{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 84

SPØRG EKSPERTERNE NDS MÆLKESYREBAKTERIER ... FORTSAT

N AV N

PRO BIOTIC S -60 N RG

PROBI OT I C I. L . D.

PROBI OT I C W8-CONTROL

PROBI OT I C A.A./ D

HJÆ L P E STO FFE R

Risstivelse, maltodextrin, mineralblanding, enzymer.

FOS, inulin, Inulin, majsstivelse, maltodextrin, mineral-blanding, enzymer.

FOS, inulin, majsstivelse, maltodextrin, mineral-blanding, enzymer.

FOS, inulin, majsstivelse, maltodextrin, mineral-blanding og amylase.

BA KT E R I E R – A N TA L CFU P R . DAG S D O S I S

15 milliarder cfu/dagsdosis

15 milliarder cfu/dagsdosis

20 milliarder cfu/dagsdosis

21,75 milliarder cfu/ dags-dosis

Infantis, Bifidum/Lactis, Lactis, Bifidum, Breve

Infantis, Bifidum/Lactis, Lactis, Bifidum, Longum

Infantis, Lactis, Bifidum, Breve M/13

Lactis/Bifidum, Lactis Lactis/bifidum, XD/071, Lactis XD/191

Brevis, Casei, Paracasei,

Acidophilus, Casei, Paracasei, Plantarum, Salivarius

Lactis

Lactis

Stress, autoimmunitet udviklingsforstyrrelser, autisme, ADHD, udbrændthed.

Antiinflammatorisk effekt, specielt effekt, specielt målrettet målrettet tarmsyg-domme (Colitis tarmsygdomme (Colitis Ul- Ulcerosa, Crohns sygdom), leddegigt, stofskifteforstyrrelser.

Til etablering og vedligevedlige-holdelse holdelse af en tarmflora, af en tarmflora der medvirker der medvirker i en sund i en sund energiomsætning, energiomsætning, børn børn og voksne. og voksne. Beskytter huden mod Beskytter huden mod inflammation, i forbindelse inflammation i forbindelse med sol-påvirkning. med solpåvirkning.

Ved diarre og andre følgesymptomer følge-symptomerforårsaforårget af af behandling med saget behandling med antibiotika. anti-biotika.Overvækst Overvækst med Clostridium difficile og Pseudomembranous enterokolitis.

Efter behov.

Efter behov.

Efter behov.

Diarréer med løs afføring til mange og blodfyldte hyppige afføringer, væske-mangel, måske ledsaget af feber, mavekramper, inflammation (høj CRP) og svækket almen tilstand.

Mennesker, som ikke ikke tåler tåler Mennesker som produkter med Lacto-bacillus Acidophilus. Psykiske belastninger og traumer.

Bruges ved alle auto-­ auto-imimmunproblemer, munproblemer, fx.fx Diabe­d iabetes 1, bindetes type 1,type bindevævssygvævssygdomme, gigtlideldomme, gigtlidelser og ser og stofskiftelidelser. stofskifte-lidelser.

Forebyggelse og behandling behand-lingaf afblodsukblodsukker- og vægtrelaterede problemer. Kan bruges ubegrænset tidsmæssigt.

Ved diarre uden kendt årsag.

B I FI D O BAC T E RI U M

LAC TO BAC I L LUS

LAC TO CO CC US I N D I KAT I O N E R

HVO R N Å R

ANDRE

84

Acidophilus, Acidophilus XD/015, Paracasei, Rhamnosus, Rhamnosus XD/011, Plantarum, Salivarius

// SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement