Page 1

Voorzitter college van bestuur ROC RIJN IJSSEL

DOROTHÉ LAMERS

.com .gr

.in

© 2009 Link Design

MBO Raad

AANSPREKEN OP PASSIE EN VAKMANSCHAP

.cz

informed, October 2009 publication of Link Design to keep business relations relaties op de hoogte houdt, oktober 2009 > Quarterly LiNK #13 Kwartaaluitgave waarmee Link Design zijn

Link Design

02-10-2009 14:06:04

BACK STAGE

“Gezamenlijk wil ik de toekomst van het beroepsonderwijs bepalen: hoe willen we dat het beroepsonderwijs er in 2020 en 2030 uitziet? Wat is dan de rol van het beroepsonderwijs? Om 0.01 uur begin ik met een bijzondere bijeenkomst. Geen standaard bijeenkomst, maar een levendige bijeenkomst waarbij we gebruik maken van alle beschikbare communicatiemiddelen. Een dialoog met jonge ondernemers, leiders uit het bedrijfsleven, jonge politici uit de landelijke en lokale politiek, jonge mensen uit andere Europese landen en bijvoorbeeld Azië en Amerika. Juist jonge mensen; want zij hebben innovatieve ideeën over onderwijs en hun toekomst. En jongeren uit het buitenland omdat Nederland geen eiland is. We zijn onderdeel van Europa: we moeten onze toekomst grensoverschrijdend bepalen.”

02-10-2009 14:01:27

.it

www.linkdesign.nl Meer informatie/More information Link Design > Kraanspoor 26 > 1033 SE Amsterdam >

.pl Creatieve workshops Alles wat wij doen draait om uw imago. Wij vertalen identiteit en persoonlijkheid naar een onderscheidende marktpositionering: krachtig, geloofwaardig, eigenzinnig en kwalitatief goed. Met één doel: het beter en continu zichtbaar maken van uw organisatie. Dit doen wij door middel van creatieve sessies: welke thema’s horen bij u? wat is de essentie? welke waarden ziet de doelgroep? Zo ontstaat goed zicht op de huidige en toekomstige positie van uw organisatie. We maken de persoonlijkheid van uw organisatie zichtbaar, concreet, meetbaar en werkbaar. Vervolgens vertalen wij dit naar de juiste media onafhankelijke communicatiemiddelen.

MBO021_OPM_04.indd 31

“Mijn bijeenkomst moet natuurlijk wel tot iets leiden. Het moet niet blijven bij praten alleen. Om 0.00 uur, als mijn 24 uur als staatssecretaris voorbij zijn, hebben we toekomstscenario’s klaar. Op basis van deze scenario’s maken we een keuze, waar alle deelnemers aan de bijeenkomst achterstaan en echt voor gaan! Zij zijn dan de ambassadeurs van het beroepsonderwijs. Zij zullen vanuit hun passie anderen meekrijgen voor het realiseren van onze droom.”

IN DIALOOG EN GEZAMENLIJKHEID en bedrijfsleven een cruciale rol. Een cruciale rol in het vormgeven van de maatschappij en de wereld waarin wij leven. Met elkaar kun je veel bereiken en als staatssecretaris heb ik de droom dat we dat in dialoog en gezamenlijkheid doen. Als je keuzes maakt die ontstaan vanuit dialoog, ontstaat er meer acceptatie voor deze keuzes.

Dorothé Lamers, ROC Rijn IJssel: 30 / 31

MBO021_OPM_04.indd 13

.es

Order our magazine or call for an appointment Vraag ons magazine aan of bel voor een afspraak/

.se

MBO 6-daagse is nieuwe klassieker Op initiatief van de MBO Raad, Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland en MBO 2010 vond van 9 t/m 15 oktober de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs plaats. Een evenement over het belang van beroepsonderwijs en vakmanschap voor onze maat­ schappij. Link Design heeft het logo en de visuele identiteit van deze zesdaagse ontwikkeld, evenals de website. Daar konden bezoekers stemmen wie van de vijftig kandidaten de MBO Uitblinker 2009 werd. Ook konden stagiairs zich aanmelden voor een Droomstage. De site werd constant geactualiseerd en genereerde veel verkeer.

02-10-2009 14:05:52

BACK STAGE

Elmer Veerhoff

Mijn wens is dat bedrijfsleven, de publieke, semipublieke sector en het onderwijs echt met elkaar samenwerken. Onderwijs is nog te veel het exclusieve domein van onderwijs zelf. Ik wil een directere betrokkenheid van het bedrijfsleven en de instellingen. Mijn bijdrage aan de dialoog komt voort uit de wens dat meer ervaren vakmensen het vak leren aan toekomstige collega’s. Daar wil ik iedereen voor motiveren. Motivatie ontstaat als je mensen aanspreekt op hun passie en vakmanschap en eigen initiatief de ruimte geeft. Natuurlijk moeten er afspraken gemaakt worden over kwaliteit, maar bovenal wil ik een directere betrokkenheid van partners. Bedrijven en instellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dus: samen met bedrijven en instellingen onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.”

“Een dag heeft 24 uur en in mijn droom als staatssecretaris benut ik die 24 uur ten volle!”. Dorothé Lamers is voorzitter college van bestuur van Rijn IJssel en staatssecretaris voor één dag. Back Stage vraagt elk nummer iemand naar zijn plannen als hij één dag staatssecretaris van onderwijs mag zijn.

Tekst Marie-José Linders Foto’s Sam Rentmeester (FMAX), OCW

‘ALS IK MARJA BEN, WIL IK EEN INNOVATIEVE grensoverschrijdende TOEKOMST VOOR HET ONDERWIJS’ STAATSSECRETARIS VOOR 1 DAG 02-10-2009 15:11:02

“Mijn overstap naar het mbo zie ik als een forse carrièrestap. Wethouder van een grote stad is een relevante job, maar je staat meer aan de zijlijn. Je kunt prachtige beleidsnotities schrijven, maar het gebeurt op de scholen. Nu sta ik midden in het onderwijsveld waar meer dan een half miljoen Nederlanders worden opgeleid. Ik kies voor een sector die relevant is. In een omgeving die interessant is: de grote stad. De bestuurlijke opgaaf van het mbo is complex. Het is minstens zo ingewikkeld om een roc te besturen als een universiteit met academische ziekenhuizen. Alleen al de vraagstukken rond educatie, de marktwerking in de inburgering, de financiële problematiek. Ach, het heeft misschien ook te maken mijn 

op Den Haag’ ‘Ik wil niet wachten

.cn

.com.pt

T +31 (0)20 67 00 600 > info@linkdesign.nl >

12 / 13

.dk

(Max Miedinger) Druk/Print WC den Ouden B.V. Oplage/ 700, 90 grams Typografie/Typography Helvetica Neue Anita Simons > Nynke Yong Papier/Paper Chromolux Leenders > Hermen Lutje Berenbroek > Vivian Premsela > Angelique Honig > Joe Landen > Kim Lans > Rosemarie Anje Gildemacher > Stefan Hensing > Martine Hermsen > Medewerkers/Employees Karin Janssen > Marc de Roo > Project: ontwerp van de visuele identiteit met bijbehorende middelen zoals de website, uitnodigingen, programmaboekje, advertenties, aankleding van het evenement en awards.

MBO021_OPM_04.indd 30

“Bij beroepsonderwijs denk ik niet alleen aan het mbo. Als staatssecretaris reken ik het gehele beroepsonderwijs, dus ook het hbo, tot mijn verantwoordelijkheid. We worden nu opgeslokt door een financiële crisis. Hèt moment om op innovatieve wijze onze toekomst te creëren. Ik ben een optimist en als staatssecretaris wil ik perspectief bieden. We moeten ons afvragen in welke maatschappij we onze kinderen willen laten opgroeien. En daarin hebben het onderwijs

Docent ICT Academie ROC Leiden en schreef als songwriter vele Nederlandstalige hits

Degene die de gesprekken organiseerde meldde ons voor de vakantie dat wij een week eerder moesten beginnen om de laatkomers alsnog te kunnen helpen. Niemand van ons team heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Zonder morren zijn we eerder begonnen. En onze ICT Academie zit erg vol. Dat betekent bomvolle klassen en een zeer hectische start van het nieuwe studiejaar. Vol gas zijn we weer begonnen met het organiseren van de introductieweek, het voorbereiden van de lessen, het indelen van de projecten en het produceren van studiemateriaal. Ik ben er trots op dat ik dit geweldige vak mag uitoefenen en onderdeel uitmaak van het team van de ICT Academie Leiden. Wij werken wel hard… Voordat de vakantie begon, hebben mijn collega’s en ik diverse intakegesprekken gehouden met de nieuwe studenten. Ze kwamen - soms ook niet - met een bleke huidskleur, nog geen spatje zon ontvangen op hun jonge puberale gezichten. Net hun examens van het vmbo achter de rug, vaak nog zonder uitslag. Stijf van de stress kwamen ze binnen. Samen namen we de behaalde resultaten door, de voorlopige cijferlijsten en eventuele Eerder Verworven Competenties (EVC’s). En we testen ze op kennis, houding en bijvoorbeeld ook numerieke aanleg. Tijdens het gesprek vraag ik de student ook na te denken over zijn motivatie. Waarom wil je ICT studeren en hoe denk je dat het beroep is nadat je je studie afgerond hebt? We praten over leerdoelen en wat hij denkt te gaan leren. Meestal hebben ze nog niet echt nagedacht over wat het vak ICT nu eigenlijk inhoud. “Jullie hebben alleen maar vakantie en je moet wel gek zijn om voor een klas met 16-jarigen te gaan staan.” Dit is het algemeen beroepsbeeld van docent. Mensen hebben vaak geen besef dat we keihard werken. De laatste weken van een schooljaar zijn enorm hectisch. Als docent worstel je jezelf door alle toetsen heen, de herkansingen, verwerk je alle cijfers, maak je jezelf hard voor de student in de voortgangsgesprekken. En je houd je ook nog bezig met alle nieuwe studenten. Mede dankzij het eeuwigdurende personeelsgebrek een hele klus. Foto Friso Keuris

wij wErKEn wEl hard Column MBO021_OPM_04.indd 12

BACK STAGE

Project: Link Design ontwikkelde het concept, de vormgeving en verzorgde de opmaak van dit nieuwe opinieblad.

nodig hebben bijvoorbeeld. Ingewikkeld vond ik de cultuur van ja zeggen en nee doen. Ik heb er wakker van gelegen dat je iets afspreekt en vervolgens wordt het op ambtelijk niveau onvoldoende waargemaakt. Dit ben ik onderwijsland ook al tegengekomen. Ik heb er een hekel aan. Afspraak is afspraak is voor mij een heilig principe. Je maakt keuzes met elkaar en dan doen we dat ook, zonder door te schieten in starheid. Het is geen slechte eigenschap voor een roc om koersvast te zijn, ook al is er tegenwind. Mijn ervaring vanuit Rotterdam is dat het onderwijs daarin kan groeien. Ik wil mijn energie kunnen besteden aan het beter maken van een organisatie, op zo’n manier dat we excelleren in talentontwikkeling van al onze deelnemers.”

Tekst Marie-José Linders Illustratie Seb Jarnot - Unit CMA Foto Gemeente Rotterdam

“Mijn overstap naar het mbo begrijpt niet iedereen. Sommigen zagen de stap van wethouder naar een roc als een stap terug,” zegt Leonard Geluk (39). En dat irriteert de kersverse voorzitter van het college van bestuur van ROC Midden Nederland. “We moeten in Nederland niet trotser zijn op de universiteit dan op het mbo.”

‘MIJN KERNOPGAVE IS talentontwikkeling’ Leonard Geluk, voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland:

.nl

Circulation 550 Project: design of the corporate website with content management system, creating 13 landing pages and project management for Search Engine Optimisation, including realisation. Being online is not enough A website which cannot be found barely has the right to exist. The Duisenberg school of finance realised this as well: they depend on their website to reach potential students online from all over the world. Link Design was therefore asked to increase the findability of their website www.duisenbergschooloffinance.com. Initially, this was quickly established by refreshing the corporate site and promoting the URL to the target group. Besides this Link Design is creating thirteen landing pages (one per target country, with ‘local’ hosting), putting the site on several rankings and enlisted with national search engines. Duisenberg also joined social networks like Facebook and LinkedIn. Link Design alo created a promotional film for placement on sites like YouTube.. All with good results: more and more students from around the world are applying.

Concept & realisatie/Concept & realisation Link Design Creative workshops Everything we do revolves around your image. We translate identity and personality to a differentiating market position: powerful, believable, different and of good quality. With one goal: improving and continuously increasing visibility of your organisation. We achieve this by conducting creative sessions: what are the themes you care for? what is your essence? which of your values are seen by your target market? This way we gain clear insight in the current and future position of your organisation. We make the personality of your organisation visible, tangible, measurable and workable. Then we translate this to the most appropriate, media-independent communication materials.

Project: Link Design created the concept and designed the new magazine as well as taking care of DTP. New! Back Stage On Friday, October 9th the first issue of Back Stage was launched. Back Stage is the new magazine for vocational education and schooling, published by the MBO Raad. Launch of the magazine coincided with RTL5 TV´s shooting of the opening of a national 6-day promotional event for vocational education. The magazine is diverse, positive, honest, open and current. With passion and pride articles discuss the importance of vocational education, the backbone of our society.

BACK STAGE

Na enkele jaren in Rotterdam wethouder te zijn geweest, is Geluk nu begonnen aan de baan die hij omschrijft als ‘passend bij de missie in mijn leven’. “Ik heb als wethouder veel ruimte gekregen om het onderwijs verder te brengen. Meer lesuren voor leerlingen die het

KOERSVAST MET TEGENWIND Het hbo en de universiteit worden als meer ‘sexy’ gezien dan het mbo, constateert Geluk. “Ik spreek vaders en moeders die trots zijn dat hun kind rechten of economie studeert. Helaas merk ik te vaak dat ouders weinig trots zijn op hun kind dat op het vmbo of mbo zit. Dat vind ik jammer. Het kan niet zo zijn dat de status van een medewerker aan de universiteit, wiens functie toevallig hoogleraar of hoofddocent heet, een hogere is dan die van een docent die techniekles geeft aan ROC Midden Nederland. Daar baal ik van. De toegevoegde waarde van een hoogleraar is dezelfde als die van een mbo-docent. Kijkend naar studentenaantallen, dan is de maatschappelijke relevantie van het mbo misschien wel een grotere dan van de universiteit. Nederland kennisland is ook het mbo. We moeten alle functies op mbo-niveau kunnen blijven bedienen met bijscholing. Ook al ben je 30, 40 of 50: je bent nooit klaar met je ontwikkeling. Dit is kwetsbaar in Nederland. Onze premier is voorzitter van het Innovatieplatform. Dat gaat vooral over high brow-onderzoek. Het moet gaan over de basisinfrastructuur van de sector die de meeste werknemers opleidt: het mbo.”

Nieuw! Back Stage Tijdens tv-opnames van RTL 5 voor de opening van de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs op vrijdag 9 oktober werd het eerste nummer van Back Stage gepresenteerd. Back Stage is het nieuwe opinieblad voor beroepsonderwijs en educatie en wordt uitgegeven door de MBO Raad. Het nieuwe blad is veelzijdig, positief, eerlijk, open en actueel. Met passie en trots wordt er over het MBO gesproken, de ruggengraat van de maatschappij.

.ru

.us .us

Project: ontwerp van de corporate website met cms, dertien landingpages en een plan van aanpak Search Engine Optimalisation, inclusief uitvoering. Online zijn is niet genoeg Een website die niet wordt gevonden, heeft nauwelijks bestaansrecht. Dat beseft ook de Duisenberg school of finance: zij zijn afhankelijk van hun website om potentiële studenten van over de hele wereld online te bereiken. Aan Link Design de vraag om de vindbaarheid van de site www.duisenbergschooloffinance.com aanzienlijk te verhogen. Dat is in eerste instantie al gelukt door de corporate site te vernieuwen en de URL beter onder de aandacht te krijgen bij de doelgroep. Daarnaast zet Link Design onder meer dertien landingspages op (één per targetland, met lokale hosting), laat de site opnemen in verschillende rankings en schrijft het instituut in bij zoekmachines in de targetlanden. Duisenberg is actief op social networks als Facebook en LinkedIn. Link Design heeft een promotiefilm gemaakt voor onder meer YouTube. Het resultaat blijft niet uit: er komen meer en meer aanmeldingen binnen van geschikte studenten van over de hele wereld.

Duisenberg school of finance

MBO Raad

Child Helpline International Six-day event is the new classic For the first time in the Netherlands an event was held to promote vocational education. The six-day event (from 9 till 15 October) was organised by the MBO Raad, together with Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland and MBO 2010. The event emphasized the importance of vocational education and craftsmanship for our society. Link Design was asked to develop the logo and visual identity for this event, including the website. There, visitors could vote for their favourite MBO Uitblinker 2009 (the star student), while students could sign up for winning a so-called Dream Internship. The site was updated hourly and generated a lot of traffic. Project: design of visual identity and related items such as the website, invitations, program booklet, ads, event decoration and awards.

Online strategie

1. Amsterdam Symphony Orchestra Program booklet Season 2009/2010 2. Logo, corporate design and website Linea Recta Media 3. Book ‘100 years of music’ for Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in The Netherlands 4. Website Babboe cargobikes 5. Logo, corporate design and website Gerard van der Made, coaching

1. Amsterdam Symphony Orchestra Programmaboekje Seizoen 2009/2010 2. Logo, huisstijl en website Linea Recta Media 3. Boekje ‘100 jaar muziek’ voor Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland 4. Website Babboe bakfietsen 5. Logo, huisstijl, website Gerard van der Made, coaching

5

2

4

1

3

Geodan

SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0.

Creatief door kinderen Child Helpline International is het wereldwijde ledennetwerk van telefonische kinderhulplijnen, dat zich inzet om de rechten van kinderen te beschermen. De organisatie werkt in ongeveer 150 landen.

Iedereen heeft het er over, maar hoe combineer je het tot een succes?

Children’s creativity Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. CHI works in around 150 countries. Project: design of the annual report, with ‘creativity’ as theme. Therefore, in the report children’s drawings and photography alternate.

Project: ontwikkeling jaarverslag ‘nieuwe stijl’, met als thema ‘creatief’. In het verslag wisselen kindertekeningen en fotografie elkaar af.

Link Design staat niet alleen voor een aansprekend online en offline ontwerp, maar implementeert ook de totale online strategie. Krijg meer rendement uit je merk. Wij creëren de optimale combinatie van vormgeving, techniek en inhoud.

10 Board report

Child Helpline International

Everybody talks about it, but how do you bring it to a success?

“I haven’t got any friends, it’s so bad I just wish I could die”, the 9 year old boy said to the counsellor on the phone. Every morning, he felt ill and was scared of going to school. The child helpline spoke first to the school nurse who had been working with the caller. She explained his situation to his teachers. With the caller’s consent, the teacher asked one of the older, responsible boys to keep an eye on him, both on the school bus and in the playground. The caller later called the child helpline to say that the bullying had stopped, and a new boy had joined the school and they had become good friends. He thanked the counsellors and was happy he had had someone to call.

The reason why child helplines are so important is simple: every child deserves a childhood. There are many reasons why children contact a child helpline. Some want to share a funny story with a trusted friend and others wish to raise concerns that bother them. Yet year after year abuse and violence remains one of the top three reasons globally. It is commonly said that child abuse casts a shadow the length of a lifetime. Often child abuse perpetuates itself in later years, with adults finding it impossible to erase the painful memories of their childhood. Instead of leading happy and healthy lives like millions of boys and girls, those children feel alone and live in fear of others. Helping to make the lives of children better is not one of the priorities of CHI, it is the ONLY priority.

CHI member child helpline countries according to 2008 membership criteria

Full members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Our mission is to respond to children in need of care and protection and voice their concerns to policy- and decisionmakers. When a child contacts a helpline he or she is asking to be heard, a right that is enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Our aim is to have a child helpline in almost every country in the world by 2010.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Antigua, Barbuda Argentina Aruba Australia Austria Bahrain Belgium (2) Botswana Brunei Canada Chile Colombia Costa Rica Cote d’Ívoire Croatia Curacao Czech Republic Denmark Dominican Republic Egypt Finland France

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Germany Greece (2) Guinee Conakry Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Iran SPRC Ireland Italy Jamaica Japan Jordan Kenya Korea (2) Latvia Government Lesotho Lithuania Luxemburg Macedonia

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malawi Mexico Mongolia Namibia Nepal Netherlands Nigeria Norway New Zealand (3) Pakistan Palestine Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Singapore

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Slovakia Slovenia South Africa Spain St. Maarten Swaziland Sweden Switzerland Taiwan, R.O.C. Thailand Trinidad, Tobago United Arab Emirates Sharjah Uganda United Kingdom (4) Uruguay U.S.A. (4) Vietnam Yemen Zimbabwe

Associate members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

* Countries with operational child helplines that fulfill the CHI membership criteria

Albania Azerbaijan Bangladesh Belarus Bhutan Brazil Bulgaria Cambodia Denmark Ecuador El Salvador Estonia Ethiopia Iraq Kazakhstan Latvia Lebanon Liechtenstein Maldives Mali Malta Mozambique

■ ■ ■ ■ ■ ■

Saudi Arabia Sri Lanka Sudan Suriname Tunisia United Arab Emirates Abu Dhabi Zambia

With the dedication of child helpline members and CHI staff we have been able to launch four new child helplines in 2008, thereby ensuring that many more thousands of children are heard and helped. By supporting several trainings, workshops and peer exchanges CHI has responded to child helpline needs for relevant and sustainable development assistance.

In 2008 CHI’s General Board was comprised of five Regional Representatives and three members from the Daily Board: General Board Members 2008 Daily Board Chair Secretary Treasurer Regional representatives Africa Americas and the Caribbean Asia Pacific Europe MENA

twintigste jaargang 2009 | 2

Jeroo Billimoria Kees Peijster Willem Bröcker

Bernadette Harases (Namibia) Altagracia Chapman Cham (Aruba) Supinda Chakraband (Thailand) Eva Kerpel (Hungary) Ambassador Moushira Khattab (Egypt)

Taskforce Chairs – Special invitees to General Board meetings Advocacy Grant Taylor (New Zealand) Data Peter Irgens (Sweden) Principles, Standards and Practices (PSP) Wilma Groen (Netherlands) Special invitee from Plan International Patron

Paul Bode Valerie Howarth

In 2008, the network met several times for specialised trainings and the sharing of best practises. Special attention was given to the development of new statutes to update CHI’s governance structure. The development of a new CHI visual identity and slogan in 2008 reinforces the visibility of CHI among its stakeholders. We are greatly indebted to our child helpline members as they truly enable us to keep up the good work. Our many partners in 2008 have provided valuable support to CHI in the form of funding, expertise and advice and for that we thank them.

* Countries that CHI is working closely with

The year 2008 celebrated five years of CHI. Five years of growth and development of our role in working with partners to strengthen the child helpline network. It also marks the mid-term of CHI’s current strategic period where the emphasis is on consolidating core services and strengthening our internal monitoring system. Reaching out to children with information and communication technologies (ICT) is at the very core of CHI’s programmes. CHI is a membership organisation representing ninety-five full members (operational child helplines) and twenty-nine associate members (those working with CHI to launch a new child helpline)1. In this capacity, CHI has acted as a broker between policymakers, the private sector and child development agencies on the one hand and member child helplines on the other. We believe in adding value to the child helplines within the network by creating opportunities to help improve the environment in which they work.

Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:15

Chi029_annual_report2.indd 5

With every project undertaken, every donor proposal made, every conference attended and every child helpline launched, CHI believes that all individuals are entitled to respect…for all children grow up to be adults.

5

8

05-06-2009 15:33:21

as of November 2008

■ ■ ■

Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:27

6

Project: restyle relatiemagazine GeoData.

14

GIS voelt zich thuis in de woningcorporatiemarkt geodata 2009 | 2 1

Telecom regulators, operators and ICT companies; Child Rights Information Network (CRIN) International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

At the regional level, we have signed a Memorandum of Understanding with the League of Arab States and developed a partnership with the MENA Child Protection Initiative. We hope to do the same with other bilateral and multilateral organisations in each of the five regions where we work (Africa, Americas and the Caribbean, Asia-Pacific, Europe and MiddleEast and North Africa). It is of vital importance to have real and meaningful engagement with key stakeholders that can effect long-term systemic change for children and young people.

Child Helpline International

Chi029_annual_report2.indd 8

GeoData welcomes the world Due to their growing professionalism business magazines can compete with the popular magazines. The key is to create a good and credible magazine by incorporating keywords like open, critical and journalist-like communication. This is also the basis for GeoData, the business magazine from Geodan. GeoData offers business information and shares knowledge from within the organisation, but also brings the outside world inside. This became the starting point for the redesign of the magazine.

The overall objective of CHI is to contribute to Millennium Development Goal 8: Develop global partnerships for development, target 18: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies - especially information and communications technologies.

International partnerships enable CHI to reinforce its strategic focus, namely, to utilise child helplines, and thus new technologies, as a tool in child protection. In this context, the multi-stakeholder approach enables CHI’s members to reach out and protect those children most in need of care and protection. Some international bodies with which we work include: United Nations Committee on the Rights of the Child (UNCRC); International Telecommunications Union (ITU); United Nations Children’s Fund (UNICEF);

We hope you enjoy reading this year’s Annual Report.

to start child helplines, and that fulfill the

CHI’s regional representatives and staff Child Helpline International

Consolidating core services The sharing of knowledge and experiences remains critically important for a network of child helplines. Being such as a specialised service, we have experienced that the best expertise is often to be found within the network itself. As such, CHI’s Regional and International Consultations, thematic-based trainings and peer exchanges are the backbone of CHI’s activities. During 2008 we focused on strengthening these services and increasing the number available to members.

The CHI Board.

CHI associate membership criteria

4

Chi029_annual_report2.indd 4

Mannen met geo-beleidsplannen in Lelystad

De vaderlandse natuur in één database? Geo-informatie helpt een handje

Management Report

The global network of child helplines (November 2008) CHI has much to be proud of in our five years of existence. Like all dynamic and passionate small organisations, CHI faced challenges. While some still remain to be overcome, we have nonetheless grown into a well-recognised organisation. Many of our contacts are often surprised that we are only five years old. With over 11,4 million (2007) responded pleas for support made to child helplines via the phone, internet and postal services, child helplines aim to truly listen to and work towards real change for children all over the world.

SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0. Millions of children around the world are abused, exploited and discriminated against on a daily basis. In 2007 child helplines across the world received around 11,4 million contacts (via phones, mobiles, the internet, postal services and directly working with children in the local community) from children and young people in need of crisis intervention, rehabilitation, counselling or someone to talk to. Ideally, a child helpline is accessible around the clock, free of cost and enables the caller to contact someone in an emergency situation. Child helplines also provide supportive information or directly link children to immediate rescue and safety. Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. We work in around 160 countries and were founded on the belief that children and young people not only have rights, but that they alone are the best individuals to identify their problems if they are equipped with the proper tools.

Link Design does not only design catchy online or offline productions, but can also create a complete online strategy. To get more out of your brand we come up with an optimal combination of design, technique and content.

GeoData verwelkomt de wereld Relatiemagazines worden steeds professioneler en gaan vaker concurreren met publiekstijdschriften. Kern is een goede en geloofwaardige uitgave te creëren middels sleutelwoorden als open, kritisch en journalistiek com­­mu­niceren. Dat is ook de basis voor GeoData, het relatiemagazine van Geodan dat drie keer per jaar verschijnt. Het magazine biedt vakinformatie en deelt kennis vanuit de organisatie, maar brengt de buitenwereld ook naar binnen. Dit werd ook het uitgangspunt voor de nieuwe vormgeving van dit magazine.

geodata

Chi029_annual_report2.indd 9

9

Project: restyle business magazine GeoData.

05-06-2009 15:33:28


MBO021_OPM_04.indd 30

02-10-2009 14:05:52

MBO021_OPM_04.indd 31

02-10-2009 14:06:04

BACK STAGE

BACK STAGE

“Bij beroepsonderwijs denk ik niet alleen aan het mbo. Als staatssecretaris reken ik het gehele beroepsonderwijs, dus ook het hbo, tot mijn verantwoordelijkheid. We worden nu opgeslokt door een financiële crisis. Hèt moment om op innovatieve wijze onze toekomst te creëren. Ik ben een optimist en als staatssecretaris wil ik perspectief bieden. We moeten ons afvragen in welke maatschappij we onze kinderen willen laten opgroeien. En daarin hebben het onderwijs

Docent ICT Academie ROC Leiden en schreef als songwriter vele Nederlandstalige hits

Elmer Veerhoff

“Mijn bijeenkomst moet natuurlijk wel tot iets leiden. Het moet niet blijven bij praten alleen. Om 0.00 uur, als mijn 24 uur als staatssecretaris voorbij zijn, hebben we toekomstscenario’s klaar. Op basis van deze scenario’s maken we een keuze, waar alle deelnemers aan de bijeenkomst achterstaan en echt voor gaan! Zij zijn dan de ambassadeurs van het beroepsonderwijs. Zij zullen vanuit hun passie anderen meekrijgen voor het realiseren van onze droom.”

IN DIALOOG EN GEZAMENLIJKHEID Degene die de gesprekken organiseerde meldde ons voor de vakantie dat wij een week eerder moesten beginnen om de laatkomers alsnog te kunnen helpen. Niemand van ons team heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Zonder morren zijn we eerder begonnen. En onze ICT Academie zit erg vol. Dat betekent bomvolle klassen en een zeer hectische start van het nieuwe studiejaar. Vol gas zijn we weer begonnen met het organiseren van de introductieweek, het voorbereiden van de lessen, het indelen van de projecten en het produceren van studiemateriaal. Ik ben er trots op dat ik dit geweldige vak mag uitoefenen en onderdeel uitmaak van het team van de ICT Academie Leiden. Wij werken wel hard… Voordat de vakantie begon, hebben mijn collega’s en ik diverse intakegesprekken gehouden met de nieuwe studenten. Ze kwamen - soms ook niet - met een bleke huidskleur, nog geen spatje zon ontvangen op hun jonge puberale gezichten. Net hun examens van het vmbo achter de rug, vaak nog zonder uitslag. Stijf van de stress kwamen ze binnen. Samen namen we de behaalde resultaten door, de voorlopige cijferlijsten en eventuele Eerder Verworven Competenties (EVC’s). En we testen ze op kennis, houding en bijvoorbeeld ook numerieke aanleg. Tijdens het gesprek vraag ik de student ook na te denken over zijn motivatie. Waarom wil je ICT studeren en hoe denk je dat het beroep is nadat je je studie afgerond hebt? We praten over leerdoelen en wat hij denkt te gaan leren. Meestal hebben ze nog niet echt nagedacht over wat het vak ICT nu eigenlijk inhoud.

AANSPREKEN OP PASSIE EN VAKMANSCHAP en bedrijfsleven een cruciale rol. Een cruciale rol in het vormgeven van de maatschappij en de wereld waarin wij leven. Met elkaar kun je veel bereiken en als staatssecretaris heb ik de droom dat we dat in dialoog en gezamenlijkheid doen. Als je keuzes maakt die ontstaan vanuit dialoog, ontstaat er meer acceptatie voor deze keuzes.

“Een dag heeft 24 uur en in mijn droom als staatssecretaris benut ik die 24 uur ten volle!”. Dorothé Lamers is voorzitter college van bestuur van Rijn IJssel en staatssecretaris voor één dag. Back Stage vraagt elk nummer iemand naar zijn plannen als hij één dag staatssecretaris van onderwijs mag zijn.

.com

Voorzitter college van bestuur ROC RIJN IJSSEL

DOROTHÉ LAMERS

Tekst Marie-José Linders Foto’s Sam Rentmeester (FMAX), OCW

“Jullie hebben alleen maar vakantie en je moet wel gek zijn om voor een klas met 16-jarigen te gaan staan.” Dit is het algemeen beroepsbeeld van docent. Mensen hebben vaak geen besef dat we keihard werken. De laatste weken van een schooljaar zijn enorm hectisch. Als docent worstel je jezelf door alle toetsen heen, de herkansingen, verwerk je alle cijfers, maak je jezelf hard voor de student in de voortgangsgesprekken. En je houd je ook nog bezig met alle nieuwe studenten. Mede dankzij het eeuwigdurende personeelsgebrek een hele klus.

‘ALS IK MARJA BEN, WIL IK EEN INNOVATIEVE grensoverschrijdende TOEKOMST VOOR HET ONDERWIJS’

Foto Friso Keuris

Dorothé Lamers, ROC Rijn IJssel:

wij wErKEn wEl hard Column

STAATSSECRETARIS VOOR 1 DAG

MBO021_OPM_04.indd 12

02-10-2009 15:11:02

30 / 31

MBO021_OPM_04.indd 13

02-10-2009 14:01:27

BACK STAGE

brow-onderzoek. Het moet gaan over de basisinfrastructuur van de sector die de meeste werknemers opleidt: het mbo.” Nederland. Onze premier is voorzitter van het Innovatieplatform. Dat gaat vooral over high functie toevallig hoogleraar of hoofddocent heet, een hogere is dan die van een docent die techniekles geeft aan ROC Midden Nederland. Daar baal ik van. De toegevoegde waarde van een hoogleraar is dezelfde als die van een mbo-docent. Kijkend naar studentenaantallen, dan is de maatschappelijke relevantie van het mbo misschien wel een grotere dan van de universiteit. Nederland kennisland is ook het mbo. We moeten alle functies op mbo-niveau kunnen blijven bedienen met bijscholing. Ook al ben je 30, 40 of 50: je bent nooit klaar met je ontwikkeling. Dit is kwetsbaar in

Nieuw! Back Stage Tijdens tv-opnames van RTL 5 voor de opening van de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs op vrijdag 9 oktober werd het eerste nummer van Back Stage gepresenteerd. Back Stage is het nieuwe opinieblad voor beroepsonderwijs en educatie en wordt uitgegeven door de MBO Raad. Het nieuwe blad is veelzijdig, positief, eerlijk, open en actueel. Met passie en trots wordt er over het MBO gesproken, de ruggengraat van de maatschappij.

ik jammer. Het kan niet zo zijn dat de status van een medewerker aan de universiteit, wiens merk ik te vaak dat ouders weinig trots zijn op hun kind dat op het vmbo of mbo zit. Dat vind “Ik spreek vaders en moeders die trots zijn dat hun kind rechten of economie studeert. Helaas Het hbo en de universiteit worden als meer ‘sexy’ gezien dan het mbo, constateert Geluk.

.es

heilig principe. Je maakt keuzes met elkaar en dan doen we dat ook, zonder door te schieten in starheid. Het is geen slechte eigenschap voor een roc om koersvast te zijn, ook al is er tegenwind. Mijn ervaring vanuit Rotterdam is dat het onderwijs daarin kan groeien. Ik wil mijn energie kunnen besteden aan het beter maken van een organisatie, op zo’n manier dat we excelleren in talentontwikkeling van al onze deelnemers.” wijsland ook al tegengekomen. Ik heb er een hekel aan. Afspraak is afspraak is voor mij een heb er wakker van gelegen dat je iets afspreekt en vervolgens wordt het op ambtelijk niveau onvoldoende waargemaakt. Dit ben ik onder-

.it

.cz

.gr

.in

Order our magazine or call for an appointment

op Den Haag’

Vraag ons magazine aan of bel voor een afspraak/

‘Ik wil niet wachten

ik de cultuur van ja zeggen en nee doen. Ik nodig hebben bijvoorbeeld. Ingewikkeld vond

Tekst Marie-José Linders Illustratie Seb Jarnot - Unit CMA Foto Gemeente Rotterdam

“Mijn overstap naar het mbo begrijpt niet iedereen. Sommigen zagen de stap van wethouder naar een roc als een stap terug,” zegt Leonard Geluk (39). En dat irriteert de kersverse voorzitter van het college van bestuur van ROC Midden Nederland. “We moeten in Nederland niet trotser zijn op de universiteit dan op het mbo.”

.cn

.com.pt

‘MIJN KERNOPGAVE IS talentontwikkeling’

www.linkdesign.nl Meer informatie/More information

Leonard Geluk, voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland:

T +31 (0)20 67 00 600 > info@linkdesign.nl >

12 / 13

.ru

.us

.pl

.us

.nl

.dk

Project: ontwerp van de corporate website met cms, dertien landingpages en een plan van aanpak Search Engine Optimalisation, inclusief uitvoering. Online zijn is niet genoeg Een website die niet wordt gevonden, heeft nauwelijks bestaansrecht. Dat beseft ook de Duisenberg school of finance: zij zijn afhankelijk van hun website om potentiële studenten van over de hele wereld online te bereiken. Aan Link Design de vraag om de vindbaarheid van de site www.duisenbergschooloffinance.com aanzienlijk te verhogen. Dat is in eerste instantie al gelukt door de corporate site te vernieuwen en de URL beter onder de aandacht te krijgen bij de doelgroep. Daarnaast zet Link Design onder meer dertien landingspages op (één per targetland, met lokale hosting), laat de site opnemen in verschillende rankings en schrijft het instituut in bij zoekmachines in de targetlanden. Duisenberg is actief op social networks als Facebook en LinkedIn. Link Design heeft een promotiefilm gemaakt voor onder meer YouTube. Het resultaat blijft niet uit: er komen meer en meer aanmeldingen binnen van geschikte studenten van over de hele wereld.

.se

Link Design > Kraanspoor 26 > 1033 SE Amsterdam >

Project: design of the corporate website with content management system, creating 13 landing pages and project management for Search Engine Optimisation, including realisation.

relaties op de hoogte houdt, oktober 2009 > Quarterly LiNK #13 Kwartaaluitgave waarmee Link Design zijn

Being online is not enough A website which cannot be found barely has the right to exist. The Duisenberg school of finance realised this as well: they depend on their website to reach potential students online from all over the world. Link Design was therefore asked to increase the findability of their website www.duisenbergschooloffinance.com. Initially, this was quickly established by refreshing the corporate site and promoting the URL to the target group. Besides this Link Design is creating thirteen landing pages (one per target country, with ‘local’ hosting), putting the site on several rankings and enlisted with national search engines. Duisenberg also joined social networks like Facebook and LinkedIn. Link Design alo created a promotional film for placement on sites like YouTube.. All with good results: more and more students from around the world are applying.

(Max Miedinger) Druk/Print WC den Ouden B.V. Oplage/ 700, 90 grams Typografie/Typography Helvetica Neue Anita Simons > Nynke Yong Papier/Paper Chromolux Leenders > Hermen Lutje Berenbroek > Vivian Premsela > Angelique Honig > Joe Landen > Kim Lans > Rosemarie Anje Gildemacher > Stefan Hensing > Martine Hermsen > Medewerkers/Employees Karin Janssen > Marc de Roo > Concept & realisatie/Concept & realisation Link Design Six-day event is the new classic For the first time in the Netherlands an event was held to promote vocational education. The six-day event (from 9 till 15 October) was organised by the MBO Raad, together with Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland and MBO 2010. The event emphasized the importance of vocational education and craftsmanship for our society. Link Design was asked to develop the logo and visual identity for this event, including the website. There, visitors could vote for their favourite MBO Uitblinker 2009 (the star student), while students could sign up for winning a so-called Dream Internship. The site was updated hourly and generated a lot of traffic.

1

Project: design of visual identity and related items such as the website, invitations, program booklet, ads, event decoration and awards.

3

4

2

5

1. Amsterdam Symphony Orchestra Programmaboekje Seizoen 2009/2010 2. Logo, huisstijl en website Linea Recta Media 3. Boekje ‘100 jaar muziek’ voor Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland 4. Website Babboe bakfietsen 5. Logo, huisstijl, website Gerard van der Made, coaching

1. Amsterdam Symphony Orchestra Program booklet Season 2009/2010 2. Logo, corporate design and website Linea Recta Media 3. Book ‘100 years of music’ for Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in The Netherlands 4. Website Babboe cargobikes 5. Logo, corporate design and website Gerard van der Made, coaching

Geodan Creatief door kinderen Child Helpline International is het wereldwijde ledennetwerk van telefonische kinderhulplijnen, dat zich inzet om de rechten van kinderen te beschermen. De organisatie werkt in ongeveer 150 landen.

Children’s creativity Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. CHI works in around 150 countries. Project: design of the annual report, with ‘creativity’ as theme. Therefore, in the report children’s drawings and photography alternate.

Project: ontwikkeling jaarverslag ‘nieuwe stijl’, met als thema ‘creatief’. In het verslag wisselen kindertekeningen en fotografie elkaar af.

10 Board report

Child Helpline International

CHI has much to be proud of in our five years of existence. Like all dynamic and passionate small organisations, CHI faced challenges. While some still remain to be overcome, we have nonetheless grown into a well-recognised organisation. Many of our contacts are often surprised that we are only five years old. With over 11,4 million (2007) responded pleas for support made to child helplines via the phone, internet and postal services, child helplines aim to truly listen to and work towards real change for children all over the world.

Everybody talks about it, but how do you bring it to a success? Link Design does not only design catchy online or offline productions, but can also create a complete online strategy. To get more out of your brand we come up with an optimal combination of design, technique and content.

Millions of children around the world are abused, exploited and discriminated against on a daily basis. In 2007 child helplines across the world received around 11,4 million contacts (via phones, mobiles, the internet, postal services and directly working with children in the local community) from children and young people in need of crisis intervention, rehabilitation, counselling or someone to talk to. Ideally, a child helpline is accessible around the clock, free of cost and enables the caller to contact someone in an emergency situation. Child helplines also provide supportive information or directly link children to immediate rescue and safety. Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. We work in around 160 countries and were founded on the belief that children and young people not only have rights, but that they alone are the best individuals to identify their problems if they are equipped with the proper tools.

The reason why child helplines are so important is simple: every child deserves a childhood. There are many reasons why children contact a child helpline. Some want to share a funny story with a trusted friend and others wish to raise concerns that bother them. Yet year after year abuse and violence remains one of the top three reasons globally. It is commonly said that child abuse casts a shadow the length of a lifetime. Often child abuse perpetuates itself in later years, with adults finding it impossible to erase the painful memories of their childhood. Instead of leading happy and healthy lives like millions of boys and girls, those children feel alone and live in fear of others. Helping to make the lives of children better is not one of the priorities of CHI, it is the ONLY priority.

Management Report

CHI member child helpline countries according to 2008 membership criteria

“I haven’t got any friends, it’s so bad I just wish I could die”, the 9 year old boy said to the counsellor on the phone. Every morning, he felt ill and was scared of going to school. The child helpline spoke first to the school nurse who had been working with the caller. She explained his situation to his teachers. With the caller’s consent, the teacher asked one of the older, responsible boys to keep an eye on him, both on the school bus and in the playground. The caller later called the child helpline to say that the bullying had stopped, and a new boy had joined the school and they had become good friends. He thanked the counsellors and was happy he had had someone to call.

Full members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Our mission is to respond to children in need of care and protection and voice their concerns to policy- and decisionmakers. When a child contacts a helpline he or she is asking to be heard, a right that is enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Our aim is to have a child helpline in almost every country in the world by 2010.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Antigua, Barbuda Argentina Aruba Australia Austria Bahrain Belgium (2) Botswana Brunei Canada Chile Colombia Costa Rica Cote d’Ívoire Croatia Curacao Czech Republic Denmark Dominican Republic Egypt Finland France

Associate members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Germany Greece (2) Guinee Conakry Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Iran SPRC Ireland Italy Jamaica Japan Jordan Kenya Korea (2) Latvia Government Lesotho Lithuania Luxemburg Macedonia

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malawi Mexico Mongolia Namibia Nepal Netherlands Nigeria Norway New Zealand (3) Pakistan Palestine Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Singapore

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

* Countries with operational child helplines that fulfill the CHI membership criteria

Slovakia Slovenia South Africa Spain St. Maarten Swaziland Sweden Switzerland Taiwan, R.O.C. Thailand Trinidad, Tobago United Arab Emirates Sharjah Uganda United Kingdom (4) Uruguay U.S.A. (4) Vietnam Yemen Zimbabwe

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Albania Azerbaijan Bangladesh Belarus Bhutan Brazil Bulgaria Cambodia Denmark Ecuador El Salvador Estonia Ethiopia Iraq Kazakhstan Latvia Lebanon Liechtenstein Maldives Mali Malta Mozambique

■ ■ ■ ■ ■ ■

Saudi Arabia Sri Lanka Sudan Suriname Tunisia United Arab Emirates Abu Dhabi Zambia

With the dedication of child helpline members and CHI staff we have been able to launch four new child helplines in 2008, thereby ensuring that many more thousands of children are heard and helped. By supporting several trainings, workshops and peer exchanges CHI has responded to child helpline needs for relevant and sustainable development assistance.

In 2008 CHI’s General Board was comprised of five Regional Representatives and three members from the Daily Board: General Board Members 2008 Daily Board Chair Secretary Treasurer Regional representatives Africa Americas and the Caribbean Asia Pacific Europe MENA

twintigste jaargang 2009 | 2

Jeroo Billimoria Kees Peijster Willem Bröcker

Bernadette Harases (Namibia) Altagracia Chapman Cham (Aruba) Supinda Chakraband (Thailand) Eva Kerpel (Hungary) Ambassador Moushira Khattab (Egypt)

Taskforce Chairs – Special invitees to General Board meetings Advocacy Grant Taylor (New Zealand) Data Peter Irgens (Sweden) Principles, Standards and Practices (PSP) Wilma Groen (Netherlands) Special invitee from Plan International

Paul Bode

Patron

Valerie Howarth

Reaching out to children with information and communication technologies (ICT) is at the very core of CHI’s programmes. CHI is a membership organisation representing ninety-five full members (operational child helplines) and twenty-nine associate members (those working with CHI to launch a new child helpline)1. In this capacity, CHI has acted as a broker between policymakers, the private sector and child development agencies on the one hand and member child helplines on the other. We believe in adding value to the child helplines within the network by creating opportunities to help improve the environment in which they work.

In 2008, the network met several times for specialised trainings and the sharing of best practises. Special attention was given to the development of new statutes to update CHI’s governance structure. The development of a new CHI visual identity and slogan in 2008 reinforces the visibility of CHI among its stakeholders. We are greatly indebted to our child helpline members as they truly enable us to keep up the good work. Our many partners in 2008 have provided valuable support to CHI in the form of funding, expertise and advice and for that we thank them.

International partnerships enable CHI to reinforce its strategic focus, namely, to utilise child helplines, and thus new technologies, as a tool in child protection. In this context, the multi-stakeholder approach enables CHI’s members to reach out and protect those children most in need of care and protection. Some international bodies with which we work include: ■ United Nations Committee on the Rights of the Child (UNCRC); ■ International Telecommunications Union (ITU); ■ United Nations Children’s Fund (UNICEF);

With every project undertaken, every donor proposal made, every conference attended and every child helpline launched, CHI believes that all individuals are entitled to respect…for all children grow up to be adults. We hope you enjoy reading this year’s Annual Report.

* Countries that CHI is working closely with to start child helplines, and that fulfill the

The CHI Board.

CHI associate membership criteria

CHI’s regional representatives and staff 4

Child Helpline International

Chi029_annual_report2.indd 4

Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:15

Chi029_annual_report2.indd 5

The year 2008 celebrated five years of CHI. Five years of growth and development of our role in working with partners to strengthen the child helpline network. It also marks the mid-term of CHI’s current strategic period where the emphasis is on consolidating core services and strengthening our internal monitoring system.

5

05-06-2009 15:33:21

8

as of November 2008

Child Helpline International

Chi029_annual_report2.indd 8

■ ■ ■

Telecom regulators, operators and ICT companies; Child Rights Information Network (CRIN) International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

At the regional level, we have signed a Memorandum of Understanding with the League of Arab States and developed a partnership with the MENA Child Protection Initiative. We hope to do the same with other bilateral and multilateral organisations in each of the five regions where we work (Africa, Americas and the Caribbean, Asia-Pacific, Europe and MiddleEast and North Africa). It is of vital importance to have real and meaningful engagement with key stakeholders that can effect long-term systemic change for children and young people. The overall objective of CHI is to contribute to Millennium Development Goal 8: Develop global partnerships for development, target 18: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies - especially information and communications technologies.

Consolidating core services The sharing of knowledge and experiences remains critically important for a network of child helplines. Being such as a specialised service, we have experienced that the best expertise is often to be found within the network itself. As such, CHI’s Regional and International Consultations, thematic-based trainings and peer exchanges are the backbone of CHI’s activities. During 2008 we focused on strengthening these services and increasing the number available to members. Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:27

Chi029_annual_report2.indd 9

Mannen met geo-beleidsplannen in Lelystad

De vaderlandse natuur in één database? Geo-informatie helpt een handje

The global network of child helplines (November 2008)

SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0.

GeoData verwelkomt de wereld Relatiemagazines worden steeds professioneler en gaan vaker concurreren met publiekstijdschriften. Kern is een goede en geloofwaardige uitgave te creëren middels sleutelwoorden als open, kritisch en journalistiek com­­mu­niceren. Dat is ook de basis voor GeoData, het relatiemagazine van Geodan dat drie keer per jaar verschijnt. Het magazine biedt vakinformatie en deelt kennis vanuit de organisatie, maar brengt de buitenwereld ook naar binnen. Dit werd ook het uitgangspunt voor de nieuwe vormgeving van dit magazine.

geodata

publication of Link Design to keep business relations

Circulation 550

Duisenberg school of finance

MBO Raad

informed, October 2009 Link Design staat niet alleen voor een aansprekend online en offline ontwerp, maar implementeert ook de totale online strategie. Krijg meer rendement uit je merk. Wij creëren de optimale combinatie van vormgeving, techniek en inhoud.

Project: Link Design ontwikkelde het concept, de vormgeving en verzorgde de opmaak van dit nieuwe opinieblad.

© 2009 Link Design Iedereen heeft het er over, maar hoe combineer je het tot een succes?

KOERSVAST MET TEGENWIND

“Mijn overstap naar het mbo zie ik als een forse carrièrestap. Wethouder van een grote stad is een relevante job, maar je staat meer aan de zijlijn. Je kunt prachtige beleidsnotities schrijven, maar het gebeurt op de scholen. Nu sta ik midden in het onderwijsveld waar meer dan een half miljoen Nederlanders worden opgeleid. Ik kies voor een sector die relevant is. In een omgeving die interessant is: de grote stad. De bestuurlijke opgaaf van het mbo is complex. Het is minstens zo ingewikkeld om een roc te besturen als een universiteit met academische ziekenhuizen. Alleen al de vraagstukken rond educatie, de marktwerking in de inburgering, de financiële problematiek. Ach, het heeft misschien ook te maken mijn 

Child Helpline International

Online strategie SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0.

Na enkele jaren in Rotterdam wethouder te zijn geweest, is Geluk nu begonnen aan de baan die hij omschrijft als ‘passend bij de missie in mijn leven’. “Ik heb als wethouder veel ruimte gekregen om het onderwijs verder te brengen. Meer lesuren voor leerlingen die het

Project: ontwerp van de visuele identiteit met bijbehorende middelen zoals de website, uitnodigingen, programmaboekje, advertenties, aankleding van het evenement en awards.

BACK STAGE

Creative workshops Everything we do revolves around your image. We translate identity and personality to a differentiating market position: powerful, believable, different and of good quality. With one goal: improving and continuously increasing visibility of your organisation. We achieve this by conducting creative sessions: what are the themes you care for? what is your essence? which of your values are seen by your target market? This way we gain clear insight in the current and future position of your organisation. We make the personality of your organisation visible, tangible, measurable and workable. Then we translate this to the most appropriate, media-independent communication materials.

MBO 6-daagse is nieuwe klassieker Op initiatief van de MBO Raad, Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland en MBO 2010 vond van 9 t/m 15 oktober de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs plaats. Een evenement over het belang van beroepsonderwijs en vakmanschap voor onze maat­ schappij. Link Design heeft het logo en de visuele identiteit van deze zesdaagse ontwikkeld, evenals de website. Daar konden bezoekers stemmen wie van de vijftig kandidaten de MBO Uitblinker 2009 werd. Ook konden stagiairs zich aanmelden voor een Droomstage. De site werd constant geactualiseerd en genereerde veel verkeer.

New! Back Stage On Friday, October 9th the first issue of Back Stage was launched. Back Stage is the new magazine for vocational education and schooling, published by the MBO Raad. Launch of the magazine coincided with RTL5 TV´s shooting of the opening of a national 6-day promotional event for vocational education. The magazine is diverse, positive, honest, open and current. With passion and pride articles discuss the importance of vocational education, the backbone of our society.

Mijn wens is dat bedrijfsleven, de publieke, semipublieke sector en het onderwijs echt met elkaar samenwerken. Onderwijs is nog te veel het exclusieve domein van onderwijs zelf. Ik wil een directere betrokkenheid van het bedrijfsleven en de instellingen. Mijn bijdrage aan de dialoog komt voort uit de wens dat meer ervaren vakmensen het vak leren aan toekomstige collega’s. Daar wil ik iedereen voor motiveren. Motivatie ontstaat als je mensen aanspreekt op hun passie en vakmanschap en eigen initiatief de ruimte geeft. Natuurlijk moeten er afspraken gemaakt worden over kwaliteit, maar bovenal wil ik een directere betrokkenheid van partners. Bedrijven en instellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dus: samen met bedrijven en instellingen onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.”

“Gezamenlijk wil ik de toekomst van het beroepsonderwijs bepalen: hoe willen we dat het beroepsonderwijs er in 2020 en 2030 uitziet? Wat is dan de rol van het beroepsonderwijs? Om 0.01 uur begin ik met een bijzondere bijeenkomst. Geen standaard bijeenkomst, maar een levendige bijeenkomst waarbij we gebruik maken van alle beschikbare communicatiemiddelen. Een dialoog met jonge ondernemers, leiders uit het bedrijfsleven, jonge politici uit de landelijke en lokale politiek, jonge mensen uit andere Europese landen en bijvoorbeeld Azië en Amerika. Juist jonge mensen; want zij hebben innovatieve ideeën over onderwijs en hun toekomst. En jongeren uit het buitenland omdat Nederland geen eiland is. We zijn onderdeel van Europa: we moeten onze toekomst grensoverschrijdend bepalen.”

Creatieve workshops Alles wat wij doen draait om uw imago. Wij vertalen identiteit en persoonlijkheid naar een onderscheidende marktpositionering: krachtig, geloofwaardig, eigenzinnig en kwalitatief goed. Met één doel: het beter en continu zichtbaar maken van uw organisatie. Dit doen wij door middel van creatieve sessies: welke thema’s horen bij u? wat is de essentie? welke waarden ziet de doelgroep? Zo ontstaat goed zicht op de huidige en toekomstige positie van uw organisatie. We maken de persoonlijkheid van uw organisatie zichtbaar, concreet, meetbaar en werkbaar. Vervolgens vertalen wij dit naar de juiste media onafhankelijke communicatiemiddelen.

MBO Raad

Project: Link Design created the concept and designed the new magazine as well as taking care of DTP.

Link Design

9

05-06-2009 15:33:28

6

14

GIS voelt zich thuis in de woningcorporatiemarkt geodata 2009 | 2 1

Project: restyle relatiemagazine GeoData.

GeoData welcomes the world Due to their growing professionalism business magazines can compete with the popular magazines. The key is to create a good and credible magazine by incorporating keywords like open, critical and journalist-like communication. This is also the basis for GeoData, the business magazine from Geodan. GeoData offers business information and shares knowledge from within the organisation, but also brings the outside world inside. This became the starting point for the redesign of the magazine. Project: restyle business magazine GeoData.


Voorzitter college van bestuur ROC RIJN IJSSEL

DOROTHÉ LAMERS

.com .gr

.in

© 2009 Link Design

MBO Raad

AANSPREKEN OP PASSIE EN VAKMANSCHAP

.cz

informed, October 2009 publication of Link Design to keep business relations relaties op de hoogte houdt, oktober 2009 > Quarterly LiNK #13 Kwartaaluitgave waarmee Link Design zijn

Link Design

02-10-2009 14:06:04

BACK STAGE

“Gezamenlijk wil ik de toekomst van het beroepsonderwijs bepalen: hoe willen we dat het beroepsonderwijs er in 2020 en 2030 uitziet? Wat is dan de rol van het beroepsonderwijs? Om 0.01 uur begin ik met een bijzondere bijeenkomst. Geen standaard bijeenkomst, maar een levendige bijeenkomst waarbij we gebruik maken van alle beschikbare communicatiemiddelen. Een dialoog met jonge ondernemers, leiders uit het bedrijfsleven, jonge politici uit de landelijke en lokale politiek, jonge mensen uit andere Europese landen en bijvoorbeeld Azië en Amerika. Juist jonge mensen; want zij hebben innovatieve ideeën over onderwijs en hun toekomst. En jongeren uit het buitenland omdat Nederland geen eiland is. We zijn onderdeel van Europa: we moeten onze toekomst grensoverschrijdend bepalen.”

02-10-2009 14:01:27

.it

www.linkdesign.nl Meer informatie/More information Link Design > Kraanspoor 26 > 1033 SE Amsterdam >

.pl Creatieve workshops Alles wat wij doen draait om uw imago. Wij vertalen identiteit en persoonlijkheid naar een onderscheidende marktpositionering: krachtig, geloofwaardig, eigenzinnig en kwalitatief goed. Met één doel: het beter en continu zichtbaar maken van uw organisatie. Dit doen wij door middel van creatieve sessies: welke thema’s horen bij u? wat is de essentie? welke waarden ziet de doelgroep? Zo ontstaat goed zicht op de huidige en toekomstige positie van uw organisatie. We maken de persoonlijkheid van uw organisatie zichtbaar, concreet, meetbaar en werkbaar. Vervolgens vertalen wij dit naar de juiste media onafhankelijke communicatiemiddelen.

MBO021_OPM_04.indd 31

“Mijn bijeenkomst moet natuurlijk wel tot iets leiden. Het moet niet blijven bij praten alleen. Om 0.00 uur, als mijn 24 uur als staatssecretaris voorbij zijn, hebben we toekomstscenario’s klaar. Op basis van deze scenario’s maken we een keuze, waar alle deelnemers aan de bijeenkomst achterstaan en echt voor gaan! Zij zijn dan de ambassadeurs van het beroepsonderwijs. Zij zullen vanuit hun passie anderen meekrijgen voor het realiseren van onze droom.”

IN DIALOOG EN GEZAMENLIJKHEID en bedrijfsleven een cruciale rol. Een cruciale rol in het vormgeven van de maatschappij en de wereld waarin wij leven. Met elkaar kun je veel bereiken en als staatssecretaris heb ik de droom dat we dat in dialoog en gezamenlijkheid doen. Als je keuzes maakt die ontstaan vanuit dialoog, ontstaat er meer acceptatie voor deze keuzes.

Dorothé Lamers, ROC Rijn IJssel: 30 / 31

MBO021_OPM_04.indd 13

.es

Order our magazine or call for an appointment Vraag ons magazine aan of bel voor een afspraak/

.se

MBO 6-daagse is nieuwe klassieker Op initiatief van de MBO Raad, Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland en MBO 2010 vond van 9 t/m 15 oktober de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs plaats. Een evenement over het belang van beroepsonderwijs en vakmanschap voor onze maat­ schappij. Link Design heeft het logo en de visuele identiteit van deze zesdaagse ontwikkeld, evenals de website. Daar konden bezoekers stemmen wie van de vijftig kandidaten de MBO Uitblinker 2009 werd. Ook konden stagiairs zich aanmelden voor een Droomstage. De site werd constant geactualiseerd en genereerde veel verkeer.

02-10-2009 14:05:52

BACK STAGE

Elmer Veerhoff

Mijn wens is dat bedrijfsleven, de publieke, semipublieke sector en het onderwijs echt met elkaar samenwerken. Onderwijs is nog te veel het exclusieve domein van onderwijs zelf. Ik wil een directere betrokkenheid van het bedrijfsleven en de instellingen. Mijn bijdrage aan de dialoog komt voort uit de wens dat meer ervaren vakmensen het vak leren aan toekomstige collega’s. Daar wil ik iedereen voor motiveren. Motivatie ontstaat als je mensen aanspreekt op hun passie en vakmanschap en eigen initiatief de ruimte geeft. Natuurlijk moeten er afspraken gemaakt worden over kwaliteit, maar bovenal wil ik een directere betrokkenheid van partners. Bedrijven en instellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dus: samen met bedrijven en instellingen onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.”

“Een dag heeft 24 uur en in mijn droom als staatssecretaris benut ik die 24 uur ten volle!”. Dorothé Lamers is voorzitter college van bestuur van Rijn IJssel en staatssecretaris voor één dag. Back Stage vraagt elk nummer iemand naar zijn plannen als hij één dag staatssecretaris van onderwijs mag zijn.

Tekst Marie-José Linders Foto’s Sam Rentmeester (FMAX), OCW

‘ALS IK MARJA BEN, WIL IK EEN INNOVATIEVE grensoverschrijdende TOEKOMST VOOR HET ONDERWIJS’ STAATSSECRETARIS VOOR 1 DAG 02-10-2009 15:11:02

“Mijn overstap naar het mbo zie ik als een forse carrièrestap. Wethouder van een grote stad is een relevante job, maar je staat meer aan de zijlijn. Je kunt prachtige beleidsnotities schrijven, maar het gebeurt op de scholen. Nu sta ik midden in het onderwijsveld waar meer dan een half miljoen Nederlanders worden opgeleid. Ik kies voor een sector die relevant is. In een omgeving die interessant is: de grote stad. De bestuurlijke opgaaf van het mbo is complex. Het is minstens zo ingewikkeld om een roc te besturen als een universiteit met academische ziekenhuizen. Alleen al de vraagstukken rond educatie, de marktwerking in de inburgering, de financiële problematiek. Ach, het heeft misschien ook te maken mijn 

op Den Haag’ ‘Ik wil niet wachten

.cn

.com.pt

T +31 (0)20 67 00 600 > info@linkdesign.nl >

12 / 13

.dk

(Max Miedinger) Druk/Print WC den Ouden B.V. Oplage/ 700, 90 grams Typografie/Typography Helvetica Neue Anita Simons > Nynke Yong Papier/Paper Chromolux Leenders > Hermen Lutje Berenbroek > Vivian Premsela > Angelique Honig > Joe Landen > Kim Lans > Rosemarie Anje Gildemacher > Stefan Hensing > Martine Hermsen > Medewerkers/Employees Karin Janssen > Marc de Roo > Project: ontwerp van de visuele identiteit met bijbehorende middelen zoals de website, uitnodigingen, programmaboekje, advertenties, aankleding van het evenement en awards.

MBO021_OPM_04.indd 30

“Bij beroepsonderwijs denk ik niet alleen aan het mbo. Als staatssecretaris reken ik het gehele beroepsonderwijs, dus ook het hbo, tot mijn verantwoordelijkheid. We worden nu opgeslokt door een financiële crisis. Hèt moment om op innovatieve wijze onze toekomst te creëren. Ik ben een optimist en als staatssecretaris wil ik perspectief bieden. We moeten ons afvragen in welke maatschappij we onze kinderen willen laten opgroeien. En daarin hebben het onderwijs

Docent ICT Academie ROC Leiden en schreef als songwriter vele Nederlandstalige hits

Degene die de gesprekken organiseerde meldde ons voor de vakantie dat wij een week eerder moesten beginnen om de laatkomers alsnog te kunnen helpen. Niemand van ons team heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Zonder morren zijn we eerder begonnen. En onze ICT Academie zit erg vol. Dat betekent bomvolle klassen en een zeer hectische start van het nieuwe studiejaar. Vol gas zijn we weer begonnen met het organiseren van de introductieweek, het voorbereiden van de lessen, het indelen van de projecten en het produceren van studiemateriaal. Ik ben er trots op dat ik dit geweldige vak mag uitoefenen en onderdeel uitmaak van het team van de ICT Academie Leiden. Wij werken wel hard… Voordat de vakantie begon, hebben mijn collega’s en ik diverse intakegesprekken gehouden met de nieuwe studenten. Ze kwamen - soms ook niet - met een bleke huidskleur, nog geen spatje zon ontvangen op hun jonge puberale gezichten. Net hun examens van het vmbo achter de rug, vaak nog zonder uitslag. Stijf van de stress kwamen ze binnen. Samen namen we de behaalde resultaten door, de voorlopige cijferlijsten en eventuele Eerder Verworven Competenties (EVC’s). En we testen ze op kennis, houding en bijvoorbeeld ook numerieke aanleg. Tijdens het gesprek vraag ik de student ook na te denken over zijn motivatie. Waarom wil je ICT studeren en hoe denk je dat het beroep is nadat je je studie afgerond hebt? We praten over leerdoelen en wat hij denkt te gaan leren. Meestal hebben ze nog niet echt nagedacht over wat het vak ICT nu eigenlijk inhoud. “Jullie hebben alleen maar vakantie en je moet wel gek zijn om voor een klas met 16-jarigen te gaan staan.” Dit is het algemeen beroepsbeeld van docent. Mensen hebben vaak geen besef dat we keihard werken. De laatste weken van een schooljaar zijn enorm hectisch. Als docent worstel je jezelf door alle toetsen heen, de herkansingen, verwerk je alle cijfers, maak je jezelf hard voor de student in de voortgangsgesprekken. En je houd je ook nog bezig met alle nieuwe studenten. Mede dankzij het eeuwigdurende personeelsgebrek een hele klus. Foto Friso Keuris

wij wErKEn wEl hard Column MBO021_OPM_04.indd 12

BACK STAGE

Project: Link Design ontwikkelde het concept, de vormgeving en verzorgde de opmaak van dit nieuwe opinieblad.

nodig hebben bijvoorbeeld. Ingewikkeld vond ik de cultuur van ja zeggen en nee doen. Ik heb er wakker van gelegen dat je iets afspreekt en vervolgens wordt het op ambtelijk niveau onvoldoende waargemaakt. Dit ben ik onderwijsland ook al tegengekomen. Ik heb er een hekel aan. Afspraak is afspraak is voor mij een heilig principe. Je maakt keuzes met elkaar en dan doen we dat ook, zonder door te schieten in starheid. Het is geen slechte eigenschap voor een roc om koersvast te zijn, ook al is er tegenwind. Mijn ervaring vanuit Rotterdam is dat het onderwijs daarin kan groeien. Ik wil mijn energie kunnen besteden aan het beter maken van een organisatie, op zo’n manier dat we excelleren in talentontwikkeling van al onze deelnemers.”

Tekst Marie-José Linders Illustratie Seb Jarnot - Unit CMA Foto Gemeente Rotterdam

“Mijn overstap naar het mbo begrijpt niet iedereen. Sommigen zagen de stap van wethouder naar een roc als een stap terug,” zegt Leonard Geluk (39). En dat irriteert de kersverse voorzitter van het college van bestuur van ROC Midden Nederland. “We moeten in Nederland niet trotser zijn op de universiteit dan op het mbo.”

‘MIJN KERNOPGAVE IS talentontwikkeling’ Leonard Geluk, voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland:

.nl

Circulation 550 Project: design of the corporate website with content management system, creating 13 landing pages and project management for Search Engine Optimisation, including realisation. Being online is not enough A website which cannot be found barely has the right to exist. The Duisenberg school of finance realised this as well: they depend on their website to reach potential students online from all over the world. Link Design was therefore asked to increase the findability of their website www.duisenbergschooloffinance.com. Initially, this was quickly established by refreshing the corporate site and promoting the URL to the target group. Besides this Link Design is creating thirteen landing pages (one per target country, with ‘local’ hosting), putting the site on several rankings and enlisted with national search engines. Duisenberg also joined social networks like Facebook and LinkedIn. Link Design alo created a promotional film for placement on sites like YouTube.. All with good results: more and more students from around the world are applying.

Concept & realisatie/Concept & realisation Link Design Creative workshops Everything we do revolves around your image. We translate identity and personality to a differentiating market position: powerful, believable, different and of good quality. With one goal: improving and continuously increasing visibility of your organisation. We achieve this by conducting creative sessions: what are the themes you care for? what is your essence? which of your values are seen by your target market? This way we gain clear insight in the current and future position of your organisation. We make the personality of your organisation visible, tangible, measurable and workable. Then we translate this to the most appropriate, media-independent communication materials.

Project: Link Design created the concept and designed the new magazine as well as taking care of DTP. New! Back Stage On Friday, October 9th the first issue of Back Stage was launched. Back Stage is the new magazine for vocational education and schooling, published by the MBO Raad. Launch of the magazine coincided with RTL5 TV´s shooting of the opening of a national 6-day promotional event for vocational education. The magazine is diverse, positive, honest, open and current. With passion and pride articles discuss the importance of vocational education, the backbone of our society.

BACK STAGE

Na enkele jaren in Rotterdam wethouder te zijn geweest, is Geluk nu begonnen aan de baan die hij omschrijft als ‘passend bij de missie in mijn leven’. “Ik heb als wethouder veel ruimte gekregen om het onderwijs verder te brengen. Meer lesuren voor leerlingen die het

KOERSVAST MET TEGENWIND Het hbo en de universiteit worden als meer ‘sexy’ gezien dan het mbo, constateert Geluk. “Ik spreek vaders en moeders die trots zijn dat hun kind rechten of economie studeert. Helaas merk ik te vaak dat ouders weinig trots zijn op hun kind dat op het vmbo of mbo zit. Dat vind ik jammer. Het kan niet zo zijn dat de status van een medewerker aan de universiteit, wiens functie toevallig hoogleraar of hoofddocent heet, een hogere is dan die van een docent die techniekles geeft aan ROC Midden Nederland. Daar baal ik van. De toegevoegde waarde van een hoogleraar is dezelfde als die van een mbo-docent. Kijkend naar studentenaantallen, dan is de maatschappelijke relevantie van het mbo misschien wel een grotere dan van de universiteit. Nederland kennisland is ook het mbo. We moeten alle functies op mbo-niveau kunnen blijven bedienen met bijscholing. Ook al ben je 30, 40 of 50: je bent nooit klaar met je ontwikkeling. Dit is kwetsbaar in Nederland. Onze premier is voorzitter van het Innovatieplatform. Dat gaat vooral over high brow-onderzoek. Het moet gaan over de basisinfrastructuur van de sector die de meeste werknemers opleidt: het mbo.”

Nieuw! Back Stage Tijdens tv-opnames van RTL 5 voor de opening van de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs op vrijdag 9 oktober werd het eerste nummer van Back Stage gepresenteerd. Back Stage is het nieuwe opinieblad voor beroepsonderwijs en educatie en wordt uitgegeven door de MBO Raad. Het nieuwe blad is veelzijdig, positief, eerlijk, open en actueel. Met passie en trots wordt er over het MBO gesproken, de ruggengraat van de maatschappij.

.ru

.us .us

Project: ontwerp van de corporate website met cms, dertien landingpages en een plan van aanpak Search Engine Optimalisation, inclusief uitvoering. Online zijn is niet genoeg Een website die niet wordt gevonden, heeft nauwelijks bestaansrecht. Dat beseft ook de Duisenberg school of finance: zij zijn afhankelijk van hun website om potentiële studenten van over de hele wereld online te bereiken. Aan Link Design de vraag om de vindbaarheid van de site www.duisenbergschooloffinance.com aanzienlijk te verhogen. Dat is in eerste instantie al gelukt door de corporate site te vernieuwen en de URL beter onder de aandacht te krijgen bij de doelgroep. Daarnaast zet Link Design onder meer dertien landingspages op (één per targetland, met lokale hosting), laat de site opnemen in verschillende rankings en schrijft het instituut in bij zoekmachines in de targetlanden. Duisenberg is actief op social networks als Facebook en LinkedIn. Link Design heeft een promotiefilm gemaakt voor onder meer YouTube. Het resultaat blijft niet uit: er komen meer en meer aanmeldingen binnen van geschikte studenten van over de hele wereld.

Duisenberg school of finance

MBO Raad

Child Helpline International Six-day event is the new classic For the first time in the Netherlands an event was held to promote vocational education. The six-day event (from 9 till 15 October) was organised by the MBO Raad, together with Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland and MBO 2010. The event emphasized the importance of vocational education and craftsmanship for our society. Link Design was asked to develop the logo and visual identity for this event, including the website. There, visitors could vote for their favourite MBO Uitblinker 2009 (the star student), while students could sign up for winning a so-called Dream Internship. The site was updated hourly and generated a lot of traffic. Project: design of visual identity and related items such as the website, invitations, program booklet, ads, event decoration and awards.

Online strategie

1. Amsterdam Symphony Orchestra Program booklet Season 2009/2010 2. Logo, corporate design and website Linea Recta Media 3. Book ‘100 years of music’ for Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in The Netherlands 4. Website Babboe cargobikes 5. Logo, corporate design and website Gerard van der Made, coaching

1. Amsterdam Symphony Orchestra Programmaboekje Seizoen 2009/2010 2. Logo, huisstijl en website Linea Recta Media 3. Boekje ‘100 jaar muziek’ voor Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland 4. Website Babboe bakfietsen 5. Logo, huisstijl, website Gerard van der Made, coaching

5

2

4

1

3

Geodan

SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0.

Creatief door kinderen Child Helpline International is het wereldwijde ledennetwerk van telefonische kinderhulplijnen, dat zich inzet om de rechten van kinderen te beschermen. De organisatie werkt in ongeveer 150 landen.

Iedereen heeft het er over, maar hoe combineer je het tot een succes?

Children’s creativity Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. CHI works in around 150 countries. Project: design of the annual report, with ‘creativity’ as theme. Therefore, in the report children’s drawings and photography alternate.

Project: ontwikkeling jaarverslag ‘nieuwe stijl’, met als thema ‘creatief’. In het verslag wisselen kindertekeningen en fotografie elkaar af.

Link Design staat niet alleen voor een aansprekend online en offline ontwerp, maar implementeert ook de totale online strategie. Krijg meer rendement uit je merk. Wij creëren de optimale combinatie van vormgeving, techniek en inhoud.

10 Board report

Child Helpline International

Everybody talks about it, but how do you bring it to a success?

“I haven’t got any friends, it’s so bad I just wish I could die”, the 9 year old boy said to the counsellor on the phone. Every morning, he felt ill and was scared of going to school. The child helpline spoke first to the school nurse who had been working with the caller. She explained his situation to his teachers. With the caller’s consent, the teacher asked one of the older, responsible boys to keep an eye on him, both on the school bus and in the playground. The caller later called the child helpline to say that the bullying had stopped, and a new boy had joined the school and they had become good friends. He thanked the counsellors and was happy he had had someone to call.

The reason why child helplines are so important is simple: every child deserves a childhood. There are many reasons why children contact a child helpline. Some want to share a funny story with a trusted friend and others wish to raise concerns that bother them. Yet year after year abuse and violence remains one of the top three reasons globally. It is commonly said that child abuse casts a shadow the length of a lifetime. Often child abuse perpetuates itself in later years, with adults finding it impossible to erase the painful memories of their childhood. Instead of leading happy and healthy lives like millions of boys and girls, those children feel alone and live in fear of others. Helping to make the lives of children better is not one of the priorities of CHI, it is the ONLY priority.

CHI member child helpline countries according to 2008 membership criteria

Full members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Our mission is to respond to children in need of care and protection and voice their concerns to policy- and decisionmakers. When a child contacts a helpline he or she is asking to be heard, a right that is enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Our aim is to have a child helpline in almost every country in the world by 2010.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Antigua, Barbuda Argentina Aruba Australia Austria Bahrain Belgium (2) Botswana Brunei Canada Chile Colombia Costa Rica Cote d’Ívoire Croatia Curacao Czech Republic Denmark Dominican Republic Egypt Finland France

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Germany Greece (2) Guinee Conakry Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Iran SPRC Ireland Italy Jamaica Japan Jordan Kenya Korea (2) Latvia Government Lesotho Lithuania Luxemburg Macedonia

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malawi Mexico Mongolia Namibia Nepal Netherlands Nigeria Norway New Zealand (3) Pakistan Palestine Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Singapore

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Slovakia Slovenia South Africa Spain St. Maarten Swaziland Sweden Switzerland Taiwan, R.O.C. Thailand Trinidad, Tobago United Arab Emirates Sharjah Uganda United Kingdom (4) Uruguay U.S.A. (4) Vietnam Yemen Zimbabwe

Associate members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

* Countries with operational child helplines that fulfill the CHI membership criteria

Albania Azerbaijan Bangladesh Belarus Bhutan Brazil Bulgaria Cambodia Denmark Ecuador El Salvador Estonia Ethiopia Iraq Kazakhstan Latvia Lebanon Liechtenstein Maldives Mali Malta Mozambique

■ ■ ■ ■ ■ ■

Saudi Arabia Sri Lanka Sudan Suriname Tunisia United Arab Emirates Abu Dhabi Zambia

With the dedication of child helpline members and CHI staff we have been able to launch four new child helplines in 2008, thereby ensuring that many more thousands of children are heard and helped. By supporting several trainings, workshops and peer exchanges CHI has responded to child helpline needs for relevant and sustainable development assistance.

In 2008 CHI’s General Board was comprised of five Regional Representatives and three members from the Daily Board: General Board Members 2008 Daily Board Chair Secretary Treasurer Regional representatives Africa Americas and the Caribbean Asia Pacific Europe MENA

twintigste jaargang 2009 | 2

Jeroo Billimoria Kees Peijster Willem Bröcker

Bernadette Harases (Namibia) Altagracia Chapman Cham (Aruba) Supinda Chakraband (Thailand) Eva Kerpel (Hungary) Ambassador Moushira Khattab (Egypt)

Taskforce Chairs – Special invitees to General Board meetings Advocacy Grant Taylor (New Zealand) Data Peter Irgens (Sweden) Principles, Standards and Practices (PSP) Wilma Groen (Netherlands) Special invitee from Plan International Patron

Paul Bode Valerie Howarth

In 2008, the network met several times for specialised trainings and the sharing of best practises. Special attention was given to the development of new statutes to update CHI’s governance structure. The development of a new CHI visual identity and slogan in 2008 reinforces the visibility of CHI among its stakeholders. We are greatly indebted to our child helpline members as they truly enable us to keep up the good work. Our many partners in 2008 have provided valuable support to CHI in the form of funding, expertise and advice and for that we thank them.

* Countries that CHI is working closely with

The year 2008 celebrated five years of CHI. Five years of growth and development of our role in working with partners to strengthen the child helpline network. It also marks the mid-term of CHI’s current strategic period where the emphasis is on consolidating core services and strengthening our internal monitoring system. Reaching out to children with information and communication technologies (ICT) is at the very core of CHI’s programmes. CHI is a membership organisation representing ninety-five full members (operational child helplines) and twenty-nine associate members (those working with CHI to launch a new child helpline)1. In this capacity, CHI has acted as a broker between policymakers, the private sector and child development agencies on the one hand and member child helplines on the other. We believe in adding value to the child helplines within the network by creating opportunities to help improve the environment in which they work.

Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:15

Chi029_annual_report2.indd 5

With every project undertaken, every donor proposal made, every conference attended and every child helpline launched, CHI believes that all individuals are entitled to respect…for all children grow up to be adults.

5

8

05-06-2009 15:33:21

as of November 2008

■ ■ ■

Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:27

6

Project: restyle relatiemagazine GeoData.

14

GIS voelt zich thuis in de woningcorporatiemarkt geodata 2009 | 2 1

Telecom regulators, operators and ICT companies; Child Rights Information Network (CRIN) International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

At the regional level, we have signed a Memorandum of Understanding with the League of Arab States and developed a partnership with the MENA Child Protection Initiative. We hope to do the same with other bilateral and multilateral organisations in each of the five regions where we work (Africa, Americas and the Caribbean, Asia-Pacific, Europe and MiddleEast and North Africa). It is of vital importance to have real and meaningful engagement with key stakeholders that can effect long-term systemic change for children and young people.

Child Helpline International

Chi029_annual_report2.indd 8

GeoData welcomes the world Due to their growing professionalism business magazines can compete with the popular magazines. The key is to create a good and credible magazine by incorporating keywords like open, critical and journalist-like communication. This is also the basis for GeoData, the business magazine from Geodan. GeoData offers business information and shares knowledge from within the organisation, but also brings the outside world inside. This became the starting point for the redesign of the magazine.

The overall objective of CHI is to contribute to Millennium Development Goal 8: Develop global partnerships for development, target 18: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies - especially information and communications technologies.

International partnerships enable CHI to reinforce its strategic focus, namely, to utilise child helplines, and thus new technologies, as a tool in child protection. In this context, the multi-stakeholder approach enables CHI’s members to reach out and protect those children most in need of care and protection. Some international bodies with which we work include: United Nations Committee on the Rights of the Child (UNCRC); International Telecommunications Union (ITU); United Nations Children’s Fund (UNICEF);

We hope you enjoy reading this year’s Annual Report.

to start child helplines, and that fulfill the

CHI’s regional representatives and staff Child Helpline International

Consolidating core services The sharing of knowledge and experiences remains critically important for a network of child helplines. Being such as a specialised service, we have experienced that the best expertise is often to be found within the network itself. As such, CHI’s Regional and International Consultations, thematic-based trainings and peer exchanges are the backbone of CHI’s activities. During 2008 we focused on strengthening these services and increasing the number available to members.

The CHI Board.

CHI associate membership criteria

4

Chi029_annual_report2.indd 4

Mannen met geo-beleidsplannen in Lelystad

De vaderlandse natuur in één database? Geo-informatie helpt een handje

Management Report

The global network of child helplines (November 2008) CHI has much to be proud of in our five years of existence. Like all dynamic and passionate small organisations, CHI faced challenges. While some still remain to be overcome, we have nonetheless grown into a well-recognised organisation. Many of our contacts are often surprised that we are only five years old. With over 11,4 million (2007) responded pleas for support made to child helplines via the phone, internet and postal services, child helplines aim to truly listen to and work towards real change for children all over the world.

SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0. Millions of children around the world are abused, exploited and discriminated against on a daily basis. In 2007 child helplines across the world received around 11,4 million contacts (via phones, mobiles, the internet, postal services and directly working with children in the local community) from children and young people in need of crisis intervention, rehabilitation, counselling or someone to talk to. Ideally, a child helpline is accessible around the clock, free of cost and enables the caller to contact someone in an emergency situation. Child helplines also provide supportive information or directly link children to immediate rescue and safety. Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. We work in around 160 countries and were founded on the belief that children and young people not only have rights, but that they alone are the best individuals to identify their problems if they are equipped with the proper tools.

Link Design does not only design catchy online or offline productions, but can also create a complete online strategy. To get more out of your brand we come up with an optimal combination of design, technique and content.

GeoData verwelkomt de wereld Relatiemagazines worden steeds professioneler en gaan vaker concurreren met publiekstijdschriften. Kern is een goede en geloofwaardige uitgave te creëren middels sleutelwoorden als open, kritisch en journalistiek com­­mu­niceren. Dat is ook de basis voor GeoData, het relatiemagazine van Geodan dat drie keer per jaar verschijnt. Het magazine biedt vakinformatie en deelt kennis vanuit de organisatie, maar brengt de buitenwereld ook naar binnen. Dit werd ook het uitgangspunt voor de nieuwe vormgeving van dit magazine.

geodata

Chi029_annual_report2.indd 9

9

Project: restyle business magazine GeoData.

05-06-2009 15:33:28


MBO021_OPM_04.indd 30

02-10-2009 14:05:52

MBO021_OPM_04.indd 31

02-10-2009 14:06:04

BACK STAGE

BACK STAGE

“Bij beroepsonderwijs denk ik niet alleen aan het mbo. Als staatssecretaris reken ik het gehele beroepsonderwijs, dus ook het hbo, tot mijn verantwoordelijkheid. We worden nu opgeslokt door een financiële crisis. Hèt moment om op innovatieve wijze onze toekomst te creëren. Ik ben een optimist en als staatssecretaris wil ik perspectief bieden. We moeten ons afvragen in welke maatschappij we onze kinderen willen laten opgroeien. En daarin hebben het onderwijs

Docent ICT Academie ROC Leiden en schreef als songwriter vele Nederlandstalige hits

Elmer Veerhoff

“Mijn bijeenkomst moet natuurlijk wel tot iets leiden. Het moet niet blijven bij praten alleen. Om 0.00 uur, als mijn 24 uur als staatssecretaris voorbij zijn, hebben we toekomstscenario’s klaar. Op basis van deze scenario’s maken we een keuze, waar alle deelnemers aan de bijeenkomst achterstaan en echt voor gaan! Zij zijn dan de ambassadeurs van het beroepsonderwijs. Zij zullen vanuit hun passie anderen meekrijgen voor het realiseren van onze droom.”

IN DIALOOG EN GEZAMENLIJKHEID Degene die de gesprekken organiseerde meldde ons voor de vakantie dat wij een week eerder moesten beginnen om de laatkomers alsnog te kunnen helpen. Niemand van ons team heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Zonder morren zijn we eerder begonnen. En onze ICT Academie zit erg vol. Dat betekent bomvolle klassen en een zeer hectische start van het nieuwe studiejaar. Vol gas zijn we weer begonnen met het organiseren van de introductieweek, het voorbereiden van de lessen, het indelen van de projecten en het produceren van studiemateriaal. Ik ben er trots op dat ik dit geweldige vak mag uitoefenen en onderdeel uitmaak van het team van de ICT Academie Leiden. Wij werken wel hard… Voordat de vakantie begon, hebben mijn collega’s en ik diverse intakegesprekken gehouden met de nieuwe studenten. Ze kwamen - soms ook niet - met een bleke huidskleur, nog geen spatje zon ontvangen op hun jonge puberale gezichten. Net hun examens van het vmbo achter de rug, vaak nog zonder uitslag. Stijf van de stress kwamen ze binnen. Samen namen we de behaalde resultaten door, de voorlopige cijferlijsten en eventuele Eerder Verworven Competenties (EVC’s). En we testen ze op kennis, houding en bijvoorbeeld ook numerieke aanleg. Tijdens het gesprek vraag ik de student ook na te denken over zijn motivatie. Waarom wil je ICT studeren en hoe denk je dat het beroep is nadat je je studie afgerond hebt? We praten over leerdoelen en wat hij denkt te gaan leren. Meestal hebben ze nog niet echt nagedacht over wat het vak ICT nu eigenlijk inhoud.

AANSPREKEN OP PASSIE EN VAKMANSCHAP en bedrijfsleven een cruciale rol. Een cruciale rol in het vormgeven van de maatschappij en de wereld waarin wij leven. Met elkaar kun je veel bereiken en als staatssecretaris heb ik de droom dat we dat in dialoog en gezamenlijkheid doen. Als je keuzes maakt die ontstaan vanuit dialoog, ontstaat er meer acceptatie voor deze keuzes.

“Een dag heeft 24 uur en in mijn droom als staatssecretaris benut ik die 24 uur ten volle!”. Dorothé Lamers is voorzitter college van bestuur van Rijn IJssel en staatssecretaris voor één dag. Back Stage vraagt elk nummer iemand naar zijn plannen als hij één dag staatssecretaris van onderwijs mag zijn.

.com

Voorzitter college van bestuur ROC RIJN IJSSEL

DOROTHÉ LAMERS

Tekst Marie-José Linders Foto’s Sam Rentmeester (FMAX), OCW

“Jullie hebben alleen maar vakantie en je moet wel gek zijn om voor een klas met 16-jarigen te gaan staan.” Dit is het algemeen beroepsbeeld van docent. Mensen hebben vaak geen besef dat we keihard werken. De laatste weken van een schooljaar zijn enorm hectisch. Als docent worstel je jezelf door alle toetsen heen, de herkansingen, verwerk je alle cijfers, maak je jezelf hard voor de student in de voortgangsgesprekken. En je houd je ook nog bezig met alle nieuwe studenten. Mede dankzij het eeuwigdurende personeelsgebrek een hele klus.

‘ALS IK MARJA BEN, WIL IK EEN INNOVATIEVE grensoverschrijdende TOEKOMST VOOR HET ONDERWIJS’

Foto Friso Keuris

Dorothé Lamers, ROC Rijn IJssel:

wij wErKEn wEl hard Column

STAATSSECRETARIS VOOR 1 DAG

MBO021_OPM_04.indd 12

02-10-2009 15:11:02

30 / 31

MBO021_OPM_04.indd 13

02-10-2009 14:01:27

BACK STAGE

brow-onderzoek. Het moet gaan over de basisinfrastructuur van de sector die de meeste werknemers opleidt: het mbo.” Nederland. Onze premier is voorzitter van het Innovatieplatform. Dat gaat vooral over high functie toevallig hoogleraar of hoofddocent heet, een hogere is dan die van een docent die techniekles geeft aan ROC Midden Nederland. Daar baal ik van. De toegevoegde waarde van een hoogleraar is dezelfde als die van een mbo-docent. Kijkend naar studentenaantallen, dan is de maatschappelijke relevantie van het mbo misschien wel een grotere dan van de universiteit. Nederland kennisland is ook het mbo. We moeten alle functies op mbo-niveau kunnen blijven bedienen met bijscholing. Ook al ben je 30, 40 of 50: je bent nooit klaar met je ontwikkeling. Dit is kwetsbaar in

Nieuw! Back Stage Tijdens tv-opnames van RTL 5 voor de opening van de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs op vrijdag 9 oktober werd het eerste nummer van Back Stage gepresenteerd. Back Stage is het nieuwe opinieblad voor beroepsonderwijs en educatie en wordt uitgegeven door de MBO Raad. Het nieuwe blad is veelzijdig, positief, eerlijk, open en actueel. Met passie en trots wordt er over het MBO gesproken, de ruggengraat van de maatschappij.

ik jammer. Het kan niet zo zijn dat de status van een medewerker aan de universiteit, wiens merk ik te vaak dat ouders weinig trots zijn op hun kind dat op het vmbo of mbo zit. Dat vind “Ik spreek vaders en moeders die trots zijn dat hun kind rechten of economie studeert. Helaas Het hbo en de universiteit worden als meer ‘sexy’ gezien dan het mbo, constateert Geluk.

.es

heilig principe. Je maakt keuzes met elkaar en dan doen we dat ook, zonder door te schieten in starheid. Het is geen slechte eigenschap voor een roc om koersvast te zijn, ook al is er tegenwind. Mijn ervaring vanuit Rotterdam is dat het onderwijs daarin kan groeien. Ik wil mijn energie kunnen besteden aan het beter maken van een organisatie, op zo’n manier dat we excelleren in talentontwikkeling van al onze deelnemers.” wijsland ook al tegengekomen. Ik heb er een hekel aan. Afspraak is afspraak is voor mij een heb er wakker van gelegen dat je iets afspreekt en vervolgens wordt het op ambtelijk niveau onvoldoende waargemaakt. Dit ben ik onder-

.it

.cz

.gr

.in

Order our magazine or call for an appointment

op Den Haag’

Vraag ons magazine aan of bel voor een afspraak/

‘Ik wil niet wachten

ik de cultuur van ja zeggen en nee doen. Ik nodig hebben bijvoorbeeld. Ingewikkeld vond

Tekst Marie-José Linders Illustratie Seb Jarnot - Unit CMA Foto Gemeente Rotterdam

“Mijn overstap naar het mbo begrijpt niet iedereen. Sommigen zagen de stap van wethouder naar een roc als een stap terug,” zegt Leonard Geluk (39). En dat irriteert de kersverse voorzitter van het college van bestuur van ROC Midden Nederland. “We moeten in Nederland niet trotser zijn op de universiteit dan op het mbo.”

.cn

.com.pt

‘MIJN KERNOPGAVE IS talentontwikkeling’

www.linkdesign.nl Meer informatie/More information

Leonard Geluk, voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland:

T +31 (0)20 67 00 600 > info@linkdesign.nl >

12 / 13

.ru

.us

.pl

.us

.nl

.dk

Project: ontwerp van de corporate website met cms, dertien landingpages en een plan van aanpak Search Engine Optimalisation, inclusief uitvoering. Online zijn is niet genoeg Een website die niet wordt gevonden, heeft nauwelijks bestaansrecht. Dat beseft ook de Duisenberg school of finance: zij zijn afhankelijk van hun website om potentiële studenten van over de hele wereld online te bereiken. Aan Link Design de vraag om de vindbaarheid van de site www.duisenbergschooloffinance.com aanzienlijk te verhogen. Dat is in eerste instantie al gelukt door de corporate site te vernieuwen en de URL beter onder de aandacht te krijgen bij de doelgroep. Daarnaast zet Link Design onder meer dertien landingspages op (één per targetland, met lokale hosting), laat de site opnemen in verschillende rankings en schrijft het instituut in bij zoekmachines in de targetlanden. Duisenberg is actief op social networks als Facebook en LinkedIn. Link Design heeft een promotiefilm gemaakt voor onder meer YouTube. Het resultaat blijft niet uit: er komen meer en meer aanmeldingen binnen van geschikte studenten van over de hele wereld.

.se

Link Design > Kraanspoor 26 > 1033 SE Amsterdam >

Project: design of the corporate website with content management system, creating 13 landing pages and project management for Search Engine Optimisation, including realisation.

relaties op de hoogte houdt, oktober 2009 > Quarterly LiNK #13 Kwartaaluitgave waarmee Link Design zijn

Being online is not enough A website which cannot be found barely has the right to exist. The Duisenberg school of finance realised this as well: they depend on their website to reach potential students online from all over the world. Link Design was therefore asked to increase the findability of their website www.duisenbergschooloffinance.com. Initially, this was quickly established by refreshing the corporate site and promoting the URL to the target group. Besides this Link Design is creating thirteen landing pages (one per target country, with ‘local’ hosting), putting the site on several rankings and enlisted with national search engines. Duisenberg also joined social networks like Facebook and LinkedIn. Link Design alo created a promotional film for placement on sites like YouTube.. All with good results: more and more students from around the world are applying.

(Max Miedinger) Druk/Print WC den Ouden B.V. Oplage/ 700, 90 grams Typografie/Typography Helvetica Neue Anita Simons > Nynke Yong Papier/Paper Chromolux Leenders > Hermen Lutje Berenbroek > Vivian Premsela > Angelique Honig > Joe Landen > Kim Lans > Rosemarie Anje Gildemacher > Stefan Hensing > Martine Hermsen > Medewerkers/Employees Karin Janssen > Marc de Roo > Concept & realisatie/Concept & realisation Link Design Six-day event is the new classic For the first time in the Netherlands an event was held to promote vocational education. The six-day event (from 9 till 15 October) was organised by the MBO Raad, together with Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland and MBO 2010. The event emphasized the importance of vocational education and craftsmanship for our society. Link Design was asked to develop the logo and visual identity for this event, including the website. There, visitors could vote for their favourite MBO Uitblinker 2009 (the star student), while students could sign up for winning a so-called Dream Internship. The site was updated hourly and generated a lot of traffic.

1

Project: design of visual identity and related items such as the website, invitations, program booklet, ads, event decoration and awards.

3

4

2

5

1. Amsterdam Symphony Orchestra Programmaboekje Seizoen 2009/2010 2. Logo, huisstijl en website Linea Recta Media 3. Boekje ‘100 jaar muziek’ voor Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland 4. Website Babboe bakfietsen 5. Logo, huisstijl, website Gerard van der Made, coaching

1. Amsterdam Symphony Orchestra Program booklet Season 2009/2010 2. Logo, corporate design and website Linea Recta Media 3. Book ‘100 years of music’ for Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in The Netherlands 4. Website Babboe cargobikes 5. Logo, corporate design and website Gerard van der Made, coaching

Geodan Creatief door kinderen Child Helpline International is het wereldwijde ledennetwerk van telefonische kinderhulplijnen, dat zich inzet om de rechten van kinderen te beschermen. De organisatie werkt in ongeveer 150 landen.

Children’s creativity Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. CHI works in around 150 countries. Project: design of the annual report, with ‘creativity’ as theme. Therefore, in the report children’s drawings and photography alternate.

Project: ontwikkeling jaarverslag ‘nieuwe stijl’, met als thema ‘creatief’. In het verslag wisselen kindertekeningen en fotografie elkaar af.

10 Board report

Child Helpline International

CHI has much to be proud of in our five years of existence. Like all dynamic and passionate small organisations, CHI faced challenges. While some still remain to be overcome, we have nonetheless grown into a well-recognised organisation. Many of our contacts are often surprised that we are only five years old. With over 11,4 million (2007) responded pleas for support made to child helplines via the phone, internet and postal services, child helplines aim to truly listen to and work towards real change for children all over the world.

Everybody talks about it, but how do you bring it to a success? Link Design does not only design catchy online or offline productions, but can also create a complete online strategy. To get more out of your brand we come up with an optimal combination of design, technique and content.

Millions of children around the world are abused, exploited and discriminated against on a daily basis. In 2007 child helplines across the world received around 11,4 million contacts (via phones, mobiles, the internet, postal services and directly working with children in the local community) from children and young people in need of crisis intervention, rehabilitation, counselling or someone to talk to. Ideally, a child helpline is accessible around the clock, free of cost and enables the caller to contact someone in an emergency situation. Child helplines also provide supportive information or directly link children to immediate rescue and safety. Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. We work in around 160 countries and were founded on the belief that children and young people not only have rights, but that they alone are the best individuals to identify their problems if they are equipped with the proper tools.

The reason why child helplines are so important is simple: every child deserves a childhood. There are many reasons why children contact a child helpline. Some want to share a funny story with a trusted friend and others wish to raise concerns that bother them. Yet year after year abuse and violence remains one of the top three reasons globally. It is commonly said that child abuse casts a shadow the length of a lifetime. Often child abuse perpetuates itself in later years, with adults finding it impossible to erase the painful memories of their childhood. Instead of leading happy and healthy lives like millions of boys and girls, those children feel alone and live in fear of others. Helping to make the lives of children better is not one of the priorities of CHI, it is the ONLY priority.

Management Report

CHI member child helpline countries according to 2008 membership criteria

“I haven’t got any friends, it’s so bad I just wish I could die”, the 9 year old boy said to the counsellor on the phone. Every morning, he felt ill and was scared of going to school. The child helpline spoke first to the school nurse who had been working with the caller. She explained his situation to his teachers. With the caller’s consent, the teacher asked one of the older, responsible boys to keep an eye on him, both on the school bus and in the playground. The caller later called the child helpline to say that the bullying had stopped, and a new boy had joined the school and they had become good friends. He thanked the counsellors and was happy he had had someone to call.

Full members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Our mission is to respond to children in need of care and protection and voice their concerns to policy- and decisionmakers. When a child contacts a helpline he or she is asking to be heard, a right that is enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Our aim is to have a child helpline in almost every country in the world by 2010.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Antigua, Barbuda Argentina Aruba Australia Austria Bahrain Belgium (2) Botswana Brunei Canada Chile Colombia Costa Rica Cote d’Ívoire Croatia Curacao Czech Republic Denmark Dominican Republic Egypt Finland France

Associate members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Germany Greece (2) Guinee Conakry Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Iran SPRC Ireland Italy Jamaica Japan Jordan Kenya Korea (2) Latvia Government Lesotho Lithuania Luxemburg Macedonia

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malawi Mexico Mongolia Namibia Nepal Netherlands Nigeria Norway New Zealand (3) Pakistan Palestine Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Singapore

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

* Countries with operational child helplines that fulfill the CHI membership criteria

Slovakia Slovenia South Africa Spain St. Maarten Swaziland Sweden Switzerland Taiwan, R.O.C. Thailand Trinidad, Tobago United Arab Emirates Sharjah Uganda United Kingdom (4) Uruguay U.S.A. (4) Vietnam Yemen Zimbabwe

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Albania Azerbaijan Bangladesh Belarus Bhutan Brazil Bulgaria Cambodia Denmark Ecuador El Salvador Estonia Ethiopia Iraq Kazakhstan Latvia Lebanon Liechtenstein Maldives Mali Malta Mozambique

■ ■ ■ ■ ■ ■

Saudi Arabia Sri Lanka Sudan Suriname Tunisia United Arab Emirates Abu Dhabi Zambia

With the dedication of child helpline members and CHI staff we have been able to launch four new child helplines in 2008, thereby ensuring that many more thousands of children are heard and helped. By supporting several trainings, workshops and peer exchanges CHI has responded to child helpline needs for relevant and sustainable development assistance.

In 2008 CHI’s General Board was comprised of five Regional Representatives and three members from the Daily Board: General Board Members 2008 Daily Board Chair Secretary Treasurer Regional representatives Africa Americas and the Caribbean Asia Pacific Europe MENA

twintigste jaargang 2009 | 2

Jeroo Billimoria Kees Peijster Willem Bröcker

Bernadette Harases (Namibia) Altagracia Chapman Cham (Aruba) Supinda Chakraband (Thailand) Eva Kerpel (Hungary) Ambassador Moushira Khattab (Egypt)

Taskforce Chairs – Special invitees to General Board meetings Advocacy Grant Taylor (New Zealand) Data Peter Irgens (Sweden) Principles, Standards and Practices (PSP) Wilma Groen (Netherlands) Special invitee from Plan International

Paul Bode

Patron

Valerie Howarth

Reaching out to children with information and communication technologies (ICT) is at the very core of CHI’s programmes. CHI is a membership organisation representing ninety-five full members (operational child helplines) and twenty-nine associate members (those working with CHI to launch a new child helpline)1. In this capacity, CHI has acted as a broker between policymakers, the private sector and child development agencies on the one hand and member child helplines on the other. We believe in adding value to the child helplines within the network by creating opportunities to help improve the environment in which they work.

In 2008, the network met several times for specialised trainings and the sharing of best practises. Special attention was given to the development of new statutes to update CHI’s governance structure. The development of a new CHI visual identity and slogan in 2008 reinforces the visibility of CHI among its stakeholders. We are greatly indebted to our child helpline members as they truly enable us to keep up the good work. Our many partners in 2008 have provided valuable support to CHI in the form of funding, expertise and advice and for that we thank them.

International partnerships enable CHI to reinforce its strategic focus, namely, to utilise child helplines, and thus new technologies, as a tool in child protection. In this context, the multi-stakeholder approach enables CHI’s members to reach out and protect those children most in need of care and protection. Some international bodies with which we work include: ■ United Nations Committee on the Rights of the Child (UNCRC); ■ International Telecommunications Union (ITU); ■ United Nations Children’s Fund (UNICEF);

With every project undertaken, every donor proposal made, every conference attended and every child helpline launched, CHI believes that all individuals are entitled to respect…for all children grow up to be adults. We hope you enjoy reading this year’s Annual Report.

* Countries that CHI is working closely with to start child helplines, and that fulfill the

The CHI Board.

CHI associate membership criteria

CHI’s regional representatives and staff 4

Child Helpline International

Chi029_annual_report2.indd 4

Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:15

Chi029_annual_report2.indd 5

The year 2008 celebrated five years of CHI. Five years of growth and development of our role in working with partners to strengthen the child helpline network. It also marks the mid-term of CHI’s current strategic period where the emphasis is on consolidating core services and strengthening our internal monitoring system.

5

05-06-2009 15:33:21

8

as of November 2008

Child Helpline International

Chi029_annual_report2.indd 8

■ ■ ■

Telecom regulators, operators and ICT companies; Child Rights Information Network (CRIN) International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

At the regional level, we have signed a Memorandum of Understanding with the League of Arab States and developed a partnership with the MENA Child Protection Initiative. We hope to do the same with other bilateral and multilateral organisations in each of the five regions where we work (Africa, Americas and the Caribbean, Asia-Pacific, Europe and MiddleEast and North Africa). It is of vital importance to have real and meaningful engagement with key stakeholders that can effect long-term systemic change for children and young people. The overall objective of CHI is to contribute to Millennium Development Goal 8: Develop global partnerships for development, target 18: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies - especially information and communications technologies.

Consolidating core services The sharing of knowledge and experiences remains critically important for a network of child helplines. Being such as a specialised service, we have experienced that the best expertise is often to be found within the network itself. As such, CHI’s Regional and International Consultations, thematic-based trainings and peer exchanges are the backbone of CHI’s activities. During 2008 we focused on strengthening these services and increasing the number available to members. Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:27

Chi029_annual_report2.indd 9

Mannen met geo-beleidsplannen in Lelystad

De vaderlandse natuur in één database? Geo-informatie helpt een handje

The global network of child helplines (November 2008)

SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0.

GeoData verwelkomt de wereld Relatiemagazines worden steeds professioneler en gaan vaker concurreren met publiekstijdschriften. Kern is een goede en geloofwaardige uitgave te creëren middels sleutelwoorden als open, kritisch en journalistiek com­­mu­niceren. Dat is ook de basis voor GeoData, het relatiemagazine van Geodan dat drie keer per jaar verschijnt. Het magazine biedt vakinformatie en deelt kennis vanuit de organisatie, maar brengt de buitenwereld ook naar binnen. Dit werd ook het uitgangspunt voor de nieuwe vormgeving van dit magazine.

geodata

publication of Link Design to keep business relations

Circulation 550

Duisenberg school of finance

MBO Raad

informed, October 2009 Link Design staat niet alleen voor een aansprekend online en offline ontwerp, maar implementeert ook de totale online strategie. Krijg meer rendement uit je merk. Wij creëren de optimale combinatie van vormgeving, techniek en inhoud.

Project: Link Design ontwikkelde het concept, de vormgeving en verzorgde de opmaak van dit nieuwe opinieblad.

© 2009 Link Design Iedereen heeft het er over, maar hoe combineer je het tot een succes?

KOERSVAST MET TEGENWIND

“Mijn overstap naar het mbo zie ik als een forse carrièrestap. Wethouder van een grote stad is een relevante job, maar je staat meer aan de zijlijn. Je kunt prachtige beleidsnotities schrijven, maar het gebeurt op de scholen. Nu sta ik midden in het onderwijsveld waar meer dan een half miljoen Nederlanders worden opgeleid. Ik kies voor een sector die relevant is. In een omgeving die interessant is: de grote stad. De bestuurlijke opgaaf van het mbo is complex. Het is minstens zo ingewikkeld om een roc te besturen als een universiteit met academische ziekenhuizen. Alleen al de vraagstukken rond educatie, de marktwerking in de inburgering, de financiële problematiek. Ach, het heeft misschien ook te maken mijn 

Child Helpline International

Online strategie SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0.

Na enkele jaren in Rotterdam wethouder te zijn geweest, is Geluk nu begonnen aan de baan die hij omschrijft als ‘passend bij de missie in mijn leven’. “Ik heb als wethouder veel ruimte gekregen om het onderwijs verder te brengen. Meer lesuren voor leerlingen die het

Project: ontwerp van de visuele identiteit met bijbehorende middelen zoals de website, uitnodigingen, programmaboekje, advertenties, aankleding van het evenement en awards.

BACK STAGE

Creative workshops Everything we do revolves around your image. We translate identity and personality to a differentiating market position: powerful, believable, different and of good quality. With one goal: improving and continuously increasing visibility of your organisation. We achieve this by conducting creative sessions: what are the themes you care for? what is your essence? which of your values are seen by your target market? This way we gain clear insight in the current and future position of your organisation. We make the personality of your organisation visible, tangible, measurable and workable. Then we translate this to the most appropriate, media-independent communication materials.

MBO 6-daagse is nieuwe klassieker Op initiatief van de MBO Raad, Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland en MBO 2010 vond van 9 t/m 15 oktober de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs plaats. Een evenement over het belang van beroepsonderwijs en vakmanschap voor onze maat­ schappij. Link Design heeft het logo en de visuele identiteit van deze zesdaagse ontwikkeld, evenals de website. Daar konden bezoekers stemmen wie van de vijftig kandidaten de MBO Uitblinker 2009 werd. Ook konden stagiairs zich aanmelden voor een Droomstage. De site werd constant geactualiseerd en genereerde veel verkeer.

New! Back Stage On Friday, October 9th the first issue of Back Stage was launched. Back Stage is the new magazine for vocational education and schooling, published by the MBO Raad. Launch of the magazine coincided with RTL5 TV´s shooting of the opening of a national 6-day promotional event for vocational education. The magazine is diverse, positive, honest, open and current. With passion and pride articles discuss the importance of vocational education, the backbone of our society.

Mijn wens is dat bedrijfsleven, de publieke, semipublieke sector en het onderwijs echt met elkaar samenwerken. Onderwijs is nog te veel het exclusieve domein van onderwijs zelf. Ik wil een directere betrokkenheid van het bedrijfsleven en de instellingen. Mijn bijdrage aan de dialoog komt voort uit de wens dat meer ervaren vakmensen het vak leren aan toekomstige collega’s. Daar wil ik iedereen voor motiveren. Motivatie ontstaat als je mensen aanspreekt op hun passie en vakmanschap en eigen initiatief de ruimte geeft. Natuurlijk moeten er afspraken gemaakt worden over kwaliteit, maar bovenal wil ik een directere betrokkenheid van partners. Bedrijven en instellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dus: samen met bedrijven en instellingen onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.”

“Gezamenlijk wil ik de toekomst van het beroepsonderwijs bepalen: hoe willen we dat het beroepsonderwijs er in 2020 en 2030 uitziet? Wat is dan de rol van het beroepsonderwijs? Om 0.01 uur begin ik met een bijzondere bijeenkomst. Geen standaard bijeenkomst, maar een levendige bijeenkomst waarbij we gebruik maken van alle beschikbare communicatiemiddelen. Een dialoog met jonge ondernemers, leiders uit het bedrijfsleven, jonge politici uit de landelijke en lokale politiek, jonge mensen uit andere Europese landen en bijvoorbeeld Azië en Amerika. Juist jonge mensen; want zij hebben innovatieve ideeën over onderwijs en hun toekomst. En jongeren uit het buitenland omdat Nederland geen eiland is. We zijn onderdeel van Europa: we moeten onze toekomst grensoverschrijdend bepalen.”

Creatieve workshops Alles wat wij doen draait om uw imago. Wij vertalen identiteit en persoonlijkheid naar een onderscheidende marktpositionering: krachtig, geloofwaardig, eigenzinnig en kwalitatief goed. Met één doel: het beter en continu zichtbaar maken van uw organisatie. Dit doen wij door middel van creatieve sessies: welke thema’s horen bij u? wat is de essentie? welke waarden ziet de doelgroep? Zo ontstaat goed zicht op de huidige en toekomstige positie van uw organisatie. We maken de persoonlijkheid van uw organisatie zichtbaar, concreet, meetbaar en werkbaar. Vervolgens vertalen wij dit naar de juiste media onafhankelijke communicatiemiddelen.

MBO Raad

Project: Link Design created the concept and designed the new magazine as well as taking care of DTP.

Link Design

9

05-06-2009 15:33:28

6

14

GIS voelt zich thuis in de woningcorporatiemarkt geodata 2009 | 2 1

Project: restyle relatiemagazine GeoData.

GeoData welcomes the world Due to their growing professionalism business magazines can compete with the popular magazines. The key is to create a good and credible magazine by incorporating keywords like open, critical and journalist-like communication. This is also the basis for GeoData, the business magazine from Geodan. GeoData offers business information and shares knowledge from within the organisation, but also brings the outside world inside. This became the starting point for the redesign of the magazine. Project: restyle business magazine GeoData.


Voorzitter college van bestuur ROC RIJN IJSSEL

DOROTHÉ LAMERS

.com .gr

.in

© 2009 Link Design

MBO Raad

AANSPREKEN OP PASSIE EN VAKMANSCHAP

.cz

informed, October 2009 publication of Link Design to keep business relations relaties op de hoogte houdt, oktober 2009 > Quarterly LiNK #13 Kwartaaluitgave waarmee Link Design zijn

Link Design

02-10-2009 14:06:04

BACK STAGE

“Gezamenlijk wil ik de toekomst van het beroepsonderwijs bepalen: hoe willen we dat het beroepsonderwijs er in 2020 en 2030 uitziet? Wat is dan de rol van het beroepsonderwijs? Om 0.01 uur begin ik met een bijzondere bijeenkomst. Geen standaard bijeenkomst, maar een levendige bijeenkomst waarbij we gebruik maken van alle beschikbare communicatiemiddelen. Een dialoog met jonge ondernemers, leiders uit het bedrijfsleven, jonge politici uit de landelijke en lokale politiek, jonge mensen uit andere Europese landen en bijvoorbeeld Azië en Amerika. Juist jonge mensen; want zij hebben innovatieve ideeën over onderwijs en hun toekomst. En jongeren uit het buitenland omdat Nederland geen eiland is. We zijn onderdeel van Europa: we moeten onze toekomst grensoverschrijdend bepalen.”

02-10-2009 14:01:27

.it

www.linkdesign.nl Meer informatie/More information Link Design > Kraanspoor 26 > 1033 SE Amsterdam >

.pl Creatieve workshops Alles wat wij doen draait om uw imago. Wij vertalen identiteit en persoonlijkheid naar een onderscheidende marktpositionering: krachtig, geloofwaardig, eigenzinnig en kwalitatief goed. Met één doel: het beter en continu zichtbaar maken van uw organisatie. Dit doen wij door middel van creatieve sessies: welke thema’s horen bij u? wat is de essentie? welke waarden ziet de doelgroep? Zo ontstaat goed zicht op de huidige en toekomstige positie van uw organisatie. We maken de persoonlijkheid van uw organisatie zichtbaar, concreet, meetbaar en werkbaar. Vervolgens vertalen wij dit naar de juiste media onafhankelijke communicatiemiddelen.

MBO021_OPM_04.indd 31

“Mijn bijeenkomst moet natuurlijk wel tot iets leiden. Het moet niet blijven bij praten alleen. Om 0.00 uur, als mijn 24 uur als staatssecretaris voorbij zijn, hebben we toekomstscenario’s klaar. Op basis van deze scenario’s maken we een keuze, waar alle deelnemers aan de bijeenkomst achterstaan en echt voor gaan! Zij zijn dan de ambassadeurs van het beroepsonderwijs. Zij zullen vanuit hun passie anderen meekrijgen voor het realiseren van onze droom.”

IN DIALOOG EN GEZAMENLIJKHEID en bedrijfsleven een cruciale rol. Een cruciale rol in het vormgeven van de maatschappij en de wereld waarin wij leven. Met elkaar kun je veel bereiken en als staatssecretaris heb ik de droom dat we dat in dialoog en gezamenlijkheid doen. Als je keuzes maakt die ontstaan vanuit dialoog, ontstaat er meer acceptatie voor deze keuzes.

Dorothé Lamers, ROC Rijn IJssel: 30 / 31

MBO021_OPM_04.indd 13

.es

Order our magazine or call for an appointment Vraag ons magazine aan of bel voor een afspraak/

.se

MBO 6-daagse is nieuwe klassieker Op initiatief van de MBO Raad, Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland en MBO 2010 vond van 9 t/m 15 oktober de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs plaats. Een evenement over het belang van beroepsonderwijs en vakmanschap voor onze maat­ schappij. Link Design heeft het logo en de visuele identiteit van deze zesdaagse ontwikkeld, evenals de website. Daar konden bezoekers stemmen wie van de vijftig kandidaten de MBO Uitblinker 2009 werd. Ook konden stagiairs zich aanmelden voor een Droomstage. De site werd constant geactualiseerd en genereerde veel verkeer.

02-10-2009 14:05:52

BACK STAGE

Elmer Veerhoff

Mijn wens is dat bedrijfsleven, de publieke, semipublieke sector en het onderwijs echt met elkaar samenwerken. Onderwijs is nog te veel het exclusieve domein van onderwijs zelf. Ik wil een directere betrokkenheid van het bedrijfsleven en de instellingen. Mijn bijdrage aan de dialoog komt voort uit de wens dat meer ervaren vakmensen het vak leren aan toekomstige collega’s. Daar wil ik iedereen voor motiveren. Motivatie ontstaat als je mensen aanspreekt op hun passie en vakmanschap en eigen initiatief de ruimte geeft. Natuurlijk moeten er afspraken gemaakt worden over kwaliteit, maar bovenal wil ik een directere betrokkenheid van partners. Bedrijven en instellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dus: samen met bedrijven en instellingen onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.”

“Een dag heeft 24 uur en in mijn droom als staatssecretaris benut ik die 24 uur ten volle!”. Dorothé Lamers is voorzitter college van bestuur van Rijn IJssel en staatssecretaris voor één dag. Back Stage vraagt elk nummer iemand naar zijn plannen als hij één dag staatssecretaris van onderwijs mag zijn.

Tekst Marie-José Linders Foto’s Sam Rentmeester (FMAX), OCW

‘ALS IK MARJA BEN, WIL IK EEN INNOVATIEVE grensoverschrijdende TOEKOMST VOOR HET ONDERWIJS’ STAATSSECRETARIS VOOR 1 DAG 02-10-2009 15:11:02

“Mijn overstap naar het mbo zie ik als een forse carrièrestap. Wethouder van een grote stad is een relevante job, maar je staat meer aan de zijlijn. Je kunt prachtige beleidsnotities schrijven, maar het gebeurt op de scholen. Nu sta ik midden in het onderwijsveld waar meer dan een half miljoen Nederlanders worden opgeleid. Ik kies voor een sector die relevant is. In een omgeving die interessant is: de grote stad. De bestuurlijke opgaaf van het mbo is complex. Het is minstens zo ingewikkeld om een roc te besturen als een universiteit met academische ziekenhuizen. Alleen al de vraagstukken rond educatie, de marktwerking in de inburgering, de financiële problematiek. Ach, het heeft misschien ook te maken mijn 

op Den Haag’ ‘Ik wil niet wachten

.cn

.com.pt

T +31 (0)20 67 00 600 > info@linkdesign.nl >

12 / 13

.dk

(Max Miedinger) Druk/Print WC den Ouden B.V. Oplage/ 700, 90 grams Typografie/Typography Helvetica Neue Anita Simons > Nynke Yong Papier/Paper Chromolux Leenders > Hermen Lutje Berenbroek > Vivian Premsela > Angelique Honig > Joe Landen > Kim Lans > Rosemarie Anje Gildemacher > Stefan Hensing > Martine Hermsen > Medewerkers/Employees Karin Janssen > Marc de Roo > Project: ontwerp van de visuele identiteit met bijbehorende middelen zoals de website, uitnodigingen, programmaboekje, advertenties, aankleding van het evenement en awards.

MBO021_OPM_04.indd 30

“Bij beroepsonderwijs denk ik niet alleen aan het mbo. Als staatssecretaris reken ik het gehele beroepsonderwijs, dus ook het hbo, tot mijn verantwoordelijkheid. We worden nu opgeslokt door een financiële crisis. Hèt moment om op innovatieve wijze onze toekomst te creëren. Ik ben een optimist en als staatssecretaris wil ik perspectief bieden. We moeten ons afvragen in welke maatschappij we onze kinderen willen laten opgroeien. En daarin hebben het onderwijs

Docent ICT Academie ROC Leiden en schreef als songwriter vele Nederlandstalige hits

Degene die de gesprekken organiseerde meldde ons voor de vakantie dat wij een week eerder moesten beginnen om de laatkomers alsnog te kunnen helpen. Niemand van ons team heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Zonder morren zijn we eerder begonnen. En onze ICT Academie zit erg vol. Dat betekent bomvolle klassen en een zeer hectische start van het nieuwe studiejaar. Vol gas zijn we weer begonnen met het organiseren van de introductieweek, het voorbereiden van de lessen, het indelen van de projecten en het produceren van studiemateriaal. Ik ben er trots op dat ik dit geweldige vak mag uitoefenen en onderdeel uitmaak van het team van de ICT Academie Leiden. Wij werken wel hard… Voordat de vakantie begon, hebben mijn collega’s en ik diverse intakegesprekken gehouden met de nieuwe studenten. Ze kwamen - soms ook niet - met een bleke huidskleur, nog geen spatje zon ontvangen op hun jonge puberale gezichten. Net hun examens van het vmbo achter de rug, vaak nog zonder uitslag. Stijf van de stress kwamen ze binnen. Samen namen we de behaalde resultaten door, de voorlopige cijferlijsten en eventuele Eerder Verworven Competenties (EVC’s). En we testen ze op kennis, houding en bijvoorbeeld ook numerieke aanleg. Tijdens het gesprek vraag ik de student ook na te denken over zijn motivatie. Waarom wil je ICT studeren en hoe denk je dat het beroep is nadat je je studie afgerond hebt? We praten over leerdoelen en wat hij denkt te gaan leren. Meestal hebben ze nog niet echt nagedacht over wat het vak ICT nu eigenlijk inhoud. “Jullie hebben alleen maar vakantie en je moet wel gek zijn om voor een klas met 16-jarigen te gaan staan.” Dit is het algemeen beroepsbeeld van docent. Mensen hebben vaak geen besef dat we keihard werken. De laatste weken van een schooljaar zijn enorm hectisch. Als docent worstel je jezelf door alle toetsen heen, de herkansingen, verwerk je alle cijfers, maak je jezelf hard voor de student in de voortgangsgesprekken. En je houd je ook nog bezig met alle nieuwe studenten. Mede dankzij het eeuwigdurende personeelsgebrek een hele klus. Foto Friso Keuris

wij wErKEn wEl hard Column MBO021_OPM_04.indd 12

BACK STAGE

Project: Link Design ontwikkelde het concept, de vormgeving en verzorgde de opmaak van dit nieuwe opinieblad.

nodig hebben bijvoorbeeld. Ingewikkeld vond ik de cultuur van ja zeggen en nee doen. Ik heb er wakker van gelegen dat je iets afspreekt en vervolgens wordt het op ambtelijk niveau onvoldoende waargemaakt. Dit ben ik onderwijsland ook al tegengekomen. Ik heb er een hekel aan. Afspraak is afspraak is voor mij een heilig principe. Je maakt keuzes met elkaar en dan doen we dat ook, zonder door te schieten in starheid. Het is geen slechte eigenschap voor een roc om koersvast te zijn, ook al is er tegenwind. Mijn ervaring vanuit Rotterdam is dat het onderwijs daarin kan groeien. Ik wil mijn energie kunnen besteden aan het beter maken van een organisatie, op zo’n manier dat we excelleren in talentontwikkeling van al onze deelnemers.”

Tekst Marie-José Linders Illustratie Seb Jarnot - Unit CMA Foto Gemeente Rotterdam

“Mijn overstap naar het mbo begrijpt niet iedereen. Sommigen zagen de stap van wethouder naar een roc als een stap terug,” zegt Leonard Geluk (39). En dat irriteert de kersverse voorzitter van het college van bestuur van ROC Midden Nederland. “We moeten in Nederland niet trotser zijn op de universiteit dan op het mbo.”

‘MIJN KERNOPGAVE IS talentontwikkeling’ Leonard Geluk, voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland:

.nl

Circulation 550 Project: design of the corporate website with content management system, creating 13 landing pages and project management for Search Engine Optimisation, including realisation. Being online is not enough A website which cannot be found barely has the right to exist. The Duisenberg school of finance realised this as well: they depend on their website to reach potential students online from all over the world. Link Design was therefore asked to increase the findability of their website www.duisenbergschooloffinance.com. Initially, this was quickly established by refreshing the corporate site and promoting the URL to the target group. Besides this Link Design is creating thirteen landing pages (one per target country, with ‘local’ hosting), putting the site on several rankings and enlisted with national search engines. Duisenberg also joined social networks like Facebook and LinkedIn. Link Design alo created a promotional film for placement on sites like YouTube.. All with good results: more and more students from around the world are applying.

Concept & realisatie/Concept & realisation Link Design Creative workshops Everything we do revolves around your image. We translate identity and personality to a differentiating market position: powerful, believable, different and of good quality. With one goal: improving and continuously increasing visibility of your organisation. We achieve this by conducting creative sessions: what are the themes you care for? what is your essence? which of your values are seen by your target market? This way we gain clear insight in the current and future position of your organisation. We make the personality of your organisation visible, tangible, measurable and workable. Then we translate this to the most appropriate, media-independent communication materials.

Project: Link Design created the concept and designed the new magazine as well as taking care of DTP. New! Back Stage On Friday, October 9th the first issue of Back Stage was launched. Back Stage is the new magazine for vocational education and schooling, published by the MBO Raad. Launch of the magazine coincided with RTL5 TV´s shooting of the opening of a national 6-day promotional event for vocational education. The magazine is diverse, positive, honest, open and current. With passion and pride articles discuss the importance of vocational education, the backbone of our society.

BACK STAGE

Na enkele jaren in Rotterdam wethouder te zijn geweest, is Geluk nu begonnen aan de baan die hij omschrijft als ‘passend bij de missie in mijn leven’. “Ik heb als wethouder veel ruimte gekregen om het onderwijs verder te brengen. Meer lesuren voor leerlingen die het

KOERSVAST MET TEGENWIND Het hbo en de universiteit worden als meer ‘sexy’ gezien dan het mbo, constateert Geluk. “Ik spreek vaders en moeders die trots zijn dat hun kind rechten of economie studeert. Helaas merk ik te vaak dat ouders weinig trots zijn op hun kind dat op het vmbo of mbo zit. Dat vind ik jammer. Het kan niet zo zijn dat de status van een medewerker aan de universiteit, wiens functie toevallig hoogleraar of hoofddocent heet, een hogere is dan die van een docent die techniekles geeft aan ROC Midden Nederland. Daar baal ik van. De toegevoegde waarde van een hoogleraar is dezelfde als die van een mbo-docent. Kijkend naar studentenaantallen, dan is de maatschappelijke relevantie van het mbo misschien wel een grotere dan van de universiteit. Nederland kennisland is ook het mbo. We moeten alle functies op mbo-niveau kunnen blijven bedienen met bijscholing. Ook al ben je 30, 40 of 50: je bent nooit klaar met je ontwikkeling. Dit is kwetsbaar in Nederland. Onze premier is voorzitter van het Innovatieplatform. Dat gaat vooral over high brow-onderzoek. Het moet gaan over de basisinfrastructuur van de sector die de meeste werknemers opleidt: het mbo.”

Nieuw! Back Stage Tijdens tv-opnames van RTL 5 voor de opening van de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs op vrijdag 9 oktober werd het eerste nummer van Back Stage gepresenteerd. Back Stage is het nieuwe opinieblad voor beroepsonderwijs en educatie en wordt uitgegeven door de MBO Raad. Het nieuwe blad is veelzijdig, positief, eerlijk, open en actueel. Met passie en trots wordt er over het MBO gesproken, de ruggengraat van de maatschappij.

.ru

.us .us

Project: ontwerp van de corporate website met cms, dertien landingpages en een plan van aanpak Search Engine Optimalisation, inclusief uitvoering. Online zijn is niet genoeg Een website die niet wordt gevonden, heeft nauwelijks bestaansrecht. Dat beseft ook de Duisenberg school of finance: zij zijn afhankelijk van hun website om potentiële studenten van over de hele wereld online te bereiken. Aan Link Design de vraag om de vindbaarheid van de site www.duisenbergschooloffinance.com aanzienlijk te verhogen. Dat is in eerste instantie al gelukt door de corporate site te vernieuwen en de URL beter onder de aandacht te krijgen bij de doelgroep. Daarnaast zet Link Design onder meer dertien landingspages op (één per targetland, met lokale hosting), laat de site opnemen in verschillende rankings en schrijft het instituut in bij zoekmachines in de targetlanden. Duisenberg is actief op social networks als Facebook en LinkedIn. Link Design heeft een promotiefilm gemaakt voor onder meer YouTube. Het resultaat blijft niet uit: er komen meer en meer aanmeldingen binnen van geschikte studenten van over de hele wereld.

Duisenberg school of finance

MBO Raad

Child Helpline International Six-day event is the new classic For the first time in the Netherlands an event was held to promote vocational education. The six-day event (from 9 till 15 October) was organised by the MBO Raad, together with Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland and MBO 2010. The event emphasized the importance of vocational education and craftsmanship for our society. Link Design was asked to develop the logo and visual identity for this event, including the website. There, visitors could vote for their favourite MBO Uitblinker 2009 (the star student), while students could sign up for winning a so-called Dream Internship. The site was updated hourly and generated a lot of traffic. Project: design of visual identity and related items such as the website, invitations, program booklet, ads, event decoration and awards.

Online strategie

1. Amsterdam Symphony Orchestra Program booklet Season 2009/2010 2. Logo, corporate design and website Linea Recta Media 3. Book ‘100 years of music’ for Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in The Netherlands 4. Website Babboe cargobikes 5. Logo, corporate design and website Gerard van der Made, coaching

1. Amsterdam Symphony Orchestra Programmaboekje Seizoen 2009/2010 2. Logo, huisstijl en website Linea Recta Media 3. Boekje ‘100 jaar muziek’ voor Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland 4. Website Babboe bakfietsen 5. Logo, huisstijl, website Gerard van der Made, coaching

5

2

4

1

3

Geodan

SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0.

Creatief door kinderen Child Helpline International is het wereldwijde ledennetwerk van telefonische kinderhulplijnen, dat zich inzet om de rechten van kinderen te beschermen. De organisatie werkt in ongeveer 150 landen.

Iedereen heeft het er over, maar hoe combineer je het tot een succes?

Children’s creativity Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. CHI works in around 150 countries. Project: design of the annual report, with ‘creativity’ as theme. Therefore, in the report children’s drawings and photography alternate.

Project: ontwikkeling jaarverslag ‘nieuwe stijl’, met als thema ‘creatief’. In het verslag wisselen kindertekeningen en fotografie elkaar af.

Link Design staat niet alleen voor een aansprekend online en offline ontwerp, maar implementeert ook de totale online strategie. Krijg meer rendement uit je merk. Wij creëren de optimale combinatie van vormgeving, techniek en inhoud.

10 Board report

Child Helpline International

Everybody talks about it, but how do you bring it to a success?

“I haven’t got any friends, it’s so bad I just wish I could die”, the 9 year old boy said to the counsellor on the phone. Every morning, he felt ill and was scared of going to school. The child helpline spoke first to the school nurse who had been working with the caller. She explained his situation to his teachers. With the caller’s consent, the teacher asked one of the older, responsible boys to keep an eye on him, both on the school bus and in the playground. The caller later called the child helpline to say that the bullying had stopped, and a new boy had joined the school and they had become good friends. He thanked the counsellors and was happy he had had someone to call.

The reason why child helplines are so important is simple: every child deserves a childhood. There are many reasons why children contact a child helpline. Some want to share a funny story with a trusted friend and others wish to raise concerns that bother them. Yet year after year abuse and violence remains one of the top three reasons globally. It is commonly said that child abuse casts a shadow the length of a lifetime. Often child abuse perpetuates itself in later years, with adults finding it impossible to erase the painful memories of their childhood. Instead of leading happy and healthy lives like millions of boys and girls, those children feel alone and live in fear of others. Helping to make the lives of children better is not one of the priorities of CHI, it is the ONLY priority.

CHI member child helpline countries according to 2008 membership criteria

Full members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Our mission is to respond to children in need of care and protection and voice their concerns to policy- and decisionmakers. When a child contacts a helpline he or she is asking to be heard, a right that is enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Our aim is to have a child helpline in almost every country in the world by 2010.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Antigua, Barbuda Argentina Aruba Australia Austria Bahrain Belgium (2) Botswana Brunei Canada Chile Colombia Costa Rica Cote d’Ívoire Croatia Curacao Czech Republic Denmark Dominican Republic Egypt Finland France

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Germany Greece (2) Guinee Conakry Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Iran SPRC Ireland Italy Jamaica Japan Jordan Kenya Korea (2) Latvia Government Lesotho Lithuania Luxemburg Macedonia

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malawi Mexico Mongolia Namibia Nepal Netherlands Nigeria Norway New Zealand (3) Pakistan Palestine Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Singapore

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Slovakia Slovenia South Africa Spain St. Maarten Swaziland Sweden Switzerland Taiwan, R.O.C. Thailand Trinidad, Tobago United Arab Emirates Sharjah Uganda United Kingdom (4) Uruguay U.S.A. (4) Vietnam Yemen Zimbabwe

Associate members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

* Countries with operational child helplines that fulfill the CHI membership criteria

Albania Azerbaijan Bangladesh Belarus Bhutan Brazil Bulgaria Cambodia Denmark Ecuador El Salvador Estonia Ethiopia Iraq Kazakhstan Latvia Lebanon Liechtenstein Maldives Mali Malta Mozambique

■ ■ ■ ■ ■ ■

Saudi Arabia Sri Lanka Sudan Suriname Tunisia United Arab Emirates Abu Dhabi Zambia

With the dedication of child helpline members and CHI staff we have been able to launch four new child helplines in 2008, thereby ensuring that many more thousands of children are heard and helped. By supporting several trainings, workshops and peer exchanges CHI has responded to child helpline needs for relevant and sustainable development assistance.

In 2008 CHI’s General Board was comprised of five Regional Representatives and three members from the Daily Board: General Board Members 2008 Daily Board Chair Secretary Treasurer Regional representatives Africa Americas and the Caribbean Asia Pacific Europe MENA

twintigste jaargang 2009 | 2

Jeroo Billimoria Kees Peijster Willem Bröcker

Bernadette Harases (Namibia) Altagracia Chapman Cham (Aruba) Supinda Chakraband (Thailand) Eva Kerpel (Hungary) Ambassador Moushira Khattab (Egypt)

Taskforce Chairs – Special invitees to General Board meetings Advocacy Grant Taylor (New Zealand) Data Peter Irgens (Sweden) Principles, Standards and Practices (PSP) Wilma Groen (Netherlands) Special invitee from Plan International Patron

Paul Bode Valerie Howarth

In 2008, the network met several times for specialised trainings and the sharing of best practises. Special attention was given to the development of new statutes to update CHI’s governance structure. The development of a new CHI visual identity and slogan in 2008 reinforces the visibility of CHI among its stakeholders. We are greatly indebted to our child helpline members as they truly enable us to keep up the good work. Our many partners in 2008 have provided valuable support to CHI in the form of funding, expertise and advice and for that we thank them.

* Countries that CHI is working closely with

The year 2008 celebrated five years of CHI. Five years of growth and development of our role in working with partners to strengthen the child helpline network. It also marks the mid-term of CHI’s current strategic period where the emphasis is on consolidating core services and strengthening our internal monitoring system. Reaching out to children with information and communication technologies (ICT) is at the very core of CHI’s programmes. CHI is a membership organisation representing ninety-five full members (operational child helplines) and twenty-nine associate members (those working with CHI to launch a new child helpline)1. In this capacity, CHI has acted as a broker between policymakers, the private sector and child development agencies on the one hand and member child helplines on the other. We believe in adding value to the child helplines within the network by creating opportunities to help improve the environment in which they work.

Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:15

Chi029_annual_report2.indd 5

With every project undertaken, every donor proposal made, every conference attended and every child helpline launched, CHI believes that all individuals are entitled to respect…for all children grow up to be adults.

5

8

05-06-2009 15:33:21

as of November 2008

■ ■ ■

Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:27

6

Project: restyle relatiemagazine GeoData.

14

GIS voelt zich thuis in de woningcorporatiemarkt geodata 2009 | 2 1

Telecom regulators, operators and ICT companies; Child Rights Information Network (CRIN) International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

At the regional level, we have signed a Memorandum of Understanding with the League of Arab States and developed a partnership with the MENA Child Protection Initiative. We hope to do the same with other bilateral and multilateral organisations in each of the five regions where we work (Africa, Americas and the Caribbean, Asia-Pacific, Europe and MiddleEast and North Africa). It is of vital importance to have real and meaningful engagement with key stakeholders that can effect long-term systemic change for children and young people.

Child Helpline International

Chi029_annual_report2.indd 8

GeoData welcomes the world Due to their growing professionalism business magazines can compete with the popular magazines. The key is to create a good and credible magazine by incorporating keywords like open, critical and journalist-like communication. This is also the basis for GeoData, the business magazine from Geodan. GeoData offers business information and shares knowledge from within the organisation, but also brings the outside world inside. This became the starting point for the redesign of the magazine.

The overall objective of CHI is to contribute to Millennium Development Goal 8: Develop global partnerships for development, target 18: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies - especially information and communications technologies.

International partnerships enable CHI to reinforce its strategic focus, namely, to utilise child helplines, and thus new technologies, as a tool in child protection. In this context, the multi-stakeholder approach enables CHI’s members to reach out and protect those children most in need of care and protection. Some international bodies with which we work include: United Nations Committee on the Rights of the Child (UNCRC); International Telecommunications Union (ITU); United Nations Children’s Fund (UNICEF);

We hope you enjoy reading this year’s Annual Report.

to start child helplines, and that fulfill the

CHI’s regional representatives and staff Child Helpline International

Consolidating core services The sharing of knowledge and experiences remains critically important for a network of child helplines. Being such as a specialised service, we have experienced that the best expertise is often to be found within the network itself. As such, CHI’s Regional and International Consultations, thematic-based trainings and peer exchanges are the backbone of CHI’s activities. During 2008 we focused on strengthening these services and increasing the number available to members.

The CHI Board.

CHI associate membership criteria

4

Chi029_annual_report2.indd 4

Mannen met geo-beleidsplannen in Lelystad

De vaderlandse natuur in één database? Geo-informatie helpt een handje

Management Report

The global network of child helplines (November 2008) CHI has much to be proud of in our five years of existence. Like all dynamic and passionate small organisations, CHI faced challenges. While some still remain to be overcome, we have nonetheless grown into a well-recognised organisation. Many of our contacts are often surprised that we are only five years old. With over 11,4 million (2007) responded pleas for support made to child helplines via the phone, internet and postal services, child helplines aim to truly listen to and work towards real change for children all over the world.

SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0. Millions of children around the world are abused, exploited and discriminated against on a daily basis. In 2007 child helplines across the world received around 11,4 million contacts (via phones, mobiles, the internet, postal services and directly working with children in the local community) from children and young people in need of crisis intervention, rehabilitation, counselling or someone to talk to. Ideally, a child helpline is accessible around the clock, free of cost and enables the caller to contact someone in an emergency situation. Child helplines also provide supportive information or directly link children to immediate rescue and safety. Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. We work in around 160 countries and were founded on the belief that children and young people not only have rights, but that they alone are the best individuals to identify their problems if they are equipped with the proper tools.

Link Design does not only design catchy online or offline productions, but can also create a complete online strategy. To get more out of your brand we come up with an optimal combination of design, technique and content.

GeoData verwelkomt de wereld Relatiemagazines worden steeds professioneler en gaan vaker concurreren met publiekstijdschriften. Kern is een goede en geloofwaardige uitgave te creëren middels sleutelwoorden als open, kritisch en journalistiek com­­mu­niceren. Dat is ook de basis voor GeoData, het relatiemagazine van Geodan dat drie keer per jaar verschijnt. Het magazine biedt vakinformatie en deelt kennis vanuit de organisatie, maar brengt de buitenwereld ook naar binnen. Dit werd ook het uitgangspunt voor de nieuwe vormgeving van dit magazine.

geodata

Chi029_annual_report2.indd 9

9

Project: restyle business magazine GeoData.

05-06-2009 15:33:28


MBO021_OPM_04.indd 30

02-10-2009 14:05:52

MBO021_OPM_04.indd 31

02-10-2009 14:06:04

BACK STAGE

BACK STAGE

“Bij beroepsonderwijs denk ik niet alleen aan het mbo. Als staatssecretaris reken ik het gehele beroepsonderwijs, dus ook het hbo, tot mijn verantwoordelijkheid. We worden nu opgeslokt door een financiële crisis. Hèt moment om op innovatieve wijze onze toekomst te creëren. Ik ben een optimist en als staatssecretaris wil ik perspectief bieden. We moeten ons afvragen in welke maatschappij we onze kinderen willen laten opgroeien. En daarin hebben het onderwijs

Docent ICT Academie ROC Leiden en schreef als songwriter vele Nederlandstalige hits

Elmer Veerhoff

“Mijn bijeenkomst moet natuurlijk wel tot iets leiden. Het moet niet blijven bij praten alleen. Om 0.00 uur, als mijn 24 uur als staatssecretaris voorbij zijn, hebben we toekomstscenario’s klaar. Op basis van deze scenario’s maken we een keuze, waar alle deelnemers aan de bijeenkomst achterstaan en echt voor gaan! Zij zijn dan de ambassadeurs van het beroepsonderwijs. Zij zullen vanuit hun passie anderen meekrijgen voor het realiseren van onze droom.”

IN DIALOOG EN GEZAMENLIJKHEID Degene die de gesprekken organiseerde meldde ons voor de vakantie dat wij een week eerder moesten beginnen om de laatkomers alsnog te kunnen helpen. Niemand van ons team heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Zonder morren zijn we eerder begonnen. En onze ICT Academie zit erg vol. Dat betekent bomvolle klassen en een zeer hectische start van het nieuwe studiejaar. Vol gas zijn we weer begonnen met het organiseren van de introductieweek, het voorbereiden van de lessen, het indelen van de projecten en het produceren van studiemateriaal. Ik ben er trots op dat ik dit geweldige vak mag uitoefenen en onderdeel uitmaak van het team van de ICT Academie Leiden. Wij werken wel hard… Voordat de vakantie begon, hebben mijn collega’s en ik diverse intakegesprekken gehouden met de nieuwe studenten. Ze kwamen - soms ook niet - met een bleke huidskleur, nog geen spatje zon ontvangen op hun jonge puberale gezichten. Net hun examens van het vmbo achter de rug, vaak nog zonder uitslag. Stijf van de stress kwamen ze binnen. Samen namen we de behaalde resultaten door, de voorlopige cijferlijsten en eventuele Eerder Verworven Competenties (EVC’s). En we testen ze op kennis, houding en bijvoorbeeld ook numerieke aanleg. Tijdens het gesprek vraag ik de student ook na te denken over zijn motivatie. Waarom wil je ICT studeren en hoe denk je dat het beroep is nadat je je studie afgerond hebt? We praten over leerdoelen en wat hij denkt te gaan leren. Meestal hebben ze nog niet echt nagedacht over wat het vak ICT nu eigenlijk inhoud.

AANSPREKEN OP PASSIE EN VAKMANSCHAP en bedrijfsleven een cruciale rol. Een cruciale rol in het vormgeven van de maatschappij en de wereld waarin wij leven. Met elkaar kun je veel bereiken en als staatssecretaris heb ik de droom dat we dat in dialoog en gezamenlijkheid doen. Als je keuzes maakt die ontstaan vanuit dialoog, ontstaat er meer acceptatie voor deze keuzes.

“Een dag heeft 24 uur en in mijn droom als staatssecretaris benut ik die 24 uur ten volle!”. Dorothé Lamers is voorzitter college van bestuur van Rijn IJssel en staatssecretaris voor één dag. Back Stage vraagt elk nummer iemand naar zijn plannen als hij één dag staatssecretaris van onderwijs mag zijn.

.com

Voorzitter college van bestuur ROC RIJN IJSSEL

DOROTHÉ LAMERS

Tekst Marie-José Linders Foto’s Sam Rentmeester (FMAX), OCW

“Jullie hebben alleen maar vakantie en je moet wel gek zijn om voor een klas met 16-jarigen te gaan staan.” Dit is het algemeen beroepsbeeld van docent. Mensen hebben vaak geen besef dat we keihard werken. De laatste weken van een schooljaar zijn enorm hectisch. Als docent worstel je jezelf door alle toetsen heen, de herkansingen, verwerk je alle cijfers, maak je jezelf hard voor de student in de voortgangsgesprekken. En je houd je ook nog bezig met alle nieuwe studenten. Mede dankzij het eeuwigdurende personeelsgebrek een hele klus.

‘ALS IK MARJA BEN, WIL IK EEN INNOVATIEVE grensoverschrijdende TOEKOMST VOOR HET ONDERWIJS’

Foto Friso Keuris

Dorothé Lamers, ROC Rijn IJssel:

wij wErKEn wEl hard Column

STAATSSECRETARIS VOOR 1 DAG

MBO021_OPM_04.indd 12

02-10-2009 15:11:02

30 / 31

MBO021_OPM_04.indd 13

02-10-2009 14:01:27

BACK STAGE

brow-onderzoek. Het moet gaan over de basisinfrastructuur van de sector die de meeste werknemers opleidt: het mbo.” Nederland. Onze premier is voorzitter van het Innovatieplatform. Dat gaat vooral over high functie toevallig hoogleraar of hoofddocent heet, een hogere is dan die van een docent die techniekles geeft aan ROC Midden Nederland. Daar baal ik van. De toegevoegde waarde van een hoogleraar is dezelfde als die van een mbo-docent. Kijkend naar studentenaantallen, dan is de maatschappelijke relevantie van het mbo misschien wel een grotere dan van de universiteit. Nederland kennisland is ook het mbo. We moeten alle functies op mbo-niveau kunnen blijven bedienen met bijscholing. Ook al ben je 30, 40 of 50: je bent nooit klaar met je ontwikkeling. Dit is kwetsbaar in

Nieuw! Back Stage Tijdens tv-opnames van RTL 5 voor de opening van de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs op vrijdag 9 oktober werd het eerste nummer van Back Stage gepresenteerd. Back Stage is het nieuwe opinieblad voor beroepsonderwijs en educatie en wordt uitgegeven door de MBO Raad. Het nieuwe blad is veelzijdig, positief, eerlijk, open en actueel. Met passie en trots wordt er over het MBO gesproken, de ruggengraat van de maatschappij.

ik jammer. Het kan niet zo zijn dat de status van een medewerker aan de universiteit, wiens merk ik te vaak dat ouders weinig trots zijn op hun kind dat op het vmbo of mbo zit. Dat vind “Ik spreek vaders en moeders die trots zijn dat hun kind rechten of economie studeert. Helaas Het hbo en de universiteit worden als meer ‘sexy’ gezien dan het mbo, constateert Geluk.

.es

heilig principe. Je maakt keuzes met elkaar en dan doen we dat ook, zonder door te schieten in starheid. Het is geen slechte eigenschap voor een roc om koersvast te zijn, ook al is er tegenwind. Mijn ervaring vanuit Rotterdam is dat het onderwijs daarin kan groeien. Ik wil mijn energie kunnen besteden aan het beter maken van een organisatie, op zo’n manier dat we excelleren in talentontwikkeling van al onze deelnemers.” wijsland ook al tegengekomen. Ik heb er een hekel aan. Afspraak is afspraak is voor mij een heb er wakker van gelegen dat je iets afspreekt en vervolgens wordt het op ambtelijk niveau onvoldoende waargemaakt. Dit ben ik onder-

.it

.cz

.gr

.in

Order our magazine or call for an appointment

op Den Haag’

Vraag ons magazine aan of bel voor een afspraak/

‘Ik wil niet wachten

ik de cultuur van ja zeggen en nee doen. Ik nodig hebben bijvoorbeeld. Ingewikkeld vond

Tekst Marie-José Linders Illustratie Seb Jarnot - Unit CMA Foto Gemeente Rotterdam

“Mijn overstap naar het mbo begrijpt niet iedereen. Sommigen zagen de stap van wethouder naar een roc als een stap terug,” zegt Leonard Geluk (39). En dat irriteert de kersverse voorzitter van het college van bestuur van ROC Midden Nederland. “We moeten in Nederland niet trotser zijn op de universiteit dan op het mbo.”

.cn

.com.pt

‘MIJN KERNOPGAVE IS talentontwikkeling’

www.linkdesign.nl Meer informatie/More information

Leonard Geluk, voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland:

T +31 (0)20 67 00 600 > info@linkdesign.nl >

12 / 13

.ru

.us

.pl

.us

.nl

.dk

Project: ontwerp van de corporate website met cms, dertien landingpages en een plan van aanpak Search Engine Optimalisation, inclusief uitvoering. Online zijn is niet genoeg Een website die niet wordt gevonden, heeft nauwelijks bestaansrecht. Dat beseft ook de Duisenberg school of finance: zij zijn afhankelijk van hun website om potentiële studenten van over de hele wereld online te bereiken. Aan Link Design de vraag om de vindbaarheid van de site www.duisenbergschooloffinance.com aanzienlijk te verhogen. Dat is in eerste instantie al gelukt door de corporate site te vernieuwen en de URL beter onder de aandacht te krijgen bij de doelgroep. Daarnaast zet Link Design onder meer dertien landingspages op (één per targetland, met lokale hosting), laat de site opnemen in verschillende rankings en schrijft het instituut in bij zoekmachines in de targetlanden. Duisenberg is actief op social networks als Facebook en LinkedIn. Link Design heeft een promotiefilm gemaakt voor onder meer YouTube. Het resultaat blijft niet uit: er komen meer en meer aanmeldingen binnen van geschikte studenten van over de hele wereld.

.se

Link Design > Kraanspoor 26 > 1033 SE Amsterdam >

Project: design of the corporate website with content management system, creating 13 landing pages and project management for Search Engine Optimisation, including realisation.

relaties op de hoogte houdt, oktober 2009 > Quarterly LiNK #13 Kwartaaluitgave waarmee Link Design zijn

Being online is not enough A website which cannot be found barely has the right to exist. The Duisenberg school of finance realised this as well: they depend on their website to reach potential students online from all over the world. Link Design was therefore asked to increase the findability of their website www.duisenbergschooloffinance.com. Initially, this was quickly established by refreshing the corporate site and promoting the URL to the target group. Besides this Link Design is creating thirteen landing pages (one per target country, with ‘local’ hosting), putting the site on several rankings and enlisted with national search engines. Duisenberg also joined social networks like Facebook and LinkedIn. Link Design alo created a promotional film for placement on sites like YouTube.. All with good results: more and more students from around the world are applying.

(Max Miedinger) Druk/Print WC den Ouden B.V. Oplage/ 700, 90 grams Typografie/Typography Helvetica Neue Anita Simons > Nynke Yong Papier/Paper Chromolux Leenders > Hermen Lutje Berenbroek > Vivian Premsela > Angelique Honig > Joe Landen > Kim Lans > Rosemarie Anje Gildemacher > Stefan Hensing > Martine Hermsen > Medewerkers/Employees Karin Janssen > Marc de Roo > Concept & realisatie/Concept & realisation Link Design Six-day event is the new classic For the first time in the Netherlands an event was held to promote vocational education. The six-day event (from 9 till 15 October) was organised by the MBO Raad, together with Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland and MBO 2010. The event emphasized the importance of vocational education and craftsmanship for our society. Link Design was asked to develop the logo and visual identity for this event, including the website. There, visitors could vote for their favourite MBO Uitblinker 2009 (the star student), while students could sign up for winning a so-called Dream Internship. The site was updated hourly and generated a lot of traffic.

1

Project: design of visual identity and related items such as the website, invitations, program booklet, ads, event decoration and awards.

3

4

2

5

1. Amsterdam Symphony Orchestra Programmaboekje Seizoen 2009/2010 2. Logo, huisstijl en website Linea Recta Media 3. Boekje ‘100 jaar muziek’ voor Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland 4. Website Babboe bakfietsen 5. Logo, huisstijl, website Gerard van der Made, coaching

1. Amsterdam Symphony Orchestra Program booklet Season 2009/2010 2. Logo, corporate design and website Linea Recta Media 3. Book ‘100 years of music’ for Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in The Netherlands 4. Website Babboe cargobikes 5. Logo, corporate design and website Gerard van der Made, coaching

Geodan Creatief door kinderen Child Helpline International is het wereldwijde ledennetwerk van telefonische kinderhulplijnen, dat zich inzet om de rechten van kinderen te beschermen. De organisatie werkt in ongeveer 150 landen.

Children’s creativity Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. CHI works in around 150 countries. Project: design of the annual report, with ‘creativity’ as theme. Therefore, in the report children’s drawings and photography alternate.

Project: ontwikkeling jaarverslag ‘nieuwe stijl’, met als thema ‘creatief’. In het verslag wisselen kindertekeningen en fotografie elkaar af.

10 Board report

Child Helpline International

CHI has much to be proud of in our five years of existence. Like all dynamic and passionate small organisations, CHI faced challenges. While some still remain to be overcome, we have nonetheless grown into a well-recognised organisation. Many of our contacts are often surprised that we are only five years old. With over 11,4 million (2007) responded pleas for support made to child helplines via the phone, internet and postal services, child helplines aim to truly listen to and work towards real change for children all over the world.

Everybody talks about it, but how do you bring it to a success? Link Design does not only design catchy online or offline productions, but can also create a complete online strategy. To get more out of your brand we come up with an optimal combination of design, technique and content.

Millions of children around the world are abused, exploited and discriminated against on a daily basis. In 2007 child helplines across the world received around 11,4 million contacts (via phones, mobiles, the internet, postal services and directly working with children in the local community) from children and young people in need of crisis intervention, rehabilitation, counselling or someone to talk to. Ideally, a child helpline is accessible around the clock, free of cost and enables the caller to contact someone in an emergency situation. Child helplines also provide supportive information or directly link children to immediate rescue and safety. Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. We work in around 160 countries and were founded on the belief that children and young people not only have rights, but that they alone are the best individuals to identify their problems if they are equipped with the proper tools.

The reason why child helplines are so important is simple: every child deserves a childhood. There are many reasons why children contact a child helpline. Some want to share a funny story with a trusted friend and others wish to raise concerns that bother them. Yet year after year abuse and violence remains one of the top three reasons globally. It is commonly said that child abuse casts a shadow the length of a lifetime. Often child abuse perpetuates itself in later years, with adults finding it impossible to erase the painful memories of their childhood. Instead of leading happy and healthy lives like millions of boys and girls, those children feel alone and live in fear of others. Helping to make the lives of children better is not one of the priorities of CHI, it is the ONLY priority.

Management Report

CHI member child helpline countries according to 2008 membership criteria

“I haven’t got any friends, it’s so bad I just wish I could die”, the 9 year old boy said to the counsellor on the phone. Every morning, he felt ill and was scared of going to school. The child helpline spoke first to the school nurse who had been working with the caller. She explained his situation to his teachers. With the caller’s consent, the teacher asked one of the older, responsible boys to keep an eye on him, both on the school bus and in the playground. The caller later called the child helpline to say that the bullying had stopped, and a new boy had joined the school and they had become good friends. He thanked the counsellors and was happy he had had someone to call.

Full members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Our mission is to respond to children in need of care and protection and voice their concerns to policy- and decisionmakers. When a child contacts a helpline he or she is asking to be heard, a right that is enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Our aim is to have a child helpline in almost every country in the world by 2010.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Antigua, Barbuda Argentina Aruba Australia Austria Bahrain Belgium (2) Botswana Brunei Canada Chile Colombia Costa Rica Cote d’Ívoire Croatia Curacao Czech Republic Denmark Dominican Republic Egypt Finland France

Associate members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Germany Greece (2) Guinee Conakry Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Iran SPRC Ireland Italy Jamaica Japan Jordan Kenya Korea (2) Latvia Government Lesotho Lithuania Luxemburg Macedonia

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malawi Mexico Mongolia Namibia Nepal Netherlands Nigeria Norway New Zealand (3) Pakistan Palestine Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Singapore

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

* Countries with operational child helplines that fulfill the CHI membership criteria

Slovakia Slovenia South Africa Spain St. Maarten Swaziland Sweden Switzerland Taiwan, R.O.C. Thailand Trinidad, Tobago United Arab Emirates Sharjah Uganda United Kingdom (4) Uruguay U.S.A. (4) Vietnam Yemen Zimbabwe

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Albania Azerbaijan Bangladesh Belarus Bhutan Brazil Bulgaria Cambodia Denmark Ecuador El Salvador Estonia Ethiopia Iraq Kazakhstan Latvia Lebanon Liechtenstein Maldives Mali Malta Mozambique

■ ■ ■ ■ ■ ■

Saudi Arabia Sri Lanka Sudan Suriname Tunisia United Arab Emirates Abu Dhabi Zambia

With the dedication of child helpline members and CHI staff we have been able to launch four new child helplines in 2008, thereby ensuring that many more thousands of children are heard and helped. By supporting several trainings, workshops and peer exchanges CHI has responded to child helpline needs for relevant and sustainable development assistance.

In 2008 CHI’s General Board was comprised of five Regional Representatives and three members from the Daily Board: General Board Members 2008 Daily Board Chair Secretary Treasurer Regional representatives Africa Americas and the Caribbean Asia Pacific Europe MENA

twintigste jaargang 2009 | 2

Jeroo Billimoria Kees Peijster Willem Bröcker

Bernadette Harases (Namibia) Altagracia Chapman Cham (Aruba) Supinda Chakraband (Thailand) Eva Kerpel (Hungary) Ambassador Moushira Khattab (Egypt)

Taskforce Chairs – Special invitees to General Board meetings Advocacy Grant Taylor (New Zealand) Data Peter Irgens (Sweden) Principles, Standards and Practices (PSP) Wilma Groen (Netherlands) Special invitee from Plan International

Paul Bode

Patron

Valerie Howarth

Reaching out to children with information and communication technologies (ICT) is at the very core of CHI’s programmes. CHI is a membership organisation representing ninety-five full members (operational child helplines) and twenty-nine associate members (those working with CHI to launch a new child helpline)1. In this capacity, CHI has acted as a broker between policymakers, the private sector and child development agencies on the one hand and member child helplines on the other. We believe in adding value to the child helplines within the network by creating opportunities to help improve the environment in which they work.

In 2008, the network met several times for specialised trainings and the sharing of best practises. Special attention was given to the development of new statutes to update CHI’s governance structure. The development of a new CHI visual identity and slogan in 2008 reinforces the visibility of CHI among its stakeholders. We are greatly indebted to our child helpline members as they truly enable us to keep up the good work. Our many partners in 2008 have provided valuable support to CHI in the form of funding, expertise and advice and for that we thank them.

International partnerships enable CHI to reinforce its strategic focus, namely, to utilise child helplines, and thus new technologies, as a tool in child protection. In this context, the multi-stakeholder approach enables CHI’s members to reach out and protect those children most in need of care and protection. Some international bodies with which we work include: ■ United Nations Committee on the Rights of the Child (UNCRC); ■ International Telecommunications Union (ITU); ■ United Nations Children’s Fund (UNICEF);

With every project undertaken, every donor proposal made, every conference attended and every child helpline launched, CHI believes that all individuals are entitled to respect…for all children grow up to be adults. We hope you enjoy reading this year’s Annual Report.

* Countries that CHI is working closely with to start child helplines, and that fulfill the

The CHI Board.

CHI associate membership criteria

CHI’s regional representatives and staff 4

Child Helpline International

Chi029_annual_report2.indd 4

Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:15

Chi029_annual_report2.indd 5

The year 2008 celebrated five years of CHI. Five years of growth and development of our role in working with partners to strengthen the child helpline network. It also marks the mid-term of CHI’s current strategic period where the emphasis is on consolidating core services and strengthening our internal monitoring system.

5

05-06-2009 15:33:21

8

as of November 2008

Child Helpline International

Chi029_annual_report2.indd 8

■ ■ ■

Telecom regulators, operators and ICT companies; Child Rights Information Network (CRIN) International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

At the regional level, we have signed a Memorandum of Understanding with the League of Arab States and developed a partnership with the MENA Child Protection Initiative. We hope to do the same with other bilateral and multilateral organisations in each of the five regions where we work (Africa, Americas and the Caribbean, Asia-Pacific, Europe and MiddleEast and North Africa). It is of vital importance to have real and meaningful engagement with key stakeholders that can effect long-term systemic change for children and young people. The overall objective of CHI is to contribute to Millennium Development Goal 8: Develop global partnerships for development, target 18: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies - especially information and communications technologies.

Consolidating core services The sharing of knowledge and experiences remains critically important for a network of child helplines. Being such as a specialised service, we have experienced that the best expertise is often to be found within the network itself. As such, CHI’s Regional and International Consultations, thematic-based trainings and peer exchanges are the backbone of CHI’s activities. During 2008 we focused on strengthening these services and increasing the number available to members. Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:27

Chi029_annual_report2.indd 9

Mannen met geo-beleidsplannen in Lelystad

De vaderlandse natuur in één database? Geo-informatie helpt een handje

The global network of child helplines (November 2008)

SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0.

GeoData verwelkomt de wereld Relatiemagazines worden steeds professioneler en gaan vaker concurreren met publiekstijdschriften. Kern is een goede en geloofwaardige uitgave te creëren middels sleutelwoorden als open, kritisch en journalistiek com­­mu­niceren. Dat is ook de basis voor GeoData, het relatiemagazine van Geodan dat drie keer per jaar verschijnt. Het magazine biedt vakinformatie en deelt kennis vanuit de organisatie, maar brengt de buitenwereld ook naar binnen. Dit werd ook het uitgangspunt voor de nieuwe vormgeving van dit magazine.

geodata

publication of Link Design to keep business relations

Circulation 550

Duisenberg school of finance

MBO Raad

informed, October 2009 Link Design staat niet alleen voor een aansprekend online en offline ontwerp, maar implementeert ook de totale online strategie. Krijg meer rendement uit je merk. Wij creëren de optimale combinatie van vormgeving, techniek en inhoud.

Project: Link Design ontwikkelde het concept, de vormgeving en verzorgde de opmaak van dit nieuwe opinieblad.

© 2009 Link Design Iedereen heeft het er over, maar hoe combineer je het tot een succes?

KOERSVAST MET TEGENWIND

“Mijn overstap naar het mbo zie ik als een forse carrièrestap. Wethouder van een grote stad is een relevante job, maar je staat meer aan de zijlijn. Je kunt prachtige beleidsnotities schrijven, maar het gebeurt op de scholen. Nu sta ik midden in het onderwijsveld waar meer dan een half miljoen Nederlanders worden opgeleid. Ik kies voor een sector die relevant is. In een omgeving die interessant is: de grote stad. De bestuurlijke opgaaf van het mbo is complex. Het is minstens zo ingewikkeld om een roc te besturen als een universiteit met academische ziekenhuizen. Alleen al de vraagstukken rond educatie, de marktwerking in de inburgering, de financiële problematiek. Ach, het heeft misschien ook te maken mijn 

Child Helpline International

Online strategie SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0.

Na enkele jaren in Rotterdam wethouder te zijn geweest, is Geluk nu begonnen aan de baan die hij omschrijft als ‘passend bij de missie in mijn leven’. “Ik heb als wethouder veel ruimte gekregen om het onderwijs verder te brengen. Meer lesuren voor leerlingen die het

Project: ontwerp van de visuele identiteit met bijbehorende middelen zoals de website, uitnodigingen, programmaboekje, advertenties, aankleding van het evenement en awards.

BACK STAGE

Creative workshops Everything we do revolves around your image. We translate identity and personality to a differentiating market position: powerful, believable, different and of good quality. With one goal: improving and continuously increasing visibility of your organisation. We achieve this by conducting creative sessions: what are the themes you care for? what is your essence? which of your values are seen by your target market? This way we gain clear insight in the current and future position of your organisation. We make the personality of your organisation visible, tangible, measurable and workable. Then we translate this to the most appropriate, media-independent communication materials.

MBO 6-daagse is nieuwe klassieker Op initiatief van de MBO Raad, Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland en MBO 2010 vond van 9 t/m 15 oktober de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs plaats. Een evenement over het belang van beroepsonderwijs en vakmanschap voor onze maat­ schappij. Link Design heeft het logo en de visuele identiteit van deze zesdaagse ontwikkeld, evenals de website. Daar konden bezoekers stemmen wie van de vijftig kandidaten de MBO Uitblinker 2009 werd. Ook konden stagiairs zich aanmelden voor een Droomstage. De site werd constant geactualiseerd en genereerde veel verkeer.

New! Back Stage On Friday, October 9th the first issue of Back Stage was launched. Back Stage is the new magazine for vocational education and schooling, published by the MBO Raad. Launch of the magazine coincided with RTL5 TV´s shooting of the opening of a national 6-day promotional event for vocational education. The magazine is diverse, positive, honest, open and current. With passion and pride articles discuss the importance of vocational education, the backbone of our society.

Mijn wens is dat bedrijfsleven, de publieke, semipublieke sector en het onderwijs echt met elkaar samenwerken. Onderwijs is nog te veel het exclusieve domein van onderwijs zelf. Ik wil een directere betrokkenheid van het bedrijfsleven en de instellingen. Mijn bijdrage aan de dialoog komt voort uit de wens dat meer ervaren vakmensen het vak leren aan toekomstige collega’s. Daar wil ik iedereen voor motiveren. Motivatie ontstaat als je mensen aanspreekt op hun passie en vakmanschap en eigen initiatief de ruimte geeft. Natuurlijk moeten er afspraken gemaakt worden over kwaliteit, maar bovenal wil ik een directere betrokkenheid van partners. Bedrijven en instellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dus: samen met bedrijven en instellingen onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.”

“Gezamenlijk wil ik de toekomst van het beroepsonderwijs bepalen: hoe willen we dat het beroepsonderwijs er in 2020 en 2030 uitziet? Wat is dan de rol van het beroepsonderwijs? Om 0.01 uur begin ik met een bijzondere bijeenkomst. Geen standaard bijeenkomst, maar een levendige bijeenkomst waarbij we gebruik maken van alle beschikbare communicatiemiddelen. Een dialoog met jonge ondernemers, leiders uit het bedrijfsleven, jonge politici uit de landelijke en lokale politiek, jonge mensen uit andere Europese landen en bijvoorbeeld Azië en Amerika. Juist jonge mensen; want zij hebben innovatieve ideeën over onderwijs en hun toekomst. En jongeren uit het buitenland omdat Nederland geen eiland is. We zijn onderdeel van Europa: we moeten onze toekomst grensoverschrijdend bepalen.”

Creatieve workshops Alles wat wij doen draait om uw imago. Wij vertalen identiteit en persoonlijkheid naar een onderscheidende marktpositionering: krachtig, geloofwaardig, eigenzinnig en kwalitatief goed. Met één doel: het beter en continu zichtbaar maken van uw organisatie. Dit doen wij door middel van creatieve sessies: welke thema’s horen bij u? wat is de essentie? welke waarden ziet de doelgroep? Zo ontstaat goed zicht op de huidige en toekomstige positie van uw organisatie. We maken de persoonlijkheid van uw organisatie zichtbaar, concreet, meetbaar en werkbaar. Vervolgens vertalen wij dit naar de juiste media onafhankelijke communicatiemiddelen.

MBO Raad

Project: Link Design created the concept and designed the new magazine as well as taking care of DTP.

Link Design

9

05-06-2009 15:33:28

6

14

GIS voelt zich thuis in de woningcorporatiemarkt geodata 2009 | 2 1

Project: restyle relatiemagazine GeoData.

GeoData welcomes the world Due to their growing professionalism business magazines can compete with the popular magazines. The key is to create a good and credible magazine by incorporating keywords like open, critical and journalist-like communication. This is also the basis for GeoData, the business magazine from Geodan. GeoData offers business information and shares knowledge from within the organisation, but also brings the outside world inside. This became the starting point for the redesign of the magazine. Project: restyle business magazine GeoData.


MBO021_OPM_04.indd 30

02-10-2009 14:05:52

MBO021_OPM_04.indd 31

02-10-2009 14:06:04

BACK STAGE

BACK STAGE

“Bij beroepsonderwijs denk ik niet alleen aan het mbo. Als staatssecretaris reken ik het gehele beroepsonderwijs, dus ook het hbo, tot mijn verantwoordelijkheid. We worden nu opgeslokt door een financiële crisis. Hèt moment om op innovatieve wijze onze toekomst te creëren. Ik ben een optimist en als staatssecretaris wil ik perspectief bieden. We moeten ons afvragen in welke maatschappij we onze kinderen willen laten opgroeien. En daarin hebben het onderwijs

Docent ICT Academie ROC Leiden en schreef als songwriter vele Nederlandstalige hits

Elmer Veerhoff

“Mijn bijeenkomst moet natuurlijk wel tot iets leiden. Het moet niet blijven bij praten alleen. Om 0.00 uur, als mijn 24 uur als staatssecretaris voorbij zijn, hebben we toekomstscenario’s klaar. Op basis van deze scenario’s maken we een keuze, waar alle deelnemers aan de bijeenkomst achterstaan en echt voor gaan! Zij zijn dan de ambassadeurs van het beroepsonderwijs. Zij zullen vanuit hun passie anderen meekrijgen voor het realiseren van onze droom.”

IN DIALOOG EN GEZAMENLIJKHEID Degene die de gesprekken organiseerde meldde ons voor de vakantie dat wij een week eerder moesten beginnen om de laatkomers alsnog te kunnen helpen. Niemand van ons team heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Zonder morren zijn we eerder begonnen. En onze ICT Academie zit erg vol. Dat betekent bomvolle klassen en een zeer hectische start van het nieuwe studiejaar. Vol gas zijn we weer begonnen met het organiseren van de introductieweek, het voorbereiden van de lessen, het indelen van de projecten en het produceren van studiemateriaal. Ik ben er trots op dat ik dit geweldige vak mag uitoefenen en onderdeel uitmaak van het team van de ICT Academie Leiden. Wij werken wel hard… Voordat de vakantie begon, hebben mijn collega’s en ik diverse intakegesprekken gehouden met de nieuwe studenten. Ze kwamen - soms ook niet - met een bleke huidskleur, nog geen spatje zon ontvangen op hun jonge puberale gezichten. Net hun examens van het vmbo achter de rug, vaak nog zonder uitslag. Stijf van de stress kwamen ze binnen. Samen namen we de behaalde resultaten door, de voorlopige cijferlijsten en eventuele Eerder Verworven Competenties (EVC’s). En we testen ze op kennis, houding en bijvoorbeeld ook numerieke aanleg. Tijdens het gesprek vraag ik de student ook na te denken over zijn motivatie. Waarom wil je ICT studeren en hoe denk je dat het beroep is nadat je je studie afgerond hebt? We praten over leerdoelen en wat hij denkt te gaan leren. Meestal hebben ze nog niet echt nagedacht over wat het vak ICT nu eigenlijk inhoud.

AANSPREKEN OP PASSIE EN VAKMANSCHAP en bedrijfsleven een cruciale rol. Een cruciale rol in het vormgeven van de maatschappij en de wereld waarin wij leven. Met elkaar kun je veel bereiken en als staatssecretaris heb ik de droom dat we dat in dialoog en gezamenlijkheid doen. Als je keuzes maakt die ontstaan vanuit dialoog, ontstaat er meer acceptatie voor deze keuzes.

“Een dag heeft 24 uur en in mijn droom als staatssecretaris benut ik die 24 uur ten volle!”. Dorothé Lamers is voorzitter college van bestuur van Rijn IJssel en staatssecretaris voor één dag. Back Stage vraagt elk nummer iemand naar zijn plannen als hij één dag staatssecretaris van onderwijs mag zijn.

.com

Voorzitter college van bestuur ROC RIJN IJSSEL

DOROTHÉ LAMERS

Tekst Marie-José Linders Foto’s Sam Rentmeester (FMAX), OCW

“Jullie hebben alleen maar vakantie en je moet wel gek zijn om voor een klas met 16-jarigen te gaan staan.” Dit is het algemeen beroepsbeeld van docent. Mensen hebben vaak geen besef dat we keihard werken. De laatste weken van een schooljaar zijn enorm hectisch. Als docent worstel je jezelf door alle toetsen heen, de herkansingen, verwerk je alle cijfers, maak je jezelf hard voor de student in de voortgangsgesprekken. En je houd je ook nog bezig met alle nieuwe studenten. Mede dankzij het eeuwigdurende personeelsgebrek een hele klus.

‘ALS IK MARJA BEN, WIL IK EEN INNOVATIEVE grensoverschrijdende TOEKOMST VOOR HET ONDERWIJS’

Foto Friso Keuris

Dorothé Lamers, ROC Rijn IJssel:

wij wErKEn wEl hard Column

STAATSSECRETARIS VOOR 1 DAG

MBO021_OPM_04.indd 12

02-10-2009 15:11:02

30 / 31

MBO021_OPM_04.indd 13

02-10-2009 14:01:27

BACK STAGE

brow-onderzoek. Het moet gaan over de basisinfrastructuur van de sector die de meeste werknemers opleidt: het mbo.” Nederland. Onze premier is voorzitter van het Innovatieplatform. Dat gaat vooral over high functie toevallig hoogleraar of hoofddocent heet, een hogere is dan die van een docent die techniekles geeft aan ROC Midden Nederland. Daar baal ik van. De toegevoegde waarde van een hoogleraar is dezelfde als die van een mbo-docent. Kijkend naar studentenaantallen, dan is de maatschappelijke relevantie van het mbo misschien wel een grotere dan van de universiteit. Nederland kennisland is ook het mbo. We moeten alle functies op mbo-niveau kunnen blijven bedienen met bijscholing. Ook al ben je 30, 40 of 50: je bent nooit klaar met je ontwikkeling. Dit is kwetsbaar in

Nieuw! Back Stage Tijdens tv-opnames van RTL 5 voor de opening van de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs op vrijdag 9 oktober werd het eerste nummer van Back Stage gepresenteerd. Back Stage is het nieuwe opinieblad voor beroepsonderwijs en educatie en wordt uitgegeven door de MBO Raad. Het nieuwe blad is veelzijdig, positief, eerlijk, open en actueel. Met passie en trots wordt er over het MBO gesproken, de ruggengraat van de maatschappij.

ik jammer. Het kan niet zo zijn dat de status van een medewerker aan de universiteit, wiens merk ik te vaak dat ouders weinig trots zijn op hun kind dat op het vmbo of mbo zit. Dat vind “Ik spreek vaders en moeders die trots zijn dat hun kind rechten of economie studeert. Helaas Het hbo en de universiteit worden als meer ‘sexy’ gezien dan het mbo, constateert Geluk.

.es

heilig principe. Je maakt keuzes met elkaar en dan doen we dat ook, zonder door te schieten in starheid. Het is geen slechte eigenschap voor een roc om koersvast te zijn, ook al is er tegenwind. Mijn ervaring vanuit Rotterdam is dat het onderwijs daarin kan groeien. Ik wil mijn energie kunnen besteden aan het beter maken van een organisatie, op zo’n manier dat we excelleren in talentontwikkeling van al onze deelnemers.” wijsland ook al tegengekomen. Ik heb er een hekel aan. Afspraak is afspraak is voor mij een heb er wakker van gelegen dat je iets afspreekt en vervolgens wordt het op ambtelijk niveau onvoldoende waargemaakt. Dit ben ik onder-

.it

.cz

.gr

.in

Order our magazine or call for an appointment

op Den Haag’

Vraag ons magazine aan of bel voor een afspraak/

‘Ik wil niet wachten

ik de cultuur van ja zeggen en nee doen. Ik nodig hebben bijvoorbeeld. Ingewikkeld vond

Tekst Marie-José Linders Illustratie Seb Jarnot - Unit CMA Foto Gemeente Rotterdam

“Mijn overstap naar het mbo begrijpt niet iedereen. Sommigen zagen de stap van wethouder naar een roc als een stap terug,” zegt Leonard Geluk (39). En dat irriteert de kersverse voorzitter van het college van bestuur van ROC Midden Nederland. “We moeten in Nederland niet trotser zijn op de universiteit dan op het mbo.”

.cn

.com.pt

‘MIJN KERNOPGAVE IS talentontwikkeling’

www.linkdesign.nl Meer informatie/More information

Leonard Geluk, voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland:

T +31 (0)20 67 00 600 > info@linkdesign.nl >

12 / 13

.ru

.us

.pl

.us

.nl

.dk

Project: ontwerp van de corporate website met cms, dertien landingpages en een plan van aanpak Search Engine Optimalisation, inclusief uitvoering. Online zijn is niet genoeg Een website die niet wordt gevonden, heeft nauwelijks bestaansrecht. Dat beseft ook de Duisenberg school of finance: zij zijn afhankelijk van hun website om potentiële studenten van over de hele wereld online te bereiken. Aan Link Design de vraag om de vindbaarheid van de site www.duisenbergschooloffinance.com aanzienlijk te verhogen. Dat is in eerste instantie al gelukt door de corporate site te vernieuwen en de URL beter onder de aandacht te krijgen bij de doelgroep. Daarnaast zet Link Design onder meer dertien landingspages op (één per targetland, met lokale hosting), laat de site opnemen in verschillende rankings en schrijft het instituut in bij zoekmachines in de targetlanden. Duisenberg is actief op social networks als Facebook en LinkedIn. Link Design heeft een promotiefilm gemaakt voor onder meer YouTube. Het resultaat blijft niet uit: er komen meer en meer aanmeldingen binnen van geschikte studenten van over de hele wereld.

.se

Link Design > Kraanspoor 26 > 1033 SE Amsterdam >

Project: design of the corporate website with content management system, creating 13 landing pages and project management for Search Engine Optimisation, including realisation.

relaties op de hoogte houdt, oktober 2009 > Quarterly LiNK #13 Kwartaaluitgave waarmee Link Design zijn

Being online is not enough A website which cannot be found barely has the right to exist. The Duisenberg school of finance realised this as well: they depend on their website to reach potential students online from all over the world. Link Design was therefore asked to increase the findability of their website www.duisenbergschooloffinance.com. Initially, this was quickly established by refreshing the corporate site and promoting the URL to the target group. Besides this Link Design is creating thirteen landing pages (one per target country, with ‘local’ hosting), putting the site on several rankings and enlisted with national search engines. Duisenberg also joined social networks like Facebook and LinkedIn. Link Design alo created a promotional film for placement on sites like YouTube.. All with good results: more and more students from around the world are applying.

(Max Miedinger) Druk/Print WC den Ouden B.V. Oplage/ 700, 90 grams Typografie/Typography Helvetica Neue Anita Simons > Nynke Yong Papier/Paper Chromolux Leenders > Hermen Lutje Berenbroek > Vivian Premsela > Angelique Honig > Joe Landen > Kim Lans > Rosemarie Anje Gildemacher > Stefan Hensing > Martine Hermsen > Medewerkers/Employees Karin Janssen > Marc de Roo > Concept & realisatie/Concept & realisation Link Design Six-day event is the new classic For the first time in the Netherlands an event was held to promote vocational education. The six-day event (from 9 till 15 October) was organised by the MBO Raad, together with Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland and MBO 2010. The event emphasized the importance of vocational education and craftsmanship for our society. Link Design was asked to develop the logo and visual identity for this event, including the website. There, visitors could vote for their favourite MBO Uitblinker 2009 (the star student), while students could sign up for winning a so-called Dream Internship. The site was updated hourly and generated a lot of traffic.

1

Project: design of visual identity and related items such as the website, invitations, program booklet, ads, event decoration and awards.

3

4

2

5

1. Amsterdam Symphony Orchestra Programmaboekje Seizoen 2009/2010 2. Logo, huisstijl en website Linea Recta Media 3. Boekje ‘100 jaar muziek’ voor Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland 4. Website Babboe bakfietsen 5. Logo, huisstijl, website Gerard van der Made, coaching

1. Amsterdam Symphony Orchestra Program booklet Season 2009/2010 2. Logo, corporate design and website Linea Recta Media 3. Book ‘100 years of music’ for Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in The Netherlands 4. Website Babboe cargobikes 5. Logo, corporate design and website Gerard van der Made, coaching

Geodan Creatief door kinderen Child Helpline International is het wereldwijde ledennetwerk van telefonische kinderhulplijnen, dat zich inzet om de rechten van kinderen te beschermen. De organisatie werkt in ongeveer 150 landen.

Children’s creativity Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. CHI works in around 150 countries. Project: design of the annual report, with ‘creativity’ as theme. Therefore, in the report children’s drawings and photography alternate.

Project: ontwikkeling jaarverslag ‘nieuwe stijl’, met als thema ‘creatief’. In het verslag wisselen kindertekeningen en fotografie elkaar af.

10 Board report

Child Helpline International

CHI has much to be proud of in our five years of existence. Like all dynamic and passionate small organisations, CHI faced challenges. While some still remain to be overcome, we have nonetheless grown into a well-recognised organisation. Many of our contacts are often surprised that we are only five years old. With over 11,4 million (2007) responded pleas for support made to child helplines via the phone, internet and postal services, child helplines aim to truly listen to and work towards real change for children all over the world.

Everybody talks about it, but how do you bring it to a success? Link Design does not only design catchy online or offline productions, but can also create a complete online strategy. To get more out of your brand we come up with an optimal combination of design, technique and content.

Millions of children around the world are abused, exploited and discriminated against on a daily basis. In 2007 child helplines across the world received around 11,4 million contacts (via phones, mobiles, the internet, postal services and directly working with children in the local community) from children and young people in need of crisis intervention, rehabilitation, counselling or someone to talk to. Ideally, a child helpline is accessible around the clock, free of cost and enables the caller to contact someone in an emergency situation. Child helplines also provide supportive information or directly link children to immediate rescue and safety. Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. We work in around 160 countries and were founded on the belief that children and young people not only have rights, but that they alone are the best individuals to identify their problems if they are equipped with the proper tools.

The reason why child helplines are so important is simple: every child deserves a childhood. There are many reasons why children contact a child helpline. Some want to share a funny story with a trusted friend and others wish to raise concerns that bother them. Yet year after year abuse and violence remains one of the top three reasons globally. It is commonly said that child abuse casts a shadow the length of a lifetime. Often child abuse perpetuates itself in later years, with adults finding it impossible to erase the painful memories of their childhood. Instead of leading happy and healthy lives like millions of boys and girls, those children feel alone and live in fear of others. Helping to make the lives of children better is not one of the priorities of CHI, it is the ONLY priority.

Management Report

CHI member child helpline countries according to 2008 membership criteria

“I haven’t got any friends, it’s so bad I just wish I could die”, the 9 year old boy said to the counsellor on the phone. Every morning, he felt ill and was scared of going to school. The child helpline spoke first to the school nurse who had been working with the caller. She explained his situation to his teachers. With the caller’s consent, the teacher asked one of the older, responsible boys to keep an eye on him, both on the school bus and in the playground. The caller later called the child helpline to say that the bullying had stopped, and a new boy had joined the school and they had become good friends. He thanked the counsellors and was happy he had had someone to call.

Full members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Our mission is to respond to children in need of care and protection and voice their concerns to policy- and decisionmakers. When a child contacts a helpline he or she is asking to be heard, a right that is enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Our aim is to have a child helpline in almost every country in the world by 2010.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Antigua, Barbuda Argentina Aruba Australia Austria Bahrain Belgium (2) Botswana Brunei Canada Chile Colombia Costa Rica Cote d’Ívoire Croatia Curacao Czech Republic Denmark Dominican Republic Egypt Finland France

Associate members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Germany Greece (2) Guinee Conakry Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Iran SPRC Ireland Italy Jamaica Japan Jordan Kenya Korea (2) Latvia Government Lesotho Lithuania Luxemburg Macedonia

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malawi Mexico Mongolia Namibia Nepal Netherlands Nigeria Norway New Zealand (3) Pakistan Palestine Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Singapore

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

* Countries with operational child helplines that fulfill the CHI membership criteria

Slovakia Slovenia South Africa Spain St. Maarten Swaziland Sweden Switzerland Taiwan, R.O.C. Thailand Trinidad, Tobago United Arab Emirates Sharjah Uganda United Kingdom (4) Uruguay U.S.A. (4) Vietnam Yemen Zimbabwe

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Albania Azerbaijan Bangladesh Belarus Bhutan Brazil Bulgaria Cambodia Denmark Ecuador El Salvador Estonia Ethiopia Iraq Kazakhstan Latvia Lebanon Liechtenstein Maldives Mali Malta Mozambique

■ ■ ■ ■ ■ ■

Saudi Arabia Sri Lanka Sudan Suriname Tunisia United Arab Emirates Abu Dhabi Zambia

With the dedication of child helpline members and CHI staff we have been able to launch four new child helplines in 2008, thereby ensuring that many more thousands of children are heard and helped. By supporting several trainings, workshops and peer exchanges CHI has responded to child helpline needs for relevant and sustainable development assistance.

In 2008 CHI’s General Board was comprised of five Regional Representatives and three members from the Daily Board: General Board Members 2008 Daily Board Chair Secretary Treasurer Regional representatives Africa Americas and the Caribbean Asia Pacific Europe MENA

twintigste jaargang 2009 | 2

Jeroo Billimoria Kees Peijster Willem Bröcker

Bernadette Harases (Namibia) Altagracia Chapman Cham (Aruba) Supinda Chakraband (Thailand) Eva Kerpel (Hungary) Ambassador Moushira Khattab (Egypt)

Taskforce Chairs – Special invitees to General Board meetings Advocacy Grant Taylor (New Zealand) Data Peter Irgens (Sweden) Principles, Standards and Practices (PSP) Wilma Groen (Netherlands) Special invitee from Plan International

Paul Bode

Patron

Valerie Howarth

Reaching out to children with information and communication technologies (ICT) is at the very core of CHI’s programmes. CHI is a membership organisation representing ninety-five full members (operational child helplines) and twenty-nine associate members (those working with CHI to launch a new child helpline)1. In this capacity, CHI has acted as a broker between policymakers, the private sector and child development agencies on the one hand and member child helplines on the other. We believe in adding value to the child helplines within the network by creating opportunities to help improve the environment in which they work.

In 2008, the network met several times for specialised trainings and the sharing of best practises. Special attention was given to the development of new statutes to update CHI’s governance structure. The development of a new CHI visual identity and slogan in 2008 reinforces the visibility of CHI among its stakeholders. We are greatly indebted to our child helpline members as they truly enable us to keep up the good work. Our many partners in 2008 have provided valuable support to CHI in the form of funding, expertise and advice and for that we thank them.

International partnerships enable CHI to reinforce its strategic focus, namely, to utilise child helplines, and thus new technologies, as a tool in child protection. In this context, the multi-stakeholder approach enables CHI’s members to reach out and protect those children most in need of care and protection. Some international bodies with which we work include: ■ United Nations Committee on the Rights of the Child (UNCRC); ■ International Telecommunications Union (ITU); ■ United Nations Children’s Fund (UNICEF);

With every project undertaken, every donor proposal made, every conference attended and every child helpline launched, CHI believes that all individuals are entitled to respect…for all children grow up to be adults. We hope you enjoy reading this year’s Annual Report.

* Countries that CHI is working closely with to start child helplines, and that fulfill the

The CHI Board.

CHI associate membership criteria

CHI’s regional representatives and staff 4

Child Helpline International

Chi029_annual_report2.indd 4

Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:15

Chi029_annual_report2.indd 5

The year 2008 celebrated five years of CHI. Five years of growth and development of our role in working with partners to strengthen the child helpline network. It also marks the mid-term of CHI’s current strategic period where the emphasis is on consolidating core services and strengthening our internal monitoring system.

5

05-06-2009 15:33:21

8

as of November 2008

Child Helpline International

Chi029_annual_report2.indd 8

■ ■ ■

Telecom regulators, operators and ICT companies; Child Rights Information Network (CRIN) International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

At the regional level, we have signed a Memorandum of Understanding with the League of Arab States and developed a partnership with the MENA Child Protection Initiative. We hope to do the same with other bilateral and multilateral organisations in each of the five regions where we work (Africa, Americas and the Caribbean, Asia-Pacific, Europe and MiddleEast and North Africa). It is of vital importance to have real and meaningful engagement with key stakeholders that can effect long-term systemic change for children and young people. The overall objective of CHI is to contribute to Millennium Development Goal 8: Develop global partnerships for development, target 18: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies - especially information and communications technologies.

Consolidating core services The sharing of knowledge and experiences remains critically important for a network of child helplines. Being such as a specialised service, we have experienced that the best expertise is often to be found within the network itself. As such, CHI’s Regional and International Consultations, thematic-based trainings and peer exchanges are the backbone of CHI’s activities. During 2008 we focused on strengthening these services and increasing the number available to members. Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:27

Chi029_annual_report2.indd 9

Mannen met geo-beleidsplannen in Lelystad

De vaderlandse natuur in één database? Geo-informatie helpt een handje

The global network of child helplines (November 2008)

SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0.

GeoData verwelkomt de wereld Relatiemagazines worden steeds professioneler en gaan vaker concurreren met publiekstijdschriften. Kern is een goede en geloofwaardige uitgave te creëren middels sleutelwoorden als open, kritisch en journalistiek com­­mu­niceren. Dat is ook de basis voor GeoData, het relatiemagazine van Geodan dat drie keer per jaar verschijnt. Het magazine biedt vakinformatie en deelt kennis vanuit de organisatie, maar brengt de buitenwereld ook naar binnen. Dit werd ook het uitgangspunt voor de nieuwe vormgeving van dit magazine.

geodata

publication of Link Design to keep business relations

Circulation 550

Duisenberg school of finance

MBO Raad

informed, October 2009 Link Design staat niet alleen voor een aansprekend online en offline ontwerp, maar implementeert ook de totale online strategie. Krijg meer rendement uit je merk. Wij creëren de optimale combinatie van vormgeving, techniek en inhoud.

Project: Link Design ontwikkelde het concept, de vormgeving en verzorgde de opmaak van dit nieuwe opinieblad.

© 2009 Link Design Iedereen heeft het er over, maar hoe combineer je het tot een succes?

KOERSVAST MET TEGENWIND

“Mijn overstap naar het mbo zie ik als een forse carrièrestap. Wethouder van een grote stad is een relevante job, maar je staat meer aan de zijlijn. Je kunt prachtige beleidsnotities schrijven, maar het gebeurt op de scholen. Nu sta ik midden in het onderwijsveld waar meer dan een half miljoen Nederlanders worden opgeleid. Ik kies voor een sector die relevant is. In een omgeving die interessant is: de grote stad. De bestuurlijke opgaaf van het mbo is complex. Het is minstens zo ingewikkeld om een roc te besturen als een universiteit met academische ziekenhuizen. Alleen al de vraagstukken rond educatie, de marktwerking in de inburgering, de financiële problematiek. Ach, het heeft misschien ook te maken mijn 

Child Helpline International

Online strategie SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0.

Na enkele jaren in Rotterdam wethouder te zijn geweest, is Geluk nu begonnen aan de baan die hij omschrijft als ‘passend bij de missie in mijn leven’. “Ik heb als wethouder veel ruimte gekregen om het onderwijs verder te brengen. Meer lesuren voor leerlingen die het

Project: ontwerp van de visuele identiteit met bijbehorende middelen zoals de website, uitnodigingen, programmaboekje, advertenties, aankleding van het evenement en awards.

BACK STAGE

Creative workshops Everything we do revolves around your image. We translate identity and personality to a differentiating market position: powerful, believable, different and of good quality. With one goal: improving and continuously increasing visibility of your organisation. We achieve this by conducting creative sessions: what are the themes you care for? what is your essence? which of your values are seen by your target market? This way we gain clear insight in the current and future position of your organisation. We make the personality of your organisation visible, tangible, measurable and workable. Then we translate this to the most appropriate, media-independent communication materials.

MBO 6-daagse is nieuwe klassieker Op initiatief van de MBO Raad, Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland en MBO 2010 vond van 9 t/m 15 oktober de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs plaats. Een evenement over het belang van beroepsonderwijs en vakmanschap voor onze maat­ schappij. Link Design heeft het logo en de visuele identiteit van deze zesdaagse ontwikkeld, evenals de website. Daar konden bezoekers stemmen wie van de vijftig kandidaten de MBO Uitblinker 2009 werd. Ook konden stagiairs zich aanmelden voor een Droomstage. De site werd constant geactualiseerd en genereerde veel verkeer.

New! Back Stage On Friday, October 9th the first issue of Back Stage was launched. Back Stage is the new magazine for vocational education and schooling, published by the MBO Raad. Launch of the magazine coincided with RTL5 TV´s shooting of the opening of a national 6-day promotional event for vocational education. The magazine is diverse, positive, honest, open and current. With passion and pride articles discuss the importance of vocational education, the backbone of our society.

Mijn wens is dat bedrijfsleven, de publieke, semipublieke sector en het onderwijs echt met elkaar samenwerken. Onderwijs is nog te veel het exclusieve domein van onderwijs zelf. Ik wil een directere betrokkenheid van het bedrijfsleven en de instellingen. Mijn bijdrage aan de dialoog komt voort uit de wens dat meer ervaren vakmensen het vak leren aan toekomstige collega’s. Daar wil ik iedereen voor motiveren. Motivatie ontstaat als je mensen aanspreekt op hun passie en vakmanschap en eigen initiatief de ruimte geeft. Natuurlijk moeten er afspraken gemaakt worden over kwaliteit, maar bovenal wil ik een directere betrokkenheid van partners. Bedrijven en instellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dus: samen met bedrijven en instellingen onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.”

“Gezamenlijk wil ik de toekomst van het beroepsonderwijs bepalen: hoe willen we dat het beroepsonderwijs er in 2020 en 2030 uitziet? Wat is dan de rol van het beroepsonderwijs? Om 0.01 uur begin ik met een bijzondere bijeenkomst. Geen standaard bijeenkomst, maar een levendige bijeenkomst waarbij we gebruik maken van alle beschikbare communicatiemiddelen. Een dialoog met jonge ondernemers, leiders uit het bedrijfsleven, jonge politici uit de landelijke en lokale politiek, jonge mensen uit andere Europese landen en bijvoorbeeld Azië en Amerika. Juist jonge mensen; want zij hebben innovatieve ideeën over onderwijs en hun toekomst. En jongeren uit het buitenland omdat Nederland geen eiland is. We zijn onderdeel van Europa: we moeten onze toekomst grensoverschrijdend bepalen.”

Creatieve workshops Alles wat wij doen draait om uw imago. Wij vertalen identiteit en persoonlijkheid naar een onderscheidende marktpositionering: krachtig, geloofwaardig, eigenzinnig en kwalitatief goed. Met één doel: het beter en continu zichtbaar maken van uw organisatie. Dit doen wij door middel van creatieve sessies: welke thema’s horen bij u? wat is de essentie? welke waarden ziet de doelgroep? Zo ontstaat goed zicht op de huidige en toekomstige positie van uw organisatie. We maken de persoonlijkheid van uw organisatie zichtbaar, concreet, meetbaar en werkbaar. Vervolgens vertalen wij dit naar de juiste media onafhankelijke communicatiemiddelen.

MBO Raad

Project: Link Design created the concept and designed the new magazine as well as taking care of DTP.

Link Design

9

05-06-2009 15:33:28

6

14

GIS voelt zich thuis in de woningcorporatiemarkt geodata 2009 | 2 1

Project: restyle relatiemagazine GeoData.

GeoData welcomes the world Due to their growing professionalism business magazines can compete with the popular magazines. The key is to create a good and credible magazine by incorporating keywords like open, critical and journalist-like communication. This is also the basis for GeoData, the business magazine from Geodan. GeoData offers business information and shares knowledge from within the organisation, but also brings the outside world inside. This became the starting point for the redesign of the magazine. Project: restyle business magazine GeoData.


een qr-code is een twee-dimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld door denso-wave, een dochteronderneming van het japanse bedrijf denso. de letters qr zijn een afkorting van quick response (“snelle reactie�); de code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te zijn. qr-codes waren oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdelen, maar worden in japan inmiddels algemeen gebruikt in tijdschriften, op bushaltes en op visitekaartjes. in nederland is de code terug te vinden op de e-tickets van de ns. in japan beschikte men echter al vroeg over gsmtelefoons met camera’s en internet-toegang (i-mode). zo ontstond het idee de qr-code te gebruiken voor het aanbieden van een url. de gebruiker richt zijn cameratelefoon op de qr-code, en neemt hiervan een foto. de code wordt door een qr-lezer in de telefoon omgezet in een url, waarna in de webbrowser van de telefoon de bijbehorende website wordt getoond. deze methode bespaart de gebruiker het moeizaam op een telefoon intypen van een url. lees deze qr-code en ontdek de boodschap.


Voorzitter college van bestuur ROC RIJN IJSSEL

DOROTHÉ LAMERS

.com .gr

.in

© 2009 Link Design

MBO Raad

AANSPREKEN OP PASSIE EN VAKMANSCHAP

.cz

informed, October 2009 publication of Link Design to keep business relations relaties op de hoogte houdt, oktober 2009 > Quarterly LiNK #13 Kwartaaluitgave waarmee Link Design zijn

Link Design

02-10-2009 14:06:04

BACK STAGE

“Gezamenlijk wil ik de toekomst van het beroepsonderwijs bepalen: hoe willen we dat het beroepsonderwijs er in 2020 en 2030 uitziet? Wat is dan de rol van het beroepsonderwijs? Om 0.01 uur begin ik met een bijzondere bijeenkomst. Geen standaard bijeenkomst, maar een levendige bijeenkomst waarbij we gebruik maken van alle beschikbare communicatiemiddelen. Een dialoog met jonge ondernemers, leiders uit het bedrijfsleven, jonge politici uit de landelijke en lokale politiek, jonge mensen uit andere Europese landen en bijvoorbeeld Azië en Amerika. Juist jonge mensen; want zij hebben innovatieve ideeën over onderwijs en hun toekomst. En jongeren uit het buitenland omdat Nederland geen eiland is. We zijn onderdeel van Europa: we moeten onze toekomst grensoverschrijdend bepalen.”

02-10-2009 14:01:27

.it

www.linkdesign.nl Meer informatie/More information Link Design > Kraanspoor 26 > 1033 SE Amsterdam >

.pl Creatieve workshops Alles wat wij doen draait om uw imago. Wij vertalen identiteit en persoonlijkheid naar een onderscheidende marktpositionering: krachtig, geloofwaardig, eigenzinnig en kwalitatief goed. Met één doel: het beter en continu zichtbaar maken van uw organisatie. Dit doen wij door middel van creatieve sessies: welke thema’s horen bij u? wat is de essentie? welke waarden ziet de doelgroep? Zo ontstaat goed zicht op de huidige en toekomstige positie van uw organisatie. We maken de persoonlijkheid van uw organisatie zichtbaar, concreet, meetbaar en werkbaar. Vervolgens vertalen wij dit naar de juiste media onafhankelijke communicatiemiddelen.

MBO021_OPM_04.indd 31

“Mijn bijeenkomst moet natuurlijk wel tot iets leiden. Het moet niet blijven bij praten alleen. Om 0.00 uur, als mijn 24 uur als staatssecretaris voorbij zijn, hebben we toekomstscenario’s klaar. Op basis van deze scenario’s maken we een keuze, waar alle deelnemers aan de bijeenkomst achterstaan en echt voor gaan! Zij zijn dan de ambassadeurs van het beroepsonderwijs. Zij zullen vanuit hun passie anderen meekrijgen voor het realiseren van onze droom.”

IN DIALOOG EN GEZAMENLIJKHEID en bedrijfsleven een cruciale rol. Een cruciale rol in het vormgeven van de maatschappij en de wereld waarin wij leven. Met elkaar kun je veel bereiken en als staatssecretaris heb ik de droom dat we dat in dialoog en gezamenlijkheid doen. Als je keuzes maakt die ontstaan vanuit dialoog, ontstaat er meer acceptatie voor deze keuzes.

Dorothé Lamers, ROC Rijn IJssel: 30 / 31

MBO021_OPM_04.indd 13

.es

Order our magazine or call for an appointment Vraag ons magazine aan of bel voor een afspraak/

.se

MBO 6-daagse is nieuwe klassieker Op initiatief van de MBO Raad, Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland en MBO 2010 vond van 9 t/m 15 oktober de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs plaats. Een evenement over het belang van beroepsonderwijs en vakmanschap voor onze maat­ schappij. Link Design heeft het logo en de visuele identiteit van deze zesdaagse ontwikkeld, evenals de website. Daar konden bezoekers stemmen wie van de vijftig kandidaten de MBO Uitblinker 2009 werd. Ook konden stagiairs zich aanmelden voor een Droomstage. De site werd constant geactualiseerd en genereerde veel verkeer.

02-10-2009 14:05:52

BACK STAGE

Elmer Veerhoff

Mijn wens is dat bedrijfsleven, de publieke, semipublieke sector en het onderwijs echt met elkaar samenwerken. Onderwijs is nog te veel het exclusieve domein van onderwijs zelf. Ik wil een directere betrokkenheid van het bedrijfsleven en de instellingen. Mijn bijdrage aan de dialoog komt voort uit de wens dat meer ervaren vakmensen het vak leren aan toekomstige collega’s. Daar wil ik iedereen voor motiveren. Motivatie ontstaat als je mensen aanspreekt op hun passie en vakmanschap en eigen initiatief de ruimte geeft. Natuurlijk moeten er afspraken gemaakt worden over kwaliteit, maar bovenal wil ik een directere betrokkenheid van partners. Bedrijven en instellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dus: samen met bedrijven en instellingen onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.”

“Een dag heeft 24 uur en in mijn droom als staatssecretaris benut ik die 24 uur ten volle!”. Dorothé Lamers is voorzitter college van bestuur van Rijn IJssel en staatssecretaris voor één dag. Back Stage vraagt elk nummer iemand naar zijn plannen als hij één dag staatssecretaris van onderwijs mag zijn.

Tekst Marie-José Linders Foto’s Sam Rentmeester (FMAX), OCW

‘ALS IK MARJA BEN, WIL IK EEN INNOVATIEVE grensoverschrijdende TOEKOMST VOOR HET ONDERWIJS’ STAATSSECRETARIS VOOR 1 DAG 02-10-2009 15:11:02

“Mijn overstap naar het mbo zie ik als een forse carrièrestap. Wethouder van een grote stad is een relevante job, maar je staat meer aan de zijlijn. Je kunt prachtige beleidsnotities schrijven, maar het gebeurt op de scholen. Nu sta ik midden in het onderwijsveld waar meer dan een half miljoen Nederlanders worden opgeleid. Ik kies voor een sector die relevant is. In een omgeving die interessant is: de grote stad. De bestuurlijke opgaaf van het mbo is complex. Het is minstens zo ingewikkeld om een roc te besturen als een universiteit met academische ziekenhuizen. Alleen al de vraagstukken rond educatie, de marktwerking in de inburgering, de financiële problematiek. Ach, het heeft misschien ook te maken mijn 

op Den Haag’ ‘Ik wil niet wachten

.cn

.com.pt

T +31 (0)20 67 00 600 > info@linkdesign.nl >

12 / 13

.dk

(Max Miedinger) Druk/Print WC den Ouden B.V. Oplage/ 700, 90 grams Typografie/Typography Helvetica Neue Anita Simons > Nynke Yong Papier/Paper Chromolux Leenders > Hermen Lutje Berenbroek > Vivian Premsela > Angelique Honig > Joe Landen > Kim Lans > Rosemarie Anje Gildemacher > Stefan Hensing > Martine Hermsen > Medewerkers/Employees Karin Janssen > Marc de Roo > Project: ontwerp van de visuele identiteit met bijbehorende middelen zoals de website, uitnodigingen, programmaboekje, advertenties, aankleding van het evenement en awards.

MBO021_OPM_04.indd 30

“Bij beroepsonderwijs denk ik niet alleen aan het mbo. Als staatssecretaris reken ik het gehele beroepsonderwijs, dus ook het hbo, tot mijn verantwoordelijkheid. We worden nu opgeslokt door een financiële crisis. Hèt moment om op innovatieve wijze onze toekomst te creëren. Ik ben een optimist en als staatssecretaris wil ik perspectief bieden. We moeten ons afvragen in welke maatschappij we onze kinderen willen laten opgroeien. En daarin hebben het onderwijs

Docent ICT Academie ROC Leiden en schreef als songwriter vele Nederlandstalige hits

Degene die de gesprekken organiseerde meldde ons voor de vakantie dat wij een week eerder moesten beginnen om de laatkomers alsnog te kunnen helpen. Niemand van ons team heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Zonder morren zijn we eerder begonnen. En onze ICT Academie zit erg vol. Dat betekent bomvolle klassen en een zeer hectische start van het nieuwe studiejaar. Vol gas zijn we weer begonnen met het organiseren van de introductieweek, het voorbereiden van de lessen, het indelen van de projecten en het produceren van studiemateriaal. Ik ben er trots op dat ik dit geweldige vak mag uitoefenen en onderdeel uitmaak van het team van de ICT Academie Leiden. Wij werken wel hard… Voordat de vakantie begon, hebben mijn collega’s en ik diverse intakegesprekken gehouden met de nieuwe studenten. Ze kwamen - soms ook niet - met een bleke huidskleur, nog geen spatje zon ontvangen op hun jonge puberale gezichten. Net hun examens van het vmbo achter de rug, vaak nog zonder uitslag. Stijf van de stress kwamen ze binnen. Samen namen we de behaalde resultaten door, de voorlopige cijferlijsten en eventuele Eerder Verworven Competenties (EVC’s). En we testen ze op kennis, houding en bijvoorbeeld ook numerieke aanleg. Tijdens het gesprek vraag ik de student ook na te denken over zijn motivatie. Waarom wil je ICT studeren en hoe denk je dat het beroep is nadat je je studie afgerond hebt? We praten over leerdoelen en wat hij denkt te gaan leren. Meestal hebben ze nog niet echt nagedacht over wat het vak ICT nu eigenlijk inhoud. “Jullie hebben alleen maar vakantie en je moet wel gek zijn om voor een klas met 16-jarigen te gaan staan.” Dit is het algemeen beroepsbeeld van docent. Mensen hebben vaak geen besef dat we keihard werken. De laatste weken van een schooljaar zijn enorm hectisch. Als docent worstel je jezelf door alle toetsen heen, de herkansingen, verwerk je alle cijfers, maak je jezelf hard voor de student in de voortgangsgesprekken. En je houd je ook nog bezig met alle nieuwe studenten. Mede dankzij het eeuwigdurende personeelsgebrek een hele klus. Foto Friso Keuris

wij wErKEn wEl hard Column MBO021_OPM_04.indd 12

BACK STAGE

Project: Link Design ontwikkelde het concept, de vormgeving en verzorgde de opmaak van dit nieuwe opinieblad.

nodig hebben bijvoorbeeld. Ingewikkeld vond ik de cultuur van ja zeggen en nee doen. Ik heb er wakker van gelegen dat je iets afspreekt en vervolgens wordt het op ambtelijk niveau onvoldoende waargemaakt. Dit ben ik onderwijsland ook al tegengekomen. Ik heb er een hekel aan. Afspraak is afspraak is voor mij een heilig principe. Je maakt keuzes met elkaar en dan doen we dat ook, zonder door te schieten in starheid. Het is geen slechte eigenschap voor een roc om koersvast te zijn, ook al is er tegenwind. Mijn ervaring vanuit Rotterdam is dat het onderwijs daarin kan groeien. Ik wil mijn energie kunnen besteden aan het beter maken van een organisatie, op zo’n manier dat we excelleren in talentontwikkeling van al onze deelnemers.”

Tekst Marie-José Linders Illustratie Seb Jarnot - Unit CMA Foto Gemeente Rotterdam

“Mijn overstap naar het mbo begrijpt niet iedereen. Sommigen zagen de stap van wethouder naar een roc als een stap terug,” zegt Leonard Geluk (39). En dat irriteert de kersverse voorzitter van het college van bestuur van ROC Midden Nederland. “We moeten in Nederland niet trotser zijn op de universiteit dan op het mbo.”

‘MIJN KERNOPGAVE IS talentontwikkeling’ Leonard Geluk, voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland:

.nl

Circulation 550 Project: design of the corporate website with content management system, creating 13 landing pages and project management for Search Engine Optimisation, including realisation. Being online is not enough A website which cannot be found barely has the right to exist. The Duisenberg school of finance realised this as well: they depend on their website to reach potential students online from all over the world. Link Design was therefore asked to increase the findability of their website www.duisenbergschooloffinance.com. Initially, this was quickly established by refreshing the corporate site and promoting the URL to the target group. Besides this Link Design is creating thirteen landing pages (one per target country, with ‘local’ hosting), putting the site on several rankings and enlisted with national search engines. Duisenberg also joined social networks like Facebook and LinkedIn. Link Design alo created a promotional film for placement on sites like YouTube.. All with good results: more and more students from around the world are applying.

Concept & realisatie/Concept & realisation Link Design Creative workshops Everything we do revolves around your image. We translate identity and personality to a differentiating market position: powerful, believable, different and of good quality. With one goal: improving and continuously increasing visibility of your organisation. We achieve this by conducting creative sessions: what are the themes you care for? what is your essence? which of your values are seen by your target market? This way we gain clear insight in the current and future position of your organisation. We make the personality of your organisation visible, tangible, measurable and workable. Then we translate this to the most appropriate, media-independent communication materials.

Project: Link Design created the concept and designed the new magazine as well as taking care of DTP. New! Back Stage On Friday, October 9th the first issue of Back Stage was launched. Back Stage is the new magazine for vocational education and schooling, published by the MBO Raad. Launch of the magazine coincided with RTL5 TV´s shooting of the opening of a national 6-day promotional event for vocational education. The magazine is diverse, positive, honest, open and current. With passion and pride articles discuss the importance of vocational education, the backbone of our society.

BACK STAGE

Na enkele jaren in Rotterdam wethouder te zijn geweest, is Geluk nu begonnen aan de baan die hij omschrijft als ‘passend bij de missie in mijn leven’. “Ik heb als wethouder veel ruimte gekregen om het onderwijs verder te brengen. Meer lesuren voor leerlingen die het

KOERSVAST MET TEGENWIND Het hbo en de universiteit worden als meer ‘sexy’ gezien dan het mbo, constateert Geluk. “Ik spreek vaders en moeders die trots zijn dat hun kind rechten of economie studeert. Helaas merk ik te vaak dat ouders weinig trots zijn op hun kind dat op het vmbo of mbo zit. Dat vind ik jammer. Het kan niet zo zijn dat de status van een medewerker aan de universiteit, wiens functie toevallig hoogleraar of hoofddocent heet, een hogere is dan die van een docent die techniekles geeft aan ROC Midden Nederland. Daar baal ik van. De toegevoegde waarde van een hoogleraar is dezelfde als die van een mbo-docent. Kijkend naar studentenaantallen, dan is de maatschappelijke relevantie van het mbo misschien wel een grotere dan van de universiteit. Nederland kennisland is ook het mbo. We moeten alle functies op mbo-niveau kunnen blijven bedienen met bijscholing. Ook al ben je 30, 40 of 50: je bent nooit klaar met je ontwikkeling. Dit is kwetsbaar in Nederland. Onze premier is voorzitter van het Innovatieplatform. Dat gaat vooral over high brow-onderzoek. Het moet gaan over de basisinfrastructuur van de sector die de meeste werknemers opleidt: het mbo.”

Nieuw! Back Stage Tijdens tv-opnames van RTL 5 voor de opening van de eerste 6-Daagse Beroepsonderwijs op vrijdag 9 oktober werd het eerste nummer van Back Stage gepresenteerd. Back Stage is het nieuwe opinieblad voor beroepsonderwijs en educatie en wordt uitgegeven door de MBO Raad. Het nieuwe blad is veelzijdig, positief, eerlijk, open en actueel. Met passie en trots wordt er over het MBO gesproken, de ruggengraat van de maatschappij.

.ru

.us .us

Project: ontwerp van de corporate website met cms, dertien landingpages en een plan van aanpak Search Engine Optimalisation, inclusief uitvoering. Online zijn is niet genoeg Een website die niet wordt gevonden, heeft nauwelijks bestaansrecht. Dat beseft ook de Duisenberg school of finance: zij zijn afhankelijk van hun website om potentiële studenten van over de hele wereld online te bereiken. Aan Link Design de vraag om de vindbaarheid van de site www.duisenbergschooloffinance.com aanzienlijk te verhogen. Dat is in eerste instantie al gelukt door de corporate site te vernieuwen en de URL beter onder de aandacht te krijgen bij de doelgroep. Daarnaast zet Link Design onder meer dertien landingspages op (één per targetland, met lokale hosting), laat de site opnemen in verschillende rankings en schrijft het instituut in bij zoekmachines in de targetlanden. Duisenberg is actief op social networks als Facebook en LinkedIn. Link Design heeft een promotiefilm gemaakt voor onder meer YouTube. Het resultaat blijft niet uit: er komen meer en meer aanmeldingen binnen van geschikte studenten van over de hele wereld.

Duisenberg school of finance

MBO Raad

Child Helpline International Six-day event is the new classic For the first time in the Netherlands an event was held to promote vocational education. The six-day event (from 9 till 15 October) was organised by the MBO Raad, together with Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland and MBO 2010. The event emphasized the importance of vocational education and craftsmanship for our society. Link Design was asked to develop the logo and visual identity for this event, including the website. There, visitors could vote for their favourite MBO Uitblinker 2009 (the star student), while students could sign up for winning a so-called Dream Internship. The site was updated hourly and generated a lot of traffic. Project: design of visual identity and related items such as the website, invitations, program booklet, ads, event decoration and awards.

Online strategie

1. Amsterdam Symphony Orchestra Program booklet Season 2009/2010 2. Logo, corporate design and website Linea Recta Media 3. Book ‘100 years of music’ for Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in The Netherlands 4. Website Babboe cargobikes 5. Logo, corporate design and website Gerard van der Made, coaching

1. Amsterdam Symphony Orchestra Programmaboekje Seizoen 2009/2010 2. Logo, huisstijl en website Linea Recta Media 3. Boekje ‘100 jaar muziek’ voor Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland 4. Website Babboe bakfietsen 5. Logo, huisstijl, website Gerard van der Made, coaching

5

2

4

1

3

Geodan

SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0.

Creatief door kinderen Child Helpline International is het wereldwijde ledennetwerk van telefonische kinderhulplijnen, dat zich inzet om de rechten van kinderen te beschermen. De organisatie werkt in ongeveer 150 landen.

Iedereen heeft het er over, maar hoe combineer je het tot een succes?

Children’s creativity Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. CHI works in around 150 countries. Project: design of the annual report, with ‘creativity’ as theme. Therefore, in the report children’s drawings and photography alternate.

Project: ontwikkeling jaarverslag ‘nieuwe stijl’, met als thema ‘creatief’. In het verslag wisselen kindertekeningen en fotografie elkaar af.

Link Design staat niet alleen voor een aansprekend online en offline ontwerp, maar implementeert ook de totale online strategie. Krijg meer rendement uit je merk. Wij creëren de optimale combinatie van vormgeving, techniek en inhoud.

10 Board report

Child Helpline International

Everybody talks about it, but how do you bring it to a success?

“I haven’t got any friends, it’s so bad I just wish I could die”, the 9 year old boy said to the counsellor on the phone. Every morning, he felt ill and was scared of going to school. The child helpline spoke first to the school nurse who had been working with the caller. She explained his situation to his teachers. With the caller’s consent, the teacher asked one of the older, responsible boys to keep an eye on him, both on the school bus and in the playground. The caller later called the child helpline to say that the bullying had stopped, and a new boy had joined the school and they had become good friends. He thanked the counsellors and was happy he had had someone to call.

The reason why child helplines are so important is simple: every child deserves a childhood. There are many reasons why children contact a child helpline. Some want to share a funny story with a trusted friend and others wish to raise concerns that bother them. Yet year after year abuse and violence remains one of the top three reasons globally. It is commonly said that child abuse casts a shadow the length of a lifetime. Often child abuse perpetuates itself in later years, with adults finding it impossible to erase the painful memories of their childhood. Instead of leading happy and healthy lives like millions of boys and girls, those children feel alone and live in fear of others. Helping to make the lives of children better is not one of the priorities of CHI, it is the ONLY priority.

CHI member child helpline countries according to 2008 membership criteria

Full members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Our mission is to respond to children in need of care and protection and voice their concerns to policy- and decisionmakers. When a child contacts a helpline he or she is asking to be heard, a right that is enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Our aim is to have a child helpline in almost every country in the world by 2010.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Antigua, Barbuda Argentina Aruba Australia Austria Bahrain Belgium (2) Botswana Brunei Canada Chile Colombia Costa Rica Cote d’Ívoire Croatia Curacao Czech Republic Denmark Dominican Republic Egypt Finland France

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Germany Greece (2) Guinee Conakry Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Iran SPRC Ireland Italy Jamaica Japan Jordan Kenya Korea (2) Latvia Government Lesotho Lithuania Luxemburg Macedonia

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malawi Mexico Mongolia Namibia Nepal Netherlands Nigeria Norway New Zealand (3) Pakistan Palestine Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Singapore

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Slovakia Slovenia South Africa Spain St. Maarten Swaziland Sweden Switzerland Taiwan, R.O.C. Thailand Trinidad, Tobago United Arab Emirates Sharjah Uganda United Kingdom (4) Uruguay U.S.A. (4) Vietnam Yemen Zimbabwe

Associate members* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

* Countries with operational child helplines that fulfill the CHI membership criteria

Albania Azerbaijan Bangladesh Belarus Bhutan Brazil Bulgaria Cambodia Denmark Ecuador El Salvador Estonia Ethiopia Iraq Kazakhstan Latvia Lebanon Liechtenstein Maldives Mali Malta Mozambique

■ ■ ■ ■ ■ ■

Saudi Arabia Sri Lanka Sudan Suriname Tunisia United Arab Emirates Abu Dhabi Zambia

With the dedication of child helpline members and CHI staff we have been able to launch four new child helplines in 2008, thereby ensuring that many more thousands of children are heard and helped. By supporting several trainings, workshops and peer exchanges CHI has responded to child helpline needs for relevant and sustainable development assistance.

In 2008 CHI’s General Board was comprised of five Regional Representatives and three members from the Daily Board: General Board Members 2008 Daily Board Chair Secretary Treasurer Regional representatives Africa Americas and the Caribbean Asia Pacific Europe MENA

twintigste jaargang 2009 | 2

Jeroo Billimoria Kees Peijster Willem Bröcker

Bernadette Harases (Namibia) Altagracia Chapman Cham (Aruba) Supinda Chakraband (Thailand) Eva Kerpel (Hungary) Ambassador Moushira Khattab (Egypt)

Taskforce Chairs – Special invitees to General Board meetings Advocacy Grant Taylor (New Zealand) Data Peter Irgens (Sweden) Principles, Standards and Practices (PSP) Wilma Groen (Netherlands) Special invitee from Plan International Patron

Paul Bode Valerie Howarth

In 2008, the network met several times for specialised trainings and the sharing of best practises. Special attention was given to the development of new statutes to update CHI’s governance structure. The development of a new CHI visual identity and slogan in 2008 reinforces the visibility of CHI among its stakeholders. We are greatly indebted to our child helpline members as they truly enable us to keep up the good work. Our many partners in 2008 have provided valuable support to CHI in the form of funding, expertise and advice and for that we thank them.

* Countries that CHI is working closely with

The year 2008 celebrated five years of CHI. Five years of growth and development of our role in working with partners to strengthen the child helpline network. It also marks the mid-term of CHI’s current strategic period where the emphasis is on consolidating core services and strengthening our internal monitoring system. Reaching out to children with information and communication technologies (ICT) is at the very core of CHI’s programmes. CHI is a membership organisation representing ninety-five full members (operational child helplines) and twenty-nine associate members (those working with CHI to launch a new child helpline)1. In this capacity, CHI has acted as a broker between policymakers, the private sector and child development agencies on the one hand and member child helplines on the other. We believe in adding value to the child helplines within the network by creating opportunities to help improve the environment in which they work.

Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:15

Chi029_annual_report2.indd 5

With every project undertaken, every donor proposal made, every conference attended and every child helpline launched, CHI believes that all individuals are entitled to respect…for all children grow up to be adults.

5

8

05-06-2009 15:33:21

as of November 2008

■ ■ ■

Annual Report 2008

05-06-2009 15:33:27

6

Project: restyle relatiemagazine GeoData.

14

GIS voelt zich thuis in de woningcorporatiemarkt geodata 2009 | 2 1

Telecom regulators, operators and ICT companies; Child Rights Information Network (CRIN) International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

At the regional level, we have signed a Memorandum of Understanding with the League of Arab States and developed a partnership with the MENA Child Protection Initiative. We hope to do the same with other bilateral and multilateral organisations in each of the five regions where we work (Africa, Americas and the Caribbean, Asia-Pacific, Europe and MiddleEast and North Africa). It is of vital importance to have real and meaningful engagement with key stakeholders that can effect long-term systemic change for children and young people.

Child Helpline International

Chi029_annual_report2.indd 8

GeoData welcomes the world Due to their growing professionalism business magazines can compete with the popular magazines. The key is to create a good and credible magazine by incorporating keywords like open, critical and journalist-like communication. This is also the basis for GeoData, the business magazine from Geodan. GeoData offers business information and shares knowledge from within the organisation, but also brings the outside world inside. This became the starting point for the redesign of the magazine.

The overall objective of CHI is to contribute to Millennium Development Goal 8: Develop global partnerships for development, target 18: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies - especially information and communications technologies.

International partnerships enable CHI to reinforce its strategic focus, namely, to utilise child helplines, and thus new technologies, as a tool in child protection. In this context, the multi-stakeholder approach enables CHI’s members to reach out and protect those children most in need of care and protection. Some international bodies with which we work include: United Nations Committee on the Rights of the Child (UNCRC); International Telecommunications Union (ITU); United Nations Children’s Fund (UNICEF);

We hope you enjoy reading this year’s Annual Report.

to start child helplines, and that fulfill the

CHI’s regional representatives and staff Child Helpline International

Consolidating core services The sharing of knowledge and experiences remains critically important for a network of child helplines. Being such as a specialised service, we have experienced that the best expertise is often to be found within the network itself. As such, CHI’s Regional and International Consultations, thematic-based trainings and peer exchanges are the backbone of CHI’s activities. During 2008 we focused on strengthening these services and increasing the number available to members.

The CHI Board.

CHI associate membership criteria

4

Chi029_annual_report2.indd 4

Mannen met geo-beleidsplannen in Lelystad

De vaderlandse natuur in één database? Geo-informatie helpt een handje

Management Report

The global network of child helplines (November 2008) CHI has much to be proud of in our five years of existence. Like all dynamic and passionate small organisations, CHI faced challenges. While some still remain to be overcome, we have nonetheless grown into a well-recognised organisation. Many of our contacts are often surprised that we are only five years old. With over 11,4 million (2007) responded pleas for support made to child helplines via the phone, internet and postal services, child helplines aim to truly listen to and work towards real change for children all over the world.

SEO, AdWords, SEP, Social Media, Hyves, LinkedIn, SEM, YouTube, Twitter, Web 2.0. Millions of children around the world are abused, exploited and discriminated against on a daily basis. In 2007 child helplines across the world received around 11,4 million contacts (via phones, mobiles, the internet, postal services and directly working with children in the local community) from children and young people in need of crisis intervention, rehabilitation, counselling or someone to talk to. Ideally, a child helpline is accessible around the clock, free of cost and enables the caller to contact someone in an emergency situation. Child helplines also provide supportive information or directly link children to immediate rescue and safety. Child Helpline International (CHI) is the global member network of child helplines, working to protect the rights of the child. We work in around 160 countries and were founded on the belief that children and young people not only have rights, but that they alone are the best individuals to identify their problems if they are equipped with the proper tools.

Link Design does not only design catchy online or offline productions, but can also create a complete online strategy. To get more out of your brand we come up with an optimal combination of design, technique and content.

GeoData verwelkomt de wereld Relatiemagazines worden steeds professioneler en gaan vaker concurreren met publiekstijdschriften. Kern is een goede en geloofwaardige uitgave te creëren middels sleutelwoorden als open, kritisch en journalistiek com­­mu­niceren. Dat is ook de basis voor GeoData, het relatiemagazine van Geodan dat drie keer per jaar verschijnt. Het magazine biedt vakinformatie en deelt kennis vanuit de organisatie, maar brengt de buitenwereld ook naar binnen. Dit werd ook het uitgangspunt voor de nieuwe vormgeving van dit magazine.

geodata

Chi029_annual_report2.indd 9

9

Project: restyle business magazine GeoData.

05-06-2009 15:33:28

LINK #13  

Quarterly publication of Link Design to keep business relations informed, October 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you