Page 1

37

1

35

33

34

32

3

4

5

6

The return of the Christmas tree

7

31 30

De kerstboom is terug

2

36

8

9

29

10 28 11

12

27 26

13 14

25

15

24

16 23 17

22 18

21

Enlightening ideas of a winner

december 2010

Reorganisatie ICT: meer service, minder mensen

19

H/LINK 04

20


inhoud

Colofon H/Link wordt uitgegeven en geproduceerd door de dienst Communicatie & Marketing van De Haagse Hogeschool. • Redactieadres Locatie: Ovaal 1.06/1.08 • Postadres Postbus 13336, 2501 EH Den Haag  •  e: hlink@hhs. nl  •  f: 070 445 7554  •  i: http://link.hhs.nl • Redactie Dieuwke de Boer (070 445 8851), Voorstellingen René Rector (070 445 8813, hoofdredacteur), en concerten: Martine Seijffert (070 445 8814), David Suswa (070 445 8814), Stéphanie van den Lucent Danstheater Merkhof (070 445 7448), Stagiair (vacant) Dr Anton Philipszaal • Studentredacteuren Ilse van Beest, Sabrina www.ldt.nl Danker, Paul Eg, Paul van Leeuwen, Lara Lindeman, Carlinda van der Marel, Renée Meulman, Rindert Reitsma, Anke Viersma, Christin Zitter • Strips Sam Peeters, Margreet 41-015 Advertentie HLink2.indd 1 19-10-2010 09:24:40 de Heer • Beeld Mieke Barendse, Bas Kijzers, Kunst en architectuur Sabrina Robles de Medina, Gijs van Ouwerkerk, Loek Weijts • Vormgeving Mustafa Özbek, Josean de Pie • Druk OBT bv, Den Haag • Advertenties Bureau Nassau, Lijnbaansgracht 58, 1015 GS Amsterdam  •  Postbus 14626, 1001 zoekt de grenzen… LC Amsterdam  •  e: info@bureaunassau.nl  •  t: 020 – 623 0905  •  f: 020 – 639 0846  •  i: www. bureaunassau.nl  ISSN 2210-7983  H/Link is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) • Copyright Het is verboden zonder jij ook?! gratis entree toestemming van de redactie artikelen geheel of gedeeltelijk over te nemen.  Copyright HOP: Hogewal 1-9 Hoger Onderwijs Persbureau, Leiden.  H/Link 2514 HA Den Haag 070-3658985 verschijnt maandelijks. Het volgende nummer info@stroom.nl www.stroom.nl komt uit op 17 januari.

Jonger dan 27 jaar?

€10,-

6 / 30

De kerstboom is terug The return of the Christmas tree

10

Reorganisatie ICT:

meer service, minder mensen

Voor docenten die verder willen start het Onderwijscentrum VU in 2011 met:

• Master Teaching and Learning in Higher Education • Het kan nog beter! Wetenschappelijke onderbouwing Every Thursday

Start 20:30, max 5 persons per team (€ 2,- p.p.)

PUB QUIZNIGHT

van de dagelijkse hbo-onderwijspraktijk

• Academische verdieping voor hbo-docenten Onderzoeksvaardigheden • Effectief communiceren met studenten Meer informatie: www.onderwijscentrum.vu.nl/hbo-docenten

Noordeinde 140 's-Gravenhage 070 3630698

www.ocaseys.nl 2

H/LINK • 04

21413/1_ADV_90x58.indd 1

20-10-10 11:08


persweeën Gevoelig 12 Gezocht: heilig huisje

Christelijke studentenverenigingen willen steun HHs

14 Nienke van Dijk, nieuwe directeur Sociale Professies 17 Onderzoek: digitaal buiten spelen Nominatie H/Link afstudeerprijs 24 Studerende topsporters 28 Tussen kerkklokken en minaretten Fietstocht van Rome naar Mekka Rubrieken 4 Kort nieuws 9 In beeld: praktijkles 15 In de lift: holiday 20 Test: studentenbladen 22 Recensies: o.a. de nieuwe Giphart 24 Onder de hamer 28 In de vitrine 34 Even bellen met… de wijkagent 34 Gras van de buren 35 Agenda, sudoku en strip I nternational pages 5 News flash 31 Unusual Dutch: Pedal-driven madness

‘De internationale community snapt niets van onze gebedsruimte.’ David, onze English pages editor, dropte die handgranaat op de redactie en trok de veiligheidspin eruit voor hij het goed en wel door had. Moeten we schrijven over de wel gedoogde, maar officieel niet toegestane gebedsplek? Nieuws? Nee, dat lijkt er niet te zijn. Hij wordt al jarenlang gedoogd. Het is hooguit opmerkelijk, omdat het hogeschoolbeleid is om het praktiseren van religie buiten de deur te houden. Maar het onderwerp willen we niet zonder meer afschieten, dus gaan we op onderzoek uit. Martine, die haar nieuwsgierige neus hier weleens in wil steken, vraagt en kijkt wat in het rond. Al gauw wordt haar van verschillende kanten op het hart gedrukt toch vooral voorzichtig te zijn met dit onderwerp. Want het ligt Gevoelig. De gebedsruimte blijkt niet het enige gevoelige terrein waar de redactie zich op begeeft. Laat het woord kerstboom vallen en er gaat een heuse siddering door de HHs-gelederen na het debacle vorig jaar. En we willen ook wel weten hoe het zit met de christelijke studentenverenigingen. Die proberen al jaren tevergeefs voet tussen de deur krijgen bij De HHs, terwijl Mashriq - de vereniging die zich ‘primair richt op de student met een moslimidentiteit’ - wel ondersteund wordt. Zodra diversiteit en religie in het spel zijn, gaan alarmbellen rinkelen en rollen er goedbedoelde adviezen en waarschuwingen richting de redactie. ‘De Haagse Hogeschool kan zich op dit terrein geen uitglijder permitteren.’ En: ‘Wat voor signaal willen we afgeven?’ De algemene boodschap: ‘Pas op!’ Maar een van de rollen van H/Link is opinievorming bij studenten en medewerkers te stimuleren door journalistiek en kritisch verdieping en achtergronden te bieden. Behalve ‘hoor en wederhoor’, dat de meeste mensen wel kennen als journalistiek principe, berust journalistieke nieuwsgaring op twee, nogal eens vergeten, waarden. Ten eerste moet je als journalist proberen de waarheid recht te doen, ten tweede schrijf je voor het publiek belang. Met andere woorden: als het publiek gebaat is bij bepaalde informatie, moet je zeker dingen aan de kaak stellen. Hoe het is afgelopen met de genoemde gevoelige onderwerpen? Ook na onderzoek geeft de gedoogplek voor gebed geen aanleiding voor een journalistiek verhaal. De hogeschool handhaaft het gedoogbeleid. Zolang religieuze activiteiten geen ‘georganiseerd karakter’ krijgen, is ze niet van plan politieagentje te spelen richting individuele bidders. Over de kerstboom en christelijke studentenverenigingen lees je wel meer in dit nummer.

32 Dutch cabinet withholds Nuffic scholarships Schoolstraat 21 2511 AW Den Haag 070 - 3 65 73 06

www.stanley-livingstone.nl

33 The enlightening ideas of Nikolas Papageorgiou

Dieuwke de Boer Redacteur H/Link Reageren? Mail naar hlink@hhs.nl

04 • H/LINK

3


kort nieuws Haagse Hogeschool daalt in Keuzegids Volgens de Keuzegids van 2011 is De Haagse Hogeschool twee plekken gedaald op de ranglijst van grote hbo-instellingen. In 2010 stond de hogeschool op de vierde plek. Er zijn toen 36 opleidingen binnen De Haagse Hogeschool beoordeeld. Dit jaar staat de hogeschool op de zesde plek met 61 punten. Nu zijn er 39 opleidingen beoordeeld.

lijst met veel concurrerende hogescholen bevinden. Volgens de Keuzegids scoren de grotere hogescholen in Nederland lager dan de kleinere hbo-instellingen. De twee hogescholen die het beste uit de test van 2011 komen, zijn de IVA Driebergen en de KPZ Zwolle. Beide scholen hebben een score van 92 punten gehaald en zijn beoordeeld op één opleiding.

een uitwonende beurs krijgen, ontvangen dus 170 euro meer. De kosten van alle frauderende studenten bij elkaar zouden oplopen tot zo’n 27 miljoen per jaar.

Collegetarief dubbelstudie nog niet omhoog Studenten die een tweede opleiding volgen, mogen deze de komende drie jaar zonder col-

Tempo-Team levert voortaan uitzendkrachten HHs

Misbruik uitwonende beurs strenger aangepakt

De Keuzegids beoordeelt jaarlijks hbo-instellingen op de kwaliteit van de opleidingen. Een nummer 1-positie is er voor de opleiding Veiligheidskunde. Opleidingen die opvallen met hun lage scores zijn MWD en Civiele Techniek, omdat de opleidingen zich onderaan een

Het kabinet Rutte wil fraude met de basisbeurs voor uitwonende studenten strenger beboeten dan het vorige kabinet voorstelde. De huidige regering verdubbelt de boete zelfs. De nieuwe regel houdt in dat de fraudeur meteen de helft van het ontvangen bedrag terug moet betalen. Voorheen was deze regel pas bij de tweede overtreding van toepassing. Wie twee keer in de fout gaat, verliest zijn recht op studiefinanciering en kan vervolgd worden. Studenten uit het hoger onderwijs krijgen als thuiswonende 96 euro en uitwonende student 266 euro per maand. Thuiswonende studenten die

Tempo-Team is vanaf 1 januari 2011 het enige uitzendbureau waar De Haagse Hogeschool mee gaat samenwerken. Daarmee vervangt Tempo-Team onder andere Studentalent, dat voor de grootste aanwas van uitzendkrachten voor De HHs zorgde. Het bedrag dat De HHs jaarlijks besteedde aan uitzendkrachten, ging het normbedrag voor verplichte Europese aanbesteding ruim te boven. Vandaar dat een aanbestedingstraject plaatsvond, waarbij Tempo-Team als beste uit de bus kwam. Alle indienende partijen kregen een gelijke kans om zich als het meest geschikte uitzendbureau te profileren. Wat dit nu gaat betekenen voor uitzendkrachten die

4

H/LINK • 04

voor De HHs werken en nog ingeschreven staan bij Studentalent of een ander uitzendbureau, is niet duidelijk. Het is in ieder geval niet zo dat een uitzendkracht van Studentalent zomaar over kan naar Tempo-Team. Daar zitten bepaalde juridische voorwaarden aan vast. Wat die voorwaarden precies zijn, wordt nu uitgezocht door de dienst HRM. Als de voorwaarden bekend zijn, wordt per uitzendkracht onderzocht of zij per 1 januari 2011 via TempoTeam voor De HHs kunnen blijven werken. Om ook een eigen pool uitzendkrachten op te bouwen, is Tempo-Team inmiddels een wervingscampagne gestart. De inhouse locatie van Tempoteam is gevestigd in Ovaal 2.35, tel. 070-4457305.


legegeldverhoging afmaken. De studentenbonden hebben met de universiteiten en hogescholen afgesproken dat de studenten die een tweede studie volgen, de komende drie jaar deze af kunnen maken tegen het gewone collegegeldtarief. De overheid zal de opleidingen van deze studenten bekostigen. Hoe het over drie jaar verder gaat, is nog onduidelijk. Staatssecretaris Halbe Zijlstra wil niet op de zaken vooruit lopen, hij wil evalueren voor er besluiten worden genomen. Mocht de regeling niet misbruikt worden, het aantal studenten beperkt zijn en het werkelijk om excellente studenten gaan, dan wordt overwogen de regeling voort te zetten.

De ‘Eco Tuk’ is een schonere variant van de populaire tuktuk. Het driewielige karretje draagt ernstig bij aan de luchtvervuiling in veel Aziatische landen. De Eco Tuk is zo gemaakt dat hij veertig procent minder brandstof verbruikt. Ook genomineerd waren de smartphoneapplicatie AllAroundMe, waarmee de gebruiker zijn ideale dag kan samenstellen en Vogels!, een driedimensionale revalida-

tiegame voor ouderen met een halfzijdige verlamming. Alle nominaties waren van Nederlandse bodem. De Nederlandse Wozzie wordt mogelijk gemaakt door Metro, ScienceGuide en het Platform Bèta Techniek.

Give and/or Take action

ted at the THU square on the 14th, 15th and 16th of December, and you will be allowed to take with you what interests you free of charge.

Megacontract voor The Hydro Cruisers The Hydro Cruisers hebben de onderhandelingen met USG Innotiv succesvol afgerond. Het

bedrijf sponsort het Haagse team voor 20.000 euro en is hiermee de hoofdsponsor voor de Shell Eco marathon van 2011. Op dinsdag 14 december zal het contract ondertekend worden in het atrium van de hogeschool in Delft. De opvolger van de rode auto Sharky wordt blauw, naar de kleuren van USG Innotiv. Ook de bijpassende naam wordt op deze dag bekend gemaakt.

Eerste Nederlandse Wozzie Award uitgereikt Steve Wozniak, medeoprichter van Apple en bedenker van de Wozzie Award, heeft op 18 november de eerste Nederlandse Wozzie uitgereikt. De prijs voor het beste bèta-idee ging naar vier studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), die een milieuvriendelijke Tuktuk hebben ontworpen.

news flash Still wondering what to do with that awful smelling shower gel you got for Christmas last year, or that DVD-box you accidentally bought twice? This is your chance to exchange your unwanted stuff. The department of Communications has organised the Give and/or Take action. From Monday the 6th to Thursday the 16th of December, you can hand in your unwanted items at de Haagse Winkel (Shop). All items are acceptable except clothes, food and shoes. Collected items will be exhibi-

First Dutch Wozzie Award Steve Wozniak, co-founder of Apple, conferred the first Wozzie Award on November 18th. The award for best beta idea went to four students from Universities of Applied

Sciences Arnhem and Nijmegen. They created an environment friendly Tuktuk. The ‘Eco Tuk’ is a cleaner version of the popular Asian car. These three wheeled cars contribute a lot to the air pollution in Asian countries. The Eco Tuk uses 40% less fuel. Other nominated projects included the smart phone application AllAroundMe (with which you can create your perfect day) and Vogels (a game for hemiplegic patients). The Dutch Wozzie was initiated by Metro, ScienceGuide and Platform Bèta Techniek.

04 • H/LINK

5


beleid

Oh, oh,

Denneboom De kerstboom is terug. Daar waar vorig jaar lichtjesslingers naar beneden bungelden en de hel losbarstte, hoopt De Haagse op een vredige kerst dit jaar. H/Link blikt nog één keer terug en peilt het kerstgevoel binnen de hogeschool. tekst Martine Seijffert

O

p 7 december 2009 verschijnt op forum Fok een verontwaardigd bericht van lente_ninja. De HHs-studente komt er die ochtend tot haar ontsteltenis achter dat de kerstboom die normaal prominent in het atrium te vinden is, ontbreekt. Niet lang daarna ontdekt ze de bijbehorende boodschap van De Haagse Hogeschool op de portal: de lampjesslingers, die de kerstboom vervangen, passen bij het internationale en diverse karakter van de hogeschool. Op Fok vertaalt lente_ninja dat zo: ‘Omdat een handjevol religieuze faalhazen aanstoot neemt aan een boom met wat lampjes en gekleurde ballen erin, moet de rest van jullie (kleine 20.000 man) het dit jaar zonder traditionele kerstboom stellen. (…).’

Schaken op vier borden In plaats van vrede op aarde, barst voor De Haagse de hel los. Bij de dienst Communicatie & Marketing (C&M) staat de telefoon roodgloeiend en boze studentenorganisaties staan voor de deur, al dan niet met kerstboom. Annelies van Rosmalen, directeur C&M, verwoordt het zo: ‘Het was alsof ik moest schaken op vier borden tegelijk.’ Wat was er nu eigenlijk aan de hand? En waarom stond er in het atrium geen kerstboom? ‘Wij maakten altijd een grapje met het Facilitair Bedrijf’, vertelt Van Rosmalen. ‘Of ze niet iets leukers konden verzinnen dan die traditionele, Amerikaanse plastic boom. Omdat het leasecontract van de boom afliep, werd ons vorig jaar gevraagd met een voorstel te komen. Het leek ons leuk om iets nieuws en hips te doen; dat past tenslotte bij De Haagse. We dachten aan een prijsvraag of om studenten IPO iets te laten verzinnen. Een collega had een keer een kerstboom van oude fietsen gezien, zoiets. Maar dat was eigenlijk te kort dag.’ Uit de brochure werd uiteindelijk een lichtjesslinger gekozen. Van Rosmalen: ‘Het idee was om een zee van licht te creëren in het atrium. Uiteindelijk bleek die ‘zee’ meer een ‘zeetje’ te zijn.’

6

H/LINK • 04

Kerstboom meer dan religie Dat de boom een ‘zeetje’ werd, kondigde C&M aan met een bericht op de portal. Kerst was een ‘feest van licht’ en door de lichtslingers kon iedereen er zijn eigen invulling aan geven. Van Rosmalen: ‘We zijn immers een internationaal gezelschap.’ Daarnaast was het idee in het atrium een ‘event’ te maken met skihutentourage en werd er de give and/or take actie gehouden, waarbij studenten en medewerkers hun tweedehands spullen in konden ruilen. ‘Het was alleen maar onze bedoeling er méér kerst van te maken. We hebben ons enorm verkeken op de boodschap’, geeft Van Rosmalen toe. Ilker Kocas, voorzitter van studentenvereniging Eurasia, kan zich nog herinneren dat hij op 7 december De HHs binnen kwam. ‘Het viel me meteen op dat de kerstboom er niet stond. Ik vond het geen goede beslissing om de boom niet te plaatsen. Een kerstboom is meer dan religie: het heeft ook te maken met sfeer.’ Volgens Kocas ligt het misverstand waar de hogeschool voor zorgde niet alleen aan het bericht. ‘Een boodschap is meer dan alleen woorden, die creëer je al door de boom weg te halen.’

Niet meer interessant Nadat het bericht van lente_ninja door Elsevier was opgepikt, meldden zich al gauw de eerste media bij de afdeling Communicatie & Marketing. ‘Na GeenStijl stond NOS Headlines op de stoep’, herinnert van Rosmalen zich. ‘Met een kerstman die mij een kerstboom aan kwam bieden. Ook een studentenvereniging kwam een boompje plaatsen. Dat vond ik geen probleem en dat begrepen ze niet: De HHs wilde toch geen boom? Maar dat hebben we nooit gezegd. In de rest van de school stonden 82 kerstbomen.’ Ook Mashriq, de vereniging van oud-voorzitter Umar Chaudry, plaatste samen met de Haagse Studentenvakbond een kerstboom. Chaudry: ‘Wij wilden een statement maken. Niet tegen De Haagse Hogeschool,


In de rest van de school ‘stonden 82 kerstbomen ’ maar tegen wat er in de media werd gezegd; dat moslims geen kerstboom zouden willen. Als vereniging die veel moslims vertegenwoordigt wilden we laten weten dat we Kerst weliswaar niet vieren, maar niet tegen een kerstboom zijn.’

Ook Van Rosmalen is geschrokken van de berichtgeving in de media. ‘Ik heb gezien hoe een verhaal haar eigen leven kan leiden. Voor RTL gaf ik een interview en ’s avonds zag ik dat ze er alleen hadden uitgeknipt wat in hun verhaal paste... Dat er geen

04 • H/LINK

7


kerstboom was, was geen besluit van het College van Bestuur en had niets te maken met klachten van moslimstudenten. Toen kranten als de Volkskrant en NRC mijn kant van het verhaal hoorden, haakten ze af. Het nieuws was eigenlijk niet meer interessant.’

Verdachte hoek Nu, per 6 december 2010, staat de kerstboom er weer alsof hij nooit is weggeweest. Ilker Kocas doet de suggestie aan de hogeschool om de boodschap van vorig jaar recht te zetten. ‘Die is vorig jaar verkeerd geïnterpreteerd. De school heeft imagoschade opgelopen en die moet geheeld worden, bijvoorbeeld doordat

de voorzitter van het College van Bestuur een speech houdt en er media worden uitgenodigd.’ Van Rosmalen is juist voorzichtig met het genereren van publiciteit. ‘We hebben erover gedacht de negatieve berichtgeving van vorig jaar om te zetten in een positieve boodschap. Om alsnog studenten IPO een bijzondere kerstboom te laten ontwerpen bijvoorbeeld. Maar dan krijgen we weer het verwijt dat we halsstarrig zijn en nog steeds geen normale boom plaatsen. Je zit toch in die verdachte hoek. Ik heb het College geadviseerd geen afwijkende dingen te doen. Misschien kan het over een paar jaar, maar nu vind ik dat het risico nog niet waard.’

meningen

8

H/LINK • 04

Burçin Kaygin Eerstejaars IBMS, 23 jaar

Niek Godeke Vierdejaars Facility Management, 24 jaar

Van Kerst maak ik altijd een groot feest. Zelf heb ik geen kerstboom, maar wel verlichting. Ik ben van Turkse afkomst en moslima, dus ik vier ook de islamitische feesten. Het samenzijn met vrienden en familie vind ik leuk en zo pik ik een beetje van alles mee. Mijn ouders hebben trouwens wel een kerstboom. Van wat er vorig jaar op De Haagse Hogeschool is gebeurd, heb ik niets meegekregen omdat ik eerstejaars ben. Eigenlijk vind ik het jammer dat De Haagse het alleen bij een kerstboom houdt. Ik zie wel iets in een elegant kerstgala, door school georganiseerd, met champagne en een gemaskerd bal.

Kerst is voor mij voornamelijk gezelligheid met familie en vrienden. Toch speelt voor mij ook wel de christelijke gedachte erachter, want ik ben protestants opgevoed. Naar de kerk ga ik niet vaak, omdat ik in het weekend in de horeca werk. Dit wordt de eerste Kerst in mijn nieuwe huis. Mét kerstboom ja, al weet ik niet precies wat dat met het christelijke geloof te maken heeft. Over de kerstboomaffaire vorig jaar las ik op internet en ik hoorde erover in de wandelgangen. Ik begreep dat er geen boom was omdat er rekening werd gehouden met andere religies. Dat vond ik echt onzin.’

Gloria Ilaya Tweedejaars International Communication Management, 29 jaar In Nigeria vieren we Kerst een week voor 25 december tot een week na Oud & Nieuw. Iedereen maakt eten en geeft het aan zijn buren en familie. Je gaat bij elkaar op visite en krijgt cadeaus. Het kerstverhaal betekent voor mij een nieuw begin en goede voornemens. Inmiddels woon ik tien jaar in Nederland. Soms ga ik hier naar de kerk op 24 december, want ik ben katholiek opgevoed. Ik hoorde dat er vorig jaar geen kerstboom was omdat het andere geloven zou beledigen. Zelf denk ik niet dat een kerstboom iemand zou kwetsen. Het draagt juist bij aan een sfeer van vrede en vrolijkheid.

Ben Veldstra Docent Facility Management, 61 jaar Rond Kerst ben ik altijd druk met muziek maken, want ik speel orgel. Of ik geloof? Ik geloof wel in de troostrijke visioenen van het christendom. De humane waarden van het christelijke geloof spreken mij aan en zo ben ik ook opgevoed. Door de muziek heb ik met de kerk een band gehouden. Jaren heb ik een kerstboom gehad, maar vanwege de ruimte en het gedoe heb ik nu even alleen lichtjes. Kerst is voor mij het feest van licht en hoop. Die kerstboom in het atrium vond ik heel lelijk opgetuigd. Een boom waar mensen briefjes in hangen, daar zie ik wel wat in. Dan doe je iets met een symbool.


in beeld

Praktijkles

De opdracht deze en vorige maand was ‘fotografeer je praktijkles’. Al snel kreeg de redactie foto’s binnen van enthousiaste studenten van de vestiging Laan van Poot. Zo fotografeerde Lianne van der List van Sportmanagement een les rolstoelhockey. Frederique Bonemeijer, eerstejaars Halo, kon het niet laten om tijdens de les ‘Bewegen en muziek’ even een kiekje te maken van de jongens aan de overkant. Haar commentaar bij de foto: ‘Zien ze er niet prachtig uit?’. Ook Stephanie van Wijk, tweedejaars pabostudente, was er vroeg bij. In groep 8 gaf ze les over een levend dier, namelijk de kip. ‘De kinderen vonden het heel leuk en spannend, aangezien de kip een paar keer wegsprong’, aldus Stephanie. Zoals we hadden gehoopt kwamen er steeds meer verrassende inzendingen bij: ook de studie Huidtherapie was goed vertegenwoordigd. Van Merel Middendorp kreeg de redactie een foto van een les elektrische epilatie mét uitgebreide uitleg. Als laatst kwam een foto binnen van MWD-docent Joost van Vliet, die zijn studenten fotografeerde tijdens ‘de dag van de praktijk van het sociaal werk’. Op deze foto doen ze straatinterviews. Winnaar is Anne Lorsheijd met een foto van de schouderstand. Misschien niet de meest verrassende studie in de reeks (Halo), maar zeker wel de meest verassende positie.

Ook € 50,–? Aangezien voor velen, al dan niet gewenst, decembermaand ook wel ‘familiemaand’ is, luidt de opdracht: Fotografeer je favoriete familielid voor H/Link nummer 5. Bij de feestdagen denk je al gauw aan dobbelende oma’s, tantes en ooms die fanatiek mens-erger-je-nietten en vaders en moeders die in de keuken staan te zwoegen voor het kerstdiner. Maar heb jij een geweldige zus die op nieuwjaarsdag de zee induikt of een nichtje waar je op kerstavond mee gaat stappen, dan zijn deze foto’s (juist!) ook erg welkom. Stuur ze voor 5 januari met een korte uitleg en je gegevens naar hlink@hhs.nl.

04 • H/LINK

9


beleid

Reorganisatie ICT:

meer beleid en service, minder mensen Na voorbereidend project Vizier is het tijd dat projecten FutureIT en Factory de beloftes gaan inlossen. Updates op ICT-gebied en de bijbehorende reorganisatie staan voor de deur. Directeur Marianne van de Werke zegt dat de hele dienst enthousiast is over de plannen. Maar dat de nieuwe dienst met minder mensen gaat werken, ‘hangt als een zwaard van Damokles boven het personeel.’

Office 2010 ‘FutureIT is een inhaalslag’, zegt Lou Smeding, projectleider FutureIT. Het invoeren van Office 2010 - nu draait nog de 2002-versie - is de eerste stap om weer in de pas te komen. Om iedereen wentijd te geven blijft Office 2002 tot eind 2011 staan. ‘2010 is anders. Naar een paar knoppen in Word en Excel moet je echt zoeken’, aldus Smeding. Om HHs’ers op weg te helpen maakt de dienst ICT quick reference cards en e-learning guides om veelvoorkomende vragen te beantwoorden. Voor medewerkers die daar behoefte aan hebben worden Office-trainingen en presentaties gegeven. Medewerkers krijgen ook Outlook Exchange. ‘Het fijne is dat je met de webvariant thuis net zo kan werken als op je hogeschoolcomputer’, aldus Smeding. Adresboek, mappen en agenda zien er vrijwel hetzelfde uit. Nog een plus: medewerkers met een digitale agenda die Exchange ondersteunt, kunnen hun agenda synchroniseren.

Overal beamers In 2011 worden alle werkruimtes en hoorcollegezalen voorzien van een beamer of active board. ‘Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie’, zegt Van de Werke.

tekst Dieuwke de Boer

‘H

et is het kantelen van de organisatie van taak- naar servicegericht werken’, zegt Marianne van de Werke over de aanstaande reorganisatie. Ze illustreert het huidige (dis) functioneren van de dienst: ‘Als je nu een probleem hebt, ga je naar de servicedesk waar ze een call aanmaken. Wanneer en hoe er iets gebeurt, weet je niet. En dan krijg je een mailtje dat het is opgelost. Maar er is geen check of het de klant geholpen heeft. Er zijn te veel mensen betrokken bij het afhandelen van een call en daardoor is niemand echt verantwoordelijk.’ Om betere service te kunnen verlenen wil Van de Werke met kleinere units gaan werken ‘zodat mensen directer op hun werk zitten en verantwoordelijker zijn. Informeren en tijdig communiceren is

10

H/LINK • 04

belangrijk. Straks hebben deze medewerkers dus ook contact met de klant.’ Die service gaat de nieuwe Dienst Informatisering en Advisering (I&A) wel met minder mensen verlenen. ‘Een aantal functies aan de onderkant verdwijnt inderdaad’, erkent Van de Werke. ‘De krimp komt onder meer doordat de nieuwe techniek voor minder vragen gaat zorgen. En mensen moeten zelfredzamer worden.’ De directeur constateert een zekere gemakzucht bij ICT-problemen. In dit digitale tijdperk verwacht zij dat mensen meer dingen zelf proberen op te lossen. ‘Dat doen ze immers met hun eigen apparatuur ook.’ En Van de Werke noemt een aantal quick wins: alle camera’s werken nu met memorycards,


Studentenmail

Naar de toekomst

Rond de zomer van 2011 wordt studentenmail onder handen genomen. Ook daarvoor overweegt ICT een Exchange-omgeving. ‘We denken erover om dit extern te doen’ vertelt Smeding, die aangeeft dit graag met studenten te bespreken. ‘Voordeel daarvan is dat je een mailbox van 10 gigabyte krijgt met nog 25 gieg extra opslagruimte. Je kunt in zo’n omgeving ook documenten delen en er zit – een beperkte versie van – Office bij.’ De keuze is nog niet gemaakt. ‘Het kan een nadeel zijn dat de gegevens niet bij De Haagse Hogeschool staan, maar bij Microsoft in Ierland. Doordat het binnen Europa blijft, geldt wel dezelfde wetgeving, maar de controle, bijvoorbeeld op pornografisch materiaal, is groter. Overtreed je de regels, dan kan je account gesloten worden.’ Studenten die big brother Microsoft niet vertrouwen, kunnen kiezen hun studentenmail direct naar een eigen mailadres te laten sturen.

Experimenteeromgeving: er komt meer openheid om zelf software te testen. Nu moet alles eerst aangevraagd worden, ‘ook als een docent een nieuw onderwijspakket wil bekijken’. Flexibele werkplek: door zoveel mogelijk applicaties ook op laptop en pc thuis beschikbaar te maken, wordt thuis werken makkelijker. Smeding verwacht dat daarmee ook de vraag naar studenten-pc’s keldert.

Windows 7 Roosterwijzigingen: ICT streeft ernaar om dagelijkse wijzigingen (een ander lokaal of een les die vervalt) na abonneren per mail of sms aan studenten te melden.

Vanaf eind 2011 gaan academies en diensten gefaseerd over naar Windows 7 (nu draaien de computers op XP). Dan vervalt Office 2002. Ter voorbereiding is een overzicht gemaakt van alle programma’s die voorheen zijn aangeschaft. ‘We hebben zo’n 450 applicaties binnen De Haagse Hogeschool’ zegt Smeding. ‘Die moeten we op Windows 7 aan de praat krijgen.’ Maar eerst wordt in overleg met de gebruikers gekeken welke applicaties nog nodig zijn.

Snelle volger: ‘We willen structureel bijblijven’, zegt Smeding. ‘Daarvoor is ook een goede afstemming tussen ICT en onderwijs nodig.’

dus bandjes hoeven niet meer omgezet te worden. Bij een vergeten wachtwoord krijg je binnenkort geautomatiseerd een nieuwe. Ondanks de krimp van de formatie met circa vijftien procent, gaat de dienst per saldo overigens niet minder kosten. Ondermeer omdat I&A op strategisch niveau harder aan de weg gaat timmeren. ‘Nu wordt het ICT-beleid per opleiding bepaald. Dat is te fragmentarisch’, vindt Van de Werke. ‘Individuele wensen moeten getoetst worden aan hogeschoolbeleid. Dat vereist een ander denkniveau… twee, drie stappen hoger. Sommige medewerkers kunnen doorgroeien naar nieuwe functies, zoals business consultant.’

De consequentie dat niet voor iedereen plek is binnen de nieuwe dienst I&A ‘hangt als een zwaard van Damokles boven het personeel.’ Medewerkers zijn op de hoogte gesteld en het nieuwe functiehuis is voorgelegd aan de Dienstenraad. Bij het verschijnen van dit nummer heeft de raad waarschijnlijk een uitspraak gedaan. In december wordt het sociaal plan ‘met vertrekregelingen die beter zijn dan die van Shell’ aan de vakbonden voorgelegd. Van de Werke: ‘Het is mijn verantwoordelijkheid om deze mensen van werk naar werk te helpen, binnen of buiten de hogeschool.’ Ze hoopt medewerkers in februari intern te laten solliciteren en aansluitend alle niet vervulde functies hogeschoolbreed en naar buiten aan te bieden. ‘Vanaf 1 maart wil ik mensen geplaatst hebben.’

04 • H/LINK

11


beleid

Gezocht: heilig huisje Christelijke studentenverenigingen willen onderdak bij HHs

Drie christelijke studentenverenigingen proberen al een aantal jaar De Haagse Hogeschool binnen te komen. Ook dit jaar voelen zij zich weer afgewezen na een gesprek met collegevoorzitter Rob Brons. Waarom zijn organisaties als Mashriq en het Hindoestaanse Studentenforum wel welkom? tekst Martine Seijffert beeld Bas Kijzers

12

H/LINK • 04


W

ie een studentenvereniging op wil zetten en daarmee ook binnen de muren van De Haagse actief wil zijn, moet aan een aantal regels voldoen. Miep Kroese, coördinator van het Bureau Studentenzaken, zegt hierover: ‘Vaak genoeg krijgen we telefoontjes met ideeën voor een organisatie of een stichting, maar als studenten dan horen wat ze daar allemaal voor moeten doen, haken ze af.’ Inmiddels zijn er zeventien studentenorganisaties in De HHs toegelaten. Deze variëren van gezelligheids- en sportverenigingen tot een orkest en de Haagse Studentenvakbond. Ook bevinden zich hieronder verenigingen met een culturele achtergrond zoals Mashriq, Dynamica, Eurasia en het Hindoestaanse Studentenforum Den Haag (HSFN). Een van de belangrijkste voorwaarden voor de verenigingen is dat ze open staan voor alle studenten van De Haagse en hun activiteiten ook zo inrichten.

Toegevoegde waarde Alle regels staan beschreven in het Studentenstatuut. Vorig jaar kon de oplettende lezer hier nog het volgende in vinden: ‘Uitgesloten van opname worden organisaties waarvan de activiteiten zich voornamelijk richten op het beleven en/of uitdragen van een geloofs- of politieke overtuiging.’ Dit jaar was deze regel er uitgehaald, waardoor de drie Haagse afdelingen van christelijke studentenverenigingen Alpha, Navigators en Ars Vivendi hun kans zagen in een gesprek met het College van Bestuur. Dat gesprek vond eind oktober plaats, mede op aandringen van de Hogeschoolraad. Vice-voorzitter van de Hogeschoolraad Jerry Snellink zegt hierover: ‘Al jaren wordt deze verenigingen de deur gewezen en is er geen ruimte voor discussie. De vorige voorzitter, Pim Breebaart, was daar heel duidelijk over: het belijden van religie hoort niet binnen de muren van deze openbare school. Nu is ineens dat lid geschrapt. De christelijke verenigingen waren blij en dachten “nu kunnen we eindelijk beginnen met flyeren binnen de school”. Dat bleek niet zo te zijn: de school had het lid alleen weggehaald omdat de regel eerder in het statuut al duidelijk was.’ De verandering in het statuut was dan ook geen reden om de christelijke verenigingen alsnog toe te laten. Want, volgens zowel Miep Kroese als collegevoorzitter Rob Brons, richten de christelijke studentenverenigingen hun activiteiten te eenzijdig op het beleven en uiten van de geloofsovertuiging. Rob Brons licht toe: ‘Onze grondslag is niet veranderd. Een vereniging mag wel een religieuze achtergrond hebben, maar mag hier niet mee aan de slag gaan.’ En Kroese voegt daaraan toe: ‘Een vereniging moet meer kunnen bieden dan alleen het geloof. Van de christelijke verenigingen vraag ik me af: “Wat is hun toegevoegde waarde?”.’

Mashriq een bijeenkomst organiseert met sprekers die duidelijk het islamitische geloof belijden, is dat niet de bedoeling’, reageert Brons. ‘Daar is de studentenorganisatie destijds ook voor op de vingers getikt. Ook als een studentenvereniging niet in het Nederlands of Engels communiceert hier op school, gaan ze over de schreef.’ Verder vermeldt Kroese dat ze binnenkort in gesprek gaat met de voorzitter van Mashriq Nederland over de tekst op hun website. Oud-voorzitter van Mashriq Umar Chaudry kan de vermaning van de hogeschool begrijpen. ‘Mashriq is geen islamitische studentenvereniging. Wij mogen een iftar houden omdat we een open bijeenkomst hiervan maken waar iedereen welkom is en die geen religieuze lading heeft. Voorheen hadden we meer vrijheid; toen organiseerden we zelfs tafsir lessen (exegese op de Koran, red.) binnen de school. Dat ons religieuze gehalte nu omlaag moet, zie ik als een uitdaging voor Mashriq om zich meer te richten op sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen. Vooral in deze barre politieke omstandigheden is dat een meerwaarde voor onze hele doelgroep.’

Delicaat evenwicht Ook het Hindoestaanse Studentenforum (HSFN) heeft op zijn website staan dat het een vereniging is met het Hindoeïsme als achtergrond. Is het wel te doen om steeds te controleren of verenigingen binnen de school over de schreef gaan met het organiseren van activiteiten? ‘We hebben hier geen politieagent rondlopen’, bekent Brons, ‘maar het Bureau Studentenzaken houdt dit goed in de gaten. Ons uitgangspunt is dat geloof nooit een uitsluitingsgrond kan zijn. We zijn een openbare school en er is plek voor iedereen. Je mag hier uitkomen voor het geloof dat je belijdt, maar we zijn geen kerk. Geloof moet niet de boventoon voeren in activiteiten van studentenverenigingen en die balans, dat is een ragfijn en delicaat evenwicht.’ Nu is het zich eenzijdig richten op religie niet de enige factor waarom de christelijke studentenverenigingen niet in de lijst van De Haagse Hogeschool worden opgenomen. Kroese: ‘In het statuut staat dat verenigingen vijftig betalende leden moeten hebben, willen ze door De HHs worden ondersteund, en dat halen ze niet. Het zijn drie piepkleine verenigingen.’ De verenigingen beweren op hun beurt dat ze juist doordat ze niet in de school mogen flyeren, zo klein blijven.

Religieus gehalte

Chaudry heeft nog wel een tip voor de christelijke verenigingen. ‘Doe zoals Mashriq: stap van het religieuze af of combineer je achtergrond met de huidige maatschappij. Wij organiseren bijvoorbeeld halalborrels. Halal omdat er geen alcohol wordt geschonken en ‘borrel’ omdat het typisch Nederlands is. Zo geven we een eigen tintje aan de Nederlandse cultuur.’

Opvallend is dat een vereniging als Mashriq op haar website aangeeft zich primair op moslimstudenten te richten. Ook hield de vereniging afgelopen jaar een iftar (maaltijd tijdens Ramadan) op De Haagse Hogeschool waarbij uit de Koran werd gereciteerd. ‘Als

„„ De drie christelijke studentenverenigingen hebben er gezamenlijk voor gekozen niet te reageren in H/Link met het oog op een eventueel vervolggesprek.

04 • H/LINK

13


onderwijs

Nieuwe directeur

Sociale Professies wil naar Nienke van Dijk staat sinds 1 oktober aan het hoofd van de Academie voor Sociale Professies. Haar uitdagingen voor komend jaar: diversiteit en studiesucces. Daarnaast wil ze een meer extern gerichte school. ‘Dat is ook belangrijk voor de ontwikkeling van de stad Den Haag.’ tekst Stéphanie van den Merkhof • beeld Mieke Barendse

Bent u al aan De HHs gewend? Alles begint al minder onbekend te worden, maar ik ben nog regelmatig vol verbazing. Ik verbaas me er bijvoorbeeld over hoe groot de school is en hoeveel schakels er zijn voordat je iets gedaan krijgt. De lijnen zijn hier af en toe erg lang, je moet goed weten wie wie is. De Haagse Hogeschool is heel dynamisch met zoveel verschillende studenten en bevlogen docenten.

Hoe bent u hier eigenlijk terecht gekomen? Ik stond ingeschreven bij een wervingsbureau, die hebben me op deze vacature gewezen. Ik vind het heel interessant om te kijken hoe toekomstige professionals opgeleid worden. Ik zeg altijd: als je aan een nieuwe baan begint, moet je twee van de drie dingen kennen. Ik ben bekend met het managen en het welzijnswerk, het onderwijs is nog nieuw voor me.

Wat heeft u gedaan in uw eerste twee maanden? Ik heb vooral veel gepraat met docenten, studenten en medewerkers. Ik kom net van een muziekles van CMV (Culturele Maatschappelijke Vorming, red.). Ik heb lekker meegedaan en krijg zo langzaam een beeld van de academie en de verschillende opleidingen.

Wat zijn uw plannen voor komend jaar? Ik wil vooral de banden met het werkveld gaan aanha-

14

H/LINK • 04


in de lift

buiten len. Mijn voorganger werkte in deeltijd, hij richtte zich vooral op de interne zaken. Ik wil ook veel aandacht gaan besteden aan externe werk- en stageplekken en onderzoeksmogelijkheden. Het werkveld moet ons weer weten te vinden.

Gaat u zich ook bezighouden met diversiteit? (Twee jaar geleden raakte de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in opspraak. Twee medewerkers dienden een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling wegens discriminatie.) Ook dat onderwerp staat zeker op de agenda. We moeten er vooral goed over blijven praten, anders gaan zaken een eigen leven leiden. PDAD (Programma Diversiteit en Anti Discriminatie) loopt af komend jaar, maar onze academie gaat er zelf mee door. We hebben bijvoorbeeld een gedragscode ontwikkeld waarin staat hoe we met diversiteit om gaan. Incidenten onder groepen gemengde studenten en docenten zullen blijven bestaan, na zo’n project is het niet ineens afgelopen. Je moet vragen blijven stellen, blijven communiceren en er open over zijn. Onze docenten krijgen bijvoorbeeld les in interculturele didactische vaardigheden. Nu gaat het goed, voor zover ik weet zijn er geen problemen.

Je moet open zijn over diversiteit

Staan er nog meer lastige zaken op het programma? Iets anders waar ik me op ga richten is studiesucces. Het propedeuserendement bij CMV is erg laag en veel studenten switchen tijdens deze opleiding. Ik vind het belangrijk om de oorzaken te weten en daarna uit te zoeken wat we eraan kunnen doen. Na deze eerste periode gaan we eens praten, misschien dat de studieloopbaanbegeleiding intensiever kan. Ook onderzoeken we hoe de aansluiting van MBO naar HBO makkelijker kan. Wellicht kunnen docenten gastlessen gaan geven en kunnen studenten komen proefstuderen. Ik zou graag willen dat De HHs wat meer extern gericht wordt. De hogeschool is een wereld op zichzelf, we moeten wat meer werken aan ons gezicht naar buiten. De school kan een goede rol spelen, ook in de ontwikkeling van de stad Den Haag.

Holidays tekst Rindert Reitsma • beeld Mieke Barendse Waar dit jaar ons mindere broertje met grootheids(waan)zin in het nieuws was wegens het uitreiken van wat nepdiploma’s en ander wanbeleid, stond onze school vorig jaar nog volop in de belangstelling. De HHs was landelijk de gebeten hond omdat er geen grote kerstboom in het Atrium geplaatst werd. De media stonden op hun achterste pootjes, zelfs GeenStijl kwam over de vloer. En als GeenStijl over de vloer komt, dan is er écht iets aan de hand. Een klein berichtje op de studentenportal, wat dus blijkbaar wél gelezen wordt, was de boosdoener. Er zou namelijk geen kerstboom op het plein komen, omdat ‘het niet past bij het internationale en diverse karakter van onze school.’ Dat is nogal wat. Want is onze school eigenlijk wel zo divers en internationaal? Tuurlijk, er zijn wat internationale opleidingen, maar het merendeel van de opleidingen is ‘gewoon’ Nederlands. Lessen zijn in het Nederlands en communicatie geschiedt over het algemeen ook in het Nederlands. In de Halal cafetaria (waarom eigenlijk wel halal, maar geen koosjer voedsel?) worden gewoon kroketten en frikadellen geserveerd. Lekker internationaal. Waarom geen Fish and Chips uit een krant? Of een hotdog met gesmolten kaas? Sushi? Inktvis? Of neem zo’n kerstvakantie. Ook die kan je nauwelijks internationaal noemen. Waar ze in Amerika een maand vrijaf krijgen, moeten wij met de kater van Oud en Nieuw nog in het hoofd alweer de schoolbanken in. Ook onze mede-Europeanen lachen ons stiekem uit, omdat ze vaak een week langer niks hoeven te doen. Het valt dus allemaal wel mee met dat internationale karakter van de Haagse. Maar daar kan verandering in komen. To start off, I’ll be finishing my column in English, nice and international-like. That’s pretty much all I can do. The rest is up to the board. Please make our school a real international school, and introduce a three week long Christmas break. Give us fish and chips, hotdogs, sushi and squid rings. And while you’re at it, introduce the celebration of HoliPhagwa, St Patrick’s day, Eid ul-Fitr and Thanksgiving. Mark my words, in no time we will be national news again. Nobody will even think of the Christmas tree scandal, and NoStyle will inevitably come over to report on this brilliant idea.

04 • H/LINK

15


onderwijs Dementerende allochtonen:

afstuderen op verborgen probleem Welzijnsorganisaties krijgen weinig melding over allochtonen met dementie. Daarom willen de Haagse welzijnsinstellingen graag weten hoe zij dementerende Turkse, Surinaamse en Marokkaanse ouderen, hun mantelzorgers en hun familie kunnen bereiken. Studente Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Loubna Ouanan gaat dit onontgonnen terrein in kaart brengen. tekst Dieuwke de Boer

‘I

k vind het wel spannend. Je moet echt de families induiken’, vertelt Loubna. ‘Ik ben Marokkaans en ik verwacht dat het het makkelijkst is om te beginnen bij mensen met dezelfde achtergrond. Ook omdat ik de taal spreek.’ De taalbarrière en onwetendheid zijn mogelijk drempels voor (dementerende) allochtonen om naar de zorginstellingen te stappen, maar ook een cultuurverschil kan meespelen. ‘Doorgaans bouwen we veel op familie. Het is belangrijk om altijd voor elkaar klaar te staan. Misschien denken ze wel: “We regelen het zelf”. De vraag hoe ze het thuis doen, boeit mij. De zorg voor een dementerende lijkt me heel zwaar. Waarom zoeken ze geen hulp?’ Om de grootste problemen in kaart te brengen, denkt Loubna een stuk of tien gezinnen nodig te hebben. Hoe verwacht ze deze op het spoor te komen? ‘Ik ga in mijn eigen omgeving rondvragen en hoop via via aan families te komen. En mijn man gaat me helpen door mensen in de moskee en het buurtcentrum aan te spreken.’ Bij de thuiszorginstellingen waar ze stage heeft gelopen gaat ze ook navraag doen. Dat ze onbekend terrein moet verkennen vindt ze niet erg. Omdat ze eerder met ouderen heeft gewerkt en door haar eigen achtergrond, voelt het toch een beetje bekend. ‘Ik heb vertrouwen dat mensen open zullen zijn, omdat ik kan uitleggen waarom het belangrijk is. En ik kom niet alleen om te inventariseren, maar ook om advies te geven.’

„„ Loubna’s adviesrapport moet in mei 2011 klaar zijn.

16

H/LINK • 04

‘ Waarom zoeken ze geen hulp?’ Het afstudeeronderzoek van Loubna Ouanan is een van de eerste projecten die voortvloeit uit de samenwerkingsovereenkomst tussen de Academie voor Sociale Professies (SoPro), STIOM en de samenwerkende Haagse welzijnsorganisaties, die 16 november getekend is. Het project draait om de herpositionering van de ouderenwerker en richt zich primair op kwetsbare ouderen. ‘Het ouderenwerk in Den Haag is sterk verankerd in de wijken’, vertelt Joost van Vliet, docent bij SoPro. ‘Daardoor zijn ze onzichtbaar in de stad en lopen ze het risico niet serieus genomen te worden. Terwijl ze juist een verbindende rol kunnen hebben.’ Van Vliet ziet een meerwaarde in de helikopterview die hij en studenten als buitenstaander hebben. Ook is hij enthousiast over de wisselwerking tussen praktijk en onderwijs. ‘Wij kunnen actuele theorie naar de praktijk brengen en zijn goed in toegepast onderzoek. Andersom kunnen studenten binnen een project of onderzoek kennismaken met het welzijnswerk voor ouderen.’


onderzoek Onderzoek alleen op universiteiten? Welnee. H/Link zet iedere maand excellent Haags onderzoek in de spotlight.

Gamen,

maar dan weer buiten

De eerste computerspelletjes waren een onbeholpen afspiegeling van squash en tennis. Speeltoestellenfabrikant Yalp deed onlangs minder onbeholpen het omgekeerde: ze digitaliseerde het buitenspelen. Leonieke Kruims zocht uit of het wel echt werkte. tekst René Rector • beeld Gijs van Ouwerkerk

E

én op de acht kinderen is te dik. Eén op de veertig is véél te dik. En een schamele één op de vier kinderen beweegt genoeg. Wat kinderen wel doen, als ze niet bewegen? Computerspelletjes! Speeltoestellenfabrikant Yalp verzon daarom een speelveldje waarin je toch een beetje een computerspelletje speelt. Begin dit jaar was het eerste veldje operationeel en kon er getest worden. Niet alleen moest die test uitwijzen of het spel nog kinderziektes had, ook moest duidelijk worden hoeveel energie de kinderen op het veld gebruikten. Als je pretendeert dat je spel iets kan doen aan overgewicht bij kinderen, dan moet je namelijk aan die twee eisen voldoen: kinderen moeten het erg leuk vinden, en het moet inspannend zijn.

Computertrapveldje Het spel, genoemd naar hockeyinternational Marc Lammers, bestaat uit een vierkant speelveld dat is omgeven door hekken. Langs elke zijde van het veld bevindt zich een ‘goal’ dat bestaat uit een aanrakingsgevoelig beeldscherm. Yalp ontwikkelde vier spellen die je met deze vier goals kunt spelen. ‘Rood tegen groen’ bijvoorbeeld verdeelt de spelers in twee groepen. Al hockeyend of voetballend moet het rode team scoren door de bal tegen een groen ‘goal’ te krijgen en omgekeerd. De computer houdt bij of de goal zit, laat gejuich horen als daar reden toe is en houdt de stand bij. ‘Flessenvoetbal’ werkt vergelijkbaar. Bij spelvariant ‘Quiz’ stelt de computer een vraag en roept elk goal een antwoord, waarbij het de bedoeling is de bal

Leonieke Kruims Leeftijd: 23 Studie: Bewegingstechnologie Afgestudeerd: 8 Titel: Beweegplezier en beweegintensiteit van het Marc Lammers Plaza

04 • H/LINK

17


tegen de goal met het goede antwoord te schieten. Leonieke observeerde het prototype Marc Lammers Plaza dat bij basisschool De Meander in Assendelft was aangelegd. Ze interviewde gebruikers en leraren over hun ervaringen met dit computertrapveldje, en deed metingen om te zien hoe inspannend de spelletjes waren. Haar conclusie: het werkt.

‘ Kinderen vechten om een plekje in het veld ’ Wel erg moe Kinderen vechten in de schoolpauze om een plekje in het veld. Uit de interviews blijkt ook waarom: vooral de onpartijdigheid van de computer als scheidsrechter en de positieve feedback in de vorm van gejuich bij een doelpunt doen het hem. ‘Het is net als bij een computerspel, maar dan niet virtueel. En dat vinden ze erg leuk. Ik heb geen kinderen gezien – dik of niet – die er niet wilden spelen. Al moet ik wel zeggen dat deze school erg veel aan sport doet.’ Verder viel bij de interviews en de observatie vooral op dat kinderen het erg vermoeiend vonden (‘Erg leuk, maar ik ben nu heel moe’) en dat kinderen jonger dan zeven het hele spelconcept missen. Kruims: ‘Ze beginnen als

18

H/LINK • 04

een malle tegen de bal te schoppen, of rollen over de grond. Er gebeurde met die kleintjes van alles... behalve het spel zoals het bedoeld was.’ Aan populariteit geen gebrek. Maar Leonieke was niet tevreden zolang ze nog niet had gemeten hoe bewegingsintensief een Marc Lammers Plaza was. Om dat uit te zoeken maakte ze gebruik van een apparaat, dat meet hoeveel het versnelt. Het apparaatje, een zogenoemde Minimod, gespte ze bij een kind op de rug. Ook kregen haar proefpersoontjes een hartslagmeter om. De Minimod hield nauwkeurig bij hoeveel, en in welke richting het kind bewoog. Dat bracht aan het licht dat de kinderen zich niet aanstelden toe ze zeiden dat ze toch wel erg moe waren. ‘Rood tegen groen’ was het meest intensieve spelletje. Je verbruikt er iets meer energie mee dan met recreatief hockey. Wil je het intensiever, dan moet je gaan boksen, of gaan voetballen in competitieverband. ‘Als een kind een uur speelt op het Marc Lammers Plaza, heeft ie z’n aanbevolen dagelijkse portie bewegen ruimschoots gehaald.

Eigenzinnig en eerlijk Yalp was zo verstandig om een paar onvolkomenheden uit het veldje te slopen die door Kruims’ onderzoek aan het licht kwamen. Zo bleek je ook een doelpunt te kunnen scoren door tegen de luidspreker


aan te schieten en was de startknop van het spel verkeerd geplaatst. Buiten het veld namelijk, wat andere kinderen de gelegenheid geeft een spel te stoppen en dus te verpesten. ‘Een van de kinderen zei: “Die knop moet alleen maar werken op de vingerafdrukken van de juf.” Dat hebben ze niet veranderd, maar ze hebben die knop wel zo bevestigd, dat ie van buiten het veld niet makkelijk meer in te drukken is,’ vertelt Kruims. Verder kon het concept worden verbeterd door het geluidsniveau van alle speakers gelijk te trekken. Kruims vond vooral het werken met kinderen erg leuk aan het onderzoek. ‘Ze zijn eigenzinnig, en ze zijn eerlijk. Als iets niet deugt, dan hoor je dat gewoon. Ik waardeer die directheid wel. Ze doen waar ze zin in hebben.’ En Yalp? Die paste het concept aan en bouwt nu het ene na het andere veldje. Verspreid in Nederland liggen er nu acht.

Nieuwsgierig? Kijk op de website voor een link naar filmpjes van een Marc Lammers Plaza in gebruik. „„ www.yalp.nl/overige/marc-lammers-plaza/marclammers-plaza/ „„ www.youtube.com/watch?v=Zax8uin1CGM

h/link afstudeerprijs Ben jij de meest nieuwswaardige afstudeerder van het jaar? Dan maak je kans op prijzen van

€ 1500 of € 500 H/Link is namelijk op zoek naar spraakmakend studentenonderzoek. Hoe werkt het? • Je bent recent afgestudeerd aan De Haagse Hogeschool • Je afstudeeronderzoek staat op de hbo kennisbank • Je eindcijfer was gemiddeld een acht of hoger • en je hebt een nieuwswaardig afstudeeronderzoek verricht waar een mooi journalistiek verhaal in zit? Stuur dan een samenvatting van je onderzoek op naar hlink@hhs.nl Per maand pikken we één onderzoek uit waaraan we een artikel wijden. Als jij die onderzoeker bent, ben je automatisch finalist. Aan het eind van het schooljaar kiest een vakjury (bestaande uit zowel onderzoekers als journalisten) uit de finalisten de jaarwinnaar. Die wordt bekend gemaakt tijdens de onderzoeksdagen in april. (docenten, afstudeerbegeleiders, coördinatoren en decanen en medestudenten mogen ook afstudeeronderzoeken voordragen, mits die onderzoeken aan de voorwaarden voldoen).

04 • H/LINK

19


test Van broodjes bal tot roosters… de hogeschool heeft studenten en medewerkers heel wat te bieden. Maar deugt het ook? H/Link test het voor je.

Studentenbladen

H/Link is voor de Haagse Hogeschool natuurlijk hét blad voor studenten en docenten. Maar het is zeker niet het enige gedrukte medium dat wordt verspreid onder deze doelgroep. Waar gaan die andere magazines eigenlijk over? Naar welk blad moet je uitkijken en welk magazine kan je beter laten liggen? tekst en beeld Sabrina Danker

Nobiles Magazine Cijfer:

6

Doelgroep: Starters en studenten die toe zijn aan hun stage of studie in het buitenland. Veel artikelen dienen als voorbereiding op het ‘werkende leven’. Met aandacht voor de keuzes waarvoor ieder mens in zijn leven komt te staan, en hoe je daar de beste uit kiest. Tips om een balans tussen studie, werk en privéleven te vinden. En een artikel over ‘de droombaan’. Tot slot bespreekt Nobiles veel studentenspots en andere evenementen. Taalgebruik: De artikelen zijn luchtig en eenvoudig (lees: nog net niet infantiel) geformuleerd. Gaat het over studiekeuze, dan schrijven ze bijvoorbeeld ‘Als Laurens groot is, wil hij rechtenstudent worden.’ Eindoordeel: Wanneer je echt geen idee hebt hoe het leven na je studie er uit zal zien is dit blad erg geschikt. Voor alle studenten die wel werkervaring hebben, door stage of bijbaan, is dit blad lekker tijdverdrijf of handig als kattenbakvulling.

20

H/LINK • 04

Techno! Cijfer:

Voor techneuten Voor alle anderen

9

5

Doelgroep: Technici in de breedste zin van het woord en personen met een grote interesse in techniek. Onderwerpen als ‘Waterstof wint van benzine’ passeren hier de revue. Verder zijn er veel technische tekeningen te zien, worden er ontwerpers uitgelicht en is er ruimte gereserveerd voor docenten met een passie voor scheepvaart of racen. Ook bevat het blad een wereldkaart met legenda voor grondstoffen zoals koper, selenium, kobalt, germanum en galliumneodymium. Taalgebruik: Er wordt ontzettend veel jargon gebruikt. ‘Verrijkt UF6’ wordt opgeschreven alsof het dagelijkse kost is voor iedere student. Eindoordeel: Volg je de opleiding Elektrotechniek, dan word je waarschijnlijk heel gelukkig van al deze gebruiksaanwijzingen en technische snufjes. Voor alfastudenten is de inhoud van dit blad onbegrijpelijk.

Memory Magazine Cijfer:

9

Doelgroep: Hoofdzakelijk vers afgestudeerden. Onderwerpen: ‘Van welke baan word je nu echt gelukkig’ en ‘Hoe solliciteer ik correct’. Verder veel info over banenbeurzen en enkele artikelen over startersbanen. Verder informeert het blad je over hoe het er op de arbeidsmarkt aan toe gaat. Een ander belangrijk onderwerp voor de bijna-afgestudeerden en starters is welke werkgevers populair zijn en waarom. Tot slot zijn er in Memory Magazine erg veel personeelsadvertenties terug te vinden. Taalgebruik: De teksten zijn erg wervend en enthousiasmerend met veel bijvoeglijke naamwoorden en uitroeptekens. Eindoordeel: Voor de meeste studenten zijn de artikelen in dit blad een feest van herkenning: informatief maar niet te stijf.


beleid

De Academie voor ICT&Media in Zoetermeer kan wat extra ruimte en een kantine goed gebruiken. De twee verdiepingen boven de huidige ruimte staan leeg. Het meubilair is aangeschaft, de vergunningen zijn aangevraagd, maar al maanden wordt er gewacht op… ja, op wat eigenlijk? tekst Christin Zitter • beeld Bas Kijzers

Zoetermeer moet uitbreiding uitstellen

W

ie de dependance van De Haagse Hogeschool in Zoetermeer bezoekt, merkt al gauw dat het niet een heel grote locatie is. De HHs huurt twee verdiepingen in een kantoorgebouw aan Bredewater 24, waar studenten van de Academie voor ICT & Media terecht kunnen. Er zijn verschillende werkruimtes, een paar leslokalen, een pauzeruimte met een koffieautomaat, maar een echte kantine is gek genoeg niet aanwezig. Omdat het toch wat klein begint te worden, hebben locatiemanager Cees van Diest en academiedirecteur Gert de Ruiter besloten om twee extra verdiepingen erbij te huren. In september dit jaar hadden studenten al gebruik moeten maken van de verdiepingen, maar de gemeente Zoetermeer laat op zich wachten.

Vergunningen In maart dit jaar zijn de vergunningen aangevraagd bij de gemeente. Het betreft een bouwvergunning en een gedoogvergunning om les te mogen geven. Van Diest verwachtte de vergunningen voor de zomervakantie rond te hebben, zodat studenten met ingang van het nieuwe schooljaar gebruik zouden kunnen maken van de verdiepingen. Voorbereidingen zijn getroffen, het meubilair is aangeschaft, maar de vergunningen zijn niet verstrekt. De geplande datum wordt van september verschoven tot na de herfstvakantie, maar nu zijn de vergunningen er nog steeds niet. De voorbereidingen zijn stopgezet en het meubilair staat in de opslag. De verwachte datum lijkt nu ergens rond februari te liggen. Waarom laat de gemeente de academie zo lang wachten? ‘De procedures blijken

best scherp’, zegt Van Diest. ‘Bij het aanvragen van vergunningen is de gemeente kritisch. We dachten dat de burgemeester het wel eerder goed zou keuren.’

Studenten ‘hebben recht op voorzieningen ’

Noodzaak

Hoe dringend zijn de verdiepingen eigenlijk? ‘Het valt redelijk snel op dat alle werkruimtes gevuld zijn met studenten, maar zoals ik het ervaar is er dit jaar nog geen nood’, zegt Tristan Koch, student Bedrijfskundige Informatica en voorzitter van de studentenraad. De verdiepingen zijn echter wel welkom. ‘Het begint namelijk wel echt krap te worden’, vindt Van Diest. ‘Op een gewone dag kan het nog wel, maar als alle studenten tegelijk in huis zouden zijn, dan komen we echt projectruimtes tekort.’ Bovendien is er op de twee verdiepingen geen kantine. Er kon altijd gebruik worden gemaakt van de kantine van het ID-college, dat tot september dit jaar op de onderste verdiepingen van het kantoorgebouw gevestigd was. Nu het ID-college is verhuisd, moeten studenten en werknemers genoegen nemen met een zelfgemaakte lunch, een koffieautomaat en een snoepmachine. Koch denkt dat het voor veel studenten geen groot probleem is: ‘Veel studenten maken op het moment gebruik van de drie winkelcentra die op loopafstand liggen.’ Maar volgens Van Diest is dit niet de bedoeling. ‘Studenten hebben namelijk recht op voorzieningen op de eigen locatie. De extra verdiepingen bieden die ook. Er is meer ruimte en een grote moderne keuken’. Nu alleen nog wachten op die vergunningen.

04 • H/LINK

21


de smaak van Wat kun je het beste lezen, luisteren, kijken? Elke maand gaat H/Link op zoek naar de favorieten van HHs-bewoners. Deze keer vertelt vierdejaarsstudent Informatica Ifran Laloe over zijn passies.

Voorliefde voor Japanse cultuur ‘Ik speelde vroeger veel games’, vertelt Ifran Laloe. ‘Daardoor kwam ik er snel achter dat Azië voorloopt op het gebied van games en technologie. Ik ben me daardoor gaan interesseren in de Aziatische cultuur en zo heb ik de films, anime - Japanse tekenfilm - en Japanse muziek ontdekt.’ tekst Christin Zitter • beeld Mieke Barendse

Kinderen in oorlog brengen diepgang ‘Bij film denk ik niet alleen aan standaard Hollywood films. Ik denk ook aan series en anime. Een van mijn favoriete series is Gundam Seed uit 2002. Gundam is een reeks science fiction anime. De eerste serie werd uitgebracht in 1979. Hoewel de verschillende series veel overeenkomsten vertonen, is de verhaallijn steeds anders. Het principe blijft wel hetzelfde: er is oorlog tussen twee partijen en er komt een derde partij tussen. Elke reeks gaat wel over een ander tijdperk, een andere oorlog, andere planeten en andere mensen. In deze Seed hebben de genetisch verbeterde mens en de onveranderde mens oorlog met elkaar. Een derde partij raakt hierbij betrokken en zet gundams - door piloten bestuurde humanoïde gevechtsrobots - in om te vechten. Eigenlijk was ik eerst wat sceptisch. Ik dacht dat Seed niet beter zou zijn dan de oudere Gundam delen. Toch ik vind Gundam Seed geweldig. De karakters zijn heel sterk. De hoofdrollen worden ‘gespeeld’ door kinderen van een jaar of veertien, vijftien. In deze serie zijn het de kinderen die oorlog voeren. Dit gebeurt eigenlijk best vaak in anime, dat kinderen een sleutelrol hebben. Ik vind dat dit een andere diepgang brengt dan wanneer het door volwassenen zou worden gespeeld. Kinderen maken namelijk naïeve, wanhopige, kinderlijke beslissingen, en dit brengt veel meer chaos waardoor het interessant is om naar te kijken. Ik kijk liever anime-series dan films, omdat een serie langer duurt. Hierdoor leer je karakters beter kennen en kun je met ze meeleven als ze bijvoorbeeld een emotionele situatie doormaken. Als een serie dan eindigt, vind ik het vaak echt jammer. Wat me ook aanspreekt bij anime, is dat het de kans biedt om werelden te ervaren die totaal niet overeenkomen met de realiteit.

22

H/LINK • 04

Ik kijk ook veel naar Aziatische horror. Aziaten maken gewoon beter uitgewerkte horrorfilms. Ik vind het geweldig om helemaal freaked out te zijn door een enge scène. Mijn favoriete horrorfilm is de Japanse film JuOn 2. In deze film spelen ze heel erg met tijd. In een scène horen de hoofdpersonages in de hoek van een flat geluiden aan de kant waar geen ruimte naast zit. De geluiden komen van iets wat zich in de toekomst afspeelt en ze horen eigenlijk zichzelf. Geweldig!

Hardrock met vrouwenstem Ik heb zo mijn periodes. Vroeger luisterde ik veel hiphop en R&B, maar sinds ik met anime in aanraking ben gekomen luister ik veel Japanse muziek. High and Mighty Color vind ik heel goed. Het is een Japanse rock/metalband die van 2004 tot 2010 een eenheid vormde. De band bracht vijf albums uit en enkele van hun nummers werden gebruikt voor Gundam Seed. Zo heb ik hun muziek leren kennen. High and Mighty Color heeft een leadzangeres met een mooie stem met harde rock erachter. Meestal als een rockband een leadzangeres heeft, schreeuwt ze. Dat doet Maakii niet. Verder vind ik de rustige muziek van Kumaki Anri ook leuk. Dat zijn bijna slaapliedjes. Ik luister niet alleen naar Japanse muziek. Het laatste album van Eminem vind ik bijvoorbeeld ook erg goed, ik luister ook graag naar harde rap. Bon Jovi vind ik ook goed. Een vriend van me luisterde het eerst en ik dacht: ‘gast, doe normaal’, maar nu vind ik het ook relaxte muziek. Slaapliedjes, harde rap en rockmuziek lijken met elkaar te contrasteren, maar wat ik kijk en wat ik luister hangt gewoon heel erg af van hoe ik me op dat moment voel.


recensies Chicklit en mannenboek Ronald Giphart heeft zijn vlotte pen weer losgelaten op het leven van Giph. IJsland is een lange brief van deze sympathieke, soms sullige, maar ook succesvolle schrijver/cabaretier aan een vergeten vriend. Het is een jongens-onder-mekaar- en vrouwenroman over onvoorwaardelijke liefde ineen.

IJsland, het mannenboek Giph vormt met naamgevers Ludo en Egon al twaalf jaar de cabaretgroep Smulders, ‘dealers van de lach’. Humor en bekendheid erotiseren, dus IJsland bevat de nodige flirt- en vrijerij. Welke man droomt er nou niet van seks op de middenstip van een groot stadion? Deze grappenmakers krijgen het in de schoot geworpen. En Giphart geeft je meteen wat theorie mee om het flirtgedrag van vrouwen te herkennen. Door de openhartige ‘brief’ maakt Giph je deelgenoot van hun onvermijdelijke vriendschap met bijbehorende botsingen. Lekker direct, mannen onder elkaar. Het is herkenbaar, met vaart en veel grappige anekdotes geschreven. Als Giph vader wordt van een kind dat hij niet verwekt heeft en het jochie in levensgevaar in het ziekenhuis ligt, houdt Giph zijn vrienden - en mogelijk ook wat mannelijke lezers - op afstand. Meeleven met zijn driftbuien is waarschijnlijk

tekst Dieuwke de Boer makkelijker dan meeleven met zijn zorg voor en toewijding aan het kind.

IJsland, het vrouwenboek Na zijn breuk met Samarinde - de vrouw die de moeder moest worden van zijn kinderen - heeft Giph even geen trek in vrouwen. Totdat hij op een trouwfeest met de zwangere Teaske in de zeilboot stapt. Ze raken de weg kwijt en overnachten samen op een eilandje. Die sensuele nacht weet Giph: ik word de vader van dit kind. Zijn liefde voor Teaske en haar (ongeboren) kind geven een nieuwe wending aan Giphs leven. Eerlijk geeft Giph zijn bespiegelingen op het leven. En nauwkeurig en vol overgave beschrijft hij zijn liefde voor baby Bent. Hoe hij meereist met de ambulance wanneer het jochie na een thuisbevalling bijna dood gaat. Hoe hij dagenlang doorbrengt bij de couveuse en alles noteert wat artsen en verpleegsters zeggen. Het is zo precies dat je zijn hoop en wanhoop kunt voelen. De vriendschaps- en liefdescomponent zijn door elkaar geweven. De briefvorm zonder duidelijke ontvanger maakt van IJsland een soort dagboek. Dat geeft het hele boek een grote oprechtheid mee, zowel in het mannelijke als het vrouwelijke verhaal. Knap gedaan.

Analyse van de creativiteit Camera’s volgen de Canadese singer-songwriter Feist bij het maken van een nieuw album, de bijbehorende show en videoclips. De dvd Look at what the light did now laat het creatieve proces achter de muziek zien en gelukkig soms ook horen. Alle muzikanten, vormgevers en andere medewerkers mogen hun zegje doen. Dat resulteert in een reeks mooipraterij (zinsnedes als ‘unlikely topographical shapemaking’ of ‘developing Darwinistic ideas’) en veel complimenten voor Feist. ‘She wants the process to be fun’, zegt een van de medewerkers. Dat blijkt onder meer uit hoe gretig Feist gebruik maakt van het Franse landhuis waar ze haar album The Reminder opneemt. Ze loopt door de gangen, terwijl ze opnames maakt of verplaatst de hele set naar de veranda, waar het eigenlijk te koud is om de gitaar gestemd te houden. Zo laat ze toeval een rol spelen in het maakproces en dat is aardig in een wereld waarin veel muziek overgeproduceerd wordt.

IJsland

De ontwerpster van de cover en de decorontwerpster loven Feist dat ze zo vrij gelaten zijn in hun eigen creatieve proces. Maar de reflectie op hun eigen werk is niet echt verheffend. ‘She should be on the cover, but she shouldn’t be on the cover’ is de uitleg waarom voor een silhouet is gekozen op het cd-hoesje. De decorontwerpster omschrijft zichzelf als ‘a crazy person doing crazy stuff’, maar zo gek is haar werk niet. De projecties, waarin ze werkt met schaduwen en tekeningen gemaakt in vochtig kleipoeder, zijn divers, soms verrassend en vormen een mooie toevoeging op de optredens. Wat de film laat zien, is sterker dan het geleuter erover. De momenten waarin de muziek centraal staat zijn echter het sterkst. Zoals de knappe montage van I feel it all, waarin beelden en geluid van onder meer optredens en video-opnames knap gemixt worden. En het rustgevende einde van de film, waarin Feist in duet met Little Wings de titelsong Look at what the light did now speelt: klein en teder.

tekst Dieuwke de Boer

Dvd Feist Look at what the light did now

De dvd wordt geleverd met een bonus-cd met dertien tracks.

04 • H/LINK

23


onder de hamer In Onder de hamer komen studenten aan bod die in beroep gaan tegen een beslissing van hun opleiding. Student J. van de opleiding Bedrijfswiskunde stelt dat de Examencommissie hem onterecht een negatief bindend studieadvies heeft gegeven.

‘Ik zou toch

Examencommissie moet student horen bij nbsa tekst Renée Meulman

De feiten Student J. zit in het propedeusejaar van de opleiding Bedrijfswiskunde. Er zijn hem drie studiepunten aan vrijstellingen verleend. Op 12 juli 2010 heeft hij in totaal 36 van de 60 studiepunten behaald en krijgt hij een brief van de Examencommissie dat hem een negatief bindend studieadvies is opgelegd. Eind augustus deelt de Examencommissie student J. mee dat het negatief bindend studieadvies gehandhaafd blijft. J. is niet gehoord voordat dit bindende advies is opgelegd.

Een paar uur college, huiswerk maken, dan een zware training, werken en een sociaal leven. Als student is je leven vaak al druk genoeg. Sommigen hebben nog een hele andere carrière naast hun studie: die van topsporter.

De argumenten Student J. zegt in juli 2010 42 studiepunten te hebben behaald, wat genoeg is om de studie voort te mogen zetten. Op 12 juli 2010 was zijn herkansingsopdracht Communicatieve vaardigheden nog niet beoordeeld, waardoor hij nog geen 42 punten had. Ter zitting zegt student J. niet te weten dat voor dit vak een bodemcijfer van 4,5 gold en dat ook zijn studieloopbaanbegeleider dit niet wist. Hij heeft op 15 juli 2010 de herkansingsopdracht ingeleverd. Deze opdracht is in september voldoende bevonden.

De tegenargumenten De Examencommissie stelt dat student J. niet heeft voldaan aan het minimumcijfer 4,5 voor Communicatieve vaardigheden. Via Osiris had hij kunnen zien dat dit bodemcijfer hiervoor gold. De Examencommissie kan geen rekening houden met afspraken tussen studenten en docenten buiten de Examencommissie om. Op 12 juli 2010 had student J. niet het benodigde aantal studiepunten gehaald om de studie voort te mogen zetten. Het is niet relevant dat de herkansingsopdracht voldoende is beoordeeld.

De uitspraak Het College van Beroep vindt dat de beslissing van de Examencommissie niet voldoet aan de procedurele eisen die aan een negatief bindend studieadvies worden gesteld. Student J. had eerder op het bodemcijfer van 4,5 voor Communicatieve vaardigheden moeten worden gewezen. Daarbij was zijn studieloopbaanbegeleider hier niet van op de hoogte en staat het niet in de Studiewijzer. Verder had de Examencommissie J. moeten horen. Dan was de commissie op de hoogte geweest van de afspraak tussen student en docent over de herkansingsopdracht. Het College van Beroep verklaart het beroep van student J. gegrond.

Niet eens met een beslissing van de Examencommissie? Je hoeft je er niet zonder meer bij neer te leggen. Kijk voor regels en procedures op studentennet.hhs.nl/loketrechtsbescherming.

24

H/LINK • 04

tekst Stéphanie van den Merkhof beeld Mieke Barendse


mensen

voor mijn

opleiding kiezen’ Natasja de Vroome (18) Tweedejaars Sportmanagement. Fietst bij Swift in Leiden en is benoemd tot Nationaal Talent. ‘Toen ik vijf was, stapte ik voor het eerst op een fiets. Ik mocht nog niet op de baan, tot mijn achtste mocht ik alleen op de parkeerplaats fietsen. Toch probeerde ik telkens stiekem op de baan te komen. Op een gegeven moment zei de trainer dat ik erbij mocht fietsen, als ik het lesgroepje bij kon houden. Mijn tong hing op mijn knieën, maar het is me gelukt. Verplicht uitrusten Nu train ik zes keer per week. Vaak ga ik op de fiets naar school, dan ben ik in totaal al een uur onderweg. Daarna ga ik naar Kijkduin, ik fiets dan nog zo’n vijftig kilometer over het strand. Twee dagen in de week train ik op een baan in Amsterdam. Ik ga meteen vanuit school en rijd dan zo’n drie tot vier uur per training. In totaal train ik ongeveer twintig uur per week. Tussendoor geef ik nog zwem- en zumbales en maak ik huiswerk. Ik merk wel dat het erg zwaar wordt. Van mijn vrienden moet ik soms een avond verplicht uitrusten, omdat ik maar gewoon door ga. Ik ben een tijdje geblesseerd geweest, toen kon ik me volledig op mijn studie richten. Zo heb ik afgelopen jaar mijn propedeuse gehaald. Toch mis ik iets als ik niet fiets, het is echt mijn passie. Het is moeilijk, maar tot nu toe valt mijn sport te combineren met school. Ik kan mijn trainingen om de colleges heen plannen. Alleen groepsopdrachten zijn soms lastig, maar met e-mail, sms, Hyves en internet red ik het ook wel. Ik heb nog geen gebruik gemaakt van de topsportregeling, ik denk dat ik het zonder ook wel kan. Ik probeer alles gewoon goed te plannen. Ik heb er wel eens over nagedacht om te stoppen, maar ik heb teveel plezier in het wielrennen. Als ik 21 ben, studeer ik af. Dat is nog jong genoeg om een professionele carrière op te starten. Mijn doel? Een beetje cliché, maar ik wil graag naar de Olympische Spelen.’

04 • H/LINK

25


Niels Harteveld (18) Eerstejaars Bouwkunde. Honkbalt bij Neptunus in Rotterdam en is benoemd tot Internationaal Talent.

school. Aan het begin van mijn studie ben ik meteen naar topsportcoördinator Kees Mol gegaan. Als je het maar van tevoren meldt, krijg je alle medewerking.

‘Ik speel al honkbal sinds mijn zesde. Vroeger was het gewoon voor de lol, één keer per week trainen en één wedstrijd. Later bleek dat ik beter was dan gemiddeld en kwamen er wel eens clubs kijken. Ik heb een tijdje voor ADO gespeeld en ben toen naar de honkbalschool in Rotterdam gegaan. Hier zitten veel topsporters op school. Erg handig, want je lesrooster wordt om je trainingen heen gebouwd. Dat gebeurt op De Haagse Hogeschool niet meer.

Jong Oranje

Leren in de bus Op dit moment is het winterstop, dus mijn leven is tijdelijk wat relaxter. Ik fitness nu een aantal keer per week, vanaf maart trainen we weer binnen. In april begint het seizoen, dan heb ik nog maar weinig vrije tijd. Normaal gesproken train ik vier keer per week en heb ik nog eens drie wedstrijden. Ik ben echt zeven dagen per week met mijn sport bezig. Soms is dat lastig te combineren met mijn studie. Ik train in Rotterdam, dus ik kan altijd in de auto of de bus leren. Het volgen van colleges is wat moeilijker. Ik probeer soms met andere klassen mee te doen of alle informatie op Blackboard te lezen. Het fitnessen kan ik nu gelukkig buiten de lessen om doen. Daardoor heb ik nog geen grote problemen gehad. Ik krijg ook veel hulp vanuit

Ik verwacht wel dat de laatste blokken van het jaar zwaar zullen zijn, als het seizoen net weer begint. Dan ga ik ’s ochtends naar school, tot een uur of vier ’s middags. Meteen daarna vertrek ik naar Rotterdam, rond negen uur ben ik weer thuis. Dan is het pas tijd voor mijn huiswerk. Tot nu toe heb ik pas twee schoolweken echt gemist. Ik ben met Jong Oranje naar Amerika geweest, dat was heel bijzonder. Ik had er zo willen blijven! Ik zou graag van honkbal mijn carrière willen maken, maar dat is lastig in Nederland. Er zijn niet veel sporters die er echt hun brood mee kunnen verdienen. Als ik zou moeten kiezen, zou mijn opleiding voor gaan. School is in Nederland nu eenmaal belangrijker.’

Topsporter, en dan? Voor je in aanmerking komt voor een topsportregeling, moet je aan wat voorwaarden voldoen. Je moet bijvoorbeeld op het hoogste landelijke niveau sporten, zoals eredivisie of hoofdklasse en je dient minimaal 15 uur per week aan je sport te besteden. Voldoe je aan de eisen? Dan kan De HHs dit voor je betekenen. • Roosters aanpassen: student en studiebegeleider stellen een rooster samen, zodat de student trainingen en wedstrijden kan bezoeken. Soms kan van de aanwezigheidsplicht worden afgeweken. • Extra toetsen: als een hertentamen wordt gemist, kan een student deze mogelijk inhalen. Ook zijn er mogelijkheden om toetsen in het buitenland in te halen. • Als groepswerk lastig te regelen is in verband met trainingen, kan de sporter een vervangende individuele opdracht krijgen. Sporters die voor langere tijd in het buitenland zitten, kunnen via teleleren toch hun studie blijven volgen. • Met een verwijsbrief van NOC*NSF kunnen sporters gratis gebruik maken van de sportfaciliteiten. • Als een student vertraging oploopt door zijn sport, kan hij Financiële Ondersteuning bij Studievertraging (FOS) aanvragen. Voor elk jaar dat de student topsport bedrijft, kan maximaal drie maanden ondersteuning worden toegekend. Regio Steunpunt Topsport Ondersteuning & Begeleiding kan meer informatie verstrekken. Kijk op www.regiosteunpunt.nl bij faciliteiten.

26

H/LINK • 04


mensen ‘Ik haat weggooien’, verklaart Anne-Marie Schuster, adviseur Communicatie en Marketing, haar inzet voor de Give and/or Take actie. ‘Iets wat bij jou stof ligt te vangen, daar kun je anderen juist blij mee maken.’ Miskopen, ongewenste cadeaus en andere goede spullen moeten van 14 t/m 16 december via de Give/ Take guerillastore op het centrale plein hun weg vinden naar nieuwe gebruikers. tekst Dieuwke de Boer • beeld Bas Kijzers

Dit serveersetje voor slakken is vorig jaar vast bij een liefhebber van escargots terecht gekomen. Of zou het dit jaar weer ongebruikt terugkeren bij Give and/or Take?

Onvoorwaardelijk geven en nemen

V

anaf een week voor aanvang van de actie mogen medewerkers en studenten ‘alles wat een tweede kans verdient’ inleveren bij De Haagse Winkel. ‘Ik heb het liefst spullen die nieuw of zo goed als nieuw zijn’, zegt Schuster. Alleen kleding, schoeisel en voedsel zijn uitgesloten, omdat dit te bewerkelijk c.q. te risicovol is. Samen met haar collega Colette van Heck heeft ze ook binnen De HHs en bij de winkels om het plein geïnformeerd naar restpartijen. ‘Overal in school liggen spullen. We hebben bijvoorbeeld een voorraad van honderden oude fotoboeken van de kunstcollectie van De Haagse Hogeschool. Daarvan verkoop ik er één per drie maanden. Dat is toch zonde? Ik hoop dat we die mogen weggeven.’

Geen regels Aandacht voor duurzaamheid is een uitgangspunt van het project. ‘Maar we willen niet als milieupolitie optreden. Het gaat ons om het samenbrengen van vraag en aanbod,’ licht Schuster toe. Andere component is onvoorwaardelijk delen. Zo hoef je niets in te brengen om iets te mogen pakken. Dat onvoorwaardelijke vond Schuster vorig jaar nog best lastig.

‘Toen hadden we een restant kaarsenplateaus en aromasetjes uit De Haagse Winkel. Iedereen nam er netjes één, totdat er iemand kwam die er eerst eentje nam, terugkwam voor nog één en de derde keer een shopper vol laadde. Ik heb haar toen toch aangesproken.’ Terugkijkend zegt ze: ‘Maar wie ben ik om te beoordelen of zij dat kan gebruiken. Je moet vertrouwen hebben. Er zijn geen regels.’ Waar komt het idee eigenlijk vandaan? ‘Ik heb een keer gelezen dat op het hoofdkantoor van Google permanent een tafel staat waar werknemers spullen kunnen doneren en uitkiezen’, vertelt Schuster. Dit sprak haar aan en ze zette met Van Heck het plan op voor Give and/or Take. ‘Ik zou het wel het hele jaar willen, maar ik hoor mijn directeur al zeggen: “We zijn geen kringloopwinkel”. Door het één keer per jaar aan kerst te koppelen, hopen we dat het draagvlak groter is.’

Opening De guerillastore wordt 14 december om 12.00 uur geopend door collegevoorzitter Rob Brons, die om het goede voorbeeld te geven een aantal artikelen inlevert.

04 • H/LINK

27


in de vitrine Overal binnen De HHs staan vitrinekasten vol spullen, loop je tegen kunstwerken en kitsch aan. Wat het is, waar het vandaan komt of van wie die verzameling is, blijft vaak gissen. H/Link zoekt het voor je uit en maakt je toerist op de hogeschool.

Van oude evenwichtsbalken naar kunst

Op de locatie Laan van Poot van de Academie voor Sportstudies hangen veel foto’s van sporters en vind je andere sportgerelateerde kunstwerken. Bij het servicepunt valt het houten beeld van een mannelijke sporter zonder hoofd op. Het ‘zweeft’ als het ware boven de twee trapleuningen. tekst Lara Lindeman • beeld Mieke Barendse

Er zijn niet veel mensen die weten van wie het kunstwerk is. ‘Het staat er heel lang. Volgens mij is het door een oud-student gemaakt’, zegt Marianne Wensveen, coördinator van het Servicepunt. Hogeschooldocent Ronald Lingeman weet wel meer over het beeld. ‘Er zijn twee soortgelijke beelden door de kunstenaar gemaakt. Een man en een vrouw.’ Het vrouwelijke lichaam hangt boven de trappen van de eerste verdieping naar de tweede verdieping. Beide beelden zijn met zorgvuldigheid gemaakt: de spieren en bewegingen geven de illusie dat de beelden zweven en bewegen. De kunstenaar is oud-student Wim Wieringa. Het bewegen en de werking van het lichaam vond hij altijd erg interessant. Dit is ook de reden waarom hij de halo heeft gestudeerd en gymdocent en beeldhouwer is geworden. Tegenwoordig is hij pabodocent op De HHs. Wieringa: ‘Het mannelijke beeld is geplaatst ter gelegenheid van de opening van de uitbreiding van de halo’, vertelt hij. Het vrouwenbeeld heeft Wieringa eind jaren tachtig gemaakt van oude evenwichtsbalken. Zijn puberdochter poseerde voor hem als hij er niet uit kwam met de vormen. Toen Wieringa het beeld af had, vond hij het het beste passen op de hogeschool. Het heeft een tijdje in de medewerkerskamer gestaan. Het beeld kreeg zoveel positieve reacties dat het verhuisd is naar een plek waar iedereen het beeld kon bewonderen, boven de trap van de eerste verdieping.

28

H/LINK • 04

Frank Elshof, sinds 1 december 2009 directeur van de dienst HRM, fietste vorig jaar met een groep van tweeëntwintig man van Italië naar Saudie-Arabië om een brug te slaan tussen het christendom en de islam. Hij schreef hier een boek over: Van Rome naar Mekka. H/Link stelt hem zeven vragen. tekst Martine Seijffert foto’s Frank Elshof

Media-aandacht in Turkije. Rechts: Frank Elshof


mensen

Tussen kerkklokken en minaretten De aanleiding voor jullie fietstocht was de negatieve tendens die er in het Westen heerst tegenover moslims. Waarom betrokken jullie het christendom hierbij? Wij komen uit een christelijk land en zijn voor veel mensen de vertegenwoordigers van het christendom. Voor ons vertegenwoordigen Arabieren de islam, terwijl ook niet alle Arabieren islamitisch zijn. Het hoogtepunt van onze reis was een brief van het Vaticaan overhandigen aan de emir (de oom van de koning) van Mekka. Dit symbolische gebaar ging om het begrijpen van elkaars standpunt.

we doorheen fietsten niet konden, ervoer ik als een handicap.

Wat is volgens u de grootste overeenkomst en wat is het grootste verschil tussen de islam en het christendom? Het is dezelfde God waarin mensen geloven, alleen de uitingen en regels zijn anders. Tijdens onze tocht hoorde ik vijf keer per dag de oproep tot het gebed. Op een gegeven moment overnachtten we aan de Jordaanoever en de oproep ontbrak. Ik miste wat, want je went eraan. Net zoals ik gewend ben dat de klokken in mijn woonplaats Delft elke ochtend twee keer luiden.

Hoe waren de omstandigheden onderweg? Eerder ben ik met een groep van Vladivostok naar Scheveningen gefietst. De condities waren toen veel slechter dan nu. We sliepen in tentjes, nu in hotels. In Turkije werden we met open armen ontvangen. Dat hadden de Rotaryclubs daar voor ons geregeld. We kregen ook ontzettend veel media-aandacht. Politieagenten hebben ons van begin tot eind begeleid en hielden op elk kruispunt het verkeer tegen.

Jullie mochten als niet-moslims Mekka niet bezoeken. Waar ontmoetten jullie de emir van Mekka? De emir heeft een paleis in Jeddah, dus daar zijn we heen gegaan. Hij is een uiterst chique man in een paleis van duizend-en-één nacht. We mochten vanwege onze veiligheid overigens niet in SaudieArabië fietsen, dus zijn we met het vliegtuig gegaan. Nadat we de emir hadden ontmoet, gingen ineens alle deuren voor ons open. Uiteindelijk mochten we wel fietsen met lange mouwen en broeken, al werd daar gauw een beetje mee gesjoemeld. Het was daar namelijk bloedheet.

Welke ontmoeting onderweg is u het meest bijgebleven? Die met een priester in het klooster van Thekla (Syrië, red.). De man was hoogleraar geweest in België en sprak een beetje Frans. Hij vertelde over de heilige Thekla en dat de Armeense taal die Jezus sprak nog steeds in die streek gesproken wordt. Die man had een geweldig verhaal, ik was aangenaam verrast. Als cultureel antropoloog woonde ik een paar jaar in Rusland. Ik heb ervaren hoe fijn het is als je de taal van een land spreekt. Dat we dat in de landen waar

Hoe denkt u over tolerantie tussen religies op De HHs? Toen ik hier binnenkwam vond ik het aangenaam om die smeltkroes aan culturen te zien. Soms begrijp je elkaar niet even goed, maar als ik al die verschillende talen hoor, dan vind ik dat geweldig. Door negatieve verhalen in de media over de islam worden moslims in een hoek gezet en krijgen ze het idee dat ze niet gewenst zijn. Dat vind ik heel slecht. Ik denk wel dat de negatieve houding ten opzichte van moslims een voorbijgaand verschijnsel is. Het is nu een economisch onzekere tijd. Dan gaan mensen kijken naar hun eigen waarden en worden ze conservatiever. Dat gaat over, maar niet vanzelf. Je moet zorgen dat je een ander geluid laat horen. We moeten niet oordelen, maar vragen naar elkaar. Waarom denkt iemand zo?

Wat is het resultaat van de fietstocht en komt er een vervolg? We hebben meer dan een ton opgehaald voor het goede doel: kinderslachtoffers van oorlogsconflicten in het Midden-Oosten. De volgende fietstocht staat alweer op de planning: van Mekka terug naar Rome. Ik ga kijken of we hierbij de hulp in kunnen roepen van twee studenten van ICT & Media om onze website te maken en perscontacten te onderhouden. Zo wordt De HHs er ook bij betrokken. Ik ga dit keer niet mee. (lacht) Ik moet werken!

„„ Het boek ‘Van Rome naar Mekka’ kost € 19,70, waarvan € 7 naar het goede doel gaat. Het boek is te bestellen door een e-mail te sturen naar Frank Elshof: F.X.M.Elshof@hhs.nl.

04 • H/LINK

29


policy

O Christmas Tree Last year, The Hague University of Applied Sciences decided to decorate its atrium with lighted garlands instead of a Christmas tree. That decision, and the associated ‘multicultural’ message, caused outcry in the media. This year, the Christmas tree is back. text Martine Seijffert

On 7 December 2009 an indignant message appeared on the internet forum Fok, posted by one lente_ninja. That morning, this student at THU had discovered, much to her dismay, that the Christmas tree – normally a prominent presence in the atrium – wasn’t there. Not long after, she discovered an explanatory message on the portal, posted by the university: the lighted garlands, it stated, were replacing the Christmas tree to fit the institution’s international and diverse character. On Fok, lente_ninja interprets the message as follows: ‘Because a handful of religious idiots are offended by a tree with some lights and coloured balls, the rest of you (nearly 20,000) will just have to do without the traditional Christmas tree this year. (...)’

Sea of light So what was actually going on? And why wasn’t there a Christmas tree in the atrium? ‘We had this running gag with the Facility Department’, Annelies van Rosmalen, director Communication & Marketing (C&M), says. ‘Whether they couldn’t think of anything better than that traditional American, plastic tree in the atrium. As

30

H/LINK • 04


unusual Dutch

Ever wondered how weird, funny or just how unusual things work in the Netherlands? Why the Dutch; eat bread for lunch, almost never use their curtains or simply why Holland and the Netherlands are not synonymous? H/Link discusses these so called ‘strange’ Dutch customs in this column.

the lease on the tree ran out last year, we were asked to come up with a plan. We thought it would be nice to do something hip and new as it suits our institution. A colleague had seen a Christmas tree made out of old bikes once, something like that. Unfortunately, it was a bit late in the day for that idea.’ Ultimately, the lighted garlands were chosen from a brochure, a decision which C&M announced on the portal. Christmas is a ‘feast of light’, after all, and by having lighted garlands everyone could give it the meaning they wanted. ‘After all, we are an international community’, Van Rosmalen explains. ‘But, looking back, we really made a mistake with the message.’

82 Christmas trees After lente_ninja’s message was picked up by the Elsevier website, it didn’t take long before the press contacted the Communication & Marketing Department. Thinking back on the media attention, Van Rosmalen says, ‘It was like playing simultaneous chess, on four boards at once’. Both journalists and student associations erected Christmas trees in the atrium. Many people didn’t know that there were already 82 trees throughout the rest of the school. Mashriq, the student association of former president Umar Chaudry, also installed a tree together with The Hague’s Student Union. According to Chaudry they ‘wanted to make a statement. It wasn’t directed against The Hague University, but against what was being said in the media: that Muslims would be against a Christmas tree.’

Suspect This year – as of 6 December – the Christmas tree will be back as if it was never gone. Ilker Kocas, president of the Eurasia Student Corporation, suggests the university should rectify last year’s message. ‘It got misinterpreted at the time. The school’s image suffered and that should be remedied, for instance by the Executive Board holding a press conference.’ Van Rosmalen is apprehensive about generating publicity. ‘We thought about going through with the special tree and message. But then we’d get reproached for being obstinate and not putting up a normal tree. We’re already suspect. I advised the Board not to do anything out of the ordinary. Maybe we can do that in a few years’ time, but right now I don’t feel it’s worth the risk.’

Pedal-driven madness Bicycles to Dutchmen are what kilts are to Scotsmen. Scenes of cyclists speeding past windmills and fields of tulips while wearing clogs are synonymous to the Netherlands. text David Suswa • illustration Sabrina Robles de Medina

It is said that the Dutch are born with a bicycle (or fiets) attached to them, and that they learn to cycle even before they can crawl. To the uninitiated outsider, it is remarkable just how much power the Dutch cyclist has. Bicycle paths in the Netherlands run parallel to almost every main road, and cyclists are undisputed kings, who shamelessly flaunt their powers. ‘Once a cyclist crashed into me head-on from nowhere while I was walking on a bicycle path, I could not understand why she did not brake’, says a bemused Julia Olma, a second year International Communication student. This is an example typical of a cyclist’s ‘courtesy’ to a pedestrian. So developed is the Dutch talent for bicycling, that three heavily intoxicated teenagers all on one bicycle - one perched on the handlebars, one on the saddle and the other on the carrier - will incredibly cycle their way home incident free. ‘Some people say that when drunk, it is easier to cycle than walk’, asserts Tijs Paul, a 22 year old Dutch Social Sciences student. For a country with more bicycles than people, it makes sense that cyclists act with such impunity. The Dutch passion for cycling is long and much narrated. It started in 1866 and was booming by the turn of the century. In that period, even the Dutch army had a machine-gun mounted bicycle battalion. To the Dutch, cycling just makes sense. It’s not just a sport or recreation; cycling is a serious and very common mode of transportation. It is embedded in the culture and fits very well with the Dutch mentality of practicality and thriftiness.

Ever been surprised by the Dutch way of doing things? Send us your questions or remarks and H/Link will try to enlighten you in the next issue. Please feel free to send us an e-mail to link@hhs.nl

04 • H/LINK

31


policy

new dutch cabinet withholds

NFP scholarships

Significant reductions in the number of scholarships awarded via the Netherlands Fellowships Programme (NFP) are anticipated. In the last three academic years, The Hague University has received 60 students via the NFP scholarships. As reported by Nuffic these numbers are expected to go down. text David Suswa illustration Loek Weijts

T

his follows announcements on considerable budget cuts in development cooperation by the new Dutch government. Consequently the Dutch Ministry of Foreign Affairs, which finances the NFP programmes via Nuffic (Netherlands organization for international cooperation in higher education), called a commitment freeze for both the NFP and the Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education (NICHE) programmes. According to a communiqué on Nuffic’s website the commitment freeze for the time being remains a temporary measure subject to further communication from the Ministry. Annually, about 850 master students from developing countries are awarded NFP scholarships. NFP scholarships are comprehensive; student awardees have their tuition fees, health insurance, accommodation and airfare to and from their respective countries catered for by Nuffic. They also receive a monthly allowance within the duration of their study. ‘I think it would be disastrous for our master programmes because many of our master students are NFP students. They add an international flavor to the courses’, says Maggie O’Neill, course manager of the

32

H/LINK • 04

Masters in International Communication Management (MICM) and Masters in Business Administration (MBA) programmes at The Hague University. According to O’Neill, because NFP scholarships are very competitive, the course managers are able to select the very best applicants which enhances the quality of the classes. She further adds that other students benefit from the international perspectives shared in classes. ‘It will definitely discourage some potential international students that want to come to the Netherlands. Personally my NFP scholarship is a huge opportunity in terms of furthering my career. I sympathise with those that might lose out’, says Seun Odumbo, a Nigerian MBA student at The Hague University. According to Mr. Kees-Jaap Ouwerkerk, spokesperson at the Ministry of Foreign Affairs, the government is rethinking its development cooperation strategy, which will be in line with the new coalition agreement. Therefore commitments for the NICHE and NFP programmes will be withheld, awaiting decisions of the government on a new development cooperation policy framework, and discussions in parliament in the next couple of weeks.


people

An Enlightening Idea A ‘How many of us never realise our best ideas and leave them in the back of our minds? Why are we so hesitant to give our ideas life?’, words by Nikolas Papageorgiou that fueled the conception and realization of his dream. text David Suswa • photo Mieke Barendse

third year European Studies student at The Hague University, Nikolas Papageorgiou recently won the institution’s annual students’ entrepreneurial award; the H/Laan Award, for his webzine, Ideas Magazine (www.ideasmagazine.eu). He received a cheque worth 3,000 Euros. He describes Ideas as a ‘platform on which inspired individuals can freely express themselves, share their ideas in a sophisticated manner and get in touch with others around the world.’ At only 23, he passionately outlines his faith in the value of Ideas.

Ideas webzine & magazine Ideas as he puts it began almost by chance. ‘I met many people in my study that were very passionate about different things. One for example was a really good writer, another a great photographer and another one was raising funds to help build a school in Cameroon.’ This, he says, triggered the thought of creating the Ideas platform. With little technical knowledge in web design, he blindly decided to create one. He admits that the initial phase was challenging, though it gradually picked up as students and even lecturers began submitting content. To date he receives submissions from as far as India and Japan.

Mistakes will ‘make you grow

The success of the IDEAS webzine did not go unnoticed. Late last year, he was approach by one of his senior lecturers Mr. Raj Rawal on the likelihood of publishing a print version of the Ideas webzine. The proposal came with the promise of financial commitment by the European Studies & Communication Management Academy.

Ideas discoveries His lecturer introduced Nikolas and his team to Mr. Ludolf van Hasselt, the Dutch representative of the European commission in the Netherlands. The published Ideas edition featured an interview with Mr. van Hasselt, an essay by Mr. Frans Timmermans who is the immediate former Dutch minister of European affairs, articles by students, lecturers and freelance writers. The magazine also featured an article on the fall of the Berlin wall, by Plamena Sotirova, a third year European Studies student. The article had earlier won an essay writing competition organized by the European Commission. Nikolas is proud that Ideas was privileged enough to publish such an article. Regarding future plans, Nikolas envisions organizing idea sharing seminars that would be called Ideas discoveries. He intends to invest some of his prize money on that, as well as repay a part of his study debts. Nikolas is delighted in having won the H/Laan Award and in the fact that ‘one idea can go so far and inspire other people. It’s an honor not only for me but for everybody that contributed.’ To other entrepreneurs he advises to ‘follow the best idea you have. Nothing can go wrong. Even if you make a mistake, they’ll make you grow.’

04 • H/LINK

33


even bellen met

gras van de buren

Wijkagent Marc Quadflieg Iedere dinsdag houdt wijkagent Marc Quadflieg spreekuur op De Haagse Hogeschool. Hij is het aanspreekpunt voor zowel studenten als medewerkers. H/Link vraagt hem welke problemen hij tegenkomt binnen de hogeschool en wat hij doet om de veiligheid te waarborgen. tekst Carlinda van der Marel • beeld Bas Kijzers Welke taken volbrengt u als wijkagent binnen De Haagse? Alles waar de Politie Nederland voor staat. Zo neem ik aangiftes en getuigenverklaringen op, verhoor ik verdachten en maak ik interne rapportages. Ik vind het belangrijk op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op De Haagse Hogeschool en de daarbij behorende problematiek. Om deze reden organiseer ik ook wekelijks een spreekuur.

Waarom een spreekuur? Het doel van het spreekuur iedere dinsdag is het contact met de politie te vergemakkelijken. Verder moet iedereen weten dat ze met problemen bij mij terecht kunnen. Ik ben dan wel geen maatschappelijk werker, maar over veel zaken kan ik wel advies uitbrengen en eventueel doorverwijzen.

Wat voor problemen zijn dat? Is De Haagse erg crimineel? Tot nu toe heb ik verschillende zaken opgepakt. Hierbij valt te denken aan diefstallen, mishandelingen en fraudezaken. Over het algemeen vallen de incidenten mee. Helaas zal er ook veel gebeuren waarvan ik niets afweet. Het is belangrijk te weten dat degene die een probleem aankaart, na mijn advies zelf kan beslissen wat er met het probleem gebeurt.

Hoe wordt de school eigenlijk beveiligd? De Haagse Hogeschool wordt beveiligd door beveiligingsbedrijf Trigion. Zij hebben mijn mobiele nummer en kunnen mij dag en nacht bereiken. Een nauwe samenwerking tussen mij en hen is van belang omdat er zo direct ingegrepen kan worden als er iets gebeurt. Feit blijft dat de school een groot complex is dat toegankelijk is voor iedereen. Het is hierom ook noodzakelijk dat zowel studenten, docenten en andere werknemers op De Haagse Hogeschool zelf ook goed opletten wat er allemaal gebeurt.

Zit jij ergens mee? Loop dinsdag tussen 13.00 en 14.00 uur binnen in Ovaal 0.02. Of meld je bij de beveiliging op Ovaal 0.01 en vraag naar wijkagent Marc Quadflieg.

34

H/LINK • 04

Helderziend op Twitter Een student uit de Verenigde Staten heeft zijn eigen overlijden voorspeld op Twitter. De 20-jarige Declan Sullivan postte een tweet waarin hij verwees naar de slechte weersomstandigheden en dat hij mogelijk daardoor zou overlijden. Na het schrijven van het bericht, vertrok hij naar zijn school in Indiana om vanuit een videotoren een honkbalwedstrijd te filmen. De toren waar hij in zat, werd omgeblazen door rukwinden van maarliefst honderd kilometer per uur. Sullivan overleefde de klap niet.

Facelift cadeau bij toelatingsexamen

In Zuid-Korea moeten studenten, om toegelaten te worden aan de universiteit, een zwaar toelatingsexamen maken. Ouders van de studenten die het examen halen, grijpen deze heuglijke gebeurtenis aan om hun kind een wel heel bijzonder cadeau te geven: een facelift. Dit cadeau is zo populair dat klinieken zelfs speciale pakketten aanbieden zodat het aantrekkelijker wordt om zulke behandelingen te ondergaan. Sommige klinieken bieden 25 procent korting op het meer westers uit laten zien van de ogen en de neuzen van de vermoeide studenten. De ouders krijgen dan de mogelijkheid om gratis een botoxbehandeling te ondergaan.

Diploma van Marktplaats Een 30-jarige vrouw is door de politie in Leeuwarden ondervraagd nadat zij zich met een vals diploma had aangemeld voor de opleiding geneeskunde. De vrouw heeft toegegeven het diploma op Marktplaats te hebben gekocht. Daarnaast bekende de vrouw dat ze ook een

diploma voor muziekdocent had aangeschaft. De vrouw schreef zich in bij de Rijksuniversiteit Groningen, die de overtreding bij de politie meldde. De universiteit kwam erachter doordat de datum op het vwo-diploma niet overeenkwam met die op haar cijferlijst. Beide diploma’s zijn in beslag genomen en tegen de vrouw is een procesverbaal opgemaakt.

Sexy fotoshoot in rechtenbieb Kledingmerk Diesel heeft in de bibliotheek van Brooklyn Law School een fotoshoot gehouden met een sexy tint. De New Yorkse school voelde zich nogal misleid. De school zegt alleen gehoord te hebben dat het om jeans zou gaan, maar modellen poseren in lingerie. Diesel heeft nog geen reactie gegeven, aldus de New York Post. De meningen over de shoot zijn bij studenten van de rechtenschool wisselend. ‘ Ik vind de foto’s grappig, omdat ze op zo’n niet-grappige plaats zijn gefotografeerd’, reageert één van de studenten. Anderen vinden het maar vreemd dat ze aan een tafel leren waar een model op heeft gelegen.

Sexy photoshoot at Brooklyn Law School Clothing brand Diesel organised a rather risqué photoshoot in the library of Brooklyn Law School in New York. The school felt that they had been deceived as they had been told it would be a photoshoot about jeans, not that models would pose wearing only lingerie. School officials are ‘shocked and mortified’ by photos of hot male and female bodies wearing only skimpy underwear.The opinions among Law students about the photoshoot are divided. Some are embarrassed, others think it’s funny. Diesel wouldn’t comment on the situation, according to The New York Post.


het saaie college Agenda highlights

Sudoku

Haags Technologie Festival

1

11 december, 10.00 - 16.30 uur • Hoofdlocatie HHs Op het HTF laten leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs zien wat ze in teamverband aan technologische oplossingen hebben bedacht voor allerlei ingewikkelde problemen. Met ondersteuning van studenten techniek van De HHs hebben ze drie maanden aan de opdrachten gewerkt. De leerlingen gaan met elkaar in competitie tijdens spannende robotwedstrijden op het festival.

3

De HHs en Acku sluiten het jaar traditiegetrouw af met dit nachtelijke kerstfeest. Met een Midnight Christmas Market: kerstmannen, glühwein en sneeuwpoppen op de Grote Markt. In het Paard van Troje: Edward Roombah (tech en latin house), Volendamse hiphopparodie van The White Wankers. Later op de avond de disco/house/eclectic beats/r&b van Gelazer!. In Club Seven: Smith Davis ft. Yamo (België). En host MC Divine ontvangt Jonathan Garcia, Roberto da Costa en Rulex. Verder: Orange Grove (reggae) in de Supermarkt, Hugs & Bugs in de Zwarte Ruiter en live muziek in het Paard café: o.a. singer/songwriter Capisce? en de pop/rock van Odd Establishment. Gratis toegang voor studenten (op vertoon van OV- of collegekaart).

2

4

5 8

1 4

XXL-Mas Party 16 december • Het Paard van Troje, Club Seven, de Zwarte Ruiter, het Paard Café en de Supermarkt

4

5

9 7

8

2

3

6

3 6

5 8

4

9 5

3

04 • H/LINK

35


36

H/LINK • 04

Link 04: De kerstboom is terug  

De kerstboom is terug van weggeweest. H/Link blikt zowel in het Nederlands als het Engels terug op vorig jaar. Vind het nieuwste magazine va...