Page 1

Ilmoitusliite

LINNALA

Kuvat: Pasi Massinen / Avrec-tuotanto

Syksy 2013

LINNALA PÄHKINÄNKUORESSA:

Linnala ja Linnalan opisto ovat omalla toiminnallaan rakentaneet toimintaa ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Linnalan suojissa saavat eri-ikäiset toimijat leikkikoulun lapsista seniorikeskuksen ikinuoriin asti ikäisilleen sopivaa virikkeellistä toimintaa. Linnalan Nuorten tekemä nuorisotyö ja kansainvälisen kohtaamispaikan Navigaattorin monikulttuurinen työ laajentavat toimintaideaa tämän päivän yhteiskunnan haasteisiin. Ilolla voi todeta, että Linnala on mukana useammassa hankkeessa, mm. yhtenä pilottina Suomen Setlementtiliiton ”Yhdessä omin voimin, omin ehdoin” projektissa (RAY). Lisäksi Opetushallitus myönsi Linnalan opistolle 30 000 euroa nuorison koulutustakuuhankkeelle. Myös monikulttuurityötä tekevän Pointti-hankkeen (ESR) jatko vuodella sekä Kuvataidekoulun mediataiteen jatkorahoitus (Opetushallitus) ovat positiivisia signaaleja Savonlinnan seudulle.

» ystäväntuvat – yhteistä tekemistä ja kohtaamista tuvilla

Opetus- ja kulttuuriministeriön Linnalan opistolle myöntämä Toimiva opisto -hanke on edennyt siten, että tänä syksynä tehdään kysely kansalaisopistotoiminnan asiakkaille, tuntiopettajille ja kyläyhdistyksille yhteistyössä Savonlinnan kaupungin ja Puruvesi-opiston kanssa. Kyselyllä selvitetään erityisesti haja-asutusalueiden tarpeita opistotoiminnalle. Linnalan opisto antaa omalla kurssitarjonnallaan monenlaisia mahdollisuuksia erilaiseen opiskeluun ja harrastamiseen. Niistä voit lukea enemmän tämän liitteen kurssiohjelmaosiosta.

» kansalaisopisto - tavoitteellista opiskelua ja monipuolista harrastamista » leikkikoulu - kokopäivähoitoa ja esikoulu-opetusta – englannin alkeita » seniorikeskus – ohjattua päivätoimintaa ja vapaata yhdessäoloa » omaishoitajatyö – virkistystä ja omaa aikaa omaishoitajille

» monikulttuurinen työ – neuvontaa, tapahtumia, retkiä, suomen kielen opetusta » projektit (RAY, OPH, OKM, ESR) » opistolaiskunta – retkiä, tapahtumia » LINNALAN NUORET – toimintaa nuorille

LINNALA VERKOSSA: VERKKOSIVUT www.linnala.fi www.linnala.fi/kuvataidekoulu.fi www.savonlinnanmestarilaulajat.fi FACEBOOK Linnalan Setlementti Linnala Kielikoulutus Linnala Liikunta

Tervetuloa Linnalaan! Tapio Keskinen toiminnanjohtaja-rehtori

Linnalan Setlementti 75 v.

TWITTER @linnalakielet BLOGIT http://linnalakielikoulutus.wordpress.com http://www.linnalankuvataidekoulu.blogspot.fi/ http://leikkikoulu.blogspot.fi/ YOUTUBE JA VIMEO Hakusana Linnalan Setlementti

Linnalan juhlavuosi -video verkossa! Ks. Youtube ja Vimeo

Ota talteen!

Toimintaa 75 vuotta katsoen tulevaan

Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 75 vuotta Linnalan Setlementin perustamisesta Savonlinnaan. Teologian tohtori Sigfrid Sireniuksen Suomeen tuoma ajatus kypsyi v.1938 Savonlinnassa paikallisen setlementin perustamiseen. Professori Olli Vehviläisen Savonlinnan kaupungin historiateoksessa todetaankin Savonlinnan kaupungin muuttuneen idyllisestä pikkukaupungista teollisuuskaupungiksi vuoteen 1939 tultaessa. Kerhotyölle ja opistotoiminnalle oli tarvetta.


Ilmoitusliite

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

Oppia elämää varten

U

uden kokeminen ja löytäminen eli uteliaisuus on vienyt paitsi ihmiskuntaa myös yksilöä eteenpäin. Uudet kokemukset ja niistä saatu tieto on laajentanut maailmankuvaa ja muuttanut ajattelutapaa, luoden mahdollisuuksia ihmisen ja yhteiskunnan kehittymiselle. Me olemme monella tapaa sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan, halusimmepa sitä tai emme, mutta keskeisintä tässä vuorovaikutuksessa on uusien asioiden oppiminen ja soveltaminen omassa elämässään. Saatu oppi on opettamisen kautta siirtänyt hyvät kokemukset ja toimintatavat seuraaville sukupolville, heidän parhaakseen. Tässä kehityksessä Linnala on ollut mukana vuodesta 1939 lähtien, jolloin opetushallitus myönsi ensimmäisen opetusluvan.

Linnalan Setlementin toiminnassa korostuu monipuolisuus. Linnalan opiston lisäksi leikkikoulu pyrkii herättelemään oppimista, seniorikeskus ylläpitämään opittua ja monikulttuurinen toiminta tuomaan oppia maahanmuuttajille. Omaishoitajatuki ja ystäväntupatoiminta yhdessä kaupungin ja seurakunnan kanssa liittyvät myös opetukseenkin. Linnalan opisto tarjoaa tänäkin syksynä yleissivistävää koulutusta kielten, musiikin, kuvataiteiden sekä taideaineiden osalta. Kursseja on myös liikunnan ja terveyden sekä kädentaitojen puolella kotitalouteen ja yhteiskunnalliseen opetukseen saakka. Meille kaikille tärkeä tietotekniikka on hyvin edustettuna. Kaikki nämä kurssit vaativat paljon työtä ja ammattitaitoa sekä henkilöstön sau-

Kari Kropsu, Linnalan uusi musiikin pääopettaja Aiempi / aiemmat kotikuntani: Olen syntynyt Jyväskylässä ja asunut Jyväskylän lisäksi Keuruulla, Seinäjoella, Vilnassa, Helsingissä, Joensuussa ja Varkaudessa.

Ammatillinen taustani: Opiskelin Keski-Suomen konservatoriossa viulun- ja pianonsoittoa. Valmistuin musiikkioppilaitoksen soitonopettajaksi, jonka jälkeen opetin konservatoriossa musiikin yleisiä teoria -ja säveltapailuaineita. Lisäksi johdin oppilaitoksen kamari- ja sinfoniaorkesteria. Työskentelin myös Jyväskylän kaupunginorkesterissa viulistina vakinaisena avustajana. Lisäksi soitin viulua Jyväskylän kamariorkesterissa ja Jyväskylän teatterissa. Opiskelin hetken myös Jyväskylän yliopistossa musiikkitiedettä. Samanaikaisesti opetin siellä musiikin teoriaa. Suoritin Opetushallitukseen musiikkioppilaitoshallinnon tutkinnon. Siirryin Jyväskylästä Keuruulle vastaperustetun oppilaitoksen Läntisen Keski-Suomen musiikkikoulun rehtoriksi. Sieltä matka jatkui Seinäjoelle Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistoon viulunsoiton lehtoriksi. Seinäjoen jälkeen muutin puoleksi vuodeksi Vilnaan opiskelemaan orkesterinjohtoa. Vilnasta siirryin Helsinkiin Atso Almilan valmentavalle kapellimestariluokalle. Valmentavan luokan jälkeen minut valittiin Sibelius-Akatemiaan opiskelemaan orkesterinjohtoa. Sibelius-Akatemiasta valmistumisen jälkeen toimin kolme vuotta Suomen Kansallisoopperassa talon kapellimestarina. Sen jälkeen olen johtanut orkestereita vie-

Ajatus Savonlinnan kaupungista: Savonlinnasta mieleen tulevat ensimmäiseksi oopperajuhlat, kaunis luonto ja vilkas torielämä. Savonlinnan aiemmat käyntini ovat ajoittuneet oopperajuhla-aikaan. Käynnit Savonlinnassa ovat aina olleet hienoja elämyksiä. Nyt tämän kesän aikana muutettuani Savonlinnaan olen jälleen saanut nauttia oopperasta ja luonnosta. Muutto Savonlinnaan toteutui, kun minut valittiin Linnalan opiston musiikin pääopettajaksi. Tutustuessani Linnalan opiston toimintaan, opiston monipuolisuus niin musiikin kuin muunkin toiminnan suhteen tekivät minuun suuren vaikutuksen. Lisäksi on hienoa, että kaupungissa on useita muitakin musiikki- ja kulttuuritoimijoita.

railevana kapellimestarina niin kotimaassa kuin ulkomailla. Muutin Helsingistä Joensuuhun, jossa toimin Joensuun konservatorion rehtorina ja yleisten aineiden lehtorina. Joensuusta siirryi Varkauteen Soisalo-opistoon apulaisrehtoriksi. Nyt olen muuttanut Savonlinnaan ja aloittanut työn Linnalan opiston musiikin pääopettajana. Harrastukseni: lenkkeily, rullaluistelu, golf ja lukeminen

Mottoni: Minulla ei ole yhtä erityistä mottoa. On niin paljon monia tärkeitä elämän ohjeita, joita voisi käyttää mottona. Ehkpä mottoni voisi koostua vaikkapa näistä aineksista: oman itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen. Alkuterveiseni Linnalan musiikinopiskelijoille: Toivon, että Linnalan musiikkikurssien tarjonnasta löytyisi jokaiselle jotakin mielenkiintoista. Otan mielelläni vastaan myös uusia kurssiehdotuksia. Tervetuloa kaikenikäiset vanhat ja uudet musiikinopiskelijat monipuolisesti kehittävän ja mukaansatempaavan musiikkiharrastuksen pariin!

matonta ja hyvää yhteistyöhenkeä. Linnalassa vallitseva aktiivinen joustava toimintakulttuuri sekä yhteisöllisyys heijastuvat positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Uuden Savonlinnan muodostuminen on tuonut omat haasteensa toimintakulttuuriimme, ja voin vakuuttaa, että Linnala kehittää toimintamuotoja, joiden avulla opetusta voidaan järjestää koko kaupungin alueella välimatkojen estämättä. Haluamme nähdä ympäröivän yhteiskunnan laajemmin, ja haluamme tarjota kaikille uuden Savonlinnan asukkaille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen, uuden oppimiseen ja siitä hyötyy myös yhteiskunta. Tähän meitä velvoittaa paitsi 75 elettyä vuotta myös vakaumus siitä, että oppiminen

kannattaa aina ja on koko elämän mittaista. Omalta osaltaan Linnala tekee parhaansa, ja uskomme, että vastavuoroisesti yhteiskunta myös tuntee vastuunsa ja mahdollistaa jäsentensä oppimisen, taitojen parantamisen ja ylläpidon. Linnala katsoo avoimin silmin tulevaisuuteen , kuunnellen tarkasti ihmisten toiveita ja tarpeita räätälöiden kursseja erilaisiin nykyisiin ja tulevaisuudessa tarvittaviin taitoihin ja uskomme kehittäneemme Linnalan toimintaa niin, että siitä on muodostunut Savonlinnan alueen ihmisille se oma opisto. Tervetuloa oppimaan ja osaamista kehittämään, ihan uteliaisuudesta! Pekka Mononen hallituksen puheenjohtaja

Tulkit siirtyivät sivuun, kun kielitaito koheni! ”Puhuin eräällä Venäjän työmatkallani aluspuista ja ihmettelin, kun paikalle kokoontunut porukka alkoi vilkuilla pinon alle! Tajusin, että tulkki oli kääntänyt käyttämäni termin pinonaluspuiksi, vaikka olin tarkoittanut aluksella kuljetettavia puita.” -selostaa Toivo Sorjonen kokemuksestaan eräältä Venäjän työmatkaltaan. Väärinymmärrys selvisi, mutta oli samalla tuhti kimmoke venäjän opiskeluun! Toivo Sorjonen, 45 v., suuntaa usein työmatkoillaan Venäjälle. Koti on Pohjois-Karjalan Uimaharjussa ja työpaikka mittausaseman esimiehenä Metsä-Woodin Punkaharjun tehtaalla jo vuodesta 2001 alkaen. Matkapäiviä kertynee 13 lähimmän vuoden aikana, ja ne suuntautuvat Laatokan ja Äänisen väliin Podporozhjen kaupunkiin. ”Hakeuduin vuonna 2006 Linnalaan opiskelemaan venäjää. Tavoitteeni oli ymmärtää ja osata puhua venäjää työni takia. Aloitin nollatasolta yksilöopetuksessa, joka antoi intensiivisen alun opiskeluun. Sen jälkeen olin ryhmäopetuksessa ja suoritin kurssit Venäjä 1 – Venäjä 7. Tänä vuonna suoritin Linnalassa yleisen kielitutkinnon venäjän keskitasolla. Sain tutkinnosta hyvät arvosanat. Tutkinto ei olisi ollut välttämätön, mutta se toimii mittarina omalle osaamiselle”, kertaa Sorjonen opiskelupolkuaan silmät loistaen. ” En tarvitse enää tulkkipalveluja Venäjän matkoilla, myös venäläisten vieraiden kohtaaminen Punkaharjulla hoituu hyvin.”

Sorjonen haluaa kiittää opettajaansa Leena Dillströmiä ja opiskelutovereitaan. ”Kielenopiskelu on kuin vuori: kun pääset tasanteelle, niin vuori vaan jatkuu ylöspäin. Se antaa toisaalta intoa. Kun huomaa pärjäävänsä opiskelemallaan kielellä, niin se kannustaa”, Toivo Sorjonen kiteyttää. Työmaailmassa kiinnostusta olisi tarttua isompiinkin haasteisiin, jos omassa yhtymässä avautuisi sopivia projektia tai pitempi aikaisia töitä Venäjän puolella.

YHTEYSTIEDOT JA OPISTO Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna www.linnala.fi, p. 015 51180 sähköposti etunimi.sukunimi@linnala.fi Toimiston aukioloajat 14.-16.8. ke-to klo 9-16.15, pe klo 9-15 19.-23.8. ma-to klo 9-18 ja pe klo 9-15 26.-30.8. ma-to klo 9-16.15 ja pe klo 9-15 2.-20.9. ma-to klo 9-18 ja pe klo 9-15 23.9. alk. ma-to klo 9-16.15 ja pe klo 9-15 Rehtori / toiminnanjohtaja Tapio Keskinen p. 0440 511 822 Tavattavissa varmimmin arkisin klo 9-16 Toimiston henkilökunta (etunimi.sukunimi@linnala.fi) Asiakasneuvoja Jukka Muhonen p. 040 680 3801 (liikunnan kurssit, tilavuokraus, todistukset) Koulutussihteeri Marja-Leena Hasselqvist, p. 040 680 3830 (tiedotus, yhteiskunnalliset aineet, myyntikoulutus, Toimiva opisto -hanke) Kurssisihteeri Virpi Karjalainen p. 040 680 3818 (tuntiopettajien palkat, laskutus, Savonrannan toimistopalvelut) Taloudenhoitaja Auli Parviainen, p. 040 680 3817 (taloudenhoito, kirjanpito) Päätoiminen opetushenkilöstö (etunimi.sukunimi@linnala.fi) Opintoihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa annetaan vastaanottoaikoina ja sopimuksen mukaan myös muuna aikana. Päätoimisten opettajien yhteystiedot ja ajat, jol-

loin varmimmin tavattavissa: Kielten pääopettaja Päivi Harjusalmi p. 040 680 3819, to klo 14-15 Musiikin pääopettaja Kari Kropsu p. 044 3511 821, to klo 12-13 Musiikinopettaja Leena Astikainen p. 040 680 3803, ti klo 12-13 Tietotekniikan tuntiopettaja Markku Lybeck p. 044 3511 828, ti klo 12-13 Taideaineiden pääopettaja, Kuvataidekoulun vastaava Hanne Kärki 044 3511 815 ke klo 11-12 LUKUKAUSI JA LOMAVIIKKO 43 Lukukauden mittaiset kurssit alkavat pääsääntöisesti viikoilla 36-37. Lomaviikko on viikolla 43, ellei ryhmän kohdalla muuta mainita. Lyhyempiä kursseja alkaa viikoittain joulukuulle asti. KURSSEISTA TIEDOTTAMINEN Tämä lehtiliite sisältää pääosan syyskaudella toteutettavista kursseista. Ilmoitamme muutoksista ja uusista kursseista Itä-Savossa Linnalan palstalla. Kurssitiedot löytyvät kattavasti kotisivuilta www.linnala.fi. Mikäli et ole saanut lehtiliitettä, lähetämme sen mielellämme postissa tai voit noutaa sen toimistosta. Facebook-sivu Linnalan Setlementti ja ryhmät Linnala Kielikoulutus, Linnala Liikunta. KUKA VOI OSALLISTUA KURSSEILLE? Linnalaan ovat kaikki tervetulleita. Linnalan kursseille ei ole erityisiä pääsyvaatimuksia eikä ikärajoja. Joillakin kursseilla edellytetään tiettyä lähtötasoa, jotta koulutukseen osallistuminen olisi tarkoituksenmukaista ja

aikaisemmin hankitut tiedot riittävät opintojen seuraamiseen ja/tai tutkintojen läpäisemiseen. ILMOITTAUTUMINEN Varmista sinua kiinnostavan kurssin alkaminen ja ilmoittaudu ennakkoon! Voit ilmoittautua ma 19.8. klo 9.00 alkaen - netin kautta os. www.linnala.fi, - puhelimitse p. 015 511 80, p. 040 680 3818 tai p. 040 680 3830 tai - toimistossa sen aukioloaikoina. Netin kautta varatut kurssipaikat käsittelemme päivittäin. Emme vahvista kurssipaikkaa erikseen. Mikäli ilmoittautumistasi koskeva kurssi on täynnä, ilmoitamme siitä sinulle henkilökohtaisesti. Täyttyneet kurssit näet lisäksi kotisivulla, jossa kurssin kohdalla lukee täynnä. Kertamaksulla liikuntaryhmiin osallistuvat ilmoittautuvat kurssin opettajalle, joka kerää maksun tunnin alussa. Kurssimaksusta lähetetään lasku kotiin viikon sisällä ilmoittautumisesta. Musiikin yksilöopetukseen ilmoittautumisesta on ohje kunkin musiikin kurssin kohdalla. KUVATAIDEKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN on käynnissä uusien opiskelijoiden osalta netin kautta os.linnala.fi/kuvataidekoulu. ALENNUKSET KURSSIMAKSUISTA Aktiivialennus 20 %: Kun syyslukukauden aikana ostamiesi kurssien yhteissumma ylittää 50 €, saat seuraavista kursseista alennusta 20 %. Työttömyysalennus 50 %: Esitä ilmoittautumisen yhteydessä työ- ja elinkeinokes-

kuksen asiakaskortti. Alennus koskee myös työttömyyseläkkeellä olevia. Sisaralennus 10 €: Sisaralennus lasketaan toisesta ilmoittautuneesta sisaruksesta lukien ja se koskee alle 16-vuotiaita samassa taloudessa asuvia lapsia. Opintosetelialennus (OPH) myönnetään ilmoittautumisen yhteydessä senioreille (yli 63 v.), eläkeläisille ja maahanmuuttajille (kotipaikka Suomi) ja se on 10 € / hlö. Alennuksia on rajoitettu määrä ja vain syyskaudella 2013. KURSSIPAIKAN PERUMINEN Peruutus tehdään aina suoraan Linnalan toimistoon, ei kurssin opettajalle. Kurssiilmoittautumisen voi perua maksutta viisi arkipäivää ennen kurssin alkua. Myöhemmästä peruuttamisesta peritään 15 euron peruutusmaksu. Mikäli kurssipaikka jätetään perumatta tai se perutaan kurssin alkamisen jälkeen, veloitetaan kurssimaksu kokonaan. Kurssimaksut palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan, tai jos kurssi päättyy opiston toimesta. Alle 5 € palautuksia ei tehdä.

KURKISTA OPINTORYHMIIN MARRASKUUSSA!

TULE TUTUSTUMAAN ENNAKKOON, MITÄ LINNALAN KURSSEILLA TEHDÄÄN! Voit tulla tutustumaan ryhmäopetukseen kahdelle eri kurssille. Syyslukukaudella kurkistuskuukausi on marraskuu ja kevätlukukaudella maaliskuu. Miten kurkistuskortin voi hankkia? • Hanki kurkistuskortti marraskuun aikana Linnalan toimistosta. Kortti on voimassa kaksi seuraavaa kurkistuskuukautta eli seuraavan maalis/marraskuun tai toisinperin. Kortti on maksuton! • Valitse kurssitarjonnasta 1-2 kiinnostavaa kurssia. • Ole paikalla hyvissä ajoin ennen tunnin alkua ja ilmoittaudu opettajalle, joka kuittaa nimikirjoituksellaan korttisi. Kortti oikeuttaa tunnin seuraamiseen. Tunnilta voi poistua jo ennen sen loppumista. Voit käydä yhden kerran max kahdella kurssilla lukuvuoden aikana (syksy+kevät). • Kurkistuskortti ei koske seuraavia ryhmiä: Kuvataidekoulun Piipero-ryhmät, lapsija nuorisokuorot, 1-3 kokoontumiskerran lyhytkurssit, kertamaksulliset liikuntaryhmät, yksilöopetus. LINNALAN OPISTON OPISTOLAISKUNTA Linnalan opistolaiskunnalta voit hakea avustusta kurssimaksuihin. Pyydä hakemuslomake Linnalan toimistosta, p. 040 680 3801, Jukka Muhonen. Palauta hakemuksesi syyskuun loppuun mennessä os. Linnalan opisto, Opistolaiskunta, Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna.


Ilmoitusliite

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

Linnalan opisto toimi aiemmin mm. nimellä Savonlinnan Vapaaopisto. Kuvassa on koko syyskauden lukujärjestys vuodelta 1957.

Linnan Lausujien runomatinea 16.11. uudessa kirjastossa Joelissa!

Linnalan Setlementti ry:n hallitus vuonna 2013: vanhempi rikoskonstaapeli Harri Eliala (vas.), toimitusjohtaja Aila Pärnänen, toiminnanjohtaja/rehtori Tapio Keskinen (sihteeri), omaishoidontuen vastaava Pirjo Jäntti (henkilöstön edustaja), emäntä Maire Makkonen, taideaineiden pääopettaja Hanne Kärki (opettajien edustaja), anestesialääkäri Pekka Mononen (puheenjohtaja), opinto-ohjaaja Ulla Nokelainen, pastori Heidi Sulkko. Kuvasta puuttuvat kehitysjohtaja Hannu Kurki (varapuheenjohtaja), YTM Anna-Kristiina Mikkonen ja lehtori Vuokko Vienola.

KIELET HALUATKO KYSYÄ KIELIKURSSEISTA (keskusta-alue), YLEISISTÄ KIELITUTKINNOISTA, esittää kurssitoiveita tai antaa palautetta? Sinua neuvoo ja kurssisuunnittelusta vastaa kielten pääopettaja Päivi Harjusalmi, p. 040 680 3819, s-posti paivi.harjusalmi[at]linnala.fi. Tervetuloa myös käymään! Tavattavissa ma 19.8. klo 9-16 ja ma 2.9. klo 13-18, minkä jälkeen vastaanottoaikoina torstaisin klo 14-15. VARMISTA SINUA KIINNOSTAVAN KIELIKURSSIN ALKAMINEN JA ILMOITTAUDU ENNAKKOON! Ensimmäisellä tunnilla on läsnäolijoiden tai ennakkoilmoittautuneiden yhteenlasketun lukumäärän oltava 8 (keskusta-alueen kurssit), jotta kurssi voidaan aloittaa. Muussa tapauksessa kurssi peruutetaan ja jo maksetut kurssimaksut palautetaan. OPPIKIRJAT hankitaan itse, jollei kurssin kohdalla ole muuta ilmoitettu. KELPAAVATKO LINNALAN KIELIKURSSIT MUISSA OPPILAITOKSISSA? Kielikurssejamme on hyväksytty suorituksiksi peruskoulusta korkea-asteelle. Tiedustele mahdollisuudesta ensin omasta oppilaitoksestasi ja ilmoita kurssisi opettajalle Linnalaan saavasi siitä suorituksen. KURSSIT EIVÄT KOKOONNU VIIKOLLA 43 jollei toisin mainita. OLEMME FACEBOOKISSA www.facebook. com (vaatii rekisteröitymisen). Hakusana: Linnala Kielikoulutus. Seuraa meitä myös Twitterissä, @linnalakielet sekä blogissa http://linnalakielikoulutus.wordpress.com YLEISET KIELITUTKINNOT (YKI) YKI on Opetushallituksen valvoma ja Jyväskylän yliopiston kehittämä valtakunnallinen tutkinto, joka sopii kaikille kielitaidostaan virallisen todistuksen haluaville riippumatta siitä, missä taito on hankittu. Ilmoittautumiset Linnalan opistoon, p. 015 511 80, josta saat ilmoittautumislomakkeen. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan. Tutkintomaksut: perustaso 90 €, keskitaso 100 €, ylin taso 145 €. Tutkintopäivät: SYKSY, ilmoittautumiset 2.-30.9. 26.10. suomi, kaikki tasot 9.11. englanti, perus- ja keskitaso 16.11.espanja, ruotsi, saksa, perus- ja keskitaso TALVI, ilmoittautumiset 2.-13.12. 25.1.2014 suomi, keskitaso HARJOITTELE YKIIN NETISSÄ (suomi, ruotsi, englanti) http://www.yle.fi/java/yki/index.nvl#

LINNALAN KURSSIT JA YKI Jokaisen tämän kurssiohjelman kielitutkintoon kuuluvan kielen kurssin kohdalle (kaupunkialue) on sulkuihin merkitty se YKIn taso, jolle kyseinen kurssi sijoittuu. KIELITAIDON TASOASTEIKKO (YKI) Esim. n. 7 v. Linnalassa/ peruskoulutaidot/ lukion lyhyt kieli=YKI-taso 2, lukion A/Bkieli=YKI-taso 4. PERUSTASO 1 - Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai välittömään konkreettiseen ympäristöön. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston (perustasolla noin 2 000 sanaa) ja joitakin peruskieliopin rakenteita. 2 - Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja tavallisimman perussanaston. KESKITASO 3 - Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radioohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston (keskitasolla noin 5 000 sanaa) ja peruskieliopin tavallisimmat rakenteet. 4 - Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellisuudet tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä

epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin. YLIN TASO 5 - Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa tuottaa vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti (n. 10 000 sanaa). 6 - Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa, ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia. MIHIN YKI-TODISTUSTA VOI KÄYTTÄÄ? - osoituksena valtion virkamiehiltä vaadittavasta ruotsin tai suomen kielen taidosta (taso 3 tyydyttävä, tasot 4 ja 5 hyvä, taso 6 erinomainen) -liitteenä Suomen kansalaisuushakemuksessa -vanhojen koulutodistusten tukena osoittamaan kielitaidon säilymistä tai kehittymistä -osoittamaan suullista kielitaitoa, jota esim. yo-tutkinto ei arvioi -työpaikkahakemuksen liitteenä -osoittamaan sellaisen kielen taitoa, jota on opiskellut vasta kouluaikojen jälkeen KIELTEN ITSEOPISKELULINKKEJÄ Katso www.linnala.fi/tyopaja.htm ja www.linnala.fi/pankki.htm

KIELTEN YKSILÖ- JA PARIOPETUS Eivätkö kielten ryhmäopetuksen sisällöt, ajankohdat tai etenemistahti vastaa tarpeitasi tai kaipaat tukiopetusta? Sinulle on uudenlainen palvelu! Yksilö- ja pariopetuksessa voit itse valita tason ja kehitettävän kielitaidon osa-alueen (kielioppi, yleiskielen ja erikoisalojen sanasto, tekstin tai kuullun ymmärtäminen, puhuminen tai näiden yhdistelmä). Opettaja auttaa tarvittaessa tasosi määrittelyssä ja hänen kanssaan sovitaan tapaamisajat. 10 oppitunnin (á 45 min) paketti maksaa 185 €, pariopetuksen 15

tunnin paketti 139 €/opiskelija. Joidenkin opettajien kanssa voi myös opiskella Skypen välityksellä. Tällöin opiskelijalta edellytetään Skypen perusosaamista. Mikäli ohjausta tarvitaan, osa oppitunneista käytetään siihen. Opetus tapahtuu Linnalassa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset suoraan opettajille alk. 19.8. klo 9.00, ks. yhteystiedot kunkin kielen kohdalta. Viro U104, filologi Terje Kurola, p. 050 525 2302 tai terje_kurola[at]hotmail.com. Viittomakieli U106, tuntiop. Anita Nikulainen, p. 044 505 2528. Suomi U110, Skypen käyttö mahdollista. FM Leena Dillström, p. 044 257 2482 tai leena.dillstrom[at]wiksu.fi Englanti U149, Skypen käyttö mahdollista. HuK Katja Pajarinen-Mohamed, p. 050 526 5470 katja.pajarinen[at]gmail.com. Saksa U151, FM Jarmo Pitkänen, p. 050 572 1246 tai FM Leena Dillström, p. 044 257 2482. Ranska U164, tuntiop. Frédéric Baduel, fredericbaduel[at]hotmail.com, p. 044-293 9456 (opettaja puhuu myös suomea). Venäjä U177, Skypen käyttö mahdollista. FM Leena Dillström, p. 044 257 2482 tai leena.dillstrom[at]wiksu.fi. Espanja U189, filologi Terje Kurola, p. 050 525 2302 tai terje_kurola[at]hotmail.com. Italia U194, Skypen käyttö mahdollista. HuK Liisa Kärkkäinen, p. 050 542 3859. Yksilö- ja pariopetusta annetaan vain yksityishenkilöille eikä kursseja voida laskuttaa yrityksiltä, yhteisöiltä tai julkishallinnolta. Tunnit pidetään opistolla lukukauden loppuun mennessä. Pitämättä jääneitä tunteja ei voi siirtää seuraavalle lukukaudelle. Esteen sattuessa sovitut tunnit tulee peruuttaa suoraan opettajalle 24 h ennen tunnin alkua. Muussa tapauksessa tunti katsotaan pidetyksi. Pariopetuksessa molempien on oltava samalla taitotasolla. Jos tasoeroja on, opetus etenee alemmalla tasolla olevan mukaan. Opisto ei välitä pareja. HUOM! Myös tiedustelut vasta tuolloin. Tunteja on rajoitetusti, joten kannattaa ilmoittautua nopeasti! Ei alennuksia. Opintosetelin käyttö mahdollista. Kurssimaksu sisältää opetusmonisteet.

VIRO Opettajana filologi Terje Kurola. Yhteistyökurssit Kesäyliopiston kanssa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kesäyliopis-

Linnalan Setlementti 75 v.

toon 2 vk ennen kurssin alkua, p. 044 773 0996. Viron alkeet to 5.9.-28.11. klo 19-20.30 Viron jatkokurssi to 5.9.-28.11. klo 17.15-18.45 Vuoden opiskelleille. U103 Viron jatkokurssi 24 h 53 € ti 3.9.-26.11. klo 17.15-18.45 Sovellusluokka, 2.krs Sopii viroa pitkään harrastaneille. Kurssilla kerrataan kielioppia, harjoitellaan puhumista, keskustellaan Viron ajankohtaisista asioista. Oppimateriaalista päätetään yhdessä. Jatkuu keväällä.

VIITTOMAKIELI U105 Tukiviittomien alkeiskurssi 20 h 44 € ma 9.9.-18.11. klo 17.15-18.45 Kieliluokka B, 2.krs Tuntiop. Anita Nikulainen Lähtötaso: ei aikaisempia opintoja. Opiskellaan viittomia monipuolisesti ryhmä- ja parityöskentelyn avulla ilman kielioppia. Jatkuu keväällä.

KREIKKA U107 Kreikan jatkokurssi 24 h 53 € to 19.9.-19.12. klo 17.15-18.45 Kieliluokka A, 2.krs Graduate of Business Management Evangelia Antzaka Tervetuloa jatkamaan nykykreikan kielen harrastamista rauhalliseen tahtiin! Hyväntuulinen opiskeluryhmä, jossa tavoitteena on saada puhe sujuvammaksi. Lähtötaso: kielen alkeet osaaville, esim. n. 3 vuoden opinnot Linnalassa. Uusia aihepiirejä ja monipuolisia keskustelu- ja puheharjoituksia. Opettajan valmistamat oppimateriaalit, sanakirja suositeltava. Kurssi ei kokoonnu 7.11. eikä 5.12., tunnit myös 24.10. Jatkuu keväällä.

SUOMI U109 Yleisten kielitutkintojen valmennuskurssi (suomi) 9 h ma 7.10.-25.11. klo 16.45-19 Kielistudio, 2.krs FM Marketta Parkkinen Linnalan opisto järjestää valmennuskurssin niille, jotka ovat kiinnostuneet suomen kielen keskitason testin suorittamisesta. Käymme läpi tehtävätyypit: puhuminen, puheen ymmärtäminen, tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Teemme harjoituksia erityyppisistä testitehtävistä, ja opettaja kertoo testiin liittyvistä käytännön asioista. Kurssi on ilmainen. Pakollinen ilmoittautuminen Linnalan toimistoon p. 015 511 80 tai opettajalle (0440 511823).


Ilmoitusliite

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

KIELET RUOTSI

U178 Venäjää venäläislapsille 28 h ma 2.9.-9.12. klo 16.30-18 Sovellusluokka, 2.krs Tuntiop. Irina Pöyhönen Tarkoitettu venäjää äidinkielenään puhuville 6-15-vuotiaille lapsille. Kurssilla on 3 tasoryhmää ja siellä opiskellaan venäjän kielioppia ja kirjallisuutta. Yhteistyössä Kansainvälisen kohtaamispaikan kanssa.

U120 Ruotsin alkeiskurssi 24 h 53 € to 5.9.-28.11. klo 17.15-18.45 Kieliluokka B, 2.krs FM Päivi Harjusalmi Lähtötaso: vuoden (n. 50 h) kansalaisopistoopinnot tai vast. tiedot. Sopii myös perustietojen kertaamiseen. Tämä käytännön kielitaidon kurssi käsittelee arkielämän aihepiirejä ja puhetilanteita sekä totuttaa alusta saakka ruotsin- ja suomenruotsiin. Aiheina ostosten tekeminen, kahvilassa asioiminen, esittely ja tutustuminen, mieltymykset ja harrastukset, työ ja ammatti, matkasuunnitelmat. Työtavat opiskelijoita rohkaisevia ja aktivoivia eikä esim. riveittäin etenevää kyselyä käytetä. Oppikirjana Turpeinen, Lycka till!, kappaleet 10-12 (jos et omista kirjaa, ei ole pakko hankkia) sekä Hakkarainen et al. Hålligång 1 alusta (kaikkien hankittava). (YKI2/ A2) Jatkuu keväällä.

ESPANJA Romaanisten kielten filologi Terje Kurola U180 Espanja 1 päiväryhmä 24 h 53 € to 5.9.-28.11. klo 14.00-15.30 Kieliluokka A Kurssilla opitaan ääntämään espanjaa oikein, tutustutaan peruskieliopin alkeisiin ja opitaan ilmaisemaan itseä helpoissa puhetilanteissa. Aikaisempia opintoja ei tarvita. Oppikirjana Fantástico 1 kappaleesta 1. Jatkuu keväällä. (YKI1/A1)

ENGLANTI, PERUSTASO

U182 Espanja 2 päiväryhmä 24 h 53 € ti 3.9.-26.11. klo 14-15.30 Kieliluokka A Kurssi sopii n. 50 h (lukuvuosi) espanjaa opiskelleille. Tutustutaan perfektiin, jatketaan preesensin harjoittelua. Treenataan arkipuhetta. Oppikirjana Fantástico 2 kappaleesta 1. Päivä- ja iltaryhmä etenevät saman tahtiin ja voit käydä jommassakummassa itsellesi sopivana aikana. Jatkuu keväällä. (YKI1/B1)

Perustason kurssit sopivat opistossa opintonsa aloittaneille ja peruskoulutasoisen englannin kertaajille. U130 Englantia pari vuotta pakertaneille päiväkurssi 24 h 53 € ti 10.9.-3.12. klo 10.30-12 Kielistudio, 2.krs HuK Katja Pajarinen-Mohamed Sopii englannin alkeet osaaville (esim. kaksi vuotta Linnalassa). Oppikirjana Steps into English 2 kappaleesta 5. Kielitaitoa rakennetaan kuvien ja tehtävien avulla, harjoitellut rakenteet selitetään yksinkertaisesti ja suomen kieleen verraten. Opitut asiat kertautuvat käytännön tilanteisiin liittyvissä teksteissä ja suulliset ja kirjalliset harjoitukset vahvistavat opittua ja auttavat soveltamaan sitä omaan elämään. Syksyn aiheita ovat mm. keho, terveys, kokkaus ja kodinkoneet, ja lapsuutta ja kouluaikoja muistellessa opitaan imperfektin käyttöä.(YKI1/A1) Päivä- ja iltaryhmä etenevät samaan tahtiin, joten voit käydä jommassakummassa itsellesi parhaiten sopivana aikana. Jatkuu keväällä. U131 Englantia pari vuotta pakertaneille iltakurssi 24 h 53 € ti 10.9.-3.12. klo 19.00-20.30 Kieliluokka A HuK Katja Pajarinen-Mohamed Ks. ed. kurssi. U132 Englanti 5 päiväryhmä 24 h 53 € ti 10.9.-3.12. klo 12.15-13.45 Kielistudio, 2.krs HuK Katja Pajarinen-Mohamed Kurssi sopii 3 v. opistossa opiskelleille tai perusasioiden kertaajille. Oppikirjana on Steps into English 3 kappaleesta 5. Aihealueina mm. ammatit ja työelämä, liikenne, luonto ja vapaa-aika. Kieliopista mm. verbin perfekti ja modaaliset apuverbit. Huomiota kiinnitetään erityisesti puhumisen harjoitteluun.(YKI2/A2) Jatkuu keväällä. HUOM! Päivä- ja iltaryhmän välillä vuorottelu ei ole mahdollista. U133 Englanti 5 iltaryhmä 24 h 53 € ti 10.9.-3.12. klo 17.15-18.45 Kielistudio FM Elisa Yalçın Ks. ed. kurssi. U134 Englanti 7 aamukurssi 24 h 53 € ma 2.9.-25.11. klo 10.30-12 Kieliluokka A FM Päivi Harjusalmi Sopii 6 v. (n. 300 h) opistossa opiskelleille/ peruskoulutietojen/lukion lyhyen englannin kertaajille. Aiheina mm. perhejuhlat, lemmikit, työ ja työkalut, eläköityminen, ruoka. Kieliopista kerrataan there is-rakenne ja -isimuodot sekä opiskellaan pluskvamperfekti (esim. had done), some/any -alkuisia ilmaukset, liitekysymykset sekä passiivi ja sen vastineet. Työtavat ovat opiskelijoita aktivoivia ja rohkaisevia eikä esim. riveittäin etenevää kyselyä käytetä. Oppikirjana English for You 4 kappaleesta 5. Aamu-, päivä- ja iltaryhmä etenevät samaan tahtiin, joten voit käydä jossain niistä itsellesi parhaiten sopivana aikana. Ilmoittaudu siihen, missä useimmin käyt.(YKI2/A2) Jatkuu keväällä. U135 Englanti 7 päiväkurssi 24 h 53 € ti 3.9.-26.11. klo 15.15-16.45 Kielistudio FM Päivi Harjusalmi Ks. ed. kurssi. U136 Englanti 7 iltakurssi 24 h 53 € ti 3.9.-26.11. klo 17.15-18.45 Kieliluokka B FM Päivi Harjusalmi Ks. aamukurssi. U137 Englantia epäröiville/English in the Morning 24 h 53 € ti 3.9.-26.11. klo 10.30-12 Kieliluokka A FM Päivi Harjusalmi Sanaston kertausta, laajentamista sekä puhutun englannin ymmärtämisen kehittämistä peruskoulutiedot t. English for You 1-4 oppikirjojen oppimäärän/vast. hallitseville. Ymmärtämiseen auttaa kuuntelu, joten opettaja käyttää vain selkeää englantia. Yksinkertaisia lauseita selityksin, kuvin ja elein höystettynä on kaikkien mahdollista ymmärtää. Pieniä puheharjoituksia, vapaaehtoisia koti-

Linnalassa saa myös kielten yksilöopetusta. tehtäviä, kieliopin kertausta. Työtavat opiskelijoita rohkaisevia eikä esim. riveittäin etenevää kyselyä käytetä. Sanakirja ja muistiinpanovälineet mukaan, monisteet saa opettajalta.(YKI2/A2) Jatkuu keväällä. Level: basic (YKI 2 or A2). Welcome to revise basic English grammar, learn new vocabulary and practise speaking. Teaching in easy English, no Finnish required. Materials needed: a dictionary. Continued in spring 2014. U138 Speak English Easily 24 h 53 € ke 4.9.-27.11. klo 17.15-18.45 Kieliluokka B FM Päivi Harjusalmi Tule muuttamaan oppimasi sanat ja kielioppi puheeksi! Olet opiskellut peruskoulun englannin oppimäärän/7 v. Linnalassa, et puhu vielä sujuvasti, kaipaat rohkaisua. Sinulla ei tarvitse olla syvällisiä ajatuksia keskustelun pohjaksi, vaan houkuttelemme kielitaitosi esiin aktiviteettien avulla pareittain ja pienryhmissä. Mukaan muistiinpanovälineet ja sanakirja, muun materiaalin tuo opettaja. (YKI2/A2) Level: basic (YKI 2 or A2). We practise speaking English and learn new words in a relaxed atmosphere. Teaching in easy English, no Finnish required. If possible, bring own dictionary.

JATKOTASO Jatkotason kurssit sopivat jatko-opinnoiksi peruskoulutiedot t. Linnalan peruskurssitason hyvin hallitseville, lukiotasoisille kertaajille t. vähint. lukiotason kielitaidon ylläpitämiseen pyrkiville. U146 Englantia keskitasolle/Intermediate English 24 h 53 € ke 11.9.-4.12. klo 19.00-20.30 Kieliluokka A FK Elisa Yalçın Sopii lukiotasoisille/vähint. peruskoulutiedot hyvin hallitseville opiskelijoille. Oppikirjana Face2face Intermediate Student’s Book( kappaleesta 4B), jonka aiheiltaan monipuolisten tekstien avulla laajennetaan sanavarastoa tehokkaasti. Lisäksi syvennetään kieliopin rakenteiden hallintaa ja harjoitellaan englanniksi kommunikointia. Oppikirjat (n. 34 €) hankitaan Linnalan kautta, ja toivomme mahdollisimman nopeaa ilmoittautumista, jotta kirjat voidaan tilata.(YKI3-4/ B1-2) This course is intended for students with secondary level knowledge of English (YKI 3-4 or CEFR B1-B2). The required textbook for this course is Face2face Intermediate Student’s Book (from chapter 4B) which covers a wide range of topics. During the course you will expand your vocabulary, enhance your command of English grammar and practise communicating in English. The textbooks (approx. 34 €) will be ordered by Linnala and, therefore, we hope you enroll as early as possible in order for the books to arrive in time for the first lesson. U147 Conversations in English 24 h 53 € ke 11.9.-4.12. klo 17.15-18.45 Sovellusluokka, 2.krs FM Elisa Yalçın In this group you can practise your spoken English in small groups (3-4 students). Relaxed conversations will be based on current news and other interesting issues that surround us. You will get some text material from the teacher a week before so you can learn new words in advance. No need to worry about making mistakes as long as you

speak English as well as you can.(YKI3/CEFR B1) Continued in spring 2014. U148 Keep up Your English 24 h 53 € ke 4.9.-27.11. klo 15.30-17.00 Kieliluokka B FM Päivi Harjusalmi Join us to improve your spoken English, build vocabulary, improve confidence - and have fun! The course is designed to give you maximum speaking time with a variety of communication games, role play and whole class conversational activities covering inspiring topics. Level: upper-intermediate (lukio A/B). You are expected to master essential grammar and vocabulary and understand English spoken at a normal speed. All study materials will be provided by the teacher. (YKI4->/B2->)

SAKSA U150 Saksaa harrastajille 24 h 53 € ti 10.9.-3.12. klo 17.15-18.45 Luokka D FM Jarmo Pitkänen Lähtötaso: muutama vuosi saksan perusopintoja. Tule mukaan aktiiviseen jatkoryhmään oppimaan ja kertaamaan saksan arkija yleiskielen taitoja! Oppikirja päätetään kurssin alkaessa. Lisätietoa suoraan opettajalta p. 050-5721246 iltaisin. (YKI2-3/ A2-B1) Jatkuu keväällä. Saksaa yhteistyössä Kesäyliopiston kanssa TK Wolfgang Berger Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kesäyliopistoon, p. 015 555 0853 viimeistään 2 vk ennen kurssin alkua. Helppo saksan kertaus- ja keskusteluryhmä ke 11.9-4.12 (ei 23.10) klo 18-19.30 Lähtötaso: Saksaa noin 2-3 vuotta opiskelleet (A2). Kirjapohjainen kurssi, jossa vahvistetaan kielen rakenteita ja kasvatetaan sanastoa. Painopiste: ohjattua ja vapaata keskustelua kirjatekstien pohjalta ja sen ulkopuoleltakin. Deutscher Stammtisch Savonlinna ke 11.9-4.12 (ei 23.10) klo 16.15-17.45 lähtötaso: Saksaa noin 4-5 vuotta opiskelleet (B2). Suurimman osan ajasta käytämme vapaaseen keskusteluun lähdemateriaalina erilaisia opiskelijoiden kiinnostuksen kohteisiin vastaavia tekstejä ja muuta materiaalia (musiikki, taide, ym.).

RANSKA Tuntiop. Frédéric Baduel U160 Bienvenue! 24 h 54 € ke 18.9.-11.12. klo 17.15-18.45 Kielilk A Kurssi sopii vuoden (n. 50t) ranskaa opiskelleille. Jatkamme Parfait 1 -kirjan kpl:sta 6. Aihena ovat mm. kysymyslauseen muodostaminen ja kysymyssanat, omistuspronominit, ostoksilla. Bienvenue!(YKI1/A1) Jatkuu keväällä. U162 A la française 24 h 54 € to 19.9.-12.12. klo 17.15-18.45 Kielistudio Lähtötaso: 6-7 v. Linnalassa opiskelleille tai ranskan perustaidot hallitseville. Tavoitteena oppia käyttämään kieltä arkielämän tilanteissa. Paljon aktiviteetteja ja Ranskan kulttuuriin tutustumista. Opettajan materiaali. (YKI2-3/A2-B1) Tavoite on parantaa puheen sujuvuutta. Aktiviteettejä ja erilaisia oppimaterialeja. Opetus ranskaksi. Vous n’avez pas parlé français depuis long-

temps, vous partez dans un pays francophone, vous voulez garder le contact avec la langue française? Ce cours est fait pour vous. Notre chaleureux groupe vous attend. U163 C’est la vie 24 h 54 € to 19.9.-12.12. klo 19.00-20.30 Kielistudio Kurssi edellyttää ranskan kielen perustuntemusta. Sopii ranskaa pidempään harrastaneille. Aktiviteettejä ja erilaisia opettajan oppimaterialeja, opetus ranskaksi. Tavoite on parantaa puheen sujuvuutta. Vous n’avez pas parlé français depuis longtemps, vous partez dans un pays francophone, vous voulez garder le contact avec la langue française? Ce cours est fait pour vous. Notre chaleureux groupe vous attend. (YKI3-4/B1-2)

VENÄJÄ FM Leena Dillström U171 Venäjä 1 24 h 53 € ma 9.9.-2.12. klo 19.00-20.30 Kieliluokka A Venäjän opiskelu alkaa Mozhno 1-kirjan alusta aakkosista. Kyrilliset aakkoset opetellaan painokirjaimina. Syksyn aikana opitaan lisäksi numerot 1 - 12, tervehtimään, esittelemään itseä ja perhettä sekä kertomaan, mistä on kotoisin. Ei vaadi aikaisempia venäjän opintoja. Tervetuloa mukaan tutustumaan uuteen kieleen! (YKI1/A1) Jatkuu keväällä. U172 Venäjä 2 24 h 53 € ma 9.9.-2.12. klo 17.15-18.45 Kieliluokka A Jatkamme venäjän opiskelua Mozhno 1 -kirjan kappaleesta 6. Aiheina mm. datiivi, genetiivi, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, sää. Opettelemme ilmaisemaan ikää, omistamista, olotilaa ja mistä pitää tai ei pidä. Sopii n. vuoden kansalaisopisto-opintojen (50 h) jälkeen. Tervetuloa mukaan!(YKI1/A1) U173 Venäjä 3 24 h 53 € ti 10.9.-3.12. klo 17.15-18.45 Kieliluokka A Venäjän opiskelu jatkuu Mozhno 1 -kirjan kappaleesta 10. Aiheina mm. mennyt aika eli preteriti, ajanilmauksia, ulkonäön ja luonteen kuvailu, järjestysluvut, päiväykset, Euroopan maita ja pääkaupunkeja. Sopii n. 2 vuoden kansalaisopisto-opintojen (100 h) jälkeen. Tervetuloa opiskelemaan kaikki uudet ja ennen mukana olleet!(YKI1/A1) Jatkuu keväällä. U175 Venäjä 5 24 h 53 € ke 11.9.-4.12. klo 17.15-18.45 Ryhmätyöluokka, 2.krs Opiskellaan venäjää Mozhno 2 -kirjan kappaleesta 3 alkaen. Aiheina mm. suomalainen kulttuuri, oman mielipiteen ilmaiseminen ja samaa tai eri mieltä oleminen, kellonajat, lomamatkat, substantiivien ja adjektiivien monikon datiivi ja instrumentaali. Sopii n. 4 vuoden (200 h) kansalaisopisto-opintojen jälkeen. Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja ennen mukana olleet!(YKI1-2/A1-2) Jatkuu keväällä. U176 Venäjää edistyneemmille 24 h 53 € to 12.9.-12.12. klo 17.30-19.00 Ryhmätyöluokka, 2.krs Venäjän opiskelu jatkuu Mozhno 3 -kirjan kappaleesta 5. Aiheina mm. venäläinen kuvataide, kieltolauseet, puhuttelut, esittäytymiseen ja tutustumiseen liittyvät fraasit, kohteliaisuudet, neuvot ja ehdotukset, joku/jokin -pronominit. Sopii n. 7 vuoden (350 h) kansalaisopisto-opintojen jälkeen. (YKI3/B1) Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja ennen mukana olleet! Ei tunteja 5.12. Jatkuu keväällä.

U183 Espanja 2 iltaryhmä 24 h 53 € ma 2.9.-25.11. klo 17.15-18.45 Kielistudio Ks. ed. kurssi. U184 Espanja 3 päiväryhmä 24 h 53 € ma 2.9.-25.11. klo 14.00-15.30 Kieliluokka A, 2.krs Sopii n. 100 h ( 2 v.) espanjaa opiskelleille. Jatkamme perfektin harjoittelua, tutustumme futuuriin, treenaamme puhetta. Oppikirjana Fantástico 2 kappaleesta 8. Päivä- ja iltaryhmä etenevät samaan tahtiin ja voit käydä jommassakummassa itsellesi sopivana aikana. Jatkuu keväällä. (YKI1-2/A1-2) U185 Espanja 3 iltaryhmä 24 h 53 € ke 4.9.-27.11. klo 19.00-20.30 Kielistudio Ks. ed. kurssi. U186 Espanja 5 24 h 53 € ke 4.9.-27.11. klo 14.30-16.00 Kieliluokka A Sopii n. 200 h (4 v.) espanjaa opiskelleille. Kurssilla tutustutaan subjunktiiviin, kerrataan myös indikatiivin aikamuotoja. Harjoitellaan arkipuhetta. Oppikirjana Fantástico 4 kappaleesta 1. Jatkuu keväällä.(YKI2/A2) U187 Espanja 6 24 h 53 € ke 4.9.-27.11. klo 17.15-18.45 Kielistudio Sopii vähint. 225 h (n. 5 v.) kieltä opiskelleille. Olet jo tutustunut espanjan kielioppiin (myös subjunktiiviin), mutta tarvitset lisää treenausta. Kurssilla kerrataankin kielioppiasioita, erityisesti imperfekti-preteritin ja subjunktiivin käyttöä. Oppimateriaalista päätetään yhdessä.(YKI3/B1)

ITALIA HuK Liisa Kärkkäinen Italia 1 yhteistyössä Kesäyliopiston kanssa ti 3.9.-26.11. klo 17-18.30 Lähtötaso: vasta-alkajat. Harjoitellaan helppoja käytännön tilanteita italiaksi. Opitaan mm. tervehtimään, kyselemään kuulumisia ja tilaamaan kahvilassa. Oppikirja: Bella Vista 1. YKI1/A1) Tiedustelut ja ilmoittautumiset Savonlinnan kesäyliopistoon p. 015 555 0853. U191 Italia 2 24 h 54 € ke 4.9.-27.11. klo 19-20.30 Opetuskeittiö, aulakrs Italian opinnot jatkuvat kertauksen jälkeen oppikirja Bella Vista 1:n kappaleesta 5. Tänä syksynä harjoittelemme mm. ruokasanastoa ja ravintolassa tilaamista. Kurssi sopii n. vuoden italiaa kansalaisopistossa opiskelleille. Benvenuti!(YKI1/A1) Jatkuu keväällä. U192 Italia 3 24 h 54 € ke 4.9.-27.11. klo 17.15-18.45 Tekstiililuokka, 3.krs Jatkamme alkukertauksen jälkeen italian opiskelua oppikirja Bella Vista 1:n kappaleesta 10. Harjoittelemme mm. ruokaostosten tekoa ja junalippujen ostamista sekä muuta hyödyllistä käytännön italiaa. Kurssi sopii n. 2 vuotta italiaa kansalaisopistossa opiskelleille. Benvenuti! (YKI1/A1) Jatkuu keväällä. U193 Italia 5 24 h 54 € ti 3.9.-26.11. klo 19-20.30 Kielistudio, 2.krs Tänä vuonna kertaamme aiemmin opittua sanastoa ja rakenteita. Pääpaino puhutulla käytännön italialla jokapäiväisissä tilanteissa. Keväällä suunnitteilla yhteinen Italian matka halukkaille. Kurssi sopii vähintään 3 vuotta italiaa kansalaisopistossa opiskelleille. Aloitamme uuden oppikirjan Bella Vista 2. Benvenuti!(1-2) Jatkuu keväällä.


Ilmoitusliite

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

MUSIIKKI AIKUISTEN KUOROT JA LAULURYHMÄT

Musiikin pääopettaja Kari Kropsu on varmimmin tavattavissa lukukausien aikana torstaisin klo 12.00-13.00 p. 044 351 1821 sekä kari.kropsu(at)linnala.fi

U250 Savonlinnan Mieslaulajat 36 h 55 € ma 2.9.-25.11. klo 17.30-20.00 Savonlinna-Säämingin seurakuntakeskus Opettaja Arho Raunio Savonlinnan Mieslaulajilla on kaupungin pisin kuorohistoria. Kuoro laulaa perinteisen kuoromusiikin lisäksi myös kevyempää. Lukuisat esiintymiset eri kokoonpanoilla juhlissa, tapahtumissa ja konserteissa kertovat kuoron arvostuksesta ja asemasta kaupungin musiikkielämässä. Kuoro valmistautuu tulevaan juhlavuoteensa 2014, jolloin kuoro täyttää 70 vuotta. Koelaulumahdollisuus maanantaisin harjoitusten yhteydessä. Tervetuloa miehekkääseen harrastukseen.

Linnalassa musiikin peruskoulutusta annetaan kaikenikäisille musiikista kiinnostuneille kunkin taitotasosta riippumatta. Soiton ja laulun opetuksessa pyritään huomioimaan niin aloittelijoiden kuin pidemmälle ehtineiden opiskelijoiden henkilökohtaiset tarpeet musiikillisen kehittymisen tukemiseksi. Opetuksen tavoitteena on tarjota monipuolisesti kehittävää musiikkikasvatusta ja luoda edellytyksiä ja pohjaa itsenäiselle ja elinikäiselle musiikin harrastamiselle. TAITEEN PERUSOPETUS Opetus on yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamaa yleisen oppimäärän mukaista valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Musiikin yleisen oppimäärän opinnot voivat muodostua kahdella tavalla: 1) SOLISTISET OPINNOT: Yhden opintokokonaisuuden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta muodostetut opinnot, esimerkiksi soiton tai laulun opinnot. 2) MONIALAISET OPINNOT: Useasta eri opintokokonaisuudesta eli suoritetuista kursseista kootut opinnot. Oppilas saa musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 500 opetustunnin laajuiset opinnot. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman ja henkilökohtaisen opintokortin saa halutessaan opettajilta tai Linnalan toimistosta.

LINNALAN LAULUKOULU

Laulukoulussa voi suorittaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisia opintoja ja suorittaa päättötodistukseen oikeuttavat 500 tunnin opinnot. Linnalan Laulukoulun kursseja ovat mm. - yksinlaulu - liedkurssi - kuorot: Iloinen Lapsikuoro, Iloisen Lapsikuoron laululeikkikuoro, Poikakuoro Juventus ja Nuorisokuoro Linnanneidot, Savonlinnan Mieslaulajat, Naiskuoro Bel canto ja Savonlinna-kuoro, Linna la Swing, Kaiken kansan laulukuoro - lasten ja nuorten musiikkiteatteriryhmät Hannu ja Kerttu Linnalan Laulukoulun opiskelija voi yllämainittujen laulun pääaineopintojen ohella koota taiteen perusopintoja sivuaineopintoina myös muista opetussuunnitelman tarjoamista musiikin kursseista. Näitä ovat mm. instrumenttiopinnot, musiikin teoria ja säveltapailu, lasten ja nuorten sekä aikuisten bänditoiminta sekä opetusohjelmassa kulloinkin tarjolla olevat lyhytkurssit. Lomaviikko 43.

MUSIIKKILEIKKIKOULU Muskarissa kehitetään leikin keinoin ja elämysten avulla musiikillista ilmaisutaitoa (laulu, soitto, musiikin kuuntelu, leikki, loruilu ja musiikkiliikunta). Näiden musiikkileikkikoulun työtapojen kautta tutustutaan musiikkiin ja luodaan musiikillisen kasvun perusta. Yli 3-vuotiaat ovat muskarissa ilman vanhempia. Lapsilla on hyvä olla tossut jalassa liukastumisen estämiseksi. U200 Vauvat 3-12 kk 12 h 44 € ti 3.9.-26.11. klo 9.00-9.45 Musiikkiluokka MuM Mirja Silvennoinen Sylivauvat-muskari tarjoaa vauvoille ja vanhemmille ikimuistoisia yhteisiä hetkiä musiikin maailmassa. Vauvalla ja vanhemmalla on mahdollisuus yhdessä nauttia ohjatusta tuokiosta, jossa sisältöinä ovat laulaminen, soittaminen, loruilu, tanssi, yhteiset musiikkileikit, musiikin kuuntelu sekä musiikkiliikunta. U201 Taaperot 1 v. 12 h 44 € ti 3.9.-26.11. klo 11.15-12.00 Musiikkiluokka, 2.krs MuM Mirja Silvennoinen Lapsella ja vanhemmalla on mahdollisuus yhdessä nauttia ohjatusta tuokiosta, jossa lauletaan, soitetaan, loruillaan, tanssitaan, leikitään, kuunnellaan sekä liikutaan musiikin mukaan. U202 Pallerot 2 v. 12 h 44 € ma 2.9.-25.11. klo 15.30-16.15 Musiikkiluokka, 2.krs MuM Nora Kankkunen Vanhemman ja lapsen yhteinen hetki musiikin maailmassa loruillen, leikkien, laulaen ja

Pianon yksilöoppilaat musiikin pyörteissä. liikkuen sekä tutustuen rytmisoittimiin. U204 Naperot 3 v. 12 h 44 € ma 2.9.-25.11. klo 16.30-17.15 Musiikkiluokka, 2.krs MuM Nora Kankkunen Vanhemman ja lapsen yhteinen hetki musiikin maailmassa loruillen, leikkien, laulaen ja liikkuen sekä tutustuen rytmisoittimiin. Lapset voivat olla tunnilla ilman vanhempia. U205 Mukelot 4 v. 12 h 44 € ma 2.9.-25.11. klo 17.30-18.15 Musiikkiluokka, 2.krs Lastentarhanopettajaopisk. Johanna Rantala Muskari tarjoaa lapsille mukavia musiikkihetkiä. Lauletaan, leikitään, loruillaan, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukana. Soitetaan myös erilaisia rytmisoittimia sekä piirretään ja maalataan musiikin pohjalta. Lapset voivat olla tunnilla ilman vanhempia. U206 Muskari - Liikkari 4-6 v. 12 h 44 € to 5.9.-28.11. klo 17.00-17.45 Liikuntasali, pohjakrs Opettaja Sari Malinen Liikutaan monipuolisesti musiikin siivittämänä ja puretaan energiaa musiikin ja liikunnan keinoin. Musisoidaan, lauletaan, tanssitaan ja kuunnellaan musiikkia. Tunti päätetään rentoutumiseen/rauhoittumiseen. Ota mukaan tossut, juomapullo sekä liikuntaan sopivat vaatteet. U211 Musiikkiteatterin Draamakerho 7-13 v. 24 h 48 € ti 3.9.-26.11. klo 15.50-17.20 Juhlasali, aulakrs Luokanopettaja Matleena Mäki-Petäjä Linnalan perinteissä musiikkiteatterissa keskitytään tänä vuonna tekemään erilaisia draama- ja ilmaisuharjoituksia käyttäen monipuolisesti ääntä ja liikettä. Näyttelemme, laulamme, leikimme ja tanssimme kehittäen omia taitojamme. Draamakerho on oiva keino kasvattaa huimasti rohkeutta ja itsetuntoa yhdessä tekemällä. Tule mukaan hauskaan draamakerhoon! Syyslukukauden päätteeksi 3.12. klo 16.00 järjestämme yleisölle yllätystilaisuuden. U213 Musamaakarit 4-6 v. 18 h 59 € ti 3.9.-26.11. klo 10.00-11.00 Mus.kuunteluluokka, 2.krs MuM Mirja Silvennoinen Soitinvalmennus Musamaakarin tarkoitus on lisätä 4-6-vuotiaan lapsen kiinnostusta musiikkia ja soittamista kohtaan kehittämällä lapsen musiikillisia perusvalmiuksia. Tutustumme ja soitamme eri soittimia (piano, viulu, nokkahuilu ja 5-kielinen kannel). Kuuntelemme musiikkia, laulamme ja teemme myös tehtäviä. Opetusta annetaan n. 30 minuutin tuokioissa kahden tai kolmen lapsen ryhmässä. U214 Bändi lapsille ja nuorille (10-16 v.) 20 h 46 € pe 6.9.-29.11. klo 16.00-17.30 Bänditila, pohjakrs Muusikko Jani Hokka Tule tutustumaan bändisoittoon ja nauttimaan musiikin tekemisestä toisten kanssa. Parannetaan soittotaitoa ja kehitetään soittimen hallintaa. Soittimesi voi olla esim. kitara, rummut, kosketinsoittimet, viulu, harmonikka, huilu tai jokin muu soitin. Lisätiedot opettajalta p. 044 581 6351.

LASTEN KUOROT U219 Iloisen lapsikuoron laululeikkikuoro 13 h 18 € ma 19.8.-9.12. klo 16.30-17.15 Juhlasali, aulakrs Dipl. Laul. Leena Astikainen Iloiseen Lapsikuoroon valmentava ryhmä. Tarkoitettu 4-6-vuotiaille tytöille ja pojille. Esiintymiset yhdessä Iloisen Lapsikuoron kanssa. U220 Iloinen Lapsikuoro 26 h 25 € ma 19.8.-9.12. klo 17.15-18.45

Juhlasali, aulakrs Dipl. laul. Leena Astikainen Kuoro on tarkoitettu 7-11-vuotiaille tytöille. Terveen lauluäänen käytön ja 1-2-äänisen kuorolaulun ensiaskeleet, monipuolista mukaansatempaavaa lastenlauluohjelmistoa ja laululiikuntaa, paljon esiintymisiä. Koelaulu harjoitusten yhteydessä. Syyskauden päätapahtuma on isänpäiväkonsertti marraskuussa. U221 Poikakuoro Juventus 26 h 25 € ma 19.8.-9.12. klo 17.15-18.45 Mus.kuunteluluokka, 2.krs Dipl. kuoronjohtaja Rafael Maldonado ja Leena Astikainen Poikakuoro 7-12 -vuotiaille pojille. Kuorossa lauletaan ohjelmistoa klassisesta viihteeseen. Omia esiintymisiä ja yhteisiä esiintymisiä Linnalan lapsi- ja nuorisokuorojen kanssa isänpäiväkonsertissa marraskuussa ja joulukonsertissa. Koelaulu harjoitusten yhteydessä. Kuoro harjoittelee klo 18-18.45 yhdessä Iloisen Lapsikuoron kanssa juhlasalissa. U222 Nuorisokuoro Linnanneidot 26 h 25 € ma 19.8.-9.12. klo 18.00-19.30 Juhlasali, aulakrs Dipl. laul. Leena Astikainen 12-18 –v. tytöt. Tasokkuudestaan tunnettu nuorisokuoro, jossa harjoitetaan tervettä äänenkäyttöä ja monipuolista 2-4 –äänistä nuorisokuoro-ohjelmistoa klassisesta viihteeseen. Uusille kuorolaisille koelaulu harjoitusten yhteydessä. Syyskaudella harjoitellaan ohjelmistoa isänpäiväkonserttiin marraskuussa ja joulukonsertteihin.

MUSIIKIN YLEISET AINEET U223 Musiikkitaito 16 h 38 € ke 4.9.-4.12. klo 16.30-17.30 Mus.kuunteluluokka, 2.krs MuM Kari Kropsu Musiikin teorian ja säveltapailun opiskelua suositellaan soiton- ja laulunopiskelijoille. Tutustutaan nuottioppiin mm. nuotinnimiin, rytmeihin, asteikkoihin, kolmisointuihin. Opitaan myös tapailemaan sävelmiä suoraan nuoteista ja merkitsemään melodioita ja rytmejä nuottiviivastolle kuullun perusteella. Näin saadaan apuvälineitä käytännön musisoinnin tueksi. Ehkä löydät sisäisen säveltäjäsi! Kurssi pääosin yli 10 vuotiaille. Kurssi ei kokoonnu 2.10. U224 Musiikin kuuntelu ja tuntemus 8 h 22 € ti 24.9.-15.10. klo 18.00-19.30 Mus.kuunteluluokka, 2.krs MuM Kari Kropsu Kurssin kokoontumispäivät ovat tiistai 24.9., 8.10., 15.10. ja 22.10. Sukella musiikin rikkaaseen maailmaan. Kurssilla perehdymme klassisen musiikin helmiin keskustellen ja kuunnellen näytteitä tärkeiden säveltäjien merkkiteoksista. Tutustumme eri tyylikausien päätuntomerkkeihin aiheinamme barokki, klassismi, romantiikka ja uusi musiikki. Tavoitteena on musiikin tuntemuksen lisääminen ja kehittäminen sekä kuuntelutottumusten syventäminen. U225 Musiikin johto 16 h 48 € pe 27.9.-5.10.Musiikkiluokka, 2.krs MuM Kari Kropsu Tule tutustumaan Linnalan opiston uuteen musiikin opettajaan leppoisasti yhdessä musisoiden ja vuorotellen yhteissoittoa johtaen. Alkeiskurssi on tarkoitettu kaikille musiikin johtamisesta kiinnostuneille musiikin harrastajille ja ammattilaisille. Aikaisempaa kokemusta johtamisesta ei tarvita. Mainio kurssi esim. koulujen musiikinopettajille. Kurssilla tutustutaan musiikinjohdon perusteisiin kuten esim. lyöntitekniikkaan ja partituurin lukemiseen. Ota oma soitin kurssille mukaan. Tervetuloa kokeilemaan musiikin johtamista! Pe 27.9. ja 4.10. klo 17.00-20.00 (Musiikkiluokka 2 krs) La 28.9. ja 5.10 klo 10.00-13.00 (Juhlasali)

U251 Naiskuoro Bel canto 36 h 55 € to 29.8.-28.11. klo 18.00-20.30 Musiikkiluokka, 2.krs Dipl.laul. Leena Astikainen Nuorekas ja tasokas naiskuoro, jossa opiskellaan tervettä äänenkäyttöä ja monipuolista naiskuoro-ohjelmistoa klassisesta viihteeseen. Pian jo 25-vuotisen historiansa ajan kuoro on ollut tärkeä ja uudistava tekijä paikkakunnan musiikkielämässä. Syksyllä esiinnytään isänpäiväkonsertissa, itsenäisyyspäivän konsertissa ja kuorojen joulukonsertissa. Uudet laulajat tervetulleita, koelaulu harjoitusten yhteydessä. U252 Savonlinna -kuoro 36 h 55 € to 5.9.-28.11. klo 18.30-21.00 Juhlasali, aulakrs Musiikinopettaja Olli Tuunanen Savonlinna-kuoro on monipuolista ohjelmistoa esittävä pieni sekakuoro. Alkavalla kaudella ohjelmistossa Mozartin Requiem, joulukonsertti ja jazz-ohjelmistosta koottu vapunaaton konsertti. Uusille laulajille koelaulumahdollisuus harjoitusillan alussa. Tule rohkeasti mukaan haasteelliseen ja palkitsevaan Savonlinnan svengaavimpaan kuorotoimintaan! U253 Linna la Swing 20 h 26 € ke 4.9.-27.11. klo 18.00-20.00 Sln-Säämingin srk-keskus Musiikinopettaja Ari Kaartinen Uusi nuorten ja nuorekkaiden miesten swengikuoro, jossa lauletaan mm. pop-, rockja viihdemusiikkia rytmikkäinä kuorosovituksina suomeksi ja välillä englanniksikin. Nuotinlukutaito ei ole välttämätön, mutta on eduksi. Nyt on hieno tilaisuus tulla jammailuhenkiseen miesporukkaan ja kokea, kuinka laulamalla voi pitää hauskaa. Koelaulumahdollisuus harjoitusten yhteydessä. ”Ikäsuositus suhteellinen - omien tuntemusten mukaan. U254 Kaiken kansan laulukuoro 24 h 50 € ma 2.9.-2.12. klo 18.30-20.00 Musiikkiluokka, 2.krs Musiikinopettaja, laulunopettaja Maija Keskinen Kaiken kansan iloisessa laulukuorossa lauletaan yhdessä 1-2 -äänisiä lauluja. Kehoa ja ääntä viritellään venytellen ja rentouttaen sekä hengitys- ja ääniharjoituksia tehden. Tavoitellaan rohkeutta monipuoliseen äänelliseen ilmaisuun. Ohjelmistona käytetään eri tyylisiä mukavia lauluja. Kurssi sopii nais- ja miesäänille. Mukaan rento asu ja vesipullo. 23.9. ei pidetä harjoituksia. Kurssi osallistuu yhteislaulutilaisuuteen 25.11. Linnalassa. U256 Ikivihreät 24 h 42 € ti 3.9.-3.12. klo 12.00-13.30 Juhlasali, aulakrs MuM Kari Kropsu Tule laulamaan tuttuja ja rakastettuja toivelauluja ikivireään seuraan. Tavoitteena on säilyttää aktiivinen laulunharrastus. Ohjelmisto koostuu ikivihreän viihdemusiikin parhaimmistosta. Laulamme myös perinteisiä vanhoja lauluja ja lisäksi uudempaa kevyttä laulumusiikkia. Tervetuloa kaikenikäiset innolla mukaan laulamaan rakkaita lauluja! Ikivihreät eivät kokoonnu 1.10. U260 Djemberumpu/rytmimusiikki 8 h 20 € ma 16.9.-7.10. klo 18.00-19.30 Seniorikeskus, pohjakrs Rumpu- ja rytmipedagogi Bernd Katter Rumpu- ja rytmikurssi kaiken ikäisille ja tasoisille soittajille. Mukaansa tempaavaa rytmeillä leikittelyä ja improvisaatiota. Kurssilla tutustutaan afrikkalaisiin soittimiin (djembe, doun doun, sangba, kenkeni, agogo, caxixi…) sekä soitetaan rytmejä mm. Afrikan Malinke-kulttuurista. Tervetuloa aikuiset ja yli 10 -vuotiaat lapset!

AIKUISTEN SOITINRYHMÄT U261 Linnalan Viihdeorkesteri 36 h 55 € to 5.9.-28.11. klo 18.00-20.30 Seniorikeskus, pohjakrs Musiikinopettaja Ari Kaartinen Viihdeorkesteri soittaa nimensä mukaisesti viihde- ja tanssimusiikkia. Ryhmään voit ilmoittautua omalla instrumentillasi vaikka et muuten opiskelisi soittoa Linnalassa. Nuo-

tinlukutaito on kuitenkin tarpeellinen. Sovitukset voidaan tehdä jokaisen soittotaidot huomioon ottaen. Voit tulla myös laulajaksi ryhmään tai aluksi vain kuuntelemaan. U262 Linnalan Jazzbändi 14 h 60 € ma 2.9.-18.11. klo 18.00-19.00 Bänditila, pohjakrs Musiikkipedagogi AMK Aapo Heinonen Perehdytään kuuntelemalla, soittamalla ja analysoimalla jazzmusiikkia mm. erilaisiin soittotyyleihin, improvisointiin sekä eri instrumenttien rooleihin bändissä. Improvisoinnin opiskelu lähdetään alkeista. Opettaja ohjaa ryhmää tunnin, ja sen jälkeen bändi jatkaa harjoittelua itsenäisesti. Aikaisempaa kokemusta jazzmusiikin soittamisesta ei tarvitse olla, mutta oman soittimen alkeet olisi hyvä olla hallussa. U263 Balalaikka 20 h 65 € ma 2.9.-18.11. klo 18.15-19.45 Mus.kuunteluluokka, 2.krs Muusikko Olli Knuth Opetussoittimena on balalaikka, joka on kolmikielinen, alkuperältään venäläinen kansansoitin. Balalaikkaryhmään otetaan mukaan myös muiden instrumenttien soittajia. Nuotinlukutaito ei ole välttämätön ja soittimen saa lainaksi kurssin ajaksi. Kurssilla opit soittamaan eri melodioita ja säestämään tuttuja lauluja. Myös opiskelijoiden toiveet otetaan huomioon kappalevalinnoissa. Perussoittotekniikat opitaan järjestelmällisesti ja ensikertalainenkin pääsee nopeasti mukaan. Yhteydenotot ja lisätiedot: Olli Knuth p. 050 377 7303, sposti: olliknuth@yahoo.com U264 Kehitysvammaisten Musaklubi 22 h 36 € ke 11.9.-27.11. klo 18.00-19.30 Seniorikesk. päiväsali, pohjakrs Opettaja Sari Malinen Tule iloiseen ryhmään viihtymään! Lauletaan, leikitään, tanssitaan ja soitetaan yhdessä. Tutustutaan musiikin avulla vuodenaikoihin ja eri kulttuureihin. Opetellaan myös toisten huomioimista ja itsensä ilmaisemista. Tietysti laulamme myös karaokea.

YKSILÖOPETUS Yksilöopetuksen kurssimaksut syyslukukausi - soitto / laulu (lukukausi 12 opetusviikkoa): Yksilöopetus 30 min: Lapset 163 € ja yli 18 v. 175 €. Yksilöopetus 15 min: Lapset 87 € ja yli 18 v. 91 €. Koulujen opetus: 207 € (yksilöopetus 30 min.), 109 € (yksilöopetus 15 min). Moinsalmen koulu: 215 € (yksilöopetus 30 min.), 115 € (yksilöopetus 15 min.) 30 min yksilöopetuksessa huomioidaan ainoastaan sisaralennus 10 €. U270 Yksinlaulu - Cantilena ma-pe 2.9.-29.11.Laulustudio, 4.krs Dipl. laul. Leena Astikainen Laulun yksityisopetusta. Opiskellaan äänenkäyttöä, valmistetaan lauluohjelmistoa esiintymisiä ja klassisen laulun kurssitutkintosuorituksia varten. Cantilena = kaunislinjainen, laulava melodiaääni U271 Yksinlaulu - Melisma ma-pe 2.9.-29.11. klo 15.30-17.30 Musica-luokka, 3.krs Laulunopettaja Marja-Terttu Hultin Opetellaan äänenkäytön tekniikkaa ja äänen huoltoa sekä hiotaan laulujen tulkintaa ja harjoitellaan lauluohjelmistoa. Opetus painottuu klassiseen lauluun. Myös omat laulutoiveet huomioidaan. Tasosuorituksia on myös mahdollista tehdä. Entisten oppilaiden tuntien sopiminen ja uusien oppilaiden ilmoittautuminen p. 045 2632515 tai toimistoon p. 015 51180. -Melisma ( kreik.= laulu, sävel), tavun sisällä koristeellista kuviointia. U272 Liedseminaari 121 € ke 4.9.-27.11. klo 18.00-20.15 Musiikkiluokka, 2.krs Dipl. laul. Leena Astikainen Kurssille otetaan 8 laulajaa, jotka ovat riittävän pitkällä yksinlauluopinnoissaan. Harjoitellaan säestäjän kanssa keskeistä liedohjelmistoa. Uusille koelaulu sopimuksen mukaan Leena Astikaiselle, p. 040 680 3803. U273 Pop -laulu ti-to 3.9.-28.11.Musiikkiluokka, 2.krs MuM Nora Kankkunen Pop-laulun yksityisopetusta. Opiskellaan tyyliin sopivaa äänenkäytön tekniikkaa. Käydään läpi ja hiotaan ohjelmistoa eri pop-musiikin genreistä: pop, rock, R&B, iskelmä, elokuvamusiikki, kansanlaulu, ja /tai toiveiden mukaan. Opetellaan erillaisia äänenkäyttötapoja genrestä (ja oppilaan valmiuksista) riippuen. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen toimistoon p. 015 51180.


Ilmoitusliite

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

MUSIIKKI SOITINOPETUS VIULU Opetusta annetaan vasta-alkajille ja kauemmin soittaneille lapsille ja aikuisille. Perehdytään viulunsoiton perustekniikkaan ja soitetaan erityylistä ohjelmistoa edeten tutuista lastenlauluista aina vaativampiin kappaleisiin. Opetus on yksilöopetusta. Huomioi soittoa tukeva keskiviikon (klo 16.30-17.30) Musiikkitaito-opetus! Ilmoittautuminen ja viulutuntien sopiminen Linnalan musiikkiluokassa tiistaina 27.8. klo 17.00-18.00. U274 Viulu I - Fiideli ti 3.9.-26.11. klo 14.00-17.00 Musiikkiluokka, 2.krs Viulunsoitonopettaja Tatjana Nikulina U275 Viulu II - Tremolo ti 3.9.-26.11. klo 15.00-18.30 Musiikkiluokka, 2.krs Viulunsoitonopettaja Tatjana Nikulina Tremolo = saman sävelen nopea jatkuva toisto KITARA U276 Kitara - Vibra ma 2.9.-26.11. Musiikin lehtori Juha Eskelinen Akustisen- ja sähkökitaran sekä sähköbasson opetusta. Vibrakampi sähkökitarassa muuttaa sävelkorkeutta. Ilmoittautuminen ja tuntien sopiminen p. 050 5114 757.

U278 Kitara - Plektra ma-pe 2.9.-29.11.Valokuvausluokka, 2.krs Muusikko Jani Hokka Entisten oppilaiden tuntien sopiminen p. 044 581 6351 ja uusien oppilaiden ilmoittautuminen ma 26.8. klo 17.00-18.00 Linnalan aulassa. Akustisen- ja sähkökitaran sekä sähköbasson opetusta. Plektra = ohut levy, jolla näppäillään kitaraa. PIANO U285 Piano I - Priimi ma ja ke 2.9.-4.12. klo 13.00-16.30 Mus.kuunteluluokka, 2.krs MuM Kari Kropsu Voit valita soittotunnin joko maanantaiksi tai keskiviikoksi klo 13 lähtien. Maanantaina 30.9. eikä keskiviikkona 2. 10. ole soittotuntia. Entisten oppilaiden tuntien sopiminen ja uusien oppilaiden ilmoittautuminen ti 20.8. alkaen p. 044 351 1821. U287 Piano II Sekunti ma-pe 2.9.-29.11. klo 13.15-17.30 Askarteluluokka, 3.krs Kanttori Marjukka Mykkänen Entisten oppilaiden tuntien sopiminen ja uusien oppilaiden ilmoittautuminen 20.8. alkaen p. 050 528 1284. U288 Aikuispiano Terssi ma-pe 2.9.-29.11. klo 13.00-17.30 Askarteluluokka, 3.krs Kanttori Marjukka Mykkänen Entisten oppilaiden tuntien sopiminen ja uusien oppilaiden ilmoittautuminen 20.8. alkaen p. 050 528 1284.

Taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja käsityössä Linnalan kuvataidekoulu, Puistokatu 7, 57100 Savonlinna www.linnala.fi/kuvataidekoulu Toiminnasta vastaa taideaineiden pääopettaja Hanne Kärki, p. 044 3511 815 (ke klo 11-12) tai hanne.karki(at)linnala.fi Linnalan Kuvataidekoulu antaa lakisääteistä kuvataiteen ja käsityön taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. 4-18-vuotialle järjestetään opetusta sekä kuvataiteessa että käsityössä, aikuisille vain kuvataiteessa. Opetus on tavoitteellista vuodesta toiseen etenevää. Opinnot muodostuvat perus- ja työpajaopinnoista. Linnalan kuvataidekoulussa yleisen oppimäärän laajuus on lasten ja nuorten opinnoissa 760 tuntia ja aikuisten opinnoissa 800 tuntia. Yleiseen oppimäärään ei lueta mukaan varhaisiän opintoja, jotka valmentavina opintoina luovat pohjaa myöhemmille opinnoille. ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ. Uusia opiskelijoita otetaan kaikkiin ryhmiin, mikäli ryhmissä on vapaita paikkoja. Kuvataidekoulun opettajat: Hanne Kärki, kuvataiteilija (ylempi AMK), opettaja Marianne Ketolainen, keraamikko, (ylempi AMK) Maarit Lampinen, artenomi Anne Pelkonen, kuvataiteilija (ylempi AMK), opettaja Pauliina Sairanen, kuvataiteilija (ylempi AMK), opettaja Kaisa Turtiainen, artenomi (AMK)

VAUVOJEN VÄRIKYLPYTYÖPAJAT Kuvataidekoulu. Työpajan kesto n. 40 min. Hinta 10 € / paja. Myyntikoulutusta. Värikylpyohjaaja Aino Mäkitalo Vauvaperheiden kuvataiteellinen työpaja, jossa lapselle tarjotaan moniaistisia virikkeitä turvallisilla materiaaleilla sekä rohkaistaan lasta visuaaliseen ilmaisuun. Varaa mukaasi vaihtobody ja pyyhe. Punainen paja U350 vauvat ke 4.9. klo 9.00-10.00 U351 taaperot ke 4.9. klo 10.30-11.30 Sininen paja U352 vauvat ke 11.9. klo 9.00-10.00 U353 taaperot ke 11.9. klo 10.30-11.30 Keltainen paja U354 vauvat ke 18.9. klo 9.00-10.00 U355 taaperot ke 18.9. klo 10.30-11.30

VARHAISIÄN OPINNOT 4-6 vuotiaille U301 Piiperot -päiväryhmä, 4-6-vuotiaat 20 h 53 € to 29.8.-12.12. klo 14.30-15.30 Linnalan Tekstiililuokka, 3.krs Kaisa Turtiainen Tutustutaan kuvataiteeseen ja käsityöhön tutkimisen ja kokeilun kautta. Erilaiset materiaalit, välineet ja työtavat tulevat työskentelyn aikana tutuksi. Tavoitteena on saada kokemuksia ja elämyksiä käsillä tekemisen keinoin. Materiaalimaksu 13 €. U302 Piiperot A, 4-6-vuotiaat 20 h 53 € ti 27.8.-10.12. klo 16.30-17.30 Kuvataidekoulu, Pauliina Sairanen Sisältö ks. Piiperot päiväryhmä. Materiaalimaksu 13 €. U303 Piiperot B, 5-6-vuotiaat 20 h 53 € ke 28.8.-11.12. klo 16.45-17.45 LinnalanTaideluokka, 3.krs Pauliina Sairanen Sisältö ks. Piiperot päiväryhmä. Materiaalimaksu 13 €. U304 Piiperot C, 5-6 -vuotiaat 20 h 53 € to 29.8.-12.12. klo 16.30-17.30 Kuvataidekoulu Pauliina Sairanen Sisältö ks. Piiperot päiväryhmä. Materiaalimaksu 13 €.

PERUSOPINNOT 7-12 -vuotiaille Perusopintoryhmät (kuvis/kuviskässä) 1-5 etenevät vuosittain tasolta toiselle (tasot 1-5). Kuviskässä ryhmien käsityöjaksoista osa järjestetään yhteistyössä Taito Shopin kanssa. U310 Poikien kuvisryhmä 30 h 66 € ke 28.8.-11.12. klo 16.15-17.45 Kuvataidekoulu, Anne Pelkonen 8-12 -vuotiaille POJILLE! Syksyllä suunnittelemme ja toteutamme fantasiamaailman ympäristöineen ja rakennuksineen, joihin keksimme myös kimuranttisia vempaimia. Materiaalina käytämme mm. paperimassaa ja kierrätysmateriaaleja. Lisäksi piirrämme ja maalaamme eri menetelmin poikia kiinnostavia aiheita. Materiaalimaksu 19 €

U289 Piano - Sointu pe 6.9.-29.11. klo 13.30-15.15 Mus.kuunteluluokka, 2.krs Pianonsoiton opettaja Tatjana Poutiainen Entisten oppilaiden tuntien sopiminen 22.8. alkaen p. 040 542 3212 ja uusien oppilaiden ilmoittautuminen Linnalan toimistoon p. 015 51180. U290 Kellarpelto Koskettimet ke-to 4.9.-28.11. klo 14.00-15.30 Kellarpellon koulu Pianonsoiton opettaja Tatjana Poutiainen Entisten piano-oppilaiden soittotuntien sopiminen 22.8. alkaen p. 040 542 3212. Uusille ilmoittautuminen Linnalan toimistoon puh. 015 51180. U291 Nojanmaa Nokturni ke 4.9.-27.11. klo 14.30-18.00 Nojanmaan koulu Kanttori, musiikinopettaja Saara Kuutti Entisten oppilaiden tuntien sopiminen 22.8. alkaen p. 040 414 3063 ja uusien oppilaiden ilmoittautuminen Linnalan toimistoon p. 015 51180. U292 Pihlajaniemi Pianola ma-ti 2.9.-26.11. klo 13.00-16.00 Pihlajaniemen koulu Pianonsoiton opettaja Tatjana Poutiainen Entisten oppilaiden tuntien sopiminen 22.8. alkaen p. 040 542 3212 ja uusien oppilaiden ilmoittautuminen Linnalan toimistoon p. 015 51180. U293 Mertala Metronomi ma 2.9.-2.12. klo 9.00-12.00 Mertalan koulu

MuM Kari Kropsu Entisten oppilaiden tuntien sopiminen ja uusien oppilaiden ilmoittautuminen maanantaina 26.8. klo 9.00 Mertalan koululla. Soittotunteja ei ole 30.9. U295 Moinsalmi Moderato to 5.9.-28.11. klo 9.30-11.30 Moinsalmen koulu Kanttori Marjukka Mykkänen Entisten oppilaiden tuntien sopiminen ja uusien oppilaiden ilmoittautuminen 12.8. alkaen p. 050 528 1284.

U311 Kuvis 1, 7-8-vuotiaat 30 h 66 € ma 26.8.-2.12. klo 18.00-19.30 Kuvataidekoulu, Hanne Kärki Tutustutaan kuvataiteen eri materiaalien ja tekniikoiden ilmaisumahdollisuuksiin. Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat piirustus, maalaus, keramiikka, grafiikka, muotoilu, arkkitehtuuri, kuvanveisto, sarjakuva jne. Tavoitteena on kehittää kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. Materiaalimaksu 19 €.

teita itselle eri tekniikoin. Tunnit Taito Shopissa 20.8.-17.9. ja Linnalassa 24.9.-3.12. Materiaalimaksu 20 €.

U312 KuvisKässä 1, 7-8-vuotiaat 30 h 66 € ti 27.8.-10.12. klo 18.00-19.30 Kuvataidekoulu, Pauliina Sairanen KuvisKässä -yhdistelmäryhmässä tutustutaan sekä kuvataiteen että käsityön eri materiaaleihin ja tekniikoihin. Tavoitteena kehittää kädentaitoja monipuolisesti. Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat mm. piirustus, maalaus, keramiikka, rakentelu, painotyöt, ompelu, lankatyöt ja huovutus. Syyslukukaudella tehdään kuvataidetta. Materiaalimaksu 19 €. U314 Kuvis 2, 8-9 -vuotiaat 30 h 66 € ke 21.8.-4.12. klo 16.15-17.45 Kuvataidekoulu, Hanne Kärki Sisältö ks. Kuvis 1, tason 2 mukaan. Syyslukukaudella suunnitellaan ja tehdään mm. mielikuvistushuoneen pienoismalli. Materiaalimaksu 19 €. U316 KuvisKässä 2, 8-9-vuotiaat 30 h 66 € to 22.8.-5.12. klo 16.00-17.30 Kuvataidekoulu Anne Pelkonen ja Hanne Kärki Sisältö ks. KuvisKässä 1, tason 2 mukaan. Materiaalimaksu 20 €. U317 KuvisKässä 3, 9-10 -vuotiaat 30 h 66 € to 22.8.-5.12. klo 16.00-17.30 Linnalan Tekstiililuokka, 3.krs Maarit Lampinen ja Kaisa Turtiainen Sisältö ks. KuvisKässä 1, tason 3 mukaan. Syyslukukaudella tehdään käsitöitä, mm. ihanat, värikkäät huovutetut eläinhahmot. Tunnit Linnalassa 22.8.-5.9., Taito Shopissa 12.9.-10.10. ja Linnalassa 17.10.5.12. Materiaalimaksu 19 €. Perusopinnot 4- ja 5 -ryhmiin sis. 15 min. evästauko. U318 Kuvis 4, 10-11-vuotiaat 45 h 99 € to 22.8.-12.12. klo 18.00-20.30 Kuvataidekoulu. Pauliina Sairanen Sisältö ks. Kuvis 1, tason 4 mukaan. Syyslukukaudella tehdään mm. syystulille paperiveistokset ja maalataan iso taulu akryyleillä. Materiaalimaksu 20 €. U319 KuvisKässä 4, 10-11-vuotiaat 45 h 99 € ti 20.8.-3.12. klo 17.45-20.15 Taito Shop Maarit Lampinen ja Kaisa Turtiainen Syyslukukaudella tehdään käsitöitä. Suunnittelemme ja valmistamme asusteita ja vaat-

MUUT SOITTIMET U280 HARMONIKKA - Paljespeli 192 € pe 6.9.-28.11. klo 17.00-19.30 Kielilk B, 2.krs Opiskelija (musiikkipedagogi) Mari Hiltunen Opetusta aloittaville sekä aiemmin soittaneille lapsille ja aikuisille. Opetus sisältää harmonikkamusiikkia laidasta laitaan. Nuotinlukutaito ei ole välttämätön. Opetusta on joka toinen perjantai alkaen 6.9. joko 60 minuuttia (192 €) tai 30 minuuttia (109 €) kerrallaan. Entisten oppilaiden tuntien sopiminen ja uusien oppilaiden ilmoittautuminen p. 040 8349686. U281 RUMPU Setti ma 2.9.-25.11. klo 18.00-20.15 Mertalan koulu Luokanopettaja Mika Hollström Opiskellaan rumpusetin soittamisen perustekniikkaa ja nuottien lukua. Kurssi soveltuu vasta-alkajasta jo pidemmällekin ehtineille. Opetus tapahtuu Mertalan koulun

U320 KuvisKässä 5 A, 11-12 -vuotiaat 45 h 99 € to 22.8.-12.12. klo 17.45-20.15 Kuvataidekoulu, Anne Pelkonen ja Kaisa Turtiainen Syyslukukaudella tehdään kuvataidetta ja käsitöitä. Harjoittelemme mm. ihmisen kuvaamista. Opettelemme mittasuhteita, piirrämme croquis-piirustuksia (nopea viivapiirros) ja teemme rautalangasta/paperimassasta ihmisen pienoismallin, jolle suunnittelemme ja ompelemme myös vaatteet käsityöjaksolla. Tunnit Linnalassa 26.9.31.10. Materiaalimaksu 20 €. U321 KuvisKässä 5 B, 11-12-vuotiaat 45 h 99 € to 22.8.-12.12. klo 17.45-20.15 Kuvataidekoulu, Hanne Kärki ja Kaisa Turtiainen Sisältö Ks. Kukä 5 A. Tunnit Linnalassa 7.11.-12.12. Materiaalimaksu 20 €.

SYVENTÄVÄT OPINNOT 11-16 -vuotiaille U330 Laaja käsityön työpaja 50 h 105 € ma 19.8.-9.12. klo 15.30-18.00 Linnalan Tekstiililuokka, 3.krs, Kaisa Turtiainen ja Maarit Lampinen Tutustumme eri vuosikymmenten muotiilmiöihin ja teemme muotikuvia kollaasitekniikalla. Mediataidejaksolla kuvista kootaan yksinkertainen tietokonepeli, jonka avulla voi harjoitella muodin eri tyylikausia. Lisäksi teemme yksilöllisiä asusteita eri kuviointitekniikoita käyttäen. Tunnit Taito Shopissa 14.10 alkaen. Kevätpuolella painamme oman kuosin trikoolle ja valmistamme siitä t-paidan jokaisen omaan tyyliin. Materiaalimaksu 20 € U331 Laaja kuvataiteen työpaja 50 h 105 € ti 20.8.-3.12. klo 15.15-17.45 Kuvataidekoulu, Hanne Kärki Opiskelemme kuvailmaisua monipuolisesti erilaisia tekniikoita ja materiaaleja käyttäen. Aloitamme syyslukukauden ympäristötaidejaksolla tekemällä paperiveistokset syystulille. Arkkitehtuurijaksolla suunnittelemme ja rakennamme pienoismallin fantasiamaailmasta rakennuksineen ja ympäristöineen. Lisäksi piirrämme, maalaamme ja teemme grafiikkaa. Työskentelyssä käytämme apuna myös valokuvausta. Tavoitteena on kehittää taiteellista ilmaisua laaja-alaisesti. Materiaalimaksu 20 €. U333 Piirustus- , maalaus- ja sarjakuvatyöpaja 50 h 105 € pe 23.8.-13.12. klo 15.30-18.00 Kuvataidekoulu, Pauliina Sairanen Aloitamme lukuvuoden maalausjaksolla. Etsimme omat lempivärit, teemme värisuunnitelman ja toteutamme oman teoksen ideoiden pohjalta. Maalauksesta siirrymme pii-

bänditilassa tasoryhmissä. Ilmoittautuminen, ensimmäinen kokoontuminen ja tasoryhmiin jako ma 2.9. klo 18.00 Mertalan koululla. U282 SAKSOFONI - Foni ke 4.9.-27.11. klo 18.00-20.30 Musica-luokka, 3.krs Pop/jazz musiikkipedagogi (YAMK) Matti Leinonen Opiskellaan pop & jazz -saksofoninsoittoa sekä erityylistä musiikkia opiskelijan toiveiden mukaan. Opettaja auttaa soittimen valinnassa/hankinnassa. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen toimistoon p. 015 51180. U283 HUILU - Huiluset ma 2.9.-25.11. klo 15.30-17.00 Kielivintti, 4.krs Huk Katja Pajarinen-Mohamed Tuntien aikana opetellaan huilunsoiton hengitys- ja sormitekniikkoja ja keskitytään kauniin äänen tuottamiseen sekä musiikin tulkintaan. Opiskelu alkaa ja etenee oppilaan omien kykyjen mukaan. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen toimistoon p. 015 51180. U227 Säestystunnit 16 h MuM Kari Kropsu Oletko kiinnostunut kehittämään soitto/lauluharrastustasi monipuolisesti? Haluatko harjoitella laulu- tai soittokappaleitasi opettajan säestyksellä? Tule kokeilemaan miltä yhteismusisointi säestäjän kanssa tuntuu. Ota säestysnuotti mukanasi. Yhteydenotot sähköpostilla kari.kropsu@linnala.fi tai puh 044 3511821. Maksu 20 € (45 min) tai 13 € (30 minuuttia).

rustukseen ja valokuvausta apuna käyttäen toteutamme eri piirustustekniikoilla kuvasarjan. Kolmannessa jaksossa siirrymme sarjakuvan tekemiseen, johon sovelletaan ja yhdistetään syksyn aikana opittuja asioita. Materiaalimaksu 20 €.

AIKUISTEN PERUSOPINNOT KUVATAITEEN PERUSTEET 1-4: Opintovuosi sisältää 90 tuntia opetusta sekä kolmena ensimmäisenä vuonna 5 tuntia ja neljäntenä vuonna 25 tuntia itsenäistä työskentelyä. U340 Aikuisten kuvataiteen perusteet 2 48 h 99 € ke 21.8.-4.12. klo 18.15-20.30 Kuvataidekoulu, Hanne Kärki, Marianne Ketolainen ja Anne Pelkonen Syyslukukauden jaksot: piirustus, kuvanveisto ja grafiikka. Lukuvuoden aikana keskitymme ihmisen kuvaamiseen. Aloitamme työskentelyn elävänmallin piirtämisellä, kuvanveistossa teemme ihmisveistoksen ja grafiikassa kokeilemme uutta PDF kohopainomenetelmää. Kurssi sis. 45 h opetusta ja 3 h itsenäistä opiskelua. Materiaalimaksu 21 € (sis. Materiaalit ja välineet). Kurssi kokoontuu 21.8. ja 28.8. Linnalan taideluokassa. Myös uudet opiskelijat tervetulleita! U341 Aikuisten kuvataiteen perusteet 3 48 h 94 € ke 21.8.-4.12. klo 18.15-20.30 Kuvataidekoulu, Marianne Ketolainen, Hanne Kärki ja Anne Pelkonen Syyslukukauden jaksot: keramiikka, piirustus ja maalaus. Keramiikka-jaksolla toteutamme pienoismallin rakennuksesta. Ennakkotehtävä: tuo kuvia ensimmäiselle kerralle sinulle tärkeästä rakennuksesta Savonlinnassa. Maalausjakso jatkuu keväällä. Kurssi sis. 45 h opetusta ja 3 h itsen. työskentelyä. Materiaalimaksu 21 €.

AIKUISTEN SYVENTÄVÄT OPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT: Laajuus 100 h/v. Opintovuosi sis. 90 h opetusta (45 h/lukuk.) ja 10 h itsen. työskentelyä (5 h/lukuk.) U342 Aikuisten laaja kuvataiteen työpaja ja po 4 50 h 95 € ma 19.8.-2.12. klo 18.15-20.30 Kuvataidekoulu, Anne Pelkonen Syksyllä keskitymme maalaustaiteeseen. Ennakkotehtävä: Kokoa ensimmäiselle kerralle tiivis katsaus omaan taiteeseen (esim kuvia), jonka pohjalta käymme keskustelua. Tavoitteena on hahmottaa missä kohden olet nyt ja mitä seuraavaksi. Laadimme sisällön yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti ja kertaamme myös aiemmin opittua. Laajennamme teknistä osaamista ja omaa taiteellista ilmaisua. Kurssi sis. 45 h opetusta ja 5 h itsenäistä työskentelyä. Materiaalimaksu 22 €.


Ilmoitusliite

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

KUVATAITEET Kuvataiteen kurssisuunnittelusta vastaa taideaineiden pääopettaja Hanne Kärki. Yhteystiedot p. 044 3511 815 (ke klo 11-12) tai hanne.karki(at)linnala.fi

sekä ikkuna- ja seinäkoristeita. Työt tehdään sulattamalla lasilevyjä yhteen tai sulattamalla lasi muottiin. Voit tehdä muotteja myös itse. U430 Raku 1 12 h 44 € pe,la 16.8.-24.8. klo 17.30 Raku on ikivanha japanilainen tekniikka, jossa liekit ja savu synnyttävät mustaa tai vaikkapa kuparinvärisenä välkehtivää keramiikkaa. Poltto tapahtuu Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kulttuurialan (Artemian) tiloissa ulkona (os. Pohjolankatu 6). Kurssi kokoontuu Linnalassa pe 16.8. klo 17.30-20.30, rakupoltto la 24.8. klo 9-15.45.

MAALAUS U400 Akvarellimaalaus, iltaryhmä 33 h 73 € ti 3.9.-19.11. klo 18.00-20.30 Taideluokka, 3.krs Kuvataiteilija (ylempi AMK), opettaja Anne Pelkonen Ideoimme yhdessä kurssin sisällön ajankohtaisin aihein unohtamatta taidehistoriaa. Maalaamme rauhallisesti edeten tutustuen sommitteluun ja värisommitteluun työskentelyn ohessa. Tavoitteina on mm. oman kuvailmaisun vahvistaminen ja sanallistaminen. Kurssi soveltuu aloittelijalle ja harjaantuneemmalle akvarellimaalarille.

U431 Raku 2 12 h 44 € pe, la 23.8.-31.8. klo 17.30 Kurssin sisältö ks. Raku 1. Kurssi kokoontuu Linnalassa pe 23.8. klo 17.30-20.30, rakupoltto la 31.8. klo 9-15.45.

U401 Akvarellistit 33 h 73 € ti 10.9.-26.11. klo 10.00-12.30 Taideluokka, 3.krs Taidemaalari Asta Moro Akvarellimaalauksen jatkoryhmä. Edetään teemoittain taidehistoriaan, tyylisuuntiin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Vahvistetaan omaa ilmaisua sekä perinteisin menetelmin, että eri tekotapoja yhdistäen. U402 Öljyvärimaalaus, päiväryhmä 33 h 75 € ke 4.9.-4.12. klo 10.00-12.30 Taideluokka, 3.krs Taidemaalari Esa Tuomiranta Perehdytään öljyvärimaalauksen tekniikkaan, kuvan sommitteluun ja värioppiin. Harjoitellaan myös hiili- ja lyijykynäpiirustusta. Materiaalihankinnoista sovitaan ensimmäisellä kerralla. Kurssi ei kokoonnu 16.10., 23.10. ja 30.10. U403 Öljyvärimaalaus, iltaryhmä 33 h 73 € ke 4.9.-20.11. klo 18.15-20.45 Taideluokka, 3.krs Kuvataiteilija (AMK), opettaja Pauliina Sairanen Kurssin alussa opastetaan värien ja materiaalien hankinnassa ja kerrataan öljyvärimaalauksen perusteita värien sekoittamisesta maalausnesteiden käyttöön. Yhteisten harjoitustöiden lisäksi maalataan vapaita aiheita.

U432 Raku 3 12 h 44 € pe, la 30.8.-7.9. klo 17.30 Kurssin sisältö ks. Raku 1. Kurssi kokoontuu Linnalassa pe 30.8. klo 17.30-20.30, rakupoltto la 7.9. klo 9-15.45. U433 Keramiikan päiväryhmä 28 h 64 € ti 3.9.-15.10. klo 9.30-12.45 Valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä savesta käsinrakentamalla, valamalla ja dreijaamalla. Koristelumahdollisuuksina mm. alilasitevärit, savilietteet, metallioksidit ja lasin sulattaminen esineen pintaan. Voit valaa myös omia kipsimuotteja.

Akvarellimaalaus virkistää taiteen opiskelijoita. Sopii myös aloittelijoille. U404 Ikonimaalaus 33 h 76 € ma 9.9.-25.11. klo 18.00-20.30 Posliiniluokka, 3.krs Valokuvaaja, ikonimaalari Ahti Makkonen Kurssilla maalataan ikoneita ortodoksisen perinteen mukaisesti, pohjustetulle puupohjalle munatemperatekniikalla. Tarvikkeita voi ostaa opettajalta.

VALOKUVAUS U411 Digivalokuvauksen alkeiskurssi 10 h 27 € ke 4.9.-25.9. klo 17.45-20.45 Posliiniluokka, 3.krs

Valokuvaaja Ahti Makkonen Haluaisitko vinkkejä valokuvaamiseen? Kurssilla opetellaan digikameran valikoiden ja asetusten käyttöä ja tehdään kuvausharjoituksia. Ota oma kamera mukaan kurssille. Kurssi kokoontuu 4.9. klo 17.45-20.45 ja 11.9. sekä 25.9. klo 17.45-20.

POSLIINIMAALAUS U420 Posliinimaalaus 33 h 73 € ti 10.9.-26.11. klo 18.00-20.30 Posliiniluokka, 3.krs Tuntiop. Arja Ronkanen Maalataan posliiniesineitä erilaisin tekniikoin. Aiheina esim. syksyn lehdet. Kurssi

ei kokoonnu 29.10. Poltettavista töistä kerätään polttomaksut.

LASINSULATUS JA KERAMIIKKA Keraamikko (AMK) Marianne Ketolainen. Lasinsulatus kokoontuu Kuvataidekoululla, os. Puistokatu 7, muut kurssit Linnalan Keramiikkaluokassa, 3. krs. Materiaalit voi ostaa ohjaajalta. Ota oma esiliina mukaasi kursseille. U425 Lasinsulatus 24 h 54 € to 5.9.-10.10. klo 9.30-12.45 Kuvataidekoulu Valmistetaan koruja, lautasia, pieniä kulhoja,

U434 Keramiikan iltaryhmä 23 h 54 € to 5.9.-17.10. klo 17.30-20.00 Sisältö ks. päiväryhmä. U435 Jouluista keramiikkaa, päiväryhmä 28 h 64 € ti 29.10.-10.12. klo 9.30-12.45 Valmistetaan jouluisia koriste- ja käyttöesineitä savesta käsinrakentamalla, valamalla ja dreijaamalla. U436 Jouluista keramiikkaa, iltaryhmä 23 h 54 € to 31.10.-12.12. klo 17.30-20.30 Sisältö ks. päiväryhmä.

ILMAISUTAITO JA TANSSI LATINOTANSSI

Ilmaisutaiteen ja tanssin kurssisuunnittelusta vastaa taideaineiden pääopettaja Hanne Kärki. Yhteystiedot p. 044 3511 815 (ke klo 11-12) tai hanne.karki(at)linnala.fi.

Ohjaaja Minna Laitinen U510 Latinotanssia ja lihaskuntoilua 16 h 35 €ke 4.9.-27.11. klo 17.00-18.00 Juhlasali, aulakrs Yhdistä tanssin ilo ja kuntoilu. Tunnit sisältävät myös pieniä lihaskunto-osuuksia. Tanssitaan erilaisia variaatioita latinalaisista tansseista ilman paria. Kurssi kokoontuu myös syyslomalla 23.10.

KIRJALLISUUS U501 Linnalan Lukupiiri 4 h 20 € to 26.9.-28.11. klo 18.00-19.30 Posliiniluokka, 3.krs FM Raija Kaarina Hietaranta Linnalan lukupiirissä tutustutaan koti- ja ulkomaisiin kirjailijoihin, nautitaan kirjallisuudesta ja ennen kaikkea käydään mielenkiintoisia keskusteluja. Luettu kirjallisuus voi miellyttää tai ärsyttää, huvittaa tai hirvittää, mutta aina lukukokemuksen jakaminen palkitsee. Piiriin ovat tervetulleita kaikenlaiset lukijat ja kirjan ystävät. Syyslukukauden ensimmäinen kirja on Hannu Väisäsen ”Taivaanvartijat”. Kurssi kokoontuu 26.9. ja 28.11.

U511 Latinotanssin perus-/jatkoryhmä 16 h 35 € ti 3.9.-26.11. klo 17.20-18.20 Juhlasali, aulakrs Kerrataan latinolaisten tanssien perusteita, ja tehdään tanssisarjoja. Tanssin riemu on vielä tekniikkaa tärkeämpää, joten myös aloittelijat ovat tervetulleita! Tanssitaan ilman paria. Kurssi kokoontuu myös syyslomalla 23.10., mutta ei kokoonnu 12.11. U512 Latinotanssin edistyneiden ryhmä 16 h 35 € ti 3.9.-26.11. klo 18.30-19.30 Juhlasali, aulakrs Tanssitaan erilaisia latinalaistansseja. Tanssi -sarjat ovat jo vaativampia ja pidempiä. Kurssi on tarkoitettu tanssia aikaisemminkin harrastaneille. Tanssitaan ilman paria. Kurssi kokoontuu myös syyslomalla 23.10., mutta ei kokoonnu 12.11.

TEATTERI U502 Linnalan teatterin senioriryhmä 36 h 41 € ke 11.9.-4.12. klo 13.00-15.30 Juhlasali, aulakrs Teatteriohjaaja Martti Luukko Valmistetaan teatteriesitys yleisöesitykseksi. U503 Linnalan teatterin iltaryhmä 36 h 41 € ke 18.9.-11.12. klo 18.00-20.30 Juhlasali, aulakrs Teatteriohjaaja Martti Luukko Valmistetaan näytelmäesitystä. Runojen ja monologien harjoituksia.

FLAMENCOTANSSI Kuvataiteilija (AMK) Taru Innanen

LAUSUNTA

Linnalan teatterin senioriryhmä harjoittelemassa esityksiä varten.

U504 Runopiiri Linnan lausujat 33 h 37 € to 5.9.-21.11. klo 17.30-20.00 Kahvio, aulakrs Ohjaaja Kaarina Lavonen

Tule mukaan tutustumaan runojen upeaan maailmaan. Ääni-, rentoutus- ja improvisaatioharjoituksia. Draamaharjoitusten avulla opit ilmaisemaan itseäsi persoonallisella

tavallasi ja saat esiintymisvarmuutta. Valmistamme juhlavuoden (30 v) matinean Värikäs maailma sekä lapsille suunnattua ohjelmaa. Runomatinea 16.11. uudessa kirjastossa.

U520 Flamenco alkeet, Sevillanas 12 h 30 € pe 6.9.-15.11. klo 18-19 Juhlasali, aulakrs Aloitamme aivan alkeista, Sevillanas-tanssista, eli aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Flamenco sopii erityisen hyvin aikuisille naisille tai miehille, jotka haluavat syventää itsetuntemustaan tai löytää uusia puolia itsestään. Ryhdin ja rytmin löytäminen

Linnalan Setlementti 75 v.

omaan kehoon voi olla mieltämullistavaa. Täällä ei suoriteta vaan nautitaan siitä, että saamme tanssia! Mukaan tukevakorkoiset kengät ja naisille leveähelmainen hame. Kurssi kokoontuu 18.9. poikkeuksellisesti klo 15.30-16.30 alasalissa. U521 Flamenco keskitaso, Bulerias 16 h 38 € pe 6.9.-13.12. klo 16.30-17.30 Juhlasali, aulakrs Keskiryhmässä tanssimme jo opittuja tansseja (Sevillanas ja Rumba) sekä kertaamme vielä ” Alegríasta” sekä ”Tangosia”. Uutena tanssina alamme opettelemaan ”Bulerías”koreografiaa, jossa leikkimielisyys yhdistyy häränvahvaan ilmaisuun! Eli itseironiaa mukaan. Kurssi ei kokoonnu 11.10. U522 Flamenco edistyneet 16 h 38 € pe 6.9.-13.12. klo 15.30-16.30 Juhlasali, aulakrs Edistyneiden flamencoryhmässä tanssitaan useita jo opittuja tansseja, kertaamme ”Alegríaksen” uusia osioita. Alamme opettelemaan uutena tanssina ”Soleá”-koreografiaa, jossa yhdistyy väkevä läsnäolo sekä jalkatyön koputtelut. Ilmaisussa painotetaan syvyyttä, ei vain etenemistä ja kehittymistä. Kurssi ei kokoonnu 11.10.

KANSANTANSSI U523 Kansantanssi - Hökkyrät 16 h 37 € ti 3.9.-26.11. klo 19.30-20.30 Juhlasali, aulakrs FM Päivi Potiron Aloittelijoille ja jonkin aikaa tanssineille. Kurssilla tanssitaan suomalaisia kansantansseja ja suomalaiseen kansantanssiperinteeseen pohjautuvia tansseja. Tavoitteena on oppia askelikkoja (esim. polkka). Kaikki tanssista kiinnostuneet ovat tervetulleita.


Ilmoitusliite

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

LIIKUNTA JA TERVEYS Liikunnan kurssisuunnittelusta vastaa asiakasneuvoja Jukka Muhonen, p. 040 680 3801 tai jukka.muhonen@ linnala.fi. Syyslomaviikolla 43 ei ole tunteja. Löydymme myös facebookista: Linnala Liikunta. Maksuvälineenä käy Smartum-setelit, Virike-setelit, TYKY-kuntosetelit ja Ticket Mind & Body.

U654 Vesijumppa SpaCasino 2 12 h 6 € to 5.9.-28.11. klo 13.00-13.45 SpaCasino

HYDROBIC Hydrobic-ohjaaja Tiina Vihavainen. Hydrobic on tehokasta, koulutetun ohjaajan vetämää aerobicia vedessä. Hydrobic-tunneilla jumpataan reippaan vaihtuvan musiikin tahdissa. Hyväkuntoiselle vesi on uusi, haastava ja mielenkiintoinen elementti täynnä uusia mahdollisuuksia. Aloittelijalle laji taas on turvallinen tapa aloittaa kuntoilu, joka innostaa uuden harrastuksen pariin. Sauna sisältyy hintaan. Ryhmät kokoontuvat Nojanmaan koulun allastilassa, os. Kulmatie 3. Ei kertamaksua. Ei alennuksia.

JUMPPA U600 Virkeyttä aamuun 16 h 46 € ma 2.9.-25.11. klo 10.00-11.00 Juhlasali, aulakrs Ohjaaja Tiina Vihavainen Kurssi vastaa sisällöltään ”kevennettyä” jumppaa. Mukava musiikki ja välineet sekä innostava ohjaaja antavat lisäpuhtia tunnille. Tavoitteena on säilyttää kehon liikkuvuus monipuolisella ohjelmalla. Kertamaksu 4 €. U601 Kevyesti kuntoon 12 h 36 € ma 2.9.-25.11. klo 11.05-11.50 Juhlasali, aulakrs Ohjaaja Tiina Vihavainen Ikääntyneille ja liikuntaa aloittaville soveltuvaa perusliikuntaa, tavoitteena hyvän kunnon säilyminen ja mielenvirkeys. Kertamaksu 3,50 €. U602 Virkistävää jumppaa venytellen 16 h 48 € ma 2.9.-25.11. klo 16.30-17.30 Seurakunta.liik.Sali Liikunnanopettaja Tuija Poutiainen Yksinkertaisen askelsarjan sisältävä alkulämmittelyn ja monipuolisten lihaskuntoliikkeiden yhdistelmä. Sopii jumppaajille, jotka eivät halua vaivata päätään monimutkaisilla koreografioilla. Kertamaksu 4,50 € U603 Kohenna kuntoa, huolla kehoa 16 h 49 € ma 2.9.-25.11. klo 18.00-19.00 Talvisalon koulu monitoimiluokka 2 krs Personal trainer Marika Pesonen Kurssi koostuu vuorokerroin reippaasta aerobisesta liikkumisesta ja tehokkaasta lihaskunto-osuudesta ja vuorokerroin kehonhallintaa harjoittavista liikesarjoista. Tule hakemaan reipasta mieltä ja kokemaan kunnon kohennusta. Kertamaksu 4,70 €. U604 Nojanmaan kimppajumppa 16 h 58 € ma 2.9.-25.11. klo 19.00-20.00 Nojanmaan koulun Sali Liikunnanopettaja Tuija Poutiainen Kimppajumppa on tarkoitettu sekä naisille että miehille ja se sisältää alkuverryttelyn erilaisin tavoin toteutettuna, monipuolisen lihaskunto-osuuden ja venyttelyn. Tavoitteena on parantunut kunto ja hyvä olo. Kertamaksu 5,50 € sis. saunan. U605 Tiinan KuntoStartti 16 h 47 € ti 3.9.-26.11. klo 16.00-17.00 Liikuntasali, pohjakrs Ohjaaja Tiina Vihavainen Liikuntaa aiemmin harrastaneiden ryhmä. Tunti koostuu tehokkaasta hikeä irroittavasta jumppaosuudesta, joka nostaa sykettä ja tuntuu kropassa. Treenit ”suurin pudottajat” tyyliin. Ota mukaasi jumppa-asu, pyyhe sekä juomapullo. U606 Moinsalmen jumppa 16 h 56 € ti 3.9.-26.11. klo 17.30-18.30 Moinsalmen koulu Ohjaaja Olli-Pekka Pöllänen Tehokas peruskuntoa ylläpitävä ja kannustava jumppa, josta ei huumoriakaan puutu. U609 Kellarpellon kuntojumppa 16 h 48 € ke 4.9.-27.11. klo 19.00-20.00 Kellarpellon koulu KM Kirsi Pyykkö Helppoa ja tehokasta perusjumppaa ilman vaikeita askelsarjoja! Äidit ja tyttäret mukaan yhteiseen jumppahetkeen. Kertamaksu 4,50 €. U610 Stretchingiä lihaskuntoillen 20 h 55 € to 5.9.-28.11. klo 17.15-18.30 Juhlasali, aulakrs Ohjaaja Mari Ahtila Alkulämmittelyn jälkeen reipas lihaskuntoosuus ja venyttelyt. Rentouttava ja syvävenyttävä mutta tehokas kehonhuoltotunti. Kertamaksu 5,50 € . U611 Koko Kropan Kunnostus à la Peska 17 h 51 € su 8.9.-17.11. klo 17.30-18.45 Juhlasali, aulakrs Ohjaaja Anne ”Peska” Pesonen Naisten ja miesten yhteinen juttu ! Yksinkertaista ja mukavaa perusjumppaa mukaansatempaavan musiikin tahdittamana ilman vaikeita askelsarjoja. Tunnin aikana huolletaan tehokkaasti ja toiminnallisesti koko kroppaa sen liikkuvuus-, kestävyys- sekä lihaskunto-ominaisuuksia huomioiden. Tunnilla on ”tehotakuu”, mutta hymyssäsuin :-). Tule sunnuntain ratoksi nauttimaan ja löytämään uusia ulottuvuuksia itsestäsi. Kertamaksu 6 €.

U656 Hydrobic 1 12 h 60 € ke 4.9.-27.11. klo 16.30-17.15 U657 Hydrobic 2 12 h 60 € ke 4.9.-27.11. klo 17.15-18.00 U658 Hydrobic 3 12 h 60 € ke 4.9.-27.11. klo 19.00-19.45 U659 Hydrobic 4 12 h 60 € ma 2.9.-25.11. klo 16.30-17.15

NYRKKEILY Kahvakuula Treeneissä on hauskaa.

LENTOPALLO U612 Miesten lentopallo 24 h 60 € ke 4.9.-27.11. klo 18.30-20.00 Seurakuntak. liik.Sali Liikunnanopettaja Tuija Poutiainen Pienen alkulämmittelyn jälkeen pelaamme lentopalloa mukavassa porukassa. Sopii kaiken ikäisille miehille, myös vasta-alkajille. Uusia pelaajia toivotaan mukaan! Kertamaksu 5,50 €

KAHVAKUULA Tule mukaan harjoittelemaan tehokkaalla ja monipuolisella välineellä lihaskuntoa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kehon hallintaa. Harjoittelua varten tarvitset oman kahvakuulan. Suosituspaino on naisille 6/8 kg ja miehille 12/16 kg. U613 KahvakuulaTreenit 16 h 48 € ke 4.9.-27.11. klo 17.30-18.30 Seurakuntak. liik.sali Kahvakuulaohjaaja, personal trainer Olli-Pekka Pöllänen Tehokas tunti joka on höystetty rennolla meiningillä. Sisäliikuntaan sopiva vaatetus. Ota mukaasi juomapullo sekä 1-2 eri painoista kahvakuulaa.

CROSS TRAINING Monipuolinen ja toiminnallinen kierto- ja yhdistelmäharjoittelu, joka tehdään eri välineitä, omaa kehoa ja ympäristöä hyödyntäen. Cross training kehittää eri ominaisuuksia: kestävyyttä, lihaskuntoa, kimmoisuutta ja liikkuvuutta sekä kehonhallintaa, josta saat lisäksi mielenvirkeyttä. Ei kertamaksua! U614 CrossTraining treenaus 16 h 59 € la 7.9.-30.11. klo 13.00-14.00 Kyrönniemen kentän sisäharjoitustila Kahvakuulaohjaaja, personal trainer Olli-Pekka Pöllänen Ensimmäisellä kerralla tutustumme treeniympäristöön ja välineisiin. Ohjaajalla on laaja näkemys eri lajeista, joten tunneista tulee hyvin monipuolisia niin sisällä kuin ulkona tehden huumorilla höystettynä. Tunteihin sisältyy mm. juoksemista, hyppimistä sekä vaativia llihaskuntoliikkeitä. Kurssi sopii terveille aiemmin liikuntaa harrastaneille naisille ja miehille. Ota mukaasi sisä- ja ulkovaatetus ja juomapullo. Ohjaaja kerää tarpeen mukaan pientä välinevuokraa kurssin aikana.

KUNTOSALI Ohjaaja Tiina Vihavainen, Gym42, Pappilankatu. Kuntosaliharjoittelu sopii niin aloittelijoille kuin aiemmin harrastaneille. Tule opettelemaan oikeat suoritustekniikat ja kohentamaan yleiskuntoa mukavassa porukassa. Tunti sisältää tehokkaan lihaskuntoharjoittelun sekäi lyhyen venyttelyn. Laitteet tulevat tutuiksi kurssin aikana. Sauna ei sisälly hintaan. Ei kertamaksua eikä alennuksia. U619 Kuntosaliharjoittelu päivä 16 h 86 € ti 3.9.-26.11. klo 13.30-14.30 Huom! Ensimmäisellä kerralla tutustuminen / kertaaminen kuntosalilaitteiden käytöstä. U620 Kuntosaliharjoittelu ilta 16 h 86 € ti 3.9.-26.11. klo 18.30-19.30 Ks. ed. U621 Kuntosaliharjoittelu jatko 16 h 86 € to 5.9.-28.11. klo 11.05-12.05 Ks. ed. Ryhmä on tarkoitettu kurssilaisille,

joille kuntosalilaitteet ja oikeat liikeradat ovat tuttuja. Ensimmäisellä kerralla kertaamme tarpeen mukaan eri kuntosalilaitteiden käyttöä.

KEHONHUOLTO Tuntiin sisältyy pilatestyylisiä lihaskunto- ja kehonhallintaliikkeitä sekä kehoa avaavia venytyksiä. U624 Kehonhuoltoa venytellen ja voimistaen A 16 h 47 € ma 2.9.-25.11. klo 16.00-17.00 Liikuntasali, pohjakrs Ohjaaja Mervi Pesonen U625 Kehonhuoltoa venytellen ja voimistaen B 16 h 47 € ti 3.9.-26.11. klo 18.10-19.10 Liikuntasali, pohjakrs Ohjaaja Anna Lohman U626 Kehonhuoltoa venytellen ja voimistaen C 16 h 47 € ke 4.9.-27.11. klo 16.30-17.30 Liikuntasali, pohjakrs Ohjaaja Anna Lohman

JOOGA - VENYTTELY Personal trainer Marika Pesonen. Joogaliikkeisiin pohjautuva venyttelevä kehonhuoltotunti, joka sisältää loppurentoutuksen. Liikkeet tehdään rauhallisesti kehoa kuunnellen. Kurssi sopii erityisesti seniori-ikäsille. Ota mukaasi joustava asu sekä alusta ja kevyt peite loppurentoutusta varten. U627 Puolenpäivän jooga 24 h 67 € ma 2.9.-25.11. klo 12.15-13.45 Juhlasali, aulakrs Ryhmä kokoontuu ma 14.10. liikuntasalissa. U628 Iltapäivä jooga 24 h 67 € ti 3.9.-26.11. klo 14.20-15.50 Juhlasali, aulakrs Ryhmä kokoontuu ti 12.11. liikuntasalissa.

SYVÄVENYTTELY U630 Syvävenytellen kohti keskipäivää 24 h 67 € ke 4.9.-27.11. klo 10.00-11.30 Juhlasali, aulakrs Ohjaaja Mari Ahtila Rauhallista ja tehokasta syvävenyttelyä sisältäen rentousosion. Mukaan joustava asu ja alusta.

RENTOUTUS U631 Rentoutusta joogaliikkein - viikonloppu 5 h 40 € la ja su 12.10.-13.10. klo 11.00-13.00 Juhlasali, aulakrs Ohjaaja Elina Kapanen Tunnit koostuvat rentoutuksesta ja venyttelyliikkeistä, hengitykseen keskittyen. Ota mukaasi joogamatto (tarpeeksi pitkä ja pitävä alusta), joustava vaatetus ja loppurentoutukseen huopa ja lämmintä vaatetta. Ei alennuksia (myyntikoulutusta).

ASTANGAJOOGA Dynaaminen joogaharjoitus, joka lisää terveyttä ja elinvoimaa. Harjoitus on kokonaisvaltainen, lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehittävä. Ota mukaan joogamatto, joustava asu, ja loppurentoutusta varten lämpimät vaatteet / kevyt peitto.

U632 Astangajooga alkeet 16 h 48 € ti 3.9.-26.11. klo 17.05-18.05 Liikuntasali, pohjakrs Ohjaaja Anna Lohman Syksyn uusi alkeisryhmä. U633 Astangajooga jatko A 24 h 67 € ke 4.9.-27.11. klo 17.35-19.05 Liikuntasali, pohjakrs Ohjaaja Anna Lohman U634 Ashtangajooga jatko B 24 h 67 € to 5.9.-28.11. klo 15.20-16.50 Liikuntasali, pohjakrs Ohjaaja Mervi Pesonen U635 Astangajooga Mysore-ryhmä 24 h 76 € to 5.9.-28.11. klo 17.15-18.45 Opetustila ilm. myöhemmin Ohjaaja Mervi Pesonen Jatkoryhmä. Jokainen tekee harjoitusta omaan tahtiin. Sopii niin alkeisharjoitusta kuin pidempääkin harjoitusta tekeville. Tukee itsenäiseen harjoitteluun oppimista.

MELONTA U642 Päivä kanootilla Kolovedellä 12 h 49 € la 14.9. klo 9.00-17.00 Herttuan kuntoutuskeskuksen ranta, Kerimäki Outdoor-lajien ohjaaja, erityisopettaja Eero Welin Opettele retkeilemään avokanootilla. Harjoitusmelontakerta on ke 11.9. klo 18-19.30 Puruvedellä Herttuan kuntoutuskeskuksen ympäristössä ja la 14.9. klo 9-17 päiväretki Koloveden kansallispuistossa. Kanoottivuokrat: Harjoittelukerta 6 € / henkilö ja Kolovesipäivä 17,50 € / henkilö. Kimppakyydit melontapaikoille. Tarkemmat tiedot kokoontumispaikoista, varusteista jne lähetetään osallistujille sähköpostitse. Ei alennuksia.

JOUSIAMMUNTA U643 Jousiammunta - alkeet 12 h 48 € ke 9.10.-20.11. klo 19.15-20.45 Liikuntasali, pohjakrs Outdoor-lajien ohjaaja, erityisopettaja Eero Welin Kurssilla perehdytään jousiammunnan alkeisiin ja välineisiin. Kurssille voi tulla mukaan ensikertalaiset tai kertaajat. Tarvikemaksu 10 € laskutetaan kurssimaksun yhteydessä. Ei alennuksia.

VESIJUMPPA Ohjaaja Tiina Vihavainen. Vesijumppa on vaihtelevaa ja monipuolista liikuntaa kehon kaikille lihaksille ”pehmeässä muodossa”. Vesijumpan liikkeet ovat yksinkertaisia, mutta silti tehokkaita. Jumppa sopii kaikenikäisille ja -kokoisille naisille ja miehille. Sauna sisältyy hintaan. Vesijumppa-ryhmät kokoontuvat Nojanmaan koulun allastilassa os. Kulmatie 3. Ei kertamaksua. Ei alennuksia. U650 Vesijumppa 1 12 h 60 € ke 4.9.-27.11. klo 18.15-19.00 U651 Vesijumppa 2 12 h 60 € ma 2.9.-25.11. klo 17.15-18.00 U652 Vesijumppa 3 12 h 60 € ma 2.9.-25.11. klo 18.00-18.45 U653 Vesijumppa SpaCasino 1 12 h 6 € ma 2.9.-25.11. klo 13.00-13.45 SpaCasino Vain kertamaksu 6 € / kerta, joka maksetaan Spahotel Casinon vastaanottokassalle.

Ohjaaja Sanni Hirsikangas. Kuntonyrkkeily kehittää erityisesti hartia-, selkä-, ja pakaralihaksia. Lajin suosio perustuu selkä- ja niskalihaksia rentouttaviin liikeratoihin. Tunnit sisältävät aerobista liikuntaa, tekniikkaa (sparrataan ja lyödään nyrkkeilysäkkiä tai pistehansikkaita) sekä samalla saa tehokasta treeniä, jossa syke nousee. U661 Kuntonyrkkeilyn alkeet 24 h 67 € ma 2.9.-25.11. klo 18.00-19.30 Liikuntasali, pohjakrs Syksyn uusi alkeisryhmä. U662 Kuntonyrkkeilyn jatko 24 h 67 € ma 2.9.-25.11. klo 19.30-21.00 Liikuntasali, pohjakrs Ryhmä aikaisemmin harrastaneille tai vastaavat taidot omaaville.

TERVEYS JA HYVINVOINTI U671 Toiminnallinen harjoittelu osana arkipäivää 6 h 29 € to 5.9.-12.9. klo 18.00-19.30 Luokka D, 2.krs / liikuntasali Ohjaaja Anne ”Peska” Pesonen Kurssilla voit hauskalla tavalla päivittää tietosi ja saada vinkkejä mielekkäistä ja tarkoituksenmukaisista, tuki- ja liikuntaelimistön kokonaisvaltaista toimintaa tukevista liikkuvuus- ja lihaskuntoharjoitteista. Tärkeä osa tätä kokonaisuutta on keskivartalon toiminnallinen harjoittelu, joka on täysin mahdollista ilman perinteisiä vatsalihastreenejä. Kokonaisuus on pienistä asioista kiinni - ne vain tarvitsee tiedostaa! Tule kuulolle ja testaamaan käytännössä! U672 Rentouttavia hoitotekniikoita 5 h 25 € to 19.9.-26.9. klo 17.15-20.00 Luokka D, 2.krs Refleksologi, koulutettu hieroja Päivi Remes Tule opiskelemaan rentouttavia ja hemmottelevia pään, käsien ja jalkaterien hoitotekniikoita. Kurssi sopii perusterveille henkilöille. Ota mukaasi pieni pyyhe ja pukeudu mukavaan puuvillaiseen asuun.

ENSIAPU ETK-kouluttaja Niina Luukkonen. Ei alennuksia (myyntikoulutusta). U690 Ensiapu 1 päivä 16 h 74 € klo 8.00-15.15 Luokka D, 2.krs (marrasjoulukuussa, pvmt ilm. myöhemmin) Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot hätätilanteessa auttamiseen ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa toimimiseen. EA-kortin saaminen edellyttää 100% läsnäoloa kurssilla. Kurssimaksun yhteydessä peritään 7 €:n maksu EA-kortista. Kortti on voimassa 3 vuotta ja pätevä kaikissa Euroopan maissa. U692 Ensiapu 1 ilta 16 h 74 € ma ja ke 16.9.-25.9. klo 17.00-20.15 Luokka D, 2.krs ETK-kouluttaja Niina Luukkonen Kurssi kokoontuu ma 16.9, ke 18.9. ma 23.9. ja to 25.9. U694 HätäEA päivä 4 h 43 € To 5.9. klo 13.00-16.15 Luokka D, 2.krs ETK-kouluttaja Niina Luukkonen Kurssilla voi päivittää EA1 ja EA2 -kortit voimaan, mikäli kurssien suorittamisesta on aikaa alle 3 v. EA-kortin uusiminen edellyttää 100 %:n läsnäoloa kurssilla. Aiheina tajuttomuus, elvytys, vierasesine hengitysteissä, haavat ja hallitsematon verenvuoto sekä vauvan ja lapsen elvytys.


Ilmoitusliite

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

TIETOTEKNIIKKA Linnala tarjoaa hyvät puitteet tietotekniikkataitojen kehittämiseen. Käytössä on Office -tuotteiden 2010 versiot, Photoshop Elements 11 ja Windows 7. Syksyn uutuutena tablet ja iPad -kurssit, sekä tärkeimpien työvälineohjelmien neliapila-kurssi. Jos et löydä itsellesi sopivaa kurssia, huomioi yksilö- ja pienryhmäopetus. Aktiivialennus 20 %, työttömyysalennus 50 %. Senioriopiskelija: hyödynnä opintoseteli 10 €. Linnala järjestää koulutusta myös yrityksille ja yhteisöille, kysy lisätietoja. Syyslomaviikko 43. Tietotekniikan kursseilla opettajana Markku Lybeck. Kurssit kokoontuvat ATK-luokassa, 2. krs.

U833 Tietotekniikan teemapäivä: iPad B 7 h 59 € ke 30.10. klo 9.30-15.15 Kuten iPad A. U834 Tietotekniikan teemapäivä: iPad jatkokurssi 7 h 59 € ke 27.11. klo 9.30-15.15 Jatkoa peruskurssille: kuvankäsittely, tiedostonhallinta, bluetooth, varmuuskopiointi ja turvaominaisuudet, kiinnostavimmat uutuusohjelmat. U835 Tietotekniikan teemapäivä: Galaxy tablet 7 h 59 € ke 20.11. klo 9.30-15.15 Laitteen käyttö, nettisurffailu, ohjelmien asentaminen, asetukset, Android 4 järjestelmä, puheohjaus, navigaattori, käyttöä nopeuttavat vinkit. Oma tablet (Samsung) mukaan!

SENIORI-KURSSIT U801 Seniorien tietotekniikka A 77 h 180 € ma, ti 9.9.-14.1. klo 9.30-12.00 Kurssi itsensä senioriksi tuntevalle. Kurssilla opiskellaan perusasioiden lisäksi tekstinkäsittely, Internet, pankkipalvelut, tiedonhaku ja Gmail-sähköposti. Aiempaa kokemusta tietokoneista ei tarvita. Kurssi kokoontuu kahdesti viikossa; ma ja ti. Ei kokoonnu joulukuussa. U802 Seniorien tietotekniikka B 77 h 180 € ma, pe 7.10.-10.2. klo 12.30-14.45 Kuten seniorien tietotekniikka A. Ei kokoonnu joulukuussa. U803 Seniorien tietotekniikka, jatkokurssi 77 h 180 € to, pe 5.9.-29.11. klo 9.30-12.00 Tekstinkäsittely Word 2010 -ohjelmalla, vanhojen valokuvien tuonti skannaaminen ja korjailu, tietoverkkopalvelut, sähköposti, kuvapuhelut. Kurssi kokoontuu kahdesti viikossa; to ja pe.

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JA TYÖVÄLINEOHJELMISTOT U804 Ummikon tietotekniikka 90 h 195 € ma, ke 9.9.-3.2. klo 16.45-19.00 Monipuolinen kurssi aloittelijalle; Windows 7 käyttöjärjestelmä, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta Excel 2010, esitysgrafiikka Power Point, Internet, tiedonhaku ja Gmail-sähköposti. Kaksi kokoontumista viikossa, ei joulukuussa.

TYÖVÄLINEOHJELMISTOT U836 Tietotekniikan teemapäivä: Excel 2010 7 h 59 € ke 2.10. klo 9.30-15.15 Tärkeät taulukkolaskentatoiminnot tehokkaasti ja helposti yhden päivän aikana! Perustoiminnot, laskentakaavat, funktiot (summa, keskiarvo, maks, min), vakiointi, kaaviot.

Metsänomistajat opiskelemassa tietotekniikkaa tilauskoulutuksena. U805 Tietotekniikan neliapila 63 h 129 € ti, to 8.10.-28.1. klo 16.30-18.45 Kurssilla opiskellaan neljä tärkeää työvälineohjelmaa: Word, Excel ja PowerPoint 2010 sekä Photoshop Elements 11 -kuvankäsittely. Kokoontuminen kahdesti viikossa, ei joulukuussa. Tarkempi opetussuunnitelma nettisivulla.

YKSILÖOPETUS U806 Tietotekniikan yksilö- ja pienryhmäopetus 20 € Opiskele tietotekniikkaa yksilöllisesti, omaan kalenteriin sopien. Perusteiden lisäksi tarjontaan kuuluu mm. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kuvankäsittely, esitysgrafiikka, tietoturva, koneen siivous, OpenOffice, Internet, sähköposti, pankkipalvelut, uuden koneen käyttöönotto, iPad. Tuntimäärä sovitaan tarpeita vastaavaksi hinnalla

20 € / tunti. Mahdollisuus myös pienryhmäopiskeluun: kokoa ryhmä, tuntihinta jaetaan opiskelijoiden kesken. Voit ottaa oman kannettavan mukaan. Opetusajankohdat joustavia. Soita suoraan opettajalle tai lähetä postia, puh 044-3511 828, markku.lybeck(a) linnala.fi. Tunteja saatavana rajallisesti myös Savonrannalla. Uutta: tarvittaessa myös kotitai yrityskäynnit, soita lisätietoja!

TIETOTEKNIIKAN TEEMAPÄIVÄT Yhden päivän tehokursseja. Sopii myös henkilöstökoulutukseen. Teemapäivät ovat aihealueensa peruskursseja; aiempaa kokomusta ei tarvita, koneen peruskäyttötaidoilla pärjää kurssilla. Teemapäiviin ei myönnetä alennuksia (myyntikoulutusta), mutta erikoistarjous: Ilmoittaudu kolmeen teemapäivän yhteishinnalla 150 € (ei tarvitse ilmoittautua kerralla). Teemapäivä toteutuu kuu-

della ilmoittautuneella. Teemapäivien opettajana Markku Lybeck.

INTERNET U831 Tietotekniikan teemapäivä: Internet 7 h 59 € ke 4.9. klo 9.30-15.15 Pankkipalvelut, verkkokaupat, tiedonhaku, turvallinen surffailu, kiinnostavimmat ajanviete- ja hyötysivut.

TABLET U832 Tietotekniikan teemapäivä: iPad A 7 h 59 € ke 25.9. klo 9.30-15.15 Laitteen käyttö, sormiotteet, nettisurffailu, ohjelmien asentaminen, asetukset, iOS6, käyttöä nopeuttavat vinkit, suositeltavimmat ilmaisohjelmat. Oma IPad mukaan. Jos sinulta puuttuu Apple ID, soita opettajalle ja sovitaan aika sen luontiin ennen kurssia.

U837 Tietotekniikan teemapäivä: Kuvankäsittely 7 h 59 € ke 16.10. klo 9.30-15.15 Photoshop Elements uusi versio 11! Vanhoille punaruskeille, revenneille, haalistuneille kuville uusi elämä: perustoiminnot, kuvien, diojen ja negatiivien skannaaminen, resoluutio, histogrammi, kuvatasot, valokuvien korjailu.

LAITTEEN YLLÄPITO U838 Tietotekniikan teemapäivä: Tietokoneen siivous A 7 h 59 € ke 11.9. klo 9.30-15.15 Koneen nopeuttaminen, tietoturva maksuttomilla ohjelmilla, ohjelmien imurointi netistä, päivitykset, tärkeimmät nettiselaimen liitännäiset. U839 Tietotekniikan teemapäivä: Tietokoneen siivous B 7 h 59 € ke 6.11. klo 9.30-15.15 Kuten siivouskurssi A.

KÄDENTAIDOT JA KOTITALOUS Kädentaitojen kurssien yhteyshenkilö on tuntiopettaja Kaisa Turtiainen p. 040 735 9096 tai kaisa.turtiainen(at)luukku.com.

TEKSTIILITYÖ U900 Tilkkutyöt 18 h 42 € ma 7.10.-25.11. klo 18.00-20.15 Tekstiililuokka, 3.krs Käsityön opettaja Marja Uotinen Tilkkuillaan joulua. Opetellaan uutena tekniikkana Betlehemin tähti eli Lone star, jota voidaan käyttää kuusen mattona, päytäliinana, seinävaatteena ym. Kurssille ovat tervetulleita sekä vanhat että uudet tilkkuharrastajat. U901 Lahjoja kierrätysmateriaaleista 8 h 21 € la 2.11.-9.11. klo 10.00-13.30 Tekstiililuokka, 3.krs Artenomi Tytti Wasenius Valmistamme peittokirjonnalla pienen työn; patalapun, pussukan tai muun vastaavan. Toisella kokoontumiskerralla kokeilemme pienen himmelin rakentamista mehupilleistä tai vanhoista kirjan sivuista rullatuista ”oljista”. Tuo mukanasi tähteiksi jääneitä villalankoja, pillejä ja vanhoja kirjoja. Materiaalikulut 5-10 € maksetaan suoraan opettajalle käytön mukaan. U902 Klipsuja keräten ja virkaten 8 h 21 € pe-la 18.10.-19.10. klo 17-20.30 Tekstiililuokka, 3.krs Artenomi Tytti Wasenius Valmistamme juomatölkkien klipsuista eli avaajista pieniä pussukoita, laukkuja ja ranne- ja rintakoruja virkkaamalla puuvillalangan kanssa. Vahvakierteinen lanka käy parhaiten (esim. Catania tai Algarve). Kurssi sopii sekä uusille että vanhoille klipsuharrastajille, uusia hauskoja malleja on saatavilla! Materiaalikulut 5-10 € maksetaan suoraan opettajalle käytön mukaan. Kurssi kokoontuu pe 18.10. klo 17-20.30 ja la 19.10. klo 10-13.30.

LYHYTKURSSIT Kurssit järjestetään yhteistyössä Taito ItäSuomi ry:n kanssa Taito Shop/Käsityökes-

Verhoilukurssilla saa vinkkejä huonekalujen kunnostukseen. kuksessa, os. Puistokatu 7, mistä voi ostaa myös materiaaleja.

U910 Värikkäät huovutetut kulhot - päiväryhmä 6 h 16 € ke 2.10.-9.10. klo 12.00-14.30 Taito Shop Artesaani Teija Louhelainen Kurssilla valmistetaan mikrohuovutuksella upeita värikkäitä huopakulhoja. Anna luovuuden virrata ja leiki villan väreillä! Materiaalimaksu 29 €, sisältää sisäkulhon. U911 Värikkäät huovutetut kulhot - iltaryhmä 6 h 16 € ke 2.10.-9.10. klo 17.00-19.30 Taito Shop/ Käsityökeskus, Puistokatu 7 Artesaani Teija Louhelainen Kurssilla valmistetaan mikrohuovutuksella upeita värikkäitä huopakulhoja. Anna luovuuden virrata ja leiki villan väreillä! Materiaalimaksu 29 €, sisältää sisäkulhon. U912 Tunnelmalliset lyhdyt crash-lasimosaiikista - päivä 6 h 16 € ke 6.11.-13.11. klo 12.00-14.30 Taito Shop Artesaani Teija Louhelainen Crash-lasimosaiikilla valmistat upean tunnelmallisen lyhdyn. Tällä tekniikalla mosa-

iikkityöt valmistuvat nopeasti ja toimivat jopa ilman saumaamista! Materiaalit Taito Shopista. U913 Tunnelmalliset lyhdyt crash-lasimosaiikista - ilta 6 h 16 € ke 6.11.-13.11. klo 17.00-19.30 Taito Shop Artesaani Teija Louhelainen Crash-lasimosaiikilla valmistat upean tunnelmallisen lyhdyn. Tällä tekniikalla mosaiikkityöt valmistuvat nopeasti ja toimivat jopa ilman saumaamista! Materiaalit Taito Shopista. U914 Lasisen himmelin säihkettä - päiväryhmä 6 h 16 € ke 20.11.-27.11. klo 12.00-14.30 Taito Shop Artesaani Teija Louhelainen Tule opettelemaan vanha tekniikka uusin materiaalein. Kurssilla perinteisen himmelin materiaalina käytetään lasiputkia. Materiaalit Taito Shopista. U915 Lasisen himmelin säihkettä - iltaryhmä 6 h 16 € ke 20.11.-27.11. klo 17.00-19.30 Taito Shop Artesaani Teija Louhelainen Tule opettelemaan vanha tekniikka uusin materiaalein. Kurssilla perinteisen himmelin materiaalina käytetään lasiputkia. Materiaalit Taito Shopista.

U916 Kauniit joulumosaiikkipallot - päiväryhmä 6 h 16 € ti 26.11.-3.12. klo 12.00-14.30 Taito Shop Artesaani Teija Louhelainen Tule valmistamaan jouluksi kauniita mosaiikkipalloja. Pallot sopivat joulukuusen tai ikkunan koristeeksi. Myös hyvä joululahjaidea! Materiaalimaksu 22 €.

huonekaluja uuteen uskoon. Hyviä ovat esim. keittiön tuolit, vanhat jousittamattomat nojatuolit ja muut uutta väriä kaipaavat mööbelit. (Huom. Aikaisempi verhoilukokemus oltava, jos aikoo verhoilla jousitetun huonekalun.) Materiaalit yhteistilauksena. Ota oma huonekalu mukaan jo ensimmäiselle tunnille. Ei alennuksia.

U917 Kauniit joulumosaiikkipallot - iltaryhmä 6 h 16 € ti 26.11.-3.12. klo 17.00-19.30 Taito Shop Artesaani Teija Louhelainen Tule valmistamaan jouluksi kauniita mosaiikkipalloja. Pallot sopivat joulukuusen tai ikkunan koristeeksi. Myös hyvä joululahjaidea! Materiaalimaksu 22 €.

U943 Huonekalujen tuunaus-kurssi 16 h 41 € to 26.9.-17.10. klo 10.00-13.15 Askarteluluokka, 3.krs Artenomi (AMK) Anna Luttinen Nyt ennakkoluulottomasti kokeilemaan värejä vanhaan ja kulahtaneeseen! Vanhat, huterat ja värinsä menettäneet mööbelit voivat aloittaa uuden elämän, kun kurssilla tuunataan ne uuteen uskoon. Ensimmäinen kerta suunnittelua ja jo hieman purkamista ja liitosten liimaamista, kolmella seuraavalla kerralla tositoimet.

TEKNINEN TYÖ U930 Hopeakorukurssi 14 h 36 € la-su 12.10.-13.10. klo 9.00-15.00 Askarteluluokka, 3.krs Artesaani Teppo Nousiainen Yllätä itsesi! Yhdessä viikonlopussa syntyy omin käsin kauniita hopeakoruja, sormuksia, riipuksia. Hopeaa ja työvälineitäkin voi ostaa opettajalta, jos haluaa jatkaa harrastusta. Kokoontumisajat la klo 9-15, su klo 9-13.30. Ei alennuksia. U940 Tekninen työ A 32 h 85 € ma 9.9.-4.11. klo 17.00-20.00 SAMI, Vipunen, Pohjolankatu 4 Puuseppämestari Markku Leinonen Käyttö- ja koriste-esineiden valmistus oppilaiden omien suunnitelmien pohjalta. Materiaalina puu. Opiskelijat vastaavat itse materiaalikustannuksista. Opetuspaikkana Vipusen Puusampo. Ei alennuksia. U941 Tekninen työ B 32 h 85 € ma 9.9.-4.11. klo 17.00-20.00 SAMI, Puusampo, Pohjolankatu 4 Puuseppämestari Raimo Viinanen Ks. Tekninen työ A. Ei alennuksia. U942 Verhoilukurssi 32 h 71 € ke 25.9.-20.11. klo 18.00-21.15 Askarteluluokka, 3.krs Artenomi (AMK) Anna Luttinen Kurssilla kunnostetaan vanhoja verhoiltuja

KOTITALOUS U960 Itä-Aasian herkkuja 4 h 10,5 € ti 3.9. klo 17.00-20.00 Opetuskeittiö, aulakrs Ravintolakokki Inka Valima Tule kokeilemaan eksoottisia makuja! Kurssilla valmistamme kiinalaisia ja japanilaisia ruokia. Ruokalajeina mm. kevätkääryleet, wokit ja tofu. Tarvikemaksu noin 6-10 € kerätään tunnilla. U961 Amerikkalainen soulfood 4 h 10,5 € ti 17.9. klo 17.00-20.00 Opetuskeittiö,aulakrs Ravintolakokki Inka Valima Valmistamme aterian Yhdysvaltojen eteläosien hengessä. Esimerkiksi maukkaat BBQkastikkeet ja uppopaistaminen tulevat kurssilla tutuiksi. Tarvikemaksu noin 6-10 € kerätään tunnilla. U962 Lasten kanssa kokaten 4 h 21 € ti 1.10. klo 17.00-20.00 Opetuskeittiö,aulakrs Ravintolakokki Inka Valima Ruuanvalmistus lapsen kanssa on tärkeää yhteistä aikaa sekä vanhemmalle että lapselle. Kurssilla valmistetaan helppoja makeita ja suolaisia herkkuja. Kurssimaksu sisältää osallistumisen yhdeltä vanhemmalta ja yhdeltä lapselta (4-10 -v.). Tarvikemaksu noin 10-15 € kerätään tunnilla.


Ilmoitusliite

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

YHTEISKUNNALLISET KURSSIT Yhteiskunnallisten aineiden suunnittelusta vastaa koulutussihteeri Marja-Leena Hasselqvist (ma-pe klo 9-16), p. 040 680 3830 tai marja-leena.hasselqvist(at)linnala.fi.

• Ikääntyvän ympäristön- ja kodin turvallisuus, ylikonstaapeli Pekka Lötjönen, Etelä-Savon poliisilaitoksen Savonlinnan yksikkö • Paloturvallisuus, toiminta hätätilanteessa ja etsintä, palomestari Antti Peltonen, Etelä-Savon pelastuslaitoksen Savonlinnan yksikkö Näyttely ja infot tapahtuman aikana: • Helppokäyttöiset teknistä turvallisuutta lisäävät apuvälineet ja ratkaisut, BLC • DementiaOnlineShop.com, toimitusjohtaja Timo Taittonen Tapahtuma on osa Muistiliiton ja paikallisyhdistysten vuoden teemaa VÄLITÄ! Järj. EteläSavon Muistiluotsi Savonlinna yhteistyössä Linnalan omaishoitotuki, Savonlinnan seurakunnan diakoniatyö, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Savonlinnan seudun Muistiyhdistys ry. Vapaa pääsy.

LAATOKAN-KARJALAN SOTA- JA KULTTUURIHISTORIAA Luentosarjan aikana halutaan tuoda esille, mitä Laatokan Karjalan alueella oli ennen sotia, miten kulttuurillisesti rikasta alue oli ja mikä oli alueen yleinen merkitys koko Suomen kulttuurihistorialle. Samalla käydään läpi alueen keskeisintä sotahistoriaa pääosin talvisodan aikana, mutta osin myös jatkosodan taisteluvaiheisiin liittyen. Esiin tuodaan myös Savonlinnan ja ympäryskuntien joukkoyksiköitä ja niiden taisteluteitä. Luentosarja jatkuu kevätkaudella 2014, jolloin on tarkoitus tehdä myös matka jollekin esitellyistä alueista, mikäli on kiinnostuneita lähtijöitä. Matkanjohtajana toimii Pekka Mononen. Mantsinsaari ti 17.9. klo 18.00-20.00 Kahvio, aulakrs Lääkäri, historian harrastaja Pekka Mononen Luennolla tarkastellaan Salmin pitäjän ja siihen kuuluneen Mantsinsaaren erikoislaatuista historiaa ja kohtaloa sodissamme. Mikä oli Mantsinsaaren linnakkeen merkitys Laatokan meripuolustukselle talvisodassa ja Laatokan pohjoispuolen taisteluissa sekä Kitilän motin synnyssä? Vapaa pääsy. Petäjäsaari ti 15.10. klo 18.00-20.00 Kahvio, aulakrs Lääkäri, historian harrastaja Pekka Mononen Luennolla syvennytään Impilahden pitäjän historiaan ja tarkastellaan erityisesti Pitkärannan ja sen saariston historiaa ennen sotia. Mikä oli Petäjäsaaren osuus talvisodassa? Minkälainen oli Petäjäsaaren, Paimionsaaren, Maksimansaaren ja Vuoratsun raskaiden taistelujen kulku ja merkitys Laatokan Karjalan taisteluissa talvisodan aikana? Vapaa pääsy.

Tolvajärvi ti 19.11. klo 18.00-20.00 Kahvio, aulakrs Lääkäri, historian harrastaja Pekka Mononen Luennolla keskitytään Korpiselän pitäjän ja erityisesti Tolvajärven historiaan ennen sotia. Käydään läpi Tolvajärven taistelu talvisodan aikana ja sen merkitys Laatokan Karjalan taisteluille. Tolvajärvi jatkosodan aikana. Vapaa pääsy.

KOULUTUSTA YHDISTYKSILLE U708 Tehosta yhdistyksesi jäsenhuoltoa! 3 h ti 24.9. klo 17.30-20.00 Kahvio, aulakrs Projektipäällikkö Sirpa Pekkarinen Jäsenten rekrytointi, jäsenrekisteri, jäsenetuudet, jäsenten sitouttaminen ja kannustaminen. Yhteistyössä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. Voit ilmoittautua myös ennakkoon. Vapaa pääsy.

KANSALAISTAIDOT KÄYTTÖÖN

MUISTIKOULUT

Teema-ilta aloittaa sarjan aiheista, jotka jokaisen kansalaisen olisi hyvä tietää. Taidoista on hyötyä arjessa ja ne antavat tarpeen vaatiessa varmuutta toimia.

Muistikoulut ovat maksuttomia ja tarkoitettu kaikille muistiasioista kiinnostuneille! Muistikoulu koostuu 4-5 kerran kokonaisuudesta. Jokaisella kerralla käsitellään muistiin liittyvää tietoutta. Muistikoulu jatkuu kevätkaudella. Muistikoordinaattori Eeva Liisa Salminen

U709 Jokamiehen oikeudet ja kansalaisen velvoitteet 3 h ti 29.10. klo 17.30-20.00 Kahvio, aulakrs Projektipäällikkö Sirpa Pekkarinen Asiaa tarkastellaan pelastuslain, rikoslain ja tieliikennelain näkökulmasta. Voit ilmoittautua myös ennakkoon. Vapaa pääsy.

Muistin toiminta ja muistiterveyden riskit ti 1.10. klo 18.00-19.30 Kahvio, aulakrs

Järjestyksenvalvojakurssella saa hyödyllisiä kansalaistaitoja.

keskustelu. Yhteistyössä Aivoliitto ry. Vapaa pääsy.

Levon ja ravinnon merkitys aivoterveyteen ti 5.11. klo 18.00-19.30 Kahvio, aulakrs

MUISTIVIIKKO

AIVOJEN TERVEYS

Ikääntyvän turvallisuuspäivä to 19.9. klo 12.00-16.00 Juhlasali, aulakrs Turvallisuuspäivän ohjelma: • Terveysperusteinen ajokykyarviointi, liikenneopettaja Pekka Ilmoniemi, ajoterveystiimi • Muuttuneet ajoterveyden vaatimukset (laki 19.1.13).

Aivoverenkiertohäiriöt ja afasia ti 8.10. klo 17.30-19.00 Kahvio, aulakrs Projektikoordinaattori, puheterapeutti Victoria Mankki Käytännön läheinen luento aivoverenkiertohäiriöstä ja afasiasta. Tietoa ennaltaehkäisystä ja oireista sekä siitä, miten tukea henkilöä, jolla on afasia. Luennon lopussa

JÄRJESTYKSENVALVONTA U715 Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 8 h 43 € la 5.10. klo 9.00-17.30 Kahvio, aulakrs Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Koulutus on tarkoitettu jo aiemmin peruskurssin käyneille henkilöille, joiden järjestyksenvalvojakortti on vanhentumassa tai vanhenee enint. 6 kk aiemmin, kun hakee uutta korttia. Kurssilla noudatetaan sisäasiainministeriön 15.12.2009 vahvistamaa järjestyksenvalvojakoulutuksen aineistoa. Kurssilta ei sallita poissaoloja. Ei alennuksia. Ilm. viim. to 26.9!

SAVONRANTA Yhteystiedot Linnalan toimisto, Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna, p. 015 511 80. Kurssisuunnittelu: Linnalan opiston rehtori Tapio Keskinen, p. 0440 511 822 tai tapio.keskinen(at)linnala.fi

p. 044-3511 828, markku.lybeck(at)linnala.fi. U9710 Pikkukokkikurssi 8-10-vuotiaille 20 h 18 €la 7.9.-7.12. klo 11.00-13.15 kotitalousluokka Nuoriso-ohjaaja Maija Vartiainen Pikkukokki-kerhossa ala-asteelaiset opettelevat kodintaitoja kuten ruuanlaittoa, leipomista ja teemoihin sopivaa askartelua. Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. Yhteistyössä Savonrannan Martat.

Toimistopalvelut: kurssisihteeri (ma-pe klo 9-16), p. 040 680 3818 Virpi Karjalainen tai virpi.karjalainen(at)linnala.fi. Yhteyshenkilönä mm. tila-asioissa toimii koulun rehtori Jukka Yli-Peltola, p. 044 417 4560, jukka.yli-peltola(at)savonlinna.fi. Ilmoittautuminen Varmista sinua kiinnostavan kurssin alkaminen ja ilmoittaudu ennakkoon! Voit ilmoittautua ma 19.8. klo 9.00 alkaen - netin kautta os. www.linnala.fi - puhelimitse p. 015 511 80, p. 040 680 3818 tai p. 040 680 3830 tai toimistossa sen aukioloaikoina. Netin kautta varatut kurssipaikat käsittelemme päivittäin. Emme vahvista kurssipaikkaa erikseen. Mikäli ilmoittautumistasi koskeva kurssi on täynnä, ilmoitamme siitä sinulle henkilökohtaisesti. Täyttyneet kurssit näet lisäksi kotisivulla, jossa kurssin kohdalla lukee täynnä. Kurssimaksut laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

VUOKALAN MYLLY U9730 Käsin tekemisen iloa 24 h 22 € ke 18.9.-13.11. klo 14.45-17.15 Artenomi Anu Redsven Tule valmistamaan käsitöitä perinteisin ja ajankohtaisin tekniikoin. Materiaalikulut tehtävän työn mukaan.

SAMPOLA

Nuorten bändikurssilaiset pääsevät myös esiintymään.

Alennukset kurssimaksuista Työttömyysalennus 50 %: Alennus koskee työttömiä ja työttömyyseläkkeellä olevia. Ilmoita alennusoikeutesi ilmoittautumisen yhteydessä. Pyydettäessä asia todennettava. Eläkeläisalennus 50 %: Eläkeläisalennuksen saavat 65 vuotta täyttäneet henkilöt.

fysiikan luokka, tuntiopettaja Natalia Ruotsalainen Oppikirja Mozhno 1 tekstikirja ja harjoituskirja. Opimme tervehtimään, esittelemään itsemme, perheemme ja oman kotimme, tutustumaan jne. Kurssi sopii vasta-alkajille. Oppitunneilla pääpaino keskustelussa ja puheen tuottamisessa.

U9705 Bändikurssi 24 h 22 € ke 4.9.-27.11. klo 15.00-16.30 musiikkiluokka, mus.opettaja Ari Kaartinen Yhtyesoiton harjoittelua ja uusien biisien opettelua. Myös yksilöohjausta eri instrumenteissa. Kurssin päätteeksi tehdään oma äänite opituista biiseistä. Ei ikärajoitusta. Oma instrumentti mukaan.

Kurssipaikan peruminen Peruutus tehdään aina suoraan Linnalan toimistoon, ei kurssin opettajalle. Kurssi-ilmoittautumisen voi perua maksutta viisi arkipäivää ennen kurssin alkua. Myöhemmästä peruuttamisesta peritään 15 euron peruutusmaksu. Mikäli kurssipaikka jätetään perumatta tai se perutaan kurssin alkamisen jälkeen, veloitetaan kurssimaksu kokonaan. Kurssimaksut palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan, tai jos kurssi päättyy opiston toimesta. Alle 5 € palautuksia ei tehdä.

U9702 Venäjä 4 20 h 18 € to 12.9.-21.11. klo 18.00-19.30 fysiikan luokka Tuntiopettaja Natalia Ruotsalainen Oppikirja Mozhno 4 tekstikirja ja harjoituskirja. Opimme puhumaan urheilusta, kuvailemaan ihmistä, vertailemaan kulttuureja, esittelemään suomalaista kulttuuria ja keskustelemaan siitä. Oppitunneilla keskustellaan ja pyritään puheen tuottamiseen.

U9706 Kansanmusiikkikurssi 24 h 22 € ti 3.9.-26.11. klo 17.15-18.45 musiikkiluokka, mus.opettaja Ari Kaartinen Lauletaan suomalaisia, mutta myös muita iskelmä- viihde-, ja kansanlauluja ryhmän toiveiden mukaan. Harjoittelemme myös äänissä ja eri kielillä laulamista. Soittajat myös tervetulleita. Nuoteista laulaminen/ soittaminen ei ole välttämätöntä.

SAVONRANNAN KOULU U9701 Venäjä 1 20 h 18 € ma 9.9.-18.11. klo 18.00-19.30

U9740 Jouhikonsoittokurssi 20 h 27 € la-su 28.9.-1.12. klo 10.00-14.00 MuM Eila Hartikainen Kurssilla soitetaan tuttuja jouhikkokappaleita ja kansanlauluja. Kurssi kokoontuu la-su 28.-29.9. ja 30.11.-1.12.’

U9703 Puutyö- ja entisöintikurssi 36 h 32 €ma 16.9.-9.12. klo 18.00-20.30 puutyöluokka Puuseppä Ilkka Hirvonen Pieniä puutöitä sekä huonekalujen entisöintiä ja korjausta.

U9707 Pianon ja viulun yksilöopetus 30 € ti 3.9.-26.11. klo 13.00-17.00 musiikkiluokka, mus.opettaja Ari Kaartinen Pianon ja viulun yksilöopetusta. Opetuskertoja on 12. Ilmoittautuminen suoraan opettajalle p. 040 585 4859.

RÖNKKÖTALO U9708 Ummikon tietotekniikka, jatkokurssi 36 h 42 € la 21.9.-30.11. klo 8.30-13.15 atk-luokka Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck Tekstinkäsittelyä, kuvankäsittelyä, sosiaalista mediaa esim. Twitter sekä Internetin hyötykäyttö: verkkopankki -ja kaupat, sähköposti. U9709 Tietotekniikan yksilö- ja pariopetus atk-luokka Tietotekniikan opettaja Markku Lybeck Opiskele tietotekniikkaa yksilöllisesti, omaan kalenteriin sopien. Perusteiden lisäksi tarjontaan kuuluu mm. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kuvankäsittely, esitysgrafiikka, tietoturva, koneen siivous, OpenOffice, Internet, sähköposti, pankkipalvelut, uuden koneen käyttöönotto. Yksilöopetusta myydään 10 oppitunnin (á 45 min) paketeissa hintaan 119 €. Mahdollisuus myös pariopiskeluun: kaksi henkilöä, 16 h, 90 € / henkilö. Tarvittaessa järjestyy lyhyempikin tuntimäärä. Voit ottaa oman kannettavan mukaan. Opetusajankohdat ja paikka sovitaan. Soita suoraan opettajalle tai lähetä postia,

U9750 Käsin tekemisen iloa 30 h 32 € ke 18.9.-27.11. klo 17.45-20.15 Artenomi Anu Redsven Tule valmistamaan käsitöitä perinteisin ja ajankohtaisin tekniikoin. Materiaalikulut tehtävän työn mukaan. U9751 Tietotekniikan ongelmien ratkaisuja 20 h 24 € ke 11.9.-20.11. klo 14.30-16.00 Tietotekniikan tuntiopettaja Pekka Hynninen Arkipäivän tietotekniikkaa, helposti ja vaivattomasti. Ratkaisuja ongelmakohtiin, joita työskennellessäsi tietokoneen ja oheislaitteiden kanssa (tulostukset, kamerat, ohjelmat jne.) olet kohdannut. Tietoturva! U9752 Espanja 1 20 h 18 € su 8.9.-10.11. klo 15.00-16.30 Tuntiopettaja Raija Heikkilä Opitaan kertomaan päivittäisistä rutiineista, kertomaan omia mielipiteitä ja tiedustelemaan muiden mielipiteitä. Opitaan puhumaan säästä ja vuodenajoista. Oppikirja Que tál?1 kappaleesta 9 eteenpäin. Kokoontuminen myös viikolla 43.


Ilmoitusliite

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

LINNALAN NUORET RY Linnalan Nuoret ry on savonlinnalainen setlementtinuorisoyhdistys, joka on tarjonnut ammattitaidolla laadukkaita nuorisotyön palveluja vuodesta 1974. Järjestämme mm. säännöllistä kerhotoimintaa, perjantaikahvilailtoja, tapahtumia, retkiä sekä muuta toimintaa, joka tukee lasten ja nuorten sosiaalista voimaantumista. Sukupuolisensitiivisellä toimintatavalla huomioidaan tyttöjen ja poikien erityistarpeet. Monikulttuurisella nuorisotyöllä tuetaan maahanmuuttajanuorten integroitumista Savonlinnaan sekä edistetään suvaitsevaisuutta mm. kulttuuritulkkitoiminnan avulla. Tiivis moniammatillinen yhteistyö kaupungin eri toimijoiden kanssa tukee yhdistyksemme toimintaa. Lapset ja nuoret tarvitsevat tilaa, välittämistä ja turvallisuutta, leikkiä ja harrastamisen iloa sekä säännöllisyyttä elämäänsä. Lisätietoa nuorisotyöstämme löydät nettisivulta www.linnala.fi – Linnalan Nuoret. Tervetuloa mukaan aktiiviseen ja iloiseen harrastesyksyyn! Tiina Cederström, toiminnanjohtaja Nuorisotyön tukeminen Halutessasi tukea setlementtinuorisotyötä voit tulla kerho-ohjaajaksi tai vapaaehtoistyöhön perjantaikahvilaan. Voit myös liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi, maksu yksityisiltä 10€ ja yhteisöiltä 40€/vuosi. Tai voit lahjoittaa vapaaehtoisen kannatusmaksun toimintamme tukemiseksi. Maksut suoritetaan Linnalan Nuoret ry:n tilille, FI57 5651 1320 0956 89. Kiitos tuestasi.

HARRASTEKERHOTOIMINTA Linnalan Nuoret ry järjestää lapsille ja nuorille ohjattua harrastekerhotoimintaa. Tarkoituksena on antaa kaikille tasapuolinen mahdollisuus viettää vapaa-aikaa mielekkään harrastustoiminnan merkeissä. Kerhot kannustavat yhdessä tekemiseen ja kokemiseen tukien näin tervettä kasvua. Kerhot sopivat sekä tytöille että pojille ja kokoontuvat kerran viikossa, yhteensä 12 kertaa syyslukukauden aikana, ellei toisin mainita. Kerhot eivät kokoonnu syyslomaviikolla. Kerhot käynnistyvät, kun ilmoittautuneita ryhmää kohti on vähintään kahdeksan. Kerhon virallinen kesto on 45 minuuttia, joka on sama kuin oppituntien pituus. Merkintä

IP kerhon nimessä tarkoittaa, että kyseessä on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osarahoittama hanke. Osallistumismaksut Linnalan Nuoret ry:n jäsenmaksu on 2€ ja se peritään ilmoittauduttuasi ensimmäistä kertaa maksulliseen toimintaamme mukaan; jäsenyys on ikuinen. Kerhomaksu on mainittu kerhon yhteydessä. Maksuja ei palauteta, sisarus- ym. alennuksia ei ole. ILMOITTAUTUMISET MA 19.8. klo 9.00 ALKAEN Ilmoittautumiset Linnalan nuorisotoimistoon p. 044 0200 240 tai internetin kautta www.linnala.fi (Ilmoittaudu - Nuorten kerhoon/kurs). Ilmoittautumisia otetaan vastaan puhelimitse 19.-21.8. klo 9-16 (tsto suljettu 22.-23.8.) ja 26.8. alkaen ma-pe klo 9-16 sekä netin kautta 19.8. klo 9.00 alkaen jatkuvasti saapumisjärjestyksessä. HUOM! Mikäli ilmoittaudut netin kautta kerhoon ja mahdut mukaan, siitä ei erikseen ilmoiteta, vaan kerho alkaa ilmoitettuna aikana. Mikäli et mahdu kerhoon, asiasta ilmoitetaan. Laskut lähetetään ilmoittautuneille vasta kerhon käynnistyttyä. Kerhoasioista ilmoitellaan Sanomalehti ItäSavon opistopalstalla sekä nettisivuillamme. Ennakkoilmoittautuminen koskee kaikkia kerhoja.

NUORISOTYÖN KERHOT LAPSET 3-6-v. Satujumppa Satuset ma 2.9.-25.11. klo 17.30-18.30 52 € Nätkin päiväkodin liikuntasali. Musiikkiliikuntaa, satuseikkailuja ja leikkejä 3-4-vuotiaille. Ohjaaja Elina Somppi. Temppujumppa Temppuset ma 2.9.-25.11. klo 18.30-19.30 52 € Nätkin päiväkodin liikuntasali. Liikuntaleikkejä, pelejä ja taitoharjoitteita 5-6-vuotiaille. Ohjaaja Elina Somppi. Satujumppa Satuset ti 3.9.-26.11. klo 17.30-18.30 52 € Pihlajaniemellä Savonlinna-Säämingin seurakunnan salissa. Musiikkiliikuntaa, satuseikkailuja ja leikkejä 3-4-vuotiaille. Ohjaaja Tinja Pesonen.

Temppujumppa Temppuset ti 3.9.-26.11. klo 18.30-19.30 52 € Pihlajaniemellä Savonlinna-Säämingin seurakunnan salissa. Liikuntaleikkejä, pelejä ja taitoharjoitteita 5-6-vuotiaille. Ohjaaja Tinja Pesonen. Satujumppa Satuset to 5.9.-28.11. klo 17.30-18.30 52 € Kellarpellon päiväkoti. Musiikkiliikuntaa, satuseikkailuja ja leikkejä 3-4-vuotiaille. Ohjaaja Sanni Hirsikangas. Temppujumppa Temppuset to 5.9.-28.11. klo 18.30-19.30 52 € Kellarpellon päiväkoti. Liikuntaleikkejä, pelejä ja taitoharjoitteita 5-6-vuotiaille. Ohjaaja Sanni Hirsikangas. LAPSET 7-12-v. Liikunnan iloa IP ma 2.9.-25.11. klo 17.00-18.00 20 € Nätkin koulun sali. Liikuntakerho 7-9-v. lapsille. Ajatuksena on kokea liikunnan iloa ja saada onnistumisen kokemuksia ilman suorituspaineita. Tutustutaan monipuolisesti eri lajeihin ja peleihin, mahdollisuuksien mukaan myös ulkolajeja. Kuunnellaan myös lasten toiveita. Sopii kaikille lapsille. Ohjaaja Inga Vainio.

Tanssikerho to 5.9.-28.11. klo 16.30-17.30 52 € Talvisalon koulun liikuntasalilla tanssia 10-12-vuotiaille tytöille ja pojille. Kerhossa tutustutaan rennosti tanssin ja musiikin maailmaan, parannetaan kehonhallintaa ja annetaan luovuudelle siivet erilaisten helppojen improvisaatioharjoitusten avulla. Saa tulla rohkeasti kokeilemaan! Ohjaaja Anni Hirvonen.

Tanssiliikunta ke 4.9.-27.11. klo 17.00-18.00 52 € Nätkin koulun sali. Kerho sopii 9-12-vuotiaille tanssista ja liikunnasta kiinnostuneille tytöille ja pojille. Kerhossa opetellaan yksinkertaisia tanssin alkeita sekä jumpataan musiikin tahdissa. Valmistaudu hauskanpitoon. Ohjaaja Inka Kymäläinen.

Videota verkkoon! IP 11h pe 6.9.-22.11. klo 15.30-16.15 30 € Linnalan ATK-luokkassa 10-13-vuotiaille. Kerhossa opitaan koostamaan pienimuotoinen elokuva. Laaditaan käsikirjoitus, luodaan äänimaailma, kuvataan, editoidaan, tekstitetään ja julkaistaan verkossa. Opettaja Markku Lybeck.

Tanssikerho IP ke 4.9.-27.11. klo 17.00-18.00 20 € Talvisalon monitoimisalilla tanssia 10-12-vuotiaille tytöille ja pojille. Kerhossa erilaisia tanssityylejä mm. show, street, jazz, nyky. Opetellaan menevän musiikin mukana alkeita, hauskanpitoa unohtamatta. Kerholaisten omat toiveet huomioidaan. Ohjaaja Linda Veijola.

NUORET YLI 13-v.

Sirkustelu IP ke 4.9.-27.11. klo 17.15-18.15 20 € Savonniemen liikuntasalissa, os. Savonniemenkatu 6, kokoontuva sirkuksen perustai-

Luova tanssi ti 3.9.-26.11. klo 17.00-18.00 52 € Talvisalon monitoimisali. Yli 13-v. luovaa tanssia, jossa yhdistetään jazztanssin ja

Seniorikeskus järjestää toimintaa ensisijaisesti eläkeikäisille asiakkaille. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää ikääntyvien asiakkaiden toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Monipuolinen ohjelma innostaa oppimaan uutta, virkistää muistia ja rohkaisee kokeilemaan uusia asioita. Päivittäinen ohjelma suunnitellaan asiakkaiden toivomusten ja tarpeiden pohjalta. Seniorikeskus on avoinna arkisin klo 9-15. Päivämaksu on 17 € sisältäen ohjelman, aamupalan, lounaan ja päiväkahvin. Päivämaksu saunoville 22 €. Lisätiedot p. 040 6803 831.

Omaishoitajatuki Omaishoitajille suunnattua ohjausta, neuvontaa, koulutusta ja keskustelukokoontumisia yhteistyössä Linnalan opiston, Savonlinnan kaupungin, Savonlinna-Säämingin seurakunnan, Savonlinnan seudun omaishoitajayhdistyksen ja RAY:n kanssa. Ystäväntuvat ovat vapaaehtoisten voimin toimivia kaikenikäisille tarkoitettuja yhteisiä oleskelu- ja kohtaamispaikkoja. Tunnelma ja yhteiset tekemiset syntyvät kävijöiden toiveista ja aktiivisuudesta. Haka-alueen ystäväntupa Kangasvuokontie 13, avoinna to klo 10-14 Hernemäen ystäväntupa Haapavedentie 5b, avoinna ti klo 10-14 Pääskylahden ystäväntupa Kaartilantie 62, avoinna ti klo 10-14 Lisätiedot Pirjo Jäntti, p. 0440 511 826 tai pirjo.jantti(at)linnala.fi tai www.linnala.fi > seniorityö. Yhdessä mukana -projekti Suomen Setlementtiliiton koordinoima valtakunnallinen Yhdessä mukana -projekti (RAY) käynnistyi alkuvuodesta 2013. Projektin päätavoitteena on kehittää setlementtityön seni-

Tanssikerho Rytmi IP ke 4.9.-27.11. klo 18.00-19.00 20 € Kellarpellon koulun sali. Tunnit muodostuvat hiphopista, streetistä, nykytanssista sekä ennen kaikkea hauskanpidosta. Mukaan sopivat 10-13-v. tytöt ja pojat. Ohjaaja Alexina Kallio. Monitoimikerho IP to 5.9.-28.11. klo 16.00-17.00 20 € Kerho kokoontuu Linnalan opetuskeittiössä ja sopii 7-10-vuotiaille pojille ja tytöille. Ohjelmassa mm. askartelua ja pelejä sekä helppojen, terveellisten välipalojen valmistamista. Materiaali sis. hintaan. Ohjaaja Susanna Minkkinen.

SENIORITYÖ

Huom! Lokakuussa käynnistyy afaatikoille tarkoitettu Juttutupa-ryhmä!

toihin tutustuva kerho 7-10-vuotiaille. Kerhossa harjoitellaan akrobatiaa sekä jongleerausta. Samalla opitaan toimimaan ryhmässä. Ohjaaja Anne Kinnunen.

Kuntonyrkkeily IP ma 2.9.-25.11. klo 17.00-18.00 20 € Linnalan Seniorikeskuksen sali. Harjoitellaan kuntonyrkkeilyn perustekniikoita kuntopiirityyppisesti. Sisältää alku- ja loppuverryttelyn. Sopii kaikille yli 13-v. Ohjaaja Sari Nyrhinen.

showtanssin tekniikoita. Sopii myös aloittelijoille. Ohjaaja Sari Nyrhinen. Muodissa ke 4.9.-27.11. klo 16.45-17.45 52 € Linnalan Tekstiilityön luokassa kokoontuvassa yli 13-vuotiaille tarkoitetussa kerhossa tutustutaan muotiin ja sen ilmiöihin sekä kehitetään jokaisen osallistujan omaa tyyliä. Kokeilemme myös eri meikki- ja hiustenlaittotyylejä. Ohjaaja Sonja Turunen. Kehonhuolto-jooga to 5.9.-28.11. klo 16.30-17.30 52€ Talvisalon monitoimisali. Kundaliinijoogan tekniikoihin perustuva lempeä ja kehoa huoltava jooga. Sopii kaikille yli 13-v. Ohjaaja Sari Nyrhinen. Kerhot nuorisotilalla IP Järjestämme Haka-alueen Kertsillä erilaisia nuorille suunnattuja kerhoja. Näiden kerhojen sisällöistä ja ajankohdista saat tiedot suoraan nuorisotilavastaavalta, jolle voit myös ilmoittautua kerhoon. Nuorisotilavastaava Tiina Cederström, p. 044 077 1832.

RETKI- SEKÄ MUU TOIMINTA Ajankohtaisista retkistä ja tapahtumista ilmoitellaan Itä-Savon opistopalstalla ja nettisivuillamme. Tulossa teatteri- ja musikaalimatkoja kaiken ikäisille. Toiveita otetaan vastaan.

NUORISOTILAT > NUORISOTILATOIMINTA Haka-alueen Kertsi Nuorisotila osoitteessa Kangasvuokontie 13, 57220 Savonlinna. Vastaava ohjaaja Tiina Cederström. Avoinna 12.8. lähtien maanantai-keskiviikko klo 15.00-20.00. PERJANTAIKAHVILA Nuorten perjantaikahvila on avoinna yli 13-vuotiaille joka toinen perjantai Hakan nuorisotilalla klo 18.00-22.00. Avaamme perjantaikahvilan 23.8. Vastaavana työntekijänä Tiina Cederström.

”Näkkee toisia ihmisiä!”

ori- ja vanhustyön toimintamalli, joka ohjaa vahvistamaan ikääntyneiden toimijuutta ja elinympäristön kokonaisvaltaista turvallisuutta vertaistuen, setlementtikeskusten kansalaistoiminnan ja paikallisyhteisöjen avulla. Projektissa toteutetaan valtakunnallinen vertaistuen koulutus sekä paikallisesti vertaistukipilotteja. Vertaistuen avulla kehitetään myös psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti esteetöntä elinympäristöä. Projektin kohderyhmänä ovat yli 60-vuotiaat vertaistoimijat ja vertaistukijat. Projekti toteutetaan yhteistyössä kuuden eri paikallissetlementin kanssa. Linnalan Setlementin osalta erityisenä painopisteenä ovat ikääntyneet, kehitysvammaiset ja romanit sekä paikkakunnalle muuttaneet yli 60-vuotiaat. Yhdessä mukana -projekti kuuluu RAY:n rahoittamaan ja Vanhustyön keskusliiton koordinoimaan Eloisa ikä -ohjelmakokonaisuuteen. Projekti ajoittuu vuosille 2013-2016. Projektikoordinaattori Eveliina Terävä, Linnalan Setlementti ry, p. 0440 658 006 tai eveliina.terava@setlementti.fi Projektipäällikkö Mona Särkelä-Kukko, Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki, puh. 050 342 3258 tai mona.sarkela-kukko@setlementti.fi, www.setlementti.fi

Linnalan Setlementti 75 v.

K

aunis hymy valaisee virkeät kasvot, kun Anja Laine, 83 v., kertoo tarinaansa. Anja on tullut Linnalan seniorikeskukseen palvelutaksilla, kuten muinakin tiistaipäivinä, kerran viikossa. ”Olin aatellu, että minkälaista porukkoo lienee Linnalassa. Koti on Pullinlahella, ja siinä ympärillä alkaa samanikäset olla vähenemmään päen. Tytär se sitten soitti Linnalaan ja kysy seniorikeskuksen toiminnasta. Siitä se lähti, ja viime syksystä oon käyny täällä tiistaisin”, kertoo elävällä murteellaan Anja, syntyperäinen sääminkiläinen. ”Kuukauven tauko tul , ku kolhin ihteeni kotona rappusissa. Välillä kuatuu kemahellen, kun verenpaine on korkee. Mut vaikk ryömimälä ja konttoomalla pärjään ja etteenpäin piäsen, sisua on!” Anjalle on perhettä kertynyt jo neljättä polvea. Lapsia on kuusi, lapsenlapsia kolmetoista ja lastenlastenlapsia seitsemän. Vanhin tytär asuu Etelä-Ruotsissa, nuorin tytär Suonenjoella ja yksi poika Helsingissä. Savonlinnan seudulla asuu muut kolme lasta. Lapset huolehtivat ja auttavat äitiään, mutta arki kuluu yksin omakotitalossa eläen. Anja oli äitinsä ja sisarensa omaishoitaja vuosikaudet, joten omaishoitajankin työ on tuttua. Äidin kuolemasta on parikymmentä vuotta ja sisko kuoli muutama vuosi sen jälkeen. ”Linnalassa päivä alkaa aamukahvilla klo 9 ja ruokailu on klo 11. Siinä välissä tehhään muuta. Jutellaan tai vaikka askarrellaan, tai muuta ohjelmaa. Tännään kahottiin sota-ajan kuvia internetistä ja muisteltiin. Se uusi arkisto. Olin nuori tyttö, ku sota alko. Joskus pelataan bingoa. Meikäläinen ei tarvii ennää mittään palkintoo, kunha on huvi!” –naurahtaa Anja hyväntuulisesti. Mikä täällä on parasta? ”Näkkee toisia ihmisiä! Joku tulloo jopa Varparannalta asti,”- lausahtaa Anja - ja lähtee rollaattorin tukemana muiden kutsuvaan ja tutuksi tulleeseen seuraan.


Ilmoitusliite

LINNALAN SETLEMENTTI/LINNALAN OPISTO

LEIKKIKOULU

LINNALAN LEIKKIKOULU Leikkikoulu on kokopäivähoitoa ja maksutonta esiopetusta tarjoava yksikkö 3-6 -vuotiaille lapsille. Leikkikoulussa on mahdollisuus tutustua englanninkielen alkeisiin leikkien, laulujen ja lorujen muodossa sekä isommille kerran viikossa ohjatulla oppituokiolla englanninkielisen opettajan johdolla. Alkavalla toimintakaudella teemoina ovat leikki ja vuodenkierto. Savonlinna, kotikaupunkini -teema jatkuu edelleen. Hoitomaksuihin on mahdollista hakea Kelan yksityisen hoidon tukea sekä kuntalisää. Lisätiedot www.linnala.fi > Leikkikoulu tai Leikkikoulun vt. vastaava LTO Kirsi Kohonen, p. 040 680 3802, kirsi.kohonen(at)linnala.fi http://leikkikoulu.blogspot.fi/

Linnalan leikkikoulussa mun kavereitten kanssa

K

eväällä saimme kotiin Linnalan leikkikoulussa otetut valokuvat. Eveliina 2,5 vuotta esitteli meille muille perheenjäsenille ryhmäkuvan ja luetteli sujuvasti kaikkien 17 ” mun kaverin” ja neljän aikuisen, Tuulan, Kipon, Mariannen ja Matleenan nimet. Even kavereita ovat kaikki leikkikoulun lapset yksivuotiasta eskareihin. He leikkivät, ulkoilevat ja syövät yhdessä. Jumppaa, musiikkia, kuvista ja päivälepoa varten lapset jaetaan pienempiin ryhmiin. Leikkiminen ja oleminen eriikäisten lasten kanssa opettaa sosiaalisia taitoja ja toisten huomioonottamista hyvin. Perheemme yhteistyö Linnalan leikkikoulun kanssa alkoi vanhimman lapsen ollessa kolmivuotias. Hän oli kaksikielisessä leikkikoulussa puolipäivälapsena muutamana päivänä viikossa. Kun Villen lisäksi Liisa tarvitsi kokopäivähoitoa, oli hyvin luonnollista, että he menivät Linnalan leikkikouluun ja kävivät sitä koulupolun alkuun saakka. Kipon eli Kirsi Kohosen vetämä pieni eskariryhmä on antanut isommille lapsillemme hyvät kouluvalmiudet.

Pienen ryhmän lisäksi olemme olleet tyytyväisiä leikkikoulun englanti- ja musiikkipainotteiseen toimintaan. Esiintymiskokemusta lapset ovat saaneet lukuisista juhlista ja pikkujouluista, joissa he ovat Tuula Pölösen johdolla käyneet laulamassa. Kaikkien kannalta on hyvä, että ihan pienimpiä lapsia on vain muutama kerrallaan. Näin kaikille riittää tarvittaessa syliä ja pienimmillä on turvallista, kun he saavat totutella uuteen hoitoympäristöön omahoitajan tukemana. Arvostamme sitä, että henkilökunta tulee aamulla naulakolle vastaanottamaan lapsen ja kuulumisten vaihtoa aina lasta hakiessa. Vuorovaikutus on ollut mutkatonta ja luottamuksellista, vaikka henkilökunnassa on vaihdoksia tapahtunutkin. Vuosien varrella huomattava parannus on tapahtunut lasten ulkoiluolosuhteissa, kun Kirkkopuisto on nyt turvallisesti aidattu ja puiston leikkivälineitä uudistettu.

Sanna Metsälä

MONIKULTTUURINEN TYÖ MONIKULTTUURINEN TYÖ

Kohtaamisia isoisän kotimaassa

Maahanmuuttajien ohjaus- ja palvelupiste Navigaattori Olavinkatu 40 A, 2.kerros 57130 SAVONLINNA p. 044 550 6668 Avoinna: ma-pe klo 10-15

Kansainvälinen kohtaamispaikka (RAY) Työn tavoitteena on tukea Savonlinnan seudulla asuvia maahanmuuttajia ja helpottaa heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Järjestämme suomen kielen koulutusta, erilaista kurssitoimintaa, informaatiotilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, juhlia, retkiä ja tapahtumia sekä teemme vieraita kulttuureja tutuiksi valtaväestölle. Lisätiedot projektityöntekijä Marketta Parkkinen p. 0440 511 823 tai marketta.parkkinen(at)linnala.fi

M

uutin Petroskoista Suomeen mieheni ja kahden lapseni kanssa maaliskuussa 2011. Tulimme Savonlinnaan, koska sisareni perheineen asui jo täällä. Savonlinna tuntui heti mukavalta kaupungilta, jonne oli helppo sopeutua. Myöhemmin myös isä ja äiti muuttivat tänne. Muutin Suomeen paluumuuttajana. Isoisäni oli syntyjään suomalainen, joka muutti kansalaissodan aikaan Neuvostoliittoon. Yhteydet isoisän sukulaisiin Suomessa ovat kadonneet vuosien saatossa. Kun muutimme Suomeen kuulin Linnalan Kansainvälisen kohtaamispaikan ja Pointti-hankkeen palveluista sisareltani, joka oli aiemmin käyttänyt samoja palveluja. Sisko puolestaan oli kuullut palveluista venäläisiltä naapureiltaan. Alussa kaikkein vaikeinta oli vieras kieli, emme tietäneet mihin täytyy mennä ja mitä papereita täyttää. Alussa byrokratiaa on paljon. Pointtihankkeen omakielinen neuvoja Irja Borisevich auttoi selviämään byrokratiaviidakosta. Kävimme sisareni Julian kanssa myös Irjan pitämän Maahanmuuttajien kotoutumisvalmennus –kurssin.

Pointti - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke (ESR) Pointin tavoitteena on maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden, koulutuksen ja työllistymistä edistävien palveluiden kehittäminen. Pointti neuvoo maahanmuuttajia työllistymiseen, koulutukseen sekä arkielämään liittyvissä asioissa. Pointti järjestää omakielistä neuvontaa (venäjäksi), vapaamuotoisia tapaamisia, infotilaisuuksia, pienimuotoista koulutusta ja kouluvierailuja monikulttuurisuusteemalla. Pointti opastaa tarvittaessa työyhteisöjä, viranomaisia ja palveluntuottajia maahanmuuttajien kohtaamisessa ja palvelemisessa. Lisätiedot projektiasiantuntija Anna-Kristiina Mikkonen p. 0440 511 803 tai 044 550 6668 tai anna-kristiina.mikkonen(at)linnala.fi omakielinen neuvoja Irja Borisevich p.040 6803 806 tai irja.borisevich(at)linnala.fi

Olen opiskellut suomen kieltä ja suorittanut Linnalassa Yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason testin. Suomen kielen opintojen aikana kävimme tutustumassa Linnalaan ja tiedän millaisia harrastusmahdollisuuksia Linnala voi tarjota lapsille ja aikuisille. Äitini on osallistunut Kansainvälisen kohtaamispaikan järjestämälle suomen kielen alkeiskurssille ja sisaren tytär opiskelee venäjää äidinkielenä Linnalassa. Olen seurannut Linnalan facebookuutisia, josta huomasin, että Linnalassa voi luovuttaa myös verta. Olin verenluovuttaja Venäjällä asuessani ja haluaisin jatkaa sitä täällä, mutta opiskelun vuoksi en ole vielä ehtinyt. Ehkä kesällä on aikaa siihen. Tulevaisuuden suunnitelmissa on, että saisin oman ammattini takaisin. Olen sairaanhoitaja ja minulla on vetämässä muutamia koulutushakemuksia hoitoalalle. Tavoitteena on joko lähi- tai sairaanhoitajan pätevyys.

Olga Peltonen

MYYNTIKOULUTUS/TILOJEN VUOKRAUS MYYNTIkoulutus Suunnittelemme ja tuotamme yrityksille ja yhteisöille kursseja myös tilauksesta tilaajan toivomusten mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa joko tilaajan esittämissä tiloissa tai Linnalan omissa tiloissa. Tietotekniikka Hyvät tietotekniikkataidot parantavat työtehoa ja lisäävät työhyvinvointia. Ryhmäkoko 1-13 henkilöä. Yksityisille, yrityksille tai yhteisöille. Aihealueita mm. • Tietokoneen hankintaan liittyvät asiat • Windows 7 • Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint)

• Photoshop Elements 11 kuvankäsittely • Koneen puhdistaminen ja tietoturva • Tablet -tietokone tutuksi • iPad tutuksi • Android -järjestelmä esim. Samsung Galaxy tablet • Internet –yhteydet • Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, Blogit jne) • Sähköposti (osoitteen hankinta ja postin käyttö) • Oman kotisivun tekeminen • Diojen, negatiivien ja valokuvien skannaus • Valokuvien siirto laitteesta ja hallinta • Kuvakirjan tai muun kuvatuotteen tilaaminen • LP-levyjen ja kasettien tuonti tietokoneelle, puhdistus tallennus MP3-muotoon • VHS-kasetit tietokoneelle, tekstitys ja editointi • Avoimen lähdekoodin ohjelmat (mm. 7zip)

• Etäyhteydet esim. Teamviewer • Tiedostojen pakkaus • Skype Opetusajankohta ja -paikka neuvoteltavissa. Soita tai lähetä sähköpostia! 044-3511828 tai markku.lybeck(a)linnala.fi Kielet Järjestämme kielten opetusta Linnalan tiloissa tai asiakkaan tiloissa. Koulutusta saa kielillä suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, saksa, ranska, italia, espanja, kreikka, unkari ja viittomakieli. Linnalassa on käytössä digitaalinen kielistudio ym. kieltenopetukseen erinomaisesti soveltuvat tilat. Aihealueita voivat olla esim. asiakaspalveluun liittyvä sanasto, kokoustilanteet jne. Ryhmäopetuksen lisäksi mahdollisuus myös yksilöopetukseen.

Linnalan Setlementti 75 v.

Lisäksi koulutusta mm. aihealueista ensiapu, liikunta, taideaineet jne. Lisätiedot koulutussihteeri Marja-Leena Hasselqvist p. 040 680 3830, tai marja-leena.hasselqvist(at)linnala.fi

TILOJEN VUOKRAUS Linnalan päätoimipaikka sijaitsee Savonlinnan ydinkeskustassa. Vuokrattavana mm. juhlasali ja eri kokoisia luokkatiloja koulutuksen, tapahtumien, yksityistilaisuuksien ja kokousten järjestäjille. Lisätiedot Linnalan toimisto, asiakasneuvoja Jukka Muhonen, p. 040 680 3801.

Linnalan tiedote, syksy 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you