Page 1

In dit nummer:

Hefboom wordt 30! Het Groepje: kinderdagverblijf met sociale inslag Hefboom adviseert

financiering advies aandelen

aandeelhouders Dit is een nieuwsbrief speciaal voor alle aandeelhouders van Hefboom

Editie maart, april, mei 2015 - P 908.103

NR. 22

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X Verschijnt driemaandelijks Hefboom Vooruitgangstraat 333/5 1030 Brussel

Algemene vergadering: zaterdag 6 juni 2015, 9.30 uur

brief


30 jaar Hefboom Een goede reden om te vieren Als aandeelhouder van Hefboom bouwt u mee aan een sociale en duurzame samenleving. Dertig jaar geleden, in november 1985, richtte een aantal gedreven spaarders en beleggers met een gemeenschappelijke wens Hefboom op. Zij wilden werk maken van een meer transparant en verantwoordelijk beheer van financiële middelen, en zo een ‘hefboomeffect’ creëren voor duurzame, sociale en menselijke initiatieven.

Sindsdien is er heel wat gerealiseerd, zoals u kan lezen in de aandeelhoudersbrief, maar ook op onze website en binnenkort in het jaarverslag over 2014. Sociale en beschutte werkplaatsen en andere maatschappelijk waardevolle projecten hebben zich aan uitzonderlijk gunstige voorwaarden kunnen financieren, kregen advies op maat en konden een beroep doen op de deskundigheid van Hefboom in hun bestuursorganen en/of als financiële partner. Vele mensen die het in onze samenleving moeilijk hebben, worden er beter van. Dat is ook onze ambitie voor de volgende jaren. Dankzij uw morele en financiële steun.

Welkom op de algemene vergadering Gezien onze 30ste verjaardag geven we de algemene vergadering een extra feestelijk tintje. Na het formele gedeelte van de algemene vergadering volgt er nog een inhoudelijk moment en zorgen we ook voor een goed glas en een verzorgd buffet. U kan er contacten leggen met onze bestuurders, medewerkers en andere coöperanten. U kan ook kennismaken met een aantal klanten: sociale ondernemers, vaak starters die vanuit hun idealen hun steentje willen bijdragen aan een betere wereld. Zij treden in de voetsporen van onze pioniers.

Vier mee win een kruidensetje! Verzin een mooie leuze of originele slogan over de 30e verjaardag van Hefboom en misschien wint u een setje met drie bokaaltjes kruidenmix. De setjes zijn gemaakt door Loca Labora vzw, een sociaal tewerkstellingsinitiatief met onder meer de ecologische kruidenkwekerij De Kruiderie (Beernem). ,, Meer info op www.dekruiderie.be en www.localabora.be Mail uw slogan dus snel naar aandeelhouders@hefboom.be. Vergeet zeker niet uw voornaam, naam en adres te vermelden.

Reserveer dus alvast zaterdag 6 juni in uw agenda. Om 9.30 uur start de algemene vergadering. U bent ook welkom op het inhoudelijk moment en de feestelijke bijeenkomst vanaf 11.00 uur. U ontvangt nog een uitnodiging.

De winnaars van de vorige wedstrijd Chanda Van Dyck (Ruisbroek), Jacob Schildermans (Houthalen), Jo Verwimp (Asse) en Thierry De Kerf (Roeselare) waren de snelste mailers en winnen een geschenkbon van Het Bakkerspunt. Proficiat!


Hefboom adviseert

Twee cases

Organisaties uit de sociale economie adviseren op het vlak van kwaliteitsbeleid en goed bestuur: daar zet Hefboom de laatste jaren steeds meer op in. De sociale economie en de welzijnszorg zitten volop in een transitieperiode. Financieel beleid en beheer, proces­organisatie en globaal ondernemingsbeleid vragen anno 2015 nieuwe inzichten en een andere aanpak. Nieuwe tijden, andere noden. We staan even stil bij twee organisaties die recent een beroep gedaan hebben op Hefboom voor een adviesopdracht: De Sprong uit Meerhout en het Roodebeekcentrum uit Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe).

De Sprong: de eerste stap naar een cultuurswitch Wie moeilijk aan een job geraakt in het reguliere arbeidscircuit, kan terecht bij vzw De Sprong. Op drie locaties in de regio Mol – Meerhout – Olen stelt de organisatie zogeheten doelgroepmedewerkers tewerk. Langdurig werklozen bijvoorbeeld kunnen er aan de slag in groenonderhoud, vooral op vraag van lokale besturen. Anderen worden ingeschakeld in de ophaling van recycleerbare materialen, zoals elektrische toestellen en autobanden.

Sociale werkplaatsen: een zinvolle job voor de meest kwetsbaren Als sociale werkplaats biedt De Sprong een vangnet aan mensen die om psychologische, sociale of psychosociale redenen niet terechtkunnen in het reguliere tewerkstellingscircuit. Sommigen missen opleiding en ervaring. Anderen zijn minder stressbestendig. Soms is een lichamelijke beperking een drempel om werk te vinden. Intensieve begeleiding en arbeidstrajecten op maat van de individuele werknemer staan centraal. Sociale werkplaatsen ontvangen overheidstegemoetkomingen om rendementsverlies op te vangen. Competentiemanagement vormt een rode draad in de begeleidingsprocessen. De werknemers worden dagelijks gecoacht om zich op technisch en sociaal vlak te ontplooien. Eind 2013 werkten er 20.222 doelgroepmedewerkers in de ‘maatwerkbedrijven’. Deze omvatten naast sociale werkplaatsen ook beschutte werkplaatsen en invoegbedrijven.

Het Roodebeekcentrum: tijd voor een nieuwe oriëntering Het Roodebeekcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel) huist in een prachtige villa in het Roodebeekpark. Het is een dynamische en creatieve broedplaats voor kinderen, tieners en jongeren. Het centrum is een ankerpunt in de jongerencultuur van de buurt. Kinderen kunnen er knutselen, er is een repetitieruimte waar je muziek kan maken, tieners volgen er spannende workshops, het jeugdhuis is een open ontmoetingsplek voor jongeren. Er is bewust veel aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Het Centrum wil actief inspelen op de noden van Brusselse jongeren en denkt voortdurend creatief na over nieuwe projecten. Hefboom helpt het centrum om een nieuw toekomstpad uit te tekenen en stelt tools ter beschikking om die plannen financieel te schragen.

Hefboom & De Sprong In de zomer van 2014 was De Sprong op zoek naar een externe partner om de sleutelprocessen binnen de organisatie tegen het licht te houden. Secretaris Ken Swolfs vertelt: ‘De Sprong heeft de laatste jaren een grote evolutie doorgemaakt. Als middelgrote organisatie zijn we in een veel complexere en concurrentiëlere setting terechtgekomen. De sector van de sociale economie is ingrijpend veranderd, dat heeft serieuze consequenties voor bijvoorbeeld prijszetting en prospectie. We voelden al een tijd dat we de zaken op een andere manier moesten aanpakken. Vroeger werden veel zaken informeel en ad hoc geregeld. Wanneer bepaalde processen niet zo vlot verliepen, werd dat met de mantel der liefde toegedekt.’ De uitdaging van de denkoefening met Hefboom was om alle medewerkers op alle niveaus binnen De Sprong te betrekken: niet alleen de directie dus, maar zeker ook de begeleiders en de ­medewerkers zelf. ‘Tijdens de eerste denkdag spraken we nog niet dezelfde taal. We moesten duidelijk elkaars verwachtingen en mogelijkheden nog aftasten. Maar later zijn we er met de hulp van Hefboom in geslaagd om duidelijk te benoemen welke processen anders kunnen, welke verantwoordelijkheden bijvoorbeeld naar de begeleiders en doelgroepmedewerkers kunnen doorgeschoven worden. Een voorbeeld: moet de verlofregeling bij de directeur blijven of gaat die verantwoordelijkheid naar de begeleiders? En als je die verantwoordelijkheid doorschuift, hoe pak je dat dan aan? We staan nu op het punt dat de eerste aanzet gegeven is voor een echte cultuurswitch binnen onze organisatie. De zaak is nu om die intentie om te zetten in concrete processen, zonder te vergeten dat er extra begeleiding nodig is om die verandering in goede banen te leiden.’

Toekomstvisie Het vertrekpunt om een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen is altijd een interne en externe analyse. Hoe kun je als jeugdcentrum actief inspelen op maatschappelijke evoluties? Wat zijn de sterktes en zwaktes in de werking en het aanbod van het Centrum? Welke (financiële) bewegingsruimte biedt de convenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor de toekomst? Op basis van die analyse worden dan de strategische doelstellingen gedistilleerd en een set prioriteiten vastgelegd: die zijn op hun beurt de basis om een timing en concrete acties voor de volgende jaren op te stellen.

Interne organisatie en externe contacten De convenant van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt duidelijk verwachtingen naar de kwaliteit en de kwantiteit van het aanbod. Om daaraan te beantwoorden zal het Roodebeekcentrum meer samenwerking zoeken met andere Brusselse organisaties en investeren in de uitbouw van een ruimer vrijwilligersnetwerk.


Met uw geld…

…vangt kinderdagverblijf Het Groepje baby’s en peuters op Een mooier begin van 2015 hadden ze zich bij kinderdagverblijf Het Groepje in Tessenderlo niet kunnen dromen. Sinds 2 januari kan een vijftigtal baby’s en peuters er terecht in een gloednieuw gebouw. Hefboom hielp het initiatief uit de startblokken met een investeringskrediet. Het Groepje is een prachtig project, dat voortkomt uit een overtuigd engagement en een grote sociale bekommernis bij de initiatiefnemers.

Het kinderdagverblijf bestrijkt de hele benedenverdieping van een nieuwbouw, ongeveer 400 m2. Buiten is er nog een grote speelruimte: daar kunnen de oudste kinderen aan de slag in een groentetuintje, ze kunnen er ook kleine dieren verzorgen, ... Het Groepje ligt in de rustige en groene omgeving van Engsbergen, een deelgemeente van Tessenderlo. De beschikbare plaatsen waren op de kortste tijd ingevuld – het beste bewijs dat er in de regio van Tessenderlo behoefte was aan goede kinderopvang.

Uitgesproken sociaal karakter Ann Jannes (38) is de stuwende kracht achter het hele project. Ze was eerder directrice van een basisschool en die ervaring komt haar nu goed van pas. Via het kinderdagverblijf wil ze ook haar eigen visie op opvoeding doorgeven. Kinderen moeten de wereld op hun eigen manier en hun eigen ritme leren ontdekken, zonder te veel voorschriften of vooraf uitgestippelde paden. Met die ervaringsgerichte aanpak kan je niet vroeg genoeg beginnen. Maar ook sociaal legt Het Groepje eigen accenten. Ann Jannes:

‘De juridische onderbouw van Het Groepje is een coöperatie, een cvba. Samen met mijn echtgenoot en de andere ven­ noten hebben we daar bewust voor gekozen omdat we ons “sociaal oogmerk” dan ook juridisch kunnen vastleggen. Alle winsten vloeien terug naar de crèche en de kinderen. Aangezien de personeelsleden mede­vennoot zijn, hebben we veel meer mogelijk­heden op het vlak van medezeggenschap. We bepalen dus samen het beleid.’ De sociale bekommernis komt ook de klanten ten goede. ‘Het Groepje kiest voor een open beleid op het vlak van inschrijvingen, met flexibele openingsuren voor mensen die in ploegendienst werken, voorrangsregels voor mensen met een laag inkomen, enzovoort.’

Perfecte match

colofon De Aandeelhoudersbrief wordt uitgegeven door Hefboom cvba, Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel, 02 205 17 20, aandeelhouders@hefboom.be. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dalle, Vooruitgang­straat 333/5, 1030 Brussel. Foto’s: Joke Van Mieghem, Hans De Cuyper, Het Groepje Erkenningsnummer: P 908.103 Concept en redactie: Link Inc, Brussel Creatie: www.magelaan.be Druk: Parys Printing

‘Onze samenwerking met Hefboom was een perfecte match. We kregen eerst een investeringskrediet van e 85.000. Dat hebben we gebruikt voor de inrichting van het gebouw: meubilair, speelgoed enzovoort. Later hebben we nog een extra overbruggingskrediet aangevraagd om de wachttijd tot onze subsidies binnen het IKG-systeem door Kind&Gezin te overbruggen. (Het InkomensGerelateerd Systeem laat toe dat de bijdrage die ouders voor kinderopvang betalen, bepaald wordt door hun inkomen.) We konden bij Hefboom niet alleen terecht voor kredietverlening. Hun consulenten zaten ook op exact dezelfde golflengte als wij. Het feit dat ze goed aanvoelden wat onze behoeften waren, maakte van de samenwerking een uiterst positief verhaal.’

Aandeelhoudersbrief maart 2015  
Aandeelhoudersbrief maart 2015  
Advertisement