Page 1

Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1 90150 Oulu puh: (08) 336 223

Vuosikertomus 2018

Lintulampikisoissa oli kilvoittelun ohella aikaa myĂśs saippuakuplille.

Aluetoimikunnan käsittely: 19.3.2019 Vuosikokous: 24.3.2019


1. Asukasyhdistys asukkaiden vaikutuskanavana ....................................................................................... 3 2. Aluetoimikunta ....................................................................................................................................... 3 3. Henkilöstö .............................................................................................................................................. 4 4. Talous ..................................................................................................................................................... 4 5. Asukkaiden olohuone ............................................................................................................................. 5 5.1.

Lounasruokailu ja ravitsemus ...................................................................................................... 5

5.2. Tietotyötoritoiminta...................................................................................................................... 5 5.3.

Asukasyhdistyksen liikunta- ja virikekerhot ............................................................................... 5

5.4.

Kuntouttava työ ........................................................................................................................... 6

5.5

KKI- hanke..........................................................................................

6

6. Tiedottaminen ......................................................................................................................................... 7 7. Yhteistyö ................................................................................................................................................ 7 7.1. Yhteistyö omassa toiminnassa...................................................................................................... 8 8. Hankkeet ................................................................................................................................................. 8 8.1.

Hyvinvointia Kotiin –hanke ........................................................................................................... 8 8.1.1. Koulutus ja työ ................................................................................................................. 9 8.1.1.1. Koulutus ........................................................................................................................ 9 8.1.1.2. Työ ................................................................................................................................ 9

8.3. Yhdessä yhdenvertainen –hanke ................................................................................................

11

9. Ikäihmisten päivätoiminta .................................................................................................................... 12 10. Vapaaehtoistoiminta ........................................................................................................................... 12


1. Asukasyhdistys asukkaiden vaikutuskanavana Lintulammen asukasyhdistys ry hyväksyttiin Oulun kaupungin tukemaksi lähidemokratiaorganisaatioksi 22.4.1986 ja asukastupatoiminta aloitettiin 7.11.1997, eli marraskuussa juhlittiin matalankynnyksen toiminnan 21-vuotista taivalta. Höyhtyän Välkkeen asukkaiden olohuonetoiminnasta vastaa asukasyhdistys yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Asukasyhdistyksen vastuulla on toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen sekä työntekijöiden palkkaaminen. Oulun kaupunki vastaa tilavuokrista, tietotorin laitteista ja tukee toimintaa toimintaavustuksin. Asukasyhdistyksen perustoiminta-alueena on Höyhtyä, Lintula, Mäntylä ja Nokela. Asukastupien karsimisen takia toiminta ulottuu myös Karjasillalle, Kaukovainiolle, Hiiroseen. Koti- ja vammaispalvelun osalta toiminta-alue on laajempi kuin perustoiminta-alue. Höyhtyän Välke on suurin ja toiseksi vanhin Oulun asukastuvista. Vuonna 2018 tilastoituja kävijöitä tuvalla, viriketoiminnassa ja tapahtumissa oli yhteensä 30.721 käyntikertaa, ilta- ja viikonloppukäyttäjiä oli 1386, lounasta tarjottiin 13.276 annosta ja avustustunteja tuotettiin 41 221 tuntia ja avustettavia asiakkaita oli 216. Asukasyhdistyksen monipuolisen toiminnan kautta vuonna 2018 oli 86 604 kohtaamista. Lintulammen asukasyhdistys ry on yleishyödyllinen kolmannen sektorin toimija, jonka tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. Sen toiminta koostuu useista eri projekteista. Lintulammen asukasyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on koota asukkaat yhteistyöhön edistämään yleistä viihtyisyyttä, ympäristön terveellisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia alueellaan, toimia alueen asiantuntijana, jäsentensä etujärjestönä ja edistää alueen kehittämistä sekä ehkäistä syrjäytymistä ja kehittää keinoja ikääntyvien, sairaiden ja vammaisten kotona asumisen tukemiseksi. Yhdistys on toiminut Höyhtyän suuralueen alueellisessa yhteistyöryhmässä toteuttaen myös sitä kautta osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelmaa. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä myös muiden asukasyhdistysten/asukastupien kanssa. Yhteistyö on ollut enemmän arjen kohtaamisia, kuin aluetoimikuntien välistä. Yhdistys järjesti voittoa tavoittelematonta kuntouttavaa työtoimintaa ja monipuolista työllistämistä yhdistyksen toiminnassa. Sosiaaliturvan uudistusta valmistelemaan on valtioneuvosto perustanut parlamentaarisen Toimi-hankkeen. Yhdistyksen puheenjohtaja Tuija Pohjola kutsuttiin esteet istuntoon 22.11.2018. aiheena mitä esteitä sosiaali- ja työllisyyspalvelujen ja – etuuksien rajamaastossa kohdataan erityisesti järjestöjen toiminnan näkökulmasta. Puheenjohtaja aiheena oli tuoda esille pitkäaikaistyöttömien polku ja ongelmat sosiaaliturvajärjestelmässä. Työ jatkuu ratkaisut-istunnolla 22.1.2019, jolloin ministeriöiden johto ja asiantuntijat esittelevät, millaisia ratkaisuja sosiaali- ja työllisyyspalvelujen yhteen sovittamiseen on löydetty ratkaisuja. 2.

Aluetoimikunta

Yhdistyksen toiminnan kaikesta päätöksenteosta ja taloushallinnosta vastaa sen hallitus, aluetoimikunta, yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti sekä yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Siihen kuuluu yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä ja 3 varajäsentä, jotka kaikki toimivat vapaaehtoisesti. Aluetoimikunta valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa ja sen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Aluetoimikunta hoitaa yhdistyksen taloutta ja hallintoa ja vahvistaa kalenterivuosittain yhdistyksen vuosikertomuksen ja talousarvion. Asukasyhdistys piti sääntömääräisen vuosikokouksensa maaliskuun 25 päivä Vuosikokouksessa valittiin aluetoimikunta, jonka jäsenet edustavat kaikkia asuinalueita. Aluetoimikunta piti toimintakauden aikana kuusi kokousta, joista kaikki ovat olleet päätösvaltaisia. Sen kokoonpano on toimintavuoden 2018 ajan ollut:


Tuija Pohjola, puheenjohtaja Eija Salmi, varapuheenjohtaja Päivi Pesola, rahastonhoitaja Risto Örling, sihteeri Anna Valtanen Nina Niemelä Ritva Kitinoja Varajäsenet: Seija Lepistö Pekka Ahola Jari Haapalainen

3. Henkilöstö Vuonna 2018 yhdistyksellä oli töissä yhteensä 164 palkallista työntekijää ja 50 kesätyösetelinuorta. Henkilöstön määrä kokonaisina henkilötyövuosina oli n. 140. Palkatun henkilöstön lisäksi yhdistyksessä on työskennellyt henkilöitä työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, ja työharjoittelussa. Palkatut työntekijät olivat projektityöntekijöitä, palkkatukityöntekijöitä, yhdistyksen omalla rahoituksella palkattuja tai oppisopimustyösuhteessa olevia. Projektityöntekijöiden palkkakustannukset on saatu osittain tai kokonaan ELY-keskukselta. Palkkatuki koostuu Kelan työmarkkinatuesta ja työvoimatoimiston maksamasta työllisyystuesta. Lisäksi Oulun kaupunki on maksanut ns. kuntalisää ja oppilaitokset oppisopimuskorvausta. Lisäksi STEA:n rahoituksella on työllistetty kolme työntekijää, kaupungin sivistysja kulttuuripalvelut ovat myöntäneet avustuksen liikuntaneuvojan palkkaamiseksi. Työllisyyspalvelujen kautta on saatu avustus nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan oppisopimustyösuhteeseen, joka on mahdollistanut 2-3-luokkalaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseksi.

4. Talous Yhdistyksen menot vuodelle 2018 olivat korjatussa talousarviossa 2568582,10 euroa, joita oli suunniteltu katettavan asiakasmaksuilla noin 3,5 %, avustuksilla 7,7 %, oppisopimuskorvauksilla 1 %, koulutusyhteistyösopimustuotoilla 27,3 %, projektituilla 11,5 % ja työmarkkina- ja työllistämistuilla (myös kaupungin kuntalisä) noin 49 %. Talousarvio jäi plussalle 17545,81 euroa. Suurin menoerä talousarviossa, eli 89,2 % kokonaiskustannuksista oli palkka- ja henkilösivukuluja.

Talousarvio toteutui seuraavasti: menot 2577842,73 euroa ja tulot 2548225,36 euroa. Tuloista asiakasmaksuja oli 4,8 %, avustuksia 5,5 %, oppisopimuskorvauksia 1,3 % koulutusyhteistyösopimustuottoa 27,9 %, projektitukituloja 11,4 % ja 49,1 % oli työmarkkina- ja työllistämistukia. Toteutuneista menoista palkkojen ja henkilösivukulujen osuus oli 2378286,60 euroa, eli 92,3 %. Tilikauden tulos oli -34383,48 €. Alijäämä johtuu monista eri asioista, palkkojen noususta, palkkatukien pienenemisestä pitemmissä oppisopimustyösuhteissa, elintarvikekustannusten noususta.


5. Asukkaiden olohuone Höyhtyän Välkkeen laajentunut tila on mahdollistanut toiminnan monipuolistamisen. Välkkeessä toimiva hoitajavastaanotto on ollut suljettuna hiihtolomaviikon 10 ja keskikesän, sekä syyslomaviikon 43 ja jouluajan viikosta 51 alkaen loppiaiseen 2019 saakka. Tiloja tarjottiin myös useille yhteistyökumppaneille aukioloaikojen ulkopuolella ja ne olivat kovassa käytössä.

5.1. Lounasruokailu ja ravitsemus Lounasruokailu on Höyhtyän Välkkeen tavaramerkki ja tärkein yksittäinen toimintamuoto. Lounasta tarjoiltiin jokaisena arkipäivänä. Ruokailijoita kävi päivittäin 40–100, vuonna 2018 tarjoiltujen ruokaannosten määrä oli 13.276 joista työttömien kahden euron lounaita 2 981. .

5.2. Tietotyötoritoiminta Höyhtyän Välkkeen kävijöiden käytössä on kaksi tietokonetta, avoin PanOulu-verkkoyhteys ja tulostin. Koneiden käyttö on asiakkaille maksutonta, tulosteista peritään omakustannushinta. Kävijöiden tietotekniikan pulmia ovat ratkoneet yhdistyksen työntekijät, ja alueen toiset asukkaat. Kävijät ovat käyttäneet koneita muun muassa pankkipalveluihin ja viranomaisille tarvittavien asiakirjojen, liitteiden, sekä matkalippujen tulostamiseen. Asiakaskoneilla oli vuoden aikana 1968 kävijää.

5.3. Asukasyhdistyksen liikunta- ja virikekerhot Lintulammen asukasyhdistys järjestää ja tukee erilaisia maksuttomia matalankynnyksen liikuntakerhoja ja – tapahtumia. Lähiliikunta on asukasyhdistykselle toiminnan tärkeä osa-alue. Syksyllä 2017 käynnistyneet Lintulammen ja Kaukovainion koulujen oppilaille kohdennettuja ns. ”höntsäliikuntakerhot” jatkuivat myös vuoden 2018. Alakoululaisille järjestettiin myös perinteinen päiväleiri kesäkuussa sekä hiihto- ja syyslomaviikoilla, leiripäiviä oli 29 ja käyntikertoja 688. Yhdistyksen liikuntaneuvojaopiskelijat ohjasivat kotihoidon piirissä olevien senioreiden liikuntaryhmää tiistaisin ja torstaisin Merikotkan palvelutalon liikuntatiloissa ja maanataisin kaksi ryhmää Höyhtyän palvelutalolla. Kerhoissa harrastettiin väline- ja tuolijumppaa. Näissä liikuntaryhmissä oli 161 ohjauskertaa ja käyntikertoja 1073. Myös kunnon lähteen keskiviikon sauvakävelyryhmä jatkoi viikoittaista toimintaansa. Asukasyhdistyksen työttömille järjestettyyn vesijumpparyhmän ohjauskertoja oli 38 ja käyntikertoja 205. Lapsille järjestettiin perheliikuntaa maanantaisin Mäntylän päiväkodilla ja torstaisin Lintulammen koululla. Liikuntaneuvojaopiskelijat pitivät myös perhepuistojumppia kesällä Sorsapuistossa tiistaisin ja torstaisin. Ryhmissä oli 161 ohjauskertaa ja 2049 käyntikertaa. Alueen asukkaille järjestettiin kaksi hyvinvointiviikkoa, joihin sisältyi mm. Inbody kehonkoostumusmittausta, verensokerinmittausta, ravintoneuvontaa, taukoliikuntaa asiakkaille sekä yhteistyökumppaneiden esittelyjä. Hyvinvointiviikkojen lounaslista suunniteltiin ravintosuositusten mukaisesti. Hyvinvointiviikoille osallistui lähes 500 asukasta. Laulukööri kokosi joka torstai alueen innokkaat laulajat ja musiikin ystävät Välkkeelle. Köörin vetäjänä on toiminut Pertti Haipola. Laulukööri kokoontui 34 kertaa ja käyntikertoja oli 798. Bingoa oli keskiviikkoisin 37 kertaa ja käyntikertoja 752.Osallistujia keskimäärin 20.


5.4. Kuntouttava työtoiminta Vuonna 2018 yhdistyksessä toimi kaksi kuntouttavan työtoiminnan ryhmää: Hyvinvointia Lintulammelta ja Luovasti Lintulammella. Hyvinvointia Lintulammella -ryhmä on toiminut syksystä 2015 ja siinä on ollut jatkuvasti 8-12 osallistujaa. Vuonna 2018 osallistumispäiviä ryhmässä oli 1071. Ryhmän toimintaan osallistuneet ovat avustaneet ohjaajansa johdolla alueen vanhuksia talvisin lumitöissä ja kesäisin pihanhoidossa, kauppa- ja apteekkiasioissa, ulkoiluttaneet alueella asuvia yksinäisiä ja Höyhtyän palvelukeskuksen vanhuksia sekä käyneet vanhusten kodeissa juttelemassa heidän kanssaan. Kuntoutettavat ovat osallistuneet myös työtoimintapaikalla, Höyhtyän Välkkeellä, pienimuotoisiin avustustehtäviin, mm. siivoukseen, keittiöapuun, silitykseen, jne. Marraskuussa aloitettiin maahanmuuttajille siivousopastus kerran viikossa. Luovasti Lintulammella -ryhmä aloitti toimintansa syyskuussa 2018. Vuoden loppuun mennessä ryhmän toimintaan osallistui 7 henkilöä ja osallistumispäiviä ehti olla 93. Ryhmä on ollut ”kynnyksetön” ja sen toiminnan avulla on herätelty ja kehitetty osallistujien luovuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ryhmässä on toteutettu erilaisia kädentaidon töitä kestävän kehityksen hengessä. Ryhmät ovat toimineet vahvasti yhteistyössä keskenään. Osallistujille on järjestetty viikoittain yhteistä liikuntaa, mm. pallopelejä, yleensä tiistaisin ja torstaisin. Keskiviikkoaamuisin ryhmiin osallistujat ovat valmistaneet yhdessä terveellisen ja maittavan aamupalan opetellen samalla terveellisen ravitsemuksen alkeita sekä sosiaalista yhdessäoloa. Molemmissa ryhmissä on ollut mahdollisuus saada opastusta sähköisten palveluiden käytössä.

Lukumääriä 2018 Hyvinvointia Lintulammella (maksutonta palvelua) siivousopastus maahanmuuttajille 3 kertaa (alkanut marraskuussa 2018) ulkoilutukset (ma, ti, to, pe): 495 ulkoilutettavaa asiointiavustus (kauppa, apteekki): 57 avustamiskertaa lumityöt: 20 kertaa pihatyöt: 43 kertaa

5.5

Kehittävä- kuntouttava ryhmä

Kehittävä kuntouttava- ryhmä alkoi 10.9.2018 ja sitä rahoitettiin KKI:n hanketuella.Ryhmät jaettiin kolmelle eri päivälle: maanantaille, tiistaille sekä keskiviikolle. Yhteensä osallistujia oli kahdeksan, joista osa osallistui toimintaan yhtenä päivänä viikossa ja osa kahtena tai kolmena päivänä viikossa. Ryhmien kanssa toteutettiin syksyn aikana monenlaisia eri asioita ja osallistujien aktiivisuus kulloinkin tapahtuvaan toimintaan oli hyvä. Ryhmä liikkui esimerkiksi luonnossa valokuvaten sekä syksyn tuomia muutoksia ihastellen eri puolella Oulua. Samalla ryhmä tutustui myös eri lintu- ja sienilajeihin, ja kävi Liminganlahden luontokeskuksessakin lintuja bongaamassa, sekä tutustumassa itse luontokeskukseenkin. Luonnossa liikuttiin retkeillen rauhallisesti edeten ja välillä eväitäkin syöden, mutta joka viikko oli mahdollisuus harrastaa myös hikiliikuntaa mm. sählyn muodossa. Syksyn aikaa kokeiltiin kuntosalilla käymistä, keilailua, sulkapalloa sekä jousiammuntaa. Toiminta oli vaihtelevaa ja se suunniteltiin osallistujien toiveiden mukaisesti, jotka kirjattiin ylös alkusyksystä. Samoihin aikoihin osallistujat täyttivät myös hyvinvointikyselyn, jolla kartoitettiin mm. fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, ruokailutottumuksia, suhtautumista luontoon ja liikuntaan sekä suhtautumista omaan tulevaisuuteen. Syksyn aikana ehdittiin kokoontua 14 viikon ajan ja kun osallistumisprosentti toimintaan oli 94%, niin osallistumiskertoja tuli yhteensä 197. Kaupungin töllisyyspalveluissa todettiin toiminnan tärkeys ja vuoden 2019 alusta kehittävä kuntouttava ryhmä muuttui kuntouttavan työtoiminnan ryhmäksi, jota rahoittaa Oulun kaupungin työllisyyspalvelut.

6. Tiedottaminen Asukasyhdistyksen Lintulammen Sanomia julkaistiin vuoden aikana kolme numeroa. Lehti on yhdistyksen julkaisema tabloidikokoinen sanomalehti, joka jaetaan kaikkiin Höyhtyän, Karjasillan, Lintulan, Mäntylän, Nokelan, Kaukovainion, Hiirosen ja Etu-Lyötyn kotitalouksiin. Yhteistyökumppanina oli Kustannus Oy Maaseutulehdet.


Asukasyhdistys tiedotti omien verkkosivujensa ja sosiaalisen median kanavien, pääasiassa Facebookin kautta. Asukastuvalla pidettiin omat infotilaisuudet lauluköörin yhteydessä ja se on koettu hyväksi tiedotuskanavaksi etenkin vanhemmalle väelle. Etenkin suuremmista tapahtumista on tiedotettu julisteilla, joita on jaettu alueelle mm. kauppoihin, kouluihin ja palvelutaloihin. 7. Yhteistyö ja muut tapahtumat

Karjasillan asukasyhdistyksen ja Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kanssa yhteistyössä järjestetyt Lintulampikisat kokosi elokuussa Lintulan urheilukeskukseen kaikkiaan 700 henkilöä Kisoihin osallistui 260 lasta ja kaikki saivat kaulaansa kultamitalin. Palkintoja oli jakamassa EM-kisojen pikaviestin finalistijoukkueen juoksija Samuel Purola. Samuel on pikkupoikana osallistunut Lintulampikisoihin.

Asukasyhdistys tarjosi myös AA-Lintulampi -ryhmälle kokoontumistilat. Kokoontumiskertoja oli 50 joissa käyntikertoja 372. Mannerheimin lastensuojeluliiton Lintulammen yhdistyksen Perhekahvila on jatkanut viikoittaista toimintaansa perjantaisin Välkkeen tiloissa. Yhdistys järjesti keväällä alueen luontoon ohjatun villiyrttikurssin ja alkusyksyllä ohjatun sieniretken Sanginjoen Isokankaan maastoon. Osallistujia oli yhteensä 30 Toukokuussa järjestettiin Lintulammen ympäristön siivoustalkoot, johon osallistui 12 vapaaehtoista ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmäläistä. Unelmien liikuntapäivään osallistui 60 liikkujaa. Syksyllä järjestettiin ostosmatka Ikeaan. Lisäksi vuoden aikana tehtiin päiväretki Rokualle ja teatteriretket Oulun kaupunginteatteriin, Oulun Työväen Näyttämölle sekä kesäteatteri Toppilan Möljälle. Yksinäisille ihmisille yhteiset retket kuljetuksineen mahdollistivat heidän osallistumisensa kulttuuritapahtumiin. Retkiin osallistui 167 henkilöä.

Toukokuussa ja lokakuussa jaettiin yhteensä 366 EU-ruokakassia. Kassit koottiin vapaehtoistyöntekijöiden ja kuntouttavan työtoiminnan osallistujien toimesta. Koulujen alkua 10.8. muistettiin perinteisellä Turvaa lapsen koulutie –tapahtumalla. Tapahtumaan osallistui asukasyhdistyksen väen lisäksi Karjasillan asukasyhdistyksen edustajia sekä alueen vapaaehtoisia. Tapahtumassa oli 16 osallistujaa ja opastettavia lapsia kohdattiin noin 150. Elokuussa Caritas-keskuksessa järjestettyyn Elotoriin osallistui noin 150 henkilöä. Joulukuussa järjestettiin asiakkaiden perinteinen puurojuhla 190 asiakkaalle, joululaulutilaisuus Karjasillan kirkossa, jossa tarjottiin joulukahvit, osallistujia oli 175. Vähävaraisten ja yksinäisten jouluaterialle osallistui 65. Vammaisasiakkaiden pikkujouluun osallistui 35 juhlijaa. Hiirosenkodin perinteinen joulujuhla kahvitarjoiluineen tavoitti 150 osallistujaa. Liikkuvan laulurepun joulukonsertti lapsiperheille kokosi 200 innokasta osallistujaa. Joista lapsia oli 140 ja aikuisia 60

7.1. Yhteistyö omassa toiminnassa Asukasyhdistys on aktiivisesti jakanut tietoa toimivasta asukastupatoiminnastaan tietoa tarvitseville. Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä ja Karjasillan asukasyhdistys ovat olleet läheisimpiä yhteistyökumppaneita. Yhteistyötä muiden asukastupien kanssa on ylläpidetty mm. tupaverkoston kokouksissa. Läheistä yhteistyötä tehdään myös alueen palvelukotien kanssa joihin yhdistys vie omia maksuttomia palveluitaan heille, jotka eivät pääse Välkkeeseen tulemaan.


7.2. Lasten ja nuorten osallisuus Kesäkuussa asukasyhdistys järjesti perinteiseen tapaan päiväleirin 0-3-luokkalaisille lapsille. Leirin markkinointi kaupungin sähköisessä Kesäfiilis-tiedotteessa Päiväleiriä järjestettiin 19 päivänä joissa oli 52 9käyntikertaa.Päivän ruokailut järjestettiin tuttuun tapaan Välkkeeseen. Koululaisten talvi ja syyslomaviikoilla järjestettiin päiväleirit. Leirit järjestettiin 10 päivänä, joissa osallistujia 29 ja käyntikertoja 129 Asukasyhdistys järjesti kesätyötä 15-17 –vuotiaille nuorille kaupungin kesätyösetelillä. Työssä oli kaikkiaan 64 nuorta, joiden työtehtävät sijoittuivat asukasyhdistyksen omiin ja yhteistyökumppaneiden kohteisiin lasten päiväleirille, Höyhtyän Välkkeelle sekä vanhusten ulkoiluttamiseen sekä muun viriketoiminnan järjestämiseen. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta 2-3 luokkalaisille jatkui ja sitä toteutettiin 188 päivänä ja käyntikertoja oli 1 877. Lasten musiikkileikkituokioita pidettiin maanantaisin kesäkuukausia lukuun ottamatta. Muskari oli suunnattu 0-3-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen. Muskari pidettiin 29 kertaa ja osallistujamäärä oli 434. Musiikkileikkituokiota on kehitetty yhdessä vanhempien kanssa ja kerhon suurin vahvuus onkin ollut joustavuus.

8. Hankkeet 8.1. Hyvinvointia Kotiin –hanke Hanke käynnistyi joulukuun alussa 2015. Hankkeen päällikkönä toimi Taru Pernu (sosiaaliohjaaja/toimistoja talouspalvelujen merkonomi) ja ohjaajina toimivat Anne Varis (kotityöpalvelujen at) ja Kirsti Hanhisuanto (lähihoitaja ja kotityöpalvelujen at). Hankkeessa koulutettiin hoiva-alalle palkkatuella ryhmämuotoisessa oppisopimustyösuhteessa nuorten yhteiskuntatakuun piirissä olevia alle 30-vuotiaita ammatillista koulutusta vailla olevia tai muutoin työelämässä tuen ja ohjauksen tarpeessa olevia henkilöitä sekä muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia (yli vuoden työttömänä olevia) henkilöitä. Oppisopimuskoulutuksena toteutettiin Kuntoutumisen tukemisen tutkinnonosa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta sekä kotityöpalvelujen ammattitutkinnosta Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen. Hankkeessa keskityttiin myös hankkeeseen osallistuvien koulutus- ja työelämävalmiuksien parantamiseen sekä avustustehtäviin tähtäävän oppisopimuskoulutuksen valmentamiseen ja läpiviemiseen. Usein vaikeasti työllistyvillä tai esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilla ei ole taloudellisesti mahdollisuutta osallistua vastaavien tutkintojen päiväkoulutukseen. Myös riittämätön koulutustausta tai työkokemus alalta vaikeuttavat hankkeen kohderyhmään kuuluvien hakeutumista suoraan ko. koulutuksiin avointen markkinoiden kautta. Hanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Ryhmän 9 kaksi tutkinnonosaa suorittaneista 5 siirtyi yhdistyksen toiseen työllisyyspoliittiseen Yhdessä yhdenvertainen –hankkeeseen suorittamaan henkilökohtaisen avustajan ammattitutkintoa ja yksi lähihoitajan tutkintoa TE-palveluiden ja BusinessOulun Työllistämispalveluiden lupaamilla palkkatuilla ja kuntalisällä. Kaiken kaikkiaan hankkeeseen osallistui 40 palkkatuella työllistettyä, joista 32 on osallistunut oppisopimuskoulutukseen. Työkokeilussa kävi 41 henkilöä, mukana myös oppisopimusvalmennukseen osallistuneet.

8.1.1. Koulutus ja työ 8.1.1.1. Koulutus


Toisen ryhmän Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamisen tutkinnonosan näytöt suoritettiin keväällä 2018. Ohjaajat olivat alusta asti mukana ryhmän opinnoissa kannustaen tehtävien teossa sekä tietenkin työtehtävissä. Ryhmän mukana opiskeli 2 yhdistyksen toisen hankkeen (Yhdessä yhdenvertainen) oppisopimusopiskelijaa. Saimme ryhmässä olleille kahdelle maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle maksutonta kielikoulutusta Monikulttuurikeskus Villa Victorin Kielen taidot työllistymisen tukena -hankkeesta, jossa työntekijät ovat saaneet käydä työajalla. Koulutuksessa otettiin huomioon ala, johon työntekijät opiskelevat. Kuntoutumisen tukemisen opinnot aloitettiin keväällä 2018 ja näytöt suoritettiin marras-joulukuussa 2018. Ryhmästä 2 opiskeli koko kotityöpalvelujen ammattitutkintoa ja toinen heistä sai suoritettuakin sen kokonaan. Toisella jäi yhtä näyttöä vaille marraskuun lopussa tapahtuneen loukkaantumisen takia. Kaksi tutkinnonosaa suorittaneita oli 9.

8.1.1.2. Työ Oppisopimusopiskelijoiden työtehtävät olivat vaihtelevia Oulun kaupungin kanssa tehdyn Koulutusyhteistyösopimuksen mukaisesti. Oppisopimuksessa olevat henkilöt työskentelivät kaupungin perhetyön kautta tulleissa perheissä, kotihoidon eri tiimeissä sekä mielenterveyskuntoutujille suunnatuissa palveluissa, jotka tukivat asiakkaita heidän sosiaalisessa ja fyysisessäkin hyvinvoinnissaan. Näitä työtehtäviä olivat ateria-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Asiakkaat olivat pääsääntöisesti vanhuksia, lapsiperheitä ja mielenterveyskuntoutujia.

8.2 Yhdessä yhdenvertainen –hanke Hanke on TE-toimiston projektituella toteutettu hanke, joka käynnistyi 1.9.2017. Hankkeessa pyritään auttamaan asiakkaita yksilöllisesti eteenpäin elämässä. Hankkeen työskentelyssä korostuu erityisesti yksilöllisten, kullekin asiakkaalle räätälöityjen polkujen etsiminen. Hanke parantaa asiakkaiden työmarkkinavalmiuksia ja kehittää heidän osaamistaan kouluttamalla heitä oppisopimuksella ammatteihin, joissa työllisyysnäkymät ovat hyvät. Oppisopimuksella voi kouluttautua kotityöpalvelujen ammattitutkintoon, lähihoitajan perustutkintoon ja liikunnanohjauksen perus- tai ammattitutkintoon. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevan koulutus henkilökohtaistetaan. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa opiskelijalle räätälöityä suunniteltua ja toteutettua opetusta, ohjausta, neuvontaa sekä muuta tarvittavaa tukea. Henkilökohtaistamisessa huomioidaan koulutukselle asetetut tavoitteet, opiskelijan aiempi osaaminen ja työkokemukset, opiskelijan kulttuuri- ja kielitausta, mahdolliset luku- ja kirjoitushäiriöt sekä muista syistä johtuvat erityistarpeet Kotityöpalvelujen ammattitutkintoa opiskelijoilla oli mahdollisuus valita valinnaisena tutkinnon osana kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta ”toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen” - tutkinnon osan, liikunnan ammattitutkinnosta ”liikkumaan ohjaaminen”- tutkinnon osan tai kotityöpalvelualan ammattitutkinnosta ”yrittäjänä toimiminen”- tutkinnon osan. Halusimme omalta osaltamme tukemassa kotimaista pienyrittäjyyttä sosiaali- ja kotityöpalvelualalle. Työmarkkinavalmiuksia ja osaamista kehitettiin myös lyhytkoulutuksilla, kuten alalle suuntaava valmennus, avustamisen perusteet - kurssi, hygieniapassikoulutukset, EA -koulutukset sekä mahdollisesti jotain muita yksilöllisten osaamistarpeiden mukaisia koulutuksia esimerkiksi ergonomiakorttikoulutus. Tekemämme on kulkenut rinta rinnan ja käsikädessä oppilaitoksen henkilökohtaistamisen toimenpiteiden ja opinto-ohjauksen kanssa. Hankkeen toimenpiteissä olevien työtehtävät ovat olleet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain ja erityishuoltolain mukaista palvelua saavien vanhusten, vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien avustamista päivittäisissä toiminnoissa, asioinnissa kodin ulkopuolella ja avustamista harrastuksissa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Avustamispalvelua saavia asiakkaita oli n. 140 henkilöä. Hankkeessa on ollut kuusi Te- palvelujen projektituella palkattua henkilöä, projektipäällikkö ja viisi projektityöntekijää. Omalla rahoituksella on palkattu lisäksi vielä 5 ohjaajaa. Hankkeen


työllistämistoimenpiteissä 1.1.2018-31.12.2018 on ollut 157 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Heistä oppisopimuksessa oli 95 henkilöä kotityöpalveluiden ammattitutkintoon, liikuntaneuvojan ammattitutkintoon ja lähihoitajan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Palkkatuella hankkeessa työskenteli 10 henkilöä, työkokeilussa 52 henkilöä ja yksi henkilö valmennuksessa.

9. Ikäihmisten päivätoiminta Lintulammen asukasyhdistys järjesti ikäihmisille lauantaikerhon, joka toinen viikko. Kerho kokoontui 19 kertaa vuoden aikana ja käyntikertoja oli vuoden aikana 255 ja eri osallistujia 25.Huonokuntoisille vanhuksille järjestettiin kuljetus. Ohjelmassa yhteisen aterian jälkeen on ollut erilaista virikkeellistä toimintaa. Leppoisa yhdessäolo ja vireä keskustelu on myös tärkeä osa kerhon toimintaa. Toimintaa mahdollistamassa on ollut työntekijöiden lisäksi vapaaehtoistoimijoita. He ovat auttaneet keittiössä, tarjoilussa ja viriketoiminnassa. Lauantaikerhon toiminta siirtyy keväällä 2019 Höyhtyän palvelutalolle ja se toteutetaan joka lauantai. Asukkaille tehdään asiakaskysely toiminnan kehittämiseksi.

10. Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyötä tehtiin laajasti vuoden aikana eri tilaisuuksissa ja asukastuvan arkityössä sekä vanhusten ja vammaisten avustamistehtävissä. Lintulammen asukasyhdistyksen kautta pystyttiin vuoden aikana tarjoamaan vapaaehtoisille virkistystä. Vapaaehtoiset toimivat avustajina liikuntakerhoissa, arpojen myynnissä, arpajaisissa, retkien avustajina, tapahtumien avustajina ja viriketoiminnan ohjaajina. Vapaaehtoisten työtunteja yhdistykselle kertomusvuonna kirjautui arviolta 4500 tuntia.


Profile for Lintulammen asukasyhdistys

Vuosikertomus 2018  

Vuosikertomus 2018  

Advertisement