Page 1

MEDIEGRAFIKER BOKA

- mange muligheter

????

??

1 Boka.indd 1

09.04.14 11:11


2 Boka.indd 2

09.04.14 11:11


Innholdsfortegnelse Hva er en mediegrafiker? ..................................................................................................................................4 Komposisjonsprinsippene..................................................................................................................................6 idĂŠprossess........................................................................................................................................................10 Programvarekjennskap...................................................................................................................................12 fag pĂĽ vgs...........................................................................................................................................................14 typografi............................................................................................................................................................16 Design..................................................................................................................................................................18 Fagutrykk...........................................................................................................................................................19

3 Boka.indd 3

09.04.14 11:11


Hva er en mediegrafiker? Utdanning Når du skal søke som jobb som en mediegrafiker, er opptakskravet grunnskole. Du blir også vurdert på ferdighetene dine. Men selve utdanningsløpet er på fire år. To år på vidregående skole hvor du går Medie & Kommunikasjon, deretter to år i læring. Dette med ferdigheter er det mange høyskoler og universiteter som legger størst vekt på. Du kan ha svært dårlige karakterer, trenger ikke ha gått på medier og kommunikasjon på videregående, men om du har gode ferdigheter så teller dette mest. En annen ting som legger stor vekt på om du kommer inn på valgte høyskole/universitet, så må du ha vært på skolen, som menes med svært lite fravær.

Viktige egenskaper Viktige egenskaper for en mediegrafiker er kreativitet. Denne kan bygges opp med tiden og er en viktig del av idemyldring. Man bør ha kunnskap om ulike medier, siden en del av jobben er å formidle informasjon gjennom ulike medier. En mediegrafiker må være nøye og ha en sans for former, lyd og farger. Man arbeider også under tidspress.

www.sxc.hu

4 Boka.indd 4

09.04.14 11:11


Hva er en mediegrafiker? En mediegrafiker jobber innen visuell kommunikasjon. Det å være mediegrafiker da har du et stort spekter innenfor ulike typer jobb. Men hovedjobben for en mediegrafiker er å sørge for at budskapet du jobber med skal treffe lett og forsåelig for mottakeren. Hva kan du jobbe som/med: • • • • • •

Fotografere Jobbe med TV-produksjon Lage layout og lage tidsskrifter Designe nettsteder Utforme annonser, cd-cover, plakater og brosjyrer Ta på deg kunder på freelance-basis

ANNEN INFO Lønn varierer, men er du mediegrafiker varierer lønnen du får. Dette kommer ann på hvor du jobber, hva du jobber med, om du tar på deg ekstra arbeid, antall timer. En ansatt innen trykking og grafisk industri har en gjennomsnittlig årslønn på 454 800 kroner. (hentet fra utdanning.no, SSB: 2012)

5 Boka.indd 5

09.04.14 11:11


Komposisjonsprinsippene Kontrast Bevegelse Balanse Enhet

Det finnes fire, hovedsakelige komposisjonsprinsipper; kontrast, bevegelse, balanse og enhet. Disse brukes i alt som er/blir komponert. Disse prinsippene kan være en grei huskeregel hvis man for eksempel skal designe noe, ta bilder og lage film. De har også mange undertemaer. La oss ta kontrast som et eksempel: den har undertemaer som størrelseskontrast og fargekontrast.

Hvor finner vi de? • Typografi & design med tekst og bilder • Lyddesign / radio • Bilder • Illustrasjoner • Animasjon • Film / video • Lyd • Internett

Dette er en illustrasjon som viser fra venstre noe; vannrett, loddrett og dybde. Dette kan gjengis med for eksempel gjenstander i virkeligheten.

6 Boka.indd 6

09.04.14 11:11


Oppgave I PTF-faget, som vil si orosjekt til fordypning, har vi hatt mange praktiske oppgaver. Vi er delt opp i to grupper, den ene gruppen er delt opp til å fotografere, den andre driver med InDesign..

Logo Her er èn type logo, i to forskjellige farger.

7582C

Black C

Lista Fuglestasjon Lista Fuglestasjon

Hva gjør kontrast? Det gir spenning og liv blir mere livlig og mindre monotont, gjør forskjeller i noe( design). Kontraster kan også lages ved å endre størrelse, tykkelse (på for eksempel en font), styrke ved redigering i photoshop, former, struktur, mønster og utrykk.

Bevegelse Bevegelse gir liv. Bevegelse kan oppnås ved vertikale, horisontale og diagonale linjer.Vertikale linjer kan gi inntrykk av noe høyt, stort, kraftig og verdighet. Eksempler på noe vertikalt kan være trær, skyskrapere og noe som reiser seg opp mot himmelen. De horisontale linjene kan utrykke ro, stillhet, varighet osv i et bilde. Bilder som er vannrette, eksempel et landskapsbilde, gir en rolig følelse.

7 Boka.indd 7

09.04.14 11:11


Balanse

enhet

Balanse er noe hjernen leter etter. Kommer du for eksempel inn på en hjemmeside, så ser du umiddelbart om du “liker” siden eller ikke. Du tenker om du kan klare å lete deg frem her, om du har en oversiktelig side osv. Hvis hjemmesiden er en bra hjemmeside hvor du klarer å lete deg frem, designet passer til målgruppen, som da i dette tilfellet er deg, så blir du sikkert værende på siden.

Enhet menes med noe som er “et samlet hele”. Det er noe som hører sammen, og kan virke som en rytme, for eksempel som i musikk. Hvis vi tar en runding, som gjentar seg gjennom hele designet, blir det noe rytmisk som en gjentakelse.

Det som er viktig med balanse i noe som er komponert, er at man bør tilstrebe de andre komposisjonsprinsippene, slik at det blir helhetlig et bra design.

8 Boka.indd 8

09.04.14 11:11


Komposisjonsprinsipper er grunnleggende for å få skape et bra design. Disse er med på å gjøre designet ryddig og forståelig, samtidig som det ser bra ut. Man kan bruke komposisjonsprinsippene for å skape ulike utrykk å fremheve det man vil at skal bli satt fokus på. Komposisjon er viktig i en mediegrafikers arbeid. Vi har til sammen fire komposisjonsprinsipper.

9 Boka.indd 9

09.04.14 11:11


idéprossess Når jeg tenker idéprossess, tenker jeg på hvordan jeg skal komme frem til en løsning. Når skal jeg starte og jobbe, når slutter jeg? Jeg setter et start og sluttpunkt først og fremst. Selve prossessen går ut på å utvikle - å idéutvikle arbeidet. Men du må først og fremst være kreativ.

Å være “kreativ” i jobb. Det er ikke alltid kundene vil ha dine meninger og forslag om ting. Du kan få et oppdrag hvor kunden vil at du skal gjøre konkrete ting for dem. Du kan alltid komme med forslag, men det er som sagt ikke alltid det kunden vil ha. Det du må er å gjøre arbeidet så kreativt som mulig, og gjøre slik at det dekker kundens krav.

Kreativitet Å være kreativ? Alle kan være kreative. Det handler om to ting; tid og rom. Du må ha tid til å tenke, og rom rundt deg - tenke i stillhet. Gjerne gå ut en tur for å friske opp hodet. Legg deg å sov, slik at du kan sove på tanken. Skriv om igjen, legg bort det du har drevet med, sett deg ned med et blankt ark og skriv om igjen. Legg bort arbeidet, ta deg fritid, kom i godt humør og tenk på noe annet - så får du idéer. Kreativitet er også en viktig “egenskap” om man kan kalle det, under mediefagene.

www.sxc.hu

Jeg mener vi ikke kan finne på ting uten at det kommer fra et sted. Vi får alt fra all informasjon fra mange plasser, og dette ligger i underbevistheten. Det er for det meste opp til deg hvor du får informasjon fra, og fra da hjernen din tenker, for vi er alle forskjellige.

10 Boka.indd 10

09.04.14 11:11


1. Rom “Du kan ikke bli leken, og derfor kreativ, hvis du er under din vanlige press.” 2. Tid “Det er ikke nok til å skape rom;. Må du lage din plass for et bestemt tidsrom” 3. Tid “Å gi hjernen din tid så lenge som mulig til å komme opp med en idé” og lære å tolerere ubehag av grublet tid og ubesluttsomhet. 4. Selvtillitt “Ingenting vil stoppe deg å være kreativ så effektivt som frykten for å gjøre feil.” 5. Humor “Den viktigste evolusjonære betydningen av humor er at det blir oss fra lukket modus til åpen modus raskere enn noe annet.”

Sagt og skrevet av John Cleese.

http://anansisweb.wordpress.com/2012/04/14/monty-pythons-johncleese-on-the-5-factors-to-make-your-life-more-creative/

Eksempler på idéprossess ved bruk av skissetegning:

11 Boka.indd 11

09.04.14 11:11


Programvarekjennskap Som en mediegrafiker må du ha redigeringsprogram å jobbe med. Disse er dine hjelpemidler til å produsere ulike produkter. Det er først og fremst Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign og Bridge vi bruker.

Illustrator: Illustrator brukes til vektorbaserte bilder. Her lager man logoer og animerte bilder. Vi tegner og redigerer, og lager logoer.

Photoshop: Snakker vi om pixelbaserte bilder. Her redigerer vi bilder rett og slett. Vi kan legge på effekter, redigere fargen, størrelse og masse mer.

InDesign: Programmet InDesign bruker vi til å sette sammen produkter.

Bridge: Er et Adobe program. Dette kan hovedsakelig brukes for å laste inn bilder og finne disse på en oversiktelig måte. I Bridge finner man Camera Raw som er bilderedigering og en type forstadie for Photoshop.

12 Boka.indd 12

09.04.14 11:11


Filmplakat oppgave I denne oppgaven skulle elevene lage to filmplakater. De skulle trykkes, og man mütte gjøre alt selv - ta alle bildene, designe osv. Programvarer som er brukt her er photoshop, illutrator og indesign.

13 Boka.indd 13

09.04.14 11:11


fag på vgs Vi har fire mediafag på media og kommunikasjon, i tillegg til disse er det fellesfag hvor vi har; norsk, mattematikk, engelsk, naturfag og kroppsøvning. Mediafagene vi har er medieproduksjon, mediedesign og medieutrykk, mediekommunikasjon og ptf.

Litt om mediefagene:

Medieproduksjon

Mediekommunikasjon

I dette faget lærer elevene å planlegge oppgaver, disponere tid, produsere og presentere medieprodukter. Det læres om de forskjellige adobeprogrammene som er Photoshop, Illustrator og Inde sign. bildekomposisjon, bruk av farger (ittens fargesirkel), stil og mer.

Her jobbes det med å forstå hva er kommunikasjon og hvordan man når frem til valgt målgruppe på best mulig måte. Elevene får også kunnskap om påvirkning av mediene. Etikk er også et viktig ord innenfor faget.

MEdiedesign og medieutrykk I mediedesign og medieutrykk lærer elevene om utforming av medieprodukter, godt design, Her trener elevene også opp den kreative evnen og forskjellige måter å være kreativ på, hvordan man best mulig utnytter kreativiteten og hvordan man er kreativ på kommando.

PTF I dette faget har elevene mulighet til å velge litt mere selv hva de vil jobbe med. Det er mye praktisk jobbing, og oppgavene dreier seg for det meste om praktisk arbeid som man kan få i jobb som mediegrafiker. Det blir delt inn i to grupper, fotograffaget og mediegrafikerfaget. Men på VG2 blir man enten utplassert i valgt bedrift, noe skolen dekker hvis man trenger transport, som er én gang i uken. Man kan også være på skolen å fordype seg i TV-produksjon.

14 Boka.indd 14

09.04.14 11:11


Et bra bilde - oppgave Dette er fra en oppgave fra PTF, hvor oppgaven var at man skulle ta “et bra bilde”. Denne oppgaven sier mye om at PTF er praktisk jobbing hvor man kan velge mye av det man vil gjøre selv.

Skisser, dokumentasjon og planlegging er også en stor del av oppgavene i mediefagene. Får du en oppgave om og for eksempel da fotografere “et bra bilde”, er det ikke bare å ta bildet, det er mye mere jobb enn som så. Først må du ha en plan, deretter utføre planen, og så dokumentere ditt arbeid rundt oppgaven.

15 Boka.indd 15

09.04.14 11:11


typografi Typografi handler om fontvalg og justering av disse, slik at en tekst får god flyt. Målet med en god typografi er å gi en rask og forståelig formidling av budkapet. Ditt valg av fonttype signaliserer noe om temaets eller budskapets karakter, noe som kan bidra tl å styrke denne formindlingen.

Typografiske begreper Kniping: Trekker bokstavene litt sammen. Sperring: Trekker bokstavene fra hverandre. Bruk gjerne versaler. Sperring blir ofte brukt i logoer. Versaler: Store bokstaver. Minuskler: Små bokstaver. Ligatur: Er bokstaver som er/ bli slått sammen til en,

som for eksempel ti eller tl. Er slike bokstaver slått sammen er dette et tegn på at fonten er uprofersjonelt lagd. Siden dette er skapt uten hensyn til at man riskikerer at bostavene henger sammen. 12/15: Punktstørrelse og linjeavstand. 12/15 brukes ofte i aviser. (pt). Bindestreker: I bindeord brukes den ”lille” bindestreken: - og den ”store” – brukes i andre sammenhenger. For eksempel ved replikker, klokkeslett eller lignende Skriftblanding: Man burde ikke blande skrifter/ fonter som er nesten like, for eksempel to antikvaer eller to groteske. Dette fordi dersom fontene er i samme fontgruppe kan dette virke mer forstyrrende enn det får fram den kontrasten vi ønsker. Man burde også unngå å bruke mange forskjellige skrifter. Hold deg til noen få til de ulike typene av tekst, slik at du skaper et sammenhengende og ryddig overblikkValg av typografi i denne boka har jeg valgt på grunn av lesbarheten. Overskrifter, som “TYPOGRAFI” på siden til venstre her, er brukt for og få en oversiktelig overskrift. Den

Kilde: http://malintoemte.files.wordpress. com/2013/05/mediegrafikerboka.pdf

16 Boka.indd 16

09.04.14 11:11


er lastet ned fra www.dafont.com, som er en nettside hvor man kan laste ned mange tusen forskjellige fonter. Fonten som er brukt som “brødtekst?” i boken min, heter Helvetica, som er en lettlest font. Den passer bra om man skal lese mye tekst.

Om fontvalg Alle fonter handler om hvor det skal leses. Skal det være en overskrift på en skrekkfilmplakat, vil du kanskje ikke ha en kjedelig font, men en litt skremmende en. Skal det være en oversiktelig plakat, for f.eks en nyhet, vil du at fonten skal være stor, tydelig, og lett lesbar på lang avstand.

HEI VS

HEI

Hvilken tekst av disse to er mest lesbar?

17 Boka.indd 17

09.04.14 11:11


Design M

itt design er et enkelt design.

Her har jeg jeg har tatt i bruk farger og gradient sammen. Jeg har fått inspirasjon fra et heftet fra en høyskole, hvor de brukte farger for navigering. Denne måten navigering er brukt ved at jeg har èn type farge for hvert “tema”, og da er den fargen tatt igjen i innholdsfortegnelsen hvor temaet står. Dette kan være greit hvis man vil navigere seg frem på en rask måte i boken. Ellers er designet mitt svært enkelt, dette er for at det skal være ryddig, og ikke skape usikkerhet.

www.sxc.hu

18 Boka.indd 18

09.04.14 11:11


Fagutrykk Som en mediegrafiker brukes det mye fagutrykk, akkuratt som i mange andre, profosjonelle jobber. Fagutrykk brukes ved å utrykke seg språkelig eller skriftelig på en saklig måte. Her er 5 utvalgte fakutrykk:

Bleed: Er området utenfor selve området hvor du designer. Dette er der for å hjelpe deg slik at du får med alle elementer og farger, og er også en type mal for når du skal klippe ved utskrift. Ved hjelp av bleed får man med fargen helt ut til kanten.

Stoppeffekt: Er noe som trekker til seg oppmerksomheten, et blikkfang. Man burde ha en stoppeffekt i et design for å trekke til seg ønsket oppmerksomhet.

PMS: Pantone farger, eller internasjonal fargestandard. Dette vil si at denne type farge er like uansett på grunnlag om det er på web eller trykk.

Passmerker: Er små mål utenfor sideområdet som er der for å justere de forskjellige separasjonene i et fargedokument.

Fluktninger: At ting er på linje designmessig. Dette handler om å skape bevegelse og ryddighet.

19 Boka.indd 19

09.04.14 11:11


MEDIEGRAFIKER BOKA

av Linn Marie Markussen 1MKB, 2014

20 Boka.indd 20

09.04.14 11:11

Boka  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you