Page 20

De man met een plan II THE SEQUEL!

N E E P I G N J I SVEN LA AT Z E PUZZELEN RUBIK’S CUB

In het vorige nummer van dit magazine spraken we met Sven Van Thielen over zijn GIP. Sven zat toen in het zesde jaar Elektromechanica (kOsh Herentals). Sven was een man met een plan, maar wat was dat plan ook weer? Zijn machine zou een Rubik’s cube kunnen oplossen – niet supersonisch snel, maar helemaal handmade én correct geprogrammeerd. Is het hem gelukt? Hoe is zijn GIP-presentatie verlopen? Wat heeft hij geleerd? THE MEAN MACHINE

MET GEPASTE TROTS

DE P-PR-PRE-PRESENTATIE …

Er is goed nieuws en er is minder goed nieuws. Het goede nieuws is dat de machine die Sven gebouwd heeft wel degelijk in staat is om een Rubik’s cube op te lossen! Mechanisch werkt alles: de stoter die de kubus op z’n plaats duwt, de arm die hem doet draaien en het platform waar hij op ligt. Maar op dit moment krijgt hij nog geen random kubus juist in elkaar gedraaid. De machine is geprogrammeerd om een vast aantal stappen uit te voeren, maar kan nog niet zelf ‘denken’ over de juiste oplossing.

Heel trots zijn Svens leerkrachten en begeleiders op school. Zij vergelijken een GIP met een ‘eerste echte job’. Je bent zelf verantwoordelijk van begin tot einde. Laat je je werk liggen, dan draag je daar zelf de gevolgen van. Niets gaat vanzelf. Met een nine-to-five mentaliteit red je het niet!

Stressen voor de laatste GIP-presentatie was er niet meer bij, vertelt Sven. Je ontmoet de jury al tijdens het jaar, om de planning en mogelijke verbeteringen te bespreken. De juryleden vragen op dat moment ook al dingen over de mechanica, de elektronica of de tekeningen achter je project. Je bent dus goed voorbereid. Maar het is wel een goede oefening in vaardigheden zoals een presentatie geven … voor levend publiek!

Nog niet, want er is alleen nog wat programmeerwerk nodig. Een leuk idee dus voor Svens opvolgers, die binnenkort aan hun GIP moeten beginnen …

Vandaar dat Sven op z’n twee oren mocht slapen. Hij wist steeds te leren uit zijn fouten. Het aansturen van stappenmotoren met een PLC bleek een serieuze uitdaging. Maar je moet voorbij die teleurstelling. Even ontspannen en support van thuis krijgen, dat is op die momenten heel belangrijk.

20

Profile for Link Inc

Watt's Up nr. 14  

Watt's Up nr. 14  

Profile for link_inc
Advertisement