Page 1

ef te r

80 70 60 50 Antal 40 30 20 10 0

bö ck er om ,c d, ,l äm fi l Sö m na er kt t ,t ti l ef id lb te An ni a r ng ka vä fa kt a. nt e a l . le da i r n Bo ta re om ba ka se et se te r.. t . rf l le vi s ö rv Le st ra ta ar äm tt te it sö ne på fte ka rt ar a ra ip rti s ng kl på ... em bö a ng ck St er äl ,k lt ,f ur en i lm .. frå er , ga m u. til .. le A nv n bi än bl tp io te c ka rie ie n. ..

Lå na t

Sö kt

1. Vad har du gjort på Stadsbiblioteket idag?


100 90 80 70 60 Antal 50 40 30 20 10 0

ef te rb Sö öc ke kt L An efte åna r, c vä r f t o d, f a Le nt d k ta m e ilme a l ta r, t ta i n le Le up ba om r re ti d. ta p i se et se .. t e n f r f t v rv fte orm ö r iss era a rt t t ip atio t t sö ä m s på n o k a ne bö m a art ck rr ... er an , f ... B Sk o il ic k a Bo m e ka t e ka r.. Sk t e n b t e . ic n f ib n Le kat råg l iot pc ta en a v ek tu f i a pp rå a e rie g k a -p Le ont v ia os t ta ak c t u t u ha pp pp tt öp gif t pe er tti de An r na t

Sö kt

1. Vad har du gjort på Stadsbibliotekets webbplats idag?


2. Har du f책tt gjort det du ville n채r du gick in p책 Stadsbibliotekets webbplats?

150 100 Antal 50 0 Ja

Nej

Vet ej


2. Har du f책tt gjort det du ville n채r du gick hit idag

200 150 Antal 100 50 0 Ja

Nej

Vet ej


3. Är det självklart för dig att vända dig till Stadsbiblioteket när du: (pappersenkäten) 140 120 100 80 Antal 60 40 20 0

. . .. . r.. pc g... t.. . . t . ö if .. , . f a e å il ng m ,f er nd tafr d, r a c s ä o e a k , in nv em ck fa er a ab a g t ö t k b ill ed an ak öc da V r f å m b r a r p a r s lp fte te nd å p f i jä e ä p t e h v r å å gå er an ke lf l l k l l lf ö i l l i i ö i S V V S V V

Ja Nej Vet ej


ke Vi r e ll l f te å Sö na r b ö ke om ck e Vi r ef el r, ll a te ler cd r , Le nvä fak res f. .. t a n ta er L e r e d a i n o ve r t a f te da m a r e r i ta e f te nf o ba t t.. r t rm ser . ip a s tio f.. Vi på n ll b Vi o Vi bö .. ka ll ll c Vi ski c en bok ker ll s ka b a ... i e Le kic e n blio n p k t a a fr te c r e e å g ka f te n fr a v ri e r å i Le ko ga a .. t a nt a via . r e kt c f te up .. . r ö pg pp ift e et r tid er

3. Är det självklart för dig att vända dig till Stadsbibliotekets webbsida när du:

Antal 140 120 100 80 60 40 20 0 Ja

Nej

Vet ej


4. Lånar du böcker, musik och språkkurser i digitalt format? (pappersenkäten)

80 60 Antal 40 20 0 Ja

Nej

Vet ej


4. Lånar du böcker, musik och språkkurser i digitalt format?

120 100 80 Antal

60 40 20 0 Ja

Nej

Vet ej


5. Anv채nder du databaserna som biblioteket abonnerar p책? (pappersenk채ten)

80 60 Antal 40 20 0 Ja

Nej

Vet ej


5. Anv채nder du databaserna som biblioteket abonnerar p책?

100 80 Antal

60 40 20 0 Ja

Nej

Vet ej


6. Hur ofta besöker du Stadsbiblioteket? (pappersenkäten)

50 40 Antal

30 20 10 0 Varje vecka

Varje månad

Några Mer sällan gånger om året


6. Hur ofta besöker du Stadsbibliotekets webbplats?

70 60 50 40 Antal 30 20 10 0 Varje vecka

Varje månad

Några Mer sällan gånger om året


7. Hur bra stämmer följande påståenden med din åsikt

Antal 300 250 200 150 100 50 0

r . t k or n ld e in g t s t t t t e t t t t t r d a rn g lig kni ki v dag ri sk ntig tis k ibel ti vt nde lig ic e l iste nv.. nd di g dig n te tbu ung is k gn l ats l ats a lla rlde gfa ärd rat fär e v n a s a n l u p e a da Tö kra lex re tra Vä er cia a a lä r vä rflö rce uru ch n am L e s iep för v ä å n erv o k ti sk od än t h s e t K fos d e u lt o å F M illg Ny o c mm ol i r öt u d ts la m m em li T S Dy yr ra s sp t hit dje Nö Öv ul t ku rn p M St Pl a he o ch e tt r d po er Ga B B p t K a a n ö n n fö en U g i o a St Br ör b fi lm frå atio bo r ti gt ar at rna r, f n e H r m t k e t a i r io g iv ck fo k at n te Gö V kt In esö a bö r m i r tr b fo ör Ge l la At er In gt f ue p t l ä kti Ak Hj Vi

Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer nte Vet inte


M o bö Ti de ck l lg rnt er ä ,f i lm N ng l y er te ig t o c kn G h s ik am ki m vor a So l da l id gs ar is k T By ö t n rå ti kr gt at Fl is kt ex ib e U K H pp re lt jä a f os ti v lp er tra t be Inf nd sö orm e ka a Br Vän rn ti o a l i g a ns se t a t s rv t h pe ic itt c ia e a l St an is te ö d vä r n je r l db. är . N öd and e v Ö än ve di At g tra Ku rflö t kt iv Br l tur digt tf a ör k u cen ba ltu te rn ru r oc tbu h d D ung yn am a is k Lu t M I Vi nf g ö te n kt or ig m St spl t t f at u ör i o d at in n f Pl a iep s t r G egr ån ts l ats er at he för G ion la a öt l eb o c v ä la h rld o Vi rg m en å kt ig e tt ng t f m fa H ör erv ld ar de ä en m rde po o kr l it ati is n k fä rg

%

Ak tu el la

7. Hur bra stämmer följande påståenden med din åsikt

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer nte

Vet inte

Imageundersökning GBG stadsbibliotek  

Resultat från image- och attitydundersökning på stadsbiblioteket Göteborg hösten 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you