Page 7

Keuzegids Gemiddelde scores van alle studies van De Haagse Hogeschool in de Keuzegids 2010 en 2012 problemen met bijvoorbeeld een tekort aan lokalen of een haperend intranet, en de tevredenheid van studenten wordt soms in sterke mate beïnvloed door deze zogeheten “kleine kwaliteit”. Het is eenvoudigweg een keuze om niet te corrigeren op omvang. Wij geven aan hoeveel procent van de opleidingen bovengemiddeld scoort en dat is transparant. Bij Elsevier weet je dus in ieder geval wel precies wat je krijgt.’

schaal van 1-10:

5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60

Survival 1e jaar Geslaagd na 5 jaar Programma Toetsing Docenten Vaardigheden

De Keuzegids Hbo Voltijd Iets minder ‘sec’ is de Keuzegids Hbo Voltijd. De toelichting bij de berekening die hoofdredacteur Frank Steenkamp op de ranking loslaat, telt zes kantjes en is voor een leek moeilijk te begrijpen. Ook de Keuzegids gebruikt een selectie van de NSE-gegevens, maar telt deze voor slechts zeventig procent mee. De overige dertig procent bestaat uit objectieve criteria als expertoordelen en rendementscijfers (zie infographic rechtsboven). Ook in de keuzegids is de hogeschool in de loop der jaren haar plek in de subtop verloren en voert tegenwoordig de onderkant – 12de van de 17 – van de lijst aan. Net als bij Elsevierranking voert Nando Rensen, adviseur bij de HHs-onderzoeksafdeling, aan dat studenten wel iets over hun eigen opleiding kunnen zeggen, maar dat ze geen vergelijkingsmateriaal hebben. ‘Misschien denk je heel anders over je opleiding als je een maand elders colleges hebt gevolgd.’ Frank Steenkamp is het hier niet mee eens: ‘We leven in een homogene samenleving en uit onderzoek is dan ook gebleken dat de waardering van studenten van dezelfde opleidingen tussen verschillende instellingen weinig verschilt.’

International Student Barometer (ISB) Waar Elsevier en de Keuzegids alleen dezelfde opleidingen met elkaar vergelijkt, gooit het ISB-onderzoek het over een andere boeg. Het onderzoeksbureau I-Graduate vroeg bijna 28.000 internationale studenten uit zes landen naar hun tevredenheid op het gebied van onderwijs, leefomstandigheden en ondersteuning. In november kwam het resultaat en dat was niet veel beter dan in 2010. Voor bijna tweederde van de 54 thema’s zakte de tevredenheid (zie infographic op pagina 6). Van de acht Nederlandse instellingen eindigden we als laatste en van alle instellingen waren we 52ste; voorlaatste. Nando Rensen vindt de ISB niet de prettigste ranking. ‘Ons onderwijssysteem wijkt af van het buitenland. I-Graduate vergelijkt verschillende opleidingen met elkaar, je wordt op een hoop gegooid met universiteiten – die doorgaans hoger gewaardeerd worden – en

Voorbereiding loopbaan Info & contact Faciliteiten Expertoordeel Totaalscore 2010

2012

6,0 = landelijk gemiddelde

het is bovendien lastig om de doelgroep te bepalen want iedere onderwijsinstelling is vrij om bijvoorbeeld alleen de eerstejaars of ook ouderejaars te ondervragen.’ Volgens Jacqueline van Marle, hoofd Marketing van de dienst Communicatie en Marketing, wordt de ISB-ranking niet gepubliceerd en is het primair bedoeld om te kijken hoe we het ‘intern’ doen.

Geweldig dilemma En die laatste opmerking snijdt volgens Nando wel hout, want hoewel er bij rankinglijsten behoorlijk wat kanttekeningen te plaatsen zijn, geven ze volgens de onderzoeker wel een ‘serieus signaal af’. ‘Als je structureel daalt in rankinglijsten, dan doe je het dus gewoon slechter en daar moet je als hogeschool wel iets mee doen.’ Collegevoorzitter Rob Brons vindt dat je rankings ‘bloedserieus’ moet nemen: ‘Het slechtste wat je kan doen is ontkennen wat er gemeten wordt.’ Maar de vraag: hoe gaat de hogeschool de dalende tendens keren, vindt Rob een ‘van de meest ingewikkelde’ vragen. ‘Het doet me pijn als ik zie dat we weer gezakt zijn. Tegelijkertijd vind ik het een geweldig dilemma. Als je ziet hoeveel energie we de laatste vier jaar in het programma Studiesucces hebben gestoken. En als ik zie hoe dat allemaal níet heeft gewerkt, dan vraag ik mij af hoeveel energie we moeten steken in het vinden van de sleutel voor de rankings.’ Een ding weet Rob wel: op het gebied van de “kleine kwaliteit” – schone toiletten, wifi, et cetera – kan de hogeschool nog veel doen. Daarnaast wil de collegevoorzitter kijken naar de factoren die ervoor hebben gezorgd dat een aantal opleidingen van De Haagse in de Keuzegids juist gestegen zijn: ‘Wat is daar nu gebeurd dat ze het nu zo goed doen? Dat is interessant.’

26 • H/LINK

7

Link 26: Zingeving  

Link nummer 26 is uit. Met daarin: wat geeft jouw leven zin? Dat vroegen we in de donkerste tijd van het jaar aan vier mensen met een heel e...

Link 26: Zingeving  

Link nummer 26 is uit. Met daarin: wat geeft jouw leven zin? Dat vroegen we in de donkerste tijd van het jaar aan vier mensen met een heel e...

Advertisement