Page 1

Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1 90150 Oulu puh: (08) 336 223

Vuosikertomus 2017

Lintulampikisoissa oli kilvoittelun ohella aikaa myĂśs saippuakuplille.

Aluetoimikunnan käsittely: 20.3.2018 Vuosikokous: 25.3.2018


1. Asukasyhdistys asukkaiden vaikutuskanavana....................................................................................... 3 2. Aluetoimikunta ....................................................................................................................................... 3 3. Henkilöstö .............................................................................................................................................. 4 4. Talous ..................................................................................................................................................... 4 5. Asukkaiden olohuone ............................................................................................................................. 5 5.1. Lounasruokailu ja ravitsemus ...................................................................................................... 5 5.2. Tietotyötoritoiminta...................................................................................................................... 5 5.3. Asukasyhdistyksen liikunta- ja virikekerhot ............................................................................... 5 5.4. Kuntouttava työ ........................................................................................................................... 6 5.5. Asukasyhdistyksen muut tapahtumat .......................................................................................... 6 6. Tiedottaminen ......................................................................................................................................... 7 7. Yhteistyö ................................................................................................................................................ 7 7.1. Yhteistyö omassa toiminnassa...................................................................................................... 8 8. Hankkeet................................................................................................................................................. 8 8.1. Hyvinvointia Kotiin –hanke ........................................................................................................... 8 8.1.1. Koulutus ja työ ................................................................................................................. 9 8.1.1.1. Koulutus ........................................................................................................................ 9 8.1.1.2. Työ ................................................................................................................................ 9 8.2. Eväitä elämään –hanke ............................................................................................................... 10 8.3. Yhdessä yhdenvertainen –hanke ................................................................................................ 11 9. Ikäihmisten päivätoiminta .................................................................................................................... 12 10. Vapaaehtoistoiminta ........................................................................................................................... 12


1. Asukasyhdistys asukkaiden vaikutuskanavana Lintulammen asukasyhdistys ry hyväksyttiin Oulun kaupungin tukemaksi lähidemokratiaorganisaatioksi 22.4.1986 ja asukastupatoiminta aloitettiin 7.11.1997, eli marraskuussa juhlittiin matalankynnyksen toiminnan 20-vuotista taivalta. Höyhtyän Välkkeen asukkaiden olohuonetoiminnasta vastaa asukasyhdistys yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Asukasyhdistyksen vastuulla on toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen sekä työntekijöiden palkkaaminen. Oulun kaupunki vastaa tilavuokrista, tietotorin laitteista ja tukee toimintaa toiminta-avustuksin. Asukasyhdistyksen perustoiminta-alueena on Höyhtyä, Lintula, Mäntylä ja Nokela. Asukastupien karsimisen takia toiminta ulottuu myös Karjasillalle, Kaukovainiolle, Hiiroseen ja Lyöttyyn. Koti- ja vammaispalvelun osalta toiminta-alue on laajempi kuin perustoiminta-alue. Höyhtyän Välke on suurin ja toiseksi vanhin Oulun asukastuvista. Vuonna 2017 tilastoituja kävijöitä tuvalla oli noin 29.200, lounasta tarjottiin 16800 annosta ja avustustunteja tuotettiin xx xxx tuntia, vaikka Välkkeen toiminta oli tammikuun käytännössä tauolla remontin vuoksi. Asukasyhdistyksen monipuolisen toiminnan kautta kohdattiin xxx xxx ihmistä. Lintulammen asukasyhdistys ry on yleishyödyllinen kolmannen sektorin toimija, jonka tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. Sen toiminta koostuu useista eri projekteista. Lintulammen asukasyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on koota asukkaat yhteistyöhön edistämään yleistä viihtyisyyttä, ympäristön terveellisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia alueellaan, toimia alueen asiantuntijana, jäsentensä etujärjestönä ja edistää alueen kehittämistä sekä ehkäistä syrjäytymistä ja kehittää keinoja ikääntyvien, sairaiden ja vammaisten kotona asumisen tukemiseksi. Vuonna 2017 järjestämämme koululaisten iltapäiväkerhotoiminta jatkui. Järjestämäämme iltapäivätoimintaan osallistui 10-25 kakkos-kolmosluokkalaista. Yhdistys on toiminut Höyhtyän suuralueen alueellisessa yhteistyöryhmässä toteuttaen myös sitä kautta osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelmaa. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä myös muiden asukasyhdistysten/asukastupien kanssa. Yhteistyö on ollut enemmän arjen kohtaamisia, kuin aluetoimikuntien välistä. Yhdistys järjesti voittoa tavoittelematonta kuntouttavaa työtoimintaa ja monipuolista työllistämistä yhdistyksen toiminnassa.

2. Aluetoimikunta Yhdistyksen toiminnan kaikesta päätöksenteosta ja taloushallinnosta vastaa sen hallitus, aluetoimikunta, yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti sekä yhdistyksen


toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Siihen kuuluu yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä ja 3 varajäsentä, jotka kaikki toimivat vapaaehtoisesti. Aluetoimikunta valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa ja sen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Aluetoimikunta hoitaa yhdistyksen taloutta ja hallintoa ja vahvistaa kalenterivuosittain yhdistyksen vuosikertomuksen ja talousarvion. Asukasyhdistys piti sääntömääräisen vuosikokouksensa maaliskuun 28. päivänä 2017. Kokouksessa valittiin aluetoimikunta, jonka jäsenet edustavat kaikkia asuinalueita. Aluetoimikunta piti toimintakauden aikana seitsemän kokousta, joista kaikki ovat olleet päätösvaltaisia. Sen kokoonpano on toimintavuoden 2017 ajan ollut: Tuija Pohjola, puheenjohtaja Eija Salmi, varapuheenjohtaja Päivi Pesola, rahastonhoitaja Risto Örling, sihteeri Anna Valtanen Nina Niemelä Ritva Kitinoja Varajäsenet: Seija Lepistö Mira Ojanen Jari Haapalainen

3. Henkilöstö Vuonna 2017 yhdistyksellä oli töissä yhteensä 167 palkallista työntekijää ja 69 kesätyösetelinuorta. Henkilöstön määrä kokonaisina henkilötyövuosina oli 77. Palkatun henkilöstön lisäksi yhdistyksessä on työskennellyt henkilöitä työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, siviilipalveluksessa ja työharjoittelussa. Palkatut työntekijät olivat projektityöntekijöitä, palkkatukityöntekijöitä, yhdistyksen omalla rahoituksella palkattuja, siviilipalvelusta suorittavia tai oppisopimustyösuhteessa olevia. Projektityöntekijöiden palkkakustannukset on saatu osittain tai kokonaan ELY-keskukselta. Palkkatuki koostuu Kelan työmarkkinatuesta ja työvoimatoimiston maksamasta työllisyystuesta. Lisäksi Oulun kaupunki on maksanut ns. kuntalisää.

4. Talous Yhdistyksen menot vuodelle 2017 olivat korjatussa talousarviossa 2 369 986 euroa, joita oli suunniteltu katettavan asiakasmaksuilla noin 4,6 %, avustuksilla 4,8 %, oppisopimustuotoilla 1,3 %, kumppanuussopimustuotoilla 28,5 %, projektituilla 13,9 % ja työmarkkina- ja työllistämistuilla noin 42,7 %. Talousarvio jätettiin alijäämäiseksi 91 608 euroa. Suurin menoerä talousarviossa, eli 88,8 % kokonaiskustannuksista oli palkka- ja henkilösivukuluja.


Talousarvio toteutui seuraavasti: menot 2 328 446 euroa ja tulot 2 202 217 euroa. Tuloista asiakasmaksuja oli 5,3 %, avustuksia 5,1 %, oppisopimustukia 1,9 % kumppanuussopimustuottoa 29,2 %, projektitukituloja 13,4 % ja 45,1 % oli työmarkkina- ja työllistämistukia. Toteutuneista menoista palkkojen ja henkilösivukulujen osuus oli 2 125 035 euroa, eli 91,3 %. Tilikauden tulos oli – 129 114 €. Suuri alijäämä johtuu hankkeiden katkosvaiheesta, jossa yhdistyksen oli pidettävä henkilökuntaa omarahoituksella siihen saakka, että uusi hanke alkaa. Tällä toimenpiteellä mahdollistettiin toimiva perehdytys uusille oppisopimusopiskelijoille. Vuodelle 2018 talouden pitäisi tasaantua lähelle nolla tulosta.

5. Asukkaiden olohuone Höyhtyän Välkkeen tilanahtaus helpotti helmikuussa, kun Välkkeen vanhan ja uuden puolen remontti saatiin päätökseen. Tupaantuliaisia, joihin osallistui n 300 henkilöä, vietettiin Ystävänpäivänä. Välkkeessä toimiva hoitajavastaanotto on ollut suljettuna hiihtolomaviikon 10 ja keskikesän, sekä syyslomaviikon 43 ja jouluajan viikosta 51 alkaen loppiaiseen 2018 saakka.

5.1. Lounasruokailu ja ravitsemus Lounasruokailu on Höyhtyän Välkkeen tavaramerkki ja tärkein yksittäinen toimintamuoto. Lounasta tarjoiltiin jokaisena arkipäivänä. Ruokailijoita kävi päivittäin 40–100, vuonna 2017 tarjoiltujen ruoka-annosten määrä oli noin 16.800 tammikuun remontista johtuneesta kiinniolosta huolimatta. Asukasyhdistys tarjosi AlliMarian palvelukodin asukkaille kuntouttavana palvelukodin ulkopuolisena toimintana mahdollisuuden käydä ruokailemassa asukastuvalla. Kokemukset yhteistyöstä ovat edelleen olleet positiivisia. .

5.2. Tietotyötoritoiminta Höyhtyän Välkkeen kävijöiden käytössä on kaksi tietokonetta, avoin panOulu-verkkoyhteys ja tulostin. Koneiden käyttö on asiakkaille maksutonta, tulosteista peritään omakustannushinta. Kävijöiden tietotekniikan pulmia ovat ratkoneet yhdistyksen työntekijät, siviilipalvelusmies ja alueen toiset asukkaat. Kävijät ovat käyttäneet koneita muun muassa pankkipalveluihin ja viranomaisille tarvittavien asiakirjojen, liitteiden, sekä matkalippujen tulostamiseen.

5.3. Asukasyhdistyksen liikunta- ja virikekerhot


Lintulammen asukasyhdistys järjestää ja tukee erilaisia liikuntakerhoja ja – tapahtumia. Lähiliikunta on asukasyhdistykselle ja alueelliselle yhteistyöryhmälle toiminnan tärkeä osaalue. Syksyllä 2017 käynnistimme Lintulammen ja Kaukovainion koulujen oppilaille kohdennettuja ns. ”höntsäliikuntakerhoja”. Alakoululaisille järjestettiin myös perinteinen päiväleiri kesäkuussa sekä hiihto- ja syyslomaviikkojen aikana.

Asukasyhdistys järjesti säännöllisesti suosittuja liikuntakerhoja ikäihmisille maanantaisin Höyhtyän palvelukeskuksessa. Kerhoissa harrastettiin väline- ja tuolijumppaa. Näihin liikuntaryhmiin osallistui noin 15 henkilöä viikoittain. Myös sauvakävelyryhmä jatkoi viikoittaista toimintaansa. Yhdistyksen liikuntaneuvojaopiskelijat ohjasivat kotihoidon piirissä olevien senioreiden liikuntaryhmää Merikotkan palvelutalon liikuntatiloissa ja Hiirosen hoivakodilla. Lapsille järjestettiin kevätlukukaudella liikkuva päiväkoti –toimintaa kahdesti viikossa. Toiminnan vetämisestä vastasivat yhdistyksen liikuntaneuvojaopiskelijat. Liikuntaneuvojaopiskelijat pitivät myös perhepuistojumppia kesällä. Alueen asukkaille järjestettiin kaksi hyvinvointiviikkoa, joihin sisältyi mm. Inbody kehonkoostumusmittausta, verensokerinmittausta, ravintoneuvontaa, taukoliikuntaa asiakkaille sekä yhteistyökumppaneiden esittelyjä. Ikäihmisille järjestettiin kädentaidon virikekerhoja Välkkeellä, Höyhtyän palvelukeskuksessa sekä Hiirosenkodissa.

5.4. Kuntouttava työ Yhdistys järjestää ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa. Ryhmään on kuulunut vuoden aikana 8-10 henkilöä. Kuntouttavan ryhmän jäsenet ovat ohjaajansa johdolla käyneet avustamassa alueen vanhuksia talvisin lumitöissä ja kesäaikaan pihan hoidossa sekä ulkoiluttamalla alueella asuvia yksinäisiä vanhuksia sekä Höyhtyän palvelukeskuksen huonokuntoisia vanhuksia. Työtehtävien lisäksi ohjelmaan on kuulunut viikoittainen liikunta, kuten pallopelit. Ryhmän jäsenet ovat opetelleet terveellisen ravitsemuksen alkeita valmistamalla itselleen terveellisen ja maittavan aamupalan.

5.5. Asukasyhdistyksen muut tapahtumat Koulujen alkua 10.8. muistettiin perinteisellä Turvaa lapsen koulutie –tapahtumalla. Tapahtumaan osallistui asukasyhdistyksen väen lisäksi Karjasillan asukasyhdistyksen aktiiveja ja Oulussa eduskuntaryhmänsä syyskokousta pitäneen SDP:n puoluejohtoa. Koulutieltä eduskuntaryhmän edustajat siirtyivät Välkkeelle keskustelemaan Välkkeen toimintaan osallistuvien kanssa. Elokuussa Caritas-keskuksessa järjestettyyn Elotoriin osallistui noin 350 henkilöä.


Karjasillan asukasyhdistyksen ja Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kanssa yhteistyössä järjestetyt Lintulampikisat kokosi elokuussa Lintulan urheilukeskukseen kaikkiaan 400 henkilöä. Lokakuussa Oulun uusi kaupunginjohtaja Päivi Laajala järjesti Päivin kahvit –tilaisuuden Välkkeellä. Marraskuussa järjestettiin hyvinvointiviikko. Hyvinvointiviikolle osui myös asukastuvan 20vuotisjuhlat, joita juhlittiin varttuneemman väen päivätapahtumassa ja alkuillan lastenmusiikkikonsertissa. Laulukööri kokosi joka torstai alueen innokkaat laulajat ja musiikin ystävät Välkkeelle. Köörin vetäjänä on toiminut Pertti Haipola. Asukasyhdistys tarjosi myös AA-Lintulampi -ryhmälle kokoontumistilat. Kokoontumisissa kävi noin 20 osallistujaa kuukaudessa. Mannerheimin lastensuojeluliiton Lintulammen yhdistyksen Perhekahvila on jatkanut viikoittaista toimintaansa perjantaisin Välkkeen tiloissa. Yhdistys järjesti keväällä alueen luontoon ohjatun yhdistetyn villiyrttiretken ja hemmottelukurssin ja alkusyksyllä ohjatun sieniretken Sanginjoen Isokankaan maastoon. Teatteri- ja ostosmatka tehtiin Haaparantaan ja Kemiin vuonna 2017 huhtikuun alussa. Lisäksi vuoden aikana tehtiin päiväretki Rokualle ja teatteriretket Oulun kaupunginteatteriin ja Oulun Työväen Näyttämölle. Joulukuussa järjestettiin asiakkaiden perinteinen puurojuhla, joululaulutilaisuus Karjasillan kirkossa ja jouluateria vähävaraisille ja yksinäisille, sekä vammaisasiakkaiden pikkujoulu.

6. Tiedottaminen Asukasyhdistyksen Lintulammen Sanomia julkaistiin vuoden aikana kolme numeroa. Lehti on yhdistyksen julkaisema tabloidikokoinen sanomalehti, joka jaetaan kaikkiin Höyhtyän, Karjasillan, Lintulan, Mäntylän, Nokelan, Kaukovainion, Hiirosen ja Etu-Lyötyn kotitalouksiin. Yhteistyökumppanina oli Kustannus Oy Maaseutulehdet. Asukasyhdistys tiedotti omien verkkosivujensa ja sosiaalisen median kanavien, pääasiassa Facebookin kautta. Asukastuvalla pidettiin omat infotilaisuudet lauluköörin yhteydessä ja se on koettu hyväksi tiedotuskanavaksi etenkin vanhemmalle väelle. Etenkin suuremmista tapahtumista on tiedotettu julisteilla, joita on jaettu alueelle mm. kauppoihin, kouluihin ja palvelutaloihin.

7. Yhteistyö


7.1. Yhteistyö omassa toiminnassa Asukasyhdistys on aktiivisesti jakanut tietoa toimivasta asukastupatoiminnastaan tietoa tarvitseville. Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä ja Karjasillan asukasyhdistys ovat olleet läheisimpiä yhteistyökumppaneita. Yhteistyötä muiden asukastupien kanssa on ylläpidetty mm. tupaverkoston kokouksissa. Läheistä yhteistyötä tehdään myös alueen palvelukotien kanssa joihin yhdistys vie omia maksuttomia palveluitaan heille, jotka eivät pääse Välkkeeseen tulemaan.

7.2. Lasten ja nuorten osallisuus Kesäkuussa asukasyhdistys järjesti perinteiseen tapaan päiväleirin 0-3-luokkalaisille lapsille. Leirin markkinointi kaupungin sähköisessä Kesäfiilis-tiedotteessa lisäsi osallistujien määrää. Edellisvuoden tapaan kahden ensimmäisen viikon aikana osallistujia oli 25, eli täysi miehitys. yhteensä neljän viikon aikana leiriläisiä oli 85. Päivän ruokailut oli järjestetty tuttuun tapaan Välkkeeseen. Asukasyhdistys järjesti kesätyötä 15-17 –vuotiaille nuorille kaupungin kesätyösetelillä. Työssä oli kaikkiaan 69 nuorta, joiden työtehtävät sijoittuivat asukasyhdistyksen omiin ja yhteistyökumppaneiden kohteisiin. Lasten musiikkileikkituokioita pidettiin siviilipalvelusmiesten johdolla maanantaisin kesäkuukausia lukuun ottamatta. Muskari oli suunnattu 0-3-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen. Osallistujia on ollut kuukausittain noin 60. Muskari jatkoi hieman vanhempien, eskari-ikäisten, lasten kanssa Kaukovainion Hiirihaukkatalon kirjastossa. Musiikkileikkituokiota on kehitetty yhdessä vanhempien kanssa ja kerhon suurin vahvuus onkin ollut joustavuus.

8. Hankkeet 8.1. Hyvinvointia Kotiin –hanke Joulukuun 2015 alussa käynnistyneessä hankkeessa koulutetaan hoiva-alalle palkkatuella ryhmämuotoisessa oppisopimustyösuhteessa nuorten yhteiskuntatakuun piirissä olevia alle 30vuotiaita ammatillista koulutusta vailla olevia tai muutoin työelämässä tuen ja ohjauksen tarpeessa olevia henkilöitä sekä muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia (yli vuoden työttömänä olevia) henkilöitä. Oppisopimuskoulutuksena toteutetaan Kuntoutumisen tukemisen tutkinnonosa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta sekä kotityöpalvelujen ammattitutkinnosta Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen. Hankkeessa keskitytään myös hankkeeseen osallistuvien koulutus- ja työelämävalmiuksien parantamiseen sekä avustustehtäviin tähtäävän oppisopimuskoulutuksen valmentamiseen ja läpiviemiseen. Usein vaikeasti työllistyvillä tai esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilla ei ole taloudellisesti mahdollisuutta osallistua vastaavien tutkintojen päiväkoulutukseen. Myös


riittämätön koulutustausta tai työkokemus alalta vaikeuttavat hankkeen kohderyhmään kuuluvien hakeutumista suoraan ko. koulutuksiin avointen markkinoiden kautta.

8.1.1. Koulutus ja työ Hankkeen ensimmäisen ryhmän (11 hlöä) opinnot ja työsuhteet päättyivät syyskuun lopussa 2017. He opiskelijat kevään ja kesän ja sitten suorittivat Kuntoutumisen tukemisen tutkinnonosan opinnot syyskuussa. Ryhmästä 1 jätti suorittamatta Kuntoutumisen tukemisen ja 1 suoritti sen sijasta Kodin ruokapalvelujen tuottamisen tutkinnonosan. Ryhmän päättäneistä 3 henkilöä oli mukana perehdyttämässä syyskuussa aloittanutta ryhmää lokakuun loppuun. Toisen ryhmänkin opiskelijoille järjestettiin ennen varsinaista oppisopimusta 3 viikon oppisopimusvalmennus työkokeilun puitteissa, jolla kartoitettiin valmiuksia alalle ja tutustuttiin työhön ihan käytännössä. Valmennus toteutettiin 28.8.-15.9.2017 ja siihen osallistui 18 henkilöä, joista yksi oli ollut jo palkkatuetussa työsuhteessa keväästä lähtien ja osallistui vain koululla järjestettyyn tutkintojen avaamiseen. Työkokeilusta jatkoi työsuhteeseen 20.9.2017 alkaen 15 henkilöä. Yhden opiskelijan kanssa päädyttiin työsuhteen purkuun koeaikana lokakuun lopussa. Vuoden aikana on myös ollut työkokeilussa 3 henkilöä sekä palkkatuetussa työsuhteessa 5 henkilöä eri mittaisissa työsuhteissa. Ryhmissä on ollut vuoden 2017 aikana 13 nuorisotakuun piiriin kuuluvaa alle 29-vuotiasta ja 15 yli 500 pv työttömyysetuutta saanutta tai muuten pitkäaikaistyötöntä

8.1.1.1. Koulutus Toisen ryhmän Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamisen koulupäivät järjestettiin Oulun Palvelualan Opistolla lokakuun alusta siten, että näytöt tullaan suorittamaan maaliskuussa 2018. Ohjaajat ovat olleet alusta asti mukana ryhmän opinnoissa kannustaen tehtävien teossa sekä tietenkin työtehtävissä. Ryhmän mukana opiskelee 2 yhdistyksen toisen hankkeen (Yhdessä yhdenvertainen) oppisopimusopiskelijaa. Olemme saaneet ryhmässä oleville kahdelle maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle maksutonta kielikoulutusta Monikulttuurikeskus Villa Victorin Kielen taidot työllistymisen tukena- hankeesta syyskuun lopusta alkaen torstai-aamupäivisin, jossa työntekijät ovat saaneet käydä työajalla. Koulutuksessa on otettu huomioon ala, johon työntekijät opiskelevat. Kuntoutumisen tukemisen opinnot alkavat huhtikuussa 2018.

8.1.1.2. Työ Oppisopimusopiskelijoiden työtehtävät ovat vaihtelevia Oulun kaupungin kanssa tehdyn Koulutusyhteistyösopimuksen mukaisesti. Oppisopimuksessa olevat henkilöt työskentelevät


kaupungin perhetyön kautta tulleissa perheissä, kotihoidon eri tiimeissä sekä mielenterveyskuntoutujille suunnatuissa palveluissa, jotka tukevat asiakkaita heidän sosiaalisessa ja fyysisessäkin hyvinvoinnissaan. Näitä työtehtäviä ovat ateria-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti vanhuksia, lapsiperheitä ja mielenterveyskuntoutujia. Kotihoidon tiimien kanssa on tehty yhteistyötä jo vuodesta 2003, joten sinne suunnitellut työt pyörivät ilman suurempia ongelmia suunnitellusti. Perheitä on ollut vaikeahkoa saada mukaan uudistetun palvelumme pariin, koska annettava palvelu ei ole suoranaista lastenhoitoa, vaan omalla tavallaan ennalta ehkäisevää toimintaa yhdessä perheen kanssa esim. liikkuen ja leikkien ulkona tai vaikka uimahallissa käyden. Työntekijä on ollut mukana lähinnä apukäsinä pukemisessa ja leikeissä, siten että kotona oleva vanhempi pääsee lähtemään useammankin lapsen kanssa esimerkiksi puistoon. Perheet saavat apua myös kaupungin äiti-lapsi Kimpparyhmissä, joissa hankkeen työntekijöitä on mukana hoitamassa lapsia. Mielenterveyskuntoutujien määrä on koko ajan lisääntynyt kohti loppuvuotta. Mielenterveyskuntoutujien kanssa on toimittu siten, että on järjestetty aloituspalaveri mieluiten asiakkaan kotona ja paikalla on ollut asiakkaan lisäksi projektipäällikkö Taru Pernu sekä asiakkaan oma sosiaalityöntekijä tai palveluohjausyksikön ohjaaja tai mielenterveystoimiston sairaanhoitaja. Näin on saatu selvät sävelet yhteiselle tekemiselle ja projektipäällikkö on päässyt ”tutustumaan” asiakkaaseen ja hänen ympäristöönsä ennen kuin on päätetty kuka hankkeen työllistetyistä hänen luonaan alkaa käydä. Tämä siksi, ettei työntekijöillä ole aiempaa kokemusta mielenterveyskuntoutujien kanssa toimimisesta, joten projektipäällikkö on arvioinut asiakasta omaa koulutus- ja työtaustaansa hyödyntäen huomioiden samalla eri työntekijöiden vahvuudet ja heikkoudetkin työn teossa.

8.2. Eväitä elämään –hanke Eväitä elämään -hanke toteutettiin 1.8.2014 – 31.7.2017 TE- palvelujen työvoimapoliittisella projektituella. Hankkeen painopisteenä oli osaamisen kehittämisen tukeminen ja työmarkkinavalmiuksien parantaminen. Kohderyhmänä hankkeessa olivat kaikki alle 30vuotiaat nuoret, joilla oli tuetun työllistymisen palvelun tarve ja joilla työttömyys oli pitkittynyt tai työttömyys uhkasi pitkittyä. Hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua sai hankkeen kautta vuoden 2017 aikana yhteensä reilut 120 henkilöä. Hankkeen työllistämistoimenpiteissä olleille henkilöille sekä vammaispalvelun asiakkaille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely. Molemmista kyselyistä saatiin varsin hyvää palautetta, vaikka kehittämiskohteitakin tuli esille.


Hankkeessa on ollut kahdeksan Te- palvelujen projektituella palkattua henkilöä, projektipäällikkö ja seitsemän projektityöntekijää. Hankkeen työllistämistoimenpiteissä on ollut aikavälillä 1.1.-31.12.2017 47 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Heistä oppisopimuksessa oli 38 henkilöä kotityö- ja puhdistuspalveluiden, liikuntaneuvojan perustutkintoon ja lähihoitajan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Palkkatuella hankkeessa työskenteli 10 henkilöä. Avustamisen perusteet -kurssi järjestettiin työkokeiluna 5.6.-30.6. 2017, johon osallistui 9 henkilöä. Toimenpiteissä koko hankkeen aikana oli kaikkiaan 136 henkilöä, joista oppisopimuksessa oli 57, palkkatuella 20, työkokeilussa 59 henkilöä. Hankkeen päätyttyä kaikista toimenpiteissä olevista tavoitettiin 100 henkilöä eli 73,5 %. Heistä 72 % oli työllistynyt, 12 % oli opiskelemassa, 13 % työttömänä ja 3 %:lla oli muu tilanne (sairausloma, äitiysloma tai työkokeilu) puolen vuoden sisällä hankkeesta poistumisesta.

8.3. Yhdessä yhdenvertainen –hanke Hanke on TE-toimiston projektituella toteutettu hanke, joka käynnistyi 1.9.2017. Hankkeessa pyritään auttamaan asiakkaita yksilöllisesti eteenpäin elämässä. Hankkeen työskentelyssä korostuu erityisesti yksilöllisten, kullekin asiakkaalle räätälöityjen polkujen etsiminen. Hanke parantaa asiakkaiden työmarkkinavalmiuksia ja kehittää heidän osaamistaan kouluttamalla heitä oppisopimuksella ammatteihin, joissa työllisyysnäkymät ovat hyvät. Oppisopimuksella voi kouluttautua kotityöpalvelujen ammattitutkintoon, lähihoitajan perustutkintoon ja liikunnanohjauksen perus- tai ammattitutkintoon. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevan koulutus henkilökohtaistetaan. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa opiskelijalle räätälöityä suunniteltua ja toteutettua opetusta, ohjausta, neuvontaa sekä muuta tarvittavaa tukea. Henkilökohtaistamisessa huomioidaan koulutukselle asetetut tavoitteet, opiskelijan aiempi osaaminen ja työkokemukset, opiskelijan kulttuuri- ja kielitausta, mahdolliset luku- ja kirjoitushäiriöt sekä muista syistä johtuvat erityistarpeet Kotityöpalvelujen ammattitutkintoa opiskelevat voivat valita valinnaisena tutkinnon osana kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta ”toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen” - tutkinnon osan, liikunnan ammattitutkinnosta ”liikkumaan ohjaaminen”- tutkinnon osan tai kotityöpalvelualan ammattitutkinnosta ”yrittäjänä toimiminen”- tutkinnon osan. Haluamme olla omalta osaltamme tukemassa kotimaista pienyrittäjyyttä sosiaali- ja kotityöpalvelualalle. Työmarkkinavalmiuksia ja osaamista kehitetään myös lyhytkoulutuksilla, kuten alalle suuntaava valmennus, avustamisen perusteet - kurssi, hygieniapassikoulutukset, EA koulutukset sekä mahdollisesti jotain muita yksilöllisten osaamistarpeiden mukaisia koulutuksia esimerkiksi ergonomiakorttikoulutus. Tekemämme työ kulkee rinta rinnan ja käsikädessä oppilaitoksen henkilökohtaistamisen toimenpiteiden ja opinto-ohjauksen kanssa. Hankkeen toimenpiteissä olevien työtehtävät ovat olleet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain ja erityishuoltolain mukaista palvelua saavien vanhusten, vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien avustamista päivittäisissä toiminnoissa, asioinnissa kodin


ulkopuolella ja avustamista harrastuksissa ja vapaa-ajan toiminnoissa. saavia asiakkaita oli n. 140 henkilöä.

Avustamispalvelua

Hankkeessa on ollut kuusi TE- palvelujen projektituella palkattua henkilöä, projektipäällikkö ja viisi projektityöntekijää. Omalla rahoituksella on palkattu lisäksi vielä 5 ohjaajaa. Hankkeen työllistämistoimenpiteissä 1.9.-31.12.2017 on ollut 97 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Heistä oppisopimuksessa oli 51 henkilöä kotityö- ja puhdistuspalveluiden, liikuntaneuvojan perustutkintoon ja lähihoitajan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Palkkatuella hankkeessa työskenteli 9 henkilöä ja työkokeilussa 31 henkilöä.

9. Ikäihmisten päivätoiminta Lintulammen asukasyhdistys järjesti ikäihmisille Lauantaikerhon joka toinen viikko. Kerho kokoontui 16 kertaa vuoden aikana ja kävijöitä oli vuoden aikana 140. Ohjelmassa yhteisen aterian jälkeen on ollut erilaista virikkeellistä toimintaa. Leppoisa yhdessäolo ja vireä keskustelu on myös tärkeä osa kerhon toimintaa. Toimintaa mahdollistamassa on ollut työntekijöiden vapaaehtoistoimijoita lisäksi. He ovat auttaneet keittiössä, tarjoilussa ja viriketoiminnassa. Lauantaikerhon toiminnan kehittäminen ja sen jatkuminen nostettiin esille Lintulammen sanomien lokakuun numeron kolumnissa.

10. Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyötä tehtiin laajasti vuoden aikana eri tilaisuuksissa ja asukastuvan arkityössä sekä vanhusten ja vammaisten avustamistehtävissä. Lintulammen asukasyhdistyksen kautta pystyttiin vuoden aikana tarjoamaan vapaaehtoisille myös koulutusta ja virkistystä. Vapaaehtoiset toimivat avustajina liikuntakerhoissa, arpojen myynnissä, arpajaisissa ja retkien avustajina. Vapaaehtoisten työtunteja yhdistykselle kertomusvuonna kirjautui arviolta 5000 tuntia.

Vuosikertomus 2017  
Vuosikertomus 2017  
Advertisement