan Nederland, het vroegere Foster

Lionsland. Dat blijkt ook weer uit het feit dat in het afgelopen

Parents Plan, is een actie op touw gezet om solar sets beschik-

jaar geen enkele club in Nederland (!) een beroep heeft gedaan

baar te stellen in Ethiopië. Dankzij de inspanningen van diverse

op financiële ondersteuning voor projecten.

clubs en de succesvolle verkoop van tulpenbollen tijdens het Europa Forum 2011 in Maastricht is er voldoende geld ingeza-

Een snelle scan van projecten, waarover het afgelopen jaar in

meld om binnenkort de eerste 300 LED solar sets naar Lalibella

Lion Magazine is gepubliceerd, leert, dat er wel degelijk

in Ethiopië te verschepen. Plan Nederland draagt ook bij in de

projecten in aanmerking hadden kunnen komen voor een LCIF

kosten en neemt het transport voor zijn rekening.

www.lions.nl/Lions_helpen/51/Stichting_Lions_Quest_Nederland


Tekst: Henderikus Cazemier, webmaster en social media beheerder

CCM: we surf

Waar blijft die App? Regelmatig ontvangt de Commissie Communicatie en Media (CCM) de vraag van leden waar de App blijft van Lions Clubs Nederland. Een App is een eigen Button op de iPhone of iPad. En dan van de Lions met dat fraaie logo goed zichtbaar. Drukken en genieten.

Lionsclub Badhoevedorp heeft er één, Lion Clubs International

Dan zijn wij nog bescheiden bij de Lions met de volgende cijfers:

heeft er één en Hong Kong & Macao uit China. De Rotary Club

1. Youtube

heeft één internationale app om clubs te vinden, de zogeheten

2. Twitter

222 volgers @LionsClubNederl

Rotary Club Locator. En dat laatste is nou exact wat wij ook

3. LinkedIn

286 connections Lions Clubs Nederland 557 group members Lions Nederland

denken nodig te hebben, maar wat voegt zo’n app dan toe? 4. Facebook

Wanneer je nu via Safari op je iPhone of iPad naar www.lions.nl

2 abonnees van Lions Clubs Nederland

5. Website

4.228 vrienden van Lions Nederland 12.000 gebruikerswachtwoorden voor Lions Clubs Nederland

gaat zie je alles wat je wilt zien. Uiteraard kunnen we een uitgeklede versie van de website voor zeg € 50.000 laten ontwikkelen

In de CCM gaan we beleid vaststellen over wat we nu wel en niet

en deze als App lanceren. Voorlopig vinden we dat zonde binnen

en met welk sociaal medium willen. Leuk daarbij is wel dat,

de CCM. Hebt u echter andere ideeën, wensen of briljante

ongeacht het medium, Lions altijd zullen blijven communiceren

‘waaroms’, laat het alstublieft horen.

volgens de erecode, die voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

Wereldwijd gaat het enorm hard met de sociale media. Enkele

En waar gebruiken we sociale media op dit moment voor?

cijfers:

- Youtube: Films en video’s, relatief tijdloos en ruimtenemend

- Hyves heeft voor het eerst minder bezoekers dan Twitter

- Twitter: Korte, vrolijke boodschappen met een foto en een

(4,3 mln). - Twitter heeft in Nederland nu 7,6 mln geregistreerde leden waarvan 1 mln actief. - Instagram is wereldwijd het snelste groeiende netwerk, in 6 maanden van 27 naar 80 mln leden. De Olympische Spelen hebben Instagram een enorme boost gegeven, bijvoorbeeld door Michael Phelps als meest gebruikte hashtag op Instagram. Er zijn in totaal 762.000 foto’s vanuit Olympische stadions op Instagram geplaatst! - Facebook heeft maandelijks 9 mln unieke bezoekers, dat is

verwijzing - LinkedIn Group: Serieuze discussies en interactie met de leden, Connections, Statische cv’s - Facebook: Korte, vrolijke boodschappen met een foto en een verwijzing - Website: Actuele korte artikelen, ledeninformatie, organisatieinformatie, handboeken, club-, district- en commissiepagina’s en reclame. Daarbij zijn de media zoveel als mogelijk geïntegreerd; een Tweet verschijnt bijvoorbeeld direct op Facebook.

meer dan Hyves in haar gloriedagen. Het aantal facebook’ers in Nederland is 6,6 mln, dat is 42% van de Nederlanders. Dat is

Goed om te merken dat onze nieuwe gr de sociale media heeft

een groei van 40% in een jaar tijd.

ontdekt. Daardoor konden we al tijdens hun werk in Busan

- Youtube is stabiel met 8,6 mln bezoekers per maand uit Nederland. - Linkedin heeft 3,8 mln Nederlanders als lid. Opvallend daarbij

genieten van verhalen en mooie foto’s. Ach, en het blijft ook prachtig om de foto’s in full color afgedrukt te zien staan in de Lions Magazine. Dat kun je ook makkelijk laten zien aan je

is dat relatief veel meer mannen lid zijn: 61%. De groei van de

buurman of buurvrouw. Of vraagt die waarom dit niet via een

laatste maanden komt door medici en uit de sector onderwijs.

App beschikbaar is op haar iPhone of iPad?

21


Redactie: Bert Naarding

Europa Forum Brussel 2012

Acht reacties van Nederlandse Lions Elisabeth Haderer, voorzitter gouverneursraad: Hoe doen de Belgen het? Na ons eigen Europa Forum in Maastricht keken we natuurlijk kritischer dan anders. Hoe doen de Belgen het? Het thema was interessant: Building Solidarity for Tomorrow en ook de sprekers boeiend. De locatie was uitstekend. De workshops waren iets minder uitgebreid dan in Maastricht, de opening- en sluitingsceremonie waren zeer goed verzorgd, de ver­gadering (council) was wat teleurstellend, er werden weinig ­argumenten gehoord. Wel werd ons eigen voorstel uit de workshop Improving Basic Literacy bijna unaniem aangenomen en werd pcc Peter Brandenburg met overweldigende meerderheid gekozen tot Europa Forum accountant voor de komende vijf jaar. De social events waren ook wat magertjes – de prijsprestatieverhouding bij het galadiner was zoek. Een hoogtepunt was de deelname van internationale president Wayne Madden aan onze eigen workshop. Wij konden een goede discussie voeren over de laaggeletterdheid in Europa en de doelstelling van vdg George Muskens werd gehaald om een Europees netwerk te starten. Er werd ter plekke een ­resolutie / voorstel gedefinieerd.

Sybrand van Haersma Buma, dg 110 AZ: de struikelpartij van Madden Dit Europa Forum was voor mij een kennismaking met oude vrienden van de cursus in Bologna in 2010. In een wat matige ambiance met een prachtige omgeving buiten de gebouwen en prima weer kon het Europa Forum voor mij niet meer stuk. Het hoogtepunt voor Hélène en mij was het moment dat wij vrijdagavond, bij het verlaten van het congrescentrum, zagen dat

22

onze international president Wayne Madden struikelde op de trap en terecht kwam met zijn hoofd op de treden. Wij hebben hem vervolgens, met enkele andere toegesnelde omstanders, opgeraapt en zijn natuurlijk nagegaan of er geen verdere schade aan hem was. Zijn bril was heel en hij verklaarde dat het verder goed ging. Wij hebben hem daarna op afstand gevolgd naar zijn hotel. De volgende dag had hij een mooie schaafplek op zijn hoofd. Desgevraagd zei hij dat het weer prima ging.

Paul de Boer, vdg 110 AZ: opdoen van originele ideeën, zoals PAUL Brussel was mijn vierde Europa Forum. Evenals alle voorgaande edities was het ook dit jaar weer een boeiende, leerzame ervaring. Je komt in aanraking met zoveel leuke, originele, andere ideeën en manieren van invulling van het Lion-zijn dat een bezoek aan het Europa Forum heel interessant is. Als voorbeeld noem ik het PAUL-water filter, of voluit: de Portable Aqua Unit for Lifesaving. Het is een project van de Duitse Lions MD-stichting en het beoogt dit draagbare waterzuiveringsapparaat bij rampen, zoals een watersnood of een aardbeving, op korte termijn daar ter beschikking te stellen waar dat nodig is. Een Lionsproject bij uitstek!

Gert van Wijk, Hoofdredacteur Lion magazine: niet veel nieuws onder de zon Nederland was speciaal uitgenodigd voor de conferentie met hoofdredacteuren, die eens in de drie jaar wordt gehouden. Maar zowel mensen uit Brazilië als uit Australië zeiden: niet veel nieuws onder de zon. Wel bijzonder was de Amerikaans opzet. En nieuw was een heldere discussie over print versus internet, gezien in het licht van de grootste kostenpost op de Oak Brook-begroting voor gedrukte media. Interessante was de ontmoeting met de andere hoofdredacteuren en de Lion magazines die zij bij zich hadden, met name die van Honk Kong & Macao. Ook de groepsgesprekken over ‘Vrouwen in de Lionsorganisatie’ waren verhelderend. In Azië ligt het percentage vrouwengroepen boven de 40%.


René Mos, vdg 110 BN: goed inzicht gekregen in social media Het Europa Forum is een nuttige en aangename plek om kennis te maken met Oak Brook en de Europese Lions. Leuk, als mensen na een jaar je naam nog weten en je zo weer de draad van het gesprek in Maastricht kunt oppakken. Trots mag je zijn op onze Lionsorganisatie als de vicepremier van België en een vertegenwoordigster van de Europese Commissie zich lovend uitspreken over de doelstellingen, organisatie en resultaten van de Lions. Ik heb met zeer veel waardering geluisterd naar twee jonge Lions, die gedetailleerd uiteenzetten hoe je als Lions gebruik kunt maken van moderne technologie en sociale media. Dankzij een visitekaartje met barcode was dat thuis allemaal nog eens na te lezen.

Albert Groot Rouwen, vdg 110 BZ: een plaats van ontmoeting ’s Avonds mocht ik Jeannette Peters introduceren als vice council chairperson (vcc). Het Nederlandse kamp, dat daarbij aanwezig was, was niet verrast. Ze kenden Jeannette en zien in haar een enthousiaste en bekwame opvolger van Elisabeth Haderer. Tijdens de workshop Building Solidarity for Tomorrow gingen de sprekers onder andere in op het schrijnende thema van de vermiste kinderen in Europa en bij Lions Quest werd een duidelijke link gelegd met LCIF. Het Europa Forum heeft mij weer eens duidelijk gemaakt dat er meer is dan de eigen club. Kortom een inspirerend forum.

George Muskens, vdg 110 CW: workshop laaggeletterdheid en RAP groot succes Ik heb samen met vdg110 BZ Albert Groot Rouwen en pdg Carlos de Troch van Oost- en West-Vlaanderen een workshop mogen leiden over de aanpak van laaggeletterdheid en het Reading Action Program(me?) van International President Wayne Madden. De deelnemers aan de workshop hebben de aanbeveling aan het Europa Forum gedaan dat de Lions het Reading Action Program(me?) voor lange tijd zullen opnemen in de programma’s en (immateriële) acties van hun clubs, in Nederland en in alle andere landen. Deze aanbeveling is door het Europa Forum en dus door de Europese Lions over­genomen. De bal gaat rollen.

Nelleke Lietmeijer, dg 110 BN: workshop social media was geweldig Mijn topics op het Europa Forum waren de workshop waarin de aftrap werd gegeven voor een meerjarenaanpak van het Reading Action Program, de workshop over de transitie van Leo’s naar Lions, de cello-contest en de workshop social media. Met name de laatste vond ik geweldig. Te gek wat Lions allemaal kunnen en doen. De conventie was verder veel meet and greet. De uitwisseling van belevenissen, standpunten, projecten etcetera vind ik van groot belang tijdens zo’n bijeenkomst. Zelf heb ik er een aantal erg zinvolle en leuke contacten met buitenlandse Lions aan overgehouden. Gelukkig heb ik samen met Gerard ook nog het een en ander van Brussel gezien. Het was een geweldig weekend.

V.l.n.r.: Jeannette Peters met haar 6-vdg’s, Editors Meeting in Brussel, Europa Forum Istanbul 2013, Elisabeth Haderer

23


Tekst: Theo M. Botden, LC Leiderdorp

Op zoek naar een goed doel? Xenia, het eerste hospice voor jongeren, vraagt de hulp van Lionsclubs In Leiden gaan begin volgend jaar de deuren open van het eerste hospice in Nederland voor jongeren en jongvolwassen uit het hele land. Een prachtig initiatief, maar voor de realisatie is nog veel geld nodig. Want vooral de inrichting is een kostbare zaak.

Jongeren en jongvolwassenen met een levensbedreigende

jongeren. In Xenia zal gewerkt worden met professionele mede-

ziekte verlangen bijzondere aandacht. Door de ernst van hun

werkers en zo’n 100 betrokken vrijwilligers. Samen leveren zij de

ziekte hebben zij in veel gevallen intensieve, verpleegtechnische

totale medische, psychosociale en spirituele zorg aan de

en medische zorg nodig. Het is niet altijd mogelijk dat deze zorg

jongeren die binnen Xenia verblijven. Xenia biedt waar nodig

door familie en vrienden in de thuissituatie kan worden

ondersteuning en praktische begeleiding aan de directe familie

geboden. Die zorgverlening kan straks binnen een hospice in

en naasten. Xenia is voor iedereen toegankelijk, ongeacht

een huiselijke omgeving worden geboden en komt zo het

geloofsovertuiging of financiële draagkracht.

‘dichtst bij thuis’. Het hospice gaat niet alleen terminale zorg bieden gedurende Jongerenhospice is nodig

de laatste dagen van een patient. Xenia gaat meer doen. Zo

In Nederland kennen wij kinderhospices voor kinderen in de

wordt er respijtzorg gegeven voor ernstig zieke cliënten die

leeftijd t/m 16 jaar. Daarnaast zijn er de reguliere hospices voor

thuis een intensieve verzorging krijgen: Xenia neemt deze zorg

volwassenen. Hospices voor jongeren en jongvolwassenen in de

tijdelijk over om het gezin een paar weken te ontlasten.

leeftijd van 16 tot 35 jaar bestaan nog niet in Nederland. Toch

24

overlijden er in ons land jaarlijks ruim 650 jongeren en jongvol-

Daarnaast komt er overbruggingszorg: wanneer er geen gene-

wassenen aan een chronische of levensbedreigende ziekte! Voor

zing meer mogelijk is, maar de jongere om uiteenlopende

veel van deze jongeren is het moeilijk een balans te vinden

redenen nog niet uit het ziekenhuis naar huis kan, bestaat de

tussen hun ziekte, de behandeling en het leven dat ze nog willen

mogelijkheid dat de jongere vanuit het ziekenhuis doorver-

leiden. Daarom is het belangrijk dat de omgeving en benadering

wezen wordt naar het hospice, zodat hij of zij in een prettige,

zijn afgestemd op hun leeftijdscategorie en dat er rekening

huiselijke omgeving kan verblijven, waarbij de nodige specialis-

wordt gehouden met hun wensen en hulpvragen. Nu valt deze

tische verzorging geboden kan worden.

zorg vaak tussen wal en schip. Lionshulp Stichting Xenia Hospice

De inrichting van het hospice is kostbaar omdat er tal van voorzie-

In 2009 is de Stichting Xenia Hospice (hierna Xenia) opgericht

ningen nodig zijn om de jongeren de juiste zorg te kunnen geven,

met als doel een hospice in Leiden te realiseren waar intensieve,

zoals til- en beademingssystemen en aangepaste badkamers. Er is

verpleegtechnische, medische, psychosociale en spirituele zorg

nog € 250.000 nodig en daarvoor kan Xenia uw hulp uitstekend

wordt geboden aan jongeren en jongvolwassenen met een

gebruiken. Voor meer informatie stuurt u een mail naar t.botden@

beperkte levensverwachting of een levensbedreigende ziekte.

xeniahospice.nl.

Het moet ze een ‘thuis’ bieden waar zorg op maat geboden wordt. Daarbij streeft Xenia naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de tijd die hen nog rest. Het gaat hier om jongeren met bijvoorbeeld een stofwisselingsziekte, een ­oncologische of neurologische aandoening, een spierziekte en/ of ademhalingsproblematiek. Initiatief vanuit LUMC Het idee kwam uit de praktijk: initiatiefneemster Jacqueline Bouts werkte als verpleegkundige in het LUMC in Leiden en ondervond hier het nijpend tekort aan een hospice voor

www.xeniahospice.nl


Tekst: Rene Weijers Redactie: Jan Kappers

Maak je eigen wenskaart met LionsGreets.nl Gratis fundraising tool voor Lionsclubs Stuur uw Kerst- en Nieuwjaarswensen dit jaar via LionsGreets en steun hiermee het door uw eigen club bepaalde goede doel! Voordelig, milieuvriendelijk, maatschappij ondersteunend en voor bedrijven kostenbesparend.

Hoe werkt LionsGreets.nl? Alle Lionsclubs in Nederland kunnen

Doe ook mee!

gratis aanhaken en kunnen direct beginnen met het versturen

LionsGreets kost u niets en levert alleen maar geld op voor uw

van E-cards. Op hun eigen pagina kunnen ze een lokaal, regio-

LC club goede doel!

naal of landelijke goed doel vermelden. De kas van de goede doelen wordt dus direct gespekt en doordat er met deze wens-

Dit project is opgestart door ‘’Stichting Hulpverlening Lionsclub

kaartentool ook vele e-mailadressen in één keer te bereiken zijn,

Oost-Achterhoek’’ Inschrijving Kamer van Koophandel 09152723

kan het bedrag behoorlijk oplopen. Ook handig voor bedrijfsein-

en ANBI gecertificeerd.

dejaars groeten. Persoonlijke kaarten maken Op de website staan interactieve E-cards die voorzien kunnen worden van eigen foto’s en teksten, iedereen kan dus persoonlijke kaarten maken en verzenden. Ook voor bedrijven! Bedrijven kunnen ook een eigen ontwerp maken en versturen naar hun klanten met vermelding van hun goede doel. Honderden e-mailadressen zijn in één keer te bereiken met deze wenskaarten-tool. Dat scheelt heel veel tijd en postzegels. Kostenbesparende eindejaarswensen, op een milieuvriendelijke wijze verstuurd! En… het grootste deel van het geld gaat naar het gekozen goede doel dus ook nog eens heel maatschappelijk verantwoord! Wat levert het op? Een kaart kost minimaal € 1,50 en hiervan gaat minimaal 75% naar het door de club bepaalde goede doel. Het afrekenen van de kaarten gaat veilig en gemakkelijk via iDeal. De opbrengsten worden één keer per kwartaal uitbetaald aan de clubs en er is voor de deelnemende Lionsclubs te allen tijde inzicht in de geldstromen. Het hele jaar door kaarten versturen Naast de Kerst- en Nieuwjaars E-cards kunnen ook andere wenskaarten of bijvoorbeeld uitnodigingskaarten verstuurd worden. Hiermee wordt het hele jaar door fundraising mogelijk. Surf snel naar www.lionsgreets.nl kijk naar verdere informatie en geef uw eigen Lionsclub op of stuur een kaart en steun een goed doel.

www.lionsgreets.nl

25


Tekst: Pieter Haex Redactie: Bert Naarding

Leoclubs in actie

Welcome to the Jungle?! Meer dan 100 jonge leeuwen. Artis zou er geen raad mee weten, voor Amsterdam echter een peulenschil. Op zaterdag 12 mei vond in Amsterdam de Nationale Leo

gekoesterd worden. Iets wat zeker ook gebeurde toen Louis

Conventie plaats. Georganiseerd door, Leoclub Amsterdam.

Brants, jarenlang lid van de Leo Club Amsterdam, in een volle

Van heinde en ver, van Maastricht tot Oldenzaal waren ze naar

kroeg in het zonnetje werd gezet. Met een award, uitgereikt

de ‘jungle’, de hoofdstad, gekomen. Opgevangen bij StayOkay

door Lion Paul Zijlstra in de vorm van een unieke polo. Speciaal

aan het Timorplein begon de dag serieus, doch ontspannen.

voor dit nieuwbakken erelid van Leo Club Amsterdam.

Een kleine twee uur vergaderen, een combinatie van tevreden terugkijken en hoopvol de blikken op de toekomst richten.

De Nederlandse Leofamilie is groeiende. Dat kwam tot uiting in de aanwezigheid van bijna alle clubs en alle clubs in oprichting.

Vervolgens begon de grote verplaatsing. Precies zoals het op de

Super dat jullie er allemaal waren! Datzelfde geldt voor de

Afrikaanse savanne ook gebeurt. Echter zonder het territorium

aanwezige Lions. Leuk om ook jullie enthousiasme te mogen

overduidelijk af te bakenen, ging het per fiets, tram en trein rich-

ervaren. Een veelbelovend clubjaar 2012-2013 ligt in het

ting cafe de Heffer in het hart van de stad voor een welverdiende

verschiet.

lunch. Na een heerlijk Italiaans buffet en meer Leo geborrel en gebrul

26

De daaropvolgende rooftocht, pardon speurtocht, zou de jonge

was het tijd voor de spetterende muzikale afsluiter: Hot Mama,

leeuwen door de binnenstad laten zwerven. Op zoek naar histo-

met de Amsterdamse Leo Jan Jans als gitarist. Groot geworden

rische hofjes, pittoreske plekjes en grandioze grachtenpanden.

in Nijmegen, nu voor de leeuwen geworpen op deze zaterdag in

Alles voor mooie kiekjes waarmee naast de eer, ook een

mei. Wat volgde was legendarisch. Je had erbij moeten zijn!

bescheiden prijsje gewonnen kon worden. Natuurlijk werden

Althans als je de hoofdstedelijke kranten mag geloven de

hele strategieën bedacht die op zonovergoten terrasjes uitge-

volgende ochtend…..zonder gekheid, het was een erg leuk,

werkt dienden te worden. All’s well what ends well, right? Toen

energiek en mooi optreden van herkenbare pop/rock nummers

de klok vijf uur sloeg was het borreltijd!

met een strakke sound.

Terug bij de Heffer waar de stemming, zoals de gehele dag, er

Een waardige afsluiting van een mooie conventie en een

erg goed in zat. Het spontane idee ontstond om per Leoclub

wederom geslaagde jaarlijkse ontmoeting. Het was me het dagje

groepsfoto’’s te maken. Mooie momenten mogen immers

wel!


In deze Lionspuzzel gebruiken we (voornamelijk) Nederlandse Lions­begrip­ pen en Lionsnamen. De oplossing van de puzzel vindt u op www.lions.nl.

Op de foto met Leoclub Sarolea Heerlen

Lionspuzzel

Begin juni heeft Leoclub Sarolea uit Heerlen zich op een bijzonder originele manier laten zien aan het winkelend publiek in de binnenstad van Heerlen. Doel: een grotere

Horizontaal

Verticaal

naamsbekendheid. Door middel van een “Tag-actie” op

1

luchtvaartuig

1

verlangend om te horen

Facebook maakten mensen kans op een wedstrijdshirt van

4

adviseren

2

(het) leegmaken

9

vrijwilligersactie

3

altijdgroene heester

10 tevreden

5

soort oplosmiddel

werden meer dan 300 foto’s gemaakt.

11 op enige plaats

6

plaats van LC Berkelland i.o.

De winnende foto was deze met de meeste reacties.

12 aanwezigheidstest

7

kleiplaat als dakbedekking

De andere foto’s zijn te vinden op Facebook onder de naam

13 soort boom

8

deel van vinger (meerv.)

14 plaats v. detailhandel

12 persoon die rechtspreekt

17 rechtsgeleerdheid

15 junior Lion

21 rond voorwerpje

16 ijzerhoudende grondsoort

25 maand

18 oproepkracht

26 internationale Lionsfunctie

19 bewerker van edelmetalen

27 vereerde personen

20 vrwl. cafébediende

28 (het) verworvene

22 volmaakt

29 vreemde snuiter

23 staat op het eiland Borneo

30 teugels

24 activiteiten

31 schoppen (zelfst.nw.)

25 tweeschalig weekdier

de voetbalclub Roda JC. Het enige wat de Leo’s vroegen was een glimlach door samen met twee Leo’s in leeuwenpakken op de foto te gaan. Het was een zeer geslaagde actie en er

Leo-club-Sarolea-Heerlen.

Voorwaar de cover van Lion Hongkong & Macao ziet er vrolijk uit!

27


110AN

Van & over Lions en Lionsclubs High Tea Klassiek in Langedijk

28

Tekst(bewerking): Alfred J. Boer

met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In De Roode Eenhoorn

Eerder dit jaar verzorgde LC Langedijk een

dichtbij huis betrof een dagje uit voor

kunnen zij zelfstandig wonen.

sfeervolle High Tea in de Allemanskerk.

hoogbejaarde Langedijkers. De Lions-

De organisatie Musicians without Borders

Bijna tweehonderd gasten namen er aan

vrouwen hebben in mei achttien seni-

heeft voor het tweede jaar een bijdrage

deel waarbij het Dudok kwartet stukken

oren meegenomen naar Amsterdam voor

ontvangen. Het bedrag van € 2.000 geeft

speelde van onder andere Purcell, Schu-

een rondrit in de Rode Kruis tram Red

de muzikanten de mogelijkheid hun

bert, Glazoenov, Brahms en Beethoven.

Crosser.

muzikale werk in voormalige oorlogsge-

De ruim € 5.000 opbrengst van deze

Het regionale doel is een bijdrage van

bieden voort te zetten. Muziek kent geen

tweede High Tea is verdeeld onder drie

€ 2.250 aan de verbouw van het tot voor

grenzen, vervaagt lands- en cultuur-

goede doelen: een lokaal, regionaal en

kort oudste café van Nederland tot een

grenzen en vermindert de pijn en het

internationaal doel. Het goede doel

woonzorgverblijf voor (jonge) mensen

verdriet, in ieder geval voor even.


LC Texel verdeelt de buit

verspreid over Budovereniging Shima in Den Burg, het Verpleeg-

LC Texel heeft een bedrag van totaal €14.000 uitgekeerd aan

Den Hoorn beheert en een project op de noordpunt van het

tien goede doelen. Het geld werd opgehaald met een veiling

eiland voor het aanleggen van een wal waarin oeverzwaluwen

van kunst en antiek en de inzameling van gebruikte cartridges

kunnen broeden.

huis in Den Burg, een stichting die een Walvisvaardershuisje in

en oude mobiele telefoon.

De € 5.000 voor het Tesselhuus maakt het mogelijk om mensen

Een donatie van € 5.000 ging naar het Tesselhuus in De Koog,

die door ernstige lichamelijke handicaps aan een rolstoel zijn

een bedrag van € 4.000 ging naar vier goede doelen op Texel

gebonden gratis vakanties aan te bieden in een aangepast

terwijl € 5.000 werd gedoneerd aan projecten in de Derde

vakantiehuis. De gelden werden uitgereikt tijdens een feestelijke

Wereld waar Texelaars bij betrokken zijn. Het gaat om projecten

bijeenkomst in Hotel Den Burg in Den Burg. Maarten Jeroen den

in respectievelijk Nieuw-Guinea, Oeganda, Bangladesh,

Boer, voorzitter van de Fondsverdelingscommissie, reikte de

Moldavië en de Filippijnen. De € 4.000 voor Texelse doelen werd

cheques uit.

29

Lionsboekenbeurs 2012

1957 onderdak vonden en nu het busstation van Connexxion staat. Hier zetten

Op 19 juni was de traditionele jaarlijkse

onderdak aan jongeren tussen 16 en 22

voormalige werknemers van de NZH zich

zonebijeenkomst van de zeven clubs van

jaar, die dak- of thuisloos zijn en te maken

in om verouderde tram- en busmodellen

zone 2A in Club Nautique in Zandvoort.

hebben met meervoudige problematiek.

in oude glorie herstellen. In één van de

Een van de hoogtepunten hierbij is de

Het verblijf in Spaarnezicht is afhankelijk

hallen wordt een jaarlijkse boekenbeurs

bekendmaking van de opbrengst van de

van de mate van zorg, die per individu

gehouden, waarvan tijdens de laatste

boekenbeurs en de feestelijke overhandi-

nodig is. Voor de één is dat een paar

editie nog een aanzienlijke hoeveelheid

ging van de cheques aan de gelukkige

weken, voor een ander beduidend langer.

boeken over bleef. Daarvan zijn nog zo’n

ontvangers. Dit jaar waren dat de stich-

De jongeren krijgen begeleiding om

vier pallets ofwel 240 Albert Heijnbana-

ting Pension Spaarnezicht en het NZH-

passend werk of een opleiding te zoeken.

nendozen geschonken aan de openbare bibliotheek op het eiland Sint Eustatius,

museum, beide in Haarlem. Pension Spaarnezicht biedt tijdelijk

Het NZH-museum is gevestigd in de vroe-

waar één van de leden van LC Heemstede

gere remise waar de “Blauwe trams” tot

Bennebroek de directrice had ontmoet.


110AZ

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Astrid Abbing

Paauwvijver Concert voor Fight for Sight Malawi Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Lionsclub WassenaarDuin (1990-2010) is besloten om een gratis openluchtconcert te organiseren, waar alle Wassenaarders voor zijn uitgenodigd. De gemeente stelde hiervoor voor het eerst het gazon en parkachtige terrein beschikbaar, dat rond de Paauwvijver ligt achter de voormalige zomerresidentie van Prins Frederik en thans raadhuis de Paauw is. Met steun van hoofdsponsor Rabobank, de Gemeente en het lokale bedrijfsleven werd het eerste Paauwvijver Concert een feit en een succes. Medio juni 2012 werd het Paauwvijver Concert voor de derde maal gehouden, met optredens van Opera Piccola en het Van Wassenaer Orkest. Het mooie weer, het

30

De Paauwvijver als prachtig decor voor het concert.

programma, de locatie en alles er om heen bracht vele honderden Wassenaarders op de been. De netto-opbrengst van de projecten wordt traditiegetrouw verdeeld over een lokaal project, de Wassenaarse vestiging van De Compaan, en een extern project. Blindenschool Malawi Omdat op kleinere schaal al steun is verleend aan de blindenschool in Ekwendeni in Malawi, is besloten om een driejarig project gericht op blinde en slechtziende jongeren in Malawi te steunen. Dit project heeft ook de support van de Stichting Lions Werkgroep Blinden (Fight for Sight) die op dit bijzondere en dankbare werkterrein eendrachtig samenwerkt met De Wilde Ganzen. Hierdoor werd de bijdrage aan het Malawiproject van € 6.500 door De Wilde Ganzen verhoogd tot ruim € 10.000. Een prachtige formule die we iedere

Hulp voor blinde en slechtziende jongeren in Malawi.

Lionsclub kunnen aanraden.


Koninklijke onderscheiding tijdens bestuurswisseling De bestuurswisseling van het District 110 AZ vond plaats op vrijdag 31 augustus 2012. Traditiegetrouw gebeurde dit op de Purperreiger, een Avifaunaboot uit Alphen aan den Rijn. Maar vóór de boot vertrok vond er een bijzondere gebeurtenis plaats. Tot ieders verrassing kwam de locoburgemeester van Alphen aan den Rijn, Stan Lyczak, aan boord om aan PDG John Geeratz een koninklijke onderscheiding uit te reiken. John ontving het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau. John kreeg deze onderscheiding omdat hij tweemaal districtsgouverneur is geweest, eenmaal council chairman en veel werk heeft verricht om het Europa Forum 2011 in Maastricht tot een succes te maken. Tijdens de vaartocht vond tevens de bestuurswisseling plaats in aanwezigheid van kabinetsleden, veel oud-gouverneurs en zes clubpresidenten. Van sommige kabinetsleden werd afscheid genomen, de nieuwe leden werden verwelkomd. Irene van Ophem droeg met deze bestuurswissel de gouverneursketen over aan opvolger Sybrand van Haersma Buma.

Irene van Ophem hangt de gouverneursketen om bij de nieuwe gouverneur Sybrand van Haersma Buma.

Dagje uit met bewoners Julianahof Weken kijken de bewoners met een

Golfevent LC Katwijk groot succes!

verstandelijke beperking van de Julianahof

Na maanden van voorbereiding was het vrijdag 31 augustus eindelijk zo ver. Voor de

uitstapje, verzorgd door de Lions Leid-

vierde keer vond het ‘Het Pan van Persijn Golf Event’ plaats, georganiseerd door

schendam-Veur. Zaterdag 25 augustus was

LC Katwijk in samenwerking met de oranjeverenging Katwijk a/d Rijn en de Katwijkse

het zover. In een voor het laatst dit jaar

golfclub. Maar liefst 39 bedrijven namen deel aan het evenement en vele andere

door Scania gesponsorde bus was de

bedrijven sponsorden op een andere manier. Ondanks de kredietcrisis was het evene-

bestemming de Beekse Bergen.

en Westerbosch er naar uit: het jaarlijkse

ment, net als voorgaande jaren, volledig uitverkocht. Het weer leek niet mee te werken: bij het Gedurende de dag zat de stemming er goed in. Mede door het mooie weer als ook de

verzamelen ’s ochtends gutste het van de

uitstekende verzorging van de inwendige mens werd er niet alleen ‘een balletje

regen. Die verdween echter na Rotterdam

geslagen’ maar ook genoten van het prachtige recreatiegebied Panbos. Op deze locatie

en kwam pas ’s avonds op ongeveer

hadden de Lions een tijdelijke golfcourse met 27 holes aangelegd met als lastigste hole

dezelfde plaats terug. Het werd zonnige

de Atlantikwall. Hier moest de bal over deze 2,5m hoge muur geslagen worden zonder

dag met alleen een beetje veel wind.,

dat de ‘put’ aan de andere kant te zien was. Na een aangename bos/golf/culinaire

waardoor de vogelshow helaas niet door-

wandeling van ongeveer vijf uur kwam het team van Bicking.nl met de eerste prijs uit

ging. Verder verliep alles prima. Blije

de Pan van Persijn te voorschijn.

gezichten, eerst in de bus en later met de boot en wandelend langs de dieren.

Aan het einde van de dag ontving de voorzitter van de Katwijkse Zeeverkenners een

Vermoeiend maar met veel plezier voor

cheque ter waarde van € 20.000 uit handen van de president van de LC Katwijk, Peter

de bewoners en de begeleiding. Op tijd

Bauw. Oranje vereniging Katwijk a/d Rijn kreeg € 5.000 euro overhandigd. In de komende

wat te eten en drinken en de dag kon niet

vergadering van de LC Katwijk wordt vastgesteld waar de resterende € 10.000 naar

meer stuk. Nu maar weer uitkijken naar

toegaat. Op naar 5e golfevent in 2013. Daar gaat LC Katwijk iets speciaals van maken!

het volgend jaar. We hopen nog wel een sponsor voor de bus vinden: HTM. Connexion of Veolia, dat moet toch lukken!

Gezellige drukte tijdens het 4e Pan van Persijn Golf Event.

31


110BN

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Bert Naarding

LC Hattem regelt waterverkeer In het kader van enkele quotes hebben de mannen van LC Hattem in juli het waterverkeer geregeld op het Apeldoorns Kanaal tijdens de Veluwse Waterweek en Sail Apeldoorn. Bovendien zorgden ze voor de beveiliging van het publiek tijdens het schutten van schepen en bij openstaande bruggen. Op drie verschillende dagen passeerden veel schepen, waaronder twintig historische binnenschepen. Dankzij het goede werk van de Lionsbroeders verliep alles zonder Lion Ali Ben Daoued zorgt met pikhaak voor veiligheid in het Hattemse water.

problemen.

€ 500 voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Namens LC Beilen Marken-Midden-Drenthe overhandigde Maarten Schutselaars op donderdag 12 juli een cheque van € 500 aan Bart Hissink. Drie jaar geleden liep Bart, als navigator tijdens een rally in België, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) op. Hierdoor kwam er een abrupt einde aan zijn carrière als manager bij een autoschadeherstelketen en als tv-presentator van Veronica’s De Grote Beurt. Op 10 mei gaf Hissink, in zijn functie als ambassa-

32

deur van de Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SHV) een lezing voor de Lionsclub. Hij vertelde daar zijn persoonlijke verhaal en benadrukte het belang van naamsbekendheid van NAH. Jaarlijks krijgen naar schatting 130.000 mensen een vorm van hersenletsel. (bron: Hersenletsel.nl). Door middel van de boekenmarkt in Diever op 2e Pinksterdag bracht LC Beilen Marken-Midden-Drenthe bovengenoemd bedrag bijeen. Het geld wordt besteed om meer aandacht voor NAH te krijgen.

Maarten biedt Bart de cheque aan.

De Koppels op stap met LC Zwollerkerspel Onlangs hebben 22 bewoners van woonlocatie “De Koppels” (onderdeel van InteraktContour) een boottocht gemaakt in de wateren rondom Zwolle. De leden van LC Zwollerkerspel hadden daartoe het initiatief genomen, organiseerden de tocht en stelden een afwisselend programma samen. De boottocht met het schip de Jan Plezier bleek voor de bewoners van De Koppels als ook voor de Lions een schot in de roos. Want ondanks het druilerige weer was de sfeer en de gezelligheid buitengewoon aangenaam. Het Zwolse duo Michiel en Lisanne zorgde bovendien voor een heerlijk muzikaal optreden. De boottocht was een geslaagde opzet om als vrijwilligers iets te doen voor de varende gasten van De Koppels.

Michiel en Lisanne zingen voor De Koppels.


Jon Brakele is 84 jaar oud en 45 jaar Lion

Medico Lions Club de France

De 84-jarige Jon Brakelé van LC Almelo hield tijdens zijn 45-jarig Lionsjubileum een speech die hij afsloot met

LC Westerkwartier(Groningen) organiseert al sinds 1983

het volgende gedicht:

inzamelingen van optische apparatuur en brillen voor Zimbabwe. In de loop van de jaren zijn meer dan dertig

Wie lid wordt van een Lionsclub

containertransporten verzorgd, waarmee honderddui-

Zit voortaan als gebakken

zenden brillen en apparatuur zijn verzonden. Verder is

Het geeft hem status en cachet

door de Groninger club de inrichting verzorgd voor vijf

Waar velen diep naar snakken

optische werkplaatsen in Zimbabwe en is de opleiding

En, eenmaal lid van deze club

van workshopmedewerkers door Nederlandse opticiens

Zal niemand je verjagen

uitgevoerd.

Om geroyeerd te worden moet Men zich wel érg misdragen.

Gezien de recente economische chaos in Zimbabwe, waarbij veel belangrijke Lionscontacten zijn verdwenen,

Maar dan, zo na een jaar of tien

is gekozen voor een nieuwe partner om het werk in

(De tijd werkt voor ons allen)

Zimbabwe voort te zetten: de Franse Lionsorganisatie

Blijk je, vrijwel onopgemerkt,

Medico Lions Club de France, gevestigd in Le Havre.

Pardoes omhoog gevallen. Je wordt het feestelijk middelpunt, Men zet je in de zon, Prijst je verdiensten enzovoorts

Hier komen uit heel Europa de tientallen pakketten met brillen binnen. Ze worden gesorteerd, gerepareerd, schoongemaakt en getest en tenslotte klaargemaakt voor verzending. Daarbij helpen Lionsclubs uit Le Havre.

En schenkt je een chevron. In 2010 werden meer dan 750.000 brillen door Medico Een tijdje later dan gebeurt Hetzelfde nog een keer, Nu twéé chevrons; geen korporaal, Maar een krásse oude heer.

verwerkt. Het merendeel uit Frankrijk, maar de helft kwam van Lionsclubs uit Nederland van LC Westerkwartier, Engeland, Duitsland, België. De distributie wordt door Lionsclubs ter plaatse gedaan in de zeventien

33

landen waar de brillen naar toe gaan. Ook worden EuroZelfs als je dertig jaar passeert

pese oogspecialisten door Medico ingezet voor opera-

Word je niet afgeschoten,

ties en behandelingen. Op de verzendlijsten staan de

Maar krijgt nóg een chevron erbij, Behoort tot de zéér groten!

volgende landen: Benin, Ivoorkust, Mauritanië, Senegal, Kameroen, Madagaskar, Laos, Nepal, Haïti, Congo, Marokko, Chili, India, Sri Lanka, Peru en Bolivia. Mooi dat

Wie lid wordt van een Lionsclub Blijft dat doorgaans wel even, Totdat je hem gebukt ziet gaan

een Nederlandse club bijdraagt aan het succes van deze indrukwekkende Franse organisatie, die wordt geleid door Lions. We Serve in optima Forma!

Onder een chevron of zeven. De redactie feliciteert LC Almelo en Jon van harte met deze mijlpaal.

De jubilaris tijdens zijn speech.

Vijf brildragende Lions van LC Westerkwartier pakken brillen in voor Medico Lions Club de France.


110BZ

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Jan Kappers

Boekenmarkt in Deventer

nauwelijks lawaai. In de reeks evenementen die ons land kent,

De Lions van LC Deventer zijn een dag lang volop in actie tijdens

De opbrengst van de verkoop van boeken en versnaperingen

de unieke Deventer boekenmarkt. Zij hebben een opvallende

door LC Deventer gaat naar het Kennis Centrum Oncologie in

Lionskraam op de kop van de Brink, één van de mooiste stads-

Schalkhaar. Het KCO is er op gericht om de onrust en de onze-

pleinen van Nederland en pal voor de al even indrukwekkende

kerheid die kanker bij mensen met zich meebrengt, het hoofd te

Waag. Al 24 jaar is de Deventer boekenmarkt de grootste

bieden. Doel is om kankerpatiënten en hun naasten te helpen

boekenmarkt van Europa met 875 kramen in de monumentale

bij het (her)vinden van hun innerlijke kracht, zodat zij weer zelf-

binnenstad en langs de boorden van de IJssel. LC Deventer-Zuid

bewust keuzes kunnen maken. De opbrengst van de verkopen

staat met een kraam nabij een ander stadsplein. De Lions zijn

van LC Deventer-Zuid komt ten goede van cliënten van de GGZ

actief!

instelling Dimence.

één die uit de toon valt.

Vanzelfsprekend worden er boeken verkocht, in de loop van het jaar door de Lions bijeengebracht. Het merendeel van de opbrengst is afkomstig uit de verkoop van – door Lions zelf gebakken – appeltaart bij een kop koffie, thee of sinaasappelsap geserveerd. Het is een activiteit die niet alleen geld opbrengt voor een goed doel, maar ook een aantal Lions en hun familie­ leden een gezellige dag in hartje Deventer bezorgt. Saamhorig met elkaar, met heel veel Deventer bekenden, en vooral ook met het toch wel bijzondere boekenpubliek dat van heinde en verre naar de koekstad is afgereisd, 120.000 in getal. Mensen die juist dat boek zoeken, dat nog in hun boekenkast ontbreekt. Er heerst de dag door een wat verstilde sfeer, met zacht gemurmel en

34

Jong en actief LC MarkeloLochem Mixed Een jaar na de oprichting van de club en een

Verkoop van drankjes en zelfgebakken appeltaart op de Deventer boekenmarkt.

1e LC Ede Nederveluwe Charity Golftoernooi een succes

geslaagde actie voor een Zorgboerderij gaat

Onlangs hield de LC Ede Nederveluwe haar 1e benefiet golftoernooi op de prachtige

de club alweer enthousiast van start met een

accommodatie van Golfclub Heelsum. De eerste in een reeks, zo is de stellige verwach-

nieuw initiatief. De doelstelling, zoals zij het

ting. De opbrengst van dit 1e toernooi gaat naar het Nationaal Centrum Paardrijden

formuleren, is: Op basis van vriendschappen

Gehandicapten. Dit centrum biedt kinderen en volwassenen met een handicap

en uitwisselen van kennis en ervaring, het

paardrijlessen op therapeutische en recreatieve basis. De Lionsclub kijkt terug op een

helpen van mensen en instellingen.

geslaagd golftoernooi met een mooie opbrengst van € 3000.

zijn voor andere clubs. Kijk daarvoor op

Lions en het Stirling monument in Bentelo

de site van LC Markelo-Lochem Mixed of

Het Stirlingmonument in Bentelo ter nagedachtenis van zeven in de Tweede Wereld-

op de homepage van www.lions.nl.

oorlog omgekomen geallieerde vliegers uit Engeland en Nieuw Zeeland wordt frequent

Deze keer is er een actie voor fondsenwerving die wellicht ook interessant kan

bezocht door nabestaanden en andere belangstellenden. Dit monument is in 2006 tot stand gebracht door Lions uit Twente. Nu heeft de Lionsclub Goor-Markelo-Diepenheim er een informatiebord bij geplaatst waarin in hoofdlijnen de missie van de zeven omgekomen bemanningsleden van de Short Stirling MK1 W7624 en hun crash zijn beschreven. Onlangs heeft de ambassadeur van Nieuw Zeeland, de heer George Troup, en zijn echtgenote Hilary Troup, een bezoek gebracht aan dit monument en bloemen gelegd. Ook een delegatie van de Lionsclub Goor-Markelo-Diepenheim was aanwezig bij die indrukwekkende plechtigheid.

Ambassadeur G. Troup legt bloemen bij het Sterlingmonument.


Sfeervolle Kabinetswisseling 110 BZ In de fraaie omgeving van haar woonplaats Oldenzaal, had de aftredende Districtsgouverneur Jeannette Peters, de kabinetsleden uitgenodigd voor de jaarlijkse kabinetsoverdracht. De ontvangst op een voormalig buitenverblijf Het Erve Hulsbeek bracht de kabinetsleden met hun partners al meteen in een feestelijke stemming. In tegenstelling tot de vorige kabinetsoverdracht in de stadse sfeer van Deventer, was ditmaal door Jeannette gekozen voor de natuur. Terugblik in sfeervolle locatie Het Erve Hulsbeek is als conferentiecentrum en trouwlocatie smaakvol verbouwd door de eigenaren Sonja en Piet Heuvelmans. Beiden Lions, Sonja van LC Oldenzaal B.O.C.A. en Piet van de LC Oldenzaal. Nieuw is het, in dezelfde stijl aangebouwde, viersterrenhotel met zestien kamers. Het Erve is omringd door de zogeheten Springertuin. Ontworpen door de bekende tuinarchitect Leonard Springer in 1918. De Springertuin is na de restauratie opengesteld voor het publiek. Na een wandeling door het bos kregen de genodigden een demonstratie schapen drijven met bordercollies door schaapherderin Mieke Boode. Daarna werd er uitgebreid stil gestaan bij het afgelopen jaar en vooruit geblikt op het komende Lionsjaar. Pluim voor kabinetsleden PDG Jeannette bedankte de kabinetsleden voor hun uitstekende werk gedurende 2011-2012 en memoreerde in het kort hoe zij het werk met de leden van dagelijks bestuur en van het kabinet als buitengewoon plezierig heeft ervaren. Ook bedankte zij

Het moment om vast te leggen! PDG Jeannette Peters draagt de ambtsketen over aan DG Gerrit Bakker.

persoonlijk de uittredende kabinetsleden en met name penning-

punten te werken. De toekomst is niet gewaarborgd als er geen

meester Ernst Plooij en secretaresse Sandra van Kanten, beiden

verjonging plaatsvindt. In het kader van het motto Gewoon

met een lange staat van dienst in het dagelijks bestuur van het

Doen wil hij de clubs ook dichter bij de organisatie betrekken.

District.

De zonevoorzitters kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Hij vestigde nogmaals de aandacht op zijn gepubliceerde

Verjonging

programma, te zien op de Lions website. Gerrit sprak de hoop uit

DG Gerrit Bakker installeerde de nieuwe kabinetsleden en stelde

dat wij er samen een goed Lionsjaar van kunnen maken voor

met trots het huidige kabinet voor aan de aanwezigen. Gerrit wil

diegenen in de wereld, die het hard nodig hebben. Gewoon

de Lions op de kaart zetten door dit jaar aan een aantal speer-

doen!

Tijdens de wandeling in de Springertuin wijst Piet Heuvelmans op ĂŠĂŠn van De eigenaren van Het Erve, Lions Piet en Sonja Heuvelmans geven enige de bijzondere bomen die de tuin rijk is. Foto: Jaap Vreeken uitleg over de geschiedenis en renovatie van dit landgoed. Foto: Jaap Vreeken

35


Van & over Lions en Lionsclubs Lions doneren Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Leijerweerd Frans Koop, de president van de Lionsclub Goor-Markelo-Diepenheim, overhandigde op zaterdag 21 juli in de nieuwe manage te Enter een cheque van € 1.000 aan Herman ter Harmsel, voorzitter van de Stichting Paardrijden voor gehandicapten ’t Zoekerveld. Deze stichting is heel recent samengegaan met de soortgelijke stichting `n Molnbelt uit Wierden onder de nieuwe naam Stichting Paardrijden voor gehandicapten Leijerweerd. Deze donatie was mogelijk dankzij de opbrengst van het 2e Warmelo Concert dat de Lionsclub had georganiseerd op het landgoed Warmelo in Diepenheim. De circa 120 bezoekers hebben op zondag 20 mei onder een heerlijk lentezonnetje erg genoten van het optreden van het Samoen kwartet, bestaande uit vier saxofonisten van Twentse bodem. V.l.n.r. Lucas Schoemakers en Frans Koop, van de Lionsclub en Shirley Meyer, Hans Busger op Vollenbroek, Herman ter Harmsel en Trix van der Linden, van de stichting Paardrijden voor Gehandicapten.

Volgend jaar hoopt de Lions club Goor-Markelo-Diepenheim haar derde Warmelo concert te organiseren. Ook dan hoopt men een grote schare muziekliefhebbers te kunnen trekken.

36

Vergeet me niet.

Met slechts één telefoontje ziet Taui’s wereld er heel anders uit. Zet u in voor het Nationaal Ouderenfonds. Taui is 10 jaar en had maanden last van ontstoken ogen. Hij zag niets en had veel pijn. Hij ging niet meer naar school en raakte geïsoleerd. Met medicijnen zijn de ogen van Taui weer genezen. Dankzij uw bijdrage kunnen kinderen zoals Taui naar school en weer onbezorgd spelen. Door het verlenen van goede oogzorg geeft Eye Care Foundation kinderen in ontwikkelingslanden en hun ouders weer een toekomst.

Word nu donateur Bel gratis 0800 - 8003

Omdat niemand het verdient om eenzaam te zijn. Ook ouderen niet. Uw tijd, kennis of donatie is daarom van groot belang. Bel voor meer informatie over wat u kunt doen naar 030 656 77 74.

www.eyecarefoundation.nl - Giro 5 25 25 Stichting Nationaal Ouderenfonds, Postbus 11, 3980 CA Bunnik, info@ouderenfonds.nl


110CO Tekst(bewerking): Wim Smeets

LC Peelland en Wintercircus Martin Hanson Al vijftien jaar organiseert LC Peelland, in samenwerking met Wintercircus Martin Hanson, een circusvoorstelling voor mensen met een beperking. Eenmaal per jaar wordt een theaterzaal in Helmond door de Lionsclub omgetoverd tot een circustent om, in twee voorstellingen, ruim 800 gasten te ontvangen. De oorspronkelijke doelgroep bestond uit mensen met een verstandelijke beperking, wonend in de regionale instellingen. Inmiddels is de doelgroep, en daarmee het aantal voorstellingen, uitgebreid met bewoners uit gezinsvervangende huizen en andere zorgcentra. Bij de bouw van de tijdelijke voorzieningen, zoals parkeer-

Een van de gasten van LC Peelland.

plaatsen voor de circuswagens, energievoorzieningen en

LC Peelland stelt graag hun kennis en ervaring beschikbaar voor

tribunes, wordt de Lionsclub goed geholpen door de gemeente

clubs die overwegen om ook dit Wintercircus te contracteren.

Helmond en het lokale bedrijfsleven. Op de circusdag verrichten

Contact via peelland@lions.nl.

de Lions hand- en spandiensten en zijn vooral gastheer.

LC Wittem-Neubourg organiseert Klaproostour 2012

Diepvrieskist voor Voedselbank Land van Cuijk

Op 1 juli verschenen 85 equipes aan de start van de Klaproostour bij het Holland

Vicepresident Fred van der Valk van

Casino in Valkenburg. Voor de derde keer

LC Land van Cuijk & Overmaze heeft op

organiseerde de nog jonge LC Wittem-

26 juli een diepvrieskist geschonken aan

Neubourg deze recreatieve toertocht.

de Stichting Voedselbank Land van Cuijk.

Deelnemers navigeerden door het prach-

De levering van de vrieskist werd finan-

tige Limburgse Heuvelland langs delen

cieel mede mogelijk gemaakt door enkele

van Het rode pad waar klaprozen de kleur

lokale ondernemers.

van het landschap vormen. Behalve klassiekers en cabrio’s reden er ook elektrisch

Diepvrieskisten blijken zeer welkom bij de

aangedreven auto’s mee. Het prachtige

voedselbank, omdat er regelmatig grotere

weer zorgde voor een extra beleving.

hoeveelheden verse voedsel­waren worden

Naast genieten van het landschap en de culinaire verrassingen waren er ook nog

Een nostalgie-auto.

geschonken door winkels, bedrijven en horeca. Door tijdelijke opslag kan het

aardige prijzen te winnen, zoals een

www.projectsrilanka.nl is te zien wat daar

aanbod beter worden verdeeld over de

weekend rijden in een elektrisch aange-

al bereikt is. Ook enkele vrijwilligers van

cliënten van de voedselbank.

dreven auto. LC Wittem-Neubourg heeft

deze organisatie staken de handen uit de

zich dit jaar gecommitteerd aan de Stich-

mouwen bij de toertocht. Deelnemers en

De voedselbank biedt noodhulp aan

ting van der Looy Welfare Foundation.

sponsoren zorgden er samen voor dat

mensen die op of onder het bestaans­

Deze stichting uit Mechelen zet zich in

LC-president Thijs Schoenmakers een

minimum leven. Wekelijks ontvangen

voor kansarme kinderen in Sri Lanka,

cheque van € 2.500 kon uitreiken aan de

500 mensen in het Land van Cuijk een

speciaal op het gebied van scholing. Op

genoemde Stichting.

voedselpakket.

LC Venray 25 jaar betrokken bij het Tesselhuus Op 28 juli kwamen zes jonge mannen en hun negen begeleiders terug van een weekje vakantie op het eiland Texel. Dit jaar niet acht gasten zoals alle jaren voorheen, maar slechts zes, vanwege de zeer intensieve zorgvraag. Het waren ‘oudere’ patiënten met de spierziekte, type Duchenne. Het was het 25e jaar in successie dat de LC Venray jongeren die lijden aan spierziekte een vakantie kon aanbieden in het Tesselhuus. En al die jaren was het Mieke Coolen uit Spaubeek, moeder van een, inmiddels overleden, zoon met de ziekte van Duchenne, die als begeleidster meeging naar het Tesselhuus. Mevrouw Coolen werd dan ook door de president van de Lionsclub, Alexander Croonen, in de bloemetjes gezet.

37


110CW

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Robert Holl

LC Heusden fietst geld bijeen voor Hospice Afgelopen zomer organiseerde LC Heusden voor de eerste keer

wijk, een huis waar

een recreatieve fietstocht voor het hele gezin. Deze tocht voerde

terminale mensen op

over de eeuwenoude ringdijk van de gemeente Heusden. Dit is

een menswaardige

een gebied waar ten gevolge van dijkdoorbraken zo’n 30 grote

manier afscheid

en kleine wielen liggen. Ze geven het landschap een bijzonder

kunnen nemen van

aanzien en er is veel flora en fauna waar te nemen. Ondanks de

het leven. De

regenachtige start waren er uiteindelijk toch zo’n 100 deelne-

bestuursleden van

mers die konden kiezen uit een route van 22 of 35 Km. Het

de Hospice, Henny

inschrijfgeld bedroeg € 3 per persoon en men kon extra

Libregts en Rob van

doneren.

Schaik waren graag bereid om de cheque van Joost Meijer in ontvangst te nemen.

Het uiteindelijke bedrag na deze geslaagde dag was € 661. Dit

Pim van Nes maakte bekend dat de tocht volgend jaar zeker een

bedrag was bestemd voor Hospice Francinus de Wind uit Waal-

vervolg zal krijgen.

Lionsclub Vlissingen betrekt mooiste residentie van Nederland Na 25 jaar om de twee weken te hebben vergaderd bij Francisca en Flemming Bleijenberg in Solskin aan de Boulevard in Vlissingen moest de LC Vlissingen na een verbouwing noodgedwongen uitzien naar een nieuwe locatie. Het afscheid was emotioneel, in velerlei opzicht, maar de 35-jarige LC Vlissingen heeft geen stap terug hoeven doen! Op 11 april betrok de LC Vlissingen wat met aan waarheid grenzende waarschijnlijkheid de meest unieke en mooie Lionsclubresidentie van Nederland genoemd mag worden.

38

Daar zijn de leden van die club het in ieder geval volledig over eens. Het uitzicht vanuit de Boka Bizarro Beachclub, het enkele weken geleden geopende restaurant op de kop van de Nollendijk in Vlissingen, is niet te evenaren: vanaf het terras heeft de bezoeker 180° water om zich heen! Het uitzicht strekt van de boulevard van Vlissingen via Terneuzen, Breskens, Knokke en Zeebrugge naar het Vlissingse Nollenstrand. Iedere woensdagavond passeert een groot cruiseschip de beachclub en de vergadering wordt dan even onderbroken om naar de toeristen te zwaaien. Op 9 mei namen Ans en Rogér Mastbooms als de gastgevers van de Boka Bizarro Beach de Lions plaquette in ontvangst van LC Vlissingen President Geoffrey Sips. Het beloofd een mooie zomer te worden voor zowel Boka Bizarro Beach als de LC Vlissingen!

Vestinggolftoernooi in Hellevoetsluis De Mixed LC Zuidland/Haringvliet heeft op

worden, maar gelukkig waren door de VVV

De prachtige dag werd in stijl afgesloten

1 juni een bijzonder geslaagd golftoernooi

Zuid-Hollandse Eilanden scooters ter

met een heerlijk buffet. Hierbij kon de

gehouden in de vesting van Hellevoetsluis.

beschikking gesteld zodat de soms grote

president mededelen dat de opbrengst

Op - en in de omgeving van de stads-

afstand tussen twee holes comfortabel

van het golftoernooi, € 5.000, ten goede

wallen van deze unieke vestingstad waren

kon worden overbrugd.

komt aan het herstel van de Zeefakkel,

18 holes uitgezet, in lengte variërend van

De baan bleek verre van eenvoudig, niet

het korpsschip van het Zeekadetkorps dat

63 tot 236 meter. Door de 65 deelnemers

in de laatste plaats door het vele water

in oktober 2011 door brand werd

moest maar liefst 7,7 kilometer gelopen

dat men onderweg tegenkwam.

getroffen.


Haringen leveren geweldige opbrengst voor gehandicaptensport Drechtsteden! Ondanks een paar flinke regenbuien was het op donderdag 21 juni weer razend druk en gezellig tijdens de vierde Dordt Delicious Haringparty van de Lions Dordrecht MM. Het evenement vond traditiegetrouw plaats op even stijlvolle als unieke locatie van de Koninklijke Dordrechtse Roei- en Zeil Vereeniging. Met ruim 500 bezoekers was de opkomst iets hoger dan vorig jaar. De netto-opbrengsten stegen -mede door de veiling van een vaatje haring en van een luxe diner arrangement- echter Special Heroes Olympiade 2012 voor kinderen uit het speciaal

fors tot € 12.000.

onderwijs. Deze Olympiade vond op 19 juni op het sportpark Steun voor Olympiade

Reeweg plaats. Een evenement waar zo’n 400 kinderen in de

De opbrengst komt ten goede aan het Samenwerkingsverband

leeftijd van 6 tot en met 19 jaar uit het speciaal onderwijs het

Aangepast Sporten Drechtsteden voor de organisatie van de

competitieve element van sport konden ervaren.

Nieuwe en gerepareerde fietsen voor voedselbank Heusden Diamant-groep knapt fietsen op

groep uit Tilburg, knapt nu de dertig

In Drunen zijn onlangs meer dan 3000

fietsen op.

fietsen via de postcodeloterij verspreid. Veel kranten en ook televisiezenders schonken

Tilburg at Work

aandacht aan deze gebeurtenis. De Lions-

Tilburg at Work is onderdeel van 18k/de

club uit Drunen bedacht een actie om de

Diamant-groep en biedt trajecten aan voor

tweedehandsfietsen op te halen die daar-

mensen met een bijstandsuitkering. Door

door overbodig waren en om die te

samen te werken met diverse partners

schenken aan de voedselbank. De actie was

bieden zij mensen een kans om het fietsvak

een doorslaand succes: meer dan 60 fietsen

te leren. Tilburg at Work berekent geen

zijn inmiddels verzameld, waaronder vijf

arbeidsuren, omdat de fietsen naar klanten

nieuwe fietsen van de postcodeloterij.

van de voedselbank gaan. De kosten voor eventuele onderdelen worden door de

39

De Lionsleden uit Drunen overhandigen fietsen aan de voedselbank.

Reparatie fietsen

Lions uit Drunen vergoed. Het aantal

zigheid van onder andere Dick Wassink,

Veertien fietsen zijn in prima staat, een

cliënten van de voedselbank is de laatste

voorzitter van de LC Drunen-Langstraat,

aantal fietsen moet opgeknapt worden

half jaar dramatisch gestegen. In Heusden

Nobert Luypen van de voedselbank en Gief

en achttien fietsen waren te slecht om

alleen al is een toename van 69% cliënten.

van Schijndel, directeur 18k en Jan van den

weg te geven. De Lionsleden willen wel

Steeds meer mensen moeten maandelijks

Hout, projectleider van Tilburg at Work. De

veilige fietsen overhandigen. Een lokale

rondkomen met slechts 180 euro per

dertig fietsen die worden opgeknapt zijn

fietsenmaker werd benaderd om de repa-

maand, bestemd voor voedsel en kleding.

inmiddels in Tilburg. De fietsenmakers in opleiding denken er een maand over te

raties uit te voeren, maar die zag er na wat bedenktijd toch vanaf. Tilburg at

Dinsdag 19 juni werden de eerste fietsen

doen om alle fietsen te repareren. Voor meer

Work onderdeel van 18k en de Diamant-

overhandigd aan de voedselbank in aanwe-

informatie Ad Kraamer 0620409486.

LC Rotterdam City schenkt rijst aan voedselbank Tijdens de marathon van Rotterdam wordt er jaarlijks een enkele quotes gehouden, die wordt georganiseerd door de LC Rotterdam City. Daarbij werd maar liefst € 3.500 bijeen gebracht waarmee 140 balen speciale Surinaamse rijst (Sranan Alesie) konden worden bekostigd. Deze 2800 (!) kg rijst is inmiddels overhandigd aan de voedselbank, die deze gift in natura dankbaar heeft geaccepteerd omdat rijst en pasta’s voor de voedselbank schaarse artikelen zijn.


Van & over Lions en Lionsclubs Sfeervolle kabinetswisseling 110 CW Scheidend dg Lex Besselink ontvangt Melvin Jones award van inkomend dg Ruud de Groot Goed georganiseerd, druk bezocht, uitermate gezellig, een fraaie locatie en goed weer:

aantal in de recycling”) betoogde hij met

het was allemaal van toepassing op de Kabinetswisseling van District 110 CW op

groot enthousiasme waar het zijns inziens

23 augustus, georganiseerd door LC Capelle aan den IJssel ‘IJsselrijck’ in het historische

werkelijk om gaat: fundraising, Lions

en fraaie Van Cappellenhuis, gelegen aan de IJssel.

Helpen (LCIF), projecten op lokaal, nationaal en internationaal niveau waarmee de

40

Het geheel werd voortreffelijk geleid door

punten van zijn jaar als gouverneur.

Lions zich onderscheiden. Dat alles onder

de nieuw aangetreden president van de

Volgens zijn informatie was 110 CW van

het motto voor dit jaar Gewoon Doen, (u

genoemde Lionsclub, Cees Steendam. De

de Nederlandse districten het meest

mag zelf bepalen waar de klemtoon ligt).

intredend districtsgouverneur Ruud de

succesvol in de sponsoring van nieuwe

Hij kondigde twee speerpunten in zijn

Groot en zijn echtgenote Ineke arri-

aanplant: rond 850 wintereiken werden

beleid aan: bestrijding van mazelen

veerden per imposante, Amerikaanse

op 20 maart in de bossen van Galder

wereldwijd (een initiatief van Lions Clubs

classic car, uiteraard met chauffeur. Voor

(Breda) geplant door Lions en leerlingen

International samen met de Bill and

deze gelegenheid was de oldtimer geheel

van twee plaatselijke basisscholen onder

Melinda Gates Foundation) en de bestrij-

opgetuigd met Lionsversieringen en

het toeziend oog van medewerkers van

ding van laaggeletterdheid.

ballonnen. Een waardige opkomst met

Staatsbosbeheer. De aanwezigen

een duidelijke knipoog naar de huidige

beloonden Lex met een ovationeel

Melvin Jones Award

International President Wayne A. Madden

applaus waarmee nog eens uiting werd

Aan het einde van zijn toespraak deelde

die eveneens een grote fan van ruimfor-

gegeven aan de bewondering en waarde-

Ruud mee dat hij Lex voor een Melvin Jones

maat classic cars is.

ring voor de fantastische wijze waarop

Award had voorgedragen en dat Elisabeth

In zijn inleiding heette Cees Steendam

Lex het district geleid heeft.

Haderer (voorzitter van de gouverneurs-

niet alleen alle aanwezigen hartelijk

Vervolgens kreeg Ruud de Groot de

raad) had ingestemd met uitreiking op deze

welkom maar gaf hij ook een overzicht

versierselen passend bij de functie van dg

avond te midden van zijn ‘eigen’ mensen.

van de historie van ‘zijn’ Lionsclub en van

omgehangen en ontving hij het gebruike-

Het was duidelijk dat de nieuwe gouver-

het Van Cappellenhuis. Daarnaast

lijk cadeau enkele quotes (“zien, horen

neur niet alleen verheugd maar ook trots

belichtte hij in lyrische bewoordingen de

maar vooral veel zwijgen”). Voor elk van de

was dat hij Lex de MJA speld mocht

verdiensten van Ruud de Groot voor de

aftredend kabinetsleden was er een vloei-

opspelden en de bijhorende plaquette kon

club Capelle aan den IJssel ‘IJsselrijck’.

bare attentie (een initiatief van de Junior

overhandigen plus een passend cadeau als

Kamer Etten-Leur voor het goede doel).

dank voor alle activiteiten gedurende een lang en druk jaar.

Hoogtepunt voor Besselink Scheidend districtsgouverneur Lex Besse-

Speerpunten voor De Groot

De avond werd afgesloten met een

link dankte in zijn laatste speech met een

In zijn maidenspeech dankte Ruud de

drankje en een meer dan uitstekend

persoonlijk woord zijn kabinetsleden voor

Groot voor het in hem gestelde

verzorgd en zeer smakelijk Indonesisch

de ontvangen steun en memoreerde de

vertrouwen. Na introductie van zijn kabi-

buffet. Kortom: een zeer geslaagde

bomenplantdag als één van de hoogte-

netsleden enkele quotes (“een groot

­Kabinetswisseling.


110BN Tekst(bewerking): Bert Naarding

Europa Forum Brussel 2012

Euroconcours Cello voor musici tot 23 jaar De Europese Lionsclubs organiseren jaarlijks een internationaal muziekconcours, waarvoor elk land een kandidaat afvaardigt. Jaarlijks wisselt het muziekinstrument voor het concours. Begin september is tijdens het Europa Forum in Brussel dit muziekconcours gehouden, waarbij alle aandacht natuurlijk uitging naar de Nederlandse deelneemster, de celliste Miriam Irene Kok. 18 Kandidaten

daten hun favoriete werk hadden gespeeld, werd door de jury

Miriam Irene moest het in Brussel tijdens het Euroconcours

een top zes samengesteld, die ook weer voor het publiek

opnemen tegen 17 andere kandidaten, allemaal hoog gekwalifi-

concerteerde. Uit deze groep van zes kwam de winnaar van het

ceerde jonge musici uit heel Europa, die, net als zij, veelal hun

concours, de door Turkije afgevaardigde kandidaat Dorukhan

weg naar de internationale podia al hebben gevonden. Alle 18

Doruk. Helaas geen prijs dus voor onze, door de grote Neder-

kandidaten speelden op de eerste dag van het concours het

landse delegatie gesteunde, kandidaat. Lion magazine sprak met

verplichte nummer, de Prelude uit Suite nr. 4 van Johann Sebas-

beide Nederlandse musici op het zonovergoten dakterras van

tian Bach. Miriam Irene werd natuurlijk door de Nederlandse

het Muziekinstrumenten Museum, een prachtig Art Nouveau-

delegatie na afloop van haar optreden van harte toegejuicht. De

gebouw in hartje Brussel.

volgende dag koos iedere musicus een werk uit tien, vooraf vastgestelde, muziekstukken. Ook nu weer beoordeeld door een

Euroconcours 2013

Europese jury. Miriam Irene koos, net als vijf andere kandidaten,

Volgend jaar staat de piano centraal in het Euroconcours in

voor de razend moeilijke Sonate voor cello en piano in D-mineur

Istanbul van 31 oktober - 2 november 2013. De Nederlandse

van de Russische componist Sjostakowitsj. Ze werd daarbij bege-

selectie is op 10 maart 2013 in Den Bosch en de Masterclass en

leid door de bekende pianist Daniël Kool. Nadat alle 18 kandi-

de publieksprijsfinale zijn gepland op 13 mei 2013.

Miriam Irene Kok begon op haar negende met cellospelen. Ze studeert aan het conservatorium in Amsterdam en was succesvol bij nationale muziekconcoursen. Ze was eerste cellosolist bij het Nationaal Jeugdorkest en treedt in verschillende samenstellingen in kamermuziekensembles op in Nederland en op andere – internationale – podia. Onlangs nog gaf ze een concert in het Concertgebouw. Miriam Irene Kok: “Een concours is altijd spannend. In tien minuten moet het gebeuren. De keuze voor Sjostakowitsj is voor mij wel duidelijk, want ik hou van de Russische romantische muziek. In dit stuk zit een extra laag, een diepere betekenis. Jij bepaalt hoe het wordt gespeeld, het is een persoonlijke zaak. De sfeer tussen begeleider Daniël en mij is bepalend. Het is een samenspel, je reageert op elkaar. De jury let natuurlijk op onze gezamenlijke interpretatie, want ook bij de andere deelnemers is het niveau vergelijkbaar en heeft iedereen de juiste techniek in huis om dit werk te spelen. Met de andere Europese deelnemers is er weinig contact, maar de sfeer is wel ontspannen. En we worden uitstekend begeleid door de Nederlandse Lions!

Daniël Kool speelt piano vanaf zijn vijfde en won prijzen op verschillende concoursen. Hij is inmiddels een veelgevraagde solist en kamermusicus. In 2003 maakte hij zijn debuut in Carnegie Hall in New York. Vervolgens maakte hij een grote tournee door Amerika en was te horen in de Verenigde Arabische Emiraten. En natuurlijk ook op de grote nationale podia als Vredenburg en Concertgebouw. Onlangs werd Daniël op speciaal verzoek aangesteld als co-repetitor (docent / coach) aan het Conservatorium van Amsterdam voor de klas van cellist Dmitri Ferschtman. Daniël Kool: “Cellisten zijn een groep met een eigen karakter, het geluid is je eigen persoon. Ik voel me zeer tot het cellorepertoire aangetrokken. Er is veel werk geschreven voor cello en piano, maar het is geen simpele begeleiding. Als pianist ben je controleur en vorm je de basis om de cellosolist voldoende vrijheid te geven. Andersom kan het ook zo zijn dat de cellist de pianist dirigeert. Samen moet je beoordelen hoe het geluid er zó uitkomt, zoals jíj wilt dat het publiek het ervaart.

41


Wij, de Lions van heden, gedenken met respect en dankbaarheid hen die in het verleden de idealen van Lions Clubs International mede vorm hebben gegeven. Wij betreuren daarom het overlijden van:

42

Ruud van Geest

Arend ten Oever

Dick van Zwoll

70 jaar

68 jaar

67 jaar

LC Den Haag Centrum

LC Hoogeveen

LC Borsele

Ernst Boeschoten

Berend Niestern

Joop van de Pol

87 jaar

81 jaar

65 jaar

LC Epe

LC Appingedam Delfzijl

LC de Bernisse

Hans Willems

Ruud van Hooydonk

Balt Grosfeld

55 jaar

69 jaar

68 jaar

LC Dommel en Aa

LC Nieuwegein

LC West Zeeuwsch ­Vlaanderen

Gerard Heins

Aad Atteveld

Rob van de Vliet

Martin Weber

71 jaar

63 jaar

68 jaar

92 jaar

LC Assen Drentsche Aa

LC Dongen Vallei

LC Zaantreek de Banne

LC Amsterdam Zuidas

GOUVERNEURSRAAD MD110 Elisabeth Haderer, voorzitter (ccmd110@lions.nl) Sybrand van Haersma Buma (dg110az@lions.nl) Max Gerschtanowitz (dg110an@lions.nl)) Nelleke Lietmeijer (dg110bn@lions.nl) Gerrit Bakker (dg110bz@lions.nl) Jan Bos (dg110co@lions.nl) Ruud de Groot (dg110cw@lions.nl)

INTERNATIONAAL BESTUUR International President, Wayne A. Madden (Indiana VS) Immediate Past President, Wing-Kun Tam (Hongkong China) First Vice President, Barry J. Palmer (Australia)

Het motto in verenigingsjaar 2012-2013 is GEWOON DOEN.

SECOND YEAR OF DIRECTORS (Seatle 2011) Joaquim Cardoso Borralho, Marvin Chambers, Bob Corlew, Claudette Cornet, Jagdish Gulati, Dave Hajny, Tsugumichi Hata, Mark Hintzmann, Ponksak ‘PK’ Kedsawadevong, Carolyn A. Messier, Joe≈Al Picone, Alan Theodore ‘Ted’ Reiver, Brain E. Shehan, Junichi Takata, Klaus Tang, Carlos A. Valencia, Sunil Watawala

Winkel: Lionswinkel@lions.nl Lionswinkel ‘De Liemers’ Postbus 2084 6900 CB Zevenaar

De International Board of Directors is officieel per 1 juli 2012

FIRST YEAR DIRECTORS (Busan Korea 2012) Benedict Ancar, Jui-TAI Chang, Jaime Garda Cepeda, Kalle Eister, Stephen Michael Glass, Judith Hankom, John A. Harper, Sangeeta Jatia, Sheryl May Jensen, Stacey W. Jones, Dr. Tae-Young Kim, Donal W. Knipp, Sunil Kumar R, Leif Ake ‘Kenneth’ Person, Ichiro Takehisa, Dr. H. Hauser Weiler, Harvey F. Withley

Internationaal Bureau 300 22nd Street, Oak Brook IL 60523-8842 VS Tel: 001 63 05 71 54 66 Fax: 001 63 05 71 88 90 Website: www.lionsclubs.org


In deze rubriek kunnen kleine annonces worden geplaatst: € 25,- voor de eerste 5 regels (dit zijn ca. 200 lettertekens); voor iedere regel meer betaalt u € 5,- extra. Teksten kunt u mailen naar thelion@lions.nl, onder vermelding van uw naam- en adresgegevens. Teksten dienen uiterlijk de tweede maandag van de maand bij de redactie binnen te zijn, willen deze geplaatst kunnen worden in de editie die circa vier weken later op de eerste woensdag van de maand verschijnt. De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren en/of te redigeren.

Vraag&Aanbod Te huur van Lion in de Portes du Soleil – Champoussin: Luxe penthouse appartement (2006) voor 8-10 personen van 170 m2 met o.a. buitenjacuzzi, IR-sauna, 4 sl.kamers, woonkamer, eetkeuken en 3 balkons met trimfiets, gas-BBQ en super uitzicht. Ski-in ski-out naar 680km sneeuwzekere pistes. Mail bernard@menkenmaritiem.nl of bel 06-53207504.

San Pedro/Marbella te koop om gezondheids redenen: luxe appartement, begane grond, direct aan boulevard/ zee. 3 slaapkamers, 2 badkamers, gastentoilet, bijkeuken, patio garage,berging, 2 zwembaden. Concierge, 24  uurs bewaking. Opp.183m2 incl terras aan grote tuin bebouwd 138m2 Vraagprijs € 545.000 Inl.mobil 06 53 137401 OVERWINTEREN IN ZUID-AFRIKA? Of gewoon een totaal andere vakantie met of zonder kinderen in een prachtig land? Te huur van Lionslid: Ruim Kaaps landhuis, vrijstaand, gelegen in historisch centrum van Darling (wijnstreek, 3/4 uur van Kaapstad). Grote tuin met zwembad, boomgaard. Loopafstand van winkels, restaurants, golf, wijnhuis en theatertje. ± 15 min. van het strand. Telefoon (035) 678 06 54 (na 18.00 uur) of www.creamery.nl

Te Koop / Te huur. Prachtige vakantiewoning net buiten het Gelderse Lochem. In Chaletstijl gebouwd huis met vier slaapkamers en twee badkamers. Omringd door een ruim terras en tuin. Deze sfeervolle woning ligt op landgoed Ruighenrode. Alle faciliteiten zijn hier aanwezig. Een suptropisch zwembad, tennis, midgetgolf, wasserette, fietsenverhuur, restaurant, zwemvijver en natuurstrand. Heerlijke rust midden in de natuur. Met naast het park een 18 holes golfterrein. Ideaal gebied om te wandelen en te fietsen. De streek staat bekend om z’n uitgestrekte bossen, eeuwenoude kastelen, boerderijen en gezellige stadjes zoals Zutphen en Deventer. Telefoon: 035-6936883. Email: mnp@telfort.nl. Website: www.Kranenburg381. nl. Prijs: € 225.000 k.k.

Te huur van Lion: ruim 12-16 pers. vrijstaand luxe chalet in Vallandry op 1700 m. hoogte, gelegen in het Paradiskigebied. Ski-in, ski-out. Sneeuwzeker. Piste op 15 m. en liften op een afstand van 300 m. Groot balkon op ZW. Kindvriendelijk. Mooi wandelgebied, ook in de zomer. Ideaal voor de hele familie of met vrienden. Info: boomelich@zeelandnet.

TE HUUR IN ARDENNEN MET AL ZIJN RUST MAAR VERTIER NABIJ!! Binnen 2 uur van de Nederlandse grens staat onze villa voor 10 pers. in het gebied waar de Lesse ontspringt. Direct achter het huis is een enorm bos waar niet alleen kinderen zich heerlijk kunnen uitleven. Wandelen, sporten en vertier in plaatsen als Dinant, Bouillon, St. Hubert en Namur liggen binnen een half uur. Fam. Busser, tel. (070) 511 11 01, www.maissin.nl

Per week te huur van Lion in La Tzoumaz Zwitserland (skigebied Verbier) Chalet voor 8 pers. (4 slpkamers, 3 badkamers) 500m van Skilift Ski bus voor de deur, incl. parkeerplaats buiten hoogseizoen € 1250 Incl schoonmaak, excl. Electrakosten. keesvani@hotmail.com, 06-53824168

Geen tijd uw Toespraak voor te bereiden? Het boek “Bouwstenen voor gelegenheidstoespraken” biedt voorbeelden voor zakelijk en privéleven met veel humor. Prijs € 18,50 incl. verzendkosten, door storting op rek.674548256 t.n.v. “Stichting Service Projecten L.C. Maastricht” o.v.v. Boek “Gelegenheidstoespraken”; m.v.v. leveringsadres. TE HUUR VAN LION: Luxe vrijstaande villa (bouwjaar 2004) met garage en zwembad te St. ­ Cristina D’Aro (Costa Brava). 3 sl.k. / 3 badk. Maximaal 6 personen. Volledig ingericht. Strand 5 km. Girona 25 km. Barcelona 80 km. Uitzicht op zee en over de Aro-vallei. Voor informatie: www.villadaro.com of 0653243849. ­

Goed Nalaten doe je met je hart... www.goednalaten.nl

Lions, voer actie voor Fight for Sight. Het resultaat wordt beloond met een premie van 55% van Wilde Ganzen. Met elke € 16,-- wordt een blinde weer ziend. Een onvoorstelbaar verschil. www.fightforsight.nl

In Florida te huur: onze prachtige rustiek gelegen villa aan bosrand en kreek, met verw. overdekt privé zwembad in Port Charlotte. Vlakbij strand, winkelcentr. golfbanen en alle bezienswaardigheden. Mooi ingericht en een luxe keuken, vaatwasser, wasmachine, droger etc. Grote living, 3 slpk., 2 badk. Alles airco. Grote tuin met steiger. Prijs € 685 per week. Bij 3 weken slechts € 580 p.w. Incl. elec.- waterverbruik etc. Bij langer verblijf extra korting. Tel: 0416-335051 e-mail: tiwesimport@zonnet.nl Info + video: huurhuisflorida.com Costa del Sol, Estepona. Adembenemende plek direct aan het strand. Te huur 4 pers. luxe appartement met tuin en zwembaden waarvan één verwarmd. Een echt paradijs op aarde. Geniet alvast op www.labahia.nl

43


Wereldhave, innovatief in social shopping

Eigen projectontwikkeling

Duurzame kantoorlocaties

Lokale kennis en aanwezigheid

Dominante winkelcentra

Wereldhave richt zich in Nederland op de herontwikkeling, vernieuwing en uitbreiding van winkelcentra. Met middelgrote, regionaal dominante winkelcentra in Arnhem, Capelle aan den IJssel, Maassluis, Leiderdorp, Eindhoven, Etten-Leur, Purmerend en Roosendaal streeft het team van Wereldhave Nederland naar continue verbetering. Innovaties worden daarbij niet uit de weg gegaan. Zo lanceerde Wereldhave Nederland als eerste ‘online’ winkelcentra ter versterking van de fysieke winkelcentra. Zo wordt de reikwijdte van de winkelcentra door toepassing van een combinatie van offline, online en social media middelen optimaal benut, zowel voor de huurder als de consument. Een winkelier die zijn aanbiedingen ‘tweet’ via de website of een korte video plaatst via Snipper op de ‘digitale winkelruit’ van de website zijn voorbeelden van deze middelen. Andere recente initiatieven zijn gratis WiFi in de centra en publieke leestafels. Wereldhave maakt van haar winkelcentra een aantrekkelijke omgeving voor zowel huurder als consument.

Nassaulaan 23, 2514 JT Den Haag - tel. (+31) 70 346 93 25, fax (+31) 70 363 89 90 - investor.relations@wereldhave.com - www.wereldhave.com Wereldhave N.V., beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Lion magazine oktober 2012  
Lion magazine oktober 2012  

Het verenigingsblad van Lions Clubs International MD110 (Nederland).

Advertisement