Page 1

КАМПУС ЛАЙЪНС КЛУБЪТ е отлична възможност за студенти и преподаватели да осъществяват общественополезни инициативи и така да

КАМПУС ЛАЙЪНС КЛУБ

откликнат на специфичните нужди на своя колеж или университет, а и на местната общност отвъд кампуса.

Членовете на Лайънс Кампус клуба сами определят с какви клубни доброволчески проекти да допринасят за позитивна промяна в живота на хората около тях. Някои идеи • Зелена & подредена кампус среда • Доброволствай за „Подари зрение” • Участвай в Акция ЧЕТЕНЕ • Помогни при бедствия • Доброволствай за Special Olympics • Стани наставник • Дари храна за бездомни

Membership Programs and New Clubs Marketing Department Lions Clubs International 300 W 22ND ST Oak Brook IL 60523-8842 USA www.lionsclubs.org http://www.lions.bg E-mail: campusclubs@lionsclubs.org Phone: 630.571.5466, ext. 522 АЛК Дистрикт 130 12/13


Ползи за членовете – студенти • Възможност за участие в доброволчески инициативи в университета, местната общност и по света • Членство в най-голямата световна клубна мрежа за общественополезна дейност

...Лайънс са хора, които обединяват усилия да се справят с ежедневните предизвикателства в своята

• Трениране на говорни и презентационни умения

общност и по света...Тази идея събира 1.3 милиона

• Култивиране на бизнес и управленски умения

души в най-многобройната мрежа в цял свят - Лайънс Клубс Интернешънъл. В международната асоциация членуват над 45 000 Лайънс клубове от повече от 200

• Взаимодействие в мрежа • Утвърждаване на личностна репутация

държави и географски области. • Прехвърляемо членство в повече от 200 държави

Лайънс са популярни преди всичко с програмата за превенция на слепотата, но също така и с широк

• Ууправление на НПО и клубните дейности • Изграждане на лидерски умения

спектър глобални проекти в помощ на хора в неравностойно положение, за опазване на околната среда, обучение в умения за живот, помощ при бедствия и др.

Ползи за академичното ръководство   

  

Високоорганизиран доброволчески ресурс Подобряване на университетската среда Постигане на ефективна комуникация между студенти, преподаватели и академично ръководство Оптимизиране на взаимоотношенията университет – местна общност Дългосрочна лоялност, чувство за удоволетвореност и споделени ценности Репутация на университет, който изгражда зрели лидери

Лайънс Кампус клубовете: дават шанс на студентите да реализират проекти, които отговарят както на техните интереси, така и на нуждите на общността; свързват студенти, преподаватели и бизнес лидери; ползват се от редуциран членски внос по Програмата за студентско членство.

Информирайте се за Лайънс на www.lionsclubs.org и www.lions-.bg.com Станете Лайънс фен във Facebook, приятел в MySpace, следвайте ни в Twitter и гледайте Лайънс клипове в YouTube.


Campus lions clubs 3 1