{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 97

TIP

Sådan undgår du azoler * Køb økologisk korn, frugt og grønt * Prioritér især økologi ved frugt og bær * Vælg hellere danske end udenlandske afgrøder, hvis du køber konventionelt * Vask frugt og grønt grundigt (især det konventionelle), og fjern evt. skrællen * Vask hænder efter berøring af prydplanter

stoffer end det, der ligger til grund for stoffernes grænseværdier. Men kemika­ lier, der påvirker de samme systemer, kan virke sammen. Vi udsættes dagligt for rigtig mange stoffer med hormon­ forstyrrende effekter. Mange kemiske stoffer, ikke kun svampemidler, har vist sig at påvirke den mandige repro­ duktion. Vi ved ikke særligt meget om, hvordan alle disse hormonforstyrrende stoffer påvirker hinanden, når de er til stede samtidig i menneskets krop.

Vidste du … at svampemidler også bruges på prydplanter? Her er reglerne slet ikke så skrappe som til planter, der skal spises. Azoler i grundvandet Forskningsinstitutionen GEUS under­ søger løbende, om godkendte pestici­ der siver ned i grundvandet. I den sene­ ste undersøgelse fandt man bl.a. stoffet 1,2,4-triazol i næsten halvdelen af prø­ verne fra grundvandet, også i koncen­ trationer over grænseværdien. Stoffet dannes ved nedbrydning fra azoler og mistænkes for at være hormonforstyr­ rende. Det dannes bl.a. ved nedbryd­

ning af svampemidlet Tebuconazol. Det årlige forbrug af Tebuconazol i Danmark steg fra 47 ton i 2010 til 81 ton i 2017. GEUS er ved at undersøge nærmere, hvilke sprøjtemidler der er årsagen til resterne af 1,2,4-triazol i grundvandet. Foreløbig mener myndighederne der­ for ikke, at der er grund til at forbyde sprøjtemidlerne. Når svampemedicin holder op med at virke Men brugen af azoler i landbruget kan også have andre skadelige effekter. Når mennesker rammes af svampeinfek­ tioner (hvoraf nogle kan være livstru­ ende), behandler man med svampe­ medikamenter, hvis indhold i høj grad ligner azolernes. Men et stigende antal patienter er begyndt at blive resistente over for deres medicin. Det kan skyldes, at vi udsættes for azoler fra vores føde­ varer. Med tiden kan svampene udvikle resistens over for svampegiftene, så de ikke længere virker, hvorved dødelighe­ den for svampeinfektionen Aspergillus stiger fra 40 pct. til 90 pct.

ROSE MAIMONIDE hjælper børnefamilier med at have nemt ved at leve sundt og grønt i en travl hverdag. I Roses onlineunivers Grøn Stue får du genveje, personlig rådgivning og varmt fællesskab omkring alt inden for din bæredygtige hverdag. Se mere på rosemaimonide.com.

Kilder: Bekæmpelsesmiddelstatistik 2017. Miljøstyrelsen, 2019 Draskau, MK et al.: In vitro and in vivo endocrine disrupting effects of the azole fungicides triticonazole and flusilazole. Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 03 Oct 2019, 255(Pt 2):113309. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.113309 https://www.dr.dk/nyheder/indland/eksperter-om-nyt-resistensproblem-giv-mennesker-foersteret-til-svampemidler https://www.dr.dk/nyheder/viden/ kroppen/findes-i-korn-frugt-og-groent-lovligt-sproejtemiddel-er-hormonforstyrrende https://landbrugsavisen.dk/ dn-kr%C3%A6ver-straksforbud-mod-svampemidler Svampemidler anvendt til fødevarer har hormonforstyrrende effekter, Sofie Christiansen, DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer, Infodag 30.10.2019 Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), 2019

SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

// 97

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement