Page 1

Prisliste 2014:Prisliste 2006.qxd

16.12.2013

18:52

Side 1

priser 2014

www.fjt.no


Prisliste 2014:Prisliste 2006.qxd

16.12.2013

18:52

Side 2

Prislisteguide Slik finner du rett størrelse, bredde/høyde og pris:

(6 sp.) onser n n a k Rubrik 55 Modmux l365 mm 6 m 5 206 Modmux l365 mm Farge art 55,Sv ,12.875

248 m Farge 30,Svart ,- 23.7 15.450

21.1

m 206 m Svart 9.013,-

248 m Farge 85,Svart ,- 18.5 10.815

Farge ,15.930

26b Modux l107 mm Farge 7.965,-

16b Modmux l34 mm 248 m Svart 1.545,-

Farge 8.850,-

mx1 20 6 m Farge Svart 6.638,3.863,-

Farge 5.310,-

Farge 2.655,-

Farge 8.850,-

16 4 m Svart 4.120,-

x 71

Farge 4.425,-

15b Modux l34 mm m 206 m Svart 1.288,-

122 m Svart 3.090-

Farge 7.080,-

16 4 m Svart 3.090,-

Farge 2.213,-

Farge 5.310,-

Farge 3.540,-

14b Modmux l34 mm 164 m Svart 1.030,-

Farge 5.310,-

122 m Svart 2.318,-

Farge 1.770,-

Svart 1.545,-

13 Modmux l71 mm

Farge 2.655,-

13b Modux l34 mm m 122 m Svart 773,-

3 8 mm Svart 1.030,-

Farge 3.540,-

80 mm

Farge 1.328,-

Farge 2.213,-

21 Modxu1l44 mm

22b Modxu1l07 mm

Farge 3.983,-

122 m Svart 1.545,-

3 8 mm Svart 1.288,-

Farge 5.500,-

x 8 0 mm Svart 2.060,-

Farge 2.655,-

31b Modxu1l81 mm

22 Modu1l44 mm

23b Modmux l107 mm

14 Modmux l71 mm 164 m Svart 2.060,-

Farge 6.638,-

Farge 3.098,-

38 mm Svart 1.545,-

Farge 5.310,-

8 0 mm Svart 2.575,-

2b odul 4 Eks: M nnonsen a Denne lter bred a p s y. er to mm hø 4 5 2 g o 95,ster 6.1 Den ko i farger.

31 Modxu2l18 mm

32b Modxu1l81 mm

23 Modmux l144 mm

24b Modmux l107 mm

15 Modul mm m 206 m Svart 2.575,-

Farge 7.965,-

m 122 m Svart 3.863,-

38 mm Svart 1.803,-

Farge 6.195,-

8 0 mm Svart 3.090,-

Farge 3.540,-

41b Modxu2l54 mm

32 Modxu2l18 mm

33b Modux l181 mm

24 Modmux l144 mm

25b Modul 07 mm

16 Modux l71 mm m 248 m Svart 3.090,-

Farge ,11.063

206 m Svart 5.150,-

Farge ,10.620

m 248 m Svart 4.635,-

16 4 m Svart 5.150,-

Farge 7.080,-

80 mm Svart 3.605,-

Farge 9.293,-

122 m Svart 4.635,-

Farge ,10.620

38 mm Svart 2.060,-

42b Modxu2l54 mm

33 Modmux l218 mm

34b Modmux l181 mm

25 Modmux l144 mm

26 Modux l144 mm Svart 6.180,-

Farge ,13.275

m 20 6 m Svart 8 6.43 ,-

Farge ,13.275

m 24 8 m

164 m Svart 6.180,-

80 mm Svart 4.120,-

Farge 4.425,-

41 Modxu2l91 mm

42 Modxu2l91 mm

Farge ,10.620

122 m Svart 5.408,-

Farge ,12.390

38 m Svart 2.575,-

Farge 8.850,-

43b Modmux l254 mm

34 Modmux l218 mm

35b Modux l181 mm

36b Modmux l181 mm 24 8 m Svart 7.725,-

Farge ,15.488

m 206 m Svart 7.725,-

m 122 m Svart 6.180,-

Farge ,14.160

164 m Svart 7.210,-

35 Modux l218 mm

36 Modmux l218 mm

Farge ,13.275

44b Modmux l254mm

45b Modux l254 mm

46b Modmux l254 mm

248 m Svart 9.270,-

164 m Svart 8.240,-

80 m Svart 5.150,-

43 Modux l291 mm

44 Modmux l291 mm

m 206 m Farge 00,Svart ,- 17.7 10.300

248 m Farge 40,Svart ,- 20.6 12.360

122 m Svart 7.725,-

164 m Farge 00,Svart ,- 17.7 10.300

45 Modux l291 mm

46 Modmux l291 mm

53 Modmux l365 mm

54 Modmux l365 mm

51 Momdxu3l65 mm

52 Momdxu3l65 mm

Farge 2.655,-

21b Modxu1l07 mm 3 8 mm Svart 773,-

12 Modul 71 mm x 80 mm Farge t Svar 1.770,1.030,12a Modul 53 mm x 80 mm Farge Svart 1.320,3, 77

12b Modxu3l4 mm 80 mm Svart 515,-

Farge 885,-

Farge 1.770,-

Farge 1.328,-

11 Modul 71 mm x 38 mm Farge Svart 885,5, 51 11a ul od m M x 53 m e 38 mm Farg Svart 664,6, 38

3b odul 2 Eks: M nnonsen a Denne lter bred pa er tre s m høy. m 7 0 1 og 18,ster 2.3 Den ko itt. hv i svart/

11b Modxu3l4 mm 38 mm Svart 258,-

Farge 443,-

Start alltid her


Prisliste 2014:Prisliste 2006.qxd

Rubrikkannonser Modul 56

16.12.2013

18:52

Side 3

(6 sp.)

Modul 55

Modul 54

Modul 53

Modul 52

Modul 51

248 mm x 365 mm

206 mm x 365 mm

164 mm x 365 mm

122 mm x 365 mm

80 mm x 365 mm

38 mm x 365 mm

Svart 15.450,-

Svart 12.875,-

Svart 10.300,-

Svart 7.725,-

Svart 5.150,-

Svart 2.575,-

Farge 23.730,-

Modul 46

Farge 21.155,-

Modul 45

Farge 17.700,-

Modul 44

Farge 13.275,-

Modul 43

Farge 8.850,-

Modul 42

Farge 4.425,-

Modul 41

248 mm x 291 mm

206 mm x 291 mm

164 mm x 291 mm

122 mm x 291 mm

80 mm x 291 mm

38 mm x 291 mm

Svart 12.360,-

Svart 10.300,-

Svart 8.240,-

Svart 6.180,-

Svart 4.120,-

Svart 2.060,-

Farge 20.640,-

Modul 46b

Farge 17.700,-

Modul 45b

Farge 14.160,-

Modul 44b

Farge 10.620,-

Modul 43b

Farge 7.080,-

Modul 42b

Farge 3.540,-

Modul 41b

248 mm x 254 mm

206 mm x 254 mm

164 mm x 254mm

122 mm x 254 mm

80 mm x 254 mm

38 mm x 254 mm

Svart 10.815,-

Svart 9.013,-

Svart 7.210,-

Svart 5.408,-

Svart 3.605,-

Svart 1.803,-

Farge 18.585,-

Modul 36

Farge 15.488,-

Modul 35

Farge 12.390,-

Modul 34

Farge 9.293,-

Modul 33

Farge 6.195,-

Modul 32

Farge 3.098,-

Modul 31

248 mm x 218 mm

206 mm x 218 mm

164 mm x 218 mm

122 mm x 218 mm

80 mm x 218 mm

38 mm x 218 mm

Svart 9.270,-

Svart 7.725,-

Svart 6.180,-

Svart 4.635,-

Svart 3.090,-

Svart 1.545,-

Farge 15.930,-

Modul 36b

Farge 13.275,-

Modul 35b

Farge 10.620,-

Modul 34b

Farge 7.965,-

Modul 33b

Farge 5.310,-

Modul 32b

Farge 2.655,-

Modul 31b

248 mm x 181 mm

206 mm x 181 mm

164 mm x 181 mm

122 mm x 181 mm

80 mm x 181 mm

38 mm x 181 mm

Svart 7.725,-

Svart 6.438,-

Svart 5.150,-

Svart 3.863,-

Svart 2.575,-

Svart 1.288,-

Farge 13.275,-

Modul 26

Farge 11.063,-

Modul 25

Farge 8.850,-

Modul 24

Farge 6.638,-

Modul 23

Farge 5.500,-

Modul 22

Farge 2.213,-

Modul 21

248 mm x 144 mm

206 mm x 144 mm

164 mm x 144 mm

122 mm x 144 mm

80 mm x 144 mm

38 mm x 144 mm

Svart 6.180,-

Svart 5.150,-

Svart 4.120,-

Svart 3.090-

Svart 2.060,-

Svart 1.030,-

Farge 10.620,-

Modul 26b

Farge 8.850,-

Modul 25b

Farge 7.080,-

Modul 24b

Farge 5.310,-

Modul 23b

Farge 3.540,-

Modul 22b

Farge 1.770,-

Modul 21b

248 mm x 107 mm

206 mm x 107 mm

164 mm x 107 mm

122 mm x 107 mm

80 mm x 107 mm

38 mm x 107 mm

Svart 4.635,-

Svart 3.863,-

Svart 3.090,-

Svart 2.318,-

Svart 1.545,-

Svart 773,-

Farge 7.965,-

Modul 16

Farge 6.638,-

Modul 15

Farge 5.310,-

Modul 14

Farge 3.983,-

Modul 13

248 mm x 71 mm

206 mm x 71 mm

164 mm x 71 mm

122 mm x 71 mm

Svart 3.090,-

Svart 2.575,-

Svart 2.060,-

Svart 1.545,-

Farge 5.310,-

Modul 16b

Farge 4.425,-

Modul 15b

Farge 3.540,-

Modul 14b

Farge 2.655,-

Modul 13b

Farge 2.655,-

Farge 1.328,-

Modul 12 80 mm x 71 mm Svart Farge 1.030,1.770,-

Modul 11 38 mm x 71 mm Svart Farge 515,885,-

Modul 12a 80 mm x 53 mm Svart Farge 773,1.320,-

Modul 11a 38 mm x 53 mm Svart Farge 386,664,-

Modul 12b

Modul 11b

248 mm x 34 mm

206 mm x 34 mm

164 mm x 34 mm

122 mm x 34 mm

80 mm x 34 mm

38 mm x 34 mm

Svart 1.545,-

Svart 1.288,-

Svart 1.030,-

Svart 773,-

Svart 515,-

Svart 258,-

Farge 2.655,-

Farge 2.213,-

Farge 1.770,-

Farge 1.328,-

Farge 885,-

Farge 443,-


Prisliste 2014:Prisliste 2006.qxd

16.12.2013

18:52

Side 4

Stilling ledig (6 sp.) Modul 56

Modul 55

Modul 54

Modul 53

Modul 52

Modul 51

248 mm x 365 mm

206 mm x 365 mm

164 mm x 365 mm

122 mm x 365 mm

80 mm x 365 mm

38 mm x 365 mm

Svart 21.900,-

Svart 18.250,-

Svart 14.600,-

Svart 10.950,-

Svart 7.300,-

Svart 3.650,-

Farge 30.180,-

Modul 46

Farge 26.530,-

Modul 45

Farge 22.000,-

Modul 44

Farge 16.500,-

Modul 43

Farge 11.000,-

Modul 42

Farge 5.500,-

Modul 41

248 mm x 291 mm

206 mm x 291 mm

164 mm x 291 mm

122 mm x 291 mm

80 mm x 291 mm

38 mm x 291 mm

Svart 17.520,-

Svart 14.600,-

Svart 11.680,-

Svart 8.760,-

Svart 5.840,-

Svart 2.920,-

Farge 25.800,-

Modul 46b

248 mm x 254 mm Svart 15.330,-

Farge 23.100,-

Modul 36

Farge 22.000,-

Modul 45b

206 mm x 254 mm Svart 12.775,-

Farge 19.250,-

Modul 35

Farge 17.600,-

Modul 44b

164 mm x 254mm Svart 10.220,-

Farge 15.400,-

Modul 34

Farge 13.200,-

Modul 43b

122 mm x 254 mm Svart 7.665,-

Farge 11.550,-

Modul 33

Farge 8.800,-

Modul 42b

80 mm x 254 mm Svart 5.110,-

Farge 7.700,-

Modul 32

Farge 4.400,-

Modul 41b

38 mm x 254 mm Svart 2.555,-

Farge 3.850,-

Modul 31

248 mm x 218 mm

206 mm x 218 mm

164 mm x 218 mm

122 mm x 218 mm

80 mm x 218 mm

38 mm x 218 mm

Svart 13.140,-

Svart 10.950,-

Svart 8.760,-

Svart 6.570,-

Svart 4.380,-

Svart 2.190,-

Farge 19.800,-

Modul 36b

Farge 16.500,-

Modul 35b

Farge 13.200,-

Modul 34b

Farge 9.900,-

Modul 33b

Farge 6.600,-

Modul 32b

Farge 3.300,-

Modul 31b

248 mm x 181 mm

206 mm x 181 mm

164 mm x 181 mm

122 mm x 181 mm

80 mm x 181 mm

38 mm x 181 mm

Svart 10.950,-

Svart 9.125,-

Svart 7.300,-

Svart 5.475,-

Svart 3.650,-

Svart 1.825,-

Farge 16.500,-

Modul 26

Farge 13.750,-

Modul 25

Farge 11.000,-

Modul 24

Farge 8.250,-

Modul 23

Farge 5.500,-

Modul 22

Farge 2.750,-

Modul 21

248 mm x 144 mm

206 mm x 144 mm

164 mm x 144 mm

122 mm x 144 mm

80 mm x 144 mm

38 mm x 144 mm

Svart 8.760,-

Svart 7.300,-

Svart 5.840,-

Svart 4.380,-

Svart 2.920,-

Svart 1.460,-

Farge 13.200,-

Modul 26b

Farge 11.000,-

Modul 25b

Farge 8.800,-

Modul 24b

Farge 6.600,-

Modul 23b

Farge 4.400,-

Modul 22b

Farge 2.200,-

Modul 21b

248 mm x 107 mm

206 mm x 107 mm

164 mm x 107 mm

122 mm x 107 mm

80 mm x 107 mm

38 mm x 107 mm

Svart 6.570,-

Svart 5.475,-

Svart 4.380,-

Svart 3.285,-

Svart 2.190,-

Svart 1.095,-

Farge 9.900,-

Modul 16

Farge 8.250,-

Modul 15

Farge 6.600,-

Modul 14

Farge 4.950,-

Modul 13

248 mm x 71 mm

206 mm x 71 mm

164 mm x 71 mm

122 mm x 71 mm

Svart 4.380,-

Svart 3.650,-

Svart 2.920,-

Svart 2.190,-

Farge 6.600,-

Modul 16b

Farge 5.500,-

Modul 15b

Farge 4.400,-

Modul 14b

Farge 3.300,-

Modul 13b

Farge 3.300,-

Farge 1.650,-

Modul 12 80 mm x 71 mm Svart Farge 1.460,2.200,-

Modul 11 38 mm x 71 mm Svart Farge 730,1.100,-

Modul 12a 80 mm x 53 mm Svart Farge 1.096,1.650,-

Modul 11a 38 mm x 53 mm Svart Farge 548,825,-

Modul 12b

Modul 11b

248 mm x 34 mm

206 mm x 34 mm

164 mm x 34 mm

122 mm x 34 mm

80 mm x 34 mm

38 mm x 34 mm

Svart 2.190,-

Svart 1.825,-

Svart 1.460,-

Svart 1.095,-

Svart 730,-

Svart 365,-

Farge 3.300,-

Farge 2.750,-

Farge 2.200,-

Farge 1.650,-

Farge 1.100,-

Farge 550,-


Prisliste 2014:Prisliste 2006.qxd

Tekstsider

18:52

Side 5

(5 sp)

Modul 55

246 mm x 365 mm Svart 19.525,-

16.12.2013

Farge 27.805,-

Modul 54

196 mm x 365 mm Svart 15.620,-

Farge 23.020,-

Modul 53

146 mm x 365 mm Svart 11.715,-

Farge 17.265,-

Svart 7.810,-

Farge 11.510,-

Modul 51

46 mm x 365 mm Svart 3.905,-

Farge 5.755,-

Modul 45

Modul 44

196 mm x 291 mm

146 mm x 291 mm

96 mm x 291 mm

Modul 42

Modul 41

Svart 15.620,-

Svart 12.496,-

Svart 9.372,-

Svart 6.248,-

Svart 3.124,-

246 mm x 291 mm Farge 23.020,-

Farge 18.416,-

Modul 43

Modul 52

96 mm x 365 mm

Farge 13.812,-

46 mm x 291 mm Farge 4.604,-

Modul 35

Modul 34

196 mm x 218 mm

146 mm x 218 mm

96 mm x 218 mm

Modul 32

Modul 31

Svart 11.715,-

Svart 9.372,-

Svart 7.029,-

Svart 4.686,-

Svart 2.343,-

246 mm x 218 mm Farge 17.265,-

Farge 13.812,-

Modul 33

Farge 9.208,-

Farge 10.359,-

46 mm x 218 mm Farge 3.453,-

Modul 35b

Modul 34b 196 mm x 181 mm

146 mm x 181 mm

96 mm x 181 mm

Modul 32b

Modul 31b

Svart 9.763,-

Svart 7.810,-

Svart 5.858,-

Svart 3.905,-

Svart 1.953,-

246 mm x 181 mm

Farge 14.388,-

Farge 11.510,-

Modul 33b

Farge 6.906,-

Farge 8.633,-

Farge 5.755,-

Farge 2.878,-

Modul 25

Modul 24

Modul 23

146 mm x 144 mm

96 mm x 144 mm

46 mm x 144 mm

Svart 7.810,-

Svart 6.248,-

Svart 4.686,-

Svart 3.124,-

Svart 1.562,-

246 mm x 144 mm Farge 11.510,-

196 mm x 144 mm Farge 9.208,-

Farge 6.906,-

Modul 22

46 mm x 181 mm

Farge 4.604,-

Farge 2.302,-

Modul 25b

Modul 24b

Modul 23b 146 mm x 107 mm

96 mm x 107 mm

46 mm x 107 mm

Svart 5.858,-

Svart 4.686,-

Svart 3.515,-

Svart 2.343,-

Svart 1.172,-

246 mm x 107 mm

Farge 8.633,-

196 mm x 107 mm

Farge 6.906,-

Farge 5.180,-

Modul 15

Modul 14

Modul 13

Svart 3.905,-

Svart 3.124,-

Svart 2.343,-

246 mm x 71 mm Farge 5.755,-

196 mm x 71 mm Farge 4.604,-

Modul 15b

Modul 14b

246 mm x 34 mm

196 mm x 34 mm

Svart 1.953,-

Svart 1.562,-

Farge 2.878,-

Farge 2.302,-

146 mm x 71 mm Farge 3.453,-

Modul 13b

Modul 22b

Modul 21

Farge 3.453,-

Modul 21b Farge 1.727,-

Modul 12 96 mm x 71 mm Svart Farge 1.562,2.302,-

Modul 11 46 mm x 71 mm Svart Farge 781,1.151,-

Modul 12a 96 mm x 53 mm Svart Farge 1.172,1.726,-

Modul 11a 46 mm x 53 mm Svart Farge 863,586,-

Modul 12b

Modul 11b

146 mm x 34 mm

96 mm x 34 mm

46 mm x 34 mm

Svart 1.172,-

Svart 781,-

Svart 391,-

Farge 1.727,-

Farge 1.151,-

Farge 576,-


Prisliste 2014:Prisliste 2006.qxd

16.12.2013

18:52

Side 6

M

1. side Modul 25

Modul 24

Modul 23

Modul 22

Modul 21

Svart 18.400,-

Svart 14.720,-

Svart 11.040,-

Svart 7.360,-

Svart 3.680,-

246 mm x 144 mm Farge 22.100,-

Modul 15

246 mm x 71 mm

Svart 9.200,-

Farge 11.050,-

196 mm x 144 mm Farge 17.680,-

Modul 14

196 mm x 71 mm Svart 7.360,-

Farge 8.840,-

Modul 15b

Modul 14b

246 mm x 34 mm

196 mm x 34 mm

Svart 4.600,-

Svart 3.680,-

Farge 5.525,-

Farge 4.420,-

146 mm x 144 mm

Modul 13

146 mm x 71 mm

Svart 5.520,-

246 mm x 34 m mm Farge 8.287,8

Siste side Modul 15

246 mm x 71 mm Farge 8.632,-

Farge 6.630,-

Farge 8.840,-

Modul 12 96 mm x 71 mm

Svart 3.680,-

Farge 4.420,-

46 mm x 144 mm Farge 4.420,-

Modul 11 46 mm x 71 mm

Svart 1.840,-

Farge 2.210,-

Modul 13b

Modul 12b

Modul 11b

96 mm x 34 mm

46 mm x 34 mm

Svart 2.760,-

Svart 1.840,-

Svart 920,-

146 mm x 34 mm

Tittelannonse (over headingen, øverst pü side 1) Modul 15b

Farge 13.260,-

96 mm x 144 mm

Farge 3.315,-

Farge 2.210,-

Farge 1.105,-


Prisliste 2014:Prisliste 2006.qxd

16.12.2013

18:52

Side 7

Side 3 (5 sp)

Modul 21

46 mm x 144 mm Svart 1.952,-

Farge 2.692,-

Modul 15

Modul 14

Modul 13

Modul 12

Modul 11

Svart 4.880,-

Svart 3.904,-

Svart 2.928,-

Svart 1.952,-

Svart 976,-

246 mm x 71 mm Farge 6.730,-

196 mm x 71 mm Farge 5.384,-

Modul 15b

Modul 14b

246 mm x 34 mm

196 mm x 34 mm

Svart 2.440,-

Svart 1.952,-

Farge 3.365,-

Farge 2.692,-

146 mm x 71 mm Farge 4.038,-

Modul 13b

96 mm x 71 mm

Farge 2.692,-

Modul 12b

46 mm x 71 mm

Farge 1.346,-

Modul 11b

146 mm x 34 mm

96 mm x 34 mm

46 mm x 34 mm

Svart 1.464,-

Svart 976,-

Svart 488,-

Farge 2.019,-

Farge 1.346,-

Farge 673,-


Prisliste 2014:Prisliste 2006.qxd

16.12.2013

18:52

Side 8

Kontakt oss: Fjordenes Tidende AS Postboks 55 6701 Måløy Besøksadresse:

Gate 1 nr. 119, 3. etasje, 6700 Måløy

Fakturaadresse:

Fjordenes Tidende AS 7080003440693 P.B. 8911 7439 Trondheim

Markedsavdelingen Telefon: Telefax:

57 84 90 00 57 84 90 01

Annonsemottak: Fjordenes Tidende: annonse@fjt.no Nordfjordsamkøyringa: nordfj@fjt.no

Kontaktpersoner: Markedssjef Fjordenes Tidende Ståle Tennebø Telefon: 57 84 90 21 Mobil: 906 20 862 e-post: staale@fjt.no Markedskonsulent Mette Sandal Telefon: 57 84 90 25 Mobil: 40 55 05 01 e.post: mette@fjt.no Markedssjef Nordfjordsamkøyringa Rune Henden Telefon: 57 84 90 26 Mobil: 454 45 244 e.post: rune@fjt.no Grafisk Designer Linda Nygard-Sture Telefon: 57 84 90 22 e-post: linda@fjt.no Økonomi/fakturering Gerd Gangsøy Telefon: 57 84 90 24 e-post: gerd@fjt.no

Fjordenes Tidende prisliste 2014  
Fjordenes Tidende prisliste 2014  
Advertisement