Page 1

Onderzoek naar misstanden bij afstudeerders

januari 2011

European Studies: ‘Good’, says Dutch-Flemish Accreditation organisation

H/LINK 05

Hoe groen is De HHs?


e j t e m tShuidoipgpeenstudie? eJnu nokguntswitchen! Kies voor InterCollege Business School en begin direct! • HBO-Bedrijfskunde met accent op online ondernemen • Verkort 3-jarig traject mogelijk • Startdatum: 28 februari a.s. • Kleine groepen • Les van ondernemers en praktijkprofessionals

intercollege.nl

2

H/LINK • 05


inhoud

persweeën Linke soep 8 Hoe groen is De HHs?

Duurzame plus- en verbeterpunten op een rij

16 Switchers: zij durfden

opnieuw te kiezen Twijfels over je studiekeuze? Pak het aan.

12  Discriminatie bespreekbaar maken: noodzakelijk, nuttig of overbodig? 14  Talentenplatform voor medewerkers van start 21  Genomineerd studentenonderzoek: Adidas en vrouwen 28  Onderzoek naar misstanden afstudeerders Rubrieken 4 Kort nieuws 6 Post / opinie 7 In beeld: familie 17 Onder de hamer 19 In de lift: surveillanten 20 In de vitrine 24  Recensies: o.a. Filmfestival Rotterdam 26 Test: overlevingsvoer de tosti 31 Gras van de buren & colofon 32 Agenda, sudoku & strip International pages 4 News flash 27 Certificate for European Studies: outstanding in internationalisation 27  Unusual Dutch: jokes on the neighbours 28 Investigation on irregularities related to graduation Schoolstraat 21 2511 AW Den Haag 070 - 3 65 73 06

www.stanley-livingstone.nl

‘Nou, je weet het. Het is volstrekt duidelijk waar het in het leven om draait.’ Het is pal voor de kerstvakantie, het is uitgestorven in de school en met zekere en beheerste tred betreedt collega Theo de niet zo hectische redactie. Theo doet dat vaker, meestal met geheel eigen bespiegelingen op het hogeschoolleven. ‘Vertel,’ zeg ik met een grijns. Theo gaat er eens even plechtig bij staan, recht de rug en declameert: ‘Het leven draait om soep.’ Eén berichtje over het nieuwe soepbeleid van Sodexo online, en de steunbetuigingen en haatmails wisselen elkaar af. ‘Waterig’, ‘eerste levensbehoefte’ en ‘opzouten’... iedereen heeft een mening over soep. De soep heeft op de redactie aan een zijden draadje gehangen. Grosso modo begint een redactievergadering altijd met de vraag: waar zullen we het eens over hebben? Ideeën, die zijn er te over en het lijstje ‘ooit nog es wat mee doen’ groeit met de dag. Maar niet alle ideeën zijn even geschikt voor een verhaal. Soms is het onmogelijk om mensen te vinden die over een onderwerp iets willen zeggen. Als je erover belt, schieten mensen van hoog tot laag in krampachtigheid. Probeer maar eens informatie boven water te halen rondom reorganisatie-achtige dingen. Je hoort een zucht door de telefoon en voor je het weet zijn ze drukker met het bericht uit Link te houden dan met de reorganisatie zelf. Maar gereorganiseerd gaat er toch worden. En het komt een keer naar buiten. Soms vinden we iets ook te onbenullig. Studenten die een mail op poten sturen dat ze gediscrimineerd worden door het International Office, en bij navraag gaat het om een spraakverwarring. Of de mail van een oude bekende van de redactie: de soep in het restaurant is niet te eten. ‘Ja, en daarna doen we de koffie. Of de rij bij de Mockamore. En dan de wifiverbinding,’ grap ik nog. Maargoed... even een belletje met Sodexo kan geen kwaad. Alle bezuinigingsslagen van de regering, kortingen op studiefinanciering en bsa-beleid ten spijt... Theo heeft gelijk. Het leven draait om soep. ‘Misschien moet je voortaan alleen nog maar over de eerste levensbehoeften schrijven. Kun je al die verhalen over beleid enzo lekker weggooien,’ grinnikt Theo, voordat hij de redactie verlaat.

René Rector Hoofdredacteur H/Link r.rector@hhs.nl (ook voor klachten over alle andere eerste levensbehoeften)

05 • H/LINK

3


kort nieuws 2011 minder afhankelijk van de contactpersonen binnen hun opleiding. Ze kunnen nu zelf het aanmeldformulier opvragen via de portal. Voorheen moesten de studenten zich via de contactpersoon aanmelden na een document in Excel te hebben ingevuld. Vanaf februari gaan de aanmeldingen via de pagina van het International Office op de portal. Vervolgens wordt er een e-mail met een ingevuld aanmeldformulier opgestuurd. Het enige wat van de contactpersoon van de opleiding nodig is, is een handtekening, als bewijs van goedkeuring.

beeld Bas Kijzers

Geen collegevrij voor protest De Haagse Studentenvakbond heeft het College van Bestuur (CvB) van De Haagse gevraagd om alle HHs-studenten op 21 januari collegevrij te geven om deel te kunnen nemen aan de manifestatie op het Malieveld. Dit verzoek, dat mede namens een hele reeks studentenverenigingen werd ingediend, is niet gehonoreerd. ‘Wij laten het over aan de professionaliteit van de student zelf om verstandige keuzes te maken’, aldus collegevoorzitter Rob Brons.

De Universiteit Utrecht heeft wel een collegevrije dag ingesteld. Daar is het CvB van mening dat ‘studenten op 21 januari in de gelegenheid moeten zijn om hun stem te laten horen’. Ook hoogleraren demonstreren die dag tegen de voorgenomen maatregelen van het kabinet rond langstudeerders.

Aanmelden Hogeschoolfonds versimpeld Studenten die in aanmerking willen komen voor het Hogeschoolfonds, zijn vanaf februari

Website bibliotheek vernieuwd

catalogus en de informatiebronnen die aangeboden worden via de digitale bibliotheek. Je kunt via de digi-bieb ook inloggen op intranet. En het is mogelijk hulp te vragen via de e-helpdesk. De oude website is tot 31 januari beschikbaar, maar wordt niet meer onderhouden.

Joris Voorhoeve start internationaal lectoraat Oud-VVD coryfee Joris Voorhoeve is per 13 januari aan De Haagse Hogeschool gestart als lector van het nieuwe lectoraat ‘Internationale vrede en veiligheid’.

De website van de bibliotheek van De Haagse Hogeschool is sinds 3 januari vernieuwd. Deze vervangt de oude internet- en intranetpagina’s van de bibliotheek en is ook extern toegankelijk.

Voorhoeve werd vooral bekend als lid van de Tweede Kamer voor de VVD . In 1986 volgde hij Ed Nijpels op als fractievoorzitter en in 1989 werd hij lijsttrekker. Van 1994 tot 1998 was hij minister van Defensie in het eerste paarse kabinet.

Een websitebrede zoekfunctie is een van de nieuwe aanpassingen waarvan medewerkers en studenten gebruik kunnen maken. Verder kan je vakinformatie zoeken via de online

Voorhoeve is altijd nauw betrokken geweest bij de wetenschap. Zo was hij hoogleraar Internationale Betrekkingen in Wageningen en directeur van het Instituut Clingendael.

news flash Stripcard to be replaced by chipcard The public transport stripcard (strippenkaart) will no longer be valid in public transportation in South Holland from February the 3rd on. After that date, passengers will need an OV (Public Transport) chipcard to travel by bus, tram and RandstadRail lines operated by HTM, Veolia, Connexxion and Arriva. The OV-chipcard is available from different sales points at train stations, off public transportation companies as HTM, and at a number of supermarkets. You can also purchase a personal OV-chipcard at www.ov-chipkaart.nl.

4

H/LINK • 05

On this website you can also find more information about how to use the card (especially important: do not forget to check in and out by holding the card against the card reader). Season passes do remain valid, it is only the stripcard that passengers can no longer use.

HEBO celebrates its 20th anniversary This year HEBO will celebrate its 20th anniversary and its change of name to European Studies by organising a big party for all students, members of staff and alumni on the 11th of February in the atrium of The Hague University.

HEBO started with only a few classes at the Koninginnegracht and has grown into the largest school of The Hague University. To register for the party and check out old photos and memories, go to www.hhs.nl/hebo20jaar.


Vlak voor zijn aanstelling als lector bij De Haagse, was hij staatsraad bij de Raad van State in buitengewone dienst. Recent was Voorhoeve in het nieuws vanwege zijn overstap van de VVD naar D66. Voorhoeve zag de deelname van de VVD in een regering met gedoogsteun van de PVV niet zitten.

Vergunning verdieping Zoetermeer toegekend Na maanden wachten op goedkeuring van de gemeente Zoetermeer, kan de ICT-vestiging eindelijk gaan uitbreiden. De Academie voor ICT & Media krijgt er twee verdiepingen bij, waarvan één met een keuken. En die was hard nodig, want sinds het ID-College uit het gebouw vertrok, beschikten de studenten en medewerkers in Zoetermeer niet meer over een kantine. Zowel de bouwvergunning als de vergunning om les te mogen geven zijn toegekend. Per 3 januari is de keuken op de vijfde verdieping al in gebruik. De vierde verdieping wordt ingericht voor onderwijs. Dat gaat redelijk snel, want het meubilair was al aangeschaft. Op 7 februari starten daar de eerste lessen.

De reden om de vereniging destijds toegang te weigeren, leek twee gronden te hebben. Aan de ene kant zouden de christelijke verenigingen zich te eenzijdig richten op het uiten van de geloofsovertuiging. Aan de andere kant behaalden de verenigingen afzonderlijk niet het vereiste aantal van vijftig betalende leden. In de brief van 10 januari jl. lijkt alleen de laatste grond nog van kracht te zijn. De verenigingen zijn uitgenodigd op de hogeschool om te bekijken hoe er meer aandacht voor hen kan komen om alsnog het vereiste ledenaantal te behalen. Hiervoor moeten zij bij het Bureau Studentenzaken zijn, niet meer bij het College van Bestuur, aldus de collegevoorzitter.

Nieuwe directeur TIS Delft Het College van Bestuur heeft ir. Sander van Ipenburg Grijpma per 10 januari 2011 benoemd tot directeur van de Academie voor Technology, Innovation and Society in Delft.

European Studies blinkt uit in internationalisering De opleiding European Studies heeft woensdag 15 december tijdens het seminar ‘Assessment of Internationalisation’ van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) het bijzondere kenmerk ‘Internationalisering’ ontvangen. Ook kreeg de opleiding het certificaat Internationalisering met de stempel ‘goed’. Naast De Haagse Hogeschool kreeg - van de deelnemende hogescholen - alleen de Hogeschool van Amsterdam dit extra certificaat. Rajash Rawal, teamleider bij European Studies, is trots op het resultaat. ‘Bij ons leer je over internationalisering, je leeft internationalisering én je ervaart het. Het gaat om die combinatie.’ Volgens Rawal moet het hogeschoolbrede niveau van internationalisering nog wel verbeterd worden. ‘Een visie bepaal je nu eenmaal niet alleen. We hebben een bredere stem nodig in de school, al

beeld Bas Kijzers wordt daar wel steeds meer aan gewerkt.’ Het beoordelen van de internationalisering van hogescholen en universiteiten door de NVAO en de daarbij behorende uitreiking van het certificaat maakt deel uit van een pilot. European Studies mag nu ook meedingen naar het ‘European certificate’. Volgens Rawal is dat pas echt de ‘Champions Leage van de internationalisering’. Of De Haagse dit certificaat behaalt, wordt bekend in de zomer.

Christelijke verenigingen krijgen geen vervolggesprek De drie christelijke verenigingen Navigators, Alpha en Ars Vivendi krijgen geen nieuw gesprek bij het College van Bestuur. Dat heeft collegevoorzitter Rob Brons begin januari in een brief aan hen laten weten. De christelijke verenigingen proberen al een tijd voet aan de grond te krijgen in De Haagse Hogeschool. In oktober hadden zij een gesprek met het CvB waarin zij nogmaals verzochten om toelating tot de hogeschool.

Sander van Ipenburg Grijpma volgt Marian van Noort op die sinds 17 december van een sabbatical geniet. De nieuwe directeur was de afgelopen zes jaar werkzaam bij het Hoogheemraadschap Delfland als teamleider bij verschillende onderdelen (Watersysteemkwaliteit, Bedrijfsemissies). Daarvoor was hij werkzaam in de uitgeversbranche.

05 • H/LINK

5


post/opinie Ook iets te melden? Mail naar hlink@hhs.nl

Het recht van de voltijder (2) Ik begrijp best dat jullie je studententijd zo lang mogelijk willen rekken. (...) Dus van mij mag er best geprotesteerd worden tegen de nieuwe kabinetsplannen. Maar wees dan wel eerlijk waarom je op het Binnenhof staat en dan doe ik met jullie mee. Want met de nieuwe kabinetsplannen wordt er volgens mij één belangrijk recht van jullie voltijders afgenomen. Dus kom allen nogmaals in actie en ‘Fight for your right to party!’. -Bianca Moerman in HHSLinkblog, 02-12-2010 ‘Het recht van de voltijder’. Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest op bezuiniging op studenten. Verschillende demonstratietjes hebben plaatsgevonden en wat discussies op forums, maar geen bezet prominent gebouw (het collosseum), massaal stakende studenten en aangevallen politieke instellingen (Italië). Ook Bianca M., de deeltijdstudente, is het er mee eens dat wij voltijdstudenten de stufi gebruiken als ‘right to party’. Helaas, de blanke universitair opgeleide 45+ mannen in Den Haag hebben haar ook al in hun greep. Terwijl de oudere generatie van Nederland vecht voor de laatste kruimels, laten wij jongeren ons de stufi van het toch al karig belegde broodje eten. Wat is er met ons jongeren? Wij horen een stem te hebben, we horen te rebelleren omdat we jong en vrij zijn en omdat het nog kan. The Sex Pistols, daar zouden ze op de middelbare school eens een lesje maatschappijleer aan moeten wijden en er van jongs af aan meteen in rammen dat jongeren de toekomst zijn, moeten deelnemen aan politiek en voor niets de zon op gaat. Ons ‘right to party’ is al voorbij sinds de babyboomers allemaal afgestudeerd waren en zij ondervonden dat ze wel een heel relaxt studentenleventje hebben geleid. Het huidige ‘right to party’ wordt tien jaar later met een gemiddelde schuld van 12.500 euro nog afgelost. Onze opa’s en oma’s mochten dan wel vrolijk het leven gevierd hebben na de oorlog, maar wie betaalt deze kinderen? Juist, wij die nu we jong, meer kwetsbaar en minder ervaren zijn al gekort worden. En wie korten ons nu? Juist, de mensen waar we later ook al aan moeten inleveren. Daarom is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor politiek onder jongeren en wij ons zelf serieus moeten nemen zodat er niet een Blog van Bianca M. verschijnt over dat wij voltijders maar eens ‘eerlijk moeten zijn, en eigenlijk vechten voor ons recht om te feesten.’ (ingekort door redactie)

Valery Kas 3e jaar Voltijd studente European Studies Achterop met duurzaamheid Vol ongeloof ontving ik eind vorig jaar een gratis tijdwaardekaart voor de parkeergarage. Sinds ruim twee jaar heeft De Haagse Hogeschool een opleiding met als kernwaarde duurzaamheid: Climate & Environment (TIS academie). Gedurende deze twee jaar heb ik mij verbaasd over hoe weinig aandacht er is voor duurzaamheid binnen De HHs. Computers aan moeten laten staan tijdens de nacht en weekenden, lampen die overal aanblijven, enorme papiermassa’s die er doorheen gejaagd worden en zeer beperkt goed nieuws of goede initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Klap op de vuurpijl is deze parkeerkaart actie: wie gaat er nu nog in deze tijden stimuleren dat medewerkers met de auto naar het werk komen? De HHs. Hoogste tijd het roer om te gooien en onze blik eens naar de toekomst te richten, en wij geven met onze opleiding graag het goede voorbeeld.

Sander Brinkman Docent Climate & Environment 6

H/LINK • 05


win

na

in beeld

ar

Fabrikanten van gelegenheidskerstkleding kunnen blij zijn met onze hogeschool. Jullie favoriete familie (de foto-opdracht voor deze maand) zit er dikwijls keurig netjes bij voorzien van rode kerstmuts. Een enkele keer werd het zelfs een heuse Hallmark-look-alike. Andere familiepret in december bestond uit pepernoten en niet te vergeten de vele sneeuw. Winnende foto is van Marie-Anne Elenbaas, werkzaam op de Pabo. Haar kleinzoon van drie kijkt naar de feestbubbels. Verder (vlnr vbnb): Marissa Broers (samen met de oudste deelneemster van de kerstworkout op haar sportschool), de winnende foto, Michela Paluti (op de foto met haar nichtje, niet haar zusje), M.R. Goedhart (met sneeuwpret), Sheetal Roepchand, Marielisa Palm (in tijgerprint, met vrienden), Suzanne Groenendijk, Elianne Van Der Vlugt (met pepernoten) en Nisha Lachman.

Ook € 50,–? Volgende maand verschijnt H/Link op Valentijnsdag. De opdracht: maak een foto van je geliefde of van degene hier op de Hogeschool op wie je (heimelijk) verliefd bent. Foto’s worden op verzoek anoniem geplaatst (maar om in aanmerking te komen voor de 50 euro hebben we natuurlijk wel een mailadres nodig). Vertel in de mail wel even wie we zien en waarom je hart sneller van hem/haar gaat kloppen. Stuur je foto voor 5 februari naar hlink@hhs.nl

05 • H/LINK

7


beleid

8

H/LINK • 05


Duurzaamheid, klimaatverandering, groene energie. Je kunt er niet omheen. Ook De HHs doet mee, in de vorm van een Community of Practice Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. H/Link zocht alvast uit hoe groen de hogeschool is en ging op zoek naar verbeterpunten. En dat zijn er nogal wat.

?

tekst Stéphanie van den Merkhof • beeld Bas Kijzers

H

eel lekker bekt het niet, Community of Practice Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het is een nog maar net opgerichte club van hogeschoolmedewerkers die iets wil doen ten bate van duurzaamheid. Frans Joosstens, docent Facility Management, maakt deel uit van de groep. ‘De CoP wil vooral meer mensen betrekken bij het duurzaamheidvraagstuk en de organisatie in beweging krijgen,’ legt hij uit. ‘Ik heb nog wel wat verbeterpunten voor de hogeschool in de aanbieding. Duurzaamheid gaat niet alleen om energie besparen, duurzaamheid gaat ook over personen. Als de gangen bijvoorbeeld geschuurd worden, dan wordt dit gedaan met milieuvriendelijke producten. Maar intussen lopen er wel studenten en docenten door de gang waar het stof van het schuren rond dwarrelt. Hier moet beter op gelet worden. En onze kennis moeten we weer overdragen aan de studenten.’ Een ander punt is het ziekteverzuim op De HHs. Dat ligt rond de 4,7 procent. ‘En dat is hartstikke hoog.

Dat kunnen we naar beneden krijgen door simpele voorzieningen te treffen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat iedereen zijn stoel goed afgesteld heeft en een goede computer tot zijn beschikking heeft. Creëer ook fatsoenlijke rookplekken, zodat je niet door een rookgordijn naar binnen hoeft, maar ook zodat de rokers niet hoeven te bevriezen buiten.’ Eenmaal op dreef heeft Joosstens nog wel meer zaken waar het best een beetje minder kan. ‘Binnen de hogeschool staan overal televisies waar niemand naar kijkt. Die leiden alleen maar af en kunnen best uit. Ik denk dat onze ambities veel groter mogen zijn. We moeten geen twee procent willen besparen, maar twintig procent. De basis is er, maar we moeten er meer mee doen.’ Maar waarmee dan? H/Link vroeg het een aantal diensten en opleidingen die enigszins groen zouden kunnen zijn. De Community hoeft zich de komende jaren niet te vervelen.

05 • H/LINK

9


Dienst ICT

Climate & Environment

Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) heeft alle hogescholen en universiteiten opgeroepen mee te doen aan het programma Groene ICT. Aan de hand van een vragenlijst wordt gekeken hoe duurzaam en milieuvriendelijk de afdeling bezig is. Dennis de Hue, operationeel procesbeheerder, legt uit: ‘Er zijn geen conclusies verbonden aan de scan, het geeft de stand van zaken aan. De exacte resultaten hebben we nog niet binnen, maar we weten wel dat ICT ongeveer 22 procent van het totale energieverbruik voor zijn rekening neemt. Tot nu toe waren we nog niet zo met dit onderwerp bezig, maar nu zijn we extra alert.’

De opleiding Climate & Environment (CLE) begint aan haar tweede jaar op De Haagse Hogeschool. De rode draad door de vier studiejaren heen is duurzaamheid. Studenten leren hoe ze klimaatverandering kunnen voorkomen en hoe ze zich kunnen aanpassen aan die klimaatverandering. Als het aan teamleider Oda Kok ligt, wordt De HHs nog veel groener. ‘Het gaat steeds meer leven en er zijn nog veel dingen die we kunnen doen. Bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) hebben ze bijvoorbeeld een duurzaamheidcoördinator. Alle opleidingen moeten met duurzaamheid bezig zijn in hun curriculum. We moeten toch het voorbeeld geven aan de nieuwe generatie. Bewust bezig zijn met duurzaamheid is binnen tien jaar onvermijdelijk, ook in Den Haag. Het is toch de stad van vrede en veiligheid, dus ook van climate justice. Er zijn bijvoorbeeld al proefprocessen hier over de Kopenhagen-top. De arme landen vangen altijd de CO2-klappen, dus er zullen wel meer processen volgen. Je kunt er niet meer omheen.’

De computers kunnen binnenkort ’s nachts uit. Nu krijgen de pc’s ’s nachts een update, maar de afdeling gaat software inzetten waardoor ze uitgezet kunnen worden. Ook worden alle oude pc’s vervangen. Volgens De Hue moet de hogeschool zich niet alleen richten op onderwijs maar ook op de milieubewustheid. ‘Onze afdeling is in elk geval serieus met duurzaamheid bezig.’ Een tip heeft de procesbeheerder nog wel: ‘Plastic scheiden, dat doe ik thuis ook’.

Uit de duurzaamheidsaudit van DHO blijkt dat CLE erg duurzaam bezig is. De opleiding komt zonder problemen in aanmerking voor een 2-sterren keurmerk. Binnen drie jaar kunnen zelfs vier sterren behaald worden. In dat geval is CLE de eerste opleiding die zo’n hoog niveau bereikt. Volgens Kok zijn er nog genoeg zaken binnen De HHs die verbeterd kunnen worden. ‘We zouden bijvoorbeeld met bewegingssensoren in de lampen kunnen werken, zo hoeft het licht niet altijd aan te blijven. Misschien scheelt het maar vijf procent, maar het bespaart toch weer geld en energie.’ ‘We zouden ook een soort wedstrijd kunnen uitschrijven voor de meest duurzame cateraar, ik heb geen idee wat Sodexo aan duurzaamheid doet.’

10

H/LINK • 05


Facilitair Bedrijf

Sodexo

Het Facilitair Bedrijf doet bijna noodgedwongen aan energiebesparing. De HHs heeft zich aangesloten bij de meerjarenafspraak van de hbo-branche; per jaar moet twee procent energie bespaard worden. ‘Ik heb een efficiency plan geschreven waarin staat waar de meeste energie naartoe gaat en waar we het snelst op kunnen besparen’, vertelt Gerard Willemse, unithoofd Beheer & Onderhoud. ‘We doen investeringen die we binnen vijf jaar kunnen terugverdienen door de energiekosten die we besparen.’

Sodexo, de cateraar van De HHs, claimt al erg groen bezig te zijn. ‘Tegenwoordig moet je wel duurzaam zijn, je kunt niet meer zomaar wat doen’, vertelt Arjan van der Zee van Sodexo. ‘Dat geldt niet alleen voor Den Haag, wereldwijd is er binnen het bedrijf veel aandacht voor duurzaamheid.’

‘Ongeveer 35 procent van de ingekochte elektriciteit gaat naar verlichting, daar valt dus winst te halen. In lokalen die groter zijn dan vijftig vierkante meter hebben we bijvoorbeeld bewegingssensoren geplaatst, zodat het licht niet constant aan is. Bij kleinere lokalen wordt dat te duur.’ ‘We gebruiken binnen De HHs alleen maar groene stroom ‘Tijdens het schoonmaken worden alleen biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen gebruikt. Chloor mag absoluut niet. We passen het aantal schoonmaakbeurten aan aan de frequentie van gebruik. De toiletten beneden worden veel vaker schoon gemaakt dan die op de bovenste verdieping.’

Afval wordt gescheiden en het frituurvet wordt opgehaald zodat het gerecycled kan worden. De cateraar verkoopt duurzame producten zoals biologische melk en verschillende soorten biologisch brood. Daarnaast staat er alleen duurzaam gevangen vis op het menu. ‘We zijn bezig om te kijken of we kartonnen bekers in de koffieautomaten kunnen plaatsen. Tot nu toe zonder succes, want er zijn nog te vaak storingen. Wel zijn we bezig met het ontwikkelen van duurzame koffiebekers.’ ‘Jammer genoeg kunnen we het ons niet permitteren om alleen biologisch vlees te verkopen. Een broodje ham kost nu 1,90 euro, met biologische ham erop zou dat broodje drie euro gaan kosten. Zoveel willen studenten niet betalen.’

‘Natuurlijk hebben we nu ook Delft, het duurzaamste hbo-gebouw van Nederland. Er is met veel partijen over het ontwerp gepraat om het zo duurzaam mogelijk te maken. Laan van Poot is op dit moment ons meest energie-onzuinige gebouw.’ Het deeltijdonderwijs kan duurzamer, denkt Willemse. ‘s’avonds studeert er maar een vierde van het aantal studenten dat hier overdag rondloopt. Toch wordt het hele gebouw verlicht en verwarmd. Als het deeltijdonderwijs meer gecentreerd wordt, kunnen we de Strip en de Slinger afsluiten. Dat scheelt een hoop.’

05 • H/LINK

11


beleid

Discriminatie bespreekbaar maken: noodzakelijk, nuttig of overbodig? De resultaten van het Programma Diversiteit en Anti-Discriminatie (PDAD) werden begin december gepresenteerd. Doel van het programma: discriminatie op De HHs bespreekbaar maken en voorkomen. Wat hebben academies geleerd? En hoe gaan ze verder met dit onderwerp? tekst Stéphanie van den Merkhof en Youri van Vliet • beeld Bas Kijzers

D

e aanleiding voor het hele project: het rapport van de Commissie Gelijke Behandeling (mei 2009) nadat twee docenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening een klacht indienden wegens discriminatie. H/Link vroeg aan de PDAD-coördinatoren van vier academies wat het programma ze heeft opgeleverd.

Het kost veel tijd en geld: over de noodzaak van zo’n programma verschillen daarom de meningen. De diverse workshops, cursussen en congressen waren wel interessant. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar hoe veilig mensen zich voelen binnen de school. Aan de hand van dat soort onderzoek ga je je beleid aanpassen.’

Phine van Doorne, Facility Management

12

H/LINK • 05

Veel aspecten zijn al verweven in onze vakken

Frans Bolsius, pabo

‘Natuurlijk spelen er bij ons wel eens zaken op het gebied van discriminatie en diversiteit, maar die zijn nooit geëscaleerd. Je moet het onderwerp niet doodzwijgen: het is actueel, dus je moet er wat mee doen. Onze studenten zijn hier ook preventief mee bezig. Als je Facility Management studeert, heb je grote kans om in een hele diverse werkomgeving terecht te komen. Schoonmaakdiensten werken bijvoorbeeld veel met niet-Westerse mensen. We leren studenten hoe ze met cultuurverschillen moeten omgaan. Het programma was voor ons niet echt nodig geweest: veel aspecten zijn al verweven in de vakken.

‘We hebben er zeker van geleerd van de seminars en workshops… zoiets scherpt toch de geest. Toch was het programma voor de pabo noch echt nieuw noch nodig. Studenten leren al hoe ze met een multiculturele klas om moeten gaan. Omgaan met diversiteit is vanzelfsprekend binnen deze academie. Vanaf het begin zit dit verweven door de opleiding. Sommige vakken van de pabo lenen zich hier nu eenmaal goed voor, zoals geschiedenis en geestelijke stromingen. We hebben een groep studenten met een migrantenachtergrond die nieuwe leerlingen ondersteunt bij bijvoorbeeld taalbegeleiding en opdrachten.

‘ Ons personeelsbeleid kan beter’


zich hierdoor buitengesloten. We gaan dus kijken naar de manier waarop de Engelse taal gebruikt wordt binnen de academie en hier het nodige aan verbeteren. In het algemeen is iedereen erg positief over de sfeer binnen de academie. Daarom hebben we het programma ook iets anders aangepakt. We hebben het niet gericht op discriminatie, maar meer op omgangsvormen en bewustwording. Ik denk dat het belangrijk is dat er een duidelijke definitie van discriminatie komt, het moet sowieso meer bespreekbaar worden onder docenten en studenten. We zijn nu bezig een driejarenplan te schrijven om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt.’

Margot Sol, Sociale Professies

Diversiteit moet nooit van de ‘agenda ’

In ons personeelsbeleid kan het echter wel beter. We hebben te weinig niet-westerse medewerkers. Daar had ik een aantal jaar geleden al veel alerter op moeten zijn. Op dit moment streven we naar een evenwichtige leeftijdsopbouw. Binnen de pabo is zeventig procent van het personeel ouder dan vijftig jaar. De prioriteit ligt nu bij het aannemen van jongere mensen met een masteropleiding. Als het even kan met een niet-westerse achtergrond.’

Manuela Hernandez Sanchez, European Studies & Communication Management

‘ We schrijven nu een driejarenplan’

‘Veel medewerkers vroegen zich af waarom wij meededen aan het programma: “We hebben toch helemaal geen problemen?”, was de reactie. Dat klopt, maar we wilden wel onderzoeken of er iets te verbeteren viel. We hebben ons vooral gefocust op de medewerkers. Omdat we een internationaal gerichte opleiding zijn, hebben we veel niet-Nederlandstalige medewerkers. Niet al het materiaal is echter ook in het Engels verkrijgbaar. Sommige docenten voelen

‘Vóór het PDAD heeft de Academie voor Sociale Professies al het initiatief genomen om een training ‘morele dilemma’s’ op te zetten: aan de hand van een stappenplan moeilijke vraagstukken proberen op te lossen. Vervolgens heeft een aantal docenten in het kader van PDAD de leergang ‘Omgaan met culturele diversiteit’ gevolgd. Maar er is ook een leven ná het PDAD. Een thema als diversiteit moet nooit van de agenda verdwijnen. Dus hebben we als academie gezegd: we plakken er een jaar aan vast.

We hebben toch ‘geenWaarom? problemen? ’ De vraag is uiteindelijk: hoe wil je elkaar bejegenen? Op basis van brainstormsessies met zowel studenten als docenten hebben we de BAR-code (Bejegenings-, Anti-discriminatie- en Respectcode) opgesteld, waarin wenselijke omgangsvormen geformuleerd zijn. Ook gaan we komend jaar samenwerken met de Universiteit van Tilburg om te kijken hoe we in onze curricula nog beter aandacht kunnen besteden aan relaties tussen mensen en groepen. Het gaat om grenzen slechten tussen personen en dat kan soms schuren, maar het schuursponsje zorgt er uiteindelijk wel voor dat de omgang met mensen gaat glanzen.’

05 • H/LINK

13


beleid

Zoeken naar het neusje

14

H/LINK • 05


van de zalm Het wordt een groep vol beste jongetjes (m/v) van de klas: het Talentenplatform. Een ‘klas’ waarin zo’n vijftien medewerkers de kans krijgen hun talent verder te ontplooien. Het Talentenplatform moet in maart van start gaan. tekst Martine Seijffert • beeld Irina Grabarnik

I

n het Talentenplatform krijgen de meest ambitieuze en gemotiveerde medewerkers – talenten – de kans om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Ingrid van Rooijen, Hoofd HRM Consultancy en Ineke van Halsema, programmadirecteur diversiteit, stonden samen aan de wieg van het project, inmiddels een jaar geleden. Van Rooijen: ‘Deelnemers kunnen in het Talentenplatform werken aan hun persoonlijke leerdoelen en hun ambities in kaart brengen. Zo kunnen ze in de toekomst eventueel doorstromen naar seniorfuncties in projecten, onderwijs of onderzoek of naar leidinggevende posities.’ Kandidaten voor het Talentenplatform zijn inmiddels voorgedragen door de directeuren. Alle 23 academies en diensten zijn uitgenodigd om mee te doen. ‘Elke directeur mocht maximaal drie kandidaten voordragen. Hieruit maken wij met een commissie vervolgens een selectie van zo’n vijftien deelnemers.’ Naar welk talent gaat de commissie op zoek? Van Halsema: ‘Het gaat ons om mensen die initiatief tonen en die een wat groter bereik hebben. Mensen die meer kunnen dan ze op dit moment doen… nog niet aan hun ‘max’ zitten.’

Geen valse verwachtingen In het kader van het diversiteitsprogramma wordt ook gekeken naar de samenstelling van de groep. Van Rooijen licht toe: ‘Het gaat hier om diversiteit in brede zin. Het zou mooi zijn als we een gemêleerd gezelschap hebben, maar het gaat ons allereerst om voldoende kwaliteit.’ Van Halsema vult aan: ‘We selecteren op motivatie, ambitie, reflecterend vermogen en groepssamenstelling, maar ook op chemie in de groep onderling, ervaring en achtergronden. Het vraagt veel motivatie en wat vrije tijd en we zoeken dan ook mensen die bereid zijn dat te geven.’ Deelnemen aan het platform kost de kandidaat tussen

de zestien tot twintig uur per maand, waarvan hij of zij 0,1 fte vrijstelling krijgt van andere taken. Het programma dat de deelnemers van maart tot en met september gaan volgen, bestaat uit drie onderdelen: ‘onderzoek’, ‘onderwijs en organisatie’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’. Van Halsema: ‘Gaandeweg hebben we in het programma de nadruk gelegd op het laatste. De deelnemer stelt zichzelf leerdoelen en vraagt zich af: wat wil ik uit dit programma halen?’ Daarbij gaat het nadrukkelijk om het ontwikkelen van de eigen talenten. ‘We willen geen valse verwachtingen wekken. Deelname aan het platform betekent geen garantie op een andere functie’, aldus Van Halsema.

Grote investering Aan het onderdeel ‘onderwijs en organisatie’ zijn vijf bijeenkomsten gekoppeld. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er met elkaar kennis gemaakt en gediscussieerd, worden gastsprekers uitgenodigd en colleges gehouden over bijvoorbeeld verander- en projectmanagement. Van Rooijen: ‘Het kan echter nog aangepast worden als de deelnemers daar behoefte aan hebben.’ Het onderdeel ‘onderzoek’ krijgt vorm in een opdracht. In groepjes gaan de deelnemers op zoek naar een oplossing voor een concreet vraagstuk vanuit De Haagse. Van Rooijen: ‘Zo krijgt de organisatie er direct iets voor terug.’ Het Talentenplatform is nu nog een pilot. Na afloop wordt beoordeeld of het voor herhaling vatbaar is. Van Halsema: ‘We hopen zeker dat we nog een keer kunnen starten, want zo’n programma opzetten vergt een grote investering. Als organisatie wil je dat je mensen stappen kunnen maken. Daarnaast krijg je op deze manier je talent in beeld én je bent een aantrekkelijke werkgever voor mensen die je niet wilt missen.’

05 • H/LINK

15


onderwijs Switchers: zij durfden opnieuw te kiezen

Ik studeer Het leek allemaal zo mooi: je studie. Het zou het helemaal worden. Maar het werd het niet. Als je echt niet op je plek zit, kun je altijd nog switchen. Je bent de enige niet. Vorig jaar ruilden bijna zevenhonderd studenten hun studie in voor een andere - tien procent van de instroom. De school heeft er verschillende vangnetten voor. Drie studenten vertellen over hun ommezwaai. tekst Dieuwke de Boer • beeld Bas Kijzers

pabo Facility

Sarah Hebels > Koos in 2007 voor hbo-v Hoopt in september te beginnen op de universiteit ‘Mijn zus en broer studeerden ook hbo-v. De verhalen waarmee ze thuis kwamen vond ik leuk’, vertelt Sarah. ‘Ik ben nog wel naar een open dag geweest, maar heb eigenlijk nooit naar andere opleidingen gekeken: ik had toch al gekozen.’ Na twee jaar hbo-v deed ze een bestuursjaar bij studentenvereniging Pallas Athene. Het werd een breekpunt: ‘Na dat jaar had ik wel zin om te studeren, maar niet in deze studie.’ Eigenlijk had Sarah al twijfels toen ze net begonnen was. ‘Ik moest wennen aan het hbo en we kregen veel algemene gezondheidszorg. Toen ging ik op stage in de thuiszorg en dat was best leuk. Ik zag veel verschillende mensen.’ De twijfels bleven met golfbewegingen aanwezig. Aan het eind van het tweede jaar had ze behoefte aan iets anders en werd ze commissiecoördinator bij Pallas. Dat bestuursjaar wilde ze combineren met de studie. ‘Toen kwam ik bij mijn slb’er en die liet mij zelf een plan maken. “Wat ga je dit jaar doen met je studie? Hoe ga je dat invullen?” Toen zag ik zelf dat ik dat niet ging redden.’ Het bestuursjaar liep tot en met half november 2010 en het tweede blok zou Sarah weer beginnen met een minor. Toen sloeg de twijfel flink toe. ‘Na de zomer ben ik naar een minorbijeenkomst geweest, maar ik zag het echt niet zitten. Ik wilde geen roekeloze beslissing nemen. Ik wist dat er een Loopbaancentrum was en dacht: het is een goede stap dat iemand me hierbij gaat helpen.’ Het Loopbaancentrum raadde Sarah de heroriëntatiecursus aan. Die rondde ze in december af. ‘Ik weet nu

16

H/LINK • 05


onder de hamer In Onder de hamer komen studenten aan bod die in beroep gaan tegen een beslissing van hun opleiding. Student J. van de opleiding Werktuigbouwkunde Duaal (werken en leren) stelt dat hij onterecht een nbsa (negatief bindend studieadvies) gekregen heeft.

Management

pabo goed wat ik wil en mijn kwaliteiten zijn concreter geworden. Ik vind heel veel dingen leuk, maar ben er nu achter gekomen wat ik ècht heel leuk vind. Ik wil iets met geschiedenis, talen of milieu. Het is goed om na te denken wat je later in je werk wilt. Het sociale vind ik nog steeds leuk, maar vooral met collega’s, niet met patiënten. Ik wil een combinatie van praktisch en theoretisch werken. Ik neig nu naar de universiteit. Ik heb nog een paar meeloopdagen, onder andere in Leiden bij Archeologie. Ik heb genoeg tijd om alle opleidingen te bezoeken. Ik heb allemaal post-its om alles op een rijtje te zetten en straks de goede keuze te maken.’

Niek Molenaar Koos in 2009 voor Commercieel Ingenieur Zoekt nu een andere technische hbo-opleiding Na een paar gesprekken met de decaan op de middelbare school en een testje op internet, koos Niek Molenaar voor de opleiding Commercieel Ingenieur aan De HHs. Zonder succes. ‘Het hbo is me tegengevallen’, begint Niek Molenaar. ‘De manier van werken was zo vrij en ik heb die vrijheid genomen. Ik had laat door hoe het werkte: als je vrij bent, moet je zelfstandig werken.’ Niek klopte aan bij zijn slb’er, maar dat veranderde niet veel. ‘Die gesprekken met de slb’er waren nuttig, maar je moet het toch zelf doen. En daar dacht ik te laks over.’ Niek eindigde het jaar met een negatief bindend studieadvies. Dat probeerde hij eerst nog aan te vechten, maar in het najaar heeft hij zich erbij neergelegd. ‘Ik heb toen nog wel met docenten gepraat en die verwezen mij door naar Career (het loopbaancentrum, red.). Toen heb ik snel besloten om me uit te schrijven en een nieuwe koers uit te zetten.’

Student ontdekt ziekte en mag blijven tekst Rachel Elisabeth Bonapart

De feiten Student J. is in september 2009 met de opleiding Werktuigbouwkunde begonnen. Aan het eind van het studiejaar heeft J. maar dertien studiepunten behaald. Het minimum te behalen studiepunten is bij Werktuigbouwkunde veertig. Op basis hiervan heeft de examencommissie besloten J. een nbsa te geven, waarna hij van school moet vertrekken.

De argumenten J. zegt vertraging in zijn studie te hebben opgelopen door zijn aandoening Attention Deficit Disorder (ADD). ADD bestaat uit concentratiestoornissen die een chaotische manier van werken tot gevolg hebben: moeite om ordelijk te werken, te plannen en om overzicht te krijgen. J. is inmiddels onder behandeling bij een arts, die op 18 juli 2010 schriftelijk heeft aangegeven dat de aandoening goed te behandelen is.

De tegenargumenten Ondanks de doktersverklaring wil de examencommissie haar besluit niet herzien. J. is te veel afwezig geweest, kwam afspraken op het werk niet na en de studieprestaties waren matig. Bovendien heeft de student zijn medische aandoening nooit eerder tegenover de opleiding kenbaar gemaakt. De examencommissie stelt dat als iemand uitstel van een nbsa aanvraagt op basis van persoonlijke omstandigheden, hij die omstandigheden wel tijdig moet aangeven.

De uitspraak Het College van Beroep erkent de regels in de statuten, maar vindt dat voor J. een uitzondering moet worden gemaakt. J. had al lang voor hij aan de opleiding begon last van de nadelige effecten van ADD en is die als gewoon gaan ervaren. Dat het echt om een aandoening ging, was niet eerder vastgesteld. De student is er pas achtergekomen toen bij een familielid de diagnose ADD is gesteld, waarbij hij hoorde dat de ziekte mogelijk erfelijk is. Hij heeft toen meteen medische hulp gezocht. Omdat de diagnose niet voor het einde van het schooljaar gesteld was, kon de student niet de door de examencommissie beschreven procedure volgen. De student heeft, achteraf gezien, wel de nadelige effecten van ADD ondervonden. Omdat hij inmiddels ook met de behandeling is begonnen, besluit het College van Beroep dat J. wegens persoonlijke omstandigheden een jaar uitstel van het nbsa moet worden verleend.

Niet eens met een beslissing van de Examencommissie? Je hoeft je er niet zonder meer bij neer te leggen. Kijk voor regels en procedures op studentennet.hhs.nl/loketrechtsbescherming.

Niek kwam bij loopbaanadviseur Tineke van Dijk voor een ‘snel adviesje’, maar Van Dijk haalde hem over om de heroriëntatiecursus te doen. Hij vond

05 • H/LINK

17


het prettig dat hij wist dat hij iedere donderdag op De Haagse moest zijn voor de heroriëntatie. ‘De eerste paar lessen vond ik teveel op mezelf gericht in plaats van op de studiekeuze. Door de cursus heb ik wel het besef gehad dat het voor mezelf is. Ik weet nu welke vragen ik moet stellen om een goede keuze te maken voor een opleiding.’ Niek ontdekte dat Commercieel Ingenieur wel een goede keuze is geweest, maar de opleiding is opgeheven. ‘Je bent dan de schakel tussen directie en werkvloer. Je werkt deels leidinggevend, maar kent ook de technische aspecten. Ik ben best wel een sociaal type, heb ik ontdekt. En de technische aspecten vind ik heel aanlokkelijk, maar ik heb geen natuurkunde.’ Hij neigt nu naar twee studies: Greenport Business and Retail aan Hogeschool Inholland of Technische Bedrijfskunde. Op dit moment werkt Niek fulltime bij een handelaar bij de veiling. ‘Ik heb meer dan een jaar verprutst. Nu ben ik aan het sparen om straks dat laatste stuk studie te kunnen betalen.’ Hij gaat binnen het bedrijf ook kijken ‘hoe het er in de sector op de werkvloer aan toe gaat en wat je er als een hbo’er kan doen.’

Leonie Snijder Koos in 2008 voor de pabo Startte september 2010 met Facility Management, maar keerde terug naar de pabo.

Snel switchen Wie dit jaar nog van studie wil veranderen, moet een beetje opschieten. Voor 1 februari moet DUO begrepen hebben dat je toch echt niet de Pabo wilt, maar verder wilt bij Personeel & Arbeid. Ook als je wilt stoppen, of toch maar doorgaan, is 1 februari belangrijk. Schrijf je je in je eerste studiejaar voor die datum uit bij DUO, dan wordt je prestatiebeurs automatisch een gift. Maar ook met de nieuw in te voeren boetes in het vooruitzicht kun je maar beter zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komen.

18

H/LINK • 05

Zonder problemen haalde Leonie Snijder haar propedeuse aan de pabo en stroomde door naar de hoofdfase. Toch had ze twijfels. ‘Ik had een rotstage en hield niet van lessen als handenarbeid en tekenen. Ik leer liever de gedachte erachter en dat didactische miste ik echt.’ Met bovendien een knie-operatie in het vooruitzicht wist Leonie dat ze haar tweede jaar niet kon halen. Ze besloot er een half jaar tussenuit te gaan voor de operatie, maar ook om te kijken welke opleiding beter bij haar zou passen. Ze besprak deze keuze met haar slb’er Peter Hoogenboom en met de decaan. ‘Peter vroeg door over mijn twijfels en respecteerde mijn keuzes. Dat was fijn. De decaan heeft me geholpen om extra studiefinanciering te krijgen vanwege mijn knie. En hij verwees mij door naar het loopbaancentrum.’ Daar deed Leonie onder andere een interesse- en beroepskeuzetest. Ook deed ze online wat tests. ‘Ik heb veel getwijfeld tussen verschillende studies: Sociaal Juridische Dienstverlening,


in de lift

Succesvol switchen Het grote aantal switchers vorig jaar was reden voor Maaike Lens en Erika Rob, adviseurs van de Dienst Onderwijs- en Studentzaken, om het project Succesvol switchen op te zetten. Doel: alle dienstverlening voor twijfelaars aan elkaar koppelen, zodat twijfelaars snel herkend worden, studenten goed begeleid worden en zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komen. Lens en Rob richten zich op het ontwikkelen van een toolkit voor slb’ers en decanen. Welke tools het best werken en goed hogeschoolbreed ingezet kunnen worden, gaan ze de komende maanden uitproberen op de februari-instroom. Het project loopt tot de zomer van dit jaar. Facility Management, Pedagogiek. Behalve de capaciteitentest zijn deze tests best beïnvloedbaar. Dus als je het een beetje de goede kant op invult…’

De hoop op nieuwe surveillanten Een nieuw jaar, en iedereen gaat het weer lekker clichématig ‘hoopvol’ in. Normaal gesproken vind ik dat onzin. Het is gewoon weer een dag zoals de andere dagen, een jaar zoals de andere jaren. Maar nu... nu heb ik besloten eens mee te gaan in deze irrationele gedragingen. Zo ben ik begonnen met hardlopen (waarschijnlijk ben ik er voordat de volgende column uitkomt allang weer mee gestopt, maar dat is het punt niet), ga ik minder geld uitgeven en hopelijk afstuderen. Ik moet nog een aantal projectjes en tentamens afronden. Over die tentamens maken ben ik ook hoopvol. Uit de vorige Link bleek namelijk dat de surveillanten bij tentamens per 2011 van een ander uitzendbureau komen. Een grote wervingscampagne is gestart om de nieuwe surveillanten bij elkaar te rapen. En ja, hier ben ik hoopvol over gestemd. Veel slechter dan dat het was kan het namelijk niet worden…

Uiteindelijk koos Leonie in juni voor Facility Management (FM). ‘Het zakelijke sprak me aan. En ik wilde meer inhoud. Ik heb intakegesprekken gehad over mijn verwachtingen. Ik heb gevraagd of er mogelijkheid was te versnellen. Ik kon het compacttraject doen, waarbij je de eerste twee jaar in een doet. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt op school. Het waren lange dagen, van negen tot vijf. Thuis eten en dan weer verder.’ Maar de resultaten bleven uit. ‘Na twee jaar zonder economie was mijn kennis op dat terrein weggezakt.’

Toevallig in de laatste tentamenperiode nog. Ik was als een van de laatsten in het lokaal, wat je een slechte plek oplevert. Ik zat aan dezelfde tafel als de surveillanten en we hadden het heel gezellig. Of beter gezegd: zij hadden het heel gezellig, ik had moeite met concentreren. Vijf minuten nadat we voor het eerst onze pennen op het papier zetten, hoorde ik fluisterend voor me: ‘Het zit wel lekker vol hè?!’ Daarmee was het hek van de dam. Er werd koffie gehaald, een krant werd opengeslagen. Wat volgde was een geweldig intelligent gesprek over het nieuws en dat de koffie eigenlijk niet te drinken was. Na verschillende geïrriteerde blikken mijnerzijds waren ze uiteindelijk stil na mijn opmerking: ‘Zouden jullie misschien je gesprek voort kunnen zetten op de gang?’

Weer een slecht toetsresultaat half november was de druppel die Leonie deed besluiten opnieuw bij Peter Hoogenboom aan te kloppen. ‘Ik had al het hele jaar een beetje twijfels. Ik miste het sociale bij FM en ik heb toch een P van de pabo. Precies toen ik echt begon te twijfelen was mijn nieuwe slb’er op cursus. Aan Peter heb ik te danken dat ik weer verder kon op de pabo.’

Helaas ben ik niet de enige die er last van heeft. Na wat rondvragen is dit de mooiste: ‘Ik zat een tentamen te maken in een groot lokaal, vol met veel mensen. De surveillanten liepen dan ook zo nu en dan rond. In principe begrijpelijk. Alleen was één daarvan een vrouw, en ja, vrouwen dragen wel eens hakken. Nou, je voelt hem al aankomen, het was dus continu ‘tik-tik, tik-tik’. Na een tijdje heb ik de vrouw maar verzocht haar schoenen uit te doen.’

Dat was de opleiding waar ze het nodige miste, maar toch is Leonie ervan overtuigd dat het haar studie is. ‘Vanaf het derde jaar ga je specialiseren. Dan maak je de opleiding meer jouw ding. Ik wil iets in de richting van ontwikkelingspsychologie. Op stages merk ik dat het handig is om meer over de ontwikkeling van het kind te weten. En ik vind het belangrijk meer te weten over stoornissen als ADHD en autisme en wil leren hoe je daarmee om moet gaan.’

Maar met het nieuwe uitzendbureau wordt het hopelijk allemaal anders. Navraag leert dat de wervingsactie een succes is geweest en er een hoop nieuwe surveillanten zijn aangenomen. Daarbovenop komt, dat in de wervingsactie wordt vermeld dat de surveillanten ervoor moeten zorgen dat ‘onrust voorkomen wordt’. Dus geen hakken en geklets meer, maar eindelijk surveillanten die zich gedragen. Misschien wordt het werkelijkheid. Een mens kan hopen.

Organisatorisch gaf de terugkeer bij de Pabo geen grote problemen. Hoogenboom verwees Leonie naar de coördinator van de dagopleiding en drie weken later kon ze weer instromen. ‘Het voelt goed dat ik weer terug ben.’

tekst Rindert Reitsma beeld Mieke Barendse

05 • H/LINK

19


in de vitrine Overal binnen De HHs staan vitrinekasten vol spullen, loop je tegen kunstwerken en kitsch aan. Wat het is, waar het vandaan komt of van wie die verzameling is, blijft vaak gissen. H/Link zoekt het voor je uit en maakt je toerist op de hogeschool.

Klapmechanismen? tekst Brenda Stoop en Ramonne van Wanrooij • beeld Mieke Barendse In een van de vele rugzakjes die deze hogeschool rijk is, staat een vitrine met werkstukken van practica van Bewegingstechnologie. Soms is de inhoud volstrekt duidelijk, soms ook helemaal niet. Tenzij je een student Bewegingstechnologie bent. ‘Veel modellen hier hebben te maken met de opbouw van de knie en het draaipunt tijdens het lopen’, vertelt docent Antoon Dobbelsteen desgevraagd. Zo ook een bijzonder model in de vitrine bij Rugzak 4.63: een wit, rechthoekig en strak model. Je zou er niet meteen een knie in herkennen, maar dat blijkt het wel te zijn. ‘Het model is gemaakt door tweedejaarsstudenten van de opleiding Bewegingstechnologie. Voor het vak Materialen Construeren en Ontwerpen en Beweging en Analyse moest er in groepjes een model over de werking van het kniegewricht gemaakt worden,’ vertelt collega Chris Riezebos. ‘De reden dat dit model in de vitrine staat, is dat dit model zo zorgvuldig en toch simplistisch is gemaakt. De leraar van het vak heeft dit model als beste uitgekozen.’ Dat het model helemaal niet op een knie lijkt, is geen probleem: het is een model over werking van de knie, niet een model van de knie. Riezebos: ‘Het draaipunt is goed aangegeven, de afwerking is strak en daardoor is het een prachtig model van de werking van een mensenknie.’

Even verderop iets minder raadselachtigs: dit zijn overduidelijk schaatsen. Navraag leert dat dit prototypes van klapschaatsen zijn, met ieder een ander klapmechanisme. Deze modellen geven inzicht in welk mechanisme de meest efficiënte klapschaats oplevert. Bijzonder is dat deze prototypes zijn ontworpen door Harry Oonk, een gepensioneerde docent aan de opleiding Bewegingstechnologie, maar gemaakt door zijn toenmalige studenten. Harry Oonk was betrokken bij het ontwikkelen van de klapschaats. ‘Drie van de vier modellen zijn in het verleden ook door een schaatsfabrikant gemaakt en getest,’ vertelt Oonk. ‘Helaas zijn ze nog niet te koop. Van één model weet ik zeker dat het winst zou opleveren.’ Deze vitrines zijn ingericht door Antoon Dobbelsteen: ‘Studenten maken voor hun practica’ heel veel modellen. De meest bijzondere worden hier in de vitrines geplaatst.’

OPEN DAG MASTER 3 maart 17.00 - 21.00 ON! SPOTTER S MA R YOU ITION AMB

eur.nl/master/opendag 20

M_H/Link_184x58.indd 1

H/LINK • 05

06-01-11 13:54


onderzoek

Vrouwen willen weten hoe het stáát, niet hoe het eruit ziet H Het is niet dat Adidas vrouwen niet serieus neemt. In tegendeel: de fabrikant van sporty kleding ziet het liefst iedereen in zijn bekende drie streepjes gehuld. Maar hoe zorg je daar als kledingmerk voor? Mira Sumanti stortte zich op deze typische praktijkvraag, en deed prachtig hboonderzoek: concreet, praktijkgericht en toepasbaar. tekst René Rector • beeld Roel Koning

Genom ineerd voor d H/Link e afstud eerprij Link ze s . t iedere excell maand ent Ha ags on der in de s potligh zoek t.

et klantenbestand van Adidas bestond eigenlijk altijd voor een groot deel uit mannen. En dat was aan het assortiment wel af te zien, vond Mira Sumanti. De damesklanten kregen meestal dezelfde kleding voorgeschoteld, maar dan in roze. En dat macho imago, daar wilde Adidas vanaf. Toen Mira eind 2009 stage kwam lopen bij de kledinggigant, was er net een compleet nieuwe vrouwenlijn ontwikkeld binnen Adidas Originals (een submerk dat vooral vrijetijdskleding maakt). Maar met alleen een nieuwe lijn ben je er als fabrikant nog niet. Klanten moeten je weten te vinden en dat is niet makkelijk als je met die nieuwe lijn ook nog een nieuwe groep klanten probeert te trekken. Je moet

Mira Sumanti Leeftijd: 23 jaar Afgestudeerd bij: Hogere Europese Beroepen Opleiding (nog net, nu European Studies) Titel: Optimization of Adidas Originals Owned Digital Platforms to Maximize Female Consumers Online Engagement with the Brand and Products Eindcijfer: 9

Vrouwen zien kleding het liefst zoals het gedragen wordt. Maar zo ziet de webshop er niet uit. Mira laat zien hoe het ook kan.

05 • H/LINK

21


niet alleen een nieuw product lanceren, maar ook je imago als merk veranderen. Het is een puzzel die iedere fabrikant steeds weer opnieuw moet oplossen: hoe bereik ik nieuwe groepen klanten? Adidas wilde het echt graag. De nieuwe ontwerpen waren anders dan de ‘roze mannenversie’. De Franse grafitti-artieste Fafi en hiphopartieste Missy Elliot kregen een eigen lijn en Originals voor vrouwen kreeg een compleet ander assortiment dan de herenafdeling, opgeknipt in kledinglijnen met welluidende namen als ‘Feminine’, ‘Everyday’ en ‘Street’. Het nieuwe product was er. Nu het imago nog. Omdat Adidas Originals zich vooral richt op jongeren, en precies die doelgroep veel gebruikmaakt van social media, besloot Adidas die social media in te zetten in de communicatie met nieuwe jonge vrouwelijke klanten. Adidas richtte op haar Facebook en Youtubesubsites aparte sectoren in voor dames.

In een jaar tijd steeg het aantal Facebookfans wereldwijd van drie naar vierenhalf miljoen. Het percentage vrouwelijke Facebookvrienden steeg van 40 naar 45 procent. De omzet van vrouwenkleding nam toe. De resultaten leken veelbelovend. Maar was dat wel zo? Dat was de vraag die Mira voor haar scriptie uitzocht. Mira’s onderzoek viel uiteen in twee gedeelten. Aan de ene kant maakte ze een inventaris van het voorgenomen marketingbeleid van Adidas. Aan de andere kant onderzocht ze via Facebook of de koerswijziging van het merk opgemerkt was. De duizendvoudige online enquête gaf een dubbel antwoord op de hoofdvraag van Adidas. Ja, Adidas stond inmiddels wel op de kaart bij de dames. Het was ze niet ontgaan dat er inmiddels meer te halen viel dan roze. Nee, Adidas communiceerde nog niet goed met ze. ‘Adidas betaalt veel geld aan iconen om zich in Adidas-kleding te hullen. Maar stel dat je Beyoncé in een jasje van Adidas ziet rondlopen, en je googled op Beyoncé + Adidas, dan vind je niets. Dat is

INSPIRATIE GEZOCHT

VOOR JE SCRIPTIE? Kijk eens rond in de HBO-Kennisbank.nl en laat je op een idee brengen Stel je vragen via bibliotheek@hhs.nl of Question Point, de e-helpdesk op de portal van de bibliotheek.

bibliotheek

22

H/LINK • 05

Deze advertentie wordt aangeboden door de Hogeschoolbibliotheek van De Haagse.


wel de manier waarop in elk geval vrouwen zoeken,’ bekritiseert Mira de marketing van het merk. Vrouwen zien kleding namelijk het liefst zoals het gedragen wordt, zo gaven ze aan in Sumanti’s onderzoek. Maar zo ziet de webshop er niet uit: de producten zijn sec gefotografeerd. Mannen willen dat het liefst: die zijn op zoek naar schoenen en dan willen ze die schoenen zien, inclusief technische specificaties. Vrouwen willen weten hoe zo’n schoen staat als je hem combineert met een broek van bijvoorbeeld G-Star. De presentatie van de kleding laat nog flink te wensen over. Wat Sumanti’s onderzoek meerwaarde geeft, is niet de enquête onder duizend fans op Facebook en de gesprekken met gebruikers, maar de combinatie met het interne onderzoek dat ze deed bij Adidas. Ze ondervroeg marketingmanagers naar voorgenomen beleid. Daardoor kon ze initiatieven die toch al in gang waren gezet de goede kant uit sturen. Anders dan vaak belandden de aanbevelingen van Mira niet in een bureaula. ‘Adidas doet er echt iets mee. Dat moet ook wel, want sinds de economische crisis moet ook een world brand als Adidas kiezen. Wat kwakkelt, moet weg.’ Op basis van haar onderzoek kon Sumanti Adidas adviseren om vooral te werken aan de presentatie in social media en op het web. ‘Pasvorm is doorslaggevend bij vrouwen. Dus we moeten het presenteren op modellen.’ Die ‘modellen’ kom je ook buiten tegen, dus werkt Adidas aan een iPhone-app waarmee je een Adidas-kledingstuk op straat kunt fotograferen. Die applicatie geeft dan aan wat het is, hoeveel het kost en waar de dichtstbijzijnde winkel is waar je dat ding kunt kopen. ‘En dan hoop ik dat die app ook vertelt of het op voorraad is in jouw maat. Technisch kan dat allemaal,’ aldus Mira. Het kledingmerk wil ook iedereen die via Facebook binnenkomt meteen naar de juiste mannelijke of vrouwelijke landingspagina leiden, afhankelijk van de Facebookgegevens. Dat voorkomt dat vrouwen zich eerst door allerlei mannelijke kledingpresentaties moeten worstelen. Helemaal mooi zou zijn als de kleding en accessoires op het web op modellen gepresenteerd zouden worden. Maar dat laat nog op zich wachten. ‘De huidige foto’s staan er net, dus dat kun je niet één-twee-drie veranderen.’

Mira’s scriptie verschijnt in februari in de HBOkennisbank (www.hbo-kennisbank.nl)

Waar moet je zijn als vrouw? Rechtsonder, blijkt na enig speurwerk. In één oogopslag ziet de landingspagina van de site er echter niet erg vrouwelijk uit.

h/link afstudeerprijs Ben jij de meest nieuwswaardige afstudeerder van het jaar? H/Link looft twee prijzen uit, van

€ 1500 of € 500 voor het meest opmerkelijke afstudeeronderzoek. Wil je kans maken op één van deze prijzen, bied dan je scriptie aan. Wanneer kun je meedoen? • Je bent recent afgestudeerd aan De Haagse Hogeschool • Je afstudeeronderzoek staat op de hbo kennisbank • Je eindcijfer was gemiddeld een acht of hoger • Je hebt een nieuwswaardig afstudeeronderzoek verricht waar een mooi journalistiek verhaal in zit Hoe werkt het? Stuur een samenvatting van je onderzoek op naar hlink@hhs.nl Per maand pikken we één onderzoek uit waaraan we een artikel wijden. Als jij die onderzoeker bent, ben je automatisch finalist. Aan het eind van het schooljaar kiest een vakjury (bestaande uit zowel onderzoekers als journalisten) uit de finalisten de jaarwinnaar. Die wordt bekend gemaakt tijdens de onderzoeksdagen in april. Docenten, afstudeerbegeleiders, coördinatoren en decanen en medestudenten mogen ook afstudeeronderzoeken voordragen, mits die onderzoeken aan de voorwaarden voldoen.

05 • H/LINK

23


de smaak van Wat kun je het beste lezen, luisteren of zien? En wat juist niet? In deze rubriek komt iedere maand een docent of student aan het woord over zijn of haar favoriete boek, film of cd. Deze maand vertelt Monique van Hees, docente bij de opleiding Personeel en Arbeid, over haar favorieten.

Keer op keer Dirty Dancing en Roald Dahl ‘Vanuit mijn functie is het verleidelijk om allemaal ingewikkelde thrillers als favoriet te noemen, zodat het lijkt alsof ik privé ook graag naar intellectuele uitdagingen zoek’ zegt Monique van Hees. ’Maar mijn lievelingsfilm blijft Dirty Dancing. En ik heb alle kinderboeken van Roald Dahl doorgeworsteld.’ tekst Sabrina Danker • beeld Mieke Barendse

Mijn man kan gelukkig zingen en een beetje bewegen, al is dat op z’n Hollands: het stuk tussen knieën en schouders blijft gefixeerd. Desalniettemin ben ik trots dat hij geen dertig biertjes nodig heeft om de dansvloer op te gaan.

Spannend, maar niet bedreigend Irreëel wegdromen ‘Ik hem Dirty Dancing minstens tweehonderd keer gezien en kan alle dialogen nasynchroniseren Het was de eerste film die ik zonder mijn ouders mocht bekijken in de bioscoop. Mijn vader bracht ons en bleef in de auto wachten. Dat gaf een grappige parallel: in de film zit hoofdpersoon Frances mokkend bij haar ouders op de achterbank. Ze wil niet met hen op vakantie. Herkenbaar, want anno 1987 maakte ik me druk over alles waar een puber zich erg over kan opwinden. Alles leek belangrijk behalve school, ouders en conventies. Van levensbelang was de vraag of mijn kuif wel de juiste shape had. Ook de vraag waarom die jongens uit 6 VWO zo woest aantrekkelijk zijn, was existentieel. En natuurlijk mijn dansmoves. Ik dans al mijn hele leven: ik begon met peuterdansjes, jazzballet, stijldansen en rock and roll, inclusief salto’s. Tegenwoordig doe ik aan salsa. Het afgelopen jaar heb ik zelfs bij Buena Vista Social Club in Cuba gedanst. Dirty Dancing is romantisch, irreëel en lekker om van te dromen. Tijdens een vakantie met je ouders op een vakantiepark de bad guy versieren, die een goed hart blijkt te hebben en kan zingen en dansen. Bestaan die mannen? Ik vraag het mij af.

‘Als kind droomde ik graag. Ik was wat ingetogen en rustig. Rond mijn tiende kreeg ik het mandaat om in mijn eentje op woensdagmiddag met de tram (één halte) naar de bibliotheek te gaan. Vooraf had mijn vader een boek van Roald Dahl aangewezen, James and the Giant Peach. Liggend op de vloer van de bieb begon ik met lezen en was verkocht. Natuurlijk vergat ik de tijd en kreeg ik het bij thuiskomst te horen. Nadien heb ik de boeken van Roald Dahl met veel plezier doorgeworsteld. Hij had de gave om spannende verhalen te schrijven, zonder dat het bedreigend voor je wordt als kind. Ondanks de enge beschrijvingen van schoonmoeders, heksen en kindetende reuzen. Zelfs gedateerde onderwerpen als ‘jacht’ blijven met zijn schrijfwijze actueel en een plezier om te lezen. Momenteel lees ik Gruwelijke Rijmen voor aan mijn dochter. Af en toe slaan we wat regels over als er hoofden worden afgehakt. Misschien is het wat vroeg om daar op vierjarige leeftijd mee geconfronteerd te worden. Verder zie ik haar nu al glimmen bij de verhalen. En voor mij is het ook een plezier om alles weer opnieuw te lezen. Voor kinderen had Roald Dahl het vermogen een fantastische wereld te scheppen. Als volwassene ben ik ook vol bewondering. Roald Dahl zag na zijn ongeluk - waarbij hij als piloot werkelijk alles brak - ondanks zoveel pijn in zijn lijf nog altijd de positieve kant van het leven. Zijn positieve instelling ontroert mij. Roald Dahl heeft een hoop ellende meegemaakt, het lijkt er op dat hij de kleine dingen in het leven blijft waarderen. Dat mis ik weleens tegenwoordig. We zijn allemaal gehaast. Geluk heeft hierdoor een andere betekenis gekregen. Het lijkt alsof we met z’n allen hard bezig zijn om een vorm van geluksmaximalisering te ontwikkelen, waarbij we ons telkens een stukje geluk laten aanmeten. Denk aan reclames: als je dit koopt, dan wordt je echt gelukkig. In no-time ligt je kelder vol met broodbakmachines, abs-only’s en andere onzin.’

24

H/LINK • 05


recensies Lichtvoetige festivalmuziek Voicst-frontman Tjeerd Bomhof komt onder de naam Dazzled Kid eind januari met zijn solodebuut Fire needs air. ‘Bijna alle liedjes op deze plaat zijn op één dag geschreven. Niet nadenken. Niet zeiken. Gewoon doen’, vertelt Bomhof. Dat levert soms bijna kinderlijk simpele teksten op, die vaak bekende gedachten verwoorden. Die lyrics gaan meestal gepaard met een lekker lichtvoetige sound. Zo verbloemt de vrolijke disco-tune van The weight of my days het wat zwaardere onderwerp: sterven. Just before noon I started getting a clue / Looking down I see how the time flew / If I could climb back down (…) you know I would. In het synthesizerdeuntje lijk je ook de muzikale invloed van producer Simon Akkermans (C-mon van Kypski) te horen. De Utrechtse muziekscene zet sowieso een flinke stempel op het album, dat opgenomen is in Kytopia, het opname- en repetitiewalhalla van trompettist Colin Benders (beter bekend als Kyte-

man). Daar rolden de nodige muzikanten en achtergrondzangers zo de studio in, wat resulteert in een muzikaal rijk en divers album, dat voor live vertolking vast een vol podium nodig heeft. Neem Stronger: het nummer begint met losse pianotonen, waar rustige drum en gitaar bij worden gevoegd. Maar de muziek wordt, passend bij de titel, steeds sterker tot het met het invallen van blazers en het aanzwellen van alle instrumenten een bijna orkestrale climax krijgt. Can I brush away all these shades of grey coming out stronger, stronger. Daar tegenover staan de lichte klanken van Unbearable lightness of love. Hierin krijgen zang en gitaar de dromerige bijval van de marimba (een soort houten xylofoon).

Dat de Fransman F. J. Ossang zijn film Dharma Guns in 2010 maakte, is moeilijk te geloven. Het ademt de jaren zeventig en dat komt zowel door de post-punk muziek, het vage verhaal en de stijl (98 procent zwartwit). Na een waterski-ongeluk ontwaakt hoofdpersonage Stan van der Decken ergens. Hij moet papieren ondertekenen en gaat op reis naar een eiland. Het lijkt op een missie, waarbij de ontmoetingen met de militaristische Jon en ene Doctor Ewers de grootste spil vormen. Jon en Ewers vechten tegen een niet zichtbare tegenstander, een medisch bedrijf. Van der Decken zoekt vooral zijn lief en misschien ook de waarheid, wat dat in deze film ook mag zijn. De synopsis vertelt dat Van der Decken de erfgenaam is van de mysterieuze Professor Starkov, die werkte aan een procedure voor ‘Doubles Genetiques’. Stan en zijn bij het ongeluk overleden vriendin (die op dat eiland wel rondloopt) waren misschien wel proefkonijn van dit genetische experiment. Om dat zelf uit de film te halen moet je wel erg goed puzzelen.

Dazzled Kid Fire needs air

Vanaf 28 januari te koop.

Dazzled Kid Bomhof levert een sterk, divers album af. Hiermee gaat hij – naast de bescheiden, geplande clubtour – vast een plaatsje op de zomerfestivals veroveren.

Gokken op het filmfestival Het internationaal filmfestival in Rotterdam (IFFR) wordt dit jaar veertig. Voor bezoekers is het geen sinecure om een goede keuze te maken uit het aanbod van honderden nieuwe films. Daar zitten natuurlijk parels tussen. H/Link kreeg drie films voorgeschoteld.

tekst Dieuwke de Boer

tekst Dieuwke de Boer Dan liever naar Meek’s Cutoff met Michelle Williams (bekend van de serie Dawson’s Creek en de films Brokeback Mountain en Shutter Island). Deze gekostumeerde roadmovie neemt je mee door het droge landschap van Oregon anno 1845. Williams speelt een van de drie dames die met man, ossen en wagen onder leiding van cowboy Meek op weg zijn naar een nieuwe toekomst. De oneindige, heuvelachtige vlakte van heide en zand en het weinig spraakzame gezelschap zijn rustgevend. Het verhaal is opgehangen aan de angst voor de vreemdeling. Op Meeks ‘verkorte route’ komen de reizigers geen water meer tegen, maar wel een Native American en dat is best eng in het negentiende-eeuwse Oregon. Het dilemma: volgen we onze witte cowboy of vertrouwen we de wilde? Het spel is zo ingetogen dat een echte climax ontbreekt. Altijd al willen weten hoe je geronseld wordt voor drugsbendes in Mexico? Luister dan naar het verhaal van El Sicario – room 164. In deze documentaire doet een Mexicaanse ex-hitman in bijna anderhalf uur gesluierd zijn levensverhaal uit de doeken. Inclusief gedetailleerd beschreven martelingen. Intussen krabbelt hij wat mee in een schrift. Best indrukwekkend, maar na een tijdje snak je wel naar ander beeld dan een man met zak over zijn hoofd.

Internationaal Film Festival Rotterdam

Het IFFR vindt van 26 januari t/m 6 februari plaats in Rotterdam. Meer info en de publiekstoptien vind je op: iffr.nl.

05 • H/LINK

25


test Van broodjes bal tot roosters… de hogeschool heeft studenten en medewerkers heel wat te bieden. Maar deugt het ook? H/Link test het voor je.

Tosti’s Sodexo is op De Haagse Hogeschool de hoofdcateraar. Wat niet wil zeggen dat alle restaurants dezelfde studenten-basisbehoefte serveren: de tosti. Tijd voor een kritische test: zijn het ook echt tosti’s of gewoon broodjes met kaas uit de oven? Zijn ze wel een beetje vers? Of smaakt het naar een sandwich die gisteren is gemaakt en warm gehouden? tekst&beeld Lara Lindeman

Kantine, Laan van Poot

Cijfer:

6

Mockamore Prijs: € 5,- & 7,Cijfer: Brood: meergranen, bruin, wit en met sesamzaad. ‘Royaalties’: 2 plakjes kaas, 1 plakje ham, 2 plakjes tomaat. Het oog wil ook wat: op de prijstabel staan twee soorten tosti’s. De dure variant gaat op stokbrood en de goedkopere variant op een bagel. De bagel-tosti geeft weer keuze uit bruin, meergranen en sesamzaad. De witte bagel is op, hoewel we testen op lunchtijd. Dus, liefhebbers van witbrood: kom op tijd! Bereiding: het beleg gaat er ter plaatse op. Voor het cosmetisch effect komt er ook nog een takje bieslook bij, waarna de bagel in een oven verdwijnt in plaats van een toaster. Smaak: De tosti smaakt goed. De bagel is een beetje droog en hard. De tosti is warm en de kaas is goed gesmolten en lekker dradig. Minpuntje: Mockamore noemt hun bagel uit de oven een tosti, maar deze tosti is a) geen plakje brood en b) niet getoast. Dus hoewel het erg luxe is, is het meer een bagel ‘gezond’ uit de oven. Geen tosti dus. Maar wel je beste optie.

7

Grote Kantine Ovaal

Cijfer: Prijs: € 1,20 Brood: wit of bruin. ‘Royaalties’: 1 plakje kaas en 2 plakjes ham Het oog wil ook wat: de tosti’s worden gemaakt waar je bij staat. Op verzoek krijg je een witte of bruine boterham. Bereiding: het brood komt uit de vriezer. Wat opvalt is dat deze Sodexovestiging maarliefst twee plakjes ham op het brood doet. De tosti gaat in een toaster die het brood niet platdrukt maar geleidelijk roostert. Smaak: Het broodje is wel geroosterd maar de kaas is bijna niet gesmolten. Het broodje is wel luchtig gebleven dankzij de toaster. Hoewel de tosti vers gemaakt is, is het brood niet warm.

26

H/LINK • 05

4

Prijs: € 1,20 Brood: wit, wit en wit. ‘Royaalties’: 1 plakje kaas, 1 plakje ham. Het oog wil ook wat: ze liggen in stapels in een bak met een spotlight erop gericht. Zodra je er eentje oppakt, voel je dat hij niet zo warm is en dat het al een beetje taaiig doorbuigt. Bereiding: dat blijft een vraag. Ze kunnen uit een fabriek komen of met liefde bereid zijn in de keuken. Ze liggen al op een schaal klaar. Smaak: de tosti is lauwwarm. De eerste hap levert vooral een sensatie van taai brood op. De kaas is niet lekker slierterig zoals je van vers gesmolten kaas mag verwachten. Erger nog: er zit überhaupt bijna geen kaas op! De toaster die de kantine hiervoor gebruikt is een zwaar apparaat dat ook voor vlees en dergelijke geschikt is. Het drukt dus het brood plat als een stoomwals. Het resultaat: je maag is redelijk gevuld maar genieten? Neuh!


unusual Dutch European Studies stands out in internationalisation

Ever wondered how weird, funny or just how unusual things work in the Netherlands? Why the Dutch; eat bread for lunch, almost never use their curtains or simply why Holland and the Netherlands are not synonymous? H/Link discusses these so called ‘strange’ Dutch customs in this column.

During an ‘Assessment of Internationalisation’ seminar on December 15, the European Studies programme received a special certificate for Internationalisation from the Dutch-Flemish Accreditation Organisation (NVAO). The programme was also given a rating of ‘good’. Amsterdam’s University of Applied Sciences is the only the other school to earn this extra certificate. by Martine Seijffert • photo Bas Kijzers

Rajash Rawal, lecturer and team leader at European Studies, is proud of the outcome. ‘We were evaluated on six points and the areas where we earned a score of ‘excellent’ are the exact areas that are important to us and where we want to stand out.’ He is referring to the areas of Teaching & Learning, and Students. According to Rawal, ‘With us, you learn about internationalisation, you live internationalisation and you experience it completely. It’s that combination that sets the programme apart.’ What could be improved, in Rawal’s view, is internationalisation at a university-wide level. ‘You can’t establish a vision on your own,’ he says. ‘To develop joint degrees, double degrees, minors and masters, you need to work with other academies.’ He says that ‘we need a broader approach in the school,’ but also notes that ‘more is already being done.’ The accreditation of Universities and Universities of Applied Sciences by the NVAO and the special certification are part of a pilot programme. It is an extra accreditation that goes beyond the evaluation of a study programme where Internationalisation is involved. Now, European Studies can even go a step further and compete for the ‘European Certificate.’ Rawal describes this as being ‘the Champions League of Internationalisation.’ ‘We will find out in this summer if The Hague University is able to earn this special certification as well.’

The Dutch and their neighbours Belgians are simple and stupid. They eat fries all day. Without Brussels they would be a third world country. Germans only eat sausages and drink beer. They have no sense of humour, they play bad football, they want to invade The Netherlands again. text Enitsa Gabrovska • illustration Loek Weijts All foreigners hear jokes about these stereotypes when they come to Holland. Samuel van Steen, 2nd year European Studies from The Netherlands, knows thousands of jokes about Belgians. For example, ‘How can you drive a Belgian guy crazy? By putting him in a round room and telling him there are fries in the corner.’ Samuel suggests that it’s all about fun and that there is no real hatred behind it, and adds that the Belgians also make fun of the Dutch by saying that they’re cheap. Some people think that the negative sentiments towards Germany started after the Nazi invasion during WWII. However, nowadays, such feelings have been transferred to the football field. During the World Cup in 2010, there were people with orange T-shirts. The front said: ‘there are only two teams I support’, and the back said: ‘1. Holland and 2. Every team that plays against Germany.’ Alexandra Fliedner (2nd year European Studies), from Germany, says it has always gone back and forth and just meant to be fun most of the time. However, she thinks that since The Netherlands hasn’t won a World Cup yet, they put a lot more emotion into the rivalry. On the whole, the Dutch will always make jokes about their neighbours. In fact, all countries do that. It is quite an adjustment, though, to get used to the frankness and bluntness of the Nederlanders.

Ever been surprised by the Dutch way of doing things? Send us your questions or remarks and H/Link will try to enlighten you in the next issue. Please feel free to send us an e-mail to link@hhs.nl

05 • H/LINK

27


onderwijs Vervolg afstudeerzaak InHolland:

De Haagse stuit bij zelfonderzoek op veel kleine onderzoek in. Op websites als Fok en Geenstijl werd ook De Haagse Hogeschool beticht van ongeoorloofde afstudeerpraktijken. Een van de docenten van De Haagse vertelde anoniem aan NRC Handelsblad dat InHolland niet het alleenrecht had op het weggeven van diploma’s. Volgens de docente werd er op De HHs op een zeker moment voor een aantal langstudeerders een licht, alternatief afstudeertraject in elkaar gedraaid. ‘Een individuele afstudeerscriptie hoefden ze niet meer te maken. Aan het eind van het traject gingen ze allemaal met een voldoende de deur uit.’ De Inspectie besloot door dat soort berichten De Haagse mee te nemen in een uitgebreider vervolgonderzoek. ‘De Inspectie wilde weten wat ons beleid is als het gaat om langstudeerders. We hebben ook een aantal uitlatingen voorgelegd gekregen uit de media,’ vertelt collegelid Els Verhoef. Het leidde tot een intern onderzoek en een tournee langs alle academies.

Hogeschool InHolland raakte afgelopen zomer in opspraak omdat de diploma’s er wel al te makkelijke werden uitgereikt. Fraude, zo leek het. De Onderwijsinspectie onderzocht de zaak, en nam het langstudeerdersbeleid binnen het hele hoger beroepsonderwijs onder de loep. Ook De Haagse Hogeschool belandde in het verdachtenbankje.

tekst René Rector beeld Bas Kijzers

28

H/LINK • 05

H

et was even schrikken voor InHolland. Langstudeerders kregen er bij de opleiding Media en Entertainment Management hun diploma, maar ze mochten een aantal verplichte vakken laten zitten. Zodat de school de afstudeerbonus kon innen, was aanvankelijk de verdenking. Dat bleek later mee te vallen, maar het hek was van de dam. In de media ontstond al snel het beeld dat er op meer hogescholen misstanden waren. De Onderwijsinspectie, die toeziet op de kwaliteit van het onderwijs, stelde een

De Onderwijsinspectie komt volgende maand met conclusies. In de tussentijd maakt de school de eigen balans op. De belangrijkste conclusies uit het eigen onderzoek zijn zowel geruststellend als verontrustend. Verhoef: ‘Ik vind dat je niet moet tornen aan de kwaliteit van je diploma. Er is gewoon geen concessie denkbaar. Wat we daarom zeker wilden weten, was dat docenten geen druk voelden van bovenaf om cijfers te verhogen, iets door de vingers te zien of wat dan ook.’ Daartoe deed het college navraag bij die instanties, waarbij een docent in zo’n geval zou kunnen aankloppen: decanen, bedrijfsartsen, vertrouwenspersonen. Hen is gevraagd of zij benaderd waren door docenten die met dergelijke problemen worstelden. ‘We hebben ze niet gevonden. Ik hoop dus dat ze er ook echt niet zijn. Maar je kunt dat nooit uitsluiten,’ vindt Verhoef. Daarmee was het interne onderzoek niet afgerond. Docenten ervaren namelijk wel druk: van studenten. Docenten worden vaak voor dilemma’s geplaatst: het laatste cijfer voor het BSA, smeekbedes van studenten, enzovoorts. ’Zulke dilemma’s horen bij het vak,’ erkent Verhoef. ‘In geval van twijfel kan overleg met collega’s helpen. Maar dat is iets anders dan omwille van de rendementen concessies doen aan de kwaliteitseisen. Daar moet je nooit aan beginnen. De kwaliteitseisen zijn voor iedereen gelijk, ook al kun je goed smeken. Als je dat loslaat, zou je de waarde van je diploma moedwillig devalueren.’


education Consequences of the degree completion affair at InHolland

The Hague University encounters many minor mistakes

misstanden Het interne onderzoek verontrustte ook. Het bracht naar voren dat er veel schort aan de kwaliteit en de naleving van het Onderwijs en Examenreglement (OER). Het OER fungeert als een soort wetboek, met een algemeen, schoolbreed deel en een opleidingsdeel. Het wordt jaarlijks vastgesteld en mag niet meer worden gewijzigd gedurende het jaar – het is immers de verzameling regels waar docenten en studenten vanuit moeten kunnen gaan. In de praktijk werkt het vaak toch anders. ‘We zijn veel gekke dingen tegengekomen, en vaak overigens met de beste bedoelingen. Bij één opleiding stond in het opleidingsdeel dat de teamleider vrijstellingen verleent, terwijl in het algemene deel toch echt staat dat alleen de examencommissie dat mag. Bij een andere opleiding was het team al een eind op weg nog gauw wat curriculumwijzigingen door te voeren, en kwam bij de examencommissie het stoom uit de oren. Dat mag namelijk gewoon niet halverwege het jaar.’ In het algemeen was in veel van deze situaties de positie van de examencommissie verzwakt of uitgehold. ‘Je kunt je afvragen hoe erg dat allemaal is, maar juist door dit soort “vrije interpretaties” heb je al snel de schijn tegen dat een opleiding naar willekeur met de ene student afspreekt dat iets mondeling mag, terwijl de ander op de volgende herkansing moet wachten. En dat was precies waar het in de media om ging.’ De cases die de Inspectie voorlegde, waren vrijwel allemaal eenvoudig te verklaren. Het geval van de NRC-publicatie bleek te gaan om een serie met intensieve bijlessen. Verhoef: ‘Maar er moest toch echt wel van iedereen een eigen scriptie komen. En dat is ook gebeurd.’ Het College is van plan om de reglementen te verbeteren en de naleving van het reglement meer te gaan controleren. ‘Het kwaliteitsvraagstuk is zeker niet alleen af te dwingen door meer regels, maar omwille van de transparantie en rechtsgelijkheid moeten we de regels die we hebben wel helder naleven,’ stelt Verhoef. ‘De kwaliteit van het onderwijs, de eisen die aan studenten gesteld worden en de beoordeling van hun prestaties zijn gelukkig nog steeds een zaak van de opleidingen en de docententeams. Samenspraak over dilemma’s en goede feedback aan elkaar door docenten is daarbij voorwaardelijk.’ Het College wacht af wat het onderzoeksrapport van de Inspectie brengt, maar acht het ‘onontkoombaar’ dat de politiek hoe dan ook zal aandringen op meer controle of toezicht.

Hogeschool InHolland became the talk of the town this summer because of reports that diplomas were being given out too easily. It looked like fraud. The Education Inspectorate investigated the matter and took a closer look at the policies towards students with major study delays throughout higher professional education at Dutch Universities of Applied Sciences. text René Rector • image Bas Kijzers

It was a scary moment for InHolland. Students with a major study delay in the Media and Entertainment Management programme were able to earn their diplomas without passing a number of required courses and, initially, there was suspicion that this was done so that the school could collect the bonus that is typically given to universities when students graduate. Later, it turned out not to be as bad as all that, but the genie was already out of the bottle. Quickly, a picture emerged in the media of improprieties at other Universities of Applied Sciences in the Netherlands. The Education Inspectorate, which oversees the quality of education in Holland, started an investigation. Then, accusations of improper degree completion practices were also made against The Hague University on websites such as Fok and Geenstijl. A teacher from The Hague University anonymously told the NRC Handelsblad newspaper that InHolland does not have a monopoly when it comes to giving away diplomas and, according to that teacher, there was a moment when a lighter, faster route to graduation was thrown together for students with major delays. At the end of that route, ‘they all walked away with a pass.’ Because of these types of stories, the Education Inspectorate decided to include The Hague University in a more detailed follow-up investigation. ‘The Inspectorate wanted to know what our policy is with regard to delayed students. We were also confronted with a number of remarks that were made in the media,’ says Els Verhoef, member

of the Executive Board. This led to an internal investigation and a trip through all of the school’s academies. The Inspectorate will present its conclusions next month. In the meantime, the school is looking into its own situation. The most important conclusions from the school’s own investigation are both reassuring and alarming at the same time. ‘You should never fiddle with the quality of your diplomas,’ says Verhoef, ‘any concession is unthinkable. Therefore, what we wanted to know for sure was that teachers are not feeling pressure from above to raise grades, or to look the other way or anything else of that nature.’ To accomplish that, the Executive Board enquired at each of the places that teachers might come knocking with such a problem: school counsellors, the company doctor and confidential advisors. Those individuals were asked if they’ve been approached by any teachers who are wrestling with these issues. ‘We did not find any cases,’ says Verhoef, ‘and I hope that they really don’t exist, but you can’t rule it out completely.’ That was not the end of the internal investigation. Teachers are, in fact, facing a great deal of pressure, but it’s from students. Teachers are often faced with dilemmas: what to do when giving a student the last grade that will determine whether or not they get a negative binding study advice, desperate cries for help from students in tough situations and so on. ‘That kind of dilemma is part of the job,’ Verhoef

05 • H/LINK

29


acknowledges, ‘and when in doubt, talking with colleagues can help, but that is completely different from compromising quality for the sake of improving graduation statistics. That’s something that should never even be considered. The quality standards are the same for everyone, no matter how well a student can plead their case. If you let go of that, you ultimately devalue your diploma.’ The internal investigation also ruffled some feathers. It found that much was lacking in terms of quality and in terms of compliance with the Education and Exam Regulations, documents known as OERs. An OER functions as a sort of legal code, part of which applies to the whole school and part of which applies to a specific academy. It is decided upon once a year and cannot be changed during the school year – it is, after all, a collection of the rules that teachers and students must know and follow. However, in practice, things work differently. ‘We’ve come across some odd things, and often things that were done with the best of intentions,’

says Verhoef, ‘In one study programme, the academy specific rules in the OER said that team leaders could give students exemptions for courses, even though the general regulations state that only the exam commission is allowed to do that. In another programme, a team of teachers was well on its way towards implementing changes to the curriculum, leaving their exam commission with their blood boiling because it’s simply not allowed to do that halfway through the school year. Generally, in most of these situations, the position of the exam commissions were weakened or undermined. ‘You might ask yourself how terrible that really is’, Verhoef points out, ‘but it is exactly because of this kind of “free interpretation” that you could give off the impression that a programme is randomly or unfairly agreeing to let one student take an oral exam while another has to wait for the next re-sit, and that’s exactly what was going around in the media.’ The cases brought forward by the Education Inspectorate were almost all easy to explain. The story mentioned in the NRC publication

turned out to be about a series of intensive extra support sessions for students who were writing their final paper, but Verhoef says that ‘each of the students was expected to produce their own thesis and that’s what happened.’ The Executive Board is planning to improve the regulations and to evaluate compliance with those regulations more thoroughly. ‘Quality is certainly not something that can be forced through regulation, but for the sake of transparency and legal equality we must clearly comply with the regulations we have,’ according to Verhoef. ‘Luckily, the quality of education, the demands made of students and the evaluation of student performance are still up to the study programmes and teaching teams and discussion of dilemmas and good feedback for one another are an essential part of this. The Executive Board is waiting to see what the report on the Inspectorate’s investigation will bring, but considers it ‘inevitable’ that the political establishment will also insist on more oversight and control.

Studeren én werken ? open dag 5 februari

...hebben ruimte voor nieuwe patiënten bij zowel de tandarts en/of de mondhygiëniste! Het team op de Ieplaan en het Rijswijkseplein bieden tandheelkundige zorg variërend van reguliere tandheelkundige behandelingen tot prothetische behandelingen zoals het plaatsen van gebitsprothesen. Graag verwelkomen wij je op de Ieplaan 2 of het Rijswijkseplein 56 te Den Haag. Loop gerust eens binnen voor informatie of om je in te schrijven als patiënt. Voor afspraken kun je contact opnemen met ons centrale afsprakenbureau op het gratis nummer 0800 633 46 28

Kom Accountancy of Controlling studeren en beleef de Nyenrode Experience! Maak deel uit van een uniek netwerk Breng je management skills naar een hoger niveau Koppel wetenschap aan de praktijk Kenmerken: deeltijd, Nederlandse colleges, kleine groepen, salaris en studie vergoed door werkgever. MARKTLEIDER IN ACCOUNTANCY & CONTROLLING www.nyenrode.nl/sac

30

H/LINK • 05


gras van de buren

Jonger dan 27 jaar? Voorstellingen en concerten:

Plagiaat zonder pakkans

€10,-

Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal www.ldt.nl

41-015 Advertentie HLink2.indd 1

19-10-2010

Kunst en architectuur

zoekt de grenzen…

jij ook?! gratis entree Hogewal 1-9 2514 HA Den Haag 070-3658985 info@stroom.nl www.stroom.nl

Havana, het weekblad van de Hogeschool van Amsterdam heeft een artikel geschreven over hoe je succesvol plagiaat kan plegen. Door middel van een speciaal softwareprogramma, Ephorus, kan de docent gelijkenissen in verslagen herkennen en 09:24:40 daardoor plagiaat ontdekken. Havana meldt in zijn artikel een aantal tips om het programma te slim af te zijn. Een van deze tips is dat het programma geen vertalingen kan vergelijken. Dat betekent dat een student een Franse tekst kan vertalen naar het Nederlands zonder hier problemen mee te krijgen. Docenten van de hogeschool zijn niet blij met het artikel.

Voor het goede doel Ter ere van de jaarlijkse ‘offerloop’, in de Filippijnen, hebben zo’n dertig studenten, in december naakt door Manilla en het universiteitsgebouw gelopen. De loop werd door de studentenverenigingen ‘Alpha Phi Omega’ georganiseerd om aandacht te vragen voor de aanstaande verkiezingen. Zo hopen ze dat de studenten verstandig gaan stemmen. Ook vragen ze

Ga dan de uitdaging aan! Stuur je tekst uiterlijk 14 februari 2011 naar info@writenow.nu. Je maakt onder meer kans op een MacBook t.w.v. € 1.500,– of een unieke publicatie in Dagblad De Pers.

de kandidaten verandering te brengen in de huidige politiek. Deze tocht trok veel bekijks. De mannen werden door duizenden toeschouwers toegejuicht. Overigens waren de mannen onherkenbaar, ze droegen een gouden masker voor hun gezicht.

Geen kip in kipcurry Tussen de middag een kommetje soep of een snack eten moet te vertrouwen zijn. Dat zou je denken! In Bangladesh heeft een student van de publieke universiteit een aparte vondst gemaakt in zijn kipcurry soep. Er zat geen haar in zijn soep maar een rattenkop. De student protesteerden meteen na deze vondst. De kantine werd tijdelijk gesloten en de kok die deze fout had begaan werd direct ontslagen en aan de politie overgedragen. Een onderzoek wees uit dat de kwaliteit van het eten, dat in de publieke universiteiten in het land voorgeschoteld krijgen, slecht is en dat het vaak bereid wordt onder onhygiënische omstandigheden.

Betaald drugs spuiten Vijftien studenten van de universiteit Cambridge, in

Engeland, hebben zich voor een onderzoek, het verdovende middel ketamine laten inspuiten. De studenten hebben zich laten inspuiten met het spul tegen een vergoeding van driehonderd euro. Een promovendus van de universiteit beschrijft deze ervaring als ‘eng’ en ‘verontrustend’. Na een verhoging van de injectie heeft een studente last gehad van hallucinaties. ‘Ik had het geld op dat moment hard nodig,’ zegt de studente tegen The Sun. Het onderzoek werd geleid door professor Paul Fletcher en studente Anne Morgan. Zij willen hiermee het effect van ketamine op de ervaring van de gebruiker verkennen.

Als pin-up poseren Studenten van de opleiding Journalistiek aan de Belgische Lessius Hogeschool hebben een pikante fotokalender gemaakt voor Supo for Life. De dames poseren in verschillende thema’s in de kalender. ‘De foto’s zijn niet gephotoshopt, gewoon puur natuur,’ zegt initiatiefnemer Hub Haenen. De opbrengst van de kalender gaat naar Music for Life dat geld inzamelt voor weeskinderen in Afrika.

Every Thursday Start 20:30, max 5 persons per team (€ 2,- p.p.)

PUB QUIZNIGHT Noordeinde 140 's-Gravenhage 070 3630698

Colofon

www.ocaseys.nl

H/Link wordt uitgegeven en geproduceerd door de dienst Communicatie & Marketing van De Haagse Hogeschool. • Redactieadres Locatie: Ovaal 1.06/1.08 • Postadres Postbus 13336, 2501 EH Den Haag  •  e: hlink@hhs.nl  •  f: 070 445 7554  •  i: http://link.hhs.nl • Redactie Dieuwke de Boer (070 445 8851), René Rector (070 445 8813, hoofdredacteur), Martine Seijffert (070 445 8814), David Suswa (070 445 8814), Youri van Vliet (070 445 7448), Stagiair (vacant) • Studentredacteuren Ilse van Beest, Rachel Elisabeth Bonapart, Sabrina Danker, Paul Eg, Initsa Gabrovska, Paul van Leeuwen, Lara Lindeman, Renée Meulman, Rindert Reitsma, Brenda Stoop, Anke Viersma, Ramonne van Wanrooi, Christin Zitter • Medewerker Dave van Ginhoven • Strips Sam Peeters, Margreet de Heer • Beeld Mieke Barendse, Irina Grabarnik, Bas Kijzers, Roel Koning, Loek Weijts • Vormgeving Mustafa Özbek, Josean de Pie • Druk OBT bv, Den Haag • Advertenties Bureau Nassau, Lijnbaansgracht 58, 1015 GS Amsterdam  •  Postbus 14626, 1001 LC Amsterdam  •  e: info@bureaunassau.nl  •  t: 020 – 623 0905  •  f: 020 – 639 0846  •  i: www.bureaunassau.nl  ISSN 2210-7983  H/Link is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) • Copyright Het is verboden zonder toestemming van de redactie artikelen geheel of gedeeltelijk over te nemen.  Copyright HOP: Hoger Onderwijs Persbureau, Leiden.  H/Link verschijnt maandelijks. Het volgende nummer komt uit op 14 februari.

05 • H/LINK

31


het saaie college Agenda Highlights Landelijke studentenmanifestatie 21 januari vanaf 11.30 uur / 13.00 uur • verzamelen achter HS / Malieveld ‘Dit zou wel eens het grootste studentenprotest kunnen worden sinds 1988’, verwacht Sander Breur van de Landelijke Studenten Vakbond. Duizenden studenten hebben op Facebook al gemeld dat ze naar het Malieveld komen om hun onvrede te uiten over de voorgenomen bezuinigingen op hoger onderwijs. De Haagse Studentenvakbond wil de demonstratie beginnen met een mars naar het Malieveld vanaf station Hollands Spoor.

Sudoku 5

7

4

9 2

9

32

H/LINK • 05

5

8 5

2

8

3 februari vanaf 18.15 uur • Restaurant Long Ting, Wagenstraat 129, Den Haag

Kosten: € 7,50 voor eten en voorstelling. Schrijf je in bij Acku.

2

1

Happen en Stappen: Het leven is een feest Theatergroep Golden Palace maakt humoristische voorstellingen over mislukken. Met weinig tekst en veel fysieke actie legt Golden Palace de vinger op de zwakke plakken van de menselijke soort. Het leven is een feest wordt gespeeld door de comédiennes Suzanne Bakker en Lisa Groothof. Het bestaan van Truus en Hanny is een tikje uitzichtloos. Ze zijn nog steeds vrijgezel en slijten hun dagen achter de toonbank van een feestwinkel. Sinds de komst van het online bestellen is het stil geworden in de winkel. Tussen de confetti en de feestneuzen dromen ze over hoe het had kùnnen zijn, en wachten ze op een klant. Het wachten wordt beloond. Vlak voor sluitingstijd arriveert een vertegenwoordiger in feestartikelen. Ze laten hem niet meer gaan.

6

2 4 1

4 7

9 7

1 5

6

9

7

4

Link 05: Hoe groen is de HHs?  

Hoe groen is De Haagse eigenlijk? Daarover gaat de coverstory van Link nr. 5, die vanaf maandag 17 januari in de verspreidingsbakken ligt. H...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you